Merge pull request #14 from tomhughes/routing
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   about_page: 
8     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
9     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
10     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
11     lede_text: "OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците\nза патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот."
12     local_knowledge_html: "OpenStreetMap полага особена важност на локални сознија. Учесниците користат\nвоздушни снимки, GPS-уреди и пообични теренски карти\nсо цел да се провери исправноста\nи актуелноста на OSM."
13     local_knowledge_title: Локални сознанија
14     next: Следно
15     open_data_html: "OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел\nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво\nпод истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>."
16     open_data_title: Отворени податоци
17     partners_title: Партнери
18     used_by: "%{name} обезбедува картографски податоци на стотици мрежни места, мобилни прилози и сметачки уреди"
19   activerecord: 
20     attributes: 
21       diary_comment: 
22         body: Содржина
23       diary_entry: 
24         language: Јазик
25         latitude: Геог. ширина
26         longitude: Геог. должина
27         title: Тема
28         user: Корисник
29       friend: 
30         friend: Пријател
31         user: Корисник
32       message: 
33         body: Содржина
34         recipient: Примател
35         sender: Испраќач
36         title: Тема
37       trace: 
38         description: Опис
39         latitude: Геог. ширина
40         longitude: Геог. должина
41         name: Име
42         public: Јавно
43         size: Големина
44         user: Корисник
45         visible: Видливо
46       user: 
47         active: Активно
48         description: Опис
49         display_name: Име за приказ
50         email: Е-пошта
51         languages: Јазици
52         pass_crypt: Лозинка
53     models: 
54       acl: Список за контрола на пристап
55       changeset: Измени
56       changeset_tag: Ознака во измените
57       country: Земја
58       diary_comment: Коментар од дневникот
59       diary_entry: Ставка во дневник
60       friend: Пријател
61       language: Јазик
62       message: Порака
63       node: Јазол
64       node_tag: Ознака на јазол
65       notifier: Известувач
66       old_node: Стар јазол
67       old_node_tag: Стара ознака за јазол
68       old_relation: Стар однос
69       old_relation_member: Стар член на однос
70       old_relation_tag: Стара ознака на однос
71       old_way: Стар пат
72       old_way_node: Стар јазол на пат
73       old_way_tag: Стара ознака за пат
74       relation: Однос
75       relation_member: Член на однос
76       relation_tag: Ознака за однос
77       session: Сесија
78       trace: Трага
79       tracepoint: Точка на трага
80       tracetag: Ознака за трага
81       user: Корисник
82       user_preference: Кориснички прилагодувања
83       user_token: Корисничка шифра
84       way: Пат
85       way_node: Јазол на пат
86       way_tag: Ознака на пат
87   application: 
88     require_cookies: 
89       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
90     require_moderator: 
91       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
92     setup_user_auth: 
93       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
94       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
95   browse: 
96     anonymous: анонимен
97     changeset: 
98       belongs_to: Автор
99       changesetxml: XML за измените
100       feed: 
101         title: Измени %{id}
102         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
103       node: Јазли (%{count})
104       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
105       osmchangexml: osmChange XML
106       relation: Односи (%{count})
107       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
108       title: "Измени: %{id}"
109       way: Патишта (%{count})
110       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
111     closed: Затворено
112     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
113     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
114     containing_relation: 
115       entry: Однос %{relation_name}
116       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
117     created: Создадено
118     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
119     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
120     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
121     download_xml: Преземи XML
122     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
123     in_changeset: Измени
124     location: "Местоположба:"
125     no_comment: (нема коментари)
126     node: 
127       history_title: "Историја на јазолот: %{name}"
128       title: "Јазол: %{name}"
129     not_found: 
130       sorry: Нажалост, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
131       type: 
132         changeset: измени
133         node: јазол
134         relation: однос
135         way: пат
136     note: 
137       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
138       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
139       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
140       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
141       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
142       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
143       hidden_title: "Скриена белешка бр. #%{note_name}"
144       new_note: Нова белешка
145       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
146       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
147       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
148       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
149       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
150       title: "Белешка: %{id}"
151     part_of: Дел од
152     redacted: 
153       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
154       redaction: Редакција %{id}
155       type: 
156         node: јазол
157         relation: однос
158         way: пат
159     relation: 
160       history_title: "Историја на односот: %{name}"
161       members: Членови
162       title: "Однос: %{name}"
163     relation_member: 
164       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
165       type: 
166         node: Јазол
167         relation: Однос
168         way: Пат
169     start_rjs: 
170       feature_warning: Вчитувам %{num_features} функции, што може да ви го забави прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
171       load_data: Вчитај ги податоците
172       loading: Вчитувам...
173     tag_details: 
174       tags: Ознакиж
175       wiki_link: 
176         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
177         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
178       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
179     timeout: 
180       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
181       type: 
182         changeset: менувач
183         node: јазол
184         relation: однос
185         way: пат
186     version: Верзија
187     view_details: Погл. подробности
188     view_history: Погл. историја
189     way: 
190       also_part_of: 
191         one: дел од патот %{related_ways}
192         other: дел од патиштата %{related_ways}
193       history_title: "Историја на патот: %{name}"
194       nodes: Јазли
195       title: "Пат: %{name}"
196   changeset: 
197     changeset: 
198       anonymous: Анонимен
199       no_edits: (нема уредувања)
200       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
201     changeset_paging_nav: 
202       next: Следно »
203       previous: « Претходно
204       showing_page: Страница %{page}
205     changesets: 
206       area: Површина
207       comment: Коментар
208       id: Назнака
209       saved_at: Зачувано во
210       user: Корисник
211     list: 
212       empty: Не пронајдов збирови од промени.
