Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Chrumps
8 # Author: Cysioland
9 # Author: Debeet
10 # Author: Deejay1
11 # Author: Kaligula
12 # Author: Nemo bis
13 # Author: Odie2
14 # Author: Przemub
15 # Author: RafalR
16 # Author: Rezonansowy
17 # Author: Soeb
18 # Author: Sp5uhe
19 # Author: Ty221
20 # Author: Woytecr
21 # Author: Wpedzich
22 # Author: Yarl
23 pl: 
24   activerecord: 
25     attributes: 
26       diary_comment: 
27         body: Treść
28       diary_entry: 
29         language: Język
30         latitude: Szerokość geograficzna
31         longitude: Długość geograficzna
32         title: Tytuł
33         user: Użytkownik
34       friend: 
35         friend: Znajomy
36         user: Użytkownik
37       message: 
38         body: Treść
39         recipient: Odbiorca
40         sender: Nadawca
41         title: Tytuł
42       trace: 
43         description: Opis
44         latitude: Szerokość geograficzna
45         longitude: Długość geograficzna
46         name: Nazwa
47         public: Publiczny
48         size: Rozmiar
49         user: Użytkownik
50         visible: Widoczny
51       user: 
52         active: Aktywny
53         description: Opis
54         display_name: Publiczna nazwa
55         email: E-mail
56         languages: Języki
57         pass_crypt: Hasło
58     models: 
59       acl: Lista kontroli dostępu
60       changeset: Zestaw zmian
61       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
62       country: Państwo
63       diary_comment: Komentarz dziennika
64       diary_entry: Wpis w dzienniku
65       friend: Znajomy
66       language: Język
67       message: Wiadomość
68       node: Węzeł
69       node_tag: Znacznik węzła
70       notifier: Notifier
71       old_node: Wcześniejszy węzeł
72       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
73       old_relation: Stara relacja
74       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
75       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
76       old_way: Wcześniejsza droga
77       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
78       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
79       relation: Relacja
80       relation_member: Członek relacji
81       relation_tag: Znacznik relacji
82       session: Sesja
83       trace: Ślad
84       tracepoint: Punkt śladu
85       tracetag: Znacznik śladu
86       user: Użytkownik
87       user_preference: Preferencje użytkownika
88       user_token: Token użytkownika
89       way: Droga
90       way_node: Węzeł drogi
91       way_tag: Tag drogi
92   application: 
93     require_cookies: 
94       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
95     require_moderator: 
96       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, aby wykonać tą akcję.
97     setup_user_auth: 
98       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
99       need_to_see_terms: Dostęp do API został czasowo zawieszony. Proszę się zalogować do interfejsu sieci, aby wyświetlić postanowienia. Nie musisz ich akceptować, ale chociaż przejrzeć.
100   browse: 
101     changeset: 
102       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
103       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
104       feed: 
105         title: Zestaw zmian %{id}
106         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
107       osmchangexml: XML w formacie osmChange
108       title: Zestaw zmian
109     changeset_details: 
110       belongs_to: "Należy do:"
111       bounding_box: "Obszar edycji:"
112       box: prostokąt
113       closed_at: "Zamknięto:"
114       created_at: "Utworzono:"
115       has_nodes: 
116         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
117         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
118         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
119       has_relations: 
120         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
121         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
122         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
123       has_ways: 
124         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
125         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
126         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
127       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
128       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
129     common_details: 
130       changeset_comment: "Komentarz:"
131       deleted_at: "Usunięte dnia:"
132       deleted_by: "Usunięte przez:"
133       edited_at: "Edytowano:"
134       edited_by: "Edytowane przez:"
135       in_changeset: "W zestawie zmian:"
136       version: "Wersja:"
137     containing_relation: 
138       entry: Relacja %{relation_name}
139       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
140     map: 
141       deleted: Skasowano
142       edit: 
143         area: Edytuj obszar
144         node: Edytuj węzeł
145         note: Edytuj notatkę
146         relation: Edytuj relację
147         way: Edytuj drogę
148       larger: 
149         area: Zobacz obszar na większej mapie
150         node: Zobacz punkt na większej mapie
151         note: Zobacz notatkę na większej mapie
152         relation: Zobacz relację na większej mapie
153         way: Pokaż drogę na większej mapie
154       loading: Wczytywanie…
155     navigation: 
156       all: 
157         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
158         next_node_tooltip: Następny węzeł
159         next_note_tooltip: Następna notatka
160         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
161         next_way_tooltip: Następna droga
162         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
163         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
164         prev_note_tooltip: Poprzednia notatka
165         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
166         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
167       user: 
168         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje użytkownika %{user}
169         next_changeset_tooltip: Następna edycja użytkownika %{user}
170         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja użytkownika %{user}
171     node: 
172       download_xml: Pobierz XML
173       edit: Edytuj węzeł
174       node: Węzeł
175       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
176       view_history: Zobacz historię
177     node_details: 
178       coordinates: "Współrzędne:"
179       part_of: "Jest częścią:"
180     node_history: 
181       download_xml: Pobierz XML
182       node_history: Historia zmian węzła
183       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
184       view_details: Zobacz szczegóły
185     not_found: 
186       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
187       type: 
188         changeset: zestaw zmian
189         node: węzeł
190         relation: relacja
191         way: droga
192     note: 
193       at_by_html: "%{when} temu przez użytkownika %{user}"
194       at_html: "%{when} temu"
195       closed: "Zamknięto:"
196       closed_title: "Rozwiązana notatka: %{note_name}"
197       comments: "Komentarze:"
198       description: "Opis:"
199       last_modified: "Ostatnio zmodyfikowano:"
200       open_title: "Nierozwiązana notatka: %{note_name}"
201       opened: "Utworzono:"
202       title: Uwaga
203     paging_nav: 
204       of: z
205       showing_page: strona
206     redacted: 
207       message_html: Wersja %{version} tego %{type} nie może zostać pokazana jako zredagowana. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać szczegółowe informacje.
208       redaction: Redakcja %{id}
209       type: 
210         node: węzeł
211         relation: relacja
212         way: droga
213     relation: 
214       download_xml: Pobierz XML
215       relation: Relacja
216       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
217       view_history: Zobacz historię zmian
218     relation_details: 
219       members: "Zawiera:"
220       part_of: "Jest częścią:"
221     relation_history: 
222       download_xml: Pobierz XML
223       relation_history: Historia zmian relacji
224       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
225       view_details: Zobacz szczegóły
226     relation_member: 
227       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
228       type: 
229         node: Węzeł
230         relation: Relacja
231         way: Droga
232     start_rjs: 
233       data_frame_title: Dane
234       data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
235       details: Szczegóły
236       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez %{user} ostatni raz %{timestamp}
237       hide_areas: Ukryj obszary
238       history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
239       load_data: Załaduj dane
240       loaded_an_area_with_num_features: Wczytano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
241       loading: Wczytywanie...
