Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
index bf881774f85cb60a7e2db5f97ffb8cd5ff01ea4e..713565d7fee95f491177ca2327d52ed0f056e763 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Messages for Lower Sorbian (Dolnoserbski)
 # Exported from translatewiki.net
-# Export driver: syck
+# Export driver: syck-pecl
 # Author: Michawiki
 dsb: 
   activerecord: 
@@ -76,14 +76,15 @@ dsb:
       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
     setup_user_auth: 
       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha, aby wěcej zgónił.
+      need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś do nich, musyš se je jano woglědaś.
   browse: 
     changeset: 
-      changeset: "Sajźba změnow: {{id}}"
+      changeset: "Sajźba změnow: %{id}"
       changesetxml: Sajźbu změnow XML
-      download: "{{changeset_xml_link}} abo {{osmchange_xml_link}} ześěgnuś"
+      download: "%{changeset_xml_link} abo %{osmchange_xml_link} ześěgnuś"
       feed: 
-        title: Sajźba změnow {{id}}
-        title_comment: Sajźba změnow {{id}} - {{comment}}
+        title: Sajźba změnow %{id}
+        title_comment: Sajźba změnow %{id} - %{comment}
       osmchangexml: osmChange XML
       title: Sajźba změnow
     changeset_details: 
@@ -93,33 +94,40 @@ dsb:
       closed_at: "Zacynjony:"
       created_at: "Napórany:"
       has_nodes: 
-        few: "Ma slědujuce {{count}} suki:"
+        few: "Ma slědujuce %{count} suki:"
         one: "Ma slědujucy suk:"
-        other: "Ma slědujucych {{count}} sukow:"
-        two: "Ma slědujucej {{count}} suka:"
+        other: "Ma slědujucych %{count} sukow:"
+        two: "Ma slědujucej %{count} suka:"
       has_relations: 
-        few: "Ma slědujuce {{count}} relacije:"
+        few: "Ma slědujuce %{count} relacije:"
         one: "Ma slědujucu relaciju:"
-        other: "Ma slědujucych {{count}} relacijow:"
-        two: "Ma slědujucej {{count}} relaciji:"
+        other: "Ma slědujucych %{count} relacijow:"
+        two: "Ma slědujucej %{count} relaciji:"
       has_ways: 
-        few: "Ma slědujuce {{count}} puśe:"
+        few: "Ma slědujuce %{count} puśe:"
         one: "Ma slědujucy puś:"
-        other: "Ma slědujucych {{count}} puśow:"
-        two: "Ma slědujucej {{count}} puśa:"
+        other: "Ma slědujucych %{count} puśow:"
+        two: "Ma slědujucej %{count} puśa:"
       no_bounding_box: Za toś tu sajźbu změnow njejo se žeden wobłuk składł.
       show_area_box: Wobłukowy kašćik pokazaś
     common_details: 
       changeset_comment: "Komentar:"
+      deleted_at: "Wulašowany:"
+      deleted_by: "Wulašowany wót:"
       edited_at: "Wobźěłany:"
       edited_by: "Wobźěłany wót:"
       in_changeset: "W sajźbje změnow:"
       version: "Wersija:"
     containing_relation: 
-      entry: Relacija {{relation_name}}
-      entry_role: Relacija {{relation_name}} (ako {{relation_role}})
+      entry: Relacija %{relation_name}
+      entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
     map: 
       deleted: Wulašowany
+      edit: 
+        area: Wobcerk wobźěłaś
+        node: Suk wobźěłaś
+        relation: Relaciju wobźěłaś
+        way: Puś wobźěłaś
       larger: 
         area: Wurězk na wětšej kórśe pokazaś
         node: Suk na wětšej kórśe pokazaś
@@ -137,27 +145,27 @@ dsb:
         prev_relation_tooltip: Pjerwjejšna relacija
         prev_way_tooltip: Pjerwjejšny puś
       user: 
-        name_changeset_tooltip: Změny wužywarja {{user}} pokazaś
-        next_changeset_tooltip: Pśiduca změna wót {{user}}
-        prev_changeset_tooltip: Pjerwjejšna změna wót {{user}}
+        name_changeset_tooltip: Změny wužywarja %{user} pokazaś
+        next_changeset_tooltip: Pśiduca změna wót %{user}
+        prev_changeset_tooltip: Pjerwjejšna změna wót %{user}
     node: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} abo {{edit_link}}"
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} abo %{edit_link}"
       download_xml: XML ześěgnuś
       edit: wobźěłaś
       node: Nuk
-      node_title: "Suk: {{node_name}}"
+      node_title: "Suk: %{node_name}"
       view_history: historiju pokazaś
     node_details: 
       coordinates: "Koordinaty:"
       part_of: "Źěl wót:"
     node_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} abo %{view_details_link}"
       download_xml: XML ześěgnuś
       node_history: Historija suka
-      node_history_title: "Historija suka: {{node_name}}"
+      node_history_title: "Historija suka: %{node_name}"
       view_details: drobnostki pokazaś
     not_found: 
-      sorry: Bóžko {{type}} z ID {{id}} njejo se dał namakaś.
+      sorry: Bóžko %{type} z ID %{id} njejo se dał namakaś.
       type: 
         changeset: sajźba změnow
         node: suk
@@ -167,22 +175,22 @@ dsb:
       of: z
       showing_page: Pokazujo se bok
     relation: 
-      download: "{{download_xml_link}} abo {{view_history_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} abo %{view_history_link}"
       download_xml: XML ześěgnuś
       relation: Relacija
-      relation_title: "Relacija: {{relation_name}}"
+      relation_title: "Relacija: %{relation_name}"
       view_history: historiju pokazaś
     relation_details: 
       members: "Cłonki:"
       part_of: "Źěl wót:"
     relation_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} abo %{view_details_link}"
       download_xml: XML ześěgnuś
       relation_history: Historija relacije
-      relation_history_title: "Historija relacije: {{relation_name}}"
+      relation_history_title: "Historija relacije: %{relation_name}"
       view_details: drobnostki pokazaś
     relation_member: 
-      entry_role: "{{type}} {{name}} ako {{role}}"
+      entry_role: "%{type} %{name} ako %{role}"
       type: 
         node: Suk
         relation: Relacija
@@ -196,6 +204,7 @@ dsb:
       details: Drobnostki
       drag_a_box: Wobłuk nad kórtu rozćěgnuś, aby se wurězk wubrał
       edited_by_user_at_timestamp: Wobźěłany wót [[user]] [[timestamp]]
+      hide_areas: Wobcerki schowaś
       history_for_feature: Historija za [[feature]]
       load_data: Daty zacytaś
       loaded_an_area_with_num_features: "Sy zacytał wurězk, kótaryž wopśimujo [[num_features]] elementow. Někotare wobglědowaki maju śěžkosći pśi zwobraznjowanju takeje kopice datow. Zwětšego wobglědowaki źěłaju nejlěpjej pśi zwobraznjowanju mjenjej ako 100 elementow naraz: howac twój wobglědowak spomałšujo se abo samo wěcej njereagěrujo. Jolic sy se wěsty, až coš toś te daty zwobrazniś, móžoš dołojce na tłocašk kliknuś."
