Switch wiki to ouroboros
[dns.git] / .gitignore
1 data/
2 json/
3 kml/
4 origins/