Localisation updates from translatewiki.net (2009-12-03)
[rails.git] / config / potlatch / locales / vi.yml
index a79cf14a1e3ea07b7cd5770d3f3e3dcf2fab7326..d7911cd785d120c4e99e06c9e86b6eebbb2fd1f9 100644 (file)
@@ -40,7 +40,6 @@ vi:
   advice_revertingway: Đang lùi lối về phiên bản trước (Z để hủy bỏ)
   advice_tagconflict: Các thẻ không hợp – xin kiểm tra lại
   advice_toolong: Dài quá không thể mở khóa – xin chia cắt nó thành các lối ngắn hơn
   advice_revertingway: Đang lùi lối về phiên bản trước (Z để hủy bỏ)
   advice_tagconflict: Các thẻ không hợp – xin kiểm tra lại
   advice_toolong: Dài quá không thể mở khóa – xin chia cắt nó thành các lối ngắn hơn
-  advice_twatted: Đã cập nhật trạng thái Twitter
   advice_uploadempty: Không có gì để tải lên
   advice_uploadfail: Việc tải lên bị thất bại
   advice_uploadsuccess: Tất cả dữ liệu được tải lên thành công
   advice_uploadempty: Không có gì để tải lên
   advice_uploadfail: Việc tải lên bị thất bại
   advice_uploadsuccess: Tất cả dữ liệu được tải lên thành công
@@ -68,7 +67,6 @@ vi:
   error_nosharedpoint: Các lối $1 và $2 không còn cắt ngang nhau tại điểm nào, nên không thể lùi lại việc chia cắt lối.
   error_noway: Không tìm thấy $1 (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
   error_readfailed: Rất tiếc, máy chủ OpenStreetMap không phản ứng lời yêu cầu dữ liệu.\n\nBa.n có muốn thử lại không?
   error_nosharedpoint: Các lối $1 và $2 không còn cắt ngang nhau tại điểm nào, nên không thể lùi lại việc chia cắt lối.
   error_noway: Không tìm thấy $1 (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
   error_readfailed: Rất tiếc, máy chủ OpenStreetMap không phản ứng lời yêu cầu dữ liệu.\n\nBa.n có muốn thử lại không?
-  error_twitter_long: "Việc đăng lên Twitter bị thất bại:\nMã HTTP: $1\nThông điệp lỗi: $2\nLỗi Twitter: $3"
   existingrelation: Xếp vào quan hệ đã tồn tại
   findrelation: Tìm kiếm quan hệ chứa
   gpxpleasewait: Xin chờ, đang xử lý tuyến đường GPX.
   existingrelation: Xếp vào quan hệ đã tồn tại
   findrelation: Tìm kiếm quan hệ chứa
   gpxpleasewait: Xin chờ, đang xử lý tuyến đường GPX.
@@ -136,8 +134,6 @@ vi:
   option_thinareas: Vẽ đường khung hẹp cho khu vực
   option_thinlines: Hiện đường hẹp ở các tỷ lệ
   option_tiger: Tô sáng dữ liệu TIGER chưa sửa
   option_thinareas: Vẽ đường khung hẹp cho khu vực
   option_thinlines: Hiện đường hẹp ở các tỷ lệ
   option_tiger: Tô sáng dữ liệu TIGER chưa sửa
-  option_twitterid: "Tên Twitter:"
-  option_twitterpwd: "Mật khẩu Twitter:"
   option_warnings: Nổi các cảnh báo
   point: Điểm
   preset_icon_airport: Sân bay
   option_warnings: Nổi các cảnh báo
   point: Điểm
   preset_icon_airport: Sân bay
@@ -181,7 +177,6 @@ vi:
   prompt_savechanges: Lưu các thay đổi
   prompt_taggedpoints: Một số điểm trên lối này đã được gắn thẻ. Bạn có chắc muốn xóa nó?
   prompt_track: Chuyển đổi tuyến đường GPS thành các lối (khóa) để sửa đổi.
   prompt_savechanges: Lưu các thay đổi
   prompt_taggedpoints: Một số điểm trên lối này đã được gắn thẻ. Bạn có chắc muốn xóa nó?
   prompt_track: Chuyển đổi tuyến đường GPS thành các lối (khóa) để sửa đổi.
-  prompt_twitter: Đăng lên Twitter (còn $1)
   prompt_unlock: Nhấn chuột để mở khóa
   prompt_welcome: Hoan nghênh bạn đã đến OpenStreetMap!
   retry: Thử lại
   prompt_unlock: Nhấn chuột để mở khóa
   prompt_welcome: Hoan nghênh bạn đã đến OpenStreetMap!
   retry: Thử lại