242       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
243       notes_layer_name: Przeglądaj notatki
244       object_list: 
245         api: Pobierz ten obszar z API
246         back: Powrót do listy obiektów
247         details: Szczegóły
248         heading: Lista obiektów
249         history: 
250           type: 
251             node: Węzeł %{id}
252             way: Droga %{id}
253         selected: 
254           type: 
255             node: Węzeł %{id}
256             way: Droga %{id}
257         type: 
258           node: Węzeł
259           way: Droga
260       private_user: prywatny użytkownika
261       show_areas: Pokaż obszary
262       show_history: Pokaż zmiany
263       unable_to_load_size: "Nie można wczytać: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
264       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
265       wait: Moment…
266       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
267     tag_details: 
268       tags: "Znaczniki:"
269       wiki_link: 
270         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
271         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
272       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
273     timeout: 
274       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
275       type: 
276         changeset: Zestaw zmian
277         node: węzeł
278         relation: relacja
279         way: droga
280     way: 
281       download_xml: Ściągnij XML
282       edit: Edytuj
283       view_history: Pokaż historię
284       way: Droga
285       way_title: "Droga: %{way_name}"
286     way_details: 
287       also_part_of: 
288         one: należy do drogi %{related_ways}
289         other: należy do dróg %{related_ways}
290       nodes: "Węzły:"
291       part_of: "Jest częścią:"
292     way_history: 
293       download_xml: Ściągnij XML
294       view_details: Zobacz szczegóły
295       way_history: Historia zmian drogi
296       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
297   changeset: 
298     changeset: 
299       anonymous: Anonim
300       big_area: (duży)
301       no_comment: (brak)
302       no_edits: (brak edycji)
303       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
304       still_editing: (nadal edytowany)
305       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
306     changeset_paging_nav: 
307       next: Następna »
308       previous: « Poprzednia
309       showing_page: Strona %{page}
310     changesets: 
311       area: Obszar
312       comment: Komentarz
313       id: ID
314       saved_at: Zapisano
315       user: Użytkownik
316     list: 
317       description: Ostatnie zmiany
318       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
319       description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
320       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
321       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
322       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
323       empty_anon_html: Nie podjęto jeszcze edycji.
324       empty_user_html: Wydaje się że jeszcze nie edytowałeś. By zacząć, przejrzyj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnik dla początkujących</a>.
325       heading: Zestawy zmian
326       heading_bbox: Zestawy zmian
327       heading_friend: Zestawy zmian
328       heading_nearby: Zestawy zmian
329       heading_user: Zestawy zmian
330       heading_user_bbox: Zestawy zmian
331       title: Zestawy zmian
332       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
333       title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
334       title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
335       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
336       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
337     timeout: 
338       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
339   diary_entry: 
340     comments: 
341       ago: "%{ago} temu"
342       comment: Komentarz
343       has_commented_on: "%{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika"
344       newer_comments: Nowsze komentarze
345       older_comments: Starsze komentarze
346       post: Wpis
347       when: Kiedy
348     diary_comment: 
349       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
350       confirm: Potwierdź
351       hide_link: Ukryj ten komentarz
352     diary_entry: 
353       comment_count: 
354         few: "%{count} komentarze"
355         one: 1 komentarz
356         other: "%{count} komentarzy"
357         zero: Brak komentarzy
358       comment_link: Skomentuj ten wpis
359       confirm: Potwierdź
360       edit_link: Edytuj ten wpis
361       hide_link: Ukryj ten wpis
362       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
363       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
364     edit: 
365       body: "Treść:"
366       language: "Język:"
367       latitude: "Szerokość geograficzna:"
368       location: "Położenie:"
369       longitude: "Długość geograficzna:"
370       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
371       save_button: Zapisz
372       subject: "Temat:"
373       title: Edycja wpisu dziennika
374       use_map_link: na mapie
375     feed: 
376       all: 
377         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
378         title: Wpisy OpenStreetMap
379       language: 
380         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
381         title: Wpisy w języku %{language_name}
382       user: 
383         description: Ostatnie wpisy od %{user}
384         title: Wpisy dla %{user}
385     list: 
386       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
387       new: Nowy wpis do dziennika
388       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
389       newer_entries: Nowsze wpisy
390       no_entries: Brak wpisów dziennika
391       older_entries: Starsze wpisy
392       recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
393       title: Dzienniki użytkowników
394       title_friends: Dzienniki znajomych
395       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
396       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
397     location: 
398       edit: Edytuj
399       location: "Położenie:"
400       view: Podgląd
401     new: 
402       title: Nowy wpis do dziennika
403     no_such_entry: 
404       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
405       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
406       title: Nie ma takiego wpisu
407     view: 
408       leave_a_comment: Zostaw komentarz
409       login: Zaloguj się
410       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
411       save_button: Zapisz
412       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
413       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
414   editor: 
415     default: Domyślnie (obecnie %{name})
416     id: 
417       description: iD (edycja w przeglądarce)
418       name: iD
419     potlatch: 
420       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
421       name: Potlatch 1
422     potlatch2: 
423       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
424       name: Potlatch 2
425     remote: 
426       description: JOSM lub Markaartor
427       name: Zdalne sterowanie
428   export: 
429     start: 
430       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
431       area_to_export: Obszar do eksportu
432       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
433       export_button: Eksportuj
434       export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a>.
435       format: Format
436       format_to_export: Format eksportu
437       image_size: Rozmiar obrazka
438       latitude: "Szer:"
439       licence: Licencja
440       longitude: "Dł:"
441       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
442       map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
443       max: max
444       options: Opcje
445       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
446       output: Wynik
447       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
448       scale: Skala
449       too_large: 
450         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
451         heading: Obszar zbyt duży
452       zoom: Zoom
453     start_rjs: 
454       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
455       change_marker: Zmień pozycję pinezki
456       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
457       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
458       export: Eksport
459       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
460       view_larger_map: Większy widok mapy
461   geocoder: 
462     description: 
463       title: 
464         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
465         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
466       types: 
467         cities: Miasta
468         places: Miejsca
469         towns: Miasta
470     direction: 
471       east: na wschód
472       north: na północ
473       north_east: na północny wschód
474       north_west: na północny zachód
475       south: na południe
476       south_east: na południowy wschód
477       south_west: na południowy zachód
