Localisation updates from translatewiki.net (2009-10-29)
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Balp
5 # Author: Cohan
6 # Author: Grillo
7 # Author: Liftarn
8 # Author: Luen
9 # Author: Magol
10 # Author: Per
11 # Author: Poxnar
12 # Author: Sannab
13 # Author: The real emj
14 sv: 
15   activerecord: 
16     attributes: 
17       diary_comment: 
18         body: Brödtext
19       diary_entry: 
20         language: Språk
21         latitude: Latitud
22         longitude: Longitud
23         title: Rubrik
24         user: Användare
25       friend: 
26         friend: Vän
27         user: Användare
28       message: 
29         body: Brödtext
30         recipient: Mottagare
31         sender: Avsändare
32         title: Rubrik
33       trace: 
34         description: Beskrivning
35         latitude: Latitud
36         longitude: Longitud
37         name: Namn
38         public: Offentlig
39         size: Storlek
40         user: Användare
41         visible: Synlig
42       user: 
43         active: Aktiv
44         description: Beskrivning
45         display_name: Visningsnamn
46         email: E-post
47         languages: Språk
48         pass_crypt: Lösenord
49     models: 
50       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
51       country: Land
52       diary_comment: Dagbokskommentar
53       diary_entry: Dagbokspost
54       friend: Vän
55       language: Språk
56       message: Meddelande
57       node: Nod
58       old_node: Gammal nod
59       old_relation: Gammal relation
60       old_way: Gammal sträcka
61       old_way_node: Gammal sträcknod
62       relation: Relation
63       relation_member: Medlem i relation
64       session: Session
65       trace: Spår
66       tracepoint: Spårpunkt
67       user: Användare
68       user_preference: Användarinställningar
69       way: Sträcka
70       way_node: Sträcknod
71   application: 
72     setup_user_auth: 
73       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
74   browse: 
75     changeset: 
76       changeset: "Ändringsset: {{id}}"
77       changesetxml: XML för ändringsset
78       download: Ladda ner {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
79       feed: 
80         title: Ändringsset {{id}}
81         title_comment: Ändringsset {{id}} - {{comment}}
82       osmchangexml: osmChange XML
83       title: Ändringsset
84     changeset_details: 
85       belongs_to: "Tillhör:"
86       bounding_box: "Omslutande område:"
87       box: box
88       closed_at: "Avlutad:"
89       created_at: "Skapad:"
90       has_nodes: 
91         one: "Innehåller följande nod:"
92         other: "Innehåller följande {{count}} noder:"
93       has_relations: 
94         one: "Har följande {{count}} relationer:"
95         other: "Innehåller följande {{count}} relationer:"
96       has_ways: 
97         one: "Har följande {{count}} sträcka:"
98         other: "Innehåller följande {{count}} sträckor:"
99       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
100       show_area_box: Visa boxarea
101     changeset_navigation: 
102       all: 
103         next_tooltip: Nästa ändringsset
104         prev_tooltip: Föregående ändringsset
105       user: 
106         name_tooltip: Se redigeringar av {{user}}
107         next_tooltip: Nästa redigering av {{user}}
108         prev_tooltip: Föregående redigering av {{user}}
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Kommentar:"
111       edited_at: "Redigerad:"
112       edited_by: "Redigerad av:"
113       in_changeset: "I ändringsset:"
114       version: "Version:"
115     containing_relation: 
116       entry: Relation {{relation_name}}
117       entry_role: Relation {{relation_name}} (som {{relation_role}})
118     map: 
119       deleted: Borttaget
120       larger: 
121         area: Se området på en större karta
122         node: Se noden på en större karta
123         relation: Se relationen på en större karta
124         way: Se sträckan på en större karta
125       loading: Läser in...
