Remove myopenid from openid providers
[rails.git] / config / locales / bs.yml
index 8accc23..ca67cba 100644 (file)
@@ -4,7 +4,11 @@
 # Author: Alenmahovic
 # Author: CERminator
 # Author: DzWiki
+# Author: Edinwiki
+# Author: Maxmus
 bs: 
+  about_page: 
+    next: Slijedeće
   activerecord: 
     attributes: 
       diary_comment: 
@@ -13,7 +17,7 @@ bs:
         language: Jezik
         latitude: Geografska širina (Latitude)
         longitude: Geografska dužina (Longitude)
-        title: Naslov
+        title: Predmet
         user: Korisnik
       friend: 
         friend: Prijatelj
@@ -22,7 +26,7 @@ bs:
         body: Tijelo
         recipient: Primalac
         sender: Pošiljalac
-        title: Naslov
+        title: Predmet
       trace: 
         description: Opis
         latitude: Geografska širina (Latitude)
@@ -82,97 +86,34 @@ bs:
       blocked: Vaš pristup API-u je blokiran. Prijavite se na web upravljačku ploču da saznate više.
       need_to_see_terms: Vaš pristup API-ju je privremeno suspendovan. Molimo da se prijavite na web upravljačku ploču da pogledate Uslove za doprinosioce. Ne morate se složiti, ali ih morate pogledati.
   browse: 
+    anonymous: anonimno
     changeset: 
-      changeset: "Set promjena: %{id}"
+      belongs_to: Autor
       changesetxml: XML seta promjena
       feed: 
         title: Set promjena %{id}
         title_comment: Set promjena %{id} - %{comment}
       osmchangexml: osmChange XML
-      title: Set promjena
-    changeset_details: 
-      belongs_to: "Pripada:"
-      bounding_box: "Okvir obuhvata:"
-      box: okvir
-      closed_at: "Zatvoreno:"
-      created_at: "Napravljeno:"
-      has_nodes: 
-        few: Sadrži sljedeće %{count} čvorove
-        one: "Sadrži sljedeći %{count} čvor:"
-        other: "Sadrži sljedećih %{count} ćvorova:"
-      has_relations: 
-        few: "Sadrži sljedeće %{count} relacije:"
-        one: "Sadrži sljedeću %{count} relaciju:"
-        other: "Sadrži slijedećih %{count} relacija:"
-      has_ways: 
-        few: "Sadrži sljedeće %{count} putanje:"
-        many: "Sadrži sljedećih %{count} putanja:"
-        one: "Sadrži sljedeću %{count} putanju:"
-        other: "Sadrži slijedećih %{count} putanja:"
-      no_bounding_box: Okvir obuhvata nije pohranjen za ovaj set promjena.
-      show_area_box: Prikaži okvir područja
-    common_details: 
-      changeset_comment: "Komentar:"
-      deleted_at: "Izbrisano:"
-      deleted_by: "Izbrisano od strane:"
-      edited_at: "Uređeno:"
-      edited_by: "Uređeno od strane:"
-      in_changeset: "U setu promjena:"
-      version: "Verzija:"
+      title: "Skup promjena: %{id}"
+    closed: Zatvoreno
     containing_relation: 
       entry: Relacija %{relation_name}
       entry_role: Relacija %{relation_name} (kao %{relation_role})
-    map: 
-      deleted: Izbrisano
-      edit: 
-        area: Urediti područje
-        node: Urediti čvor
-        relation: Urediti relaciju
-        way: Urediti putanju
-      larger: 
-        area: Pogledati područje na većoj karti
-        node: Pogledati čvor na većoj karti
-        relation: Pogledati relaciju na većoj karti
-        way: Pogledati putanju na većoj karti
-      loading: Učitavanje...
