Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ca.yml
index d8340ad..a15548f 100644 (file)
@@ -1,14 +1,18 @@
 # Messages for Catalan (català)
 # Exported from translatewiki.net
 # Messages for Catalan (català)
 # Exported from translatewiki.net
-# Export driver: syck-pecl
+# Export driver: phpyaml
 # Author: Aleator
 # Author: Aleator
+# Author: Alvaro Vidal-Abarca
 # Author: El libre
 # Author: El libre
+# Author: Fitoschido
 # Author: Gemmaa
 # Author: Grondin
 # Author: Jconstanti
 # Author: Jmontane
 # Author: Martorell
 # Author: McDutchie
 # Author: Gemmaa
 # Author: Grondin
 # Author: Jconstanti
 # Author: Jmontane
 # Author: Martorell
 # Author: McDutchie
+# Author: Micru
+# Author: Mlforcada
 # Author: Nemo bis
 # Author: PerroVerd
 # Author: Pitort
 # Author: Nemo bis
 # Author: PerroVerd
 # Author: Pitort
 # Author: Solde
 # Author: Ssola
 # Author: Toniher
 # Author: Solde
 # Author: Ssola
 # Author: Toniher
-ca: 
-  activerecord: 
-    attributes: 
-      diary_comment: 
-        body: Cos
-      diary_entry: 
-        language: Llengua
-        latitude: Latitud
-        longitude: Longitud
-        title: Títol
-        user: Usuari
-      friend: 
-        friend: Amic
-        user: Usuari
-      message: 
-        body: Cos
-        recipient: Destinatari
-        sender: Remitent
-        title: Títol
-      trace: 
-        description: Descripció
-        latitude: Latitud
-        longitude: Longitud
-        name: Nom
-        public: Públic
-        size: Mida
-        user: Usuari
-        visible: Visible
-      user: 
-        active: Actiu
-        description: Descripció
-        display_name: Nom en pantalla
-        email: Adreça electrònica
-        languages: Llengües
-        pass_crypt: Contrasenya
-    models: 
+# Author: XVEC
+# Author: 아라
+---
+ca:
+  time:
+    formats:
+      friendly: '%e %B %Y a les %H.%M'
+  activerecord:
+    models:
       acl: Llista de control d'accés
       changeset: Conjunt de canvis
       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
       acl: Llista de control d'accés
       changeset: Conjunt de canvis
       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
@@ -78,396 +55,349 @@ ca:
       relation_tag: Etiqueta de la relació
       session: Sessió
       trace: Traça
       relation_tag: Etiqueta de la relació
       session: Sessió
       trace: Traça
-      tracepoint: Punt de traç
+      tracepoint: Punt de la traça
       tracetag: Etiqueta de la traça
       user: Usuari
       tracetag: Etiqueta de la traça
       user: Usuari
-      user_preference: Preferències d'usuari
+      user_preference: Preferència d'usuari
       user_token: Testimoni d'usuari
       way: Via
       way_node: Node de la via
       way_tag: Etiqueta de la via
       user_token: Testimoni d'usuari
       way: Via
       way_node: Node de la via
       way_tag: Etiqueta de la via
-  application: 
-    require_cookies: 
-      cookies_needed: Sembla que teniu les galetes inhabilitades - habiliteu les galetes al navegador abans de continuar.
-    require_moderator: 
-      not_a_moderator: Heu de ser un moderador per dur a terme aquesta acció
-    setup_user_auth: 
-      blocked: El vostre accés a l'API ha estat blocat. Si us plau, connecteu-vos a la interfície web per obtenir més informació.
-      need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
-  browse: 
-    changeset: 
-      changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
+    attributes:
+      diary_comment:
+        body: Cos
+      diary_entry:
+        user: Usuari
+        title: Tema
+        latitude: Latitud
+        longitude: Longitud
+        language: Idioma
+      friend:
+        user: Usuari
+        friend: Amic
+      trace:
+        user: Usuari
+        visible: Visible
+        name: Nom
+        size: Mida
+        latitude: Latitud
+        longitude: Longitud
+        public: Públic
+        description: Descripció
+      message:
+        sender: Remitent
+        title: Tema
+        body: Cos
+        recipient: Destinatari
+      user:
+        email: Adreça electrònica
+        active: Actiu
+        display_name: Nom en pantalla
+        description: Descripció
+        languages: Idiomes
+        pass_crypt: Contrasenya
+  printable_name:
+    with_version: '%{id}, v%{version}'
+  editor:
+    default: Predeterminat (actualment %{name})
+    potlatch:
+      name: Potlatch 1
+      description: Potlatch 1 (editor al navegador)
+    id:
+      name: iD
+      description: iD (editor al navegador)
+    potlatch2:
+      name: Potlatch 2
+      description: Potlatch 2 (editor al navegador)
+    remote:
+      name: Control Remot
+      description: Control remot (JOSM o Merkaartor)
+  browse:
+    created: Creat
+    closed: Tancat
+    created_html: Creat fa <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
+    closed_html: Tancat fa <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
+    created_by_html: Creat fa <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> per %{user}
+    deleted_by_html: Eliminat fa <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> per %{user}
+    edited_by_html: Editat fa <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> per  %{user}
+    closed_by_html: Tancat fa <abbr title='%{title}'>%{time} </abbr> per  %{user}
+    version: Versió
+    in_changeset: Conjunt de canvis
+    anonymous: anònim
+    no_comment: (sense comentaris)
+    part_of: Part de
+    download_xml: Descarregar l'XML
+    view_history: Mostrar l'historial
+    view_details: Mostrar els detalls
+    location: 'Ubicació:'
+    changeset:
+      title: 'Conjunt de canvis: %{id}'
+      belongs_to: Autor
+      node: Nodes (%{count})
+      node_paginated: Nodes (%{x}-%{y} de %{count})
+      way: Vies (%{count})
+      way_paginated: Vies (%{x}-%{y} de %{count})
+      relation: Relacions (%{count})
+      relation_paginated: Relacions (%{x}-%{y} de %{count})
       changesetxml: XML del conjunt de canvis
       changesetxml: XML del conjunt de canvis
-      feed: 
+      osmchangexml: XML en format osmChange
+      feed:
         title: Conjunt de canvis %{id}
         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
         title: Conjunt de canvis %{id}
         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
-      osmchangexml: XML en format osmChange
-      title: Conjunt de canvis
-    changeset_details: 
-      belongs_to: "Pertany a:"
-      bounding_box: "Caixa contenidora:"
-      box: caixa
-      closed_at: "Tancat el:"
-      created_at: "Creat el:"
-      has_nodes: 
-        one: "Té el següent %{count} node:"
-        other: "Té els següents %{count} nodes:"
-      has_relations: 
-        one: "Té la següent %{count} relació:"
-        other: "Té les següents %{count} relacions:"
-      has_ways: 
-        one: "Té la següent via:"
-        other: "Té les següents %{count} vies:"
-      no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
-      show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
-    common_details: 
-      changeset_comment: "Comentari:"
-      deleted_at: "Eliminat a:"
-      deleted_by: "Eliminat per:"
-      edited_at: "Editat:"
-      edited_by: "Editat per:"
-      in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
-      version: Versió
-    containing_relation: 
+    node:
+      title: 'Node: %{name}'
+      history_title: 'Historial del node: %{name}'
+    way:
+      title: 'Via: %{name}'
+      history_title: 'Historial de la via: %{name}'
+      nodes: Nodes
+      also_part_of:
+        one: part de la via %{related_ways}
+        other: part de les vies %{related_ways}
+    relation:
+      title: 'Relació: %{name}'
+      history_title: 'Historial de la relació: %{name}'
+      members: Membres
+    relation_member:
+      entry_role: '%{type} %{name} com %{role}'
+      type:
+        node: Node
+        way: Via
+        relation: Relació
+    containing_relation:
       entry: Relació %{relation_name}
       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
       entry: Relació %{relation_name}
       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
-    map: 
-      deleted: Esborrat
-      edit: 
-        area: Modifica l'àrea
-        node: Modifica el node
-        relation: Modifica la relació
-        way: Modifica la via
-      larger: 
-        area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
-        node: Visualitza el node en un mapa més gran
-        relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
-        way: Visualitza la via en un mapa més gran
-      loading: S'està carregant...
-    navigation: 
-      all: 
-        next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
-        next_node_tooltip: Node següent
-        next_relation_tooltip: Relació següent
-        next_way_tooltip: Via següent
-        prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
-        prev_node_tooltip: Node anterior
-        prev_relation_tooltip: Relació anterior
-        prev_way_tooltip: Via anterior
-      user: 
-        name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
-        next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
-        prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
-    node: 
-      download_xml: Baixa l'XML
-      edit: Modifica el node
-      node: Node
-      node_title: "Node: %{node_name}"
-      view_history: Mostra l'historial
-    node_details: 
-      coordinates: "Coordenades:"
-      part_of: "Part de:"
-    node_history: 
-      download_xml: Baixa l'XML
-      node_history: Historial del node
-      node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
-      view_details: Mostra els detalls
-    not_found: 
-      sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
-      type: 
-        changeset: conjunt de canvis
+    not_found:
+      sorry: 'Ho sentim, no s''ha trobat el %{type} amb l''id #%{id}.'
+      type:
         node: node
         node: node
+        way: via
         relation: relació
         relation: relació
+        changeset: conjunt de canvis
+    timeout:
+      sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb
+        identificador %{id}.
+      type:
+        node: node
         way: via
         way: via
-    paging_nav: 
-      of: de
-      showing_page: pàgina
-    redacted: 
-      message_html: La versió %{version} d'aquest %{type} no pot ser mostrada com ha estat redactada. Si us plau, vegeu  %{redaction_link} per més detalls.
+        relation: relació
+        changeset: conjunt de canvis
+    redacted:
       redaction: Redacció %{id}
       redaction: Redacció %{id}
-      type: 
+      message_html: La versió %{version} d'aquest %{type} no pot ser mostrada com
+        ha estat redactada. Si us plau, vegeu  %{redaction_link} per més detalls.
+      type:
         node: node
         node: node
-        relation: relació
         way: via
         way: via
-    relation: 
-      download_xml: Baixa l'XML
-      relation: Relació
-      relation_title: "Relació: %{relation_name}"
-      view_history: Mostra l'historial
-    relation_details: 
-      members: "Membres:"
-      part_of: "Part de:"
-    relation_history: 
-      download_xml: Baixa l'XML
-      relation_history: Historial de la relació
-      relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
-      view_details: mostra els detalls
-    relation_member: 
-      entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
-      type: 
-        node: Node
-        relation: Relació
-        way: Via
-    start_rjs: 
-      data_frame_title: Informació
-      data_layer_name: Explora les dades del mapa
-      details: Detalls
-      edited_by_user_at_timestamp: Editat per  %{user} el %{timestamp}
-      hide_areas: Oculta les zones
-      history_for_feature: Historial per a %{feature}
+        relation: relació
+    start_rjs:
+      feature_warning: Carregant %{num_features} característiques, que poden fer que
+        el vostre navegador funcioni més lent, o que no respongui. Esteu segur que
+        voleu mostrar aquestes dades?
       load_data: Carrega dades
       load_data: Carrega dades
-      loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté %{num_features} elements. En general, els navegadors no poden mostrar una quantitat tant gran de dades, funcionen millor mostrant menys de 100 elements a la vegada: el fet de voler que es mostri una quantitat més gran pot fer que el vostre navegador esdevingui lent o que deixi de respondre. Si esteu segur que voleu mostrar aquestes dades, podeu fer-ho fent clic sobre el botó de sota."
       loading: S'està carregant...
       loading: S'està carregant...
-      manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
-      object_list: 
-        api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
-        back: Torna a la llista d'objectes
-        details: Detalls
-        heading: Llista d'objectes
-        history: 
-          type: 
-            node: Node %{id}
-            way: Via %{id}
-        selected: 
-          type: 
-            node: Node %{id}
-            way: Via %{id}
-        type: 
-          node: Node
-          way: Via
-      private_user: usuari privat
-      show_areas: Mostra les zones
-      show_history: Mostra l'historial
-      unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de %{bbox_size} és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
-      view_data: Mostra les dades per la vista actual del mapa
-      wait: Espereu...
-      zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
-    tag_details: 
-      tags: "Etiquetes:"
-      wiki_link: 
+    tag_details:
+      tags: Etiquetes
+      wiki_link:
         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
+      wikidata_link: L'element %{page} a Wikidata
       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
-    timeout: 
-      sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
-      type: 
-        changeset: conjunt de canvis
-        node: node
-        relation: relació
-        way: via
-    way: 
-      download_xml: Descarrega XML
-      edit: Modifica via
-      view_history: Mostra l'historial
-      way: Via
-      way_title: "Via: %{way_name}"
-    way_details: 
-      also_part_of: 
-        one: part de la via %{related_ways}
-        other: part de les vies %{related_ways}
-      nodes: "Nodes:"
-      part_of: "Part de:"
-    way_history: 
-      download_xml: Descarrega XML
-      view_details: Mostra els detalls
-      way_history: Historial de la via
-      way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
-  changeset: 
-    changeset: 
-      anonymous: Anònim
-      big_area: (gran)
-      no_comment: (cap)
-      no_edits: (Sense edicions)
-      show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
-      still_editing: (Encara en edició)
-      view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
-    changeset_paging_nav: 
+      telephone_link: Telefona %{phone_number}
+    note:
+      title: 'Nota: %{id}'
+      new_note: Nova nota
+      description: Descripció
+      open_title: 'nota no resolta: #%{note_name}'
+      closed_title: 'Nota resolta #%{note_name}'
+      hidden_title: 'Nota oculta #%{note_name}'
+      open_by: Creat per %{user} fa <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      open_by_anonymous: Creat per un anònim fa <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      commented_by: Comentari de %{user} fa <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      commented_by_anonymous: Comentari d'un anònim fa <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      closed_by: Resolt per %{user} fa <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      closed_by_anonymous: Resolt per un anònim fa <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      reopened_by: Reactivat per %{user}  fa <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      reopened_by_anonymous: Reactivat per un anònim fa <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+      hidden_by: Ocultat per %{user} fa <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
+  changeset:
+    changeset_paging_nav:
+      showing_page: Pàgina %{page}
       next: Endavant »
       previous: « Enrere
       next: Endavant »
       previous: « Enrere
-      showing_page: Pàgina %{page}
-    changesets: 
-      area: Àrea
-      comment: Comentari
+    changeset:
+      anonymous: Anònim
+      no_edits: (sense edicions)
+      view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
+    changesets:
       id: ID
       saved_at: Desat a
       user: Usuari
       id: ID
       saved_at: Desat a
       user: Usuari
-    list: 
-      description: Navega pels canvis recents al mapa
-      description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
-      description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
-      description_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
-      description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
-      description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
-      empty_anon_html: Encara no ha estat feta cap modificació.
-      empty_user_html: Sembla que encara no heu fet cap modificació. Per començar feu un cop d'ull a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Guia d'iniciació </a>.
-      heading: Conjunt de canvis
-      heading_bbox: Conjunt de canvis
-      heading_friend: Conjunts de canvis
-      heading_nearby: Conjunts de canvis
-      heading_user: Conjunt de canvis
-      heading_user_bbox: Conjunt de canvis
+      comment: Comentari
+      area: Àrea
+    list:
       title: Conjunt de canvis
       title: Conjunt de canvis
-      title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
+      title_user: Conjunt de canvis de %{user}
       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
-      title_user: Conjunt de canvis de %{user}
-      title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
-    timeout: 
-      sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
-  diary_entry: 
-    comments: 
-      ago: fa %{ago}
-      comment: Comentari
-      has_commented_on: "%{display_name} ha comentat les següents entrades del diari"
-      newer_comments: Comentaris recents
-      older_comments: Comentaris antics
-      post: Publica
-      when: Quan
-    diary_comment: 
-      comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
-      confirm: Confirma
-      hide_link: Amaga aquest comentari
-    diary_entry: 
-      comment_count: 
-        one: "%{count} comentari"
-        other: "%{count} comentaris"
-        zero: Sense comentaris
-      comment_link: Comenta aquesta entrada
-      confirm: Confirma
-      edit_link: Edita aquesta entrada
-      hide_link: Amaga aquesta entrada
-      posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
-      reply_link: Respon a aquesta entrada
-    edit: 
-      body: "Cos del missatge:"
-      language: "Llengua:"
-      latitude: "Latitud:"
-      location: "Ubicació:"
-      longitude: "Longitud:"
-      marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
-      save_button: Desa
-      subject: "Assumpte:"
-      title: Edita entrada del diari
-      use_map_link: usa el mapa
-    feed: 
-      all: 
-        description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
-        title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
-      language: 
-        description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
-        title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
-      user: 
-        description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
-        title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
-    list: 
+      empty: No s'han trobat conjunts de canvis
+      empty_area: No hi han conjunts de canvis en aquesta àrea
+      empty_user: No hi han conjunts de canvis fets per aquest usuari.