126     node: 
127       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
128       download_xml: Laddda hem XML
129       edit: redigera
130       node: Nod
131       node_title: "Nod: {{node_name}}"
132       view_history: se historik
133     node_details: 
134       coordinates: "Koordinater:"
135       part_of: "Del av:"
136     node_history: 
137       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
138       download_xml: Ladda ner XML
139       node_history: Nodhistorik
140       node_history_title: "Nodhistorik: {{node_name}}"
141       view_details: visa detaljer
142     not_found: 
143       sorry: "{{type}}en med id {{id}} kunde inte hittas"
144       type: 
145         changeset: ändringsset
146         node: nod
147         relation: relation
148         way: väg
149     paging_nav: 
150       of: av
151       showing_page: Visar sida
152     relation: 
153       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
154       download_xml: Ladda ner XML
155       relation: Relation
156       relation_title: "Relation: {{relation_name}}"
157       view_history: Visa historik
158     relation_details: 
159       members: "Medlemmar:"
160       part_of: "Del av:"
161     relation_history: 
162       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
163       download_xml: Ladda hem XML
164       relation_history: Relationhistorik
165       relation_history_title: "Relationshistorik: {{relation_name}}"
166       view_details: visa detaljer
167     relation_member: 
168       entry_role: "{{type}} {{name}} som {{role}}"
169       type: 
170         node: Nod
171         relation: Relation
172         way: Väg
173     start: 
174       manually_select: Välj ett område manuellt
175       view_data: Visa data för denna karta
176     start_rjs: 
177       data_frame_title: Data
178       data_layer_name: Data
179       details: Detaljer
180       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
181       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
182       history_for_feature: Historik för [[feature]]
183       load_data: Ladda data
184       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
185       loading: Laddar...
186       manually_select: Välj en annan area manuellt
187       object_list: 
188         api: Hämta detta område från API:t
189         back: Visa objektlista
190         details: Detaljer
191         heading: Objektlista
192         history: 
193           type: 
194             node: Nod [[id]]
195             way: Väg [[id]]
196         selected: 
197           type: 
198             node: Nod [[id]]
199             way: Väg [[id]]
200         type: 
201           node: Nod
202           way: Väg
203       private_user: privat användare
204       show_history: Visa historik
205       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än {{max_bbox_size}})"
206       wait: Vänta...
207       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
208     tag_details: 
209       tags: "Taggar:"
210     way: 
211       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
212       download_xml: Ladda hem XML
213       edit: redigera
214       view_history: se historik
215       way: Väg
216       way_title: "Väg: {{way_name}}"
217     way_details: 
218       also_part_of: 
219         one: också del av väg {{related_ways}}
220         other: också del av vägarna {{related_ways}}
221       nodes: "Noder:"
222       part_of: "Del av:"
223     way_history: 
224       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
225       download_xml: Ladda hem XML
226       view_details: visa detaljer
227       way_history: Väghistorik
228       way_history_title: "Väghistorik: {{way_name}}"
229   changeset: 
230     changeset: 
231       anonymous: Anonym
232       big_area: (stor)
233       no_comment: (ingen)
234       no_edits: (inga ändringar)
235       still_editing: (redigerar fortfarande)
236     changeset_paging_nav: 
237       of: av
238       showing_page: Visar sida
239     changesets: 
240       area: Area
241       comment: Kommentar
242       id: ID
243       saved_at: Sparad
244       user: Användare
245     list: 
246       description: Senaste ändringar
247       description_bbox: Changesets inom {{bbox}}
248       title_bbox: Changesets inom {{bbox}}
249       title_user: Changesets av {{user}}
250       title_user_bbox: Changesets av {{user}} inom {{bbox}}
251   diary_entry: 
252     diary_entry: 
253       comment_count: 
254         one: 1 kommentar
255         other: "{{count}} kommentarer"
256       comment_link: Kommentera denna anteckning
257       edit_link: Redigera denna anteckning
258       posted_by: Skrivet av {{link_user}} den {{created}} på {{language_link}}
259       reply_link: Svara på denna anteckning
260     edit: 
261       language: "Språk:"
262       latitude: "Latitud:"
263       location: "Plats:"
264       longitude: "Longitud:"
265       save_button: Spara
266       subject: "Ärende:"
267       title: Redigera dagboksanteckning
268       use_map_link: använd karta
269     feed: 
270       language: 
271         title: Openstreetmap dagboksinlägg på {{language_name}}
272     list: 
273       in_language_title: Dagböcker på {{language}}
274       new: Ny dagboksanteckning
275       newer_entries: Nyare anteckningar
276       no_entries: Inga dagboksanteckningar
277       older_entries: Äldre anteckningar
278       title: Användardagböcker
279       user_title: "{{user}}s dagbok"
280     new: 
281       title: Ny dagboksanteckning
282     no_such_entry: 
283       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: {{id}}"
284       title: Ingen sådan dagboksanteckning
285     no_such_user: 
286       body: Det finns ingen användare med namnet {user}}. Kontrollera din stavning, eller kanske det är länken du klickade på som är fel.
