]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/mk.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за прикажување
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Список за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стара релација
56       old_relation_member: Стар член во релација
57       old_relation_tag: Стара ознака на релација
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Релација
62       relation_member: Член на релација
63       relation_tag: Ознака за релација
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Измени: {{id}}"
82       changesetxml: XML за измените
83       download: Преземи {{changeset_xml_link}} или {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Измени {{id}}
86         title_comment: Измени {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Измени
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Припаѓа на:"
91       bounding_box: "Рамка:"
92       box: кутија
93       closed_at: "Затворено во:"
94       created_at: Создадено во
95       has_nodes: 
96         one: "Го има следниов {{count}} јазол:"
97         other: "Ги има следниве {{count}} јазли:"
98       has_relations: 
99         one: "Ја има следнава {{count}} релација:"
100         other: "Ги има следниве {{count}} релации:"
101       has_ways: 
102         one: "Го има следниов {{count}} пат:"
103         other: "Ги има следниве {{count}} патишта:"
104       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
105       show_area_box: Прикажи рамка
106     common_details: 
107       changeset_comment: "Коментар:"
108       edited_at: "Уредено во:"
109       edited_by: "Уредил:"
110       in_changeset: "Во измените:"
111       version: "Верзија:"
112     containing_relation: 
113       entry: Релација {{relation_name}}
114       entry_role: Релација {{relation_name}} (како {{relation_role}})
115     map: 
116       deleted: Избришано
117       larger: 
118         area: Погледај го просторот на поголема карта
119         node: Погледај го јазолот на поголема карта
120         relation: Погледај ја релацијата на поголема карта
121         way: Погледај го патот на поголема карта
122       loading: Се вчитува...
123     navigation: 
124       all: 
125         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
126         next_node_tooltip: Следен јазол
127         next_relation_tooltip: Следна релација
128         next_way_tooltip: Следен пат
129         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
130         prev_node_tooltip: Претходен јазол
131         prev_relation_tooltip: Претходна релација
132         prev_way_tooltip: Претходен пат
133       user: 
134         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на {{user}}
135         next_changeset_tooltip: Следно уредување на {{user}}
136         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на {{user}}
137     node: 
138       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
139       download_xml: Преземи XML
140       edit: уреди
141       node: Јазол
142       node_title: "Јазол: {{node_name}}"
143       view_history: погледај ја историјата
144     node_details: 
145       coordinates: "Координати:"
146       part_of: "Дел од:"
147     node_history: 
148       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
149       download_xml: Преземи XML
150       node_history: Историја на јазолот
151       node_history_title: "Историја на јазолот: {{node_name}}"
152       view_details: погледај детали
153     not_found: 
154       sorry: Жалиам, но не најдов {{type}} со ид. бр. {{id}}.
155       type: 
156         changeset: измени
157         node: јазол
158         relation: релација
159         way: пат
160     paging_nav: 
161       of: од
162       showing_page: Приказ на страница
163     relation: 
164       download: "{{download_xml_link}} или {{view_history_link}}"
165       download_xml: Преземи XML
166       relation: Релација
167       relation_title: "Релација: {{relation_name}}"
168       view_history: погледај ја историјата
169     relation_details: 
170       members: "Членови:"
171       part_of: "Дел од:"
172     relation_history: 
173       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
174       download_xml: Преземи XML
175       relation_history: Историја на релацијата
176       relation_history_title: "Историја на релацијата: {{relation_name}}"
177       view_details: погледај детали
178     relation_member: 
179       entry_role: "{{type}} {{name}} како {{role}}"
180       type: 
181         node: Јазол
182         relation: Релација
183         way: Пат
184     start: 
185       manually_select: Рачно избери друга површина
186       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
187     start_rjs: 
188       data_frame_title: Податоци
189       data_layer_name: Податоци
190       details: Детали
191       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
192       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
193       history_for_feature: Историја за [[feature]]
194       load_data: Вчитај ги податоците
195       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
196       loading: Вчитувам...
197       manually_select: Рачно изберете друга површина
198       object_list: 
199         api: Retrieve this area from the API
200         back: Прикажи список на предмети
201         details: Детали
202         heading: Список на предмети
203         history: 
204           type: 
205             node: Јазол [[id]]
206             way: Пат [[id]]
207         selected: 
208           type: 
209             node: Јазол [[id]]
210             way: Пат [[id]]
211         type: 
212           node: Јазол
213           way: Пат
214       private_user: приватен корисник
215       show_history: Прикажи историја
216       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од {{max_bbox_size}}))"
217       wait: Почекајте...
218       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
219     tag_details: 
220       tags: "Ознаки:"
221       wiki_link: 
222         key: Вики-страницата за опис на ознаката {{key}}
223         tag: Вики-страницата за ознаката {{key}}={{value}}
224       wikipedia_link: Статијата {{page}} на Википедија
225     timeout: 
226       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за {{type}} со id {{id}} трае предолго.
227       type: 
228         changeset: менувач
229         node: јазол
230         relation: релација
231         way: пат
232     way: 
233       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
234       download_xml: Преземи XML
235       edit: уреди
236       view_history: погледај историја
237       way: Пат
238       way_title: "Пат: {{way_name}}"
239     way_details: 
240       also_part_of: 
241         one: исто така дел и од патот {{related_ways}}
242         other: исто така дел и од патиштата {{related_ways}}
243       nodes: Јазли
244       part_of: "Дел од:"
245     way_history: 
246       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
247       download_xml: Преземи XML
248       view_details: погледај детали
249       way_history: Историја на патот
250       way_history_title: "Историја на патот: {{way_name}}"
251   changeset: 
252     changeset: 
253       anonymous: Анонимен
254       big_area: (голема)
255       no_comment: (нема)
256       no_edits: (нема уредувања)
257       show_area_box: прикажи рамка на површина
258       still_editing: (сè уште уредува)
259       view_changeset_details: Преглед на детали од измените
260     changeset_paging_nav: 
261       next: Следно »
262       previous: "« Претходно"
263       showing_page: Прикажана е страница {{page}}
264     changesets: 
265       area: Површина
266       comment: Коментар
267       id: ид. бр.
