]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/cs.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-10-18)
[rails.git] / config / locales / cs.yml
1 # Messages for Czech (Česky)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Bilbo
5 # Author: Mormegil
6 cs: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_entry: 
10         language: Jazyk
11         latitude: Šířka
12         longitude: Délka
13         title: Nadpis
14         user: Uživatel
15       friend: 
16         friend: Přítel
17         user: Uživatel
18       message: 
19         recipient: Příjemce
20         sender: Odesílatel
21         title: Nadpis
22       trace: 
23         description: Popis
24         latitude: Šířka
25         longitude: Délka
26         name: Název
27         size: Velikost
28         user: Uživatel
29         visible: Viditelnost
30       user: 
31         active: Aktivní
32         description: Popis
33         email: E-mail
34         languages: Jazyky
35         pass_crypt: Heslo
36     models: 
37       changeset: Sada změn
38       changeset_tag: Tag sady změn
39       country: Země
40       friend: Přítel
41       language: Jazyk
42       message: Zpráva
43       node: Uzel
44       node_tag: Tag uzlu
45       old_node: Starý uzel
46       old_node_tag: Starý tag uzlu
47       old_relation: Stará relace
48       old_relation_member: Starý člen relace
49       old_relation_tag: Starý tag relace
50       old_way: Stará cesta
51       old_way_node: Starý uzel cesty
52       old_way_tag: Starý tag cesty
53       relation: Relace
54       relation_member: Člen relace
55       relation_tag: Tag relace
56       user: Uživatel
57       way: Cesta
58       way_node: Uzel cesty
59       way_tag: Tag cesty
60   browse: 
61     changeset: 
62       changeset: "Sada změn: {{id}}"
63       download: Stáhnout {{changeset_xml_link}} nebo {{osmchange_xml_link}}
64       feed: 
65         title: Sada změn {{id}}
66         title_comment: "Sada změn: {{id}} - {{comment}}"
67       title: Sada změn
68     changeset_details: 
69       belongs_to: "Patří uživateli:"
70       bounding_box: "Rozsah:"
71       closed_at: "Uzavřeno v:"
72       created_at: "Vytvořeno v:"
73       has_nodes: 
74         few: "Obsahuje následující {{count}} uzly:"
75         one: "Obsahuje následující uzel:"
76         other: "Obsahuje následujících {{count}} uzlů:"
77       has_relations: 
78         few: "Obsahuje následující {{count}} relace:"
79         one: "Obsahuje následující relaci:"
80         other: "Obsahuje následujících {{count}} relací:"
81       has_ways: 
82         few: "Obsahuje následující {{count}} cesty:"
83         one: "Obsahuje následující cestu:"
84         other: "Obsahuje následujících {{count}} cest:"
85       show_area_box: Zobrazit ohraničení oblasti
86     changeset_navigation: 
87       all: 
88         next_tooltip: Další sada změn
89         prev_tooltip: Předchozí sada změn
90       user: 
91         name_tooltip: Zobrazit úpravy od {{user}}
92         next_tooltip: Další úprava od {{user}}
93         prev_tooltip: Předešlá úprava od {{user}}
94     common_details: 
95       changeset_comment: "Komentář:"
96       edited_at: "Upraveno v:"
97       edited_by: "Upravil:"
98       in_changeset: "V sadě změn:"
99       version: "Verze:"
100     containing_relation: 
101       entry: Relace {{relation_name}}
102       entry_role: Relace {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
103     map: 
104       deleted: Smazáno
105       larger: 
106         area: Zobrazit oblast na větší mapě
107         node: Zobrazit uzel na větší mapě
108         relation: Zobrazit relaci na větší mapě
109         way: Zobrazit cestu na větší mapě
110       loading: Načítá se…
111     node: 
112       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} nebo {{edit_link}}"
113       download_xml: Stáhnout XML
114       edit: upravit
115       node: Uzel
116       node_title: "Uzel: {{node_name}}"
117       view_history: zobrazit historii
118     node_details: 
119       coordinates: "Souřadnice:"
120       part_of: "Součást:"
121     node_history: 
122       download: "{{download_xml_link}} nebo {{view_details_link}}"
123       download_xml: Stáhnout XML
124       node_history: Historie uzlu
125       node_history_title: "Historie uzlu: {{node_name}}"
126       view_details: zobrazit detaily
127     not_found: 
128       sorry: Promiňte, ale {{type}} s id {{id}} nebylo možné nalézt.
