Update to iD v2.3.0
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / pl.json
1 {
2     "pl": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Obszar",
6                 "description": "Dodaje do mapy parki, budynki, jeziora i inne obszary.",
7                 "tail": "Kliknij mapę, aby zacząć rysować obszar taki jak park, jezioro czy budynek."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Linia",
11                 "description": "Dodawaj do mapy autostrady, ulice, ścieżki dla pieszych, kanały i inne linie.",
12                 "tail": "Kliknij mapę, aby zacząć rysować drogę, ścieżkę lub trasę."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Punkt",
16                 "description": "Dodaje do mapy restauracje, pomniki, skrzynki pocztowe i inne punkty.",
17                 "tail": "Kliknij mapę, aby dodać punkt."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Przeglądaj",
21                 "description": "Przesuwaj i zmieniaj przybliżenie mapy."
22             },
23             "draw_area": {
24                 "tail": "Kliknij, aby dodać punkty do obszaru. Kliknij pierwszy punkt, aby zamknąć obszar."
25             },
26             "draw_line": {
27                 "tail": "Kliknij, aby dodać więcej punktów do linii. Kliknij inne linie, aby je połączyć lub użyj dwukliku, aby zakończyć rysowanie."
28             }
29         },
30         "operations": {
31             "add": {
32                 "annotation": {
33                     "point": "Dodano punkt.",
34                     "vertex": "Dodano punkt do linii.",
35                     "relation": "Dodano relację."
36                 }
37             },
38             "start": {
39                 "annotation": {
40                     "line": "Rozpoczęto rysowanie linii.",
41                     "area": "Rozpoczęto rysowanie obszaru."
42                 }
43             },
44             "continue": {
45                 "key": "A",
46                 "title": "Kontynuuj",
47                 "description": "Kontynuuj tę linię.",
48                 "not_eligible": "Nie można kontynuować linii w tym miejscu.",
49                 "multiple": "W tym miejscu można kontynuować kilka linii. Aby wybrać linię, proszę w nią kliknąć przytrzymując klawisz Shift.",
50                 "annotation": {
51                     "line": "Kontynuowano rysowanie linii.",
52                     "area": "Kontynuowano rysowanie obszaru."
53                 }
54             },
55             "cancel_draw": {
56                 "annotation": "Przerwano rysowanie."
57             },
58             "change_role": {
59                 "annotation": "Zmieniono rolę członka relacji."
60             },
61             "change_tags": {
62                 "annotation": "Zmieniono znaczniki."
63             },
64             "circularize": {
65                 "title": "Zaokrąglij",
66                 "description": {
67                     "line": "Tworzy okrąg z tej linii.",
68                     "area": "Tworzy koło z tego obszaru."
69                 },
70                 "key": "O",
71                 "annotation": {
72                     "line": "Utworzono okrąg z linii.",
73                     "area": "Utworzono koło z obszaru."
74                 },
75                 "not_closed": "Z tego obiektu nie można zrobić okręgu, ponieważ nie jest pętlą.",
76                 "too_large": "Nie można zaokrąglić tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
77                 "connected_to_hidden": "Z tego obiektu nie można utworzyć okręgu, ponieważ jest połączony z innym niewidocznym obiektem lub jego cechą. "
78             },
79             "orthogonalize": {
80                 "title": "Popraw prostopadłość",
81                 "description": {
82                     "line": "Spraw, aby kąty tej linii były proste.",
83                     "area": "Spraw, aby kąty tego obszaru były proste."
84                 },
85                 "key": "S",
86                 "annotation": {
87                     "line": "Utworzono kąty proste z narożników linii.",
88                     "area": "Utworzono kąty proste obszaru."
89                 },
90                 "not_squarish": "Nie można stworzyć kątów prostych, gdyż obiekt nie posiada czterech boków.",
91                 "too_large": "Nie można poprawić równoległości tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
92                 "connected_to_hidden": "Z tego obiektu nie można utworzyć kwadratu, ponieważ jest połączony z innym niewidocznym obiektem lub jego cechą. "
93             },
94             "straighten": {
95                 "title": "Prostowanie",
96                 "description": "Wyprostuj tę linię.",
97                 "key": "S",
98                 "annotation": "Wyprostowano linię.",
99                 "too_bendy": "Nie można wyprostować tej linii, ponieważ jest ona zbyt kręta.",
100                 "connected_to_hidden": "Nie można wyprostować tej linii, ponieważ jest ona połączona z innym niewidocznym obiektem."
101             },
102             "delete": {
103                 "title": "Usuń",
104                 "description": {
105                     "single": "Trwale usuwa ten obiekt.",
106                     "multiple": "Trwale uwsuwa te obiekty."
107                 },
108                 "annotation": {
109                     "point": "Usunięto węzeł.",
110                     "vertex": "Usunięto węzeł z linii.",
111                     "line": "Usunięto linię.",
112                     "area": "Usunięto obszar.",
113                     "relation": "Usunięto relację.",
114                     "multiple": "Usunięto {n} obiektów."
115                 },
116                 "too_large": {
117                     "single": "Ten obiekt nie może być usunięty, ponieważ nie jest wystarczająco widoczny.",
118                     "multiple": "Te obiekty nie mogą być usunięte, ponieważ nie są wystarczająco widoczne."
119                 },
120                 "incomplete_relation": {
121                     "single": "Ten obiekt nie może być usunięty, ponieważ nie został całkowicie pobrany.",
122                     "multiple": "Nie można usunąć tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
123                 },
124                 "part_of_relation": {
125                     "single": "Nie można usunąć tego obiektu, ponieważ jest częścią większej relacji. Najpierw musisz usunąć go z relacji.",
126                     "multiple": "Nie można usunąć tych obiektów, ponieważ są one częścią większych relacji. Najpierw musisz usunąć je z tych relacji."
127                 },
128                 "connected_to_hidden": {
129                     "single": "Nie można usunąć tego obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
130                     "multiple": "Nie można usunąć tych obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
131                 }
132             },
133             "add_member": {
134                 "annotation": "Dodano członka relacji."
135             },
136             "delete_member": {
137                 "annotation": "Usunięto członka relacji."
138             },
139             "connect": {
140                 "annotation": {
141                     "point": "Połączono linię z węzłem.",
142                     "vertex": "Połączono linie.",
143                     "line": "Połączono drogę z linią.",
144                     "area": "Połączono drogę z obszarem."
145                 }
146             },
147             "disconnect": {
148                 "title": "Rozłącz",
149                 "description": "Rozłącz te dwie drogi.",
150                 "key": "D",
151                 "annotation": "Rozłączono linie/obszary.",
152                 "not_connected": "Nie ma tu wystarczająco wielu linii/obszarów do rozłączenia.",
153                 "connected_to_hidden": "Nie można odłączyć tego obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem lub jego cechą. ",
154                 "relation": "Nie można odłączyć tego obiektu, ponieważ łączy on członków relacji."
155             },
156             "merge": {
157                 "title": "Scal",
158                 "description": "Scal obiekty.",
159                 "key": "C",
160                 "annotation": "Scal {n} obiektów.",
161                 "not_eligible": "Te obiekty nie mogą zostać scalone.",
162                 "not_adjacent": "Tych obiektów nie można scalić, ponieważ ich węzły nie są połączone.",
163                 "restriction": "Tego obiektu nie można scalić, ponieważ przynajmniej jeden z nich jest członkiem relacji - \"{relation}\".",
164                 "incomplete_relation": "Tych obiektów nie można scalić, ponieważ przynajmniej jeden z nich nie został w pełni pobrany.",
165                 "conflicting_tags": "Tego obiektu nie można scalić, ponieważ ich tagi mają sprzeczne wartości."
166             },
167             "move": {
168                 "title": "Przesuń",
169                 "description": {
170                     "single": "Przesuń ten obiekt w inne miejsce.",
171                     "multiple": "Przesuń te obiekty w inne miejsce."
172                 },
173                 "key": "M",
174                 "annotation": {
175                     "point": "Przesunięto punkt.",
176                     "vertex": "Przesunięto punkt linii.",
177                     "line": "Przesunięto linię.",
178                     "area": "Przesunięto obszar.",
179                     "multiple": "Przesunięto wiele obiektów."
180                 },
181                 "incomplete_relation": {
182                     "single": "Nie można przesunąć tego obiektu, ponieważ nie został on całkowicie pobrany.",
183                     "multiple": "Nie można przesunąć tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
184                 },
185                 "too_large": {
186                     "single": "Nie można przesunąć tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
187                     "multiple": "Nie można przesunąć tych obiektów, ponieważ nie są one wystarczająco widoczny."
188                 },
189                 "connected_to_hidden": {
190                     "single": "Nie można przesunąć tego obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
191                     "multiple": "Nie można przesunąć tych obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
192                 }
193             },
194             "reflect": {
195                 "title": {
196                     "long": "Odbij krótkim bokiem",
197                     "short": "Odbij długim bokiem"
198                 },
199                 "description": {
200                     "long": {
201                         "single": "Odbij obiekt wzdłuż dłuższego boku.",
202                         "multiple": "Odbij obiekty wzdłuż ich dłuższych boków."
203                     },
204                     "short": {
205                         "single": "Odbij obiekt wzdłuż krótszego boku.",
206                         "multiple": "Odbij obiekty wzdłuż ich krótszych boków."
207                     }
208                 },
209                 "key": {
210                     "long": "T",
211                     "short": "Y"
212                 },
213                 "annotation": {
214                     "long": {
215                         "single": "Odbito obiekt wzdłuż dłuższego boku.",
216                         "multiple": "Odbito obiekty wzdłuż ich dłuższych boków."
217                     },
218                     "short": {
219                         "single": "Odbito obiekt wzdłuż krótszego boku.",
220                         "multiple": "Odbito obiekty wzdłuż ich krótszych boków."
221                     }
222                 },
223                 "incomplete_relation": {
224                     "single": "Nie można odbić obiektu, ponieważ nie został on całkowicie pobrany.",
225                     "multiple": "Nie można odbić obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
226                 },
227                 "too_large": {
228                     "single": "Nie można odbić obiektów, ponieważ nie jest wystarczająco widoczny.",
229                     "multiple": "Nie można odbić obiektów, ponieważ nie są wystarczająco widoczne."
230                 },
231                 "connected_to_hidden": {
232                     "single": "Nie można odbić obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
233                     "multiple": "Nie można odbić obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
234                 }
235             },
236             "rotate": {
237                 "title": "Obróć",
238                 "description": {
239                     "single": "Obróć ten obiekt względem jego środka.",
240                     "multiple": "Obróć te obiekty względem ich środka."
241                 },
242                 "key": "R",
243                 "annotation": {
244                     "line": "Obrócono linię.",
245                     "area": "Obrócono obszar.",
246                     "multiple": "Obrócono wiele obiektów."
247                 },
248                 "incomplete_relation": {
249                     "single": "Nie można obrócić obiektu, ponieważ nie został on całkowicie pobrany.",
250                     "multiple": "Nie można obrócić tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
251                 },
252                 "too_large": {
253                     "single": "Nie można obrócić tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
254                     "multiple": "Nie można obrócić obiektów, ponieważ nie są wystarczająco widoczne."
255                 },
256                 "connected_to_hidden": {
257                     "single": "Nie można obrócić tego obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
258                     "multiple": "Nie można obrócić tych obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
259                 }
260             },
261             "reverse": {
262                 "title": "Odwróć",
263                 "description": "Zmienia kierunek tej linii na przeciwny.",
264                 "key": "V",
265                 "annotation": "Odwrócono linię."
266             },
267             "split": {
268                 "title": "Rozdziel",
269                 "description": {
270                     "line": "Rozdziel tę linię na dwie części w tym węźle.",
271                     "area": "Rozdziel granicę tego obszaru na dwie części.",
272                     "multiple": "Rozdziel linie/granice obszaru w tym węźle na dwie części."
273                 },
274                 "key": "X",
275                 "annotation": {
276                     "line": "Rozdziel linię.",
277                     "area": "Rozdziel granicę obszaru.",
278                     "multiple": "Rozdziel {n} linii/granic obszarów"
279                 },
280                 "not_eligible": "Nie można rozdzielić linii na ich początku lub końcu.",
281                 "multiple_ways": "Jest tu zbyt wiele linii do rozdzielenia.",
282                 "connected_to_hidden": "Tego obiektu nie można podzielić, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem lub jego cechą. "
283             },
284             "restriction": {
285                 "help": {
286                     "select": "Proszę kliknąć, aby wybrać fragment drogi.",
287                     "toggle": "Proszę kliknąć, aby zmienić zakazy/nakazy skrętu.",
288                     "toggle_on": "Proszę kliknąć, aby dodać zakaz/nakaz skrętu \"{restriction}\".",
289                     "toggle_off": "Proszę kliknąć, aby usunąć zakaz/nakaz skrętu \"{restriction}\"."
290                 },
291                 "annotation": {
292                     "create": "Dodano zakaz/nakaz skrętu",
293                     "delete": "Usunięto zakaz/nakaz skrętu"
294                 }
295             }
296         },
297         "undo": {
298             "tooltip": "Cofnij: {action}",
299             "nothing": "Nie ma nic do cofnięcia."
300         },
301         "redo": {
302             "tooltip": "Ponów: {action}",
303             "nothing": "Nie ma nic do ponowienia."
304         },
305         "tooltip_keyhint": "Skrót:",
306         "browser_notice": "Ten edytor powinien działać w Firefox, Chrome, Safari, Opera oraz Internet Explorer 11 lub wyższym. Możesz użyć którejś z nich lub wybrać Potlatch 2 by edytować mapę.",
307         "translate": {
308             "translate": "Przetłumacz",
309             "localized_translation_label": "Wielojęzyczna nazwa",
310             "localized_translation_language": "Wybierz język",
311             "localized_translation_name": "Nazwa"
312         },
313         "zoom_in_edit": "Przybliż, aby edytować",
314         "login": "login",
315         "logout": "wyloguj",
316         "loading_auth": "Łączenie z OpenStreetMap...",
317         "report_a_bug": "Zgłoś błąd",
318         "help_translate": "Pomóż tłumaczyć",
319         "feature_info": {
320             "hidden_warning": "{count} ukrytych obiektów",
321             "hidden_details": "Te obiekty są akutalnie ukryte: {details}"
322         },
323         "status": {
324             "error": "Nie można nawiązać połączenia z API.",
325             "offline": "API jest offline. Proszę spróbować edytować później.",
326             "readonly": "API jest w trybie tylko do odczytu. Musisz poczekać, żeby zapisać swoje zmiany.",
327             "rateLimit": "API ogranicza anonimowe połączenia. Możesz je ominąć logując się."
328         },
329         "commit": {
330             "title": "Prześlij do OpenStreetMap",
331             "description_placeholder": "Zwięzły opis Twoich zmian (wymagany)",
332             "message_label": "Opis zmian",
333             "upload_explanation": "Zmiany, które wyślesz będą widoczne na wszystkich mapach używających danych OpenStreetMap.",
334             "upload_explanation_with_user": "Zmiany, które wyślesz jako {user} będą widoczne na wszystkich mapach używających danych OpenStreetMap.",
335             "save": "Prześlij",
336             "cancel": "Anuluj",
337             "changes": "{count} zmian/zmiany",
338             "warnings": "Ostrzeżenia",
339             "modified": "Zmodyfikowano",
340             "deleted": "Usunięto",
341             "created": "Utworzono",
342             "about_changeset_comments": "Jak dobrze opisywać zmiany.",
343             "about_changeset_comments_link": "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Good_changeset_comments",
344             "google_warning": "W tym komentarzu wspomniałeś o Google: pamiętaj że kopiowanie informacji z Google Maps jest surowo zabronione. ",
345             "google_warning_link": "http://www.openstreetmap.org/copyright"
346         },
347         "contributors": {
348             "list": "Edycje użytkowników {users}",
349             "truncated_list": "Edycje użytkowników {users} i {count} innych"
350         },
351         "info_panels": {
352             "key": "I",
353             "background": {
354                 "key": "B",
355                 "title": "Tło",
356                 "zoom": "Powiększenie",
357                 "unknown": "Nieznany",
358                 "show_tiles": "Pokaż kafle",
359                 "hide_tiles": "Ukryj kafle"
360             },
361             "history": {
362                 "key": "H",
363                 "title": "Historia",
364                 "selected": "[n] zaznaczono",
365                 "version": "Wersja",
366                 "last_edit": "Ostatnia edycja",
367                 "edited_by": "Edytowane przez",
368                 "changeset": "Zestaw zmian"
369             },
370             "location": {
371                 "key": "L"
372             },
373             "measurement": {
374                 "key": "M",
375                 "selected": "[n] zaznaczono",
376                 "geometry": "Geometria",
377                 "closed": "zamknięte",
378                 "length": "Długość",
379                 "area": "Powierzchnia",
380                 "location": "Lokalizacja",
381                 "metric": "Metryczne",
382                 "imperial": "Imperialne"
383             }
384         },
385         "geometry": {
386             "point": "punkt",
387             "vertex": "węzeł",
388             "line": "linia",
389             "area": "obszar",
390             "relation": "relacja"
391         },
392         "geocoder": {
393             "search": "Szukaj na całym świecie...",
394             "no_results_visible": "Brak wyników w widocznym obszarze mapy",
395             "no_results_worldwide": "Brak wyników"
396         },
397         "geolocate": {
398             "title": "Wyświetl aktualne położenie",
399             "locating": "Ustalanie położenia, proszę czekać..."
