Update to iD v2.3.0
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sq.json
1 {
2     "sq": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Sipërfaqe",
6                 "description": "Shtoni parqe, ndërtesa, liqene, ose sipërfaqe të tjera në hartë.",
7                 "tail": "Klikoni në hartë për të filluar vizatimin e një sipërfaqje të re, si p.sh. park, liqen, ose ndërtesë."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Vijë",
11                 "description": "Shtoni autostrada, rrugë, rrugë këmbësorësh, kanale, ose vija të tjera në hartë.",
12                 "tail": "Klikoni në hartë për të filluar vizatimin e një rruge, rrugice, ose linje."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Pikë",
16                 "description": "Shtoni restorante, monumente, kuti postare, ose pika të tjera në hartë.",
17                 "tail": "Klikoni në hartë për të shtuar një pikë."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Shfleto",
21                 "description": "Sposto dhe zmadho hartën."
22             },
23             "draw_area": {
24                 "tail": "Klikoni për të shtuar nyje në këtë sipërfaqe. Klikoni nyjen e parë për të mbaruar sipërfaqen."
25             },
26             "draw_line": {
27                 "tail": "Klikoni për të shtuar më shumë nyje në vijë. Klikoni në viza të tjera për tu lidhur me 'to, dhe klikoni dy herë për të përfunduar vijën."
28             }
29         },
30         "operations": {
31             "add": {
32                 "annotation": {
33                     "point": "U shtua një pikë.",
34                     "vertex": "U shtua një nyjë në një linjë.",
35                     "relation": "U shtua një lidhje."
36                 }
37             },
38             "start": {
39                 "annotation": {
40                     "line": "U fillua një vijë.",
41                     "area": "U fillua një sipërfaqe."
42                 }
43             },
44             "continue": {
45                 "key": "A",
46                 "title": "Vazhdo",
47                 "description": "Zgjato vijën.",
48                 "not_eligible": "Këtu s'mund të zgjatet vija.",
49                 "multiple": "Këtu mund të zgjaten disa vija. Për të zgjedhur një vijë, shtypni butonin shift dhe klikoni në 'të.",
50                 "annotation": {
51                     "line": "U zgjat një vijë.",
52                     "area": "U zgjerua një sipërfaqe."
53                 }
54             },
55             "cancel_draw": {
56                 "annotation": "U anullua vizatimi."
57             },
58             "change_role": {
59                 "annotation": "U ndrua roli i një anëtar lidhjes."
60             },
61             "change_tags": {
62                 "annotation": "U ndruan etiketët."
63             },
64             "circularize": {
65                 "description": {
66                     "line": "Bëj këtë vijë rrethore.",
67                     "area": "Bëj këte sipërfaqe rrethore."
68                 },
69                 "key": "O",
70                 "annotation": {
71                     "line": "Një vijë u bë rrethore.",
72                     "area": "Një sipërfaqe u bë rrethore."
73                 },
74                 "not_closed": "Kjo nuk mund bëhet rrethore sepse nuk është lak.",
75                 "too_large": "Kjo nuk mund bëhet rrethore sepse nuk ështe mjaftueshmërisht e dukshme.",
76                 "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund bëhet rrethore sepse është lidhur me një tipar të fshehur."
77             },
78             "orthogonalize": {
79                 "title": "Katror",
80                 "description": {
81                     "line": "Bëj qoshet e vijës katror.",
82                     "area": "Bëj qoshet e sipërfaqes katror."
83                 },
84                 "key": "S",
85                 "annotation": {
86                     "line": "Qoshet e vijës u bën katror.",
87                     "area": "Qoshet e sipërfaqes u bën katror."
88                 },
89                 "not_squarish": "Kjo nuk mund bëhet katror sepse nuk i ngjan një katror.",
90                 "too_large": "Kjo nuk mund bëhet katror sepse nuk ështe mjaftueshmërisht e dukshme.",
91                 "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund bëhet katror sepse është lidhur me një tipar të fshehur."
92             },
93             "straighten": {
94                 "title": "Drejto",
95                 "description": "Drejtoni këtë vijë.",
96                 "key": "S",
97                 "annotation": "U drejtua një vijë.",
98                 "too_bendy": "Kjo nuk mund të drejtohet sepse kthehet shumë.",
99                 "connected_to_hidden": "Kjo vijë nuk mund drejtohet sepse është lidhur me një tipar të fshehur."