213       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
214       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
215       load_more: Вчитај уште
216       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
217       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
218       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
219       title: Измени
220       title_friend: Измени на ваши пријатели
221       title_nearby: Измени од соседни корисници
222       title_user: Измени на %{user}
223     timeout: 
224       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
225   diary_entry: 
226     comments: 
227       ago: пред %{ago}
228       comment: Коментар
229       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
230       newer_comments: Понови коментари
231       older_comments: Постари коментари
232       post: Објава
233       when: Кога
234     diary_comment: 
235       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
236       confirm: Потврди
237       hide_link: Скриј го коментаров
238     diary_entry: 
239       comment_count: 
240         one: "%{count} коментар"
241         other: "%{count} коментари"
242         zero: Нема коментари
243       comment_link: Коментирај на оваа ставка
244       confirm: Потврди
245       edit_link: Уреди ја оваа ставка
246       hide_link: Скриј ја ставкава
247       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
248       reply_link: Одговори на оваа ставка
249     edit: 
250       body: "Содржина:"
251       language: "Јазик:"
252       latitude: Геог. ширина
253       location: "Местоположба:"
254       longitude: Геог. должина
255       marker_text: Место на дневничкиот запис
256       save_button: Зачувај
257       subject: "Наслов:"
258       title: Уреди дневничка ставка
259       use_map_link: покажи на карта
260     feed: 
261       all: 
262         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
263         title: Дневнички ставки
264       language: 
265         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
266         title: Дневнички ставки на %{language_name}
267       user: 
268         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
269         title: Дневнички ставки на %{user}
270     list: 
271       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
272       new: "Нов дневнички запис:"
273       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
274       newer_entries: Понови ставки
275       no_entries: Нема дневнички ставки
276       older_entries: Постари ставки
277       recent_entries: Скорешни дневнички записи
278       title: Дневници на корисници
279       title_friends: Дневници на пријателите
280       title_nearby: Дневници на соседните корисници
281       user_title: Дневник на %{user}
282     location: 
283       edit: Уреди
284       location: "Местоположба:"
285       view: Преглед
286     new: 
287       title: Нова дневничка ставка
288     no_such_entry: 
289       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
290       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
291       title: Нема таква дневничка ставка
292     view: 
293       leave_a_comment: Пиши коментар
294       login: Најава
295       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
296       save_button: Зачувај
297       title: Дневникот на %{user} | %{title}
298       user_title: дневник на %{user}
299   editor: 
300     default: По основно (моментално %{name})
301     id: 
302       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
303       name: iD
304     potlatch: 
305       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
306       name: Potlatch 1
307     potlatch2: 
308       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
309       name: Potlatch 2
310     remote: 
311       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
312       name: Далечинско управување
313   export: 
314     start: 
315       add_marker: Додај бележник на картата
316       area_to_export: Простор за извоз
317       embeddable_html: Вметнат HTML код
318       export_button: Извези
319       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
320       format: Формат
321       format_to_export: Формат за извоз
322       image_size: Големина на сликата
323       latitude: Г.Ш.
324       licence: Лиценца
325       longitude: Г.Д.
326       manually_select: Рачно изберете друга површина
327       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
328       max: макс.
329       options: Нагодувања
330       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
331       output: Излезни податоци
332       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
333       scale: Размер
334       too_large: 
335         advice: "Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените извори:"
336         body: "Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве извори за крупно преземање:"
337         geofabrik: 
338           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани градови
339           title: Geofabrik
340         metro: 
341           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
342           title: Метроизвадоци
343         other: 
344           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
345           title: Други извори
346         overpass: 
347           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
348           title: Прилог „Надвозник“
349         planet: 
350           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
351           title: Планетата на OSM
352       zoom: Приближи
353     title: Извези
354   fixthemap: 
355     how_to_help: 
356       add_a_note: 
357         instructions_html: "Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.\nСо ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот."
358       join_the_community: 
359         explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
360         title: Приклучете се во заедницата
361       title: Како да помогнете
362     other_concerns: 
363       explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна група на OSMF</a>."
364       title: Други проблеми
365     title: Пријава на проблем / Исправка на картата
366   geocoder: 
367     description: 
368       title: 
369         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
370         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
371       types: 
372         cities: Градови
373         places: Места
374         towns: Гратчиња
375     direction: 
376       east: источно
377       north: северно
378       north_east: североисточно
379       north_west: северозападно
380       south: јужно
381       south_east: југоисточно
382       south_west: југозападно
383       west: западно
384     distance: 
385       one: околу 1 км
386       other: околу %{count} км
387       zero: помалку од 1 км
388     results: 
389       more_results: Повеќе резултати
390       no_results: Не пронајдов ништо
391     search: 
392       title: 
393         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
394         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
395         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
396         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
397         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
398         osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
399         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
400         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
401     search_osm_nominatim: 
402       admin_levels: 
403         level10: Населбена граница
404         level2: Државна граница
405         level4: Покраинска граница
406         level5: Регионална граница
407         level6: Окружна граница
408         level8: Градска граница
409         level9: Селска граница
410       prefix: 
411         aerialway: 
412           chair_lift: Клупна жичарница
413           drag_lift: Влечна жичарница
414           station: Гондолска станица
415         aeroway: 
416           aerodrome: Аеродром
417           apron: Рампа
418           gate: Порта
419           helipad: Хелиодром
420           runway: Писта
421           taxiway: Рулажна патека
422           terminal: Терминал
423         amenity: 
424           WLAN: Безжичен интернет
425           airport: Аеродром
426           arts_centre: Дом на уметности
427           artwork: Уметничко дело