+      no_more: No s'han trobat més conjunts de canvis.
+      no_more_area: No hi han més conjunts de canvis en aquesta àrea.
+      no_more_user: No hi han més conjunts de canvis fets per aquest usuari.
+      load_more: Carregar-ne més
+    timeout:
+      sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a
+        recuperar-se.
+  diary_entry:
+    new:
+      title: Nova Entrada de Diari
+    list:
+      title: Diaris d'usuari/a
+      title_friends: Diaris dels amics
+      title_nearby: Diaris d'amics propers
+      user_title: Diari de %{user}
       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
       new: Nova Entrada de Diari
       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
       new: Nova Entrada de Diari
       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
-      newer_entries: Entrades més Recents
       no_entries: No hi ha entrades al diari
       no_entries: No hi ha entrades al diari
-      older_entries: Entrades més Antigues
-      recent_entries: "Entrades recents al diari:"
-      title: Diaris d'usuari/a
-      title_friends: Diaris dels amics
-      title_nearby: Diaris d'amics propers
+      recent_entries: 'Entrades recents al diari:'
+      older_entries: Entrades més antigues
+      newer_entries: Entrades més recents
+    edit:
+      title: Edita entrada del diari
+      subject: 'Assumpte:'
+      body: 'Cos del missatge:'
+      language: 'Llengua:'
+      location: 'Ubicació:'
+      latitude: 'Latitud:'
+      longitude: 'Longitud:'
+      use_map_link: usa el mapa
+      save_button: Desa
+      marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
+    view:
+      title: Diari de %{user} | %{title}
       user_title: Diari de %{user}
       user_title: Diari de %{user}
-    location: 
-      edit: Modifica
-      location: "Ubicació:"
-      view: Mostra
-    new: 
-      title: Nova Entrada de Diari
-    no_such_entry: 
-      body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
-      heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
-      title: No hi ha entrada al diari com
-    view: 
       leave_a_comment: Deixa un comentari
       leave_a_comment: Deixa un comentari
+      login_to_leave_a_comment: '%{login_link} per deixar un comentari'
       login: Accés
       login: Accés
-      login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
       save_button: Desa
       save_button: Desa
-      title: Diari de %{user} | %{title}
-      user_title: Diari de %{user}
-  editor: 
-    default: Predeterminat (actualment %{name})
-    potlatch: 
-      description: Potlatch 1 (editor al navegador)
-      name: Potlatch 1
-    potlatch2: 
-      description: Potlatch 2 (editor al navegador)
-      name: Potlatch 2
-    remote: 
-      description: Comandament a distància (JOSM o Merkaartor)
-      name: Control Remot
-  export: 
-    start: 
-      add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
+    no_such_entry:
+      title: No hi ha entrada al diari com
+      heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
+      body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}.
+        Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està
+        malament.
+    diary_entry:
+      posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
+      comment_link: Comenta aquesta entrada
+      reply_link: Respon a aquesta entrada
+      comment_count:
+        one: '%{count} comentari'
+        zero: Sense comentaris
+        other: '%{count} comentaris'
+      edit_link: Edita aquesta entrada
+      hide_link: Amaga aquesta entrada
+      confirm: Confirma
+    diary_comment:
+      comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
+      hide_link: Amaga aquest comentari
+      confirm: Confirma
+    location:
+      location: 'Ubicació:'
+      view: Mostra
+      edit: Modifica
+    feed:
+      user:
+        title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
+        description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
+      language:
+        title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
+        description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en
+          %{language_name}
+      all:
+        title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
+        description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
+    comments:
+      has_commented_on: '%{display_name} ha comentat les següents entrades del diari'
+      post: Publica
+      when: Quan
+      comment: Comentari
+      ago: fa %{ago}
+      newer_comments: Comentaris recents
+      older_comments: Comentaris antics
+  export:
+    title: Exportar
+    start:
       area_to_export: Àrea a exportar
       area_to_export: Àrea a exportar
-      embeddable_html: HTML que es pot incloure
-      export_button: Exporta
-      export_details: Les dades d'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
-      format: Format
-      format_to_export: Format d'exportació
-      image_size: Mida de la imatge
-      latitude: "Lat:"
-      licence: Llicència
-      longitude: "Lon:"
       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
+      format_to_export: Format d'exportació
+      osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
       map_image: Imatge de mapa (mostra una capa estàndard)
       map_image: Imatge de mapa (mostra una capa estàndard)
-      max: màx
+      embeddable_html: HTML que es pot incloure
+      licence: Llicència
+      export_details: Les dades d'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la
+        <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative
+        Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
+      too_large:
+        advice: 'Si falla l''exportació anterior, si us plau, penseu a utilitzar una
+          de les fonts llistades a continuació:'
+        body: Aquesta zona és massa gran per ser exportada  com a dades XML de OpenStreetMap.
+          Si us plau seleccioneu una àrea més petita o bé una de les següents fonts
+          per descarregar quantitats grans de dades.
+        planet:
+          title: Planeta OSM
+          description: Còpies actualitzades regularment de la base de dades d'OpenStreetMap
+            al complet
+        overpass:
+          title: API Overpass
+          description: Descarrega aquest requadre des d'una rèplica de la base de
+            dades d'OpenStreetMap
+        geofabrik:
+          title: Descàrregues de Geofabrik
+          description: Extractes actualitzats regularment de continents, països i
+            de les ciutats seleccionades
+        metro:
+          title: Extractes de Metro
+          description: Extractes per a les ciutats més grans del món i les seves àrees
+            metropolitanes
+        other:
+          title: Altres fonts
+          description: Fonts addicionals llistades al wiki d'OpenStreetMap
       options: Opcions
       options: Opcions
-      osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
-      output: Sortida
-      paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
+      format: Format
       scale: Escala
       scale: Escala
-      too_large: 
-        body: Aquesta zona és massa gran per exportar com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau seleccioneu una àrea més petita.
-        heading: L'àrea és massa gran
+      max: màx
+      image_size: Mida de la imatge
       zoom: Zoom
       zoom: Zoom
-    start_rjs: 
-      add_marker: Afegeix un marcador al mapa
-      change_marker: Canvia la posició del marcador
-      click_add_marker: Fes clic al mapa per afegir un marcador
-      drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
-      export: Exporta
-      manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
-      view_larger_map: Mostra un mapa més gran
-  geocoder: 
-    description: 
-      title: 
-        geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
-      types: 
-        cities: Ciutats
-        places: Llocs
-        towns: Municipis
-    direction: 
-      east: est
-      north: nord
-      north_east: nord-est
-      north_west: nord-oest
-      south: sud
-      south_east: sud-est
-      south_west: sud-oest
-      west: oest
-    distance: 
-      one: vora 1km
-      other: vora %{count}km
-      zero: menys d'1km
-    results: 
-      more_results: Més resultats
-      no_results: No hi ha resultats
-    search: 
-      title: 
-        ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
-        geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+      add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
+      latitude: 'Lat:'
+      longitude: 'Lon:'
+      output: Sortida
+      paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
+      export_button: Exporta
+  geocoder:
+    search:
+      title:
         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
-        osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
-        uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
-    search_osm_nominatim: 
-      prefix: 
-        aeroway: 
+        uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
+          Postcode</a>
+        ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
+        osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
+          nominatim</a>
+        geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        osm_nominatim_reverse: Resultats procedents de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
+          nominatim</a>
+        geonames_reverse: Resultats procedents de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+    search_osm_nominatim:
+      prefix:
+        aerialway:
+          chair_lift: Telecadira
+          drag_lift: Teleesquí
+          station: Estació de telefèric
+        aeroway:
           aerodrome: Aeròdrom
           apron: Autobús de pista
           gate: Porta
           aerodrome: Aeròdrom
           apron: Autobús de pista
           gate: Porta
@@ -475,8 +405,7 @@ ca:
           runway: Pista d'aterratge
           taxiway: Carrer de rodada
           terminal: Terminal
           runway: Pista d'aterratge
           taxiway: Carrer de rodada
           terminal: Terminal
-        amenity: 
-          WLAN: Punt d'accés WiFi
+        amenity:
           airport: Aeroport
           arts_centre: Centre d'Art
           artwork: Obra d'art
           airport: Aeroport
           arts_centre: Centre d'Art
           artwork: Obra d'art
@@ -560,6 +489,7 @@ ca:
           shower: Dutxa
           social_centre: Centre social
           social_club: Club social
           shower: Dutxa
           social_centre: Centre social
           social_club: Club social
+          social_facility: Equipament social
           studio: Estudi
           supermarket: Supermercat
           swimming_pool: Piscina
           studio: Estudi
           supermarket: Supermercat
           swimming_pool: Piscina
@@ -574,21 +504,25 @@ ca:
           village_hall: Casa de la Vila
           waste_basket: Cistella de Residus
           wifi: Punt d'accés WiFi
           village_hall: Casa de la Vila
           waste_basket: Cistella de Residus
           wifi: Punt d'accés WiFi
+          WLAN: Punt d'accés WiFi
           youth_centre: Centre juvenil
           youth_centre: Centre juvenil
-        boundary: 
+        boundary:
           administrative: Límit administratiu
           census: Límit censal
           national_park: Parc Nacional
           protected_area: Zona protegida
           administrative: Límit administratiu
           census: Límit censal
           national_park: Parc Nacional
           protected_area: Zona protegida
-        bridge: 
+        bridge:
           aqueduct: Aqüeducte
           suspension: Pont suspès
           swing: Pont giratori
           viaduct: Viaducte
           "yes": Pont
           aqueduct: Aqüeducte
           suspension: Pont suspès
           swing: Pont giratori
           viaduct: Viaducte
           "yes": Pont
-        building: 
+        building:
           "yes": Edifici
           "yes": Edifici
-        highway: 
+        emergency:
+          fire_hydrant: Boca d'incendis
+          phone: Telèfon per a emergències
+        highway:
           bridleway: Ferradura
           bus_guideway: Carril Bus
           bus_stop: Parada d'autobús
           bridleway: Ferradura
           bus_guideway: Carril Bus
           bus_stop: Parada d'autobús
@@ -609,6 +543,7 @@ ca:
           platform: Perron
           primary: Carretera Principal
           primary_link: Carretera principal
           platform: Perron
           primary: Carretera Principal
           primary_link: Carretera principal
+          proposed: Carretera proposada
           raceway: Vial Ràpid
           residential: Residencial
           rest_area: Àrea de descans
           raceway: Vial Ràpid
           residential: Residencial
           rest_area: Àrea de descans
@@ -619,6 +554,7 @@ ca:
           services: Serveis en ruta
           speed_camera: Radar
           steps: Graons
           services: Serveis en ruta
           speed_camera: Radar
           steps: Graons
+          street_lamp: Fanal
           stile: Escala per a travessar reixats
           tertiary: Carretera terciària
           tertiary_link: Carretera terciària
           stile: Escala per a travessar reixats
           tertiary: Carretera terciària
           tertiary_link: Carretera terciària
@@ -628,13 +564,14 @@ ca:
           trunk_link: Autovia de
           unclassified: Sense classificar Road
           unsurfaced: Pista sense asfaltar
           trunk_link: Autovia de
           unclassified: Sense classificar Road
           unsurfaced: Pista sense asfaltar
-        historic: 
+        historic:
           archaeological_site: Lloc arqueològic
           battlefield: Camp de batalla
           boundary_stone: Pedra de la frontera
           building: Edifici
           castle: Castell
           church: Església
           archaeological_site: Lloc arqueològic
           battlefield: Camp de batalla
           boundary_stone: Pedra de la frontera
           building: Edifici
           castle: Castell
           church: Església
+          citywalls: Muralles
           fort: Fortí
           house: Casa
           icon: Icona
           fort: Fortí
           house: Casa
           icon: Icona
@@ -644,11 +581,12 @@ ca:
           monument: Monument
           museum: Museu
           ruins: Ruïnes
           monument: Monument
           museum: Museu
           ruins: Ruïnes
+          tomb: Tomba
           tower: Torre
           wayside_cross: Camí de la creu
           wayside_shrine: Santuari de carreteres
           wreck: Wreck
           tower: Torre
           wayside_cross: Camí de la creu
           wayside_shrine: Santuari de carreteres
           wreck: Wreck
-        landuse: 
+        landuse:
           allotments: Horts
           basin: Conca
           brownfield: Brownfield terra
           allotments: Horts
           basin: Conca
           brownfield: Brownfield terra
@@ -668,8 +606,8 @@ ca:
           meadow: Prat
           military: Zona Militar
           mine: Mina
           meadow: Prat
           military: Zona Militar
           mine: Mina
-          nature_reserve: Reserva Natural
           orchard: Verger
           orchard: Verger
+          nature_reserve: Reserva Natural
           park: Parc
           piste: Pista d'aterratge
           quarry: Pedrera
           park: Parc
           piste: Pista d'aterratge
           quarry: Pedrera
@@ -684,7 +622,7 @@ ca:
           vineyard: Vinya
           wetland: Aiguamoll
           wood: Fusta
           vineyard: Vinya
           wetland: Aiguamoll
           wood: Fusta
-        leisure: 
+        leisure:
           beach_resort: Beach Resort
           bird_hide: Aguait
           common: Terra comú
           beach_resort: Beach Resort
           bird_hide: Aguait
           common: Terra comú
@@ -707,11 +645,13 @@ ca:
           swimming_pool: Piscina
           track: Pista
           water_park: Parc aquàtic
           swimming_pool: Piscina
           track: Pista
           water_park: Parc aquàtic
-        military: 
+        military:
           airfield: Aeroport militar
           barracks: Caserna
           bunker: Búnquer
           airfield: Aeroport militar
           barracks: Caserna
           bunker: Búnquer
-        natural: 
+        mountain_pass:
+          "yes": Coll
+        natural:
           bay: Badia
           beach: Platja
           cape: Cap
           bay: Badia
           beach: Platja
           cape: Cap
@@ -752,7 +692,7 @@ ca:
           wetland: Aiguamoll
           wetlands: Aiguamolls
           wood: Bosc
           wetland: Aiguamoll
           wetlands: Aiguamolls
           wood: Bosc
-        office: 
+        office:
           accountant: Comptable
           architect: Arquitecte
           company: Empresa
           accountant: Comptable
           architect: Arquitecte
           company: Empresa
@@ -765,7 +705,7 @@ ca:
           telecommunication: Oficina de telecomunicacions
           travel_agent: Agència de viatges
           "yes": Oficina
           telecommunication: Oficina de telecomunicacions
           travel_agent: Agència de viatges
           "yes": Oficina
-        place: 
+        place:
           airport: Aeroport
           city: Ciutat
           country: País
           airport: Aeroport
           city: Ciutat
           country: País
@@ -780,6 +720,7 @@ ca:
           locality: Localitat
           moor: Amarrador
           municipality: Municipi
           locality: Localitat
           moor: Amarrador
           municipality: Municipi
+          neighbourhood: Barri
           postcode: Codi postal
           region: Regió
           sea: Mar
           postcode: Codi postal
           region: Regió
           sea: Mar
@@ -789,7 +730,7 @@ ca:
           town: Poble
           unincorporated_area: Àrea no incorporada
           village: Aldea
           town: Poble
           unincorporated_area: Àrea no incorporada
           village: Aldea
-        railway: 
+        railway:
           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
           construction: Ferrocarril en Construcció
           disused: Ferrocarril en desús
           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
           construction: Ferrocarril en Construcció
           disused: Ferrocarril en desús
@@ -805,15 +746,17 @@ ca:
           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
           platform: Andana
           preserved: Conservat ferrocarril
           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
           platform: Andana
           preserved: Conservat ferrocarril
+          proposed: Ferrocarril proposat
           spur: Esperó de ferrocarril
           station: Estació de tren
           spur: Esperó de ferrocarril
           station: Estació de tren
+          stop: Parada de Ferrocarril
           subway: Estació de metro
           subway_entrance: Accés al Metro
           switch: Punts de ferrocarril
           tram: Tramvia
           tram_stop: Parada de tramvia
           yard: Pati de ferrocarril
           subway: Estació de metro
           subway_entrance: Accés al Metro
           switch: Punts de ferrocarril
           tram: Tramvia
           tram_stop: Parada de tramvia
           yard: Pati de ferrocarril
-        shop: 
+        shop:
           alcohol: De llicència
           antiques: Antiquari
           art: Galeria d'Art
           alcohol: De llicència
           antiques: Antiquari
           art: Galeria d'Art
@@ -822,6 +765,7 @@ ca:
           beverages: Botiga de begudes
           bicycle: Tenda de bicicletes
           books: Llibreria
           beverages: Botiga de begudes
           bicycle: Tenda de bicicletes
           books: Llibreria
+          boutique: Boutique
           butcher: Carnisseria
           car: Venda de Cotxes
           car_parts: Peces de cotxes
           butcher: Carnisseria
           car: Venda de Cotxes
           car_parts: Peces de cotxes
@@ -835,6 +779,7 @@ ca:
           convenience: Botiga de conveniència
           copyshop: Copisteria
           cosmetics: Botiga Cosmètica
           convenience: Botiga de conveniència
           copyshop: Copisteria
           cosmetics: Botiga Cosmètica
+          deli: Botiga de comestibles
           department_store: Department Store
           discount: Botiga d'articles de descompte
           doityourself: Bricolatge
           department_store: Department Store
           discount: Botiga d'articles de descompte
           doityourself: Bricolatge
@@ -871,22 +816,26 @@ ca:
           organic: Botiga d'aliments orgànics
           outdoor: Botiga exterior
           pet: Botiga d'animals
           organic: Botiga d'aliments orgànics
           outdoor: Botiga exterior
           pet: Botiga d'animals
+          pharmacy: Farmàcia
           photo: Botiga de foto
           salon: Sala d'estar
           photo: Botiga de foto
           salon: Sala d'estar
+          second_hand: Botiga de segona mà
           shoes: Sabateria
           shopping_centre: Centre comercial
           sports: Botiga d'esports
           stationery: Botiga de papereria
           supermarket: Supermercat
           shoes: Sabateria
           shopping_centre: Centre comercial
           sports: Botiga d'esports
           stationery: Botiga de papereria
           supermarket: Supermercat
+          tailor: Sastreria
           toys: Botiga de joguines
           travel_agency: Agència de viatges
           video: Video de la botiga
           wine: De llicència
           toys: Botiga de joguines
           travel_agency: Agència de viatges
           video: Video de la botiga
           wine: De llicència
-        tourism: 
+          "yes": Botiga
+        tourism:
           alpine_hut: Cabanya alpina
           artwork: Il·lustració
           attraction: Atracció
           alpine_hut: Cabanya alpina
           artwork: Il·lustració
           attraction: Atracció
-          bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
+          bed_and_breakfast: Llit i esmorzar (B&B)
           cabin: Cabanya
           camp_site: Campament
           caravan_site: Càmping per a caravanes
           cabin: Cabanya
           camp_site: Campament
           caravan_site: Càmping per a caravanes
@@ -903,9 +852,10 @@ ca:
           valley: Vall
           viewpoint: Mirador
           zoo: Zoològic
           valley: Vall
           viewpoint: Mirador
           zoo: Zoològic
-        tunnel: 
+        tunnel:
+          culvert: Canonada
           "yes": Túnel
           "yes": Túnel
-        waterway: 
+        waterway:
           artificial: Curs d'aigua artificial
           boatyard: Drassana
           canal: Canal
           artificial: Curs d'aigua artificial
           boatyard: Drassana
           canal: Canal
@@ -924,960 +874,1415 @@ ca:
           riverbank: Riverbank
           stream: Stream
           wadi: Torrent
           riverbank: Riverbank
           stream: Stream
           wadi: Torrent
-          water_point: Punt d'aigua
           waterfall: Cascada
           waterfall: Cascada
+          water_point: Punt d'aigua
           weir: Weir
           weir: Weir
-  javascripts: 
-    map: 
-      base: 
-        cycle_map: Cycle Map
-        mapquest: MapQuest Open
-        standard: Estàndard
-        transport_map: Mapa de transports
-    site: 
-      edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
-      edit_tooltip: Modifica el mapa
-      edit_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per editar el mapa
-      history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
-      history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
-      history_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per veure les modificacions de l'àrea
-  layouts: 
-    community: Comunitat
-    community_blogs: Blocs de comunitat
-    community_blogs_title: Blocs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
-    copyright: Drets d'autor i llicència
-    documentation: Documentació
-    documentation_title: Documentació del projecte
-    donate: Suport OpenStreetMap %{link} el fons de rampa de maquinari.