478       west: na zachód
479     distance: 
480       one: ok. 1km
481       other: około %{count}km
482       zero: mniej niż 1km
483     results: 
484       more_results: Więcej wyników
485       no_results: Nie znaleziono
486     search: 
487       title: 
488         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
489         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
490         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
491         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
492         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
493         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
494     search_osm_nominatim: 
495       prefix: 
496         aeroway: 
497           aerodrome: Lotnisko
498           apron: Płyta postojowa
499           gate: Bramka
500           helipad: Helipad
501           runway: Pas startowy
502           taxiway: Droga kołowania
503           terminal: Terminal
504         amenity: 
505           WLAN: Dostęp do WiFi
506           airport: Lonisko
507           arts_centre: Centrum sztuki
508           artwork: Sztuka
509           atm: Bankomat
510           auditorium: Audytorium
511           bank: Bank
512           bar: Bar
513           bbq: Miejsce do grillowania
514           bench: Ławka
515           bicycle_parking: Parking rowerowy
516           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
517           biergarten: Ogród piwny
518           brothel: Dom publiczny
519           bureau_de_change: Kantor
520           bus_station: Stacja autobusowa
521           cafe: Kawiarnia
522           car_rental: Wynajem samochodów
523           car_sharing: Dzielenie się samochodami
524           car_wash: Myjnia samochodowa
525           casino: Kasyno
526           charging_station: Stacja paliw
527           cinema: Kino
528           clinic: Przychodnia
529           club: Klub
530           college: Uczelnia
531           community_centre: Centrum społeczności
532           courthouse: Sąd
533           crematorium: Krematorium
534           dentist: Gabinet dentystyczny
535           doctors: Lekarze
536           dormitory: Bursa
537           drinking_water: Źródło wody pitnej
538           driving_school: Nauka jazdy
539           embassy: Ambasada
540           emergency_phone: Telefon alarmowy
541           fast_food: Fast Food
542           ferry_terminal: Terminal promowy
543           fire_hydrant: Hydrant
544           fire_station: Remiza strażacka
545           food_court: Targ z żywnością
546           fountain: Fontanna
547           fuel: Stacja benzynowa
548           grave_yard: Mniejszy cmentarz
549           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
550           hall: Hala
551           health_centre: Ośrodek zdrowia
552           hospital: Szpital
553           hotel: Hotel
554           hunting_stand: Ambona myśliwska
555           ice_cream: Lodziarnia
556           kindergarten: Przedszkole
557           library: Biblioteka
558           market: Targowisko
559           marketplace: Plac targowy
560           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
561           nightclub: Klub nocny
562           nursery: Żłobek
563           nursing_home: Dom opieki
564           office: Biuro
565           park: Park
566           parking: Parking
567           pharmacy: Apteka
568           place_of_worship: Miejsce kultu
569           police: Posterunek policji
570           post_box: Skrzynka pocztowa
571           post_office: Poczta
572           preschool: Przedszkole
573           prison: Więzienie
574           pub: Pub
575           public_building: Budynek publiczny
576           public_market: Rynek publiczny
577           reception_area: Recepcja
578           recycling: Miejsce recyklingu
579           restaurant: Restauracja
580           retirement_home: Dom starców
581           sauna: Sauna
582           school: Szkoła
583           shelter: Schron
584           shop: Sklep
585           shopping: Zakupy
586           shower: Prysznic
587           social_centre: Centrum społeczne
588           social_club: Klub towarzyski
589           studio: Studio
590           supermarket: Supermarket
591           swimming_pool: Basen
592           taxi: Postój taksówek
593           telephone: Budka telefoniczna
594           theatre: Teatr
595           toilets: Toaleta publiczna
596           townhall: Urząd miejski
597           university: Uniwersytet
598           vending_machine: Automat do sprzedaży
599           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
600           village_hall: Urząd gminy
601           waste_basket: Kosz na śmieci
602           wifi: Dostęp do WiFi
603           youth_centre: Centrum młodzieżowe
604         boundary: 
605           administrative: Granica administracyjna
606           census: Granica spisu
607           national_park: Park Narodowy
608           protected_area: Obszar chroniony
609         bridge: 
610           aqueduct: Akwedukt
611           suspension: Most wiszący
612           swing: Most obrotowy
613           viaduct: Wiadukt
614           "yes": Most
615         building: 
616           "yes": Budynek
617         highway: 
618           bridleway: Droga dla koni
619           bus_guideway: Droga dla autobusów
620           bus_stop: Przystanek autobusowy
621           byway: Boczna droga
622           construction: Droga budowana
623           cycleway: Ścieżka rowerowa
624           emergency_access_point: Punkt awaryjny
625           footway: Chodnik
626           ford: Bród
627           living_street: Strefa zamieszkania
628           milestone: Punkt kontrolny
629           minor: Drobna droga
630           motorway: Autostrada
631           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
632           motorway_link: Autostrada – dojazd
633           path: Ścieżka
634           pedestrian: Droga dla pieszych
635           platform: Podwyższenie
636           primary: Droga krajowa
637           primary_link: Droga krajowa – dojazd
638           raceway: Tor wyścigowy
639           residential: Droga osiedlowa
640           rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
641           road: Droga
642           secondary: Droga wojewódzka
643           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
644           service: Droga serwisowa
645           services: Usługi autostrady
646           speed_camera: Radar
647           steps: Schody
648           stile: Przełaz
649           tertiary: Droga powiatowa
650           tertiary_link: Droga wojewódzka
651           track: Droga gruntowa
652           trail: Szlak
653           trunk: Droga ekspresowa
654           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
655           unclassified: Droga gminna
656           unsurfaced: Nierówna droga
657         historic: 
658           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
659           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
660           boundary_stone: Graniczny głaz
661           building: Budynek
662           castle: Zamek
663           church: Kościół
664           fort: Fort
665           house: Dom
666           icon: Ikona
667           manor: Dwór
668           memorial: Mniejszy pomnik
669           mine: Kopalnia
670           monument: Pomnik
671           museum: Muzeum
672           ruins: Ruiny
673           tower: Wieża
674           wayside_cross: Przydrożny krzyż
675           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
676           wreck: Wrak
677         landuse: 
678           allotments: Ogródki działkowe
679           basin: Dorzecze
680           brownfield: Grunty poprzemysłowe
681           cemetery: Cmentarz
682           commercial: Obszar handlowo-usługowy
683           conservation: Konserwacja
684           construction: Teren budowy
685           farm: Farma
686           farmland: Grunty rolne
687           farmyard: Podwórze gospodarskie
688           forest: Las
689           garages: Garaże
690           grass: Trawa
691           greenfield: Tereny niezagospodarowane
692           industrial: Teren przemysłowy
693           landfill: Wysypisko śmieci
694           meadow: Łąka
695           military: Teren wojskowy
696           mine: Kopalnia
697           nature_reserve: Rezerwat przyrody
698           orchard: Sad
699           park: Park
700           piste: Trasa
701           quarry: Kamieniołom
702           railway: Teren kolejowy
703           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
704           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
705           reservoir_watershed: Zbiornik wodny
706           residential: Zabudowa mieszkaniowa
707           retail: Handel detaliczny
708           road: Obszar drogowy
709           village_green: Park miejski
710           vineyard: Winnica
711           wetland: Tereny podmokłe
712           wood: Puszcza
713         leisure: 
714           beach_resort: Strzeżona plaża
715           bird_hide: Ukryj ptaki
716           common: Błonie
717           fishing: Łowisko
718           fitness_station: Fitness
719           garden: Ogród
720           golf_course: Pole golfowe
