Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
index d1dfdc373d05a9903aa93027111c337dd2cc4da5..5bb4d2bb0f624c787a76f7300cab076727b42624 100644 (file)
@@ -1,56 +1,19 @@
 # Messages for Macedonian (македонски)
 # Exported from translatewiki.net
 # Messages for Macedonian (македонски)
 # Exported from translatewiki.net
-# Export driver: syck-pecl
+# Export driver: phpyaml
 # Author: Bjankuloski06
 # Author: Bjankuloski06
+# Author: Macofe
 # Author: Nemo bis
 # Author: Nemo bis
-mk: 
-  about_page: 
-    community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
-    community_driven_title: Проектот го работи заедницата
-    copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
-    lede_text: "OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците\nза патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот."
-    local_knowledge_html: "OpenStreetMap полага особена важност на локални сознија. Учесниците користат\nвоздушни снимки, GPS-уреди и пообични теренски карти\nсо цел да се провери исправноста\nи актуелноста на OSM."
-    local_knowledge_title: Локални сознанија
-    next: Следно
-    open_data_html: "OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел\nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво\nпод истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>."
-    open_data_title: Отворени податоци
-    partners_title: Партнери
-    used_by: "%{name} обезбедува картографски податоци на стотици мрежни места, мобилни прилози и сметачки уреди"
-  activerecord: 
-    attributes: 
-      diary_comment: 
-        body: Содржина
-      diary_entry: 
-        language: Јазик
-        latitude: Геог. ширина
-        longitude: Геог. должина
-        title: Тема
-        user: Корисник
-      friend: 
-        friend: Пријател
-        user: Корисник
-      message: 
-        body: Содржина
-        recipient: Примател
-        sender: Испраќач
-        title: Тема
-      trace: 
-        description: Опис
-        latitude: Геог. ширина
-        longitude: Геог. должина
-        name: Име
-        public: Јавно
-        size: Големина
-        user: Корисник
-        visible: Видливо
-      user: 
-        active: Активно
-        description: Опис
-        display_name: Име за приказ
-        email: Е-пошта
-        languages: Јазици
-        pass_crypt: Лозинка
-    models: 
+---
+mk:
+  html:
+    dir: ltr
+  time:
+    formats:
+      friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
+      blog: '%e %B %Y г.'
+  activerecord:
+    models:
       acl: Список за контрола на пристап
       changeset: Измени
       changeset_tag: Ознака во измените
       acl: Список за контрола на пристап
       changeset: Измени
       changeset_tag: Ознака во измените
@@ -84,336 +47,361 @@ mk:
       way: Пат
       way_node: Јазол на пат
       way_tag: Ознака на пат
       way: Пат
       way_node: Јазол на пат
       way_tag: Ознака на пат
-  application: 
-    require_cookies: 
-      cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
-    require_moderator: 
-      not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
-    setup_user_auth: 
-      blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
-      need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
-  browse: 
+    attributes:
+      diary_comment:
+        body: Содржина
+      diary_entry:
+        user: Корисник
+        title: Тема
+        latitude: Геог. ширина
+        longitude: Геог. должина
+        language: Јазик
+      friend:
+        user: Корисник
+        friend: Пријател
+      trace:
+        user: Корисник
+        visible: Видливо
+        name: Име
+        size: Големина
+        latitude: Геог. ширина
+        longitude: Геог. должина
+        public: Јавно
+        description: Опис
+      message:
+        sender: Испраќач
+        title: Тема
+        body: Содржина
+        recipient: Примател
+      user:
+        email: Е-пошта
+        active: Активно
+        display_name: Име за приказ
+        description: Опис
+        languages: Јазици
+        pass_crypt: Лозинка
+  printable_name:
+    with_version: '%{id}, вер. %{version}'
+    with_name_html: '%{name} (%{id})'
+  editor:
+    default: По основно (моментално %{name})
+    potlatch:
+      name: Potlatch 1
+      description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
+    id:
+      name: iD
+      description: iD (прелистувачки програм за уредување)
+    potlatch2:
+      name: Potlatch 2
+      description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
+    remote:
+      name: Далечинско управување
+      description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
+  browse:
+    created: Создадено
+    closed: Затворено
+    created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
+    closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
+    created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
+    version: Верзија
+    in_changeset: Измени
     anonymous: анонимен
     anonymous: анонимен
-    changeset: 
+    no_comment: (нема коментари)
+    part_of: Дел од
+    download_xml: Преземи XML
+    view_history: Погл. историја
+    view_details: Погл. подробности
+    location: 'Местоположба:'
+    changeset:
+      title: 'Измени: %{id}'
       belongs_to: Автор
       belongs_to: Автор
-      changesetxml: XML за измените
-      feed: 
-        title: Измени %{id}
-        title_comment: Измени %{id} - %{comment}
       node: Јазли (%{count})
       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
       node: Јазли (%{count})
       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
-      osmchangexml: osmChange XML
-      relation: Односи (%{count})
-      relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
-      title: "Измени: %{id}"
       way: Патишта (%{count})
       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
       way: Патишта (%{count})
       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
-    closed: Затворено
-    closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
-    closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
-    containing_relation: 
+      relation: Односи (%{count})
+      relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
+      comment: Коментари (%{count})
+      hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
+        %{when}</abbr>
+      commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      changesetxml: XML за измените
+      osmchangexml: osmChange XML
+      feed:
+        title: Измени %{id}
+        title_comment: Измени %{id} - %{comment}
+      join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
+      discussion: Разговор
+    node:
+      title: 'Јазол: %{name}'
+      history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
+    way:
+      title: 'Пат: %{name}'
+      history_title: 'Историја на патот: %{name}'
+      nodes: Јазли
+      also_part_of:
+        one: дел од патот %{related_ways}
+        other: дел од патиштата %{related_ways}
+    relation:
+      title: 'Однос: %{name}'
+      history_title: 'Историја на односот: %{name}'
+      members: Членови
+    relation_member:
+      entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
+      type:
+        node: Јазол
+        way: Пат
+        relation: Однос
+    containing_relation:
       entry: Однос %{relation_name}
       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
       entry: Однос %{relation_name}
       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
-    created: Создадено
-    created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
-    created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
-    deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
-    download_xml: Преземи XML
-    edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
-    in_changeset: Измени
-    location: "Местоположба:"
-    no_comment: (нема коментари)
-    node: 
-      history_title: "Историја на јазолот: %{name}"
-      title: "Јазол: %{name}"
-    not_found: 
-      sorry: Нажалост, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
-      type: 
-        changeset: измени
+    not_found:
+      sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
+      type:
         node: јазол
         node: јазол
+        way: пат
         relation: однос
         relation: однос
+        changeset: измени
+        note: белешка
+    timeout:
+      sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
+      type:
+        node: јазол
         way: пат
         way: пат
-    note: 
-      closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
-      closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
-      closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
-      commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
-      commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
-      description: Опис
-      hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
-      hidden_title: "Скриена белешка бр. #%{note_name}"
-      new_note: Нова белешка
-      open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
-      open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
-      open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
-      reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
-      reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
-      title: "Белешка: %{id}"
-    part_of: Дел од
-    redacted: 
-      message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
+        relation: однос
+        changeset: менувач
+        note: белешка
+    redacted:
       redaction: Редакција %{id}
       redaction: Редакција %{id}
-      type: 
+      message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
+        е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
+      type:
         node: јазол
         node: јазол
-        relation: однос
         way: пат
         way: пат
-    relation: 
-      history_title: "Историја на односот: %{name}"
-      members: Членови
-      title: "Однос: %{name}"
-    relation_member: 
-      entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
-      type: 
-        node: Јазол
-        relation: Однос
-        way: Пат
-    start_rjs: 
-      feature_warning: Вчитувам %{num_features} функции, што може да ви го забави прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
+        relation: однос
+    start_rjs:
+      feature_warning: Вчитувам %{num_features} функции, што може да ви го забави
+        прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
       load_data: Вчитај ги податоците
       loading: Вчитувам...
       load_data: Вчитај ги податоците
       loading: Вчитувам...
-    tag_details: 
-      tags: Ознакиж
-      wiki_link: 
-        key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
+    tag_details:
+      tags: Ознаки
+      wiki_link:
+        key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
+      wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
-    timeout: 
-      sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
-      type: 
-        changeset: менувач
-        node: јазол
-        relation: однос
-        way: пат
-    version: Верзија
-    view_details: Погл. подробности
-    view_history: Погл. историја
-    way: 
-      also_part_of: 
-        one: дел од патот %{related_ways}
-        other: дел од патиштата %{related_ways}
-      history_title: "Историја на патот: %{name}"
-      nodes: Јазли
-      title: "Пат: %{name}"
-  changeset: 
-    changeset: 
+      telephone_link: Јави се на %{phone_number}
+    note:
+      title: 'Белешка: %{id}'
+      new_note: Нова белешка
+      description: Опис
+      open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
+      closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
+      hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
+      open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
+        %{when}</abbr>
+      closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+      reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
+        %{when}</abbr>
+      hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
+    query:
+      title: Пребарување на особености
+      introduction: Стиснете на картата за да ги најдете особеностите во близина.
+      nearby: Особености во близина
+      enclosing: Обиколни особености
+  changeset:
+    changeset_paging_nav:
+      showing_page: Страница %{page}
+      next: Следно »
+      previous: « Претходно
+    changeset:
       anonymous: Анонимен
       no_edits: (нема уредувања)
       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
       anonymous: Анонимен
       no_edits: (нема уредувања)
       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
-    changeset_paging_nav: 
-      next: Следно »
-      previous: « Претходно
-      showing_page: Страница %{page}
-    changesets: 
-      area: Површина
-      comment: Коментар
+    changesets:
       id: Назнака
       saved_at: Зачувано во
       user: Корисник
       id: Назнака
       saved_at: Зачувано во
       user: Корисник
-    list: 
+      comment: Коментар
+      area: Површина
+    list:
+      title: Измени
+      title_user: Измени на %{user}
+      title_friend: Измени на ваши пријатели
+      title_nearby: Измени од соседни корисници
       empty: Не пронајдов збирови од промени.
       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
       empty: Не пронајдов збирови од промени.
       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
-      load_more: Вчитај уште
       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
-      title: Измени
-      title_friend: Измени на ваши пријатели
-      title_nearby: Измени од соседни корисници
-      title_user: Измени на %{user}
-    timeout: 
-      sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
-  diary_entry: 
-    comments: 
-      ago: пред %{ago}
-      comment: Коментар
-      has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
-      newer_comments: Понови коментари
-      older_comments: Постари коментари
-      post: Објава
-      when: Кога
-    diary_comment: 
-      comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
-      confirm: Потврди
-      hide_link: Скриј го коментаров
-    diary_entry: 
-      comment_count: 
-        one: "%{count} коментар"
-        other: "%{count} коментари"
-        zero: Нема коментари
-      comment_link: Коментирај на оваа ставка
-      confirm: Потврди
-      edit_link: Уреди ја оваа ставка
-      hide_link: Скриј ја ставкава
-      posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
-      reply_link: Одговори на оваа ставка
-    edit: 
-      body: "Содржина:"
-      language: "Јазик:"
-      latitude: Геог. ширина
-      location: "Местоположба:"
-      longitude: Геог. должина
-      marker_text: Место на дневничкиот запис
-      save_button: Зачувај
-      subject: "Наслов:"
-      title: Уреди дневничка ставка
-      use_map_link: покажи на карта
-    feed: 
-      all: 
-        description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
-        title: Дневнички ставки
-      language: 
-        description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
-        title: Дневнички ставки на %{language_name}
-      user: 
-        description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
-        title: Дневнички ставки на %{user}
-    list: 
-      in_language_title: Дневнички написи на %{language}
-      new: "Нов дневнички запис:"
-      new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
-      newer_entries: Понови ставки
-      no_entries: Нема дневнички ставки
-      older_entries: Постари ставки
-      recent_entries: Скорешни дневнички записи
+      load_more: Вчитај уште
+    timeout:
+      sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
+        да се преземе.
+    rss:
+      title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
+      title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
+      comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
+      commented_at_html: Подновено пред %{when}
+      commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
+      full: Целосен разговор
+  diary_entry:
+    new:
+      title: Нова дневничка ставка
+      publish_button: Објави
+    list:
       title: Дневници на корисници
       title_friends: Дневници на пријателите
       title_nearby: Дневници на соседните корисници
       user_title: Дневник на %{user}
       title: Дневници на корисници
       title_friends: Дневници на пријателите
       title_nearby: Дневници на соседните корисници
       user_title: Дневник на %{user}
-    location: 
-      edit: Уреди
-      location: "Местоположба:"
-      view: Преглед
-    new: 
-      title: Нова дневничка ставка
-    no_such_entry: 
-      body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
-      heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
-      title: Нема таква дневничка ставка
-    view: 
-      leave_a_comment: Пиши коментар
-      login: Најава
-      login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
+      in_language_title: Дневнички написи на %{language}
+      new: 'Нов дневнички запис:'
+      new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
+      no_entries: Нема дневнички ставки
+      recent_entries: Скорешни дневнички записи
+      older_entries: Постари ставки
+      newer_entries: Понови ставки
+    edit:
+      title: Уреди дневничка ставка
+      subject: 'Наслов:'
+      body: 'Содржина:'
+      language: 'Јазик:'
+      location: 'Местоположба:'
+      latitude: Геог. ширина
+      longitude: Геог. должина
+      use_map_link: покажи на карта
       save_button: Зачувај
       save_button: Зачувај
+      marker_text: Место на дневничкиот запис
+    view:
       title: Дневникот на %{user} | %{title}
       user_title: дневник на %{user}
       title: Дневникот на %{user} | %{title}
       user_title: дневник на %{user}
-  editor: 
-    default: По основно (моментално %{name})
-    id: 
-      description: iD (прелистувачки програм за уредување)
-      name: iD
-    potlatch: 
-      description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
-      name: Potlatch 1
-    potlatch2: 
-      description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
-      name: Potlatch 2
-    remote: 
-      description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
-      name: Далечинско управување
-  export: 
-    start: 
-      add_marker: Додај бележник на картата
-      area_to_export: Простор за извоз
-      embeddable_html: Вметнат HTML код
-      export_button: Извези
-      export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
-      format: Формат
-      format_to_export: Формат за извоз
-      image_size: Големина на сликата
-      latitude: Г.Ш.