428           atm: Банкомат
429           auditorium: Аудиториум
430           bank: Банка
431           bar: Бар
432           bbq: Скара
433           bench: Клупа
434           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
435           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
436           biergarten: Пивска градина
437           brothel: Бордел
438           bureau_de_change: Менувачница
439           bus_station: Автобуска станица
440           cafe: Кафуле
441           car_rental: Рент-а-кар
442           car_sharing: Изнајмување автомобил
443           car_wash: Автоперална
444           casino: Казино
445           charging_station: Напојна станица
446           cinema: Кино
447           clinic: Клиника
448           club: Клуб
449           college: Колеџ
450           community_centre: Центар на заедница
451           courthouse: Суд
452           crematorium: Крематориум
453           dentist: Забар
454           doctors: Доктори
455           dormitory: Студентски дом
456           drinking_water: Питка вода
457           driving_school: Автошкола
458           embassy: Амбасада
459           emergency_phone: Итен телефон
460           fast_food: Брза храна
461           ferry_terminal: Ферибот-терминал
462           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
463           fire_station: Пожарна
464           food_court: Штандови за брза храна
465           fountain: Фонтана
466           fuel: Гориво
467           grave_yard: Гробишта
468           gym: Теретана / фитнес
469           hall: Соборна сала
470           health_centre: Здравствен центар
471           hospital: Болница
472           hotel: Хотел
473           hunting_stand: Ловечка кула
474           ice_cream: Сладолед
475           kindergarten: Градинка
476           library: Библиотека
477           market: Пазар
478           marketplace: Пазар
479           mountain_rescue: Планинарско спасување
480           nightclub: Ноќен клуб
481           nursery: Јасли
482           nursing_home: Старечки дом
483           office: Канцеларија
484           park: Парк
485           parking: Паркинг
486           pharmacy: Аптека
487           place_of_worship: Верски објект
488           police: Полиција
489           post_box: Поштенско сандаче
490           post_office: Пошта
491           preschool: Претшколска установа
492           prison: Затвор
493           pub: Пивница
494           public_building: Јавен објект
495           public_market: Градски пазар
496           reception_area: Рецепција
497           recycling: Рециклирање
498           restaurant: Ресторан
499           retirement_home: Старечки дом
500           sauna: Сауна
501           school: Училиште
502           shelter: Засолниште
503           shop: Дуќан
504           shopping: Дуќани
505           shower: Туш
506           social_centre: Социјален центар
507           social_club: Друштвен клуб
508           social_facility: Општествена постројка
509           studio: Студио
510           supermarket: Супермаркет
511           swimming_pool: Базен
512           taxi: Такси
513           telephone: Телефонска говорница
514           theatre: Театар
515           toilets: Тоалет
516           townhall: Градски дом
517           university: Универзитет
518           vending_machine: Вендинг-машина
519           veterinary: Ветеринарна клиника
520           village_hall: Месна заедница
521           waste_basket: Корпа за отпадоци
522           wifi: Безжичен интернет
523           youth_centre: Младински центар
524         boundary: 
525           administrative: Административна граница
526           census: Пописна граница
527           national_park: Национален парк
528           protected_area: Заштитено подрачје
529         bridge: 
530           aqueduct: Аквадукт
531           suspension: Висечки мост
532           swing: Вртечки мост
533           viaduct: Вијадукт
534           "yes": Мост
535         building: 
536           "yes": Градба
537         emergency: 
538           fire_hydrant: Хидрант
539           phone: Итен телефон
540         highway: 
541           bridleway: Коњски пат
542           bus_guideway: Автобуски шини
543           bus_stop: Автобуска постојка
544           byway: Спореден пат
545           construction: Автопат во изградба
546           cycleway: Велосипедска патека
547           emergency_access_point: Прва помош
548           footway: Тротоар
549           ford: Брод
550           living_street: Маалска улица
551           milestone: Милјоказ
552           minor: Помал спореден пат
553           motorway: Автопат
554           motorway_junction: Клучка
555           motorway_link: Приклучен пат
556           path: Патека
557           pedestrian: Пешачка патека
558           platform: Платформа
559           primary: Главен пат
560           primary_link: Главен пат
561           proposed: Предложен пат
562           raceway: Тркачка патека
563           residential: Станбен
564           rest_area: Одмориште
565           road: Пат
566           secondary: Спореден пат
567           secondary_link: Спореден пат
568           service: Помошен пат
569           services: Крајпатен сервис
570           speed_camera: Брзиноловец
571           steps: Скалила
572           stile: Тарабен премин
573           street_lamp: Улична светилка
574           tertiary: Третостепен пат
575           tertiary_link: Третостепен пат
576           track: Полски пат
577           trail: Патека
578           trunk: Магистрала
579           trunk_link: Магистрала
580           unclassified: Некласификуван пат
581           unsurfaced: Неасфалтиран пат
582         historic: 
583           archaeological_site: Археолошки локалитет
584           battlefield: Бојно поле
585           boundary_stone: Граничен камен
586           building: Градба
587           castle: Замок
588           church: Црква
589           citywalls: Градски ѕидини
590           fort: Утврдување
591           house: Куќа
592           icon: Икона
593           manor: Велепоседнички дом
594           memorial: Споменик
595           mine: Рудник
596           monument: Споменик
597           museum: Музеј
598           ruins: Рушевини
599           tomb: Гроб
600           tower: Кула
601           wayside_cross: Крајпатен крст
602           wayside_shrine: Параклис
603           wreck: Бродолом
604         landuse: 
605           allotments: Парцели
606           basin: Котлина
607           brownfield: Угар
608           cemetery: Гробишта
609           commercial: Комерцијално подрачје
610           conservation: Заштитено земјиште
611           construction: Градилиште
612           farm: Фарма
613           farmland: Обработливо земјиште
614           farmyard: Земјоделски двор
615           forest: Шума
616           garages: Гаража
617           grass: Трева
618           greenfield: Неискористено земјиште
619           industrial: Индустриско подрачје
620           landfill: Депонија
621           meadow: Ливада
622           military: Воено подрачје
623           mine: Рудник
624           nature_reserve: Природен резерват
625           orchard: Овоштарник
626           park: Парк
627           piste: Писта
628           quarry: Каменолом
629           railway: Железница
630           recreation_ground: Рекреативен терен
631           reservoir: Резервоар
632           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
633           residential: Станбено подрачје
634           retail: Дуќани
635           road: Патно подрачје
636           village_green: Селско зеленило
637           vineyard: Лозници
638           wetland: Мочуриште
639           wood: Шума
640         leisure: 
641           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
642           bird_hide: Набљудувалиште за птици
643           common: Општествена земја
644           fishing: Рибарење
645           fitness_station: Технички преглед
646           garden: Градина
647           golf_course: Голф-терен
648           ice_rink: Лизгалиште
649           marina: Марина
650           miniature_golf: Миниголф
651           nature_reserve: Природен резерват
652           park: Парк
653           pitch: Спортски терен
654           playground: Детско игралиште
655           recreation_ground: Разонодно место
656           sauna: Сауна
657           slipway: Испуст
658           sports_centre: Спортски центар
659           stadium: Стадион
