Update to iD v2.3.0
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / ms.json
1 {
2     "ms": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Kawasan",
6                 "description": "Tambah taman-taman, bangunan-bangunan, tasik-tasik atau kawasan-kawasan lain dalam peta.",
7                 "tail": "Klik pada peta untuk mula menyurih suatu rantau, seperti suatu taman, tasik atau bangunan."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Garis",
11                 "description": "Tambah lebuh-lebuh raya, jalan-jalan, denai pejalan kaki, terusan-terusan atau garis-garis lain dalam peta.",
12                 "tail": "Klik pada peta untuk mula menyurih suatu jalan, denai atau laluan."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Titik",
16                 "description": "Tambah restoran-restoran, monumen-monumen, peti-peti surat atau titik-titik lain dalam peta.",
17                 "tail": "Klik pada peta untuk menambah suatu titik."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Semak imbas",
21                 "description": "Gerakkan dan zumkan peta."
22             },
23             "draw_area": {
24                 "tail": "Klik untuk mula menambah nod dalam kawasan yang anda ingin cipta. Klik nod pertama untuk menyempurnakan kawasan tersebut."
25             },
26             "draw_line": {
27                 "tail": "Klik untuk menambah lebih banyak nod dalam garis. Klik pada garis lain untuk membuat jalinan antara garis yang lain, dan klik dua kali untuk menyempurnakan garis."
28             }
29         },
30         "operations": {
31             "add": {
32                 "annotation": {
33                     "point": "Suatu titik telah ditambah.",
34                     "vertex": "Suatu nod telah ditambah pada suatu garis.",
35                     "relation": "Suatu hubungan telah ditambah."
36                 }
37             },
38             "start": {
39                 "annotation": {
40                     "line": "Suatu garis telah mula dicipta.",
41                     "area": "Suatu kawasan telah mula dicipta."
42                 }
43             },
44             "continue": {
45                 "key": "A",
46                 "title": "Lanjut",
47                 "description": "Lanjutkan garis ini.",
48                 "not_eligible": "Garis ini tidak dapat dilanjutkan dari sini.",
49                 "multiple": "Beberapa garis boleh dilanjutkan dari sini. Untuk memilih garis yang dikehendaki, tekan butang Shift dan klik pada garis tersebut untuk memilihnya.",
50                 "annotation": {
51                     "line": "Suatu garis telah dilanjutkan.",
52                     "area": "Suatu kawasan telah dilanjutkan."
53                 }
54             },
55             "cancel_draw": {
56                 "annotation": "Surihan dibatalkan."
57             },
58             "change_role": {
59                 "annotation": "Peranan suatu ahli dalam hubungan telah diubah."
60             },
61             "change_tags": {
62                 "annotation": "Tag-tag telah diubah."
63             },
64             "circularize": {
65                 "title": "Jadikan lebih bulat",
66                 "description": {
67                     "line": "Buatkan garis ini menjadi bulat.",
68                     "area": "Buatkan kawasan ini menjadi bulatan."
69                 },
70                 "key": "O",
71                 "annotation": {
72                     "line": "Suatu garis telah dijadikan membulat.",
73                     "area": "Suatu kawasan telah dijadikan bulatan."
74                 },
75                 "not_closed": "Ini tidak dapat dijadikan membulat kerana garis tidak berbentuk gelung.",
76                 "too_large": "Ini tidak dapat dijadikan membulat kerana bahagian penting tidak kelihatan secukupnya.",
77                 "connected_to_hidden": "Ini tidak dapat dijadikan membulat kerana bersambung dengan gambaran yang tersorok."
78             },
79             "orthogonalize": {
80                 "title": "Bucu sudut tepat",
81                 "description": {
82                     "line": "Jadikan bucu garis bersudut tepat.",
83                     "area": "Jadikan bucu kawasan bersudut tepat."
