Remove myopenid from openid providers
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
index 0d82e6d..2aa46cc 100644 (file)
@@ -1,8 +1,21 @@
 # Messages for Upper Sorbian (hornjoserbsce)
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: syck-pecl
+# Author: J budissin
 # Author: Michawiki
 hsb: 
+  about_page: 
+    community_driven_html: "Zhromadźenstwo OpenStreetMap je wšelakore, rozpalite a rosće kóždy dźeń.\nNaši sobuskutkowacy su zahorići kartěrowarjo, GIS-profijo, inženjerojo, kotřiž OSM-serwery ćěrja, pomocnicy, kotřiž kónčiny katastrofow kartěruja a wjele wjace.\nZo by wjace wo zhromadźenstwje zhonił, hlej <a href='%{diary_path}'>wužiwarske dźeniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zhromadźenstwa</a> a websydło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>"
+    community_driven_title: Wot zhromadźenstwa spěchowany
+    copyright_html: <span>&copy; </span>sobuskutkowacy<br>OpenStreetMap
+    lede_text: OpenStreetMap twori so wot zhromadźenstwa kartěrowarjow, kotřiž daty wo hasach, pućach, kofejownjach, dwórnišćach a wjele wjace na cyłym swěće přinošuja a hladaja.
+    local_knowledge_html: OpenStreetMap kładźe wažnosć na lokalnu wědu. Sobuskutkowacy wužiwaja powětrowe wobrazy, GPS-graty a pólne karty, zo bychu přepruwowali, zo by OSM je dokładny a aktualny.
+    local_knowledge_title: Lokalna wěda
+    next: Přichodna
+    open_data_html: "OpenStreetMap wobsahuje <i>zjawne daty</i>: Móžeš je za kóždy zaměr wužiwać, dołhož OpenStreetMap a jeho sobuskutkowacych naspomnješ. Jeli daty na wěste wašnje změniš abo wutworiš, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić.Hlej <a href='%{copyright_path}'>stronu awtorskeho prawa a licency</a> za podrobnosće."
+    open_data_title: Zjawne daty
+    partners_title: Partnerojo
+    used_by: "%{name} staja kartowe daty za sta websydłow, mobilne nałoženja a graty k dispoziciji"
   activerecord: 
     attributes: 
       diary_comment: 
@@ -11,7 +24,7 @@ hsb:
         language: Rěč
         latitude: Šěrokostnik
         longitude: Dołhostnik
-        title: Titul
+        title: Tema
         user: Wužiwar
       friend: 
         friend: Přećel
@@ -20,7 +33,7 @@ hsb:
         body: Tekst
         recipient: Přijimowar
         sender: Wotpósłar
-        title: Titul
+        title: Tema
       trace: 
         description: Wopisanje
         latitude: Šěrokostnik
@@ -80,99 +93,63 @@ hsb:
       blocked: Twój přistup k API je so blokował. Prošu přizjew so do webpowjercha, zo by wjace zhonił.
       need_to_see_terms: Twój přistup na API je nachwilu wusadźeny. Prošu přizjew so k webpowjerchej, zo by sej wuměnjenja za sobuskutkowacych wobhladał. Njetrjebaš přezjedny być, dyrbiš sej je jenož wobhladać.
   browse: 
+    anonymous: anonymny
     changeset: 
-      changeset: "Sadźba změnow: %{id}"
+      belongs_to: Awtor
       changesetxml: Sadźba změnow XML
       feed: 
         title: Sadźba změnow %{id}
         title_comment: Sadźba změnow %{id} - %{comment}
+      node: Suki (%{count})
+      node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
       osmchangexml: osmChange XML
-      title: Sadźba změnow
-    changeset_details: 
-      belongs_to: "Słuša k:"
-      bounding_box: "Wuběranski wobłuk:"
-      box: kašćik
-      closed_at: "Začinjeny:"
-      created_at: "Wutworjeny:"
-      has_nodes: 
-        few: "Ma slědowace %{count} suki:"
-        one: "Ma slědowacy %{count} suk:"
-        other: "Ma slědowacych %{count} sukow:"
-        two: "Ma slědowacej %{count} sukaj:"
-      has_relations: 
-        few: "Ma slědowace %{count} relacije:"
-        one: "Ma slědowacu %{count} relaciju:"
-        other: "Ma slědowacych %{count} relacijow:"
-        two: "Ma slědowacej %{count} relaciji:"
-      has_ways: 
-        few: "Ma slědowace %{count} puće:"
-        one: "Ma slědowacy %{count} puć:"
-        other: "Ma slědowacych %{count} pućow:"
-        two: "Ma slědowacej %{count} pućej:"
-      no_bounding_box: Za tutu sadźbu změnow njeje so wuběranski wobłuk składował.
-      show_area_box: Wobłukowy kašćik pokazać
-    common_details: 
-      changeset_comment: "Komentar:"
-      deleted_at: "Zhašany:"
-      deleted_by: "Zhašany wot:"
-      edited_at: "Wobdźěłany:"
-      edited_by: "Wobdźěłany wot:"
-      in_changeset: "W sadźbje změnow:"
-      version: "Wersija:"
+      relation: Relacije (%{count})
+      relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
+      title: "Sadźba změnow: %{id}"
+      way: Puće (%{count})
+      way_paginated: Puće (%{x}-%{y} z %{count})
+    closed: "Začinjeny:"
+    closed_by_html: Začinjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
+    closed_html: Začinjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr>
     containing_relation: 
       entry: Relacija %{relation_name}
       entry_role: Relacija %{relation_name} (jako %{relation_role})
-    map: 
-      deleted: Zničeny
-      edit: 
-        area: Wobłuk wobdźěłać
-        node: Suk wobdźěłać
-        relation: Relaciju wobdźěłać
-        way: Puć wobdźěłać
-      larger: 
-        area: Wobłuk na wjetšej karće pokazać
-        node: Suk na wjetšej karće pokazać
-        relation: Relaciju na wjetšej karće pokazać
-        way: Puć na wjetšej karće pokazać
-      loading: Začituje so...
-    navigation: 
-      all: 
-        next_changeset_tooltip: Přichodna sadźba změnow
-        next_node_tooltip: Přichodny suk
-        next_relation_tooltip: Přichodna relacija
-        next_way_tooltip: Přichodny puć
-        prev_changeset_tooltip: Předchadna sadźba změnow
-        prev_node_tooltip: Předchadny suk
-        prev_relation_tooltip: Předchadna relacija
-        prev_way_tooltip: Předchadny puć
-      user: 
-        name_changeset_tooltip: Změny wot wužiwarja %{user} pokazać
-        next_changeset_tooltip: Přichodna změna wot wužiwarja %{user}
-        prev_changeset_tooltip: Předchadna změna wot wužiwarja %{user}
+    created: Wutworjeny
+    created_by_html: Wutworjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
+    created_html: Wutworjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr>
+    deleted_by_html: Zhašany <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
+    download_xml: XML sćahnyć
+    edited_by_html: wobdźěłany <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
+    in_changeset: Sadźba změnow
+    location: "Městno:"
+    no_comment: (žadyn komentar)
     node: 
-      download_xml: XML sćahnyć
-      edit: Suk wobdźěłać
-      node: Suk
-      node_title: "Suk: %{node_name}"
-      view_history: Stawizny pokazać
-    node_details: 
-      coordinates: "Koordinaty:"
-      part_of: "Dźěl wot:"
-    node_history: 
-      download_xml: XML sćahnyć
-      node_history: Sukata historija
-      node_history_title: "Sukata historija: %{node_name}"
-      view_details: Podrobnosće pokazać
+      history_title: "Sukata historija: %{name}"
+      title: "Suk: %{name}"
     not_found: 
-      sorry: Wodaj, %{type} z id %{id} njebu namakany.