@@ -218,44 +227,45 @@ dsb:
           node: Suk
           way: Puś
       private_user: priwatny wužywaŕ
+      show_areas: Wobcerki pokazaś
       show_history: Historiju pokazaś
-      unable_to_load_size: "Njejo móžno zacytaś: Wjelikosć wobłuka [[bbox_size]] jo pśewjelika (musy mjeńša ako {{max_bbox_size}} byś)"
+      unable_to_load_size: "Njejo móžno zacytaś: Wjelikosć wobłuka [[bbox_size]] jo pśewjelika (musy mjeńša ako %{max_bbox_size} byś)"
       wait: Cakaś...
       zoom_or_select: Kórtu powětšyś abo kórtowy wurězk wubraś
     tag_details: 
       tags: "Atributy:"
       wiki_link: 
-        key: Wikijowy wopisański bok za atribut {{key}}
-        tag: Wikijowy wopisański bok za atribut {{key}}={{value}}
-      wikipedia_link: Nastawk {{page}} we Wikipediji
+        key: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}
+        tag: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}=%{value}
+      wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
     timeout: 
-      sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za {{type}} z ID {{id}} wótwołaś.
+      sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za %{type} z ID %{id} wótwołaś.
       type: 
         changeset: sajźba změnow
         node: suk
         relation: relacija
         way: puś
     way: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} abo {{edit_link}}"
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} abo %{edit_link}"
       download_xml: XML ześěgnuś
       edit: wobźěłaś
       view_history: Historiju pokazaś
       way: Puś
-      way_title: "Puś: {{way_name}}"
+      way_title: "Puś: %{way_name}"
     way_details: 
       also_part_of: 
-        few: teke źěl puśow {{related_ways}}
-        one: teke źěl puśa {{related_ways}}
-        other: teke źěl puśow {{related_ways}}
-        two: teke źěl puśowu {{related_ways}}
+        few: teke źěl puśow %{related_ways}
+        one: teke źěl puśa %{related_ways}
+        other: teke źěl puśow %{related_ways}
+        two: teke źěl puśowu %{related_ways}
       nodes: "Suki:"
       part_of: "Źěl wót:"
     way_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} abo %{view_details_link}"
       download_xml: XML ześěgnuś
       view_details: drobnostki pokazaś
       way_history: Historija puśa
-      way_history_title: "Historija puśa: {{way_name}}"
+      way_history_title: "Historija puśa: %{way_name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Anonymny
@@ -266,9 +276,9 @@ dsb:
       still_editing: (wobźěłujo se)
       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
     changeset_paging_nav: 
-      next: Pśiducy »
-      previous: "« Pjerwjejšny"
-      showing_page: Pokazujo se bok {{page}}
+      next: Pśiducy »
+      previous: « Pjerwjejšny
+      showing_page: Pokazujo se bok %{page}
     changesets: 
       area: Wurězk
       comment: Komentar
@@ -277,35 +287,35 @@ dsb:
       user: Wužywaŕ
     list: 
       description: Aktualne změny
-      description_bbox: Sajźby změnow w {{bbox}}
-      description_user: Sajźby změnow wót {{user}}
-      description_user_bbox: Sajźby změnow wót {{user}} w {{bbox}}
+      description_bbox: Sajźby změnow w %{bbox}
+      description_user: Sajźby změnow wót %{user}
+      description_user_bbox: Sajźby změnow wót %{user} w %{bbox}
       heading: Sajźby změnow
       heading_bbox: Sajźby změnow
       heading_user: Sajźby změnow
       heading_user_bbox: Sajźby změnow
       title: Sajźby změnow
-      title_bbox: Sajźby změnow w {{bbox}}
-      title_user: Sajźby změnow wót {{user}}
-      title_user_bbox: Sajźby změnow wót {{user}} w {{bbox}}
+      title_bbox: Sajźby změnow w %{bbox}
+      title_user: Sajźby změnow wót %{user}
+      title_user_bbox: Sajźby změnow wót %{user} w %{bbox}
     timeout: 
       sorry: Bóžko jo pśedłujko trało, kupki změnow, kótarež  sy póžedał, wótwołaś.
   diary_entry: 
     diary_comment: 
-      comment_from: Komentar wót {{link_user}} wót {{comment_created_at}}
+      comment_from: Komentar wót %{link_user} wót %{comment_created_at}
       confirm: Wobkšuśiś
       hide_link: Toś ten komentar schowaś
     diary_entry: 
       comment_count: 
-        few: "{{count}} komentary"
+        few: "%{count} komentary"
         one: 1 komentar
-        other: "{{count}} komentarow"
-        two: "{{count}} komentara"
+        other: "%{count} komentarow"
+        two: "%{count} komentara"
       comment_link: Komentar k toś tomu zapiskoju
       confirm: Wobkšuśiś
       edit_link: Toś ten zapisk wobźěłaś
       hide_link: Toś ten zapisk schowaś
-      posted_by: Spisany wót {{link_user}} dnja {{created}} w {{language_link}}
+      posted_by: Spisany wót %{link_user} dnja %{created} w %{language_link}
       reply_link: Na toś ten zapisk wótegroniś
     edit: 
       body: "Tekst:"
@@ -323,13 +333,13 @@ dsb:
         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap
         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap
       language: 
-        description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w {{language_name}}
-        title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w {{language_name}}
+        description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w %{language_name}
+        title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w %{language_name}
       user: 
-        description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót {{user}}
-        title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za {{user}}
+        description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót %{user}
+        title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za %{user}
     list: 
-      in_language_title: Zapiski dnjownika w {{language}}
+      in_language_title: Zapiski dnjownika w %{language}
       new: Nowy zapisk dnjownika
       new_title: Nowy zapisk w twójom dnjowniku spisaś
       newer_entries: Nowše zapiski
@@ -337,7 +347,7 @@ dsb:
       older_entries: Starše zapiski
       recent_entries: "Nejnowše zapiski dnjownika:"
       title: Dnjowniki wužywarjow
-      user_title: dnjownik wužywarja {{user}}
+      user_title: dnjownik wužywarja %{user}
     location: 
       edit: Wobźěłaś
       location: "Městno:"
@@ -345,22 +355,22 @@ dsb:
     new: 
       title: Nowy zapisk dnjownika
     no_such_entry: 
-      body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID {{id}}. Pšosym pśekontrolěruj pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
-      heading: Žeden zapisk z ID {{id}}
+      body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID %{id}. Pšosym pśekontrolěruj pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
+      heading: Žeden zapisk z ID %{id}
       title: Zapisk dnjownika njeeksistěrujo
     no_such_user: 
-      body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim {{user}}. Pšosym pśekontrolěruj pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo płaśiwy.
-      heading: Wužywaŕ {{user}} njeeksistěrujo.
+      body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo płaśiwy.