129       type: 
130         changeset: sada změn
131         node: uzel
132         relation: relace
133         way: cesta
134     paging_nav: 
135       of: z
136       showing_page: Zobrazuji stranu
137     relation: 
138       download: "{{download_xml_link}} nebo {{view_history_link}}"
139       download_xml: Stáhnout XML
140       relation: Relace
141       relation_title: "Relace: {{relation_name}}"
142       view_history: zobrazit historii
143     relation_details: 
144       members: "Členové:"
145       part_of: "Součást:"
146     relation_history: 
147       download: "{{download_xml_link}} nebo {{view_details_link}}"
148       download_xml: Stáhnout XML
149       relation_history: Historie relace
150       relation_history_title: "Historie relace: {{relation_name}}"
151       view_details: zobrazit detaily
152     relation_member: 
153       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
154       type: 
155         node: Uzel
156         relation: Relace
157         way: Cesta
158     start_rjs: 
159       data_frame_title: Data
160       data_layer_name: Data
161       details: Detaily
162       drag_a_box: Myší na mapě označte zvolenou oblast
163       history_for_feature: Historie pro [[feature]]
164       load_data: Nahrát data
165       loaded_an_area_with_num_features: Máte načtenu oblast, která obsahuje [[num_features]] prvků. Některé prohlížeče mohou mít potíže při zobrazování takového množství dat. Obecně fungují prohlížeče nejlépe při zobrazování ne více než sta prvků současně – větší množství může způsobit, že bude prohlížeč reagovat pomalu či vůbec. Pokud jste si jisti, že chcete tato data zobrazit, klikněte na tlačítko níže.
166       loading: Načítá se…
167       manually_select: Ručně vybrat jinou oblast
168       object_list: 
169         back: Zobrazit seznam objektů
170         details: Detaily
171         heading: Seznam objektů
172         history: 
173           type: 
174             node: Uzel [[id]]
175             way: Cesta [[id]]
176         selected: 
177           type: 
178             node: Uzel [[id]]
179             way: Cesta [[id]]
180         type: 
181           node: Uzel
182           way: Cesta
183       show_history: Zobrazit historii
184       unable_to_load_size: "Nelze načíst: Rozměr [[bbox_size]] je příliš velký (maximum je {{max_bbox_size}})"
185       wait: Čekejte...
186       zoom_or_select: Zvolte větší měřítko nebo vyberte nějakou oblast mapy
187     tag_details: 
188       tags: "Tagy:"
189     way: 
190       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} nebo {{edit_link}}"
191       download_xml: Stáhnout XML
192       edit: upravit
193       view_history: zobrazit historii
194       way: Cesta
195       way_title: "Cesta: {{way_name}}"
196     way_details: 
197       also_part_of: 
198         one: patří také do cesty {{related_ways}}
199         other: patří také do cest {{related_ways}}
200       nodes: "Uzly:"
201       part_of: "Součást:"
202     way_history: 
203       download: "{{download_xml_link}} nebo {{view_details_link}}"
204       download_xml: Stáhnout XML
205       view_details: zobrazit detaily
206       way_history: Historie cesty
207       way_history_title: "Historie cesty: {{way_name}}"
208   changeset: 
209     changeset: 
210       anonymous: Anonymní
211       big_area: (velká)
212       no_comment: (žádný)
213       still_editing: (stále se upravuje)
214       view_changeset_details: Zobrazit detaily sady změn
215     changeset_paging_nav: 
216       of: z
217       showing_page: Zobrazuji stranu
218     changesets: 
219       area: Oblast
220       comment: Komentář
221       id: ID
222       saved_at: Uloženo v
223       user: Uživatel
224     list: 
225       description: Poslední změny
226       description_bbox: Sady změn v {{bbox}}
227       description_user: Sady změn uživatele {{user}}
228       description_user_bbox: Sady změn uživatele {{user}} v {{bbox}}
229       heading: Sady změn
230       heading_bbox: Sady změn
231       heading_user: Sady změn
232       heading_user_bbox: Sady změn
233       title: Sady změn
234       title_bbox: Sady změn v {{bbox}}
235       title_user: Sady změn uživatele {{user}}
236       title_user_bbox: Sady změn uživatele {{user}} v {{bbox}}
237   diary_entry: 
238     edit: 
239       language: "Jazyk:"
240       save_button: Uložit
241       subject: "Předmět:"
242       use_map_link: použít mapu
243     no_such_user: 
244       heading: Uživatel {{user}} neexistuje
245     view: 
246       leave_a_comment: Zanechat komentář
247       login: Přihlaste se
248       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} k zanechání komentáře"
249       save_button: Uložit
250   export: 
251     start: 
252       add_marker: Přidat do mapy značku
253       area_to_export: Oblast k exportu
254       embeddable_html: Vkládatelné HTML
255       export_button: Export
256       export_details: Data OpenStreetMap jsou k dispozici pod licencí <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.cs">Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.0</a>.
