]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Merge branch 'master' into notes
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Deejay1
8 # Author: Nemo bis
9 # Author: Przemub
10 # Author: RafalR
11 # Author: Soeb
12 # Author: Sp5uhe
13 # Author: Woytecr
14 # Author: Wpedzich
15 # Author: Yarl
16 pl: 
17   activerecord: 
18     attributes: 
19       diary_comment: 
20         body: Treść
21       diary_entry: 
22         language: Język
23         latitude: Szerokość geograficzna
24         longitude: Długość geograficzna
25         title: Tytuł
26         user: Użytkownik
27       friend: 
28         friend: Znajomy
29         user: Użytkownik
30       message: 
31         body: Treść
32         recipient: Odbiorca
33         sender: Nadawca
34         title: Tytuł
35       trace: 
36         description: Opis
37         latitude: Szerokość geograficzna
38         longitude: Długość geograficzna
39         name: Nazwa
40         public: Publiczny
41         size: Rozmiar
42         user: Użytkownik
43         visible: Widoczny
44       user: 
45         active: Aktywny
46         description: Opis
47         display_name: Publiczna nazwa
48         email: E-mail
49         languages: Języki
50         pass_crypt: Hasło
51     models: 
52       acl: Lista ACL
53       changeset: Zestaw zmian
54       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
55       country: Państwo
56       diary_comment: Komentarz dziennika
57       diary_entry: Wpis w dzienniku
58       friend: Znajomy
59       language: Język
60       message: Wiadomość
61       node: Węzeł
62       node_tag: Znacznik węzła
63       notifier: Notifier
64       old_node: Wcześniejszy węzeł
65       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
66       old_relation: Stara relacja
67       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
68       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
69       old_way: Wcześniejsza droga
70       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
71       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
72       relation: Relacja
73       relation_member: Członek relacji
74       relation_tag: Znacznik relacji
75       session: Sesja
76       trace: Ślad
77       tracepoint: Punkt śladu
78       tracetag: Znacznik śladu
79       user: Użytkownik
80       user_preference: Preferencje użytkownika
81       user_token: Token użytkownika
82       way: Droga
83       way_node: Węzeł drogi
84       way_tag: Tag drogi
85   application: 
86     require_cookies: 
87       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
88     setup_user_auth: 
89       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
90       need_to_see_terms: Dostęp do API został czasowo zawieszony. Proszę się zalogować do interfejsu sieci, aby wyświetlić postanowienia. Nie musisz ich akceptować, ale chociaż przejrzeć.
91   browse: 
92     changeset: 
93       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
94       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
95       feed: 
96         title: Zestaw zmian %{id}
97         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
98       osmchangexml: XML w formacie osmChange
99       title: Zestaw zmian
100     changeset_details: 
101       belongs_to: "Należy do:"
102       bounding_box: "Obszar edycji:"
103       box: prostokąt
104       closed_at: "Zamknięto:"
105       created_at: "Utworzono:"
106       has_nodes: 
107         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
108         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
109         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
110       has_relations: 
111         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
112         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
113         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
114       has_ways: 
115         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
116         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
117         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
118       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
119       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
120     common_details: 
121       changeset_comment: "Komentarz:"
122       deleted_at: "Usunięte dnia:"
123       deleted_by: "Usunięte przez:"
124       edited_at: "Edytowano:"
125       edited_by: "Edytował(a):"
126       in_changeset: "W zestawie zmian:"
127       version: "Wersja:"
128     containing_relation: 
129       entry: Relacja %{relation_name}
130       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
131     map: 
132       deleted: Skasowano
133       edit: 
134         area: Edytuj obszar
135         node: Edytuj węzeł
136         relation: Edytuj relację
137         way: Edytuj drogę
138       larger: 
139         area: Zobacz obszar na większej mapie
140         node: Zobacz punkt na większej mapie
141         relation: Zobacz relację na większej mapie
142         way: Pokaż drogę na większej mapie
143       loading: Wczytywanie…
144     navigation: 
145       all: 
146         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
147         next_node_tooltip: Następny węzeł
148         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
149         next_way_tooltip: Następna droga
150         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
151         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
152         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
153         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
154       user: 
155         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika %{user}
156         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika %{user}
157         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika %{user}
158     node: 
159       download_xml: Ściągnij XML
160       edit: edytuj
161       node: Węzeł
162       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
163       view_history: zobacz historię zmian
164     node_details: 
165       coordinates: "Współrzędne:"
166       part_of: "Jest częścią:"
167     node_history: 
168       download_xml: Ściągnij XML
169       node_history: Historia zmian węzła
170       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
171       view_details: zobacz szczegóły
172     not_found: 
173       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
174       type: 
175         changeset: zestaw zmian
176         node: węzeł
177         relation: relacja
178         way: droga
179     paging_nav: 
180       of: z
181       showing_page: Widoczna jest strona
182     redacted: 
183       type: 
184         node: węzeł
185         relation: relacja
186         way: droga
187     relation: 
188       download_xml: Ściągnij XML
189       relation: Relacja
190       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
191       view_history: zobacz historię zmian
192     relation_details: 
193       members: "Zawiera:"
194       part_of: "Jest częścią:"
195     relation_history: 
196       download_xml: Ściągnij XML
197       relation_history: Historia zmian relacji
198       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
199       view_details: zobacz szczegóły
200     relation_member: 
201       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
202       type: 
203         node: Węzeł
204         relation: Relacja
205         way: Droga
206     start: 
207       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
208       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
209     start_rjs: 
210       data_frame_title: Dane
211       data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
212       details: Szczegóły
213       drag_a_box: Zaznacz myszą prostokąt na mapie, aby wybrać obszar
214       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez %{user} ostatni raz %{timestamp}
215       hide_areas: Ukryj obszary
216       history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
217       load_data: Załaduj dane
218       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
219       loading: Wczytywanie
220       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
221       object_list: 
222         api: Pobierz ten obszar z API
223         back: Wyświetlanie listy obiektów
224         details: Szczegóły
225         heading: Lista obiektów
226         history: 
227           type: 
228             node: Węzeł %{id}
229             way: Droga %{id}
230         selected: 
231           type: 
232             node: Węzeł %{id}
233             way: Droga %{id}
234         type: 
235           node: Węzeł
236           way: Droga
237       private_user: prywatny użytkownika
238       show_areas: Pokaż obszary
239       show_history: Pokaż zmiany
240       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
241       wait: Moment…
242       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
243     tag_details: 
244       tags: "Znaczniki:"
245       wiki_link: 
246         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
247         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
248       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
249     timeout: 
250       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
251       type: 
252         changeset: Zestaw zmian
253         node: węzeł
254         relation: relacja
255         way: droga
256     way: 
257       download_xml: Ściągnij XML
258       edit: edytuj
259       view_history: pokaż historię
260       way: Droga
261       way_title: "Droga: %{way_name}"
262     way_details: 
263       also_part_of: 
264         one: należy również do drogi %{related_ways}
265         other: należy również do dróg %{related_ways}
266       nodes: "Węzły:"
267       part_of: "Jest częścią:"
268     way_history: 
269       download_xml: Ściągnij XML
270       view_details: zobacz szczegóły
271       way_history: Historia zmian drogi
272       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
273   changeset: 
274     changeset: 
275       anonymous: Anonim
276       big_area: (duży)
277       no_comment: (brak)
278       no_edits: (brak edycji)
279       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
280       still_editing: (nadal edytowany)
281       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
282     changeset_paging_nav: 
283       next: Następna »
284       previous: « Poprzednia
285       showing_page: Strona %{page}
286     changesets: 
287       area: Obszar
288       comment: Komentarz
289       id: ID
290       saved_at: Zapisano
291       user: Użytkownik
292     list: 
293       description: Ostatnie zmiany
294       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
295       description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
296       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
297       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
298       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
299       empty_user_html: Wydaje się że jeszcze nie edytowałeś. By zacząć, przejrzyj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnik dla początkujących</a>.