-    donate_link_text: donatius
+      admin_levels:
+        level2: Frontera
+        level4: Límit d'estat
+        level5: Límit de regió
+        level6: Frontera
+        level8: Límit de municipi
+        level9: Límit de poble
+        level10: Límit de suburbi
+    description:
+      title:
+        osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
+          Nominatim</a>
+        geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+      types:
+        cities: Ciutats
+        towns: Municipis
+        places: Llocs
+    results:
+      no_results: No hi ha resultats
+      more_results: Més resultats
+    distance:
+      one: vora 1km
+      zero: menys d'1km
+      other: vora %{count}km
+    direction:
+      south_west: sud-oest
+      south: sud
+      south_east: sud-est
+      east: est
+      north_east: nord-est
+      north: nord
+      north_west: nord-oest
+      west: oest
+  layouts:
+    project_name:
+      title: OpenStreetMap
+      h1: OpenStreetMap
+    logo:
+      alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
+    home: Anar a la localització de casa
+    logout: Tancar sessió
+    log_in: Inicia sessió
+    log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
+    sign_up: Registre
+    start_mapping: Començar a cartografiar
+    sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
     edit: Modificació
     edit: Modificació
-    edit_with: Modifica amb %{editor}
+    history: Historial
     export: Exporta
     export: Exporta
-    export_tooltip: Exporta les dades del mapa
-    foundation: Fundació
-    foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
+    data: Dades
+    export_data: Exporta les dades
     gps_traces: Traces de GPS
     gps_traces: Traces de GPS
-    gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
-    help: Ajuda
-    help_centre: Centre d'ajuda
-    help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
-    history: Historial
-    home: Inici
-    home_tooltip: Vés a la posició inicial
-    inbox_html: rebut %{count}
-    inbox_tooltip: 
-      one: Teniu 1 missatge sense llegir
-      other: Teniu %{count} missatges sense llegir
-      zero: No teniu cap missatge sense llegir
-    intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
+    gps_traces_tooltip: Gestiona les traces GPS
+    user_diaries: Diaris d'usuari
+    user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
+    edit_with: Modifica amb %{editor}
+    tag_line: El mapa wiki lliure mundial
+    intro_header: Benvinguts a l'OpenStreetMap!
+    intro_text: L'OpenStreetMap és un mapa del món, creat per persones com tu i d'ús
+      lliure sota una llicència oberta.
     intro_2_create_account: Crea un compte d'usuari
     intro_2_create_account: Crea un compte d'usuari
-    intro_2_download: baixades
-    intro_2_html: Les dades poden ser  %{download} i %{use} lliurement sota la seva %{license}. %{create_account} per millorar el mapa.
-    intro_2_license: llicència oberta
-    intro_2_use: utilitzades
-    log_in: inicia una sessió
-    log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
-    logo: 
-      alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
-    logout: surt
-    logout_tooltip: Sortir
-    make_a_donation: 
-      text: Feu una donació
-      title: Ajudeu l'OpenStreetMap amb una donació econòmica
-    osm_offline: La base de dades OpenStreetMap és fora de línia, mentre es fan actuacions de manteniment necessàries.
-    osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
-    partners_bytemark: Allotjament Bytemark
-    partners_html: L'allotjament és a càrrec de %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, i d'altres %{partners}.
+    partners_html: L'allotjament és a càrrec de %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} i d'altres
+      %{partners}.
+    partners_ucl: el Centre UCL VR
     partners_ic: Imperial College Londres
     partners_ic: Imperial College Londres
+    partners_bytemark: Allotjament Bytemark
     partners_partners: socis
     partners_partners: socis
-    partners_ucl: el Centre UCL VR
-    sign_up: registre
-    sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
-    tag_line: El mapa wiki lliure mundial
-    user_diaries: DIaris de usuari
-    user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
-    view: Mostra
-    view_tooltip: Mostra el mapa
-    welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
-    wiki: Wikia
-    wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
-  license_page: 
-    foreign: 
-      english_link: l'original en anglès
-      text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès tindrà prioritat
+    osm_offline: La base de dades OpenStreetMap és fora de línia, mentre es fan actuacions
+      de manteniment necessàries.
+    osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only
+      mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta
+      a terme.
+    donate: Suport OpenStreetMap %{link} el fons de rampa de maquinari.
+    help: Ajuda
+    about: Informació
+    copyright: Drets d'autor
+    community: Comunitat
+    community_blogs: Blocs de comunitat
+    community_blogs_title: Blocs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
+    foundation: Fundació
+    foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
+    make_a_donation:
+      title: Ajudeu l'OpenStreetMap amb una donació econòmica
+      text: Feu una donació
+    learn_more: Aprèn-ne més
+    more: Més
+  license_page:
+    foreign:
       title: Quant a la traducció
       title: Quant a la traducció
-    legal_babble: 
-      attribution_example: 
+      text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link},
+        la pàgina en anglès té prioritat
+      english_link: l'original en anglès
+    native:
+      title: Sobre aquesta pàgina
+      text: Esteu veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Podeu tornar
+        a la %{native_link} d'aquesta pàgina o podeu deixar de llegir sobre el copyright
+        i anar a %{mapping_link}.
+      native_link: versió català
+      mapping_link: Inicia el mapatge
+    legal_babble:
+      title_html: Drets d'autor i llicència
+      intro_1_html: |-
+        Les dades d'OpenStreetMap són un conjunt de <i>dades obertes</i> publicades sota una <a
+        href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">llicència de base de dades oberta</a> (ODbL).
+      intro_2_html: "Sou lliure de copiar, distribuir, comunicar públicament i fer-ne
+        obres \nderivades de les nostres dades, sempre que atribuïu els crèdits a
+        \nOpenStreetMap i els seus col·laboradors. Si modifiqueu o utilitzeu les\nnostres
+        dades fer fer obres derivades, només podreu distribuir l'obra \nresultant
+        amb la mateixa llicència. Aquest \n<a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">text
+        legal\ncode</a> sencer que explica detalladament els vostres drets i responsabbilitats."
+      intro_3_html: |-
+        La cartografia de les nostres tessel·les i la nostra documentació són ofertes
+        sota llicència <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Text de la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>(CC-BY-SA).
+      credit_title_html: Com a crèdit OpenStreetMap
+      credit_1_html: |-
+        Exigim que l'atribució de drets d'autor sigui &ldquo;&copy; Col·laboradors d'OpenStreetMap
+        &rdquo;.
+      credit_2_html: També heu de deixar clar que les dades són disponibles sota llicència
+        obereta, i si s'utilitzen les nostres tessel·les de mapes, que la cartografia
+        és llicenciada com CC-BY-SA. Podeu fer això enllaçant a <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">aquest
+        pàgina de copyright</a>. D'altra banda, i com a requisit obligatori si voleu
+        distribuir OSM en forma de dades en brut, podeu citar i enllaçar directament
+        a la llicència. En el cas d'utilitzar suports on els enllaços d'hipertext
+        no són possibles (per exemple, obres impreses), us suggerim d'adreçar els
+        lectors a openstreetmap.org (potser indicant l'adreça completa d'OpenStreetMap),
+        a opendatacommons.org i si s'escau, a creativecommons.org.
+      credit_3_html: |-
+        En el cas d'un mapa electrònic navegable, els crèdits han d'aparèixer a la cantonada del mapa.
+        Per exemple:
+      attribution_example:
         alt: Exemple de com atribuir OpenStreetMap a una pàgina web
         title: Exemple d'atribució
         alt: Exemple de com atribuir OpenStreetMap a una pàgina web
         title: Exemple d'atribució
-      contributors_at_html: "<strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>."
-      contributors_ca_html: "<strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques)."
-      contributors_footer_1_html: "Per a més detalls sobre aquesta i d'altres fonts que han estat utilitzades per millorar els mapes d'OpenStreetMap, si us plau, vegeu al wiki d'OSM la pàgina dedicada als <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Col·laboradors</a>"
-      contributors_footer_2_html: "Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat."
-      contributors_fr_html: "<strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts."
-      contributors_gb_html: "<strong>Regne Unit</strong>: conté dades del\nOrdnance Survey &copy; Drets d'autor de la Corona i de la base de dades\n2010-12."
-      contributors_intro_html: "Els nostres col·laboradors són milers de persones. També incloem dades amb llicència oberta de les agències públiques de cartografia i d'altres fonts, entre elles:"
-      contributors_nl_html: "<strong>Països Baixos</strong>: Conté &copy; dades d'Automotive Navigation Data (AND), 2007 (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
-      contributors_nz_html: "<strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat."
+      more_title_html: Saber-ne més
+      more_1_html: |-
+        Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a
+        href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Preguntes
+        Freqüents sobre legalitat</a>.
+      more_2_html: Encara que les dades d'OpenStreetMap són dades obertes, no podem
+        oferir una API gratuïta per als desenvolupadors de terceres parts. Vegeu la
+        <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Política d'ús
+        de l'API</a>, la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Política
+        d'ús de les tessel·les</a> i la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Política
+        d'ús de Nominatim</a>.
       contributors_title_html: Nostres col. laboradors
       contributors_title_html: Nostres col. laboradors
-      contributors_za_html: "<strong>Sud-àfrica</strong>: conté dades del\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, drets d'autor reservat per l'estat."
-      credit_1_html: "Exigim que l'atribució de drets d'autor sigui &ldquo;&copy; Col·laboradors d'OpenStreetMap\n&rdquo;."
-      credit_2_html: També heu de deixar clar que les dades són disponibles sota llicència obereta, i si s'utilitzen les nostres tessel·les de mapes, que la cartografia és llicenciada com CC-BY-SA. Podeu fer això enllaçant a <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">aquest pàgina de copyright</a>. D'altra banda, i com a requisit obligatori si voleu distribuir OSM en forma de dades en brut, podeu citar i enllaçar directament a la llicència. En el cas d'utilitzar suports on els enllaços d'hipertext no són possibles (per exemple, obres impreses), us suggerim d'adreçar els lectors a openstreetmap.org (potser indicant l'adreça completa d'OpenStreetMap), a opendatacommons.org i si s'escau, a creativecommons.org.
-      credit_3_html: "En el cas d'un mapa electrònic navegable, els crèdits han d'aparèixer a la cantonada del mapa.\nPer exemple:"
-      credit_title_html: Com a crèdit OpenStreetMap
-      infringement_1_html: Recordem als col·laboradors d'OSM que mai s'han d'afegir dades de qualsevol font amb drets d'autor registrats (com Google Maps o mapes impresos per exemple) sense tenir una autorització explícita dels titulars dels drets d'autor.
-      infringement_2_html: Si penseu que hi ha material protegit per drets d'autor que ha estat afegit a la base de dades d'OpenStreetMap o a aquest web, si us plau aneu a la pàgina web dedicada al <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">Procediment per eliminar dades protegides pels drets d'autor</a> o empleneu aquest <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formulari en línia.</a>.
+      contributors_intro_html: 'Els nostres col·laboradors són milers de persones.
+        També incloem dades amb llicència oberta de les agències públiques de cartografia
+        i d''altres fonts, entre elles:'
+      contributors_at_html: |-
+        <strong>Àustria</strong>: conté dades de
+            <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> sota
+            <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC BY</a>.
+      contributors_ca_html: |-
+        <strong>Canadà</strong>: conté dades de
+            GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural
+            Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural
+            Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,
+            Canadà de Estadístiques).
+      contributors_fi_html: '<strong>Finlàndia</strong>: Conté dades de la base de
+        dades topogràfica del National Land Survey of Finland i d''altres bases de
+        dades, sota la <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">llicència
+        NLSFI</a>.'
+      contributors_fr_html: |-
+        <strong>França</strong>: conté dades d'origen de
+            Direcció Générale des Impôts.
+      contributors_nl_html: '<strong>Països Baixos</strong>: Conté &copy; dades d''Automotive
+        Navigation Data (AND), 2007 (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
+      contributors_nz_html: |-
+        <strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de
+            Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat.