721           ice_rink: Lodowisko
722           marina: Marina
723           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
724           nature_reserve: Rezerwat naturalny
725           park: Park
726           pitch: Boisko sportowe
727           playground: Plac zabaw
728           recreation_ground: Pole rekreacyjne
729           sauna: Sauna
730           slipway: Pochylnia
731           sports_centre: Centrum sportowe
732           stadium: Stadion
733           swimming_pool: Basen
734           track: Bieżnia
735           water_park: Park wodny
736         military: 
737           airfield: Lotnisko wojskowe
738           barracks: Koszary
739           bunker: Bunkier
740         mountain_pass: 
741           "yes": Przełęcz
742         natural: 
743           bay: Zatoka
744           beach: Plaża
745           cape: Przylądek
746           cave_entrance: Wejście do jaskini
747           channel: Kanał
748           cliff: Urwisko
749           crater: Krater
750           dune: Wydma
751           feature: Obiekt
752           fell: Hale górskie
753           fjord: Fiord
754           forest: Las
755           geyser: Gejzer
756           glacier: Lodowiec
757           heath: Wrzosowisko
758           hill: Wzgórze
759           island: Wyspa
760           land: Ląd
761           marsh: Bagno
762           moor: Torfowisko
763           mud: Muł
764           peak: Szczyt
765           point: Punkt
766           reef: Rafa
767           ridge: Grzbiet
768           river: Rzeka
769           rock: Skała
770           scree: Zsypisko
771           scrub: Zagajnik
772           shoal: Mielizna
773           spring: Źródło
774           stone: Kamieniołom
775           strait: Cieśnina
776           tree: Drzewo
777           valley: Dolina
778           volcano: Wulkan
779           water: Woda
780           wetland: Obszar podmokły
781           wetlands: Obszary podmokłe
782           wood: Puszcza
783         office: 
784           accountant: Księgowy
785           architect: Architekt
786           company: Przedsiębiorstwo
787           employment_agency: Urząd pracy
788           estate_agent: Biuro nieruchomości
789           government: Biura rządowe
790           insurance: Biuro ubezpieczeń
791           lawyer: Prawnik
792           ngo: Biuro organizacji pozarządowych
793           telecommunication: Urząd telekomunikacji
794           travel_agent: Biuro podróży
795           "yes": Biuro
796         place: 
797           airport: Lotnisko
798           city: Miasto
799           country: Kraj
800           county: Powiat
801           farm: Farma
802           hamlet: Osada
803           house: Dom
804           houses: Zabudowanie
805           island: Wyspa
806           islet: Wysepka
807           isolated_dwelling: Oddzielny dom-gospodarstwo
808           locality: Rejon
809           moor: Torfowisko
810           municipality: Gmina
811           postcode: Kod pocztowy
812           region: Rejon
813           sea: Morze
814           state: Stan
815           subdivision: Dzielnica
816           suburb: Osiedle
817           town: Miasteczko
818           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
819           village: Wieś
820         railway: 
821           abandoned: Dawna linia kolejowa
822           construction: Budowana linia kolejowa
823           disused: Nieczynna trasa kolejowa
824           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
825           funicular: Kolejka linowa
826           halt: Przystanek kolejowy
827           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
828           junction: Węzeł kolejowy
829           level_crossing: Przejazd kolejowy
830           light_rail: Lekka kolej
831           miniature: Mini kolej
832           monorail: Kolej jednoszynowa
833           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
834           platform: Peron
835           preserved: Kolej zabytkowa
836           spur: Bocznica kolejowa
837           station: Stacja kolejowa
838           subway: Stacja metra
839           subway_entrance: Wejście na stację metra
840           switch: Zwrotnica
841           tram: Linia tramwajowa
842           tram_stop: Przystanek tramwajowy
843           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
844         shop: 
845           alcohol: Sklep monopolowy
846           antiques: Antyki
847           art: Sklep z dziełami sztuki
848           bakery: Piekarnia
849           beauty: Salon kosmetyczny
850           beverages: Sklep z napojami
851           bicycle: Sklep rowerowy
852           books: Księgarnia
853           butcher: Rzeźnik
854           car: Sklep samochodowy
855           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
856           car_repair: Naprawa samochodów
857           carpet: Sklep z dywanami
858           charity: Sklep charytatywny
859           chemist: Drogeria
860           clothes: Sklep odzieżowy
861           computer: Sklep komputerowy
862           confectionery: Cukiernia
863           convenience: Mały sklep wielobranżowy
864           copyshop: Ksero
865           cosmetics: Sklep kosmetyczny
866           department_store: Dom towarowy
867           discount: Sklep z produktami po obniżce
868           doityourself: Sklep budowlany
869           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
870           electronics: Sklep elektroniczny
871           estate_agent: Biuro nieruchomości
872           farm: Sklep gospodarski
873           fashion: Sklep modelarski
874           fish: Sklep rybny
875           florist: Kwiaciarnia
876           food: Sklep spożywczy
877           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
878           furniture: Sklep meblowy
879           gallery: Galeria
880           garden_centre: Centrum ogrodnicze
881           general: Sklep ogólny
882           gift: Sklep z pamiątkami
883           greengrocer: Warzywniak
884           grocery: Sklep spożywczy
885           hairdresser: Fryzjernia
886           hardware: Sklep ze sprzętem
887           hifi: Hi-Fi
888           insurance: Agent ubezpieczeniowy
889           jewelry: Sklep z biżuterią
890           kiosk: Kiosk
891           laundry: Pralnia
892           mall: Centrum handlowe
893           market: Targowisko
894           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
895           motorcycle: Sklep z motocyklami
896           music: Sklep muzyczny
897           newsagent: Kiosk
898           optician: Optyk
899           organic: Sklep z produktami organicznymi
900           outdoor: Sklep turystyczny
901           pet: Sklep ze zwierzętami
902           photo: Sklep fotograficzny
903           salon: Salon
904           shoes: Sklep obuwniczy
905           shopping_centre: Centrum handlowe
906           sports: Sklep sportowy
907           stationery: Sklep papierniczy
908           supermarket: Supermarket
909           toys: Sklep z zabawkami
910           travel_agency: Biuro podróży
911           video: Sklep filmowy
912           wine: Winiarnia
913         tourism: 
914           alpine_hut: Chata alpejska
915           artwork: Sztuka
916           attraction: Atrakcja turystyczna
917           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
918           cabin: Kabina
919           camp_site: Kemping
920           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
921           chalet: Schronisko
922           guest_house: Pensjonat
923           hostel: Hostel
924           hotel: Hotel
925           information: Informacja turystyczna
926           lean_to: Nachylenie
927           motel: Motel
928           museum: Muzeum
929           picnic_site: Miejsce na piknik
930           theme_park: Park tematyczny
931           valley: Dolina
932           viewpoint: Punkt widokowy
933           zoo: Zoo
934         tunnel: 
935           "yes": Tunel
936         waterway: 
937           artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
938           boatyard: Stocznia
939           canal: Kanał
940           connector: Złącze dróg wodnych
941           dam: Tama
942           derelict_canal: Opuszczony kanał
943           ditch: Rów
944           dock: Basen portowy
945           drain: Rów odpływowy
946           lock: Zastawka
947           lock_gate: Śluza
948           mineral_spring: Źródło mineralne
949           mooring: Kotwicowisko
950           rapids: Katarakty
951           river: Rzeka
952           riverbank: Brzeg rzeki
953           stream: Strumień
954           wadi: Starorzecze
955           water_point: Punkt wodny
956           waterfall: Wodospad
957           weir: Jaz
958   javascripts: 
959     map: 
960       base: 
961         cycle_map: Mapa rowerowa
962         standard: Podstawowa
963         transport_map: Transport publiczny
964     notes: 
965       new: 
966         add: Dodaj notatkę
967         intro: Informacja, którą wprowadzasz, będzie wyświetlana dla innych użytkowników w celu poprawy jakości mapy. Podaj więc jak najwięcej szczegółów oraz ustal pozycję markera tak dokładnie, jak to możliwe.
968       show: 
969         anonymous_warning: Notatka zawiera komentarze anonimowych użytkowników.
