]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/pl.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-11-27)
[rails.git] / config / potlatch / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Sp5uhe
5 # Author: Yarl
6 pl: 
7   a_poi: $1 punkt POI
8   a_way: $1 drogę
9   action_addpoint: dodanie punktu na końcu drogi
10   action_createparallel: tworzenie równoległej drogi
11   action_createpoi: utworzenie POI
12   action_deletepoint: usunięcie punktu
13   action_insertnode: dodanie punktu na drodze
14   action_mergeways: łączenie dwóch dróg
15   action_movepoi: przesunięcie POI
16   action_movepoint: przesunięcie punktu
17   action_moveway: przesunięcie drogi
18   action_pointtags: ustawienie znacznika dla punktu
19   action_revertway: przywrócenie drogi
20   action_splitway: dzielenie drogi
21   action_waytags: ustawienie znacznika dla drogi
22   advanced: Zaawansow.
23   advanced_close: Zamknij zestaw zmian
24   advanced_history: Historia drogi
25   advanced_inspector: Inspektor
26   advanced_maximise: Maksymalizuj okno
27   advanced_minimise: Minimalizuj okno
28   advanced_parallel: Równoległa droga
29   advanced_undelete: Odtwórz
30   advice_deletingpoi: Punkt POI usunięty (Z, aby cofnąć)
31   advice_deletingway: Droga usunięta (Z, aby cofnąć)
32   advice_tagconflict: Znaczniki nie pasują do siebie - proszę sprawdzić (Z, aby cofnąć)
33   advice_uploadempty: Brak danych do przesłania
34   advice_uploadfail: Przesyłanie zatrzymane
35   advice_uploadsuccess: Dane zostały przesłane
36   advice_waydragged: Droga przesunięta (Z, aby cofnąć)
37   cancel: Anuluj
38   closechangeset: Zamykanie zestawu zmian
39   createrelation: Utwórz nową relację
40   custom: "Własne:"
41   delete: Usuń
42   drag_pois: Przeciągnij i upuść punkty użyteczności publicznej
43   editinglive: Edycja na żywo
44   editingoffline: Edycja offline
45   existingrelation: Dodaj do istniejącej relacji
46   findrelation: Znajdź relację zawierającą
47   heading_introduction: Wstęp
48   heading_surveying: Badanie
49   help: Pomoc
50   hint_loading: wczytywanie danych
51   hint_saving: zapisywanie danych
52   inspector: Inspektor
53   inspector_latlon: "Szer. $1\nDł. $2"
54   inspector_unsaved: Niezapisane
55   inspector_uploading: (przesyłanie)
56   inspector_way_connects_to_principal: "Połączenia: $1 $2 oraz $3 innych $4"
57   login_pwd: Hasło
58   login_title: Błąd logowania
59   login_uid: Nazwa użytkownika
60   mail: Wiadomość
61   more: Więcej
62   nobackground: Bez tła
63   ok: OK
64   openchangeset: Otwieranie zestawu zmian
65   option_custompointers: Pióro i rączka jako wskaźniki
66   option_fadebackground: Przyciemnione tło
67   option_layer_cycle_map: OSM – mapa rowerowa
68   option_layer_maplint: OSM - Maplint (błędy)
69   option_layer_nearmap: "Australia: NearMap"
70   option_layer_tip: Wybierz tło
71   option_noname: Wyróżnij nienazwane drogi
72   option_photo: Obraz KML
73   option_warnings: Pokazuj pływające uwagi
74   point: Punkt
75   preset_icon_airport: Lotnisko
76   preset_icon_bar: Bar
77   preset_icon_bus_stop: Przystanek
78   preset_icon_cafe: Kawiarnia
79   preset_icon_cinema: Kino
80   preset_icon_convenience: Sklepik spożywczo‐przemysłowy
81   preset_icon_fast_food: Fast food
82   preset_icon_ferry_terminal: Prom
83   preset_icon_fire_station: Remiza strażacka
84   preset_icon_hospital: Szpital
85   preset_icon_hotel: Hotel
86   preset_icon_museum: Muzeum
87   preset_icon_parking: Parking
88   preset_icon_pharmacy: Apteka
89   preset_icon_place_of_worship: Miejsce kultu
90   preset_icon_police: Posterunek policji
91   preset_icon_post_box: Skrzynka
92   preset_icon_pub: Pub
93   preset_icon_recycling: Recykling
94   preset_icon_restaurant: Restauracja
95   preset_icon_school: Szkoła
96   preset_icon_station: Stacja kolejowa
97   preset_icon_supermarket: Supermarket
98   preset_icon_taxi: Postój taksówek
99   preset_icon_telephone: Telefon
100   preset_icon_theatre: Teatr
101   prompt_addtorelation: Dodaj $1 do relacji
102   prompt_changesetcomment: Opisz wykonane zmiany
103   prompt_createparallel: Tworzenie równoległej drogi
104   prompt_editlive: Edytuj na żywo
105   prompt_editsave: Edytuj offline
106   prompt_helpavailable: Jesteś nowym użytkownikiem? Pomoc odnajdziesz w lewym dolnym rogu.
107   prompt_revertversion: "Cofnij do wcześniej zapisanej wersji:"
108   prompt_savechanges: Zapisz zmiany
109   prompt_track: Konwersja śladów GPS na drogi
110   prompt_unlock: Kliknij, aby otworzyć
111   prompt_welcome: Witaj w OpenStreetMap!
112   revert: Cofnij
113   save: Zapisz
114   tip_addrelation: Dodaj do relacji
115   tip_addtag: Dodaj nowy znacznik
116   tip_alert: Wystąpił błąd – kliknij, aby dowiedzieć się więcej
117   tip_direction: Kierunek drogi – kliknij aby odwrócić
118   tip_gps: Pokaż ścieżki GPS (G)
119   tip_noundo: Nie ma niczego do wycofania
120   tip_options: Ustaw opcje (wybierz mapę tła)
121   tip_photo: Ładuj zdjęcia
122   tip_selectrelation: Dodaj do wybranej drogi
123   tip_splitway: Podziel drogę w zaznaczonym punkcie (X)
124   tip_tidy: Uporządkuj punkty na trasie (T)
125   tip_undo: Cofnij $1 (Z)
126   uploading: Przesyłanie...
127   uploading_relation_name: Przesyłanie relacji $1, $2
128   uploading_way_name: Przesyłanie drogi $1, $2
129   way: Droga