Remove myopenid from openid providers
[rails.git] / config / locales / mk.yml
index 3d60214d57a08e5cca6d78d10f34fa15ec8c4066..162932f8db9f50c91d0736861351abbf8040d5cf 100644 (file)
@@ -4,6 +4,18 @@
 # Author: Bjankuloski06
 # Author: Nemo bis
 mk: 
+  about_page: 
+    community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
+    community_driven_title: Проектот го работи заедницата
+    copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
+    lede_text: "OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците\nза патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот."
+    local_knowledge_html: "OpenStreetMap полага особена важност на локални сознија. Учесниците користат\nвоздушни снимки, GPS-уреди и пообични теренски карти\nсо цел да се провери исправноста\nи актуелноста на OSM."
+    local_knowledge_title: Локални сознанија
+    next: Следно
+    open_data_html: "OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел\nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво\nпод истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>."
+    open_data_title: Отворени податоци
+    partners_title: Партнери
+    used_by: "%{name} обезбедува картографски податоци на стотици мрежни места, мобилни прилози и сметачки уреди"
   activerecord: 
     attributes: 
       diary_comment: 
@@ -12,7 +24,7 @@ mk:
         language: Јазик
         latitude: Геог. ширина
         longitude: Геог. должина
-        title: Ð\9dаÑ\81лов
+        title: Ð¢ÐµÐ¼Ð°
         user: Корисник
       friend: 
         friend: Пријател
@@ -21,7 +33,7 @@ mk:
         body: Содржина
         recipient: Примател
         sender: Испраќач
-        title: Ð\9dаÑ\81лов
+        title: Ð¢ÐµÐ¼Ð°
       trace: 
         description: Опис
         latitude: Геог. ширина
@@ -62,13 +74,13 @@ mk:
       relation: Однос
       relation_member: Член на однос
       relation_tag: Ознака за однос
-      session: Сесија
+      session: Седница
       trace: Трага
       tracepoint: Точка на трага
       tracetag: Ознака за трага
       user: Корисник
       user_preference: Кориснички прилагодувања
-      user_token: Ð\9aоÑ\80иÑ\81ниÑ\87ки Ð¶ÐµÑ\82он
+      user_token: Ð\9aоÑ\80иÑ\81ниÑ\87ка Ñ\88иÑ\84Ñ\80а
       way: Пат
       way_node: Јазол на пат
       way_tag: Ознака на пат
@@ -81,108 +93,63 @@ mk:
       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
   browse: 
+    anonymous: анонимен
     changeset: 
-      changeset: "Измени: %{id}"
+      belongs_to: Автор
       changesetxml: XML за измените
       feed: 
         title: Измени %{id}
         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
+      node: Јазли (%{count})
+      node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
       osmchangexml: osmChange XML
-      title: Измени
-    changeset_details: 
-      belongs_to: "Припаѓа на:"
-      bounding_box: "Рамка:"
-      box: кутија
-      closed_at: "Затворено во:"
-      created_at: Создадено во
-      has_nodes: 
-        one: "Го има следниов %{count} јазол:"
-        other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
-      has_relations: 
-        one: "Го има следниов %{count} однос:"
-        other: "Ги има следниве %{count} односи:"
-      has_ways: 
-        one: "Го има следниов %{count} пат:"
-        other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
-      no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
-      show_area_box: Прикажи рамка
-    common_details: 
-      changeset_comment: "Коментар:"
-      deleted_at: "Избришано во:"
-      deleted_by: "Избришал:"
-      edited_at: "Уредено во:"
-      edited_by: "Уредил:"
-      in_changeset: "Во измените:"
-      version: "Верзија:"
+      relation: Односи (%{count})
+      relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
+      title: "Измени: %{id}"
+      way: Патишта (%{count})
+      way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
+    closed: Затворено
+    closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
     containing_relation: 
       entry: Однос %{relation_name}
       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
-    map: 
-      deleted: Избришано
-      edit: 
-        area: Уреди подрачје
-        node: Уреди јазол
-        note: Уреди белешка
-        relation: Уреди однос
-        way: Уреди пат
-      larger: 
-        area: Погледај го просторот на поголема карта
-        node: Погледај го јазолот на поголема карта
-        note: Погледај ја белешката на поголема карта
-        relation: Вид. односот на поголема карта
-        way: Погледај го патот на поголема карта
-      loading: Вчитувам...