400         },
401         "inspector": {
402             "no_documentation_combination": "Nie ma dokumentacji dla tej kombinacji znaczników",
403             "no_documentation_key": "Nie ma dokumentacji dla tego klucza",
404             "documentation_redirect": "Ta dokumentacja została przeniesiona na nową stronę",
405             "show_more": "Wyświetl więcej",
406             "view_on_osm": "Wyświetl na openstreetmap.org",
407             "all_fields": "Wszystkie pola",
408             "all_tags": "Wszystkie znaczniki",
409             "all_members": "Wszyscy członkowie",
410             "all_relations": "Wszystkie relacje",
411             "new_relation": "Nowa relacja...",
412             "role": "Rola",
413             "choose": "Wybierz rodzaj obiektu",
414             "results": "{n} wyników dla {search}",
415             "reference": "Wyświetl na Wiki OpenStreetMap",
416             "back_tooltip": "Zmień rodzaj obiektu",
417             "remove": "Usuń",
418             "search": "Szukaj",
419             "multiselect": "Wybrane obiekty",
420             "unknown": "Nieznane",
421             "incomplete": "<nie pobrane>",
422             "feature_list": "Wyszukiwanie rodzaju obiektu",
423             "edit": "Edytuj obiekt",
424             "check": {
425                 "yes": "Tak",
426                 "no": "Nie",
427                 "reverser": "Zmień kierunek"
428             },
429             "radio": {
430                 "structure": {
431                     "type": "Typ",
432                     "default": "Domyślny",
433                     "layer": "Warstwa"
434                 }
435             },
436             "add": "Dodaj",
437             "none": "Brak",
438             "node": "Węzeł",
439             "way": "Linia",
440             "relation": "Relacja",
441             "location": "Położenie",
442             "add_fields": "Dodaj pole:"
443         },
444         "background": {
445             "title": "Tło",
446             "description": "Ustawienia tła",
447             "key": "B",
448             "percent_brightness": "Jasność {opacity}%",
449             "none": "Brak",
450             "best_imagery": "Najlepsza znana warstwa podkładu dla tego obszaru",
451             "switch": "Wróć do tego podkładu",
452             "custom": "Własne",
453             "custom_button": "Edycja własnego podkładu",
454             "fix_misalignment": "Przesunięcie podkładu",
455             "imagery_source_faq": "Skąd pochodzi ta warstwa?",
456             "reset": "Przywraca ustawienia",
457             "offset": "Przeciągnij na szare pole poniżej, aby dostosować obrazek, lub wprowadź wartości przesunięcia w metrach.",
458             "minimap": {
459                 "description": "Minimapa",
460                 "tooltip": "Pokaż oddaloną mapę, aby pomóc zlokalizować wyświetlany obszar.",
461                 "key": "/"
462             }
463         },
464         "map_data": {
465             "title": "Dane mapy",
466             "description": "Dane mapy",
467             "key": "F",
468             "data_layers": "Warstwy danych",
469             "fill_area": "Wypełnianie obszarów",
470             "map_features": "Obiekty na mapie",
471             "autohidden": "Te obiekty zostały automatycznie ukryte ze względu na ich zbyt dużą ilość. Jeśli chcesz je edytować, przybliż mapę."
472         },
473         "feature": {
474             "points": {
475                 "description": "Punkty",
476                 "tooltip": "Użyteczne miejsca"
477             },
478             "traffic_roads": {
479                 "description": "Drogi samochodowe",
480                 "tooltip": "Drogi, ulice itp."
481             },
482             "service_roads": {
483                 "description": "Drogi serwisowe",
484                 "tooltip": "Drogi serwisowe, wewnętrzne, parkingowe, podjazdowe itp."
485             },
486             "paths": {
487                 "description": "Ścieżki",
488                 "tooltip": "Chodniki, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, etc."
489             },
490             "buildings": {
491                 "description": "Budynki",
492                 "tooltip": "Budynki, wiaty, garaże, etc."
493             },
494             "landuse": {
495                 "description": "Obiekty użytkowania terenów",
496                 "tooltip": "Lasy, pola, parki, osiedla mieszkaniowe, obszary komercyjne, etc."
497             },
498             "boundaries": {
499                 "description": "Granice",
500                 "tooltip": "Granice administracyjne"
501             },
502             "water": {
503                 "description": "Obiekty wodne",
504                 "tooltip": "Rzeki, jeziora, stawy, dorzecza, etc."
505             },
506             "rail": {
507                 "description": "Obiekty kolejowe",
508                 "tooltip": "Tory kolejowe"
509             },
510             "power": {
511                 "description": "Obiekty związane z dystrybucją prądu elektrycznego.",
512                 "tooltip": "Linie energetyczne, elektrownie, podstacje, etc."
513             },
514             "past_future": {
515                 "description": "Przeszłość/przyszłość",
516                 "tooltip": "Projektowane, w czasie budowy, opuszczone, wyburzone, etc."
517             },
518             "others": {
519                 "description": "Inne",
520                 "tooltip": "Wszystko pozostałe"
521             }
522         },
523         "area_fill": {
524             "wireframe": {
525                 "description": "Bez wypełnienia (szkielet)",
526                 "tooltip": "Włączenie trybu szkieletowego ułatwia przeglądanie zdjęć w tle.",
527                 "key": "W"
528             },
529             "partial": {
530                 "description": "Częściowe wypełnienie",
531                 "tooltip": "Obszary wypełnione są tylko wzdłuż ich wewnętrznych krawędzi. (Polecane dla początkujących mapowiczów)"
532             },
533             "full": {
534                 "description": "Pełne wypełnienie",
535                 "tooltip": "Obszary są rysowane z pełnym wypełnieniem."
536             }
537         },
538         "restore": {
539             "heading": "Masz niezapisane zmiany",
540             "description": "Przywrócić niezapisane zmiany z poprzedniej sesji?"
541         },
542         "save": {
543             "title": "Zapisz",
544             "help": "Zapisz zmiany na OpenStreetMap, aby były one widoczne dla innych.",
545             "no_changes": "Brak zmian do zapisania.",
546             "error": "Wystąpiły błędy podczas zapisywania. ",
547             "status_code": "Serwer zwrócił kod {code}",
548             "unknown_error_details": "Proszę upewnić się, że połączono z Internetem.",
549             "uploading": "Wysyłanie zmian do OpenStreetMap...",
550             "unsaved_changes": "Istnieją niezapisane zmiany.",
551             "conflict": {
552                 "header": "Rozwiąż konflikt edycji",
553                 "count": "Konflikt {num} z {total}",
554                 "previous": "< Poprzedni",
555                 "next": "Następny >",
556                 "keep_local": "Zachowaj moje",
557                 "keep_remote": "Użyj ichniejszych",
558                 "restore": "Przywróć",
559                 "delete": "Pozostaw usunięty",
560                 "download_changes": "Lub pobierz swoje zmiany.",
561                 "done": "Rozwiązano wszystkie konflikty !",
562                 "help": "Inny użytkownik zmienił te same obiekty co ty.\nKlinknij na każdym z nich, aby uzyskać więcej informacji o konflikcie i wybrać\nczy zostawić twoją wersję, czy wersję innego użytkownika.\n"
563             }
564         },
565         "merge_remote_changes": {
566             "conflict": {
567                 "deleted": "Ten obiekt został usunięty przez {user}.",
568                 "location": "Ten obiekt został przesunięty i przez ciebie i przez {user}.",
569                 "nodelist": "Punkty zostały zmienione przez ciebie i {user}.",
570                 "memberlist": "Członkowie relacji zostali zmodyfikowani zarówno przez ciebie jak i {user}.",
571                 "tags": "Ustawiłeś wartość <b>{tag}</b> na \"{local}\", podczas gdy {user} zmienił go na \"{remote}\"."
572             }
573         },
574         "success": {
575             "edited_osm": "Zmiany zostały wprowadzone do OSM!",
576             "just_edited": "Właśnie wprowadziłeś zmiany w OpenStreetMap!",
577             "view_on_osm": "Wyświetl na OSM",
578             "facebook": "Podziel się na Facebooku",
579             "twitter": "Podziel się na Twitterze",
580             "google": "Podziel się na Google+",
581             "help_html": "Zmiany powinny pojawić się na warstwie podstawowej mapy w ciągu kilku minut. Inne warstwy mogą odświeżać się dłużej.",
582             "help_link_text": "Więcej informacji",
583             "help_link_url": "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:FAQ#Kiedy_wprowadzone_przeze_mnie_zmiany_poka.C5.BCa_si.C4.99_na_mapie.3F"
584         },
585         "confirm": {
586             "okay": "OK",
587             "cancel": "Anuluj"
588         },
589         "splash": {
590             "welcome": "Witamy w iD, edytorze map OpenStreetMap",
591             "text": "iD jest przyjaznym, ale i jednocześnie potężnym narzędziem, dzięki któremu możesz przyczynić się do rozwoju najlepszej wolnej mapy świata. To jest wersja {version}. Więcej informacji znajdziesz na {website}, a błędy zgłosisz na {github}.",
592             "walkthrough": "Rozpocznij samouczek",
593             "start": "Edytuj teraz"
594         },
595         "source_switch": {
596             "live": "live",
597             "lose_changes": "Istnieją niezapisane zmiany. Zmiana serwera spowoduje ich porzucenie. Zmienić serwer?",
598             "dev": "dev"
599         },
600         "version": {
601             "whats_new": "Co nowego w iD {version}"
602         },
603         "tag_reference": {
604             "description": "Opis",
605             "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
606             "used_with": "używany z {type}"
607         },
608         "validations": {
609             "disconnected_highway": "Droga odłączona od siatki innych dróg",
610             "disconnected_highway_tooltip": "Drogi powinny być połączone z innymi drogami lub wejściami do budynków. ",
611             "old_multipolygon": "Tagi multipoligonu na linii zewnętrznej",
612             "old_multipolygon_tooltip": "Ten styl tagowania multipoligonu jest przestarzały. Tagi powinny zostać zapisane w relacji, a nie na zewnętrznej linii.",
613             "untagged_point": "Nieoznaczony punkt",
614             "untagged_point_tooltip": "Wybierz typ obiektu, który opisuje czym jest ten punkt.",
615             "untagged_line": "Nieoznaczona linia",
616             "untagged_line_tooltip": "Wybierz typ obiektu, który opisuje czym jest ta linia.",
617             "untagged_area": "Nieoznaczony obszar",
618             "untagged_area_tooltip": "Wybierz typ obiektu, który opisuje czym jest ten obszar.",
619             "untagged_relation": "Nieoznaczona relacja",
620             "untagged_relation_tooltip": "Wybierz typ obiektu, który opisuje czym jest ta relacja.",
621             "many_deletions": "Usuwasz aż {n} obiektów! Czy na pewno chcesz to zrobić? Tym sposobem trwale usuniesz je z mapy, który wszyscy mogą zobaczyć na openstreetmap.org.",
622             "tag_suggests_area": "Znacznik {tag} sugeruje, że linia powinna być obszarem, ale nim nie jest.",
623             "deprecated_tags": "Przestarzałe znaczniki: {tags}"
624         },
625         "zoom": {
626             "in": "Przybliż",
627             "out": "Oddal"
628         },
629         "cannot_zoom": "Nie można bardziej oddalić widoku w obecnym trybie.",
630         "full_screen": "Tryb pełnoekranowy",
631         "gpx": {
632             "local_layer": "Lokalny plik",
633             "drag_drop": "Przeciągnij i upuść plik .gpx, .geojson lub .kml na stronę lub kliknij przycisk po prawej by go wybrać",
634             "zoom": "Przybliż do warstwy",
635             "browse": "Zlokalizuj plik"
636         },
637         "mapillary_images": {
638             "tooltip": "Zdjęcia z serwisu Mapillary",
639             "title": "Nakładka zdjęć (Mapillary)"
640         },
641         "mapillary_signs": {
642             "tooltip": "Znaki drogowe z Mapillary (włączy Nakładkę zdjęć)",
643             "title": "Nakładka z znakami drogowymi (Mapillary)"
644         },
645         "mapillary": {
646             "view_on_mapillary": "Zobacz ten obraz w Mapillary"
647         },
648         "help": {
649             "title": "Pomoc",
650             "key": "H",
651             "help": "# Pomoc\n\nTo jest edytor [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/),\nwolnej i edytowalnej mapy świata. Możesz go używać do dodawania i\naktualizacji danych w twoim rejonie, czyniąc otwartą mapę świata lepszą\ndla każdego.\n\nModyfikacje wprowadzone na tej mapie będą widoczne dla wszystkich\nużywających OpenStreetMap. Aby wprowadzić modyfikacje,\nmusisz się [zalogować](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[Edytor iD](http://ideditor.com/) jest projektem społecznościowym z\n[kodem dostępnym na GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
652             "roads": "# Drogi\n\nMożesz tworzyć, poprawiać i usuwać drogi używając tego edytora. Drogi mogą być wszelkiego rodzaju:\nścieżki, ulice, szlaki, ścieżki rowerowe i tak dalej - każdy często uczęszczany odcinek powinien dać się\nprzedstawić.\n\n### Zaznaczanie\n\nKliknij drogę, aby ją zaznaczyć. Obwiednia powinna stać się widoczna, wraz z małym menu\nnarzędziowym na mapie oraz panelem bocznym pokazującym więcej informacji na temat drogi.\n\n### Modyfikowanie\n\nCzęsto będziesz widział drogi, które nie są wyrównane ze zdjęciami satelitarnymi lub śladami GPS.\nMożesz dopasować te drogi tak, aby były we właściwym miejscu.\n\nNajpierw kliknij drogę, którą chcesz zmienić. Podświetli ją to oraz pokaże punkty kontrolne, które\nmożesz przesunąć w lepsze miejsce. Jeżeli chcesz dodać nowe punkty kontrolne, aby droga\nbyła bardziej szczegółowa, dwukrotnie kliknij część drogi bez punktu, a w tym miejscu nowy się\npojawi.\n\nJeżeli droga łączy się z inną drogą, ale nie jest prawidłowo połączona z nią na mapie, możesz\nprzeciągnąć jeden z puntów kontrolnych na drugą drogę w celu ich połączenia. Prawidłowe połączenia\ndróg są ważne dla mapy i kluczowe dla wyznaczania tras.\n\nMożesz też kliknąć narzędzie 'Przesuń' lub nacisnąć klawisz `M` aby przesunąć jednocześnie całą\ndrogę, a następnie kliknąć ponownie, aby zachować to przesunięcie.\n\n### Usuwanie\n\nGdy droga jest całkiem błędna - widzisz, że nie istnieje na zdjęciach satelitarnych (a najlepiej sam\nsprawdziłeś w terenie, że jej nie ma) - możesz usunąć ją. Uważaj, gdy usuwasz obiekty - wyniki usunięcia,\ntak jak każdej modyfikacji, są widoczne dla wszystkich, a zdjęcie satelitarne często nie są aktualne,\nwięc droga może być po prostu nowo wybudowana.\n\nMożesz usunąć drogę przez zaznaczenie jej, a następnie kliknięcie ikony kosza lub wciśnięcie\nklawisza 'Delete'.\n\n### Tworzenie\n\nGdzieś tam powinna być droga, ale jej nie ma? Kliknij przycisk 'Linia' w górnym lewym rogu edytora\nlub naciśnij klawisz '2' na klawiaturze, aby zacząć rysować linię.\n\nKliknij początek drogi na mapie, aby zacząć rysować. Jeżeli droga odchodzi od już istniejącej, zacznij\nprzez kliknięcie w miejscu, w którym się łączą.\n\nNastępnie klikaj na punktach wzdłuż drogi tak, aby biegła ona odpowiednio według zdjęć satelitarnych\nlub GPS. Jeżeli droga, którą rysujesz, krzyżuje się z inną, połącz je, klikając na punkcie przecięcia. Gdy\nskończysz rysować, dwukrotnie kliknij ostatni punkt lub naciśnij klawisz 'Enter' na klawiaturze.\n",
653             "gps": "# GPS\n\nZebrane ślady GPS są ważnym źródłem danych dla OpenStreetMap. Ten edytor pozwala na użycie lokalnych śladów - plików \".gpx\" na twoim komputerze. Możesz je zbierać za pomocą aplikacji na smartfony jak również dedykowanych odbiorników GPS.\n\nBy uzyskać więcej informacji jak wykonać pomiar GPS, przeczytaj [Mapping with a smartphone, GPS, or paper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).\n\nBy użyć śladu GPX do mapowania, przeciągnij i upuść plik GPX na mapę edytora. Jeśli został on rozpoznany, pojawi się na niej jako jasno-purpurowa linia. Kliknij na \"Dane mapy\" po prawej stronie by włączyć, wyłączyć lub przybilżyć widok mapy do miejsca w którym pojawił się ślad.\n\nSam ślad nie jest bezpośrednio przenoszony na serwery OpenStreetMap - najlepszym sposobem na wykorzystanie go jest nanoszenie informacji uzyskanych z niego na mapę, często używając go jako wskazówkę, możesz także [wysłać go na serwery OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create)\npozwalając tym samym innym użytkownikom na korzystanie z niego.\n",
