Commiting 26 new language translations (although some are really
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
1 # Imported at Mon Sep 28 20:33:14 2009 from Translatewiki.net
2 hsb: 
3   activerecord: 
4     attributes: 
5       diary_comment: 
6         body: Tekst
7       diary_entry: 
8         language: Rěč
9         latitude: Šěrokostnik
10         longitude: Dołhostnik
11         title: Titul
12         user: Wužiwar
13       friend: 
14         friend: Přećel
15         user: Wužiwar
16       message: 
17         body: Tekst
18         recipient: Přijimowar
19         sender: Wotpósłar
20         title: Titul
21       trace: 
22         description: Wopisanje
23         latitude: Šěrokostnik
24         longitude: Dołhostnik
25         name: Mjeno
26         public: Zjawny
27         size: Wulkosć
28         user: Wužiwar
29         visible: Widźomny
30       user: 
31         active: Aktiwny
32         description: Wopisanje
33         display_name: Pokazowanske mjeno
34         email: E-mejl
35         languages: Rěče
36         pass_crypt: Hesło
37     models: 
38       acl: Lisćina za přistupnu kontrolu
39       changeset: Sadźba změnow
40       changeset_tag: Atribut sadźby změnow
41       country: Kraj
42       diary_comment: Dźenikowy komentar
43       diary_entry: Dźenikowy zapisk
44       friend: Přećel
45       language: Rěč
46       message: Powěsć
47       node: Suk
48       node_tag: Sukowy atribut
49       notifier: Zdźělenje
50       old_node: Stary suk
51       old_node_tag: Atribut stareho suka
52       old_relation: Stara relacija
53       old_relation_member: Čłon stareje relacije
54       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
55       old_way: Stary puć
56       old_way_node: Suk stareho puća
57       old_way_tag: Atribut stareho puća
58       relation: Relacija
59       relation_member: Relaciski čłon
60       relation_tag: Relaciski atribut
61       session: Posedźenje
62       trace: Ćěr
63       tracepoint: Ćěrjowy dypk
64       tracetag: Ćěrjowy atribut
65       user: Wužiwar
66       user_preference: Wužiwarske nastajenje
67       user_token: Wužiwarska marka
68       way: Puć
69       way_node: Pućny suk
70       way_tag: Pućny atribut
71   browse: 
72     changeset: 
73       changeset: "Sadźba změnow: {{id}}"
74       changesetxml: Sadźba změnow XML
75       download: "{{changeset_xml_link}} abo {{osmchange_xml_link}} sćahnyć"
76       feed: 
77         title: Sadźba změnow {{id}}
78         title_comment: Sadźba změnow {{id}} - {{comment}}
79       osmchangexml: osmChange XML
80       title: Sadźba změnow
81     changeset_details: 
82       belongs_to: "Słuša k:"
83       bounding_box: "Wuběranski wobłuk:"
84       box: kašćik
85       closed_at: "Začinjeny:"
86       created_at: "Wutworjeny:"
87       has_nodes: 
88         one: "Ma slědowacy {{count}} suk:"
89         other: "Ma slědowace {{count}} suki:"
90       has_relations: 
91         one: "Ma slědowacu {{count}} relaciju:"
92         other: "Ma slědowace {{count}} relacije:"
93       has_ways: 
94         one: "Ma slědowacy {{count}} puć:"
95         other: "Ma slědowace {{count}} puće:"
96       no_bounding_box: Za tutu sadźbu změnow njeje so wuběranski wobłuk składował.
97       show_area_box: Wobłukowy kašćik pokazać
98     changeset_navigation: 
99       all: 
100         next_tooltip: Přichodna sadźba změnow
101         prev_tooltip: Předchadna sadźba změnow
102       user: 
103         name_tooltip: Změny wot wužiwarja {{user}} sej wobhladać
104         next_tooltip: Přichodna změna wot wužiwarja {{user}}
105         prev_tooltip: Předchadna změna wot wužiwarja {{user}}
106     common_details: 
107       changeset_comment: "Komentar:"
108       edited_at: "Wobdźěłany:"
109       edited_by: "Wobdźěłany wot:"
110       in_changeset: "W sadźbje změnow:"
111       version: "Wersija:"
112     containing_relation: 
113       entry: Relacija {{relation_name}}
114       entry_role: Relacija {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
115     map: 
116       deleted: Zničeny
117       larger: 
118         area: Wobłuk na wjetšej karće pokazać
119         node: Suk na wjetšej karće pokazać
120         relation: Relaciju na wjetšej karće pokazać
121         way: Puć na wjetšej karće pokazać
122       loading: Začituje so...
123     node: 
124       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} abo {{edit_link}}"
125       download_xml: XML sćahnyć
126       edit: wobdźěłać
127       node: Suk
128       node_title: "Suk: {{node_name}}"
129       view_history: historiju sej wobhladać
130     node_details: 
131       coordinates: "Koordinaty:"
132       part_of: "Dźěl wot:"
133     node_history: 
134       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
135       download_xml: XML sćahnyć
136       node_history: Sukata historija
137       node_history_title: "Sukata historija: {{node_name}}"
138       view_details: podrobnosće sej wobhladać
139     not_found: 
140       sorry: Wodaj, {{type}} z id {{id}} njebu namakany.