+      contributors_za_html: |-
+        <strong>Sud-àfrica</strong>: conté dades del
+        <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:
+        National Geo-Spatial Information</a>, drets d'autor reservat per l'estat.
+      contributors_gb_html: |-
+        <strong>Regne Unit</strong>: conté dades del
+        Ordnance Survey &copy; Drets d'autor de la Corona i de la base de dades
+        2010-12.
+      contributors_footer_1_html: |-
+        Per a més detalls sobre aquesta i d'altres fonts que han estat utilitzades per millorar els mapes d'OpenStreetMap, si us plau, vegeu al wiki d'OSM la pàgina dedicada als <a
+        href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Col·laboradors</a>
+      contributors_footer_2_html: |-
+        Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original
+          el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o
+          accepta qualsevol responsabilitat.
       infringement_title_html: Violació dels drets d'autor
       infringement_title_html: Violació dels drets d'autor
-      intro_1_html: "Les dades d'OpenStreetMap són un conjunt de <i>dades obertes</i> publicades sota una <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">llicència de base de dades oberta</a> (ODbL)."
-      intro_2_html: "Sou lliure de copiar, distribuir, comunicar públicament i fer-ne obres \nderivades de les nostres dades, sempre que atribuïu els crèdits a \nOpenStreetMap i els seus col·laboradors. Si modifiqueu o utilitzeu les\nnostres dades fer fer obres derivades, només podreu distribuir l'obra \nresultant amb la mateixa llicència. Aquest \n<a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">text legal\ncode</a> sencer que explica detalladament els vostres drets i responsabbilitats."
-      intro_3_html: "La cartografia de les nostres tessel·les i la nostra documentació són ofertes\nsota llicència <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Text de la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>(CC-BY-SA)."
-      more_1_html: "Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Preguntes\nFreqüents sobre legalitat</a>."
-      more_2_html: Encara que les dades d'OpenStreetMap són dades obertes, no podem oferir una API gratuïta per als desenvolupadors de terceres parts. Vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Política d'ús de l'API</a>, la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Política d'ús de les tessel·les</a> i la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Política d'ús de Nominatim</a>.
-      more_title_html: Saber-ne més
-      title_html: Drets d'autor i llicència
-    native: 
-      mapping_link: Inici d'assignació
-      native_link: versió THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
-      text: Esteu veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Podeu tornar a la %{native_link} d'aquesta pàgina o podeu deixar de llegir sobre el copyright i anar a %{mapping_link}.
-      title: Sobre aquesta pàgina
-  message: 
-    delete: 
-      deleted: Missatge esborrat
-    inbox: 
-      date: Data
-      from: De
-      messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
+      infringement_1_html: Recordem als col·laboradors de l'OSM que mai no s'han d'afegir
+        dades de cap font amb drets d'autor registrats (com Google Maps o mapes impresos
+        per exemple) sense tenir una autorització explícita dels titulars dels drets
+        d'autor.
+      infringement_2_html: Si penseu que hi ha material protegit per drets d'autor
+        que ha estat afegit a la base de dades d'OpenStreetMap o a aquest web, si
+        us plau aneu a la pàgina web dedicada al <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">Procediment
+        per eliminar dades protegides pels drets d'autor</a> o empleneu aquest <a
+        href="http://dmca.openstreetmap.org/">formulari en línia.</a>.
+  welcome_page:
+    title: Benvingut!
+    introduction_html: Us donem la benvinguda a l'OpenStreetMap, el mapa lliure i
+      editable del món. Ara que ja us heu registrat, ja ho teniu tot a punt per començar
+      a editar el mapa. Aquí hi ha una guia ràpida amb les coses més importants que
+      cal saber
+    whats_on_the_map:
+      title: Què hi ha al mapa
+      on_html: L'OpenStreetMap és un lloc per incloure al mapa coses que són <em>reals
+        i normals</em>- això inclou milions d'edificis, carreteres, i altres detalls
+        sobre llocs. Pots cartografiar totes les característiques del món real que
+        et semblin interessants.
+      off_html: El que <em>no</em> inclou són dades subjectives com ara puntuacions,
+        característiques històriques o hipotètiques i dades de fonts subjectes a copyright.
+        A no ser que posseeixis un permís especial no copiïs res de mapes de paper
+        o en línia.
+    basic_terms:
+      title: Condicions bàsiques per editar el mapa
+      paragraph_1_html: l'OpenStreetMap té algunes paraules del seu propi argot. Aquí
+        hi han unes quantes paraules clau que et poden venir bé.
+      editor_html: Un <strong>editor</strong> és un programa o pàgina web que pots
+        utilitzar per editar el mapa.
+      node_html: Un <strong>node</strong> és un punt al mapa, com ara un restaurant
+        o un arbre.
+      way_html: Una <strong>via</strong> és una línia o àrea, com ara una carretera,
+        sèquia, llac o edifici.
+      tag_html: Una <strong>etiqueta</strong> és un recull de dades sobre un node
+        o una via, com ara el nom d'un restaurant o la velocitat màxima d'una carretera.
+    questions:
+      title: Alguna pregunta més?
+      paragraph_1_html: OpenStreetMap té multitud de recursos per conèixer aquest
+        projecte, per plantejar i respondre preguntes, i per participar en discussions
+        col·laboratives i documentar temes de cartografia. <a href='%{help_url}'>Visiteu
+        l'ajuda</a>.
+    start_mapping: Comença a editar el mapa
+    add_a_note:
+      title: No tens temps per editar? Afegeix una nota!
+      paragraph_1_html: Si només voleu fer una petita modificació però no disposeu
+        del temps per registrar-vos i aprendre com editar, deixeu una nota al mapa.
+      paragraph_2_html: 'Només cal que us dirigiu al<a href=''%{map_url}''>mapa</a>
+        i cliqueu l''icona de la nota: <span class=''icon note''></span>. Això afegirà
+        un marcador al mapa que podeu moure arrossegant-lo. Afegiu el vostre missatge,
+        cliqueu el botó de desat, i altres usuaris ho investigaran.'
+  fixthemap:
+    title: Informeu d'un problema / Corregiu el mapa
+    how_to_help:
+      title: Com contribuir
+      join_the_community:
+        title: Afegiu-vos a la comunitat
+        explanation_html: Si heu trobat un problema amb les nostres dades del mapa,
+          com per exemple l'omissió d'una carretera o bé de la vostra adreça, la millor
+          forma d'arreglar-ho és unint-se a la comunitat d'OpenStreetMap i afegir
+          o bé corregir les dades vós mateix.
+      add_a_note:
+        instructions_html: Feu clic a <a class='icon note'></a> o a la mateixa icona
+          sobre el mapa. Això afegirà un marcador al mapa, que podeu desplaçar arrossegant-lo.
+          Afegiu el vostre missatge, deseu-lo i els altres usuaris ho investigaran.
+    other_concerns:
+      title: Altres aspectes
+      explanation_html: Si us preocupa la utilització de les nostres dades o bé el
+        contingut d'aquestes, consulteu la <a href='/copyright'>pàgina de drets d'autor</a>
+        per a més informació, o bé contacteu el <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>grup
+        de treball d'OSMF</a> corresponent.
+  help_page:
+    title: Obtenir ajuda
+    introduction: OpenStreetMap té multitud de recursos per conèixer aquest projecte,
+      per plantejar i respondre preguntes, i per participar en discussions col·laboratives
+      i documentar temes de cartografia.
+    welcome:
+      url: /welcome
+      title: Benvinguts a l'OSM
+      description: Començar amb aquesta guia ràpida sobre els aspectes bàsics de OpenStreetMap.
+    help:
+      url: https://help.openstreetmap.org/
+      title: help.openstreetmap.org
+      description: Feu una pregunta o busqueu respostes a la pàgina de preguntes i
+        respostes d'OSM.
+    wiki:
+      url: http://wiki.openstreetmap.org/
+      title: wiki.openstreetmap.org
+      description: Navegueu per la wiki per aprofundir en la documentació d'OSM.
+  about_page:
+    next: Següent
+    copyright_html: Col·laboradors de<br><span>&copy;</span>OpenStreetMap
+    used_by: '%{name} integra dades de mapes en centenars de llocs web, aplicacions
+      per a mòbils i dispositius de maquinari'
+    lede_text: OpenStreetMap està construït per una comunitats de catògrafs que contibueixen
+      i mantenen dades sobre carreteres, senders, cafeteries, estacions de ferrocarril,
+      i molt més, per tot el món.
+    local_knowledge_title: Coneixement local
+    local_knowledge_html: OpenStreetMap potencia el coneixement local. Els contribuïdors
+      usen imatges aèries, dispositius GPS, i mapes de baixa tecnologia per tal de
+      verificar que OSM és precís i està actualitzat.
+    community_driven_title: Dirigit per la comunitat
+    community_driven_html: |-
+      La comunitat d'OpenStreetMap és diversa, apassionada, i creix cada dia. Entre els nostres contribuïdors hi ha cartògrafs entusiastes, professionals de GIS, enginyers que posen en funcionament els servidors d'OSM, voluntaris que cartografien les zones afectades per desastres, i molt més.
+      Si voleu conèixer més sobre la comunitat, vegeu els <a href='%{diary_path}'>diaris d'usuari</a>, els <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogs de la comunitat</a>, i la pàgina web de la <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Fundació OSM</a>.
+    open_data_title: Dades obertes
+    open_data_html: 'OpenStreetMap són <i>dades lliures</i>: sou lliures d''usar-lo
+      per a qualsevol propòsit, sempre que doneu crèdit a OpenStreetMap i els seus
+      contribuïdors. Si modifiqueu o construïu sobre les dades en alguna manera concreta,
+      podeu distribuir el resultat només sota la mateixa llicència. Vegeu la <a href=''%{copyright_path}''>pàgina
+      de copyright i llicència</a> per a més detalls.'
+    partners_title: Socis
+  notifier:
+    diary_comment_notification:
+      subject: '[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la vostra entrada del diari'
+      hi: Hola %{to_user},
+      header: '%{from_user} ha comentat en la vostra recent entrada del diari OpenStreetMap
+        amb el tema %{subject}:'
+      footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als
+        %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
+    message_notification:
+      hi: Hola %{to_user},
+      header: '%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el
+        tema %{subject}:'
+      footer_html: També podeu llegir el missatge a %{readurl} i podeu respondre'l
+        a %{replyurl}
+    friend_notification:
+      subject: '[OpenStreetMap] %{user} us ha afegit a la llista d''amics'
+      had_added_you: '%{user} us ha afegit com a amic a l''OpenStreetMap.'
+      see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
+      befriend_them: També el podeu afegir com a amic a %{befriendurl}.
+    gpx_notification:
+      greeting: Hola,
+      your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
+      with_description: amb la descripció
+      and_the_tags: 'i les etiquetes següents:'
+      and_no_tags: i cap etiqueta.
+      failure:
+        subject: '[OpenStreetMap] Error d''importació de GPX'
+        failed_to_import: 'no es pot importar. Aquí està l''error:'
+        more_info_1: Més informació en relació a errades d'importació GPX i com evitar-les
+        more_info_2: 'ells es pot trobar a:'
+      success:
+        subject: '[OpenStreetMap] L''èxit de GPX importació'
+        loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles
+          %{possible_points}.
+    signup_confirm:
+      subject: '[OpenStreetMap] Benvinguts a OpenStreetMap'
+      greeting: Hola!
+      created: Algú (suposem que vós mateix) acaba de crear un compte a %{site_url}.
+      confirm: 'Primer de tot hem de confirmar que aquesta petició ha estat feta per
+        vostè, si ha estat així, si us plau, premeu sobre el següent enllaç per tal
+        confirmar la vostra petició de creació del compte d''usuari:'
+      welcome: Després que confirmis el teu compte, et donarem més informació per
+        tal que puguis començar amb els coneixements bàsics.
+    email_confirm:
+      subject: '[OpenStreetMap] Confirmeu l''adreça de correu'
+    email_confirm_plain:
+      greeting: Hola,
+      hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica
+        a %{server_url} per %{new_address}.
+      click_the_link: Si sou vós mateix, feu clic a l'enllaç inferior per confirmar
+        el canvi.
+    email_confirm_html:
+      greeting: Hola,
+      hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica
+        a %{server_url} per %{new_address}.
+      click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar
+        el canvi.
+    lost_password:
+      subject: '[OpenStreetMap] Sol·licitud de reinicialització de contrasenya'
+    lost_password_plain:
+      greeting: Hola,
+      hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat que la contrasenya d'aquest
+        compte d'openstreetmap.org li siga reiniciada a la vostra adreça de correu
+        electrònic.
+      click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per
+        restaurar la seva contrasenya.
+    lost_password_html:
+      greeting: Hola,
+      hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar
+        el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
+      click_the_link: Si sou vós, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la vostra
+        contrasenya.
+    note_comment_notification:
+      anonymous: Un usuari anònim
+      greeting: Hola,
+      commented:
+        subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una de les teves
+          notes'
+        subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una nota la qual
+          teniu interès'
+        your_note: '%{commenter} ha fet un comentari en una de les teves notes del
+          mapa aprop de %{place}.'
+        commented_note: '%{commenter} ha fet un comentari en una nota de mapa a la
+          qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}.'
+      closed:
+        subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una de les teves
+          notes'
+        subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una nota que t''interessa'
+        your_note: '%{commenter} ha resolt una de les notes de mapa a prop %{place}.'
+        commented_note: '%{commenter} ha resolt una nota de mapa en la qual has comentat.
+          Aquesta nota és aprop de %{place}.'
+      reopened:
+        subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} ha reactivat una de les vostres
+          notes'
+        subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} ha reactivat una nota en que
+          vostè està interessat'
+        your_note: '%{commenter} ha reactivat una de les notes de mapa a prop %{place}.'
+        commented_note: '%{commenter} ha reactivat una nota de mapa en la qual hi
+          heu comentat. La nota és a prop de %{place}.'
+      details: Podeu trobar més detalls de la nota a %{url}.
+  message:
+    inbox:
+      title: Safata d'entrada
       my_inbox: La meva safata d'entrada
       my_inbox: La meva safata d'entrada
-      new_messages: 
-        one: "%{count} missatge nou"
-        other: "%{count} missatges nous"
-      no_messages_yet: No teniu cap missatge. Per què no entreu en contacte amb %{people_mapping_nearby_link}?
-      old_messages: 
-        one: "%{count} missatge antic"
-        other: "%{count} missatges antics"
       outbox: Safata de sortida
       outbox: Safata de sortida
-      people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
+      messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
+      new_messages:
+        one: '%{count} missatge nou'
+        other: '%{count} missatges nous'
+      old_messages:
+        one: '%{count} missatge antic'
+        other: '%{count} missatges antics'
+      from: De
       subject: Assumpte
       subject: Assumpte
-      title: Safata d'entrada
-    mark: 
-      as_read: Missatge marcat com a llegit
-      as_unread: Missatge marcat com a no llegit
-    message_summary: 
-      delete_button: Suprimeix
+      date: Data
+      no_messages_yet: No teniu cap missatge. Per què no entreu en contacte amb %{people_mapping_nearby_link}?
+      people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
+    message_summary:
+      unread_button: Marca com a no llegit
       read_button: Marca com a llegit
       reply_button: Respon
       read_button: Marca com a llegit
       reply_button: Respon
-      unread_button: Marca com a no llegit
-    new: 
-      back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
-      body: Cos
-      limit_exceeded: Heu enviat un munt de missatges recentment. Espereu una estona abans d'intentar d'enviar més missatges.
-      message_sent: S'ha enviat el missatge
-      send_button: Envia
+      delete_button: Suprimeix
+    new:
+      title: Envia el missatge
       send_message_to: Envia un missatge nou per a %{name}
       subject: Assumpte
       send_message_to: Envia un missatge nou per a %{name}
       subject: Assumpte
-      title: Envia el missatge
-    no_such_message: 
-      body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
-      heading: No existeix aquest missatge
+      body: Cos
+      send_button: Envia
+      back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
+      message_sent: S'ha enviat el missatge
+      limit_exceeded: Heu enviat un munt de missatges recentment. Espereu una estona
+        abans d'intentar d'enviar més missatges.