268       saved_at: Зачувано во
269       user: Корисник
270     list: 
271       description: Скорешни промени
272       description_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
273       description_user: Измени на {{user}}
274       description_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
275       heading: Измени
276       heading_bbox: Измени
277       heading_user: Измени
278       heading_user_bbox: Измени
279       title: Измени
280       title_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
281       title_user: Измени на {{user}}
282       title_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
283     timeout: 
284       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
285   diary_entry: 
286     diary_comment: 
287       comment_from: Коментар од {{link_user}}  во {{comment_created_at}}
288       confirm: Потврди
289       hide_link: Сокриј го коментаров
290     diary_entry: 
291       comment_count: 
292         one: 1 коментар
293         other: "{{count}} коментари"
294       comment_link: Коментирај на оваа ставка
295       confirm: Потврди
296       edit_link: Уреди ја оваа ставка
297       hide_link: Сокриј ја ставкава
298       posted_by: Испратено од {{link_user}} во {{created}} на {{language_link}}
299       reply_link: Одговори на оваа ставка
300     edit: 
301       body: "Содржина:"
302       language: "Јазик:"
303       latitude: Геог. ширина
304       location: "Локација:"
305       longitude: Геог. должина
306       marker_text: Локација на дневничкиот запис
307       save_button: Зачувај
308       subject: "Наслов:"
309       title: Уреди дневничка ставка
310       use_map_link: покажи на карта
311     feed: 
312       all: 
313         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
314         title: Дневнички ставки
315       language: 
316         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на {{language_name}}
317         title: Дневнички ставки на {{language_name}}
318       user: 
319         description: Скорешни дневнички ставки од {{user}}
320         title: Дневнички ставки на {{user}}
321     list: 
322       in_language_title: Дневнички написи на {{language}}
323       new: "Нов дневнички запис:"
324       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
325       newer_entries: Понови ставки
326       no_entries: Нема дневнички ставки
327       older_entries: Постари ставки
328       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
329       title: Дневници на корисници
330       user_title: Дневник на {{user}}
331     location: 
332       edit: Уреди
333       location: "Местоположба:"
334       view: Види
335     new: 
336       title: Нова дневничка ставка
337     no_such_entry: 
338       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со ид.бр. {{id}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
339       heading: "Нема ставка со ид. бр.: {{id}}"
340       title: Нема таква дневничка ставка
341     no_such_user: 
342       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
343       heading: Корисникот {{user}} не постои
344       title: Нема таков корисник
345     view: 
346       leave_a_comment: Пиши коментар
347       login: Најавување
348       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} за да оставите коментар"
349       save_button: Зачувај
350       title: Дневникот на {{user}} | {{title}}
351       user_title: дневник на {{user}}
352   export: 
353     start: 
354       add_marker: Додај бележник на картата
355       area_to_export: Простор за извоз
356       embeddable_html: Вметнат HTML код
357       export_button: Извези
358       export_details: Податоците на OpenStreetMap се под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a>.
359       format: Формат
360       format_to_export: Формат за извезување
361       image_size: Големина на сликата
362       latitude: Г.Ш.
363       licence: Лиценца
364       longitude: Г.Д.
365       manually_select: Рачно изберете друга површина
366       mapnik_image: Mapnik-слика
367       max: макс.
368       options: Нагодувања
369       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
370       osmarender_image: Osmarender-слика
371       output: Излезни податоци
372       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
373       scale: Размер
374       too_large: 
375         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
376         heading: Подрачјето е преголемо
377       zoom: Приближи
378     start_rjs: 
379       add_marker: Стави бележник на картата
380       change_marker: Смени позиција на бележникот
381       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
382       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
383       export: Извоз
384       manually_select: Рачно изберете друг простор
385       view_larger_map: Преглед на поголема карта
386   geocoder: 
387     description: 
388       title: 
389         geonames: Локација од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
390         osm_namefinder: "{{types}} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Именикот</a>"
391         osm_nominatim: Локација од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
392       types: 
393         cities: Градови
394         places: Места
395         towns: Гратчиња
396     description_osm_namefinder: 
397       prefix: "{{distance}} {{direction}} од {{type}}"
398     direction: 
399       east: источно
400       north: северно
401       north_east: североисточно
402       north_west: северозападно
403       south: јужно
404       south_east: југоисточно
405       south_west: југозападно
406       west: западно
407     distance: 
408       one: околу 1km
409       other: околу {{count}}km
410       zero: помалку од 1km
411     results: 
412       more_results: Повеќе резултати
413       no_results: Нема пронајдено резултати
414     search: 
415       title: 
416         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
417         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
418         latlon: Резултати од <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
419         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
420         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
421         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
422         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
423     search_osm_namefinder: 
424       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} од {{parentname}})"
425       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} од {{placename}}"
426     search_osm_nominatim: 
427       prefix: 
428         amenity: 
429           airport: Аеродром
430           arts_centre: Дом на уметности
431           atm: Банкомат
432           auditorium: Аудиториум
433           bank: Банка
434           bar: Бар
435           bench: Клупа
436           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
437           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
438           brothel: Бордел
439           bureau_de_change: Менувачница
440           bus_station: Автобуска станица
441           cafe: Кафуле
442           car_rental: Рент-а-кар
443           car_sharing: Изнајмување автомобил
444           car_wash: Автоперална
445           casino: Казино
446           cinema: Кино
447           clinic: Клиника
448           club: Клуб
449           college: Колеџ
450           community_centre: Центар на заедница
451           courthouse: Суд
452           crematorium: Крематориум
453           dentist: Забар
454           doctors: Доктори
455           dormitory: Студентски дом
456           drinking_water: Питка вода
457           driving_school: Автошкола
458           embassy: Амбасада
459           emergency_phone: Итен телефон
460           fast_food: Брза храна
461           ferry_terminal: Ферибот-терминал
462           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
463           fire_station: Пожарна
464           fountain: Фонтана
465           fuel: Гориво
466           grave_yard: Гробишта
467           gym: Теретана / фитнес
468           hall: Соборна сала
469           health_centre: Здравствен центар
470           hospital: Болница