+      sorry: "Wodaj, %{type} #%{id} njebu namakany."
       type: 
         changeset: sadźba změnow
         node: suk
         relation: relacija
         way: puć
-    paging_nav: 
-      of: wot
-      showing_page: Pokazuje so strona
+    note: 
+      closed_by: Sčinjeny wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      closed_by_anonymous: Sčinjeny wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      closed_title: "Sčinjena pokazka #%{note_name}"
+      commented_by: Komentar wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      commented_by_anonymous: Komentar wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      description: Wopisanje
+      hidden_by: Schowany wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      hidden_title: "Schowana pokazka #%{note_name}"
+      new_note: Nowa pokazka
+      open_by: Wutworjeny wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      open_by_anonymous: Wutworjeny wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      open_title: "Njesčinjena pokazka #%{note_name}"
+      reopened_by: Reaktiwizowany wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      reopened_by_anonymous: Reaktiwizowany wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
+      title: "Suk: %{id}"
+    part_of: "Dźěl wot:"
     redacted: 
       message_html: Wersija %{version} tutoho %{type}a njeda so pokazać, dokelž je so hižo redigowała. Prošu, hlej %{redaction_link} za podronosće.
       redaction: Redakcija %{id}
@@ -181,18 +158,9 @@ hsb:
         relation: relacija
         way: puć
     relation: 
-      download_xml: XML sćahnyć
-      relation: Relacija
-      relation_title: "Relacija: %{relation_name}"
-      view_history: Stawizny pokazać
-    relation_details: 
-      members: "Čłonojo:"
-      part_of: "Dźěl wot:"
-    relation_history: 
-      download_xml: XML sćahnyć
-      relation_history: Relaciska historija
-      relation_history_title: "Relaciska historija: %{relation_name}"
-      view_details: Podrobnosće pokazać
+      history_title: "Historija relacije: %{name}"
+      members: Čłonojo
+      title: "Relacija: %{name}"
     relation_member: 
       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
       type: 
@@ -200,41 +168,12 @@ hsb:
         relation: Relacija
         way: Puć
     start_rjs: 
-      data_frame_title: Daty
-      data_layer_name: Kartowe daty přepytać
-      details: Podrobnosće
-      edited_by_user_at_timestamp: Wobdźěłany wot wužiwarja %{user} dnja %{timestamp}
-      hide_areas: Kónčiny schować
-      history_for_feature: Historija za %{feature}
+      feature_warning: "%{num_features} funkcijow so začituje, štož móže twój wobhladowak spomalić abo přećežić. Chceš tute daty zwobraznić?"
       load_data: Daty začitać
-      loaded_an_area_with_num_features: Sy wobłuk začitał, kotryž %{num_features} elementow wobsahuje. Powšitkownje někotre wobhladowaki maja problemy ze zwobraznjenju tajkeho mnóstwa datow. Powšitkownje wobhladowaki najlěpje funguja, hdyž mjenje hač %{num_features} elementow naraz zwobraznjeja; hewak so wobhladowak spomali abo samo hižo njereaguje.  Jeli chceš tute daty woprawdźe zwobraznić, klikń deleka na tłóčatko.
       loading: Začituje so...
-      manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
-      object_list: 
-        api: Tutón wobłuk wot API wotwołać
-        back: Objektowu lisćinu zwobraznić
-        details: Podrobnosće
-        heading: Objektowa lisćina
-        history: 
-          type: 
-            node: Suk %{id}
-            way: Puć %{id}
-        selected: 
-          type: 
-            node: Suk %{id}
-            way: Puć %{id}
-        type: 
-          node: Suk
-          way: Puć
-      private_user: priwatny wužiwar
-      show_areas: Kónčiny pokazać
-      show_history: Historiju pokazać
-      unable_to_load_size: "Njeje móžno začitać: Wulkosć %{bbox_size} wobłuka je přewulka ((dyrbi mjenje hač %{max_bbox_size} być)"
-      view_data: Daty za aktualny kartowy napohlad pokazać
-      wait: Čakać...
-      zoom_or_select: Wobłuk karty powjetšić abo wubrać
     tag_details: 
       tags: "Atributy:"
+      telephone_link: "%{phone_number} zawołać"
       wiki_link: 
         key: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}
         tag: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}=%{value}
@@ -246,38 +185,27 @@ hsb:
         node: suk
         relation: relacija
         way: puć
+    version: Wersija
+    view_details: Podrobnosće pokazać
+    view_history: Historiju pokazać
     way: 
-      download_xml: XML sćahnyć
-      edit: Puć wobdźěłać
-      view_history: Stawizny pokazać
-      way: Puć
-      way_title: "Puć: %{way_name}"
-    way_details: 
       also_part_of: 
-        few: tež dźěl pućow %{related_ways}
-        one: tež dźěl puća %{related_ways}
-        other: tež dźěl pućow %{related_ways}
-        two: tež dźěl pućow %{related_ways}
-      nodes: "Suki:"
-      part_of: "Dźěl wot:"
-    way_history: 
-      download_xml: XML sćahnyć
-      view_details: Podrobnosće pokazać
-      way_history: Pućna historija
-      way_history_title: "Pućna historija: %{way_name}"
+        few: dźěl pućow %{related_ways}
+        one: dźěl puća %{related_ways}
+        other: dźěl pućow %{related_ways}
+        two: dźěl pućow %{related_ways}
+      history_title: "Historija puća: %{name}"
+      nodes: Suki
+      title: "Puć: %{name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Anonymny
-      big_area: (wulki)
-      no_comment: (žadyn)
       no_edits: (žane změny)
-      show_area_box: wobłuk pokazać
-      still_editing: (wobdźěłuje so hišće)
       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
     changeset_paging_nav: 
       next: Přichodna »
       previous: « Předchadna
-      showing_page: Pokazuje so strona %{page}
+      showing_page: Strona %{page}
     changesets: 
       area: Wobłuk
       comment: Komentar
@@ -285,26 +213,17 @@ hsb:
       saved_at: Datum składowanja
       user: Wužiwar
     list: 
-      description: Aktualne změny
-      description_bbox: Sadźby změnow znutřka %{bbox}
-      description_friend: Změny twojich přećelow
-      description_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
-      description_user: Sadźby změnow wot %{user}
-      description_user_bbox: Sadźby změnow wot %{user} znutřka %{bbox}
-      empty_anon_html: Dotal žane změny nječinjene
-      empty_user_html: Zda so, zo hišće njejsy žane změny přewjedł. Zo by započał, přečitaj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Beginners Guide (přewodnik za započatkarjow)</a>.
-      heading: Sadźby změnow
-      heading_bbox: Sadźby změnow
-      heading_friend: Sadźby změnow
-      heading_nearby: Sadźby změnow
-      heading_user: Sadźby změnow
-      heading_user_bbox: Sadźby změnow
+      empty: Žane sadźby změnow namakane.
+      empty_area: Žane sadźby změnow w tutym wobłuku.
+      empty_user: Žane sadźby změnow wot tutoho wužiwarja.
+      load_more: Wjace začitać
+      no_more: Žane dalše sadźby změnow namakane.
+      no_more_area: Žane dalše sadźby změnow w tutym wobłuku.