257       format: Formát
258       format_to_export: Formát exportu
259       image_size: Velikost obrázku
260       latitude: "Šířka:"
261       licence: Licence
262       longitude: "Délka:"
263       mapnik_image: Obrázek z Mapniku
264       max: max.
265       options: Nastavení
266       output: Výstup
267       paste_html: Ke vložení na stránku použijte toto HTML
268       scale: Měřítko
269     start_rjs: 
270       add_marker: Přidat do mapy značku
271       change_marker: Změnit umístění značky
272       click_add_marker: Kliknutím do mapy vložíte značku
273       drag_a_box: Myší na mapě označte zvolenou oblast
274       export: Export
275       manually_select: Ručně vybrat jinou oblast
276       view_larger_map: Zobrazit větší mapu
277   geocoder: 
278     description: 
279       title: 
280         geonames: Poloha podle <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
281         osm_namefinder: "{{types}} podle <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
282       types: 
283         cities: Velkoměsta
284         places: Místa
285         towns: Města
286     description_osm_namefinder: 
287       prefix: "{{distance}} na {{direction}} od {{type}}"
288     direction: 
289       east: východ
290       north: sever
291       north_east: severovýchod
292       north_west: severozápad
293       south: jih
294       south_east: jihovýchod
295       south_west: jihozápad
296       west: západ
297     distance: 
298       one: asi 1 km
299       other: asi {{count}} km
300       zero: méně než 1 km
301     results: 
302       no_results: Nenalezeny žádné výsledky
303     search: 
304       title: 
305         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
306         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
307         latlon: Výsledky z <a href="http://openstreetmap.org/">interní databáze</a>
308         osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
309         uk_postcode: Výsledky z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
310         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
311     search_osm_namefinder: 
312       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} na {{parentdirection}} od {{parentname}})"
313       suffix_place: ", {{distance}} na {{direction}} od {{placename}}"
314   javascripts: 
315     map: 
316       base: 
317         cycle_map: Cyklomapa
318         noname: Bezejmenné ulice
319   layouts: 
320     edit: Upravit
321     edit_tooltip: Upravovat mapy
322     export: Export
323     export_tooltip: Exportovat mapová data
324     help_wiki: Nápověda &amp; wiki
325     help_wiki_tooltip: Server s nápovědou a wiki k tomuto projektu
326     history: Historie
327     history_tooltip: Historie změn
328     home: domů
329     home_tooltip: Přejít na polohu domova
330     inbox: zprávy ({{count}})
331     inbox_tooltip: 
332       few: Ve schránce máte {{count}} nepřečtené zprávy
333       one: Ve schránce máte 1 nepřečtenou zprávu
334       other: Ve schránce máte {{count}} nepřečtených zpráv
335       zero: Nemáte žádné nepřečtené zprávy
336     intro_1: OpenStreetMap je svobodná editovatelná mapa celého světa. Tvoří ji lidé jako vy.
337     intro_2: OpenStreetMap vám umožňuje společně si prohlížet, upravovat a používat geografická data z libovolného místa na Zemi.
338     intro_3: Hosting OpenStreetMap laskavě poskytují {{ucl}} a {{bytemark}}.
339     intro_3_bytemark: bytemark
340     intro_3_ucl: středisko VR UCL
341     license: 
342       title: Data OpenStreetMap jsou k dispozici pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.0 Generic
343     log_in: přihlásit se
344     log_in_tooltip: Přihlásit se k existujícímu účtu
345     logo: 
346       alt_text: Logo OpenStreetMap
347     logout: odhlásit
348     logout_tooltip: Odhlásit
349     make_a_donation: 
350       text: Pošlete příspěvek
351       title: Podpořte OpenStreetMap finančním příspěvkem
352     news_blog: Novinkový blog
353     news_blog_tooltip: Blog s novinkami o OpenStreetMap, svobodných geografických datech atd.