287       heading: Användaren {{user}} finns inte
288       title: Ingen sådan användare
289     view: 
290       leave_a_comment: Lämna en kommentar
291       login: Inloggning
292       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} för att lämna en kommentar"
293       save_button: Spara
294       user_title: Dagbok för {{user}}
295   export: 
296     start: 
297       add_marker: Lägg till markör på kartan
298       area_to_export: Yta som ska exporteras
299       export_button: Exportera
300       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
301       format: Format
302       format_to_export: Format för export
303       image_size: Bildstorlek
304       latitude: "Lat:"
305       licence: Licens
306       longitude: "Lon:"
307       manually_select: Välj ett annat område manuellt
308       mapnik_image: Mapnik-bild
309       max: max
310       options: Alternativ
311       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
312       osmarender_image: Osmarender-bild
313       output: Utdata
314       scale: Skala
315       zoom: Zooma
316     start_rjs: 
317       add_marker: Lägg till markör på kartan
318       change_marker: Ändra markörposition
319       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
320       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
321       export: Export
322       view_larger_map: Visa större karta
323   geocoder: 
324     description: 
325       title: 
326         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
327         osm_namefinder: "{{types}} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
328       types: 
329         cities: Städer
330         places: Platser
331         towns: Samhällen
332     description_osm_namefinder: 
333       prefix: "{{distance}} {{direction}} om {{type}}"
334     direction: 
335       east: öst
336       north: norr
337       north_east: nordöst
338       north_west: nordväst
339       south: syd
340       south_east: sydöst
341       south_west: sydväst
342       west: väst
343     distance: 
344       one: ungefär 1 km
345       other: ungefär {{count}} km
346       zero: mindre än 1 km
347     results: 
348       no_results: Hittade inget.
349     search: 
350       title: 
351         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
352         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
353         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
354         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
355         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
356         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
357     search_osm_namefinder: 
358       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} om {{parentname}})"
359       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} om {{placename}}"
360   javascripts: 
361     map: 
362       base: 
363         cycle_map: Cykelkarta
364         noname: NoName
365     site: 
366       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
367       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karterings historik.
368   layouts: 
369     donate: Donera till OpenStreetMap via {{link}} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
370     donate_link_text: donera
371     edit: Redigera
372     edit_tooltip: Ändra på kartan
373     export: Exportera
374     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
375     gps_traces: GPS-spår
376     gps_traces_tooltip: Hantera spår
377     help_wiki: Hjälp &amp; wiki
378     help_wiki_tooltip: Hjälp och wiki för projektet
379     history: Historik
380     history_tooltip: Changeset-historik
381     home: hem
382     home_tooltip: Gå till hempositionen
383     inbox: inkorg ({{count}})
384     inbox_tooltip: 
385       one: Du har ett oläst meddelande
386       other: Du har {{count}} olästa meddelanden
387       zero: Du har inga olästa meddelanden.
388     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
389     intro_2: Openstreetmap låter dig i samarbete med andra visa, ändra på och använda geografisk data från hela världen.
390     intro_3: OpenStreetMap får serverplats av {{ucl}} och {{bytemark}}.
391     license: 
392       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
393     log_in: logga in
394     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
395     logo: 
396       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
397     logout: logga ut
398     logout_tooltip: Logga ut
399     make_a_donation: 
400       text: Donera
401       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
402     news_blog: Nyhetsblogg
403     news_blog_tooltip: Blogg om OpenStreetMap, fri geografiska data osv.
404     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
405     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
406     shop: Butik
407     shop_tooltip: Affär med Openstreetmap loggan på alla grejer
408     sign_up: registrera
409     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
410     sotm: I somras var det OpenStreetMap konferens i Amsterdam.
411     tag_line: Den fria wiki-världskartan
412     user_diaries: Användardagböcker
413     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
414     view: Visa
415     view_tooltip: Visa kartorna
416     welcome_user: Välkommen {{user_link}}
417     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
418   map: 
419     coordinates: "Koordinater:"
420     edit: Redigera
421     view: Visa
422   message: 
423     delete: 
424       deleted: Meddelande raderat
425     inbox: 
426       date: Datum
427       from: Från
428       my_inbox: Min inbox
429       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon {{people_mapping_nearby_link}}?