471           hotel: Хотел
472           hunting_stand: Ловечка кула
473           ice_cream: Сладолед
474           kindergarten: Градинка
475           library: Библиотека
476           market: Пазар
477           marketplace: Пазар
478           mountain_rescue: Планинарско спасување
479           nightclub: Ноќен клуб
480           nursery: Јасли
481           nursing_home: Старечки дом
482           office: Канцеларија
483           park: Парк
484           parking: Паркинг
485           pharmacy: Аптека
486           place_of_worship: Верски објект
487           police: Полиција
488           post_box: Поштенско сандаче
489           post_office: Пошта
490           preschool: Претшколска установа
491           prison: Затвор
492           pub: Пивница
493           public_building: Јавен објект
494           public_market: Градски пазар
495           reception_area: Рецепција
496           recycling: Рециклирање
497           restaurant: Ресторан
498           retirement_home: Старечки дом
499           sauna: Сауна
500           school: Училиште
501           shelter: Засолниште
502           shop: Дуќан
503           shopping: Дуќани
504           social_club: Друштвен клуб
505           studio: Студио
506           supermarket: Супермаркет
507           taxi: Такси
508           telephone: Телефонска говорница
509           theatre: Театар
510           toilets: Тоалет
511           townhall: Градски дом
512           university: Универзитет
513           vending_machine: Вендинг-машина
514           veterinary: Ветеринарна клиника
515           village_hall: Месна заедница
516           waste_basket: Корпа за отпадоци
517           wifi: Безжичен интернет
518           youth_centre: Младински центар
519         boundary: 
520           administrative: Административна граница
521         building: 
522           apartments: Станбен блок
523           block: Блок згради
524           bunker: Бункер
525           chapel: Капела
526           church: Црква
527           city_hall: Градски дом
528           commercial: Комерцијална зграда
529           dormitory: Студентски дом
530           entrance: Влез во зграда
531           faculty: Факултетски објект
532           farm: Земјоделски објект
533           flats: Станови
534           garage: Гаража
535           hall: Сала
536           hospital: Болничка зграда
537           hotel: Хотел
538           house: Куќа
539           industrial: Индустриски објект
540           office: Деловна зграда
541           public: Јавен објект
542           residential: Станбена зграда
543           retail: Продажен објект
544           school: Школско здание
545           shop: Дуќан
546           stadium: Стадион
547           store: Продавница
548           terrace: Тераса
549           tower: Кула
550           train_station: Железничка станица
551           university: Универзитетска зграда
552           "yes": Зграда
553         highway: 
554           bridleway: Коњски пат
555           bus_guideway: Автобуски шини
556           bus_stop: Автобуска постојка
557           byway: Спореден пат
558           construction: Автопат во изградба
559           cycleway: Велосипедска патека
560           distance_marker: Бележник на растојание
561           emergency_access_point: Прва помош
562           footway: Тротоар
563           ford: Брод
564           gate: Порта
565           living_street: Маалска улица
566           minor: Помал спореден пат
567           motorway: Автопат
568           motorway_junction: Клучка
569           motorway_link: Приклучен пат
570           path: Патека
571           pedestrian: Пешачка патека
572           platform: Платформа
573           primary: Главен пат
574           primary_link: Главен пат
575           raceway: Тркачка патека
576           residential: Станбен
577           road: Пат
578           secondary: Спореден пат
579           secondary_link: Спореден пат
580           service: Помошен пат
581           services: Крајпатен сервис
582           steps: Скалила
583           stile: Тарабен премин
584           tertiary: Третостепен пат
585           track: Полски пат
586           trail: Патека
587           trunk: Магистрала
588           trunk_link: Магистрала
589           unclassified: Некласификуван пат
590           unsurfaced: Неасфалтиран пат
591         historic: 
592           archaeological_site: Археолошки локалитет
593           battlefield: Бојно поле
594           boundary_stone: Граничен камен
595           building: Зграда
596           castle: Замок
597           church: Црква
598           house: Куќа
599           icon: Икона
600           manor: Велепоседнички дом
601           memorial: Споменик
602           mine: Рудник
603           monument: Споменик
604           museum: Музеј
605           ruins: Рушевини
606           tower: Кула
607           wayside_cross: Крајпатен крст
608           wayside_shrine: Параклис
609           wreck: Бродолом
610         landuse: 
611           allotments: Парцели
612           basin: Басен
613           brownfield: Угар
614           cemetery: Гробишта
615           commercial: Комерцијално подрачје
616           conservation: Заштитено земјиште
617           construction: Градилиште
618           farm: Фарма
619           farmland: Обработливо земјиште
620           farmyard: Земјоделски двор
621           forest: Шума
622           grass: Трева
623           greenfield: Неискористено земјиште
624           industrial: Индустриско подрачје
625           landfill: Депонија
626           meadow: Ливада
627           military: Воено подрачје
628           mine: Рудник
629           mountain: Планина
630           nature_reserve: Природен резерват
631           park: Парк
632           piste: Писта
633           plaza: Плоштадче
634           quarry: Каменолом
635           railway: Железница
636           recreation_ground: Рекреативен терен
637           reservoir: Резервоар
638           residential: Станбено подрачје
639           retail: Дуќани
640           village_green: Селско зеленило
641           vineyard: Лозници
642           wetland: Мочуриште
643           wood: Шума
644         leisure: 
645           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
646           common: Општествена земја
647           fishing: Рибарење
648           garden: Градина
649           golf_course: Голф-терен
650           ice_rink: Лизгалиште
651           marina: Марина
652           miniature_golf: Миниголф
653           nature_reserve: Природен резерват
654           park: Парк
655           pitch: Спортски терен
656           playground: Детско игралиште
657           recreation_ground: Разонодно место
658           slipway: Испуст
659           sports_centre: Спортски центар
660           stadium: Стадион
661           swimming_pool: Базен
662           track: Спортска патека
663           water_park: Аквапарк
664         natural: 
665           bay: Залив
666           beach: Плажа
667           cape: ‘Рт
668           cave_entrance: Влез во пештера
669           channel: Канал
670           cliff: Гребен
671           coastline: Крајбрежје
672           crater: Кратер
673           feature: Елемент
674           fell: Фел
675           fjord: Фјорд
676           geyser: Гејзер
677           glacier: Глечер
678           heath: Голет
679           hill: Рид
680           island: Остров
681           land: Земја
682           marsh: Бара
683           moor: Пустара
684           mud: Кал
685           peak: Врв
686           point: Точка
687           reef: Гребен
688           ridge: Срт
689           river: Река
690           rock: Карпа
691           scree: Сип
692           scrub: Честак
693           shoal: Плитко место
694           spring: Извор
695           strait: Проток
696           tree: Дрво
697           valley: Долина
698           volcano: Вулкан
699           water: Вода
700           wetland: Мочуриште
701           wetlands: Мочуриште
702           wood: Шума
703         place: 
704           airport: Аеродром
705           city: Град
706           country: Земја
707           county: Грофовија
708           farm: Фарма
709           hamlet: Селце
710           house: Куќа
711           houses: Куќи