654             "imagery": "# Zdjęcia\n\nZdjęcia lotnicze/satelitarne są ważnym zasobem w rysowaniu map. Kolekcja zdjęć lotniczych,\nsatelitarnych i innych wolnodostępnych źródeł jest dostępna w edytorze w menu 'Ustawienia tła' po\nprawej stronie.\n\nDomyślnie wyświetlana jest warstwa zdjęć satelitarnych z [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/),\nale w miarę przybliżania i pojawiają się nowe źródła. Niektóre kraje, takie jak Stany Zjednoczone, Francja\nczy Dania mają w pewnych miejscach dostępne zdjęcia bardzo wysokiej jakości.\n\nZdjęcia są czasem przesunięte względem danych na mapie z powodu błędu dostawcy zdjęć. Jeżeli\nwidzisz dużo dróg przesuniętych względem tła, zastanów się, zanim je wszystkie wyrównasz względem\ntła. Zamiast tego możesz dostosować przesunięcie zdjęć tak, aby zgadzały się z istniejącymi danymi przez\nnaciśnięcie przycisku 'Wyrównaj podkład' na dole Ustawień tła.\n",
655             "addresses": "# Adresy\n\nAdresy są jedną z najbardziej użytecznych informacji na mapie.\n\nMimo że adresy są często reprezentowane jako części ulic, w OpenStreetMap są one\nzapisywane jako atrybuty budynków i miejsc wzdłuż ulicy.\n\nMożesz dodać nową informację adresową do miejsc narysowanych w postaci\nobwiedni budynków jak również do tych narysowanych w postaci pojedynczych punktów.\nNajlepszym źródłem danych adresowych jest jak zwykle zwiedzanie okolicy\nlub własna wiedza - tak jak z każdym innym obiektem, kopiowanie danych z komercyjnych\nźródeł takich jak Google Maps jest zabronione.\n",
656             "inspector": "#Użycie Edytora\n\nEdytor jest to panel po lewej stronie strony który umożliwa Ci edycję szczegółów wybranego obiektu.\n\n### Wybór typu obiektu\n\nPo tym jak dodasz punkt, linię lub obszar, możesz wybrać jakim typem obiektu jest on. Na przykład czy jest to autostrada czy droga polna, supermarket czy kafejka. Edytor pokaże propozycje najczęściej występujących obiektów, ale możesz także wpisać w wyszukiwarce nazwę typu obiektu który chcesz oznaczyć.\n\nKliknij \"i\" w prawym-dolnym rogu przycisku z nazwą danego typu obiektu by dowiedzieć się więcej. Kliknięcie samego przcisku oznaczy obiekt jako obiekt danego typu.\n\n### Użycie Schematów oraz Edycja Tagów\n\nPo tym jak wybierzesz typ, lub zaznaczysz obiekt który już go posiada, edytor wyświetli zestaw pól w których zapisane będą szczegóły obiektu takie jak nazwa czy adres.\n\nPoniżej wcześniej wyświetlonych pól, możesz kliknąć na listę rozwijalną \"Dodaj pole\" i użyć jej do dodania innych detali, jak na przykład link do Wikipedii, ułatwienia dla niepełnosprawnych i inne.\n\nNa samym dole edytora, możesz dodać dowolne tagi do danego obiektu, klikając na \"Dodatkowe tagi\". [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) jest wspaniałym narzędziem, które pozwoli Ci dowiedzieć się więcej na temat popularnych zestawów tagów.\n\nZmiany które zrobisz przy użyciu edytora są automatycznie pokazywane na mapie.\nMożesz cofnąć każdą zmianę klikając przycisk \"Cofnij\".\n",
657             "buildings": "# Budynki\n\nOpenStreetMap jest największą na świecie bazą budynków. Możesz\nprzyczynić się do rozwoju owej bazy.\n\n### Zaznaczanie\n\nMożesz zaznaczyć budynek przez kliknięcie jego obwodu. Podświetli\nto obiekt i otworzy małe menu narzędziowe oraz pasek boczny zawierający\ninformacje o budynku.\n\n### Modyfikowanie\n\nZdarza się, że budynki są umieszczone w nieprawidłowych miejscach\nlub mają nieodpowiednie tagi.\n\nAby przesunąć cały budynek, zaznacz go, a następnie wybierz narzędzie\nprzesuwania. Przesuń kursor myszy, aby zmienić pozycję obiektu, a następnie\nkliknij, gdy już będzie w odpowiednim miejscu.\n\nAby poprawić kształt budynku, kliknij i przeciągnij węzły, które tworzą obwód\nobiektu, w lepiej usytuowane miejsce.\n\n### Tworzenie\n\nJednym z głównych problemów podczas tworzenia budynków jest to,\nże OpenStreetMap przechowuje budynki zarówno w postaci punktów\njak i obszarów. Przyjęło się rysowanie budynków w postaci obszarów, a rysowanie\nfirm, domów czy innej infrastruktury w postaci punktów w obszarze budynku.\n\nZacznij rysować budynek w postaci obszaru przez kliknięcie przycisku 'Obszar'\nw górnym lewym rogu edytora i zakończ go przez naciśnięcie klawisza 'Enter'\nna klawiaturze lub przez kliknięcie na pierwszym rysowanym punkcie w celu\nzamknięcia obszaru.\n\n### Usuwanie\n\nJeżeli budynek jest całkiem błędny - widzisz, że nie ma go na zdjęciach satelitarnych,\na najlepiej sprawdziłeś w terenie, że nie istnieje - możesz go usunąć. Bądź ostrożny\nusuwając obiekty - tak jak po każdej innej modyfikacji, rezultaty są widoczne dla wszystkich,\na zdjęcia satelitarne często nie są aktualne, więc budynek może być po prostu nowo\nwybudowany.\n\nMożesz usunąć budynek przez kliknięcie na nim, a następnie na ikonie\nśmietnika lub wciśnięcie klawisza 'Delete'.\n",
658             "relations": "# Relacje\n\nRelacja to specjalny rodzaj obiektu w OpenStreetMap, który grupuje razem\ninne obiekty. Na przykład dwa powszechne rodzaje relacji to *relacje trasy*\nktóre grupują odcinki drogi należące do konkretnej autostrady lub drogi oraz\n*wielokąty* łączące razem kilka linii, które definiują bardziej złożony obszar\n(na przykład las z polaną w środku).\n\nKażdy element relacji nazywany jest *członkiem*. W pasku bocznym możesz\nzobaczyć do której relacji należy obiekt i kliknąć aby ją zaznaczyć. Gdy relacja\njest zaznaczona, ukaże nam się lista jej członków, które jednocześnie zostaną\npodświetlone na mapie.\n\nPrzeważnie edytor iD automatycznie sprawdza relacje podczas twoich edycji.\nTrzeba pamiętać o ważnej rzeczy, gdy kasujesz jakiś fragment linii (np. aby\ndokładniej go narysować), sprawdź wcześniej do jakich relacji należy oraz\njakie pełni w nich role aby uzupełnić te dane po wyrysowaniu linii.\n\n## Edycja relacji\n\nJeśli chcesz edytować relacje, oto podstawy wiedzy.\n\nAby dodać obiekt do relacji, zaznacz obiekt i wciśnij \"+\" w sekcji \"Wszystkie relacje\"\ni wybierz relację lub wpisz jej nazwę.\n\nAby utworzyć nową relację, zaznacz pierwszy obiekt, który ma być członkiem\nrelacji i wciśnij \"+\" w sekcji \"Wszystkie relacje\" i wybierz \"Nowa relacja...\"\n\nAby usunąć obiekt z relacji, zaznacz obiekt i kliknij ikonkę kosza obok\nrelacji, z której chcesz go usunąć.\n\nMożesz stworzyć wielokąt złożony z otworem używając narzędzia Scalanie.\nNarysuj dwa obszary, gdzie jeden znajduje się wewnątrz drugiego, zaznacz\noba przytrzymując klawisz Shift i kliknij przycisk \"Scal te linie\" (+).\n"
659         },
660         "intro": {
661             "done": "gotowe",
662             "ok": "OK",
663             "graph": {
664                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
665                 "city": "Chrząszczyżewoszyce",
666                 "county": "<value for addr:county>",
667                 "district": "<value for addr:district>",
668                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
669                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
670                 "postcode": "45-648",
671                 "province": "<value for addr:province>",
672                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
673                 "state": "<value for addr:state>",
674                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
675                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
676                 "countrycode": "pl",
677                 "name": {
678                     "1st-avenue": "Kolejowa",
679                     "2nd-avenue": "Długa",
680                     "4th-avenue": "Marszałkowska",
681                     "5th-avenue": "Perłowa",
682                     "6th-avenue": "Perłowa",
683                     "6th-street": "Marii Skłodowskiej-Curie",
684                     "7th-avenue": "Grzybowa",
685                     "8th-avenue": "Legionów",
686                     "9th-avenue": "Husarska",
687                     "10th-avenue": "Beskidzka",
688                     "11th-avenue": "Lipowa",
689                     "12th-avenue": "Brzozowa",
690                     "access-point-employment": "Punkt Dostępu Pracowników",
691                     "adams-street": "Wspólna",
692                     "andrews-elementary-school": "Szkoła Podstawowa im. Powstańców Warszawy",
693                     "andrews-street": "Łomżyńska",
694                     "armitage-street": "Kalinowa",
695                     "barrows-school": "Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren",
696                     "battle-street": "Macieja Rataja",
697                     "bennett-street": "Kartuska",
698                     "bowman-park": "Park Miejski",
699                     "collins-drive": "Grójecka",
700                     "conrail-railroad": "67",
701                     "conservation-park": "Park Konwersacji",
702                     "constantine-street": "Wrocławska",
703                     "cushman-street": "Truskawkowa",
704                     "dollar-tree": "Drzewo pieniędzy",
705                     "douglas-avenue": "Aleje Jerozolimskie",
706                     "east-street": "Słoneczna ",
707                     "elm-street": "Polna",
708                     "flower-street": "Kwiatowa ",
709                     "foster-street": "Henryka Sienkiewicza",
710                     "french-street": "Francuska",
711                     "garden-street": "Pamiętajcie o ogrodach",
712                     "gem-pawnbroker": "Lombard U Stasia",
713                     "golden-finch-framing": "Farma Zbycha",
714                     "grant-avenue": "Hoża",
715                     "hoffman-pond": "Staw Jaracza",
716                     "hoffman-street": "Jaracza",
717                     "hook-avenue": "Dąbrowszczaków",
718                     "jefferson-street": "Romualda Traugutta",
719                     "kelsey-street": "Tatrzańska",
720                     "lafayette-park": "Park Łabędzi",
721                     "las-coffee-cafe": "Kawiarnia Nad Jeziorem",
722                     "lincoln-avenue": "Rycerska",
723                     "lowrys-books": "Książki Anety",
724                     "lynns-garage": "Garaż Adama",
725                     "main-street-barbell": "Siłownia Pan Biceps",
726                     "main-street-cafe": "Kawiarnia Na Głównej",
727                     "main-street-fitness": "Miejski Fitness",
728                     "main-street": "Główna",
729                     "maple-street": "Modlińska",
730                     "marina-park": "Park Portowy",
731                     "market-street": "Sklepowa",
732                     "memory-isle-park": "Planty",
733                     "memory-isle": "Planty",
734                     "michigan-avenue": "Rzeszowska",
735                     "middle-street": "Średnia",
736                     "millard-street": "Racławicka",
737                     "moore-street": "Oskara Kolberga",
738                     "morris-avenue": "Krótka",
739                     "mural-mall": "Pasaż Murali",
740                     "paisanos-bar-and-grill": "Bar Pawła",
741                     "paisley-emporium": "Emporium",
742                     "paparazzi-tattoo": "Tatuaże Krzyśka",
743                     "pealer-street": "Jarzębinowa",
744                     "pine-street": "Sosnowa",
745                     "pizza-hut": "Pizza Hut",
746                     "portage-avenue": "Lipowa ",
747                     "portage-river": "Rzeka Lipowa",
748                     "preferred-insurance-services": "Ubezpieczenia Na Życie",
749                     "railroad-drive": "Kolejowa",
750                     "river-city-appliance": "Europejskie AGD",
751                     "river-drive": "Nadbrzeżna",
752                     "river-road": "Nadbrzeżna",
753                     "river-street": "Nadbrzeżna",
754                     "riverside-cemetery": "Cmentarz Nad Rzeką",
755                     "riverwalk-trail": "Parkowa",
756                     "riviera-theatre": "Teatr Roma",
757                     "rocky-river": "Kamionkówka",
758                     "saint-joseph-river": "Czesława Małka",
759                     "scidmore-park-petting-zoo": "Ogródek zoologiczny w Chrząszczyżewoszycach",
760                     "scidmore-park": "Park Inwalidów Wojennych",
761                     "scouter-park": "Park hulajnożny",
762                     "sherwin-williams": "Mrówka",
763                     "south-street": "Południowa",
764                     "southern-michigan-bank": "Bank Opolski",
765                     "spring-street": "Wiosenna",
766                     "sturgeon-river-road": "Strugowa",
767                     "three-rivers-city-hall": "Urząd Miasta Chrząszczyżewoszyce",
768                     "three-rivers-elementary-school": "Szkoła Podstawowa w Chrząszczyżewoszycach",
769                     "three-rivers-fire-department": "Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chrząszczyżewoszycach",
770                     "three-rivers-high-school": "Uniwersytet w Chrząszczyżewoszczycach",
771                     "three-rivers-middle-school": "Szkoła Średnia w Chrząszczyżewoszyczycach",
772                     "three-rivers-municipal-airport": "Lotnisko Regionalne w Chrząszczyżewoszczycach",
773                     "three-rivers-post-office": "Urząd Pocztowy w Chrząszczyżewoszczycach",
774                     "three-rivers-public-library": "Biblioteka Publiczna w Chrząszczyżewoszczycach",
775                     "three-rivers": "Chrząszczyżewoszyce",
776                     "unique-jewelry": "Błyszcząca Biżuteria",
777                     "walnut-street": "Elizy Orzeszkowej",
778                     "washington-street": "Warszawska",
779                     "water-street": "Józefa Piłsudskiego",
780                     "west-street": "Zachodnia",
781                     "wheeler-street": "Królewska",
782                     "william-towing": "Pomoc Drogowa Janusza",
783                     "willow-drive": "Pogodna",
784                     "wood-street": "Drewniana",
785                     "world-fare": "Dobry Sklep"
786                 }
787             },
788             "welcome": {
789                 "title": "Witamy",
790                 "welcome": "Witaj! Ten poradnik nauczy Cię podstaw edytowania OpenStreetMap.",
791                 "practice": "Dane w tym poradniku są dostępne tylko w celach edukacyjnych, żadna zmiana wykonana w poradniku nie zostanie zapisana.",
792                 "words": "Poradnik wprowadzi kilka nowych pojęć i koncepcji. Każdy nowy zwrot będzie zaznaczony *kursywą*.",
793                 "mouse": "Możesz użyć dowolnego \"urządzenia wejścia\" aby edytować mapę, ale poradnik zakłada, że posiadasz myszkę z lewym i prawym przyciskiem. **Jeśli chcesz podłączyć myszkę, zrób to teraz, a potem naciśnij OK.**",
794                 "leftclick": "Kiedy poradnik prosi cię o kliknięcie lub podwójne kliknięcie, użyj lewego przycisku. Na touchpadzie może to być jedno kliknięcie, lub jedno dotknięcie. **Kliknij lewym przyciskiem {num} razy.**",
795                 "rightclick": "Czasami możemy Cię poprosić o użycie prawego przycisku. Na touchpadzie może to być Ctrl+kliknięcie lub dotknięcie dwoma palcami. **Kliknij prawym przyciskiem {num} razy.**",
796                 "chapters": "W porządku! Klikając na przyciski poniżej możesz w każdej chwili zrestartować rozdział (jeśli utknąłeś) lub pominąć te rozdziały, które Cię nie interesują. Zaczynajmy! **Kliknij '{next}', aby kontynuować.**"
797             },
798             "navigation": {
799                 "title": "Nawigacja",
800                 "drag": "Główny obszar mapy pokazuje dane OpenStreetMap na tle podkładu.{br}Możesz poruszać się po niej, przeciągając i przewijając tak jak po każdej mapie internetowej. Dodatkowo możesz używać klawiszów strzałek. **Przeciągnij mapę!**",
801                 "zoom": "Możesz przybliżać i oddalać widok poprzez kręcenie pokrętłem myszy, przy użyciu touchpada lub przycisków {plus} / {minus}. **Przybliż mapę!**",
802                 "features": "By opisać rzeczy pojawiające się na mapie używamy słowa *obiekty*. Wszystko w świecie rzeczywistym może zostać odwzorowane - zmapowane - jako obiekt w OpenStreetMap.",
803                 "points_lines_areas": "Obiekty mapy są przedstawione przy użyciu *punktów, linii oraz obszarów.*",
804                 "nodes_ways": "W OpenStreetMap punkty (ang. points) często nazywane są *węzłami* (ang. nodes), zaś linie oraz obszary są czasami nazywane *ścieżkami* (ang. ways).",
805                 "click_townhall": "Wszystkie obiekty mogą zostać zaznaczone poprzez kliknięcie. **Kliknij na punkt aby go wybrać.**",
806                 "selected_townhall": "Wspaniale! Wybrałeś punkt. Wybrane obiekty odznaczają się pulsującą poświatą.",
807                 "editor_townhall": "Gdy dowolny obiekt jest zaznaczony *edytor obiektów* staje się aktywny.",
808                 "preset_townhall": "Na samej górze edytora prezentowany jest typ obiektu. Punkt który wybrałeś posiada typ {preset}.",
809                 "search_street": "Możesz także wyszukiwać obiekty widoczne w aktualnym oknie, lub gdziekolwiek indziej na świecie. **Wyszukaj '{name}'.**",
810                 "choose_street": "**Wybierz {name} z listy zaznaczonych.**",
811                 "selected_street": "Świetnie! Wybrano {name}."