+    no_such_message:
       title: No existeix aquest missatge
       title: No existeix aquest missatge
-    outbox: 
-      date: Data
+      heading: No existeix aquest missatge
+      body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
+    outbox:
+      title: Sortida
+      my_inbox: El meu %{inbox_link}
       inbox: Entrada
       inbox: Entrada
-      messages: 
+      outbox: sortida
+      messages:
         one: Teniu %{count} missatge enviat
         other: Teniu %{count} missatges enviats
         one: Teniu %{count} missatge enviat
         other: Teniu %{count} missatges enviats
-      my_inbox: El meu %{inbox_link}
-      no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
-      outbox: sortida
-      people_mapping_nearby: Cartografia de prop la gent
-      subject: Assumpte
-      title: Sortida
       to: A
       to: A
-    read: 
-      back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
-      back_to_outbox: Torna a la safata de sortida
+      subject: Assumpte
       date: Data
       date: Data
+      no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte
+        amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
+      people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
+    reply:
+      wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat
+        de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari
+        correcte per a respondre.
+    read:
+      title: Llegeix el missatge
       from: De
       from: De
-      reading_your_messages: S'estan llegint els missatges
-      reading_your_sent_messages: S'estan llegint els missatges enviats
-      reply_button: Respon
       subject: Assumpte
       subject: Assumpte
-      title: Llegeix el missatge
-      to: Per a
+      date: Data
+      reply_button: Respon
       unread_button: Marca com a no llegit
       unread_button: Marca com a no llegit
-      wrong_user: Heu iniciat la sessió com a "%{user}", però el missatge que proveu de llegir a no va ser enviat o adreçat a aquest usuari. Si us plau connecteu-vos com l'usuari correcte per poder llegir-ho.
-    reply: 
-      wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
-    sent_message_summary: 
+      back: Enrere
+      to: Per a
+      wrong_user: Heu iniciat la sessió com a "%{user}", però el missatge que proveu
+        de llegir a no va ser enviat o adreçat a aquest usuari. Si us plau connecteu-vos
+        com l'usuari correcte per poder llegir-ho.
+    sent_message_summary:
       delete_button: Suprimeix
       delete_button: Suprimeix
-  notifier: 
-    diary_comment_notification: 
-      footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
-      header: "%{from_user} ha comentat en la vostra recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
-      hi: Hola %{to_user},
-      subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la vostra entrada del diari"
-    email_confirm: 
-      subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
-    email_confirm_html: 
-      click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
-      greeting: Hola,
-      hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
-    email_confirm_plain: 
-      click_the_link: Si sou vós mateix, feu clic a l'enllaç inferior per confirmar el canvi.
-      greeting: Hola,
-      hopefully_you_1: Algú (esperem que vós mateix) vol canviar l'adreça de correu a
-      hopefully_you_2: "%{server_url} a %{new_address}."
-    friend_notification: 
-      befriend_them: També el podeu afegir com a amic a %{befriendurl}.
-      had_added_you: "%{user} t'ha afegit com a amic a OpenStreetMap."
-      see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
-      subject: "[OpenStreetMap] %{user} t'ha afegit a la llista d'amics"
-    gpx_notification: 
-      and_no_tags: i cap etiqueta.
-      and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
-      failure: 
-        failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
-        more_info_1: Més informació en relació a GPX d'importació fracassos i com evitar
-        more_info_2: "ells es pot trobar a:"
-        subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
-      greeting: Hola,
-      success: 
-        loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
-        subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
-      with_description: amb la descripció
-      your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
-    lost_password: 
-      subject: "[OpenStreetMap] Sol·licitud de reinicialització de contrasenya"
-    lost_password_html: 
-      click_the_link: Si sou vós, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la vostra contrasenya.
-      greeting: Hola,
-      hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
-    lost_password_plain: 
-      click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
-      greeting: Hola,
-      hopefully_you_1: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar en això
-      hopefully_you_2: adreces d'e-mail openstreetmap.org compte.
-    message_notification: 
-      footer1: També podeu llegir el missatge a %{readurl}
-      footer2: i el pots replicar a %{replyurl}
-      header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
-      hi: Hola %{to_user},
-    signup_confirm: 
-      confirm: "Primer de tot hem de confirmar que aquesta petició ha estat feta per vostè, si ha estat així, si us plau, premeu sobre el següent enllaç per tal confirmar la vostra petició de creació del compte d'usuari:"
-      created: Algú (suposem que vós mateix) acaba de crear un compte a %{site_url}.
-      greeting: Hola!
-      subject: "[OpenStreetMap] Benvinguts a OpenStreetMap"
-      welcome: Volem donar-vos la benvinguda i oferir-vos informació addicional que us ajudarà a començar.
-    signup_confirm_html: 
-      ask_questions: Podeu fer qualsevol pregunta que tingueu sobre l'OpenStreetMap al nostre <a href="http://help.openstreetmap.org/">lloc de preguntes i respostes</a>.
-      current_user: "Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món que són, està disponible des de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region\">Categoria: Users_by_geographical_region</a>."
-      get_reading: Obtenir de lectura sobre OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">al wiki</a>, posarà al dia amb les últimes notícies via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap bloc</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>o navegar a través de OpenStreetMap fundador Steve Costa <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> per a la breu història del projecte, que disposa de <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts d'escoltar</a> !
-      introductory_video: Podeu veure un %{introductory_video_link}.
-      more_videos: Hi ha %{more_videos_link}.
-      more_videos_here: més de vídeos aquí
-      user_wiki_page: "Es recomana que es crea una pàgina de wiki de l'usuari, que inclou Etiquetes de categoria assenyalant on estàs, com <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Categoria: Users_in_London]]</a>."
-      video_to_openstreetmap: vídeo d'introducció a l'OpenStreetMap
-      wiki_signup: Vostè també pot <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">inscriure s a la wiki OpenStreetMap</a>.
-    signup_confirm_plain: 
-      ask_questions: "Pot fer qualsevol pregunta que tingui sobre OpenStreetMap a les nostres preguntes i lloc de resposta:"
-      blog_and_twitter: "Posarà al dia amb les últimes notícies via el blog de OpenStreetMap o Twitter:"
-      current_user: "Una llista dels usuaris classificats en base al lloc on són està disponible a:"
-      introductory_video: "Podeu veure un vídeo d'introducció a OpenStreetMap aquí:"
-      more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
-      opengeodata: "OpenGeoData.org és blog fundador OpenStreetMap Steve Costa, i té podcasts també:"
-      the_wiki: "Llegiu sobre l'OpenStreetMap al wiki:"
-      user_wiki_page: Us recomanem de crear una pàgina wiki d'usuari, amb etiquetes de categoria que indiquin on sou, com per exemple [[Category:Users_in_Barcelona].
-      wiki_signup: "També us podeu inscriuire a la wiki de l'OpenStreetMap a:"
-  oauth: 
-    oauthorize: 
-      allow_read_gpx: llegir les vostres traces GPS privades.
-      allow_read_prefs: llegiu les vostres preferències d'usuari.
-      allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
-      allow_write_api: modificar el mapa.
-      allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
-      allow_write_gpx: carregar traces GPS.
-      allow_write_prefs: modificar les preferències d'usuari.
-      request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al vostre compte, %{user}. Marqueu si voleu autoritzar l'aplicació amb les següents funcions. Podeu triar les que vulgueu.
-    revoke: 
-      flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
-  oauth_clients: 
-    create: 
-      flash: Registrar la informació amb èxit
-    destroy: 
-      flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
-    edit: 
-      submit: Modificació
-      title: Editar la vostra aplicació
-    form: 
-      allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
-      allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
-      allow_write_api: modificar el mapa.
-      allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
-      allow_write_gpx: carregar traces GPS.
-      allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
-      callback_url: Resposta d'URL
-      name: Nom
-      requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
-      required: Requerit
-      support_url: URL de suport
-      url: Principal aplicació URL
-    index: 
-      application: Nom d'aplicació
-      issued_at: Emès A
-      list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el vostre nom:"
-      my_apps: Meves aplicacions de Client
-      my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
-      no_apps: ¿Teniu cap aplicació que voldríeu inscriure per usar amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la vostra aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
-      register_new: Registrar-se l'aplicació
-      registered_apps: "Teniu les següents aplicacions client registrades:"
-      revoke: Revoca!
-      title: Les meves dades OAuth
-    new: 
-      submit: Registrar-se
-      title: Registrar-se una nova aplicació
-    not_found: 
-      sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
-    show: 
-      access_url: "Accés Fitxa URL:"
-      allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
-      allow_read_prefs: llegir les vostres preferències d'usuari.
-      allow_write_api: modificar el mapa.
-      allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
-      allow_write_gpx: carregar traces GPS.
-      allow_write_prefs: modificar les vostres preferències d'usuari.
-      authorize_url: "Autoritza URL:"
-      confirm: N'esteu segur?
-      delete: Suprimeix client
-      edit: Edita els detalls
-      key: "Clau de consum:"
-      requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
-      secret: "Secret de consum:"
-      support_notice: Donem suport a HMAC-SHA1 (recomanat), així com text sense format en el mode de ssl.
-      title: OAuth detalls per %{app_name}
-      url: "Sol·licitud Token URL:"
-    update: 
-      flash: La informació de client ha actualitzat correctament
-  redaction: 
-    create: 
-      flash: Redacció creada
-    destroy: 
-      error: Ha hagut un error en suprimir aquesta redacció.
-      flash: Redacció suprimida
-      not_empty: La redacció no és buida. Si us plau, desfeu totes les versions que pertanyen a aquesta redacció abans de destruir-la.
-    edit: 
-      description: Descripció
-      heading: Modifica la redacció
-      submit: Desa la redacció
-      title: Modifica la redacció
-    index: 
-      empty: No hi ha redaccions a mostrar.
-      heading: Llista de redaccions
-      title: Llista de redaccions
-    new: 
-      description: Descripció
-      heading: Introduïu informació per una nova redacció
-      submit: Crea una redacció
-      title: Creant una nova redacció
-    show: 
-      confirm: N'esteu segur?
-      description: "Descripció:"
-      destroy: Suprimeix aquesta redacció
-      edit: Modifica aquesta redacció
-      heading: Mostrant la redacció "%{title}"
-      title: Mostrant la redacció
-      user: "Autor:"
-    update: 
-      flash: Modificacions desades
-  site: 
-    edit: 
-      anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
-      flash_player_required: Necessiteu intèrpret de Flash per utilitzar el Potlatch, l'editor de l'OpenStreetMap. Podeu <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">baixar el pluguin de Flash des del web Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">altres opcions</a> per editar l'OpenStreetMap.
-      no_iframe_support: El navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquesta funcionalitat.
-      not_public: No heu fet les configuracions necessàries per tal que les vostres modificacions siguin públiques.
-      not_public_description: Ja no podeu modificar el mapa a menys que feu públics els vostres canvis. Podeu configurar les modificacions com a públiques a la vostra %{user_page}.
-      potlatch2_not_configured: No s'ha configurat el Potlatch 2 - vegeu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
-      potlatch2_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch 2, heu de fer clic a "desa".)
-      potlatch_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch, heu de desseleccionar la via o el punt actual, si esteu en l'edicó en viu, o fer clic a "desa", si teniu un botó "desa".)
-      user_page_link: pàgina d'usuari
-    index: 
-      js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
+    mark:
+      as_read: Missatge marcat com a llegit
+      as_unread: Missatge marcat com a no llegit
+    delete:
+      deleted: Missatge suprimit
+  site:
+    index:
+      js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat
+        JavaScript.
       js_2: L'OpenStreetMap utilitza JavaScript per al mapa lliscant.
       js_2: L'OpenStreetMap utilitza JavaScript per al mapa lliscant.
-      license: 
-        copyright: Copyright d'OpenStreetMap i els seus col·laboradors sota llicència oberta
       permalink: Enllaç permanent
       permalink: Enllaç permanent
-      remote_failed: L'edició ha fallat - assegureu-vos que JOSM o Merkaartor ha estat carregat i que l'opció de comandament a distància ha estat habilitatada
       shortlink: Enllaç curt
       shortlink: Enllaç curt
-    key: 
-      map_key: Llegenda
-      map_key_tooltip: Llegenda del mapa
-      table: 
-        entry: 
-          admin: Límits administratius
-          allotments: Horts
-          apron: 
-            - Davantal de l'Aeroport
-            - terminal
-          bridge: Embolcall negre = bridge
-          bridleway: Camí de ferradura
-          brownfield: Lloc Brownfield
-          building: Edifici significatiu
+      createnote: Afegiu una nota
+      license:
+        copyright: Copyright d'OpenStreetMap i els seus col·laboradors sota llicència
+          oberta
+      remote_failed: L'edició ha fallat - assegureu-vos que el JOSM, o el Merkaartor,
+        esta executant-se i que l'opció de comandament a distància està habilitatada
+    edit:
+      not_public: No heu fet les configuracions necessàries per tal que les vostres
+        modificacions siguin públiques.
+      not_public_description: Ja no podeu modificar el mapa a menys que feu públics
+        els vostres canvis. Podeu configurar les modificacions com a públiques a la
+        vostra %{user_page}.
+      user_page_link: pàgina d'usuari
+      anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
+      flash_player_required: Necessiteu intèrpret de Flash per utilitzar el Potlatch,
+        l'editor de l'OpenStreetMap. Podeu <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">baixar
+        el pluguin de Flash des del web Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">altres
+        opcions</a> per editar l'OpenStreetMap.
+      potlatch_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al
+        Potlatch, heu de desseleccionar la via o el punt actual, si esteu en l'edicó
+        en viu, o fer clic a "desa", si teniu un botó "desa".)
+      potlatch2_not_configured: No s'ha configurat el Potlatch 2 - vegeu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
+      potlatch2_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al
+        Potlatch 2, heu de fer clic a "desa".)
+      id_not_configured: iD no s'ha configurat
+      no_iframe_support: El navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries
+        per a aquesta funcionalitat.
+    sidebar:
+      search_results: Resultats de la cerca
+      close: Tanca
+    search:
+      search: Cerca
+      where_am_i: On sóc?
+      where_am_i_title: Descriu la localització actual fent servir el motor de cerca
+      submit_text: Vés-hi
+    key:
+      table:
+        entry:
+          motorway: Autopista
+          trunk: Autovia de
+          primary: Carretera principal
+          secondary: Carretera secundària
+          unclassified: Carretera sense classificar
+          unsurfaced: Unsurfaced road
+          track: Pista
           byway: Byway
           byway: Byway
-          cable: 
-            - Cable car
-            - telecadira
-          cemetery: Cementiri
-          centre: Centre esportiu
-          commercial: Zona comercial
-          common: 
-            - Comú
-            - Prat
-          construction: Carreteres en construcció
+          bridleway: Camí de ferradura
           cycleway: Carril bici
           cycleway: Carril bici
-          destination: Accés de destinació
-          farm: Granja
           footway: Footway
           footway: Footway
+          rail: Ferrocarril
+          subway: Metro
+          tram:
+          - Tren lleuger
+          - tramvia
+          cable:
+          - Cable car
+          - telecadira
+          runway:
+          - Pista d'aeroport
+          - carril de taxi
+          apron:
+          - Davantal de l'Aeroport
+          - terminal
+          admin: Límits administratius
           forest: Bosc
           forest: Bosc
+          wood: Fusta
           golf: Camp de golf
           golf: Camp de golf
-          heathland: Bruguerar
-          industrial: Zona industrial
-          lake: 
-            - Llac
-            - Embassament
-          military: Àrea militar
-          motorway: Autopista
           park: Parc
           park: Parc
-          permissive: Permissiva accés
-          pitch: Camp d'esports
-          primary: Carretera principal
-          private: Accés privat
-          rail: Ferrocarril
-          reserve: Reserva natural
           resident: Zona residencial
           resident: Zona residencial
+          tourist: Atracció turística
+          common:
+          - Comú
+          - Prat
           retail: Zona de venda al detall
           retail: Zona de venda al detall
-          runway: 
-            - Pista d'aeroport
-            - carril de taxi
-          school: 
-            - Escola
-            - Universitat
-          secondary: Carretera secundària
+          industrial: Zona industrial
+          commercial: Zona comercial
+          heathland: Bruguerar
+          lake:
+          - Llac
+          - Embassament
+          farm: Granja
+          brownfield: Lloc Brownfield
+          cemetery: Cementiri
+          allotments: Horts
+          pitch: Camp d'esports
+          centre: Centre esportiu
+          reserve: Reserva natural
+          military: Àrea militar
+          school:
+          - Escola
+          - Universitat
+          building: Edifici significatiu
           station: Estació de tren
           station: Estació de tren
-          subway: Metro
-          summit: 
-            - Cim
-            - pic
-          tourist: Atracció turística
-          track: Pista
-          tram: 
-            - Tren lleuger
-            - tramvia
-          trunk: Autovia de
+          summit:
+          - Cim
+          - pic
           tunnel: Carcassa de guions = túnel
           tunnel: Carcassa de guions = túnel
-          unclassified: Carretera sense classificar
-          unsurfaced: Unsurfaced road
-          wood: Fusta
-    markdown_help: 
-      alt: Text alternatiu
-      first: Primer element
-      heading: Encapçalament
+          bridge: Embolcall negre = bridge
+          private: Accés privat
+          permissive: Permissiva accés
+          destination: Accés de destinació
+          construction: Carreteres en construcció
+    richtext_area:
+      edit: Modifica
+      preview: Previsualització
+    markdown_help:
+      title_html: Analitzat amb <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
       headings: Encapçalaments
       headings: Encapçalaments
-      image: Imatge
-      link: Enllaç
-      ordered: Llista ordenada
-      second: Segon element
+      heading: Encapçalament
       subheading: Subencapçalament
       subheading: Subencapçalament
-      text: Text
-      title_html: Analitzat amb <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
       unordered: Llista sense ordenar
       unordered: Llista sense ordenar
+      ordered: Llista ordenada
+      first: Primer element
+      second: Segon element
+      link: Enllaç
+      text: Text
+      image: Imatge
+      alt: Text alternatiu
       url: URL
       url: URL
-    richtext_area: 
-      edit: Modifica
-      preview: Previsualització
-    search: 
-      search: Cerca
-      search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de correus a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
-      submit_text: Vés-hi
-      where_am_i: On sóc?
