Merged 17073:17076 from trunk.
[rails.git] / config / potlatch / locales / cs.yml
1 # Messages for Czech (Česky)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 cs: 
5   a_poi: $1 bod zájmu
6   a_way: $1 cestu
7   action_addpoint: přidávání uzlu na konec cesty
8   action_createpoi: vytváření bodu zájmu (POI)
9   action_deletepoint: odstraňuji bod
10   action_insertnode: přidávání uzle do cesty
11   action_mergeways: sloučení dvou cest
12   action_movepoi: posunutí bodu záju (POI)
13   action_movepoint: posouvám bod
14   action_moveway: přesunout cestu
15   action_pointtags: nastavit tagy uzlu
16   action_poitags: nastavit tagy bodu zájmu
17   action_splitway: rozděluji cestu
18   action_waytags: úprava tagů cesty
19   advice_nocommonpoint: Cesty nesdílí společný bod
20   advice_tagconflict: Tagy nepasují - prosím zkontrolujte
21   advice_toolong: Příliš dlouhé pro odemčení - prosím rozdělte do kratších cest
22   advice_waydragged: Cesta posunuta (Z pro odvolání změny)
23   cancel: Zrušit
24   createrelation: Vytvořit novou relaci
25   delete: Smazat
26   drag_pois: Klikněte a přetáhněte body zájmu (POI)
27   editinglive: "Režim editace: okamžité ukládání"
28   editingoffline: "Režim editace: uložení najednou"
29   emailauthor: \n\nProsím pošlete e-mail na richard\@systemeD.net s bug-reportem a popisem toho, co jste právě dělali. Pokud nemluvíte anglicky, napište na talk-cz\@openstreetmap.org
30   error_connectionfailed: "Spojení s OpenStreetMap serverem selhalo. Vaše nedávné změny nemohly být uloženy.\n\nZkusit uložit změny znovu?"
31   error_nopoi: Bod zájmu nebyl nalezen, takže nelze vrátit zpět (možná jste posunuli mapu?).
32   error_nosharedpoint: Cesty $1 a $2 v současnosti nemaí společný bod, takže nemůžu vrátit zpět.
33   error_noway: Cesta $1 nebyla nalezena, takže nelze vrátit zpět (možná jste posunuli mapu?).
34   existingrelation: Přidat k existující relaci
35   findrelation: Najít relaci obsahující
36   gpxpleasewait: "Počkejte prosím: Zpracovávám GPX cestu"
37   help: Nápověda
38   hint_drawmode: přidej bod kliknutím\ndvojklik/Enter\nukončí cestu
39   hint_loading: načítám cesty
40   hint_overendpoint: "koncový bod:\nkliknutí pro napojení,\nshift-klik cesty sloučí"
41   hint_overpoint: bod cesty:\nkliknutím cestu napojíte"
42   hint_pointselected: vybrán bod\n(shift-klik na bod\nzačne novou cestu)
43   norelations: V aktuální datech není žádná relace
44   ok: Budiž
45   openchangeset: Otevírám changeset
46   option_custompointers: Použít ukazatele kreslítka (pen) a ruky (hand)
47   option_fadebackground: Zesvětlit pozadí
48   option_thinlines: Používat tenké linky ve všech měřítkách mapy
49   option_warnings: Zobrazovat plovoucí varování
50   point: Bod
51   prompt_addtorelation: Přidat $1 k relace
52   prompt_changesetcomment: "Napište shrnutí provedených změn:"
53   prompt_editlive: Ukládat okamžitě
54   prompt_editsave: Ukládat najednou
55   prompt_helpavailable: Nový uživatel editoru? Nápovědu najdete vpravo dole.
56   prompt_launch: Otevřít externí webovou adresu?
57   prompt_revertversion: "Vrátit se ke dříve uložené verzi:"
58   prompt_savechanges: Uložit změny
59   prompt_taggedpoints: Některé uzle této cesty mají tagy, opravdu smazat?
60   prompt_track: Převede vaši GPS stopu na (uzamčené) cesty, které následně můžete upravit.
61   prompt_welcome: Vítejte na OpenStreetMap
62   save: Uložit změny
63   tip_addrelation: Přidat do relace
64   tip_addtag: Přidat tag
65   tip_alert: Vyskyla se chyba - pro více informací klikněte
66   tip_anticlockwise: Proti směru hodinových ručiček (kliknutím otočíte směr kruhové cesty)
67   tip_clockwise: Po směru hodinových ručiček (kliknutím otočíte směr kruhové cesty)
68   tip_direction: Směr cesty (kliknutím otočíte)
69   tip_gps: Zobrazit GPX stopy (GPS logy) (G)
70   tip_noundo: Není, co vzít zpět
71   tip_options: Možnosti (vyberte si mapu na pozadí)
72   tip_presettype: Zvolit skupinu předvoleb v menu.
73   tip_repeattag: Nastavit tagy předtím vybrané cesty(R)
74   tip_revertversion: "Vyberte verzi, ke které se chcete vrátit:"
75   tip_selectrelation: Přidat k vybrané cestě
76   tip_splitway: Rozdělit cestu ve vybraném bodě (X)
77   tip_undo: "Zpět: $1 (Z)"
78   way: Cesta