300       heading: Zestawy zmian
301       heading_bbox: Zestawy zmian
302       heading_friend: Zestawy zmian
303       heading_nearby: Zestawy zmian
304       heading_user: Zestawy zmian
305       heading_user_bbox: Zestawy zmian
306       title: Zestawy zmian
307       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
308       title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
309       title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
310       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
311       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
312     timeout: 
313       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
314   diary_entry: 
315     comments: 
316       ago: "%{ago} temu"
317       comment: Komentarz
318       newer_comments: Nowsze komentarze
319       older_comments: Starsze komentarze
320       post: Wpis
321       when: Kiedy
322     diary_comment: 
323       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
324       confirm: Potwierdź
325       hide_link: Ukryj ten komentarz
326     diary_entry: 
327       comment_count: 
328         one: 1 komentarz
329         other: "%{count} komentarzy"
330       comment_link: Skomentuj ten wpis
331       confirm: Potwierdź
332       edit_link: Edytuj ten wpis
333       hide_link: Ukryj ten wpis
334       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
335       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
336     edit: 
337       body: "Treść:"
338       language: "Język:"
339       latitude: "Szerokość geograficzna:"
340       location: "Położenie:"
341       longitude: "Długość geograficzna:"
342       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
343       save_button: Zapisz
344       subject: "Temat:"
345       title: Edycja wpisu dziennika
346       use_map_link: na mapie
347     feed: 
348       all: 
349         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
350         title: Wpisy OpenStreetMap
351       language: 
352         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
353         title: Wpisy w języku %{language_name}
354       user: 
355         description: Ostatnie wpisy od %{user}
356         title: Wpisy dla %{user}
357     list: 
358       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
359       new: Nowy wpis do dziennika
360       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
361       newer_entries: Nowsze wpisy
362       no_entries: Brak wpisów dziennika
363       older_entries: Starsze wpisy
364       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
365       title: Dzienniki użytkowników
366       title_friends: Dzienniki znajomych
367       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
368       user_title: Dziennik dla %{user}
369     location: 
370       edit: Edytuj
371       location: "Położenie:"
372       view: Podgląd
373     new: 
374       title: Nowy wpis do dziennika
375     no_such_entry: 
376       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
377       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
378       title: Nie ma takiego wpisu
379     view: 
380       leave_a_comment: Zostaw komentarz
381       login: Zaloguj się
382       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
383       save_button: Zapisz
384       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
385       user_title: Dziennik dla %{user}
386   editor: 
387     default: Domyślnie (obecnie %{name})
388     potlatch: 
389       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
390       name: Potlatch 1
391     potlatch2: 
392       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
393       name: Potlatch 2
394     remote: 
395       description: JOSM albo Merkaartor
396       name: Remote Control
397   export: 
398     start: 
399       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
400       area_to_export: Obszar do eksportu
401       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
402       export_button: Eksportuj
403       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
404       format: Format
405       format_to_export: Format eksportu
406       image_size: Rozmiar obrazka
407       latitude: "Szer:"
408       licence: Licencja
409       longitude: "Dł:"
410       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
411       map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
412       max: max
413       options: Opcje
414       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
415       output: Wynik
416       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
417       scale: Skala
418       too_large: 
419         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
420         heading: Obszar zbyt duży
421       zoom: Zoom
422     start_rjs: 
423       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
424       change_marker: Zmień pozycję pinezki
425       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
426       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
427       export: Eksport
428       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
429       view_larger_map: Większy widok mapy
430   geocoder: 
431     description: 
432       title: 
433         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
434         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
435       types: 
436         cities: Miasta
437         places: Miejsca
438         towns: Miasta
439     direction: 
440       east: na wschód
441       north: na północ
442       north_east: na północny wschód
443       north_west: na północny zachód
444       south: na południe
445       south_east: na południowy wschód
446       south_west: na południowy zachód
447       west: na zachód
448     distance: 
449       one: ok. 1km
450       other: około %{count}km
451       zero: mniej niż 1km
452     results: 
453       more_results: Więcej wyników
454       no_results: Nie znaleziono
455     search: 
456       title: 
457         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
458         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
459         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
460         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
461         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
462         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
463     search_osm_nominatim: 
464       prefix: 
465         aeroway: 
466           aerodrome: Lotnisko
467           apron: Płyta postojowa
468           gate: Bramka
469           helipad: Helipad
470           runway: Pas startowy
471           taxiway: Droga kołowania
472           terminal: Terminal
473         amenity: 
474           WLAN: Dostęp do WiFi
475           airport: Lonisko
476           arts_centre: Centrum sztuki
477           artwork: Sztuka
478           atm: Bankomat
479           auditorium: Audytorium
480           bank: Bank
481           bar: Bar
