]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
Localisation updates from translatewiki.net (2009-10-18)
authorTranslatewiki <mediawiki-i18n@lists.wikimedia.org>
Sun, 18 Oct 2009 14:51:16 +0000 (14:51 +0000)
committerTranslatewiki <mediawiki-i18n@lists.wikimedia.org>
Sun, 18 Oct 2009 14:51:16 +0000 (14:51 +0000)
* re-sort en.yml and add a FIXME for leading whitespace

config/potlatch/locales/dsb.yml
config/potlatch/locales/en.yml
config/potlatch/locales/hr.yml
config/potlatch/locales/hsb.yml
config/potlatch/locales/id.yml
config/potlatch/locales/is.yml
config/potlatch/locales/pl.yml [new file with mode: 0644]
config/potlatch/locales/ru.yml

index b249767782616c28d8c729f08c1035d207fbc1c8..70847591829c8387c98377ff209e9cb51768641c 100644 (file)
@@ -78,12 +78,23 @@ dsb:
   heading_troubleshooting: Rozwězanje problemow
   help: Pomoc
   hint_drawmode: kliknuś, aby se dypk pśidał\ndwójcy kliknuś/zapódawańska tasta\naby se linija skóńcyła
+  hint_latlon: "šyrina $1\ndlinina $2"
   hint_loading: zacytuju se daty
   hint_overendpoint: nad kóńcnym dypkom ($1)\nklikni, aby pśizamknuł\nUmsch+kliknjenje, aby zjadnośił
   hint_overpoint: nad dypkom ($1)\nklikni, aby jen pśizamknuł
   hint_pointselected: dypk wubrany\n(Umsch+kliknjenje na dypk, aby se\nnowa linija zachopiła
   hint_saving: składuju se daty
   hint_saving_loading: zacytuju se/składuju se daty
+  inspector: Inspektor
+  inspector_in_ways: Na puśach
+  inspector_latlon: "Šyrina $1\nDlinina $2"
+  inspector_locked: Zastajony
+  inspector_not_in_any_ways: Nic na puśach (dypk zajma)
+  inspector_unsaved: Njeskłaźony
+  inspector_uploading: (nagraśe)
+  inspector_way_connects_to: Zwězuje z $1 puśami
+  inspector_way_nodes: $1 sukow
+  inspector_way_nodes_closed: $1 sukow (zacynjonych)
   login_pwd: "Gronidło:"
   login_retry: Twójo pśizjawjenje njejo se spóznało. Pšosym wopytaj hyšći raz.
   login_title: Pśizjawjenje njejo móžno było
@@ -103,6 +114,12 @@ dsb:
   option_custompointers: Pisakowe a rucne pokazowaki wužywaś
   option_external: "Eksterny start:"
   option_fadebackground: Slězynu póswětliś
+  option_layer_cycle_map: OSM - kórta za kólasowarjow
+  option_layer_maplint: OSM - Maplint (zmólki)
+  option_layer_ooc_25k: "Wjelika Britaniska historiski: 1:25k"
+  option_layer_ooc_7th: "Wjelika Britaniska historiski: 7th"
+  option_layer_ooc_npe: "Wjelika Britaniska historiski: NPE"
+  option_layer_tip: Slězynu wubraś
   option_noname: Drogi bźez mjenjow wuzwignuś
   option_photo: "Photo KML:"
   option_thinareas: Śańke linije za wurězki wužywaś
@@ -110,6 +127,33 @@ dsb:
   option_tiger: Njezměnjony TIGER wuzwignuś
   option_warnings: Znosowate warnowanja pokazaś
   point: Dypk
+  preset_icon_airport: Lětanišćo
+  preset_icon_bar: Bara
+  preset_icon_bus_stop: Busowe zastanišćo
+  preset_icon_cafe: Kafejownja
+  preset_icon_cinema: Kino
+  preset_icon_convenience: Minimark
+  preset_icon_fast_food: Pójědankarnja
+  preset_icon_ferry_terminal: Prama
+  preset_icon_fire_station: Wognjarnja
+  preset_icon_hospital: Chórownja
+  preset_icon_hotel: Hotel