812             },
813             "points": {
814                 "title": "Punkty",
815                 "add_point": "*Punkty* mogą być używane do reprezentowania obiektów, takich jak sklepy, restauracje czy pomniki.{br}Zaznaczają one konkretną lokalizację i opisują co się tam znajduje. **Kliknij na przycisk Punkt {button}, aby dodać nowy punkt.**",
816                 "search_cafe": "Istnieje wiele różnych obiektów, które mogą być reprezentowane za pomocą punktów. Dodany przed chwilą punkt jest kawiarnią. **Wyszukaj '{preset}'.**",
817                 "choose_cafe": "**Wybierz {preset} z listy.",
818                 "feature_editor": "Punkt jest teraz oznaczony jako kawiarnia. Używając edytora, możemy dodać więcej informacji o tym obiekcie."
819             },
820             "areas": {
821                 "title": "Obszary",
822                 "add_playground": "*Obszary* służą do wyznaczania granic dla takich obiektów jak jeziora, budynki, czy osiedla mieszkaniowe.{br}Mogą również zostać użyte do mapowania wielu obiektów, które normalnie przedstawiane są za pomocą punktów. **Kliknij na przycisk Obszar {button}, aby dodać nowy obszar.**",
823                 "search_playground": "**Wyszukaj '{preset}'.**",
824                 "choose_playground": "** Wybierz {preset} z listy.**",
825                 "choose_field": "**Wybierz {field} z listy.**",
826                 "retry_add_field": "Nie zaznaczyłeś pola {field}. Spróbuj ponownie.",
827                 "describe_playground": "**Dodaj opis, a następnie przyciśnij przycisk {button}, aby zamknąć edytor.**"
828             },
829             "lines": {
830                 "title": "Linie",
831                 "add_line": "*Linie* są używane do reprezentowania obiektów takich jak drogi, tory czy rzeki. **Naciśnij przycisk Linia {button}, aby dodać nową linię.**",
832                 "intersect": "Kliknij lub wciśnij spację, aby dodać więcej punktów do linii.{br}Drogi i wiele innych typów linii są częścią większej sieci. Ważne jest ich prawidłowe połączenie, aby programy do wyznaczania tras działały poprawnie. **Kliknij na {name}, aby dodać skrzyżowanie łączące dwie linie.**",
833                 "retry_intersect": "Droga musi się skrzyżować z drogą {name}. Spróbuj ponownie!",
834                 "choose_category_road": "**Wybierz {category} z listy**",
835                 "choose_preset_residential": "Istnieje wiele rodzajów dróg, jednak ta jest drogą lokalną. **Wybierz typ {preset}.**",
836                 "retry_preset_residential": "Nie zaznaczyłeś typu {preset}. **Kliknij tutaj, aby wybrać ponownie.**",
837                 "name_road": "**Nazwij drogę, a następnie wciśnij Escape, Enter lub wciśnij przycisk {button}, aby zamknąć edytor obiektów.**",
838                 "did_name_road": "Nieźle! Następnie nauczysz się jak zmienić kształt linii.",
839                 "update_line": "Zdarza się sytuację w których trzeba zmienić kształt istniejącej linii na inny. Geometria tej drogi nie jest w porządku.",
840                 "finish_drag_endpoint": "Ta kropka wygląda dobrze. **Zwolnij lewy przycisk myszki, aby zakończyć przeciąganie.**",
841                 "split_intersection": "**Naciśnij przycisk {button}, aby rozdzielić {street}.**",
842                 "retry_split": "Nie nacisnąłeś na przycisk Rozdziel. Spróbuj ponownie.",
843                 "did_split_single": "**Naciśnij górną część {street2}, aby ją wybrać.**",
844                 "multi_rightclick": "Dobrze! Obie linie do usunięcia są już zaznaczone. **Kliknij prawym przyciskiem myszki na jedną z linii, aby wyświetlić menu edycji.**",
845                 "multi_delete": "**Naciśnij przycisk {button}, aby usunąć dodatkowe linie.**",
846                 "retry_delete": "Nie nacisnąłeś na przycisk Usuń. Spróbuj ponownie."
847             },
848             "buildings": {
849                 "title": "Budynki",
850                 "choose_category_building": "**Wybierz {category} z listy.**",
851                 "close": "**Naciśnij Escape lub wciśnij przycisk {button}, by zamknąć edytor obiektów.**",
852                 "square_building": "Budynek, który właśnie dodałeś, będzie wyglądał lepiej z idealnie wyrównanymi narożnikami. **Kliknij na przycisk {button}, aby wyprostować kształt budynku.**",
853                 "retry_square": "Nie nacisnąłeś na przycisk Popraw prostopadłość. Spróbuj ponownie.",
854                 "search_tank": "**Wyszukaj '{preset}'.**",
855                 "choose_tank": "**Wybierz {preset} z listy.**",
856                 "retry_circle": "Nie nacisnąłeś na przycisk Zaokrąglij. Spróbuj ponownie."
857             },
858             "startediting": {
859                 "title": "Rozpocznij edytowanie",
860                 "save": "Nie zapomnij o regularnym zapisywaniu swoich zmian!",
861                 "start": "Zacznij mapować!"
862             }
863         },
864         "shortcuts": {
865             "title": "Skróty klawiszowe",
866             "tooltip": "Wyświetl ekran skrótów klawiszowych.",
867             "toggle": {
868                 "key": "?"
869             },
870             "key": {
871                 "alt": "Alt",
872                 "backspace": "Backspace",
873                 "cmd": "Cmd",
874                 "ctrl": "Ctrl",
875                 "delete": "Delete",
876                 "del": "Del",
877                 "end": "End",
878                 "enter": "Enter",
879                 "esc": "Esc",
880                 "home": "Home",
881                 "option": "Option",
882                 "pause": "Pause",
883                 "pgdn": "PgDn",
884                 "pgup": "PgUp",
885                 "return": "Return",
886                 "shift": "Shift",
887                 "space": "Space"
888             },
889             "gesture": {
890                 "drag": "przeciągnij"
891             },
892             "or": "-lub-",
893             "browsing": {
894                 "title": "Przeglądanie",
895                 "navigation": {
896                     "title": "Nawigacja",
897                     "pan": "Przesuń mapę",
898                     "pan_more": "Przesuń mapę o jeden ekran",
899                     "zoom": "Przybliż / Oddal"
900                 },
901                 "help": {
902                     "title": "Pomoc",
903                     "help": "Wyświetl pomoc/dokumentację",
904                     "keyboard": "Wyświetl skróty klawiszowe"
905                 },
906                 "display_options": {
907                     "title": "Opcje wyświetlania",
908                     "background": "Wyświetl opcje tła",
909                     "background_switch": "Wróć do ostatniego podkładu",
910                     "map_data": "Wyświetl opcje danych mapy",
911                     "fullscreen": "Wejdź w tryb pełnoekranowy",
912                     "minimap": "Przełącz minimapę"
913                 },
914                 "selecting": {
915                     "title": "Wybieranie obiektów",
916                     "select_one": "Wybierz jeden obiekt",
917                     "select_multi": "Wybieranie wielu obiektów",
918                     "lasso": "Narysuj lasso wyboru wokół obiektów"
919                 },
920                 "with_selected": {
921                     "title": "Z zaznaczonym obiektem",
922                     "edit_menu": "Przełącz menu edycji"
923                 },
924                 "vertex_selected": {
925                     "title": "Z zaznaczonym węzłem",
926                     "previous": "Przejdź do poprzedniego węzła",
927                     "next": "Przejdź do następnego węzła",
928                     "first": "Przejdź do pierwszego węzła",
929                     "last": "Przejdź do ostatniego węzła",
930                     "change_parent": "Przełącz nadrzędną drogę"
931                 }
932             },
933             "editing": {
934                 "title": "Edytowanie",
935                 "drawing": {
936                     "title": "Rysowanie",
937                     "add_point": "Tryb 'Dodawania punktu'",
938                     "add_line": "Tryb 'Dodawania linii'",
939                     "add_area": "Tryb 'Dodawania obszaru'",
940                     "place_point": "Umieść punkt",
941                     "disable_snap": "Przytrzymaj by wyłączyć przyciąganie do punktu",
942                     "stop_line": "Zakończ rysowanie linii lub obszaru"
943                 },
944                 "operations": {
945                     "title": "Działania",
946                     "continue_line": "Kontynuuj linię w zaznaczonym węźle",
947                     "merge": "Złącz (połącz) wybrane obiekty",
948                     "disconnect": "Rozłącz obiekty w zaznaczonym węźle",
949                     "split": "Rozdziel linię na dwie części w zaznaczonym węźle",
950                     "reverse": "Odwróć linię",
951                     "move": "Przenieś wybrane obiekty",
952                     "rotate": "Obróć wybrane obiekty",
953                     "orthogonalize": "Wyprostuj linię / narożniki pola obszaru",
954                     "circularize": "Zaokrąglij zamkniętą linię lub obszar",
955                     "reflect_long": "Odbij obiekty wzdłuż dłuższego boku",
956                     "reflect_short": "Odbij obiekty wzdłuż krótszego boku",
957                     "delete": "Usuń wybrane obiekty"
958                 },
959                 "commands": {
960                     "title": "Polecenia",
961                     "copy": "Kopiuj wybrane obiekty",
962                     "paste": "Wklej skopiowane obiekty",
963                     "undo": "Cofnij ostatnie działanie",
964                     "redo": "Ponów ostatnie działanie",
965                     "save": "Zapisz zmiany"
966                 }
967             }
968         },
969         "presets": {
970             "categories": {
971                 "category-barrier": {
972                     "name": "Przeszkody"
973                 },
974                 "category-building": {
975                     "name": "Budynek"
976                 },
977                 "category-golf": {
978                     "name": "Golf"
979                 },
980                 "category-landuse": {
981                     "name": "Zagospodarowanie terenu"
982                 },
983                 "category-natural-area": {
984                     "name": "Obiekty naturalne"
985                 },
986                 "category-natural-line": {
987                     "name": "Obiekty naturalne"
988                 },
989                 "category-natural-point": {
990                     "name": "Obiekty naturalne"
991                 },
992                 "category-path": {
993                     "name": "Ścieżka"
994                 },
995                 "category-rail": {
996                     "name": "Kolej"
997                 },
998                 "category-restriction": {
999                     "name": "Nakaz/zakaz"
1000                 },
1001                 "category-road": {
1002                     "name": "Droga"
1003                 },
1004                 "category-route": {
1005                     "name": "Trasa"
1006                 },
1007                 "category-water-area": {
1008                     "name": "Woda"
1009                 },
1010                 "category-water-line": {
1011                     "name": "Woda"
1012                 }
1013             },
1014             "fields": {
1015                 "access": {
1016                     "label": "Prawo wstępu mają",
1017                     "options": {
1018                         "designated": {
1019                             "description": "Dostęp jest dozwolony na podstawie znaków lub określonych przepisów lokalnych",
1020                             "title": "Wyznaczony"
1021                         },
1022                         "destination": {
1023                             "description": "Dostęp dozwolony tylko by dotrzeć do celu",
1024                             "title": "Docelowy"
1025                         },
1026                         "dismount": {
1027                             "description": "Dostęp dozwolony tylko, gdy kierujący/jeździec zsiądzie z pojazdu/zwierzęcia",
1028                             "title": "Zsiądź z konia/pojazdu"
1029                         },
1030                         "no": {
1031                             "description": "Niedostępne dla ogólnego ruchu",
1032                             "title": "Zabroniony"
1033                         },
1034                         "permissive": {
1035                             "description": "Dostęp jest możliwy, ale właściciel może w każdej chwili wycofać zgodę",
1036                             "title": "Dopuszczalny"
1037                         },
1038                         "private": {
1039                             "description": "Dostęp jest dozwolony tylko za zgodą właściciela na zasadzie indywidualnej",
1040                             "title": "Prywatny"
1041                         },
1042                         "yes": {
1043                             "description": "Dostęp przyznany przez prawo",
1044                             "title": "Dozwolony"
1045                         }
1046                     },
1047                     "placeholder": "Nieznane",
1048                     "types": {
1049                         "access": "Wszyscy",
1050                         "bicycle": "Rowery",
1051                         "foot": "Piesi",
1052                         "horse": "Konie",
1053                         "motor_vehicle": "Pojazdy silnikowe"
1054                     }
1055                 },
1056                 "access_simple": {
1057                     "label": "Dozwolony wstęp"
1058                 },
1059                 "access_toilets": {
1060                     "label": "Dostęp"
1061                 },
1062                 "address": {
1063                     "label": "Adres",
1064                     "placeholders": {
1065                         "block_number": "Kwartał",
1066                         "block_number!jp": "Kwartał",
1067                         "city": "Miasto (nie poczta)",
1068                         "city!jp": "Miasto/Wieś/Okręg specjalny Tokio",
1069                         "city!vn": "Miasto",
1070                         "conscriptionnumber": "123",
1071                         "country": "Kraj",
1072                         "county": "Powiat",
1073                         "county!jp": "Powiat",
1074                         "district": "Dystrykt",
1075                         "district!vn": "Okręg/Miejscowość/Dystrykt",
1076                         "floor": "Piętro (adres)",
1077                         "hamlet": "Przysiółek",
1078                         "housename": "Nazwa domu",
1079                         "housenumber": "123",
1080                         "housenumber!jp": "Nr budynku/działki",
1081                         "neighbourhood": "Okręg",
1082                         "neighbourhood!jp": "Chōme/Aza/Koaza",
1083                         "place": "Miejsce",
1084                         "postcode": "Kod pocztowy",
1085                         "province": "Prowincja",
1086                         "province!jp": "Prefektura",
1087                         "quarter": "Wyższy okręg",
1088                         "quarter!jp": "Ōaza/Machi",
1089                         "state": "Stan",
1090                         "street": "Ulica (nie miejscowość)",
1091                         "subdistrict": "Sub-dystrykt",
1092                         "subdistrict!vn": "Osiedle/Wspólnota/Miasteczko",
1093                         "suburb": "Dzielnica",
1094                         "suburb!jp": "Osiedle"
1095                     }
1096                 },
1097                 "admin_level": {
1098                     "label": "Poziom administracyjny"
1099                 },
1100                 "aerialway": {
1101                     "label": "Typ"
1102                 },
1103                 "aerialway/access": {
1104                     "label": "Dostęp",
1105                     "options": {
1106                         "both": "Oba",
1107                         "entry": "Wejście",
1108                         "exit": "Wyjście"
1109                     }
1110                 },
1111                 "aerialway/bubble": {
1112                     "label": "Osłona przeciwwiatrowa"
1113                 },
1114                 "aerialway/capacity": {
1115                     "label": "Przepustowość (na godzinę)",
1116                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
1117                 },
1118                 "aerialway/duration": {
1119                     "label": "Czas trwania ( w minutach)",
1120                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1121                 },
1122                 "aerialway/heating": {
1123                     "label": "Ogrzewany"
1124                 },
1125                 "aerialway/occupancy": {
1126                     "label": "Ilość miejsc ",
1127                     "placeholder": "2, 4, 8..."
1128                 },
1129                 "aerialway/summer/access": {
1130                     "label": "Dostępność w sezonie letnim",
1131                     "options": {
1132                         "both": "Obydwa",
1133                         "entry": "Wejście",
1134                         "exit": "Wyjście"
1135                     }
1136                 },
1137                 "aeroway": {
1138                     "label": "Typ"
1139                 },
1140                 "amenity": {
1141                     "label": "Typ"
1142                 },
1143                 "animal_boarding": {
1144                     "label": "Dla zwierząt"
1145                 },
1146                 "animal_breeding": {
1147                     "label": "Dla zwierząt"
1148                 },
1149                 "animal_shelter": {
1150                     "label": "Dla zwierząt"
1151                 },
1152                 "area/highway": {
1153                     "label": "Rodzaj"
1154                 },
1155                 "artist": {
1156                     "label": "Dzieło sztuki"
1157                 },
1158                 "artwork_type": {
1159                     "label": "Typ"
1160                 },
1161                 "atm": {
1162                     "label": "Bankomat"
1163                 },
1164                 "backrest": {
1165                     "label": "Oparcie"
1166                 },
1167                 "barrier": {
1168                     "label": "Typ"
1169                 },
1170                 "bath/open_air": {
1171                     "label": "Zewnątrz"
1172                 },
1173                 "bath/sand_bath": {
1174                     "label": "Kąpiele piaskowe"
1175                 },
1176                 "bath/type": {
1177                     "label": "Typ",
1178                     "options": {
1179                         "foot_bath": "Mycie nóg",
1180                         "hot_spring": "Gorące źródła",
1181                         "onsen": "Japoński Onsen"
1182                     }
1183                 },
1184                 "beauty": {
1185                     "label": "Typ sklepu"
1186                 },
1187                 "bench": {
1188                     "label": "Ławka"
1189                 },
1190                 "bicycle_parking": {
1191                     "label": "Typ"
1192                 },
1193                 "bin": {
1194                     "label": "Kosz na śmieci"
1195                 },
1196                 "blood_components": {
1197                     "label": "Składniki krwi",
1198                     "options": {
1199                         "plasma": "osocze krwi",
1200                         "platelets": "trombocyty",
1201                         "stemcells": "komórki macierzyste",
1202                         "whole": "krew"
1203                     }
1204                 },
1205                 "board_type": {
1206                     "label": "Typ"
1207                 },
1208                 "boundary": {
1209                     "label": "Typ"
1210                 },
1211                 "brand": {
1212                     "label": "Marka"
1213                 },
1214                 "building": {
1215                     "label": "Budynek"
1216                 },
1217                 "building_area": {
1218                     "label": "Budynek"
1219                 },
1220                 "bunker_type": {
1221                     "label": "Typ"
1222                 },
1223                 "camera/direction": {
1224                     "label": "Kierunek (w stopniach, zgodnie z ruchem wskazówek zegara)",
1225                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1226                 },
1227                 "camera/mount": {
1228                     "label": "Mocowanie kamery"
1229                 },
1230                 "camera/type": {
1231                     "label": "Typ kamery",
1232                     "options": {
1233                         "dome": "Kopułkowa",
1234                         "fixed": "Stacjonarna",
1235                         "panning": "Obrotowa"
1236                     }
1237                 },
1238                 "capacity": {
1239                     "label": "Pojemność",
1240                     "placeholder": "50, 100, 200..."