712           island: Остров
713           islet: Островче
714           locality: Месност
715           moor: Пустара
716           municipality: Општина
717           postcode: Поштенски број
718           region: Регион
719           sea: Море
720           state: Покраина
721           subdivision: Админ. подрачје
722           suburb: Населба
723           town: Град
724           unincorporated_area: Нездружено подрачје
725           village: Село
726         railway: 
727           abandoned: Напуштена железничка линија
728           construction: Железничка линија во изградба
729           disused: Напуштена железничка линија
730           disused_station: Напуштена железничка станица
731           funicular: Жичена железница
732           halt: Железничка постојка
733           historic_station: Историска железничка станица
734           junction: Железнички јазол
735           level_crossing: Надвозник
736           light_rail: Лека железница
737           monorail: Едношинска линија
738           narrow_gauge: Теснолинејка
739           platform: Железнички перон
740           preserved: Зачувана железничка линија
741           spur: Железнички огранок
742           station: Железничка станица
743           subway: Метро станица
744           subway_entrance: Влез во метро
745           switch: Железнички пунктови
746           tram: Трамвајска линија
747           tram_stop: Трамвајска постојка
748           yard: Железничко депо
749         shop: 
750           alcohol: Алкохол на црно
751           apparel: Облека
752           art: Уметнички дуќан
753           bakery: Пекара
754           beauty: Козметика
755           beverages: Пијалоци
756           bicycle: Продавница за велосипеди
757           books: Книжарница
758           butcher: Месарница
759           car: Автосалон
760           car_dealer: Автосалон
761           car_parts: Автоделови
762           car_repair: Автосервис
763           carpet: Дуќан за теписи
764           charity: Добротворна продавница
765           chemist: Аптека
766           clothes: Дуќан за облека
767           computer: Компјутерска продавница
768           confectionery: Слаткарница
769           convenience: Бакалница
770           copyshop: Фотокопир
771           cosmetics: Козметика
772           department_store: Стоковна куќа
773           discount: Распродажен дуќан
774           doityourself: Направи-сам
775           drugstore: Аптека
776           dry_cleaning: Хемиско чистење
777           electronics: Електронска опрема
778           estate_agent: Недвижности
779           farm: Земјоделски дуќан
780           fashion: Бутик
781           fish: Рибарница
782           florist: Цвеќара
783           food: Продавница за храна
784           funeral_directors: Погребална служба
785           furniture: Мебел
786           gallery: Галерија
787           garden_centre: Градинарски центар
788           general: Колонијал
789           gift: Дуќан за подароци
790           greengrocer: Пиљара
791           grocery: Бакалница
792           hairdresser: Фризер
793           hardware: Алат и опрема
794           hifi: Аудиосистеми
795           insurance: Осигурително
796           jewelry: Јувелир
797           kiosk: Трафика
798           laundry: Пералница
799           mall: Трговски центар
800           market: Пазар
801           mobile_phone: Мобилни телефони
802           motorcycle: Моторцикли
803           music: Музички дуќан
804           newsagent: Весникара
805           optician: Оптичар
806           organic: Здрава храна
807           outdoor: Дуќан на отворено
808           pet: Домашни миленици
809           photo: Фотографски дуќан
810           salon: Салон
811           shoes: Обувки
812           shopping_centre: Трговски центар
813           sports: Спортски дуќан
814           stationery: Прибор и репроматеријали
815           supermarket: Супермаркет
816           toys: Продавница за играчки
817           travel_agency: Туристичка агенција
818           video: Видеотека
819           wine: Алкохолни пијалоци
820         tourism: 
821           alpine_hut: Планинска куќарка
822           artwork: Уметничко дело
823           attraction: Атракција
824           bed_and_breakfast: Полупансион
825           cabin: Колиба
826           camp_site: Камп
827           caravan_site: Автокамп
828           chalet: Брвнара
829           guest_house: Пансион
830           hostel: Хостел
831           hotel: Хотел
832           information: Информации
833           lean_to: Прилепена стреа
834           motel: Мотел
835           museum: Музеј
836           picnic_site: Излетничко место
837           theme_park: Забавен парк
838           valley: Долина
839           viewpoint: Видиковец
840           zoo: Зоолошка
841         waterway: 
842           boatyard: Чамцоградилиште
843           canal: Канал
844           connector: Слив
845           dam: Брана
846           derelict_canal: Запуштен канал
847           ditch: Канач
848           dock: Док
849           drain: Одвод
850           lock: Каналска брана
851           lock_gate: Каналска капија
852           mineral_spring: Минерален извор
853           mooring: Сидриште
854           rapids: Брзак
855           river: Река
856           riverbank: Кеј
857           stream: Поток
858           wadi: Вади
859           water_point: Пристап до вода
860           waterfall: Водопад
861           weir: Јаз
862   javascripts: 
863     map: 
864       base: 
865         cycle_map: Велосипедска карта
866         noname: БезИме
867     site: 
868       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
869       edit_tooltip: Уредување на картата
870       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
871       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
872       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
873       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
874   layouts: 
875     copyright: Авторски права и лиценца
876     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со {{link}} за Фондот за обнова на хардвер.
877     donate_link_text: донирање
878     edit: Уреди
879     export: Извези
880     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
881     gps_traces: GPS-траги
882     gps_traces_tooltip: Работа со GPS траги
883     help_wiki: Помош и вики
884     help_wiki_tooltip: Помош и Вики-страница за овој проект
885     history: Историја
886     home: дома
887     home_tooltip: Оди на домашна локација
888     inbox: пораки ({{count}})
889     inbox_tooltip: 
890       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
891       other: Имате {{count}} непрочитани пораки во сандачето
892       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
893     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
894     intro_2: OpenStreetMap ви овозможува да разгледувате, уредувате и користите гоеографски податоци на колаборативен начин од било кое место на Земјината топка.
895     intro_3: Вдомувањето на OpenStreetMap е овозможено од {{ucl}} и {{bytemark}}. Другите поддржувачи на проектот се наведени на {{partners}}.
896     intro_3_bytemark: bytemark
897     intro_3_partners: вики
898     intro_3_ucl: Центарот UCL VR
899     license: 
900       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
901     log_in: најавување
902     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
903     logo: 
904       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
905     logout: одјавување
906     logout_tooltip: Одјавување
907     make_a_donation: 
908       text: Донирајте
909       title: Поддржете ја OpenStreetMap со парична донација
910     news_blog: Блог за новости
911     news_blog_tooltip: Блог со новости за OpenStreetMap, слободни географски податоци, и тн.
912     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
913     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
914     shop: Продавница
915     shop_tooltip: Купете OpenStreetMap производи
916     sign_up: регистрација
917     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
918     sotm: Дојдете на конференцијата на OpenStreetMap за 2009 наречена „The State of the Map“ од 10-12 јули во Амстердам!
