Localisation updates from translatewiki.net (2009-12-03)
[rails.git] / config / potlatch / locales / pl.yml
index 80e74c80dea7c5fa3af7e29dad8bdfb8f5feff69..f1e144c1ef8752cd22f82f45d69dd038cd556407 100644 (file)
@@ -1,12 +1,15 @@
 # Messages for Polish (Polski)
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: syck
+# Author: BdgwksxD
 # Author: Sp5uhe
 # Author: Yarl
 pl: 
   a_poi: $1 punkt POI
   a_way: $1 drogę
   action_addpoint: dodanie punktu na końcu drogi
+  action_cancelchanges: anulowanie zmian do
+  action_changeway: zmiany drogi
   action_createparallel: tworzenie równoległej drogi
   action_createpoi: utworzenie POI
   action_deletepoint: usunięcie punktu
@@ -16,60 +19,119 @@ pl:
   action_movepoint: przesunięcie punktu
   action_moveway: przesunięcie drogi
   action_pointtags: ustawienie znacznika dla punktu
+  action_poitags: ustawianie tagów na punkcie POI
+  action_reverseway: Cofanie drogi
   action_revertway: przywrócenie drogi
   action_splitway: dzielenie drogi
   action_waytags: ustawienie znacznika dla drogi
-  advanced: Zaawansow.
+  advanced: Zaawansowane
   advanced_close: Zamknij zestaw zmian
   advanced_history: Historia drogi
   advanced_inspector: Inspektor
   advanced_maximise: Maksymalizuj okno
   advanced_minimise: Minimalizuj okno
   advanced_parallel: Równoległa droga
+  advanced_tooltip: Działania zaawansowanej edycji
   advanced_undelete: Odtwórz
+  advice_bendy: Zbyt pochylone, aby wyprostować (SHIFT, aby zmusić)
   advice_deletingpoi: Punkt POI usunięty (Z, aby cofnąć)
   advice_deletingway: Droga usunięta (Z, aby cofnąć)
+  advice_nocommonpoint: Drogi nie mają podzielonego wspólnego punktu
+  advice_revertingpoi: Przywrócono do ostatnio zapisanego punktu POI (Z, aby cofnąć)
+  advice_revertingway: Przywrócono do ostatnio zapisanej drogi (Z, aby cofnąć)
   advice_tagconflict: Znaczniki nie pasują do siebie - proszę sprawdzić (Z, aby cofnąć)
+  advice_toolong: Zbyt długa droga, aby odblokować - rozdziel do krótszych dróg
   advice_uploadempty: Brak danych do przesłania
   advice_uploadfail: Przesyłanie zatrzymane
   advice_uploadsuccess: Dane zostały przesłane
   advice_waydragged: Droga przesunięta (Z, aby cofnąć)
   cancel: Anuluj
   closechangeset: Zamykanie zestawu zmian
+  conflict_download: Pobierz swoją wersję
+  conflict_overwrite: Zastąp tą wersję
+  conflict_poichanged: Od rozpoczęcia edycji, ktoś zmienił punkt $1$2
+  conflict_relchanged: Od rozpoczęcia edycji, ktoś zmienił relację $1$2.
+  conflict_visitpoi: Kliknij 'OK', aby pokazać punkt.
+  conflict_visitway: Kliknij 'OK' aby pokazać drogę.
+  conflict_waychanged: Po rozpoczęciu edytowania, ktoś zmienił drogę $1$2.
   createrelation: Utwórz nową relację
   custom: "Własne:"
   delete: Usuń
+  deleting: usuwanie
   drag_pois: Przeciągnij i upuść punkty użyteczności publicznej
   editinglive: Edycja na żywo
   editingoffline: Edycja offline
+  emailauthor: \n\nProsimy o e-mail richard\@systemeD.net z raportem o błędach, mówiących co teraz robisz.
+  error_anonymous: Nie możesz się skontaktować z anonimowym maperem.
+  error_connectionfailed: Przepraszamy - połączenie z serwerem OpenStreetMap zostało przerwane. Niezapisane zmiany zostały utracone. \n\nCzy chcesz spróbować ponownie?