+      heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo.
       title: Wužywaŕ njeeksistěrujo
     view: 
       leave_a_comment: Komentar zawóstajiś
       login: Pśizjawjenje
-      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, aby zawóstajił komentar"
+      login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby zawóstajił komentar"
       save_button: Składowaś
-      title: Dnjownik {{user}} | {{title}}
-      user_title: dnjownik wužywarja {{user}}
+      title: Dnjownik %{user} | %{title}
+      user_title: dnjownik wužywarja %{user}
   editor: 
-    default: Standard (tuchylu {{name}})
+    default: Standard (tuchylu %{name})
     potlatch: 
       description: Potlatch 1 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
       name: Potlatch 1
@@ -408,14 +418,14 @@ dsb:
     description: 
       title: 
         geonames: Městno z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        osm_namefinder: "{{types}} z <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
+        osm_namefinder: "%{types} z <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
       types: 
         cities: Wjelike města
         places: Městna
         towns: Města
     description_osm_namefinder: 
-      prefix: "{{distance}} {{direction}} wót {{type}}"
+      prefix: "%{distance} %{direction} wót %{type}"
     direction: 
       east: pódzajtšo
       north: pódpołnoc
@@ -427,7 +437,7 @@ dsb:
       west: pódwjacor
     distance: 
       one: wokoło 1 km
-      other: mjenjej ako {{count}} km
+      other: mjenjej ako %{count} km
       zero: mjenjej ako 1 km
     results: 
       more_results: Dalšne wuslědki
@@ -442,8 +452,8 @@ dsb:
         uk_postcode: Wuslědki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_namefinder: 
-      suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} wót {{parentname}})"
-      suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} wót {{placename}}"
+      suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} wót %{parentname})"
+      suffix_place: ", %{distance} %{direction} wót %{placename}"
     search_osm_nominatim: 
       prefix: 
         amenity: 
@@ -570,7 +580,6 @@ dsb:
           tower: Torm
           train_station: Dwórnišćo
           university: Uniwersitne twarjenje
-          "yes": Twarjenje
         highway: 
           bridleway: Rejtarska drožka
           bus_guideway: Jězdna kólej kólejowego busa
@@ -898,10 +907,10 @@ dsb:
     copyright: Awtorske pšawo a licenca
     documentation: Dokumentacija
     documentation_title: Dokumentacija za projekt
-    donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez {{link}} do fondsa aktualizacije hardware
+    donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez %{link} do fondsa aktualizacije hardware
     donate_link_text: dar
     edit: Wobźěłaś
-    edit_with: Z {{editor}} wobźěłaś
+    edit_with: Z %{editor} wobźěłaś
     export: Eksport
     export_tooltip: Kórtowe daty eksportěrowaś
     foundation: Załožba
@@ -914,16 +923,17 @@ dsb:
     history: Historija
     home: domoj
     home_tooltip: K stojnišćoju
-    inbox: post ({{count}})
+    inbox: post (%{count})
     inbox_tooltip: 
-      few: Twój postowy kašćik wopśimujo {{count}} njepśecytane powěsći
+      few: Twój postowy kašćik wopśimujo %{count} njepśecytane powěsći
       one: Twój postowy kašćik wopśimujo 1 njepśecytanu powěsć
-      other: Twój postowy kašćik wopśimujo {{count}} njepśecytanych powěsćow
-      two: Twój postowy kašćik wopśimujo {{count}} njepśecytanej powěsći
+      other: Twój postowy kašćik wopśimujo %{count} njepśecytanych powěsćow
+      two: Twój postowy kašćik wopśimujo %{count} njepśecytanej powěsći
       zero: Twój postowy kašćik njewopśimujo žedne njepśecytane powěsći
     intro_1: OpenStreetMap jo licho wobźěłujobna kórta cełego swěta. Jo se za luźi ako ty napórała.
     intro_2: OpenStreetMap śi dowólujo, geografiske daty wóte wšuźi na zemi zgromadnje se woglědaś, wobźěłaś a wužywaś.
-    intro_3: Hostowanje OpenStreetMap pśijaznosću pódpěra se wót {{ucl}} a {{bytemark}}. Druge pódpěrarje projekta su w {{partners}} nalicone.
+    intro_3: Hostowanje serwerow OpenStreetMap pśijaznosću pódpěra se wót %{ucl}, %{ic} a %{bytemark}. Druge pódpěrarje projekta su w %{partners} nalicone.
+    intro_3_ic: Imperial College London
     intro_3_partners: wiki
     license: 
       title: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
@@ -940,25 +950,26 @@ dsb:
     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
     sign_up: registrěrowaś
     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
+    sotm2011: Dojź ku konference OpenStreetMap 2011, "the State of the Map", 9 - 11. septembra w Denverje!
     tag_line: Licha wikikórta swěta
     user_diaries: Dnjowniki
     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
     view: Kórta
     view_tooltip: Kórtu se woglědaś
-    welcome_user: Witaj, {{user_link}}
+    welcome_user: Witaj, %{user_link}
     welcome_user_link_tooltip: Twój wužywarski bok
     wiki: Wiki
     wiki_title: Wikisedło za projekt
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: engelskim originalom
-      text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a {{english_original_link}}, engelski bok ma prědnosć měś
+      text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link}, engelski bok ma prědnosć měś
       title: Wó toś tom pśełožku
-    legal_babble: "<h2>Awtorske pšawo a licenca</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap jo <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de\">Creative\n   Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Móžoš naše kórty a daty kopěrowaś, rozdźělić, pśenjasć a pśiměriś, tak dłujko ako naspomnjejoš OpenStreetMap a jich pśinosowarjow. Jolic změnjaš naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju samkeju licencu rozdźěliś. Dopołny <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">pšawniski kod</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.\n</p>\n\n<h3>Kak OpenStreetMap naspomnjeś</h3>\n<p>\n  Jolic wužywaš kórtowe wobraze z OpenStreetMap, pominamy, až twójo źěkowanje zni nanejmjenjej   &ldquo;&copy; OpenStreetMap  contributors, CC-BY-SA&rdquo;. Jolic jano wužywaš kórtowe daty, pominamy &ldquo;Map data &copy; OpenStreetMap contributors,  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Gaž jo móžno, OpenStreetMap měł wótkaz do <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  a CC-BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a> měś. Jolic wužywaš medij, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. śišćane źěło), naraźujomy, až pokazujoš swójich cytarjow na  www.openstreetmap.org (snaź pśez wuměnjenje &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; pśez półnu adresu) a na  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Dalšne informacije</h3>\n<p>\n  Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Ceste pšawniske pšašanja</a>.\n</p>\n<p>\n  Pśinosowarjow OSM dopominaju, až njepśidawaju nigda daty ze žrědło, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane,  (na pś. z Google Maps abo z śišćanych kórtow) bźez eksplicitnego dowolenja awtorow.\n</p>\n<p>\n  Lěcrownož OpenStreetMap jo zjawne daty, njamóžomy dermotny kórtowy API za wuwiwarjow tśeśich pobitowaś.\n\n  Glědaj na <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Pšawidła za wužywanje API</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła za wužywanje polow</a>\n  a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła za wužywanje Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Naše pśinosowarje</h3>\n<p>\n Naša licenca CC-BY-SA pomina, až &ldquo;daš spócetnemu awtoroju źěk, pśiměrjony medijeju abo srědkoju, kótaryž wužywaš&rdquo;. Jadnotliwe kartěrowarje OSM njepominaju pśidatne źěkowanje k &ldquo;OpenStreetMap  contributors&rdquo;, ale gaž se daty zapśimuju z narodnego kartěrowańskego pśedewześa abo z drugego wuznamnego žrědła w OpenStreetMap, jo pśiměrjone, se jim pśez direktne pśewześe jich źěkowanja abo pśez wótkazowanje na njo na toś tym boku źěkowaś.