Localisation updates from translatewiki.net (2009-10-29)
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за прикажување
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Листа за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стара релација
56       old_relation_member: Стар член во релација
57       old_relation_tag: Стара ознака на релација
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Релација
62       relation_member: Член на релација
63       relation_tag: Ознака за релација
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на интерфејсот за да дознаете повеќе.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Измени: {{id}}"
82       changesetxml: XML за измените
83       download: Преземи {{changeset_xml_link}} или {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Измени {{id}}
86         title_comment: Измени {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Измени
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Припаѓа на:"
91       bounding_box: "Рамка:"
92       box: кутија
93       closed_at: "Затворено во:"
94       created_at: Создадено во
95       has_nodes: 
96         one: "Го има следниов {{count}} јазол:"
97         other: "Ги има следниве {{count}} јазли:"
98       has_relations: 
99         one: "Ја има следнава {{count}} релација:"
100         other: "Ги има следниве {{count}} релации:"
101       has_ways: 
102         one: "Го има следниов {{count}} пат:"
103         other: "Ги има следниве {{count}} патишта:"
104       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
105       show_area_box: Прикажи рамка
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: "Следни измени:"
109         prev_tooltip: "Претходни измени:"
110       user: 
111         name_tooltip: Погледај уредувања на {{user}}
112         next_tooltip: Следно уредување на {{user}}
113         prev_tooltip: Претходно уредување на {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Коментар:"
116       edited_at: "Уредено во:"
117       edited_by: "Уредил:"
118       in_changeset: "Во измените:"
119       version: "Верзија:"
120     containing_relation: 
121       entry: Релација {{relation_name}}
122       entry_role: Релација {{relation_name}} (како {{relation_role}})
123     map: 
124       deleted: Избришано
125       larger: 
126         area: Погледај го просторот на поголема карта
127         node: Погледај го јазолот на поголема карта
128         relation: Погледај ја релацијата на поголема карта
129         way: Погледај го патот на поголема карта
130       loading: Се вчитува...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
133       download_xml: Преземи XML
134       edit: уреди
135       node: Јазол
136       node_title: "Јазол: {{node_name}}"
137       view_history: погледај ја историјата
138     node_details: 
139       coordinates: "Координати:"
140       part_of: "Дел од:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
143       download_xml: Преземи XML
144       node_history: Историја на јазолот
145       node_history_title: "Историја на јазолот: {{node_name}}"
146       view_details: погледај детали
147     not_found: 
148       sorry: Жалиам, но не најдов {{type}} со ид. бр. {{id}}.
149       type: 
150         changeset: измени
151         node: јазол
152         relation: релација
153         way: пат
154     paging_nav: 
155       of: од
156       showing_page: Приказ на страница
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} или {{view_history_link}}"
159       download_xml: Преземи XML
160       relation: Релација
161       relation_title: "Релација: {{relation_name}}"
162       view_history: погледај ја историјата
163     relation_details: 
164       members: "Членови:"
165       part_of: "Дел од:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
168       download_xml: Преземи XML
169       relation_history: Историја на релацијата
170       relation_history_title: "Историја на релацијата: {{relation_name}}"
171       view_details: погледај детали
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} како {{role}}"
174       type: 
175         node: Јазол
176         relation: Релација
177         way: Пат
178     start: 
179       manually_select: Рачно избери друга површина
180       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Податоци
183       data_layer_name: Податоци
184       details: Детали
185       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
186       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
187       history_for_feature: Историја за [[feature]]
188       load_data: Вчитај ги податоците
189       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
190       loading: Вчитувам...
191       manually_select: Рачно изберете друга површина
192       object_list: 
193         api: Retrieve this area from the API
194         back: Прикажи листа на предмети
195         details: Детали
196         heading: Листа на предмети
197         history: 
198           type: 
199             node: Јазол [[id]]
200             way: Пат [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Јазол [[id]]
204             way: Пат [[id]]
205         type: 
206           node: Јазол
207           way: Пат
208       private_user: приватен корисник
209       show_history: Прикажи историја
210       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од {{max_bbox_size}}))"
211       wait: Почекајте...