919     tag_line: Слободна вики-карта на светот
920     user_diaries: Кориснички дневници
921     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
922     view: Карта
923     view_tooltip: Види карта
924     welcome_user: Добредојде, {{user_link}}
925     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
926   license_page: 
927     foreign: 
928       english_link: англискиот оригинал
929       text: Во случај на конфликт помеѓу оваа преведена страница и {{english_original_link}}, предност има англиската страница
930       title: За овој превод
931     legal_babble: "<h2>Авторски права и лиценца</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i>, лиценциран е под <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив\n   Комонс Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Слободно можете да ги копирате, дистрибуирате, јавно прикажувате и адаптирате нашите карти\n  и податоци, под услов да го наведете OpenStreetMap и неговите\n  учесници. Ако ги менувате или темелите дела врз нашите карти и податоци\n  резултатите можете да ги дистрибуирате само под истата лиценца.\n  Во полниот <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">законски\n  правилник</a> се објаснети вашите права и должности.\n</p>\n\n<h3>Како да го наведувате OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Доколку користите слики од карти на OpenStreetMap, бараме\n  наводот да содржи барем &ldquo;&copy; Учесници на\n  OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Ако користите само податоци од картите,\n  бараме наводот да гласи &ldquo;Картографски податоци &copy; Учесници на OpenStreetMap,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Кадешто е можно, OpenStreetMap треба да има хиперврска <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  и CC-BY-SA до <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk</a>. Доколку\n  користите медиум кадешто не може да се ставаат врски (како на пр.\n  печатено издание), ви препорачуваме да ги наведете корисниците на\n  www.openstreetmap.org (на пр. со проширување на\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; со полнава адреса) и до\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Како да дознаете повеќе</h3>\n<p>\n  Прочитајте повеќе за користењето на нашите податоци на <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правните\n  ЧПП</a>.\n</p>\n<p>\n  Учесниците во OSM се потсетуваат никогаш да не ставаат податоци од\n  извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\n  јасна дозвола од имателите на авторските права.\n</p>\n<p>\n  Иако OpenStreetMap има отворени податоци, ние сепак не можеме бесплатно да \n  го нудиме картографскиот програм на развивачи кои се трети лица.\n\n  Погледајте ги нашите <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Правила на користење на програмот</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Правила на користење на полињата</a>\n  и <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Правила на користење на Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Нашите учесници</h3>\n<p>\n  Нашата лиценца CC-BY-SA бара да &ldquo;го наведете изворниот\n  автор разумно за медиумот или средството што го\n  користите&rdquo;. Поединечните картографи на OSM не бараат да\n  бидат наведувани посебно, туку само како &ldquo;Учесници на\n  OpenStreetMap&rdquo;, но онаму кадешто OpenStreetMap содржи податоци\n  од некоја државна картографска установа или друг важен извор,\n  веројатно би било разумно да ги наведете нив директно,\n  наведувајќи ги како што тие обично се наведуваат, или ставајќи врска до нивната страница.\n</p>\n\n<!--\nИнформации за уредниците на страници\n\nТука се наведени само оние организации кои бараат да бидат наведени\nкако предуслов за користење на нивните податоци на OpenStreetMap. Ова не е\nопшт каталог на увезени податоци, и не смее да се користи, освен кога\nсе бара навод за да се задоволат условите на лиценцата на увезените\nподатоци.\n\nСите дополнувања мора најпрвин да се продискутираат со систем-администраторите на OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Австралија</strong>: Содржи податоци за населби засновани на\n   податоци на Австралиската служба за статистика.</li>\n   <li><strong>Канада</strong>: Содржи податоци од\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада) и StatCan (Географско одделение,\n   Статистика Канада).</li>\n   <li><strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Land Information New Zealand. Крунски авторски права задржани.</li>\n   <li><strong>Полска</strong>: Содржи податоци од <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL карти</a>. Авторски права на\n   учесниците на UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Обединето Кралство</strong>: Содржи геодетски податоци\n   &copy; Крунски авторски права и права врз базата на податоци\n   2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Поставањето на податоци во OpenStreetMap не подразбира дека изворниот \n  добавувач на податоци го поддржува и застапува OpenStreetMap, дека дава било каква гаранција, или пак\n  дека прифаќа било каква одговорност.\n</p>"
932     native: 
933       mapping_link: почнете со изработка на карти
934       native_link: македонската верзија
935       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на {{native_link}} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да {{mapping_link}}.
936       title: За страницава
937   message: 
938     delete: 
939       deleted: Пораката е избришана
940     inbox: 
941       date: Датум
942       from: Од
943       my_inbox: Моето сандаче
944       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од {{people_mapping_nearby_link}}?
945       outbox: за праќање
946       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
947       subject: Наслов
948       title: Примени
949       you_have: Имате {{new_count}} нови пораки и {{old_count}} стари пораки
950     mark: 
951       as_read: Пораката е означена како прочитана
952       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
953     message_summary: 
954       delete_button: Избриши
955       read_button: Означи како прочитано
956       reply_button: Одговори
957       unread_button: Означи како непрочитано
958     new: 
959       back_to_inbox: Назад во примени
960       body: Содржина
961       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
962       message_sent: Пораката е испратена
963       send_button: Испрати
964       send_message_to: Испрати нова порака за {{name}}
965       subject: Наслов
966       title: Испрати ја пораката
967     no_such_message: 
968       body: Нажалост нема порака со тој id.
969       heading: Нема таква порака
970       title: Нема таква порака
971     no_such_user: 
972       body: Нажалост нема корисник со тоа име.
973       heading: Нема таков корисник
974       title: Нема таков корисник
975     outbox: 
976       date: Даѕум
977       inbox: примени пораки
978       my_inbox: Моите {{inbox_link}}
979       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои {{people_mapping_nearby_link}}?
980       outbox: за праќање
981       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
982       subject: Наслов
983       title: За праќање
984       to: До
985       you_have_sent_messages: Имате {{count}} испратени пораки
986     read: 
987       back_to_inbox: Назад во добиени
988       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
989       date: Датум
990       from: Од
991       reading_your_messages: Читање на пораките
992       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
993       reply_button: Одговори
994       subject: Наслов
995       title: Прочитај ја пораката
996       to: За
997       unread_button: Означи како непрочитано
998       wrong_user: Најавени сте како „{{user}}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
999     reply: 
1000       wrong_user: Најавени сте како „{{user}}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1001     sent_message_summary: 
1002       delete_button: Избриши
1003   notifier: 
1004     diary_comment_notification: 
1005       footer: Можете да го прочитате коментарот и на {{readurl}} и можете да коментирате на {{commenturl}} или да одговорите на {{replyurl}}
1006       header: "{{from_user}} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
1007       hi: Здраво {{to_user}},
1008       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} коментираше на вашата дневничка ставка"
1009     email_confirm: 
1010       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1011     email_confirm_html: 
1012       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
1013       greeting: Здраво,
1014       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на {{server_url}} со новата адреса {{new_address}}.
1015     email_confirm_plain: 
1016       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1017       greeting: Здраво,
1018       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1019       hopefully_you_2: "{{server_url}} со новата адреса {{new_address}}."
1020     friend_notification: 
1021       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на {{befriendurl}}.
1022       had_added_you: "{{user}} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1023       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на {{userurl}}.
1024       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ве додаде како пријател"
1025     gpx_notification: 
1026       and_no_tags: и без ознаки.
1027       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1028       failure: 
1029         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1030         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1031         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1032         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1033       greeting: Здраво,
1034       success: 
1035         loaded_successfully: успешно се вчита со {{trace_points}} од вкупно можни {{possible_points}} точки.