-      where_am_i_title: Descriu la localització actual fent servir el motor de cerca
-    sidebar: 
-      close: Tanca
-      search_results: Resultats de la cerca
-  time: 
-    formats: 
-      friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
-  trace: 
-    create: 
-      trace_uploaded: El fitxer GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i se us enviarà un correu electrònic en finalitzar.
+  trace:
+    visibility:
+      private: Privat (només compartit com anònim, el punts són desordenats)
+      public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
+      trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
+      identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació,
+        ordenades amb timestamps)
+    create:
       upload_trace: Pujar traça de GPS
       upload_trace: Pujar traça de GPS
-    delete: 
-      scheduled_for_deletion: Track programat per a ser suprimit
-    edit: 
-      description: "Descripció:"
-      download: descàrrega
-      edit: modificació
-      filename: "Nom del fitxer:"
+      trace_uploaded: El fitxer GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base
+        de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i se us enviarà un
+        correu electrònic en finalitzar.
+    edit:
+      title: Editant traça %{name}
       heading: Editant traça %{name}
       heading: Editant traça %{name}
+      filename: 'Nom del fitxer:'
+      download: descàrrega
+      uploaded_at: 'Pujat a:'
+      points: 'Punts:'
+      start_coord: 'Coordenada d''inici:'
       map: mapa
       map: mapa
-      owner: "Propietari:"
-      points: "Punts:"
-      save_button: Desa els canvis
-      start_coord: "Coordenada d'inici:"
-      tags: "Etiquetes:"
+      edit: modificació
+      owner: 'Propietari:'
+      description: 'Descripció:'
+      tags: 'Etiquetes:'
       tags_help: separat per comes
       tags_help: separat per comes
-      title: Editant traça %{name}
-      uploaded_at: "Pujat a:"
-      visibility: "Visibilitat:"
+      save_button: Desa els canvis
+      visibility: 'Visibilitat:'
       visibility_help: Què vol dir això?
       visibility_help: Què vol dir això?
-    list: 
-      description: Navega pels tracks pujats recentment
-      empty_html: Aquí encara no hi ha res. <a href='%{upload_link}'>Pujeu un nou track</a> o apreneu més sobre els tracks GPS a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pàgina wiki</a>.
-      public_traces: Traces GPS públiques
-      public_traces_from: Tracks GPS públics de %{user}
-      tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
-      your_traces: Les vostres traces GPS
-    make_public: 
-      made_public: Water fet públic
-    offline: 
-      heading: GPX emmagatzematge fora de línia
-      message: L'emmagatzematge i el sistema de pujada de fitxers GPX no són operatius actualment.
-    offline_warning: 
-      message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
-    trace: 
-      ago: fa %{time_in_words_ago}
-      by: en
-      count_points: "%{count} punts"
-      edit: modificació
-      edit_map: Edita el mapa
-      identifiable: IDENTIFICABLE
-      in: a
-      map: mapa
-      more: mes
-      pending: PENDENT
-      private: PRIVAT
-      public: PÚBLIC
-      trace_details: Mostra els detalls de la traça
-      trackable: RASTREJABLE
-      view_map: Visualitza el mapa
-    trace_form: 
-      description: "Descripció:"
-      help: Ajuda
-      tags: "Etiquetes:"
+    trace_form:
+      upload_gpx: 'Carregui l''arxiu GPX:'
+      description: 'Descripció:'
+      tags: 'Etiquetes:'
       tags_help: separat per comes
       tags_help: separat per comes
-      upload_button: Puja
-      upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
-      visibility: "Visibilitat:"
+      visibility: 'Visibilitat:'
       visibility_help: què significa això?
       visibility_help: què significa això?
-    trace_header: 
+      upload_button: Puja
+      help: Ajuda
+    trace_header:
+      upload_trace: Puja una traça
       see_all_traces: Mostra totes les traces
       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
       see_all_traces: Mostra totes les traces
       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
-      traces_waiting: Teniu %{count} traces esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquestes traces acabin abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
-      upload_trace: Puja una traça
-    trace_optionals: 
+      traces_waiting:
+        one: Teniu %{count} traça esperant en cua per a pujar. Considereu esperar
+          a que aquesta traça acabi abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua
+          per a altres usuaris.
+        other: Teniu %{count} traces esperant en cua per a pujar. Considereu esperar
+          a que aquestes traces acabin abans de pujar-ne més, així no blocareu la
+          cua per a altres usuaris.
+    trace_optionals:
       tags: Etiquetes
       tags: Etiquetes
-    trace_paging_nav: 
-      newer: Tracks més recents
-      older: Tracks més antics
-      showing_page: Pàgina %{page}
-    view: 
-      delete_track: Elimina aquesta traça
-      description: "Descripció:"
-      download: baixada
-      edit: modificació
-      edit_track: Edita aquesta traça
-      filename: "Nom del fitxer:"
+    view:
+      title: S'està mostrant la traça %{name}
       heading: S'està mostrant la traça %{name}
       heading: S'està mostrant la traça %{name}
+      pending: PENDENT
+      filename: 'Nom del fitxer:'
+      download: baixada
+      uploaded: 'Pujat el:'
+      points: 'Punts:'
+      start_coordinates: 'coordenada d''inici:'
       map: mapa
       map: mapa
+      edit: modificació
+      owner: 'Propietari:'
+      description: 'Descripció:'
+      tags: 'Etiquetes:'
       none: Ningú
       none: Ningú
-      owner: "Propietari:"
-      pending: PENDENT
-      points: "Punts:"
-      start_coordinates: "coordenada d'inici:"
-      tags: "Etiquetes:"
-      title: S'està mostrant la traça %{name}
+      edit_track: Edita aquesta traça
+      delete_track: Suprimeix aquesta traça
       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
-      uploaded: "Pujat el:"
-      visibility: "Visibilitat:"
-    visibility: 
-      identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
-      private: Privat (només compartit com anònim, el punts són desordenats)
-      public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
-      trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
-  user: 
-    account: 
-      contributor terms: 
-        agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
-        agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
-        heading: "Termes de col·laboració:"
-        link text: què és això?
-        not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
-        review link text: Seguiu aquest enllaç pel vostre interès per revisar i acceptar els termes de col·laborador nou.
-      current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
-      delete image: Suprimeix la imatge actual
-      email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
-      flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
-      flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comproveu el vostre correu per confirmar la vostra adreça de correu electrònic nova.
-      gravatar: 
-        gravatar: Usa Gravatar
-        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
-        link text: què és això?
-      home location: "Ubicació inicial:"
-      image: "Imatge:"
-      image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
-      keep image: Conserva la imatge actual
-      latitude: "Latitud:"
-      longitude: "Longitud:"
-      make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
-      my settings: Preferències
-      new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
-      new image: Afegeix una imatge
-      no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
-      openid: 
-        link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
-        link text: què és això?
-        openid: "OpenID:"
-      preferred editor: "Editor preferit:"
-      preferred languages: "Llengües preferents:"
-      profile description: "Descripció del perfil:"
-      public editing: 
-        disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
-        disabled link text: per què no es pot editar?
-        enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
-        enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
-        enabled link text: què és això?
-        heading: "Edició pública:"
-      public editing note: 
-        heading: Modificació pública
-        text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
-      replace image: Reemplaça la imatge actual
-      return to profile: Torna al perfil
-      save changes button: Desa els canvis
-      title: Edita el compte
-      update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
-    confirm: 
-      already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
-      before you start: Sabem que vostè està probablement en una pressa per començar a mapatge, però abans de fer que t'agradaria omplir una mica més informació sobre si mateix en el formulari a continuació.
-      button: Confirma
-      heading: Confirma un compte d'usuari
-      press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el compte.
-      reconfirm: Si ha estat una estona ja que s'inscrivia podria necessitar <a href="%{reconfirm}">enviar-se un nou correu electrònic de confirmació</a>.
-      success: Heu confirmat el vostre compte, gràcies per registrar-vos!
-      unknown token: Aquesta mostra no sembla que hi ha.
-    confirm_email: 
-      button: Confirma
-      failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
-      heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
-      press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
-      success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
-    confirm_resend: 
-      failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
-      success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com vostè confirmar el vostre compte podreu mapar.<br><br>Si utilitzeu un sistema anti correu brossa que envia les sol·licituds de confirmació llavors, autoritzeu whitelist webmaster@openstreetmap.org ja que no som capaços de respondre les sol·licituds de confirmació.
-    filter: 
-      not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
-    go_public: 
-      flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
-    list: 
-      confirm: Confirmar usuaris seleccionats
-      empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
-      heading: Usuaris
-      hide: Amaga els usuaris seleccionats
-      showing: 
-        one: Pàgina %{page} (%{first_item} de %{items})
-        other: Pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{items})
-      summary: "%{name} creat a partir de %{ip_address} el %{date}"
-      summary_no_ip: "%{name} creat el %{date}"
-      title: Usuaris
-    login: 
-      account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a> si voleu parlar-ne.
-      account not active: Ho sentim, el vostre compte encara no és actiu.<br>Utilitzeu l'enllaç al correu de confirmació per activar el vostre compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
-      auth failure: Ho sentim, no podeu registrar-vos amb aquesta informació.
-      create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
-      email or username: "Adreça de correu o usuari:"
+      visibility: 'Visibilitat:'
+    trace_paging_nav:
+      showing_page: Pàgina %{page}
+      older: Traces més antigues
+      newer: Tracks més recents
+    trace:
+      pending: PENDENT
+      count_points: '%{count} punts'
+      ago: fa %{time_in_words_ago}
+      more: més
+      trace_details: Mostra els detalls de la traça
+      view_map: Visualitza el mapa
+      edit: modificació
+      edit_map: Edita el mapa
+      public: PÚBLIC
+      identifiable: IDENTIFICABLE
+      private: PRIVAT
+      trackable: RASTREJABLE
+      by: en
+      in: a
+      map: mapa
+    list:
+      public_traces: Traces GPS públiques
+      your_traces: Les vostres traces GPS
+      public_traces_from: Tracks GPS públics de %{user}
+      description: Navega pels tracks pujats recentment
+      tagged_with: ' etiquetat amb %{tags}'
+      empty_html: Aquí encara no hi ha res. <a href='%{upload_link}'>Pujeu un nou
+        track</a> o apreneu més sobre els tracks GPS a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pàgina
+        wiki</a>.
+    delete:
+      scheduled_for_deletion: Track programat per a ser suprimit
+    make_public:
+      made_public: Traça feta pública
+    offline_warning:
+      message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
+    offline:
+      heading: GPX emmagatzematge fora de línia
+      message: L'emmagatzematge i el sistema de pujada de fitxers GPX no són operatius
+        actualment.
+    georss:
+      title: Traces GPS d'OpenStreetMap
+    description:
+      description_with_count:
+        one: fitxer GPX amb %{count} punt de %{user}
+        other: fitxer GPX amb %{count} punts de %{user}
+      description_without_count: Fitxer GPX de %{user}
+  application:
+    require_cookies:
+      cookies_needed: Sembla que teniu les galetes inhabilitades - habiliteu les galetes
+        al navegador abans de continuar.
+    require_moderator:
+      not_a_moderator: Heu de ser un moderador per dur a terme aquesta acció
+    setup_user_auth:
+      blocked: El vostre accés a l'API ha estat blocat. Si us plau, connecteu-vos
+        a la interfície web per obtenir més informació.
+      need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in
+        a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita
+        estar d'acord, però cal veure-les.
+  oauth:
+    oauthorize:
+      title: Autoritzar l'accés al vostre compte
+      request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al vostre compte, %{user}.
+        Marqueu si voleu autoritzar l'aplicació amb les següents funcions. Podeu triar
+        les que vulgueu.
+      allow_to: 'Permet la sol·licitud de client per:'
+      allow_read_prefs: llegiu les vostres preferències d'usuari.
+      allow_write_prefs: modificar les preferències d'usuari.
+      allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
+      allow_write_api: modificar el mapa.
+      allow_read_gpx: llegir les vostres traces GPS privades.
+      allow_write_gpx: carregar traces GPS.
+      allow_write_notes: modificar les notes.
+    oauthorize_success:
+      title: Sol·licitud d'autorització permesa
+      allowed: Heu permès que l'aplicació %{app_name} accedeixi al vostre compte.
+      verification: El codi de verificació és %{code}.
+    oauthorize_failure:
+      title: Sol·licitud d'autorització errònia
+      denied: Heu denegat que l'aplicació %{app_name} accedeixi al vostre compte.
+      invalid: El testimoni d’autorització no és vàlid.
+    revoke:
+      flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
+  oauth_clients:
+    new:
+      title: Registrar-se una nova aplicació
+      submit: Registre
+    edit:
+      title: Editar la vostra aplicació
+      submit: Modificació
+    show:
+      title: OAuth detalls per %{app_name}
+      key: 'Clau de consum:'
+      secret: 'Secret de consum:'
+      url: 'Sol·licitud Token URL:'
+      access_url: 'Accés Fitxa URL:'
+      authorize_url: 'Autoritza URL:'
+      support_notice: Suportem les signatures de tipus HMAC-SHA1 (recomanat) i RSA-SHA1.
+      edit: Edita els detalls
+      delete: Suprimeix el client
+      confirm: N'esteu segur?
+      requests: 'Sol·licitar els permisos següents des de l''usuari:'
+      allow_read_prefs: llegir les vostres preferències d'usuari.
+      allow_write_prefs: modificar les vostres preferències d'usuari.
+      allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
+      allow_write_api: modificar el mapa.
+      allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
+      allow_write_gpx: carregar traces GPS.
+      allow_write_notes: modificar les notes
+    index:
+      title: Les meves dades OAuth
+      my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
+      list_tokens: 'Les fitxes següents s''han emès per aplicacions en el vostre nom:'
+      application: Nom d'aplicació
+      issued_at: Emès A
+      revoke: Revoca!
+      my_apps: Meves aplicacions de Client
+      no_apps: ¿Teniu cap aplicació que voldríeu inscriure per usar amb nosaltres
+        utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la vostra aplicació web
+        abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
+      registered_apps: 'Teniu les següents aplicacions client registrades:'
+      register_new: Registreu l'aplicació
+    form:
+      name: Nom
+      required: Requerit
+      url: Principal aplicació URL
+      callback_url: Resposta d'URL
+      support_url: URL de suport
+      requests: 'Sol·licitar els permisos següents des de l''usuari:'
+      allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
+      allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
+      allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
+      allow_write_api: modificar el mapa.
+      allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
+      allow_write_gpx: carregar traces GPS.
+      allow_write_notes: modifcar les notes.