141       type: 
142         changeset: sadźba změnow
143         node: suk
144         relation: relacija
145         way: puć
146     paging_nav: 
147       of: wot
148       showing_page: Stronu pokazać
149     relation: 
150       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_history_link}}"
151       download_xml: XML sćahnyć
152       relation: Relacija
153       relation_title: "Relacija: {{relation_name}}"
154       view_history: historiju sej wobhladać
155     relation_details: 
156       members: "Čłonojo:"
157       part_of: "Dźěl wot:"
158     relation_history: 
159       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
160       download_xml: XML sćahnyć
161       relation_history: Relaciska historija
162       relation_history_title: "Relaciska historija: {{relation_name}}"
163       view_details: podrobnosće pokazać
164     relation_member: 
165       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
166       type: 
167         node: Suk
168         relation: Relacija
169         way: Puć
170     start: 
171       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
172       view_data: Daty za aktualny kartowy napohlad pokazać
173     start_rjs: 
174       data_frame_title: Daty
175       data_layer_name: Daty
176       details: Podrobnosće
177       drag_a_box: Ramik na kartu ćahnyć, zo by so wobłuk wubrał
178       edited_by_user_at_timestamp: Wobdźěłany wot wužiwarja [[user]] dnja [[timestamp]]
179       history_for_feature: Historija za [[funkciju]]
180       load_data: Daty začitać
181       loaded_an_area_with_num_features: Sy wobłuk začitał, kotryž [[num_features]] přiznamjenjow wobsahuje. Powšitkownje někotre wobhladowaki maja problemy ze zwobraznjenju tajkeho mnóstwa datow. Powšitkownje wobhladowaki najlěpje funguja, hdyž mjenje hač 100 přiznamjenjow naraz zwobraznjeja; hewak so wobhladowak spomali abo samo hižo njereaguje.  Jeli chceš tute daty woprawdźe zwobraznić, klikń deleka na tłóčatko.
182       loading: Začituje so...
183       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
184       object_list: 
185         api: Tutón wobłuk wot API wotwołać
186         back: Objektowu lisćinu zwobraznić
187         details: Podrobnosće
188         heading: Objektowa lisćina
189         history: 
190           type: 
191             node: Suk [[id]
192             way: Puć [[id]]
193         selected: 
194           type: 
195             node: Suk [[id]]
196             way: Puć [[id]]
197         type: 
198           node: Suk
199           way: Puć
200       private_user: priwatny wužiwar
201       show_history: Historiju pokazać
202       unable_to_load_size: "Njeje móžno začitać: Wulkosć [[bbox_size]] wobłuka je přewulka ((dyrbi mjenje hač {{max_bbox_size}} być)"
203       wait: Čakać...
204       zoom_or_select: Wobłuk karty powjetšić abo wubrać
205     tag_details: 
206       tags: "Atributy:"
207     way: 
208       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} abo {{edit_link}}"
209       download_xml: XML sćahnyć
210       edit: wobdźěłać
211       view_history: historiju pokazać
212       way: Puć
213       way_title: "Puć: {{way_name}}"
214     way_details: 
215       also_part_of: 
216         one: tež dźěl puća {{related_ways}}
217         other: tež dźěl pućow {{related_ways}}
218       nodes: "Suki:"
219       part_of: "Dźěl wot:"
220     way_history: 
221       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
222       download_xml: XML sćahnyć
223       view_details: podrobnosće pokazać
224       way_history: Pućna historija
225       way_history_title: "Pućna historija: {{way_name}}"
226   changeset: 
227     changeset: 
228       anonymous: Anonymny
229       big_area: (wulki)
230       no_comment: (žadyn)
231       no_edits: (žane změny)
232       show_area_box: wobłuk pokazać
233       still_editing: (wobdźěłuje so hišće)
234       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
235     changeset_paging_nav: 
236       of: wot
237       showing_page: Strona so pokazuje
238     changesets: 
239       area: Wobłuk
240       comment: Komentar
241       id: ID
242       saved_at: Składowany dnja
243       user: Wužiwar
244     list: 
245       description: Aktualne změny
246       description_bbox: Sadźby změnow znutřka {{bbox}}
247       description_user: Sadźby změnow wot {{user}}
248       description_user_bbox: Sadźby změnow wot {{user}} znutřka {{bbox}}
249       heading: Sadźby změnow
250       heading_bbox: Sadźby změnow
251       heading_user: Sadźby změnow
252       heading_user_bbox: Sadźby změnow
253       title: Sadźby změnow
254       title_bbox: Sadźby změnow znutřka {{bbox}}
255       title_user: Sadźby změnow wot {{user}}
256       title_user_bbox: Sadźby změnow wot {{user}} znutřka {{bbox}}
257   diary_entry: 
258     diary_comment: 
259       comment_from: Komentar wo {{link_user}} spisany dnja {{comment_created_at}}
260     diary_entry: 
261       comment_count: 
262         one: 1 komentar
263         other: "{{count}} komentarow"
264       comment_link: Komentar k tutomu zapiskej
265       edit_link: Tutón zapisk wobdźěłać
266       posted_by: Pósłany wot {{link_user}} dnja {{created}} {{language_link}}
267       reply_link: Na tutón zapisk wotmołwić
268     edit: 
269       body: "Tekst:"