84                 },
85                 "key": "S",
86                 "annotation": {
87                     "line": "Bucu garis telah dijadikan sudut tepat.",
88                     "area": "Bucu kawasan telah dijadikan sudut tepat."
89                 },
90                 "not_squarish": "Ini tidak dapat dijadikan sudut tepat kerana tidak berbentuk bucu.",
91                 "too_large": "Ini tidak dapat dijadikan sudut tepat kerana bahagian penting tidak kelihatan secukupnya.",
92                 "connected_to_hidden": "Ini tidak dapat dijadikan sudut tepat kerana bersambung dengan gambaran yang tersorok."
93             },
94             "straighten": {
95                 "title": "Luruskan",
96                 "description": "Luruskan garis ini.",
97                 "key": "S",
98                 "annotation": "Suatu garis telah diluruskan.",
99                 "too_bendy": "Pelurusan tidak dapat dibuat kerana garis terlalu bengkang-bengkok.",
100                 "connected_to_hidden": "Pelurusan tidak dapat dibuat kerana garis bersambung dengan ciri yang tersorok."
101             },
102             "delete": {
103                 "title": "Hapus",
104                 "description": {
105                     "single": "Hapuskan gambaran ini secara kekal.",
106                     "multiple": "Hapuskan beberapa gambaran secara kekal."
107                 },
108                 "annotation": {
109                     "point": "Titik telah dihapuskan.",
110                     "vertex": "Suatu nod dalam jalan telah dihapus.",
111                     "line": "Suatu garis telah dihapuskan.",
112                     "area": "Suatu kawasan telah dihapuskan.",
113                     "relation": "Suatu hubungan telah dihapuskan.",
114                     "multiple": "{n} gambaran telah dihapuskan."
115                 },
116                 "too_large": {
117                     "single": "Gambaran ini tidak dapat dihapuskan kerana bahagian penting tidak kelihatan secukupnya.",
118                     "multiple": "Gambaran-gambaran ini tidak dapat dihapuskan kerana bahagian penting tidak kelihatan secukupnya."
119                 },
120                 "incomplete_relation": {
121                     "single": "Gambaran ini tidak dapat dihapuskan kerana tidak dimuat turun keseluruhannya.",
122                     "multiple": "Gambaran-gambaran ini tidak dapat dihapuskan kerana tidak dimuat turun keseluruhannya."
123                 },
124                 "part_of_relation": {
125                     "single": "Gambaran ini tidak dapat dihapuskan kerana menjadi sebahagian ahli dalam hubungan yang lebih lanjut. Anda harus membuang keahliannya daripada hubungan tersebut."
126                 },
127                 "connected_to_hidden": {
128                     "single": "Gambaran ini tidak dapat dihapuskan kerana bersambung dengan ciri yang tersorok.",
129                     "multiple": "Gambaran-gambaran ini tidak dapat dihapuskan kerana bersambung dengan ciri yang tersorok."
130                 }
131             },
132             "add_member": {
133                 "annotation": "Suatu ahli telah ditambahkan dalam hubungan."
134             },
135             "delete_member": {
136                 "annotation": "Suatu ahli telah dihapuskan dalam hubungan."
137             },
138             "connect": {
139                 "annotation": {
140                     "point": "Suatu jalan telah disambungkan pada suatu titik.",
141                     "vertex": "Suatu jalan telah disambungkan pada suatu jalan yang lain.",
142                     "line": "Suatu jalan telah disambungkan pada suatu garis.",
143                     "area": "Suatu jalan telah disambungkan pada suatu kawasan."
144                 }
145             },
146             "disconnect": {
147                 "title": "Pisahkan",
148                 "description": "Pisahkan garis-garis atau kawasan-kawasan antara satu sama lain.",
149                 "key": "D"
150             },
151             "merge": {
152                 "title": "Gabungkan",
153                 "description": "Gabungkan gambaran-gambaran ini.",
154                 "key": "C",
155                 "annotation": "{n} gambaran telah digabung.",
156                 "not_eligible": "Gambaran-gambaran ini tidak dapat digabungkan."