430       outbox: utbox
431       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
432       subject: Ärende
433       title: Inbox
434       you_have: Du har {{new_count}} nya meddelanden och {{old_count}} gamla meddelanden
435     mark: 
436       as_read: Meddelandet markerat som läst
437       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
438     message_summary: 
439       delete_button: Radera
440       read_button: Markera som läst
441       reply_button: Svar
442       unread_button: Markera som oläst
443     new: 
444       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
445       message_sent: Meddelande skickat
446       send_button: Skicka
447       send_message_to: Skicka nytt meddelande till {{name}}
448       subject: Ärende
449       title: Skicka meddelande
450     no_such_user: 
451       heading: Ingen sådan användare eller meddelande
452       title: Ingen sådan användare eller meddelande
453     outbox: 
454       date: Datum
455       inbox: inbox
456       my_inbox: Min {{inbox_link}}
457       outbox: utbox
458       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
459       subject: Ärende
460       title: Utbox
461       to: Till
462       you_have_sent_messages: Du har {{count}} skickade meddelanden
463     read: 
464       back_to_inbox: Åter till inbox
465       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
466       date: Datum
467       from: Från
468       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
469       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
470       reply_button: Svara
471       subject: Ärende
472       title: Läs meddelande
473       to: Till
474       unread_button: Markera som oläst
475     sent_message_summary: 
476       delete_button: Radera
477   notifier: 
478     diary_comment_notification: 
479       hi: Hej {{to_user}},
480       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} kommenterade din dagboksanteckning"
481     email_confirm: 
482       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
483     email_confirm_html: 
484       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
485       greeting: Hej,
486     email_confirm_plain: 
487       greeting: Hej,
488     friend_notification: 
489       had_added_you: "{{user}} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
490     gpx_notification: 
491       and_no_tags: och inga taggar.
492       failure: 
493         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
494       greeting: Hej,
495       success: 
496         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
497       with_description: med beskrivningen
498       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
499     lost_password_html: 
500       greeting: Hej,
501     lost_password_plain: 
502       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
503       greeting: Hej,
504       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
505       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
506     message_notification: 
507       footer1: Du kan också läsa meddelandet på {{readurl}}
508       footer2: och du kan svara på {{replyurl}}
509       hi: Hej {{to_user}},
510     signup_confirm_html: 
511       get_reading: Kom igång och läs lite om Openstreetmap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a> eller <a href="http://www.opengeodata.org/">opengeodata blogen</a> som också har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelska podcasts</a>!
512       greeting: Hej där!
513       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
514     signup_confirm_plain: 
515       greeting: Hej där!
516       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
517       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
518   oauth: 
519     oauthorize: 
520       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
521       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
522       allow_to: "Tillåt applikation att:"
523       allow_write_api: ändra på kartan.
524       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
525       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
526       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
527   oauth_clients: 
528     edit: 
529       submit: Redigera
530     form: 
531       allow_write_api: ändra kartan.
532       name: Namn
533     index: 
534       issued_at: Utfärdad
535       revoke: Återkalla!
536     new: 
537       submit: Registrera
538     show: 
539       allow_write_api: ändra kartan.
540       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
541   site: 
542     edit: 
543       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
544       user_page_link: användarsida
545     index: 
546       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
547       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
548       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
549       license: 
550         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
551         project_name: OpenStreetMap-projektet
552       permalink: Permanent länk
553       shortlink: Kortlänk
554     key: 
555       map_key: Kartnyckel
556       table: 
557         entry: 
558           allotments: Koloniträdgårdar
559           apron: 
560             - Flygplatsterminal
561             - terminal
562           bridge: Svarta kantar = bro
563           cemetery: Begravningsplats
564           common: 
565             - Allmänning
566             - äng
567           construction: Vägar som byggs
568           cycleway: Cykelväg
569           farm: Bondgård
570           footway: Gångväg
571           forest: skog
572           golf: Golfbana
573           heathland: Hed
574           industrial: Industriellt område
575           lake: 
576             - Sjö
577             - vattenmagasin
578           military: Militärområde
579           motorway: Motorväg
580           park: Park
581           primary: Riksväg
582           rail: Järnväg
583           reserve: Naturreservat
584           resident: Bostadsområde
585           runway: 
586             - Landningsbana
587             - taxibana
588           school: 
589             - Skola
590             - universitet
591           secondary: Länsväg
592           station: Järnvägsstation
593           subway: T-bana
594           summit: 
595             - Topp
596             - topp
597           tourist: Turistattraktion
598           tram: 
599             - spårvagn
600             - spårvagn
601           trunk: Motortrafikled
602           tunnel: Streckade kanter = tunnel
603           unsurfaced: Oasfalterad väg
604           wood: Vårdad skog
605         heading: Symbolförklaring för z{{zoom_level}}
606     search: 
607       search: Sök
608       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', 'post offices near Hässelby' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
609       submit_text: Gå
610       where_am_i: Var är jag
611     sidebar: 
612       close: Stäng
613       search_results: Sökresultat
614   trace: 
615     create: 
616       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
617       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
618     delete: 
619       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
620     edit: 
621       description: "Beskrivning:"
622       download: ladda ner
623       edit: redigera
624       filename: "Filnamn:"
625       heading: Redigerar spår {{name}}
626       map: karta
627       owner: "Ägare:"
628       points: "Punkter:"
629       save_button: Spara ändringar
630       start_coord: "Startkoordinat:"
631       tags: "Taggar:"
632       tags_help: kommaseparerad
633       title: Redigerar spår {{name}}
634       uploaded_at: "Uppladdad:"
635       visibility: "Synlighet:"
636       visibility_help: vad betyder detta?