-    navigation: 
-      all: 
-        next_changeset_tooltip: Sljedeći set promjena
-        next_node_tooltip: Sljedeći čvor
-        next_relation_tooltip: Sljedeća relacija
-        next_way_tooltip: Sljedeća putanja
-        prev_changeset_tooltip: Prethodni set promjena
-        prev_node_tooltip: Prethodni čvor
-        prev_relation_tooltip: Prethodna relacija
-        prev_way_tooltip: Prethodna putanja
-      user: 
-        name_changeset_tooltip: "Pogledati promjene korisnika:  %{user}"
-        next_changeset_tooltip: Sljedeća promjena od strane %{user}
-        prev_changeset_tooltip: Prethodno uređeno od strane %{user}
-    node: 
-      download_xml: Preuzmi XML
-      edit: Urediti čvor
-      node: Čvor
-      node_title: "Čvor: %{node_name}"
-      view_history: Pregled historije
-    node_details: 
-      coordinates: "Koordinate:"
-      part_of: "Dio od:"
-    node_history: 
-      download_xml: Preuzmi XML
-      node_history: Historija čvora
-      node_history_title: "Historija čvora: %{node_name}"
-      view_details: Vidjeti detalje
+    created: Napravljeno
+    download_xml: Preuzmi XML
+    in_changeset: Skup promijena
+    location: "Lokacija:"
+    no_comment: (bez komentara)
     not_found: 
-      sorry: Žao nam je, ali %{type} sa ID %{id}, se ne može naći.
+      sorry: "Žao nam je, ali %{type} #%{id} se ne može naći."
       type: 
         changeset: Set promjena
         node: čvor
         relation: relacija
         way: putanja
-    paging_nav
-      of: od
-      showing_page: Prikazana stranica
+    note
+      new_note: Nova bilješka
+    part_of: Dio od
     redacted: 
       message_html: Verzija %{version} ovoga %{type} ne može biti prikazana s obzirom da je u procesu redakcije. Molimo pogledajte %{redaction_link} za detalje.
       redaction: Redakcija %{id}
@@ -181,18 +122,7 @@ bs:
         relation: relacija
         way: putanja
     relation: 
-      download_xml: Preuzeti XML
-      relation: Relacija
-      relation_title: "Relacija: %{relation_name}"
-      view_history: Pregled historije
-    relation_details: 
-      members: "Članovi:"
-      part_of: "Dio od:"
-    relation_history: 
-      download_xml: Preuzeti XML
-      relation_history: Historija relacije
-      relation_history_title: "Historija relacije: %{relation_name}"
-      view_details: Vidjeti detalje
+      members: Članovi
     relation_member: 
       entry_role: "%{type} %{name} kao %{role}"
       type: 
@@ -200,39 +130,8 @@ bs:
         relation: Relacija
         way: Putanja
     start_rjs: 
-      data_frame_title: Podaci
-      data_layer_name: Pretražiti podatke na karti
-      details: Detalji
-      edited_by_user_at_timestamp: Uređeno od strane %{user} u %{timestamp}
-      hide_areas: Sakriti područja
-      history_for_feature: Historija za %{feature}
       load_data: Učitati podatke
-      loaded_an_area_with_num_features: "Učitali ste područje koje sadrži %{num_features} značajki. Općenito, neki se web preglednici ne mogu nositi sa prikazom tolike količine podataka. Inače, preglednici najbolje rade kada prikazuju manje od %{max_features} značajki istovremeno: ukoliko radite još nešto, to može usporiti preglednik ili ga zalediti. Ako ste sigurni da želite prikazati ove podtake, možete to učiniti klikom na dugme ispod."
       loading: Učitavanje...
-      manually_select: Ručno izabrati drukčije područje
-      object_list: 
-        api: Preuzeti ovo područje iz API
-        back: Prikazati spisak objekata
-        details: Detalji
-        heading: Spisak objekata
-        history: 
-          type: 
-            node: Čvor %{id}
-            way: Putanja %{id}
-        selected: 
-          type: 
-            node: Čvor %{id}
-            way: Putanja %{id}
-        type: 
-          node: Čvor
-          way: Putanja
-      private_user: privatni korisnik
-      show_areas: Prikazati područja
-      show_history: Prikazati historiju
-      unable_to_load_size: "Ne može se učitati: Okvir obuhvata veličine %{bbox_size} je prevelik (mora biti manji od %{max_bbox_size})"
-      view_data: Prikazati podatke za trenutni prikaz karte
-      wait: Pričekajte...