354     osm_offline: Databáze OpenStreetMap je momentálně kvůli probíhající neodkladné údržbě mimo provoz.
355     osm_read_only: Databáze OpenStreetMap je momentálně kvůli probíhající neodkladné údržbě pouze pro čtení.
356     shop: Obchod
357     shop_tooltip: Obchod se zbožím s logem OpenStreetMap
358     sign_up: zaregistrovat se
359     sign_up_tooltip: Vytvořit si uživatelský účet pro editaci
360     user_diaries: Deníčky
361     user_diaries_tooltip: Zobrazit deníčky uživatelů
362     view: Zobrazit
363     view_tooltip: Zobrazit mapy
364     welcome_user: Vítejte, {{user_link}}
365     welcome_user_link_tooltip: Vaše uživatelská stránka
366   map: 
367     coordinates: "Souřadnice:"
368     edit: Upravit
369     view: Zobrazit
370   message: 
371     delete: 
372       deleted: Zpráva smazána
373     inbox: 
374       date: Datum
375       from: Od
376       no_messages_yet: Zatím nemáte žádné zprávy. Co třeba kontaktovat nějaké {{people_mapping_nearby_link}}?
377       people_mapping_nearby: uživatele poblíž
378       subject: Předmět
379       you_have: Máte {{new_count}} nových a {{old_count}} starých zpráv
380     mark: 
381       as_read: Zpráva označena jako přečtená
382       as_unread: Zpráva označena jako nepřečtená
383     message_summary: 
384       delete_button: Smazat
385       read_button: Označit jako přečtené
386       reply_button: Odpovědět
387       unread_button: Označit jako nepřečtené
388     new: 
389       back_to_inbox: Zpět do přijatých zpráv
390       body: Text
391       message_sent: Zpráva odeslána
392       send_button: Odeslat
393       send_message_to: Poslat novou zprávu uživateli {{name}}
394       subject: Předmět
395       title: Odeslat zprávu
396     outbox: 
397       date: Datum
398       subject: Předmět
399       to: Komu
400       you_have_sent_messages: Máte {{count}} odeslaných zpráv
401     read: 
402       date: Datum
403       from: Od
404       reply_button: Odpovědět
405       subject: Předmět
406       to: Komu
407       unread_button: Označit jako nepřečtené
408     sent_message_summary: 
409       delete_button: Smazat
410   site: 
411     index: 
412       js_1: Buď používáte prohlížeč bez podpory JavaScriptu, nebo máte JavaScript zakázaný.
413       license: 
414         license_name: Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.0 Generic
415         notice: Nabízeno pod licencí {{license_name}}, vytvořeno přispěvateli {{project_name}}.
416         project_name: projektu OpenStreetMap
417       permalink: Trvalý odkaz
418       shortlink: Krátký odkaz
419     key: 
420       map_key: Mapový klíč
421       map_key_tooltip: Mapový klíč pro vykreslení mapnikem na této úrovni přiblížení
422       table: 
423         entry: 
424           admin: Administrativní hranice
425           allotments: Zahrádkářská kolonie
426           apron: 
427             - Letištní odbavovací plocha
428             - terminál
429           bridge: Černé obrysy = most
430           bridleway: Koňská stezka
431           brownfield: Zbořeniště
432           building: Významná budova
433           cable: 
434             - Lanovka
435             - sedačková lanovka
436           cemetery: Hřbitov
437           centre: Sportovní centrum
438           commercial: Kancelářská oblast
439           common: 
440             - Pastvina
441             - louka
442           construction: Cesta ve výstavbě
443           cycleway: Cyklostezka
444           destination: Průjezd zakázán
445           farm: Farma
446           footway: Pěší cesta
447           forest: Les
448           golf: Golfové hřiště
449           heathland: Vřesoviště
450           industrial: Průmyslová oblast
451           lake: 
452             - Jezero
453             - nádrž
454           military: Vojenský prostor
455           motorway: Dálnice
456           park: Park
457           permissive: Přístup tolerován
458           pitch: Sportovní hřiště
459           primary: Silnice první třídy
460           private: Soukromý pozemek
461           rail: Železnice
462           reserve: Přírodní rezervace
463           resident: Obytná oblast
464           retail: Nákupní oblast
465           runway: 
466             - Vzletová a přistávací dráha
467             - pojezdová dráha
468           school: 
469             - Škola
470             - univerzita
471           secondary: Silnice druhé třídy
472           station: Nádraží
473           subway: Metro
474           summit: 
475             - Vrchol
476             - hora
477           tourist: Turistická atrakce
478           track: Lesní či polní cesta
479           tram: 
480             - Rychlodráha
481             - tramvaj
482           trunk: Významná silnice
483           tunnel: Čárkované obrysy = tunel
484           unclassified: Silnice bez klasifikace
485           unsurfaced: Nezpevněná cesta
486         heading: Legenda pro z{{zoom_level}}
487     search: 
488       search: Hledat
489       search_help: "příklady: „Příbram“, „Havlíčkova, Plzeň“, „CB2 5AQ“, nebo „post offices near Mělník“ <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>další příklady…</a>"
490       submit_text: Hledat
491       where_am_i: Kde se nacházím?
