]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/ca.yml
merge 15807:16012 from rails_port
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 ca:
2   html:
3     dir: "ltr"
4   activerecord:
5     models:
6       acl: "Llista de control d'accés"
7       changeset: "Conjunt de canvis"
8       changeset_tag: "Etiqueta del conjunt de canvis"
9       country: "País"
10       diary_comment: "Commentari del diari"
11       diary_entry: "Entrada al diari"
12       friend: "Amic"
13       language: "Idioma"
14       message: "Missatge"
15       node: "Node"
16       node_tag: "Etiqueta del node"
17       notifier: "Notificador"
18       old_node: "Node antic"
19       old_node_tag: "Etiqueta del node antic"
20       old_relation: "Relació antiga"
21       old_relation_member: "Membre de la relació antiga"
22       old_relation_tag: "Etiqueta de relació antiga"
23       old_way: "Camí antic"
24       old_way_node: "Node del camí antic"
25       old_way_tag: "Etiqueta del camí antic"
26       relation: "Relació"
27       relation_member: "Membre de la relació"
28       relation_tag: "Etiqueta de la relació"
29       session: "Sessió"
30       trace: "Traç"
31       tracepoint: "Punt de traç"
32       tracetag: "Etiqueta del traç"
33       user: "Usuari"
34       user_preference: "Preferències d'usuari"
35       user_token: ""
36       way: "Camí"
37       way_node: "Node del camí"
38       way_tag: "Etiqueta del camí"
39     attributes:
40       diary_comment:
41         body: "Cos"
42       diary_entry:
43         user: "Usuari"
44         title: "Títol"
45         latitude: "Latitud"
46         longitude: "Longitud"
47         language: "Idioma"
48       friend:
49         user: "Usuari"
50         friend: "Amic"
51       trace:
52         user: "Usuari"
53         visible: "Visible"
54         name: "Nom"
55         size: "Mida"
56         latitude: "Latitud"
57         longitude: "Longitud"
58         public: "Públic"
59         description: "Descripció"
60       message:
61         sender: "Remitent"
62         title: "Títol"
63         body: "Cos"
64         recipient: "Destinatari"
65       user:
66         email: "E-mail"
67         active: "Actiu"
68         display_name: "Nom en pantalla"
69         description: "Descripció"
70         languages: "Idiomes"
71         pass_crypt: "Contrasenya"
72   map:
73     view: "Veure"
74     edit: "Edita"
75     coordinates: "Coordenades:"
76   browse:
77     changeset:
78       title: "Conjunt de canvis"
79       changeset: "Conjunt de canvis"
80       download: "Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}"
81       changesetxml: "XML del conjunt de canvis"
82       osmchangexml: "XML en format osmChange"
83     changeset_details:
84       created_at: "Creat el:"
85       closed_at: "Tancat el:"
86       belongs_to: "Pertany a:"
87       show_area_box: "Mostra caixa de l'àrea"
88       box: "caixa"
89       has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
90       has_ways: "Té els següents {{count}} camins:"
91       has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
92     common_details:
93       edited_at: "Editat:"
94       edited_by: "Editat per:"
95       version: "Versió"
96       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
97     containing_relation:
98       relation: "Relació {{relation_name}}"
99       relation_as: "(com a  {{relation_role}})"
100     map:
101       loading: "Carregant..."
102       deleted: "Esborrat"
103       view_larger_map: "Veure el mapa més gran"
104     node_details:
105       coordinates: "Coordenades:"
106       part_of: "Part de:"
107     node_history:
108       node_history: "Historial del node"
109       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
110       download_xml: "Baixa l'XML"
111       view_details: "veure detalls"
112     node:
113       node: "Node"
114       node_title: "Node: {{node_name}}"
115       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
116       download_xml: "Baixa l'XML"
117       view_history: "visualitza l'historial"
118     not_found:
119       sorry: "Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}."
120       type:
121         node: "node"
122         way: "camí"
123         relation: "relació"
124     paging_nav:
125       showing_page: "Mostrant pàgina"
126       of: "de"
127     relation_details:
128       members: "Membres:"
129       part_of: "Part de:"
130     relation_history:
131       relation_history: "Historial de la relació"
132       relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
133     relation_member:
134       as: "com a"
135     relation:
136       relation: "Relació"
137       relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
138       download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
139       download_xml: "Baixa l'XML"
140       view_history: "visualitza l'historial"
141     start:
142       view_data: "Visualitza la informació per a la vista del mapa actual"
143       manually_select: "Sel·lecciona una altra àrea manualment"
144     start_rjs:
145       data_layer_name: "Informació"
146       data_frame_title: "Informació"
147       object_list:
148         type:
149           way: "Camí"
150         selected:
151           type:
152             way: "Camí [[id]]"
153     way:
154       way: "Camí"
155   diary_entry:
156     edit:
157       language: "Idioma"
158