-      zoom_or_select: Uvećati ili izabrati područje karte za pregled
     tag_details: 
       tags: "Oznake:"
       wiki_link: 
@@ -246,31 +145,15 @@ bs:
         node: čvor
         relation: relacija
         way: putanja
+    version: Verzija
+    view_details: Prikaži detalje
+    view_history: Prikaži historiju
     way: 
-      download_xml: Preuzeti XML
-      edit: Urediti putanju
-      view_history: Pregled historije
-      way: Putanja
-      way_title: "Putanja: %{way_name}"
-    way_details: 
-      also_part_of: 
-        one: takođe dio putanje %{related_ways}
-        other: takođe dio putanja %{related_ways}
-      nodes: "Čvorovi:"
-      part_of: "Dio od:"
-    way_history: 
-      download_xml: Preuzeti XML
-      view_details: Prikazati detalje
-      way_history: Historija putanje
-      way_history_title: "Povijest putanje: %{way_name}"
+      nodes: Tačke
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Anonimno
-      big_area: (veliko)
-      no_comment: (ništa)
       no_edits: (nema uređivanja)
-      show_area_box: Prikazati okvir područja
-      still_editing: (još uređuje)
       view_changeset_details: Pregled detalja o setu promjena
     changeset_paging_nav: 
       next: Sljedeća »
@@ -283,26 +166,11 @@ bs:
       saved_at: Spremljeno
       user: Korisnik
     list: 
-      description: Nedavne izmjene
-      description_bbox: Setovi promjena unutar %{bbox}
-      description_friend: Setovi promjena vaših prijatelja
-      description_nearby: Setovi promjena obližnjih korisnika
-      description_user: Setovi promjena od %{user}
-      description_user_bbox: Setovi promjena od %{user} unutar %{bbox}
-      empty_anon_html: Još uvijek nije bilo uređivanja
-      empty_user_html: Izgleda da niste još uvijek ništa uredili. Da bi ste započeli, otiđite na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bs:Beginners'_Guide'>Vodič za početnike</a>.
-      heading: Setovi promjena
-      heading_bbox: Setovi promjena
-      heading_friend: Setovi promjena
-      heading_nearby: Setovi promjena
-      heading_user: Setovi promjena
-      heading_user_bbox: Setovi promjena
+      load_more: Učitaj više
       title: Setovi promjena
-      title_bbox: Setovi promjena unutar %{bbox}
       title_friend: Setovi promjena vaših prijatelja
       title_nearby: Setovi promjena obližnjih korisnika
       title_user: Setovi promjena od %{user}
-      title_user_bbox: Setovi promjena od %{user} unutar %{bbox}
     timeout: 
       sorry: Žao nam je, listi seta promjena koju ste tražili je predugo trajalo za preuzimanje.
   diary_entry: 
@@ -381,6 +249,9 @@ bs:
       user_title: Dnenvnik korisnika %{user}
   editor: 
     default: Zadano (currently %{name})
+    id: 
+      description: iD (uređivač u pregledniku)
+      name: iD
     potlatch: 
       description: Potlatch 1 (uređivač unutar web preglednika)
       name: Potlatch 1
@@ -413,16 +284,16 @@ bs:
       scale: Skala
       too_large: 
         body: Ovo područje je preveliko da bi se izvezlo kao OpenStreetMap XML podaci. Molimo povećajte (zoom) ili odaberite manje područje.
-        heading: Područje je preveliko
+        other: 
+          description: Dodatni izvori ponuđeni na OpenStreetMap wiki
+          title: Drugi izvori
       zoom: Uvećanje
-    start_rjs: 
-      add_marker: Dodati marker na kartu
-      change_marker: Promjeniti poziciju markera
-      click_add_marker: Kliknuti za dodavanje markera na kartu
-      drag_a_box: Povući okvir na karti za odabir područja
-      export: Izvoz
-      manually_select: Ručno izabrati drukčije područje
-      view_larger_map: Prikazati veću kartu
+    title: Izvezi
+  fixthemap: 
+    how_to_help: 
+      join_the_community: 
+        title: Pridružite se zajednici
+      title: Kako pomoći
   geocoder: 
     description: 
       title: 
@@ -452,11 +323,20 @@ bs:
       title: 
         ca_postcode: Rezultati sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Rezultati sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        geonames_reverse: Rezultati sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: Rezultati sa <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
