]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blobdiff - config/potlatch/locales/vi.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2010-02-27)
[rails.git] / config / potlatch / locales / vi.yml
index 783059eace60333254de4ee9a2f817d7570b75e4..7650b48b908babd631a8b454e111118b074cd12e 100644 (file)
@@ -33,6 +33,7 @@ vi:
   advanced_tooltip: Tác vụ sửa đổi nâng cao
   advanced_undelete: Phục hồi
   advice_bendy: Quá quanh co để thẳng ra (SHIFT để ép)
+  advice_conflict: "Xung đột với máy chủ: có lẽ cần phải lưu lần nữa"
   advice_deletingpoi: Đang xóa địa điểm (Z để hủy bỏ)
   advice_deletingway: Đang xóa lối (Z để hủy bỏ)
   advice_microblogged: Đã cập nhật trạng thái $1 của bạn
@@ -90,6 +91,7 @@ vi:
   hint_saving: đang lưu dữ liệu
   hint_saving_loading: đang tải/lưu dữ liệu
   inspector: Bộ Kiểm tra
+  inspector_duplicate: Bản sao của
   inspector_in_ways: Số lối
   inspector_latlon: "Vĩ độ $1\nKinh độ $2"
   inspector_locked: Đang khóa
@@ -101,6 +103,7 @@ vi:
   inspector_way_connects_to_principal: Nối liền $1 $2 và $3 $4 khác
   inspector_way_nodes: $1 nốt
   inspector_way_nodes_closed: $1 nốt (đóng)
+  loading: Đang tải…
   login_pwd: "Mật khẩu:"
   login_retry: Không nhận ra tài khoản đăng ký của bạn. Vui lòng thử lần nữa.
   login_title: Không thể đăng nhập
@@ -128,7 +131,9 @@ vi:
   option_layer_ooc_25k: "Anh lịch sử: 1:25k"
   option_layer_ooc_7th: "Anh lịch sử: lần in 7"
   option_layer_ooc_npe: "Anh lịch sử: NPE"
+  option_layer_ooc_scotland: "Anh lịch sử: Scotland"
   option_layer_osmarender: OSM – Osmarender
+  option_layer_streets_haiti: "Haiti: tên đường sá"
   option_layer_tip: Chọn nền để hiển thị
   option_limitways: Báo trước khi tải nhiều dữ liệu
   option_microblog_id: "Tên tiểu blog:"
@@ -146,6 +151,7 @@ vi:
   preset_icon_cafe: Quán cà phê
   preset_icon_cinema: Rạp phim
   preset_icon_convenience: Tiệm tạp hoá
+  preset_icon_disaster: Tòa nhà Haiti
   preset_icon_fast_food: Nhà hàng ăn nhanh
   preset_icon_ferry_terminal: Phà
   preset_icon_fire_station: Trạm cứu hỏa
@@ -187,6 +193,11 @@ vi:
   retry: Thử lại
   revert: Lùi lại
   save: Lưu
+  tags_backtolist: Quay lại danh sách
+  tags_descriptions: Miêu tả “$1”
+  tags_findatag: Tìm kiếm thẻ
+  tags_matching: Các thẻ phổ biến trùng hợp với “$1”
+  tags_typesearchterm: "Nhập từ để tìm kiếm:"
   tip_addrelation: Xếp vào quan hệ
   tip_addtag: Thêm thẻ mới
   tip_alert: Đã gặp lỗi - nhấn để xem chi tiết