]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blobdiff - config/locales/th.yml
Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / th.yml
index 2b538b3b9d47c07dad9346a7115e472ee82ced4c..7f8e7d7cd5ee9a6d5f55b215a25cd2f26e4e18e2 100644 (file)
@@ -1546,6 +1546,8 @@ th:
       upload_trace: อัปโหลดรอยทาง GPS
       trace_uploaded: แฟ้มข้อมูล GPX ของท่านอัปโหลดเข้าระบบแล้ว กำลังรอบรรจุเข้าฐานข้อมูล
         ซึ่งจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เมื่อกระบวนการเรียบร้อยแล้วจะมีอีเมลแจ้งท่านให้ทราบ
       upload_trace: อัปโหลดรอยทาง GPS
       trace_uploaded: แฟ้มข้อมูล GPX ของท่านอัปโหลดเข้าระบบแล้ว กำลังรอบรรจุเข้าฐานข้อมูล
         ซึ่งจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เมื่อกระบวนการเรียบร้อยแล้วจะมีอีเมลแจ้งท่านให้ทราบ
+      traces_waiting: คุณมีรอยทาง %{count} ชุด ที่กำลังรออัพโหลด กรุณารอให้การอัพโหลดเหล่านี้เสร็จสิ้น
+        ก่อนที่จะเพิ่มรอยทางชุดต่อไป, เพื่อไม่ให้ผู้ใช้คนอื่นๆ จะต้องรอคิวนาน
     edit:
       filename: 'ชื่อแฟ้ม:'
       download: ดาวน์โหลด
     edit:
       filename: 'ชื่อแฟ้ม:'
       download: ดาวน์โหลด
@@ -1618,6 +1620,8 @@ th:
   application:
     require_cookies:
       cookies_needed: ดูเหมือนว่าคุณปิดใช้งานคุกกี้อยู่, กรุณาเปิดใช้งานคุกกี้ในบราวเซอร์ของคุณก่อนจะดำเนินการต่อ
   application:
     require_cookies:
       cookies_needed: ดูเหมือนว่าคุณปิดใช้งานคุกกี้อยู่, กรุณาเปิดใช้งานคุกกี้ในบราวเซอร์ของคุณก่อนจะดำเนินการต่อ
+    setup_user_auth:
+      blocked: คุณถูกระงับการเข้าถึง API, กรุณาเข้าระบบทางหน้าเว็บหลักหากต้องการทราบสาเหตุที่ถูกระงับในครั้งนี้
   oauth:
     authorize:
       title: อนุญาตการเข้าถึงบัญชีของคุณ
   oauth:
     authorize:
       title: อนุญาตการเข้าถึงบัญชีของคุณ
@@ -1820,7 +1824,7 @@ th:
       my settings: การตั้งค่าของฉัน
       my comments: ความคิดเห็นของฉัน
       oauth settings: ตั้งค่าการอนุญาต OAuth
       my settings: การตั้งค่าของฉัน
       my comments: ความคิดเห็นของฉัน
       oauth settings: ตั้งค่าการอนุญาต OAuth
-      blocks on me: à¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89à¸\97ีà¹\88à¸\81ีà¸\94à¸\81ัà¸\99à¸\82à¹\89าà¸\9eà¹\80à¸\88à¹\89า
+      blocks on me: à¸\81ารà¸\96ูà¸\81ระà¸\87ัà¸\9aà¸\82อà¸\87à¸\89ัà¸\99
       blocks by me: ผู้ใช้ที่ข้าพเจ้ากีดกัน
       send message: ส่งข้อความ
       diary: บันทึก
       blocks by me: ผู้ใช้ที่ข้าพเจ้ากีดกัน
       send message: ส่งข้อความ
       diary: บันทึก
@@ -1853,8 +1857,9 @@ th:
       role:
         administrator: คนนี้เป็นผู้ดูแลระบบ
         moderator: ผู้ใช้นี้เป็นผู้ดูแล
       role:
         administrator: คนนี้เป็นผู้ดูแลระบบ
         moderator: ผู้ใช้นี้เป็นผู้ดูแล
+      block_history: การถูกระงับใช้งานในปัจจุบัน
       comments: ความเห็นที่เขียน