660           swimming_pool: Базен
661           track: Спортска патека
662           water_park: Аквапарк
663         military: 
664           airfield: Воено слетувалиште
665           barracks: Касарна
666           bunker: Бункер
667         mountain_pass: 
668           "yes": Планински превој
669         natural: 
670           bay: Залив
671           beach: Плажа
672           cape: ‘Рт
673           cave_entrance: Влез во пештера
674           channel: Канал
675           cliff: Гребен
676           crater: Кратер
677           dune: Дина
678           feature: Елемент
679           fell: Фел
680           fjord: Фјорд
681           forest: Шума
682           geyser: Гејзер
683           glacier: Глечер
684           heath: Голет
685           hill: Рид
686           island: Остров
687           land: Земја
688           marsh: Бара
689           moor: Пустара
690           mud: Кал
691           peak: Врв
692           point: Точка
693           reef: Гребен
694           ridge: Срт
695           river: Река
696           rock: Карпа
697           scree: Сип
698           scrub: Честак
699           shoal: Плитко место
700           spring: Извор
701           stone: Камен
702           strait: Проток
703           tree: Дрво
704           valley: Долина
705           volcano: Вулкан
706           water: Вода
707           wetland: Мочуриште
708           wetlands: Мочуриште
709           wood: Шума
710         office: 
711           accountant: Сметководител
712           architect: Архитект
713           company: Фирма
714           employment_agency: Агенција за вработување
715           estate_agent: Агенција за недвижности
716           government: Владина служба
717           insurance: Служба за осигурување
718           lawyer: Адвокат
719           ngo: НВО-канцеларија
720           telecommunication: Телекомуникациска служба
721           travel_agent: Туристичка агенција
722           "yes": Канцеларија
723         place: 
724           airport: Аеродром
725           city: Град
726           country: Земја
727           county: Округ
728           farm: Фарма
729           hamlet: Селце
730           house: Куќа
731           houses: Куќи
732           island: Остров
733           islet: Островче
734           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
735           locality: Месност
736           moor: Пустара
737           municipality: Општина
738           neighbourhood: Соседство
739           postcode: Поштенски број
740           region: Регион
741           sea: Море
742           state: Покраина
743           subdivision: Админ. подрачје
744           suburb: Населба
745           town: Град
746           unincorporated_area: Нездружено подрачје
747           village: Село
748         railway: 
749           abandoned: Напуштена железничка линија
750           construction: Железничка линија во изградба
751           disused: Напуштена железничка линија
752           disused_station: Напуштена железничка станица
753           funicular: Жичена железница
754           halt: Железничка постојка
755           historic_station: Историска железничка станица
756           junction: Железнички јазол
757           level_crossing: Надвозник
758           light_rail: Лека железница
759           miniature: Минијатурна железница
760           monorail: Едношинска линија
761           narrow_gauge: Теснолинејка
762           platform: Железнички перон
763           preserved: Зачувана железничка линија
764           proposed: Предложена железница
765           spur: Железнички огранок
766           station: Железничка станица
767           stop: Железничка постојка
768           subway: Метро станица
769           subway_entrance: Влез во метро
770           switch: Железнички пунктови
771           tram: Трамвајска линија
772           tram_stop: Трамвајска постојка
773           yard: Железничко депо
774         shop: 
775           alcohol: Алкохол на црно
776           antiques: Старинарница
777           art: Уметнички дуќан
778           bakery: Пекара
779           beauty: Козметика
780           beverages: Пијалоци
781           bicycle: Продавница за велосипеди
782           books: Книжарница
783           boutique: Бутик
784           butcher: Месарница
785           car: Автосалон
786           car_parts: Автоделови
787           car_repair: Автосервис
788           carpet: Дуќан за теписи
789           charity: Добротворна продавница
790           chemist: Аптека
791           clothes: Дуќан за облека
792           computer: Продавница за сметачи
793           confectionery: Слаткарница
794           convenience: Бакалница
795           copyshop: Фотокопир
796           cosmetics: Козметика
797           deli: Гастрономски дуќан
798           department_store: Стоковна куќа
799           discount: Распродажен дуќан
800           doityourself: Направи-сам
801           dry_cleaning: Хемиско чистење
802           electronics: Електронска опрема
803           estate_agent: Недвижности
804           farm: Земјоделски дуќан
805           fashion: Бутик
806           fish: Рибарница
807           florist: Цвеќара
808           food: Продавница за храна
809           funeral_directors: Погребална служба
810           furniture: Мебел
811           gallery: Галерија
812           garden_centre: Градинарски центар
813           general: Колонијал
814           gift: Дуќан за подароци
815           greengrocer: Пиљара
816           grocery: Бакалница
817           hairdresser: Фризер
818           hardware: Алат и опрема
819           hifi: Аудиосистеми
820           insurance: Осигурително
821           jewelry: Јувелир
822           kiosk: Трафика
823           laundry: Пералница
824           mall: Трговски центар
825           market: Пазар
826           mobile_phone: Мобилни телефони
827           motorcycle: Моторцикли
828           music: Музички дуќан
829           newsagent: Весникара
830           optician: Оптичар
831           organic: Здрава храна
832           outdoor: Дуќан на отворено
833           pet: Домашни миленици
834           pharmacy: Аптека
835           photo: Фотографски дуќан
836           salon: Салон
837           second_hand: Половна роба
838           shoes: Обувки
839           shopping_centre: Трговски центар
840           sports: Спортски дуќан
841           stationery: Прибор и репроматеријали
842           supermarket: Супермаркет
843           tailor: Кројач
844           toys: Продавница за играчки
845           travel_agency: Туристичка агенција
846           video: Видеотека
847           wine: Алкохолни пијалоци
848           "yes": Дуќан
849         tourism: 
850           alpine_hut: Планинска куќарка
851           artwork: Уметничко дело
852           attraction: Атракција
853           bed_and_breakfast: Полупансион
854           cabin: Колиба
855           camp_site: Камп
856           caravan_site: Автокамп
857           chalet: Брвнара
858           guest_house: Пансион
859           hostel: Хостел
860           hotel: Хотел
861           information: Информации
862           lean_to: Прилепена стреа
863           motel: Мотел
864           museum: Музеј
865           picnic_site: Излетничко место
866           theme_park: Забавен парк
867           valley: Долина
868           viewpoint: Видиковец
869           zoo: Зоолошка
870         tunnel: 
871           culvert: Пропусен канал
872           "yes": Тунел
873         waterway: 
874           artificial: Вештачки воден пат
875           boatyard: Чамцоградилиште
876           canal: Канал
877           connector: Слив
878           dam: Брана
879           derelict_canal: Запуштен канал
880           ditch: Канач
881           dock: Док
882           drain: Одвод
883           lock: Превојница
884           lock_gate: Превојничка капија
885           mineral_spring: Минерален извор
886           mooring: Сидриште
887           rapids: Брзак
888           river: Река
889           riverbank: Кеј
890           stream: Поток
891           wadi: Вади
892           water_point: Пристап до вода
893           waterfall: Водопад
894           weir: Јаз
895   help_page: 
896     help: 
897       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања и одговори на OSM.
898       title: help.openstreetmap.org
899       url: https://help.openstreetmap.org/
900     introduction: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми."