1036         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX податотека"
1037       with_description: со описот
1038       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1039     lost_password: 
1040       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1041     lost_password_html: 
1042       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1043       greeting: Здраво,
1044       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1045     lost_password_plain: 
1046       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1047       greeting: Здраво,
1048       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1049       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1050     message_notification: 
1051       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на {{readurl}}
1052       footer2: и можете да одговорите на {{replyurl}}
1053       header: "{{from_user}} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
1054       hi: Здраво {{to_user}},
1055       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ви испрати нова порака"
1056     signup_confirm: 
1057       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1058     signup_confirm_html: 
1059       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1060       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Категорија:Корисници_по_географски_регион</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1061       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1062       greeting: Здраво!
1063       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1064       introductory_video: Можете да погледате {{introductory_video_link}}.
1065       more_videos: Имаме {{more_videos_link}}.
1066       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1067       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
1068       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1069       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1070     signup_confirm_plain: 
1071       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1072       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1073       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1074       current_user_1: Список на тековни корисници во категории, врз основа на нивната местоположба во светот
1075       current_user_2: "локација во светот ќе најдете на:"
1076       greeting: Здраво!
1077       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1078       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1079       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1080       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1081       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1082       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1083       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1084       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1085   oauth: 
1086     oauthorize: 
1087       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS траги.
1088       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1089       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1090       allow_write_api: ја менува картата.
1091       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1092       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1093       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1094       request_access: Апликацијата {{app_name}} бара пристап до вашата сметка. Видете дали би сакале апликацијата да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1095     revoke: 
1096       flash: Го поништивте жетонот за {{application}}
1097   oauth_clients: 
1098     create: 
1099       flash: Информациите се успешно регистрирани
1100     destroy: 
1101       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1102     edit: 
1103       submit: Уреди
1104       title: Уредете ја апликацијата
1105     form: 
1106       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги
1107       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1108       allow_write_api: ја менува картата.
1109       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1110       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1111       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1112       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1113       name: Име
1114       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1115       required: Се бара
1116       support_url: URL поддршка
1117       url: URL адреса на главната апликација
1118     index: 
1119       application: Назив на апликацијата
1120       issued_at: Издадено
1121       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1122       my_apps: Мои клиентни апликации
1123       my_tokens: Мои овластени апликации
1124       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот {{oauth}}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1125       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1126       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1127       revoke: Поништи!
1128       title: Мои OAuth податоци
1129     new: 
1130       submit: Регистрирање
1131       title: Регистрирајте нова апликација
1132     not_found: 
1133       sorry: Жалиме, но тој {{type}} не е пронајден.
1134     show: 
1135       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1136       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги.
1137       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1138       allow_write_api: ја менува картата.
1139       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1140       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1141       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1142       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1143       edit: Детали од уредувањето
1144       key: "Потрошувачки клуч:"
1145       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1146       secret: "Потрошувачка тајна:"
1147       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1148       title: OAuth детали за {{app_name}}
1149       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1150     update: 
1151       flash: Клиентските информации се успешно ажурирани
1152   site: 
1153     edit: 
1154       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1155       flash_player_required: Ќе ви треба Flash програма за да го користите Potlatch - „OpenStreetMap Flash уредник“. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1156       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1157       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата {{user_page}}.
1158       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1159       user_page_link: корисничка страница
1160     index: 
1161       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1162       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1163       js_3: Препорачуваме да ја пробате <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home статичната карта</a> ако не можете да овозможите JavaScript.
1164       license: 
1165         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
1166         notice: Под лиценцата {{license_name}} од {{project_name}} и неговите придонесувачи.
1167         project_name: проектот OpenStreetMap
1168       permalink: Постојана врска
1169       shortlink: Кратка врска
1170     key: 
1171       map_key: Легенда
1172       map_key_tooltip: Легенда за mapnik приказ на ова размерно ниво
1173       table: 
1174         entry: 
1175           admin: Административна граница
1176           allotments: Парцели
1177           apron: 
1178             - Аеродромска платформа
1179             - терминал
1180           bridge: Црна линија = мост
1181           bridleway: Пешачко-влечен пат
1182           brownfield: Запуштено подрачје
1183           building: Значајно здание
1184           byway: Спореден пат
1185           cable: 
1186             - клупна жичарница
1187             - клупна жичарница
1188           cemetery: Гробишта
1189           centre: Спортски центар
1190           commercial: Комерцијално подрачје
1191           common: 
1192             - Општествена земја
1193             - ливада
1194           construction: Патишта во изградба
1195           cycleway: Велосипедска патека
1196           destination: Пристап кон дестинацијата
1197           farm: Фарма
1198           footway: Пешачка патека
1199           forest: Шума
1200           golf: Голф-терен
1201           heathland: Голиште
1202           industrial: Индустриско подрачје
1203           lake: 
1204             - Езеро
1205             - резервоар
1206           military: Воено подрачје
1207           motorway: Автопат
1208           park: Парк
1209           permissive: Дозволив пристап
1210           pitch: Спортски терен
1211           primary: Главен пат
1212           private: Приватен пристап
1213           rail: Железница
1214           reserve: Природен резерват
1215           resident: Станбено подрачје
1216           retail: Трговско подрачје
1217           runway: 
1218             - Аеродромска писта
1219             - рулажна патека
1220           school: 
1221             - Училиште
1222             - универзитет
1223           secondary: Спореден пат
1224           station: Железничка станица
1225           subway: Метро
1226           summit: 
1227             - Врв
1228             - врв
1229           tourist: Туристичка атракција
1230           track: Патека
1231           tram: 
1232             - Лека железница
1233             - трамвај
1234           trunk: Главна сообраќајна артерија
1235           tunnel: Испрекината линија = тунел
1236           unclassified: Некласификуван пат
1237           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1238           wood: Шумичка
1239         heading: Легенда за z{{zoom_level}}
1240     search: 
1241       search: Пребарај
1242       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>повеќе примери...</a>"
1243       submit_text: ->
1244       where_am_i: Каде сум?
1245       where_am_i_title: Опишете ја моменталната локација со помош на пребарувачот
1246     sidebar: 
1247       close: Затвори
1248       search_results: Резултати од пребарувањето
1249   time: 
1250     formats: 
1251       friendly: "%e %B %Y во %H:%M"
1252   trace: 
1253     create: 
1254       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1255       upload_trace: Подигни GPS трага
1256     delete: 
1257       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1258     edit: 
1259       description: "Опис:"
1260       download: преземи
1261       edit: уреди
1262       filename: "Податотека:"
1263       heading: Ја уредувате трагата {{name}}
1264       map: карта
1265       owner: "Сопственик:"
1266       points: "Точки:"
1267       save_button: Сочувај промени
1268       start_coord: "Почетна координата:"
1269       tags: "Ознаки:"
1270       tags_help: одделено со запирка
1271       title: Ја уредувате трагата {{name}}
1272       uploaded_at: "Подигнато во:"
1273       visibility: "Видливост:"
1274       visibility_help: што значи ова?