-    navigation: 
-      all: 
-        next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
-        next_node_tooltip: Следен јазол
-        next_note_tooltip: Следна белешка
-        next_relation_tooltip: Следен однос
-        next_way_tooltip: Следен пат
-        prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
-        prev_node_tooltip: Претходен јазол
-        prev_note_tooltip: Претходна белешка
-        prev_relation_tooltip: Претходен однос
-        prev_way_tooltip: Претходен пат
-      user: 
-        name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
-        next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
-        prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
+    created: Создадено
+    created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
+    deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    download_xml: Преземи XML
+    edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    in_changeset: Измени
+    location: "Местоположба:"
+    no_comment: (нема коментари)
     node: 
-      download_xml: Преземи XML
-      edit: Уреди јазол
-      node: Јазол
-      node_title: "Јазол: %{node_name}"
-      view_history: Погл. историја
-    node_details: 
-      coordinates: "Координати:"
-      part_of: "Дел од:"
-    node_history: 
-      download_xml: Преземи XML
-      node_history: Историја на јазолот
-      node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
-      view_details: Погл. подробности
+      history_title: "Историја на јазолот: %{name}"
+      title: "Јазол: %{name}"
     not_found: 
-      sorry: Ð\96алиам, Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ð½Ð°Ñ\98дов %{type} Ñ\81о Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÐºÐ° %{id}.
+      sorry: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», Ð½Ðµ Ð´Ð° Ð½Ð°Ñ\98дам %{type} Ñ\81о Ð±Ñ\80. %{id}.
       type: 
         changeset: измени
         node: јазол
         relation: однос
         way: пат
     note: 
-      at_by_html: пред %{when} од %{user}
-      at_html: пред %{when}
-      closed: "Затворена:"
-      closed_title: "Решена белешка: %{note_name}"
-      comments: "Коментари:"
-      description: "Опис:"
-      last_modified: "Последна промена:"
-      open_title: "Нерешена белешка: %{note_name}"
-      opened: "Отворена:"
-      title: Белешка
-    paging_nav: 
-      of: од
-      showing_page: страница
+      closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
+      commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      description: Опис
+      hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      hidden_title: "Скриена белешка бр. #%{note_name}"
+      new_note: Нова белешка
+      open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
+      reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      title: "Белешка: %{id}"
+    part_of: Дел од
     redacted: 
       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
       redaction: Редакција %{id}
@@ -191,18 +158,9 @@ mk:
         relation: однос
         way: пат
     relation: 
-      download_xml: Преземи XML
-      relation: Однос
-      relation_title: "Однос: %{relation_name}"
-      view_history: Погл. историја
-    relation_details: 
-      members: "Членови:"
-      part_of: "Дел од:"
-    relation_history: 
-      download_xml: Преземи XML
-      relation_history: Историја на односот
-      relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
-      view_details: Погл. подробности
+      history_title: "Историја на односот: %{name}"
+      members: Членови
+      title: "Однос: %{name}"
     relation_member: 
       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
       type: 
@@ -210,42 +168,12 @@ mk:
         relation: Однос
         way: Пат
     start_rjs: 
-      data_frame_title: Податоци
-      data_layer_name: Прелист. податоци за картата
-      details: Подробно
-      edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
-      hide_areas: Скриј подрачја
-      history_for_feature: Историја за %{feature}
+      feature_warning: Вчитувам %{num_features} функции, што може да ви го забави прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
       load_data: Вчитај ги податоците
-      loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
       loading: Вчитувам...
-      manually_select: Рачно изберете друга површина
-      notes_layer_name: Прелистај белешки
-      object_list: 
-        api: Retrieve this area from the API
-        back: Назад на списокот на предмети
-        details: Подробно
-        heading: Список на предмети
-        history: 
-          type: 
-            node: Јазол %{id}
-            way: Пат %{id}
-        selected: 
-          type: 
-            node: Јазол %{id}
-            way: Пат %{id}
-        type: 
-          node: Јазол
-          way: Пат
-      private_user: приватен корисник
-      show_areas: Прикажи подрачја
-      show_history: Прикажи историја
-      unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
-      view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
-      wait: Почекајте...