       comments: ความเห็นที่เขียน
-      create_block: à¸\81ีà¸\94à¸\81ัà¸\99ผู้ใช้นี้
+      create_block: à¸£à¸°à¸\87ัà¸\9aผู้ใช้นี้
       activate_user: เปิดใช้งานผู้ใช้นี้
       deactivate_user: ปิดใช้งานผู้ใช้นี้
       confirm: ยืนยัน
       activate_user: เปิดใช้งานผู้ใช้นี้
       deactivate_user: ปิดใช้งานผู้ใช้นี้
       confirm: ยืนยัน
@@ -2002,66 +2007,83 @@ th:
       fail: ไม่สามารถถอดถอนสถานะ `%{role}' แก่ผู้ใช้ `%{name}' โปรดตรวจสอบว่าทั้งผู้ใช้และสถานะเป็นที่ถูกต้องดีแล้ว
   user_blocks:
     model:
       fail: ไม่สามารถถอดถอนสถานะ `%{role}' แก่ผู้ใช้ `%{name}' โปรดตรวจสอบว่าทั้งผู้ใช้และสถานะเป็นที่ถูกต้องดีแล้ว
   user_blocks:
     model:
-      non_moderator_update: à¸\95à¹\89อà¸\87à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¸\9cูà¹\89à¸\94ูà¹\81ลระà¸\9aà¸\9aà¸\88ึà¸\87à¸\88ะสามารà¸\96สรà¹\89าà¸\87หรือà¸\9bรัà¸\9aà¸\9bรุà¸\87à¸\81ารà¸\81ีà¸\94à¸\81ัà¸\99ได้
+      non_moderator_update: à¸\88ะà¸\95à¹\89อà¸\87à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¸\9cูà¹\89à¸\94ูà¹\81ลระà¸\9aà¸\9aà¸\88ึà¸\87à¸\88ะสามารà¸\96ระà¸\87ัà¸\9a à¸«à¸£à¸·à¸­à¹\81à¸\81à¹\89à¹\84à¸\82à¸\81ารระà¸\87ัà¸\9aà¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89ได้
       non_moderator_revoke: ต้องเป็นผู้ดูแลระบบจึงจะสามารถเพิกถอนการกีดกันได้
     not_found:
       non_moderator_revoke: ต้องเป็นผู้ดูแลระบบจึงจะสามารถเพิกถอนการกีดกันได้
     not_found:
-      sorry: à¸\82ออภัย à¸\81ารà¸\81ีà¸\94à¸\81ัà¸\99à¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89รหัส %{id} à¹\84มà¹\88à¸\9eà¸\9a
+      sorry: à¸\82ออภัย à¹\84มà¹\88à¸\9eà¸\9aà¸\81ารระà¸\87ัà¸\9aà¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89à¸\95ามหมายà¹\80ลà¸\82อà¹\89าà¸\87อิà¸\87 %{id} à¸\97ีà¹\88ระà¸\9aุมา
       back: กลับไปที่ดัชนี
     new:
       back: กลับไปที่ดัชนี
     new:
-      title: à¸ªà¸£à¹\89าà¸\87à¸\81ารà¸\81ีà¸\94à¸\81ัà¸\99à¸\9aà¸\99 %{name}
+      title: à¸£à¸°à¸\87ัà¸\9aà¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89 %{name}
       heading: สร้างการกีดกันบน %{name}
       heading: สร้างการกีดกันบน %{name}
-      reason: à¹\80หà¸\95ุà¸\9cลà¸\97ีà¹\88à¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89 %{name} à¸\96ูà¸\81à¸\81ีà¸\94à¸\81ัà¸\99 à¹\82à¸\9bรà¸\94อยà¹\88าà¹\83à¸\8aà¹\89อารมà¸\93à¹\8cรุà¸\99à¹\81รà¸\87à¹\83à¸\99ระหวà¹\88าà¸\87ระà¸\9aุ
-        à¹\81ละà¸\82อà¹\83หà¹\89ระà¸\9aุรายละà¹\80อียà¸\94à¹\80à¸\81ีà¹\88ยวà¸\81ัà¸\9aสà¸\96าà¸\99à¸\81ารà¸\93à¹\8cà¸\97ีà¹\88à¸\9eà¸\9aà¹\83หà¹\89ละà¹\80อียà¸\94à¸\8aัà¸\94à¹\80à¸\88à¸\99 à¸\88ำà¹\84วà¹\89วà¹\88าà¸\82à¹\89อà¸\84วามà¸\97ีà¹\88à¸\97à¹\88าà¸\99à¸\9eิมà¸\9eà¹\8cà¸\88ะà¸\9bราà¸\81à¸\8fà¸\95à¹\88อสาà¸\98ารà¸\93ะ