\n</p>\n\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australska</strong>: Wopśimujo pśedměsćańske daty na zakłaźe datow Australian Bureau of Statistics (Awstralski amt za statistiku).</li>\n   <li><strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural\n   Resources Canada), a StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze žrědłow wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.</li>\n  <li><strong>Pólska</strong>: Wopśimujo daty z <a  href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Awtorske pšawo pśinosowarjow UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty z Ordnance\n   Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a p3awo za datowe banki 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Zapśijimanje datow do OpenStreetMap njegroni, až póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju abo pśewzejo rukowanje.\n</p>"
+    legal_babble: "<h2>Awtorske pšawo a licenca</h2>\n<p> \nOpenStreetMap wobstoj ze <i>zjawnych datow</i>, licencěrowanych pód licencu <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA). </p> <p> Móžoš naše kórty a daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju licencu rozdźěliś. Dopołny <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">pšawniski code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.</p>\n\n<h3>Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap</h3>\n<p> Jolic wužywaš kórtowe wobraze z OpenStreetMap, pominamy se, až nanejmjenjej pódawaš &ldquo;&copy; OpenStreetMap a sobustatkujucych, CC-BY-SA&rdquo;. Jolic wužywaš jano kórtowe daty, musyš &ldquo;kórtowe daty &copy; OpenStreetMap a sobustatkujucych, CC-BY-SA&rdquo; pódaś. </p> <p> Źož jo móžno, OpenStreetMap by měł wótkaz do <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> a CC-BY-SA do <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a> měś. Jolic wužywaš medij, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěło), naraźujomy, až pokazujoš swójich cytarjow na www.openstreetmap.org a na www.creativecommons.org.</p>\n\n<h3>Dalšne informacije</h3>\n<p>Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Ceste pšawniske pšašenja</a>.</p><p> Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda daty ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google Maps abo z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow. </p> <p> Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy dermotny kórtowy API za wuwiwarjow třeśich póbitowaś. \n\nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła za wužywanje pólow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła za wužywanje Nominatim</a>. </p> \n\n<h3>Naše sobustatkujuce</h3>\n<p> Naša licenca CC-BY-SA pomina se, až &ldquo;dajoš spócetnemu awtoroju źěk pśiměrjonemu medijoju abo srědkoju, kótaryž wužywaš&rdquo;. Jadnotliwe kartěrowarje OSM njepominaju se pśidatne źěkowanje k &ldquo;sobustatkujucym OpenStreetMap&rdquo;, ale gaž se daty z narodnego kartěrowańskego předewześa abo z drugego wuznamnego žrědła w OpenStreetMap zapśimuju, jo pśiměrjone, jim pśez direktne pśewzeće jich źěkowanja abo pśez wótkazowanje na njo na toś tom boku wuźěkowaś. </p>\n\n<!-- Information for page editors The following lists only those organisations who require attribution as a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a general catalogue of imports, and must not be used except when attribution is required to comply with the licence of the imported data. Any additions here must be discussed with OSM sysadmins first. --> \n<ul id=\"contributors\"><li><strong>Awstralska</strong>: Wopśimujo pśedměsćańske daty na zakłaźe datow awstralskego  amta za statistiku (Australian Bureau of Statistics).</li>\n<li><strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> pód <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n <li><strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada).</li>\n<li><strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction Générale des Impôts.</li>\n<li><strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze žrědłow wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.</li> \n<li><strong>Pólska</strong>: Wopśimujo daty z <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Awtorske pšawo sobustatkujucych UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo za datowe banki 2010.</li> </ul>\n\n<p> Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni, až póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju abo pśewzejo rukowanje. </p>"
     native: 
       mapping_link: kartěrowanje zachopiś
       native_link: dolnoserbskej wersiji
-      text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k {{native_link}} toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a {{mapping_link}}.
+      text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k %{native_link} toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a %{mapping_link}.
       title: Wó toś tom boku
   message: 
     delete: 
@@ -967,12 +978,12 @@ dsb:
       date: Datum
       from: Wót
       my_inbox: Mój post
-      no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z {{people_mapping_nearby_link}} do zwiska?
+      no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z %{people_mapping_nearby_link} do zwiska?
       outbox: pósłany
       people_mapping_nearby: Luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
       subject: Temowe nadpismo
       title: Post
-      you_have: Maš {{new_count}} nowych powěsćow a {{old_count}} starych powěsćow
+      you_have: Maš %{new_count} nowych powěsćow a %{old_count} starych powěsćow
     mark: 
       as_read: Powěsć jo se markěrowała ako pśecytana
       as_unread: Powěsć jo se markěrowała ako njepśecytana
@@ -987,7 +998,7 @@ dsb:
       limit_exceeded: Sy gano wjele powěsćow pósłał, pšosym cakaj chylu, nježli až wopytujoš dalšne pósłaś.
       message_sent: Powěsć pósłana
       send_button: Pósłaś
-      send_message_to: "{{name}} nowu powěsć pósłaś"
+      send_message_to: "%{name} nowu powěsć pósłaś"
       subject: Temowe nadpismo
       title: Powěsć pósłaś
     no_such_message: 
@@ -1001,14 +1012,14 @@ dsb:
     outbox: 
       date: Datum
       inbox: post
-      my_inbox: Mój {{inbox_link}}
-      no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym z {{people_mapping_nearby_link}}, do zwiska?
+      my_inbox: Mój %{inbox_link}
+      no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska?
       outbox: pósłany
       people_mapping_nearby: luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
       subject: Temowe nadpismo
       title: Pósłany
       to: Komu
-      you_have_sent_messages: Sy {{count}} powěsćow rozpósłał
+      you_have_sent_messages: Sy %{count} powěsćow rozpósłał
     read: 
       back_to_inbox: Slědk k postoju
       back_to_outbox: Slědk k pósłanym powěsćam
@@ -1021,33 +1032,33 @@ dsb:
       title: Powěsć cytaś
       to: Komu
       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
-      wrong_user: Sy ako `{{user}} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś, njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
+      wrong_user: Sy ako `%{user} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś, njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
     reply: 
-      wrong_user: "Sy ako `{{user}}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.\nPšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił."