-      zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
     tag_details: 
-      tags: "Ознаки:"
+      tags: Ознакиж
+      telephone_link: Јави се на %{phone_number}
       wiki_link: 
         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
@@ -257,31 +185,20 @@ mk:
         node: јазол
         relation: однос
         way: пат
+    version: Верзија
+    view_details: Погл. подробности
+    view_history: Погл. историја
     way: 
-      download_xml: Преземи XML
-      edit: Уреди пат
-      view_history: Погл. историја
-      way: Пат
-      way_title: "Пат: %{way_name}"
-    way_details: 
       also_part_of: 
         one: дел од патот %{related_ways}
         other: дел од патиштата %{related_ways}
+      history_title: "Историја на патот: %{name}"
       nodes: Јазли
-      part_of: "Дел од:"
-    way_history: 
-      download_xml: Преземи XML
-      view_details: Погл. подробности
-      way_history: Историја на патот
-      way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
+      title: "Пат: %{name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Анонимен
-      big_area: (голема)
-      no_comment: (нема)
       no_edits: (нема уредувања)
-      show_area_box: прикажи рамка на површина
-      still_editing: (сè уште уредува)
       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
     changeset_paging_nav: 
       next: Следно »
@@ -294,26 +211,17 @@ mk:
       saved_at: Зачувано во
       user: Корисник
     list: 
-      description: Прелистување на скорешните промени на картата
-      description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
-      description_friend: Измени на ваши пријатели
-      description_nearby: Измени од соседни корисници
-      description_user: Измени на %{user}
-      description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
-      empty_anon_html: Сè уште нема уредувања.
-      empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
-      heading: Измени
-      heading_bbox: Измени
-      heading_friend: Измени
-      heading_nearby: Измени
-      heading_user: Измени
-      heading_user_bbox: Измени
+      empty: Не пронајдов збирови од промени.
+      empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
+      empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
+      load_more: Вчитај уште
+      no_more: Нема повеќе збирови на промени.
+      no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
+      no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
       title: Измени
-      title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
       title_friend: Измени на ваши пријатели
       title_nearby: Измени од соседни корисници
       title_user: Измени на %{user}
-      title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
     timeout: 
       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
   diary_entry: 
@@ -426,17 +334,37 @@ mk:
       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
       scale: Размер
       too_large: 
-        body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
-        heading: Подрачјето е преголемо
+        advice: "Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените извори:"
+        body: "Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве извори за крупно преземање:"
+        geofabrik: 
+          description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани градови
+          title: Geofabrik
+        metro: 
+          description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
+          title: Метроизвадоци
+        other: 
+          description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
+          title: Други извори
+        overpass: 
+          description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
+          title: Прилог „Надвозник“
+        planet: 
+          description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
+          title: Планетата на OSM
       zoom: Приближи
-    start_rjs: 
-      add_marker: Стави бележник на картата
-      change_marker: Смени позиција на бележникот
-      click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
-      drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
-      export: Извоз
-      manually_select: Рачно изберете друг простор
-      view_larger_map: Преглед на поголема карта
+    title: Извези
+  fixthemap: 
+    how_to_help: 
+      add_a_note: 
+        instructions_html: "Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.\nСо ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот."
+      join_the_community: 
+        explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
+        title: Приклучете се во заедницата
+      title: Како да помогнете
+    other_concerns: 
+      explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна група на OSMF</a>."
+      title: Други проблеми
+    title: Пријава на проблем / Исправка на картата
   geocoder: 
     description: 
       title: 
@@ -466,12 +394,26 @@ mk:
       title: 
         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_nominatim: 
+      admin_levels: 
+        level10: Населбена граница
+        level2: Државна граница
+        level4: Покраинска граница
+        level5: Регионална граница
+        level6: Окружна граница
+        level8: Градска граница
+        level9: Селска граница
       prefix: 
+        aerialway: 
+          chair_lift: Клупна жичарница
+          drag_lift: Влечна жичарница
+          station: Гондолска станица
         aeroway: 
           aerodrome: Аеродром
           apron: Рампа
@@ -481,7 +423,7 @@ mk:
           taxiway: Рулажна патека
           terminal: Терминал
         amenity: 
-          WLAN: Безжичен интернет
+          WLAN: WiFi-пристап
           airport: Аеродром
           arts_centre: Дом на уметности
           artwork: Уметничко дело
@@ -565,6 +507,7 @@ mk:
           shower: Туш
           social_centre: Социјален центар
           social_club: Друштвен клуб
+          social_facility: Општествена постројка
           studio: Студио
           supermarket: Супермаркет