901     title: Помош
902     welcome: 
903       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
904       title: Добре дојдовте на OSM
905       url: /welcome
906     wiki: 
907       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
908       title: wiki.openstreetmap.org
909       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
910   html: 
911     dir: ltr
912   javascripts: 
913     close: Затвори
914     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
915     key: 
916       title: Легенда
917       tooltip: Легенда
918       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
919     map: 
920       base: 
921         cycle_map: Велосипедска карта
922         hot: Хуманитарна
923         mapquest: MapQuest Open
924         standard: Стандардна
925         transport_map: Сообраќајна карта
926       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
927       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
928       layers: 
929         data: Податоци за картата
930         header: Слоеви на картата
931         notes: Белешки на картата
932         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
933         title: Слоеви
934       locate: 
935         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
936         title: Прик. моја местоположба
937       zoom: 
938         in: Приближи
939         out: Оддалечи
940     notes: 
941       new: 
942         add: Додај белешка
943         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
944       show: 
945         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
946         comment: Коментирај
947         comment_and_resolve: Коментирај и реши
948         hide: Скриј
949         reactivate: Реактивирај
950         resolve: Решена
951     share: 
952       cancel: Откажи
953       center_marker: Сосред. картата на бележникот
954       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
955       download: Преземи
956       embed: HTML
957       format: "Формат:"
958       image: Слика
959       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
960       include_marker: Вклучи го бележникот
961       link: Врска или HTML
962       long_link: Врска
963       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
964       scale: "Размер:"
965       short_link: Кратка врска
966       short_url: Кратка URL
967       title: Сподели
968       view_larger_map: Преглед на поголема карта
969     site: 
970       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
971       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
972       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
973       edit_tooltip: Уредување на картата
974       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
975       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
976   layouts: 
977     about: За нас
978     community: Заедница
979     community_blogs: Блогови на заедницата
980     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
981     copyright: Авторски права
982     data: Податоци
983     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
984     edit: Уреди
985     edit_with: Уреди со %{editor}
986     export: Извези
987     export_data: Извези податоци
988     foundation: Фондација
989     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
990     gps_traces: GPS-траги
991     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
992     help: Помош
993     history: Историја
994     home: Оди на матичната местоположба
995     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
996     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
997     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди за слободна употреба под отворена лиценца.
998     learn_more: Дознајте повеќе
999     log_in: најави ме
1000     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1001     logo: 
1002       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
1003     logout: Одјава
1004     make_a_donation: 
1005       text: Дарувајте
1006       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1007     more: Повеќе
1008     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1009     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1010     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1011     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1012     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1013     partners_partners: партнери
1014     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1015     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1016     sign_up: Регистрација
1017     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1018     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1019     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1020     user_diaries: Кориснички дневници
1021     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1022   license_page: 
1023     foreign: 
1024       english_link: англискиот оригинал
1025       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1026       title: За овој превод
1027     legal_babble: 
1028       attribution_example: 
1029         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1030         title: Пример за наведување
1031       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1032       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1033       contributors_fi_html: "<strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата\n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI</a>."
1034       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1035       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1036       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1037       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1038       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1039       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1040       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1041       contributors_title_html: Нашите учесници
1042       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1043       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1044       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1045       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1046       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1047       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1048       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1049       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1050       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1051       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1052       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1053       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1054       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1055       more_title_html: Повеќе информации
1056       title_html: Авторски права и лиценца
1057     native: 
1058       mapping_link: почнете да ги работите картите
1059       native_link: македонската верзија
1060       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1061       title: За страницава
1062   message: 
1063     delete: 
1064       deleted: Пораката е избришана
1065     inbox: 
1066       date: Датум
1067       from: Од
1068       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1069       my_inbox: Моето сандаче
1070       new_messages: 
1071         one: "%{count} нова порака"
1072         other: "%{count} нови пораки"
1073       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1074       old_messages: 
1075         one: "%{count} стара порака"
1076         other: "%{count} стари пораки"
1077       outbox: за праќање
1078       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1079       subject: Наслов
1080       title: Примени
1081     mark: 
1082       as_read: Пораката е означена како прочитана
1083       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1084     message_summary: 
1085       delete_button: Избриши
1086       read_button: Означи како прочитано
1087       reply_button: Одговори
1088       unread_button: Означи како непрочитано
1089     new: 
1090       back_to_inbox: Назад во примени
1091       body: Содржина
1092       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1093       message_sent: Пораката е испратена
1094       send_button: Испрати
1095       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1096       subject: Наслов
1097       title: Испрати ја пораката
1098     no_such_message: 
1099       body: Нажалост нема порака со тој id.
1100       heading: Нема таква порака
1101       title: Нема таква порака
1102     outbox: 
1103       date: Датум
1104       inbox: примени пораки
1105       messages: 
1106         one: Имате %{count} испратена порака
1107         other: Имате %{count} испратени пораки
1108       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1109       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1110       outbox: за праќање
1111       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1112       subject: Наслов
1113       title: За праќање
1114       to: До
1115     read: 
1116       back: Назад
1117       date: Датум
1118       from: Од
1119       reply_button: Одговори
1120       subject: Наслов
1121       title: Прочитај ја пораката
1122       to: За
1123       unread_button: Означи како непрочитано
1124       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1125     reply: 
1126       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1127     sent_message_summary: 
1128       delete_button: Избриши
1129   note: 
1130     description: 
1131       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1132       closed_at_html: Решена пред %{when}
1133       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1134       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1135       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1136       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1137       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1138       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1139     entry: 
1140       comment: Коментар
1141       full: Целата белешка
1142     mine: 
1143       ago_html: пред %{when}
1144       created_at: Создадена
1145       creator: Создавач
1146       description: Опис
1147       heading: Белешки на %{user}
1148       id: Назнака
1149       last_changed: Изменета
1150       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1151       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1152     rss: 
1153       closed: затворена белешка (кај %{place})
1154       commented: нова коментар (кај %{place})
1155       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1156       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1157       opened: нова белешка (кај %{place})
1158       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
1159       title: Белешки на OpenStreetMap
1160   notifier: 
1161     diary_comment_notification: 
1162       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1163       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1164       hi: Здраво %{to_user},
1165       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1166     email_confirm: 
1167       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1168     email_confirm_html: 
1169       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1170       greeting: Здраво,
1171       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1172     email_confirm_plain: 
1173       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1174       greeting: Здраво,
1175       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1176     friend_notification: 
1177       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1178       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1179       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1180       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1181     gpx_notification: 
1182       and_no_tags: и без ознаки.
1183       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1184       failure: 
1185         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1186         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1187         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1188         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1189         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1190       greeting: Здраво,
1191       success: 
1192         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1193         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1194       with_description: со описот
1195       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1196     lost_password: 
1197       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1198     lost_password_html: 
1199       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1200       greeting: Здраво,
1201       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1202     lost_password_plain: 
1203       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1204       greeting: Здраво,
1205       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1206     message_notification: 
1207       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
1208       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1209       hi: Здраво %{to_user},
1210       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1211     note_comment_notification: 
1212       anonymous: Анонимен корисник
1213       closed: 
1214         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1215         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1216         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1217         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1218       commented: 
1219         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1220         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1221         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1222         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1223       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1224       greeting: Здраво,
1225       reopened: 
1226         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
1227         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
1228         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
1229         your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
1230     signup_confirm: 
1231       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1232       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1233       greeting: Здраво!