482           bench: Ławka
483           bicycle_parking: Parking rowerowy
484           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
485           biergarten: Ogród piwny
486           brothel: Dom publiczny
487           bureau_de_change: Kantor
488           bus_station: Stacja autobusowa
489           cafe: Kawiarnia
490           car_rental: Wynajem samochodów
491           car_sharing: Dzielenie się samochodami
492           car_wash: Myjnia samochodowa
493           casino: Kasyno
494           charging_station: Stacja paliw
495           cinema: Kino
496           clinic: Przychodnia
497           club: Klub
498           college: Uczelnia
499           community_centre: Centrum społeczności
500           courthouse: Sąd
501           crematorium: Krematorium
502           dentist: Gabinet dentystyczny
503           doctors: Lekarze
504           dormitory: Bursa
505           drinking_water: Źródło wody pitnej
506           driving_school: Nauka jazdy
507           embassy: Ambasada
508           emergency_phone: Telefon alarmowy
509           fast_food: Fast Food
510           ferry_terminal: Terminal promowy
511           fire_hydrant: Hydrant
512           fire_station: Remiza strażacka
513           food_court: Targ z żywnością
514           fountain: Fontanna
515           fuel: Stacja benzynowa
516           grave_yard: Mniejszy cmentarz
517           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
518           hall: Hala
519           health_centre: Ośrodek zdrowia
520           hospital: Szpital
521           hotel: Hotel
522           hunting_stand: Ambona myśliwska
523           ice_cream: Lodziarnia
524           kindergarten: Przedszkole
525           library: Biblioteka
526           market: Targowisko
527           marketplace: Plac targowy
528           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
529           nightclub: Klub nocny
530           nursery: Żłobek
531           nursing_home: Dom opieki
532           office: Biuro
533           park: Park
534           parking: Parking
535           pharmacy: Apteka
536           place_of_worship: Miejsce kultu
537           police: Posterunek policji
538           post_box: Skrzynka pocztowa
539           post_office: Poczta
540           preschool: Przedszkole
541           prison: Więzienie
542           pub: Pub
543           public_building: Budynek publiczny
544           public_market: Rynek publiczny
545           reception_area: Recepcja
546           recycling: Miejsce recyklingu
547           restaurant: Restauracja
548           retirement_home: Dom starców
549           sauna: Sauna
550           school: Szkoła
551           shelter: Schron
552           shop: Sklep
553           shopping: Zakupy
554           shower: Prysznic
555           social_centre: Centrum społeczne
556           social_club: Klub towarzyski
557           studio: Studio
558           supermarket: Supermarket
559           swimming_pool: Basen
560           taxi: Postój taksówek
561           telephone: Budka telefoniczna
562           theatre: Teatr
563           toilets: Toaleta publiczna
564           townhall: Urząd miejski
565           university: Uniwersytet
566           vending_machine: Automat do sprzedaży
567           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
568           village_hall: Urząd gminy
569           waste_basket: Kosz na śmieci
570           wifi: Dostęp do WiFi
571           youth_centre: Centrum młodzieżowe
572         boundary: 
573           administrative: Granica administracyjna
574           census: Granica spisu
575           national_park: Park Narodowy
576           protected_area: Obszar chroniony
577         bridge: 
578           aqueduct: Akwedukt
579           suspension: Most wiszący
580           viaduct: Wiadukt
581           "yes": Most
582         building: 
583           "yes": Budynek
584         highway: 
585           bridleway: Droga dla koni
586           bus_guideway: Droga dla autobusów
587           bus_stop: Przystanek autobusowy
588           byway: Boczna droga
589           construction: Droga budowana
590           cycleway: Ścieżka rowerowa
591           emergency_access_point: Punkt awaryjny
592           footway: Chodnik
593           ford: Bród
594           living_street: Strefa zamieszkania
595           milestone: Punkt kontrolny
596           minor: Drobna droga
597           motorway: Autostrada
598           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
599           motorway_link: Autostrada – dojazd
600           path: Ścieżka
601           pedestrian: Droga dla pieszych
602           platform: Podwyższenie
603           primary: Droga krajowa
604           primary_link: Droga krajowa – dojazd
605           raceway: Tor wyścigowy
606           residential: Droga osiedlowa
607           rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
608           road: Droga
609           secondary: Droga wojewódzka
610           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
611           service: Droga serwisowa
612           services: Usługi autostrady
613           speed_camera: Radar
614           steps: Schody
615           stile: Przełaz
616           tertiary: Droga powiatowa
617           tertiary_link: Droga wojewódzka
618           track: Droga gruntowa
619           trail: Szlak
620           trunk: Droga ekspresowa
621           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
622           unclassified: Droga gminna
623           unsurfaced: Nierówna droga
624         historic: 
625           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
626           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
627           boundary_stone: Graniczny głaz
628           building: Budynek
629           castle: Zamek
630           church: Kościół
631           fort: Fort
632           house: Dom
633           icon: Ikona
634           manor: Dwór
635           memorial: Mniejszy pomnik
636           mine: Kopalnia
637           monument: Pomnik
638           museum: Muzeum
639           ruins: Ruiny
640           tower: Wieża
641           wayside_cross: Przydrożny krzyż
642           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
643           wreck: Wrak
644         landuse: 
645           allotments: Ogródki działkowe
646           basin: Dorzecze
647           brownfield: Grunty poprzemysłowe
648           cemetery: Cmentarz
649           commercial: Obszar handlowo-usługowy
650           conservation: Konserwacja
651           construction: Teren budowy
652           farm: Farma
653           farmland: Grunty rolne
654           farmyard: Podwórze gospodarskie
655           forest: Las
656           garages: Garaże
657           grass: Trawa
658           greenfield: Tereny niezagospodarowane
659           industrial: Teren przemysłowy
660           landfill: Wysypisko śmieci
661           meadow: Łąka
662           military: Teren wojskowy
663           mine: Kopalnia