           swimming_pool: Базен
@@ -578,7 +521,7 @@ mk:
           veterinary: Ветеринарна клиника
           village_hall: Месна заедница
           waste_basket: Корпа за отпадоци
-          wifi: Безжичен интернет
+          wifi: WiFi-пристап
           youth_centre: Младински центар
         boundary: 
           administrative: Административна граница
@@ -593,6 +536,9 @@ mk:
           "yes": Мост
         building: 
           "yes": Градба
+        emergency: 
+          fire_hydrant: Хидрант
+          phone: Итен телефон
         highway: 
           bridleway: Коњски пат
           bus_guideway: Автобуски шини
@@ -614,6 +560,7 @@ mk:
           platform: Платформа
           primary: Главен пат
           primary_link: Главен пат
+          proposed: Предложен пат
           raceway: Тркачка патека
           residential: Станбен
           rest_area: Одмориште
@@ -625,6 +572,7 @@ mk:
           speed_camera: Брзиноловец
           steps: Скалила
           stile: Тарабен премин
+          street_lamp: Улична светилка
           tertiary: Третостепен пат
           tertiary_link: Третостепен пат
           track: Полски пат
@@ -640,6 +588,7 @@ mk:
           building: Градба
           castle: Замок
           church: Црква
+          citywalls: Градски ѕидини
           fort: Утврдување
           house: Куќа
           icon: Икона
@@ -649,6 +598,7 @@ mk:
           monument: Споменик
           museum: Музеј
           ruins: Рушевини
+          tomb: Гроб
           tower: Кула
           wayside_cross: Крајпатен крст
           wayside_shrine: Параклис
@@ -787,6 +737,7 @@ mk:
           locality: Месност
           moor: Пустара
           municipality: Општина
+          neighbourhood: Соседство
           postcode: Поштенски број
           region: Регион
           sea: Море
@@ -812,8 +763,10 @@ mk:
           narrow_gauge: Теснолинејка
           platform: Железнички перон
           preserved: Зачувана железничка линија
+          proposed: Предложена железница
           spur: Железнички огранок
           station: Железничка станица
+          stop: Железничка постојка
           subway: Метро станица
           subway_entrance: Влез во метро
           switch: Железнички пунктови
@@ -829,6 +782,7 @@ mk:
           beverages: Пијалоци
           bicycle: Продавница за велосипеди
           books: Книжарница
+          boutique: Бутик
           butcher: Месарница
           car: Автосалон
           car_parts: Автоделови
@@ -842,6 +796,7 @@ mk:
           convenience: Бакалница
           copyshop: Фотокопир
           cosmetics: Козметика
+          deli: Гастрономски дуќан
           department_store: Стоковна куќа
           discount: Распродажен дуќан
           doityourself: Направи-сам
@@ -878,17 +833,21 @@ mk:
           organic: Здрава храна
           outdoor: Дуќан на отворено
           pet: Домашни миленици
+          pharmacy: Аптека
           photo: Фотографски дуќан
           salon: Салон
+          second_hand: Половна роба
           shoes: Обувки
           shopping_centre: Трговски центар
           sports: Спортски дуќан
           stationery: Прибор и репроматеријали
           supermarket: Супермаркет
+          tailor: Кројач
           toys: Продавница за играчки
           travel_agency: Туристичка агенција
           video: Видеотека
           wine: Алкохолни пијалоци
+          "yes": Дуќан
         tourism: 
           alpine_hut: Планинска куќарка
           artwork: Уметничко дело
@@ -911,6 +870,7 @@ mk:
           viewpoint: Видиковец
           zoo: Зоолошка
         tunnel: 
+          culvert: Пропусен канал
           "yes": Тунел
         waterway: 
           artificial: Вештачки воден пат
@@ -922,8 +882,8 @@ mk:
           ditch: Канач
           dock: Док
           drain: Одвод
-          lock: Ð\9aаналÑ\81ка Ð±Ñ\80ана
-          lock_gate: Ð\9aаналÑ\81ка капија
+          lock: Ð\9fÑ\80евоÑ\98ниÑ\86а
+          lock_gate: Ð\9fÑ\80евоÑ\98ниÑ\87ка капија
           mineral_spring: Минерален извор
           mooring: Сидриште
           rapids: Брзак
@@ -934,88 +894,119 @@ mk:
           water_point: Пристап до вода
           waterfall: Водопад
           weir: Јаз
+  help_page: 
+    help: 
+      description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања и одговори на OSM.
+      title: help.openstreetmap.org
+      url: https://help.openstreetmap.org/
+    introduction: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми."
+    title: Помош
+    welcome: 
+      description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
+      title: Добре дојдовте на OSM
+      url: /welcome
+    wiki: 
+      description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
+      title: wiki.openstreetmap.org
+      url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
   html: 
     dir: ltr
   javascripts: 
+    close: Затвори
+    edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
+    key: 
+      title: Легенда
+      tooltip: Легенда
+      tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
     map: 
       base: 
         cycle_map: Велосипедска карта
+        hot: Хуманитарна
         mapquest: MapQuest Open
         standard: Стандардна
         transport_map: Сообраќајна карта
+      copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
+      donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
+      layers: 
+        data: Податоци за картата
+        header: Слоеви на картата
+        notes: Белешки на картата
+        overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
+        title: Слоеви
+      locate: 
+        popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
+        title: Прик. моја местоположба
+      zoom: 
+        in: Приближи
+        out: Оддалечи
     notes: 
       new: 
         add: Додај белешка
-        intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
+        intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот. (Тука не внесувајте лични информации или информации од авторски-заштитени карти и именици.)