212       zoom_or_select: Зумирај и избери простор на картата за преглед
213     tag_details: 
214       tags: "Ознаки:"
215     way: 
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
217       download_xml: Преземи XML
218       edit: уреди
219       view_history: погледај историја
220       way: Пат
221       way_title: "Пат: {{way_name}}"
222     way_details: 
223       also_part_of: 
224         one: исто така дел и од патот {{related_ways}}
225         other: исто така дел и од патиштата {{related_ways}}
226       nodes: Јазли
227       part_of: "Дел од:"
228     way_history: 
229       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
230       download_xml: Преземи XML
231       view_details: погледај детали
232       way_history: Историја на патот
233       way_history_title: "Историја на патот: {{way_name}}"
234   changeset: 
235     changeset: 
236       anonymous: Анонимен
237       big_area: (голема)
238       no_comment: (нема)
239       no_edits: (нема уредувања)
240       show_area_box: прикажи рамка на површина
241       still_editing: (сè уште уредува)
242       view_changeset_details: Преглед на детали од измените
243     changeset_paging_nav: 
244       of: од
245       showing_page: Приказ на страница
246     changesets: 
247       area: Површина
248       comment: Коментар
249       id: ид. бр.
250       saved_at: Зачувано во
251       user: Корисник
252     list: 
253       description: Скорешни промени
254       description_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
255       description_user: Измени на {{user}}
256       description_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
257       heading: Измени
258       heading_bbox: Измени
259       heading_user: Измени
260       heading_user_bbox: Измени
261       title: Измени
262       title_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
263       title_user: Измени на {{user}}
264       title_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
265   diary_entry: 
266     diary_comment: 
267       comment_from: Коментар од {{link_user}}  во {{comment_created_at}}
268     diary_entry: 
269       comment_count: 
270         one: 1 коментар
271         other: "{{count}} коментари"
272       comment_link: Коментирај на оваа ставка
273       edit_link: Уреди ја оваа ставка
274       posted_by: Испратено од {{link_user}} во {{created}} на {{language_link}}
275       reply_link: Одговори на оваа ставка
276     edit: 
277       body: "Содржина:"
278       language: "Јазик:"
279       latitude: Геог. ширина
280       location: "Локација:"
281       longitude: Геог. должина
282       marker_text: Локација на дневничкиот запис
283       save_button: Зачувај
284       subject: "Наслов:"
285       title: Уреди дневничка ставка
286       use_map_link: покажи на карта
287     feed: 
288       all: 
289         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
290         title: Дневнички ставки
291       language: 
292         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на {{language_name}}
293         title: Дневнички ставки на {{language_name}}
294       user: 
295         description: Скорешни дневнички ставки од {{user}}
296         title: Дневнички ставки на {{user}}
297     list: 
298       in_language_title: Дневнички написи на {{language}}
299       new: "Нов дневнички запис:"
300       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
301       newer_entries: Понови ставки
302       no_entries: Нема дневнички ставки
303       older_entries: Постари ставки
304       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
305       title: Дневници на корисници
306       user_title: Дневник на {{user}}
307     new: 
308       title: Нова дневничка ставка
309     no_such_entry: 
310       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со ид.бр. {{id}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
311       heading: "Нема ставка со ид. бр.: {{id}}"
312       title: Нема таква дневничка ставка
313     no_such_user: 
314       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
315       heading: Корисникот {{user}} не постои
316       title: Нема таков корисник
317     view: 
318       leave_a_comment: Пиши коментар
319       login: Најавување
320       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} за да оставите коментар"
321       save_button: Зачувај
322       title: Кориснички дневници | {{user}}
323       user_title: дневник на {{user}}
324   export: 
325     start: 
326       add_marker: Додај бележник на картата
327       area_to_export: Простор за извезување
328       embeddable_html: Вметнат HTML код
329       export_button: Извези
330       export_details: Податоците на OpenStreetMap се под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a>.
331       format: Формат
332       format_to_export: Формат за извезување
333       image_size: Големина на сликата
334       latitude: Г.Ш.
335       licence: Лиценца
336       longitude: Г.Д.
337       manually_select: Рачно изберете друга површина
338       mapnik_image: Mapnik-слика
339       max: макс.
