]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
Add Guadeloupean Creole French translation of web site. Closes #2255.
authorTom Hughes <tom@compton.nu>
Thu, 3 Sep 2009 21:31:34 +0000 (21:31 +0000)
committerTom Hughes <tom@compton.nu>
Thu, 3 Sep 2009 21:31:34 +0000 (21:31 +0000)
config/locales/gcf.yml [new file with mode: 0644]

diff --git a/config/locales/gcf.yml b/config/locales/gcf.yml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0d0ee70
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,261 @@
+gcf:
+  map:
+    view: "Kat"
+    edit: "Édité"
+    coordinates: "Sitiyasion"
+  browse:
+    changeset:
+      changeset: "Niméwo chanjeman : {{id}}"
+      download: "Téléchajé {{changeset_xml_link}} ouben {{osmchange_xml_link}}"
+      changesetxml: "Niméwo Chanjeman XML"
+      osmchangexml: "osmChanjeman XML"
+    changeset_details:
+      created_at: "Kréyé lè :"
+      closed_at: "Fini lè :"
+      belongs_to: "Sé ta :"
+      bounding_box: "karé limit :"
+      no_bounding_box: "Pa ti ni karé limit pou niméwo chanjeman la sa."
+      show_area_box: "Montré karé limit la"
+      box: "bwet"
+      has_nodes: "Ti ni sé {{count}} pwen la sa :"
+      has_ways: "Ti ni sé {{count}} lin la sa :"
+      has_relations: "Ti ni sé {{count}} rèlasion la sa:"
+    common_details:
+      edited_at: "Édité lè :"
+      edited_by: "Édité pa :"
+      version: "Vèsion :"
+      in_changeset: "Adan niméwo chanjeman :"
+    containing_relation:
+      entry: "Rèlasion {{relation_name}}"
+      entry_role: "Rèlasion {{relation_name}} (adan wol {{relation_role}})"
+    map:
+      loading: "Ka Chajé..."
+      deleted: "Fasé"
+    node_details:
+      part_of: "Adan:"
+    node_history:
+      node_history: "istwa Pwen"
+      download: "Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_details_link}}"
+      download_xml: "Chajé XML"
+      view_details: "Vwè plis biten"
+    node:
+      node: "Pwen"
+      node_title: "Pwen : {{node_name}}"
+      download: "Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_history_link}}"
+      download_xml: "Chajé XML"
+      view_history: "Vwè istwa la"
+    not_found:
+      sorry: "Woy, pa ti ni {{type}} èvè niméwo {{id}}."
+    paging_nav:
+      showing_page: "Paj la ka vin"
+      of: "a"
+    relation_details:
+      members: "Manm :"
+      part_of: "Adan :"
+    relation_history:
+      relation_history: "Istwa rèlasion"
+      relation_history_title: "Istwa rèlasion: {{relation_name}}"
+    start:
+      view_data: "Vwè sé doné la asi dènié kat la"
+      manually_select: "Chwazi manielman on dôt zonn"
+    start_rjs:
+      data_frame_title: "Doné"
+      zoom_or_select: "Gwosi ouben chwazi on zonn asi kat la pou vwèy"
+      drag_a_box: "Désiné on rektang asi kat la pou chwazi on zonn"
+      manually_select: "Chwazi manielman on dot zonn"
+      loaded_an_area_with_num_features: "Ou chwazi on zonn ki ti ni [[num_features]] éléman  adan. Ti ni onlo navigatè ki pa ka sipòté tou sa zafè. Yo ka travay mié lè yo ti ni mwens ki 100 zéléman pou vwè: Si ou di wi navigatè aw ka riské vini mòlòkoy ouben pwan pann. Si ou sèten ou vlé vwè sé doné la ou pé pijé bouton la ki an ba."