+      no_more_user: Žane dalše sadźby změnow wot tutoho wužiwarja.
       title: Sadźby změnow
-      title_bbox: Sadźby změnow znutřka %{bbox}
       title_friend: Změny twojich přećelow
       title_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
       title_user: Sadźby změnow wot %{user}
-      title_user_bbox: Sadźby změnow wot %{user} znutřka %{bbox}
     timeout: 
       sorry: Bohužel je předołho trało, skupiny změny, kotrež sy požadał, wotwołać.
   diary_entry: 
@@ -361,7 +280,7 @@ hsb:
       newer_entries: Nowše zapiski
       no_entries: Žane zapiski w dźeniku
       older_entries: Starše zapiski
-      recent_entries: "Najnowše dźenikowe zapiski:"
+      recent_entries: Najnowše dźenikowe zapiski
       title: Dźeniki wužiwarjow
       title_friends: Dźeniki přećelow
       title_nearby: Dźeniki wužiwarjow w bliskosći
@@ -385,6 +304,9 @@ hsb:
       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
   editor: 
     default: Standard (tuchwilu %{name}
+    id: 
+      description: iD (we wobhladowaku zasadźeny editor)
+      name: iD
     potlatch: 
       description: Potlatch 1 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
       name: Potlatch 1
@@ -416,17 +338,37 @@ hsb:
       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
       scale: Měritko
       too_large: 
-        body: Tutón wobłuk je přewulki za eksportowanje jako XML-daty OpenStreetMap. Prošu powjetš abo wubjer mjeńši wobłuk.
-        heading: Wobłuk přewulki
+        advice: "Jeli horni eksport so njeradźi, prošu wuwaž, hač wužiwaš jednu ze slědowacych lisćinow:"
+        body: "Tutón wobłuk je přewulki za eksportowanje jako XML-daty OpenStreetMap. Prošu powjetš abo wubjer mjeńši wobłuk abo wužij jedne ze slědowacych žórłow za sćehnjenje wulkich mnóstwow datow:"
+        geofabrik: 
+          description: Prawidłownje zaktualizowane wućahi kontinentow, krajow a wubranych městow
+          title: Geofabrik Downloads
+        metro: 
+          description: Wućahi za najwjetše swětowe města a jich wokoliny
+          title: Metro Extracts
+        other: 
+          description: Přidatne žórła nalistowane na wikiju OpenStreetMap
+          title: Druhe žórła
+        overpass: 
+          description: Tutón wobłuk ze špiheloweho serwera datoweje banki OpenStreetMap sćahnyć
+          title: Overpass API
+        planet: 
+          description: Prawidłownje zaktualizowane kopije dospołneje datoweje banki OpenStreetMap
+          title: Planet OSM
       zoom: Skalowanje
-    start_rjs: 
-      add_marker: Karće marku přidać
-      change_marker: Poziciju marki změnić
-      click_add_marker: Na kartu klikný, zo by so marka přidała
-      drag_a_box: Ramik na karće rozćahać, zo by so wobłuk wubrał
-      export: Eksport
-      manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
-      view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
+    title: Eksportować
+  fixthemap: 
+    how_to_help: 
+      add_a_note: 
+        instructions_html: "Klikń prosće na <a class='icon note'></a> abo na samsny symbol w zwobraznjenju karty.\nTo přida karće marku, kotruž móžeš přez ćehnjenje přesunyć.\nPřidaj swoju powěsć, klikń potom na Składować a druzy kartěrowarjo to přeslědźa."
+      join_the_community: 
+        explanation_html: Jeli sy problem z našimi kartowymi datami pytnył, na přikład dróha abo twoja adresa faluje, je najlěpše wašnje, z tym pokročować, so zhromadźenstwu OpenStreetMap přiidružić a sam daty přidać abo korigować.
+        title: Do zhromadźenstwa zastupić
+      title: Kak móžeš pomhać
+    other_concerns: 
+      explanation_html: Jeli maš wobmyslenja wo tym, kak so naše daty wužiwaja abo nastupajo wobsah, wopytaj našu <a href='/copyright'>stronu awtorstwa</a> za dalše zakonjowe informacije abo staj so z wotpowědnej <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>dźěłowej skupinu</a> do zwiska.
+      title: Druhe naležnosće
+    title: Problem zdźělić / Kartu poprawić
   geocoder: 
     description: 
       title: 
@@ -456,12 +398,26 @@ hsb:
       title: 
         ca_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        geonames_reverse: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_nominatim: 
+      admin_levels: 
+        level10: Předměstowa hranica
+        level2: Statna hranica
+        level4: Krajna hranica
+        level5: Regionowa hranica
+        level6: Wokrjesowa hranica
+        level8: Měsćanska hranica
+        level9: Hranica měšćanskeho dźěla
       prefix: 
+        aerialway: 
+          chair_lift: Sydłowy lift
+          drag_lift: Wlečny lift
+          station: Gondlowa stacija
         aeroway: 
           aerodrome: Lětanišćo
           apron: Lětanske předpolo
@@ -555,6 +511,7 @@ hsb:
           shower: Duša
           social_centre: Socialne srjedźišćo
           social_club: Towarstwo
+          social_facility: Socialne zarjadnišćo
           studio: Studijo
           supermarket: Superwiki
           swimming_pool: Płuwanišćo
@@ -583,6 +540,9 @@ hsb:
           "yes": Móst
         building: 
           "yes": Twarjenje
+        emergency: 
+          fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
+          phone: Nuzowy telefon
         highway: 
           bridleway: Jěchanski puć
           bus_guideway: Trolejbusowy milinowód
@@ -604,6 +564,7 @@ hsb:
           platform: Platforma
           primary: Dróha prěnjeho rjada
           primary_link: Dróha prěnjeho rjada
+          proposed: Planowana dróha
           raceway: Pista
           residential: Bydlenska hasa
           rest_area: Wotpočnišćo
@@ -615,6 +576,7 @@ hsb:
           speed_camera: Błyskadło
           steps: Schodźenki
           stile: Płótne stupadło
+          street_lamp: Nadróžna latarnja
           tertiary: Dróha třećeho rjada
           tertiary_link: Dróha třećeho rjada
           track: Pólny puć
@@ -630,6 +592,7 @@ hsb:
           building: Twarjenje
           castle: Hród
           church: Cyrkej
+          citywalls: Měšćanske murje
           fort: Fort
           house: Dom
           icon: Ikona
@@ -639,6 +602,7 @@ hsb:
           monument: Pomnik
           museum: Muzej
           ruins: Rozpadanki
+          tomb: Row
           tower: Wěža
           wayside_cross: Pućny křiž
           wayside_shrine: Stołp
@@ -706,6 +670,8 @@ hsb:
           airfield: Wojerske lětanišćo
           barracks: Kaserna
           bunker: Bunker
+        mountain_pass: 
+          "yes": Hórski přesmyk
         natural: 
           bay: Zaliw
           beach: Přibrjóh
@@ -743,7 +709,7 @@ hsb:
           tree: Štom
           valley: Doł
           volcano: Wulkan
-          water: Wodźizny
+          water: wodźizna
           wetland: Łučina
           wetlands: Łučiny
           wood: Lěs
@@ -775,6 +741,7 @@ hsb:
           locality: Sydlišćo
           moor: Bahno
           municipality: Gmejna
+          neighbourhood: Bydlenski wobwod
           postcode: Postowe wodźenske čisło
           region: Region
           sea: Morjo
@@ -800,8 +767,10 @@ hsb:
           narrow_gauge: Wuskokolijata železnica
           platform: Železniske nastupišćo
           preserved: Muzejowa železnica
+          proposed: Planowana železniska čara
           spur: Přizamkowe kolije
           station: Dwórnišćo
+          stop: Železniske zastanišćo
           subway: Metrowa stacija
           subway_entrance: Zachod do podzemskeje železnicy
           switch: Wuhibka
@@ -817,6 +786,7 @@ hsb:
           beverages: Napojowe wiki
           bicycle: Wobchod za kolesa
           books: Kniharnja
+          boutique: Butika
           butcher: Rěznik
           car: Awtosalon
           car_parts: Awtowe narunanki
@@ -830,6 +800,7 @@ hsb:
           convenience: Miniwiki
           copyshop: Kopěrowanski wobchod
           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
+          deli: Delikatesowy wobchod
           department_store: Kupnica
           discount: Wobchod za tunje artikle
           doityourself: Paslerska potrjeba
@@ -866,17 +837,21 @@ hsb:
           organic: Biowobchod
           outdoor: Wobchod pod hołym njebjom
           pet: Coowobchod
+          pharmacy: Lěkarnja
           photo: Fotograf
           salon: Salon
+          second_hand: Nakupowanišćo
           shoes: Wobchod črijow
           shopping_centre: Nakupowanišćo
           sports: Sportowy wobchod
           stationery: Papjernistwo
           supermarket: Superwiki
+          tailor: Krawcownja
           toys: Wobchod za hrajki
           travel_agency: Pućowanski běrow
           video: Widejowobchod
           wine: Wobchod za spirituozy
+          "yes": Wobchod
         tourism: 
           alpine_hut: Hórska bawda
           artwork: Wuměłska twórba
@@ -899,6 +874,7 @@ hsb:
           viewpoint: Wuhladnišćo
           zoo: Coo
         tunnel: 
+          culvert: Wotwódny kanal
           "yes": Tunl
         waterway: 
           artificial: Kumštna wodowa dróha
@@ -917,71 +893,122 @@ hsb:
           rapids: Rěčne prohi
           river: Rěka
           riverbank: Rěčny brjóh
-          stream: Wulkorěka
+          stream: rěčka
           wadi: Wadi
           water_point: Wódne městno
           waterfall: Wodopad
           weir: Spušćadło
+  help_page: 
+    help: 
+      description: Prašej so něčeho abo pytaj za wotmołwami na stronje prašenjow a wotmołwow OpenStreetMap.