-      licence: Лиценца
-      longitude: Г.Д.
-      manually_select: Рачно изберете друга површина
-      map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
-      max: макс.
-      options: Нагодувања
-      osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
-      output: Излезни податоци
-      paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
-      scale: Размер
-      too_large: 
-        advice: "Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените извори:"
-        body: "Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве извори за крупно преземање:"
-        geofabrik: 
-          description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани градови
-          title: Geofabrik
-        metro: 
-          description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
+      leave_a_comment: Пиши коментар
+      login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
+      login: Најава
+      save_button: Зачувај
+    no_such_entry:
+      title: Нема таква дневничка ставка
+      heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
+      body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
+        дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
+    diary_entry:
+      posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
+      comment_link: Коментирај на оваа ставка
+      reply_link: Одговори на оваа ставка
+      comment_count:
+        one: '%{count} коментар'
+        zero: Нема коментари
+        other: '%{count} коментари'
+      edit_link: Уреди ја оваа ставка
+      hide_link: Скриј ја ставкава
+      confirm: Потврди
+    diary_comment:
+      comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
+      hide_link: Скриј го коментаров
+      confirm: Потврди
+    location:
+      location: 'Местоположба:'
+      view: Преглед
+      edit: Уреди
+    feed:
+      user:
+        title: Дневнички ставки на %{user}
+        description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
+      language:
+        title: Дневнички ставки на %{language_name}
+        description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
+          %{language_name}
+      all:
+        title: Дневнички ставки
+        description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
+    comments:
+      has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
+      post: Објава
+      when: Кога
+      comment: Коментар
+      ago: пред %{ago}
+      newer_comments: Понови коментари
+      older_comments: Постари коментари
+  export:
+    title: Извези
+    start:
+      area_to_export: Простор за извоз
+      manually_select: Рачно изберете друга површина
+      format_to_export: Формат за извоз
+      osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
+      map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
+      embeddable_html: HTML-код за вметнување
+      licence: Лиценца
+      export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
+        за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
+        Commons Open Database License).
+      too_large:
+        advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
+          извори:'
+        body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
+          или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
+          извори за крупно преземање:'
+        planet:
+          title: Планетата на OSM
+          description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
+        overpass:
+          title: Извршник „Надвозник“
+          description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
+        geofabrik:
+          title: Преземања на Geofabrik
+          description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
+            градови
+        metro:
           title: Метроизвадоци
           title: Метроизвадоци
-        other: 
-          description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
+          description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
+        other:
           title: Други извори
           title: Други извори
-        overpass: 
-          description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
-          title: Прилог „Надвозник“
-        planet: 
-          description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
-          title: Планетата на OSM
+          description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
+      options: Нагодувања
+      format: Формат
+      scale: Размер
+      max: макс.
+      image_size: Големина на сликата
       zoom: Приближи
       zoom: Приближи
-    title: Извези
-  fixthemap: 
-    how_to_help: 
-      add_a_note: 
-        instructions_html: "Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.\nСо ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот."
-      join_the_community: 
-        explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
-        title: Приклучете се во заедницата
-      title: Како да помогнете
-    other_concerns: 
-      explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна група на OSMF</a>."
-      title: Други проблеми
-    title: Пријава на проблем / Исправка на картата
-  geocoder: 
-    description: 
-      title: 
-        geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
-      types: 
-        cities: Градови
-        places: Места
-        towns: Гратчиња
-    direction: 
-      east: источно
-      north: северно
-      north_east: североисточно
-      north_west: северозападно
-      south: јужно
-      south_east: југоисточно
-      south_west: југозападно
-      west: западно
-    distance: 
-      one: околу 1 км
-      other: околу %{count} км
-      zero: помалку од 1 км
-    results: 
-      more_results: Повеќе резултати
-      no_results: Не пронајдов ништо
-    search: 
-      title: 
+      add_marker: Додај бележник на картата
+      latitude: Г.Ш.
+      longitude: Г.Д.
+      output: Излезни податоци
+      paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
+      export_button: Извези
+  geocoder:
+    search:
+      title:
+        latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
+        us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
+        uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
+          Postcode</a>
         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
+        osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
+          Nominatim</a>
         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
+          Nominatim</a>
         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
-        osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
-        osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
-        uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
-        us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
-    search_osm_nominatim: 
-      admin_levels: 
-        level10: Населбена граница
-        level2: Државна граница
-        level4: Покраинска граница
-        level5: Регионална граница
-        level6: Окружна граница
-        level8: Градска граница
-        level9: Селска граница
-      prefix: 
-        aerialway: 
-          chair_lift: Клупна жичарница
-          drag_lift: Влечна жичарница
+    search_osm_nominatim:
+      prefix:
+        aerialway:
+          cable_car: Кабелски трамвај
+          chair_lift: Клупна жичница
+          drag_lift: Влечна жичница
+          gondola: Кабинска жичница
           station: Гондолска станица
           station: Гондолска станица
-        aeroway: 
+        aeroway:
           aerodrome: Аеродром
           apron: Рампа
           gate: Порта
           aerodrome: Аеродром
           apron: Рампа
           gate: Порта
@@ -421,13 +409,10 @@ mk:
           runway: Писта
           taxiway: Рулажна патека
           terminal: Терминал
           runway: Писта
           taxiway: Рулажна патека
           terminal: Терминал
-        amenity: 
-          WLAN: WiFi-пристап
-          airport: Аеродром
-          arts_centre: Дом на уметности
-          artwork: Уметничко дело
+        amenity:
+          animal_shelter: Засолниште за животни
+          arts_centre: Дом на уметноста
           atm: Банкомат
           atm: Банкомат
-          auditorium: Аудиториум
           bank: Банка
           bar: Бар
           bbq: Скара
           bank: Банка
           bar: Бар
           bbq: Скара
@@ -435,18 +420,20 @@ mk:
           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
           biergarten: Пивска градина
           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
           biergarten: Пивска градина
+          boat_rental: Изнајмување пловила
           brothel: Бордел
           bureau_de_change: Менувачница
           bus_station: Автобуска станица
           cafe: Кафуле
           brothel: Бордел
           bureau_de_change: Менувачница
           bus_station: Автобуска станица
           cafe: Кафуле
-          car_rental: Ð ÐµÐ½Ñ\82-а-каÑ\80
-          car_sharing: Ð\98знаÑ\98мÑ\83ваÑ\9aе Ð°Ð²Ñ\82омобил
+          car_rental: Ð\98знаÑ\98мÑ\83ваÑ\9aе Ð°Ð²Ñ\82омобил
+          car_sharing: Ð\97аедниÑ\87ко Ð¿Ð°Ñ\82Ñ\83ваÑ\9aе
           car_wash: Автоперална
           casino: Казино
           charging_station: Напојна станица
           car_wash: Автоперална
           casino: Казино
           charging_station: Напојна станица
+          childcare: Претшколска установа
           cinema: Кино
           clinic: Клиника
           cinema: Кино
           clinic: Клиника
-          club: Клуб
+          clock: Часовник
           college: Колеџ
           community_centre: Центар на заедница
           courthouse: Суд
           college: Колеџ
           community_centre: Центар на заедница
           courthouse: Суд
@@ -454,36 +441,36 @@ mk:
           dentist: Забар
           doctors: Доктори
           dormitory: Студентски дом
           dentist: Забар
           doctors: Доктори
           dormitory: Студентски дом
-          drinking_water: Питка вода
+          drinking_water: Пивка вода
           driving_school: Автошкола
           embassy: Амбасада
           emergency_phone: Итен телефон
           fast_food: Брза храна
           driving_school: Автошкола
           embassy: Амбасада
           emergency_phone: Итен телефон
           fast_food: Брза храна
-          ferry_terminal: Ð¤ÐµÑ\80ибоÑ\82\82еÑ\80минал
+          ferry_terminal: Ð¢Ñ\80аекÑ\82Ñ\81ка Ñ\81Ñ\82аниÑ\86а
           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
           fire_station: Пожарна
           food_court: Штандови за брза храна
           fountain: Фонтана
           fuel: Гориво
           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
           fire_station: Пожарна
           food_court: Штандови за брза храна
           fountain: Фонтана
           fuel: Гориво
+          gambling: Коцкање
           grave_yard: Гробишта
           grave_yard: Гробишта
-          gym: Теретана / фитнес
-          hall: Соборна сала
+          gym: Фитнес/вежбалница
           health_centre: Здравствен центар
           hospital: Болница
           health_centre: Здравствен центар
           hospital: Болница
-          hotel: Хотел
           hunting_stand: Ловечка кула
           ice_cream: Сладолед
           kindergarten: Градинка
           library: Библиотека
           market: Пазар
           hunting_stand: Ловечка кула
           ice_cream: Сладолед
           kindergarten: Градинка
           library: Библиотека
           market: Пазар
-          marketplace: Пазар
-          mountain_rescue: Планинарско спасување
+          marketplace: Пазариште
+          monastery: Манастир
+          motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
           nightclub: Ноќен клуб
           nursery: Јасли
           nursing_home: Старечки дом
           office: Канцеларија
           nightclub: Ноќен клуб
           nursery: Јасли
           nursing_home: Старечки дом
           office: Канцеларија
-          park: Парк
-          parking: Паркинг
+          parking: Паркиралиште
+          parking_entrance: Влез во паркиралиште
           pharmacy: Аптека
           place_of_worship: Верски објект
           police: Полиција
           pharmacy: Аптека
           place_of_worship: Верски објект
           police: Полиција
@@ -493,7 +480,6 @@ mk:
           prison: Затвор
           pub: Пивница
           public_building: Јавен објект
           prison: Затвор
           pub: Пивница
           public_building: Јавен објект
-          public_market: Градски пазар
           reception_area: Рецепција
           recycling: Рециклирање
           restaurant: Ресторан
           reception_area: Рецепција
           recycling: Рециклирање
           restaurant: Ресторан
@@ -501,14 +487,12 @@ mk:
           sauna: Сауна
           school: Училиште
           shelter: Засолниште
           sauna: Сауна
           school: Училиште
           shelter: Засолниште
-          shop: Дуќан
-          shopping: Дуќани
+          shop: Продавница
           shower: Туш
           social_centre: Социјален центар
           social_club: Друштвен клуб
           social_facility: Општествена постројка
           studio: Студио
           shower: Туш
           social_centre: Социјален центар
           social_club: Друштвен клуб
           social_facility: Општествена постројка
           studio: Студио
-          supermarket: Супермаркет
           swimming_pool: Базен
           taxi: Такси
           telephone: Телефонска говорница
           swimming_pool: Базен
           taxi: Такси
           telephone: Телефонска говорница
@@ -520,37 +504,50 @@ mk:
           veterinary: Ветеринарна клиника
           village_hall: Месна заедница
           waste_basket: Корпа за отпадоци
           veterinary: Ветеринарна клиника
           village_hall: Месна заедница
           waste_basket: Корпа за отпадоци
-          wifi: WiFi-пристап
+          waste_disposal: Депонија
           youth_centre: Младински центар
           youth_centre: Младински центар
-        boundary: 
+        boundary:
           administrative: Административна граница
           census: Пописна граница
           national_park: Национален парк
           protected_area: Заштитено подрачје
           administrative: Административна граница
           census: Пописна граница
           national_park: Национален парк
           protected_area: Заштитено подрачје
-        bridge: 
+        bridge:
           aqueduct: Аквадукт
           suspension: Висечки мост
           swing: Вртечки мост
           viaduct: Вијадукт
           "yes": Мост
           aqueduct: Аквадукт
           suspension: Висечки мост
           swing: Вртечки мост
           viaduct: Вијадукт
           "yes": Мост
-        building: 
+        building:
           "yes": Градба
           "yes": Градба
-        emergency: 
-          fire_hydrant: Хидрант
+        craft:
+          brewery: Пиварница
+          carpenter: Столар
+          electrician: Електричар
+          gardener: Градинар
+          painter: Сликар
+          photographer: Фотограф
+          plumber: Водоводџија
+          shoemaker: Чевлар
+          tailor: Кројач
+          "yes": Занаетчиски дуќан
+        emergency:
+          ambulance_station: Итна помош
+          defibrillator: Дефибрилатор
+          landing_site: Место за итно слетување
           phone: Итен телефон
           phone: Итен телефон
-        highway: 
+        highway:
+          abandoned: Напуштен автопат
           bridleway: Коњски пат
           bus_guideway: Автобуски шини
           bus_stop: Автобуска постојка
           bridleway: Коњски пат
           bus_guideway: Автобуски шини
           bus_stop: Автобуска постојка
-          byway: Спореден пат
           construction: Автопат во изградба
           cycleway: Велосипедска патека
           construction: Автопат во изградба
