]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/sk.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-11-27)
[rails.git] / config / potlatch / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (Slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Vladolc
5 sk: 
6   a_poi: $1 bod záujmu( POI)
7   a_way: $1 cesta
8   action_addpoint: pridanie bodu na koniec cesty
9   action_cancelchanges: zrušovacie zmeny pre
10   action_changeway: zmeny na ceste
11   action_createparallel: vytváranie rovnobežných ciest
12   action_createpoi: vytváranie bodov záujmu (POI)
13   action_deletepoint: vymazávanie bodu
14   action_insertnode: vkladanie bodu do cesty
15   action_mergeways: zlúčenie dvoch ciest
16   action_movepoi: posúvanie bodov záujmu (POI)
17   action_movepoint: presúvanie bodu
18   action_moveway: presúvanie cesty
19   action_pointtags: nastavenie tagov na bode
20   action_poitags: nastaviť tagy na POI
21   action_reverseway: otočenie smeru cesty
22   action_revertway: otočiť smer cesty
23   action_splitway: rozdelenie cesty
24   action_waytags: nastavenie tagov cesty
25   advanced_close: Zavrieť súbor zmien
26   advanced_history: Priebeh cesty
27   advanced_inspector: Kontrola
28   advanced_maximise: Maximalizovať okno
29   advanced_minimise: Minimalizovať okno
30   advanced_parallel: Rovnobežná cesta
31   advanced_tooltip: Pokročilá úprava
32   advanced_undelete: Obnoviť
33   advice_bendy: Príliš krivá pre narovnanie (SHIFT pre vynútenie)
34   advice_deletingpoi: Mazanie POI (Z pre obnovenie)
35   advice_deletingway: Vymazávanie cesty (Z pre krok späť)
36   advice_nocommonpoint: Cesty neobsahujú spoločný bod
37   advice_revertingpoi: Vrátiť naposledy uložené POI (Z pre krok späť)
38   advice_revertingway: Vrátiť sa k naposledy uloženej ceste (Z pre krok späť)
39   advice_tagconflict: Tagy sa nezhoduju - prosím skontrolujte (Z krok späť)
40   advice_toolong: Príliš dlhé pre odomknutie - prosím rozdeliť na kratšie cesty
41   advice_twatted: Váš aktualizovaný Twitter status
42   advice_uploadempty: Nič nie je na nahratie
43   advice_uploadfail: Nahrávanie zastavené
44   advice_uploadsuccess: Všetky údaje sú úspešne nahraté
45   advice_waydragged: Posunutá cesta (Z pre krok späť)
46   cancel: Zrušiť
47   closechangeset: Zatvorenie zmenového súboru
48   conflict_poichanged: Počas vašej editácie, niekto iný zmenil bod $1$2.
49   conflict_relchanged: Počas vašej editácie, niekto iný zmenil reláciu $1$2.
50   conflict_visitway: Kliknutie 'Ok' ukáže cestu.
51   conflict_waychanged: Počas vašej úpravy, niekto iný zmenil cestu $1$2.
52   createrelation: Vytvoriť novú reláciu
53   delete: Vymazať
54   deleting: vymazávanie
55   drag_pois: Kliknite a ťahajte body záujmu
56   editinglive: "Režim editácie: okamžité ukladanie"
57   editingoffline: Úprava offline
58   emailauthor: \n\nProsím pošlite e-mail na richard\@systemeD.net s chybovou správou, s popisom toho čo ste práve robili.
59   error_anonymous: Nemôžete kontaktovať anonymného mapéra.
60   error_connectionfailed: Prepáčte - spojenie s OpenStreetMap serverom bolo neúspešné. Niektoré nedávne zmeny nemusia byť uložené. \n\nBudete si priať skúsiť znovu?
61   error_nopoi: Bod záujmu nebol nájdený (možno ste ho vymazali? ), takže ho neviem obnoviť.