270       language: "Rěč:"
271       latitude: "Šěrokostnik:"
272       location: "Městno:"
273       longitude: "Dołhostnik:"
274       marker_text: Městno dźenikoweho zapiska
275       save_button: Składować
276       subject: "Nastupa:"
277       title: Dźenikowy zapisk wobdźěłać
278       use_map_link: kartu wužiwać
279     feed: 
280       all: 
281         description: Najnowše dźenikowe zapiski wužiwarjow OpenStreetMap
282         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski
283       language: 
284         description: Najnowše dźenikowe zapiski wot wužiwarjow OpenStreetMap {{language_name}}
285         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski {{language_name}}
286       user: 
287         description: Najnowše dźenikowe zapiski OpenStreetMap wot wužiwarja {{user}}
288         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski za wužiwarja {{user}}
289     list: 
290       in_language_title: Dźenikowe zapiski w rěči {{language}}
291       new: Nowy dźenikowy zapisk
292       new_title: Nowy zapisk w twojim wužiwarskim dźeniku spisać
293       newer_entries: Nowše zapiski
294       no_entries: Žane zapiski w dźeniku
295       older_entries: Starše zapiski
296       recent_entries: "Najnowše dźenikowe zapiski:"
297       title: Dźeniki wužiwarja
298       user_title: dźenik wužiwarja {{user}}
299     new: 
300       title: Nowy dźenikowy zapisk
301     no_such_entry: 
302       body: Wodaj, dźenikowy zapisk abo komentar z id {{id}} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano je wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
303       heading: Žadyn zapisk z id {{id}}
304       title: Dźenikowy zapisk njeeksistuje
305     no_such_user: 
306       body: Wodaj, wužiwar z mjenom {{user}} njeje. Prošu skontroluj prawopis abo snano wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
307       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
308       title: Wužiwar njeeksistuje
309     view: 
310       leave_a_comment: Spisaj komentar
311       login: Přizjew so
312       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, zo by komentar spisał"
313       save_button: Składować
314       title: Dźeniki wužiwarja | {{user}}
315       user_title: dźenik wužiwarja {{user}}
316   export: 
317     start: 
318       add_marker: Marku karće přidać
319       area_to_export: Wobłuk za eksport
320       embeddable_html: Zasadźujomny HTML
321       export_button: Eksport
322       export_details: Daty OpenStreetMap su pod licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> licencowane.
323       format: Format
324       format_to_export: Format za eksport
325       image_size: Wobrazowa wulkosć
326       latitude: "Šěrokostnik:"
327       licence: Licenca
328       longitude: "Dołhostnik:"
329       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
330       mapnik_image: Wobraz Mapnik
331       max: maks.
332       options: Opcije
333       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-daty
334       osmarender_image: Wobraz Osmarender
335       output: Wudaće
336       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
337       scale: Měritko
338       zoom: Skalowanje
339     start_rjs: 
340       add_marker: Karće marku přidać
341       change_marker: Poziciju marki změnić
342       click_add_marker: Na kartu klikný, zo by so marka přidała
343       drag_a_box: Ramik na karće rozćahać, zo by so wobłuk wubrał
344       export: Eksport
345       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
346       view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
347   geocoder: 
348     description: 
349       title: 
350         geonames: Městno wot from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
351         osm_namefinder: "{{types}} wot <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
352       types: 
353         cities: Wulkoměsta
354         places: Městna
355         towns: Města
356     description_osm_namefinder: 
357       prefix: "{{distance}} {{direction}} wot {{type}}"
358     direction: 
359       east: wuchod
360       north: sewjer
361       north_east: sewjerowuchod
362       north_west: sewjerozapad
363       south: juh
364       south_east: juhowuchod
365       south_west: juhozapad
366       west: zapad
367     distance: 
368       one: něhdźe 1 km
369       other: něhdźe {{count}} km
370       zero: mjenje hač 1 km
371     results: 
372       no_results: Žane wuslědki namakane
373     search: 
374       title: 
375         ca_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
376         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
377         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
378         osm_namefinder: Wuslědki wot <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
379         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
380         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
381     search_osm_namefinder: 
382       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} wot {{parentname}})"
383       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} z {{placename}}"
384   layouts: 
385     alt_donation: Darić
386     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez {{link}} k fondsej aktualizacije hardwary.