+  preset_icon_museum: Muzeum
+  preset_icon_parking: Parkowanišćo
+  preset_icon_pharmacy: Aptejka
+  preset_icon_place_of_worship: Kultowe městno
+  preset_icon_police: Policajska stacija
+  preset_icon_post_box: Listowy kašćik
+  preset_icon_pub: Kjarcma
+  preset_icon_recycling: Wužywanje wótpadankow
+  preset_icon_restaurant: Gósćeńc
+  preset_icon_school: Šula
+  preset_icon_station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
+  preset_icon_supermarket: Supermark
+  preset_icon_taxi: Taksijowe městno
+  preset_icon_telephone: Telefon
+  preset_icon_theatre: Źiwadło
+  preset_tip: Z menija nastajonych atributow wubraś, kótarež wopisuju $1
   prompt_addtorelation: $1 relaciji pśidaś
   prompt_changesetcomment: "Zapódaj wopisanje swójich změnow:"
   prompt_closechangeset: Sajźbu změnow $1 zacyniś
@@ -144,4 +188,12 @@ dsb:
   tip_tidy: Dypki puśa rědowaś (T)
   tip_undo: $1 anulěrowaś (Z)
   uploading: Nagrawa se...
+  uploading_deleting_pois: Dypki zajma lašowaś
+  uploading_deleting_ways: Puśe lašowaś
+  uploading_poi: Nagrawa se dypk zajma $1
+  uploading_poi_name: Nagrawa se dypk zajma $1, $2
+  uploading_relation: Nagrawa se relacija $1
+  uploading_relation_name: Nagrawa se relacija $1, $2
+  uploading_way: Nagrawa se puś $1
+  uploading_way_name: Nagrawa se puś $1, $2
   way: Puś
index 6efd57a5ff9904bc13eea586176b07616087fa2e..267be77c5edb00f3b1fc68a2de951a75c919de4a 100644 (file)
@@ -86,18 +86,18 @@ en:
   hint_saving: saving data
   hint_saving_loading: loading/saving data
   inspector: Inspector
-  inspector_latlon: "Lat $1\nLon $2\n"
+  inspector_in_ways: In ways
+  inspector_latlon: "Lat $1\nLon $2\n" # FIXME: twn does not like leading whitespace.
+  inspector_locked: Locked
+  inspector_not_in_any_ways: Not in any ways (POI)
   inspector_unsaved: Unsaved
   inspector_uploading: (uploading)
-  inspector_not_in_any_ways: Not in any ways (POI)
-  inspector_in_ways: In ways
   inspector_way: $1
+  inspector_way_connects_to: Connects to $1 ways
+  inspector_way_connects_to_principal: Connects to $1 $2 and $3 other $4
   inspector_way_name: $1 ($2)
-  inspector_locked: Locked
   inspector_way_nodes: $1 nodes
   inspector_way_nodes_closed: $1 nodes (closed)
-  inspector_way_connects_to: Connects to $1 ways
-  inspector_way_connects_to_principal: Connects to $1 $2 and $3 other $4
   login_pwd: "Password:"
   login_retry: Your site login was not recognised. Please try again.
   login_title: Couldn't log in
@@ -117,15 +117,15 @@ en:
   option_custompointers: Use pen and hand pointers
   option_external: "External launch:"
   option_fadebackground: Fade background
-  option_layer_mapnik: OSM - Mapnik
-  option_layer_osmarender: OSM - Osmarender
-  option_layer_maplint: OSM - Maplint (errors)
   option_layer_cycle_map: OSM - cycle map
-  option_layer_ooc_npe: "UK historic: NPE"
-  option_layer_ooc_7th: "UK historic: 7th"
+  option_layer_maplint: OSM - Maplint (errors)
+  option_layer_mapnik: OSM - Mapnik
   option_layer_ooc_25k: "UK historic: 1:25k"
-  option_layer_yahoo: Yahoo!