           cycleway: Велосипедска патека
+          elevator: Лифт
           emergency_access_point: Прва помош
           footway: Тротоар
           ford: Брод
           living_street: Маалска улица
           milestone: Милјоказ
           emergency_access_point: Прва помош
           footway: Тротоар
           ford: Брод
           living_street: Маалска улица
           milestone: Милјоказ
-          minor: Помал спореден пат
           motorway: Автопат
           motorway_junction: Клучка
           motorway_link: Приклучен пат
           motorway: Автопат
           motorway_junction: Клучка
           motorway_link: Приклучен пат
@@ -561,7 +558,7 @@ mk:
           primary_link: Главен пат
           proposed: Предложен пат
           raceway: Тркачка патека
           primary_link: Главен пат
           proposed: Предложен пат
           raceway: Тркачка патека
-          residential: Станбен
+          residential: Станбена улица
           rest_area: Одмориште
           road: Пат
           secondary: Спореден пат
           rest_area: Одмориште
           road: Пат
           secondary: Спореден пат
@@ -570,39 +567,46 @@ mk:
           services: Крајпатен сервис
           speed_camera: Брзиноловец
           steps: Скалила
           services: Крајпатен сервис
           speed_camera: Брзиноловец
           steps: Скалила
-          stile: Тарабен премин
           street_lamp: Улична светилка
           tertiary: Третостепен пат
           tertiary_link: Третостепен пат
           track: Полски пат
           street_lamp: Улична светилка
           tertiary: Третостепен пат
           tertiary_link: Третостепен пат
           track: Полски пат
+          traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
           trail: Патека
           trunk: Магистрала
           trunk_link: Магистрала
           unclassified: Некласификуван пат
           unsurfaced: Неасфалтиран пат
           trail: Патека
           trunk: Магистрала
           trunk_link: Магистрала
           unclassified: Некласификуван пат
           unsurfaced: Неасфалтиран пат
-        historic: 
+          "yes": Пат
+        historic:
           archaeological_site: Археолошки локалитет
           battlefield: Бојно поле
           boundary_stone: Граничен камен
           archaeological_site: Археолошки локалитет
           battlefield: Бојно поле
           boundary_stone: Граничен камен
-          building: Градба
+          building: Историска градба
+          bunker: Бункер
           castle: Замок
           church: Црква
           castle: Замок
           church: Црква
+          city_gate: Градска порта
           citywalls: Градски ѕидини
           fort: Утврдување
           citywalls: Градски ѕидини
           fort: Утврдување
+          heritage: Културно наследство
           house: Куќа
           icon: Икона
           manor: Велепоседнички дом
           memorial: Споменик
           mine: Рудник
           monument: Споменик
           house: Куќа
           icon: Икона
           manor: Велепоседнички дом
           memorial: Споменик
           mine: Рудник
           monument: Споменик
-          museum: Музеј
+          roman_road: Римски пат
           ruins: Рушевини
           ruins: Рушевини
+          stone: Камен
           tomb: Гроб
           tower: Кула
           wayside_cross: Крајпатен крст
           wayside_shrine: Параклис
           wreck: Бродолом
           tomb: Гроб
           tower: Кула
           wayside_cross: Крајпатен крст
           wayside_shrine: Параклис
           wreck: Бродолом
-        landuse: 
+        junction:
+          "yes": Раскрсница
+        landuse:
           allotments: Парцели
           basin: Котлина
           brownfield: Угар
           allotments: Парцели
           basin: Котлина
           brownfield: Угар
@@ -622,10 +626,7 @@ mk:
           meadow: Ливада
           military: Воено подрачје
           mine: Рудник
           meadow: Ливада
           military: Воено подрачје
           mine: Рудник
-          nature_reserve: Природен резерват
           orchard: Овоштарник
           orchard: Овоштарник
-          park: Парк
-          piste: Писта
           quarry: Каменолом
           railway: Железница
           recreation_ground: Рекреативен терен
           quarry: Каменолом
           railway: Железница
           recreation_ground: Рекреативен терен
@@ -636,16 +637,19 @@ mk:
           road: Патно подрачје
           village_green: Селско зеленило
           vineyard: Лозници
           road: Патно подрачје
           village_green: Селско зеленило
           vineyard: Лозници
-          wetland: Мочуриште
-          wood: Шума
-        leisure: 
+          "yes": Употреба на земјиште
+        leisure:
           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
           bird_hide: Набљудувалиште за птици
           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
           bird_hide: Набљудувалиште за птици
+          club: Клуб
           common: Општествена земја
           common: Општествена земја
+          dog_park: Парк за кучиња
           fishing: Рибарење
           fishing: Рибарење
+          fitness_centre: Центар за фитнес
           fitness_station: Технички преглед
           garden: Градина
           golf_course: Голф-терен
           fitness_station: Технички преглед
           garden: Градина
           golf_course: Голф-терен
+          horse_riding: Јавање
           ice_rink: Лизгалиште
           marina: Марина
           miniature_golf: Миниголф
           ice_rink: Лизгалиште
           marina: Марина
           miniature_golf: Миниголф
@@ -654,6 +658,7 @@ mk:
           pitch: Спортски терен
           playground: Детско игралиште
           recreation_ground: Разонодно место
           pitch: Спортски терен
           playground: Детско игралиште
           recreation_ground: Разонодно место
+          resort: Одморалиште
           sauna: Сауна
           slipway: Испуст
           sports_centre: Спортски центар
           sauna: Сауна
           slipway: Испуст
           sports_centre: Спортски центар
@@ -661,27 +666,33 @@ mk:
           swimming_pool: Базен
           track: Спортска патека
           water_park: Аквапарк
           swimming_pool: Базен
           track: Спортска патека
           water_park: Аквапарк
-        military: 
+          "yes": Разонода
+        man_made:
+          lighthouse: Светилник
+          pipeline: Цевковод
+          tower: Кула
+          works: Фабрика
+          "yes": Вештачки
+        military:
           airfield: Воено слетувалиште
           barracks: Касарна
           bunker: Бункер
           airfield: Воено слетувалиште
           barracks: Касарна
           bunker: Бункер
-        mountain_pass: 
+        mountain_pass:
           "yes": Планински превој
           "yes": Планински превој
-        natural: 
+        natural:
           bay: Залив
           beach: Плажа
           cape: ‘Рт
           cave_entrance: Влез во пештера
           bay: Залив
           beach: Плажа
           cape: ‘Рт
           cave_entrance: Влез во пештера
-          channel: Канал
           cliff: Гребен
           crater: Кратер
           dune: Дина
           cliff: Гребен
           crater: Кратер
           dune: Дина
-          feature: Елемент
           fell: Фел
           fjord: Фјорд
           forest: Шума
           geyser: Гејзер
           fell: Фел
           fjord: Фјорд
           forest: Шума
           geyser: Гејзер
-          glacier: Глечер
+          glacier: Ледник
+          grassland: Полјана
           heath: Голет
           hill: Рид
           island: Остров
           heath: Голет
           hill: Рид
           island: Остров
@@ -693,11 +704,11 @@ mk:
           point: Точка
           reef: Гребен
           ridge: Срт
           point: Точка
           reef: Гребен
           ridge: Срт
-          river: Река
           rock: Карпа
           rock: Карпа
+          saddle: Седло
+          sand: Песок
           scree: Сип
           scrub: Честак
           scree: Сип
           scrub: Честак
-          shoal: Плитко место
           spring: Извор
           stone: Камен
           strait: Проток
           spring: Извор
           stone: Камен
           strait: Проток
@@ -706,10 +717,10 @@ mk:
           volcano: Вулкан
           water: Вода
           wetland: Мочуриште
           volcano: Вулкан
           water: Вода
           wetland: Мочуриште
-          wetlands: Мочуриште
           wood: Шума
           wood: Шума
-        office: 
+        office:
           accountant: Сметководител
           accountant: Сметководител
+          administrative: Управа
           architect: Архитект
           company: Фирма
           employment_agency: Агенција за вработување
           architect: Архитект
           company: Фирма
           employment_agency: Агенција за вработување
@@ -718,10 +729,12 @@ mk:
           insurance: Служба за осигурување
           lawyer: Адвокат
           ngo: НВО-канцеларија
           insurance: Служба за осигурување
           lawyer: Адвокат
           ngo: НВО-канцеларија
-          telecommunication: Телекомуникациска служба
+          telecommunication: Телекомуникациска канцеларија
           travel_agent: Туристичка агенција
           "yes": Канцеларија
           travel_agent: Туристичка агенција
           "yes": Канцеларија
-        place: 
+        place:
+          allotments: Парцели
+          block: Блок
           airport: Аеродром
           city: Град
           country: Земја
           airport: Аеродром
           city: Град
           country: Земја
@@ -738,7 +751,7 @@ mk:
           municipality: Општина
           neighbourhood: Соседство
           postcode: Поштенски број
           municipality: Општина
           neighbourhood: Соседство
           postcode: Поштенски број
-          region: Ð ÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½
+          region: Ð\9eблаÑ\81Ñ\82
           sea: Море
           state: Покраина
           subdivision: Админ. подрачје
           sea: Море
           state: Покраина
           subdivision: Админ. подрачје
@@ -746,7 +759,8 @@ mk:
           town: Град
           unincorporated_area: Нездружено подрачје
           village: Село
           town: Град
           unincorporated_area: Нездружено подрачје
           village: Село
-        railway: 
+          "yes": Место
+        railway:
           abandoned: Напуштена железничка линија
           construction: Железничка линија во изградба
           disused: Напуштена железничка линија
           abandoned: Напуштена железничка линија
           construction: Железничка линија во изградба
           disused: Напуштена железничка линија
@@ -766,13 +780,12 @@ mk:
           spur: Железнички огранок
           station: Железничка станица
           stop: Железничка постојка
           spur: Железнички огранок
           station: Железничка станица
           stop: Железничка постојка
-          subway: Метро станица
+          subway: Метро
           subway_entrance: Влез во метро
           switch: Железнички пунктови
           tram: Трамвајска линија
           tram_stop: Трамвајска постојка
           subway_entrance: Влез во метро
           switch: Железнички пунктови
           tram: Трамвајска линија
           tram_stop: Трамвајска постојка
-          yard: Железничко депо
-        shop: 
+        shop:
           alcohol: Алкохол на црно
           antiques: Старинарница
           art: Уметнички дуќан
           alcohol: Алкохол на црно
           antiques: Старинарница
           art: Уметнички дуќан
@@ -802,7 +815,7 @@ mk:
           dry_cleaning: Хемиско чистење
           electronics: Електронска опрема
           estate_agent: Недвижности
           dry_cleaning: Хемиско чистење
           electronics: Електронска опрема
           estate_agent: Недвижности
-          farm: Ð\97емÑ\98оделÑ\81ки Ð´Ñ\83Ñ\9cан
+          farm: Ð\97емÑ\98оделÑ\81ка Ð¿Ñ\80одавниÑ\86а
           fashion: Бутик
           fish: Рибарница
           florist: Цвеќара
           fashion: Бутик
           fish: Рибарница
           florist: Цвеќара
@@ -824,13 +837,13 @@ mk:
           laundry: Пералница
           mall: Трговски центар
           market: Пазар
           laundry: Пералница
           mall: Трговски центар
           market: Пазар
-          mobile_phone: Ð\9cобилни Ñ\82елеÑ\84они
+          mobile_phone: Ð\9cобилаÑ\80ниÑ\86а
           motorcycle: Моторцикли
           music: Музички дуќан
           newsagent: Весникара
           optician: Оптичар
           organic: Здрава храна
           motorcycle: Моторцикли
           music: Музички дуќан
           newsagent: Весникара
           optician: Оптичар
           organic: Здрава храна
-          outdoor: Ð\94Ñ\83Ñ\9cан на отворено
+          outdoor: Ð\9fÑ\80одавниÑ\86а на отворено
           pet: Домашни миленици
           pharmacy: Аптека
           photo: Фотографски дуќан
           pet: Домашни миленици
           pharmacy: Аптека
           photo: Фотографски дуќан
@@ -847,8 +860,9 @@ mk:
           video: Видеотека
           wine: Алкохолни пијалоци
           "yes": Дуќан
           video: Видеотека
           wine: Алкохолни пијалоци
           "yes": Дуќан
-        tourism: 
+        tourism:
           alpine_hut: Планинска куќарка
           alpine_hut: Планинска куќарка
+          apartment: Стан
           artwork: Уметничко дело
           attraction: Атракција
           bed_and_breakfast: Полупансион
           artwork: Уметничко дело
           attraction: Атракција
           bed_and_breakfast: Полупансион
@@ -856,1129 +870,1567 @@ mk:
           camp_site: Камп
           caravan_site: Автокамп
           chalet: Брвнара
           camp_site: Камп
           caravan_site: Автокамп
           chalet: Брвнара
+          gallery: Галерија
           guest_house: Пансион
           hostel: Хостел
           hotel: Хотел
           information: Информации
           guest_house: Пансион
           hostel: Хостел
           hotel: Хотел
           information: Информации
-          lean_to: Прилепена стреа
           motel: Мотел
           museum: Музеј
           picnic_site: Излетничко место
           theme_park: Забавен парк
           motel: Мотел
           museum: Музеј
           picnic_site: Излетничко место
           theme_park: Забавен парк
-          valley: Долина
           viewpoint: Видиковец
           zoo: Зоолошка
           viewpoint: Видиковец
           zoo: Зоолошка
-        tunnel: 
+        tunnel:
           culvert: Пропусен канал
           "yes": Тунел
           culvert: Пропусен канал
           "yes": Тунел
-        waterway: 
+        waterway:
           artificial: Вештачки воден пат
           boatyard: Чамцоградилиште
           canal: Канал
           artificial: Вештачки воден пат
           boatyard: Чамцоградилиште
           canal: Канал
-          connector: Слив
           dam: Брана
           derelict_canal: Запуштен канал
           ditch: Канач
           dock: Док
           drain: Одвод
           dam: Брана
           derelict_canal: Запуштен канал
           ditch: Канач
           dock: Док
           drain: Одвод
-          lock: Превојница
-          lock_gate: Превојничка капија
-          mineral_spring: Минерален извор
+          lock: Преводница
+          lock_gate: Преводничка врата
           mooring: Сидриште
           rapids: Брзак
           river: Река
           mooring: Сидриште
           rapids: Брзак
           river: Река
-          riverbank: Кеј
           stream: Поток
           wadi: Вади
           stream: Поток
           wadi: Вади
-          water_point: Пристап до вода
           waterfall: Водопад
           weir: Јаз
           waterfall: Водопад
           weir: Јаз
-  help_page: 
-    help: 
-      description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања и одговори на OSM.