387     donate_link_text: Darjenje
388     edit: Wobdźěłać
389     edit_tooltip: Karty wobdźěłać
390     export: Eksportować
391     export_tooltip: Kartowe daty eksportować
392     gps_traces: GPS-ćěrje
393     gps_traces_tooltip: Ćěrje zrjadować
394     help_wiki: Pomoc &amp; wiki
395     help_wiki_tooltip: Sydło Pomoc & wiki za projekt
396     history: Historija
397     history_tooltip: Historija sadźbow změnow
398     home: domoj
399     home_tooltip: Domoj hić
400     inbox: póstowy kašćik ({{count}})
401     inbox_tooltip: 
402       one: Twój póstowy kašćik 1 njepřečitanu powěsć wobsahuje
403       other: Twój póstowy kašćik wobsahuje {{count}} njepřečitanych powěsćow
404       zero: Twój póstowy kašćik žane njepřečitane powěsće njewobsahuje.
405     intro_1: OpenStreetMap je swobodna wobdźěłujomna karta cyłeho swěta. Bu za ludźi kaž wy wutworjena.
406     intro_2: OpenStreetMap ći dowola geografiske daty na zhromadne wašnje wot něhdźe na zemi sej wobhladać, wobdźěłać a wužiwać.
407     intro_3: Hospodowanje OpenStreetMap so přećelnje wot {{ucl}} a {{bytemark}} podpěruje.
408     log_in: přizjewić
409     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
410     logo: 
411       alt_text: OpenStreetMap logo
412     logout: wotzjewić
413     logout_tooltip: Wotzjewić
414     news_blog: Blog nowinkow
415     news_blog_tooltip: Blog nowinkow wo OpenStreetMap, swobodnych geografiskich datach atd.
416     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
417     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
418     shop: Předawarnja
419     shop_tooltip: Předawarnja za markowe artikle OpenStreetMap
420     sign_up: registrować
421     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
422     sotm: Wopytaj konferencu OpenStreetMap, The State of the Map, 10.-12. julija 2009 w Amsterdamje!
423     tag_line: Swobodna swětowa karta wikija
424     user_diaries: Wužiwarske dźeniki
425     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
426     view: Sej wobhladać
427     view_tooltip: Karty sej wobhladać
428     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
429     welcome_user_link_tooltip: Twoja wužiwarska strona
430   map: 
431     coordinates: "Koordinaty:"
432     edit: Wobdźěłać
433     view: Sej wobhladać
434   message: 
435     delete: 
436       deleted: Powěsć zničena
437     inbox: 
438       date: Datum
439       from: Wot
440       my_inbox: Mój póstowy dochad
441       no_messages_yet: HIšće nimaš powěsće. Staj da so z někim wot {{people_mapping_nearby_link}} do zwiska.
442       outbox: pósłany
443       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
444       subject: Temowe nadpismo
445       title: Póstowy kašćik
446       you_have: Maš {{new_count}} nowych powěsćow a {{old_count}} starych powěsćow
447     mark: 
448       as_read: Powěsć jako přečitany markěrowana
449       as_unread: Powěsć jako njepřečitany markěrowana
450     message_summary: 
451       delete_button: Zničić
452       read_button: Jako přečitany markěrować
453       reply_button: Wotmołwić
454       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
455     new: 
456       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
457       body: Tekst
458       message_sent: Powěsć pósłana
459       send_button: Pósłać
460       send_message_to: Wužiwarjej {{name}} nowu powěsć pósłać
461       subject: Temowe nadpismo
462       title: Powěsć pósłać
463     no_such_user: 
464       body: Bohužel wužiwar abo powěsć z tym mjenom resp. id njeje
465       heading: Wužiwar abo powěsć njeeksistuje
466       title: Wužiwar abo powěsć njeeksistuje
467     outbox: 
468       date: Datum
469       inbox: póstowy kašćik
470       my_inbox: Mój {{inbox_link}}
471       no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z někim wot {{people_mapping_nearby_link}} do zwiska.
472       outbox: pósłany
473       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
474       subject: Temowe nadpismo
475       title: Pósłany
476       to: Komu
477       you_have_sent_messages: Sy {{sent_count}} pósłanych powěsćow
478     read: 
479       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
480       back_to_outbox: Wróćo k pósłanym powěsćam
481       date: Datum
482       from: Wot
483       reading_your_messages: Twoje powěsće čitać
484       reading_your_sent_messages: Twoje pósłane powěsće čitać
485       reply_button: Wotmołwić
486       subject: Temowe nadpismo
487       title: Powěsć čitać
488       to: Komu
489       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
490     sent_message_summary: 
491       delete_button: Zničić
492   notifier: 
493     diary_comment_notification: 
494       banner1: "*                   Prošu njewotmołw na tutu e-mejl."
495       banner2: "*                 Wužij websydło OpenStreetMap za wotmołwu."
496       footer: Móžeš tež komentar na {{readurl}} čitać a na {{commenturl}} komentować abo na {{replyurl}} wotmołwić
497       header: "{{from_user}} je twój najnowši dźenikowy zapisk OpenStreetMap z temowym nadpismom {{subject}} skomentował:"
498       hi: Witaj {{to_user}},
499       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je twój dźenikowy zapisk komentował"
500     email_confirm: 
501       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
502     email_confirm_html: 
503       click_the_link: Jeli sy to ty, klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
504       greeting: Witaj,
505       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na {{server_url}} do {{new_address}} změnić.