+      wrong_user: "Sy ako `%{user}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.\nPšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił."
     sent_message_summary: 
       delete_button: Lašowaś
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
-      footer: Móžoš komentar na {{readurl}} cytaś, komentar na {{commenturl}} pisaś abo na {{replyurl}} wótegroniś
-      header: "{{from_user}} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym nadpismom {{subject}} komentěrował:"
-      hi: Witaj {{to_user}},
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} jo twój zapisk dnjownika komentěrował."
+      footer: Móžoš komentar na %{readurl} cytaś, komentar na %{commenturl} pisaś abo na %{replyurl} wótegroniś
+      header: "%{from_user} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym nadpismom %{subject} komentěrował:"
+      hi: Witaj %{to_user},
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} jo twój zapisk dnjownika komentěrował."
     email_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś"
     email_confirm_html: 
       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby změnu wobkšuśił.
       greeting: Witaj,
-      hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla {{server_url}} do {{new_address}} změniś.
+      hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url} do %{new_address} změniś.
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił změnu.
       greeting: Witaj,
       hopefully_you_1: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla
-      hopefully_you_2: "{{server_url}} do {{new_address}} změniś."
+      hopefully_you_2: "%{server_url} do %{new_address} změniś."
     friend_notification: 
-      befriend_them: Móžoš někogo na {{befriendurl}} ako pśijaśela pśidaś.
-      had_added_you: "{{user}} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał."
-      see_their_profile: Móžoš profil na {{userurl}} wiźeś.
-      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} jo śi ako pśijaśela pśidał."
+      befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
+      had_added_you: "%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał."
+      see_their_profile: Móžoš profil na %{userurl} wiźeś.
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} jo śi ako pśijaśela pśidał."
     gpx_notification: 
       and_no_tags: a žedne atributy.
       and_the_tags: "a slědujuce atributy:"
@@ -1058,7 +1069,7 @@ dsb:
         subject: "[OpenStreetMap] GPX-import jo se njeraźił"
       greeting: Witaj,
       success: 
-        loaded_successfully: jo se {{trace_points}} z {{possible_points}} móžnych dypkow zacytało.
+        loaded_successfully: jo se %{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow zacytało.
         subject: "[OpenStreetMap] GPX-import wuspěšny"
       with_description: z wopisanim
       your_gpx_file: Wuglěda ako twója GPX-dataja
@@ -1074,10 +1085,10 @@ dsb:
       hopefully_you_1: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za
       hopefully_you_2: konto OpenStreetMap z toś teju e-mailoweju adresu slědk stajiś.
     message_notification: 
-      footer1: Móžoš powěsć teke how na {{readurl}} cytaś
-      footer2: a na {{replyurl}} wótegroniś
-      header: "{{from_user}} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom {{subject}}:"
-      hi: Witaj {{to_user}},
+      footer1: Móžoš powěsć teke how na %{readurl} cytaś
+      footer2: a na %{replyurl} wótegroniś
+      header: "%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom %{subject}:"
+      hi: Witaj %{to_user},
     signup_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś"
     signup_confirm_html: 
@@ -1087,8 +1098,8 @@ dsb:
       get_reading: Dalšne informacije wó OpenStreetMap namakajoš <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wikiju</a>, zastaraj se z nejnowšymi powěsćami pśez <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenStreetMap</a> abo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, abo pśecytaj <a href="http://www.opengeodata.org/">blog 0penGeoData</a> załožarja OpenStreetMap Steve Coast za historiju projekta, kótaryž ma teke <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podkasty</a>!
       greeting: Witaj!
       hopefully_you: Něchten (naźejucy to) co konto załožyś za
-      introductory_video: Móžoš se {{introductory_video_link}} woglědaś.
-      more_videos: Su {{more_videos_link}}.
+      introductory_video: Móžoš se %{introductory_video_link} woglědaś.
+      more_videos: Su %{more_videos_link}.
       more_videos_here: how dalšne wideo
       user_wiki_page: Pórucujo se, až napórajoš wužywarski wikibok, kótaryž wopśimujo kategorijowe atributy, kótarež wobznamjenjuju, źož sy, na pśikład <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Chóśebuz">[[Category:Users_in_Chóśebuz]]</a>.
       video_to_openstreetmap: zapokazańske wideo wó OpenStreetMap
@@ -1118,9 +1129,9 @@ dsb:
       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
-      request_access: "Aplikacija {{app_name}} pšosy wó pśistup na twójo konto. Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś:"
+      request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}. Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
     revoke: 
-      flash: Sy token za {{application}} anulěrował.
+      flash: Sy token za %{application} anulěrował.
   oauth_clients: 
     create: 
       flash: Jo informacije wuspěšnje zregistrěrował.
@@ -1148,7 +1159,7 @@ dsb:
       list_tokens: "Slědujuce tokeny su se wustajili za aplikacije w twójom mjenju:"
       my_apps: Móje aplikacije
       my_tokens: Móje awtorizěrowane aplikacije
-      no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom {{oauth}} wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
+      no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom %{oauth} wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
       register_new: Twóju aplikaciju registrěrowaś
       registered_apps: "Sy slědujuce aplikacije zregistrěrował:"
       revoke: Wótpóraś!
@@ -1157,7 +1168,7 @@ dsb:
       submit: Registrěrowaś
       title: Nowu aplikaciju registrěrowaś
     not_found: 
-      sorry: Bóžko toś ten {{type}} njejo se namakał.
+      sorry: Bóžko toś ten %{type} njejo se namakał.
     show: 
       access_url: "URL pśistupnego tokena:"
       allow_read_gpx: jogo priwatne GPS-slědy cytaś.
@@ -1172,7 +1183,7 @@ dsb:
       requests: "Pominaju se slědujuce pšawa wót wužywarja:"
       secret: "Pótajmnosć pśetrjebowarja:"
       support_notice: Pódpěramy HMAC-SHA1 (pórucujo se) a lutny tekst w modusu SSL.
-      title: OAuth-drobnostki za {{app_name}}
+      title: OAuth-drobnostki za %{app_name}
       url: "URL za napšašowański token:"
     update: 
       flash: Informacije wó klienśe wuspěšnje zaktualizěrowane
@@ -1182,7 +1193,8 @@ dsb:
       flash_player_required: Trjebaš wótegrajadło Flash, aby wužywał Potlatch, editor Flash OpenStreetMap. Móžoš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wótegrajadło Flash z Adobe.com ześěgnuś</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotare druge móžnosći</a> stoje teke za wobźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji.
       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež su trěbne za toś tu funkciju.
       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
-      not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno. Móžoš swóje změny na swójom {{user_page}} ako zjawne markěrowaś.
+      not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno. Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
+      potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za dalšne informacije
       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował, klikni na "Składowaś".)
       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch, ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu, abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
       user_page_link: wužywarskem boku
@@ -1192,7 +1204,7 @@ dsb:
       js_3: Móžoš teke <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statiski kachlowy wobglědowak Tiles@Home</a> wužywaś, jolic njamóžoš JavaScript zmóžniś.
       license: 
         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
-        notice: Licencěrowany pód licencu {{license_name}} pśez {{project_name}} a jogo sobustatkujucych.