+      title: help.openstreetmap.org
+      url: https://help.openstreetmap.org/
+    introduction: OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanskich temow.
+    title: Wo pomoc prosyć
+    welcome: 
+      description: Započ z tutym spěšnym nawodom, kotryž zakłady OpenStreetMap wobsahuje.
+      title: Witaj k OSM
+      url: /welcome
+    wiki: 
+      description: Přepytaj wiki za nadrobnej OSM-dokumentaciju
+      title: wiki.openstreetmap.org
+      url: http://wiki.openstreetmap.org/
   javascripts: 
+    close: Začinić
+    edit_help: Přesuń kartu do městna, kotrež chceš wobdźěłać, powjetš tam a klikń potom tu.
+    key: 
+      title: Legenda
+      tooltip: Legenda
+      tooltip_disabled: Legenda jenož za standardnu runinu k dispoziciji steji
     map: 
       base: 
         cycle_map: Kolesowa karta
+        hot: Sobuskutkowacy humanitarneje pomocy
         mapquest: MapQuest Open
         standard: Standard
         transport_map: Wobchadna karta
+      copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobuskutkowarjo OpenStreetMap</a>
+      donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Darić</a>
+      layers: 
+        data: Kartowe daty
+        header: Kartowe runiny
+        notes: Pokazki
+        overlays: Woršty za pytanje za zmylkami na karće zmóžnić
+        title: Runiny
+      locate: 
+        popup: Sy znutřka {distance} {unit} wokoło tutoho dypka
+        title: Aktualne městno pokazać
+      zoom: 
+        in: Powjetšić
+        out: Pomjeńšić
+    notes: 
+      new: 
+        add: Pokazku přidać
+        intro: Sy zmylk widźał abo zo něšto faluje? Informuj druhich kartografow, zo móhli to porjedźić. Přesuń marku ke korektnej poziciji a zapisaj pokazku, zo by problem wujasnił. (Prošu njezapodaj wosobinske informacije abo informacije z kartow škitanych přez awtorske prawo abo lisćiny rjadowakow.)
+      show: 
+        anonymous_warning: Tuta pokazka wobsahuje komentary wot anonymnych wužiwarjow, kotrež měli so njewotwisnje přepruwować.
+        comment: Komentar
+        comment_and_resolve: Komentować a sčinić
+        hide: Schować
+        reactivate: Znowa aktiwizować
+        resolve: Sčinjeny
+    share: 
+      cancel: Přetorhnyć
+      center_marker: Kartu na marce centrować
+      custom_dimensions: Swójske wotměry nastajić
+      download: Sćahnyć
+      embed: HTML
+      format: "Format:"
+      image: Wobraz
+      image_size: Wobraz pokaza standardnu runinu pola
+      include_marker: Kartowu marku stajić
+      link: Wotkaz abo HTML
+      long_link: Wotkaz
+      paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasadźił
+      scale: "Měritko:"
+      short_link: Krótki wotkaz
+      short_url: Krótki URL
+      title: Dźělić
+      view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
     site: 
+      createnote_disabled_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazku přidał
+      createnote_tooltip: Karće pokazku přidać
       edit_disabled_tooltip: Za wobdźěłowanje karty powjetšić
       edit_tooltip: Kartu wobdźěłać
-      edit_zoom_alert: Dyrbiš powjetšić, zo by kartu wobdźěłał
-      history_disabled_tooltip: Za zwobraznjenje změnow za tutón wobłuk powjetšić
-      history_tooltip: Změny za tutón wobłuk pokazać
-      history_zoom_alert: Dyrbiš powjetšić, zo by wobdźěłowansku historiju widźał
+      map_data_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by daty widźał
+      map_notes_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazki widźał
   layouts: 
+    about: Wo
     community: Zhromadźenstwo
     community_blogs: Blogi zhromadźenstwa
     community_blogs_title: Blogi čłonow zhromadźenstwa OpenStreetMap
-    copyright: Awtorske prawo a licenca
-    documentation: Dokumentacija
-    documentation_title: Dokumentacija za projekt
+    copyright: Awtorske prawo
+    data: Daty
     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez %{link} k fondsej aktualizacije hardwary.
-    donate_link_text: Darjenje
     edit: Wobdźěłać
     edit_with: Z %{editor} wobdźěłać
     export: Eksport
-    export_tooltip: Kartowe daty eksportować
+    export_data: Daty eksportować
     foundation: Załožba
     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
     gps_traces: GPS-ćěrje
     gps_traces_tooltip: GPS-ćěrje zrjadować
     help: Pomoc
-    help_centre: Srjedźišćo pomocy
-    help_title: Sydło pomocy za projekt
     history: Historija
-    home: domoj
-    home_tooltip: Domoj hić
-    inbox_html: póstowy dochad (%{count})
-    inbox_tooltip: 
-      few: Twój póstowy kašćik wobsahuje %{count} njepřečitane powěsće
-      one: Twój póstowy kašćik 1 njepřečitanu powěsć wobsahuje
-      other: Twój póstowy kašćik wobsahuje %{count} njepřečitanych powěsćow
-      two: Twój póstowy kašćik wobsahuje %{count} njepřečitanej powěsći
-      zero: Twój póstowy kašćik žane njepřečitane powěsće njewobsahuje.
-    intro_1: OpenStreetMap je swobodna wobdźěłujomna karta cyłeho swěta. Bu za ludźi kaž wy wutworjena.