664           nature_reserve: Rezerwat przyrody
665           orchard: Sad
666           park: Park
667           piste: Trasa
668           quarry: Kamieniołom
669           railway: Teren kolejowy
670           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
671           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
672           residential: Zabudowa mieszkaniowa
673           retail: Handel detaliczny
674           road: Obszar drogowy
675           village_green: Park miejski
676           vineyard: Winnica
677           wetland: Tereny podmokłe
678           wood: Puszcza
679         leisure: 
680           beach_resort: Strzeżona plaża
681           bird_hide: Ukryj ptaki
682           common: Błonie
683           fishing: Łowisko
684           fitness_station: Fitness
685           garden: Ogród
686           golf_course: Pole golfowe
687           ice_rink: Lodowisko
688           marina: Marina
689           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
690           nature_reserve: Rezerwat naturalny
691           park: Park
692           pitch: Boisko sportowe
693           playground: Plac zabaw
694           recreation_ground: Pole rekreacyjne
695           sauna: Sauna
696           slipway: Pochylnia
697           sports_centre: Centrum sportowe
698           stadium: Stadion
699           swimming_pool: Basen
700           track: Bieżnia
701           water_park: Park wodny
702         military: 
703           airfield: Lotnisko wojskowe
704           barracks: Koszary
705           bunker: Bunkier
706         natural: 
707           bay: Zatoka
708           beach: Plaża
709           cape: Przylądek
710           cave_entrance: Wejście do jaskini
711           channel: Kanał
712           cliff: Urwisko
713           crater: Krater
714           feature: Obiekt
715           fell: Hale górskie
716           fjord: Fiord
717           forest: Las
718           geyser: Gejzer
719           glacier: Lodowiec
720           heath: Wrzosowisko
721           hill: Wzgórze
722           island: Wyspa
723           land: Ląd
724           marsh: Bagno
725           moor: Torfowisko
726           mud: Muł
727           peak: Szczyt
728           point: Punkt
729           reef: Rafa
730           ridge: Grzbiet
731           river: Rzeka
732           rock: Skała
733           scree: Zsypisko
734           scrub: Zagajnik
735           shoal: Mielizna
736           spring: Źródło
737           stone: Kamieniołom
738           strait: Cieśnina
739           tree: Drzewo
740           valley: Dolina
741           volcano: Wulkan
742           water: Woda
743           wetland: Obszar podmokły
744           wetlands: Obszary podmokłe
745           wood: Puszcza
746         office: 
747           architect: Architekt
748           company: Przedsiębiorstwo
749           employment_agency: Urząd pracy
750           estate_agent: Biuro nieruchomości
751           government: Biura rządowe
752         place: 
753           airport: Lotnisko
754           city: Miasto
755           country: Kraj
756           county: Powiat
757           farm: Farma
758           hamlet: Osada
759           house: Dom
760           houses: Zabudowanie
761           island: Wyspa
762           islet: Wysepka
763           locality: Rejon
764           moor: Torfowisko
765           municipality: Gmina
766           postcode: Kod pocztowy
767           region: Rejon
768           sea: Morze
769           state: Stan
770           subdivision: Dzielnica
771           suburb: Osiedle
772           town: Miasteczko
773           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
774           village: Wieś
775         railway: 
776           abandoned: Dawna linia kolejowa
777           construction: Budowana linia kolejowa
778           disused: Nieczynna trasa kolejowa
779           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
780           funicular: Kolejka linowa
781           halt: Przystanek kolejowy
782           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
783           junction: Węzeł kolejowy
784           level_crossing: Przejazd kolejowy
785           light_rail: Lekka kolej
786           monorail: Kolej jednoszynowa
787           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
788           platform: Peron
789           preserved: Kolej zabytkowa
790           spur: Bocznica kolejowa
791           station: Stacja kolejowa
792           subway: Stacja metra
793           subway_entrance: Wejście na stację metra
794           switch: Zwrotnica
795           tram: Linia tramwajowa
796           tram_stop: Przystanek tramwajowy
797           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
798         shop: 
799           alcohol: Sklep monopolowy
800           art: Sklep z dziełami sztuki
801           bakery: Piekarnia
802           beauty: Salon kosmetyczny
803           beverages: Sklep z napojami
804           bicycle: Sklep rowerowy
805           books: Księgarnia
806           butcher: Rzeźnik
807           car: Sklep samochodowy
808           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
809           car_repair: Naprawa samochodów
810           carpet: Sklep z dywanami
811           charity: Sklep charytatywny
812           chemist: Drogeria
813           clothes: Sklep odzieżowy
814           computer: Sklep komputerowy
815           confectionery: Cukiernia
816           convenience: Mały sklep wielobranżowy
817           copyshop: Ksero
818           cosmetics: Sklep kosmetyczny
819           department_store: Dom towarowy
820           discount: Sklep z produktami po obniżce
821           doityourself: Sklep budowlany
822           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
823           electronics: Sklep elektroniczny
824           estate_agent: Biuro nieruchomości
825           farm: Sklep gospodarski
826           fashion: Sklep modelarski
827           fish: Sklep rybny
828           florist: Kwiaciarnia
829           food: Sklep spożywczy
830           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
831           furniture: Sklep meblowy
832           gallery: Galeria
833           garden_centre: Centrum ogrodnicze
834           general: Sklep ogólny
835           gift: Sklep z pamiątkami
836           greengrocer: Warzywniak
837           grocery: Sklep spożywczy
838           hairdresser: Fryzjernia
839           hardware: Sklep ze sprzętem
840           hifi: Hi-Fi
841           insurance: Agent ubezpieczeniowy
842           jewelry: Sklep z biżuterią
843           kiosk: Kiosk
844           laundry: Pralnia
845           mall: Centrum handlowe
846           market: Targowisko
847           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
848           motorcycle: Sklep z motocyklami
849           music: Sklep muzyczny
850           newsagent: Kiosk
851           optician: Optyk
852           organic: Sklep z produktami organicznymi