1241                 },
1242                 "cardinal_direction": {
1243                     "label": "Kierunek",
1244                     "options": {
1245                         "E": "Wschód",
1246                         "ENE": "Wschodni północny wschód",
1247                         "ESE": "Wschodni południowy wschód",
1248                         "N": "Północ",
1249                         "NE": "Północny wschód",
1250                         "NNE": "Północny północny wschód",
1251                         "NNW": "Północny północny zachód",
1252                         "NW": "Północny zachód",
1253                         "S": "Południe",
1254                         "SE": "Południowy wschód",
1255                         "SSE": "Południowy południowy wschód",
1256                         "SSW": "Południowy południowy zachód",
1257                         "SW": "Południowy zachód",
1258                         "W": "Zachód",
1259                         "WNW": "Zachodni północny zachód",
1260                         "WSW": "Zachodni południowy zachód"
1261                     }
1262                 },
1263                 "castle_type": {
1264                     "label": "Typ"
1265                 },
1266                 "clock_direction": {
1267                     "label": "Kierunek",
1268                     "options": {
1269                         "anticlockwise": "Przeciwnie do wskazówek zegara",
1270                         "clockwise": "Zgodnie ze wskazówkami zegara"
1271                     }
1272                 },
1273                 "club": {
1274                     "label": "Typ"
1275                 },
1276                 "collection_times": {
1277                     "label": "Godziny odbioru"
1278                 },
1279                 "communication_multi": {
1280                     "label": "Typ komunikacji"
1281                 },
1282                 "construction": {
1283                     "label": "Typ"
1284                 },
1285                 "contact/webcam": {
1286                     "label": "Adres kamery internetowej",
1287                     "placeholder": "http://example.com"
1288                 },
1289                 "content": {
1290                     "label": "Zawartość"
1291                 },
1292                 "country": {
1293                     "label": "Kraj"
1294                 },
1295                 "covered": {
1296                     "label": "Przykrycie"
1297                 },
1298                 "craft": {
1299                     "label": "Typ"
1300                 },
1301                 "crop": {
1302                     "label": "Rodzaj uprawy"
1303                 },
1304                 "crossing": {
1305                     "label": "Typ"
1306                 },
1307                 "cuisine": {
1308                     "label": "Kuchnia"
1309                 },
1310                 "currency_multi": {
1311                     "label": "Typy środków płatności"
1312                 },
1313                 "cycle_network": {
1314                     "label": "Sieć"
1315                 },
1316                 "cycleway": {
1317                     "label": "Pasy rowerowe",
1318                     "options": {
1319                         "lane": {
1320                             "description": "Pas rowerowy, wydzielony od drogi namalowaną linią",
1321                             "title": "Standardowy pas rowerowy"
1322                         },
1323                         "none": {
1324                             "description": "Brak pasa rowerowego",
1325                             "title": "Brak"
1326                         },
1327                         "opposite": {
1328                             "description": "Kontraruch - na tej drodze ruch rowerowy odbywa się w obie strony",
1329                             "title": "Kontrapas"
1330                         },
1331                         "opposite_lane": {
1332                             "description": "Kontrapas - pas rowerowy na którym ruch odbywa się w przeciwnym kierunku niż kierunek ruchu pasa drogi przy której leży.",
1333                             "title": "Kontrapas rowerowy"
1334                         },
1335                         "share_busway": {
1336                             "description": "Pas rowerowy dzielony z buspasem",
1337                             "title": "Pas rowerowy dzielony z buspasem"
1338                         },
1339                         "shared_lane": {
1340                             "description": "Pas rowerowy nieoddzielony od pasa ruchu",
1341                             "title": "Współdzielony pas rowerowy"
1342                         },
1343                         "track": {
1344                             "description": "Pas rowerowy wydzielony z jezdni fizyczną barierą",
1345                             "title": "Wydzielona droga rowerowa (nie pas)"
1346                         }
1347                     },
1348                     "placeholder": "brak",
1349                     "types": {
1350                         "cycleway:left": "Lewa strona",
1351                         "cycleway:right": "Prawa strona"
1352                     }
1353                 },
1354                 "date": {
1355                     "label": "Data"
1356                 },
1357                 "delivery": {
1358                     "label": "Dostawa"
1359                 },
1360                 "denomination": {
1361                     "label": "Wyznanie"
1362                 },
1363                 "denotation": {
1364                     "label": "Znaczenie"
1365                 },
1366                 "description": {
1367                     "label": "Opis obiektu"
1368                 },
1369                 "diaper": {
1370                     "label": "Dostępny przewijak dla dzieci"
1371                 },
1372                 "display": {
1373                     "label": "Typ wyświetlania"
1374                 },
1375                 "dock": {
1376                     "label": "Typ"
1377                 },
1378                 "drive_through": {
1379                     "label": "Drive-Through"
1380                 },
1381                 "electrified": {
1382                     "label": "Elektryfikacja",
1383                     "options": {
1384                         "contact_line": "Linia napowietrzna",
1385                         "no": "Nie",
1386                         "rail": "Trzecia szyna",
1387                         "yes": "Tak (nieokreślone)"
1388                     },
1389                     "placeholder": "Linia napowietrzna, Trzecia szyna"
1390                 },
1391                 "elevation": {
1392                     "label": "Wysokość n.p.m. (WGS84)"
1393                 },
1394                 "email": {
1395                     "label": "E-mail",
1396                     "placeholder": "przyklad@example.com"
1397                 },
1398                 "emergency": {
1399                     "label": "W razie niebezpieczeństwa"
1400                 },
1401                 "entrance": {
1402                     "label": "Typ"
1403                 },
1404                 "except": {
1405                     "label": "Wyjątki"
1406                 },
1407                 "fax": {
1408                     "label": "Faks",
1409                     "placeholder": "+48 42 123 45 67"
1410                 },
1411                 "fee": {
1412                     "label": "Opłata"
1413                 },
1414                 "fence_type": {
1415                     "label": "Rodzaj"
1416                 },
1417                 "fire_hydrant/position": {
1418                     "label": "Pozycja",
1419                     "options": {
1420                         "green": "Zieleń",
1421                         "lane": "Ulica",
1422                         "parking_lot": "Miejsce parkingowe",
1423                         "sidewalk": "Chodnik"
1424                     }
1425                 },
1426                 "fire_hydrant/type": {
1427                     "label": "Typ",
1428                     "options": {
1429                         "pillar": "Nadziemny",
1430                         "pond": "Staw",
1431                         "underground": "Podziemny",
1432                         "wall": "Mur"
1433                     }
1434                 },
1435                 "fixme": {
1436                     "label": "Popraw mnie (fixme)"
1437                 },
1438                 "fuel": {
1439                     "label": "Paliwo"
1440                 },
1441                 "fuel_multi": {
1442                     "label": "Rodzaje paliw"
1443                 },
1444                 "gauge": {
1445                     "label": "Rozstaw szyn"
1446                 },
1447                 "gender": {
1448                     "label": "Płeć",
1449                     "options": {
1450                         "female": "Kobieta",
1451                         "male": "Mężczyzna",
1452                         "unisex": "Dla obu płci"
1453                     },
1454                     "placeholder": "Nieznana"
1455                 },
1456                 "generator/method": {
1457                     "label": "Metoda"
1458                 },
1459                 "generator/source": {
1460                     "label": "Źródło energii"
1461                 },
1462                 "generator/type": {
1463                     "label": "Typ"
1464                 },
1465                 "golf_hole": {
1466                     "label": "Numer referencyjny",
1467                     "placeholder": "Numer dołka (1-18)"
1468                 },
1469                 "grape_variety": {
1470                     "label": "Odmiany winorośli"
1471                 },
1472                 "handicap": {
1473                     "label": "Handicap",
1474                     "placeholder": "1-18"
1475                 },
1476                 "handrail": {
1477                     "label": "Poręcz"
1478                 },
1479                 "height": {
1480                     "label": "Wysokość (metry)"
1481                 },
1482                 "highway": {
1483                     "label": "Typ"
1484                 },
1485                 "historic": {
1486                     "label": "Typ"
1487                 },
1488                 "historic/civilization": {
1489                     "label": "Historyczna cywilizacja"
1490                 },
1491                 "hoops": {
1492                     "label": "Kosz",
1493                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1494                 },
1495                 "iata": {
1496                     "label": "IATA"
1497                 },
1498                 "icao": {
1499                     "label": "ICAO"
1500                 },
1501                 "incline": {
1502                     "label": "Nachylenie"
1503                 },
1504                 "incline_steps": {
1505                     "label": "Nachylenie",
1506                     "options": {
1507                         "down": "W dół",
1508                         "up": "W górę"
1509                     }
1510                 },
1511                 "indoor": {
1512                     "label": "Wnętrze"
1513                 },
1514                 "information": {
1515                     "label": "Typ"
1516                 },
1517                 "inscription": {
1518                     "label": "Inskrypcja"
1519                 },
1520                 "internet_access": {
1521                     "label": "Dostęp do internetu",
1522                     "options": {
1523                         "no": "Nie",
1524                         "terminal": "Terminal",
1525                         "wired": "Przewodowy",
1526                         "wlan": "Bezprzewodowy",
1527                         "yes": "Tak"
1528                     }
1529                 },
1530                 "internet_access/fee": {
1531                     "label": "Płatny dostęp do Internetu"
1532                 },
1533                 "internet_access/ssid": {
1534                     "label": "SSID (Nazwa sieci)"
1535                 },
1536                 "kerb": {
1537                     "label": "Krawężnik"
1538                 },
1539                 "label": {
1540                     "label": "Etykieta"
1541                 },
1542                 "lamp_type": {
1543                     "label": "Typ"
1544                 },
1545                 "landuse": {
1546                     "label": "Typ"
1547                 },
1548                 "lanes": {
1549                     "label": "Pasy ruchu",
1550                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1551                 },
1552                 "layer": {
1553                     "label": "Warstwa"
1554                 },
1555                 "leaf_cycle": {
1556                     "label": "Cykl życiowy",
1557                     "options": {
1558                         "deciduous": "Zrzucające liście na zimę",
1559                         "evergreen": "Zimozielone",
1560                         "mixed": "Mieszane",
1561                         "semi_deciduous": "Zrzucające liście, tropikalne",
1562                         "semi_evergreen": "Czasami zrzucające liście na zimę"
1563                     }
1564                 },
1565                 "leaf_cycle_singular": {
1566                     "label": "Cykl życiowy",
1567                     "options": {
1568                         "deciduous": "Zrzucające liście na zimę",
1569                         "evergreen": "Zimozielone",
1570                         "semi_deciduous": "Zrzucające liście, tropikalne",
1571                         "semi_evergreen": "Czasami zrzucające liście na zimę"
1572                     }
1573                 },
1574                 "leaf_type": {
1575                     "label": "Kategoria",
1576                     "options": {
1577                         "broadleaved": "Liściaste",
1578                         "leafless": "Bezlistne",
1579                         "mixed": "Mieszane",
1580                         "needleleaved": "Iglaste"
1581                     }
1582                 },
1583                 "leaf_type_singular": {
1584                     "label": "Kategoria",
1585                     "options": {
1586                         "broadleaved": "Liściaste",
1587                         "leafless": "Bezlistne",
1588                         "needleleaved": "Iglaste"
1589                     }
1590                 },
1591                 "leisure": {
1592                     "label": "Typ"
1593                 },
1594                 "length": {
1595                     "label": "Długość (w metrach)"
1596                 },
1597                 "level": {
1598                     "label": "Piętro"
1599                 },
1600                 "levels": {
1601                     "label": "Liczba kondygnacji",
1602                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1603                 },
1604                 "lit": {
1605                     "label": "Oświetlenie"
1606                 },
1607                 "location": {
1608                     "label": "Lokalizacja"
1609                 },
1610                 "man_made": {
1611                     "label": "Typ"
1612                 },
1613                 "manhole": {
1614                     "label": "Rodzaj"
1615                 },
1616                 "map_size": {
1617                     "label": "Zasięg mapy"
1618                 },
1619                 "map_type": {
1620                     "label": "Typ"
1621                 },
1622                 "maxheight": {
1623                     "label": "Maksymalna wysokość",
1624                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1625                 },
1626                 "maxspeed": {
1627                     "label": "Ograniczenie prędkości",
1628                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1629                 },
1630                 "maxstay": {
1631                     "label": "Maksymalny czas postoju"
1632                 },
1633                 "maxweight": {
1634                     "label": "Maksymalna masa całkowita"
1635                 },
1636                 "mtb/scale": {
1637                     "label": "Skala trudności dla rowerów górskich",
1638                     "options": {
1639                         "0": "0: Ubita nawierzchnia żwirowa lub ziemna, brak przeszkód, szerokie zakręty",
1640                         "1": "1: Trochę luźnej nawierzchni, niewielkie przeszkody, szerokie zakręty",
1641                         "2": "2: Luźna nawierzchnia, przeszkody, zakręty",
1642                         "3": "3: Śliska nawierzchnia, duże przeszkody, ciasne zakręty",
1643                         "4": "4: Piasek lub kamienie, niebezpieczne zakręty",
1644                         "5": "5: Maksymalnie trudny szlak, gołoborza, lawiniska",
1645                         "6": "6: Teren praktycznie nieprzejezdny dla rowerów górskich poza wyczynem - trial, ekstremalne dh itp."
1646                     },
1647                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1648                 },
1649                 "mtb/scale/imba": {
1650                     "label": "Skala trudności szlaków dla rowerów górskich IMBA",
1651                     "options": {
1652                         "0": "Najłatwiejszy (biały okrąg)",
1653                         "1": "Łatwy (zielony okrąg)",
1654                         "2": "Wymagający (niebieski kwadrat)",
1655                         "3": "Trudny (czarny romb)",
1656                         "4": "Ekstremalnie trudny (podwójny czarny romb)"
1657                     },
1658                     "placeholder": "Łatwy, Wymagający, Trudny..."
1659                 },
1660                 "mtb/scale/uphill": {
1661                     "label": "Skala trudności podjazdów dla rowerów górskich ",
1662                     "options": {
1663                         "0": "0: Śr. nachylenie <10%, żwir/ubita ziemia, brak przeszkód",
1664                         "1": "1: Śr. nachylenie <15%, żwir/ubita ziemia, kilka mniejszych obiektów",
1665                         "2": "2: Śr. nachylenie <20%, stabilne podłoże, kamienie wielkości pięści/korzenie",
1666                         "3": "3: Śr. nachylenie <25%, zróżnicowane podłoże, kamienie wielkości pięści/gałęzie",
1667                         "4": "4: Śr. nachylenie <30%, zły stan, duże kamienie/gałęzie",
1668                         "5": "5: Bardzo strome, rower zwykle musi być wprowadzony"
1669                     },
1670                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1671                 },
1672                 "name": {
1673                     "label": "Nazwa",
1674                     "placeholder": "Powszechna nazwa własna (tylko jeśli istnieje)"
1675                 },
1676                 "natural": {
1677                     "label": "Natura"
1678                 },
1679                 "network": {
1680                     "label": "Sieć"
1681                 },
1682                 "network_bicycle": {
1683                     "label": "Typ sieci",
1684                     "options": {
1685                         "icn": "Międzypaństwowa",
1686                         "lcn": "Lokalna",
1687                         "ncn": "Państwowa",
1688                         "rcn": "Regionalna"
1689                     },
1690                     "placeholder": "Lokalna, Regionalna, Państwowa, Międzypaństwowa"
1691                 },
1692                 "network_foot": {
1693                     "label": "Typ sieci",
1694                     "options": {
1695                         "iwn": "Międzypaństwowa",
1696                         "lwn": "Lokalna",
1697                         "nwn": "Państwowa",
1698                         "rwn": "Regionalna"
1699                     },
1700                     "placeholder": "Lokalna, Regionalna, Państwowa, Międzypaństwowa"
1701                 },
1702                 "network_horse": {
1703                     "label": "Typ sieci",
1704                     "options": {
1705                         "ihn": "Międzypaństwowa",
1706                         "lhn": "Lokalna",
1707                         "nhn": "Państwowa",
1708                         "rhn": "Regionalna"
1709                     },
1710                     "placeholder": "Lokalna, Regionalna, Państwowa, Międzypaństwowa"
1711                 },
1712                 "network_road": {
1713                     "label": "Sieć"
1714                 },
1715                 "note": {
1716                     "label": "Uwagi własne"
1717                 },
1718                 "office": {
1719                     "label": "Typ"
1720                 },
1721                 "oneway": {
1722                     "label": "Jednokierunkowa",
1723                     "options": {
1724                         "no": "Nie",
1725                         "undefined": "Domyślnie nie",
1726                         "yes": "Tak"
1727                     }
1728                 },
1729                 "oneway_yes": {
1730                     "label": "Jednokierunkowa",
1731                     "options": {
1732                         "no": "Nie",
1733                         "undefined": "Domyślnie tak",
1734                         "yes": "Tak"
1735                     }
1736                 },
1737                 "opening_hours": {
1738                     "label": "Godziny otwarcia w formacie podanym na Wiki"
1739                 },
1740                 "operator": {
1741                     "label": "Operator"
1742                 },
1743                 "outdoor_seating": {
1744                     "label": "Ogródek restauracyjny"
1745                 },
1746                 "par": {
1747                     "label": "Par",
1748                     "placeholder": "3, 4, 5..."