970         closed_by: rozwiązana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
971         closed_by_anonymous: rozwiązana przez anonima o %{time}
972         comment: Dodaj komentarz
973         comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
974         commented_by: komentarz użytkownika <a href='%{user_url}'>%{user}</a> z dnia %{time}
975         commented_by_anonymous: komentarz anonimowy z dnia %{time}
976         hide: Ukryj
977         opened_by: utworzona przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> w dniu %{time}
978         opened_by_anonymous: utworzona anonimowo w dniu %{time}
979         permalink: Permalink
980         reopened_by: ponownie aktywowana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
981         reopened_by_anonymous: ponownie aktywowana przez anonima o %{time}
982         resolve: Rozwiąż
983     site: 
984       createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, aby dodać notatkę
985       createnote_tooltip: Dodaj notatkę na mapie
986       createnote_zoom_alert: Musisz przybliżyć mapę, aby dodać notatkę
987       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
988       edit_tooltip: Edytuje mapę
989       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
990       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
991       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
992       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
993   layouts: 
994     community: Społeczność
995     community_blogs: Blogi wspólnoty
996     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
997     copyright: Prawa autorskie i licencja
998     documentation: Dokumentacja
999     documentation_title: Dokumentacja projektu
1000     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
1001     donate_link_text: dokonując darowizny
1002     edit: Edycja
1003     edit_with: Edytuj w %{editor}
1004     export: Eksport
1005     export_tooltip: Eksport danych mapy
1006     foundation: Fundacja
1007     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
1008     gps_traces: Ślady GPS
1009     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
1010     help: Pomoc
1011     help_centre: Centrum pomocy
1012     help_title: Witryna pomocy dla projektu
1013     history: Zmiany
1014     home: główna
1015     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
1016     inbox_html: wiadomości %{count}
1017     inbox_tooltip: 
1018       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
1019       other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
1020       zero: Brak nowych wiadomości
1021     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
1022     intro_2_create_account: Utwórz konto
1023     intro_2_download: pobierz
1024     intro_2_html: Wszystkie dane są bezpłatne dla %{download}, %{use} i są dostępne na %{license}. %{create_account} w celu poprawienia mapy.
1025     intro_2_license: wolna licencja
1026     intro_2_use: użyj
1027     log_in: zaloguj się
1028     log_in_tooltip: Zaloguj się
1029     logo: 
1030       alt_text: Logo OpenStreetMap
1031     logout: wyloguj
1032     logout_tooltip: Wyloguj
1033     make_a_donation: 
1034       text: Przekaż darowiznę
1035       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
1036     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1037     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1038     partners_bytemark: Hosting Bytemark
1039     partners_html: Hosting obsługuje %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, a także inni %{partners}.
1040     partners_ic: Królewskie kolegium w Londynie
1041     partners_partners: partnerzy
1042     partners_ucl: centrum UCL VR
1043     sign_up: zarejestruj
1044     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
1045     tag_line: Wolna wikimapa świata
1046     user_diaries: Dzienniczki
1047     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
1048     view: Mapa
1049     view_tooltip: Zobacz mapę
1050     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
1051     wiki: Wiki
1052     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
1053   license_page: 
1054     foreign: 
1055       english_link: oryginalna angielska wersja
1056       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
1057       title: Informacje o tłumaczeniu
1058     legal_babble: 
1059       attribution_example: 
1060         alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
1061         title: Przykład uznania autorstwa
1062       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>)."
1063       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'')."
1064       contributors_footer_1_html: "Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,\naby poprawić OpenStreetMap, są dostępne na stronie\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Uczestnicy (en)</a>"
1065       contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
1066       contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
1067       contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12."
1068       contributors_intro_html: "Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych źródeł, wśród nich:"
1069       contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1070       contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
1071       contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
1072       contributors_za_html: "<strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące\nz <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">zarządu głównego:\nNational Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone."
1073       credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;.
1074       credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji Open Database License, a w przypadku kafelków - CC-BY-SA. Możesz to zrobić przez podlinkowanie <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tej strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych, możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
1075       credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny pojawić się w rogu mapy.
1076       credit_title_html: Jak podać źródło
1077       infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
1078       infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij formularz on-line</a>.
1079       infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
1080       intro_1_html: "OpenStreetMap zawiera <i>wolne dane</i>, rozpowszechniane na licencji <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1081       intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
1082       intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC-BY-SA 2.0).
1083       more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
1084       more_2_html: Choć dane OpenStreetMap są otwarte, nie możemy zapewnić wolnego od opłat API dla innych deweloperów. Przejrzyj nasze <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Warunki użycia API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Warunki użycia kafelków</a> oraz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Warunki użycia Nominatim</a>.
1085       more_title_html: Dowiedz się więcej
1086       title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
1087     native: 
1088       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
1089       native_link: wersji po polsku
1090       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
1091       title: O stronie
1092   message: 
1093     delete: 
1094       deleted: Wiadomość usunięta
1095     inbox: 
1096       date: Nadano
1097       from: Od
1098       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
1099       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
1100       new_messages: 
1101         few: "%{count} nowe wiadomości"
1102         many: "%{count} nowych wiadomości"
1103         one: "%{count} nową wiadomość"
1104         other: "%{count} nowych wiadomości"
1105       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1106       old_messages: 
1107         few: "%{count} stare wiadomości"
1108         many: "%{count} starych wiadomości"
1109         one: "%{count} starą wiadomość"
1110         other: "%{count} starych wiadomości"
1111       outbox: nadawcza
1112       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1113       subject: Temat
1114       title: Wiadomości odebrane
1115     mark: 
1116       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1117       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1118     message_summary: 
1119       delete_button: Usuń
1120       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1121       reply_button: Odpowiedz
1122       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1123     new: 
1124       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
1125       body: Treść
1126       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
1127       message_sent: Wiadomość wysłana
1128       send_button: Wyślij
1129       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1130       subject: Temat
1131       title: Wysyłanie wiadomości
1132     no_such_message: 
1133       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1134       heading: Nie ma takiej wiadomości
1135       title: Nie ma takiej wiadomości
1136     outbox: 
1137       date: Nadano
1138       inbox: odbiorcza
1139       messages: 
1140         one: Masz %{count} wysłaną wiadomość
1141         other: Masz %{count} wysłanych wiadomości
1142       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1143       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1144       outbox: nadawcza
1145       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1146       subject: Temat
1147       title: Wiadomości wysłane
1148       to: Do
1149     read: 
1150       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1151       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1152       date: Nadano
1153       from: Od
1154       reply_button: Odpowiedz
1155       subject: Temat
1156       title: Czytanie wiadomości
1157       to: Do
1158       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1159       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1160     reply: 
1161       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1162     sent_message_summary: 
1163       delete_button: Usuń
1164   note: 
1165     description: 
1166       closed_at_by_html: Rozwiązano %{when} temu przez %{user}
1167       closed_at_html: Rozwiązano %{when} temu
1168       commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
1169       commented_at_html: Zaktualizowano %{when} temu
1170       opened_at_by_html: Stworzono %{when} temu przez %{user}
1171       opened_at_html: Stworzono %{when} temu
1172       reopened_at_by_html: Ponownie aktywowano %{when} temu przez %{user}
1173       reopened_at_html: Ponownie aktywowano %{when} temu
1174     entry: 
1175       comment: Komentarz
1176       full: Pełna notatka
1177     mine: 
1178       ago_html: "%{when} temu"
1179       created_at: Utworzono w dniu
1180       creator: Autor
1181       description: Opis
1182       heading: Notatki użytkownika %{user}
1183       id: Identyfikator
1184       last_changed: Ostatnio zmieniono
1185       subheading: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
1186       title: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
1187     rss: 
1188       closed: zamknięta notatka (w pobliżu %{place})
1189       comment: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
1190       description_area: Lista notatek stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1191       description_item: Kanał RSS dla notatki %{id}
1192       new: nowa notatka (w pobliżu %{place})
1193       title: Notatki OpenStreetMap
1194   notifier: 
1195     diary_comment_notification: 
1196       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1197       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1198       hi: Witaj %{to_user},
1199       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1200     email_confirm: 
1201       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1202     email_confirm_html: 
1203       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1204       greeting: Cześć,
1205       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1206     email_confirm_plain: 
1207       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1208       greeting: Cześć,
1209       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1210     friend_notification: 
1211       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1212       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1213       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1214       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1215     gpx_notification: 
1216       and_no_tags: i brak znaczników
1217       and_the_tags: i następujące znaczniki
1218       failure: 
1219         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1220         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1221         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1222         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1223       greeting: Witaj,
1224       success: 
1225         loaded_successfully: udało się wczytać, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1226         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1227       with_description: z opisem
1228       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1229     lost_password: 
1230       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1231     lost_password_html: 
1232       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1233       greeting: Witaj,
1234       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1235     lost_password_plain: 
1236       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1237       greeting: Cześć,
1238       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1239     message_notification: 
1240       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
1241       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
1242       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1243       hi: Witaj %{to_user},
1244     note_comment_notification: 
1245       anonymous: Anonimowy użytkownik
1246       closed: 
1247         commented_note: "%{commenter} rozwiązał notatkę, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
1248         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał interesującą cię notatkę"
1249         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał Twoją notatkę"
1250         your_note: "%{commenter} rozwiązał jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
1251       commented: 
1252         commented_note: "%{commenter} zostawił komentarz do notatki, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
1253         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował interesującą cię notatkę"
1254         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował Twoją notatkę"
1255         your_note: "%{commenter} zostawił komentarz do jednej z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
1256       details: Więcej informacji na temat notatki można znaleźć na %{url}.