         osm_nominatim: Rezultati sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         uk_postcode: Rezultati sa <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Rezultati sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_nominatim: 
+      admin_levels: 
+        level10: Granica predgrađa
+        level2: Granica države
+        level4: Granice pokrajine
+        level5: Granica regije
+        level6: Granica okruga
+        level8: Granica grada
+        level9: Granica sela
       prefix: 
         aeroway: 
           aerodrome: Aerodrom
@@ -551,6 +431,7 @@ bs:
           shower: Tuš
           social_centre: Društveni centar
           social_club: Društveni klub
+          social_facility: Socialne ustanove
           studio: Studio
           supermarket: Supermarket
           swimming_pool: Bazen
@@ -579,6 +460,9 @@ bs:
           "yes": Most
         building: 
           "yes": Građevina
+        emergency: 
+          fire_hydrant: Hidrant
+          phone: S.O.S. Telefon
         highway: 
           bridleway: Konjička staza
           bus_guideway: Autobuska traka
@@ -600,6 +484,7 @@ bs:
           platform: Platforma
           primary: Državna cesta
           primary_link: Državna cesta
+          proposed: Predložena cesta
           raceway: Trkalište
           residential: Ulica
           rest_area: Područje za odmor
@@ -611,6 +496,7 @@ bs:
           speed_camera: Kamera za kontrolu brzine
           steps: Stepenice
           stile: Prijelaz preko ograde
+          street_lamp: Ulična svjetiljka
           tertiary: Lokalna cesta
           tertiary_link: Lokalna cesta
           track: Makadam
@@ -626,6 +512,7 @@ bs:
           building: Građevina
           castle: Dvorac
           church: Crkva
+          citywalls: Gradski zidovi
           fort: Utvrđenje
           house: Kuća
           icon: Ikona
@@ -635,6 +522,7 @@ bs:
           monument: Spomenik
           museum: Muzej
           ruins: Ruševine
+          tomb: Grobnica
           tower: Toranj
           wayside_cross: Krajputaš
           wayside_shrine: Usputni hram
@@ -702,6 +590,8 @@ bs:
           airfield: Vojni aerodrom
           barracks: Kasarna
           bunker: Bunker
+        mountain_pass: 
+          "yes": Planinski prolaz
         natural: 
           bay: Zaljev
           beach: Plaža
@@ -873,6 +763,7 @@ bs:
           travel_agency: Putnička agencija
           video: Videoteka
           wine: Vinoteka
+          "yes": Prodavnica
         tourism: 
           alpine_hut: Alpska kuća
           artwork: Umjetnine
@@ -918,59 +809,70 @@ bs:
           water_point: Tačka vodotoka
           waterfall: Vodopad
           weir: Brana
+  help_page: 
+    welcome: 
+      url: /dobrodošlica
   javascripts: 
+    close: Zatvori
     map: 
       base: 
         cycle_map: Biciklistička karta
         standard: Standardni/a
         transport_map: Transportna karta
+    notes: 
+      show: 
+        comment: Komentiraj
+        comment_and_resolve: Komentiraj i riješi
+        hide: Sakrij
+        reactivate: Reaktiviraj
+        resolve: Riješi
+    share: 
+      cancel: Odustani
+      center_marker: Centriraj kartu na oznaku
+      custom_dimensions: Postavi prilagođene dimenzije
+      download: Preuzmi
+      embed: HTML
+      format: "Format:"
+      image: Slika
+      include_marker: Uključi oznaku
+      link: Veza ili HTML
+      long_link: Veza
+      paste_html: Zalijepi HTML za umetanje na web stranicu
+      short_link: Kratki link
+      short_url: Kratki URL
+      title: Podijeli
+      view_larger_map: Prikaži veću kartu
     site: 
       edit_disabled_tooltip: Uvećati za uređivanje karte
       edit_tooltip: Urediti kartu
-      edit_zoom_alert: Morate uvećati da bi uređivali kartu
-      history_disabled_tooltip: Uvećajte da biste vidjeli uređivanja za ovo područje
-      history_tooltip: Prikazati izmjene za ovo područje
-      history_zoom_alert: Morate uvećati da bi vidjeli historiju izmjena za ovo područje
   layouts: 
+    about: O nama
     community: Zajednica
     community_blogs: Blogovi zajednice
     community_blogs_title: Blogovi članova OpenStreetMap zajednice
     copyright: Autorska prava i dozvola
-    documentation: Dokumentacija
-    documentation_title: Dokumentacija za projekt
+    data: Podaci
     donate: Podržite OpenStreetMap sa %{link} Hardware Upgrade Fond-om.