157             },
158             "move": {
159                 "title": "Alih",
160                 "description": {
161                     "single": "Alih gambaran ini ke tempat yang lain.",
162                     "multiple": "Alih gambaran-gambaran ini ke tempat yang lain."
163                 },
164                 "key": "M",
165                 "annotation": {
166                     "point": "Suatu titik telah dialih.",
167                     "vertex": "Suatu nod dalam jalan telah dialih.",
168                     "line": "Suatu garis telah dialih.",
169                     "area": "Suatu kawasan telah dialih.",
170                     "multiple": "Beberapa gambaran telah dialih."
171                 },
172                 "incomplete_relation": {
173                     "single": "Gambaran ini tidak dapat dialih kerana tidak dimuat turun secara keseluruhannya."
174                 }
175             },
176             "reflect": {
177                 "key": {
178                     "long": "T",
179                     "short": "Y"
180                 }
181             },
182             "rotate": {
183                 "title": "Putar",
184                 "description": {
185                     "single": "Putarkan gambaran ini di sekitar titik tengahnya.",
186                     "multiple": "Putarkan gambaran-gambaran ini di sekitar titik tengah masing-masing."
187                 },
188                 "key": "R",
189                 "annotation": {
190                     "line": "Suatu garis telah diputarkan.",
191                     "area": "Suatu kawasan telah diputarkan.",
192                     "multiple": "Beberapa gambaran telah diputarkan."
193                 },
194                 "incomplete_relation": {
195                     "single": "Gambaran ini tidak dapat diputarkan kerana tidak dimuat turun secara keseluruhannya.",
196                     "multiple": "Gambaran-gambaran ini tidak dapat diputarkan kerana tidak dimuat turun secara keseluruhannya."
197                 }
198             },
199             "reverse": {
200                 "title": "Songsang",
201                 "description": "Songsangkan haluan garis dalam arah yang bertentangan.",
202                 "key": "V",
203                 "annotation": "Suatu garis telah disongsangkan arahnya."
204             },
205             "split": {
206                 "title": "Belah",
207                 "description": {
208                     "line": "Belahkan garis ini kepada dua pada nod ini.",
209                     "area": "Belahkan sempadan kawasan ini kepada dua pada nod ini.",
210                     "multiple": "Belahkan garis/sempadan kawasan ini kepada dua pada nod ini."
211                 },
212                 "key": "X",
213                 "annotation": {
214                     "line": "Belah suatu garis.",
215                     "area": "Belah suatu sempadan kawasan.",
216                     "multiple": "Belah {n} garis/sempadan kawasan."
217                 }
218             },
219             "restriction": {
220                 "help": {
221                     "toggle_on": "Klik untuk menambah suatu larangan \"{restriction}\".",
222                     "toggle_off": "Klik untuk menghapuskan suatu larangan \"{restriction}\"."
223                 },
224                 "annotation": {
225                     "create": "Suatu larangan membelok telah ditambah",
226                     "delete": "Suatu larangan membelok telah dihapuskan"
227                 }
228             }
229         },
230         "undo": {
231             "tooltip": "Buat asal: {action}",
232             "nothing": "Tidak ada apa-apa yang boleh dibuat asal."
233         },
234         "redo": {
235             "tooltip": "Buat semula: {action}",
236             "nothing": "Tidak ada apa-apa yang boleh dibuat semula."