853           outdoor: Sklep turystyczny
854           pet: Sklep ze zwierzętami
855           photo: Sklep fotograficzny
856           salon: Salon
857           shoes: Sklep obuwniczy
858           shopping_centre: Centrum handlowe
859           sports: Sklep sportowy
860           stationery: Sklep papierniczy
861           supermarket: Supermarket
862           toys: Sklep z zabawkami
863           travel_agency: Biuro podróży
864           video: Sklep filmowy
865           wine: Winiarnia
866         tourism: 
867           alpine_hut: Chata alpejska
868           artwork: Sztuka
869           attraction: Atrakcja turystyczna
870           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
871           cabin: Kabina
872           camp_site: Kemping
873           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
874           chalet: Schronisko
875           guest_house: Pensjonat
876           hostel: Hostel
877           hotel: Hotel
878           information: Informacja turystyczna
879           lean_to: Nachylenie
880           motel: Motel
881           museum: Muzeum
882           picnic_site: Miejsce na piknik
883           theme_park: Park tematyczny
884           valley: Dolina
885           viewpoint: Punkt widokowy
886           zoo: Zoo
887         waterway: 
888           boatyard: Stocznia
889           canal: Kanał
890           connector: Złącze dróg wodnych
891           dam: Tama
892           derelict_canal: Opuszczony kanał
893           ditch: Rów
894           dock: Basen portowy
895           drain: Rów odpływowy
896           lock: Zastawka
897           lock_gate: Śluza
898           mineral_spring: Źródło mineralne
899           mooring: Kotwicowisko
900           rapids: Katarakty
901           river: Rzeka
902           riverbank: Brzeg rzeki
903           stream: Strumień
904           wadi: Starorzecze
905           water_point: Punkt wodny
906           waterfall: Wodospad
907           weir: Jaz
908   javascripts: 
909     map: 
910       base: 
911         cycle_map: Mapa Rowerowa
912         standard: Standard
913         transport_map: Transport publiczny
914     site: 
915       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
916       edit_tooltip: Edytuje mapę
917       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
918       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
919       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
920       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
921   layouts: 
922     community_blogs: Blogi wspólnoty
923     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
924     copyright: Prawa autorskie i licencja
925     documentation: Dokumentacja
926     documentation_title: Dokumentacja projektu
927     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
928     donate_link_text: dokonując darowizny
929     edit: Edycja
930     edit_with: Edytuj w %{editor}
931     export: Eksport
932     export_tooltip: Eksport danych mapy
933     foundation: Fundacja
934     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
935     gps_traces: Ślady GPS
936     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
937     help: Pomoc
938     help_centre: Centrum pomocy
939     help_title: Witryna pomocy dla projektu
940     history: Zmiany
941     home: główna
942     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
943     inbox_tooltip: 
944       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
945       other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
946       zero: Brak nowych wiadomości
947     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
948     log_in: zaloguj się
949     log_in_tooltip: Zaloguj się
950     logo: 
951       alt_text: Logo OpenStreetMap
952     logout: wyloguj
953     logout_tooltip: Wyloguj
954     make_a_donation: 
955       text: Przekaż darowiznę
956       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
957     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
958     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
959     sign_up: zarejestruj
960     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
961     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
962     user_diaries: Dzienniczki
963     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
964     view: Mapa
965     view_tooltip: Zobacz mapę
966     welcome_user: Witaj, %{user_link}
967     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
968     wiki: Wiki
969     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
970   license_page: 
971     foreign: 
972       english_link: oryginalna angielska wersja
973       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
974       title: Informacje o tłumaczeniu
975     legal_babble: 
976       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>)."
977       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'')."
978       contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
979       contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
980       contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010."
981       contributors_intro_html: Wykorzystywana przez nas licencja CC BY-SA wymaga, aby &bdquo;oznaczyć twórcę w sposób właściwy dla wykorzystywanego nośnika lub środka przekazu&rdquo;. Indywidualni użytkownicy OpenStreetMap nie wymagają oznaczenia w sposób bardziej szczegółowy niż &bdquo;użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;. Jednak gdy do OpenStreetMap włączane są dane z narodowych instytucji kartograficznych lub z innych znaczących źródeł, może być właściwe, by oznaczyć twórcę bezpośrednio we włączanych danych bądź dodać link do niego też na tej stronie.
982       contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
983       contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
984       contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
985       credit_1_html: Jeśli korzystasz z gotowej mapy OpenStreetMap, wymagane jest podanie źródła co najmniej w postaci &bdquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Jeśli korzystasz tylko z danych geograficznych, wymagane jest podanie źródła w postaci &bdquo;Dane mapy &copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;.
986       credit_2_html: O ile jest to możliwe, nazwa OpenStreetMap powinna być hiperłączem do <a href="http://www.openstreetmap.org/">http://www.openstreetmap.org/</a>, zaś CC BY-SA do <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Jeśli korzystasz z nośnika, który uniemożliwia tworzenie hiperłącz (np. druk na papierze), zalecane jest kierowanie oglądających do stron internetowych www.openstreetmap.org (np. przez rozwinięcie nazwy OpenStreetMap do pełnego adresu internetowego) oraz www.creativecommons.org.
987       credit_title_html: Jak podać źródło
988       intro_1_html: OpenStreetMap stanowi zbiór <i>wolnych danych</i>, udostępnianych na licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA).