506     email_confirm_plain: 
507       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
508       greeting: Witaj,
509       hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu
510       hopefully_you_2: na {{server_url}} do {{new_address}} změnić.
511     friend_notification: 
512       had_added_you: "{{user}} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
513       see_their_profile: Móžeš sej jich profil na {{userurl}} wobhladać a přidaj jich jako přećelow, jeli to chceš.
514       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je će jako přećela přidał"
515     gpx_notification: 
516       and_no_tags: a žane atributy.
517       and_the_tags: "a slědowace atributy:"
518       failure: 
519         failed_to_import: "Importowanje je so njeporadźiło. Zmylk:"
520         more_info_1: Dalše informacije wo zmylkach GPX-importowanja a kak móžeš je
521         more_info_2: "wobeńć, su tu:"
522         subject: "[OpenStreetMap] Zmylk při GPX-importowanju"
523       greeting: Witaj,
524       success: 
525         loaded_successfully: "{{trace_points}} z {{possible_points}} móžnych dypkow bu začitane."
526         subject: "[OpenStreetMap] GPX-importowanje wuspěšne"
527       with_description: z wopisanjom
528       your_gpx_file: Wupada kaž twoja GPX-dataja
529     lost_password: 
530       subject: "[OpenStreetMap] Požadanje za wróćostajenje hesła"
531     lost_password_html: 
532       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
533       greeting: Witaj,
534       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
535     lost_password_plain: 
536       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
537       greeting: Witaj,
538       hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto
539       hopefully_you_2: openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
540     message_notification: 
541       banner1: "*                   Prošu njewotmołw na tutu e-mejl."
542       banner2: "*                 Wužij websydło OpenStreetMap za wotmołwu."
543       footer1: Móžeš tež powěsć na {{readurl}} čitać
544       footer2: a móžeš na {{replyurl}} wotmołwić
545       header: "{{from_user}} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom {{subject}} pósłał:"
546       hi: Witaj {{user}},
547       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je ći nowu powěsć pósłał"
548     signup_confirm: 
549       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
550     signup_confirm_html: 
551       click_the_link: Jeli ty to sy, witaj! Klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by konto wobkrućił a čitaj potom dalše informacije wo OpenStreetMap
552       current_user: Lisćina tuchwilnych wužiwarjow po jich stejnišću w swěće steji na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Lisćina wužiwarjow po geografiskim regionje</a> k dispoziciji.
553       get_reading: Čitaj wo OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wikiju</a> abo <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu OpenGeoData</a>, kotryž ma tež <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty</a>!
554       greeting: Witaj!
555       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce konto załožić za
556       introductory_video: Móžeš sej widejo {{introductory_video_link}} wobhladać.
557       more_videos: Je hišće wjace {{more_videos_link}}.
558       more_videos_here: dalše wideja tu
559       user_wiki_page: Poruča so, zo załožuješ wužiwarsku wikistronu, kotraž kategorijowe atributy wobsahuje, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, na přikład <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Budyšin">[[Category:Users_in_Budyšin]]</a>.
560       video_to_openstreetmap: Zawodne widejo wo OpenStreetMap
561       wiki_signup: Móžeš so tež <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">w  wikiju OpenStreetMap registrować</a>.
562     signup_confirm_plain: 
563       click_the_link_1: Jeli sy to ty, witaj! Prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by swoje
564       click_the_link_2: konto wobkrućił a čitaj potom dalše informacije wo OpenStreetMap.
565       current_user_1: Lisćina tuchwilnych wužiwarjow w kategorijach po jich stejnišću w swěće
566       current_user_2: "tu k dispoziciji steji:"
567       greeting: Witaj!
568       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce konto załožić na
569       introductory_video: "Zawodny widejo wo OpenStreetMap móžeš sej tu wobhladać:"
570       more_videos: "Tu su hišće dalše wideja:"
571       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog OpenStreetMap a ma tež podkasty:"
572       the_wiki: "Informacije wo OpenStreetMap namakaš na wiki:"
573       user_wiki_1: Poruča so, zo wutworješ wužiwarsku wikistronu, kotraž wobsahuje
574       user_wiki_2: kategorijowe atributy, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, na př. [[Category:Users_in_London]].
575       wiki_signup: "Móžeš so tež za wiki OpenStreetMap registrować:"
576   oauth: 
577     oauthorize: 
578       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
579       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
580       allow_to: "Aplikaciji dowolić:"
581       allow_write_api: kartu změnić.
582       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
583       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
584       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
585       request_access: Aplikacija {{app_name}} prosy wo přistup na twoje konto. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace kmanosće měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
586     revoke: 
587       flash: Sy token za {{application}} anulował.
588   oauth_clients: 
589     create: 
590       flash: Informacije wuspěšnje zregistrowane
591     destroy: 
592       flash: Registrowanje klientoweje aplikacije bu zničene
593     edit: 
594       submit: Wobdźěłać
595       title: Twoju aplikaciju wobdźěłać
596     form: 
597       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
598       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
599       allow_write_api: kartu změnić.