+    not_found:
+      sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
+    create:
+      flash: La informació s'ha enregistrat correctament
+    update:
+      flash: La informació de client ha actualitzat correctament
+    destroy:
+      flash: S'ha destruït el registre de l'aplicació client
+  user:
+    login:
+      title: Accés
       heading: Accés
       heading: Accés
-      login_button: Accés
+      email or username: 'Adreça de correu o usuari:'
+      password: 'Contrasenya:'
+      openid: '%{logo} OpenID:'
+      remember: 'Recorda''m:'
       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
+      login_button: Accés
+      register now: Registreu-vos-hi ara
+      with username: 'Ja teniu un compte de l''OpenStreetMap? Incieu sessió amb el
+        nom d''usuari i contrasenya:'
+      with openid: 'Alternativament, utilitzeu el vostre OpenID per iniciar sessió:'
       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
+      to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un
+        compte.
+      create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
       no account: No teniu cap compte?
       no account: No teniu cap compte?
-      openid: "%{logo} OpenID:"
+      account not active: Ho sentim, el vostre compte encara no és actiu.<br>Utilitzeu
+        l'enllaç al correu de confirmació per activar el vostre compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar
+        un nou correu electrònic de confirmació</a>.
+      account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar
+        una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a>
+        si voleu parlar-ne.
+      auth failure: Ho sentim, no podeu registrar-vos amb aquesta informació.
+      openid missing provider: Ho sento, no podem contactar amb el vostre proveïdor
+        d'OpenID
       openid invalid: Ho sentim, la vostra OpenID sembla ser no vàlida
       openid invalid: Ho sentim, la vostra OpenID sembla ser no vàlida
-      openid missing provider: Ho sento, no podem contactar amb el vostre proveïdor d'OpenID
       openid_logo_alt: Inicia sessió amb un compte OpenID
       openid_logo_alt: Inicia sessió amb un compte OpenID
-      openid_providers: 
-        aol: 
-          alt: Inicia sessió amb un AOL OpenID
-          title: Inicia sessió amb AOL
-        google: 
-          alt: Inicia sessió amb un OpenID de Google
-          title: Inicia sessió amb Google
-        myopenid: 
-          alt: Inicia sessió amb un myOpenID OpenID
-          title: Inicia sessió amb myOpenID
-        openid: 
-          alt: Inicia sessió amb un URL d'OpenID
+      openid_providers:
+        openid:
           title: Inicia sessió amb OpenID
           title: Inicia sessió amb OpenID
-        wordpress: 
-          alt: Inicia sessió amb un Wordpress OpenID
-          title: Inicia sessió amb Wordpress
-        yahoo: 
-          alt: Inicia sessió amb un OpenID Yahoo
+          alt: Inicia sessió amb un URL d'OpenID
+        google:
+          title: Inicia sessió amb Google
+          alt: Inicia sessió amb un OpenID de Google
+        yahoo:
           title: Inicia sessió amb Yahoo
           title: Inicia sessió amb Yahoo
-      password: "Contrasenya:"
-      register now: Registreu-vos-hi ara
-      remember: "Recorda'm:"
-      title: Accés
-      to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
-      with openid: "Alternativament, utilitzeu el vostre OpenID per iniciar sessió:"
-      with username: "Ja teniu un compte de l'OpenStreetMap? Incieu sessió amb el nom d'usuari i contrasenya:"
-    logout: 
+          alt: Inicia sessió amb un OpenID Yahoo
+        wordpress:
+          title: Inicia sessió amb Wordpress
+          alt: Inicia sessió amb un Wordpress OpenID
+        aol:
+          title: Inicia sessió amb AOL
+          alt: Inicia sessió amb un AOL OpenID
+    logout:
+      title: Tanca la sessió
       heading: Tanca la sessió d'OpenStreetMap
       logout_button: Tanca la sessió
       heading: Tanca la sessió d'OpenStreetMap
       logout_button: Tanca la sessió
-      title: Tanca la sessió
-    lost_password: 
-      email address: "Adreça de correu electrònic:"
+    lost_password:
+      title: contrasenya perduda
       heading: Heu oblidat la contrasenya?
       heading: Heu oblidat la contrasenya?
-      help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
+      email address: 'Adreça de correu electrònic:'
       new password button: Restableix la contrasenya
       new password button: Restableix la contrasenya
+      help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se,
+        us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
+      notice email on way: Lamentem que l'hàgiu perdut :-( però us hem enviat un correu,
+        així podreu restaurar-la ràpidament.
       notice email cannot find: Podria no trobar aquesta adreça de correu.
       notice email cannot find: Podria no trobar aquesta adreça de correu.
-      notice email on way: Lamentem que l'hàgiu perdut :-( però us hem enviat un correu, així podreu restaurar-la ràpidament.
-      title: contrasenya perduda
-    make_friend: 
-      already_a_friend: Que ja són amics amb %{name}.
-      button: Afegeix als amics
-      failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
-      heading: Voleu afegir % {user} com un amic?
-      success: "%{name} és ara el vostre amic!"
-    new: 
-      confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu electrònic:"
-      confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
-      contact_webmaster: Contacteu amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmestre</a> per gestionar la creació d'un compte - intentarem tractar la sol·licitud tan aviat com sigui possible.
-      continue: Continua
-      display name: "Nom visible:"
-      display name description: El nom d'usuari que es motrarà públicament. El podeu canviar més endavant a les preferències.
-      email address: "Adreça de correu:"
-      fill_form: Ompliu el formulari i us enviarem un correu electrònic per activar el vostre compte.
-      flash create success message: Gràcies per registrar-vos. Hem enviat un bitllet de confirmació a %{email} i tan aviat com confirmeu el vostre compte podreu mapar.<br><br>Si utilitzeu un sistema contra el correu brossa que envia sol·licituds de confirmació, assegureu-vos d'autoritzar l'adreça webmaster@openstreetmap.org, ja que no som capaços de respondre qualsevol sol·licitud de confirmació.
-      flash welcome: Gràcies per enregistar-vos. Us hem enviat un missatge de benvinguda a %{email} amb alguns consells sobre com començar.
-      heading: Crea un compte d'usuari
-      license_agreement: Quan confirmeu el compte, heu d'acceptar els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col·laboracio</a>.
-      no_auto_account_create: No us podem crear automàticament un compte.
-      not displayed publicly: No es mostrarà públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
-      openid: "%{logo} OpenID:"
-      openid association: "<p>El vostre OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nou a l'OpenStreetMap, creeu un compte utilitzant el formulari següent.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, podeu iniciar sessió amb el vostre compte\n    utilitzant el nom d'usuari i contrasenya i aleshores associeu el compte\n    amb el vostre compte OpenID a les preferències d'usuari.\n</li>\n</ul>"
-      openid no password: Amb l'OpenID no es requereix contrasenya, però algunes eines extres o el servidor encara poden necessitar-la.
-      password: "Contrasenya:"
-      terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
-      terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
-      title: Crea un compte
-      use openid: Alternativament, utilitzeu %{logo} OpenID per iniciar sessió
-    no_such_user: 
-      body: No hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç on heu fet clic és incorrecte.
-      heading: L'usuari %{user} no existeix
-      title: Aquest usuari no existeix
-    popup: 
-      friend: Amic
-      nearby mapper: L'Assignador proper
-      your location: La vostra ubicació
-    remove_friend: 
-      button: Suprimeix dels amics
-      heading: Voleu suprimir %{user} dels amics?
-      not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
-      success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
-    reset_password: 
-      confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
-      flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
-      flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
+    reset_password:
+      title: Restableix la contrasenya
       heading: Restableix la contrasenya per %{user}
       heading: Restableix la contrasenya per %{user}
-      password: "Contrasenya:"
+      password: 'Contrasenya:'
+      confirm password: 'Confirmeu la contrasenya:'
       reset: Restableix la contrasenya
       reset: Restableix la contrasenya
-      title: Restableix la contrasenya
-    set_home: 
-      flash success: Localització de casa desat correctament
-    suspended: 
-      body: "<p>\n  El vostre compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si desitgeu discutir això.\n</p>"
-      heading: Compte suspès
-      title: Compte suspès
-      webmaster: per a administradors web
-    terms: 
-      agree: D'acord
-      consider_pd: A més de l'acord de dalt, considero que les meves contribucions han d'estar en el domini públic
+      flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
+      flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
+    new:
+      title: Crear un compte
+      no_auto_account_create: No us podem crear automàticament un compte.
+      contact_webmaster: Contacteu amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmestre</a>
+        per gestionar la creació d'un compte - intentarem tractar la sol·licitud tan
+        aviat com sigui possible.
+      about:
+        header: Lliure i editable
+        html: |-
+          <p>A diferència d'altres mapes, OpenStreetMap ha estat completament creat per gent com vostè
+           i està obert a qualsevol modificació, actualització, descàrrega i utilització.</p>
+          <p>Registreu-vos i començeu a contribuir. Us enviarem un e-mail per confirmar el vostre compte.</p>
+      license_agreement: Quan confirmeu el compte, heu d'acceptar els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes
+        de col·laboracio</a>.
+      email address: 'Adreça de correu:'
+      confirm email address: 'Confirmeu l''adreça de correu electrònic:'
+      not displayed publicly: No es mostrarà públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
+        title="wiki privacy policy including section on email addresses">política
+        de privacitat</a>)
+      display name: 'Nom visible:'
+      display name description: El nom d'usuari que es motrarà públicament. El podeu
+        canviar més endavant a les preferències.
+      openid: '%{logo} OpenID:'
+      password: 'Contrasenya:'
+      confirm password: 'Confirmeu la contrasenya:'
+      use openid: Alternativament, utilitzeu %{logo} OpenID per iniciar sessió
+      openid no password: Amb l'OpenID no es requereix contrasenya, però algunes eines
+        extres o el servidor encara poden necessitar-la.
+      openid association: |-
+        <p>El vostre OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>
+        <ul>
+        <li>Si sou nou a l'OpenStreetMap, creeu un compte utilitzant el formulari següent.</li>
+        <li>
+            Si ja teniu un compte, podeu iniciar sessió amb el vostre compte
+            utilitzant el nom d'usuari i contrasenya i aleshores associeu el compte
+            amb el vostre compte OpenID a les preferències d'usuari.
+        </li>
+        </ul>
+      continue: Crear un compte
+      terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador
+        nou!
+      terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de
+        col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta
+        pàgina de wiki</a>.
+    terms:
+      title: 'Termes de col·laboració:'
+      heading: 'Termes de col·laboració:'
+      read and accept: Llegeiu l'acord de sota i premeu el botó D'acord per confirmar
+        que accepteu els termes d'aquest acord per a les vostres contribucions existents
+        i futures.
+      consider_pd: A més de l'acord de dalt, considero que les meves contribucions
+        han d'estar en el domini públic
       consider_pd_why: què és això?
       consider_pd_why: què és això?
+      guidance: 'Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href="%{summary}">resum
+        llegible humà</a> i algunes <a href="%{translations}">traduccions informals</a>'
+      agree: D'acord
       decline: Ho rebutjo
       decline: Ho rebutjo
-      guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
-      heading: "Termes de col·laboració:"
-      legale_names: 
+      you need to accept or decline: Llegiu i després accepteu o rebutgeu els termes
+        per a nous col·laboradors per continuar.
+      legale_select: 'Seleccioneu el vostre estat de residència:'
+      legale_names:
         france: França
         italy: Itàlia
         rest_of_world: Resta del món
         france: França
         italy: Itàlia
         rest_of_world: Resta del món
-      legale_select: "Seleccioneu el vostre estat de residència:"
-      read and accept: Llegeiu l'acord de sota i premeu el botó D'acord per confirmar que accepteu els termes d'aquest acord per a les vostres contribucions existents i futures.
-      title: "Termes de col·laboració:"
-      you need to accept or decline: Llegiu i després accepteu o rebutgeu els termes per a nous col·laboradors per continuar.
-    view: 
-      activate_user: activa aquest usuari
-      add as friend: afegeix com a amic
+    no_such_user:
+      title: Aquest usuari no existeix
+      heading: L'usuari %{user} no existeix
+      body: No hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Comproveu l'ortografia, o potser
+        l'enllaç on heu fet clic és incorrecte.
+    view:
+      my diary: El meu diari
+      new diary entry: Nova entrada del diari
+      my edits: Les meves edicions
+      my traces: Les meves traces
+      my notes: Les meves notes de mapa
+      my messages: Els meus missatges
+      my profile: El meu perfil
+      my settings: Les meves preferències
+      my comments: Els meus comentaris
+      oauth settings: configuració OAuth
+      blocks on me: Blocs sobre mi
+      blocks by me: Blocs fets per mi
+      send message: Envia el missatge
+      diary: Diari
+      edits: Modificacions
+      traces: Traces
+      notes: Notes de mapa
+      remove as friend: Deixa l'amistat
+      add as friend: Afegeix com a amic
+      mapper since: 'Cartografiant des de:'
       ago: (fa %{time_in_words_ago})
       ago: (fa %{time_in_words_ago})
-      block_history: blocs rebuts
-      blocks by me: blocs per mi
-      blocks on me: blocs en mi
-      comments: comentaris
-      confirm: Confirma
-      confirm_user: confirma aquest usuari
-      create_block: bloca aquest usuari
-      created from: "Creat a partir de:"
-      ct accepted: Acceptada fa %{ago}
-      ct declined: Declinats
-      ct status: "Termes del col·laborador:"
+      ct status: 'Termes del col·laborador:'
       ct undecided: No decidit
       ct undecided: No decidit
-      deactivate_user: desactiva aquest usuari
-      delete_user: Suprimeix aquest usuari
+      ct declined: Declinats
+      ct accepted: Acceptada fa %{ago}
+      latest edit: 'Última edició %{ago}:'
+      email address: 'Adreça de correu:'
+      created from: 'Creat a partir de:'
+      status: 'Estat:'
+      spam score: 'Spam Puntuació:'
       description: Descripció
       description: Descripció
-      diary: diari
-      edits: modificacions
-      email address: "Adreça de correu:"
-      friends_changesets: conjunts de canvis dels vostres amics
-      friends_diaries: entrades de diari dels amics
-      hide_user: amagar aquest usuari
-      if set location: Podeu configurar la vostra ubicació a la pàgina %{settings_link} per veure els usuaris propers a vostè.
-      km away: "%{count}km de distància"
-      latest edit: "Última edició %{ago}:"
-      m away: "%{count}m de distància"
-      mapper since: "Mapant des de:"
-      moderator_history: blocs donats
-      my comments: els meus comentaris
-      my diary: el meu diari
-      my edits: les meves edicions
-      my settings: les meves preferències
-      my traces: les meves traces
-      nearby users: Altres usuaris propers
-      nearby_changesets: conjunts de canvis dels usuaris propers
-      nearby_diaries: entrades de diari dels usuaris propers
-      new diary entry: Nova entrada del diari
+      user location: Ubicació de l'usuari
+      if set location: Podeu configurar la vostra ubicació a la pàgina %{settings_link}
+        per veure els usuaris propers a vostè.
+      settings_link_text: preferències
+      your friends: Els vostres amics
       no friends: No has afegit cap amics encara.
       no friends: No has afegit cap amics encara.
-      no nearby users: Hi ha altres usuaris que admetre a Cartografia prop encara.
-      oauth settings: configuració OAuth
-      remove as friend: elimina com a amic
-      role: 
+      km away: '%{count}km de distància'
+      m away: '%{count}m de distància'
+      nearby users: Altres usuaris propers
+      no nearby users: Encra no hi ha cap altre usuari reconegui cartografiar prop.
+      role:
         administrator: Aquest usuari és administrador
         administrator: Aquest usuari és administrador
-        grant: 
+        moderator: Aquest usuari és moderador
+        grant:
           administrator: Concedir accés d'administrador
           moderator: Concedir accés de moderador
           administrator: Concedir accés d'administrador
           moderator: Concedir accés de moderador
-        moderator: Aquest usuari és moderador
-        revoke: 
+        revoke:
           administrator: Revocar l'accés d'administrador
           moderator: Revocar l'accés de moderador
           administrator: Revocar l'accés d'administrador
           moderator: Revocar l'accés de moderador
-      send message: envia el missatge
-      settings_link_text: preferències
-      spam score: "Spam Puntuació:"
-      status: "Estat:"
-      traces: traces
+      block_history: blocs rebuts
+      moderator_history: blocs donats
+      comments: Comentaris
+      create_block: bloca aquest usuari
+      activate_user: activa aquest usuari
+      deactivate_user: desactiva aquest usuari
+      confirm_user: confirma aquest usuari
+      hide_user: amagar aquest usuari
       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
-      user location: Ubicació de l'usuari
-      your friends: Els vostres amics
-  user_block: 
-    blocks_by: 
-      empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
-      heading: Llista de blocs %{name}
-      title: Blocs %{name}
-    blocks_on: 
-      empty: "%{name} no ha estat blocat encara."