1257       greeting: Witaj,
1258     signup_confirm: 
1259       confirm: "Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:"
1260       created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
1261       greeting: Cześć!
1262       subject: "[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap"
1263       welcome: Chcielibyśmy powitać cię i dostarczyć kilka dodatkowych informacji na dobry początek.
1264     signup_confirm_html: 
1265       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1266       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1267       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1268       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
1269       more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
1270       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1271       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1272       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1273       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1274     signup_confirm_plain: 
1275       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1276       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1277       current_user: "Lista z kategoriami dostępna jest pod adresem:"
1278       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1279       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1280       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1281       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1282       user_wiki_page: Zalecane jest utworzenie własnej strony użytkownika na wiki, która zawiera twoją lokalizację.
1283       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1284   oauth: 
1285     oauthorize: 
1286       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1287       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1288       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1289       allow_write_api: modyfikuj mapę
1290       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1291       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1292       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1293       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1294       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1295     revoke: 
1296       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1297   oauth_clients: 
1298     create: 
1299       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1300     destroy: 
1301       flash: Usunięto rejestrację aplikacji
1302     edit: 
1303       submit: Edytuj
1304       title: Edycja aplikacji
1305     form: 
1306       allow_read_gpx: odczytywanie ich prywatnych śladów GPS.
1307       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1308       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1309       allow_write_diary: tworzenie wpisów dziennika, komentarzy i zawiązywanie znajomości.
1310       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1311       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1312       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1313       callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
1314       name: Nazwa
1315       requests: "Żądaj następujących uprawnień od użytkowników:"
1316       required: Wymagane
1317       support_url: Adres URL pomocy technicznej
1318       url: Główny adres URL aplikacji
1319     index: 
1320       application: Nazwa aplikacji
1321       issued_at: Wydane
1322       list_tokens: "Następujące tokeny zostały wydane do aplikacji w twoim imieniu:"
1323       my_apps: Programy klienckie
1324       my_tokens: Zarejestrowane programy
1325       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1326       register_new: Zarejestruj swoją aplikację
1327       registered_apps: "Masz zarejestrowane następujące aplikacje klienckie:"
1328       revoke: Odwołaj!
1329       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1330     new: 
1331       submit: Zarejestruj
1332       title: Rejestracja nowej aplikacji
1333     not_found: 
1334       sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
1335     show: 
1336       access_url: "URL znaki dostępu:"
1337       allow_read_gpx: odczytywanie ich śladów GPS.
1338       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1339       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1340       allow_write_diary: tworzenie wpisów dziennika, komentarzy i zawiązywanie znajomości.
1341       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1342       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1343       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1344       authorize_url: "URL upoważnienia:"
1345       confirm: Jesteś pewien?
1346       delete: Usuń klienta
1347       edit: Edytuj szczegóły
1348       key: "Klucz odbiorcy:"
1349       requests: "Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:"
1350       secret: "Sekret odbiorcy:"
1351       support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
1352       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1353       url: "URL znacznika zapytania:"
1354     update: 
1355       flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
1356   redaction: 
1357     create: 
1358       flash: Utworzono poprawkę.
1359     destroy: 
1360       error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej redakcji.
1361       flash: Poprawka usunięta.
1362       not_empty: Poprawka jest niepusta. Należy najpierw wycofać wersje poprawki przed jej usunięciem.
1363     edit: 
1364       description: Opis
1365       heading: Edytuj poprawkę
1366       submit: Zapisz poprawkę
1367       title: Edytuj poprawkę
1368     index: 
1369       empty: Brak poprawek do pokazania.
1370       heading: Lista poprawek
1371       title: Lista poprawek
1372     new: 
1373       description: Opis
1374       heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
1375       submit: Utwórz poprawkę
1376       title: Tworzenie nowej poprawki
1377     show: 
1378       confirm: Na pewno?
1379       description: "Opis:"
1380       destroy: Usuń tą poprawkę
1381       edit: Edytuj tę redakcję
1382       heading: Poprawka "%{title}"
1383       title: Wyświetlenie poprawki
1384       user: "Autor:"
1385     update: 
1386       flash: Zapisano zmiany.
1387   site: 
1388     edit: 
1389       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1390       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1391       id_not_configured: iD nie został skonfigurowany
1392       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1393       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1394       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1395       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1396       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1397       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1398       user_page_link: stronie użytkownika
1399     index: 
1400       createnote: Dodaj notatkę
1401       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1402       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1403       license: 
1404         copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach otwartej licencji
1405       permalink: Permalink
1406       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1407       shortlink: Shortlink
1408     key: 
1409       map_key: Legenda
1410       map_key_tooltip: Legenda mapy
1411       table: 
1412         entry: 
1413           admin: Granica administracyjna
1414           allotments: Ogródki działkowe
1415           apron: 
1416             - Płyta lotniska
1417             - terminal
1418           bridge: Czarny obrys – most
1419           bridleway: Ścieżka dla koni
1420           brownfield: Teren powyburzeniowy
1421           building: Ważny budynek
1422           byway: Droga boczna
1423           cable: 
1424             - Kolej linowa
1425             - wyciąg krzesełkowy
1426           cemetery: Cmentarz
1427           centre: Centrum sportowe
1428           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1429           common: 
1430             - Pole
1431             - łąka
1432           construction: Drogi w budowie
1433           cycleway: Ścieżka rowerowa
1434           destination: Dostęp do punktu docelowego
1435           farm: Gospodarstwo rolne
1436           footway: Chodnik
1437           forest: Las
1438           golf: Pole golfowe
1439           heathland: Wrzosowisko
1440           industrial: Teren przemysłowy
1441           lake: 
1442             - Jezioro
1443             - rezerwuar
1444           military: Teren wojskowy
1445           motorway: Autostrada
1446           park: Park
1447           permissive: Możliwy wstęp
1448           pitch: Boisko sportowe
1449           primary: Droga pierwszorzędna
1450           private: Wstęp prywatny
1451           rail: Tory kolejowe
1452           reserve: Rezerwat przyrody
1453           resident: Teren mieszkalny
1454           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1455           runway: 
1456             - Pas startowy
1457             - kołowania
1458           school: 
1459             - Szkoła
1460             - uniwersytet
1461           secondary: Droga drugorzędna
1462           station: Dworzec kolejowy
1463           subway: Metro
1464           summit: 
1465             - Góra
1466             - szczyt
1467           tourist: Atrakcja turystyczna
1468           track: Ścieżka
1469           tram: 
1470             - Lekka kolej
1471             - tramwaj
1472           trunk: Droga główna
1473           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1474           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1475           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1476           wood: Puszcza
1477     markdown_help: 
1478       alt: Tekst alternatywny
1479       first: Pierwszy element
1480       heading: Nagłówek
1481       headings: Nagłówki
1482       image: Obraz
1483       link: Łącze
1484       ordered: Uporządkowana lista
1485       second: Drugi element
1486       subheading: Podtytuł
1487       text: Tekst
1488       title_html: Składnia <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1489       unordered: Lista nieuporządkowana
1490       url: Adres (URL)
1491     richtext_area: 
1492       edit: Edytuj
1493       preview: Podgląd
1494     search: 
1495       search: Szukaj
1496       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'poczta w pobliżu Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1497       submit_text: →
1498       where_am_i: Gdzie jestem?