340       options: Нагодувања
341       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
342       osmarender_image: Osmarender-слика
343       output: Излезни податоци
344       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
345       scale: Размер
346       zoom: Зум
347     start_rjs: 
348       add_marker: Стави бележник на картата
349       change_marker: Смени позиција на бележникот
350       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
351       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
352       export: Извези
353       manually_select: Рачно изберете друг простор
354       view_larger_map: Преглед на поголема карта
355   geocoder: 
356     description: 
357       title: 
358         geonames: Локација од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
359         osm_namefinder: "{{types}} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Именикот</a>"
360       types: 
361         cities: Градови
362         places: Места
363         towns: Гратчиња
364     description_osm_namefinder: 
365       prefix: "{{distance}} {{direction}} од {{type}}"
366     direction: 
367       east: исток
368       north: север
369       north_east: североисток
370       north_west: северозапад
371       south: југ
372       south_east: југоисток
373       south_west: југозапад
374       west: запад
375     distance: 
376       one: околу 1km
377       other: околу {{count}}km
378       zero: помалку од 1km
379     results: 
380       no_results: Нема пронајдено резултати
381     search: 
382       title: 
383         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
384         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
385         latlon: Резултати од <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
386         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
387         osm_twain: Резултати од <a href="http://katie.openstreetmap.org/~twain/">OpenStreetMap Twain</a>
388         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
389         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
390     search_osm_namefinder: 
391       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} од {{parentname}})"
392       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} од {{placename}}"
393     search_osm_twain: 
394       prefix_highway: "{{type}} пат"
395   javascripts: 
396     map: 
397       base: 
398         cycle_map: Велосипедска карта
399         noname: БезИме
400     site: 
401       edit_zoom_alert: Морате да зумирате за да можете да ја уредувате картата.
402       history_zoom_alert: Морате да зумирате за да можете да ја видите историјата на уредувања
403   layouts: 
404     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со {{link}} за Фондот за обнова на хардвер.
405     donate_link_text: донирање
406     edit: Уреди
407     edit_tooltip: Уредување карти
408     export: Извези
409     export_tooltip: Извези податоци од картата
410     gps_traces: GPS траги
411     gps_traces_tooltip: Раководење со траги
412     help_wiki: Помош и вики
413     help_wiki_tooltip: Помош и Вики-страница за овој проект
414     history: Историја
415     history_tooltip: Историја на измените
416     home: дома
417     home_tooltip: Оди на домашна локација
418     inbox: примени ({{count}})
419     inbox_tooltip: 
420       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
421       other: Имате {{count}} непрочитани пораки во сандачето
422       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
423     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
424     intro_2: OpenStreetMap ви овозможува да разгледувате, уредувате и користите гоеографски податоци на колаборативен начин од било кое место на Земјината топка.
425     intro_3: OpenStreetMap е вдомен со великодушна поддршка од {{ucl}} и {{bytemark}}.
426     intro_3_bytemark: bytemark
427     intro_3_ucl: Центарот UCL VR
428     license: 
429       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
430     log_in: најавување
431     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
432     logo: 
433       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
434     logout: одјавување
435     logout_tooltip: Одјавување
436     make_a_donation: 
437       text: Донирајте
438       title: Поддржете ја OpenStreetMap со парична донација
439     news_blog: Блог за новости
440     news_blog_tooltip: Блог со новости за OpenStreetMap, слободни географски податоци, и тн.
441     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
442     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
443     shop: Продавница
444     shop_tooltip: Купете OpenStreetMap производи
445     sign_up: регистрација
446     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
447     sotm: Дојдете на конференцијата на OpenStreetMap за 2009 наречена „The State of the Map“ од 10-12 јули во Амстердам!
448     tag_line: Слободна вики-карта на светот
449     user_diaries: Кориснички дневници
450     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
451     view: Види
452     view_tooltip: Преглед на картите
453     welcome_user: Добредојде, {{user_link}}
454     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
455   map: 
456     coordinates: "Координати:"
457     edit: Уреди
458     view: Види
459   message: 
460     delete: 
461       deleted: Пораката е избришана
462     inbox: 
463       date: Датум
464       from: Од
465       my_inbox: Моето сандаче
466       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од {{people_mapping_nearby_link}}?