237         },
238         "tooltip_keyhint": "Kekunci pintas:",
239         "browser_notice": "Penyunting ini boleh digunakan dengan Firefox, Chrome, Safari, Opera, dan Internet Explorer 11 dan versi termaju. Sila tingkatkan pelayar anda, atau gunakan Potlatch 2 untuk menyunting peta.",
240         "translate": {
241             "translate": "Terjemah",
242             "localized_translation_label": "Nama berbilang bahasa",
243             "localized_translation_language": "Pilih bahasa",
244             "localized_translation_name": "Nama"
245         },
246         "zoom_in_edit": "Zum masuk untuk Menyunting",
247         "login": "log masuk",
248         "logout": "log keluar",
249         "loading_auth": "Berhubung ke OpenStreetMap...",
250         "report_a_bug": "Laporkan suatu pepijat",
251         "help_translate": "Bantu penterjemahan",
252         "feature_info": {
253             "hidden_warning": "{count} gambaran yang tersorok",
254             "hidden_details": "Gambaran-gambaran ini ialah yang tersorok:  {details}"
255         },
256         "status": {
257             "error": "Tidak dapat bersambung pada API."
258         },
259         "commit": {
260             "title": "Muat naik ke OpenStreetMap",
261             "description_placeholder": "Sedikit keterangan sumbangan anda (diperlukan)",
262             "message_label": "Komen Set Ubah",
263             "upload_explanation": "Perubahan yang telah anda muat naik akan kelihatan pada semua peta yang menggunakan data OpenStreetMap.",
264             "upload_explanation_with_user": "Perubahan yang telah anda muat naik sebagai {user} akan kelihatan pada semua peta yang menggunakan data OpenStreetMap.",
265             "save": "Muat naik",
266             "cancel": "Batal",
267             "changes": "{count} Perubahan",
268             "warnings": "Amaran",
269             "about_changeset_comments": "Tentang komen set ubah",
270             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
271             "google_warning": "Komen anda menyebut tentang Google: anda diingatkan bahawa dilarang sama sekali untuk meniru Google Maps",
272             "google_warning_link": "http://www.openstreetmap.org/copyright"
273         },
274         "contributors": {
275             "list": "Suntingan-suntingan oleh {users}",
276             "truncated_list": "Suntingan-suntingan oleh {users} dan {count} orang yang lain"
277         },
278         "geometry": {
279             "point": "titik",
280             "vertex": "bucu",
281             "line": "garis",
282             "area": "kawasan",
283             "relation": "hubungan"
284         },
285         "geolocate": {
286             "title": "Tunjukkan Kedudukan Saya",
287             "locating": "Menentukan tempat, sila tunggu..."
288         },
289         "inspector": {
290             "view_on_osm": "Lihat pada openstreetmap.org",
291             "all_tags": "Semua tag",
292             "all_members": "Semua ahli",
293             "all_relations": "Semua hubungan",
294             "new_relation": "Hubungan baru...",
295             "role": "Peranan",
296             "reference": "Lihat Wiki OpenStreetMap",
297             "search": "Gelintar",
298             "check": {
299                 "yes": "Ya",
300                 "no": "Tidak",
301                 "reverser": "Ubah Arah"
302             },
303             "radio": {
304                 "structure": {
305                     "type": "Jenis",
306                     "default": "Lalai"
307                 }
308             },
309             "node": "Nod",
310             "relation": "Hubungan"
311         },
312         "background": {
313             "percent_brightness": "{opacity}% kecerahan",
314             "reset": "set semula",
315             "minimap": {
316                 "description": "Peta Mini"
317             }
318         },
319         "map_data": {
320             "title": "Data Peta",
321             "description": "Data Peta",
322             "data_layers": "Lapisan-lapisan Data"
323         },
324         "feature": {
325             "points": {
326                 "description": "Titik-titik",
327                 "tooltip": "Titik-titik Tumpuan"
328             },
329             "traffic_roads": {
330                 "tooltip": "Lebuh Raya, Jalan-Jalan, dll."
331             },
332             "service_roads": {
333                 "description": "Jalan-jalan Susur",
334                 "tooltip": "Jalan-jalan Susur, Lorong Letak Kereta, Rintisan-rintisan, dll."
