Update mediawiki to v1.26 branch
[chef.git] / .mailmap
2014-05-26 Tom HughesAdd mailmap