+    home: K domjacemu stejnišću
     intro_2_create_account: Załož wužiwarske konto
-    intro_2_download: sćahnyć
-    intro_2_html: Móžeš daty darmo %{download} a pod %{license} %{use}.  %{create_account}, zo by kartu polěpšił.
-    intro_2_license: zjawnej licencu
-    intro_2_use: wužiwać
-    intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
-    log_in: přizjewić
+    intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
+    intro_text: OpenStreetMap je karta swěta, wutworjena wot ludźi kaž ty a hodźi so swobodnje pod wotewrjenej licencu wužiwać.
+    learn_more: Dalše informacije
+    log_in: Přizjewić
     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
     logo: 
       alt_text: OpenStreetMap logo
-    logout: wotzjewić
-    logout_tooltip: Wotzjewić
+    logout: Wotzjewić
     make_a_donation: 
       text: Darić
       title: OpenStreetMap z pjenježnym darom podpěrać
+    more: Wjace
     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
     partners_bytemark: Bytemark Hosting
@@ -990,17 +1017,12 @@ hsb:
     partners_partners: partnerow
     partners_ucl: z UCL VR Centre
     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
-    sign_up: registrować
+    sign_up: Registrować
     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
+    start_mapping: Kartěrowanje započeć
     tag_line: Swobodna swětowa karta
     user_diaries: Dźeniki
     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
-    view: Karta
-    view_tooltip: Kartu pokazać
-    welcome_user: Witaj, %{user_link}
-    welcome_user_link_tooltip: Twoja wužiwarska strona
-    wiki: Wiki
-    wiki_title: Wikisydło za projekt
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: jendźelskim originalom
@@ -1012,6 +1034,7 @@ hsb:
         title: Připokazanski přikład
       contributors_at_html: "<strong>Awstriska</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (pod <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> a Land Tirol (pod <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT ze změnami</a>)."
       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Wobsahuje daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
+      contributors_fi_html: "<strong>Finska</strong>: Wobsahuje daty z topografiskeje datoweje banki National Land Survey of Finland a druhich datowych sadźbow, pod <a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI-licencu</"
       contributors_footer_1_html: Za dalše podrobnosće za to a druhe žórła, kotrež su so wužili, zo bychu OpenStreetMap polěpšili, hlej prošu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">stronu sobuskutkowarjow</a> na wikiju OpenStreetMap.
       contributors_footer_2_html: Zapřijimanje datow do OpenStreetMap njerěka, zo poskićowar originalnych datow OpenStreetMap připóznawa, někajku garantiju dodawa abo rukowanje přewozmje.
       contributors_fr_html: "<strong>Francoska</strong>: Wobsahuje daty z Direction Générale des Impôts."
@@ -1022,11 +1045,11 @@ hsb:
       contributors_title_html: Naši sobuskutkowacy
       contributors_za_html: "<strong>Južna Afrika</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:   National Geo-Spatial Information</a>, Statne awtorske prawo wuměnjene."
       credit_1_html: Žadamy sej, zo  podawaš sobuskutkowarjow &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
-      credit_2_html: Hdźež je móžno, OpenStreetMap měł wotkaz do <a href="http://www.openstreetmap.org/">http://www.openstreetmap.org/</a> a CC BY-SA do <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a> měć. Jeli medij wužiwaš, hdźež wotkazy móžno njejsu (na př. wućišćane dźěło), namjetujemy, zo pokazuješ swojich čitarjow na www.openstreetmap.org a na www.creativecommons.org.
+      credit_2_html: Dyrbiš tež wujasnić, zo daty steja pod licencu Open Database, a, jeli so naše kartowe kachlicy wužiwaja, zo kartografija so pod CC-BY-SA licencuje. Móžeš to činić, wotkazujo do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tuteje strony awtorskeho prawa</a>. Alternatiwnje, a jako žadanje, jeli rozdźěluješ OSM w datowym formje, móžeš direktnje k licencam mjenować a wotkazać. W medijach, hdźež wotkazy móžno njejsu (na př. wućišćane dźěła), namjetujemy ći, twojich čitarjow na openstreetmap.org (snadź rozšěrjejo 'OpenStreetMap' k tutej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jeli to je relewantne, na creativecommons.org skedźbnić.
       credit_3_html: "Za přepytujomnu elektronisku kartu měło so dźakprajenje w róžku karty jewić. Na přikład:"
       credit_title_html: Kak awtorstwo OpenStreetMap naspomnić
       infringement_1_html: Sobuskutkowacych OSM namołwjamy, zo ženje daty ze žórłow, kotrež su přez awtorske prawo škitane (na př. z Google Maps abo z wućišćanych kartow) bjez wurazneje dowolnosće awtorow  njepřidawaja.
-      infringement_2_html: Jeli měniš, zo awtorskoprawnisće škitany material je so datowej bance OpenStreetMap abo tutomu sydłu bjez dowolnosće přidał, poćahuj so prošu na naše <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">postupowanje za wotstronjenje wobsaha</a>abo zdźěl to direktnje na našej <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnej stronje</a>
+      infringement_2_html: Jeli měniš, zo awtorskoprawnisce škitany material je so datowej bance OpenStreetMap abo tutomu sydłu bjez dowolnosće přidał, poćahuj so prošu na naše <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">postupowanje za wotstronjenje wobsaha</a>abo zdźěl to direktnje na našej <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnej stronje</a>.
       infringement_title_html: Přeńdźenje awtorskeho prawa
       intro_1_html: "OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencowane pod licencu <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database</a> (ODbL)."
       intro_2_html: Móžeš naše daty kopěrować, rozdźělić, přenjesć a přiměrić, tak dołho kaž OpenStreetMap a jich sobuskutkowacych naspominaš. Jeli změniš naše daty abo zepěraš so na nje, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić. Dospołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">prawniski kod</a> wujasnja twoje prawa a zamołwitosće.
@@ -1100,12 +1123,9 @@ hsb:
       title: Pósłany
       to: Komu
     read: 
-      back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
-      back_to_outbox: Wróćo k pósłanym powěsćam
+      back: Wróćo
       date: Datum
       from: Wot
-      reading_your_messages: Twoje powěsće čitać
-      reading_your_sent_messages: Twoje pósłane powěsće čitać
       reply_button: Wotmołwić
       subject: Temowe nadpismo
       title: Powěsć čitać
@@ -1116,6 +1136,37 @@ hsb:
       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, na kotruž chcyše wotmołwić, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by wotmołwił.
     sent_message_summary: 
       delete_button: Zničić
+  note: 
+    description: 
+      closed_at_by_html: Před %{when} wot %{user} rozrisany
+      closed_at_html: Před %{when} rozrisany
+      commented_at_by_html: Před %{when} wot %{user} zaktualizowany
+      commented_at_html: Před %{when} zaktualizowany
+      opened_at_by_html: Před %{when} wot %{user} wutworjeny
+      opened_at_html: Před %{when} wutworjeny
+      reopened_at_by_html: Před %{when} wot %{user} znowa aktiwizowany
+      reopened_at_html: Před %{when} znowa aktiwizowany
+    entry: 
+      comment: Komentar
+      full: Dospołna pokazka
+    mine: 
+      ago_html: před %{when}
+      created_at: "Wutworjeny:"
+      creator: Tworićel
+      description: Wopisanje
+      heading: Pokazki wužiwarja %{user}
+      id: ID
+      last_changed: Posledni raz změnjeny
+      subheading: Pokazki, kotrež su so wot %{user} dali abo komentowali
+      title: Pokazki, kotrež su so wot %{user} dali abo komentowali
+    rss: 
+      closed: začinjena pokazka (blisko %{place})
+      commented: nowy komentar (blisko %{place})
+      description_area: Lisćina pokazkow, kotrež su so za twój wobwod [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})] zdźělili, komentowali abo sčinili
+      description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
+      opened: nowa pokazka (blisko %{place})
+      reopened: reaktiwizowana pokazka (blisko %{place})
+      title: Pokazki OpenStreetMap
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
       footer: Móžeš tež komentar na %{readurl} čitać a na %{commenturl} komentować abo na %{replyurl} wotmołwić
@@ -1131,8 +1182,7 @@ hsb:
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
       greeting: Witaj,
-      hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu
-      hopefully_you_2: na %{server_url} do %{new_address} změnić.