100             },
101             "delete": {
102                 "title": "Fshij",
103                 "annotation": {
104                     "point": "U fshi një pik.",
105                     "vertex": "U fshi një nyjë nga një linjë.",
106                     "line": "U fshi një vijë.",
107                     "area": "U fshi një sipërfaqe.",
108                     "relation": "U fshi një lidhje."
109                 }
110             },
111             "connect": {
112                 "annotation": {
113                     "point": "U lidh një linjë me një pik.",
114                     "vertex": "U lidh një linjë me një tjetër.",
115                     "line": "U lidh një linjë me një vijë.",
116                     "area": "U lidh një linjë me një sipërfaqe."
117                 }
118             },
119             "disconnect": {
120                 "title": "Shqit",
121                 "description": "Shqit këto vijë/sipërfaqe nga njëri tjetri.",
122                 "key": "D",
123                 "annotation": "U shqitën vijë/sipërfaqe.",
124                 "not_connected": "Këtu nuk ka aq vijë/sipërfaqe për tu shqitur.",
125                 "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund të shqitet sepse është lidhur me një tipar të fshehur."
126             },
127             "merge": {
128                 "title": "Bashko",
129                 "key": "C",
130                 "not_eligible": "Këto tipare nuk mund të bashkohen.",
131                 "incomplete_relation": "Këto tipare nuk mund të bashkohen sepse të paktën një nuk është shkarkuar plotësisht."
132             },
133             "move": {
134                 "title": "Lëviz",
135                 "key": "M",
136                 "annotation": {
137                     "point": "U lëviz një pik.",
138                     "vertex": "U lëviz një njyë në një linjë.",
139                     "line": "U lëviz një \7fvijë.",
140                     "area": "U lëviz një sipërfaqe."
141                 }
142             },
143             "rotate": {
144                 "title": "Rotullo",
145                 "key": "R",
146                 "annotation": {
147                     "line": "U rotullua një vijë.",
148                     "area": "U rotullua një sipërfaqe."
149                 }
150             },
151             "reverse": {
152                 "title": "Kthej mbrapsht",
153                 "description": "Bëj këte vijë të shkoj në drejtimin e kundërt.",
154                 "key": "V",
155                 "annotation": "Një vijë u këthu mbrapsht."
156             },
157             "split": {
158                 "title": "Nda",
159                 "description": {
160                     "line": "Nda këtë vijë në dy ke kjo nyjë.",
161                     "area": "Nda kufirin e kësaj sipërfaqë në dy.",
162                     "multiple": "Nda vijët/kufijtë e sipërfaqeve ke kjo nyjë në dy."
163                 },
164                 "key": "X",
165                 "annotation": {
166                     "line": "U nda një vijë.",
167                     "area": "U nda një kufi sipërfaqe.",
168                     "multiple": "U ndan {n} vijë/kufitë sipërfaqeve."
169                 },
170                 "not_eligible": "Vijë nuk mund të ndahen në fillim osë në fund.",
171                 "multiple_ways": "Këtu ka shume linja për ti ndarë.",
172                 "connected_to_hidden": "Kjo nuk mund të ndahet sepse është lidhur me një tipar të fshehur."
173             },
174             "restriction": {
175                 "help": {
176                     "select": "Klikoni për të zgjedhur një segment rrugor.",
177                     "toggle_on": "Klikoni për të shtuar një kufizim \"{restriction}\".",
178                     "toggle_off": "Klikoni për të hequr kufizimin \"{restriction}\"."
179                 },
180                 "annotation": {
181                     "create": "U shtu një kufizim kthesësh.",
182                     "delete": "U fshi një kufizim kthesësh."
183                 }
184             }
185         },
186         "undo": {
187             "tooltip": "Zhbëj: {action}",
188             "nothing": "Asgjë për të zhbëj."
189         },
190         "redo": {
191             "tooltip": "Ribëj: {action}",
192             "nothing": "Asgjë për të ribëj."