-      title: help.openstreetmap.org
-      url: https://help.openstreetmap.org/
-    introduction: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми."
-    title: Помош
-    welcome: 
-      description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
-      title: Добре дојдовте на OSM
-      url: /welcome
-    wiki: 
-      description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
-      title: wiki.openstreetmap.org
-      url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
-  html: 
-    dir: ltr
-  javascripts: 
-    close: Затвори
-    edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
-    key: 
-      title: Легенда
-      tooltip: Легенда
-      tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
-    map: 
-      base: 
-        cycle_map: Велосипедска карта
-        hot: Хуманитарна
-        mapquest: MapQuest Open
-        standard: Стандардна
-        transport_map: Сообраќајна карта
-      copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
-      donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
-      layers: 
-        data: Податоци за картата
-        header: Слоеви на картата
-        notes: Белешки на картата
-        overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
-        title: Слоеви
-      locate: 
-        popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
-        title: Прик. моја местоположба
-      zoom: 
-        in: Приближи
-        out: Оддалечи
-    notes: 
-      new: 
-        add: Додај белешка
-        intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот. (Тука не внесувајте лични информации.)
-      show: 
-        anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
-        comment: Коментирај
-        comment_and_resolve: Коментирај и реши
-        hide: Скриј
-        reactivate: Реактивирај
-        resolve: Решена
-    share: 
-      cancel: Откажи
-      center_marker: Сосред. картата на бележникот
-      custom_dimensions: Димензии по ваш избор
-      download: Преземи
-      embed: HTML
-      format: "Формат:"
-      image: Слика
-      image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
-      include_marker: Вклучи го бележникот
-      link: Врска или HTML
-      long_link: Врска
-      paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
-      scale: "Размер:"
-      short_link: Кратка врска
-      short_url: Кратка URL
-      title: Сподели
-      view_larger_map: Преглед на поголема карта
-    site: 
-      createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
-      createnote_tooltip: Додај белешка на картата
-      edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
-      edit_tooltip: Уредување на картата
-      map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
-      map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
-  layouts: 
+          "yes": Воден пат
+      admin_levels:
+        level2: Државна граница
+        level4: Покраинска граница
+        level5: Регионална граница
+        level6: Окружна граница
+        level8: Градска граница
+        level9: Селска граница
+        level10: Населбена граница
+    description:
+      title:
+        osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
+          Nominatim</a>
+        geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+      types:
+        cities: Градови
+        towns: Гратчиња
+        places: Места
+    results:
+      no_results: Не пронајдов ништо
+      more_results: Повеќе резултати
+  layouts:
+    logo:
+      alt_text: Логотип на OpenStreetMap
+    home: Оди на матичната местоположба
+    logout: Одјава
+    log_in: најави ме
+    log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
+    sign_up: Регистрација
+    start_mapping: Почнете да ги работите картите
+    sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
+    edit: Уреди
+    history: Историја
+    export: Извези
+    data: Податоци
+    export_data: Извези податоци
+    gps_traces: ГПС-траги
+    gps_traces_tooltip: Работа со ГПС-траги
+    user_diaries: Кориснички дневници
+    user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
+    edit_with: Уреди со %{editor}
+    tag_line: Слободна вики-карта на светот
+    intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
+    intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
+      за слободна употреба под отворена лиценца.
+    intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
+    partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и
+      други %{partners}.
+    partners_ucl: VR-центарот на UCL
+    partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
+    partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
+    partners_partners: партнери
+    partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
+    osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
+      работиме на неопходни одржувања.
+    osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
+      чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
+    donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
+      опрема.
+    help: Помош
     about: За нас
     about: За нас
+    copyright: Авторски права
     community: Заедница
     community_blogs: Блогови на заедницата
     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
     community: Заедница
     community_blogs: Блогови на заедницата
     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
-    copyright: Авторски права
-    data: Податоци
-    donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
-    edit: Уреди
-    edit_with: Уреди со %{editor}
-    export: Извези
-    export_data: Извези податоци
     foundation: Фондација
     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
     foundation: Фондација
     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
-    gps_traces: GPS-траги
-    gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
-    help: Помош
-    history: Историја
-    home: Оди на матичната местоположба
-    intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
-    intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
-    intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди за слободна употреба под отворена лиценца.
-    learn_more: Дознајте повеќе
-    log_in: најави ме
-    log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
-    logo: 
-      alt_text: Логотип на OpenStreetMap
-    logout: Одјава
-    make_a_donation: 
-      text: Дарувајте
+    make_a_donation:
       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
+      text: Дарувајте
+    learn_more: Дознајте повеќе
     more: Повеќе
     more: Повеќе
-    osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
-    osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
-    partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
-    partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
-    partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
-    partners_partners: партнери
-    partners_ucl: VR-центарот на UCL
-    partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
-    sign_up: Регистрација
-    sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
-    start_mapping: Почнете да ги работите картите
-    tag_line: Слободна вики-карта на светот
-    user_diaries: Кориснички дневници
-    user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
-  license_page: 
-    foreign: 
-      english_link: англискиот оригинал
-      text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
+  license_page:
+    foreign:
       title: За овој превод
       title: За овој превод
-    legal_babble: 
-      attribution_example: 
+      text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
+        предност има англиската страница
+      english_link: англискиот оригинал
+    native:
+      title: За страницава
+      text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
+        да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
+        со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
+      native_link: македонската верзија
+      mapping_link: почнете да ги работите картите
+    legal_babble:
+      title_html: Авторски права и лиценца
+      intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
+        <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
+        Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"http://osmfoundation.org/\">фондацијата
+        OpenStreetMap</a> (OSMF)."
+      intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
+        предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
+        Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
+        само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
+        <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
+      intro_3_html: |-
+        Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
+        се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA).
+      credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
+      credit_1_html: |-
+        Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
+        OpenStreetMap &rdquo;.
+      credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под
+        \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите,
+        дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање
+        на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница
+        за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM
+        во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да
+        ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на
+        пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
+        (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
+        и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
+      credit_3_html: |-
+        Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
+        На пример:
+      attribution_example:
         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
         title: Пример за наведување
         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
         title: Пример за наведување
-      contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
-      contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
-      contributors_fi_html: "<strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата\n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI</a>."
-      contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
-      contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
-      contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
-      contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
-      contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
-      contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
-      contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
+      more_title_html: Повеќе информации
+      more_1_html: |-
+        Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a
+        href="http://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница на OSMF</a> и <a
+        href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Правните ЧПП</a> на заедницата.
+      more_2_html: |-
+        Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
+        бесплатни извршници (API) за карти на трети програмери.
+        Погледајте ги <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">правилата за употреба на извршникот</a>,
+        <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">правилата за употреба на полињата</a>
+        и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Nominatim</a>.
       contributors_title_html: Нашите учесници
       contributors_title_html: Нашите учесници
-      contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
-      credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
-      credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
-      credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
-      credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
-      infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
-      infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
+      contributors_intro_html: |-
+        Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
+        податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
+        и други извори, меѓу кои се:
+      contributors_at_html: |-
+        <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
+        <a href="http://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
+        <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
+        <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
+        Покраина Тирол (под <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
+      contributors_ca_html: |-
+        <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
+        GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
+        Статистичка служба на Канада).
+      contributors_fi_html: |-
+        <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
+        <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI</a>.
+      contributors_fr_html: |-
+        <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
+        Генералната даночна управа.
+      contributors_nl_html: |-
+        <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
+        (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)
+      contributors_nz_html: |-
+        <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
+        Катастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права.
+      contributors_si_html: |-
+        <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
+        <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
+        <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
+        (јавни информации од Словенија).
+      contributors_za_html: |-
+        <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
+        <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
+        Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
+      contributors_gb_html: |-
+        <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
+        од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
+        права на базата 2010-12.
+      contributors_footer_1_html: |-
+        Повеќе информации за овие и други извори искористени
+        за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
+        href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
+      contributors_footer_2_html: |-
+        Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
+        на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
+        дека прифаќа било каква одговорност.
       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
-      intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
-      intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
-      intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
-      more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
-      more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
-      more_title_html: Повеќе информации
-      title_html: Авторски права и лиценца
-    native: 
-      mapping_link: почнете да ги работите картите
-      native_link: македонската верзија
-      text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
-      title: За страницава
-  message: 
-    delete: 
-      deleted: Пораката е избришана
-    inbox: 
-      date: Датум
-      from: Од
-      messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
-      my_inbox: Моето сандаче
-      new_messages: 
-        one: "%{count} нова порака"
-        other: "%{count} нови пораки"
-      no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
-      old_messages: 
-        one: "%{count} стара порака"
-        other: "%{count} стари пораки"
-      outbox: за праќање
-      people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
-      subject: Наслов
-      title: Примени
-    mark: 
-      as_read: Пораката е означена како прочитана
-      as_unread: Пораката е означена како непрочитана
-    message_summary: 
-      delete_button: Избриши
-      read_button: Означи како прочитано
-      reply_button: Одговори
-      unread_button: Означи како непрочитано
-    new: 
-      back_to_inbox: Назад во примени
-      body: Содржина
-      limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
-      message_sent: Пораката е испратена
-      send_button: Испрати
-      send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
+      infringement_1_html: |-
+        Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
+        податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
+        изрична дозвола од имателите на тие права.
+      infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно
+        место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a
+        href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
+        \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
+        наменска страница</a>."
+      trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
+      trademarks_1_html: OpenStreetMap, логото со лупа и  „State of the Map“ („Состојба
+        на картата“) се заштитни знаци на задолжбината OpenStreetMap. Ако имате прашања
+        во врска со употребата на знаците, пишете ѝ на <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group">Работната
+        група за лиценци</a>.
+  welcome_page:
+    title: Добре дојдовте!
+    introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
+      на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа.
+      Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
+    whats_on_the_map:
+      title: Што има на картата
+      on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
+        нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете
+        да ставате сè што постои и што ве интересира.
+      off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски
+        (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски
+        права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи,
+        освен ако немате посебна дозвола.
+    basic_terms:
+      title: Основни картографски поими
+      paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
+      editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
+        за уредување на карти.
+      node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан
+        или дрво.
+      way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
+        или објект (здание).
+      tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име
+        на ресторан или дозволената брзина на улица.
+    rules:
+      title: Правила!
+      paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
+        сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
+        други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
+        \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
+        и \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
+        уредувања</a>."
+    questions:
+      title: Имате прашања?
+      paragraph_1_html: |-
+        OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
+        да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
+        <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
+    start_mapping: Почнете да ги работите картите
+    add_a_note:
+      title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
+      paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
+        да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
+      paragraph_2_html: |-
+        Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
+        <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
+  fixthemap:
+    title: Пријава на проблем / Исправка на картата
+    how_to_help:
+      title: Како да помогнете
+      join_the_community:
+        title: Приклучете се во заедницата
+        explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
+          (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
+          на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
+      add_a_note:
+        instructions_html: |-
+          Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
+          Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
+    other_concerns:
+      title: Други проблеми
+      explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
+        или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
+        за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
+        група на OSMF</a>."
+  help_page:
+    title: Помош
+    introduction: |-
+      OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
+      да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
+    welcome:
+      url: /welcome
+      title: Добре дојдовте на OSM
+      description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
+    beginners_guide:
+      url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
+      title: Почетен курс
+      description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
+    help:
+      url: https://help.openstreetmap.org/
+      title: help.openstreetmap.org
+      description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања
+        и одговори на OSM.
+    mailing_lists:
+      title: Поштенски списоци
+      description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
+        опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
+    forums:
+      title: Форуми
+      description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
+    irc:
+      title: IRC
+      description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
+    switch2osm:
+      title: Преод на OSM
+      description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
+        OpenStreetMap и други услуги.