+  error_nopoi: Nie można znaleźć punktu POI (może jest za daleko?) więc nie można cofnąć.
+  error_nosharedpoint: Drogi $1 i $2 nie mają więcej wspólnych punktów,  więc nie mogę cofnąć podzielonego.
+  error_noway: Nie można znaleźć drogi $1 (może jest za daleko?), więc nie mogę cofnąć.
+  error_readfailed: Przepraszamy - serwer OpenStreetMap nie odpowiedział na pytanie o dane. \n\nCzy chcesz spróbować ponownie?
   existingrelation: Dodaj do istniejącej relacji
   findrelation: Znajdź relację zawierającą
+  gpxpleasewait: Poczekaj chwilę, gdy ślad GPX jest przetwarzany.
+  heading_drawing: Rysowanie
   heading_introduction: Wstęp
+  heading_pois: Pierwsze kroki
+  heading_quickref: Szybkie odniesienie
   heading_surveying: Badanie
+  heading_tagging: Tagowanie
+  heading_troubleshooting: Rozwiązywanie problemów
   help: Pomoc
+  hint_drawmode: kliknij, aby dodać punkt\n, kliknij dwa razy/Return\n, aby zakończyć rysowanie linii
+  hint_latlon: "Szer. $1\nDł. $2"
   hint_loading: wczytywanie danych
+  hint_overendpoint: nad punktem końcowym ($1)\nkliknij, aby dołączyć\nkliknij shift, aby włączyć
+  hint_overpoint: powyżej punktu ($1) kliknij aby dołączyć
+  hint_pointselected: punkt zaznaczony\n(kliknij Shift, aby\nzacząć rysowanie nowej linii)
   hint_saving: zapisywanie danych
+  hint_saving_loading: wczytywanie/zapisywanie danych
   inspector: Inspektor
+  inspector_in_ways: W drogach
   inspector_latlon: "Szer. $1\nDł. $2"
+  inspector_locked: Zablokowane
+  inspector_node_count: ($1 razy)
+  inspector_not_in_any_ways: Nic w każdych drogach (POI)
   inspector_unsaved: Niezapisane
   inspector_uploading: (przesyłanie)
+  inspector_way_connects_to: Łączenia do $1 dróg
   inspector_way_connects_to_principal: "Połączenia: $1 $2 oraz $3 innych $4"
+  inspector_way_nodes: $1 węzłów
+  inspector_way_nodes_closed: $1 węzłów (zamknięte)
   login_pwd: Hasło
+  login_retry: Twoja strona logowania nie została uznana. Spróbuj ponownie.
   login_title: Błąd logowania
   login_uid: Nazwa użytkownika
   mail: Wiadomość
   more: Więcej
+  newchangeset: "Spróbuj ponownie: Potlatch uruchomi nowy zestaw zmian."