1749                 },
1750                 "parallel_direction": {
1751                     "label": "Kierunek",
1752                     "options": {
1753                         "backward": "Do tyłu",
1754                         "forward": "Do przodu"
1755                     }
1756                 },
1757                 "park_ride": {
1758                     "label": "Parkuj i jedź"
1759                 },
1760                 "parking": {
1761                     "label": "Typ",
1762                     "options": {
1763                         "carports": "Wiaty",
1764                         "garage_boxes": "Boksy garażowe",
1765                         "lane": "Pas na jezdni",
1766                         "multi-storey": "Wielopoziomowy",
1767                         "sheds": "Garaże",
1768                         "surface": "Naziemny",
1769                         "underground": "Podziemny"
1770                     }
1771                 },
1772                 "payment_multi": {
1773                     "label": "Rodzaje płatności"
1774                 },
1775                 "phone": {
1776                     "label": "Telefon",
1777                     "placeholder": "+48 42 123 4567"
1778                 },
1779                 "piste/difficulty": {
1780                     "label": "Stopień trudności",
1781                     "options": {
1782                         "advanced": "Zaawansowana (czarny romb)",
1783                         "easy": "Łatwa (zielony okrąg)",
1784                         "expert": "Ekspercka (podwójny czarny romb)",
1785                         "extreme": "Ekstremalna (konieczne wyposażenie wspinaczkowe)",
1786                         "freeride": "Zjazd pozatrasowy",
1787                         "intermediate": "Średni (niebieski kwadrat)",
1788                         "novice": "Początkujący"
1789                     },
1790                     "placeholder": "Łatwa, Średnia, Zaawansowana..."
1791                 },
1792                 "piste/grooming": {
1793                     "label": "Ratrakowanie",
1794                     "options": {
1795                         "backcountry": "Obozowisko",
1796                         "classic": "frez klasyczny",
1797                         "classic+skating": "Multifrez",
1798                         "mogul": "Muldy",
1799                         "scooter": "Dla skuterów śnieżnych",
1800                         "skating": "Łyżwiarstwo"
1801                     }
1802                 },
1803                 "piste/type": {
1804                     "label": "Typ",
1805                     "options": {
1806                         "downhill": "Downhill",
1807                         "hike": "Turystyka piesza",
1808                         "ice_skate": "Łyżwiarstwo",
1809                         "nordic": "Kombinacja norweska",
1810                         "playground": "Nauka jazdy na nartach",
1811                         "skitour": "Skitour",
1812                         "sled": "Tor saneczkowy",
1813                         "sleigh": "Sanie",
1814                         "snow_park": "Snowpark"
1815                     }
1816                 },
1817                 "place": {
1818                     "label": "Typ"
1819                 },
1820                 "plant": {
1821                     "label": "Roślina"
1822                 },
1823                 "population": {
1824                     "label": "Liczba ludności"
1825                 },
1826                 "power": {
1827                     "label": "Typ"
1828                 },
1829                 "power_supply": {
1830                     "label": "Zasilacz"
1831                 },
1832                 "produce": {
1833                     "label": "Produkt rolny"
1834                 },
1835                 "product": {
1836                     "label": "Produkty"
1837                 },
1838                 "railway": {
1839                     "label": "Typ"
1840                 },
1841                 "recycling_accepts": {
1842                     "label": "Przyjmuje"
1843                 },
1844                 "recycling_type": {
1845                     "label": "Rodzaj recyklingu",
1846                     "options": {
1847                         "centre": "Miejsce recyklingu",
1848                         "container": "Kontener"
1849                     }
1850                 },
1851                 "ref": {
1852                     "label": "Numer referencyjny"
1853                 },
1854                 "relation": {
1855                     "label": "Typ"
1856                 },
1857                 "religion": {
1858                     "label": "Religia"
1859                 },
1860                 "restriction": {
1861                     "label": "Typ"
1862                 },
1863                 "restrictions": {
1864                     "label": "Zakazy/nakazy skrętu"
1865                 },
1866                 "rooms": {
1867                     "label": "Liczba pokoi"
1868                 },
1869                 "route": {
1870                     "label": "Typ"
1871                 },
1872                 "route_master": {
1873                     "label": "Typ"
1874                 },
1875                 "sac_scale": {
1876                     "label": "Stopień trudności turystyki pieszej",
1877                     "options": {
1878                         "alpine_hiking": "T4: Wspinaczka Alpejska",
1879                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Wymagająca Wspinaczka Alpejska",
1880                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Wymagająca Wspinaczka Górska",
1881                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Trudna Wspinaczka Alpejska",
1882                         "hiking": "T1: Wędrówki",
1883                         "mountain_hiking": "T2: Wspinaczka Górska"
1884                     },
1885                     "placeholder": "Wspinaczka Górska, Wspinaczka Alpejska..."
1886                 },
1887                 "sanitary_dump_station": {
1888                     "label": "Miejsce opróżniania toalety"
1889                 },
1890                 "seasonal": {
1891                     "label": "Sezonowy"
1892                 },
1893                 "second_hand": {
1894                     "label": "Sprzedaż używanych",
1895                     "options": {
1896                         "no": "Nie",
1897                         "only": "Tylko",
1898                         "yes": "Tak"
1899                     },
1900                     "placeholder": "Tak, Nie, Tylko"
1901                 },
1902                 "service": {
1903                     "label": "Typ"
1904                 },
1905                 "service/bicycle": {
1906                     "label": "Usługi"
1907                 },
1908                 "service/vehicle": {
1909                     "label": "Usługi"
1910                 },
1911                 "service_rail": {
1912                     "label": "Typ usługi",
1913                     "options": {
1914                         "crossover": "Rozjazd",
1915                         "siding": "Bocznica",
1916                         "spur": "Bocznica",
1917                         "yard": "Tor na stacji rozrządowej"
1918                     }
1919                 },
1920                 "service_times": {
1921                     "label": "Czas prowadzenia usług lub nabożeństw"
1922                 },
1923                 "shelter": {
1924                     "label": "Schronienie"
1925                 },
1926                 "shelter_type": {
1927                     "label": "Typ"
1928                 },
1929                 "shop": {
1930                     "label": "Typ"
1931                 },
1932                 "site": {
1933                     "label": "Typ"
1934                 },
1935                 "smoking": {
1936                     "label": "Dla palących",
1937                     "options": {
1938                         "dedicated": "Miejsce dla palących (np. klub palaczy)",
1939                         "isolated": "W miejscach dla palących, fizycznie oddzielonych",
1940                         "no": "Całkowity zakaz palenia",
1941                         "outside": "Dozwolone na zewnątrz",
1942                         "separated": "W miejscach dla palących, nieoddzielonych fizycznie",
1943                         "yes": "Dozwolone wszędzie"
1944                     },
1945                     "placeholder": "Nie, Wydzielone, Tak..."
1946                 },
1947                 "smoothness": {
1948                     "label": "Gładkość",
1949                     "options": {
1950                         "bad": "Solidne koła: rower trekkingowy, samochód, riksza",
1951                         "excellent": "Cienkie kółka: łyżworolki, skateboard",
1952                         "good": "Cienkie koła: rower szosowy",
1953                         "horrible": "Off-road: ciężki pojazd terenowy",
1954                         "impassable": "Nieprzejezdne / nie dla pojazdów kołowych",
1955                         "intermediate": "Koła: rower miejski, wózek inwalidzki, skuter",
1956                         "very_bad": "Duży prześwit: lekki pojazd terenowy",
1957                         "very_horrible": "Wyspecjalizowany off-road: traktor, ATV (quad)"
1958                     },
1959                     "placeholder": "Cienkie kółka, Koła, Off-road..."
1960                 },
1961                 "social_facility": {
1962                     "label": "Typ"
1963                 },
1964                 "social_facility_for": {
1965                     "label": "Grupa docelowa"
1966                 },
1967                 "source": {
1968                     "label": "Źródło danych"
1969                 },
1970                 "sport": {
1971                     "label": "Sport"
1972                 },
1973                 "sport_ice": {
1974                     "label": "Sport"
1975                 },
1976                 "sport_racing_motor": {
1977                     "label": "Sport"
1978                 },
1979                 "sport_racing_nonmotor": {
1980                     "label": "Sport"
1981                 },
1982                 "stars": {
1983                     "label": "Gwiazdki"
1984                 },
1985                 "start_date": {
1986                     "label": "Data początku istnienia"
1987                 },
1988                 "step_count": {
1989                     "label": "Liczba stopni"
1990                 },
1991                 "stop": {
1992                     "label": "Znak stop dotyczy",
1993                     "options": {
1994                         "all": "Wszystkie drogi",
1995                         "minor": "Drogi podporządkowane"
1996                     }
1997                 },
1998                 "structure": {
1999                     "label": "Struktura",
2000                     "options": {
2001                         "bridge": "Most",
2002                         "cutting": "Wykop",
2003                         "embankment": "Nasyp",
2004                         "ford": "Bród",
2005                         "tunnel": "Tunel"
2006                     },
2007                     "placeholder": "Nieznane"
2008                 },
2009                 "studio": {
2010                     "label": "Typ"
2011                 },
2012                 "substation": {
2013                     "label": "Typ"
2014                 },
2015                 "supervised": {
2016                     "label": "Strzeżone/nadzorowane"
2017                 },
2018                 "support": {
2019                     "label": "Mocowanie obiektu"
2020                 },
2021                 "surface": {
2022                     "label": "Nawierzchnia"
2023                 },
2024                 "surveillance": {
2025                     "label": "Inwigilacja"
2026                 },
2027                 "surveillance/type": {
2028                     "label": "Typ monitoringu",
2029                     "options": {
2030                         "ALPR": "Automatyczne rozpoznanie tablicy rejestracyjnej",
2031                         "camera": "Kamera",
2032                         "guard": "Strażnik"
2033                     }
2034                 },
2035                 "surveillance/zone": {
2036                     "label": "Obszar Dozoru"
2037                 },
2038                 "tactile_paving": {
2039                     "label": "Wypustki dla niewidomych"
2040                 },
2041                 "takeaway": {
2042                     "label": "Na wynos",
2043                     "options": {
2044                         "no": "Nie",
2045                         "only": "Tylko na wynos",
2046                         "yes": "Tak"
2047                     },
2048                     "placeholder": "Tak, Nie, Tylko na wynos..."
2049                 },
2050                 "toilets/disposal": {
2051                     "label": "Opróżnianie",
2052                     "options": {
2053                         "bucket": "Wiadro",
2054                         "chemical": "Chemiczne",
2055                         "flush": "Spuszczanie wody",
2056                         "pitlatrine": "Latryna"
2057                     }
2058                 },
2059                 "toll": {
2060                     "label": "Opłata drogowa"
2061                 },
2062                 "tomb": {
2063                     "label": "Typ"
2064                 },
2065                 "tourism": {
2066                     "label": "Typ"
2067                 },
2068                 "tower/construction": {
2069                     "label": "Typ konstrukcji",
2070                     "placeholder": "Odciągowa, krata stalowa, ukryta"
2071                 },
2072                 "tower/type": {
2073                     "label": "Typ"
2074                 },
2075                 "tracktype": {
2076                     "label": "Spoistość drogi, zazwyczaj leśnej lub polnej (tracktype)",
2077                     "options": {
2078                         "grade1": "Utwardzona lub mocno ubita nawierzchnia",
2079                         "grade2": "Żwirowa/tłuczniowa z niewielką domieszką piasku, mułu lub gliny",
2080                         "grade3": "Składająca się z równej ilości twardych i miękkich materiałów",
2081                         "grade4": "Ziemia/piasek/trawa z domieszką twardych materiałów",
2082                         "grade5": "Ziemia/piasek/trawa, bez dodatku materiałów utwardzonych; często słabo widoczna"
2083                     },
2084                     "placeholder": "Utwardzona, nieubita..."
2085                 },
2086                 "traffic_calming": {
2087                     "label": "Typ"
2088                 },
2089                 "traffic_signals": {
2090                     "label": "Typ"
2091                 },
2092                 "trail_visibility": {
2093                     "label": "Widoczność szlaku",
2094                     "options": {
2095                         "bad": "Zła: brak oznakowania, ścieżka czasem niewidoczna lub brak ścieżki",
2096                         "excellent": "Doskonała: jednoznaczny przebieg szlaku lub świetnie widoczne oznaczenia",
2097                         "good": "Dobra: widoczne oznaczenia, czasem wymagające poszukiwań",
2098                         "horrible": "Zła: często brak ścieżki, przydatne umiejętności orientacji w terenie",
2099                         "intermediate": "Średnia: mało oznaczeń, ścieżka zasadniczo widoczna",
2100                         "no": "Żadna: brak ścieżki, wymagane świetne umiejętności orientacji w terenie"
2101                     },
2102                     "placeholder": "Doskonała, Dobra, Zła..."