+  option_layer_ooc_7th: "UK historic: 7th"
+  option_layer_ooc_npe: "UK historic: NPE"
+  option_layer_osmarender: OSM - Osmarender
   option_layer_tip: Choose the background to display
+  option_layer_yahoo: Yahoo!
   option_noname: Highlight unnamed roads
   option_photo: "Photo KML:"
   option_thinareas: Use thinner lines for areas
@@ -133,6 +133,33 @@ en:
   option_tiger: Highlight unchanged TIGER
   option_warnings: Show floating warnings
   point: Point
+  preset_icon_airport: Airport
+  preset_icon_bar: Bar
+  preset_icon_bus_stop: Bus stop
+  preset_icon_cafe: Cafe
+  preset_icon_cinema: Cinema
+  preset_icon_convenience: Convenience shop
+  preset_icon_fast_food: Fast food
+  preset_icon_ferry_terminal: Ferry
+  preset_icon_fire_station: Fire station
+  preset_icon_hospital: Hospital
+  preset_icon_hotel: Hotel
+  preset_icon_museum: Museum
+  preset_icon_parking: Parking
+  preset_icon_pharmacy: Pharmacy
+  preset_icon_place_of_worship: Place of worship
+  preset_icon_police: Police station
+  preset_icon_post_box: Postbox
+  preset_icon_pub: Pub
+  preset_icon_recycling: Recycling
+  preset_icon_restaurant: Restaurant
+  preset_icon_school: School
+  preset_icon_station: Rail station
+  preset_icon_supermarket: Supermarket
+  preset_icon_taxi: Taxi rank
+  preset_icon_telephone: Telephone
+  preset_icon_theatre: Theatre
+  preset_tip: Choose from a menu of preset tags describing the $1
   prompt_addtorelation: Add $1 to a relation
   prompt_changesetcomment: "Enter a description of your changes:"
   prompt_closechangeset: Close changeset $1
@@ -167,39 +194,12 @@ en:
   tip_tidy: Tidy points in way (T)
   tip_undo: Undo $1 (Z)
   uploading: Uploading...
+  uploading_deleting_pois: Deleting POIs
+  uploading_deleting_ways: Deleting ways
   uploading_poi: Uploading POI $1
   uploading_poi_name: Uploading POI $1, $2
-  uploading_way: Uploading way $1
-  uploading_way_name: Uploading way $1, $2
   uploading_relation: Uploading relation $1
   uploading_relation_name: Uploading relation $1, $2
-  uploading_deleting_pois: Deleting POIs
-  uploading_deleting_ways: Deleting ways
+  uploading_way: Uploading way $1
+  uploading_way_name: Uploading way $1, $2
   way: Way
-  preset_tip: Choose from a menu of preset tags describing the $1
-  preset_icon_school: School
-  preset_icon_restaurant: Restaurant
-  preset_icon_station: Rail station
-  preset_icon_airport: Airport
-  preset_icon_police: Police station
-  preset_icon_pharmacy: Pharmacy
-  preset_icon_fast_food: Fast food
-  preset_icon_fire_station: Fire station
-  preset_icon_hotel: Hotel
-  preset_icon_supermarket: Supermarket
-  preset_icon_post_box: Postbox
-  preset_icon_theatre: Theatre
-  preset_icon_ferry_terminal: Ferry
-  preset_icon_bus_stop: Bus stop
-  preset_icon_hospital: Hospital
-  preset_icon_convenience: Convenience shop
-  preset_icon_parking: Parking
-  preset_icon_recycling: Recycling
-  preset_icon_pub: Pub
-  preset_icon_cafe: Cafe
-  preset_icon_telephone: Telephone
-  preset_icon_cinema: Cinema
-  preset_icon_bar: Bar
-  preset_icon_museum: Museum
-  preset_icon_place_of_worship: Place of worship