+    wiki:
+      url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
+      title: wiki.openstreetmap.org
+      description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
+  about_page:
+    next: Следно
+    copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
+    used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
+      мобилни прилози и сметачки уреди'
+    lede_text: |-
+      OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
+      за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
+    local_knowledge_title: Месни сознанија
+    local_knowledge_html: |-
+      OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
+      воздушни снимки, ГПС-уреди и пообични теренски карти
+      со цел да се провери исправноста
+      и актуелноста на OSM.
+    community_driven_title: Проектот го работи заедницата
+    community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
+      и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
+      во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
+      што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата
+      ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите
+      на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата
+      OSM</a> website."
+    open_data_title: Отворени податоци
+    open_data_html: |-
+      OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
+      доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
+      под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
+    legal_title: Правни работи
+    legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи  \n<a
+      href='http://osmfoundation.org/'>Фондацијата OpenStreetMap</a> (OSMF) \nво име
+      на заедницата.\n<br> \nВе молиме <a href='http://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
+      ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права и
+      други правни прашања и проблеми."
+    partners_title: Партнери
+  notifier:
+    diary_comment_notification:
+      subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка'
+      hi: Здраво %{to_user},
+      header: '%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap
+        со насловот %{subject}:'
+      footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
+        на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
+    message_notification:
+      subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
+      hi: Здраво %{to_user},
+      header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
+      footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
+        на %{replyurl}
+    friend_notification:
+      subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
+      had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
+      see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
+      befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
+    gpx_notification:
+      greeting: Здраво,
+      your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
+      with_description: со описот
+      and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
+      and_no_tags: и без ознаки.
+      failure:
+        subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
+        failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
+        more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
+          како да
+        more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
+        import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
+      success:
+        subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
+        loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
+          точки.
+    signup_confirm:
+      subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
+      greeting: Здраво!
+      created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
+      confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
+        Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
+      welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
+        да почнете со уредување.
+    email_confirm:
+      subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
+    email_confirm_plain:
+      greeting: Здраво,
+      hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
+        на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
+      click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
+        измената.
+    email_confirm_html:
+      greeting: Здраво,
+      hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
+        на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
+      click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
+    lost_password:
+      subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
+    lost_password_plain:
+      greeting: Здраво,
+      hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
+        на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
+      click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
+        лозинката.
+    lost_password_html:
+      greeting: Здраво,
+      hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
+        на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
+      click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
+        промените лозинката.
+    note_comment_notification:
+      anonymous: Анонимен корисник
+      greeting: Здраво,
+      commented:
+        subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
+        subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
+          интересира'
+        your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
+          близу %{place}.'
+        commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
+          вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
+      closed:
+        subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
+        subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
+        your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
+        commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
+          Белешката се наоѓа кај %{place}.'
+      reopened:
+        subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
+        subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
+        your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
+          на каритте близу %{place}.'
+        commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
+          Белешката се наоѓа близу %{place}.'
+      details: Поподробно за белешката на %{url}.
+    changeset_comment_notification:
+      greeting: Здраво,
+      commented:
+        subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
+        subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
+          интересира'
+        your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
+          во %{time}'
+        commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
+          направена од %{changeset_author} во %{time}'
+        partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
+        partial_changeset_without_comment: без коментар
+      details: Поподробно за промената на %{url}.
+  message:
+    inbox:
+      title: Примени
+      my_inbox: Моето сандаче
+      outbox: за праќање
+      messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
+      new_messages:
+        one: '%{count} нова порака'
+        other: '%{count} нови пораки'
+      old_messages:
+        one: '%{count} стара порака'
+        other: '%{count} стари пораки'
+      from: Од
       subject: Наслов
       subject: Наслов
+      date: Датум
+      no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
+      people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
+    message_summary:
+      unread_button: Означи како непрочитано
+      read_button: Означи како прочитано
+      reply_button: Одговори
+      delete_button: Избриши
+    new:
       title: Испрати ја пораката
       title: Испрати ја пораката
-    no_such_message: 
-      body: Нажалост нема порака со тој id.
-      heading: Нема таква порака
+      send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
+      subject: Наслов
+      body: Содржина
+      send_button: Испрати
+      back_to_inbox: Назад во примени
+      message_sent: Пораката е испратена
+      limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
+        за да можете да праќате други.
+    no_such_message:
       title: Нема таква порака
       title: Нема таква порака
-    outbox: 
-      date: Датум
+      heading: Нема таква порака
+      body: За жал, нема порака со тој id.
+    outbox:
+      title: За праќање
+      my_inbox: Моите %{inbox_link}
       inbox: примени пораки
       inbox: примени пораки
-      messages: 
+      outbox: за праќање
+      messages:
         one: Имате %{count} испратена порака
         other: Имате %{count} испратени пораки
         one: Имате %{count} испратена порака
         other: Имате %{count} испратени пораки
-      my_inbox: Моите %{inbox_link}
-      no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
-      outbox: за праќање
-      people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
-      subject: Наслов
-      title: За праќање
       to: До
       to: До
-    read: 
-      back: Назад
+      subject: Наслов
       date: Датум
       date: Датум
+      no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
+        некои %{people_mapping_nearby_link}?
+      people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
+    reply:
+      wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
+        одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
+        име за да одговорите.
+    read:
+      title: Прочитај ја пораката
       from: Од
       from: Од
-      reply_button: Одговори
       subject: Наслов
       subject: Наслов
-      title: Прочитај ја пораката
-      to: За
+      date: Датум
+      reply_button: Одговори
       unread_button: Означи како непрочитано
       unread_button: Означи како непрочитано
-      wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
-    reply: 
-      wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
-    sent_message_summary: 
+      back: Назад
+      to: За
+      wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
+        не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
+        име за да ја прочитате.
+    sent_message_summary:
       delete_button: Избриши
       delete_button: Избриши
-  note: 
-    description: 
-      closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
-      closed_at_html: Решена пред %{when}
-      commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
-      commented_at_html: Подновена пред %{when}
-      opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
-      opened_at_html: Создадена пред %{when}
-      reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
-      reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
-    entry: 
-      comment: Коментар
-      full: Целата белешка
-    mine: 
-      ago_html: пред %{when}
-      created_at: Создадена
-      creator: Создавач
-      description: Опис
-      heading: Белешки на %{user}
-      id: Назнака
-      last_changed: Изменета
-      subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
-      title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
-    rss: 
-      closed: затворена белешка (кај %{place})
-      commented: нова коментар (кај %{place})
-      description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
-      description_item: RSS-канал за белешката %{id}
-      opened: нова белешка (кај %{place})
-      reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
-      title: Белешки на OpenStreetMap
-  notifier: 
-    diary_comment_notification: 
-      footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
-      header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
-      hi: Здраво %{to_user},
-      subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
-    email_confirm: 
-      subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
-    email_confirm_html: 
-      click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
-      greeting: Здраво,
-      hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
-    email_confirm_plain: 
-      click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
-      greeting: Здраво,
-      hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
-    friend_notification: 
-      befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
-      had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
-      see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
-      subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
-    gpx_notification: 
-      and_no_tags: и без ознаки.
-      and_the_tags: "и следниве ознаки:"
-      failure: 
-        failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
-        import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
-        more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
-        more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
-        subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
-      greeting: Здраво,
-      success: 
-        loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
-        subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
-      with_description: со описот
-      your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
-    lost_password: 
-      subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
-    lost_password_html: 
-      click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
-      greeting: Здраво,
-      hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
-    lost_password_plain: 
-      click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
-      greeting: Здраво,
-      hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
-    message_notification: 
-      footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
-      header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
-      hi: Здраво %{to_user},
-      subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
-    note_comment_notification: 
-      anonymous: Анонимен корисник
-      closed: 
-        commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
-        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
-        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
-        your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
-      commented: 
-        commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
-        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
-        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
-        your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
-      details: Поподробно за белешката на %{url}.
-      greeting: Здраво,
-      reopened: 
-        commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
-        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
-        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
-        your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
-    signup_confirm: 
-      confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
-      created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
-      greeting: Здраво!
-      subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
-      welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
-  oauth: 
-    oauthorize: 
-      allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични GPS-траги.
-      allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
-      allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
-      allow_write_api: ја менува картата.
-      allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
-      allow_write_gpx: подига GPS-траги.
-      allow_write_notes: измена на белешки.
-      allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
-      request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
-      title: Овластете пристап до вашата сметка
-    oauthorize_failure: 
-      denied: На прилогот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
-      invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
-      title: Барањето за овластување не успеа
-    oauthorize_success: 
-      allowed: На прилогот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
-      title: Барањето за овластување е дозволено
-      verification: Потврдниот код гласи %{code}.
-    revoke: 
-      flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
-  oauth_clients: 
-    create: 
-      flash: Информациите се успешно регистрирани
-    destroy: 
-      flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
-    edit: 
-      submit: Уреди
-      title: Уредете ја апликацијата
-    form: 
-      allow_read_gpx: им ги чита личните GPS-траги.
-      allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
-      allow_write_api: ја менува картата.
-      allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
-      allow_write_gpx: подига GPS-траги.
-      allow_write_notes: измена на белешки.
-      allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
-      callback_url: URL-адреса за одѕив
-      name: Име
-      requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
-      required: Се бара
-      support_url: URL поддршка
-      url: URL адреса на главната апликација
-    index: 
-      application: Назив на прил. програм
-      issued_at: Издадено
-      list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
-      my_apps: Мои клиентни апликации
-      my_tokens: Мои овластени апликации
-      no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
-      register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
-      registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
-      revoke: Поништи!
-      title: Мои OAuth податоци
-    new: 
-      submit: Регистрирање
-      title: Регистрирајте нова апликација
-    not_found: 
-      sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
-    show: 
-      access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
-      allow_read_gpx: им ги чита личните GPS-траги.
-      allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
-      allow_write_api: ја менува картата.
-      allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
-      allow_write_gpx: подига GPS-траги.
-      allow_write_notes: измена на белешки.
-      allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
-      authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
-      confirm: Дали сте сигурни?
-      delete: Избриши клиент
-      edit: Измени подробности
-      key: "Потрошувачки клуч:"
-      requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
-      secret: "Потрошувачка тајна:"
-      support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
-      title: OAuth податоци за %{app_name}
-      url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
-    update: 
-      flash: Клиентските информации се успешно подновени
-  printable_name: 
-    with_version: "%{id}, вер. %{version}"
-  redaction: 
-    create: 
-      flash: Редакцијата е создадена.
-    destroy: 
-      error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
-      flash: Редакцијата е поништена.
-      not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
-    edit: 
-      description: Опис
-      heading: Уреди редакција
-      submit: Зачувај редакција
-      title: Уреди редакција
-    index: 
-      empty: Нема редакции.
-      heading: Список на редакции
-      title: Список на редакции
-    new: 
-      description: Опис
-      heading: Внесете информации за новата редакција
-      submit: Создај редакција
-      title: Создавање на нова редакција
-    show: 
-      confirm: Дали сте сигурни?
-      description: "Опис:"
-      destroy: Отстрани ја редакцијава
-      edit: Уреди ја редакцијава
-      heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
-      title: Приказ на редакција
-      user: "Создавач:"
-    update: 
-      flash: Промените се зачувани.
-  site: 
-    edit: 
-      anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
-      flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
-      id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
-      no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
-      not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
-      not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
-      potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
-      potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
-      potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
-      user_page_link: корисничка страница
-    index: 
-      createnote: Додај белешка
-      js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
+    mark:
+      as_read: Пораката е означена како прочитана
+      as_unread: Пораката е означена како непрочитана
+    delete:
+      deleted: Пораката е избришана
+  site:
+    index:
+      js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
+        оневозможиле тој програм.
       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
-      license: 
-        copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
       permalink: Постојана врска
       permalink: Постојана врска
-      remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
       shortlink: Кратка врска
       shortlink: Кратка врска
-    key: 
-      table: 
-        entry: 
-          admin: Административна граница
-          allotments: Парцели
-          apron: 
-            - Аеродромска платформа
-            - терминал
-          bridge: Црна линија = мост
+      createnote: Додај белешка
+      license:
+        copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
+      remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
+        и дали е овозможено далечинското управување
+    edit:
+      not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
+      not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
+        направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
+        %{user_page}.
+      user_page_link: корисничка страница
+      anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
+      flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
+        - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го
+        преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
+        други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
+      potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
+        треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
+        стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
+      potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата
+        http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
+      potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
+        2 се врши со стискање на „зачувај“.)
+      id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
+      no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
+        без кои оваа можност не може да работи.
+    sidebar:
+      search_results: Исход од пребарувањето
+      close: Затвори
+    search:
+      search: Пребарај
+      get_directions: Дај насоки
+      get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
+      from: Од
+      to: До
+      where_am_i: Каде сум?