637     list: 
638       public_traces: Publika GPS-spår
639       public_traces_from: Publika GPS-spår från {{user}}
640       tagged_with: " taggad med {{tags}}"
641       your_traces: Dina GPS-spår
642     make_public: 
643       made_public: Spår offentliggjort
644     no_such_user: 
645       body: Det fanns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
646       heading: Användaren {{user}} finns inte
647       title: Ingen sådan användare
648     trace: 
649       ago: "{{time_in_words_ago}} sedan"
650       by: av
651       count_points: "{{count}} punkter"
652       edit: Redigera
653       edit_map: Redigera karta
654       in: i
655       map: karta
656       more: mer
657       pending: BEHANDLAS
658       private: PRIVAT
659       public: PUBLIK
660       trace_details: Visa spårdetaljer
661       view_map: Visa karta
662     trace_form: 
663       description: Beskrivning
664       help: Hjälp
665       tags: Taggar
666       tags_help: kommaseparerad
667       upload_button: Uppladdning
668       upload_gpx: Ladda upp GPX-fil
669       visibility: Synlighet
670       visibility_help: vad betyder detta?
671     trace_header: 
672       see_all_traces: Se alla GPS-spår
673       see_just_your_traces: Se bara dina GPS-spår, eller ladda upp ett eget.
674       see_your_traces: Visa alla dina spår
675       traces_waiting: Du har {{count}} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
676     trace_optionals: 
677       tags: Taggar
678     trace_paging_nav: 
679       of: av
680       showing: Visar sida
681     view: 
682       delete_track: Radera detta spår
683       description: "Beskrivning:"
684       download: ladda ner
685       edit: redigera
686       edit_track: Redigera detta spår
687       filename: "Filnamn:"
688       heading: Visar spår {{name}}
689       map: karta
690       none: Ingen
691       owner: "Ägare:"
692       pending: VÄNTANDE
693       points: "Punkter:"
694       start_coordinates: "Startkoordinat:"
695       tags: "Taggar:"
696       title: Visar spår {{name}}
697       trace_not_found: Spår hittades inte!
698       uploaded: "Uppladdad den:"
699       visibility: "Synlighet:"
700     visibility: 
701       identifiable: Indentifierbar (visas i GPS-spårlistan och som identifierbara, ordnade punkter med tidsstämpel)
702       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
703       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
704       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
705   user: 
706     account: 
707       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
708       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
709       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
710       home location: "Hemposition:"
711       latitude: "Breddgrad (latitud):"
712       longitude: "Längdgrad (longitud):"
713       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
714       my settings: Mina inställningar
715       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
716       preferred languages: "Föredraget språk:"
717       profile description: "Profilbeskrivning:"
718       public editing: 
719         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
720         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
721         enabled: Aktiverat, du är itne anonym och kan redigera data.
722         enabled link text: vad är detta?
723         heading: "Publik redigering:"
724       return to profile: Återvänd till profil
725       save changes button: Spara ändringar
726       title: Redigera konto
727       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
728     confirm: 
729       button: Bekräfta
730       failure: Ett användarkonto med denna nyckel (token) är redan bekräftat.
731       heading: Bekräfta ett användarkonto.