-  preset_icon_taxi: Taxi rank
index 36fa24b5106ece2b54990d0f6215e7ce4ecd04e5..b052b57c466b70dd682241d3aab8f34237e60108 100644 (file)
@@ -78,12 +78,24 @@ hr:
   heading_troubleshooting: Rješavanje problema
   help: Pomoć
   hint_drawmode: klikni za dodavanje točke\ndupli-klik/Return\nza završetak linije
+  hint_latlon: "lat $1\nlon $2"
   hint_loading: učitavanje podataka
   hint_overendpoint: preko krajnje točke ($1)\nklikni za spajanje\nshift-klik za sjedinjenje (merge)
   hint_overpoint: Iznad točke $1)\nclick za spajanje
   hint_pointselected: točka izabrana\n(shift-click točku da\nzapočneš novu liniju)
   hint_saving: Spremanje podataka
   hint_saving_loading: učitavanje/spremanje podataka
+  inspector: Inspektor
+  inspector_in_ways: U putevima
+  inspector_latlon: "Lat $1\nLon $2"
+  inspector_locked: Zaključan
+  inspector_not_in_any_ways: Nema ni u jednom putu (POI)
+  inspector_unsaved: Nije spremljeno
+  inspector_uploading: (uploading)
+  inspector_way_connects_to: Spaja se na $1 puteva
+  inspector_way_connects_to_principal: Spaja se na $1 $2 i $3 drugi $4
+  inspector_way_nodes: $1 točke
+  inspector_way_nodes_closed: $1 točaka (zatvoren)
   login_pwd: "Lozinka:"
   login_retry: Prijava na site nije prepoznata. Pokušajte ponovo.
   login_title: Ne mogu se prijaviti
@@ -103,6 +115,9 @@ hr:
   option_custompointers: Koristi olovku i ručne pokazivače
   option_external: "Eksterno pokreni:"
   option_fadebackground: Izbljedi pozadinu
+  option_layer_cycle_map: OSM - biciklistička karta
+  option_layer_maplint: OSM - Maplint (greške)
+  option_layer_tip: Izaberite pozadinu za prikaz
   option_noname: Osvjetli neimenovane ceste
   option_photo: "Fotografija KML:"
   option_thinareas: Koristi take linije za područja
@@ -110,6 +125,33 @@ hr:
   option_tiger: Osvjetli nepromjenjeni TIGER
   option_warnings: Prikaži plutajuća upozorenja
   point: Točka
+  preset_icon_airport: Aerodrom
+  preset_icon_bar: Bar
+  preset_icon_bus_stop: Autobusno stajalište
+  preset_icon_cafe: Caffe bar
+  preset_icon_cinema: Kino
+  preset_icon_convenience: Trgovina (dućan)
+  preset_icon_fast_food: Fast food
+  preset_icon_ferry_terminal: Trajektni terminal
+  preset_icon_fire_station: Vatrogasna postaja
+  preset_icon_hospital: Bolnica
+  preset_icon_hotel: Hotel
+  preset_icon_museum: Muzej
+  preset_icon_parking: Parking
+  preset_icon_pharmacy: Ljekarna
+  preset_icon_place_of_worship: Crkva
+  preset_icon_police: Policijska postaja
+  preset_icon_post_box: Poštanski sandučić
+  preset_icon_pub: Pub
+  preset_icon_recycling: Reciklaža
+  preset_icon_restaurant: Restoran
+  preset_icon_school: Škola
+  preset_icon_station: Željeznički kolodvor
+  preset_icon_supermarket: Supermarket
+  preset_icon_taxi: Taxi
+  preset_icon_telephone: Telefon
+  preset_icon_theatre: Kazalište
+  preset_tip: Izaberite s izbora unaprijed napravljenih oznaka i opišite $1
   prompt_addtorelation: Dodaj $1 relaciji
   prompt_changesetcomment: "Ukucajte opis vaših promjena:"
   prompt_closechangeset: Zatvori changeset $1
@@ -144,4 +186,12 @@ hr:
   tip_tidy: Poredaj točke u putu (T)
   tip_undo: Poništi $1 (Z)
   uploading: Spremam...