+      hopefully_you: Něchtó (nadźijomnje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić
     friend_notification: 
       befriend_them: Móžeš jich na %{befriendurl} jako přećelow přidać.
       had_added_you: "%{user} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
@@ -1161,49 +1211,56 @@ hsb:
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
       greeting: Witaj,
-      hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto
-      hopefully_you_2: openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
+      hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
     message_notification: 
-      footer1: Móžeš tež powěsć na %{readurl} čitać
-      footer2: a móžeš na %{replyurl} wotmołwić
+      footer_html: Móžeš powěsć pod %{readurl} čitać a móžeš pod %{replyurl} wotmołwić
       header: "%{from_user} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom %{subject} pósłał:"
       hi: Witaj %{to_user},
+    note_comment_notification: 
+      anonymous: Anonymny wužiwar
+      closed: 
+        commented_note: "%{commenter} je kartowu pokazku wobkedźował,  kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku wobkedźbował, za kotruž so zajimuješ"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow rozrisał"
+        your_note: "%{commenter} je jednu z twojich kartowych pokazkow blisko %{place} wobkedźbował."
+      commented: 
+        commented_note: "%{commenter} je komentar wo kartowej pokazce zawostajił, kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku komentował, za kotruž so zajimuješ"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow komentował"
+        your_note: "%{commenter} je komentar wo jednej z twojich pokazkow blisko %{place} zawostajił."
+      details: Dalše podrobnosće wo pokazce móžeš pod %{url} namakać.
+      greeting: Witaj,
+      reopened: 
+        commented_note: "%{commenter} je kartowu pokazku reaktiwizował,  kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku reaktiwizował, za kotruž so zajimuješ"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow reaktiwizował"
+        your_note: "%{commenter} je jednu z twojich kartowych pokazkow blisko %{place} reaktiwizował."
     signup_confirm: 
       confirm: "Prjedy hač něšto činimy, dyrbimy wobkrućić, zo tute naprašowanje wote tebje přińdźe, jeli tomu tak je, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje konto wobkrućił:"
       created: Něchtó (nadźijamy so ty) je runje konto na %{site_url} załožił.
       greeting: Witaj!
       subject: "[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap"
-      welcome: Bychmy će rady powitali a ći přidatne informacije dali zo ty móhł započeć.
-    signup_confirm_html: 
-      ask_questions: Móžeš so za něčim wo OpenStreetMap  na našim sydle <a href="http://help.openstreetmap.org/">Prašenja a wotmołwy</a> prašeć.
-      current_user: Lisćina tuchwilnych wužiwarjow po jich stejnišću w swěće steji na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Lisćina wužiwarjow po geografiskim regionje</a> k dispoziciji.
-      get_reading: Čitaj wo OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wikiju</a>, wobstaraj sej najnowše powěsće přez <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenStreetMap</a> abo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, abo přečitaj <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a> załožerja OpenStreetMap Steve Coast za historiju projekta, kotryž ma tež <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty</a>!
-      introductory_video: Móžeš sej widejo %{introductory_video_link} wobhladać.
-      more_videos: Je hišće wjace %{more_videos_link}.
-      more_videos_here: dalše wideja tu
-      user_wiki_page: Poruča so, zo załožuješ wužiwarsku wikistronu, kotraž kategorijowe atributy wobsahuje, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, na přikład <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Budyšin">[[Category:Users_in_Budyšin]]</a>.
-      video_to_openstreetmap: zawodne widejo wo OpenStreetMap
-      wiki_signup: Móžeš so tež <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">w  wikiju OpenStreetMap registrować</a>.
-    signup_confirm_plain: 
-      ask_questions: "Móžeš so za něčim wo OpenStreetMap  na našim sydle Prašenja a wotmołwy prašeć:"
-      blog_and_twitter: "Wobstaraj sej najnowše powěsće přez blog OpenStreetMap abo Twitter:"
-      current_user: "Lisćina aktualnych wužiwarjow w kategorijach na zakładźe toho, hdźež na swěće su, steji k dispoziciji na:"
-      introductory_video: "Zawodny widejo wo OpenStreetMap móžeš sej tu wobhladać:"
-      more_videos: "Tu su hišće dalše wideja:"
-      opengeodata: "OpenGeoData.org je blog załožerja OpenStreetMap Steve Coast a ma tež podkasty:"
-      the_wiki: "Informacije wo OpenStreetMap namakaš na wiki:"
-      user_wiki_page: Poruča so, zo wutworiš wužiwarsku wikistronu, kotraž kategorijowe marki wobsahuje, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, kaž na př. [[Kategorija:Wužiwarjo_z_Budyšina]].
-      wiki_signup: "Móžeš so tež za wiki OpenStreetMap registrować:"
+      welcome: Po tym zo by swoje konto wobkrućił, budźemy tebi přidatne informacije za prěnje kroki dać.
   oauth: 
     oauthorize: 
       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
-      allow_to: "Aplikaciji dowolić:"
+      allow_to: "Dowól nałoženju:"
       allow_write_api: kartu změnić.
       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
+      allow_write_notes: pokazki změnić.
       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
       request_access: Aplikacija %{app_name} prosy wo přistup na twoje konto, %{user}. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace prawa měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
+      title: Přistup na twoje konto awtorizować
+    oauthorize_failure: 
+      denied: Sy přistup nałoženja %{app_name} na twoje konto wotpokazał.
+      invalid: Awtorizaciski token płaćiwy njeje.
+      title: Awtorizowanske napřašowanje je so njeporadźiło
+    oauthorize_success: 
+      allowed: Sy přistup nałoženja %{app_name} na twoje konto dowolił.
+      title: Awtorizowanske naprašowanje dowolene
+      verification: Přepruwowanski kod je %{code}.
     revoke: 
       flash: Sy token za %{application} anulował.
   oauth_clients: 
@@ -1220,6 +1277,7 @@ hsb:
       allow_write_api: kartu změnić.
       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
+      allow_write_notes: pokazki změnić.
       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
       callback_url: URL wróćowołanja
       name: Mjeno
@@ -1250,15 +1308,16 @@ hsb:
       allow_write_api: kartu změnić.
       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
+      allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
       authorize_url: "URL awtorizować:"
       confirm: Sy sej wěsty?
       delete: Klient zhašeć
       edit: Podrobnosće wobdźěłać
       key: "Kluč přetrjebowarja:"
-      requests: "Požadanje slědowacych prawow wot wužiwarja:"
+      requests: "Požadanje lědowacych prawow wot wužiwarja:"
       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
-      support_notice: Podpěrujemy HMAC-SHA1 (poručeny) kaž tež luty tekst w modusu ssl.