1234       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1235       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
1236   oauth: 
1237     oauthorize: 
1238       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1239       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1240       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1241       allow_write_api: ја менува картата.
1242       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1243       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1244       allow_write_notes: измена на белешки.
1245       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1246       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1247       title: Овластете пристап до вашата сметка
1248     oauthorize_failure: 
1249       denied: На прилогот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1250       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1251       title: Барањето за овластување не успеа
1252     oauthorize_success: 
1253       allowed: На прилогот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1254       title: Барањето за овластување е дозволено
1255       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1256     revoke: 
1257       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1258   oauth_clients: 
1259     create: 
1260       flash: Информациите се успешно регистрирани
1261     destroy: 
1262       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1263     edit: 
1264       submit: Уреди
1265       title: Уредете ја апликацијата
1266     form: 
1267       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1268       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1269       allow_write_api: ја менува картата.
1270       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1271       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1272       allow_write_notes: измена на белешки.
1273       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1274       callback_url: URL-адреса за одѕив
1275       name: Име
1276       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1277       required: Се бара
1278       support_url: URL поддршка
1279       url: URL адреса на главната апликација
1280     index: 
1281       application: Назив на прил. програм
1282       issued_at: Издадено
1283       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1284       my_apps: Мои клиентни апликации
1285       my_tokens: Мои овластени апликации
1286       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1287       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1288       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1289       revoke: Поништи!
1290       title: Мои OAuth податоци
1291     new: 
1292       submit: Регистрирање
1293       title: Регистрирајте нова апликација
1294     not_found: 
1295       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1296     show: 
1297       access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
1298       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1299       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1300       allow_write_api: ја менува картата.
1301       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1302       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1303       allow_write_notes: измена на белешки.
1304       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1305       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1306       confirm: Дали сте сигурни?
1307       delete: Избриши клиент
1308       edit: Измени подробности
1309       key: "Потрошувачки клуч:"
1310       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1311       secret: "Потрошувачка тајна:"
1312       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1313       title: OAuth податоци за %{app_name}
1314       url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
1315     update: 
1316       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1317   printable_name: 
1318     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1319   redaction: 
1320     create: 
1321       flash: Редакцијата е создадена.
1322     destroy: 
1323       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
1324       flash: Редакцијата е поништена.
1325       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1326     edit: 
1327       description: Опис
1328       heading: Уреди редакција
1329       submit: Зачувај редакција
1330       title: Уреди редакција
1331     index: 
1332       empty: Нема редакции.
1333       heading: Список на редакции
1334       title: Список на редакции
1335     new: 
1336       description: Опис
1337       heading: Внесете информации за новата редакција
1338       submit: Создај редакција
1339       title: Создавање на нова редакција
1340     show: 
1341       confirm: Дали сте сигурни?
1342       description: "Опис:"
1343       destroy: Отстрани ја редакцијава
1344       edit: Уреди ја редакцијава
1345       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1346       title: Приказ на редакција
1347       user: "Создавач:"
1348     update: 
1349       flash: Промените се зачувани.
1350   site: 
1351     edit: 
1352       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1353       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1354       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1355       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1356       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1357       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1358       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1359       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1360       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1361       user_page_link: корисничка страница
1362     index: 
1363       createnote: Додај белешка
1364       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1365       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1366       license: 
1367         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1368       permalink: Постојана врска
1369       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1370       shortlink: Кратка врска
1371     key: 
1372       table: 
1373         entry: 
1374           admin: Административна граница
1375           allotments: Парцели
1376           apron: 
1377             - Аеродромска платформа
1378             - терминал
1379           bridge: Црна линија = мост
1380           bridleway: Пешачко-влечен пат
1381           brownfield: Запуштено подрачје
1382           building: Значајно здание
1383           byway: Спореден пат
1384           cable: 
1385             - клупна жичарница
1386             - клупна жичарница
1387           cemetery: Гробишта
1388           centre: Спортски центар
1389           commercial: Комерцијално подрачје
1390           common: 
1391             - Општествена земја
1392             - ливада
1393           construction: Патишта во изградба
1394           cycleway: Велосипедска патека
1395           destination: Пристап до одредницата
1396           farm: Фарма
1397           footway: Пешачка патека
1398           forest: Шума
1399           golf: Голф-терен
1400           heathland: Голиште
1401           industrial: Индустриско подрачје
1402           lake: 
1403             - Езеро
1404             - резервоар
1405           military: Воено подрачје
1406           motorway: Автопат
1407           park: Парк
1408           permissive: Дозволив пристап
1409           pitch: Спортски терен
1410           primary: Главен пат
1411           private: Приватен пристап
1412           rail: Железница
1413           reserve: Природен резерват
1414           resident: Станбено подрачје
1415           retail: Трговско подрачје
1416           runway: 
1417             - Аеродромска писта
1418             - рулажна патека
1419           school: 
1420             - Училиште
1421             - универзитет
1422           secondary: Спореден пат
1423           station: Железничка станица
1424           subway: Метро
1425           summit: 
1426             - Врв
1427             - врв
1428           tourist: Туристичка атракција
1429           track: Патека
1430           tram: 
1431             - Лека железница
1432             - трамвај
1433           trunk: Главна сообраќајна артерија
1434           tunnel: Испрекината линија = тунел
1435           unclassified: Некласификуван пат
1436           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1437           wood: Шумичка
1438     markdown_help: 
1439       alt: Алтернативен текст
1440       first: Прва ставка
1441       heading: Наслов
1442       headings: Наслови
1443       image: Слика
1444       link: Врска
1445       ordered: Подреден список
1446       second: Втора ставка
1447       subheading: Поднаслов
1448       text: Текст
1449       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1450       unordered: Неподреден список
1451       url: URL
1452     richtext_area: 
1453       edit: Уреди
1454       preview: Преглед
1455     search: 
1456       search: Пребарај
1457       submit_text: ->
1458       where_am_i: Каде сум?
1459       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1460     sidebar: 
1461       close: Затвори
1462       search_results: Резултати од пребарувањето
1463   time: 
1464     formats: 
1465       blog: "%e %B %Y г."
1466       friendly: "%e %B %Y г. во %H:%M ч."