335             },
336             "paths": {
337                 "description": "Denai-denai",
338                 "tooltip": "Lorong Jalan Kaki, Laluan Kaki, Lorong Basikal, dll."
339             },
340             "buildings": {
341                 "description": "Bangunan-bangunan",
342                 "tooltip": "Bangunan-bangunan, Tempat-tempat Berlindung, Garaj-garaj, dll."
343             },
344             "landuse": {
345                 "description": "Gambaran Guna Tanah",
346                 "tooltip": "Hutan-hutan, Tanah-tanah Perladangan, Taman-taman, Kediaman-kediaman, Perdagangan, dll."
347             },
348             "boundaries": {
349                 "description": "Sempadan-sempadan",
350                 "tooltip": "Sempadan Pentadbiran"
351             },
352             "water": {
353                 "description": "Gambaran-Gambaran Air",
354                 "tooltip": "Sungai-sungai, Tasik-tasik, Kolam-kolam, Lembangan-lembangan, dll."
355             },
356             "power": {
357                 "description": "Gambaran-gambaran Kuasa Elektrik",
358                 "tooltip": "Talian-talian Elektrik, Loji-loji Kuasa, Pencawang-pencawang, dll."
359             },
360             "past_future": {
361                 "description": "Garis Masa",
362                 "tooltip": "Cadangan, Pembinaan, Terabai, Diruntuhkan, dll."
363             },
364             "others": {
365                 "description": "Lain-lain",
366                 "tooltip": "Yang Lain-lain"
367             }
368         },
369         "restore": {
370             "heading": "Anda mempunyai perubahan yang belum disimpan",
371             "description": "Andakah anda ingin mengembalikan perubahan yang belum disimpan dari sesi penyuntingan sebelumnya?"
372         },
373         "save": {
374             "title": "Simpan",
375             "no_changes": "Tiada perubahan untuk disimpan.",
376             "error": "Terdapat ralat semasa percubaan penyimpanan",
377             "status_code": "Pelayan mengembalikan kod status {code}",
378             "unknown_error_details": "Pastikan anda telah berhubung dengan Internet.",
379             "uploading": "Memuat naik perubahan terhadap OpenStreetMap...",
380             "unsaved_changes": "Anda mempunyai perubahan yang belum disimpan",
381             "conflict": {
382                 "previous": "< Sebelumnya",
383                 "next": "Berikutnya >",
384                 "restore": "Kembalikan"
385             }
386         },
387         "success": {
388             "edited_osm": "OSM telah Disunting!",
389             "just_edited": "Anda baru sahaja telah menyunting OpenStreetMap!",
390             "view_on_osm": "Lihat dalam OSM",
391             "facebook": "Kongsi melalui Facebook",
392             "twitter": "Kongsi melalui Twitter",
393             "google": "Kongsi melalui Google+",
394             "help_link_text": "Butiran"
395         },
396         "confirm": {
397             "okay": "OK",
398             "cancel": "Batal"
399         },
400         "splash": {
401             "welcome": "Selamat datang! Ini ialah penyunting iD OpenStreetMap",
402             "text": "Penyunting iD ialah suatu alat yang berkuasa tinggi tetapi sangat mudah digunakan untuk membuat sumbangan terhadap peta percuma yang terunggul di dunia. Ini ialah versi {version}. Untuk maklumat lanjut sila layari {website} dan laporkan pepijat di {github}.",
403             "walkthrough": "Mulakan Panduan",
404             "start": "Sunting Sekarang"
405         },
406         "source_switch": {
407             "live": "live",
408             "dev": "dev"
409         },
410         "version": {
411             "whats_new": "Yang terkini dalam iD {version}"
412         },
413         "tag_reference": {
414             "description": "Perincian",
415             "on_wiki": "{tag} pada wiki.osm.org"