-    donate_link_text: doniranje
     edit: Urediti
     edit_with: Uredi sa %{editor}
     export: Izvoz
-    export_tooltip: Izvoz podataka karte
+    export_data: Izvoz podataka
     foundation: Fondacija
     foundation_title: OpenStreetMap Fondacija
     gps_traces: GPS trase
     gps_traces_tooltip: Upravljanje GPS trasama
     help: Pomoć
-    help_centre: Centar za pomoć
-    help_title: Stranice pomoći za projekt
     history: Historija
     home: Početna
-    home_tooltip: Idite na početnu lokaciju
-    inbox_html: Dolazne poruke %{count}
-    inbox_tooltip: 
-      one: Imate 1 nepročitanu poruku
-      other: Imate %{count} nepročitane(ih) poruke(a)
-      zero: Nema nepročitanih poruka
-    intro_1: OpenStreetMap je besplatna, promjenjiva karta cijelog svijeta. Napravili su je ljudi kao što ste Vi.
     intro_2_create_account: Napravite korisnički račun
-    intro_2_download: preuzimanje
-    intro_2_html: Podaci su besplatni za %{download} i %{use} pod svojom %{license}. %{create_account} da bi ste poboljšali kartu.
-    intro_2_license: otvorena dozvola
-    intro_2_use: korištenje
+    intro_header: Dobordošli na OpenStreetMap stranicu!
+    intro_text: OpenStreetMap predstavlja mapu svijeta, kreiranu od strane ljudi kao što ste vi i može se besplatno koristiti.
+    learn_more: Saznaj više
     log_in: Prijava
     log_in_tooltip: Prijavite se sa postojećim korisničkim računom
     logo: 
       alt_text: OpenStreetMap logotip
     logout: Odjava
-    logout_tooltip: Odjava sa projekta
     make_a_donation: 
       text: Donirajte
       title: Podržite Openstreetmap novčanom donacijom
@@ -986,11 +888,6 @@ bs:
     tag_line: Slobodna wiki karta Svijeta
     user_diaries: Dnevnici korisnika
     user_diaries_tooltip: Prikazati dnevnike korisnika
-    view: Karta
-    view_tooltip: Pogledati kartu
-    welcome_user_link_tooltip: Vaša korisnička stranica
-    wiki: Wiki
-    wiki_title: Wiki stranice projekta
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: Engleski original
@@ -1084,8 +981,7 @@ bs:
       title: Odlazna pošta
       to: Za
     read: 
-      back_to_inbox: Nazad u dolaznu poštu
-      back_to_outbox: Nazad u odlaznu poštu
+      back: Nazad
       date: Datum
       from: Od
       reply_button: Odgovoriti
@@ -1098,6 +994,13 @@ bs:
       wrong_user: "Prijavljeni ste kao: `%{user}', ali poruka za koju ste zamoljeni da odgovorite nije poslana tom korisniku. Molimo, prijavite se kao ispravan korisnik kako bi odgovorili."
     sent_message_summary: 
       delete_button: Izbrisati
+  note: 
+    mine: 
+      ago_html: prije %{when}
+      created_at: "Napravljeno:"
+      description: Opis
+      id: Id
+      last_changed: Zadnji put promijenjeno
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
       footer: Možete pročitati komentare na %{readurl} i komentirati na %{commenturl} ili odgovoriti na %{replyurl}
@@ -1113,8 +1016,6 @@ bs:
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Ako ste ovo Vi, molimo klinknite na poveznicu ispod da potvrdite promjene.
       greeting: Zdravo,
-      hopefully_you_1: Neko (nadamo se Vi) želio bi promjeniti svoju e-mail adresu
-      hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
     friend_notification: 
       befriend_them: Takođe, možete ih dodati kao prijatelja na %{befriendurl}.
       had_added_you: "%{user} Vas je dodao kao prijatelja na OpenStreetMap-u."
@@ -1143,11 +1044,7 @@ bs:
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Ukoliko ste ovo Vi, kliknite na link ispod za ponovno postavljanje lozinke.
       greeting: Zdravo,
-      hopefully_you_1: Neko (moguće Vi) je pitao za ponovno postavljanje lozinke na
-      hopefully_you_2: e-mail adrese openstreetmap.org korisničkog računa.
     message_notification: 
-      footer1: Možete takođe pročitati poruku na %{readurl}
-      footer2: i možete odgovoriti na %{replyurl}
       header: "%{from_user} Vam je poslao poruku preko OpenStreetMap sa predmetom %{subject}:"
       hi: Zdravo %{to_user},
     signup_confirm: 
@@ -1156,26 +1053,6 @@ bs:
       greeting: Zdravo!
       subject: "[OpenStreetMap] Dobrodošli na OpenStreetMap"
       welcome: Želimo Vam dobrodošlicu i takođe želimo Vam dati neke dodatne informacije kako bi ste počeli.