600       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
601       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
602       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
603       callback_url: URL wróćowołanja
604       name: Mjeno
605       requests: "Slědowace prawa wot wužiwarja požadać:"
606       required: Trěbny
607       support_url: URL podpěry
608       url: URL hłowneje aplikacije
609     index: 
610       application: Mjeno aplikacije
611       issued_at: Datum wudaća
612       list_tokens: "Slědowace tokeny buchu w twojim mjenom za aplikacije wudate:"
613       my_apps: Moje klientowe aplikacije
614       my_tokens: Moje awtorizowane aplikacije
615       no_apps: Maš aplikaciju, kotruž chceš za wužiwanje z standardom {{oauth}} registrować? Dyrbiš swoju webaplikaciju registrować, prjedy hač móžeš naprašowanja OAuth k tutej słužbje wotpósłać.
616       register_new: Twoju aplikaciju registrować
617       registered_apps: "Sy slědowace aplikacije zregistrował:"
618       revoke: Anulować!
619       title: Moje podrobnosće OAuth
620     new: 
621       submit: Registrować
622       title: Nowu aplikaciju registrować
623     not_found: 
624       sorry: Tón typ {{type}} njeda so namakać.
625     show: 
626       access_url: "URL za přistupny token:"
627       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
628       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
629       allow_write_api: kartu změnić.
630       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
631       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
632       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
633       authorize_url: "URL awtorizować:"
634       edit: Podrobnosće wobdźěłać
635       key: "Kluč přetrjebowarja:"
636       requests: "Požadanje slědowacych prawow wot wužiwarja:"
637       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
638       support_notice: Podpěrujemy hmac-sha1 (poručeny) kaž tež luty tekst w modusu ssl.
639       title: Podrobnosće OAuth za {{app_name}}
640       url: URL za naprašowanski token
641     update: 
642       flash: Klientowe informacije wuspěšnje zaktualizowane
643   site: 
644     edit: 
645       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
646       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
647       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
648       not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej wužiwarskej stronje {{user_page}} jako zjawne markěrować.
649       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
650       user_page_link: wužiwarska strona
651     index: 
652       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
653       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
654       js_3: Móžeš <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">wobhladowak Tiles@Home</a> wužiwać, jeli njemóžeš JavaScript znóžnić.
655       license: 
656         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
657         notice: Licencowany pod licencu {{license_name}} přez {{project_name}} a jeho sobuskutkowacych.
658         project_name: Projekt OpenStreetMap
659       permalink: Trajny wotkaz
660       shortlink: Krótki wotkaz
661     key: 
662       map_key: Legenda
663       map_key_tooltip: Legenda za kartu Mapnik na tutym skalowanskim schodźenku
664       table: 
665         entry: 
666           admin: Zarjadniska hranica
667           allotments: Małozahrodki
668           apron: 
669             - Lětanišćowe předpolo
670             - Terminal
671           bridge: Čorna kroma = móst
672           bridleway: Jěchanski puć
673           brownfield: Industrijowe lado
674           building: Wuznamne twarjenje
675           byway: Pódlanski puć
676           cable: 
677             - Kablowa nadróžna
678             - sydłowy lift
679           cemetery: Kěrchow
680           centre: Sportowy centrum
681           commercial: Přemysłowa kónčina
682           common: 
683             - Powšitkowny
684             - Łuka
685           construction: Dróhi w twarje
686           cycleway: Kolesowarska šćežka
687           destination: Cilowy přistup
688           farm: Farma
689           footway: Chódnik
690           forest: Hajina
691           golf: Golfownišćo
692           heathland: Hola
693           industrial: Industrijowa kónčina
694           lake: 
695             - Jězor
696             - Spjaty jězor
697           military: Wojerske pasmo
698           motorway: Awtodróha
699           park: Park
700           permissive: Dowoleny přistup
701           pitch: Sportnišćo
702           primary: Zwjazkowa dróha
703           private: Priwatny přistup
704           rail: Železnica
705           reserve: Přirodoškitne pasmo
706           resident: Bydlenski wobwod
707           retail: Nakupowanišćo
708           runway: 
709             - Přizemišćo
710             - Lětadłowa jězdnja
711           school: 
712             - Šula
713             - uniwersita
714           secondary: Krajna dróha, statna dróha
715           station: Dwórnišćo
716           subway: Podzemska železnica
717           summit: 
718             - Wjeršk
719             - kónčk hory
720           tourist: Turistiska atrakcija
721           track: Čara
722           tram: 
723             - Měšćanska železnica
724             - nadróžna
725           trunk: Dalokodróha
726           tunnel: Smužkowana kroma = tunl
727           unclassified: Njeklasifikowana dróha
728           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
729           wood: Lěs
730         heading: Legenda za z{{zoom_level}}
731     search: 
732       search: Pytać
733       search_help: "přikłady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', abo 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>dalše přikłady...</a>"
734       submit_text: Pytać
735       where_am_i: Hdźe sym?