416         },
417         "validations": {
418             "untagged_point": "Titik tanpa tag",
419             "untagged_line": "Garis tanpa tag",
420             "untagged_area": "Kawasan tanpa tag",
421             "untagged_relation": "Hubungan tanpa tag",
422             "deprecated_tags": "Tag-tag yang telah lapuk: {tags}"
423         },
424         "zoom": {
425             "in": "Zum Dekat",
426             "out": "Zum Jauh"
427         },
428         "cannot_zoom": "Had zum jauh telah dicapai dalam mod yang sedang dipakai.",
429         "full_screen": "Togol Skrin Penuh",
430         "gpx": {
431             "local_layer": "Fail tempatan",
432             "drag_drop": "Tarik dan lepaskan suatu fail .gpx, .geojson atau .kml masuk halaman ini, atau klik butang di sebelah kanan untuk mengimbas"
433         },
434         "mapillary_images": {
435             "tooltip": "Gambar jalan dari Mapillary",
436             "title": "Tindihan Gambar (Mapillary)"
437         },
438         "mapillary_signs": {
439             "title": "Tindihan Isyarat Lalu Lintas (Mapillary)"
440         },
441         "mapillary": {
442             "view_on_mapillary": "Paparkan imej ini dalam Mapillary"
443         },
444         "help": {
445             "title": "Bantuan"
446         },
447         "intro": {
448             "ok": "OK",
449             "graph": {
450                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
451                 "county": "<value for addr:county>",
452                 "district": "<value for addr:district>",
453                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
454                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
455                 "province": "<value for addr:province>",
456                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
457                 "state": "<value for addr:state>",
458                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
459                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
460                 "countrycode": "my",
461                 "name": {
462                     "1st-avenue": "Lebuh Satu",
463                     "2nd-avenue": "Lebuh Dua",
464                     "4th-avenue": "Lebuh Empat",
465                     "5th-avenue": "Lebuh Lima",
466                     "6th-avenue": "Lebuh Enam",
467                     "6th-street": "Jalan Enam",
468                     "7th-avenue": "Lebuh Tujuh",
469                     "8th-avenue": "Lebuh Lapan",
470                     "9th-avenue": "Lebuh Sembilan",
471                     "10th-avenue": "Lebuh Sepuluh",
472                     "11th-avenue": "Lebuh Sebelas",
473                     "12th-avenue": "Lebuh Dua Belas"
474                 }
475             },
476             "welcome": {
477                 "title": "Selamat datang",
478                 "welcome": "Selamat datang! Diharap panduan ini membantu dalam menerangkan asas-asas menyunting OpenStreetMap.",
479                 "practice": "Semua data dalam lintas semak ini hanyalah sekadar amali, dan suntingan anda dalam lintas semak ini tidak akan disimpan.",
480                 "words": "Beberapa istilah dan konsep baru bakal diperkenalkan dalam lintas semak ini. Perkataan baru akan *dicondongkan*.",
481                 "mouse": "Sebarang peranti input boleh digunakan untuk menyunting peta. Bagaimanapun, lintas semak ini menggunakan tetikus dengan butang kiri dan butang kanan. **Sekiranya anda ingin menyambung tetikus anda, sila sambungkannya dengan segera, dan kemudian klik OK.**",
482                 "leftclick": "Apabila tutorial ini meminta anda untuk mengklik atau mengklik dua kali, ini menggunakan butang kiri tetikus. Bagi pengguna pad sentuh laptop pula boleh klik atau ketuk satu kali. **Klik kiri {num} kali.**",