+        notice: Licencěrowany pód licencu %{license_name} pśez %{project_name} a jogo sobustatkujucych.
         project_name: Projekt OpenStreetMap
       permalink: Trajny wótkaz
       remote_failed: Wobźěłowanje jo se njeraźiło - pśeznań se, lěc JOSM jo zacytany a opcija zdalokawóźenje jo zmóžnjona
@@ -1289,7 +1301,7 @@ dsb:
       download: ześěgnuś
       edit: wobźěłaś
       filename: "Datajowe mě:"
-      heading: Wobźěłujo se slěd {{name}}
+      heading: Wobźěłujo se slěd %{name}
       map: kórta
       owner: "Wobsejźaŕ:"
       points: "Dypki:"
@@ -1297,20 +1309,20 @@ dsb:
       start_coord: "Startowa koordinata:"
       tags: "Atributy:"
       tags_help: pśez komu wótźělony
-      title: Wobźěłujo se slěd {{name}}
+      title: Wobźěłujo se slěd %{name}
       uploaded_at: "Nagraty:"
       visibility: "Widobnosć:"
       visibility_help: Co to groni?
     list: 
       public_traces: Zjawne GPS-slědy
-      public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót {{user}}
-      tagged_with: "   wobznamjenjony pśez {{tags}}"
+      public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót %{user}
+      tagged_with: "   wobznamjenjony pśez %{tags}"
       your_traces: Twóje GPS-slědy
     make_public: 
       made_public: Wózjawjona cera
     no_such_user: 
-      body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim {{user}}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
-      heading: Wužywaŕ {{user}} njeeksistěrujo
+      body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
+      heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
       title: Toś ten wužywaŕ njeeksistěrujo
     offline: 
       heading: Składowanje GPX offline
@@ -1318,9 +1330,9 @@ dsb:
     offline_warning: 
       message: Nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji
     trace: 
-      ago: pśed {{time_in_words_ago}}
+      ago: pśed %{time_in_words_ago}
       by: wót
-      count_points: "{{count}} dypkow"
+      count_points: "%{count} dypkow"
       edit: wobźěłaś
       edit_map: Kórtu wobźěłaś
       identifiable: IDENTIFICĚRUJOBNY
@@ -1334,26 +1346,25 @@ dsb:
       trackable: SLĚDUJOBNY
       view_map: Kórtu pokazaś
     trace_form: 
-      description: Wopisanje
+      description: "Wopisanje:"
       help: Pomoc
-      tags: Atributy
+      tags: "Atributy:"
       tags_help: pśez komu wótźělony
       upload_button: Nagraś
-      upload_gpx: GPX-dataju nagraś
-      visibility: Widobnosć
+      upload_gpx: "GPX-dataju nagraś:"
+      visibility: "Widobnosć:"
       visibility_help: Co to groni?
     trace_header: 
       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
       see_your_traces: Wšykne swójske slědy pokazaś
-      traces_waiting: Maš {{count}} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za drugich wužywarjow.
+      traces_waiting: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za drugich wužywarjow.
       upload_trace: Slěd nagraś
-      your_traces: Wšykne swójske slědy pokazaś
     trace_optionals: 
       tags: Atributy
     trace_paging_nav: 
-      next: Pśiducy &raquo;
-      previous: "&laquo; Pjerwjejšny"
-      showing_page: Pokazujo se bok {{page}}
+      next: Pśiducy »
+      previous: « Pjerwjejšny
+      showing_page: Pokazujo se bok %{page}
     view: 
       delete_track: Toś tu ceru wulašowaś
       description: "Wopisanje:"
@@ -1361,7 +1372,7 @@ dsb:
       edit: wobźěłaś
       edit_track: Toś tu ceru wobźěłaś
       filename: "Datajowe mě:"
-      heading: Pokazujo se slěd {{name}}
+      heading: Pokazujo se slěd %{name}
       map: kórta
       none: Žeden
       owner: "Wobsejźaŕ:"
@@ -1369,7 +1380,7 @@ dsb:
       points: "Dypki:"
       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
       tags: "Atributy:"
-      title: Pokazujo se slěd {{name}}
+      title: Pokazujo se slěd %{name}
       trace_not_found: Slěd njejo se namakał!
       uploaded: "Nagraty:"
       visibility: "Widobnosć:"
@@ -1403,6 +1414,10 @@ dsb:
       new email address: "Nowa e-mailowa adresa:"
       new image: Wobraz pśidaś
       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
+      openid: 
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
+        link text: Co to jo?
+        openid: "OpenID:"
       preferred editor: "Preferěrowany editor :"
       preferred languages: "Preferěrowane rěcy:"
       profile description: "Profilowe wopisanje:"
@@ -1427,7 +1442,7 @@ dsb:
       button: Wobkšuśiś
       heading: Wužywarske konto wobkšuśiś
       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował swójo konto.
-      reconfirm: Jolic jo se južo něco casa minuło, wót togo casa ako sy se zregistrěrował, musyš ewentuelnje sam <a href="{{reconfirm}}">nowu wobkšuśeńsku e-mail pósłaś</a>.
+      reconfirm: Jolic jo se južo něco casa minuło, wót togo casa ako sy se zregistrěrował, musyš ewentuelnje sam <a href="%{reconfirm}">nowu wobkšuśeńsku e-mail pósłaś</a>.
       success: Twójo konto jo se wobkšuśiło, źěkujomy se za registrěrowanje!
       unknown token: Zda se, až token njeeksistěrujo.
     confirm_email: 
@@ -1437,8 +1452,8 @@ dsb:
       press confirm button: Klikni na wobkšuśeński tłocašk, aby swóju nowu e-mailowu adresu wobkšuśił.
       success: Twója e-mailowa adresa jo se wobkšuśiła, źěkujomy se za registrěrowanje!
     confirm_resend: 
-      failure: Wuzywaŕ {{name}} njejo se namakał.
-      success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na {{email}} póslali a gaž wobkšuśijoš swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu webmaster@openstreetmap.org do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja wótegroniś.
+      failure: Wuzywaŕ %{name} njejo se namakał.
+      success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu webmaster@openstreetmap.org do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja wótegroniś.
     filter: 
       not_an_administrator: Musyš administrator byś, aby wuwjadł toś tu akciju.
     go_public: 
@@ -1449,31 +1464,53 @@ dsb:
       heading: Wužywarje
       hide: Wubranych wužywarjow schowaś
       showing: 
-        one: Pokazujo se bok {{page}} ({{first_item}} z {{items}})
-        other: Pokazujo se bok {{page}} ({{first_item}}-{{last_item}} z{{items}})
-      summary: "{{name}} wót {{ip_address}} dnja {{date}} napórany"
-      summary_no_ip: "{{name}} dnja {{date}} napórany"
+        one: Pokazujo se bok %{page} (%{first_item} z %{items})
+        other: Pokazujo se bok %{page} (%{first_item}-%{last_item} z%{items})
+      summary: "%{name} wót %{ip_address} dnja %{date} napórany"
+      summary_no_ip: "%{name} dnja %{date} napórany"
       title: Wužywarje
     login: 
-      account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo <a href="{{reconfirm}}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
-      account suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br />Staj se z {{webmaster}}, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
-      already got: Maš južo konto OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se.