736     sidebar: 
737       close: Začinić
738       search_results: Pytanske wuslědki
739   trace: 
740     create: 
741       trace_uploaded: Twoja GPX-dataja je so nahrała a čaka na zasunjenje do datoweje banki. To so zwjetša za poł hodźiny stawa a po dokónčenju budźe so ći e-mejl słać.
742       upload_trace: GPS-ćěr nahrać
743     delete: 
744       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
745     edit: 
746       description: "Wopisanje:"
747       download: sćahnyć
748       edit: wobdźěłać
749       filename: "Datajowe mjeno:"
750       heading: Ćěr {{name}} wobdźěłać
751       map: karta
752       owner: "Wobsedźer:"
753       points: "Dypki:"
754       save_button: Změny składować
755       start_coord: "Startowa koordinata:"
756       tags: "Atributy:"
757       tags_help: přez komu dźěleny
758       title: Ćěr {{name}} wobdźěłać
759       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
760       visibility: "Widźomnosć:"
761       visibility_help: što to woznamjenja?
762     list: 
763       public_traces: Zjawne GPS-ćěrje
764       public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot {{user}}
765       tagged_with: Markěrowane přez {{tags}}
766       your_traces: Twoje GPS-ćěrje
767     make_public: 
768       made_public: Čara wozjewjena
769     no_such_user: 
770       body: Wodaj, wužiwar z mjneom {{user}} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
771       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
772       title: Wužiwar njeeksistuje
773     trace: 
774       ago: před {{time_in_words_ago}}
775       by: wot
776       count_points: "{{count}} dypkow"
777       edit: wobdźěłać
778       edit_map: Kartu wobdźěłać
779       in: w
780       map: karta
781       more: wjace
782       pending: NJESČINJENY
783       private: PRIWATNY
784       public: ZJAWNY
785       trace_details: Podrobnosće ćěrje sej wobhladać
786       view_map: Kartu sej wobhladać
787     trace_form: 
788       description: Wopisanje
789       help: Pomoc
790       tags: Atributy
791       tags_help: přez komu dźěleny
792       upload_button: Nahrać
793       upload_gpx: GPX-dataju nahrać
794       visibility: Widźomnosć
795       visibility_help: što to woznamjenja?
796     trace_header: 
797       see_all_traces: Wšě ćěrje pokazać
798       see_just_your_traces: Jenož twoje ćěrje pokazać abo ćěr nahrać
799       see_your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
800       traces_waiting: Maš {{count}} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
801     trace_optionals: 
802       tags: Atributy
803     trace_paging_nav: 
804       of: wot
805       showing: Stronu pokazać
806     view: 
807       delete_track: Tutu čaru zničić
808       description: "Wopisanje:"
809       download: sćahnyć
810       edit: wobdźěłać
811       edit_track: Tutu čaru wobdźěłać
812       filename: "Datajowe mjeno:"
813       heading: Ćěr {{name}} sej wobhladać
814       map: karta
815       none: Žadyn
816       owner: "Wobsedźer:"
817       pending: NJESČINJENY
818       points: "Dypki:"
819       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
820       tags: "Atributy:"
821       title: Ćěr {{name}} sej wobhladać
822       trace_not_found: Ćěr njenamakana!
823       uploaded: "Nahraty dnja:"
824       visibility: "Widźomnosć:"
825     visibility: 
826       identifiable: Identifikujomny (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako identifikujomny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
827       private: Priwatna (jenož jako anonymna, njezrjadowane dypki )
828       public: Zjawna (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako anonymna, njezrjadowane dypki)
829       trackable: Čarujomny (jenož jako anonymny dźěleny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
830   user: 
831     account: 
832       email never displayed publicly: (ženje zjawnje pokazany)
833       flash update success: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane.
834       flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
835       home location: "Domjace stejnišćo:"
836       latitude: "Šěrokostnik:"
837       longitude: "Dołhostnik:"
838       make edits public button: Wšě moje změny zjawne činić
839       my settings: Moje nastajenja
840       no home location: Njejsy swoje domjace stejnišćo zapodał.
841       preferred languages: "Preferowane rěče:"
842       profile description: "Profilowe wopisanje:"
843       public editing: 
844         disabled: Znjemóžnjeny a daty njehodźa so wobdźěłać, wšě prjedawše změny su anonymne.
845         disabled link text: čehodla njemóžu wobdźěłać?
846         enabled: Zmóžnjeny. Nic anonymny a daty hodźa so wobdźěłać.
847         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
848         enabled link text: što to je?
849         heading: "Zjawne wobdźěłowanje:"
850       return to profile: Wróćo k profilej
851       save changes button: Změny składować
852       title: Konto wobdźěłać
853       update home location on click: Domjace stejnišćo při kliknjenju na kartu aktualizować?
854     confirm: 
855       button: Wobkrućić
856       failure: Wužiwarske konto z tutym kodom bu hižo wobkrućene.
857       heading: Wužiwarske konto wobkrućić
858       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
859       success: Twoje konto bu wobkrućene, dźakujemy so za registrowanje!
860     confirm_email: 
861       button: Wobkrućić
862       failure: E-mejlowa adresa je hižo z tutym kodom wobkrućena.