1275     list: 
1276       public_traces: Јавни GPS траги
1277       public_traces_from: Јавни GPS  траги од {{user}}
1278       tagged_with: "  означено со {{tags}}"
1279       your_traces: Ваши GPS траги
1280     make_public: 
1281       made_public: Трагата е објавена
1282     no_such_user: 
1283       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Видете дали сте згрешиле при пишувањето, или пак сте кликнале на погрешна врска.
1284       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1285       title: Нема таков корисник
1286     offline: 
1287       heading: GPX-складиште вон интернет
1288       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1289     offline_warning: 
1290       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1291     trace: 
1292       ago: пред {{time_in_words_ago}}
1293       by: од
1294       count_points: "{{count}} точки"
1295       edit: уреди
1296       edit_map: Уредување
1297       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1298       in: во
1299       map: карта
1300       more: повеќе
1301       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1302       private: ПРИВАТНО
1303       public: ЈАВНО
1304       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1305       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1306       view_map: Погледај ја картата
1307     trace_form: 
1308       description: Опис
1309       help: Помош
1310       tags: Ознаки
1311       tags_help: одделено со запирка
1312       upload_button: Подигни
1313       upload_gpx: Подгни GPX податотека
1314       visibility: Видливост
1315       visibility_help: што значи ова?
1316     trace_header: 
1317       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1318       see_just_your_traces: Погледајте ги само вашите траги, или подигнете трага
1319       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1320       traces_waiting: Имате {{count}} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1321     trace_optionals: 
1322       tags: Ознаки
1323     trace_paging_nav: 
1324       next: Следна &raquo;
1325       previous: "&laquo; Претходна"
1326       showing_page: Прикажувам страница {{page}}
1327     view: 
1328       delete_track: Избриши ја трагава
1329       description: "Опис:"
1330       download: преземи
1331       edit: уреди
1332       edit_track: Уреди ја трагава
1333       filename: "Податотека:"
1334       heading: Ја гледате трагата {{name}}
1335       map: карта
1336       none: Ништо
1337       owner: "Сопственик:"
1338       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1339       points: "Точки:"
1340       start_coordinates: "Почетна координата:"
1341       tags: "Ознаки:"
1342       title: Ја гледате трагата  {{name}}
1343       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1344       uploaded: "Подигнато во:"
1345       visibility: "Видливост:"
1346     visibility: 
1347       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1348       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1349       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1350       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1351   user: 
1352     account: 
1353       current email address: "Тековна е-поштенска адреса:"
1354       delete image: Отстрани тековна слика
1355       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1356       flash update success: Корисничките информации се успешно ажурирани.
1357       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно ажурирани. Проверете е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1358       home location: "Домашна локација:"
1359       image: "Слика:"
1360       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1361       keep image: Задржи ја тековната слика
1362       latitude: Геог. ширина
1363       longitude: Геог. должина
1364       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1365       my settings: Мои прилагодувања
1366       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1367       new image: Додај слика
1368       no home location: Немате внесено домашна локација.
1369       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1370       profile description: "Опис за профилот:"
1371       public editing: 
1372         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1373         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1374         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1375         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1376         enabled link text: што е ова?
1377         heading: "Јавно уредување:"
1378       public editing note: 
1379         heading: Јавно уредување
1380         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат локацијата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1381       replace image: Замени тековна слика
1382       return to profile: Назад кон профилот
1383       save changes button: Зачувај ги промените
1384       title: Уреди сметка
1385       update home location on click: Подновувај ја домашната локација кога ќе кликнам на картата
1386     confirm: 
1387       button: Потврди
1388       failure: Веќе имаме потврдено корисничка сметка со овој жетон.
1389       heading: Потврди корисничка сметка
1390       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1391       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1392     confirm_email: 
1393       button: Потврди
1394       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1395       heading: Потврди промена на е-пошта
1396       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1397       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1398     filter: 
1399       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да се администратор.
1400     go_public: 
1401       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1402     list: 
1403       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1404       empty: Нема најдено такви корисници
1405       heading: Корисници
1406       hide: Сокриј одбрани корисници
1407       showing: 
1408         one: Прикажана е страницата {{page}} ({{page}} од {{page}})
1409         other: Прикажани се страниците {{page}} ({{page}}-{{page}} од {{page}})
1410       summary: "{{name}} создадено од {{ip_address}} на {{date}}"
1411       summary_no_ip: "{{name}} создадено на {{date}}"
1412       title: Корисници
1413     login: 
1414       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате.
1415       account suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај {{webmaster}} ако сакате да продискутирате за проблемот.
1416       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1417       create_account: создај сметка
1418       email or username: Е-пошта или корисничко име
1419       heading: Најавување
1420       login_button: Најавување
1421       lost password link: Си ја загубивте лозинката?
1422       password: "Лозинка:"
1423       please login: Најавете се или {{create_user_link}}.
1424       remember: "Запомни ме:"
1425       title: Најавување
1426       webmaster: веб-управник
1427     logout: 
1428       heading: Одјавување од OpenStreetMap
1429       logout_button: Одјава
1430       title: Одјава
1431     lost_password: 
1432       email address: "Е-пошта:"
1433       heading: Ја заборавивте лозинката?
1434       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе назначите нова лозинка.
1435       new password button: Смени лозинка
1436       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1437       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1438       title: Загубена лозинка
1439     make_friend: 
1440       already_a_friend: Веќе сте пријатели со {{name}}.
1441       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот {{name}} како пријател.
1442       success: Сега сте пријатели со {{name}}.
1443     new: 
1444       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1445       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1446       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">веб-мајсторот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1447       continue: Продолжи
1448       display name: "Име за прикажување:"
1449       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1450       email address: "Е-пошта:"
1451       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1452       flash create success message: Сметката е успешно создадена. Проверете е-пошта за потврда, и ќе веднаш потоа ќе можете да правите карти :-)<br /><br />Имајте на ум дека нема да можете да се најавиде сè додека не ја потврдите вашата е-поштенска адреса.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да враќаме такви потврди.
1453       heading: Создајте корисничка сметка
1454       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1455       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1456       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1457       password: "Лозинка:"
1458       title: Создај сметка
1459     no_such_user: 
1460       body: Жалиме, но не постои корисник по име {{user}}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1461       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1462       title: Нема таков корисник
1463     popup: 
1464       friend: Пријател
1465       nearby mapper: Соседен картограф
1466       your location: Ваша локација
1467     remove_friend: 
1468       not_a_friend: "{{name}} не е меѓу вашите пријатели."