       show: 
         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
-        closed_by: решена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
-        closed_by_anonymous: решена од анонимен во %{time}
         comment: Коментирај
         comment_and_resolve: Коментирај и реши
-        commented_by: коментар од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
-        commented_by_anonymous: коментар од анонимен во %{time}
         hide: Скриј
-        opened_by: создадена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
-        opened_by_anonymous: создадена од анонимен во %{time}
-        permalink: Постојана врска
-        reopened_by: повторно отворена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
-        reopened_by_anonymous: повторно отворена од анонимен во %{time}
+        reactivate: Реактивирај
         resolve: Решена
+    share: 
+      cancel: Откажи
+      center_marker: Сосред. картата на бележникот
+      custom_dimensions: Димензии по ваш избор
+      download: Преземи
+      embed: HTML
+      format: "Формат:"
+      image: Слика
+      image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
+      include_marker: Вклучи го бележникот
+      link: Врска или HTML
+      long_link: Врска
+      paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
+      scale: "Размер:"
+      short_link: Кратка врска
+      short_url: Кратка URL
+      title: Сподели
+      view_larger_map: Преглед на поголема карта
     site: 
       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
-      createnote_zoom_alert: Ќе мора да ја приближите картата за да можете да додадете белешка
       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
       edit_tooltip: Уредување на картата
-      edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
-      history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
-      history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
-      history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
+      map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
+      map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
   layouts: 
+    about: За нас
     community: Заедница
     community_blogs: Блогови на заедницата
     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
-    copyright: Авторски права и лиценца
-    documentation: Документација
-    documentation_title: Документација за проектот
+    copyright: Авторски права
+    data: Податоци
     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
-    donate_link_text: доброволен прилог
     edit: Уреди
     edit_with: Уреди со %{editor}
     export: Извези
-    export_tooltip: Извоз на податоци од картата
+    export_data: Извези податоци
     foundation: Фондација
     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
     gps_traces: GPS-траги
     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
     help: Помош
-    help_centre: Центар за помош
-    help_title: Помошна страница за проектот
     history: Историја
-    home: дома
-    home_tooltip: Оди на матичната местоположба
-    inbox_html: пораки (%{count})
-    inbox_tooltip: 
-      one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
-      other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
-      zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
-    intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
+    home: Оди на матичната местоположба
     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
-    intro_2_download: преземање
-    intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
-    intro_2_license: отворена лиценца
-    intro_2_use: употреба
-    intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
+    intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
+    intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди за слободна употреба под отворена лиценца.
+    learn_more: Дознајте повеќе
     log_in: најави ме
     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
     logo: 
       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
-    logout: одјава
-    logout_tooltip: Одјава
+    logout: Одјава
     make_a_donation: 
       text: Дарувајте
       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
+    more: Повеќе
     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
@@ -1024,17 +1015,12 @@ mk:
     partners_partners: партнери
     partners_ucl: VR-центарот на UCL
     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
-    sign_up: регистрација
+    sign_up: Регистрација
     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
+    start_mapping: Почнете да ги работите картите
     tag_line: Слободна вики-карта на светот
     user_diaries: Кориснички дневници
     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
-    view: Карта
-    view_tooltip: Види карта
-    welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
-    wiki: Вики
-    wiki_title: Помошна страница за проектот
-    wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: англискиот оригинал
@@ -1046,6 +1032,7 @@ mk:
         title: Пример за наведување
       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
+      contributors_fi_html: "<strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата\n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI</a>."
       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
@@ -1070,7 +1057,7 @@ mk:
       more_title_html: Повеќе информации
       title_html: Авторски права и лиценца
     native: 
-      mapping_link: почнете со изработка на карти
+      mapping_link: почнете да ги работите картите
       native_link: македонската верзија
       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
       title: За страницава
@@ -1111,7 +1098,7 @@ mk:
       subject: Наслов
       title: Испрати ја пораката
     no_such_message: 
-      body: Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82 нема порака со тој id.