-        à¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89à¸\97ุà¸\81à¸\97à¹\88าà¸\99à¹\84มà¹\88à¸\88ำà¸\95à¹\89อà¸\87à¹\80à¸\82à¹\89าà¹\83à¸\88à¸\96ึà¸\87ศัà¸\9eà¸\97à¹\8cà¹\80à¸\89à¸\9eาะ à¸\88ึà¸\87à¸\82อà¹\81à¸\99ะà¸\99ำà¹\83หà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89ศัà¸\9eà¸\97à¹\8cอยà¹\88าà¸\87à¸\87à¹\88า
-      period: à¸\95à¹\89อà¸\87à¸\81ารà¸\81ีà¸\94à¸\81ัà¸\99à¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89à¸\84à¸\99à¸\99ีà¹\89à¸\88าà¸\81 API à¸\99ัà¸\9aà¹\81à¸\95à¹\88à¸\9aัà¸\94à¸\99ีà¹\89 à¸\99าà¸\99à¹\80à¸\97à¹\88าà¹\83à¸\94
+      reason: à¹\80หà¸\95ุà¸\9cลà¸\97ีà¹\88à¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89 %{name} à¸\96ูà¸\81ระà¸\87ัà¸\9a, à¹\82à¸\9bรà¸\94อยà¹\88าà¹\80à¸\82ียà¸\99à¸\94à¹\89วยอารมà¸\93à¹\8cรุà¸\99à¹\81รà¸\87 à¹\82à¸\94ยà¸\82อà¹\83หà¹\89ระà¸\9aุรายละà¹\80อียà¸\94à¹\80à¸\81ีà¹\88ยวà¸\81ัà¸\9aสà¸\96าà¸\99à¸\81ารà¸\93à¹\8cà¸\97ีà¹\88à¸\9eà¸\9aà¹\83หà¹\89ละà¹\80อียà¸\94à¸\8aัà¸\94à¹\80à¸\88à¸\99,
+        à¸\84วรà¹\83à¸\8aà¹\89à¸\84ำอà¸\98ิà¸\9aายà¸\97ีà¹\88à¹\80à¸\82à¹\89าà¹\83à¸\88à¸\87à¹\88ายà¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99หลัà¸\81 à¹\80à¸\9eราะà¹\84มà¹\88à¹\83à¸\8aà¹\88วà¹\88าà¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89à¸\97ุà¸\81à¸\84à¸\99à¸\88ะà¹\80à¸\82à¹\89าà¹\83à¸\88ศัà¸\9eà¸\97à¹\8cà¹\80à¸\89à¸\9eาะ,
+        à¹\81ละà¸\95à¹\89อà¸\87อยà¹\88าลืม à¸§à¹\88าสิà¹\88à¸\87à¸\97ีà¹\88à¸\84ุà¸\93à¹\80à¸\82ียà¸\99à¸\99ีà¹\89à¸\88ะà¹\81สà¸\94à¸\87à¸\95à¹\88อสาà¸\98ารà¸\93ะà¸\94à¹\89ว
+      period: à¸£à¸°à¸\87ัà¸\9aà¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89à¸\84à¸\99à¸\99ีà¹\89à¸\88าà¸\81à¸\81ารà¹\80à¸\82à¹\89าà¸\96ึà¸\87 API, à¸\99าà¸\99à¹\80à¸\97à¹\88าà¹\83à¸\94 à¹\82à¸\94ยà¹\80ริà¹\88มà¸\99ัà¸\9aà¸\88าà¸\81à¸\9bัà¸\88à¸\88ุà¸\9aัà¸\99
       submit: สร้างการกีดกัน
       tried_contacting: ข้าพเจ้าติดต่อผู้ใช้คนนี้และขอร้องให้เขาหยุดการกระทำ
       tried_waiting: ข้าพเจ้าได้ให้เวลานานสมควรแก่ผู้ใช้คนนี้ในการตอบคำถามกลับ
       submit: สร้างการกีดกัน
       tried_contacting: ข้าพเจ้าติดต่อผู้ใช้คนนี้และขอร้องให้เขาหยุดการกระทำ
       tried_waiting: ข้าพเจ้าได้ให้เวลานานสมควรแก่ผู้ใช้คนนี้ในการตอบคำถามกลับ
-      needs_view: ผู้ใช้ต้องเข้าระบบก่อนการกีดกันนี้จะถูกเพิกถอน
+      needs_view: ผู้ใช้ต้องเข้าระบบก่อน การระงับนี้จึงจะถูกเพิกถอน
       back: แสดงการกีดกันทั้งหมด
     edit:
       back: แสดงการกีดกันทั้งหมด
     edit:
-      title: à¹\81à¸\81à¹\89à¹\84à¸\82à¸\81ารà¸\81ีà¸\94à¸\81ัà¸\99à¸\9aà¸\99 %{name}
+      title: à¹\81à¸\81à¹\89à¹\84à¸\82à¸\81ารระà¸\87ัà¸\9aà¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89 %{name}
       heading: แก้ไขการกีดกันบน %{name}
       heading: แก้ไขการกีดกันบน %{name}
