Add SSH key for Jochen
[chef.git] / cookbooks / accounts / files / default / jochen / .ssh / authorized_keys
2014-11-24 Tom HughesAdd SSH key for Jochen