+      load_data: "Chajé sé doné la"
+      unable_to_load_size: "Pa ni moyen chajé sé doné la: karé limit la ka mèziré [[bbox_size]] y tro gran (y dwèt pli piti ki {{max_bbox_size}})"
+      loading: "Y ka chajé..."
+      show_history: "Vwè listwa la"
+      wait: "Atann..."
+      history_for_feature: "Istwa a [[feature]]"
+      details: "Plis bitin"
+      private_user: "Itilizatè privé"
+      edited_by_user_at_timestamp: "Édité pa [[user]] lè [[timestamp]]"
+  diary_entry:
+    new:
+      title: "Nouvel nèf an jounal la"
+    list:
+      new: "Nouvel nèf an jounal la"
+      new_title: "Mèt on nouvel nèf an jounal aw"
+      no_entries: "Pa ni nouvel an jounal aw"
+      recent_entries: "Nouvel fré:"
+      older_entries: "Nouvel rasi"
+      newer_entries: "Nouvel pi fré"
+    edit:
+      subject: "Sijè:"
+      body: "Mésaj:"
+      language: "Lang:"
+      location: "Ki koté:"
+      latitude: "Latitid:"
+      longitude: "Longitid:"
+      use_map_link: "Sèvi èvè kat la"
+      save_button: "Enrèjistré"
+      marker_text: "Ola jounal la ka koumansé"
+    no_such_entry:
+      heading: "Pa ti ni nouvel èvè niméwo la sa : {{id}}"
+      body: "Woy, pa ti ni pon nouvel adan jounal la ouben komantè èvè niméwo la sa {{id}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon."
+    no_such_user:
+      body: "Woy, Pa ti ni pon itilizatè non ay sé {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon."
+    diary_entry:
+      posted_by: "Sé {{link_user}} ki voyé sa , koté {{created}} i maké an {{language_link}}"
+      comment_link: "Palé asi nouvel la sa"
+      reply_link: "Réponn nouvel la sa"
+      comment_count:
+        one: "On Komantè"
+        other: "{{count}} Komantè"
+      edit_link: "Modifié nouvel la sa"
+    diary_comment:
+      comment_from: "Komantè a {{link_user}} koté {{comment_created_at}}"
+  layouts:
+    welcome_user: "Bienvini, {{user_link}}"
+    inbox: "Bwet a let ({{count}})"
+    logout: "Chapé"
+    log_in: "Rantré"
+    sign_up: "Enskriw"
+    view: "Vwè"
+    edit: "Modifié"
+    history: "Istwa sa ou fè"
+    export: "Voyé déwò"
+    gps_traces: "Chimen GPS"
+    user_diaries: "Jounal"
+    tag_line : "Lyannaj pou kat lib"
+    intro_1: "OpenStreetMap sé on lyannaj a moun kon vou pou fè on Kat lib tou pa tou asi la Tè."
+    intro_2: "OpenStreetMap ka pewmèt vou vwè, modifié, itilizé doné jéografik tou pa tou asi la Tè."
+    intro_3: "OpenStreetMap ka rété pou ayen aka {{ucl}} épi {{bytemark}}."
+    osm_offline: "Base a doné a OpenStreetMap dékonekté atchelman ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien."
+    osm_read_only: "Atchelman ou pé li selamn base a doné a OpenStreetMap ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien."
+    donate: "Ba OpenStreetMap on Fòs, {{link}} Pou fè matériel la vansé."
+    donate_link_text: "Bay Chabon"
+    help_wiki: "On ti pal &amp; Wiki(koman fè)"
+    news_blog: "Blog a nouvel"
+    shop: "Boutik"
+    sotm : 'Vini Zòt an konférans 2009 a OpenStreetMap, <a href="http://www.stateofthemap.org">The State of the Map</a>, 10-12 juyé  Amsterdanm!'
+    alt_donation: "Ba OpenStreetMap On Fòs"
+  notifier:
+    diary_comment_notification:
+      banner1: "*            Souplé pa réponn a mésaj la sa.             *"
+      banner2: "*           Sèvi èvè sit a OpenStreetMap pou réponn.           *"
+  site:
+    index:
+      js_1: "Ou ka sèvi èvè on navigatè ki pa ka sipòté Javascript ouben Javascript éten."
+      js_2: "OpenStreetMap ka sèvi èvè Javascript pou kat glisad."
+      js_3: "Si ou pé pa sèvi èvè Javascript, eséyé sèvi èvè<a href='http://tah.openstreetmap.org/Browse/'>navigatè fix a Tiles@Home</a>."
+      permalink: "Permalink"
+      license:
+        notice: "Asi lisans {{license_name}} pou {{project_name}} èvè moun ay."
+        license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
+        project_name: "projè OpenStreetMap"
+    edit:
+      not_public: "Ou pé pa réglé édision aw pou yo piblik."
+      not_public_description: "Pou modifié kat la fok édision aw piblik. Ou pé rann édision aw piblik asi {{user_page}}."
+      user_page_link: "paj_itilizatè"
+      anon_edits: "({{link}})"
+      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
+      anon_edits_link_text: "Ka y ni la."
+      flash_player_required: "Ou bizwen on lektè Flash pou itilizé Potlatch ki sé éditè Flash a OpenStreetMap. Ou pé<a href='http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash'>télécharjé Flash Player asi site a Adobe</a>. <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing'>Ni dot opsion</a> pour modifié OpenStreetMap."
+      potlatch_unsaved_changes: "Ou ti ni modifikasion ou pa anrègistré. (Pou anrègistré adan Potlatch, fow déséleksioné lin la ou pwen ou asiy la,si ou ka édité an mod list. Ouben kliké asi Anregistré si ou ti ni bouton la sa.)"
+    sidebar:
+      search_results: "Rézilta a chèché aw"
+      close: "Fèmé"
+    search:
+      search: "Chèché"
+      where_am_i: "Ki moun an yé?"
+      submit_text: "Voyé"
+      search_help: "Egzanp : 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', ouben 'biwo la poste owa Fodfrans' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Lòt Egzanp ...</a>"
+    key:
+      map_key: "Léjann a kat la"
+  user:
+    login:
+      heading: "Konekté"
+      please login: "Konectéw souplé ouben {{create_user_link}}."
+      create_account: "Kréyé kont aw"
+      email or username: "Adres imél ouben nom itilizaté aw :"
+      password: "Kòd aw: "
+      lost password link: "Ou pèd kòd aw?"
+      login_button: "Konektéw"
+    lost_password:
+      heading: "Ou pèd kòd aw?"
+      email address: "Adres imél aw :"
+      new password button: "Voyé on nouvo kòd"
+    new:
+      heading: "Ouvè on kont itilizatè"
+      no_auto_account_create: "Malérezman, alè kilé, nou pé pa ouvè kont automatikman."
+      contact_webmaster: "Kontakté <a href='mailto:webmaster@openstreetmap.org'>mèt web la</a> pou y ouvè an kont baw - nou ké éséyé travay pli vit posib."
+      fill_form: "Ranpli fòmilè la aprè sa nou ké voyé an imél pou activé kont aw."
+      license_agreement: "Lè ou ka kréyé kont aw, ou ka aksepté kè tout travay aw voyé asi Openstreetmap.org evè tout doné kréyé èvè zouti konekté asi Openstreetmap.org asi lisans (y pa esklisif) <a href='http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/'>Creative Commons license (by-sa)</a>."
+      email address: "Adres imél : "
+      confirm email address: "konfimé adres imél : "
+      not displayed publicly : 'Sa pa vizib piblikman (Ay vwè<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section an email addresses">prencip an nou asi konfidansialité</a>)'
+      display name: "Non aw afiché : "
+      password: "Kòd : "
+      confirm password: "Konfirmé kòd aw: "
+      signup: "Enskriw"
+      flash create success message: "Itilizatè bien kréyé. Ay gadé imél konfirmasion, ou kay pé travay asi kat la adan on ti moman:-)<br /><br />Ou pé ké pé konektéw si ou pa konfirmé imél aw apré ou risivrè imél konfirmasion. <br /><br />Si ou ka itilizé on lojiciel kont spanm ka voyé kestion pou konfirmé si sé on moun aw, mété adan list a moun aw adres la sa: webmaster@openstreetmap.org paskè nou pé pa réponn tou sé imél la sa."
+    no_such_user:
+      body: "Malérezman, pa ti ni pon itilisatè èvè non la sa {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon."
+    view:
+      my diary: "Jounal an mwen"
+      new diary entry: "On dot nouvel an jounal la"
+      my edits: "Édision an mwen"
+      my traces: "Chimen an mwen"
+      my settings: "Opsion an mwen"
+      send message: "Voyé on mésaj"
+      diary: "Jounal"
+      edits: "Édision"
+      traces: "Chimen"
+      remove as friend: "Woté on zanmi"
+      add as friend: "Ajouté on zanmi"
+      mapper since: "Arpantè dèpi: "
+      user image heading: "Foto itilizatè"
+      delete image: "Woté on imaj"
+      upload an image: "Voyé on imaj"
+      add image: "Ajouté on imaj"
+      description : "Deskription"
+      user location: "Ola itilizatè yé"
+      no home location: "Pa ni pon koté défini."
+      if set location: "Si ou ka ba on koté ou yé, On bel ti kat ké aprarèt. Ou pé défini koté la ou yé la asi paj aw {{settings_link}}."
+      settings_link_text: "Opsion"
+      your friends: "Kanmarad aw"
+      no friends: "Ou poko ni pon zanmi"
+      km away: "{{count}} km"
+      nearby users: "Itilizatè owa aw : "
+      no nearby users: "Ou poko ni itilizatè owa aw."
+      change your settings: "Chanjé opsion aw"
+    friend_map:
+      your location: "Koté ou yé"
+      nearby mapper: "Arpantè owa aw: "
+    account:
+      my settings: "Mes options"
+      email never displayed publicly: "(Pa janmen maké piblikman)"
+      public editing:
+        heading: "Édision piblik: "
+        enabled: "Aktif. Y pa anonnim, y pé édité doné."
+        enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
+        enabled link text: "Ka sa yé?"
+        disabled: "Inaktif y pé pa édité doné ; tout édision pasé anonim."
+        disabled link text: "Poukwa an pé pa édité?"
+      profile description: "Deskripsion a profil la : "
+      home location: "La ou ka rété : "
+      no home location: "Ou po ko mèt la ou ka rété."
+      latitude: "Latitid: "
+      longitude: "Longitid: "
+      update home location on click: "Eskè y fo modifié la ou ka rété lè ou ka kliké asi kat la?"
+      save changes button: "Enrèjisré tout chanjman"
+      make edits public button: "Mèt tou sa an fè piblik"
+      return to profile: "Rouvin' asi pwofil la"
+      flash update success confirm needed: "Enfowmasion asi itilisatè la bien anrèjistré. Gadé bwet imél aw pou konfirmé adres nouvo imél aw"
+      flash update success: "Efowmasion asi itilisatè la bien anrejistré."
+    confirm:
+      heading: "Konfirmé kont a itilizatè la"
+      press confirm button: "Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé kont aw aktif menm."
+      button: "Konfirmé"
+    confirm_email:
+      heading: "Konfirmé chanjman a adres imél aw"
+      press confirm button: "Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé nouvo adres imél aw."
+      button: "Konfirmé"
+    set_home:
+      flash success: "La ou ka rété la bien anrèjistré"
+    go_public:
+      flash success: "Tou sa ou fè jis alè ki lé piblik ou pa otorizé édité."