+      account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo <a href="%{reconfirm}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
+      account suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br />Staj se z %{webmaster}, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
       auth failure: Bóžko, pśizjawjenje z toś tymi datami njejo móžno.
       create account minute: Załož konto. Trajo jano minutku.
-      create_account: załož konto
       email or username: "E-mailowa adresa abo wužywarske mě:"
       heading: Pśizjawjenje
       login_button: Pśizjawiś se
       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Wěcej wó pśichodnej licencnej změnje OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">pśełožki</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusija</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid invalid: Bóžko zda se, až twój OpenID jo njepłaśiwy
+      openid missing provider: Bóžko njejsmy mógli z twójim OpenID-póbitowarjom zwězaś
+      openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
+      openid_providers: 
+        aol: 
+          alt: Z OpenID z AOL pśizjawiś
+          title: Z AOL pśizjawiś
+        google: 
+          alt: Z OpenID z Google pśizjawiś
+          title: Z Google pśizjawiś
+        myopenid: 
+          alt: Z OpenID z myOpenID pśizjawiś
+          title: Z myOpenID pśizjawiś
+        openid: 
+          alt: Z OpenID-URL se pśizjawiś
+          title: Z OpenID se pśizjawiś
+        wordpress: 
+          alt: Z OpenID z Wordpress pśizjawiś
+          title: Z Wordpress pśizjawiś
+        yahoo: 
+          alt: Z OpenID z Yahoo pśizjawiś
+          title: Z Yahoo pśizjawiś
       password: "Gronidło:"
-      please login: Pšosym pśizjaw se abo {{create_user_link}}.
       register now: Něnto registrěrowaś
       remember: "Spomnjeś se:"
       title: Pśizjawjenje
       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
       webmaster: webmejstaŕ
+      with openid: "Alternatiwnje móžoš swój OpenID za pśizjawjenje wužywaś:"
+      with username: "Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim wužywarskim mjenim a gronidłom:"
     logout: 
       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
       logout_button: Wótzjawjenje
@@ -1487,9 +1524,9 @@ dsb:
       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak až móžoš jo skóro slědk stajiś.
       title: Zabyte gronidło
     make_friend: 
-      already_a_friend: Sy južo z {{name}} spśijaśelony.
-      failed: Bóžko njejo se raźiło, {{name}} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
-      success: "{{name}} jo něnto twój pśijaśel."
+      already_a_friend: Sy južo z %{name} spśijaśelony.
+      failed: Bóžko njejo se raźiło, %{name} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
+      success: "%{name} jo něnto twój pśijaśel."
     new: 
       confirm email address: "E-mailowu adresu wobkšuśiś:"
       confirm password: "Gronidło wobkšuśiś:"
@@ -1499,37 +1536,42 @@ dsb:
       display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej w nastajenjach změniś.
       email address: "E-mailowa adresa:"
       fill_form: Wupołni formular a pósćelomy śi krotku e-mail za aktiwěrowanje twójogo konta.
-      flash create success message: Źěkujomy se za registrěrowanje. Smy wobkšuśeński e-mail na {{email}} póslali a gaž wobkšuśijoš swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu webmaster@openstreetmap.org do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja wótegroniś.
+      flash create success message: Źěkujomy se za registrěrowanje. Smy wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu webmaster@openstreetmap.org do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja wótegroniś.
       heading: Wužywarske konto załožyś
       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła priwatnosći</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid association: "<p>Twój OpenID hyšći njejo zwězany z kontom OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Jolic sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědujucego formulara.</li>\n<li>\nJolic maš južo konto, móžoš se z wužywarskim mjenim a gronidłom pśizjawiś a pótom konto ze swójim OpenID w swójich wužywarskich nastajenjach zwězaś.\n</li>\n</ul>"
+      openid no password: Za OpenID gronidło njejo trěbne, ale někotare wósebne rědy abo serwer by mógli gronidło pótrjebaś.
       password: "Gronidło:"
       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
+      terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś. Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
       title: Konto załožyś
+      use openid: Alternatiwnje móžoš OpenID %{logo} za pśizjawjenje wužywaś
     no_such_user: 
-      body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim {{user}}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
-      heading: Wužywaŕ {{user}} njeeksistěrujo
+      body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
+      heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
       title: Toś ten wužywaŕ njejo
     popup: 
       friend: Pśijaśel
       nearby mapper: Kartěrowaŕ w bliskosći
       your location: Twójo městno
     remove_friend: 
-      not_a_friend: "{{name}} njejo twój pśijaśel."
-      success: "{{name}} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał."
+      not_a_friend: "%{name} njejo twój pśijaśel."
+      success: "%{name} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał."
     reset_password: 
       confirm password: "Gronidło wobkšuśiś:"
       flash changed: Twójo gronidło jo se změniło.
       flash token bad: Njejo móžno było ten token namakaś, pšosym pśekontrolěruj URL.
-      heading: Gronidło za {{user}} slědk stajiś
+      heading: Gronidło za %{user} slědk stajiś
       password: "Gronidło:"
       reset: Gronidło slědk stajiś
       title: Gronidło slědk stajiś
     set_home: 
       flash success: Bydlišćo jo se wuspěšnje składło.
     suspended: 
-      body: "<p>\nTwójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.\n</p>\nToś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se {{webmaster}} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś."
+      body: "<p>\nTwójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.\n</p>\nToś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se %{webmaster} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś."
       heading: Konto wupowěźone
       title: Konto wupowěźone
       webmaster: webmejstaŕ
@@ -1538,6 +1580,7 @@ dsb:
       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć pśistupne.
       consider_pd_why: Co to jo?
       decline: Wótpokazaś
+      guidance: "Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href=\"%{summary}\">zbadne zespominanje</a> a někotare <a href=\"%{translations}\">njeoficielne pśełožki</a>"
       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
       legale_names: 
         france: Francojska
@@ -1546,10 +1589,11 @@ dsb:
       legale_select: "Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:"
       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś, aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace a pśichodne pśinoski.
       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
+      you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
     view: 
       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
       add as friend: ako pśijaśela pśidaś
-      ago: (pśed {{time_in_words_ago}})
+      ago: (pśed %{time_in_words_ago})
       block_history: Dostane blokěrowanja pokazaś
       blocks by me: blokěrowanja wóte mnjo
       blocks on me: blokěrowanja pśeśiwo mě
@@ -1564,10 +1608,10 @@ dsb:
       edits: změny
       email address: "E-mailowa adresa:"
       hide_user: toś togo wužywarja schowaś
-      if set location: Jolic sy swójo městno nastajił, rědna kórta a někotare informacije pokažu se dołojce. Móžoś swójo stojnišćo na boku {{settings_link}} nastajiś.