732       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
733       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
734     confirm_email: 
735       button: Bekräfta
736       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
737       heading: Bekräfta byte av e-postadress
738       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
739       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
740     friend_map: 
741       nearby mapper: "Användare i närheten: [[nearby_user]]"
742       your location: Din position
743     go_public: 
744       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
745     login: 
746       account not active: Ditt konto är ännu inte aktivt.<br />Vänligen klicka länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto.
747       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
748       create_account: skapa ett konto
749       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
750       heading: Inloggning
751       login_button: Logga in
752       lost password link: Glömt ditt lösenord?
753       password: "Lösenord:"
754       please login: Logga in eller {{create_user_link}}
755       title: Logga in
756     lost_password: 
757       email address: "E-postadress:"
758       heading: Glömt lösenord?
759       new password button: Återställ lösenord
760       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
761       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
762       title: Förlorat lösenord
763     make_friend: 
764       already_a_friend: Du är redan vän med {{name}}.
765       failed: Misslyckades med att lägga till {{name}} som vän.
766       success: "{{name}} är nu din vän."
767     new: 
768       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
769       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
770       email address: "E-postadress:"
771       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
772       heading: Skapa ett användarkonto
773       password: "Lösenord:"
774       signup: Registrering
775       title: Skapa konto
776     no_such_user: 
777       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
778       heading: Användaren {{user}} finns inte
779       title: Ingen sådan användare
780     remove_friend: 
781       not_a_friend: "{{name}} är inte en av dina vänner."
782       success: "{{name}} togs bort från dina vänner."
783     reset_password: 
784       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
785       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
786       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
787       heading: Återställ lösenord för {{user}}
788       password: "Lösenord:"
789       reset: Återställ lösenord
790       title: Återställ lösenord
791     set_home: 
792       flash success: Hemposition sparad
793     view: 
794       add as friend: lägg till som vän
795       add image: Lägg till bild
796       ago: ({{time_in_words_ago}} sedan)
797       blocks by me: blockeringar av mig
798       blocks on me: mina blockeringar
799       change your settings: ändra dina inställningar
800       confirm: Bekräfta
801       create_block: blockera denna användare
802       created from: "Skapad från:"
803       delete image: Radera bild
804       description: Beskrivning
805       diary: dagbok
806       edits: redigeringar
807       email address: "E-post:"
808       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din {{settings_link}}-sida.
809       km away: "{{count}}km bort"
810       m away: "{{count}}m bort"
811       mapper since: "Karterar sedan:"
812       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
813       my diary: min dagbok
814       my edits: mina redigeringar
815       my settings: Mina inställningar
816       my traces: mina GPS-spår
817       my_oauth_details: Visa mina OAuth-detaljer
818       nearby users: "Användare nära dig:"
819       new diary entry: nytt dagboksinlägg
820       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
821       no home location: Ingen hempostion är satt.
822       no nearby users: Det finns inga som registrerat sin position i ditt område ännu.
823       remove as friend: ta bort vän
824       role: 
825         administrator: Den här användaren är en administratör
826         grant: 
827           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
828           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
829         moderator: Den här användaren är en moderator
830         revoke: 
831           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
832           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
833       send message: Skicka meddelande
834       settings_link_text: inställningar
835       traces: spår
836       upload an image: Ladda upp en bild
837       user image heading: Användarbild
838       user location: Användarposition
839       your friends: Dina vänner
840   user_block: 
841     create: 
842       flash: Skapat en blockering av användare {{name}}.
843       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
844     partial: 
845       confirm: Är du säker?
846       display_name: Blockerad användare
847       edit: Ändra
848       reason: Orsak till blockering
849       revoke: Återkalla!
850       show: Visa
851     period: 
852       one: 1 timma
853       other: "{{count}} timmar"
854     show: 
855       back: Se alla blockeringar
856       confirm: Är du säker?
857       edit: Ändra
858       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
859       reason: "Anledning för blockering:"
860       revoke: Återkalla!
861       show: Visa
862       status: Status
863       time_future: Upphör om {{time}}
864   user_role: 
865     filter: 
866       already_has_role: Användaren har rollen {{role}}.
867       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen {{role}}.
868       not_a_role: Strängen `{{role}}' är inte en korrekt roll.
869       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
870     grant: 
871       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `{{role}}' till användaren `{{name}}'?
872       confirm: Bekräfta
873       heading: Bekräfta rolltilldelning
874       title: Bekräfta rolltilldelning
875     revoke: 
876       confirm: Bekräfta
877       heading: Bekräfta återkallning av roll
878       title: Bekräfta återkallning av roll