193         },
194         "translate": {
195             "translate": "Përkthe",
196             "localized_translation_label": "Emri shumëgjuhësh",
197             "localized_translation_language": "Zgjidhni gdjuhën",
198             "localized_translation_name": "Emër"
199         },
200         "zoom_in_edit": "Zmadhoni për të redaktuar",
201         "logout": "dil",
202         "loading_auth": "Lidh me OpenStreetMap...",
203         "feature_info": {
204             "hidden_warning": "{count} tipare të fshehura",
205             "hidden_details": "Këto tipare janë aktualisht të fshehura: {details}"
206         },
207         "status": {
208             "error": "Pa mundësi të lidhet me API-n.",
209             "offline": "API-ja është jashtë linje. Ju lutemi provoni të redaktoni më von.",
210             "readonly": "API-ja është vetëm për lexim. Duhet prisni për të kryer ndryshimet."
211         },
212         "commit": {
213             "upload_explanation": "Redaktimet qe ju ngarkoni do jen të dukshëm në të gjithë hartat që përdorin të dhëna OpenStreetMap.",
214             "upload_explanation_with_user": "Redaktimet qe ju ngarkoni si {user} do jen të dukshëm në të gjithë hartat që përdorin të dhëna OpenStreetMap.",
215             "cancel": "Anullo",
216             "changes": "{count} Ndryshime",
217             "warnings": "Paralajmërime",
218             "modified": "Modifikuar",
219             "deleted": "Fshirë",
220             "created": "Krijuar"
221         },
222         "contributors": {
223             "list": "Redaktime nga {users}",
224             "truncated_list": "Redaktime nga {users} dhe {count} të tjerë"
225         },
226         "geometry": {
227             "point": "pik",
228             "vertex": "tepe",
229             "line": "vijë",
230             "area": "sipërfaqe",
231             "relation": "lidhje"
232         },
233         "geocoder": {
234             "search": "Kërkoni të gjithë botën...",
235             "no_results_visible": "Nuk ka rezultate në zonën e dukshme të hartës",
236             "no_results_worldwide": "Nuk u gjetën rezultate"
237         },
238         "geolocate": {
239             "title": "Shfaq Vendndodhjen Time"
240         },
241         "inspector": {
242             "no_documentation_combination": "Nuk ka dokumentim disponueshëm për këtë kombinin etiketave",
243             "no_documentation_key": "Nuk ka dokumentim disponueshëm për këte çelës",
244             "show_more": "Paraqit më tepër",
245             "view_on_osm": "Shiko në openstreetmap.org",
246             "all_tags": "Të gjithë etiketat",
247             "all_members": "Të gjithë anëtarët",
248             "all_relations": "Të gjithë lidhjet",
249             "new_relation": "Lidhje të re...",
250             "role": "Rol",
251             "choose": "Zgjidhni llojën e tiparit",
252             "results": "{n} rezultate për {search}",
253             "reference": "Shiko në OpenStreetMap Wiki",
254             "back_tooltip": "Ndrysho tiparin",
255             "remove": "Hiq",
256             "search": "Kërko",
257             "unknown": "I panjohur",
258             "feature_list": "Kërko tiparet",
259             "edit": "Redakto tiparin",
260             "check": {
261                 "yes": "Po",
262                 "no": "Jo"
263             },
264             "none": "Asnjë",
265             "node": "Nyjë",
266             "way": "Linjë",
267             "relation": "Lidhje",
268             "location": "Vendosje",
269             "add_fields": "Shtoni fushë:"
270         },
271         "background": {
272             "title": "Sfond",
273             "description": "Parametrat e sfondit",
274             "percent_brightness": "{opacity}% duksmëri",
275             "none": "Asnjë",
276             "custom": "E personalizuar",
277             "custom_button": "Redakto sfondin të personalizuar",
278             "reset": "Rikthe vlerat",
279             "minimap": {
280                 "description": "Minihartë",
281                 "tooltip": "Shfaq një hartë të zvogluar për të treguar vendosjen e zonës të dukshme."
282             }
283         },
284         "intro": {
285             "graph": {
286                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
287                 "county": "<value for addr:county>",
288                 "district": "<value for addr:district>",
289                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
290                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
291                 "province": "<value for addr:province>",
292                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
293                 "state": "<value for addr:state>",
294                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
295                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
296                 "countrycode": "al"
297             }
298         },
299         "presets": {
300             "fields": {
301                 "access": {
302                     "options": {
303                         "no": {
304                             "title": "I Ndaluar"
305                         },
306                         "private": {
307                             "title": "Privat"
308                         },
309                         "yes": {
310                             "title": "I Lejuar"
311                         }
312                     },
313                     "types": {
314                         "bicycle": "Biçikleta",
315                         "foot": "Këmbë",
316                         "horse": "Kuaj"
317                     }
318                 },
319                 "address": {
320                     "label": "Adresa",
321                     "placeholders": {
322                         "city": "Qyteti",
323                         "conscriptionnumber": "123",
324                         "country": "Vendi",
325                         "postcode": "Kodi Postar",
326                         "province": "Provinca",
327                         "state": "Shteti"
328                     }
329                 },
330                 "aerialway/capacity": {
331                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
332                 },
333                 "aerialway/duration": {
334                     "placeholder": "1, 2, 3..."