+  "no": Nie
   nobackground: Bez tła
+  norelations: Brak relacji na obecnym obszarze
+  offset_broadcanal: Szeroka, kanałowa ścieżka holownicza
+  offset_choose: Wybierz tło (m)
+  offset_dual: Droga dwupasmowa (D2)
+  offset_motorway: Autostrada (D3)
+  offset_narrowcanal: Wąskie, kanałowe ścieżki holownicze
   ok: OK
   openchangeset: Otwieranie zestawu zmian
   option_custompointers: Pióro i rączka jako wskaźniki
+  option_external: "Rozpoczęcie zewnętrzne:"
   option_fadebackground: Przyciemnione tło
   option_layer_cycle_map: OSM – mapa rowerowa
   option_layer_maplint: OSM - Maplint (błędy)
   option_layer_nearmap: "Australia: NearMap"
+  option_layer_ooc_25k: "Mapa historyczna Wielkiej Brytanii: 1:25k"
+  option_layer_ooc_7th: "Mapa historyczna Wielkiej Brytanii: 7th"
+  option_layer_ooc_npe: "Mapa historyczna Wielkiej Brytanii: NPE"
   option_layer_tip: Wybierz tło
+  option_limitways: Ostrzegaj, gdy wczytuje się dużo danych
   option_noname: Wyróżnij nienazwane drogi
   option_photo: Obraz KML
+  option_thinareas: Użyj cieńszych linii dla większych obszarów
+  option_thinlines: Używaj cieńszych linii na wszystkich skalach
+  option_tiger: Wyróżnij zmiany TIGER
   option_warnings: Pokazuj pływające uwagi
   point: Punkt
   preset_icon_airport: Lotnisko
@@ -98,32 +160,52 @@ pl:
   preset_icon_taxi: Postój taksówek
   preset_icon_telephone: Telefon
   preset_icon_theatre: Teatr
+  preset_tip: Wybierz z menu gotowych tagów opisujących $1
   prompt_addtorelation: Dodaj $1 do relacji
   prompt_changesetcomment: Opisz wykonane zmiany
+  prompt_closechangeset: Zamknij edycję $1
   prompt_createparallel: Tworzenie równoległej drogi
   prompt_editlive: Edytuj na żywo
   prompt_editsave: Edytuj offline
   prompt_helpavailable: Jesteś nowym użytkownikiem? Pomoc odnajdziesz w lewym dolnym rogu.
+  prompt_launch: Uruchom zewnętrzne URL
+  prompt_live: W edycji na żywo, każdy element, który zmienisz zostanie natychmiast zapisany w bazie danych OpenStreetMap - to nie jest zalecane dla początkujących. Czy na pewno?
+  prompt_manyways: Ten obszar jest bardzo szczegółowy i będzie długi czas ładowania. Czy chcesz zbliżyć mapę?
   prompt_revertversion: "Cofnij do wcześniej zapisanej wersji:"
   prompt_savechanges: Zapisz zmiany
+  prompt_taggedpoints: Niektóre z punktów na tej drodze są opisane. Czy na pewno chcesz usunąć?
   prompt_track: Konwersja śladów GPS na drogi
   prompt_unlock: Kliknij, aby otworzyć
   prompt_welcome: Witaj w OpenStreetMap!
+  retry: Spróbuj ponownie
   revert: Cofnij
   save: Zapisz
   tip_addrelation: Dodaj do relacji
   tip_addtag: Dodaj nowy znacznik
   tip_alert: Wystąpił błąd – kliknij, aby dowiedzieć się więcej
+  tip_anticlockwise: Okrężna droga przeciwna do wskazówek zegara - kliknij, aby cofnąć
+  tip_clockwise: Okrężna droga zgodna z wskazówkami zegara - kliknij, aby cofnąć
   tip_direction: Kierunek drogi – kliknij aby odwrócić
   tip_gps: Pokaż ścieżki GPS (G)
   tip_noundo: Nie ma niczego do wycofania
   tip_options: Ustaw opcje (wybierz mapę tła)
   tip_photo: Ładuj zdjęcia
+  tip_presettype: Wybierz jaki gotowy typ ma być wyświetlany w menu.
+  tip_repeattag: Powtórz tagi z wcześniejszej zaznaczonej drogi (R)
+  tip_revertversion: Wybierz datę do powrotu do
   tip_selectrelation: Dodaj do wybranej drogi
   tip_splitway: Podziel drogę w zaznaczonym punkcie (X)
   tip_tidy: Uporządkuj punkty na trasie (T)
   tip_undo: Cofnij $1 (Z)
   uploading: Przesyłanie...
+  uploading_deleting_pois: Usuwanie punktów POI
+  uploading_deleting_ways: Usuwanie dróg
+  uploading_poi: Przesyłanie POI $1
+  uploading_poi_name: Przesyłanie punktów POI $1, $2
+  uploading_relation: Przesyłanie relacji $1
   uploading_relation_name: Przesyłanie relacji $1, $2
+  uploading_way: Przesyłanie drogi $1
   uploading_way_name: Przesyłanie drogi $1, $2
+  warning: Uwaga!
   way: Droga
+  "yes": Tak