-      reason: เหตุผลที่ผู้ใช้ %{name} ถูกกีดกัน โปรดอย่าใช้อารมณ์รุนแรงในระหว่างระบุ
-        และขอให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พบให้ละเอียดชัดเจน จำไว้ว่าข้อความที่ท่านพิมพ์จะปรากฏต่อสาธารณะ
-        ผู้ใช้ทุกท่านไม่จำต้องเข้าใจถึงศัพท์เฉพาะ จึงขอแนะนำให้ใช้ศัพท์อย่างง่าย
-      period: ต้องการกีดกันผู้ใช้คนนี้จาก API นับแต่บัดนี้ นานเท่าใด
+      reason: เหตุผลที่ผู้ใช้ %{name} ถูกระงับ, โปรดอย่าเขียนด้วยอารมณ์รุนแรง โดยขอให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พบให้ละเอียดชัดเจน
+        และควรใช้คำอธิบายที่เข้าใจง่ายเป็นหลัก เพราะไม่ใช่ว่าผู้ใช้ทุกคนจะเข้าใจศัพท์เฉพาะ
+      period: ระงับผู้ใช้คนนี้จากการเข้าถึง API, นานเท่าใด โดยเริ่มนับจากปัจจุบัน
       submit: ปรับปรุงการกีดกัน
       submit: ปรับปรุงการกีดกัน
-      show: à¸\94ูà¸\81ารà¸\81ีà¸\94à¸\81ัà¸\99นี้
+      show: à¸\94ูรายละà¹\80อียà¸\94à¸\81ารระà¸\87ัà¸\9aนี้
       back: แสดงการกีดกันทั้งหมด
       back: แสดงการกีดกันทั้งหมด
-      needs_view: à¸\95à¹\89อà¸\87à¸\81ารà¹\83หà¹\89à¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89à¸\84à¸\99à¸\99ีà¹\89à¹\80à¸\82à¹\89าระà¸\9aà¸\9aà¸\81à¹\88อà¸\99à¹\80à¸\9eิà¸\81à¸\96อà¸\99à¸\81ารà¸\81ีà¸\94à¸\81ัà¸\99หรือไม่?
+      needs_view: à¸\95à¹\89อà¸\87à¸\81ารà¹\83หà¹\89à¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89à¸\84à¸\99à¸\99ีà¹\89à¹\80à¸\82à¹\89าระà¸\9aà¸\9aà¸\81à¹\88อà¸\99à¹\80à¸\9eิà¸\81à¸\96อà¸\99à¸\81ารระà¸\87ัà¸\9aหรือไม่?
     filter:
       block_expired: การกีดกันนี้สิ้นผลแล้วแก้ไขไม่ได้
     filter:
       block_expired: การกีดกันนี้สิ้นผลแล้วแก้ไขไม่ได้
-      block_period: à¸£à¸°à¸¢à¸°à¹\80วลาà¸\97ีà¹\88à¸\81ีà¸\94à¸\81ัà¸\99à¸\95à¹\89อà¸\87à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¹\84à¸\9bà¸\95ามรายà¸\81ารà¹\80ลือà¸\81à¹\83à¸\99à¸\81ลà¹\88อà¸\87à¸\95ัวà¹\80ลือà¸\81à¹\80à¸\97à¹\88าà¸\99ัà¹\89à¸\99
+      block_period: à¸\94ูระยะà¹\80วลาà¸\97ีà¹\88ระà¸\87ัà¸\9a à¹\83หà¹\89à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99หà¸\99ึà¹\88à¸\87à¹\83à¸\99à¸\84à¹\88าà¸\97ีà¹\88à¹\80ลือà¸\81à¹\84วà¹\89à¸\88าà¸\81รายà¸\81ารà¸\99ีà¹\89
     create:
     create:
-      try_contacting: กรุณาติดต่อผู้ใช้ก่อนที่จะกีดกันเขาออกจากระบบ และเผื่อเวลาระยะหนึ่งให้ตอบกลับ
+      try_contacting: กรุณาติดต่อผู้ใช้คนนั้นก่อนที่จะตัดสินใจสั่งระงับใช้งาน และอย่าลืมเผื่อเวลาระยะหนึ่งให้ตอบกลับ
+      try_waiting: กรุณาให้เวลากับผู้ใช้ในการตอบคำถาม ก่อนที่ตัดสินเรื่องการสั่งระงับใช้งาน
     update:
     update:
+      only_creator_can_edit: การระงับนี้สามารถแก้ไขได้ โดยผู้ดูแลที่เป็นผู้สั่งระงับเองเท่านั้น
       success: ปรับปรุงการกีดกันแล้ว
     index:
       success: ปรับปรุงการกีดกันแล้ว
     index:
-      title: à¸\81ารà¸\81ีà¸\94à¸\81ัà¸\99ผู้ใช้