+      body: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», нема порака со тој id.
       heading: Нема таква порака
       title: Нема таква порака
     outbox: 
@@ -1128,8 +1115,7 @@ mk:
       title: За праќање
       to: До
     read: 
-      back_to_inbox: Назад во добиени
-      back_to_outbox: Назад во „за праќање“
+      back: Назад
       date: Датум
       from: Од
       reply_button: Одговори
@@ -1167,10 +1153,11 @@ mk:
       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
     rss: 
       closed: затворена белешка (кај %{place})
-      comment: нов коментар (кај %{place})
+      commented: нова коментар (кај %{place})
       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
-      new: нова белешка (кај %{place})
+      opened: нова белешка (кај %{place})
+      reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
       title: Белешки на OpenStreetMap
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
@@ -1219,8 +1206,7 @@ mk:
       greeting: Здраво,
       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
     message_notification: 
-      footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
-      footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
+      footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
       hi: Здраво %{to_user},
       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
@@ -1238,37 +1224,20 @@ mk:
         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
       details: Поподробно за белешката на %{url}.
       greeting: Здраво,
+      reopened: 
+        commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
+        your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
     signup_confirm: 
       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
       greeting: Здраво!
       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
-      welcome: Би сакале да ви пожелиме добредојде и да ви понудиме уште некои информации за да можете да почнете.
-    signup_confirm_html: 
-      ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
-      current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
-      get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
-      introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
-      more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
-      more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
-      user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
-      video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
-      wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
-    signup_confirm_plain: 
-      ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
-      blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
-      current_user: "Тука ќе најдете категориски список на корисници подредени според место:"
-      introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
-      more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
-      opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
-      the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
-      the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
-      user_wiki_page: Се препорачува да создадете корисничка страница и да ставите категорија за местото во кое се наоѓате, како на пр. [[Категорија:Корисници од Прилеп]].
-      wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
-      wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
+      welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
   oauth: 
     oauthorize: 
-      allow_read_gpx: Ð²Ð¸ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð²Ð°Ñ\88иÑ\82е Ð¿Ñ\80иваÑ\82ни GPS-траги.
+      allow_read_gpx: Ð²Ð¸ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð²Ð°Ñ\88иÑ\82е Ð»Ð¸Ñ\87ни GPS-траги.
       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
       allow_write_api: ја менува картата.
@@ -1277,8 +1246,17 @@ mk:
       allow_write_notes: измена на белешки.
       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
+      title: Овластете пристап до вашата сметка
+    oauthorize_failure: 
+      denied: На прилогот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
+      invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
+      title: Барањето за овластување не успеа
+    oauthorize_success: 
+      allowed: На прилогот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
+      title: Барањето за овластување е дозволено
+      verification: Потврдниот код гласи %{code}.
     revoke: 
-      flash: Го поништивте жетонот за %{application}
+      flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
   oauth_clients: 
     create: 
       flash: Информациите се успешно регистрирани
@@ -1288,14 +1266,14 @@ mk:
       submit: Уреди
       title: Уредете ја апликацијата
     form: 
-      allow_read_gpx: Ð¸Ð¼ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð¿Ñ\80иваÑ\82ните GPS-траги.
+      allow_read_gpx: Ð¸Ð¼ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð»Ð¸Ñ\87ните GPS-траги.
       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
       allow_write_api: ја менува картата.
       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
       allow_write_notes: измена на белешки.
       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
-      callback_url: URL адреса за обратен одзив
+      callback_url: URL-адреса за одѕив
       name: Име
       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
       required: Се бара
@@ -1316,10 +1294,10 @@ mk:
       submit: Регистрирање
       title: Регистрирајте нова апликација
     not_found: 
-      sorry: Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82, тој %{type} не е пронајден.
+      sorry: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», тој %{type} не е пронајден.
     show: 
-      access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
-      allow_read_gpx: Ð¸Ð¼ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð¿Ñ\80иваÑ\82ните GPS-траги.
+      access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
+      allow_read_gpx: Ð¸Ð¼ Ð³Ð¸ Ñ\87иÑ\82а Ð»Ð¸Ñ\87ните GPS-траги.
       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
       allow_write_api: ја менува картата.
       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
@@ -1335,16 +1313,17 @@ mk:
       secret: "Потрошувачка тајна:"
       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
       title: OAuth податоци за %{app_name}
-      url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
+      url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
     update: 
       flash: Клиентските информации се успешно подновени
   printable_name: 
+    with_name_html: "%{name} (%{id})"
     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
   redaction: 
     create: 
       flash: Редакцијата е создадена.
     destroy: 
-      error: Ð¡Ðµ Ð¿Ð¾Ñ\98ави Ð³Ñ\80еÑ\88на при поништувањето на редакцијата.
+      error: Ð¡Ðµ Ð¿Ð¾Ñ\98ави Ð³Ñ\80еÑ\88ка при поништувањето на редакцијата.
       flash: Редакцијата е поништена.
