]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
Or maybe this one. #2279. Ugh.
authorRichard Fairhurst <richard@systemed.net>
Thu, 17 Sep 2009 00:51:45 +0000 (00:51 +0000)
committerRichard Fairhurst <richard@systemed.net>
Thu, 17 Sep 2009 00:51:45 +0000 (00:51 +0000)
config/potlatch/localised/cs/localised.yaml [new file with mode: 0644]

diff --git a/config/potlatch/localised/cs/localised.yaml b/config/potlatch/localised/cs/localised.yaml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e2a2cf8
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,97 @@
+"action_createpoi": vytváření bodu zájmu (POI)
+"hint_pointselected": vybrán bod\n(shift-klik na bod\nzačne novou cestu)
+"action_movepoint": posouvám bod
+"hint_drawmode": přidej bod kliknutím\ndvojklik/Enter\nukončí cestu
+"hint_overendpoint": "koncový bod:\nkliknutí pro napojení,\nshift-klik cesty sloučí"
+"hint_overpoint": bod cesty:\nkliknutím cestu napojíte"
+"gpxpleasewait": "Počkejte prosím: Zpracovávám GPX cestu"
+"revert": Vrátit zpět
+"cancel": Zrušit
+"prompt_revertversion": "Vrátit se ke dříve uložené verzi:"
+"tip_revertversion": "Vyberte verzi, ke které se chcete vrátit:"
+"action_movepoi": posunutí bodu záju (POI)
+"tip_splitway": Rozdělit cestu ve vybraném bodě (X)
+"tip_direction": Směr cesty (kliknutím otočíte)
+"tip_clockwise": Po směru hodinových ručiček (kliknutím otočíte směr kruhové cesty)
+"tip_anticlockwise": Proti směru hodinových ručiček (kliknutím otočíte směr kruhové cesty)
+"tip_noundo": Není, co vzít zpět
+"action_mergeways": sloučení dvou cest
+"tip_gps": Zobrazit GPX stopy (GPS logy) (G)
+"tip_options": Možnosti (vyberte si mapu na pozadí)
+"tip_addtag": Přidat tag
+"tip_addrelation": Přidat do relace
+"tip_repeattag": Nastavit tagy předtím vybrané cesty(R)
+"tip_alert": Vyskyla se chyba - pro více informací klikněte
+"hint_toolong": "cesta je příliš dlouhá:\nrozdělte cestu na několik\nkratších úseků"
+"hint_loading": načítám cesty
+"prompt_welcome": Vítejte na OpenStreetMap
+"prompt_introduction": "Klikněte jedno z tlačítek níže. Kliknutím na 'Start' začnete rovnou editovat mapu - změny se  projeví většinou při pravidelné úterní aktualizaci. Tlačítko 'Pískoviště' nastaví tréninkový režim, kdy se vaše změny nebudou ukládat a vy si budete moci editaci vyzkoušet na nečisto.\n\nTři hlavní pravidla projektu OpenStreetMap:\n\n"
+"prompt_dontcopy": Nekopírujte z ostatních map - neporušujte autorská práva
+"prompt_accuracy": Buďtě přesní - mapujte jen místa, kde jste skutečně byli
+"prompt_enjoy": A hlavně, bavte se!
+"dontshowagain": Příště tuto zprávu nezobrazovat
+"prompt_start": Začít editovat
+"prompt_practise": Tréninkový mód - změny se nebudou ukládat.
+"practicemode": Tréninkový mód
+"help": Nápověda
+"prompt_help": Seznamte se s Potlatchem, tímto mapovým editorem
+"track": Trasovat
+"prompt_track": Převede vaši GPS stopu na (uzamčené) cesty, které následně můžete upravit.
+"action_deletepoint": odstraňuji bod
+"deleting": deleting
+"action_cancelchanges": cancelling changes to
+"emailauthor": \n\nProsím pošlete e-mail na richard\@systemeD.net s bug-reportem a popisem toho, co jste právě dělali. Pokud nemluvíte anglicky, napište na talk-cz\@openstreetmap.org
+"error_connectionfailed": "Spojení s OpenStreetMap serverem selhalo. Vaše nedávné změny nemohly být uloženy.\n\nZkusit uložit změny znovu?"
+"option_background": "Pozadí:"
+"option_fadebackground": Zesvětlit pozadí
+"option_thinlines": Používat tenké linky ve všech měřítkách mapy
+"option_custompointers": Použít ukazatele kreslítka (pen) a ruky (hand)
+"tip_presettype": Zvolit skupinu předvoleb v menu.
+"action_waytags": úprava tagů cesty
+"action_pointtags": nastavit tagy uzlu
+"action_poitags": nastavit tagy bodu zájmu
+"action_addpoint": přidávání uzlu na konec cesty
+"add": Přidat
+"prompt_addtorelation": Přidat $1 k relace
+"prompt_selectrelation": Vyberte existující relaci, nebo vytvořte novou.
+"createrelation": Vytvořit novou relaci
+"tip_selectrelation": Přidat k vybrané cestě
+"action_reverseway": reversing a way
+"tip_undo": "Zpět: $1 (Z)"
+"error_noway": Cesta $1 nebyla nalezena, takže nelze vrátit zpět (možná jste posunuli mapu?).
+"error_nosharedpoint": Cesty $1 a $2 v současnosti nemaí společný bod, takže nemůžu vrátit zpět.
+"error_nopoi": Bod zájmu nebyl nalezen, takže nelze vrátit zpět (možná jste posunuli mapu?).
+"prompt_taggedpoints": Některé uzle této cesty mají tagy, opravdu smazat?
+"action_insertnode": přidávání uzle do cesty
+"action_splitway": rozděluji cestu
+"editingmap": Editace mapy
+"start": Start
+"play": Přehrát
+"delete": Smazat
+"a_way": $1 cestu
+"a_poi": $1 bod zájmu
+"action_moveway": přesunout cestu
+"way": Cesta
+"point": Bod
+"ok": Budiž
+"existingrelation": Přidat k existující relaci
+"findrelation": Najít relaci obsahující
+"norelations": V aktuální datech není žádná relace
+"advice_toolong": Příliš dlouhé pro odemčení - prosím rozdělte do kratších cest
+"advice_waydragged": Cesta posunuta (Z pro odvolání změny)
+"advice_tagconflict": Tagy nepasují - prosím zkontrolujte
+"advice_nocommonpoint": Cesty nesdílí společný bod
+"option_warnings": Zobrazovat plovoucí varování
+"reverting": vracím zpět
+"prompt_helpavailable": Nový uživatel editoru? Nápovědu najdete vpravo dole.
+"prompt_editsave": Ukládat najednou
+"prompt_editlive": Ukládat okamžitě
+"launch": Otevřít
+"prompt_launch": Otevřít externí webovou adresu?
+"editinglive": "Režim editace: okamžité ukládání"
+"openchangeset": Otevírám changeset
+"editingoffline": "Režim editace: uložení najednou"
+"save": Uložit změny
+"drag_pois": Klikněte a přetáhněte body zájmu (POI)
+"prompt_savechanges": Uložit změny
+"prompt_changesetcomment": "Napište shrnutí provedených změn:"