Update to iD v1.9.7
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / ta.json
index cc3e041775b3e3639aa0654e8452708244db2c90..6d07c8c0a897007d348c135d6ee8ba2af16174e3 100644 (file)
@@ -2,12 +2,12 @@
     "modes": {
         "add_area": {
             "title": "பரப்பளவு",
-            "description": "வரà¯\88பà®\9fதà¯\8dதà¯\88 à®ªà¯\82à®\99à¯\8dà®\95ாà®\95à¯\8dà®\95ளà¯\8d, à®\95à®\9fà¯\8dà®\9fிà®\9fà®\99à¯\8dà®\95ளà¯\8d, à®\8fரிà®\95ளà¯\8d à®\85லà¯\8dலதà¯\81 à®®à®±à¯\8dà®± à®ªà®\95à¯\81திà®\95ளிலà¯\8d à®\9aà¯\87à®°்.",
-            "tail": "பூங்கா, ஏரி, அல்லது கட்டிடம் வரைய வரைபடத்தை கிளிக் செய்க."
+            "description": "வரà¯\88பà¯\8dபà®\9fதà¯\8dதிலà¯\8d à®ªà¯\82à®\99à¯\8dà®\95ாà®\95à¯\8dà®\95ளà¯\8d, à®\95à®\9fà¯\8dà®\9fிà®\9fà®\99à¯\8dà®\95ளà¯\8d, à®\8fரிà®\95ளà¯\8d à®\85லà¯\8dலதà¯\81 à®®à®±à¯\8dà®± à®ªà®\95à¯\81திà®\95ளà¯\88 à®\9aà¯\87à®°à¯\8dà®\95à¯\8dà®\95வà¯\81à®®்.",
+            "tail": "பà¯\82à®\99à¯\8dà®\95ா, à®\8fரி, à®\85லà¯\8dலதà¯\81 à®\95à®\9fà¯\8dà®\9fிà®\9fà®®à¯\8d à®µà®°à¯\88ய à®µà®°à¯\88பà¯\8dபà®\9fதà¯\8dதà¯\88 à®\95ிளிà®\95à¯\8d à®\9aà¯\86யà¯\8dà®\95."
         },
         "add_line": {
             "title": "கோடு",
-            "description": "வரà¯\88பà®\9fதà¯\8dதà¯\88 à®¨à¯\86à®\9fà¯\81à®\9eà¯\8dà®\9aாலà¯\88à®\95ளà¯\8d, à®¤à¯\86à®°à¯\81à®\95à¯\8dà®\95ளிலà¯\8d, à®ªà®¾à®¤à®\9aாரி à®ªà®¾à®¤à¯\88à®\95ளà¯\8d, à®\95ாலà¯\8dவாயà¯\8dà®\95ளà¯\8d à®\85லà¯\8dலதà¯\81 à®®à®±à¯\8dà®± à®µà®°à®¿களை சேர்க்கவும்.",
+            "description": "வரà¯\88பà¯\8dபà®\9fதà¯\8dதிலà¯\8d à®¨à¯\86à®\9fà¯\81à®\9eà¯\8dà®\9aாலà¯\88à®\95ளà¯\8d, à®¤à¯\86à®°à¯\81à®\95à¯\8dà®\95ளà¯\8d, à®ªà®¾à®¤à®\9aாரி à®ªà®¾à®¤à¯\88à®\95ளà¯\8d, à®\95ாலà¯\8dவாயà¯\8dà®\95ளà¯\8d à®\85லà¯\8dலதà¯\81 à®®à®±à¯\8dà®± à®\95à¯\8bà®\9fà¯\81களை சேர்க்கவும்.",
             "tail": "சாலை, பாதை, அல்லது இந்த வரைபடத்தை கிளிக் செய்க."
         },
         "add_point": {
             "annotation": "வரைவது தவிர்கபட்டது "
         },
         "circularize": {
-            "key": "O"
+            "description": {
+                "line": "கோட்டினை வட்டமாக்கு"
+            },
+            "key": "O",
+            "annotation": {
+                "line": "கோடு வட்டமாக்கப்பட்டது."
+            }
         },
         "orthogonalize": {
             "title": "சதுரம்",
         "delete": {
             "title": "நீக்கு",
             "annotation": {
+                "point": "புள்ளி நீக்கப்பட்டது.",
                 "line": "கோடு நீக்கப்பட்டது.",
-                "area": "பரப்பளவு நீக்கப்பட்டது."
+                "area": "பரப்பளவு நீக்கப்பட்டது.",
+                "multiple": "பொருள் {} நீக்கப்பட்டது."
             }
         },
         "disconnect": {
@@ -72,6 +80,7 @@
             "key": "M",
             "annotation": {
                 "point": "புள்ளி நகர்த்தப்பட்டது",
+                "line": "கோடு நகர்த்தப்பட்டது.",
                 "area": "பரப்பை நகர்த்தபட்டது "
             }
         },
             "key": "X"
         }
     },
+    "tooltip_keyhint": "குறுக்கு வழி:",
     "translate": {
         "translate": "மொழிமாற்றம் செய்",
+        "localized_translation_label": "பன்மொழிப் பெயர்",
         "localized_translation_language": "மொழியை தேர்ந்தெடு",
         "localized_translation_name": "பெயர்"
     },
     "logout": "விடுபதிகை",
+    "help_translate": "மொழிப்பெயர்க்க  உதவவும்.",
     "commit": {
         "title": "மாற்றங்களைச் சேமி",
         "save": "சேமி",
         "deleted": "நீக்கப்பட்டது",
         "created": "உருவாக்கப்பட்டது"
     },
+    "infobox": {
+        "selected": "{n} தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டுள்ளது",
+        "closed": "மூடப்பட்டுள்ளது",
+        "center": "நடு பகுதி",
+        "length": "நீளம்",
+        "area": "பரப்பளவு",
+        "location": "இடம்"
+    },
+    "geometry": {
+        "line": "கோடு",
+        "area": "பரப்பளவு",
+        "relation": "தொடர்பு"
+    },
     "inspector": {
+        "new_relation": "புது தொடர்பு...",
         "remove": "நீக்கு",
         "search": "தேடு",
         "incomplete": "<பதிவிறக்கம் செய்யப்படவில்லை>",
+        "check": {
+            "yes": "ஆம்"
+        },
         "way": "வழி",
         "relation": "தொடர்பு",
         "location": "இடம்"
     },
+    "feature": {
+        "points": {
+            "description": "புள்ளிகள்"
+        }
+    },
     "save": {
         "title": "சேமி"
     },
     "intro": {
         "lines": {
             "title": "கோடுகள்"
+        },
+        "startediting": {
+            "title": "திருத்தம் செய்ய தொடங்கவும் ",
+            "start": "மேப் செய்ய தொடங்கவும்! "
         }
     },
     "presets": {