       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
     edit: 
@@ -1393,8 +1372,6 @@ mk:
       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
       shortlink: Кратка врска
     key: 
-      map_key: Легенда
-      map_key_tooltip: Легенда на картата
       table: 
         entry: 
           admin: Административна граница
@@ -1434,7 +1411,7 @@ mk:
           permissive: Дозволив пристап
           pitch: Спортски терен
           primary: Главен пат
-          private: Ð\9fÑ\80иваÑ\82ен пристап
+          private: Ð\94овеÑ\80лив пристап
           rail: Железница
           reserve: Природен резерват
           resident: Станбено подрачје
@@ -1480,7 +1457,6 @@ mk:
       preview: Преглед
     search: 
       search: Пребарај
-      search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
       submit_text: ->
       where_am_i: Каде сум?
       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
@@ -1489,13 +1465,19 @@ mk:
       search_results: Резултати од пребарувањето
   time: 
     formats: 
-      friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
+      blog: "%e %B %Y г."
+      friendly: "%e %B %Y г. во %H:%M ч."
   trace: 
     create: 
       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
       upload_trace: Подигни GPS-трага
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
+    description: 
+      description_with_count: 
+        one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
+        other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
+      description_without_count: GPX-податотека од %{user}
     edit: 
       description: "Опис:"
       download: преземи
@@ -1514,6 +1496,8 @@ mk:
       visibility: "Видливост:"
       visibility_help: што значи ова?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
+    georss: 
+      title: GPS-траги од OpenStreetMap
     list: 
       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
@@ -1524,7 +1508,7 @@ mk:
     make_public: 
       made_public: Трагата е објавена
     offline: 
-      heading: GPX-складиште вон интернет
+      heading: GPX-складиштето е исклучено
       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
     offline_warning: 
       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
@@ -1539,7 +1523,7 @@ mk:
       map: карта
       more: повеќе
       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
-      private: Ð\9fРÐ\98Ð\92Ð\90ТНО
+      private: Ð\9bÐ\98ЧНО
       public: ЈАВНО
       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
@@ -1589,7 +1573,7 @@ mk:
       visibility: "Видливост:"
     visibility: 
       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
-      private: Ð\9fÑ\80иваÑ\82но (споделено само како анонимни, неподредени точки)
+      private: Ð\94овеÑ\80ливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
   user: 
@@ -1646,16 +1630,16 @@ mk:
       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
     confirm: 
       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
-      before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
       button: Потврди
-      heading: Потврди корисничка сметка
+      heading: Проверете си ја е-поштата
+      introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
+      introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
-      reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
-      success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
-      unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
+      reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
+      unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
     confirm_email: 
       button: Потврди
-      failure: Ð¡Ð¾ Ð¾Ð²Ð¾Ñ\98 Ð¶ÐµÑ\82он е потврдена веќе една е-поштенска адреса
+      failure: Ð¡Ð¾ Ð¾Ð²Ð°Ð° Ñ\88иÑ\84Ñ\80а е потврдена веќе една е-поштенска адреса
       heading: Потврди промена на е-пошта
       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
@@ -1689,8 +1673,8 @@ mk:
       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
       no account: Немате сметка?
       openid: "%{logo} OpenID:"
-      openid invalid: Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82, вашиот OpenID е погрешно обликуван
-      openid missing provider: Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
+      openid invalid: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», вашиот OpenID е погрешно обликуван
+      openid missing provider: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
       openid_logo_alt: Најава со OpenID
       openid_providers: 
         aol: 
@@ -1699,9 +1683,6 @@ mk:
         google: 
           alt: Најава со OpenID од Google
           title: Најава со Google
-        myopenid: 
-          alt: Најава со OpenID од myOpenID
-          title: Најава со myOpenID
         openid: 
           alt: Најава со URL за OpenID
           title: Најава со OpenID
@@ -1737,19 +1718,18 @@ mk:
       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
       success: Сега сте пријатели со %{name}!
     new: 
+      about: 
+        header: Слободна и уредлива
+        html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
-      continue: Ð\9fÑ\80одолжи
+      continue: Ð ÐµÐ³Ð¸Ñ\81Ñ\82Ñ\80аÑ\86иÑ\98а
       display name: "Име за приказ:"
       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
       email address: "Е-пошта:"
-      fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
-      flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
-      flash welcome: Ви благодариме што се регистриравте. Ви испративме порака на %{email} со некои совети за тоа како да почнете.