2103                 },
2104                 "trees": {
2105                     "label": "Drzewa"
2106                 },
2107                 "tunnel": {
2108                     "label": "Tunel"
2109                 },
2110                 "vending": {
2111                     "label": "Rodzaje towarów"
2112                 },
2113                 "visibility": {
2114                     "label": "Widoczność",
2115                     "options": {
2116                         "area": "Powyżej 20m",
2117                         "house": "Do 5m",
2118                         "street": "Od 5 do 20m"
2119                     }
2120                 },
2121                 "wall": {
2122                     "label": "Typ"
2123                 },
2124                 "water": {
2125                     "label": "Typ"
2126                 },
2127                 "water_point": {
2128                     "label": "Poidło"
2129                 },
2130                 "waterway": {
2131                     "label": "Typ"
2132                 },
2133                 "website": {
2134                     "label": "Strona WWW",
2135                     "placeholder": "http://example.com"
2136                 },
2137                 "wetland": {
2138                     "label": "Typ"
2139                 },
2140                 "wheelchair": {
2141                     "label": "Dostęp dla wózków inwalidzkich"
2142                 },
2143                 "width": {
2144                     "label": "Szerokość (w metrach)"
2145                 },
2146                 "wikipedia": {
2147                     "label": "Wikipedia"
2148                 }
2149             },
2150             "presets": {
2151                 "address": {
2152                     "name": "Adres",
2153                     "terms": "namiar, numer"
2154                 },
2155                 "advertising/billboard": {
2156                     "name": "Billboard",
2157                     "terms": "Reklama"
2158                 },
2159                 "aerialway": {
2160                     "name": "Wyciąg narciarski"
2161                 },
2162                 "aerialway/cable_car": {
2163                     "name": "Kolejka górska",
2164                     "terms": "kolejka górska wagonikowa"
2165                 },
2166                 "aerialway/chair_lift": {
2167                     "name": "Wyciag krzesełkowy",
2168                     "terms": "Wyciąg narciarski krzesełkowy,"
2169                 },
2170                 "aerialway/drag_lift": {
2171                     "name": "Wyciąg orczykowy",
2172                     "terms": "wyciąg orczykowy, orczyk"
2173                 },
2174                 "aerialway/gondola": {
2175                     "name": "Gondola",
2176                     "terms": "Wyciąg narciarski gondolowy, Gondola"
2177                 },
2178                 "aerialway/goods": {
2179                     "name": "Wyciąg towarowy",
2180                     "terms": "wyciąg towarowy, gondola towarowa, "
2181                 },
2182                 "aerialway/magic_carpet": {
2183                     "name": "Wyciąg narciarski dywanowy",
2184                     "terms": "Narciarski pas transmisyjny dla dzieci, "
2185                 },
2186                 "aerialway/mixed_lift": {
2187                     "name": "Wyciąg hybrydowy",
2188                     "terms": "wyciąg hybrydowy, wyciąg mieszany"
2189                 },
2190                 "aerialway/platter": {
2191                     "name": "Wyciag talerzykowy",
2192                     "terms": "Wyciąg talerzykowy, "
2193                 },
2194                 "aerialway/pylon": {
2195                     "name": "Podpora wyciagu narciarskiego",
2196                     "terms": "Podpora, słup "
2197                 },
2198                 "aerialway/rope_tow": {
2199                     "name": "Wyrwirączka",
2200                     "terms": "Wyrwirączka"
2201                 },
2202                 "aerialway/station": {
2203                     "name": "Stacja wyciagu narciarskiego",
2204                     "terms": "Stacja wyciągu"
2205                 },
2206                 "aerialway/t-bar": {
2207                     "name": "Wyciag orczykowy podwójny",
2208                     "terms": "orczyk podwójny"
2209                 },
2210                 "aeroway": {
2211                     "name": "Infrastruktura lotnicza"
2212                 },
2213                 "aeroway/aerodrome": {
2214                     "name": "Lotnisko",
2215                     "terms": "port lotniczy, dworzec lotniczy"
2216                 },
2217                 "aeroway/apron": {
2218                     "name": "Płyta postojowa",
2219                     "terms": "rampa"
2220                 },
2221                 "aeroway/gate": {
2222                     "name": "Brama lotniska",
2223                     "terms": "brama lotniska, bramka, wyjście"
2224                 },
2225                 "aeroway/hangar": {
2226                     "name": "Hangar",
2227                     "terms": "hala, magazyn"
2228                 },
2229                 "aeroway/helipad": {
2230                     "name": "Lądowisko dla helikopterów",
2231                     "terms": "Lotnisko, lądowisko,"
2232                 },
2233                 "aeroway/runway": {
2234                     "name": "Droga startowa",
2235                     "terms": "droga, rozbieg"
2236                 },
2237                 "aeroway/taxiway": {
2238                     "name": "Droga kołowania",
2239                     "terms": "droga kołowania"
2240                 },
2241                 "aeroway/terminal": {
2242                     "name": "Terminal pasażerski",
2243                     "terms": "port lotniczy, terminal lotniczy, terminal pasażerski, terminal"
2244                 },
2245                 "amenity": {
2246                     "name": "Usługa"
2247                 },
2248                 "amenity/animal_boarding": {
2249                     "name": "Hotel dla zwierząt",
2250                     "terms": "opieka nad zwierzętami"
2251                 },
2252                 "amenity/animal_breeding": {
2253                     "name": "Hodowla zwierząt",
2254                     "terms": "hodowla zwierząt, rozmnażanie zwierząt, rozród"
2255                 },
2256                 "amenity/animal_shelter": {
2257                     "name": "Schronisko dla zwierząt",
2258                     "terms": "przytułek dla zwierząt, adopcja zwierząt"
2259                 },
2260                 "amenity/arts_centre": {
2261                     "name": "Centrum artystyczne",
2262                     "terms": "Centrum sztuki"
2263                 },
2264                 "amenity/atm": {
2265                     "name": "Bankomat",
2266                     "terms": "wypłacanie pieniędzy, wydawanie pieniędzy,"
2267                 },
2268                 "amenity/bank": {
2269                     "name": "Bank",
2270                     "terms": "bankowość, kasa"
2271                 },
2272                 "amenity/bar": {
2273                     "name": "Bar alkoholowy",
2274                     "terms": "knajpa,wyszynk"
2275                 },
2276                 "amenity/bbq": {
2277                     "name": "Grill",
2278                     "terms": "grill,barbecue"
2279                 },
2280                 "amenity/bench": {
2281                     "name": "Ławka",
2282                     "terms": "ławka,siedzenie,siedzisko"
2283                 },
2284                 "amenity/bicycle_parking": {
2285                     "name": "Parking dla rowerów",
2286                     "terms": "stojak,parking"
2287                 },
2288                 "amenity/bicycle_rental": {
2289                     "name": "Wypożyczalnia rowerów",
2290                     "terms": "wypożyczalnia"
2291                 },
2292                 "amenity/bicycle_repair_station": {
2293                     "name": "Samoobsługowa stacja naprawy rowerów",
2294                     "terms": "Naprawa rowerów"
2295                 },
2296                 "amenity/biergarten": {
2297                     "name": "Ogródek piwny",
2298                     "terms": "ogródek piwny"
2299                 },
2300                 "amenity/boat_rental": {
2301                     "name": "Wypożyczalnia łodzi",
2302                     "terms": "wynajem łodzi"
2303                 },
2304                 "amenity/bureau_de_change": {
2305                     "name": "Kantor",
2306                     "terms": "wymiana walut"
2307                 },
2308                 "amenity/bus_station": {
2309                     "name": "Dworzec autobusowy",
2310                     "terms": "Przystanek autobusowy"
2311                 },
2312                 "amenity/cafe": {
2313                     "name": "Kawiarnia",
2314                     "terms": "kawa,herbata,kawiarnia"
2315                 },
2316                 "amenity/car_rental": {
2317                     "name": "Wypożyczalnia samochodów",
2318                     "terms": "wypożyczalnia samochodów"
2319                 },
2320                 "amenity/car_sharing": {
2321                     "name": "Car-sharing",
2322                     "terms": "car-sharing,wspólne użytkowanie samochodów"
2323                 },
2324                 "amenity/car_wash": {
2325                     "name": "Myjnia samochodowa",
2326                     "terms": "myjnia"
2327                 },
2328                 "amenity/casino": {
2329                     "name": "Kasyno",
2330                     "terms": "kasyno"
2331                 },
2332                 "amenity/charging_station": {
2333                     "name": "Stacja ładowania pojazdów",
2334                     "terms": "ładowanie samochodów"
2335                 },
2336                 "amenity/childcare": {
2337                     "name": "Żłobek",
2338                     "terms": "żłobek"
2339                 },
2340                 "amenity/cinema": {
2341                     "name": "Kino",
2342                     "terms": "duży ekran,drive-in,film,ruchomy obraz,pokaz zdjęć,zdjęcia,pokaz,silver screen"
2343                 },
2344                 "amenity/clinic": {
2345                     "name": "Klinika",
2346                     "terms": "ośrodek zdrowia, zoz, nzoz, opieka zdrowotna"
2347                 },
2348                 "amenity/clock": {
2349                     "name": "Zegar",
2350                     "terms": "zegarek"
2351                 },
2352                 "amenity/college": {
2353                     "name": "Teren szkoły",
2354                     "terms": "tereny szkolne"
2355                 },
2356                 "amenity/community_centre": {
2357                     "name": "Dom kultury",
2358                     "terms": "świetlica wiejska"
2359                 },
2360                 "amenity/compressed_air": {
2361                     "name": "Kompresor",
2362                     "terms": "kompresor"
2363                 },
2364                 "amenity/courthouse": {
2365                     "name": "Sąd",
2366                     "terms": "sąd,sprawiedliwość,trybunał"
2367                 },
2368                 "amenity/coworking_space": {
2369                     "name": "Przestrzeń współpracy"
2370                 },
2371                 "amenity/crematorium": {
2372                     "name": "Krematorium",
2373                     "terms": "Krematorium"
2374                 },
2375                 "amenity/dentist": {
2376                     "name": "Dentysta",
2377                     "terms": "stomatolog, gabinet stomatologiczny"
2378                 },
2379                 "amenity/doctors": {
2380                     "name": "Gabinet lub przychodnia lekarska",
2381                     "terms": "doktor"
2382                 },
2383                 "amenity/dojo": {
2384                     "name": "Dojo/szkoła sztuk walki",
2385                     "terms": "Dojo, szkoła walki"
2386                 },
2387                 "amenity/drinking_water": {
2388                     "name": "Woda pitna",
2389                     "terms": "wodotrysk,woda pitna,poidło"
2390                 },
2391                 "amenity/driving_school": {
2392                     "name": "Szkoła jazdy",
2393                     "terms": "prawo jazdy"
2394                 },
2395                 "amenity/embassy": {
2396                     "name": "Ambasada",
2397                     "terms": "konsulat"
2398                 },
2399                 "amenity/fast_food": {
2400                     "name": "Fast-food",
2401                     "terms": "kebab, hot dog, fast food, McDonald's, McDonald, bar"
2402                 },
2403                 "amenity/ferry_terminal": {
2404                     "name": "Terminal promowy",
2405                     "terms": "prom"
2406                 },
2407                 "amenity/fire_station": {
2408                     "name": "Remiza strażacka",
2409                     "terms": "straż,osp,psp,ochotnicza straż pożarna"
2410                 },
2411                 "amenity/food_court": {
2412                     "name": "Punkt gastronomiczny",
2413                     "terms": "część restauracyjna w centrum handlowym"
2414                 },
2415                 "amenity/fountain": {
2416                     "name": "Fontanna",
2417                     "terms": "fontanna,wodotrysk"
2418                 },
2419                 "amenity/fuel": {
2420                     "name": "Stacja paliw",
2421                     "terms": "stacja benzynowa,gaz,lpg"
2422                 },
2423                 "amenity/grave_yard": {
2424                     "name": "Cmentarz przykościelny",
2425                     "terms": "cmentarz,pochówek"
2426                 },
2427                 "amenity/grit_bin": {
2428                     "name": "Pojemnik z piaskiem, żwirem...",
2429                     "terms": "pojemnik z żwirem"
2430                 },
2431                 "amenity/hospital": {
2432                     "name": "Teren szpitala",
2433                     "terms": "Teren szpitala, szpital, służba zdrowia, ambulatorium, chirurgia, oddział"
2434                 },
2435                 "amenity/hunting_stand": {
2436                     "name": "Ambona strzelnicza",
2437                     "terms": "ambona strzelnicza"
2438                 },
2439                 "amenity/ice_cream": {
2440                     "name": "Lodziarnia",
2441                     "terms": "sklep z lodami"
2442                 },
2443                 "amenity/internet_cafe": {
2444                     "name": "Kafejka internetowa",
2445                     "terms": "Internet"
2446                 },
2447                 "amenity/kindergarten": {
2448                     "name": "Teren przedszkola",
2449                     "terms": "Teren żłobka"
2450                 },
2451                 "amenity/library": {
2452                     "name": "Biblioteka",
2453                     "terms": "biblioteka,czytelnia"
2454                 },
2455                 "amenity/marketplace": {
2456                     "name": "Targowisko",
2457                     "terms": "targowisko,targ,rynek,giełda"
2458                 },
2459                 "amenity/motorcycle_parking": {
2460                     "name": "Parking dla motocyklów",
2461                     "terms": "miejsce postojowe dla motocyklów"
2462                 },
2463                 "amenity/nightclub": {
2464                     "name": "Klub nocny",
2465                     "terms": "klub dla dorosłych, striptease"
2466                 },
2467                 "amenity/nursing_home": {
2468                     "name": "Dom spokojnej starości"
2469                 },
2470                 "amenity/parking": {
2471                     "name": "Parking samochodowy",
2472                     "terms": "Parking dla samochodów"
2473                 },
2474                 "amenity/parking_entrance": {
2475                     "name": "Wjazd/wyjazd z parkingu/garażu",
2476                     "terms": "wjazd do garażu, wyjazd z garażu, wjazd na parking, wyjazd z parkingu"
2477                 },
2478                 "amenity/parking_space": {
2479                     "name": "Miejsce/miejsca parkingowe (pojedyncze lub ich zwarty blok)",
2480                     "terms": "zatoczka"
2481                 },
2482                 "amenity/pavilion": {
2483                     "name": "Altana",
2484                     "terms": "altana,pawilon,daszek,zadaszenie"
2485                 },
2486                 "amenity/pharmacy": {
2487                     "name": "Apteka",
2488                     "terms": "apteka,leki"
2489                 },
2490                 "amenity/place_of_worship": {
2491                     "name": "Miejsce odbywania się praktyk religijnych",
2492                     "terms": "opactwo,bazylika,katedra,prezbiterium,kaplica,kościół,owczarnia,dom Boży,dom modlitwy,tum,misja,meczet,parafia,sanktuarium,świątynia,synagoga,tabernakulum"
2493                 },
2494                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2495                     "name": "Świątynia buddyjska",
2496                     "terms": "stupa,wihara,klasztor,świątynia,pagoda,zendo,dojo"
2497                 },
2498                 "amenity/place_of_worship/christian": {
2499                     "name": "Kościół",
2500                     "terms": "chrześcijaństwo,opactwo,bazylika,katedra,prezbiterium,kaplica,dom Boży,dom modlitwy,misja,oratorium,parafia,sanktuarium,świątynia,tabernakulum"
2501                 },
2502                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
2503                     "name": "Synagoga",
2504                     "terms": "synagoga"
2505                 },
2506                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
2507                     "name": "Meczet",
2508                     "terms": "meczet"
2509                 },
2510                 "amenity/planetarium": {
2511                     "name": "Planetarium",
2512                     "terms": "planetarium"
2513                 },
2514                 "amenity/police": {
2515                     "name": "Policja",
2516                     "terms": "odznaka,niebiescy,gliniarz,detektyw,glina,żandarm,smerfy,psy,prawo,egzekucja prawa,funkcjonariusze"
2517                 },
2518                 "amenity/post_box": {
2519                     "name": "Skrzynka pocztowa",
2520                     "terms": "skrzynka,pocztowa,listy"
2521                 },
2522                 "amenity/post_office": {
2523                     "name": "Poczta/agencja pocztowa",
2524                     "terms": "poczta,urząd pocztowy"
2525                 },
2526                 "amenity/prison": {
2527                     "name": "Teren więzienia",
2528                     "terms": "tereny więzienne"
2529                 },
2530                 "amenity/pub": {
2531                     "name": "Pub",
2532                     "terms": "pub,piwo,wino"
2533                 },
2534                 "amenity/public_bath": {
2535                     "name": "Łaźnie publiczne",
2536                     "terms": "Łazienki, mycie,"
2537                 },
2538                 "amenity/public_bookcase": {
2539                     "name": "Publiczna wymiana książek",
2540                     "terms": "półka z książkami, wymiana, bookcrossing"
2541                 },
2542                 "amenity/ranger_station": {
2543                     "name": "Baza strażników rezerwatu/parku",
2544                     "terms": "straż rezerwatu, straż parku narodowego"
2545                 },
2546                 "amenity/recycling": {
2547                     "name": "Recykling",
2548                     "terms": "Przetwarzanie odpadów, utylizacja, recyklizacja"
2549                 },
2550                 "amenity/recycling_centre": {
2551                     "name": "Centrum przetwarzania odpadów (recycling)",
2552                     "terms": "centrum przetwarzania odpadów, centrum recyclingu"
2553                 },
2554                 "amenity/register_office": {
2555                     "name": "Urząd stanu cywilnego"
2556                 },
2557                 "amenity/restaurant": {
2558                     "name": "Restauracja",
2559                     "terms": "Bar,Kawiarnia,Stołówka,Jadalnia,drive-in,knajpa,jadłodajnia,fast food,grill,gospoda,klub nocny,pizzeria,karczma,zajazd"
2560                 },
2561                 "amenity/sanitary_dump_station": {
2562                     "name": "Miejsce opróżniania toalety (dla kamperów)",
2563                     "terms": "Miejsce opróżniania toalety (kemping)"
2564                 },
2565                 "amenity/school": {
2566                     "name": "Teren szkoły",
2567                     "terms": "tereny szkolne"
2568                 },
2569                 "amenity/scrapyard": {
2570                     "name": "Złomowisko",
2571                     "terms": "skład złomu, składowisko złomu"
2572                 },
2573                 "amenity/shelter": {
2574                     "name": "Schronienie",
2575                     "terms": "schronienie, "
2576                 },
2577                 "amenity/social_facility": {
2578                     "name": "Placówka pomocy społecznej",
2579                     "terms": "opieka społeczna, mops, gops, mopr, ośrodek opieki społecznej"
2580                 },
2581                 "amenity/social_facility/food_bank": {
2582                     "name": "Bank żywności",
2583                     "terms": "Bank żywności, "
2584                 },
2585                 "amenity/social_facility/group_home": {
2586                     "name": "Dom spokojnej starości",
2587                     "terms": "dom starców, dom seniora"
2588                 },
2589                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
2590                     "name": "Schronisko dla bezdomnych",
2591                     "terms": "przytułek dla bezdomnych"
2592                 },
2593                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
2594                     "name": "Dom opieki",
2595                     "terms": "Dom starców"
2596                 },
2597                 "amenity/studio": {
2598                     "name": "Studio",
2599                     "terms": "studio"
2600                 },
2601                 "amenity/swimming_pool": {
2602                     "name": "Basen"
2603                 },
2604                 "amenity/taxi": {
2605                     "name": "Postój taksówek",
2606                     "terms": "postój,taksówek,taxi"
2607                 },
2608                 "amenity/telephone": {
2609                     "name": "Telefon",
2610                     "terms": "telefon,budka,telefoniczna"
2611                 },
2612                 "amenity/theatre": {
2613                     "name": "Teatr",
2614                     "terms": "teatr,sztuka,przedstawienie"
2615                 },
2616                 "amenity/toilets": {
2617                     "name": "Toalety publiczne",
2618                     "terms": "toaleta,wc"
2619                 },
2620                 "amenity/townhall": {
2621                     "name": "Ratusz (siedziba władz)",
2622                     "terms": "władze miasta,ratusz,urząd miasta,urząd gminy,starostwo"
2623                 },
2624                 "amenity/university": {
2625                     "name": "Teren uczelni wyższej",
2626                     "terms": "teren uniwersytetu,teren akademii,teren politechniki"
2627                 },
2628                 "amenity/vending_machine": {