467       outbox: за праќање
468       people_mapping_nearby: картографи од соседството
469       subject: Наслов
470       title: Примени
471       you_have: Имате {{new_count}} нови пораки и {{old_count}} стари пораки
472     mark: 
473       as_read: Пораката е означена како прочитана
474       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
475     message_summary: 
476       delete_button: Избриши
477       read_button: Означи како прочитано
478       reply_button: Одговори
479       unread_button: Означи како непрочитано
480     new: 
481       back_to_inbox: Назад во примени
482       body: Содржина
483       message_sent: Пораката е испратена
484       send_button: Испрати
485       send_message_to: Испрати нова порака за {{name}}
486       subject: Наслов
487       title: Испрати ја пораката
488     no_such_user: 
489       body: Жалиме, нема корисник или порака со тоа име или ид. бр.
490       heading: Нема таков корисник или порака
491       title: Нема таков корисник или порака
492     outbox: 
493       date: Даѕум
494       inbox: примени пораки
495       my_inbox: Моите {{inbox_link}}
496       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои {{people_mapping_nearby_link}}?
497       outbox: за праќање
498       people_mapping_nearby: картографи од соседството
499       subject: Наслов
500       title: За праќање
501       to: До
502       you_have_sent_messages: Имате {{count}} испратени пораки
503     read: 
504       back_to_inbox: Назад во добиени
505       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
506       date: Датум
507       from: Од
508       reading_your_messages: Читање на пораките
509       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
510       reply_button: Одговори
511       subject: Наслов
512       title: Прочитај ја пораката
513       to: За
514       unread_button: Означи како непрочитано
515     sent_message_summary: 
516       delete_button: Избриши
517   notifier: 
518     diary_comment_notification: 
519       banner1: "*                  Не одговарајте на оваа порака.                    *"
520       banner2: "*                Одговорете на страницата OpenStreetMap.                *"
521       footer: Можете да го прочитате коментарот и на {{readurl}} и можете да коментирате на {{commenturl}} или да одговорите на {{replyurl}}
522       header: "{{from_user}} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
523       hi: Здраво {{to_user}},
524       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} коментираше на вашата дневничка ставка"
525     email_confirm: 
526       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
527     email_confirm_html: 
528       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
529       greeting: Здраво,
530       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на {{server_url}} со новата адреса {{new_address}}.
531     email_confirm_plain: 
532       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
533       greeting: Здраво,
534       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
535       hopefully_you_2: "{{server_url}} со новата адреса {{new_address}}."
536     friend_notification: 
537       had_added_you: "{{user}} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
538       see_their_profile: Можете да му го погледате профилот на {{userurl}} и да го додадете како пријател, ако сакате.
539       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ве додаде како пријател"
540     gpx_notification: 
541       and_no_tags: и без ознаки.
542       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
543       failure: 
544         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
545         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
546         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
547         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
548       greeting: Здраво,
549       success: 
550         loaded_successfully: успешно се вчита со {{trace_points}} од вкупно можни {{possible_points}} точки.
551         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX податотека"
552       with_description: со описот
553       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
554     lost_password: 
555       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
556     lost_password_html: 
557       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
558       greeting: Здраво,
559       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
560     lost_password_plain: 
561       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
562       greeting: Здраво,
563       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
564       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
565     message_notification: 
566       banner1: "*                  Не одговарајте на оваа порака.                    *"
567       banner2: "*                Одговорете на страницата OpenStreetMap.                *"
568       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на {{readurl}}
569       footer2: и можете да одговорите на {{replyurl}}
570       header: "{{from_user}} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
571       hi: Здраво {{to_user}},
572       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ви испрати нова порака"
573     signup_confirm: 
574       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
575     signup_confirm_html: 
576       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
577       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Категорија:Корисници_по_географски_регион</a> ќе најдете листа на тековни корисници во категории, зависно од нивната локација во светот.
578       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
579       greeting: Здраво!
580       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
581       introductory_video: Можете да погледате {{introductory_video_link}}.
582       more_videos: Имаме {{more_videos_link}}.
583       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
584       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
585       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
586       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
587     signup_confirm_plain: 
588       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
589       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
590       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
591       current_user_1: Листа на тековни корисници во категории, на база на нивната
592       current_user_2: "локација во светот ќе најдете на:"
593       greeting: Здраво!
594       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
595       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
596       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
597       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
598       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
599       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
600       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
601       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
602   oauth: 
603     oauthorize: 
604       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS траги.
605       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
606       allow_to: "Дозволи ѝ на клиентската апликација да:"
607       allow_write_api: ја менува картата.