+  uploading_deleting_pois: Brišem POI
+  uploading_deleting_ways: Brišem puteve
+  uploading_poi: Uploadiram POI $1
+  uploading_poi_name: Uploadiram POI $1, $2
+  uploading_relation: Upoloadiram relaciju $1
+  uploading_relation_name: Uploadiram relaciju $1, $2
+  uploading_way: Uploadiram put $1
+  uploading_way_name: Uploadiram put $1, $2
   way: Put
index e681ee3c58a6218b0f9454c63a9c65fc484e3015..42fb34fcc33dd137addaf4f4337dfea1dfedca9c 100644 (file)
@@ -78,12 +78,23 @@ hsb:
   heading_troubleshooting: Rozrisowanje problemow
   help: Pomoc
   hint_drawmode: Klikń, zo by dypk přidał\nklikń dwójce abo tłóč zapodawansku tastu, zo by liniju dokónčił
+  hint_latlon: "šěrokostnik $1\ndołhostnik  $2"
   hint_loading: daty začitać
   hint_overendpoint: Nad kónčnym dypkom ($1)\nklikń, zo by přizamknył\nUmsch+kliknjenje za zjednoćenje
   hint_overpoint: nad dypkom ($1)\nklikń, zo by jón přizamknył
   hint_pointselected: dypk wubrany\n(Umsch+kliknjenje na dypk\n, zo by nowu liniju započał)
   hint_saving: daty składować
   hint_saving_loading: daty začitać/składować
+  inspector: Inspektor
+  inspector_in_ways: Na pućach
+  inspector_latlon: "Šěrokostnik $1\nDołhostnik $2"
+  inspector_locked: Zawrjeny
+  inspector_not_in_any_ways: Nic na pućach (dypk zajima)
+  inspector_unsaved: Njeskładowany
+  inspector_uploading: (nahraće)
+  inspector_way_connects_to: Zwjazuje z $1 pućemi
+  inspector_way_nodes: $1 sukow
+  inspector_way_nodes_closed: $1 sukow (žačinjenych)
   login_pwd: "Hesło:"
   login_retry: Twoje wužiwarske mjeno njebu spoźnane. Prošu spytaj hišće raz.
   login_title: Přizjewjenje njemóžno
@@ -103,6 +114,12 @@ hsb:
   option_custompointers: Pisakowe a ručne pokazowaki wužiwać
   option_external: "Eksterny start:"
   option_fadebackground: Pozadk zeswětlić
+  option_layer_cycle_map: OSM - karta za kolesowarjow
+  option_layer_maplint: OSM - Maplint (zmylki)
+  option_layer_ooc_25k: "Wulka Britaniska historisce: 1:25k"
+  option_layer_ooc_7th: "Wulka Britaniska historisce: 7th"
+  option_layer_ooc_npe: "Wulka Britaniska historisce: NPE"
+  option_layer_tip: Pozadk wubrać
   option_noname: Dróhi bjez mjena wuzběhnyć
   option_photo: "Fotowy KML:"
   option_thinareas: Ćeńše linije za wobłuki wužiwać
@@ -110,6 +127,33 @@ hsb:
   option_tiger: Njezměnjeny TIGER wuzběhnyć
   option_warnings: Běžace warnowanja pokazać
   point: Dypk
+  preset_icon_airport: Lětanišćo
+  preset_icon_bar: Bara
+  preset_icon_bus_stop: Busowe zastanišćo
+  preset_icon_cafe: Kofejownja
+  preset_icon_cinema: Kino
+  preset_icon_convenience: Miniwiki
+  preset_icon_fast_food: Přikuski
+  preset_icon_ferry_terminal: Přewoz
+  preset_icon_fire_station: Wohnjostraža
+  preset_icon_hospital: Chorownja
+  preset_icon_hotel: Hotel
+  preset_icon_museum: Muzej
+  preset_icon_parking: Parkowanišćo
+  preset_icon_pharmacy: Lěkarnja
+  preset_icon_place_of_worship: Kultnišćo
+  preset_icon_police: Policajska straža
+  preset_icon_post_box: Listowy kašćik
+  preset_icon_pub: Korčma
+  preset_icon_recycling: Zwužitkowanje wotpadkow
+  preset_icon_restaurant: Hosćenc
+  preset_icon_school: Šula
+  preset_icon_station: Dwórnišćo, železniska stacija
+  preset_icon_supermarket: Superwiki
+  preset_icon_taxi: Taksijowe zastanišćo
+  preset_icon_telephone: Telefon
+  preset_icon_theatre: Dźiwadło
+  preset_tip: Z menija standardnych atributow wubrać, kotrež $1 wopisuja
   prompt_addtorelation: $1 relaciji přidać
   prompt_changesetcomment: "Zapodaj wopisanje swojich změnow:"
   prompt_closechangeset: Sadźbu změnow $1 začinić
@@ -144,4 +188,12 @@ hsb:
   tip_tidy: Dypki na puću rjadować (T)
   tip_undo: $1 cofnyć (Z)
   uploading: Nahrawa so...