483                 "rightclick": "Kadang-kadang anda mungkin diarahkan untuk klik-kanan pada tetikus. Mungkin mirip dengan mengklik sambil menekan butang Control, atau mengetuk dua jari di pad sentuh. Ada sesetengah papan kekunci turut tersedia dengan kekunci 'menu' yang boleh berfungsi seolah-olah klik-kanan tetikus. **Klik-kanan {num} kali.**",
484                 "chapters": "Setakat ini, semuanya elok-elok belaka! Anda boleh gunakan butang-butang di bawah untuk melangkau bab pada bila-bila masa, atau mengulang semula suatu bab yang dirasakan sukar. Ayuh! **Klik '{next}' untuk teruskan.**"
485             },
486             "navigation": {
487                 "title": "Pengemudian",
488                 "drag": "Bahagian peta utama menunjukkan data OpenStreetMap dengan suatu latar belakang.{br}Anda boleh menyorot peta dengan mengklik-kiri tetikus dan mengubah kedudukan tetikus anda sambil tidak melepaskan butang klik tetikus. Anda juga boleh menggunakan butang tanda anak panah pada papan kekunci anda. **Sorotkan peta!**",
489                 "zoom": "Anda boleh zum masuk atau zum keluar dengan mentatal roda tetikus atau pad sentuh laptop, atau dengan mengklik pada butang {plus}/{minus}. **Zumkan peta!**",
490                 "features": "Perkataan *gambaran-gambaran* digunakan untuk memperincikan objek-objek dalam peta. Setiap butiran dalam alam nyata boleh dipetakan sebagai suatu gambaran dalam OpenStreetMap.",
491                 "points_lines_areas": "Gambaran-gambaran peta diwakilkan dengan *titik-titik*, *garis-garis*, atau *kawasan-kawasan*.",
492                 "nodes_ways": "Dalam OpenStreetMap, titik-titik ini kadang kala dirujuk sebagai nod-nod, manakala garis-garis dan kawasan-kawasan pula mungkin dirujuk sebagai *jalan-jalan*.",
493                 "click_townhall": "Semua gambaran dalam peta boleh dipilih dengan satu klik terhadapnya. **Klik titik ini untuk memilihnya.**",
494                 "selected_townhall": "Bagus! Titik ini telah dipilih. Gambaran yang telah dipilih akan berkunang-kunang.",
495                 "editor_townhall": "Setelah suatu gambaran telah dipilih, *penyunting gambaran* akan dipaparkan di sisi peta.",
496                 "preset_townhall": "Bahagian paling atas pada penyunting gambaran menunjukkan ciri-ciri gambaran. Titik ini ialah sebuah{preset}.",
497                 "fields_townhall": "Bahagian tengah penyunting gambaran mempunyai medan-medan yang menunjukkan sifat-sifat gambaran, seperti nama dan alamatnya.",
498                 "close_townhall": "**Tutup penyunting gambaran dengan menekan butang Escape atau mengklik butang {button} di bucu atas sekali.**",
499                 "search_street": "Anda boleh menggelintar gambaran-gambaran yang sedang dipaparkan di peta, atau di seluruh dunia. **Gelintar '{name}'.**",
500                 "choose_street": "**Pilih {name} dari senarai untuk memilih yang ini.**",
501                 "selected_street": "Bagus! {name} telah dipilih."
502             },
503             "points": {
504                 "title": "Titik-titik"
505             },
506             "areas": {
507                 "title": "Kawasan-kawasan",
508                 "choose_playground": "**Pilih {preset} dari senarai.**",
509                 "add_field": "Tempat permainan kanak-kanak ini tidak mempunyai nama rasmi, jadi biarkan medan Nama kosong sahaja.{br}Maka eloklah kita menambah sedikit maklumat tambahan tentang tempat permainan ini dalam medan Perincian. **Buka senarai Tambah Medan.**",
510                 "choose_field": "**Pilih {field} dari senarai.**",
511                 "retry_add_field": "Medan {field} tidak dipilih. Sila cuba sekali lagi."
512             },
513             "lines": {
514                 "title": "Garis-garis",
515                 "choose_category_road": "**Pilih {category} dari senarai.**",
516                 "retry_delete": "Butang Delete tidak diklik. Sila cuba sekali lagi."