62   error_nosharedpoint: Cesty $1 and $2 už viac nemajú spoločný bod, takže ich nemôžem rozpojiť.
63   error_noway: Cesta $1 nebola nájdená (možno ste ju posunuli preč?), preto ju nemôžem vrátiť späť.
64   error_readfailed: Prepáčte - Server OpenStreetMap neodpovedal na žiadosť o údaje. \n\nBudete si priať skúsiť znovu?
65   error_twitter_long: "Odosielanie na Twitter neúspešné:\nHTTP kód: $1\nChybová správa: $2\nTwitter chyba: $3"
66   existingrelation: Pridať do existujúcej relácie
67   findrelation: Nájsť reláciu obsahujúcu
68   gpxpleasewait: Prosím počkajte pokiaľ je GPX trasa spracovávaná.
69   heading_drawing: Kreslenie
70   heading_pois: Spúšťam
71   heading_quickref: Rýchle referencie
72   heading_surveying: Mapovanie
73   heading_troubleshooting: Riešenie problémov
74   help: Pomoc
75   hint_drawmode: kliknutím pridáte bod\ndvojklik/Návrat\nukončí líniu
76   hint_latlon: "šírka $1\ndĺžka $2"
77   hint_loading: nahrávam údaje
78   hint_overendpoint: nad koncovým bodom ($1)\nklik pre napojenie\nshift-klik pre zlúčenie
79   hint_overpoint: nad bodom ($1)\nkliknutím spojíte
80   hint_pointselected: vybratý bod\n(shift-klik na bod pre\n začiatok novej cesty
81   hint_saving: ukladanie údajov
82   hint_saving_loading: načítanie/ukladanie údajov
83   inspector: Kontrola
84   inspector_in_ways: V cestách
85   inspector_latlon: "Šírka $1\nDĺžka $2"
86   inspector_locked: Uzamknutý
87   inspector_not_in_any_ways: Nie je v žiadnej ceste (POI)
88   inspector_unsaved: Neuložené
89   inspector_uploading: (nahrávanie)
90   inspector_way_connects_to: Spojuje do $1 ciest
91   inspector_way_nodes: $1 bodov
92   inspector_way_nodes_closed: $1 body (zavreté)
93   login_pwd: "Heslo:"
94   login_retry: Vaše miestne prihlásenie nebolo rozpoznané. Prosím skúste znovu.
95   login_title: Nemôžem sa prihlásiť
96   login_uid: "Užívateľské meno:"
97   more: Viac
98   newchangeset: "Prosím skúste znovu: Potlach spustí nový zmenový súbor."
99   nobackground: Žiadne pozadie
100   norelations: V aktuálnej oblasti nie sú relácie
101   offset_choose: Zvoliť vyrovnanie (m)
102   offset_dual: Dvojprúdová cesta (D2)
103   offset_motorway: Dialnica (D3)
104   ok: V poriadku(Ok)
105   openchangeset: Otvorenie súboru zmien
106   option_custompointers: Použitie ukazovateľa pera a ruky
107   option_external: "Externé spustenie:"
108   option_fadebackground: Zosvetliť pozadie
109   option_layer_maplint: OSM - Maplint (chyby)
110   option_layer_nearmap: "Austrália: NearMap"
111   option_layer_ooc_25k: "UK historický: 1:25k"
112   option_layer_tip: Vyberte si pozadie pre zobrazenie
113   option_noname: Zvýrazniť nepomenované komunikácie
114   option_photo: "Fotky KML:"
115   option_thinareas: Použiť tenké čiary pre plochy
116   option_thinlines: Používať tenké čiary vo všetkých merítkach mapy
117   option_tiger: Označiť nezmenený TIGER
118   option_twitterpwd: "Twitter heslo:"
119   option_warnings: Zobrazovať plávajúce varovania
120   point: Bod
121   preset_icon_airport: Letisko
122   preset_icon_bar: Bar
123   preset_icon_bus_stop: Zastávka autobusu