+      where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
+    key:
+      table:
+        entry:
+          motorway: Автопат
+          main_road: Главен пат
+          trunk: Главна сообраќајна артерија
+          primary: Главен пат
+          secondary: Спореден пат
+          unclassified: Некласификуван пат
+          track: Патека
           bridleway: Пешачко-влечен пат
           bridleway: Пешачко-влечен пат
-          brownfield: Запуштено подрачје
-          building: Значајно здание
-          byway: Спореден пат
-          cable: 
-            - клупна жичарница
-            - клупна жичарница
-          cemetery: Гробишта
-          centre: Спортски центар
-          commercial: Комерцијално подрачје
-          common: 
-            - Општествена земја
-            - ливада
-          construction: Патишта во изградба
           cycleway: Велосипедска патека
           cycleway: Велосипедска патека
-          destination: Пристап до одредницата
-          farm: Фарма
           footway: Пешачка патека
           footway: Пешачка патека
+          rail: Железница
+          subway: Метро
+          tram:
+          - Лека железница
+          - трамвај
+          cable:
+          - Клупна жичница
+          - клупна жичница
+          runway:
+          - Аеродромска писта
+          - рулажна патека
+          apron:
+          - Аеродромска платформа
+          - терминал
+          admin: Административна граница
           forest: Шума
           forest: Шума
+          wood: Шумичка
           golf: Голф-терен
           golf: Голф-терен
-          heathland: Голиште
-          industrial: Индустриско подрачје
-          lake: 
-            - Езеро
-            - резервоар
-          military: Воено подрачје
-          motorway: Автопат
           park: Парк
           park: Парк
-          permissive: Дозволив пристап
-          pitch: Спортски терен
-          primary: Главен пат
-          private: Доверлив пристап
-          rail: Железница
-          reserve: Природен резерват
           resident: Станбено подрачје
           resident: Станбено подрачје
+          common:
+          - Општествена земја
+          - ливада
           retail: Трговско подрачје
           retail: Трговско подрачје
-          runway: 
-            - Аеродромска писта
-            - рулажна патека
-          school: 
-            - Училиште
-            - универзитет
-          secondary: Спореден пат
-          station: Железничка станица
-          subway: Метро
-          summit: 
-            - Врв
-            - врв
-          tourist: Туристичка атракција
-          track: Патека
-          tram: 
-            - Лека железница
-            - трамвај
-          trunk: Главна сообраќајна артерија
+          industrial: Индустриско подрачје
+          commercial: Комерцијално подрачје
+          heathland: Голиште
+          lake:
+          - Езеро
+          - резервоар
+          farm: Фарма
+          brownfield: Запуштено подрачје
+          cemetery: Гробишта
+          allotments: Парцели
+          pitch: Спортски терен
+          centre: Спортски центар
+          reserve: Природен резерват
+          military: Воено подрачје
+          school:
+          - Училиште
+          - универзитет
+          building: Значајно здание
+          station: Железничка станица
+          summit:
+          - Врв
+          - врв
           tunnel: Испрекината линија = тунел
           tunnel: Испрекината линија = тунел
-          unclassified: Некласификуван пат
-          unsurfaced: Неасфалтиран пат
-          wood: Шумичка
-    markdown_help: 
-      alt: Алтернативен текст
-      first: Прва ставка
-      heading: Наслов
+          bridge: Црна линија = мост
+          private: Доверлив пристап
+          destination: Пристап до одредницата
+          construction: Патишта во изградба
+    richtext_area:
+      edit: Уреди
+      preview: Преглед
+    markdown_help:
+      title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
       headings: Наслови
       headings: Наслови
-      image: Слика
-      link: Врска
+      heading: Наслов
+      subheading: Поднаслов
+      unordered: Неподреден список
       ordered: Подреден список
       ordered: Подреден список
+      first: Прва ставка
       second: Втора ставка
       second: Втора ставка
-      subheading: Поднаслов
+      link: Врска
       text: Текст
       text: Текст
-      title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
-      unordered: Неподреден список
+      image: Слика
+      alt: Алтернативен текст
       url: URL
       url: URL
-    richtext_area: 
-      edit: Уреди
-      preview: Преглед
-    search: 
-      search: Пребарај
-      submit_text: ->
-      where_am_i: Каде сум?
-      where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
-    sidebar: 
-      close: Затвори
-      search_results: Резултати од пребарувањето
-  time: 
-    formats: 
-      blog: "%e %B %Y г."
-      friendly: "%e %B %Y г. во %H:%M ч."
-  trace: 
-    create: 
-      trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
-      upload_trace: Подигни GPS-трага
-    delete: 
-      scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
-    description: 
-      description_with_count: 
-        one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
-        other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
-      description_without_count: GPX-податотека од %{user}
-    edit: 
-      description: "Опис:"
-      download: преземи
-      edit: уреди
-      filename: "Податотека:"
+  trace:
+    visibility:
+      private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
+      public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
+        точки)
+      trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
+      identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
+        подредени точки со време)
+    create:
+      upload_trace: Подигни ГПС-трага
+      trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
+        базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
+        заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
+    edit:
+      title: Ја уредувате трагата %{name}
       heading: Ја уредувате трагата %{name}
       heading: Ја уредувате трагата %{name}
+      filename: 'Податотека:'
+      download: преземи
+      uploaded_at: 'Подигнато во:'
+      points: 'Точки:'
+      start_coord: 'Почетна координата:'
       map: карта
       map: карта
-      owner: "Сопственик:"
-      points: "Точки:"
-      save_button: Сочувај промени
-      start_coord: "Почетна координата:"
-      tags: "Ознаки:"
+      edit: уреди
+      owner: 'Сопственик:'
+      description: 'Опис:'
+      tags: 'Ознаки:'
       tags_help: одделено со запирка
       tags_help: одделено со запирка
-      title: Ја уредувате трагата %{name}
-      uploaded_at: "Подигнато во:"
-      visibility: "Видливост:"
+      save_button: Зачувај промени
+      visibility: 'Видливост:'
       visibility_help: што значи ова?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
       visibility_help: што значи ова?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
-    georss: 
-      title: GPS-траги од OpenStreetMap
-    list: 
-      description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
-      empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
-      public_traces: Јавни GPS-траги
-      public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
-      tagged_with: "  означено со %{tags}"
-      your_traces: Ваши GPS-траги
-    make_public: 
-      made_public: Трагата е објавена
-    offline: 
-      heading: GPX-складиштето е исклучено
-      message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
-    offline_warning: 
-      message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
-    trace: 
-      ago: пред %{time_in_words_ago}
-      by: од
-      count_points: "%{count} точки"
-      edit: уреди
-      edit_map: Уредување
-      identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
-      in: во
-      map: карта
-      more: повеќе
-      pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
-      private: ЛИЧНО
-      public: ЈАВНО
-      trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
-      trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
-      view_map: Погледај ја картата
-    trace_form: 
-      description: "Опис:"
-      help: Помош
-      help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
-      tags: "Ознаки:"
+    trace_form:
+      upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
+      description: 'Опис:'
+      tags: 'Ознаки:'
       tags_help: одделено со запирка
       tags_help: одделено со запирка
-      upload_button: Подигни
-      upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
-      visibility: "Видливост:"
+      visibility: 'Видливост:'
       visibility_help: што значи ова?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
       visibility_help: што значи ова?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
-    trace_header: 
+      upload_button: Подигни
+      help: Помош
+      help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
+    trace_header:
+      upload_trace: Подигни трага
       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
-      traces_waiting: 
-        one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
-        other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
-      upload_trace: Подигни трага
-    trace_optionals: 
+      traces_waiting:
+        one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
+          да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
+          други корисници.
+        other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
+          ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
+          во која чекаат други корисници.
+    trace_optionals:
       tags: Ознаки
       tags: Ознаки
-    trace_paging_nav: 
-      newer: Понови траги
-      older: Постари траги
-      showing_page: Страница %{page}
-    view: 
-      delete_track: Избриши ја трагава
-      description: "Опис:"
-      download: преземи
-      edit: уреди
-      edit_track: Уреди ја трагава
-      filename: "Податотека:"
+    view:
+      title: Ја гледате трагата  %{name}
       heading: Ја гледате трагата %{name}
       heading: Ја гледате трагата %{name}
+      pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
+      filename: 'Податотека:'
+      download: преземи
+      uploaded: 'Подигнато во:'
+      points: 'Точки:'
+      start_coordinates: 'Почетна координата:'
       map: карта
       map: карта
+      edit: уреди
+      owner: 'Сопственик:'
+      description: 'Опис:'
+      tags: 'Ознаки:'
       none: Ништо
       none: Ништо
-      owner: "Сопственик:"
-      pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
-      points: "Точки:"
-      start_coordinates: "Почетна координата:"
-      tags: "Ознаки:"
-      title: Ја гледате трагата  %{name}
+      edit_track: Уреди ја трагава
+      delete_track: Избриши ја трагава
       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
-      uploaded: "Подигнато во:"
-      visibility: "Видливост:"
-    visibility: 
-      identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
-      private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
-      public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
-      trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
-  user: 
-    account: 
-      contributor terms: 
-        agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
-        agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
-        heading: "Услови за учество:"
-        link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
-        link text: што е ова?
-        not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
-        review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
-      current email address: "Тековна е-пошта:"
-      delete image: Отстрани тековна слика
-      email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
-      flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
-      flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
-      gravatar: 
-        gravatar: Користи Gravatar
-        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
-        link text: што е ова?
-      home location: "Матична местоположба:"
-      image: "Слика:"
-      image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
-      keep image: Задржи ја тековната слика
-      latitude: Геог. ширина
-      longitude: Геог. должина
-      make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
-      my settings: Мои прилагодувања
-      new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
-      new image: Додај слика
-      no home location: Немате внесено матична местоположба.
-      openid: 
-        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
-        link text: што е ова?
-        openid: OpenID
-      preferred editor: "Претпочитан уредник:"
-      preferred languages: "Претпочитани јазици:"
-      profile description: "Опис за профилот:"
-      public editing: 
-        disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
-        disabled link text: зошто не можам да уредувам?
-        enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
-        enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
-        enabled link text: што е ова?
-        heading: "Јавно уредување:"
-      public editing note: 
-        heading: Јавно уредување
-        text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
-      replace image: Замени тековна слика
-      return to profile: Назад кон профилот
-      save changes button: Зачувај ги промените
-      title: Уреди сметка
-      update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
-    confirm: 
-      already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
-      button: Потврди
-      heading: Проверете си ја е-поштата
-      introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
-      introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
-      press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
-      reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
-      unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
-    confirm_email: 
-      button: Потврди
-      failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
-      heading: Потврди промена на е-пошта
-      press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
-      success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
-    confirm_resend: 
-      failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
-      success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
-    filter: 
-      not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
-    go_public: 
-      flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
-    list: 
-      confirm: Потврди ги одбраните корисници
-      empty: Нема најдено такви корисници
-      heading: Корисници
-      hide: Скриј одбрани корисници
-      showing: 
-        one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
-        other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
-      summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
-      summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
-      title: Корисници
-    login: 
-      account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
-      account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
-      auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
-      create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
-      email or username: Е-пошта или корисничко име
+      visibility: 'Видливост:'
+    trace_paging_nav:
+      showing_page: Страница %{page}
+      older: Постари траги
+      newer: Понови траги
+    trace:
+      pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
+      count_points: '%{count} точки'
+      ago: пред %{time_in_words_ago}
+      more: повеќе
+      trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
+      view_map: Погледај ја картата
+      edit: уреди
+      edit_map: Уредување
+      public: ЈАВНО
+      identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
+      private: ЛИЧНО
+      trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
+      by: од
+      in: во
+      map: карта
+    list:
+      public_traces: Јавни ГПС-траги
+      your_traces: Ваши ГПС-траги
+      public_traces_from: Јавни ГПС-траги од %{user}
+      description: Прелистување на скороподигнати ГПС-траги
+      tagged_with: '  означено со %{tags}'
+      empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
+        трага</a> или дознајте повеќе за ГПС-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
+        викстраница</a>.
+    delete:
+      scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
+    make_public:
+      made_public: Трагата е објавена
+    offline_warning:
+      message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
+    offline:
+      heading: GPX-складиштето е исклучено
+      message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
+    georss:
+      title: ГПС-траги од OpenStreetMap
+    description:
+      description_with_count:
+        one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
+        other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
+      description_without_count: GPX-податотека од %{user}
+  application:
+    require_cookies:
+      cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
+        за да можете да продолжите,
+    require_moderator:
+      not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
+    setup_user_auth:
+      blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
+        повеќе.
+      need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
+        Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
+        Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
+  oauth:
+    oauthorize:
+      title: Овластете пристап до вашата сметка
+      request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
+        Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
+        колку што сакате.
+      allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
+      allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
+      allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
+      allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
+      allow_write_api: ја менува картата.
+      allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични ГПС-траги.
+      allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
+      allow_write_notes: измена на белешки.
+      grant_access: Дај пристап
+    oauthorize_success:
+      title: Барањето за овластување е дозволено
+      allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
+      verification: Потврдниот код гласи %{code}.
+    oauthorize_failure:
+      title: Барањето за овластување не успеа
+      denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
+      invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
+    revoke:
+      flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
+  oauth_clients:
+    new:
+      title: Регистрирајте нова апликација
+      submit: Регистрирање
+    edit:
+      title: Уредете ја апликацијата
+      submit: Уреди
+    show:
+      title: OAuth податоци за %{app_name}
+      key: 'Потрошувачки клуч:'
+      secret: 'Потрошувачка тајна:'
+      url: 'Побарај URL на шифрата:'
+      access_url: 'URL на пристапата шифра:'
+      authorize_url: 'Дозволи URL:'
+      support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
+      edit: Измени подробности
+      delete: Избриши клиент
+      confirm: Дали сте сигурни?
+      requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
+      allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
+      allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
+      allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
+      allow_write_api: ја менува картата.
+      allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
+      allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
+      allow_write_notes: измена на белешки.
+    index:
+      title: Мои OAuth податоци
+      my_tokens: Мои овластени апликации
+      list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
+      application: Назив на прил. програм
+      issued_at: Издадено
+      revoke: Поништи!