989       intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze mapy i dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze mapy lub dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
990       more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
991       more_2_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
992       more_title_html: Dowiedz się więcej
993       title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
994     native: 
995       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
996       native_link: wersji po polsku
997       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
998       title: O stronie
999   message: 
1000     delete: 
1001       deleted: Wiadomość usunięta
1002     inbox: 
1003       date: Nadano
1004       from: Od
1005       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
1006       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
1007       new_messages: 
1008         few: "%{count} nowe wiadomości"
1009         many: "%{count} nowych wiadomości"
1010         one: "%{count} nową wiadomość"
1011         other: "%{count} nowych wiadomości"
1012       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1013       old_messages: 
1014         few: "%{count} stare wiadomości"
1015         many: "%{count} starych wiadomości"
1016         one: "%{count} starą wiadomość"
1017         other: "%{count} starych wiadomości"
1018       outbox: nadawcza
1019       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1020       subject: Temat
1021       title: Wiadomości odebrane
1022     mark: 
1023       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1024       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1025     message_summary: 
1026       delete_button: Usuń
1027       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1028       reply_button: Odpowiedz
1029       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1030     new: 
1031       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
1032       body: Treść
1033       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
1034       message_sent: Wiadomość wysłana
1035       send_button: Wyślij
1036       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1037       subject: Temat
1038       title: Wysyłanie wiadomości
1039     no_such_message: 
1040       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1041       heading: Nie ma takiej wiadomości
1042       title: Nie ma takiej wiadomości
1043     outbox: 
1044       date: Nadano
1045       inbox: odbiorcza
1046       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1047       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1048       outbox: nadawcza
1049       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1050       subject: Temat
1051       title: Wiadomości wysłane
1052       to: Do
1053     read: 
1054       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1055       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1056       date: Nadano
1057       from: Od
1058       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
1059       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
1060       reply_button: Odpowiedz
1061       subject: Temat
1062       title: Czytanie wiadomości
1063       to: Do
1064       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1065       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1066     reply: 
1067       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1068     sent_message_summary: 
1069       delete_button: Usuń
1070   notifier: 
1071     diary_comment_notification: 
1072       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1073       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1074       hi: Witaj %{to_user},
1075       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1076     email_confirm: 
1077       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1078     email_confirm_html: 
1079       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1080       greeting: Cześć,
1081       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1082     email_confirm_plain: 
1083       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1084       greeting: Cześć,
1085       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1086       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1087     friend_notification: 
1088       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1089       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1090       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1091       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1092     gpx_notification: 
1093       and_no_tags: i brak znaczników
1094       and_the_tags: i następujące znaczniki
1095       failure: 
1096         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1097         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1098         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1099         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1100       greeting: Witaj,
1101       success: 
1102         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1103         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1104       with_description: z opisem
1105       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1106     lost_password: 
1107       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1108     lost_password_html: 
1109       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1110       greeting: Witaj,
1111       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1112     lost_password_plain: 
1113       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1114       greeting: Cześć,
1115       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1116       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1117     message_notification: 
1118       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
1119       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
1120       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1121       hi: Witaj %{to_user},
1122     signup_confirm: 
1123       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1124     signup_confirm_html: 
1125       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1126       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1127       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1128       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1129       greeting: Cześć!
1130       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1131       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
1132       more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
1133       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1134       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1135       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1136       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1137     signup_confirm_plain: 
1138       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1139       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1140       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1141       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1142       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1143       current_user_2: "tu:"
1144       greeting: Cześć!
1145       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1146       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1147       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1148       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1149       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1150       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1151       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1152       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1153   oauth: 
1154     oauthorize: 
1155       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1156       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1157       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1158       allow_write_api: modyfikuj mapę
1159       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1160       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1161       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1162       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1163     revoke: 
1164       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1165   oauth_clients: 
1166     create: 
1167       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1168     edit: 
1169       submit: Edytuj
1170       title: Edycja aplikacji
1171     form: 
1172       name: Nazwa
1173       required: Wymagane
1174     index: 
1175       application: Nazwa aplikacji
1176       my_apps: Programy klienckie
1177       my_tokens: Zarejestrowane programy
1178       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1179       revoke: Odwołaj!
1180       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1181     new: 
1182       submit: Zarejestruj
1183       title: Rejestracja nowej aplikacji
1184     show: 
1185       edit: Edytuj szczegóły
1186       key: "Klucz odbiorcy:"
1187       secret: "Sekret odbiorcy:"
1188       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1189   redaction: 
1190     create: 
1191       flash: Utworzono poprawkę.
1192     destroy: 
1193       flash: Poprawka usunięta.
1194       not_empty: Poprawka jest niepusta. Należy najpierw wycofać wersje poprawki przed jej usunięciem.
1195     edit: 
1196       description: Opis
1197       heading: Edytuj poprawkę
1198       submit: Zapisz poprawkę
1199       title: Edytuj poprawkę
1200     index: 
1201       empty: Brak poprawek do pokazania.
1202       heading: Lista poprawek
1203       title: Lista poprawek
1204     new: 
1205       description: Opis
1206       heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
1207       submit: Utwórz poprawkę
1208       title: Tworzenie nowej poprawki
1209     show: 
1210       confirm: Na pewno?
1211       description: "Opis:"
1212       destroy: Usuń tą poprawkę
1213       heading: Poprawka "%{title}"
1214       title: Wyświetlenie poprawki
1215       user: "Autor:"
1216     update: 
1217       flash: Zapisano zmiany.
1218   site: 
1219     edit: 
1220       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1221       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1222       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1223       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1224       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1225       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1226       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1227       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1228       user_page_link: stronie użytkownika
1229     index: 
1230       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1231       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1232       permalink: Permalink
1233       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1234       shortlink: Shortlink
1235     key: 
1236       map_key: Legenda
1237       map_key_tooltip: Legenda mapy
1238       table: 
1239         entry: 
1240           admin: Granica administracyjna
1241           allotments: Ogródki działkowe
1242           apron: 
1243             - Płyta lotniska
1244             - terminal
1245           bridge: Czarny obrys – most
1246           bridleway: Ścieżka dla koni
1247           brownfield: Teren powyburzeniowy
1248           building: Ważny budynek
1249           byway: Droga boczna
1250           cable: 
1251             - Kolej linowa
1252             - wyciąg krzesełkowy
1253           cemetery: Cmentarz
1254           centre: Centrum sportowe
1255           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1256           common: 
1257             - Pole
1258             - łąka
1259           construction: Drogi w budowie
1260           cycleway: Ścieżka rowerowa
1261           destination: Dostęp do punktu docelowego
1262           farm: Gospodarstwo rolne
1263           footway: Chodnik
1264           forest: Las
1265           golf: Pole golfowe
1266           heathland: Wrzosowisko
1267           industrial: Teren przemysłowy
1268           lake: 
1269             - Jezioro
1270             - rezerwuar
1271           military: Teren wojskowy
1272           motorway: Autostrada
1273           park: Park
1274           permissive: Możliwy wstęp
1275           pitch: Boisko sportowe
1276           primary: Droga pierwszorzędna
1277           private: Wstęp prywatny
1278           rail: Tory kolejowe
1279           reserve: Rezerwat przyrody
1280           resident: Teren mieszkalny
1281           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1282           runway: 
1283             - Pas startowy
1284             - kołowania
1285           school: 
1286             - Szkoła
1287             - uniwersytet
1288           secondary: Droga drugorzędna
1289           station: Dworzec kolejowy
1290           subway: Metro
1291           summit: 
1292             - Góra
1293             - szczyt
1294           tourist: Atrakcja turystyczna
1295           track: Ścieżka
1296           tram: 
1297             - Lekka kolej
1298             - tramwaj
1299           trunk: Droga główna
1300           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1301           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1302           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1303           wood: Puszcza
1304     markdown_help: 
1305       heading: Nagłówek
1306       headings: Nagłówki
1307     search: 
1308       search: Szukaj
1309       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1310       submit_text: →
1311       where_am_i: Gdzie jestem?