1499       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1500     sidebar: 
1501       close: Zamknij
1502       search_results: Wyniki wyszukiwania
1503   time: 
1504     formats: 
1505       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1506   trace: 
1507     create: 
1508       trace_uploaded: Twój plik GPX został wczytany i czeka na dodanie do bazy danych. Powinno to nastąpić w ciągu 30 minut. Wtedy też dostaniesz wiadomość z informacją o tym fakcie.
1509       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1510     delete: 
1511       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1512     edit: 
1513       description: "Opis:"
1514       download: pobierz
1515       edit: edytuj
1516       filename: "Nazwa pliku:"
1517       heading: Edycja śladu %{name}
1518       map: mapa
1519       owner: "Autor:"
1520       points: "Punkty:"
1521       save_button: Zapisz zmiany
1522       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1523       tags: "Znaczniki:"
1524       tags_help: rozdzielone przecinkami
1525       title: Edycja śladu %{name}
1526       uploaded_at: "Wysłano:"
1527       visibility: "Widoczność:"
1528       visibility_help: co to znaczy?
1529     list: 
1530       description: Przeglądaj najnowsze dodane ścieżki GPS
1531       empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a> lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie wiki</a>.
1532       public_traces: Publiczne ślady GPS
1533       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1534       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1535       your_traces: Twoje ślady GPS
1536     make_public: 
1537       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1538     offline: 
1539       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1540       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1541     offline_warning: 
1542       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1543     trace: 
1544       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1545       by: utworzony przez użytkownika
1546       count_points: "%{count} punktów"
1547       edit: edycja
1548       edit_map: Edytuj Mapę
1549       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1550       in: w
1551       map: mapa
1552       more: więcej
1553       pending: OCZEKUJE
1554       private: PRYWATNY
1555       public: PUBLICZNY
1556       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1557       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1558       view_map: Pokaż mapę
1559     trace_form: 
1560       description: Opis
1561       help: Pomoc
1562       tags: Znaczniki
1563       tags_help: rozdzielone przecinkami
1564       upload_button: Wgrywaj
1565       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1566       visibility: Widoczność
1567       visibility_help: co to znaczy?
1568     trace_header: 
1569       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1570       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1571       upload_trace: Wyślij ślad
1572     trace_optionals: 
1573       tags: Znaczniki
1574     trace_paging_nav: 
1575       newer: Nowsze ślady
1576       older: Starsze ślady
1577       showing_page: Strona %{page}
1578     view: 
1579       delete_track: Wykasuj ten ślad
1580       description: "Opis:"
1581       download: pobierz
1582       edit: edycja
1583       edit_track: Edytuj ten ślad
1584       filename: "Plik:"
1585       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1586       map: mapa
1587       none: Brak
1588       owner: "Autor:"
1589       pending: OCZEKUJE
1590       points: "Punktów:"
1591       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1592       tags: "Znaczniki:"
1593       title: Przeglądanie śladu %{name}
1594       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1595       uploaded: "Dodano:"
1596       visibility: "Widoczność:"
1597     visibility: 
1598       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1599       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1600       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1601       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1602   user: 
1603     account: 
1604       contributor terms: 
1605         agreed: Zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1606         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
1607         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1608         link text: co to jest?
1609         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1610         review link text: Proszę, przejdź na tą stronę, w dogodnym dla ciebie czasie, żeby potwierdzić zgodę na nowe Warunkami Uczestnictwa.
1611       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1612       delete image: Usuń obecną grafikę
1613       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1614       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1615       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1616       gravatar: 
1617         gravatar: Użyj Gravatara
1618         link text: co to jest?
1619       home location: "Lokalizacja domowa:"
1620       image: "Grafika:"
1621       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1622       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1623       latitude: "Szerokość:"
1624       longitude: "Długość geograficzna:"
1625       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1626       my settings: Moje ustawienia
1627       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1628       new image: Dodaj grafikę
1629       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1630       openid: 
1631         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1632         link text: co to jest?
1633         openid: "OpenID:"
1634       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1635       preferred languages: "Preferowane języki:"
1636       profile description: "Opis profilu:"
1637       public editing: 
1638         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1639         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1640         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1641         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1642         enabled link text: co to jest?
1643         heading: "Edycje publiczne:"
1644       public editing note: 
1645         heading: Publiczna edycja
1646         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1647       replace image: Zmień obecną grafikę
1648       return to profile: Powrót do profilu
1649       save changes button: Zapisz zmiany
1650       title: Zmiana ustawień konta
1651       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1652     confirm: 
1653       already active: To konto zostało potwierdzone.
1654       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1655       button: Potwierdzam
1656       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1657       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1658       reconfirm: Jeśli minęło już trochę czasu od twojej rejestracji, być może będziesz musiał <a href="%{reconfirm}">wysłać sobie nową wiadomość e-mail z potwierdzeniem</a>.
1659       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1660       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1661     confirm_email: 
1662       button: Potwierdzam
1663       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1664       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1665       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1666       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1667     confirm_resend: 
1668       failure: Brak użytkownika %{name}.
1669       success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś adres webmaster@openstreetmap.org. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
1670     filter: 
1671       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1672     go_public: 
1673       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1674     list: 
1675       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1676       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1677       heading: Użytkownicy
1678       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1679       showing: 
1680         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1681         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1682       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1683       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1684       title: Użytkownicy
1685     login: 
1686       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
1687       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1688       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1689       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1690       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1691       heading: Logowanie
1692       login_button: Zaloguj się
1693       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1694       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1695       no account: Nie masz konta?
1696       openid: "%{logo} OpenID:"
1697       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1698       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1699       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1700       openid_providers: 
1701         aol: 
1702           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1703           title: Zaloguj używając AOL
1704         google: 
1705           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1706           title: Zaloguj używając Google
1707         myopenid: 
1708           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1709           title: Zaloguj używając myOpenID
1710         openid: 
1711           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1712           title: Zaloguj używając OpenID
1713         wordpress: 
1714           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1715           title: Zaloguj używając Wordpress
1716         yahoo: 
1717           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1718           title: Zaloguj używając Yahoo
1719       password: Hasło
1720       register now: Zarejestruj się
1721       remember: "Pamiętaj mnie:"
1722       title: Logowanie
1723       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1724       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1725       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1726     logout: 
1727       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1728       logout_button: Wyloguj
1729       title: Wyloguj
1730     lost_password: 
1731       email address: "Adres e-mail:"
1732       heading: Zapomniałeś hasła?