863       heading: Změnjenje e-mejloweje adresy wobkrućić
864       press confirm button: Klikń deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućił.
865       success: Twoja e-mejlowa adresa bu wobkrućena, dźakujemy so za registrowanje!
866     friend_map: 
867       nearby mapper: "Kartěrowar w bliskosći: [[nearby_user]]"
868       your location: Twoje městno
869     go_public: 
870       flash success: Wšě twoje změny su nětko zjawne, a směš nětko wobdźěłać.
871     login: 
872       account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował.
873       auth failure: Bohužel přizjewjenje z tutymi podaćemi móžno njeje.
874       create_account: konto załožić
875       email or username: "E-mejlowa adresa abo wužiwarske mjeno:"
876       heading: Přizjewjenje
877       login_button: Přizjewjenje
878       lost password link: Swoje hesło zabył?
879       password: "Hesło:"
880       please login: Prošu přizjew so abo {{create_user_link}}.
881       title: Přizjewjenje
882     lost_password: 
883       email address: "E-mejlowa adresa:"
884       heading: Hesło zabył?
885       new password button: Hesło wróćo stajić
886       notice email cannot find: Wodaj, ale njemóžachmy tutu e-mejlowu adresu namakać.
887       notice email on way: Sy jo zabył :-(, ale e-mejl je po puću, zo by móhł jo borze wróćo stajić.
888       title: Hesło zabyte
889     make_friend: 
890       already_a_friend: Sy hižo přećel wužiwarja {{name}}.
891       failed: Wodaj, {{name}} njeda so jako přećel přidać.
892       success: "{{name}} je nětko twój přećel."
893     new: 
894       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
895       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
896       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
897       display name: "Pokazowanske mjeno:"
898       email address: "E-mejlowa adresa:"
899       fill_form: Wupjelń formular a budźemy ći hnydom e-mejl, zo by swoje konto aktiwizował.
900       flash create success message: Wužiwarske konto bu wuspěšnje załožene. W e-mejlu, kotruž dóstanješ, namakaš wobkrućenski wotkaz, a móžeš so hnydom do kartěrowanja dać :-)<br /><br />Prošu dźiwaj na to, zo njemóžeš so přizjewić, doniž njejsy swoju e-mejlowu addresu wobkrućił.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, da přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
901       heading: Wužiwarske konto załožić
902       license_agreement: Přez załoženje konta zwoliš do toho, zo wšě daty, kotrež do projekta Openstreetmap pósćeleš, so (nic ekskluziwnje) pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tutej licencu Creative Commons (by-sa)</a> licencuja.
903       no_auto_account_create: Bohužel njemóžemy tuchwilu žane konto za tebje awtomatisce załožić.
904       not displayed publicly: Njepokazuje so zjawnje (hlej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">Prawidła priwatnosće</a>)
905       password: "Hesło:"
906       signup: Registrowanje
907       title: Konto załožić
908     no_such_user: 
909       body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom {{user}} njeje. Prošu skontroluj prawopis abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
910       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
911       title: Wužiwar njeeksistuje
912     remove_friend: 
913       not_a_friend: "{{name}} twój přećel njeje."
914       success: "{{name}} je so jako přećel wotstronił."
915     reset_password: 
916       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
917       flash changed: Twoje hesło je so změniło.
918       flash token bad: Njemóžachmy tutón kod namakać, prošu přepruwuj URL.
919       heading: Hesło za wužiwarja {{user}} wróćo stajić
920       password: "Hesło:"
921       reset: Hesło wróćo stajić
922       title: Hesło wróćo stajić
923     set_home: 
924       flash success: Domjace stejnišćo bu wuspěšnje składowany
925     view: 
926       add as friend: jako přećela přidać
927       add image: Wobraz přidać
928       ago: (před {{time_in_words_ago}})
929       change your settings: twoje nastajenja změnić
930       delete image: Wobraz zničić
931       description: Wopisanje
932       diary: dźenik
933       edits: změny
934       if set location: Jeli sy swoje stejnišćo podał, budźetej so deleka rjana karta a druhe material jewić. Móžeš swoje domjace stejnišćo na swojej stronje {{settings_link}} nastajić.
935       km away: "{{count}} km zdaleny"
936       m away: "{{count}} m zdaleny"
937       mapper since: "Kartěrowar wot:"
938       my diary: mój dźenik
939       my edits: moje změny
940       my settings: moje nastajenja
941       my traces: moje ćěrje
942       my_oauth_details: Moje podrobnosće OAuth sej wobhladać
943       nearby users: "Wužiwarjo w bliskosći:"
944       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
945       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
946       no home location: Žane domjace stejnišćo podate.
947       no nearby users: Hišće wužiwarjo njejsu, kotřiž w bliskosći kartěruja.
948       remove as friend: jako přećela wotstronić
949       send message: powěsć pósłać
950       settings_link_text: nastajenja
951       traces: ćěrje
952       upload an image: Wobraz nahrać
953       user image heading: Wužiwarski wobraz
954       user location: Wužiwarske stejnišćo
955       your friends: Twoji přećeljo