+  uploading_deleting_pois: Dypki zajima zničić
+  uploading_deleting_ways: Puće zničić
+  uploading_poi: Nahrawa so dypk zajima $1
+  uploading_poi_name: Nahrawa so dypk zajima $1, $2
+  uploading_relation: Nahrawa so relacija $1
+  uploading_relation_name: Nahrawa so relacija $1, $2
+  uploading_way: Nahrawa so puć $1
+  uploading_way_name: Nahrawa so puć $1, $2
   way: Puć
index 3a398514fa054c36c78047586a048e92ef1a72a2..7071eac7244750d7b9ee4f51e329a2f1e52ca5bf 100644 (file)
@@ -9,6 +9,7 @@ id:
   action_deletepoint: menghapus sebuah titik
   advanced_maximise: Perbesar jendela
   advanced_minimise: Perkecil jendela
+  advice_deletingway: Menghapus jalan (Z untuk batal)
   advice_uploadempty: Tidak ada yang diunggah
   advice_uploadfail: Pengunggahan berhenti
   advice_uploadsuccess: Semua data sukses diunggah
@@ -24,6 +25,7 @@ id:
   hint_loading: memuat data
   inspector_locked: Terkunci
   inspector_unsaved: Tidak tersimpan
+  inspector_uploading: (mengunggah)
   login_pwd: "Kata kunci:"
   login_title: Tidak dapat masuk log
   login_uid: "Nama pengguna:"
index 90d4da71172b5750726b4a028a5a91fa91924e94..9e005d625e9fbb6ad8dd4994e72c85b20942cba3 100644 (file)
@@ -118,7 +118,7 @@ is:
   option_layer_cycle_map: OSM - Hjólakort
   option_layer_maplint: OSM - Villulag
   option_layer_mapnik: OSM - Aðalkort
-  option_layer_ooc_25k: "Bretland: 25k kort"
+  option_layer_ooc_25k: "Bretland: 1:25k kort"
   option_layer_ooc_7th: "Bretland: 7th kort"
   option_layer_ooc_npe: "Bretland: NPE kort"
   option_layer_tip: Veldu bakgrunnin til að sýna á kortinu
diff --git a/config/potlatch/locales/pl.yml b/config/potlatch/locales/pl.yml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3c9ed1d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,75 @@
+# Messages for Polish (Polski)
+# Exported from translatewiki.net
+# Export driver: syck
+# Author: Sp5uhe
+# Author: Yarl
+pl: 
+  action_createpoi: utworzenie POI
+  action_deletepoint: usunięcie punktu
+  action_mergeways: łączenie dwóch dróg
+  action_movepoi: przesunięcie POI
+  action_movepoint: przesunięcie punktu
+  action_moveway: przesunięcie drogi
+  action_pointtags: ustawienie tagu dla punktu
+  action_waytags: ustawienie tagu dla drogi
+  advanced: Zaawansowane
+  advanced_close: Zamknij zestaw zmian
+  advanced_inspector: Inspektor
+  advanced_maximise: Maksymalizuj okno
+  advanced_minimise: Minimalizuj okno
+  advanced_parallel: Równoległa droga
+  advanced_undelete: Odtwórz
+  advice_waydragged: Droga przesunięta (Z aby cofnąć)
+  cancel: Anuluj
+  closechangeset: Zamykanie zestawu zmian
+  createrelation: Utwórz nową relację
+  custom: "Własne:"
+  delete: Usuń
+  editinglive: Edycja na żywo
+  editingoffline: Edycja offline
+  heading_introduction: Wstęp
+  heading_surveying: Badanie