-      heading: à¸£à¸²à¸¢à¸\81ารà¸\81ารà¸\81ีà¸\94à¸\81ัà¸\99ผู้ใช้
+      title: à¸\81ารระà¸\87ัà¸\9aผู้ใช้
+      heading: à¸£à¸²à¸¢à¸\81ารà¸\81ารระà¸\87ัà¸\9aผู้ใช้
       empty: ยังไม่มีการกีดกันใด ๆ
     revoke:
       empty: ยังไม่มีการกีดกันใด ๆ
     revoke:
-      past: การบล็อกนี้ได้สิ้นสุดไปเมื่อ %{time}ก่อนแล้ว การยกเลิกจึงไม่มีผล
-      flash: ได้ยกเลิกการบล็อกนี้แล้ว
+      title: ยกเลิกการระงับใช้งานของ %{block_on}
+      heading: เพิกถอนการระงับผู้ใช้ %{block_on} ซึ่งสั่งโดยผู้ใช้ %{block_by}
+      past: การระงับนี้ได้สิ้นสุดไปเมื่อ %{time}ก่อนแล้ว การยกเลิกจึงไม่มีผล
+      confirm: แน่ใจหรือว่าต้องการจะยกเิลิกการระงับนี้?
+      flash: ได้ยกเลิกการระงับนี้แล้ว
     helper:
       time_future: จะสิ้นสุดใน %{time}
     helper:
       time_future: จะสิ้นสุดใน %{time}
+      until_login: มีผลจนถึงการเริ่มเข้าระบบครั้งถัดไป
       time_past: สิ้นสุดไปเมื่อ %{time}ก่อน
     blocks_on:
       time_past: สิ้นสุดไปเมื่อ %{time}ก่อน
     blocks_on:
-      title: การกีดกันบน %{name}
-      heading: รายการการกีดกันบน %{name}
-      empty: '%{name} ยังไม่ได้ถูกกีดกัน'
+      title: การถูกระงับใช้งานของ %{name}
+      heading: รายการการถูกระงับของผู้ใช้ %{name}
+      empty: '%{name} ยังไม่เคยถูกระงับใช้งาน'
+    blocks_by:
+      heading: แสดงการสั่งระงับใช้โดย %{name}
+      empty: '%{name} ไม่เคยได้สั่งระงับผู้ใช้คนใดเลย'
     show:
     show:
+      heading: '%{block_on} โดนระงับโดย %{block_by}'
       time_past: สิ้นสุดไปเมื่อ %{time}ก่อน
       time_past: สิ้นสุดไปเมื่อ %{time}ก่อน
+      created: ระงับเมื่อ
       ago: '%{time}ก่อน'
       status: สถานะ
       show: แสดง
       edit: แก้ไข
       ago: '%{time}ก่อน'
       status: สถานะ
       show: แสดง
       edit: แก้ไข
+      reason: 'เหตุผลสำหรับการระงับใช้งาน:'
+      needs_view: ผู้ใช้ต้องเข้าระบบก่อน การระงับนี้จึงจะถูกเพิกถอน
     block:
     block:
+      not_revoked: (ไม่ได้มีการยกเลิก)
       show: แสดง
       edit: แก้ไข
     blocks:
       show: แสดง
       edit: แก้ไข
     blocks:
+      display_name: ผู้ใช้ที่ถูกระงับ
+      creator_name: ผู้สั่งให้ระงับ
+      reason: เหตุผลที่ต้องระงับใช้งาน
       status: สถานะ
       status: สถานะ
+      revoker_name: ยกเลิกโดย
       showing_page: หน้า %{page}
       next: ถัดไป »
       previous: « ก่อนหน้า
       showing_page: หน้า %{page}
       next: ถัดไป »
       previous: « ก่อนหน้า
@@ -2078,6 +2100,7 @@ th:
       full: เนื้อความเต็มในหมายเหตุ
     mine:
       heading: หมายเหตุของ %{user}
       full: เนื้อความเต็มในหมายเหตุ
     mine:
       heading: หมายเหตุของ %{user}
+      creator: ผู้สร้าง
       ago_html: '%{when}ก่อน'
   javascripts:
     close: ปิด
       ago_html: '%{when}ก่อน'
   javascripts:
     close: ปิด