-      km away: "{{count}} km zdalony"
-      latest edit: "Nejnowša změna {{ago}}:"
-      m away: "{{count}} m zdalony"
+      if set location: Jolic sy swójo městno nastajił, rědna kórta a někotare informacije pokažu se dołojce. Móžoś swójo stojnišćo na boku %{settings_link} nastajiś.
+      km away: "%{count} km zdalony"
+      latest edit: "Nejnowša změna %{ago}:"
+      m away: "%{count} m zdalony"
       mapper since: "Kartěrowaŕ wót:"
       moderator_history: Rozdane blokěrowanja pokazaś
       my diary: mój dnjownik
@@ -1599,33 +1643,33 @@ dsb:
       your friends: Twóje pśijaśele
   user_block: 
     blocks_by: 
-      empty: "{{name}} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił."
-      heading: Lisćina blokěrowanjow wót {{name}}
-      title: Blokěrowanja wót {{name}}
+      empty: "%{name} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił."
+      heading: Lisćina blokěrowanjow wót %{name}
+      title: Blokěrowanja wót %{name}
     blocks_on: 
-      empty: "{{name}} hyšći njejo se zablokěrował."
-      heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo {{name}}
-      title: Blokěrowanja pśeśiwo {{name}}
+      empty: "%{name} hyšći njejo se zablokěrował."
+      heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo %{name}
+      title: Blokěrowanja pśeśiwo %{name}
     create: 
-      flash: Jo se zablokował wužywaŕ {{name}}.
+      flash: Jo se zablokował wužywaŕ %{name}.
       try_contacting: Pšosym staj se z wužywarjom do zwiska, nježli až jogo zablokěrujoš a daj jomu pśiměrjony cas za wótegrono.
       try_waiting: Pšosym daj wužywarjeju pśiměrjony cas za wótegrono, nježli až jogo zablokěrujoš.
     edit: 
       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
-      heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo {{name}}
+      heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
       needs_view: Musy se wužywaŕ pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se wótpórajo?
       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
-      reason: Pśicyna, cogoždla {{name}} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
+      reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
       show: Toś to blokěrowanje pokazaś
       submit: Blokěrowanje aktualizěrowaś
-      title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo {{name}}
+      title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
     filter: 
       block_expired: Blokěrowanje jo južo pśepadnuło a njedajo se wobźěłaś.
       block_period: Cas blokěrowanja musy jadna z gódnotow byś, kótarež daju se z padajuceje lisćiny wubraś.
       not_a_moderator: Musyš moderator byś, aby wuwjadł tutu akciju.
     helper: 
-      time_future: Kóńcy se {{time}}.
-      time_past: Jo se pśed {{time}} skóńcyło.
+      time_future: Kóńcy se %{time}.
+      time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło.
       until_login: Aktiwny, až wužywaŕ se njepśizjawja.
     index: 
       empty: Blokěrowanja hyšći njejsu se wuźělili.
@@ -1636,17 +1680,17 @@ dsb:
       non_moderator_update: Musy moderator byś, aby blokěrowanje wuźělił abo aktualizěrował.
     new: 
       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
-      heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo {{name}}
+      heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se zablokěrujo
       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
-      reason: Pśicyna, cogoždla {{name}} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
+      reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
       submit: Blokěrowanje wuźěliś
-      title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo {{name}}
+      title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
       tried_contacting: Som se zwužywarjom do zwiska stajił a jogo prosył zastajiś.
       tried_waiting: Som wužywarjeju pśiměrjony cas dał, aby mógał na toś te powěźeńki wótegroniś.
     not_found: 
       back: Slědk k indeksoju
-      sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID {{id}} njejo se namakało.
+      sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID %{id} njejo se namakało.
     partial: 
       confirm: Sy se wěsty?
       creator_name: Blokěrowaŕ
@@ -1659,50 +1703,50 @@ dsb:
       show: Pokazaś
       status: Status
     period: 
-      few: "{{count}} góźiny"
+      few: "%{count} góźiny"
       one: 1 góźina
-      other: "{{count}} góźinow"
-      two: "{{count}} góźinje"
+      other: "%{count} góźinow"
+      two: "%{count} góźinje"
     revoke: 
       confirm: Coš napšawdu toś to blokěrowanje wótpóraś?
       flash: Toś to blokěrowanje jo se wótpórało.
-      heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo {{block_on}} wót {{block_by}}
-      past: Toś to blokěrowanje jo se {{time}} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
+      heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on} wót %{block_by}
+      past: Toś to blokěrowanje jo se %{time} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
       revoke: Wótpóraś!
-      time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se {{time}}.
-      title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo {{block_on}}
+      time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se %{time}.
+      title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on}
     show: 
       back: Wše blokěrowanja pokazaś
       confirm: Sy se wěsty?
       edit: Wobźěłaś
-      heading: "{{block_on}} jo se zablokěrował wót {{block_by}}"
+      heading: "%{block_on} jo se zablokěrował wót %{block_by}"
       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli blokěrowanje se wótpórajo.
       reason: "Pśicyna za blokěrowanje:"
       revoke: Wótpóraś!
       revoker: "Anulěrowaŕ:"
       show: Pokazaś
       status: Status
-      time_future: Kóńcy se {{time}}
-      time_past: Jo se pśed {{time}} skóńcyło
-      title: "{{block_on}} zablokěrowany wót {{block_by}}"
+      time_future: Kóńcy se %{time}
+      time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło
+      title: "%{block_on} zablokěrowany wót %{block_by}"
     update: 
       only_creator_can_edit: Jano moderator, kótaryž jo toś to blokěrowanje wuźělił, móžo jo wobźěłaś.
       success: Blokěrowanje zaktualizěrowane.
   user_role: 
     filter: 
-      already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu {{role}}.
-      doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu {{role}}.
-      not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "{{role}}" njejo płaśiwa rola.
+      already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu %{role}.
+      doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu %{role}.
+      not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "%{role}" njejo płaśiwa rola.
       not_an_administrator: Jano administratory mógu zastojanje wužywarskich rolow wugbaś, ale ty njejsy administrator.
     grant: 
-      are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "{{name}}" rolu "{{role}}" daś?
+      are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" daś?
       confirm: Wobkšuśiś
-      fail: Wužywaŕ "{{name}}" njejo mogał rolu "{{role}}" dostaś. Pšosym pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
+      fail: Wužywaŕ "%{name}" njejo mogał rolu "%{role}" dostaś. Pšosym pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
       heading: Rozdaśe role wobkšuśiś
       title: Rozdaśe role wobkšuśiś
     revoke: 
-      are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "{{name}}" rolu "{{role}}" zajmjeś?
+      are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś?
       confirm: Wobkšuśiś
-      fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "{{name}}" rolu "{{role}}" zajmjeś. Pšosym pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
+      fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś. Pšosym pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
       heading: Zajmjeśe role wobkšuśiś
       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś