]> git.openstreetmap.org Git - chef.git/blob - .gitignore
Use postgres 10 for OTRS
[chef.git] / .gitignore
1 .kitchen/
2 .kitchen.local.yml