608       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
609       allow_write_gpx: подига GPS траги.
610       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
611       request_access: Апликацијата {{app_name}} бара пристап до вашата сметка. Видете дали би сакале апликацијата да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
612     revoke: 
613       flash: Го поништивте жетонот за {{application}}
614   oauth_clients: 
615     create: 
616       flash: Информациите се успешно регистрирани
617     destroy: 
618       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентската апликација.
619     edit: 
620       submit: Уреди
621       title: Уредете ја апликацијата
622     form: 
623       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги
624       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
625       allow_write_api: ја менува картата.
626       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
627       allow_write_gpx: подига GPS траги.
628       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
629       callback_url: URL адреса за обратен одзив
630       name: Име
631       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
632       required: Се бара
633       support_url: URL поддршка
634       url: URL адреса на главната апликација
635     index: 
636       application: Назив на апликацијата
637       issued_at: Издадено
638       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
639       my_apps: Мои клиентни апликации
640       my_tokens: Мои овластени апликации
641       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот {{oauth}}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
642       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
643       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
644       revoke: Поништи!
645       title: Мои OAuth податоци
646     new: 
647       submit: Регистрирање
648       title: Регистрирајте нова апликација
649     not_found: 
650       sorry: Жалиме, но тој {{type}} не е пронајден.
651     show: 
652       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
653       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги.
654       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
655       allow_write_api: ја менува картата.
656       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
657       allow_write_gpx: подига GPS траги.
658       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
659       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
660       edit: Детали од уредувањето
661       key: "Потрошувачки клуч:"
662       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
663       secret: "Потрошувачка тајна:"
664       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
665       title: OAuth детали за {{app_name}}
666       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
667     update: 
668       flash: Клиентските информации се успешно ажурирани
669   site: 
670     edit: 
671       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
672       flash_player_required: Ќе ви треба Flash програма за да го користите Potlatch - „OpenStreetMap Flash уредник“. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
673       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
674       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата {{user_page}}.
675       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
676       user_page_link: корисничка страница
677     index: 
678       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
679       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
680       js_3: Препорачуваме да ја пробате <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home статичната карта</a> ако не можете да овозможите JavaScript.
681       license: 
682         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
683         notice: Под лиценцата {{license_name}} од {{project_name}} и неговите придонесувачи.
684         project_name: проектот OpenStreetMap
685       permalink: Постојана врска
686       shortlink: Кратка врска
687     key: 
688       map_key: Клуч на картата
689       map_key_tooltip: Клуч на картата за mapnik приказ на ова размерно ниво
690       table: 
691         entry: 
692           admin: Административна граница
693           allotments: Парцели
694           apron: 
695             - Аеродромска платформа
696             - терминал
697           bridge: Црна линија = мост
698           bridleway: Пешачко-влечен пат
699           brownfield: Запуштено подрачје
700           building: Значајно здание
701           byway: Спореден пат
702           cable: 
703             - клупна жичарница
704           cemetery: Гробишта
705           centre: Спортски центар
706           commercial: Комерцијално подрачје
707           common: 
708             - Општествена земја
709             - ливада
710           construction: Патишта во изградба
711           cycleway: Велосипедска патека
712           destination: Пристап кон дестинацијата
713           farm: Фарма
714           footway: Пешачка патека
715           forest: Шума
716           golf: Голф-терен
717           heathland: Голиште
718           industrial: Индустриско подрачје
719           lake: 
720             - Езеро
721             - резервоар
722           military: Воено подрачје
723           motorway: Автопат
724           park: Парк
725           permissive: Дозволив пристап
726           pitch: Спортски терен
727           primary: Главен пат
728           private: Приватен пристап
729           rail: Железница
730           reserve: Природен резерват
731           resident: Станбено подрачје
732           retail: Трговско подрачје
733           runway: 
734             - Аеродромска писта
735             - рулажна патека
736           school: 
737             - Училиште
738             - универзитет
739           secondary: Спореден пат
740           station: Железничка станица
741           subway: Метро
742           summit: 
743             - Врв
744             - врв
745           tourist: Туристичка атракција
746           track: Патека
747           tram: 
748             - Лека железница
749             - трамвај
750           trunk: Главна сообраќајна артерија
751           tunnel: Испрекината линија = тунел
752           unclassified: Некласификуван пат
753           unsurfaced: Неасфалтиран пат
754           wood: Шумичка
755         heading: Легенда за z{{zoom_level}}
756     search: 
757       search: Пребарај
758       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>повеќе примери...</a>"
759       submit_text: ->
760       where_am_i: Каде сум?