492     sidebar: 
493       close: Zavřít
494       search_results: Výsledky vyhledávání
495   trace: 
496     edit: 
497       description: "Popis:"
498       download: stáhnout
499       edit: upravit
500       filename: "Název souboru:"
501       map: mapa
502       owner: "Vlastník:"
503       save_button: Uložit změny
504       tags: "Tagy:"
505       tags_help: oddělené čárkou
506       uploaded_at: "Nahráno v:"
507       visibility: "Viditelnost:"
508       visibility_help: co tohle znamená?
509     no_such_user: 
510       heading: Uživatel {{user}} neexistuje
511     trace: 
512       ago: před {{time_in_words_ago}}
513       edit: upravit
514       in: v
515       map: mapa
516       more: více
517       view_map: Zobrazit mapu
518     trace_form: 
519       description: Popis
520       help: Nápověda
521       tags: Tagy
522       tags_help: oddělěné čárkou
523       upload_button: Nahrát
524       upload_gpx: Nahrát GPX soubor
525       visibility: Viditelnost
526       visibility_help: co tohle znamená?
527     trace_optionals: 
528       tags: Tagy
529     trace_paging_nav: 
530       of: z
531       showing: Zobrazuji stranu
532     view: 
533       description: "Popis:"
534       download: stáhnout
535       edit: upravit
536       filename: "Název souboru:"
537       map: mapa
538       owner: "Vlastník:"
539       tags: "Tagy:"
540       uploaded: "Nahráno v:"
541       visibility: "Viditelnost:"
542   user: 
543     account: 
544       email never displayed publicly: (nikde se veřejně nezobrazuje)
545       home location: "Poloha domova:"
546       latitude: "Šířka:"
547       longitude: "Délka:"
548       make edits public button: Zvěřejnit všechny moje úpravy
549       my settings: Moje nastavení
550       preferred languages: "Preferované jazyky:"
551       profile description: "Popis profilu:"
552       public editing: 
553         disabled: Deaktivováno, nemůže editovat data, všechny předchozí editace jsou anonymní.
554         disabled link text: proč nemůžu editovat?
555         enabled: Aktivní. Není anonym, smí editovat data.
556         enabled link text: co tohle je?
557         heading: "Veřejné editace:"
558       return to profile: Zpět na profil
559       save changes button: Uložit změny
560       title: Upravit účet
561       update home location on click: Upravit pozici domova při kliknutí na mapu?
562     confirm: 
563       button: Potvrdit
564     confirm_email: 
565       button: Potvrdit
566     friend_map: 
567       nearby mapper: "Nedaleký uživatel: [[nearby_user]]"
568       your location: Vaše poloha
569     login: 
570       account not active: Je mi líto, ale váš uživatelský účet dosud nebyl aktivován.<br />Svůj účet si můžete aktivovat kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu.
571       auth failure: Je mi líto, ale s uvedenými údaji se nemůžete přihlásit.
572       create_account: vytvořit účet
573       email or username: "E-mailová adresa nebo uživatelské jméno:"
574       heading: Přihlášení
575       login_button: Přihlásit
576       lost password link: Ztratili jste heslo?
577       password: "Heslo:"
578       please login: Prosím přihlašte se, nebo si můžete {{create_user_link}}.
579       title: Přihlásit se
580     lost_password: 
581       email address: "E-mailová adresa:"
582       heading: Zapomněli jste heslo?