+      my_apps: Мои клиентни апликации
+      no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
+        кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
+        да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
+      registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
+      register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
+    form:
+      name: Име
+      required: Се бара
+      url: URL на главниот прилог
+      callback_url: URL за одѕив
+      support_url: URL поддршка
+      requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
+      allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
+      allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
+      allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
+      allow_write_api: ја менува картата.
+      allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
+      allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
+      allow_write_notes: измена на белешки.
+    not_found:
+      sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
+    create:
+      flash: Информациите се успешно регистрирани
+    update:
+      flash: Клиентските информации се успешно подновени
+    destroy:
+      flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
+  user:
+    login:
+      title: Најава
       heading: Најава
       heading: Најава
-      login_button: Најава
+      email or username: Е-пошта или корисничко име
+      password: 'Лозинка:'
+      openid: '%{logo} OpenID:'
+      remember: 'Запомни ме:'
       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
+      login_button: Најава
+      register now: Регистрација
+      with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
+        име и лозинката:'
+      with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
+      to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
+        на OpenStreetMap.
+      create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
       no account: Немате сметка?
       no account: Немате сметка?
-      openid: "%{logo} OpenID:"
-      openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
-      openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
+      account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
+        на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
+        активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
+      account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
+        />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
+        за проблемот.
+      auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
       openid_logo_alt: Најава со OpenID
       openid_logo_alt: Најава со OpenID
-      openid_providers: 
-        aol: 
-          alt: Најава со OpenID од AOL
-          title: Најава со AOL
-        google: 
-          alt: Најава со OpenID од Google
-          title: Најава со Google
-        myopenid: 
-          alt: Најава со OpenID од myOpenID
-          title: Најава со myOpenID
-        openid: 
-          alt: Најава со URL за OpenID
+      auth_providers:
+        openid:
           title: Најава со OpenID
           title: Најава со OpenID
-        wordpress: 
-          alt: Најава со OpenID од Wordpress
-          title: Најава со Wordpress
-        yahoo: 
-          alt: Најава со OpenID од Yahoo
+          alt: Најава со URL за OpenID
+        google:
+          title: Најава со Google
+          alt: Најава со OpenID од Google
+        facebook:
+          title: Најава со Facebook
+          alt: Најава со профил на Facebook
+        windowslive:
+          title: Најава со Windows Live
+          alt: Најава со сметка на Windows Live
+        github:
+          title: Најава со GitHub
+          alt: Најава со сметка на GitHub
+        yahoo:
           title: Најава со Yahoo
           title: Најава со Yahoo
-      password: "Лозинка:"
-      register now: Регистрација
-      remember: "Запомни ме:"
-      title: Најава
-      to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
-      with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
-      with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
-    logout: 
+          alt: Најава со OpenID од Yahoo
+        wordpress:
+          title: Најава со Wordpress
+          alt: Најава со OpenID од Wordpress
+        aol:
+          title: Најава со AOL
+          alt: Најава со OpenID од AOL
+    logout:
+      title: Одјава
       heading: Одјава од OpenStreetMap
       logout_button: Одјава
       heading: Одјава од OpenStreetMap
       logout_button: Одјава
-      title: Одјава
-    lost_password: 
-      email address: "Е-пошта:"
+    lost_password:
+      title: Загубена лозинка
       heading: Ја заборавивте лозинката?
       heading: Ја заборавивте лозинката?
-      help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
+      email address: 'Е-пошта:'
       new password button: Смени лозинка
       new password button: Смени лозинка
+      help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
+        пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
+      notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
+        па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
-      notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
-      title: Загубена лозинка
-    make_friend: 
-      already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
-      button: Додај како пријател
-      failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
-      heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
-      success: Сега сте пријатели со %{name}!
-    new: 
-      about: 
-        header: Слободна и уредлива
-        html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
-      confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
-      confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
-      contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
-      continue: Регистрација
-      display name: "Име за приказ:"
-      display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
-      email address: "Е-пошта:"
-      license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
-      no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
-      not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
-      openid: "%{logo} OpenID:"
-      openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
-      openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
-      password: "Лозинка:"
-      terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
-      terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
-      terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
-      title: Регистрација
-      use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
-    no_such_user: 
-      body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
-      heading: Корисникот %{user} не постои.
-      title: Нема таков корисник
-    popup: 
-      friend: Пријател
-      nearby mapper: Соседен картограф
-      your location: Ваша местоположба
-    remove_friend: 
-      button: Отстрани од пријатели
-      heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
-      not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
-      success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
-    reset_password: 
-      confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
-      flash changed: Лозинката ви е сменета.
-      flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
+    reset_password:
+      title: Смени лозинка
       heading: Смени лозинка за %{user}
       heading: Смени лозинка за %{user}
-      password: "Лозинка:"
+      password: 'Лозинка:'
+      confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
       reset: Смени лозинка
       reset: Смени лозинка
-      title: Смени лозинка
-    set_home: 
-      flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
-    suspended: 
-      body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
-      heading: Сметката е закочена
-      title: Сметката е закочена
-      webmaster: мреж. управник
-    terms: 
-      agree: Се согласувам
-      consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
+      flash changed: Лозинката ви е сменета.
+      flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
+    new:
+      title: Регистрација
+      no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
+        сметка.
+      contact_webmaster: Контактирајте го <a href="%{webmaster}">управникот</a> за
+        да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
+        можен рок.
+      about:
+        header: Слободна и уредлива
+        html: |-
+          <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
+          <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
+      license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
+        со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
+        за учесници</a>.
+      email address: 'Е-пошта:'
+      confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
+      not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
+        title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот
+        за приватност</a>)
+      display name: 'Име за приказ:'
+      display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
+        во прилагодувањата.
+      external auth: 'Заверка за надворешното место:'
+      password: 'Лозинка:'
+      confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
+      use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
+      auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
+        но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
+      continue: Регистрација
+      terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
+      terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
+        информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
+      terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
+    terms:
+      title: Услови на учество
+      heading: Услови на учество
+      read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
+        согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
+        однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
+      consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
+        во јавна сопственост
       consider_pd_why: Што е ова?
       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
       consider_pd_why: Што е ова?
       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
-      decline: Одбиј
+      guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
+        опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
+      agree: Се согласувам
       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
-      guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
-      heading: Услови на учество
-      legale_names: 
+      decline: Одбиј
+      you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
+        согласете се или одбијте ги.
+      legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
+      legale_names:
         france: Франција
         italy: Италија
         rest_of_world: Остатокот од светот
         france: Франција
         italy: Италија
         rest_of_world: Остатокот од светот
-      legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
-      read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
-      title: Услови на учество
-      you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
-    view: 
-      activate_user: активирај го корисников
-      add as friend: Додај во пријатели
-      ago: (пред %{time_in_words_ago})
-      block_history: примени блокови
-      blocks by me: Извршени болокови
-      blocks on me: Добиени блокови
-      comments: Коментари
-      confirm: Потврди
-      confirm_user: потврди го корисников
-      create_block: блокирај го корисников
-      created from: "Создадено од:"
-      ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
-      ct declined: Одбиен
-      ct status: "Услови за учество:"
-      ct undecided: Неодлучено
-      deactivate_user: деактивирај го корисников
-      delete_user: избриши го корисников
-      description: Опис
-      diary: Дневник
-      edits: Уредувања
-      email address: Е-пошта
-      friends_changesets: измени на пријателите
-      friends_diaries: дневнички записи на пријателите
-      hide_user: скриј го корисников
-      if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
-      km away: "%{count} км од вас"
-      latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
-      m away: "%{count} м од вас"
-      mapper since: "Картограф од:"
-      moderator_history: дадени блокови
-      my comments: Мои коментари
+    no_such_user:
+      title: Нема таков корисник
+      heading: Корисникот %{user} не постои.
+      body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
+        во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
+      deleted: избришан
+    view:
       my diary: Мојот дневник
       my diary: Мојот дневник
+      new diary entry: нова ставка во дневникот
       my edits: Мои уредувања
       my edits: Мои уредувања
-      my messages: Мои пораки
+      my traces: Мои траги
       my notes: Мои белешки
       my notes: Мои белешки
+      my messages: Мои пораки
       my profile: Мојот профил
       my settings: Мои нагодувања
       my profile: Мојот профил
       my settings: Мои нагодувања
-      my traces: Мои траги
-      nearby users: Други соседни корисници
-      nearby_changesets: измени на соседните корисници
-      nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
-      new diary entry: нова ставка во дневникот
-      no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
-      no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
-      notes: Белешки на картата
+      my comments: Мои коментари
       oauth settings: oauth поставки
       oauth settings: oauth поставки
+      blocks on me: Добиени блокови
+      blocks by me: Извршени болокови
+      send message: Испрати порака
+      diary: Дневник
+      edits: Уредувања
+      traces: Траги
+      notes: Белешки на картата
       remove as friend: Отстрани од пријатели
       remove as friend: Отстрани од пријатели
-      role: 
+      add as friend: Додај во пријатели
+      mapper since: 'Картограф од:'
+      ago: (пред %{time_in_words_ago})
+      ct status: 'Услови за учество:'
+      ct undecided: Неодлучено
+      ct declined: Одбиен
+      ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
+      latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
+      email address: Е-пошта
+      created from: 'Создадено од:'
+      status: 'Статус:'
+      spam score: 'Оцена за спам:'
+      description: Опис
+      user location: Местоположба на корисникот
+      if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
+        за да ги видите соседните корисници околу вас.
+      settings_link_text: прилагодувања
+      your friends: Ваши пријатели
+      no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
+      km away: '%{count} км од вас'
+      m away: '%{count} м од вас'
+      nearby users: Други соседни корисници
+      no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
+        дека работат на карти.
+      role:
         administrator: Овој корисник е администратор
         administrator: Овој корисник е администратор
-        grant: 
+        moderator: Овој корисник е модератор
+        grant:
           administrator: Додели администраторски пристап
           moderator: Додели модераторски пристап
           administrator: Додели администраторски пристап
           moderator: Додели модераторски пристап
-        moderator: Овој корисник е модератор
-        revoke: 
+        revoke:
           administrator: Лиши од администраторски пристап
           moderator: Лиши од модераторски пристап
           administrator: Лиши од администраторски пристап
           moderator: Лиши од модераторски пристап
-      send message: Испрати порака
-      settings_link_text: прилагодувања
-      spam score: "Оцена за спам:"
-      status: "Статус:"
-      traces: Траги
-      unhide_user: покажи го корисникот
-      user location: Местоположба на корисникот
-      your friends: Ваши пријатели
-  user_block: 
-    blocks_by: 
-      empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
-      heading: Список на блокови од %{name}
-      title: Блокови од %{name}
-    blocks_on: 
-      empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
-      heading: Список на блокови за %{name}
-      title: Блокови за %{name}
-    create: 
-      flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
-      try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
-      try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
-    edit: 
+      block_history: Активни блокови
+      moderator_history: Зададени блокови
+      comments: Коментари
+      create_block: Блокирај го корисников
+      activate_user: Активирај го корисников
+      deactivate_user: Деактивирај го корисников
+      confirm_user: Потврди го корисников
+      hide_user: Скриј го корисников
+      unhide_user: Покажи го корисников
+      delete_user: Избриши го корисников
+      confirm: Потврди
+      friends_changesets: измени на пријателите
+      friends_diaries: дневнички записи на пријателите
+      nearby_changesets: измени на соседните корисници
+      nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
+    popup:
+      your location: Ваша местоположба
+      nearby mapper: Соседен картограф
+      friend: Пријател
+    account:
+      title: Уреди сметка
+      my settings: Мои прилагодувања
+      current email address: 'Тековна е-пошта:'
+      new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
+      email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
+      external auth: 'Надворешна заверка:'
+      openid:
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
+        link text: што е ова?
+      public editing:
+        heading: 'Јавно уредување:'
+        enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
+        enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
+        enabled link text: што е ова?
+        disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
+          уредувања се анонимни.
+        disabled link text: зошто не можам да уредувам?
+      public editing note:
+        heading: Јавно уредување
+        text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
+          порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
+          да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
+          на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
+          да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
+          зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
+          да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
+          сега се автоматски јавни.</li> </ul>
+      contributor terms:
+        heading: 'Услови за учество:'
+        agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
+        not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
+        review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
+          и прифатите новите Услови за учество
+        agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
+          сопственост.
+        link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
+        link text: што е ова?
+      profile description: 'Опис за профилот:'
+      preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
+      preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
+      image: 'Слика:'
+      gravatar:
+        gravatar: Користи Gravatar
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
+        link text: што е ова?
+      new image: Додај слика
+      keep image: Задржи ја тековната слика
+      delete image: Отстрани тековна слика
+      replace image: Замени тековна слика
+      image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
+      home location: 'Матична местоположба:'
+      no home location: Немате внесено матична местоположба.
+      latitude: Геог. ширина
+      longitude: Геог. должина
+      update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
+        стиснам на картата
+      save changes button: Зачувај ги промените
+      make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
+      return to profile: Назад кон профилот
+      flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
+        Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
+      flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
+    confirm:
+      heading: Проверете си ја е-поштата
+      introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
+      introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
+        да почнете со работа на картите.
+      press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
+        сметката.