+      support_notice: Podpěrujemy HMAC-SHA1 (poručeny) kaž tež signatury RSA_SH1.
       title: Podrobnosće OAuth za %{app_name}
       url: URL za naprašowanski token
     update: 
@@ -1298,6 +1357,7 @@ hsb:
     edit: 
       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
+      id_not_configured: iD njeje so konfigurował
       no_iframe_support: Twó wobhladowak njepodpěruje iframe-elementy, kotrež su za tutu funkciju trěbne.
       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
       not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej %{user_page} jako zjawne markěrować.
@@ -1306,6 +1366,7 @@ hsb:
       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
       user_page_link: wužiwarskej stronje
     index: 
+      createnote: Pokazku přidać
       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
       license: 
@@ -1314,8 +1375,6 @@ hsb:
       remote_failed: Wobdźěłowanje je so njeporadźiło - zawěsć, zo JOSM abo Merkaartor je začitany a dalokowodźenska opcija je zmóžnjena
       shortlink: Krótki wotkaz
     key: 
-      map_key: Legenda
-      map_key_tooltip: Legenda za kartu
       table: 
         entry: 
           admin: Zarjadniska hranica
@@ -1401,7 +1460,6 @@ hsb:
       preview: Přehlad
     search: 
       search: Pytać
-      search_help: "přikłady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', abo 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>dalše přikłady...</a>"
       submit_text: Dźi
       where_am_i: Hdźe sym?
       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisać
@@ -1417,6 +1475,13 @@ hsb:
       upload_trace: GPS-ćěr nahrać
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
+    description: 
+      description_with_count: 
+        few: GPX-dataja z %{count} dypkami wot %{user}
+        one: GPX-dataja z %{count} dypkom wot %{user}
+        other: GPX-dataja z %{count} dypkami wot %{user}
+        two: GPX-dataja z %{count} dypkomaj wot %{user}
+      description_without_count: GPX-dataja wot %{user}
     edit: 
       description: "Wopisanje:"
       download: sćahnyć
@@ -1434,7 +1499,10 @@ hsb:
       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
       visibility: "Widźomnosć:"
       visibility_help: što to woznamjenja?
+    georss: 
+      title: OpenStreetMap GPS-slědy
     list: 
+      description: Najnowše nahraća GPS-čarow přepytać
       empty_html: Ničo tu njeje. <a href='%{upload_link}'>Nahraj nowu ćěr</a> abo wukń wjace wo GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowej stronje</a>.
       public_traces: Zjawne GPS-ćěrje
       public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot %{user}
@@ -1475,14 +1543,16 @@ hsb:
     trace_header: 
       see_all_traces: Wšě ćěrje pokazać
       see_your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
-      traces_waiting: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
+      traces_waiting: 
+        one: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
+        other: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
       upload_trace: Ćěr nahrać
     trace_optionals: 
       tags: Atributy
     trace_paging_nav: 
       newer: Nowše ćěrje
       older: Starše ćěrje
-      showing_page: Pokazuje so strona %{page}
+      showing_page: Strona %{page}
     view: 
       delete_track: Tutu čaru zničić
       description: "Wopisanje:"
@@ -1560,13 +1630,13 @@ hsb:
       update home location on click: Domjace stejnišćo při kliknjenju na kartu aktualizować?
     confirm: 
       already active: Tute konto bu hižo wobkrućene.
-      before you start: Wěmy, zo najskerje njemóžeš dočakać kartěrowanje započeć, ale ty měł najprjedy někotre informacije wo sebje w slědowacym formularje podać.
       button: Wobkrućić
-      heading: Wužiwarske konto wobkrućić
+      heading: Přepruwuj swoju e-mejl!
+      introduction_1: Smy ći wobkrućensku e-mejlku pósłali.
+      introduction_2: Wobkruć swoje konto kliknjo na wotkaz w e-mejlce a móžeš kartěrowanje započeć.
       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
-      reconfirm: Jeli je hižo něšto časa zašło, wot toho zo sy zregistrował, dyrbiš ewentuelnje sam <a href="%{reconfirm}">nowu wobkrućensku e-mejl pósłać</a>.
-      success: Twoje konto bu wobkrućene, dźakujemy so za registrowanje!
-      unknown token: Zda so, zo token njeeksistuje.
+      reconfirm_html: Jeli dyrbiš nam wobkrućensku e-mejlku znowa pósłać, <a href="%{reconfirm}">klikń tu</a>.
+      unknown token: Wobkrućenski kod je spadnjeny abo njeeksistuje.
     confirm_email: 
       button: Wobkrućić
       failure: E-mejlowa adresa je hižo z tutym kodom wobkrućena.
@@ -1586,8 +1656,8 @@ hsb:
       heading: Wužiwarjo
       hide: Wubranych wužiwarjow schować
       showing: 
-        one: Pokazuje so strona %{page} (%{first_item} z %{items})
-        other: Pokazuje so strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
+        one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
+        other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
       summary: "%{name} wot %{ip_address} dnja %{date} wutworjeny"
       summary_no_ip: "%{name} dnja %{date} wutworjeny"
       title: Wužiwarjo
@@ -1613,9 +1683,6 @@ hsb:
         google: 
           alt: Z OpenID z Google přizjewić
           title: Přizjewjenje z Google
-        myopenid: 
-          alt: Z OpenID z myOpenID přizjewić
-          title: Z myOpenID přizjewić
         openid: 
           alt: Z OpenID-URL přizjewić
           title: Přizjewjenje z OpenID
@@ -1649,19 +1716,18 @@ hsb:
       button: Jako přećela přidać
       failed: Wodaj, %{name} njeda so jako přećel přidać.
       heading: "%{user} jako přećela přidać?"
-      success: "%{name} je nětko twój přećel."
+      success: "%{name} je nětko twój přećel!"
     new: 
+      about: 
+        header: Swobodny a wobdźěłujomny
+        html: "<p>Na rozdźěl wot druhich kartow, so OpenStreetMap dospołnje wot ludźi kaž ty twori, a kóždy móže ju korigować, aktualizować, sćahnyć a wužiwać.</p>\n<p>Zregistruj so a skutkuj sobu. Budźemy ći e-mejlku słać, zo bychmy twoje konto wobkrućili.</p>"
       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
-      continue: Dale
+      continue: Registrować
       display name: "Wužiwarske mjeno:"
       display name description: Sy wužiwarske mjeno zjawnje pokazał. Móžeš to pozdźišo w nastajenjach změnić.
       email address: "E-mejlowa adresa:"
-      fill_form: Wupjelń formular a budźemy ći hnydom e-mejl słać, zo by swoje konto aktiwizował.
-      flash create success message: Dźakujemy so za registrowanje. Smy wobkrućenski e-mejl na %{email} póslali a tak ruče hač swoje konto wobkrućiš, móžeš kartěrowanje započeć.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
-      flash welcome: Wulki dźak za registrowanje. Smy witansku powěsć na %{email} pósłali, z někotrymi pokiwami wo tym, kak móžeš započeć.
-      heading: Wužiwarske konto załožić
       license_agreement: Hdyž swoje konto wubkrućeš, dyrbiš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam za sobuskutkowarjow</a> přihłosować.
       no_auto_account_create: Bohužel njemóžemy tuchwilu žane konto za tebje awtomatisce załožić.
       not displayed publicly: Njepokazuje so zjawnje (hlej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">Prawidła priwatnosće</a>)
@@ -1671,7 +1737,7 @@ hsb:
       password: "Hesło:"
       terms accepted: Dźakujemy so, zo sy nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow akceptował!
       terms declined: Wobžarujemy, zo sy so rozsudźił, nowe wužiwarske wuměnjenja njeakceptować. Za dalše informacije hlej prošu <a href="%{url}">tutu wikistronu</a>.
