Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index 89f6c0d..a1c772d 100644 (file)
@@ -427,7 +427,20 @@ vi:
       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
       scale: Tỷ lệ
       too_large: 
-        other: heading=Vùng Lớn Quá
+        body: "Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn từ một dịch vụ sau:"
+        geofabrik: 
+          description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật thường xuyên
+          title: Tải về Geofabrik
+        heading: Khu vực Lớn quá
+        metro: 
+          description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
+          title: Bản trích Metro
+        other: 
+          description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
+          title: Nguồn Khác
+        planet: 
+          description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật thường xuyên
+          title: Quả đất OSM
       zoom: Thu phóng
     start_rjs: 
       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
@@ -465,8 +478,10 @@ vi:
       title: 
         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_nominatim: 
@@ -667,6 +682,7 @@ vi:
           monument: Công trình Tưởng niệm
           museum: Bảo tàng
           ruins: Tàn tích
+          tomb: Mộ
           tower: Tháp
           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
@@ -746,7 +762,7 @@ vi:
           crater: Miệng Núi
           dune: Cồn cát
           feature: Đối tượng Thiên nhiên
-          fell: Đồi đá
+          fell: Đồi Cằn cỗi
           fjord: Vịnh hẹp
           forest: Rừng
           geyser: Mạch nước Phun
@@ -764,7 +780,7 @@ vi:
           ridge: Luống đất
           river: Sông
           rock: Đá
-          scree: i Đá
+          scree: Sườn Núi Đá
           scrub: Đất Bụi rậm
           shoal: Bãi cạn
           spring: Suối
@@ -972,6 +988,7 @@ vi:
     map: 
       base: 
         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
+        hot: Nhân đạo
         mapquest: MapQuest Mở
         standard: Chuẩn
         transport_map: Bản đồ Giao thông
@@ -981,6 +998,7 @@ vi:
         header: Lớp Bản đồ
         notes: Ghi chú Bản đồ
         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
+        title: Lớp
       locate: 
         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
@@ -1053,7 +1071,7 @@ vi:
     help_centre: Hỏi đáp
     help_title: Trang trợ giúp của dự án
     history: Lịch sử
-    home: nhà
+    home: Về Vị trí Nhà ở
     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
     intro_2_download: tải về
@@ -1065,7 +1083,7 @@ vi:
     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
     logo: 
       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
-    logout: Ä\91ăng xuất
+    logout: Ä\90ăng xuất
     make_a_donation: 
       text: Quyên góp
       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
@@ -1235,10 +1253,10 @@ vi:
       greeting: Chào bạn,
       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
     friend_notification: 
-      befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
+      befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
-      subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn"
     gpx_notification: 
       and_no_tags: và không có thẻ
       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
@@ -1299,7 +1317,7 @@ vi:
       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
       allow_to: "Cho phép trình khách:"
       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
-      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
+      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
@@ -1318,7 +1336,7 @@ vi:
       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
-      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
+      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
@@ -1349,7 +1367,7 @@ vi:
       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
-      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
+      allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
@@ -1519,6 +1537,9 @@ vi:
       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
+    description: 
+      description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
+      description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
     edit: 
       description: "Miêu tả:"
       download: tải về
@@ -1537,6 +1558,8 @@ vi:
       visibility: "Mức độ truy cập:"
       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
+    georss: 
+      title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
     list: 
       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
@@ -1754,8 +1777,8 @@ vi:
     make_friend: 
       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
       button: Thêm là người bạn
-      failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
-      heading: Thêm %{user} là người bạn?
+      failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
+      heading: Kết bạn với %{user}?
       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
     new: 
       about: 
@@ -1792,7 +1815,7 @@ vi:
       button: Hủy kết nối bạn
       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
-      success: "%{name} không còn là người bạn."
+      success: "%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn."
     reset_password: 
       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
@@ -1827,12 +1850,12 @@ vi:
       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
     view: 
       activate_user: kích hoạt tài khoản này
-      add as friend: thêm là người bạn
+      add as friend: Kết Bạn
       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
       block_history: tác vụ cấm người này
-      blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
-      blocks on me: tác vụ cấm tôi
-      comments: bình luận
+      blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
+      blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
+      comments: Bình luận
       confirm: Xác nhận
       confirm_user: xác nhận người dùng này
       create_block: cấm người dùng này
@@ -1844,8 +1867,8 @@ vi:
       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
       delete_user: xóa tài khoản này
       description: Miêu tả
-      diary: nhật ký
-      edits: Ä\91óng góp
+      diary: Nhật ký
+      edits: Ä\90óng góp
       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
@@ -1856,21 +1879,22 @@ vi:
       m away: cách %{count} m
       mapper since: "Tham gia:"
       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
-      my comments: bình luận của tôi
-      my diary: nhật ký của tôi
-      my edits: đóng góp của tôi
-      my notes: ghi chú bản đồ của tôi
-      my settings: tùy chọn
-      my traces: tuyến đường của tôi
+      my comments: Bình luận của Tôi
+      my diary: Nhật ký của Tôi
+      my edits: Đóng góp của Tôi
+      my notes: Ghi chú của Tôi
+      my profile: Trang của Tôi
+      my settings: Tùy chọn
+      my traces: Tuyến đường của Tôi
       nearby users: Người dùng khác ở gần
       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
       new diary entry: mục nhật ký mới
-      no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
+      no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
-      notes: ghi chú bản đồ
+      notes: Ghi chú trên Bản đồ
       oauth settings: thiết lập OAuth
-      remove as friend: hủy kết nối bạn
+      remove as friend: Hủy Kết Bạn
       role: 
         administrator: Người dùng này là quản lý viên
         grant: 
@@ -1880,14 +1904,14 @@ vi:
         revoke: 
           administrator: Rút quyền quản lý viên
           moderator: Rút quyền điều hành viên
-      send message: gửi t
+      send message: Gửi T
       settings_link_text: tùy chọn
       spam score: "Điểm số Spam:"
       status: "Trạng thái:"
-      traces: tuyến đường
+      traces: Tuyến đường
       unhide_user: hiện tài khoản này
       user location: Vị trí của người dùng
-      your friends: Người bạn của bạn
+      your friends: Bạn bè của bạn
   user_block: 
     blocks_by: 
       empty: "%{name} chưa cấm ai."