Localisation updates from translatewiki.net (2010-01-16)
[rails.git] / config / locales / mk.yml
index 912261c70a4b96aa094493c1e2dc8aa2ea8b7a2f..3defbf60cd5f96f7e80930619c6f0c3eafe54f79 100644 (file)
@@ -212,6 +212,13 @@ mk:
       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
     tag_details: 
       tags: "Ознаки:"
       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
     tag_details: 
       tags: "Ознаки:"
+    timeout: 
+      sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за {{type}} со id {{id}} трае предолго.
+      type: 
+        changeset: менувач
+        node: јазол
+        relation: релација
+        way: пат
     way: 
       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
       download_xml: Преземи XML
     way: 
       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
       download_xml: Преземи XML
@@ -383,6 +390,7 @@ mk:
       other: околу {{count}}km
       zero: помалку од 1km
     results: 
       other: околу {{count}}km
       zero: помалку од 1km
     results: 
+      more_results: Повеќе резултати
       no_results: Нема пронајдено резултати
     search: 
       title: 
       no_results: Нема пронајдено резултати
     search: 
       title: 
@@ -1245,6 +1253,7 @@ mk:
       count_points: "{{count}} точки"
       edit: уреди
       edit_map: Уредување
       count_points: "{{count}} точки"
       edit: уреди
       edit_map: Уредување
+      identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
       in: во
       map: карта
       more: повеќе
       in: во
       map: карта
       more: повеќе
@@ -1252,6 +1261,7 @@ mk:
       private: ПРИВАТНО
       public: ЈАВНО
       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
       private: ПРИВАТНО
       public: ЈАВНО
       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
+      trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
       view_map: Погледај ја картата
     trace_form: 
       description: Опис
       view_map: Погледај ја картата
     trace_form: 
       description: Опис
@@ -1269,6 +1279,10 @@ mk:
       traces_waiting: Имате {{count}} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
     trace_optionals: 
       tags: Ознаки
       traces_waiting: Имате {{count}} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
     trace_optionals: 
       tags: Ознаки
+    trace_paging_nav: 
+      next: Следна »
+      previous: "« Претходна"
+      showing_page: Прикажувам страница {{page}}
     view: 
       delete_track: Избриши ја трагава
       description: "Опис:"
     view: 
       delete_track: Избриши ја трагава
       description: "Опис:"
@@ -1319,7 +1333,7 @@ mk:
       return to profile: Назад кон профилот
       save changes button: Зачувај ги промените
       title: Уреди сметка
       return to profile: Назад кон профилот
       save changes button: Зачувај ги промените
       title: Уреди сметка
-      update home location on click: Ð\90жÑ\83Ñ\80иÑ\80аÑ\9aе Ð½Ð° Ð´Ð¾Ð¼Ð°Ñ\88наÑ\82а Ð»Ð¾ÐºÐ°Ñ\86иÑ\98а ÐºÐ¾Ð³Ð° Ñ\9cе Ñ\81е ÐºÐ»Ð¸ÐºÐ½Ðµ Ð½Ð° ÐºÐ°Ñ\80Ñ\82аÑ\82а?
+      update home location on click: Ð\9fодновÑ\83ваÑ\98 Ñ\98а Ð´Ð¾Ð¼Ð°Ñ\88наÑ\82а Ð»Ð¾ÐºÐ°Ñ\86иÑ\98а ÐºÐ¾Ð³Ð° Ñ\9cе ÐºÐ»Ð¸ÐºÐ½Ð°Ð¼ Ð½Ð° ÐºÐ°Ñ\80Ñ\82аÑ\82а
     confirm: 
       button: Потврди
       failure: Веќе имаме потврдено корисничка сметка со овој жетон.
     confirm: 
       button: Потврди
       failure: Веќе имаме потврдено корисничка сметка со овој жетон.