761       where_am_i_title: Опишете ја моменталната локација со помош на пребарувачот
762     sidebar: 
763       close: Затвори
764       search_results: Резултати од пребарувањето
765   trace: 
766     create: 
767       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
768       upload_trace: Подигни GPS трага
769     delete: 
770       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
771     edit: 
772       description: "Опис:"
773       download: преземи
774       edit: уреди
775       filename: "Податотека:"
776       heading: Ја уредувате трагата {{name}}
777       map: карта
778       owner: "Сопственик:"
779       points: "Точки:"
780       save_button: Сочувај промени
781       start_coord: "Почетна координата:"
782       tags: "Ознаки:"
783       tags_help: одделено со запирка
784       title: Ја уредувате трагата {{name}}
785       uploaded_at: "Подигнато во:"
786       visibility: "Видливост:"
787       visibility_help: што значи ова?
788     list: 
789       public_traces: Јавни GPS траги
790       public_traces_from: Јавни GPS  траги од {{user}}
791       tagged_with: "  означено со {{tags}}"
792       your_traces: Ваши GPS траги
793     make_public: 
794       made_public: Трагата е објавена
795     no_such_user: 
796       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Видете дали сте згрешиле при пишувањето, или пак сте кликнале на погрешна врска.
797       heading: Корисникот {{user}} не постои.
798       title: Нема таков корисник
799     trace: 
800       ago: пред {{time_in_words_ago}}
801       by: од
802       count_points: "{{count}} точки"
803       edit: уреди
804       edit_map: Уреди ја картата
805       in: во
806       map: карта
807       more: повеќе
808       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
809       private: ПРИВАТНО
810       public: ЈАВНО
811       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
812       view_map: Погледај ја картата
813     trace_form: 
814       description: Опис
815       help: Помош
816       tags: Ознаки
817       tags_help: одделено со запирка
818       upload_button: Подигни
819       upload_gpx: Подгни GPX податотека
820       visibility: Видливост
821       visibility_help: што значи ова?
822     trace_header: 
823       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
824       see_just_your_traces: Погледајте ги само вашите траги, или подигнете трага
825       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
826       traces_waiting: Имате {{count}} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
827     trace_optionals: 
828       tags: Ознаки
829     trace_paging_nav: 
830       of: од
831       showing: Приказ на страницата
832     view: 
833       delete_track: Избриши ја трагава
834       description: "Опис:"
835       download: преземи
836       edit: уреди
837       edit_track: Уреди ја трагава
838       filename: "Податотека:"
839       heading: Ја гледате трагата {{name}}
840       map: карта
841       none: Ништо
842       owner: "Сопственик:"
843       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
844       points: "Точки:"
845       start_coordinates: "Почетна координата:"
846       tags: "Ознаки:"
847       title: Ја гледате трагата  {{name}}
848       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
849       uploaded: "Подигнато во:"
850       visibility: "Видливост:"
851     visibility: 
852       identifiable: Препознатливо (се прикажува на листата на траги како препознатливи, подредени точки со време)
853       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
854       public: Јавно (се прикажува во листата на траги како анонимни, неподредени точки)
855       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
856   user: 
857     account: 
858       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
859       flash update success: Корисничките информации се успешно ажурирани.
860       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно ажурирани. Проверете е-пошта за да ја потврдите на адресата.
861       home location: "Домашна локација:"
862       latitude: Геог. ширина
863       longitude: Геог. должина
864       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
865       my settings: Мои прилагодувања
866       no home location: Немате внесено домашна локација.
867       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
868       profile description: "Опис за профилот:"
869       public editing: 
870         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
871         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
872         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
873         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
874         enabled link text: што е ова?
875         heading: "Јавно уредување:"
876       return to profile: Назад кон профилот
877       save changes button: Зачувај ги промените
878       title: Уреди сметка
879       update home location on click: Ажурирање на домашната локација кога ќе се кликне на картата?
880     confirm: 
881       button: Потврди
882       failure: Веќе имаме потврдено корисничка сметка со овој жетон.