2629                     "name": "Automat sprzedający",
2630                     "terms": "Automat do sprzedaży"
2631                 },
2632                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
2633                     "name": "Automat z papierosami",
2634                     "terms": "Automat z papierosami"
2635                 },
2636                 "amenity/vending_machine/condoms": {
2637                     "name": "Automat z prezerwatywami",
2638                     "terms": "Automat z prezerwatywami"
2639                 },
2640                 "amenity/vending_machine/drinks": {
2641                     "name": "Automat z napojami",
2642                     "terms": "Automat z napojami"
2643                 },
2644                 "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
2645                     "name": "Dozownik z workami na psie odchody",
2646                     "terms": "woreczki na psie odchody"
2647                 },
2648                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
2649                     "name": "Automat z gazetami"
2650                 },
2651                 "amenity/vending_machine/newspapers": {
2652                     "name": "Automat z gazetami",
2653                     "terms": "Automat z gazetami"
2654                 },
2655                 "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
2656                     "name": "Paczkomat z funkcją nadawania przesyłek",
2657                     "terms": "paczkomat"
2658                 },
2659                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
2660                     "name": "Parkomat",
2661                     "terms": "Parkomat"
2662                 },
2663                 "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
2664                     "name": "Automat z biletami komunikacji publicznej",
2665                     "terms": "bilety komunikacji publicznej"
2666                 },
2667                 "amenity/vending_machine/sweets": {
2668                     "name": "Automat z przekąskami",
2669                     "terms": "Automat z przekąskami"
2670                 },
2671                 "amenity/veterinary": {
2672                     "name": "Weterynarz",
2673                     "terms": "Zakład weterynaryjny, lecznica dla zwierząt"
2674                 },
2675                 "amenity/waste_basket": {
2676                     "name": "Kosz na śmieci",
2677                     "terms": "kosz,kubeł,śmietnik"
2678                 },
2679                 "amenity/waste_disposal": {
2680                     "name": "Śmietnik",
2681                     "terms": "śmietnik"
2682                 },
2683                 "amenity/waste_transfer_station": {
2684                     "name": "Stacja przeróbki odpadów",
2685                     "terms": "odpady"
2686                 },
2687                 "amenity/water_point": {
2688                     "name": "Woda pitna dla kamperów",
2689                     "terms": "Woda pitna (kemping)"
2690                 },
2691                 "amenity/watering_place": {
2692                     "name": "Poidło dla zwierząt",
2693                     "terms": "wodopój"
2694                 },
2695                 "area": {
2696                     "name": "Obszar",
2697                     "terms": "obszar,obręb,powierzchnia"
2698                 },
2699                 "area/highway": {
2700                     "name": "Nawierzchnia",
2701                     "terms": "typ nawierzchni"
2702                 },
2703                 "barrier": {
2704                     "name": "Bariera",
2705                     "terms": "bariera,przeszkoda,ograniczenie,utrudnienie"
2706                 },
2707                 "barrier/block": {
2708                     "name": "Blok",
2709                     "terms": "blok"
2710                 },
2711                 "barrier/bollard": {
2712                     "name": "Słupek",
2713                     "terms": "słupek,słup,pal"
2714                 },
2715                 "barrier/border_control": {
2716                     "name": "Kontrola graniczna",
2717                     "terms": "kontrola graniczna"
2718                 },
2719                 "barrier/cattle_grid": {
2720                     "name": "Przeszkoda dla bydła",
2721                     "terms": "kratka,bydło"
2722                 },
2723                 "barrier/city_wall": {
2724                     "name": "Mur miejski",
2725                     "terms": "mur,ściana,miejski"
2726                 },
2727                 "barrier/cycle_barrier": {
2728                     "name": "Przegroda antyrowerowa",
2729                     "terms": "przeszkoda antyrowerowa"
2730                 },
2731                 "barrier/ditch": {
2732                     "name": "Rów",
2733                     "terms": "okop"
2734                 },
2735                 "barrier/entrance": {
2736                     "name": "Wejście"
2737                 },
2738                 "barrier/fence": {
2739                     "name": "Płot",
2740                     "terms": "ogrodzenie,płot"
2741                 },
2742                 "barrier/gate": {
2743                     "name": "Brama",
2744                     "terms": "brama,bramka,przejście,furtka"
2745                 },
2746                 "barrier/hedge": {
2747                     "name": "Żywopłot",
2748                     "terms": "żywopłot"
2749                 },
2750                 "barrier/kissing_gate": {
2751                     "name": "Kissing Gate",
2752                     "terms": "Kissing Gate"
2753                 },
2754                 "barrier/lift_gate": {
2755                     "name": "Szlaban",
2756                     "terms": "szlaban"
2757                 },
2758                 "barrier/retaining_wall": {
2759                     "name": "Mur oporowy",
2760                     "terms": "mur,oporowy"
2761                 },
2762                 "barrier/stile": {
2763                     "name": "Przełaz",
2764                     "terms": "przełaz"
2765                 },
2766                 "barrier/toll_booth": {
2767                     "name": "Punkt poboru opłat",
2768                     "terms": "punkt,poboru,opłat"
2769                 },
2770                 "barrier/wall": {
2771                     "name": "Mur",
2772                     "terms": "ściana,mur"
2773                 },
2774                 "boundary/administrative": {
2775                     "name": "Granica administracyjna",
2776                     "terms": "granica,administracyjna,granice,administracyjne"
2777                 },
2778                 "building": {
2779                     "name": "Budynek",
2780                     "terms": "budynek,budowla,dom"
2781                 },
2782                 "building/apartments": {
2783                     "name": "Budynek mieszkalny wielorodzinny",
2784                     "terms": "blok,kamienica"
2785                 },
2786                 "building/barn": {
2787                     "name": "Stodoła",
2788                     "terms": "stodoła"
2789                 },
2790                 "building/bunker": {
2791                     "name": "Bunkier"
2792                 },
2793                 "building/cabin": {
2794                     "name": "Chata",
2795                     "terms": "Kabina"
2796                 },
2797                 "building/cathedral": {
2798                     "name": "Budynek katedralny",
2799                     "terms": "Budynek katedry, katedra"
2800                 },
2801                 "building/chapel": {
2802                     "name": "kaplica",
2803                     "terms": "kapliczka"
2804                 },
2805                 "building/church": {
2806                     "name": "kościół",
2807                     "terms": "budynek kościelny"
2808                 },
2809                 "building/college": {
2810                     "name": "Budynek szkoły policealnej",
2811                     "terms": "Szkoła policealna"
2812                 },
2813                 "building/commercial": {
2814                     "name": "Nieruchomość komercyjna",
2815                     "terms": "sklep,komercyjny,sprzedaż,handlowy"
2816                 },
2817                 "building/construction": {
2818                     "name": "Budynek w budowie",
2819                     "terms": "Budowa"
2820                 },
2821                 "building/detached": {
2822                     "name": "Dom wolnostojący",
2823                     "terms": "dom jednorodzinny"
2824                 },
2825                 "building/dormitory": {
2826                     "name": "Akademik",
2827                     "terms": "Akademik, bursa, internat"
2828                 },
2829                 "building/entrance": {
2830                     "name": "Wejście/wyjście"
2831                 },
2832                 "building/garage": {
2833                     "name": "Garaż",
2834                     "terms": "garaż"
2835                 },
2836                 "building/garages": {
2837                     "name": "Garaże",
2838                     "terms": "garaże"
2839                 },
2840                 "building/greenhouse": {
2841                     "name": "Szklarnia",
2842                     "terms": "Szklarnia"
2843                 },
2844                 "building/hospital": {
2845                     "name": "Budynek szpitala",
2846                     "terms": "Budynek szpitalny"
2847                 },
2848                 "building/hotel": {
2849                     "name": "Budynek hotelu",
2850                     "terms": "budynek hotelowy"
2851                 },
2852                 "building/house": {
2853                     "name": "Dom",
2854                     "terms": "dom,domek,chata"
2855                 },
2856                 "building/hut": {
2857                     "name": "buda",
2858                     "terms": "chata,szałas,schronienie,koliba,szopa"
2859                 },
2860                 "building/industrial": {
2861                     "name": "Budynek przemysłowy",
2862                     "terms": "przemysłowy,produkcyjny,fabryczny,industrialny"
2863                 },
2864                 "building/kindergarten": {
2865                     "name": "Budynek przedszkola",
2866                     "terms": "budynek przedzkolny"
2867                 },
2868                 "building/public": {
2869                     "name": "Budynek publiczny",
2870                     "terms": "budynek użyteczności publicznej"
2871                 },
2872                 "building/residential": {
2873                     "name": "Budynek mieszkalny",
2874                     "terms": "blok, kamienica, dom, czynszówka"
2875                 },
2876                 "building/retail": {
2877                     "name": "Budynek handlu detalicznego",
2878                     "terms": "handel detaliczny"
2879                 },
2880                 "building/roof": {
2881                     "name": "Zadaszenie",
2882                     "terms": "Dach,"
2883                 },
2884                 "building/school": {
2885                     "name": "Budynek szkolny",
2886                     "terms": "budynek szkoły, szkoła"
2887                 },
2888                 "building/semidetached_house": {
2889                     "name": "Bliźniak",
2890                     "terms": "Dom bliźniaczy"
2891                 },
2892                 "building/shed": {
2893                     "name": "Szopa",
2894                     "terms": "wiata"
2895                 },
2896                 "building/stable": {
2897                     "name": "Stajnia",
2898                     "terms": "stajnie"
2899                 },
2900                 "building/static_caravan": {
2901                     "name": "Przyczepa/wóz kempingowy ustawiony na stałe",
2902                     "terms": "mieszkalny wóz kempingowy"
2903                 },
2904                 "building/terrace": {
2905                     "name": "Domki szeregowe",
2906                     "terms": "szeregówki"
2907                 },
2908                 "building/train_station": {
2909                     "name": "Stacja kolejowa"
2910                 },
2911                 "building/university": {
2912                     "name": "Budynek uczelni wyższej",
2913                     "terms": "uniwersytet, szkoła wyższa, wydział, uczelnia"
2914                 },
2915                 "building/warehouse": {
2916                     "name": "Magazyn",
2917                     "terms": "Magazyn"
2918                 },
2919                 "camp_site/camp_pitch": {
2920                     "name": "Miejsce na Kempingu",
2921                     "terms": "miejsce na namiot"
2922                 },
2923                 "club": {
2924                     "name": "Klub",
2925                     "terms": "klub,imprezownia"
2926                 },
2927                 "craft": {
2928                     "name": "Rzemiosło",
2929                     "terms": "rzemieślnicy"
2930                 },
2931                 "craft/basket_maker": {
2932                     "name": "Wikliniarz",
2933                     "terms": "wikilina"
2934                 },
2935                 "craft/beekeeper": {
2936                     "name": "Pszczelarz",
2937                     "terms": "Miód"
2938                 },
2939                 "craft/blacksmith": {
2940                     "name": "Kowal",
2941                     "terms": "kowal"
2942                 },
2943                 "craft/boatbuilder": {
2944                     "name": "Budowa statków",
2945                     "terms": "budowa statków"
2946                 },
2947                 "craft/bookbinder": {
2948                     "name": "Introligator",
2949                     "terms": "introligator,oprawianie"
2950                 },
2951                 "craft/brewery": {
2952                     "name": "Browar",
2953                     "terms": "browar, piwo"
2954                 },
2955                 "craft/carpenter": {
2956                     "name": "Stolarz",
2957                     "terms": "cieśla,stolarz"
2958                 },
2959                 "craft/carpet_layer": {
2960                     "name": "Układanie dywanów",
2961                     "terms": "dywany"
2962                 },
2963                 "craft/caterer": {
2964                     "name": "Catering",
2965                     "terms": "Żywieniowiec, katering"
2966                 },
2967                 "craft/clockmaker": {
2968                     "name": "Zegarmistrz",
2969                     "terms": "zegarmistrz"
2970                 },
2971                 "craft/confectionery": {
2972                     "name": "Sklep ze słodyczami",
2973                     "terms": "Słodycze"
2974                 },
2975                 "craft/distillery": {
2976                     "name": "Gorzelnia",
2977                     "terms": "wytwórnia napojów alkoholowych, destylarnia"
2978                 },
2979                 "craft/dressmaker": {
2980                     "name": "Krawiec",
2981                     "terms": "Krawcowa"
2982                 },
2983                 "craft/electrician": {
2984                     "name": "Elektryk",
2985                     "terms": "elektryk,elektrotechnik"
2986                 },
2987                 "craft/electronics_repair": {
2988                     "name": "Punkt napraw sprzętu elektronicznego",
2989                     "terms": "naprawa RTV, naprawa elektroniki"
2990                 },
2991                 "craft/gardener": {
2992                     "name": "Ogrodnik",
2993                     "terms": "ogrodnik,sadownik"
2994                 },
2995                 "craft/glaziery": {
2996                     "name": "Szklarz",
2997                     "terms": "Zakład szklarski, Szklarz"
2998                 },
2999                 "craft/handicraft": {
3000                     "name": "Rzemiosło",
3001                     "terms": "rzemiosło"
3002                 },
3003                 "craft/hvac": {
3004                     "name": "Klimatyzacja",
3005                     "terms": "klimatyzacja"
3006                 },
3007                 "craft/insulator": {
3008                     "name": "Kładzenie izolacji",
3009                     "terms": "izolacja"
3010                 },
3011                 "craft/jeweler": {
3012                     "name": "Jubiler"
3013                 },
3014                 "craft/key_cutter": {
3015                     "name": "Dorabianie kluczy",
3016                     "terms": "klucze"
3017                 },
3018                 "craft/locksmith": {
3019                     "name": "Ślusarz"
3020                 },
3021                 "craft/metal_construction": {
3022                     "name": "Konstrukcje metalowe",
3023                     "terms": "konstrukcje metalowe"
3024                 },
3025                 "craft/optician": {
3026                     "name": "Optyk"
3027                 },
3028                 "craft/painter": {
3029                     "name": "Malarz",
3030                     "terms": "malarz"
3031                 },
3032                 "craft/photographer": {
3033                     "name": "Fotograf",
3034                     "terms": "fotografia, studio fotograficzne, atelier"
3035                 },
3036                 "craft/photographic_laboratory": {
3037                     "name": "Laboratorium fotograficzne",
3038                     "terms": "fotografia"
3039                 },
3040                 "craft/plasterer": {
3041                     "name": "Tynkarz",
3042                     "terms": "tynk"
3043                 },
3044                 "craft/plumber": {
3045                     "name": "Hydraulik",
3046                     "terms": "hydraulik"
3047                 },
3048                 "craft/pottery": {
3049                     "name": "Garncarstwo",
3050                     "terms": "garnki"
3051                 },
3052                 "craft/rigger": {
3053                     "name": "Takielarz",
3054                     "terms": "takielunek"
3055                 },
3056                 "craft/roofer": {
3057                     "name": "Dekarz",
3058                     "terms": "dachy"
3059                 },
3060                 "craft/saddler": {
3061                     "name": "Rymarz",
3062                     "terms": "rymarz,siodła"
3063                 },
3064                 "craft/sailmaker": {
3065                     "name": "Żaglomistrz",
3066                     "terms": "żagle"
3067                 },
3068                 "craft/sawmill": {
3069                     "name": "Tartak",
3070                     "terms": "tartak, drewno, deski"
3071                 },
3072                 "craft/scaffolder": {
3073                     "name": "Rusztowania",
3074                     "terms": "Wyrób rusztowań"
3075                 },
3076                 "craft/sculpter": {
3077                     "name": "Rzeźbiarz",
3078                     "terms": "rzeźby"
3079                 },
3080                 "craft/shoemaker": {
3081                     "name": "Szewc",
3082                     "terms": "szewc"
3083                 },
3084                 "craft/stonemason": {
3085                     "name": "Zakład kamieniarski",
3086                     "terms": "kamieniarz"
3087                 },
3088                 "craft/sweep": {
3089                     "name": "Kominiarz",
3090                     "terms": "Kominiarz"
3091                 },
3092                 "craft/tailor": {
3093                     "name": "Krawiec"
3094                 },
3095                 "craft/tiler": {
3096                     "name": "Glazurnik",
3097                     "terms": "kafelkarz,kafelki,płytki,glazura,terakota"
3098                 },
3099                 "craft/tinsmith": {
3100                     "name": "Blacharz",
3101                     "terms": "blacharstwo"
3102                 },
3103                 "craft/upholsterer": {
3104                     "name": "Tapicer",
3105                     "terms": "tapicerka"
3106                 },
3107                 "craft/watchmaker": {
3108                     "name": "Zegarmistrz",
3109                     "terms": "zegarki"
3110                 },
3111                 "craft/window_construction": {
3112                     "name": "Montaż okien",
3113                     "terms": "Monter okien"
3114                 },
3115                 "craft/winery": {
3116                     "name": "Winnica",
3117                     "terms": "winiarnia"
3118                 },
3119                 "embankment": {
3120                     "name": "Nasyp",
3121                     "terms": "nasyp, wał"
3122                 },
3123                 "emergency/ambulance_station": {
3124                     "name": "Stacja pogotowia ratunkowego (budynek)",
3125                     "terms": "pogotowie ratunkowe"
3126                 },
3127                 "emergency/defibrillator": {
3128                     "name": "Defibrylator",
3129                     "terms": "defibrylator"
3130                 },
3131                 "emergency/designated": {
3132                     "name": "Wyznaczony dojazd dla służb ratowniczych"
3133                 },
3134                 "emergency/destination": {
3135                     "name": "Docelowy dojazd dla służb ratowniczych"
3136                 },
3137                 "emergency/fire_hydrant": {
3138                     "name": "Hydrant przeciwpożarowy",
3139                     "terms": "hydrant"
3140                 },
3141                 "emergency/no": {
3142                     "name": "Brak dojazdu dla służb ratowniczych"
3143                 },
3144                 "emergency/official": {
3145                     "name": "Oficjalny dojazd dla służb ratowniczych"
3146                 },
3147                 "emergency/phone": {
3148                     "name": "Telefon alarmowy",
3149                     "terms": "telefon,alarmowy,alarm"
3150                 },
3151                 "emergency/private": {
3152                     "name": "Prywatny dojazd dla służb ratowniczych"
3153                 },
3154                 "emergency/yes": {
3155                     "name": "Istniejący dojazd dla służb ratowniczych"
3156                 },
3157                 "entrance": {
3158                     "name": "Wejście/wyjście",
3159                     "terms": "Wejście, Wyjście"
3160                 },
3161                 "footway/crossing": {
3162                     "name": "Przejście dla pieszych",
3163                     "terms": "Przejście dla pieszych"
3164                 },
3165                 "footway/crosswalk": {
3166                     "name": "Przejście dla pieszych z zebrą",
3167                     "terms": "zebra"
3168                 },
3169                 "footway/sidewalk": {
3170                     "name": "Chodnik",
3171                     "terms": "chodnik"
3172                 },
3173                 "ford": {
3174                     "name": "Bród",
3175                     "terms": "bród"
3176                 },
3177                 "golf/bunker": {
3178                     "name": "Bunkier",
3179                     "terms": "sand trap"
3180                 },
3181                 "golf/fairway": {
3182                     "name": "Bieżnia (część pola golfowego)",
3183                     "terms": "fairway"
3184                 },
3185                 "golf/green": {
3186                     "name": "green",
3187                     "terms": "pole puttingowe, małe pole golfowe"
3188                 },