-    signup_confirm_html: 
-      ask_questions: Možete postaviti bilo kakva pitanja koja imate o projektu OpenStreetMap na našim <a href="http://help.openstreetmap.org/">stranicama pitanja i odgovora</a>.
-      current_user: Lista trenutnih korisnika u kategorijama, bazirano gdje su u svijetu, je dostupna sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Kategorija:Korisnici_po_geografskom_području</a>.
-      get_reading: Čitajte o OpenStreetMap-u <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wiki-ju</a>, budite u toku sa zadnjim novostima preko <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap bloga</a> ili <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twittera</a>, ili pregledajte <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> osnivača OpenStreetMap-a, Stevea Coasta za historiju projekta, gdje imate i <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcaste za slušanje</a>!
-      introductory_video: Možete pogledati %{introductory_video_link}.
-      more_videos: Postoji %{more_videos_link}.
-      more_videos_here: više video zapisa ovdje
-      user_wiki_page: Preporučeno je da napravite korisničku wiki stranicu, koja uključuje kategoriju oznake, koje označavaju gdje ste, kao npr.<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Sarajevo">[[Category:Users_in_Sarajevo]]</a>.
-      video_to_openstreetmap: uvodni video za OpenStreetMap
-      wiki_signup: Možda želite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">otvoriti račun na OpenStreetMap wiki</a>.
-    signup_confirm_plain: 
-      ask_questions: "Možete postaviti bilo kakva pitanja koja imate o projektu OpenStreetMap na našim stranicama pitanja i odgovora:"
-      blog_and_twitter: "Budite u toku s najnovijim vijestima preko OpenstreetMap bloga ili Twittera:"
-      current_user: "Lista trenutnih korisnika u kategorijama, bazirana na tome gdje se nalaze u svijetu, je dostupna sa:"
-      introductory_video: "Možete pogledati uvodni video za OpenStreetMap ovdje:"
-      more_videos: "Ovdje ima više video zapisa:"
-      opengeodata: "OpenGeoData.org je blog osnivača OpenStreetMap-a, Steva Coasta, i takođe ima podcaste:"
-      the_wiki: "Čitajte o OpenStreetMap-u na wiki-ju:"
-      user_wiki_page: Preporučeno je da napravite wiki korisničku stranicu, koja uključuje oznake kategorije gdje se nalazite, kao što je [[Category:Users_in_Sarajevo]].
-      wiki_signup: "Možda želite takođe otvoriti račun i na OpenStreetMap wiki na:"
   oauth: 
     oauthorize: 
       allow_read_gpx: Pročitajte Vaše privatne GPS trase.
@@ -1288,6 +1165,7 @@ bs:
       potlatch_unsaved_changes: Imate nespremljene promjene. (Da bi ste spremili u Potlatch-u, morate odznačiti trenutnu putanju ili tačku, ako uređujete uživo; ili kliknite SPREMITI ako imate to dugme.)
       user_page_link: korisnička stranica
     index: 
+      createnote: Dodaj bilješku
       js_1: Koristite internet preglednik koji ne podržava JavaScript, ili ste onemogućili JavaScript.
       js_2: OpenStreetMap koristi JavaScript za slippy kartu.
       license: 
@@ -1296,8 +1174,6 @@ bs:
       remote_failed: Uređivanje nije uspjelo - provjerite da li je JOSM ili Merkaartor učitan i da je opcija udaljenog pristupa omogućena
       shortlink: Kratki link
     key: 
-      map_key: Legenda
-      map_key_tooltip: Legenda karte
       table: 
         entry: 
           admin: Administrativna granica
@@ -1383,7 +1259,6 @@ bs:
       preview: Pregledati
     search: 
       search: Pretraga
-      search_help: "primjer: 'Mostar', 'Ferhadija 1, Sarajevo', ili 'Spomenik Kralju Tvrtku I Kotromaniću, Tuzla' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>više primjera...</a>"
       submit_text: Idi
       where_am_i: Gdje sam?
       where_am_i_title: Opišite trenutnu lokaciju koristeći pretraživač
@@ -1541,12 +1416,9 @@ bs:
       update home location on click: Osvježiti matičnu lokaciju kada kliknem na kartu?
     confirm: 
       already active: Ovaj račun je već potvrđen.
