Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
index ff42586a66903fdffef8de0a4acc49a205b7fe1c..713565d7fee95f491177ca2327d52ed0f056e763 100644 (file)
@@ -76,6 +76,7 @@ dsb:
       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
     setup_user_auth: 
       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha, aby wěcej zgónił.
+      need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś do nich, musyš se je jano woglědaś.
   browse: 
     changeset: 
       changeset: "Sajźba změnow: %{id}"
@@ -276,7 +277,7 @@ dsb:
       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
     changeset_paging_nav: 
       next: Pśiducy »
-      previous: "« Pjerwjejšny"
+      previous: « Pjerwjejšny
       showing_page: Pokazujo se bok %{page}
     changesets: 
       area: Wurězk
@@ -964,7 +965,7 @@ dsb:
       english_link: engelskim originalom
       text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link}, engelski bok ma prědnosć měś
       title: Wó toś tom pśełožku
-    legal_babble: "<h2>Awtorske pšawo a licenca</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap jo <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de\">Creative\n   Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Móžoš naše kórty a daty kopěrowaś, rozdźělić, pśenjasć a pśiměriś, tak dłujko ako naspomnjejoš OpenStreetMap a jich pśinosowarjow. Jolic změnjaš naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju samkeju licencu rozdźěliś. Dopołny <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">pšawniski kod</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.\n</p>\n\n<h3>Kak OpenStreetMap naspomnjeś</h3>\n<p>\n  Jolic wužywaš kórtowe wobraze z OpenStreetMap, pominamy, až twójo źěkowanje zni nanejmjenjej   &ldquo;&copy; OpenStreetMap  contributors, CC-BY-SA&rdquo;. Jolic jano wužywaš kórtowe daty, pominamy &ldquo;Map data &copy; OpenStreetMap contributors,  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Gaž jo móžno, OpenStreetMap měł wótkaz do <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  a CC-BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a> měś. Jolic wužywaš medij, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. śišćane źěło), naraźujomy, až pokazujoš swójich cytarjow na  www.openstreetmap.org (snaź pśez wuměnjenje &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; pśez półnu adresu) a na  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Dalšne informacije</h3>\n<p>\n  Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Ceste pšawniske pšašanja</a>.\n</p>\n<p>\n  Pśinosowarjow OSM dopominaju, až njepśidawaju nigda daty ze žrědło, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane,  (na pś. z Google Maps abo z śišćanych kórtow) bźez eksplicitnego dowolenja awtorow.\n</p>\n<p>\n  Lěcrownož OpenStreetMap jo zjawne daty, njamóžomy dermotny kórtowy API za wuwiwarjow tśeśich pobitowaś.\n\n  Glědaj na <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Pšawidła za wužywanje API</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła za wužywanje polow</a>\n  a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła za wužywanje Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Naše pśinosowarje</h3>\n<p>\n Naša licenca CC-BY-SA pomina, až &ldquo;daš spócetnemu awtoroju źěk, pśiměrjony medijeju abo srědkoju, kótaryž wužywaš&rdquo;. Jadnotliwe kartěrowarje OSM njepominaju pśidatne źěkowanje k &ldquo;OpenStreetMap  contributors&rdquo;, ale gaž se daty zapśimuju z narodnego kartěrowańskego pśedewześa abo z drugego wuznamnego žrědła w OpenStreetMap, jo pśiměrjone, se jim pśez direktne pśewześe jich źěkowanja abo pśez wótkazowanje na njo na toś tym boku źěkowaś.\n</p>\n\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australska</strong>: Wopśimujo pśedměsćańske daty na zakłaźe datow Australian Bureau of Statistics (Awstralski amt za statistiku).</li>\n   <li><strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural\n   Resources Canada), a StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze žrědłow wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.</li>\n  <li><strong>Pólska</strong>: Wopśimujo daty z <a  href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Awtorske pšawo pśinosowarjow UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty z Ordnance\n   Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a p3awo za datowe banki 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Zapśijimanje datow do OpenStreetMap njegroni, až póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju abo pśewzejo rukowanje.\n</p>"
+    legal_babble: "<h2>Awtorske pšawo a licenca</h2>\n<p> \nOpenStreetMap wobstoj ze <i>zjawnych datow</i>, licencěrowanych pód licencu <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA). </p> <p> Móžoš naše kórty a daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju licencu rozdźěliś. Dopołny <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">pšawniski code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.</p>\n\n<h3>Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap</h3>\n<p> Jolic wužywaš kórtowe wobraze z OpenStreetMap, pominamy se, až nanejmjenjej pódawaš &ldquo;&copy; OpenStreetMap a sobustatkujucych, CC-BY-SA&rdquo;. Jolic wužywaš jano kórtowe daty, musyš &ldquo;kórtowe daty &copy; OpenStreetMap a sobustatkujucych, CC-BY-SA&rdquo; pódaś. </p> <p> Źož jo móžno, OpenStreetMap by měł wótkaz do <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> a CC-BY-SA do <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a> měś. Jolic wužywaš medij, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěło), naraźujomy, až pokazujoš swójich cytarjow na www.openstreetmap.org a na www.creativecommons.org.</p>\n\n<h3>Dalšne informacije</h3>\n<p>Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Ceste pšawniske pšašenja</a>.</p><p> Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda daty ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google Maps abo z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow. </p> <p> Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy dermotny kórtowy API za wuwiwarjow třeśich póbitowaś. \n\nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła za wužywanje pólow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła za wužywanje Nominatim</a>. </p> \n\n<h3>Naše sobustatkujuce</h3>\n<p> Naša licenca CC-BY-SA pomina se, až &ldquo;dajoš spócetnemu awtoroju źěk pśiměrjonemu medijoju abo srědkoju, kótaryž wužywaš&rdquo;. Jadnotliwe kartěrowarje OSM njepominaju se pśidatne źěkowanje k &ldquo;sobustatkujucym OpenStreetMap&rdquo;, ale gaž se daty z narodnego kartěrowańskego předewześa abo z drugego wuznamnego žrědła w OpenStreetMap zapśimuju, jo pśiměrjone, jim pśez direktne pśewzeće jich źěkowanja abo pśez wótkazowanje na njo na toś tom boku wuźěkowaś. </p>\n\n<!