1312       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1313     sidebar: 
1314       close: Zamknij
1315       search_results: Wyniki wyszukiwania
1316   time: 
1317     formats: 
1318       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1319   trace: 
1320     create: 
1321       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1322       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1323     delete: 
1324       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1325     edit: 
1326       description: "Opis:"
1327       download: pobierz
1328       edit: edytuj
1329       filename: "Nazwa pliku:"
1330       heading: Edycja śladu %{name}
1331       map: mapa
1332       owner: "Autor:"
1333       points: "Punkty:"
1334       save_button: Zapisz zmiany
1335       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1336       tags: "Znaczniki:"
1337       tags_help: rozdzielone przecinkami
1338       title: Edycja śladu %{name}
1339       uploaded_at: "Załadowano:"
1340       visibility: "Widoczność:"
1341       visibility_help: co to znaczy?
1342     list: 
1343       public_traces: Publiczne ślady GPS
1344       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1345       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1346       your_traces: Twoje ślady GPS
1347     make_public: 
1348       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1349     offline: 
1350       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1351       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1352     offline_warning: 
1353       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1354     trace: 
1355       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1356       by: utworzony przez użytkownika
1357       count_points: "%{count} punktów"
1358       edit: edycja
1359       edit_map: Edytuj Mapę
1360       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1361       in: w
1362       map: mapa
1363       more: więcej
1364       pending: OCZEKUJE
1365       private: PRYWATNY
1366       public: PUBLICZNY
1367       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1368       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1369       view_map: Pokaż mapę
1370     trace_form: 
1371       description: Opis
1372       help: Pomoc
1373       tags: Znaczniki
1374       tags_help: rozdzielone przecinkami
1375       upload_button: Wgrywaj
1376       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1377       visibility: Widoczność
1378       visibility_help: co to znaczy?
1379     trace_header: 
1380       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1381       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1382       traces_waiting: Masz w tym momencie %{count} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1383       upload_trace: Wyślij ślad
1384     trace_optionals: 
1385       tags: Znaczniki
1386     trace_paging_nav: 
1387       showing_page: Wyświetlanie strony %{page}
1388     view: 
1389       delete_track: Wykasuj ten ślad
1390       description: "Opis:"
1391       download: pobierz
1392       edit: edycja
1393       edit_track: Edytuj ten ślad
1394       filename: "Plik:"
1395       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1396       map: mapa
1397       none: Brak
1398       owner: "Autor:"
1399       pending: OCZEKUJE
1400       points: "Punktów:"
1401       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1402       tags: "Znaczniki:"
1403       title: Przeglądanie śladu %{name}
1404       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1405       uploaded: "Dodano:"
1406       visibility: "Widoczność:"
1407     visibility: 
1408       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1409       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1410       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1411       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1412   user: 
1413     account: 
1414       contributor terms: 
1415         agreed: Zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1416         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
1417         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1418         link text: co to jest?
1419         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1420       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1421       delete image: Usuń obecną grafikę
1422       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1423       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1424       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1425       home location: "Lokalizacja domowa:"
1426       image: "Grafika:"
1427       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1428       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1429       latitude: "Szerokość:"
1430       longitude: "Długość geograficzna:"
1431       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1432       my settings: Moje ustawienia
1433       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1434       new image: Dodaj grafikę
1435       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1436       openid: 
1437         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1438         link text: co to jest?
1439         openid: "OpenID:"
1440       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1441       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1442       profile description: "Opis profilu:"
1443       public editing: 
1444         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1445         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1446         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1447         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1448         enabled link text: co to jest?
1449         heading: "Edycje publiczne:"
1450       public editing note: 
1451         heading: Publiczna edycja
1452         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1453       replace image: Zmień obecną grafikę
1454       return to profile: Powrót do profilu.
1455       save changes button: Zapisz zmiany
1456       title: Zmiana ustawień konta
1457       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1458     confirm: 
1459       already active: To konto zostało potwierdzone.
1460       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1461       button: Potwierdzam
1462       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1463       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1464       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1465       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1466     confirm_email: 
1467       button: Potwierdzam
1468       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1469       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1470       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1471       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1472     confirm_resend: 
1473       failure: Brak użytkownika %{name}.
1474     filter: 
1475       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1476     go_public: 
1477       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1478     list: 
1479       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1480       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1481       heading: Użytkownicy
1482       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1483       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1484       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1485       title: Użytkownicy
1486     login: 
1487       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
1488       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1489       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1490       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1491       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1492       heading: Logowanie
1493       login_button: Zaloguj się
1494       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1495       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1496       no account: Nie masz konta?
1497       openid: "%{logo} OpenID:"
1498       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1499       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1500       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1501       openid_providers: 
1502         aol: 
1503           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1504           title: Zaloguj używając AOL
1505         google: 
1506           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1507           title: Zaloguj używając Google
1508         myopenid: 
1509           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1510           title: Zaloguj używając myOpenID
1511         openid: 
1512           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1513           title: Zaloguj używając OpenID
1514         wordpress: 
1515           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1516           title: Zaloguj używając Wordpress
1517         yahoo: 
1518           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1519           title: Zaloguj używając Yahoo
1520       password: Hasło
1521       register now: Zarejestruj się
1522       remember: "Pamiętaj mnie:"
1523       title: Logowanie
1524       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1525       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1526       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1527     logout: 
1528       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1529       logout_button: Wyloguj
1530       title: Wyloguj
1531     lost_password: 
1532       email address: "Adres e-mail:"
1533       heading: Zapomniałeś hasła?