+  help: Pomoc
+  inspector: Inspektor
+  inspector_uploading: (przesyłanie)
+  login_pwd: "Hasło:"
+  login_uid: "Nazwa użytkownika:"
+  more: Więcej
+  nobackground: Bez tła
+  openchangeset: Otwieranie zestawu zmian
+  option_custompointers: Jako wskaźniki używaj pióro i rączkę
+  option_fadebackground: Przyciemnione tło
+  option_photo: "Obraz KML:"
+  point: Punkt
+  preset_icon_airport: Lotnisko
+  preset_icon_bus_stop: Przystanek
+  preset_icon_cafe: Kawiarnia
+  preset_icon_cinema: Kino
+  preset_icon_ferry_terminal: Prom
+  preset_icon_fire_station: Remiza strażacka
+  preset_icon_hospital: Szpital
+  preset_icon_museum: Muzeum
+  preset_icon_pharmacy: Apteka
+  preset_icon_place_of_worship: Miejsce kultu
+  preset_icon_post_box: Skrzynka
+  preset_icon_restaurant: Restauracja
+  preset_icon_school: Szkoła
+  preset_icon_station: Stacja kolejowa
+  preset_icon_taxi: Postój taxi
+  preset_icon_telephone: Telefon
+  prompt_changesetcomment: Opisz wykonane zmiany
+  prompt_createparallel: Tworzenie równoległej drogi
+  prompt_editlive: Edytuj na żywo
+  prompt_editsave: Edytuj offline
+  prompt_savechanges: Zapisz zmiany
+  prompt_welcome: Witaj w OpenStreetMap!
+  save: Zapisz
+  tip_addrelation: Dodaj do relacji
+  tip_addtag: Dodaj nowy tag
+  tip_direction: Kierunek drogi – kliknij aby odwrócić
+  tip_gps: Pokaż ścieżki GPS (G)
+  tip_options: Ustaw opcje (wybierz mapę tła)
+  tip_photo: Ładuj zdjęcia
+  tip_undo: Cofnij $1 (Z)
+  uploading: Przesyłanie...
+  way: Droga
index e873b1f06bc8ca5205b697de0ff3581950905a71..2e8d905ed89880e0c6cd24961f9ed6c9d6b36313 100644 (file)
@@ -94,8 +94,10 @@ ru:
   inspector_not_in_any_ways: Нет ни в одной линии (POI)
   inspector_unsaved: Не сохранено
   inspector_uploading: (передача на сервер)
+  inspector_way: $1
   inspector_way_connects_to: Соединено с $1 линиями
   inspector_way_connects_to_principal: Соединяет с $1 $2 и $3 другую $4
+  inspector_way_name: $1 ($2)
   inspector_way_nodes: точек ($1 шт.)
   inspector_way_nodes_closed: $1 точек (замкнуто)
   login_pwd: "Пароль:"
@@ -119,10 +121,13 @@ ru:
   option_fadebackground: Светлый фон
   option_layer_cycle_map: OSM - карта для велосипедистов
   option_layer_maplint: OSM - Maplint (ошибки)
-  option_layer_ooc_25k: Без копирайта (25k)
-  option_layer_ooc_7th: Без копирайта (7-ой)
-  option_layer_ooc_npe: Без копирайта (NPE)
+  option_layer_mapnik: OSM - Mapnik
+  option_layer_ooc_25k: "Исторически (анг.): 1:25k"
+  option_layer_ooc_7th: "Исторически (анг.): 7th"
+  option_layer_ooc_npe: "Исторически (анг.): NPE"
+  option_layer_osmarender: OSM - Osmarender
   option_layer_tip: Выберите фон
+  option_layer_yahoo: Yahoo!
   option_noname: Подсвечивать дороги без названий
   option_photo: "Фото KML:"
   option_thinareas: Использовать тонкие линии для зон