583       help_text: Zadejte e-mailovou adresu, pod kterou jste se zaregistrovali, my vám na ni pošleme odkaz, pomocí kterého si budete moci nastavit nové heslo.
584       new password button: Znovu nastavit heslo
585       notice email cannot find: Je mi líto, ale nemohu najít tuto e-mailovou adresu.
586       notice email on way: Škoda zapomenutého hesla :-( e-mail už je na cestě, takže si budete brzy moci zvolit nové.
587       title: Ztracené heslo
588     make_friend: 
589       already_a_friend: Již jste přátelé s {{name}}.
590       failed: Je mi líto, nepodařilo se přidat {{name}} jako přítele.
591       success: "{{name}} je nyní váš přítel."
592     new: 
593       confirm email address: "Potvrdit e-mailovou adresu:"
594       confirm password: "Potvrdit heslo:"
595       display name: "Zobrazované jméno:"
596       display name description: Vaše veřejně zobrazované uživatelské jméno. Můžete si později změnit ve svém nastavení.
597       email address: "E-mailová adresa:"
598       fill_form: Vyplňte následující formulář a my vám pošleme stručný e-mail, jak si účet aktivovat.
599       flash create success message: Uživatel byl úspěšně zaregistrován. Podívejte se do své e-mailové schránky na potvrzovací zprávu a budete tvořit mapy cobydup. :-)<br /><br />Uvědomte si, že dokud nepotvrdíte svou e-mailovou adresu, nebudete se moci přihlásit.<br /><br />Pokud používáte nějaký protispamový systém, který vyžaduje potvrzení, nezapomeňte zařídit výjimku pro webmaster@openstreetmap.org, neboť na žádosti o potvrzení nejsme schopni reagovat.
600       heading: Vytvořit uživatelský účet
601       license_agreement: Vytvořením účtu souhlasíte s tím, že ke všem datům, která poskytnete projektu OpenStreetMap, poskytujete (nevýhradní) licenci <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.cs">Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci (by-sa)</a>.
602       not displayed publicly: Nezobrazuje se veřejně (vizte <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="Pravidla ochrany osobních údajů na wiki, včetně části o e-mailových adresách">pravidla ochrany osobních údajů</a>)
603       password: "Heslo:"
604       signup: Zaregistrovat se
605       title: Vytvořit účet
606     no_such_user: 
607       body: Je mi líto, ale uživatel {{user}} neexistuje. Zkontrolujte překlepy nebo jste možná klikli na chybný odkaz.
608       heading: Uživatel {{user}} neexistuje
609       title: Uživatel nenalezen
610     remove_friend: 
611       not_a_friend: "{{name}} není mezi vašimi přáteli."
612       success: "{{name}} byl odstraněn z vašich přátel."
613     reset_password: 
614       confirm password: "Potvrdit heslo:"
615       flash changed: Vaše heslo bylo změněno.
616       heading: Vyresetovat heslo pro {{user}}
617       password: "Heslo:"
618       reset: Vyresetovat heslo
619       title: Vyresetovat heslo
620     set_home: 
621       flash success: Pozice domova byla úspěšně uložena
622     view: 
623       add as friend: přidat jako přítele
624       add image: Přidat obrázek
625       ago: (před {{time_in_words_ago}})
626       blocks on me: moje zablokování
627       change your settings: změnit vaše nastavení
628       delete image: Smazat obrázek
629       description: Popis
630       diary: deníček
631       edits: editace
632       if set location: Když si nastavíte svou polohu, objeví se níže hezká mapka atp. Polohu domova si můžete nastavit na stránce {{settings_link}}.
633       km away: "{{count}} km"
634       m away: "{{count}} m"
635       mapper since: "Účastník projektu od:"
636       my diary: můj deníček
637       my edits: moje editace
638       my settings: moje nastavení
639       nearby users: "Uživatelé poblíž:"
640       new diary entry: nový záznam do deníčku
641       no friends: Zatím jste nepřidali žádné přátele.
642       no home location: Pozice domova nebyla nastavena.
643       remove as friend: odstranit jako přítele
644       send message: poslat zprávu
645       settings_link_text: nastavení
646       upload an image: Nahrát obrázek
647       user image heading: Obrázek uživatele
648       user location: Pozice uživatele
649       your friends: Vaši přátelé