1534       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1535       new password button: Wyczyść hasło
1536       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1537       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1538       title: zgubione hasło
1539     make_friend: 
1540       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1541       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1542       success: "%{name} jest teraz Twoim znajomym."
1543     new: 
1544       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1545       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1546       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1547       continue: Kontynuuj
1548       display name: "Przyjazna nazwa:"
1549       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1550       email address: "Adres e-mail:"
1551       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1552       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1553       heading: Zakładanie konta
1554       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki współtworzenia</a>.
1555       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1556       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1557       openid: "%{logo} OpenID:"
1558       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1559       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1560       password: Hasło
1561       title: Nowe konto
1562       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1563     no_such_user: 
1564       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1565       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1566       title: Nie znaleziono użytkownika
1567     popup: 
1568       friend: Znajomy
1569       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1570       your location: Twoje położenie
1571     remove_friend: 
1572       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1573       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1574     reset_password: 
1575       confirm password: Potwierdź hasło
1576       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1577       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1578       heading: Resetowanie hasła %{user}
1579       password: Hasło
1580       reset: Resetuj hasło
1581       title: zresetuj hasło
1582     set_home: 
1583       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1584     suspended: 
1585       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1586       heading: Konto zawieszone
1587       title: Konto zawieszone
1588       webmaster: webmaster
1589     terms: 
1590       agree: Akceptuję
1591       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1592       consider_pd_why: co to oznacza?
1593       decline: Nie akceptuję
1594       heading: Warunki współtworzenia
1595       legale_names: 
1596         france: Francja
1597         italy: Włochy
1598         rest_of_world: Reszta świata
1599       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1600       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1601       title: Warunki współtworzenia
1602       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie zaakceptować lub odrzucić nowe warunki współtworzenia, aby kontynuować.
1603     view: 
1604       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1605       add as friend: dodaj do znajomych
1606       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1607       block_history: otrzymane blokady
1608       blocks by me: nałożone blokady
1609       blocks on me: otrzymane blokady
1610       comments: komentarze
1611       confirm: Potwierdź
1612       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1613       create_block: zablokuj tego użytkownika
1614       created from: "Stworzony z:"
1615       ct accepted: zaakceptowane %{ago} temu
1616       ct declined: odrzucone
1617       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1618       ct undecided: niezdecydowane
1619       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1620       delete_user: usuń to konto
1621       description: Opis
1622       diary: dziennik
1623       edits: edycje
1624       email address: Adres e‐mail
1625       friends_changesets: Przegląd wszystkich grup zmian wykonanych przez przyjaciół
1626       friends_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika wykonane przez przyjaciół
1627       hide_user: ukryj tego użytkownika
1628       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizację, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle. Lokalizację możesz podać na Twojej %{settings_link}.
1629       km away: "%{count}km stąd"
1630       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1631       m away: "%{count}m stąd"
1632       mapper since: "Mapuje od:"
1633       moderator_history: nałożone blokady
1634       my comments: moje komentarze
1635       my diary: mój dziennik
1636       my edits: moje zmiany
1637       my settings: moje ustawienia
1638       my traces: moje ślady
1639       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1640       nearby_changesets: Przegląd wszystkich grup zmian wykonanych przez pobliskich użytkowników
1641       nearby_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika użytkowników znajdujących się w pobliżu
1642       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1643       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1644       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1645       oauth settings: ustawienia oauth
1646       remove as friend: usuń ze znajomych
1647       role: 
1648         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1649         grant: 
1650           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1651           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1652         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1653         revoke: 
1654           administrator: Cofnij dostęp administratora
1655           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1656       send message: wyślij wiadomość
1657       settings_link_text: stronie ustawień
1658       spam score: "Punktacja spamu:"
1659       status: "Stan:"
1660       traces: ślady
1661       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1662       user location: Lokalizacja użytkownika
1663       your friends: Twoi znajomi
1664   user_block: 
1665     blocks_by: 
1666       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1667       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1668       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1669     blocks_on: 
1670       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1671       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1672       title: Blokady na użytkownika %{name}
1673     create: 
1674       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1675       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1676       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1677     edit: 
1678       back: Zobacz wszystkie blokady
1679       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1680       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1681       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1682       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1683       show: Zobacz tę blokadę
1684       submit: Uaktualnij blokadę
1685       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1686     filter: 
1687       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1688       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1689     helper: 
1690       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1691       time_past: Zakończono %{time} temu.
1692       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1693     index: 
1694       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1695       heading: Lista blokad użytkowników
1696       title: Blokady użytkownika
1697     model: 
1698       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1699       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1700     new: 
1701       back: Zobacz wszystkie blokady
1702       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1703       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1704       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1705       submit: Utwórz blokadę
1706       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1707       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1708       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1709     not_found: 
1710       back: Powrót do spisu
1711       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1712     partial: 
1713       confirm: Na pewno?
1714       creator_name: Twórca
1715       display_name: Zablokowany użytkownik
1716       edit: Edytuj
1717       next: Następna »
1718       not_revoked: (nie odwołana)
1719       previous: « Poprzednia
1720       reason: Powód blokady
1721       revoke: Odwołaj
1722       revoker_name: Odwołana przez
1723       show: Pokaż
1724       status: Status
1725     period: 
1726       one: 1 godzina
1727       other: "%{count} godzin"
1728     revoke: 
1729       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1730       flash: Blokada została odwołana.
1731       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1732       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1733       revoke: Odwołaj
1734       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1735       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1736     show: 
1737       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1738       confirm: Na pewno?
1739       edit: Edytuj
1740       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1741       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1742       reason: Przyczyna blokady
1743       revoke: Odwołaj
1744       revoker: Cofający uprawnienia
1745       show: Pokaż
1746       status: Status
1747       time_future: Blokada wygasa %{time}
1748       time_past: Zakończona %{time} temu
1749       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1750     update: 
1751       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
1752       success: Blokada zaktualizowana.
1753   user_role: 
1754     filter: 
1755       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1756       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1757       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1758       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1759     grant: 
1760       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1761       confirm: Potwierdź
1762       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1763       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1764       title: Potwierdź przyznawanie roli
1765     revoke: 
1766       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1767       confirm: Potwierdź
1768       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1769       heading: Potwierdź cofanie roli
1770       title: Potwierdź cofanie roli