-- Information for page editors The following lists only those organisations who require attribution as a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a general catalogue of imports, and must not be used except when attribution is required to comply with the licence of the imported data. Any additions here must be discussed with OSM sysadmins first. --> \n<ul id=\"contributors\"><li><strong>Awstralska</strong>: Wopśimujo pśedměsćańske daty na zakłaźe datow awstralskego  amta za statistiku (Australian Bureau of Statistics).</li>\n<li><strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> pód <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n <li><strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada).</li>\n<li><strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction Générale des Impôts.</li>\n<li><strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze žrědłow wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.</li> \n<li><strong>Pólska</strong>: Wopśimujo daty z <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Awtorske pšawo sobustatkujucych UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo za datowe banki 2010.</li> </ul>\n\n<p> Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni, až póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju abo pśewzejo rukowanje. </p>"
     native: 
       mapping_link: kartěrowanje zachopiś
       native_link: dolnoserbskej wersiji
@@ -1193,6 +1194,7 @@ dsb:
       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež su trěbne za toś tu funkciju.
       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno. Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
+      potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za dalšne informacije
       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował, klikni na "Składowaś".)
       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch, ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu, abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
       user_page_link: wužywarskem boku
@@ -1361,7 +1363,7 @@ dsb:
       tags: Atributy
     trace_paging_nav: 
       next: Pśiducy »
-      previous: "« Pjerwjejšny"
+      previous: « Pjerwjejšny
       showing_page: Pokazujo se bok %{page}
     view: 
       delete_track: Toś tu ceru wulašowaś
@@ -1479,16 +1481,36 @@ dsb:
       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Wěcej wó pśichodnej licencnej změnje OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">pśełožki</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusija</a>)
       openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid invalid: Bóžko zda se, až twój OpenID jo njepłaśiwy
+      openid missing provider: Bóžko njejsmy mógli z twójim OpenID-póbitowarjom zwězaś
       openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
       openid_providers: 
+        aol: 
+          alt: Z OpenID z AOL pśizjawiś
+          title: Z AOL pśizjawiś
+        google: 
+          alt: Z OpenID z Google pśizjawiś
+          title: Z Google pśizjawiś
+        myopenid: 
+          alt: Z OpenID z myOpenID pśizjawiś
+          title: Z myOpenID pśizjawiś
         openid: 
+          alt: Z OpenID-URL se pśizjawiś
           title: Z OpenID se pśizjawiś
+        wordpress: 
+          alt: Z OpenID z Wordpress pśizjawiś
+          title: Z Wordpress pśizjawiś
+        yahoo: 
+          alt: Z OpenID z Yahoo pśizjawiś
+          title: Z Yahoo pśizjawiś
       password: "Gronidło:"
       register now: Něnto registrěrowaś
       remember: "Spomnjeś se:"
       title: Pśizjawjenje
       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
       webmaster: webmejstaŕ
+      with openid: "Alternatiwnje móžoš swój OpenID za pśizjawjenje wužywaś:"
+      with username: "Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim wužywarskim mjenim a gronidłom:"
     logout: 
       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
       logout_button: Wótzjawjenje
@@ -1520,9 +1542,13 @@ dsb:
       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła priwatnosći</a>)
       openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid association: "<p>Twój OpenID hyšći njejo zwězany z kontom OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Jolic sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědujucego formulara.</li>\n<li>\nJolic maš južo konto, móžoš se z wužywarskim mjenim a gronidłom pśizjawiś a pótom konto ze swójim OpenID w swójich wužywarskich nastajenjach zwězaś.\n</li>\n</ul>"
+      openid no password: Za OpenID gronidło njejo trěbne, ale někotare wósebne rědy abo serwer by mógli gronidło pótrjebaś.
       password: "Gronidło:"
       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
+      terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś. Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
       title: Konto załožyś
+      use openid: Alternatiwnje móžoš OpenID %{logo} za pśizjawjenje wužywaś
     no_such_user: 
       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
@@ -1554,6 +1580,7 @@ dsb:
       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć pśistupne.
       consider_pd_why: Co to jo?
       decline: Wótpokazaś
+      guidance: "Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href=\"%{summary}\">zbadne zespominanje</a> a někotare <a href=\"%{translations}\">njeoficielne pśełožki</a>"
       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
       legale_names: 
         france: Francojska
@@ -1562,6 +1589,7 @@ dsb:
       legale_select: "Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:"
       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś, aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace a pśichodne pśinoski.
       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
+      you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
     view: 
       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
       add as friend: ako pśijaśela pśidaś