-      title: Konto załožić
+      title: Registrować
       use openid: Alternatiwnje OpenID z %{logo} přizjewić
     no_such_user: 
       body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom %{user} njeje. Prošu skontroluj prawopis, abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
@@ -1682,7 +1748,7 @@ hsb:
       nearby mapper: Kartěrowar w bliskosći
       your location: Twoje městno
     remove_friend: 
-      button: Jako přećela wotstronić
+      button: Přećela wotstronić
       heading: "%{user} jako přećela wotstronić?"
       not_a_friend: "%{name} twój přećel njeje."
       success: "%{name} je so jako přećel wotstronił."
@@ -1718,11 +1784,11 @@ hsb:
       you need to accept or decline: Prošu přečitaj nowe wužiwarske wuměnjenja a akceptuj abo wotpokazaj je, prjedy hač dale činiš.
     view: 
       activate_user: tutoho wužiwarja aktiwizować
-      add as friend: jako přećela přidać
+      add as friend: Přećela přidać
       ago: (před %{time_in_words_ago})
       block_history: Dóstane blokowanja
-      blocks by me: blokowanja wote mnje
-      blocks on me: blokowanja přećiwo mi
+      blocks by me: Date blokowanja
+      blocks on me: Dostane blokowanja
       comments: Komentary
       confirm: Wobkrućić
       confirm_user: tutoho wužiwarja wobkrućić
@@ -1735,31 +1801,35 @@ hsb:
       deactivate_user: tutoho wužiwarja znjemóžnić
       delete_user: tutoho wužiwarja zničić
       description: Wopisanje
-      diary: dźenik
-      edits: změny
+      diary: Dźenik
+      edits: Změny
       email address: "E-mejlowa adresa:"
-      friends_changesets: Sadźby změnow twojich přećelow přepytać
-      friends_diaries: Wšě dźenikowe zapiski přećelow přepytać
+      friends_changesets: Sadźby změnow twojich přećelow
+      friends_diaries: Dźenikowe zapiski přećelow
       hide_user: tutoho wužiwarja schować
-      if set location: Jeli sy swoje stejnišćo podał, budźetej so deleka rjana karta a druhe material jewić. Móžeš swoje domjace stejnišćo na swojej stronje %{settings_link} nastajić.
+      if set location: Podaj swoje stejnišćo na boku  %{settings_link}, zo by wužiwarjow w swojej bliskosći widźał.
       km away: "%{count} km zdaleny"
       latest edit: "Najnowša změna %{ago}:"
       m away: "%{count} m zdaleny"
       mapper since: "Kartěrowar wot:"
       moderator_history: Date blokowanja
-      my comments: moje komentary
-      my diary: mój dźenik
-      my edits: moje změny
-      my settings: moje nastajenja
-      my traces: moje ćěrje
+      my comments: Moje komentary
+      my diary: Mój dźenik
+      my edits: Moje změny
+      my messages: Moje powěsće
+      my notes: Moje pokazki
+      my profile: Mój profil
+      my settings: Moje nastajenja
+      my traces: Moje ćěrje
       nearby users: Druzy wužiwarjo w bliskosći
-      nearby_changesets: Wšě sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći přepytać
-      nearby_diaries: Wšě dźenikowe zapiski wužiwarjow w bliskosći přepytać
+      nearby_changesets: sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
+      nearby_diaries: dźenikowe zapiski wužiwarjow w bliskosći
       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
       no nearby users: Njejsu druzy wužiwarjo, kotřiž w bliskosći kartěruja.
+      notes: Pokazki
       oauth settings: OAUTH-nastajenja
-      remove as friend: jako přećela wotstronić
+      remove as friend: Přećela wotstronić
       role: 
         administrator: Tutón wužiwar je administrator
         grant: 
@@ -1769,11 +1839,11 @@ hsb:
         revoke: 
           administrator: Prawa administratora preč wzać
           moderator: Prawa moderatora preč wzać
-      send message: powěsć pósłać
+      send message: Powěsć pósłać
       settings_link_text: nastajenja
       spam score: "Spamowe hódnoćenje:"
       status: "Status:"
-      traces: Ä\87ěrje
+      traces: Ä\86ěrje
       unhide_user: tutoho wužiwarja pokazaś
       user location: Wužiwarske stejnišćo
       your friends: Twoji přećeljo
@@ -1838,7 +1908,7 @@ hsb:
       revoke: Zběhnyć!
       revoker_name: Zběhnjene wot
       show: Pokazać
-      showing_page: Pokazuje so strona %{page}
+      showing_page: Strona %{page}
       status: Status
     period: 
       few: "%{count} hodźiny"
@@ -1888,3 +1958,25 @@ hsb:
       fail: Njebě móžno rólu "%{role} wužiwarjej "%{name}" preč wzać. Prošu skontroluj, hačj wužiwar kaž tež róla stej płaćiwej.
       heading: Zebranje róle wobkrućić
       title: Zebranje róle wobkrućić
+  welcome_page: 
+    add_a_note: 
+      paragraph_1_html: Jeli chceš jenož drobnosć korigować a nimaš chwile, zo by so zregistrował a wuknył, kak so wobdźěłuje, móžeš prosće pokazku přidać.
+      paragraph_2_html: "Dźi prosće na <a href='%{map_url}'>kartu</a> a klikń na symbol pokazki:\n<span class='icon note'></span>. Tón přida karće marku, kotruž móžeš přesunyć. Přidaj swoju zdźělenku, klikń potom na Składować a druzy kartěrowarjo budu so wěcy wěnować."
+      title: Nimaš chwile za wobdźěłowanje? Přidaj pokazku!
+    basic_terms: 
+      editor_html: <strong>Editor</strong> je program abo websydło, kotrež móžeš wužiwać, zo by kartu wobdźěłał.
+      node_html: <strong>Suk</strong> je dypk na karće, na př. hosćenc abo štom.
+      paragraph_1_html: OpenStreetMap někotre wosebite zapřijeća wužiwa. Tu su někotre z nich, kotrež móhli ći wužitne być.
+      tag_html: <strong>Atribut</strong> je datowa kajkosć wo suku abo puću, na přikład mjeno hosćenca abo najwyša spěšnosć na hasy.
+      title: Zakładne zapřijeća za kartěrowanje
+      way_html: <strong>Puć</strong> je linija abo płonina, na př. dróha, rěka, jězor abo twarjenje.
+    introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, swobodnej a wobdźěłujomnej karće swěta. Nětko, po tym zo sy so zregistrował, móžeš so do kartěrowanja dać. Tu je krótki nawod z najwažnišimi informacijemi, kotrež dyrbiš wědźeć.
+    questions: 
+      paragraph_1_html: "OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanske temy.\n<a href='%{help_url}'>Pomoc</a>."
+      title: Maš hišće prašenja?
+    start_mapping: Kartěrowanje započeć
+    title: Witaj!
+    whats_on_the_map: 
+      off_html: Štož <em>nje</em>ma wobsahować, su subjektiwne daty kaž pohódnoćenja, historiske abo hypotetiske funkcije a daty z přez awtorske prawo škitanych žórłow. Njekopěruju z online- abo papjernych kartow, chibazo maš wosebitu dowolnosć.
+      on_html: OpenStreetMap je městno za kartěrowanje wěcow, kotrež su <em>realne a aktualne</em> - wobsahuje miliony twarjenjow, pućow a druhe podrobnosće wo městnach. Móžeš kartěrować, štožkuli će we woprawdźitym swěće zajimuje.
+      title: Štož na kartu słuša