-      heading: Создајте корисничка сметка
       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
-      no_auto_account_create: Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82 моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
+      no_auto_account_create: Ð\97а Ð¶Ð°Ð», моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
       openid: "%{logo} OpenID:"
       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
@@ -1758,7 +1738,7 @@ mk:
       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
-      title: Ð\9dапÑ\80ави Ñ\81меÑ\82ка
+      title: Ð ÐµÐ³Ð¸Ñ\81Ñ\82Ñ\80аÑ\86иÑ\98а
       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
     no_such_user: 
       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
@@ -1776,7 +1756,7 @@ mk:
     reset_password: 
       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
       flash changed: Лозинката ви е сменета.
-      flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
+      flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
       heading: Смени лозинка за %{user}
       password: "Лозинка:"
       reset: Смени лозинка
@@ -1784,7 +1764,7 @@ mk:
     set_home: 
       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
     suspended: 
-      body: "<p>\n  Ð\9dажалоÑ\81Ñ\82, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
+      body: "<p>\n  Ð\97а Ð¶Ð°Ð», вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
       heading: Сметката е закочена
       title: Сметката е закочена
       webmaster: мреж. управник
@@ -1807,12 +1787,12 @@ mk:
       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
     view: 
       activate_user: активирај го корисников
-      add as friend: Ð´одај во пријатели
+      add as friend: Ð\94одај во пријатели
       ago: (пред %{time_in_words_ago})
       block_history: примени блокови
-      blocks by me: Ð¸звршени болокови
-      blocks on me: Ð´обиени блокови
-      comments: Ðºоментари
+      blocks by me: Ð\98звршени болокови
+      blocks on me: Ð\94обиени блокови
+      comments: Ð\9aоментари
       confirm: Потврди
       confirm_user: потврди го корисников
       create_block: блокирај го корисников
@@ -1824,8 +1804,8 @@ mk:
       deactivate_user: деактивирај го корисников
       delete_user: избриши го корисников
       description: Опис
-      diary: Ð´невник
-      edits: уредувања
+      diary: Ð\94невник
+      edits: Уредувања
       email address: Е-пошта
       friends_changesets: измени на пријателите
       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
@@ -1836,21 +1816,23 @@ mk:
       m away: "%{count} м од вас"
       mapper since: "Картограф од:"
       moderator_history: дадени блокови
-      my comments: мои коментари
-      my diary: мојот дневник
-      my edits: мои уредувања
-      my notes: мои белешки
-      my settings: мои прилагодувања
-      my traces: мои траги
+      my comments: Мои коментари
+      my diary: Мојот дневник
+      my edits: Мои уредувања
+      my messages: Мои пораки
+      my notes: Мои белешки
+      my profile: Мојот профил
+      my settings: Мои нагодувања
+      my traces: Мои траги
       nearby users: Други соседни корисници
       nearby_changesets: измени на соседните корисници
       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
       new diary entry: нова ставка во дневникот
       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
-      notes: Ð±ÐµÐ»ÐµÑ\88ки
+      notes: Ð\91елеÑ\88ки Ð½Ð° ÐºÐ°Ñ\80Ñ\82аÑ\82а
       oauth settings: oauth поставки
-      remove as friend: Ð¾тстрани од пријатели
+      remove as friend: Ð\9eтстрани од пријатели
       role: 
         administrator: Овој корисник е администратор
         grant: 
@@ -1860,11 +1842,11 @@ mk:
         revoke: 
           administrator: Лиши од администраторски пристап
           moderator: Лиши од модераторски пристап
-      send message: Ð¸спрати порака
+      send message: Ð\98спрати порака
       settings_link_text: прилагодувања
       spam score: "Оцена за спам:"
       status: "Статус:"
-      traces: траги
+      traces: Траги
       unhide_user: покажи го корисникот
       user location: Местоположба на корисникот
       your friends: Ваши пријатели
@@ -1932,8 +1914,8 @@ mk:
       showing_page: Страница %{page}
       status: Статус
     period: 
-      one: 1 час
-      other: "%{count} час"
+      one: еден час
+      other: "%{count} часа"
     revoke: 
       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
       flash: Овој блок е поништен.
@@ -1977,3 +1959,25 @@ mk:
       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
       heading: Потврди лишување од улога
       title: Потврди лишување од улога
+  welcome_page: 
+    add_a_note: 
+      paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
+      paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
+      title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
+    basic_terms: 
+      editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
+      node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
+      paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
+      tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
+      title: Основни картографски поими
+      way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
+    introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
+    questions: 
+      paragraph_1_html: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.\n<a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>."
+      title: Имате прашања?
+    start_mapping: Почнете да ги работите картите
+    title: Добре дојдовте!
+    whats_on_the_map: 
+      off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
+      on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
+      title: Што има на картата