-      heading: Llista de quadres a %{name}
-      title: Blocs en %{name}
-    create: 
-      flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
-      try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
-      try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
-    edit: 
+      delete_user: Suprimeix aquest usuari
+      confirm: Confirma
+      friends_changesets: conjunts de canvis dels vostres amics
+      friends_diaries: entrades de diari dels amics
+      nearby_changesets: conjunts de canvis dels usuaris propers
+      nearby_diaries: entrades de diari dels usuaris propers
+    popup:
+      your location: La vostra ubicació
+      nearby mapper: «Mapador» proper
+      friend: Amic
+    account:
+      title: Edita el compte
+      my settings: Preferències
+      current email address: 'Adreça de correu electrònic actual:'
+      new email address: 'Nova adreça electrònica:'
+      email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
+      openid:
+        openid: 'OpenID:'
+        link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
+        link text: què és això?
+      public editing:
+        heading: 'Edició pública:'
+        enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
+        enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
+        enabled link text: què és això?
+        disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors
+          edicions són anònims.
+        disabled link text: per què no es pot editar?
+      public editing note:
+        heading: Modificació pública
+        text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot
+          enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i
+          permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al
+          botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot
+          editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar
+          per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se
+          en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris
+          ara són públics per defecte.</li></ul>
+      contributor terms:
+        heading: 'Termes de col·laboració:'
+        agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
+        not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col.
+          laborador.
+        review link text: Seguiu aquest enllaç pel vostre interès per revisar i acceptar
+          els termes de col·laborador nou.
+        agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions
+          han d'estar en el domini públic.
+        link text: què és això?
+      profile description: 'Descripció del perfil:'
+      preferred languages: 'Llengües preferents:'
+      preferred editor: 'Editor preferit:'
+      image: 'Imatge:'
+      gravatar:
+        gravatar: Usa Gravatar
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
+        link text: què és això?
+      new image: Afegeix una imatge
+      keep image: Conserva la imatge actual
+      delete image: Suprimeix la imatge actual
+      replace image: Reemplaça la imatge actual
+      image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
+      home location: 'Ubicació inicial:'
+      no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
+      latitude: 'Latitud:'
+      longitude: 'Longitud:'
+      update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig
+        clic al mapa?
+      save changes button: Desa els canvis
+      make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
+      return to profile: Torna al perfil
+      flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
+        Comproveu el vostre correu per confirmar la vostra adreça de correu electrònic
+        nova.
+      flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
+    confirm:
+      heading: Comprova el teu correu electrònic
+      introduction_1: T'hem enviat un correu de confirmació.
+      introduction_2: Confirma el teu compte clicant a l'enllaç que es troba al correu
+        que t'hem enviat i ja podràs començar a editar el mapa.
+      press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el compte.
+      button: Confirma
+      already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
+      unknown token: Aquest codi de confirmació ha expirat o no existeix.
+      reconfirm_html: Si necessites que et reenviem el correu de confirmació, <a href="%{reconfirm}">clica
+        aquí</a>.
+    confirm_resend:
+      success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com
+        confirmeu el vostre compte podreu cartografiar.<br><br>Si utilitzeu un sistema
+        contra el correu brossa que envia les sol·licituds de confirmació, llavors
+        autoritzeu webmaster@openstreetmap.org ja que no som capaços de respondre
+        les sol·licituds de confirmació.
+      failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
+    confirm_email:
+      heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
+      press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva
+        adreça de correu electrònic nou.
+      button: Confirma
+      success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
+      failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
+    set_home:
+      flash success: Localització de casa desat correctament
+    go_public:
+      flash success: Ara totes les vostres edicions són públiques i ja teniu autorització
+        per editar
+    make_friend:
+      heading: Voleu afegir %{user} com un amic?
+      button: Afegeix als amics
+      success: '%{name} és ara el vostre amic!'
+      failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
+      already_a_friend: Que ja sou amics amb %{name}.
+    remove_friend:
+      heading: Voleu suprimir %{user} dels amics?
+      button: Suprimeix dels amics
+      success: '%{name} s''ha suprimit dels teus amics.'
+      not_a_friend: '%{name} no és un dels seus amics.'
+    filter:
+      not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
+    list:
+      title: Usuaris
+      heading: Usuaris
+      showing:
+        one: Pàgina %{page} (%{first_item} de %{items})
+        other: Pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{items})
+      summary: '%{name} creat a partir de %{ip_address} el %{date}'
+      summary_no_ip: '%{name} creat el %{date}'
+      confirm: Confirmar usuaris seleccionats
+      hide: Amaga els usuaris seleccionats
+      empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
+    suspended:
+      title: Compte suspès
+      heading: Compte suspès
+      webmaster: per a administradors web
+      body: |-
+        <p>
+          El vostre compte ha estat automàticament suspès a causa de
+          l'activitat sospitosa.
+        </p>
+        <p>
+          Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o
+          es pot contactar amb el %{webmaster} si desitgeu discutir això.
+        </p>
+  user_role:
+    filter:
+      not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració
+        de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
+      not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
+      already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
+      doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
+    grant:
+      title: Confirmi la concessió de rol
+      heading: Confirmi la concessió de rol
+      are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{role}" a l'usuari "%{name}"?
+      confirm: Confirma
+      fail: Podria concedeix paper "%{role}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu
+        que l'usuari i el paper són vàlids.
+    revoke:
+      title: Confirmar revocació de rol
+      heading: Confirmar revocació de rol
+      are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
+      confirm: Confirma
+      fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{role}" des de l'usuari "%{name}". Si
+        us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
+  user_block:
+    model:
+      non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
+      non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
+    not_found:
+      sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
+      back: Torna a l'índex
+    new:
+      title: Creació de bloc %{name}
+      heading: Creació de bloc %{name}
+      reason: La raó per què està sent blocat %{name}. Manteniu la tranquil·litat
+        i sigueu raonable com sigui possible, donant tants detalls com sigui possible
+        sobre la situació, recordeu que el missatge serà visible públicament. Tingueu
+        en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així
+        que intenteu utilitzar termes de comuns.
+      period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloca des de l'API.
+      submit: Crear bloc
+      tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que
+        s'aturés.
+      tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a
+        respondre a aquestes comunicacions.
+      needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
       back: Mostra tots els blocs
       back: Mostra tots els blocs
+    edit:
+      title: Bloc d'edició en %{name}
       heading: Bloc d'edició en %{name}
       heading: Bloc d'edició en %{name}
-      needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
-      period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
-      reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
-      show: Mostra el bloc
+      reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil
+        i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible
+        sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre
+        l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de
+        l'home comú.
+      period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per
+        a.
       submit: Bloc d'Actualització
       submit: Bloc d'Actualització
-      title: Bloc d'edició en %{name}
-    filter: 
+      show: Mostra el bloc
+      back: Mostra tots els blocs
+      needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
+    filter:
       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
-      block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
-    helper: 
-      time_future: Finalitza en %{time}.
-      time_past: Va acabar fa %{time}.
-      until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
-    index: 
-      empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
-      heading: Llista de quadres de l'usuari
+      block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables
+        de la llista desplegable.
+    create:
+      try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig
+        d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
+      try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre
+        abans de bloqueig d'ells.
+      flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
+    update:
+      only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
+      success: Bloc d'actualització.
+    index:
       title: Blocs de l'usuari
       title: Blocs de l'usuari
-    model: 
-      non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
-      non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
-    new: 
-      back: Mostra tots els blocs
-      heading: Creació de bloc %{name}
-      needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
-      period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloca des de l'API.
-      reason: La raó per què està sent blocat %{name}. Manteniu la tranquil·litat i sigueu raonable com sigui possible, donant tants detalls com sigui possible sobre la situació, recordeu que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que intenteu utilitzar termes de comuns.
-      submit: Crear bloc
-      title: Creació de bloc %{name}
-      tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'atures.
-      tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
-    not_found: 
-      back: Torna a l'índex
-      sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
-    partial: 
+      heading: Llista de quadres de l'usuari
+      empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
+    revoke:
+      title: Revocació de bloc en %{block_on}
+      heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
+      time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
+      past: Aquest blocatge va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
+      confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
+      revoke: Revoca!
+      flash: Aquest bloc ha estat revocat.
+    period:
+      one: 1 hora
+      other: '%{count} hores'
+    partial:
+      show: Mostra
+      edit: Modifica
+      revoke: Revoca!
       confirm: N'esteu segur?
       confirm: N'esteu segur?
-      creator_name: Creador
       display_name: S'ha blocat l'usuari
       display_name: S'ha blocat l'usuari
-      edit: Modifica
-      next: Següent »
-      not_revoked: (no revocat)
-      previous: « Anterior
+      creator_name: Creador
       reason: Motiu del blocatge
       reason: Motiu del blocatge
-      revoke: Revoca!
+      status: Estat
       revoker_name: Revocat per
       revoker_name: Revocat per
-      show: Mostra
+      not_revoked: (no revocat)
       showing_page: Pàgina %{page}
       showing_page: Pàgina %{page}
+      next: Endavant »
+      previous: « Enrere
+    helper:
+      time_future: Finalitza en %{time}.
+      until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
+      time_past: Va acabar fa %{time}.
+    blocks_on:
+      title: Blocs en %{name}
+      heading: Llista de quadres a %{name}
+      empty: '%{name} no ha estat blocat encara.'
+    blocks_by:
+      title: Blocs %{name}
+      heading: Llista de blocs %{name}
+      empty: '%{name} no ha fet cap blocs encara.'
+    show:
+      title: '%{block_on} bloquejat per %{block_by}'
+      heading: '%{block_on} bloquejat per %{block_by}'
+      time_future: Finalitza en %{time}
+      time_past: Va acabar fa %{time}
       status: Estat
       status: Estat
-    period: 
-      one: 1 hora
-      other: "%{count} hores"
-    revoke: 
-      confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
-      flash: Aquest bloc ha estat revocat.
-      heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
-      past: Aquest bloc va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
-      revoke: Revoca!
-      time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
-      title: Revocació de bloc en %{block_on}
-    show: 
-      back: Mostra tots els blocs
-      confirm: N'esteu segur?
+      show: Mostra
       edit: Edició
       edit: Edició
-      heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
-      needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
-      reason: "Motiu del blocatge:"
       revoke: Revoca-ho!
       revoke: Revoca-ho!
-      revoker: "Revoker:"
-      show: Mostra
-      status: Estat
-      time_future: Finalitza en %{time}
-      time_past: Va acabar fa %{time}
-      title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
-    update: 
-      only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
-      success: Bloc d'actualització.
-  user_role: 
-    filter: 
-      already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
-      doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
-      not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
-      not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
-    grant: 
-      are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{role}" a l'usuari "%{name}"?
-      confirm: Confirma
-      fail: Podria concedeix paper "%{role}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
-      heading: Confirmi la concessió de rol
-      title: Confirmi la concessió de rol
-    revoke: 
-      are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
-      confirm: Confirma
-      fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{role}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
-      heading: Confirmar revocació de rol
-      title: Confirmar revocació de rol
+      confirm: N'esteu segur?
+      reason: 'Motiu del blocatge:'
+      back: Mostra tots els blocs
+      revoker: 'Revoker:'
+      needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
+  note:
+    description:
+      opened_at_html: Creat fa %{when}
+      opened_at_by_html: Creat fa %{when} per %{user}
+      commented_at_html: Actualitzat fa %{when}
+      commented_at_by_html: Actualitzat fa %{when} per %{user}
+      closed_at_html: Resolt fa %{when}
+      closed_at_by_html: Resolt fa %{when} per %{user}
+      reopened_at_html: Reactivat fa %{when}
+      reopened_at_by_html: Reactivat fa %{when} per %{user}
+    rss:
+      title: Notes de OpenStreetMap
+      description_area: Una llista de notes, reportades, comentades o bé tancades
+        a la vostra àrea [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
+      description_item: Un canal rss per la nota %{id}
+      opened: Nota nova (a prop %{place})
+      commented: nou comentari (prop de %{place})
+      closed: nota tancada (aprop de %{place})
+      reopened: Nota reactivada (prop de %{place})
+    entry:
+      comment: Comentari
+      full: Nota sencera
+    mine:
+      title: Notes enviades o comentades per %{user}
+      heading: notes de %{user}
+      subheading: Notes enviades o comentades per %{user}
+      id: Id
+      creator: Creador
+      description: Descripció
+      created_at: Creat a
+      last_changed: Últim canvi
+      ago_html: fa %{when}
+  javascripts:
+    close: Tanca
+    share:
+      title: Comparteix
+      cancel: Cancel·la
+      image: Imatge
+      link: Enllaç o HTML
+      long_link: Enllaç
+      short_link: Enllaç curt
+      embed: HTML
+      custom_dimensions: Estableix dimensions personalitzades
+      format: 'Format:'
+      scale: 'Escala:'
+      image_size: La imatge es mostrarà a la capa estàndard amb una mida de
+      download: Descàrrega
+      short_url: URL curta
+      include_marker: Inclou el marcador
+      center_marker: Centra el mapa al marcador
+      paste_html: Engnaxa l'HTML per inserir-ho a un lloc web
+      view_larger_map: Mostra un mapa més gran
+    key:
+      title: Llegenda
+      tooltip: Llegenda
+      tooltip_disabled: La llegenda només està disponible per a la capa estàndard
+    map:
+      zoom:
+        in: Apropar-se
+        out: Allunyar-se
+      locate:
+        title: Mostra la meva ubicació
+        popup: Esteu a {distance} {unit} d'aquest punt
+      base:
+        standard: Estàndard
+        cycle_map: Cycle Map
+        transport_map: Mapa de transports
+        mapquest: MapQuest Open
+        hot: Humanitarian
+      layers:
+        header: Capes del mapa
+        notes: Notes de mapa
+        data: Dades del mapa
+        overlays: Activar capes extra per als problemes del mapa
+        title: Capes del mapa
+      copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Col·laboradors d'OpenStreetMap</a>
+      donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Feu un donatiu</a>
+    site:
+      edit_tooltip: Modifica el mapa
+      edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
+      createnote_tooltip: Afegiu una nota al mapa
+      createnote_disabled_tooltip: Fes zoom per afegir una nota al mapa
+      map_notes_zoom_in_tooltip: Feu zoom per veure les notes del mapa
+      map_data_zoom_in_tooltip: Feu zoom per veure les dades del mapa
+    notes:
+      new:
+        intro: Heu trobat un error o bé hi falta res? Informeu-ne a d'altres col·laboradors
+          per tal que puguin solucionar-ho. Moveu el marcador a la posició correcta
+          i escriviu-hi una anotació per tal de descriure el problema. (No introduïu
+          cap mena d'informació personal o informació d'altres mapes o llistats de
+          directoris que es trobin sota copyright.)
+        add: Afegeix una nota
+      show:
+        anonymous_warning: Aquesta nota inclou comentaris d'usuaris anònims que haurien
+          de ser verificats independentment.
+        hide: Amaga
+        resolve: Resol
+        reactivate: Reactivar
+        comment_and_resolve: Comenta i resol
+        comment: Comenta
+    edit_help: Moveu el mapa i feu zoom sobre una ubicació que vulgueu editar, i a
+      continuació, feu clic aquí.
+  redaction:
+    edit:
+      description: Descripció
+      heading: Modifica la redacció
+      submit: Desa la redacció
+      title: Modifica la redacció
+    index:
+      empty: No hi ha redaccions a mostrar.
+      heading: Llista de redaccions
+      title: Llista de redaccions
+    new:
+      description: Descripció
+      heading: Introduïu informació per una nova redacció
+      submit: Crea una redacció
+      title: Creant una nova redacció
+    show:
+      description: 'Descripció:'
+      heading: Mostrant la redacció "%{title}"
+      title: Mostrant la redacció
+      user: 'Autor:'
+      edit: Modifica aquesta redacció
+      destroy: Suprimeix aquesta redacció
+      confirm: N'esteu segur?
+    create:
+      flash: Redacció creada
+    update:
+      flash: Modificacions desades
+    destroy:
+      not_empty: La redacció no és buida. Si us plau, desfeu totes les versions que
+        pertanyen a aquesta redacció abans de destruir-la.
+      flash: Redacció suprimida
+      error: Ha hagut un error en suprimir aquesta redacció.
+...