883       heading: Потврди корисничка сметка
884       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
885       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
886     confirm_email: 
887       button: Потврди
888       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
889       heading: Потврди промена на е-пошта
890       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
891       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
892     filter: 
893       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да се администратор.
894     friend_map: 
895       nearby mapper: "Соседен картограф: [[nearby_user]]"
896       your location: Ваша локација
897     go_public: 
898       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
899     login: 
900       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате.
901       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
902       create_account: создај сметка
903       email or username: Е-пошта или корисничко име
904       heading: Најавување
905       login_button: Најавување
906       lost password link: Си ја загубивте лозинката?
907       password: "Лозинка:"
908       please login: Најавете се или {{create_user_link}}.
909       title: Најавување
910     lost_password: 
911       email address: "Е-пошта:"
912       heading: Ја заборавивте лозинката?
913       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе назначите нова лозинка.
914       new password button: Смени лозинка
915       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
916       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
917       title: Загубена лозинка
918     make_friend: 
919       already_a_friend: Веќе сте пријатели со {{name}}.
920       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот {{name}} како пријател.
921       success: Сега сте пријатели со {{name}}.
922     new: 
923       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
924       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
925       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">веб-мајсторот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
926       display name: "Име за прикажување:"
927       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
928       email address: "Е-пошта:"
929       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
930       flash create success message: Сметката е успешно создадена. Проверете е-пошта за потврда, и ќе веднаш потоа ќе можете да правите карти :-)<br /><br />Имајте на ум дека нема да можете да се најавиде сè додека не ја потврдите вашата е-поштенска адреса.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да враќаме такви потврди.
931       heading: Создајте корисничка сметка
932       license_agreement: Со тоа што создавате сметка, значи дека се согласувате сите податоци што ќе ги внесете на проектот Openstreetmap ќе бидат (неисклучиво) лиценцирани под <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk/">оваа Creative Commons лиценца (by-sa)</a>.
933       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
934       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
935       password: "Лозинка:"
936       signup: Најавување
937       title: Создај сметка
938     no_such_user: 
939       body: Жалиме, но не постои корисник по име {{user}}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
940       heading: Корисникот {{user}} не постои.
941       title: Нема таков корисник
942     remove_friend: 
943       not_a_friend: "{{name}} не е меѓу вашите пријатели."
944       success: Корисникот {{name}} е отстранет од вашите пријатели.
945     reset_password: 
946       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
947       flash changed: Лозинката ви е сменета.
948       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
949       heading: Смени лозинка за {{user}}
950       password: Лозинка
951       reset: Смени лозинка
952       title: Смени лозинка
953     set_home: 
954       flash success: Домашната локација е успешно зачувана
955     view: 
956       activate_user: активирај го корисников
957       add as friend: додај како пријател
958       add image: Додај слика
959       ago: (пред {{time_in_words_ago}})
960       block_history: погледај добиени блокови
961       blocks by me: извршени болокови
962       blocks on me: добиени блокови
963       change your settings: измени прилагодувања
964       confirm: Потврди
965       create_block: блокирај го корисников
966       created from: "Создадено од:"
967       deactivate_user: деактивирај го корисников
968       delete image: Избриши ја сликата
969       delete_user: избриши го корисников
970       description: Опис
971       diary: дневник
972       edits: уредувања
973       email address: Е-пошта
974       hide_user: сокриј го корисников
975       if set location: Ако ја наместите вашата локација, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Домашната локација можете да си ја наместите на страницата {{settings_link}}.
976       km away: Оддалечено {{count}}km
977       m away: Оддалечено {{count}}m
978       mapper since: "Картограф од:"
979       moderator_history: погледај добиени блокови
980       my diary: мојот дневник
981       my edits: мои уредувања
982       my settings: мои прилагодувања
983       my traces: мои траги
984       my_oauth_details: Моите OAuth детали
985       nearby users: "Соседни корисници:"
986       new diary entry: нова ставка во дневникот
987       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
988       no home location: Немате поставено домашна локација.
989       no nearby users: Сè уште нема корисници во вашата околина кои признаваат дека работат на карти.