1467   trace: 
1468     create: 
1469       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1470       upload_trace: Подигни GPS-трага
1471     delete: 
1472       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1473     description: 
1474       description_with_count: 
1475         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1476         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1477       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1478     edit: 
1479       description: "Опис:"
1480       download: преземи
1481       edit: уреди
1482       filename: "Податотека:"
1483       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1484       map: карта
1485       owner: "Сопственик:"
1486       points: "Точки:"
1487       save_button: Сочувај промени
1488       start_coord: "Почетна координата:"
1489       tags: "Ознаки:"
1490       tags_help: одделено со запирка
1491       title: Ја уредувате трагата %{name}
1492       uploaded_at: "Подигнато во:"
1493       visibility: "Видливост:"
1494       visibility_help: што значи ова?
1495       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1496     georss: 
1497       title: GPS-траги од OpenStreetMap
1498     list: 
1499       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1500       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1501       public_traces: Јавни GPS-траги
1502       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1503       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1504       your_traces: Ваши GPS-траги
1505     make_public: 
1506       made_public: Трагата е објавена
1507     offline: 
1508       heading: GPX-складиште вон интернет
1509       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1510     offline_warning: 
1511       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1512     trace: 
1513       ago: пред %{time_in_words_ago}
1514       by: од
1515       count_points: "%{count} точки"
1516       edit: уреди
1517       edit_map: Уредување
1518       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1519       in: во
1520       map: карта
1521       more: повеќе
1522       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1523       private: ПРИВАТНО
1524       public: ЈАВНО
1525       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1526       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1527       view_map: Погледај ја картата
1528     trace_form: 
1529       description: "Опис:"
1530       help: Помош
1531       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1532       tags: "Ознаки:"
1533       tags_help: одделено со запирка
1534       upload_button: Подигни
1535       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1536       visibility: "Видливост:"
1537       visibility_help: што значи ова?
1538       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1539     trace_header: 
1540       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1541       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1542       traces_waiting: 
1543         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1544         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1545       upload_trace: Подигни трага
1546     trace_optionals: 
1547       tags: Ознаки
1548     trace_paging_nav: 
1549       newer: Понови траги
1550       older: Постари траги
1551       showing_page: Страница %{page}
1552     view: 
1553       delete_track: Избриши ја трагава
1554       description: "Опис:"
1555       download: преземи
1556       edit: уреди
1557       edit_track: Уреди ја трагава
1558       filename: "Податотека:"
1559       heading: Ја гледате трагата %{name}
1560       map: карта
1561       none: Ништо
1562       owner: "Сопственик:"
1563       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1564       points: "Точки:"
1565       start_coordinates: "Почетна координата:"
1566       tags: "Ознаки:"
1567       title: Ја гледате трагата  %{name}
1568       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1569       uploaded: "Подигнато во:"
1570       visibility: "Видливост:"
1571     visibility: 
1572       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1573       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1574       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1575       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1576   user: 
1577     account: 
1578       contributor terms: 
1579         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1580         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1581         heading: "Услови за учество:"
1582         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1583         link text: што е ова?
1584         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1585         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1586       current email address: "Тековна е-пошта:"
1587       delete image: Отстрани тековна слика
1588       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1589       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1590       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1591       gravatar: 
1592         gravatar: Користи Gravatar
1593         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1594         link text: што е ова?
1595       home location: "Матична местоположба:"
1596       image: "Слика:"
1597       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1598       keep image: Задржи ја тековната слика
1599       latitude: Геог. ширина
1600       longitude: Геог. должина
1601       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1602       my settings: Мои прилагодувања
1603       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1604       new image: Додај слика
1605       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1606       openid: 
1607         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1608         link text: што е ова?
1609         openid: OpenID
1610       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1611       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1612       profile description: "Опис за профилот:"
1613       public editing: 
1614         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1615         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1616         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1617         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1618         enabled link text: што е ова?
1619         heading: "Јавно уредување:"
1620       public editing note: 
1621         heading: Јавно уредување
1622         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1623       replace image: Замени тековна слика
1624       return to profile: Назад кон профилот
1625       save changes button: Зачувај ги промените
1626       title: Уреди сметка
1627       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1628     confirm: 
1629       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1630       button: Потврди
1631       heading: Проверете си ја е-поштата
1632       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
1633       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
1634       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1635       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
1636       unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
1637     confirm_email: 
1638       button: Потврди
1639       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1640       heading: Потврди промена на е-пошта
1641       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1642       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1643     confirm_resend: 
1644       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1645       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1646     filter: 
1647       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1648     go_public: 
1649       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1650     list: 
1651       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1652       empty: Нема најдено такви корисници
1653       heading: Корисници
1654       hide: Скриј одбрани корисници
1655       showing: 
1656         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1657         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1658       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1659       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1660       title: Корисници
1661     login: 
1662       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1663       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1664       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1665       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1666       email or username: Е-пошта или корисничко име
1667       heading: Најава
1668       login_button: Најава
1669       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1670       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1671       no account: Немате сметка?
1672       openid: "%{logo} OpenID:"
1673       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1674       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1675       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1676       openid_providers: 
1677         aol: 
1678           alt: Најава со OpenID од AOL
1679           title: Најава со AOL
1680         google: 
1681           alt: Најава со OpenID од Google
1682           title: Најава со Google
1683         myopenid: 
1684           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1685           title: Најава со myOpenID
1686         openid: 
1687           alt: Најава со URL за OpenID
1688           title: Најава со OpenID
1689         wordpress: 
1690           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1691           title: Најава со Wordpress
1692         yahoo: 
1693           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1694           title: Најава со Yahoo
1695       password: "Лозинка:"
1696       register now: Регистрација
1697       remember: "Запомни ме:"
1698       title: Најава
1699       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1700       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1701       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1702     logout: 
1703       heading: Одјава од OpenStreetMap
1704       logout_button: Одјава
1705       title: Одјава
1706     lost_password: 
1707       email address: "Е-пошта:"
1708       heading: Ја заборавивте лозинката?
1709       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1710       new password button: Смени лозинка
1711       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1712       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1713       title: Загубена лозинка
1714     make_friend: 
1715       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1716       button: Додај како пријател
1717       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1718       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1719       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1720     new: 
1721       about: 
1722         header: Слободна и уредлива
1723         html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
1724       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1725       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1726       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1727       continue: Регистрација
1728       display name: "Име за приказ:"
1729       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1730       email address: "Е-пошта:"
1731       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1732       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1733       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1734       openid: "%{logo} OpenID:"
1735       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1736       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1737       password: "Лозинка:"
1738       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1739       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1740       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1741       title: Регистрација
1742       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1743     no_such_user: 
1744       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1745       heading: Корисникот %{user} не постои.