1733       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1734       new password button: Wyczyść hasło
1735       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1736       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1737       title: zgubione hasło
1738     make_friend: 
1739       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1740       button: Dodaj do listy przyjaciół
1741       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1742       heading: Dodać %{user} do listy przyjaciół?
1743       success: "%{name} jest teraz twoim znajomym!"
1744     new: 
1745       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1746       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1747       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1748       continue: Kontynuuj
1749       display name: "Przyjazna nazwa:"
1750       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1751       email address: "Adres e-mail:"
1752       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1753       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1754       flash welcome: Dziękujemy za rejestrację. Przesłaliśmy Ci na %{email} wiadomość powitalną z kilkoma wskazówkami jak zacząć.
1755       heading: Zakładanie konta
1756       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki współtworzenia</a>.
1757       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1758       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1759       openid: "%{logo} OpenID:"
1760       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1761       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1762       password: Hasło
1763       terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych warunków udziału!
1764       terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie akceptować nowych warunków autorstwa. Więcej informacji możesz znaleźć na <a href="%{url}">tej stronie</a>.
1765       title: Nowe konto
1766       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1767     no_such_user: 
1768       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1769       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1770       title: Nie znaleziono użytkownika
1771     popup: 
1772       friend: Znajomy
1773       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1774       your location: Twoje położenie
1775     remove_friend: 
1776       button: Usuń z przyjaciół
1777       heading: Usunąć %{user} z przyjaciół?
1778       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1779       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1780     reset_password: 
1781       confirm password: Potwierdź hasło
1782       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1783       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1784       heading: Resetowanie hasła %{user}
1785       password: Hasło
1786       reset: Resetuj hasło
1787       title: zresetuj hasło
1788     set_home: 
1789       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1790     suspended: 
1791       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1792       heading: Konto zawieszone
1793       title: Konto zawieszone
1794       webmaster: webmaster
1795     terms: 
1796       agree: Akceptuję
1797       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1798       consider_pd_why: co to oznacza?
1799       decline: Nie akceptuję
1800       guidance: "Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: w <a href=\"%{summary}\">formie czytelnego dla człowieka podsumowania</a> oraz <a href=\"%{translations}\">nieoficjalne tłumaczenia</a>"
1801       heading: Warunki współtworzenia
1802       legale_names: 
1803         france: Francja
1804         italy: Włochy
1805         rest_of_world: Reszta świata
1806       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1807       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1808       title: Warunki współtworzenia
1809       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie zaakceptować lub odrzucić nowe warunki współtworzenia, aby kontynuować.
1810     view: 
1811       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1812       add as friend: dodaj do znajomych
1813       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1814       block_history: otrzymane blokady
1815       blocks by me: nałożone blokady
1816       blocks on me: otrzymane blokady
1817       comments: komentarze
1818       confirm: Potwierdź
1819       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1820       create_block: zablokuj tego użytkownika
1821       created from: "Stworzony z:"
1822       ct accepted: zaakceptowane %{ago} temu
1823       ct declined: odrzucone
1824       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1825       ct undecided: niezdecydowane
1826       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1827       delete_user: usuń to konto
1828       description: Opis
1829       diary: dziennik
1830       edits: edycje
1831       email address: Adres e‐mail
1832       friends_changesets: zestawy zmian znajomych
1833       friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
1834       hide_user: ukryj tego użytkownika
1835       if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć użytkowników blisko ciebie.
1836       km away: "%{count}km stąd"
1837       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1838       m away: "%{count}m stąd"
1839       mapper since: "Mapuje od:"
1840       moderator_history: nałożone blokady
1841       my comments: moje komentarze
1842       my diary: mój dziennik
1843       my edits: moje zmiany
1844       my notes: moje notatki
1845       my settings: moje ustawienia
1846       my traces: moje ślady
1847       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1848       nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
1849       nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
1850       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1851       no friends: Nie masz jeszcze dodanych żadnych znajomych.
1852       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1853       notes: notatki
1854       oauth settings: ustawienia oauth
1855       remove as friend: usuń ze znajomych
1856       role: 
1857         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1858         grant: 
1859           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1860           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1861         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1862         revoke: 
1863           administrator: Cofnij dostęp administratora
1864           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1865       send message: wyślij wiadomość
1866       settings_link_text: stronie ustawień
1867       spam score: "Punktacja spamu:"
1868       status: "Stan:"
1869       traces: ślady
1870       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1871       user location: Lokalizacja użytkownika
1872       your friends: Twoi znajomi
1873   user_block: 
1874     blocks_by: 
1875       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1876       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1877       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1878     blocks_on: 
1879       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1880       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1881       title: Blokady na użytkownika %{name}
1882     create: 
1883       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1884       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1885       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1886     edit: 
1887       back: Zobacz wszystkie blokady
1888       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1889       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1890       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1891       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1892       show: Zobacz tę blokadę
1893       submit: Uaktualnij blokadę
1894       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1895     filter: 
1896       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1897       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1898     helper: 
1899       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1900       time_past: Zakończono %{time} temu.
1901       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1902     index: 
1903       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1904       heading: Lista blokad użytkowników
1905       title: Blokady użytkownika
1906     model: 
1907       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1908       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1909     new: 
1910       back: Zobacz wszystkie blokady
1911       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1912       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1913       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1914       reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Zachowaj spokój i rozsądek oraz podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1915       submit: Utwórz blokadę
1916       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1917       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1918       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1919     not_found: 
1920       back: Powrót do spisu
1921       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1922     partial: 
1923       confirm: Na pewno?
1924       creator_name: Twórca
1925       display_name: Zablokowany użytkownik
1926       edit: Edytuj
1927       next: Następna »
1928       not_revoked: (nie odwołana)
1929       previous: « Poprzednia
1930       reason: Powód blokady
1931       revoke: Odwołaj
1932       revoker_name: Odwołana przez
1933       show: Pokaż
1934       showing_page: Strona %{page}
1935       status: Status
1936     period: 
1937       one: 1 godzina
1938       other: "%{count} godzin"
1939     revoke: 
1940       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1941       flash: Blokada została odwołana.
1942       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1943       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1944       revoke: Odwołaj
1945       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1946       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1947     show: 
1948       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1949       confirm: Na pewno?
1950       edit: Edytuj
1951       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1952       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1953       reason: Przyczyna blokady
1954       revoke: Odwołaj
1955       revoker: Cofający uprawnienia
1956       show: Pokaż
1957       status: Status
1958       time_future: Blokada wygasa %{time}
1959       time_past: Zakończona %{time} temu
1960       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1961     update: 
1962       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
1963       success: Blokada zaktualizowana.
1964   user_role: 
1965     filter: 
1966       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1967       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1968       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1969       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1970     grant: 
1971       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1972       confirm: Potwierdź
1973       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1974       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1975       title: Potwierdź przyznawanie roli
1976     revoke: 
1977       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1978       confirm: Potwierdź
1979       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1980       heading: Potwierdź cofanie roli
1981       title: Potwierdź cofanie roli