990       remove as friend: отстрани од пријатели
991       role: 
992         administrator: Овој корисник е администратор
993         grant: 
994           administrator: Додели администраторски пристап
995           moderator: Додели модераторски пристап
996         moderator: Овој корисник е модератор
997         revoke: 
998           administrator: Лиши од администраторски пристап
999           moderator: Лиши од модераторски пристап
1000       send message: испрати порака
1001       settings_link_text: прилагодувања
1002       traces: траги
1003       unhide_user: покажи го корисникот
1004       upload an image: Подигни слика
1005       user image heading: Корисничка слика
1006       user location: Локација на корисникот
1007       your friends: Ваши пријатели
1008   user_block: 
1009     blocks_by: 
1010       empty: Корисникот {{name}} досега не блокирал.
1011       heading: Листа на блокови од {{name}}
1012       title: Блокови од {{name}}
1013     blocks_on: 
1014       empty: Корисникот {{name}} досега не бил блокиран.
1015       heading: Листа на блокови за {{name}}
1016       title: Блокови за {{name}}
1017     create: 
1018       flash: Направен е блок на корисникот {{name}}.
1019       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1020       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1021     edit: 
1022       back: Преглед на сите блокови
1023       heading: Уредување на блок за {{name}}
1024       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1025       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1026       reason: Причината зошто е блокиран корисникот {{name}}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1027       show: Преглед на овој блок
1028       submit: Ажурирај го блокот
1029       title: Уредување на блок за {{name}}
1030     filter: 
1031       block_expired: Блокот е веќе истечен и не може да се ажурира.
1032       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачката листа.
1033       not_a_moderator: Треба да бидете модератор за да го направите тоа.
1034     helper: 
1035       time_future: Истекува за {{time}}.
1036       time_past: Истечено пред {{time}}.
1037       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1038     index: 
1039       empty: Досега сè уште нема блокови.
1040       heading: Листа на кориснички блокови
1041       title: Кориснички блокови
1042     model: 
1043       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1044       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или ажурирате блокови.
1045     new: 
1046       back: Преглед на сите блокови
1047       heading: Правење на блок за {{name}}
1048       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1049       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1050       reason: Причината зошто корисникот {{name}} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте во предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1051       submit: Направи блок
1052       title: Правење на блок за {{name}}
1053       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1054       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1055     not_found: 
1056       back: Назад кон индексот
1057       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со ид. бр. {{id}}
1058     partial: 
1059       confirm: Дали сте сигурни?
1060       creator_name: Создавач
1061       display_name: Блокиран корисник
1062       edit: Уреди
1063       not_revoked: (не се поништува)
1064       reason: Причина за блокирање
1065       revoke: Поништи!
1066       revoker_name: "Поништил:"
1067       show: Прикажи
1068       status: Статус
1069     period: 
1070       one: 1 час
1071       other: "{{count}} час"
1072     revoke: 
1073       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1074       flash: Овој блок е поништен.
1075       heading: Поништување на блок за {{block_on}} од {{block_by}}
1076       past: Овој блок истекол пред {{time}} и сега не може да се поништи.
1077       revoke: Поништи!
1078       time_future: Овој блок истекува за {{time}}.
1079       title: Поништување на блок за {{block_on}}
1080     show: 
1081       back: Преглед на сите блокови
1082       confirm: Дали сте сигурни?
1083       edit: Уреди
1084       heading: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1085       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1086       reason: "Причина за блокирање:"
1087       revoke: Поништи!
1088       revoker: "Поништувач:"
1089       show: Прикажи
1090       status: Статус
1091       time_future: Уредувања во {{time}}
1092       time_past: Истечено пред {{time}}
1093       title: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1094     update: 
1095       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го ажурира.
1096       success: Блокот е ажуриран.
1097   user_role: 
1098     filter: 
1099       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата {{role}}.
1100       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата {{role}}.
1101       not_a_role: Низата `{{role}}' не претставува важечка улога.
1102       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1103     grant: 
1104       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'?
1105       confirm: Потврди
1106       fail: Не можев даму ја доделам улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1107       heading: Потврди доделување на улога
1108       title: Потврди доделување на улога
1109     revoke: 
1110       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `{{name}}' од улогата `{{role}}' ?
1111       confirm: Потврди
1112       fail: Не можев да го лишам корисникот`{{name}}' од улогата `{{role}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1113       heading: Потврди лишување од улога
1114       title: Потврди лишување од улога