+      button: Потврди
+      success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
+      already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
+      unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
+      reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
+        href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
+    confirm_resend:
+      success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
+        ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
+        против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
+        адресата %{sender} бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
+      failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
+    confirm_email:
+      heading: Потврди промена на е-пошта
+      press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
+        новата е-поштенска адреса.
+      button: Потврди
+      success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
+      failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
+      unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
+    set_home:
+      flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
+    go_public:
+      flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
+    make_friend:
+      heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
+      button: Додај како пријател
+      success: Сега сте пријатели со %{name}!
+      failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
+      already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
+    remove_friend:
+      heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
+      button: Отстрани од пријатели
+      success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
+      not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
+    filter:
+      not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
+    list:
+      title: Корисници
+      heading: Корисници
+      showing:
+        one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
+        other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
+      summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
+      summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
+      confirm: Потврди ги одбраните корисници
+      hide: Скриј одбрани корисници
+      empty: Нема најдено такви корисници
+    suspended:
+      title: Сметката е закочена
+      heading: Сметката е закочена
+      webmaster: мреж. управник
+      body: |-
+        <p>
+          За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
+          сомнителни активности.
+        </p>
+        <p>
+          Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
+          можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
+        </p>
+    auth_failure:
+      connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
+      invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
+      no_authorization_code: Нема код за овластување
+      unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
+      invalid_scope: Неважечки делокруг
+    auth_association:
+      heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
+      option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
+        образецот подолу.
+      option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
+        вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
+        со вашата назнака.
+  user_role:
+    filter:
+      not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
+        не сте администратор.
+      not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
+      already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
+      doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
+    grant:
+      title: Потврди доделување на улога
+      heading: Потврди доделување на улога
+      are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
+        `%{name}'?
+      confirm: Потврди
+      fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
+        дали корисникот и улогата се важечки.
+    revoke:
+      title: Потврди лишување од улога
+      heading: Потврди лишување од улога
+      are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
+        `%{role}' ?
+      confirm: Потврди
+      fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
+        дали корисникот и улогата се важечки.
+  user_block:
+    model:
+      non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
+        блокови.
+      non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
+    not_found:
+      sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
+      back: Назад кон индексот
+    new:
+      title: Правење на блок за %{name}
+      heading: Правење на блок за %{name}
+      reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
+        и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
+        дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
+        го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
+        поими.
+      period: Колку да трае блокот за овој корисник?
+      submit: Направи блок
+      tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
+      tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
+      needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
       back: Преглед на сите блокови
       back: Преглед на сите блокови
+    edit:
+      title: Уредување на блок за %{name}
       heading: Уредување на блок за %{name}
       heading: Уредување на блок за %{name}
-      needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
+      reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
+        и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
+        дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
+        лаички поими.
       period: Колку да трае блокот на корисникот?
       period: Колку да трае блокот на корисникот?
-      reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
-      show: Преглед на овој блок
       submit: Поднови го блокот
       submit: Поднови го блокот
-      title: Уредување на блок за %{name}
-    filter: 
+      show: Преглед на овој блок
+      back: Преглед на сите блокови
+      needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
+    filter:
       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
-    helper: 
-      time_future: Истекува за %{time}.
-      time_past: Истечено пред %{time}.
-      until_login: Активно додека не се најави корисникот.
-    index: 
-      empty: Досега сè уште нема блокови.
-      heading: Список на кориснички блокови
+    create:
+      try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
+        и да му дадете разумен рок за да одговори.
+      try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
+        пред да го блокирате.
+      flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
+    update:
+      only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
+      success: Блокот е изменет.
+    index:
       title: Кориснички блокови
       title: Кориснички блокови
-    model: 
-      non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
-      non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
-    new: 
-      back: Преглед на сите блокови
-      heading: Правење на блок за %{name}
-      needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
-      period: Колку да трае блокот за овој корисник?
-      reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
-      submit: Направи блок
-      title: Правење на блок за %{name}
-      tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
-      tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
-    not_found: 
-      back: Назад кон индексот
-      sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
-    partial: 
-      confirm: Дали сте сигурни?
-      creator_name: Создавач
-      display_name: Блокиран корисник
-      edit: Уреди
-      next: Следна »
-      not_revoked: (не се поништува)
-      previous: « Претходна
-      reason: Причина за блокирање
-      revoke: Поништи!
-      revoker_name: "Поништил:"
-      show: Прикажи
-      showing_page: Страница %{page}
-      status: Статус
-    period: 
-      one: еден час
-      other: "%{count} часа"
-    revoke: 
-      confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
-      flash: Овој блок е поништен.
+      heading: Список на кориснички блокови
+      empty: Досега сè уште нема блокови.
+    revoke:
+      title: Поништување на блок за %{block_on}
       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
+      time_future: Овој блок истекува за %{time}.
       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
+      confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
       revoke: Поништи!
       revoke: Поништи!
-      time_future: Овој блок истекува за %{time}.
-      title: Поништување на блок за %{block_on}
-    show: 
-      back: Преглед на сите блокови
-      confirm: Дали сте сигурни?
+      flash: Овој блок е поништен.
+    period:
+      one: еден час
+      other: '%{count} часа'
+    partial:
+      show: Прикажи
       edit: Уреди
       edit: Уреди
-      heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
-      needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
-      reason: "Причина за блокирање:"
       revoke: Поништи!
       revoke: Поништи!
-      revoker: "Поништувач:"
-      show: Прикажи
+      confirm: Дали сте сигурни?
+      display_name: Блокиран корисник
+      creator_name: Создавач
+      reason: Причина за блокирање
       status: Статус
       status: Статус
+      revoker_name: 'Поништил:'
+      not_revoked: (не се поништува)
+      showing_page: Страница %{page}
+      next: Следна »
+      previous: « Претходна
+    helper:
+      time_future: Истекува за %{time}.
+      until_login: Активно додека не се најави корисникот.
+      time_past: Истечено пред %{time}.
+    blocks_on:
+      title: Блокови за %{name}
+      heading: Список на блокови за %{name}
+      empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
+    blocks_by:
+      title: Блокови од %{name}
+      heading: Список на блокови од %{name}
+      empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
+    show:
+      title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
+      heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
       time_future: Уредувања во %{time}
       time_past: Истечено пред %{time}
       time_future: Уредувања во %{time}
       time_past: Истечено пред %{time}
-      title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
-    update: 
-      only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
-      success: Блокот е изменет.
-  user_role: 
-    filter: 
-      already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
-      doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
-      not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
-      not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
-    grant: 
-      are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
-      confirm: Потврди
-      fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
-      heading: Потврди доделување на улога
-      title: Потврди доделување на улога
-    revoke: 
-      are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
-      confirm: Потврди
-      fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
-      heading: Потврди лишување од улога
-      title: Потврди лишување од улога
-  welcome_page: 
-    add_a_note: 
-      paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
-      paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
-      title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
-    basic_terms: 
-      editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
-      node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
-      paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
-      tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
-      title: Основни картографски поими
-      way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
-    introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
-    questions: 
-      paragraph_1_html: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.\n<a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>."
-      title: Имате прашања?
-    start_mapping: Почнете да ги работите картите
-    title: Добре дојдовте!
-    whats_on_the_map: 
-      off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
-      on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
-      title: Што има на картата
+      created: Создадено
+      ago: пред %{time}
+      status: Статус
+      show: Прикажи
+      edit: Уреди
+      revoke: Поништи!
+      confirm: Дали сте сигурни?
+      reason: 'Причина за блокирање:'
+      back: Преглед на сите блокови
+      revoker: 'Поништувач:'
+      needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
+  note:
+    description:
+      opened_at_html: Создадена пред %{when}
+      opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
+      commented_at_html: Подновена пред %{when}
+      commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
+      closed_at_html: Решена пред %{when}
+      closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
+      reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
+      reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
+    rss:
+      title: Белешки на OpenStreetMap
+      description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
+        во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
+      description_item: RSS-канал за белешката %{id}
+      opened: нова белешка (кај %{place})
+      commented: нова коментар (кај %{place})
+      closed: затворена белешка (кај %{place})
+      reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
+    entry:
+      comment: Коментар
+      full: Целата белешка
+    mine:
+      title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
+      heading: Белешки на %{user}
+      subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
+      id: Назнака
+      creator: Создавач
+      description: Опис
+      created_at: Создадена
+      last_changed: Изменета
+      ago_html: пред %{when}
+  javascripts:
+    close: Затвори
+    share:
+      title: Сподели
+      cancel: Откажи
+      image: Слика
+      link: Врска или HTML
+      long_link: Врска
+      short_link: Кратка врска
+      geo_uri: ГЕО-URI
+      embed: HTML
+      custom_dimensions: Димензии по ваш избор
+      format: 'Формат:'
+      scale: 'Размер:'
+      image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
+      download: Преземи
+      short_url: Кратка URL
+      include_marker: Вклучи го бележникот
+      center_marker: Сосред. картата на бележникот
+      paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
+      view_larger_map: Преглед на поголема карта
+      only_standard_layer: Само стандардниот слој може да се извезува како слика
+    embed:
+      report_problem: Пријави проблем
+    key:
+      title: Легенда
+      tooltip: Легенда
+      tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
+    map:
+      zoom:
+        in: Приближи
+        out: Оддалечи
+      locate:
+        title: Прик. моја местоположба
+        popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
+      base:
+        standard: Стандардна
+        cycle_map: Велосипедска карта
+        transport_map: Сообраќајна карта
+        hot: Хуманитарна
+      layers:
+        header: Слоеви на картата
+        notes: Белешки на картата
+        data: Податоци за картата
+        overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
+        title: Слоеви
+      copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
+      donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
+    site:
+      edit_tooltip: Уредување на картата
+      edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
+      createnote_tooltip: Додај белешка на картата
+      createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
+      map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
+      map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
+      queryfeature_tooltip: Пребарување на особености
+      queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на особеностите
+    changesets:
+      show:
+        comment: Коментар
+        subscribe: Претплати се
+        unsubscribe: Отпиши ме
+        hide_comment: скриј
+        unhide_comment: откриј
+    notes:
+      new:
+        intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
+          на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
+          на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот. (Тука не
+          внесувајте лични информации или информации од авторски-заштитени карти и
+          именици.)
+        add: Додај белешка
+      show:
+        anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
+          независно да се проверат.
+        hide: Скриј
+        resolve: Решена
+        reactivate: Реактивирај
+        comment_and_resolve: Коментирај и реши
+        comment: Коментирај
+    edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
+      па стиснете тука.
+    directions:
+      engines:
+        graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
+        graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
+        mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
+        mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
+        mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
+        osrm_car: Автомобил (OSRM)
+        mapzen_bicycle: Велосипед (Mapzen)
+        mapzen_car: Автомобил (Mapzen)
+        mapzen_foot: Пешки (Mapzen)
+      directions: Насоки
+      distance: Растојание
+      errors:
+        no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
+        no_place: За жал, не можев да го најдам тоа место.
+      instructions:
+        continue_without_exit: Продолжете на %{name}
+        slight_right_without_exit: Малку надесно на %{name}
+        offramp_right_without_exit: На десниот исклучок, свртете на %{name}
+        onramp_right_without_exit: Исклучете се десно, одејќи на %{name}
+        endofroad_right_without_exit: На крајот од патот свртете десно на %{name}
+        merge_right_without_exit: Навлезете десно во %{name}
+        fork_right_without_exit: На разгранокот свртете десно на %{name}
+        turn_right_without_exit: Свртете десно на %{name}
+        sharp_right_without_exit: Остро надесно на %{name}
+        uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
+        sharp_left_without_exit: Остро налево на %{name}
+        turn_left_without_exit: Свртете лево на %{name}
+        offramp_left_without_exit: На левиот исклучок, свртете на %{name}
+        onramp_left_without_exit: Исклучете се лево, одејќи на %{name}
+        endofroad_left_without_exit: На крајот од патот свртете лево на %{name}
+        merge_left_without_exit: Навлезете лево во %{name}
+        fork_left_without_exit: На разгранокот свртете лево на %{name}
+        slight_left_without_exit: Малку налево на %{name}
+        via_point_without_exit: (преку точката)
+        follow_without_exit: Следете го %{name}
+        roundabout_without_exit: На кружниот тек свртете на %{name}
+        leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
+        stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
+        start_without_exit: Почнете на крајот од %{name}
+        destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
+        against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
+        end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
+        roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
+        unnamed: неименувано
+        courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
+      time: Време
+    query:
+      node: Јазол
+      way: Пат
+      relation: Однос
+      nothing_found: Не пронајдов ниедна особеност
+      error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
+      timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
+  redaction:
+    edit:
+      description: Опис
+      heading: Уреди редакција
+      submit: Зачувај редакција
+      title: Уреди редакција
+    index:
+      empty: Нема редакции.
+      heading: Список на редакции
+      title: Список на редакции
+    new:
+      description: Опис
+      heading: Внесете информации за новата редакција
+      submit: Создај редакција
+      title: Создавање на нова редакција
+    show:
+      description: 'Опис:'
+      heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
+      title: Приказ на редакција
+      user: 'Создавач:'
+      edit: Уреди ја редакцијава
+      destroy: Отстрани ја редакцијава
+      confirm: Дали сте сигурни?
+    create:
+      flash: Редакцијата е создадена.
+    update:
+      flash: Промените се зачувани.
+    destroy:
+      not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
+        на оваа редакција пред да ја поништите.
+      flash: Редакцијата е поништена.
+      error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
+...