1469       success: Корисникот {{name}} е отстранет од вашите пријатели.
1470     reset_password: 
1471       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1472       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1473       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1474       heading: Смени лозинка за {{user}}
1475       password: Лозинка
1476       reset: Смени лозинка
1477       title: Смени лозинка
1478     set_home: 
1479       flash success: Домашната локација е успешно зачувана
1480     suspended: 
1481       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај {{webmaster}} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1482       heading: Сметката е закочена
1483       title: Сметката е закочена
1484       webmaster: веб-управник
1485     terms: 
1486       agree: Се согласувам
1487       consider_pd: Сметам дека мојот придонес е јавнодоменски
1488       consider_pd_why: Што е ова?
1489       decline: Одбиј
1490       heading: Услови за учесници
1491       legale_names: 
1492         france: Франција
1493         italy: Италија
1494         rest_of_world: Остатокот од светот
1495       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1496       press accept button: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на „Се согласувам“ за да направите сметка.
1497     view: 
1498       activate_user: активирај го корисников
1499       add as friend: додај како пријател
1500       ago: (пред {{time_in_words_ago}})
1501       block_history: погледај добиени блокови
1502       blocks by me: извршени болокови
1503       blocks on me: добиени блокови
1504       confirm: Потврди
1505       confirm_user: потврди го корисников
1506       create_block: блокирај го корисников
1507       created from: "Создадено од:"
1508       deactivate_user: деактивирај го корисников
1509       delete_user: избриши го корисников
1510       description: Опис
1511       diary: дневник
1512       edits: уредувања
1513       email address: Е-пошта
1514       hide_user: сокриј го корисников
1515       if set location: Ако ја наместите вашата локација, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Домашната локација можете да си ја наместите на страницата {{settings_link}}.
1516       km away: "{{count}}km од вас"
1517       m away: "{{count}}m од вас"
1518       mapper since: "Картограф од:"
1519       moderator_history: погледај добиени блокови
1520       my diary: мојот дневник
1521       my edits: мои уредувања
1522       my settings: мои прилагодувања
1523       my traces: мои траги
1524       nearby users: Други соседни корисници
1525       new diary entry: нова ставка во дневникот
1526       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1527       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1528       oauth settings: oauth поставки
1529       remove as friend: отстрани од пријатели
1530       role: 
1531         administrator: Овој корисник е администратор
1532         grant: 
1533           administrator: Додели администраторски пристап
1534           moderator: Додели модераторски пристап
1535         moderator: Овој корисник е модератор
1536         revoke: 
1537           administrator: Лиши од администраторски пристап
1538           moderator: Лиши од модераторски пристап
1539       send message: испрати порака
1540       settings_link_text: прилагодувања
1541       spam score: "Оцена за спам:"
1542       status: "Статус:"
1543       traces: траги
1544       unhide_user: покажи го корисникот
1545       user location: Локација на корисникот
1546       your friends: Ваши пријатели
1547   user_block: 
1548     blocks_by: 
1549       empty: Корисникот {{name}} досега не блокирал.
1550       heading: Список на блокови од {{name}}
1551       title: Блокови од {{name}}
1552     blocks_on: 
1553       empty: Корисникот {{name}} досега не бил блокиран.
1554       heading: Список на блокови за {{name}}
1555       title: Блокови за {{name}}
1556     create: 
1557       flash: Направен е блок на корисникот {{name}}.
1558       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1559       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1560     edit: 
1561       back: Преглед на сите блокови
1562       heading: Уредување на блок за {{name}}
1563       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1564       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1565       reason: Причината зошто е блокиран корисникот {{name}}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1566       show: Преглед на овој блок
1567       submit: Ажурирај го блокот
1568       title: Уредување на блок за {{name}}
1569     filter: 
1570       block_expired: Блокот е веќе истечен и не може да се ажурира.
1571       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1572       not_a_moderator: Треба да бидете модератор за да го направите тоа.
1573     helper: 
1574       time_future: Истекува за {{time}}.
1575       time_past: Истечено пред {{time}}.
1576       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1577     index: 
1578       empty: Досега сè уште нема блокови.
1579       heading: Список на кориснички блокови
1580       title: Кориснички блокови
1581     model: 
1582       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1583       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или ажурирате блокови.
1584     new: 
1585       back: Преглед на сите блокови
1586       heading: Правење на блок за {{name}}
1587       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1588       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1589       reason: Причината зошто корисникот {{name}} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте во предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1590       submit: Направи блок
1591       title: Правење на блок за {{name}}
1592       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1593       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1594     not_found: 
1595       back: Назад кон индексот
1596       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со ид. бр. {{id}}
1597     partial: 
1598       confirm: Дали сте сигурни?
1599       creator_name: Создавач
1600       display_name: Блокиран корисник
1601       edit: Уреди
1602       not_revoked: (не се поништува)
1603       reason: Причина за блокирање
1604       revoke: Поништи!
1605       revoker_name: "Поништил:"
1606       show: Прикажи
1607       status: Статус
1608     period: 
1609       one: 1 час
1610       other: "{{count}} час"
1611     revoke: 
1612       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1613       flash: Овој блок е поништен.
1614       heading: Поништување на блок за {{block_on}} од {{block_by}}
1615       past: Овој блок истекол пред {{time}} и сега не може да се поништи.
1616       revoke: Поништи!
1617       time_future: Овој блок истекува за {{time}}.
1618       title: Поништување на блок за {{block_on}}
1619     show: 
1620       back: Преглед на сите блокови
1621       confirm: Дали сте сигурни?
1622       edit: Уреди
1623       heading: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1624       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1625       reason: "Причина за блокирање:"
1626       revoke: Поништи!
1627       revoker: "Поништувач:"
1628       show: Прикажи
1629       status: Статус
1630       time_future: Уредувања во {{time}}
1631       time_past: Истечено пред {{time}}
1632       title: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1633     update: 
1634       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го ажурира.
1635       success: Блокот е ажуриран.
1636   user_role: 
1637     filter: 
1638       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата {{role}}.
1639       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата {{role}}.
1640       not_a_role: Низата `{{role}}' не претставува важечка улога.
1641       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1642     grant: 
1643       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'?
1644       confirm: Потврди
1645       fail: Не можев даму ја доделам улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1646       heading: Потврди доделување на улога
1647       title: Потврди доделување на улога
1648     revoke: 
1649       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `{{name}}' од улогата `{{role}}' ?
1650       confirm: Потврди
1651       fail: Не можев да го лишам корисникот`{{name}}' од улогата `{{role}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1652       heading: Потврди лишување од улога
1653       title: Потврди лишување од улога