335                 },
336                 "aerialway/occupancy": {
337                     "placeholder": "2, 4, 8..."
338                 },
339                 "atm": {
340                     "label": "Bankomat"
341                 },
342                 "bench": {
343                     "label": "Stol"
344                 },
345                 "capacity": {
346                     "label": "Kapaciteti",
347                     "placeholder": "50, 100, 200..."
348                 },
349                 "cardinal_direction": {
350                     "label": "Drejtimi",
351                     "options": {
352                         "E": "Lindje",
353                         "ENE": "Lindje-verilindje",
354                         "ESE": "Lindje-juglindje",
355                         "N": "Veri",
356                         "NE": "Verilindje",
357                         "NNE": "Veri-verilindje",
358                         "NNW": "Veri-veriperëndim",
359                         "NW": "Variperëndim",
360                         "S": "Jug",
361                         "SE": "Juglindje",
362                         "SSE": "Jug-juglindje",
363                         "SSW": "Jug-jugperëndim",
364                         "SW": "Jugperëndim",
365                         "W": "Perëndim",
366                         "WNW": "Perëndim-veriperëndim",
367                         "WSW": "Perëndim-jugperëndim"
368                     }
369                 },
370                 "clock_direction": {
371                     "label": "Drejtimi",
372                     "options": {
373                         "anticlockwise": "Rotullimi antiorar",
374                         "clockwise": "Rotullimi orar"
375                     }
376                 },
377                 "country": {
378                     "label": "Vendi"
379                 },
380                 "cycleway": {
381                     "label": "Korsi Biçikletash",
382                     "options": {
383                         "lane": {
384                             "description": "Korsi biçikletash ndarë nga trafiku makinave me një vijë",
385                             "title": "Korsi biçikletash e zakonshme"
386                         },
387                         "none": {
388                             "description": "Pa korsi biçikletash",
389                             "title": "Asnjë"
390                         },
391                         "opposite": {
392                             "description": "Korsi biçikletash dydrejtimshe në një rrugë njëdrejtimshe"
393                         },
394                         "opposite_lane": {
395                             "description": "Korsi biçikletash ne drejtim të kundërt me trafikun",
396                             "title": "Korsi biçikletash në drejtim të kundërt"
397                         },
398                         "share_busway": {
399                             "description": "Korsi e përbashkët për biçikleta dhe autobuzë",
400                             "title": "Korsi biçikletash dhe autobuzësh"
401                         },
402                         "shared_lane": {
403                             "description": "Korsi biçikletash e pandarë nga trafiku makinave",
404                             "title": "Korsi biçikletash e përbashkët"
405                         },
406                         "track": {
407                             "description": "Korsi biçikletash ndarë nga trafiku me një pengesë fizike",
408                             "title": "Rrugë biçikletash"
409                         }
410                     },
411                     "types": {
412                         "cycleway:left": "Anën e majtë",
413                         "cycleway:right": "Anën e djathtë"
414                     }
415                 },
416                 "gender": {
417                     "label": "Gjinja",
418                     "options": {
419                         "female": "Femër",
420                         "male": "Mashkull"
421                     }
422                 },
423                 "internet_access": {
424                     "options": {
425                         "wlan": "Wifi",
426                         "yes": "Po"
427                     }
428                 },
429                 "piste/difficulty": {
430                     "label": "Vështersia"
431                 }
432             },
433             "presets": {
434                 "place/city": {
435                     "name": "Qytet"
436                 },
437                 "power/transformer": {
438                     "name": "Transformator"
439                 },
440                 "railway": {
441                     "name": "Hekurudhë"
442                 },
443                 "railway/abandoned": {
444                     "name": "Hekurudhë E Braktisur"
445                 },
446                 "shop/jewelry": {
447                     "name": "Argjendar"
448                 }
449             }
450         }
451     }
452 }