517             },
518             "buildings": {
519                 "title": "Bangunan-bangunan"
520             },
521             "startediting": {
522                 "title": "Mulakan Suntingan",
523                 "save": "Jangan lupa untuk kerap menyimpan perubahan-perubahan anda!",
524                 "start": "Mulakan pemetaan!"
525             }
526         },
527         "shortcuts": {
528             "browsing": {
529                 "navigation": {
530                     "title": "Pengemudian"
531                 },
532                 "help": {
533                     "title": "Bantuan"
534                 },
535                 "display_options": {
536                     "map_data": "Tunjukkan pilihan data peta"
537                 }
538             },
539             "editing": {
540                 "commands": {
541                     "save": "Simpan perubahan"
542                 }
543             }
544         },
545         "presets": {
546             "categories": {
547                 "category-barrier": {
548                     "name": "Gambaran Hadangan"
549                 },
550                 "category-building": {
551                     "name": "Gambaran Bangunan"
552                 },
553                 "category-golf": {
554                     "name": "Gambaran Golf"
555                 },
556                 "category-landuse": {
557                     "name": "Gambaran Guna Tanah"
558                 },
559                 "category-natural-area": {
560                     "name": "Gambaran Alam"
561                 },
562                 "category-natural-line": {
563                     "name": "Gambaran-Gambaran Alam"
564                 },
565                 "category-natural-point": {
566                     "name": "Gambaran-Gambaran Alam"
567                 },
568                 "category-path": {
569                     "name": "Gambaran Denai"
570                 },
571                 "category-restriction": {
572                     "name": "Gambaran Sekatan"
573                 },
574                 "category-road": {
575                     "name": "Gambaran Jalan"
576                 },
577                 "category-route": {
578                     "name": "Gambaran-Gambaran Laluan"
579                 },
580                 "category-water-area": {
581                     "name": "Gambaran-Gambaran Air"
582                 },
583                 "category-water-line": {
584                     "name": "Gambaran-Gambaran Air"
585                 }
586             },
587             "fields": {
588                 "access": {
589                     "label": "Capaian Dibenarkan",
590                     "options": {
591                         "designated": {
592                             "description": "Capaian yang dibenarkan menurut papan tanda atau undang-undang tempatan yang khusus",
593                             "title": "Bertanda"
594                         },
595                         "destination": {
596                             "description": "Capaian dibenarkan hanya untuk sampai ke destinasi sahaja",
597                             "title": "Destinasi"
598                         },
599                         "no": {
600                             "title": "Dilarang"
601                         },
602                         "private": {
603                             "title": "Persendirian"
604                         }
605                     },
606                     "types": {
607                         "bicycle": "Basikal"
608                     }
609                 }
610             }
611         },
612         "imagery": {
613             "Bing": {
614                 "description": "Imej satelit dan udara.",
615                 "name": "Imej udara Bing"
616             },
617             "DigitalGlobe-Premium": {
618                 "attribution": {
619                     "text": "Terma & Maklumbalas"
620                 },
621                 "description": "Imej satelit Premium DigitalGlobe.",
622                 "name": "Imej DigitalGlobe Premium"
623             },
624             "DigitalGlobe-Standard": {
625                 "attribution": {
626                     "text": "Terma & Maklumbalas"
627                 },
628                 "description": "Imej satelit Standard DigitalGlobe.",
629                 "name": "Imej DigitalGlobe Standard"
630             },
631             "MAPNIK": {
632                 "attribution": {
633                     "text": "© Penyumbang-penyumbang OpenStreetMap, CC-BY-SA"
634                 }
635             },
636             "Mapbox": {
637                 "attribution": {
638                     "text": "Terma & Maklumbalas"
639                 },
640                 "description": "Imej satelit dan udara.",
641                 "name": "Mapbox Satellite"
642             },
643             "qa_no_address": {
644                 "attribution": {
645                     "text": "Simon Poole, Data © penyumbang-penyumbang OpenStreetMap"
646                 }
647             }
648         }
649     }
650 }