Use ruby 2.5 on Ubuntu 18.04
[chef.git] / .mailmap
2014-05-26 Tom HughesAdd mailmap