1746       title: Нема таков корисник
1747     popup: 
1748       friend: Пријател
1749       nearby mapper: Соседен картограф
1750       your location: Ваша местоположба
1751     remove_friend: 
1752       button: Отстрани од пријатели
1753       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1754       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1755       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1756     reset_password: 
1757       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1758       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1759       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1760       heading: Смени лозинка за %{user}
1761       password: "Лозинка:"
1762       reset: Смени лозинка
1763       title: Смени лозинка
1764     set_home: 
1765       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1766     suspended: 
1767       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1768       heading: Сметката е закочена
1769       title: Сметката е закочена
1770       webmaster: мреж. управник
1771     terms: 
1772       agree: Се согласувам
1773       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1774       consider_pd_why: Што е ова?
1775       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1776       decline: Одбиј
1777       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1778       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1779       heading: Услови на учество
1780       legale_names: 
1781         france: Франција
1782         italy: Италија
1783         rest_of_world: Остатокот од светот
1784       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1785       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1786       title: Услови на учество
1787       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1788     view: 
1789       activate_user: активирај го корисников
1790       add as friend: Додај во пријатели
1791       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1792       block_history: примени блокови
1793       blocks by me: Извршени болокови
1794       blocks on me: Добиени блокови
1795       comments: Коментари
1796       confirm: Потврди
1797       confirm_user: потврди го корисников
1798       create_block: блокирај го корисников
1799       created from: "Создадено од:"
1800       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1801       ct declined: Одбиен
1802       ct status: "Услови за учество:"
1803       ct undecided: Неодлучено
1804       deactivate_user: деактивирај го корисников
1805       delete_user: избриши го корисников
1806       description: Опис
1807       diary: Дневник
1808       edits: Уредувања
1809       email address: Е-пошта
1810       friends_changesets: измени на пријателите
1811       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1812       hide_user: скриј го корисников
1813       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1814       km away: "%{count} км од вас"
1815       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1816       m away: "%{count} м од вас"
1817       mapper since: "Картограф од:"
1818       moderator_history: дадени блокови
1819       my comments: Мои коментари
1820       my diary: Мојот дневник
1821       my edits: Мои уредувања
1822       my messages: Мои пораки
1823       my notes: Мои белешки
1824       my profile: Мојот профил
1825       my settings: Мои нагодувања
1826       my traces: Мои траги
1827       nearby users: Други соседни корисници
1828       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1829       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1830       new diary entry: нова ставка во дневникот
1831       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1832       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1833       notes: Белешки на картата
1834       oauth settings: oauth поставки
1835       remove as friend: Отстрани од пријатели
1836       role: 
1837         administrator: Овој корисник е администратор
1838         grant: 
1839           administrator: Додели администраторски пристап
1840           moderator: Додели модераторски пристап
1841         moderator: Овој корисник е модератор
1842         revoke: 
1843           administrator: Лиши од администраторски пристап
1844           moderator: Лиши од модераторски пристап
1845       send message: Испрати порака
1846       settings_link_text: прилагодувања
1847       spam score: "Оцена за спам:"
1848       status: "Статус:"
1849       traces: Траги
1850       unhide_user: покажи го корисникот
1851       user location: Местоположба на корисникот
1852       your friends: Ваши пријатели
1853   user_block: 
1854     blocks_by: 
1855       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1856       heading: Список на блокови од %{name}
1857       title: Блокови од %{name}
1858     blocks_on: 
1859       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1860       heading: Список на блокови за %{name}
1861       title: Блокови за %{name}
1862     create: 
1863       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1864       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1865       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1866     edit: 
1867       back: Преглед на сите блокови
1868       heading: Уредување на блок за %{name}
1869       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1870       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1871       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1872       show: Преглед на овој блок
1873       submit: Поднови го блокот
1874       title: Уредување на блок за %{name}
1875     filter: 
1876       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1877       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1878     helper: 
1879       time_future: Истекува за %{time}.
1880       time_past: Истечено пред %{time}.
1881       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1882     index: 
1883       empty: Досега сè уште нема блокови.
1884       heading: Список на кориснички блокови
1885       title: Кориснички блокови
1886     model: 
1887       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1888       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1889     new: 
1890       back: Преглед на сите блокови
1891       heading: Правење на блок за %{name}
1892       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1893       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1894       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1895       submit: Направи блок
1896       title: Правење на блок за %{name}
1897       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1898       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1899     not_found: 
1900       back: Назад кон индексот
1901       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1902     partial: 
1903       confirm: Дали сте сигурни?
1904       creator_name: Создавач
1905       display_name: Блокиран корисник
1906       edit: Уреди
1907       next: Следна »
1908       not_revoked: (не се поништува)
1909       previous: « Претходна
1910       reason: Причина за блокирање
1911       revoke: Поништи!
1912       revoker_name: "Поништил:"
1913       show: Прикажи
1914       showing_page: Страница %{page}
1915       status: Статус
1916     period: 
1917       one: 1 час
1918       other: "%{count} час"
1919     revoke: 
1920       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1921       flash: Овој блок е поништен.
1922       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1923       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1924       revoke: Поништи!
1925       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1926       title: Поништување на блок за %{block_on}
1927     show: 
1928       back: Преглед на сите блокови
1929       confirm: Дали сте сигурни?
1930       edit: Уреди
1931       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1932       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1933       reason: "Причина за блокирање:"
1934       revoke: Поништи!
1935       revoker: "Поништувач:"
1936       show: Прикажи
1937       status: Статус
1938       time_future: Уредувања во %{time}
1939       time_past: Истечено пред %{time}
1940       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1941     update: 
1942       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1943       success: Блокот е изменет.
1944   user_role: 
1945     filter: 
1946       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1947       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1948       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1949       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1950     grant: 
1951       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1952       confirm: Потврди
1953       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1954       heading: Потврди доделување на улога
1955       title: Потврди доделување на улога
1956     revoke: 
1957       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1958       confirm: Потврди
1959       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1960       heading: Потврди лишување од улога
1961       title: Потврди лишување од улога
1962   welcome_page: 
1963     add_a_note: 
1964       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1965       paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
1966       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1967     basic_terms: 
1968       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
1969       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
1970       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1971       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
1972       title: Основни картографски поими
1973       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
1974     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1975     questions: 
1976       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.\n<a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>."
1977       title: Имате прашања?
1978     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1979     title: Добре дојдовте!
1980     whats_on_the_map: 
1981       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (поеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од интернет или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
1982       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
1983       title: Што има на картата