124   preset_icon_cafe: Kaviareň
125   preset_icon_cinema: kino
126   preset_icon_fast_food: Rýchle občerstvenie
127   preset_icon_ferry_terminal: Prievoz
128   preset_icon_fire_station: Hasičská stanica
129   preset_icon_hospital: Nemocnica
130   preset_icon_hotel: Hotel
131   preset_icon_museum: Múzeum
132   preset_icon_parking: Parkovanie
133   preset_icon_pharmacy: Lekáreň
134   preset_icon_place_of_worship: Kostol
135   preset_icon_police: Policajná stanica
136   preset_icon_post_box: Poštová schránka
137   preset_icon_pub: Krčma
138   preset_icon_restaurant: Reštaurácia
139   preset_icon_school: Škola
140   preset_icon_station: Železničná stanica
141   preset_icon_taxi: Stanovisko taxi
142   preset_icon_telephone: Telefón
143   preset_icon_theatre: Divadlo
144   preset_tip: Vyberte z menu prednastavené tagy charakterizujúce $1
145   prompt_addtorelation: Pridať $1 do relácie
146   prompt_changesetcomment: "Napíšte popis urobených zmien:"
147   prompt_closechangeset: Zavrieť zmenový súbor $1
148   prompt_createparallel: Vytvoriť súbežnú cestu
149   prompt_editlive: Úprava a ukladanie okamžite
150   prompt_editsave: Upravovať s ukladaním
151   prompt_helpavailable: Nový užívateľ?  Nápovedu nájdete vpravo dole.
152   prompt_launch: Otvoriť externú URL
153   prompt_revertversion: "Vrátiť sa k skoršie uloženej verzii:"
154   prompt_savechanges: Uložiť zmeny
155   prompt_taggedpoints: Niektoré body tejto cesty majú tagy. Naozaj vymazať?
156   prompt_track: Zmeniť GPS stopy na cesty
157   prompt_unlock: Klik pre odomknutie
158   prompt_welcome: Vitajte na OpenStreetMap !
159   retry: Opakovať
160   revert: Vrátiť sa
161   save: Uložiť zmeny
162   tip_addrelation: Pridať do relácie
163   tip_addtag: Pridať nový tag
164   tip_alert: Nastala chyba - kliknite pre podrobnosti
165   tip_anticlockwise: Uzavretá cesta proti smeru hodinových ručičiek - kliknutím otočíte smer
166   tip_clockwise: Uzavretá cesta v smere hodinových ručičiek - kliknutím otočíte smer
167   tip_direction: Smer cesty - kliknutím otočíte smer
168   tip_gps: Zobraziť GPS stopy (G)
169   tip_noundo: Nie je čo vrátiť späť
170   tip_options: Možnosti (vyberte si mapu na pozadí)
171   tip_photo: Načítať fotky
172   tip_presettype: Vyberte, ktorý typ predvolieb bude ponúknutý v menu.
173   tip_repeattag: Doplniť tagy z predchádzajúcej vybratej cesty (R)
174   tip_revertversion: Vyberte dátum ku ktorému sa chcete vrátiť
175   tip_selectrelation: Pridať k vybratej ceste
176   tip_splitway: Rozdeliť cestu vo zvolenom bode (X)
177   tip_tidy: Usporiadať body v ceste  (T)
178   tip_undo: Krok späť $1 (Z)
179   uploading: Nahrávanie. . .
180   uploading_deleting_pois: Mazanie POI
181   uploading_deleting_ways: Vymazávanie ciest
182   uploading_poi: Nahrávanie POI $1
183   uploading_poi_name: Nahrávanie POI $1, $2
184   uploading_relation: Nahrávanie relácie $1
185   uploading_relation_name: Nahrávanie relácie $1, $2
186   uploading_way: Nahrávanie cesty $1
187   uploading_way_name: Nahrávaná cesta $1, $2
188   way: Cesta