-      before you start: Znamo da ste vjerovatno u žurbi za početak unošenja podataka na kartu, ali prije nego što počnete, možda bi željeli ispuniti neke dodatne informacije o sebi u donji obrazac.
       button: Potvrditi
       heading: Potvrditi korisnički  račun
       press confirm button: Pritisnuti potvrditi da bi aktivirali Vaš korisnički račun.
-      reconfirm: Ako je prošlo neko vrijeme otkad ste se prijavili možda ćete morati <a href="%{reconfirm}">poslati sebi novi e-mail potvrde</a> .
-      success: Vaš račun je potvrđen, hvala na uključenju!
       unknown token: Izgleda da ta značka ne postoji.
     confirm_email: 
       button: Potvrditi
@@ -1594,9 +1466,6 @@ bs:
         google: 
           alt: Prijavite se sa Google OtvorenimID
           title: Prijavite se sa Google računom
-        myopenid: 
-          alt: Prijavite se sa MojOtvoreniID OtvorenimID
-          title: Prijavite se sa MojOtvoreniID
         openid: 
           alt: Prijavite se sa URL OtvorenogID
           title: Prijavite se sa otvorenimID
@@ -1639,10 +1508,6 @@ bs:
       display name: "Ime za prikaz:"
       display name description: Vaše javno prikazano korisničko ime. Možete ga promjeniti kasnije u postavkama.
       email address: "E-mail adresa:"
-      fill_form: Ispunite formular i ubrzo ćete dobtiti em-ail za aktivaciju Vašeg korisničkog računa.
-      flash create success message: Hvala što ste se prijavili! Poslali smo vam e-mail za potvrdu na %{email}, i čim potvrdite svoj račun možete  mapirati<br /><br />Ako koristite antispam sistem koji šalje potvrde zahtjeva budite sigurni da je na tzv. "bijeloj listi" webmaster@openstreetmap.org jer nećemo moći odgovoriti na potvrdni zahtjev.
-      flash welcome: Hvala sa registraciju. Poslali smo poruku dobrodošlice na %{email} sa nekim savjetima kako se uključiti.
-      heading: Napravite korisnički račun
       license_agreement: Kada potvrdite Vaš račun moraćete pristati na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Uslove doprinosioca</a> .
       no_auto_account_create: Nažalost nismo u mogućnosti automatski otvarati korisničke račune.
       not displayed publicly: Nije javno prikazano (vidi <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">politiku privatnosti</a>)
@@ -1687,7 +1552,7 @@ bs:
       consider_pd: Osim gore navedenog ugovora, smatram da su moji doprinosi u javnom vlasništvu (Public Domain)
       consider_pd_why: Šta je ovo?
       decline: Odbiti
-      guidance: "Informacija da bi se pomoglo u shvatanju ovih uslova: <a href=\"%{summary}\">Čitljiv sažetak</a> i neki <a href=\"%{translations}\">neformalni prevodi</a>"
+      guidance: "Informacija da bi se pomoglo u shvatanju ovih uslova: <a href=\"%{summary}\">Čitljiv sažetak</a> i neki <a href=\"%{translations}\">neformalni prijevodi</a>"
       heading: Uslovi za doprinosioce
       legale_names: 
         france: Francuska
@@ -1867,3 +1732,11 @@ bs:
       fail: Ne možemo opozvati ulogu `%{role}' korisniku `%{name}'. Molimo provjeriti ispravnost i korisnika i uloge.
       heading: Potvrditi opoziv uloge
       title: Potvrditi opoziv uloge
+  welcome_page: 
+    basic_terms: 
+      title: Osnovni pojmovi za mapiranje
+    questions: 
+      title: Pitanja?
+    title: Dobrodošli!
+    whats_on_the_map: 
+      on_html: OpenStreetMap je mjesto za mapiranje stvari koje su i<em> stvarne i trenutne</em> - uključuje milione građevina, cesta, i ostalih detalja vezanih za mjesta. Vi možete mapirati bilo koji stvarni oblik koji vas interesuje.