Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (Shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Euriditi
5 # Author: Mdupont
6 # Author: MicroBoy
7 # Author: Mikullovci11
8 # Author: Techlik
9 # Author: Vinie007
10 sq: 
11   activerecord: 
12     attributes: 
13       diary_comment: 
14         body: Trupi i mesazhit
15       diary_entry: 
16         language: Gjuha
17         latitude: Gjerësia gjeografike
18         longitude: Gjatësia gjeografike
19         title: Titulli
20         user: Përdoruesi
21       friend: 
22         friend: Mik
23         user: Përdoruesi
24       message: 
25         body: Trupi i mesazhit
26         recipient: Marrësi
27         sender: Dërguesi
28         title: Titulli
29       trace: 
30         description: Përshkrimi
31         latitude: Gjerësia gjeografike
32         longitude: Gjatësia gjeografike
33         name: Emri
34         public: Publik
35         size: Madhësia
36         user: Përdoruesi
37         visible: I dukshëm
38       user: 
39         active: Aktiv
40         description: Përshkrimi
41         display_name: Emër i dukshëm
42         email: Email
43         languages: Gjuha
44         pass_crypt: Fjalëkalimi
45     models: 
46       acl: Qasu në Listën e Kontrollit
47       changeset: Ndryshim
48       changeset_tag: Ndryshim tag
49       country: Shteti
50       diary_comment: Koment Ditari
51       diary_entry: Shënim në ditar
52       friend: Mik
53       language: Gjuha
54       message: Porosi
55       node: Nyjë
56       node_tag: Etiketë nyjë
57       notifier: Lajmëruesi
58       old_node: Nyjë e vjetër
59       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
60       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
61       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
62       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
63       old_way: Rrugë e vjetër
64       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
65       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
66       relation: Lidhja
67       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
68       relation_tag: Etiketë lidhjeje
69       session: Seksioni
70       trace: Gjurma
71       tracepoint: Pika e gjurmës
72       tracetag: Etiketa e gjurmës
73       user: Përdoruesi
74       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
75       user_token: Shenja e përdoruesit
76       way: Rruga
77       way_node: Nyja e rrugës
78       way_tag: Etiketa e rrugës
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Ndryshim : %{id}"
82       changesetxml: Ndryshim en XML
83       download: Shkarkone %{changeset_xml_link} ose %{osmchange_xml_link}
84       feed: 
85         title: Ndryshim %{id}
86         title_comment: Ndryshimi %{id} - %{comment}
87       osmchangexml: Ndrsyhim i OSM-s en XML
88       title: Ndryshim
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "I perket:"
91       bounding_box: "Baroka e Rrethume:"
92       box: barok
93       closed_at: "Mbyllur në:"
94       created_at: "U krijue en:"
95       has_nodes: 
96         other: one=
97       has_relations: 
98         one: "Ka pas %{count} lidhje:"
99         other: "Ka pas marrëdhënieve %{count} :"
100       has_ways: 
101         other: one=
102       no_bounding_box: Nuk ka barok qe osht kon vnu n'kto ndrryshime.
103       show_area_box: Kqyre Zonen e Barokes
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Komenti :"
106       deleted_at: "Fshirë në:"
107       deleted_by: "Fshirë në:"
108       edited_at: "U ndrzshe te:"
109       edited_by: "Edituar nga:"
110       in_changeset: "En ndryshimin :"
111       version: "Versioni:"
112     containing_relation: 
113       entry: Lidhja %{relation_name}
114       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
115     map: 
116       deleted: E Fshirë
117       edit: 
118         area: Zona e redaktimit
119         node: Nyja e redaktimit
120         relation: Lidhja e redaktimit
121         way: Ndrysho rrugën
122       larger: 
123         area: Kqyre zonen n'hart ma t'madhe
124         node: Kqyre piken n'hart ma t'madhe
125         relation: Kqyre lidhjen n'hart ma t'madhe
126         way: Kqyre udhen n'hart ma t'madhe
127       loading: Tu u mush...
128     navigation: 
129       all: 
130         next_changeset_tooltip: Tjerat ndryshime
131         next_node_tooltip: Pika tjetēr
132         next_relation_tooltip: Lidhja e ardhshme
133         next_way_tooltip: Rruga tjeter
134         prev_changeset_tooltip: Ndryshimi kalum
135         prev_node_tooltip: Pika e kalume
136         prev_relation_tooltip: Lidhja e kalume
137         prev_way_tooltip: Mnyra e mahershme
138       paging: 
139         all: 
140           next: "%{id} »"
141           prev: « %{id}
142         user: 
143           next: "%{id} »"
144           prev: « %{id}
145       user: 
146         name_changeset_tooltip: Shiko editimet nga %{user}
147         next_changeset_tooltip: Tjetri ndryshim prej %{user}
148         prev_changeset_tooltip: Ndryshimi i ma hershēm prej %{user}
149     node: 
150       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} ose %{edit_link}"
151       download_xml: Shkarko në XML
152       edit: Ndrysho
153       node: Pikë
154       node_title: "Pika: %{node_name}"
155       view_history: Shikoje historinë
156     node_details: 
157       coordinates: "Koordinatat:"
158       part_of: "Pjesë e:"
159     node_history: 
160       download: "%{download_xml_link} ose %{view_details_link}"
161       download_xml: Shkarkoni XML
162       node_history: Historija e Pikes
163       node_history_title: "Historija e Pikes: %{node_name}"
164       view_details: shikoni detajet
165     not_found: 
166       sorry: Na fal, %{type} me %{id}, nuk mujtem mi gjet
167       type: 
168         changeset: shka asht ndrrue
169         node: pikë
170         relation: lidhje
171         way: udhë
172     paging_nav: 
173       of: pi
174       showing_page: Tu e kallxu faqen
175     relation: 
176       download: "%{download_xml_link} ose %{view_history_link}"
177       download_xml: Shkarkoje XML
178       relation: Lidhja
179       relation_title: "Lidhja: %{relation_name}"
180       view_history: Kshyre historinë
181     relation_details: 
182       members: "Anëtarët:"
183       part_of: "Pjesë e:"
184     relation_history: 
185       download: "%{download_xml_link} ose %{view_details_link}"
186       download_xml: Merre me XML
187       relation_history: Historija e Lidhjes
188       relation_history_title: "Historija e Lidhjes: %{relation_name}"
189       view_details: kqyre n'detaje
190     relation_member: 
191       entry: "%{type} %{name}"
192       entry_role: "%{type} %{name} asht si %{role}"
193       type: 
194         node: Pikë
195         relation: Lidhje
196         way: Udhë
197     start: 
198       manually_select: Manualisht zgedh ni zon qeter
199       view_data: Shini te dhanat per harten e tanishme
200     start_rjs: 
201       data_frame_title: Senet
202       data_layer_name: Senet
203       details: Detajet
204       drag_a_box: Bone ni kuti n'hart edhe zgedhe zonen
205       edited_by_user_at_timestamp: Ndryshuar nga [[user]] në [[timestamp]]
206       hide_areas: Fshih zonat
207       history_for_feature: Historija për [[feature]]
208       load_data: Zgedhi senet
209       loaded_an_area_with_num_features: "Ti e ke marr ni zon qe ka [[num_features]] . E do browsera nuk e qesin fort mir kualitetin e seneve me ta. Browseri duhet me i kallxu ma pak se 100 sene n'tnjejtin vakt: me bo dishka qeter munet me ta kadalsu browserin. Qe je i sigurt nese don mi pa senet, duhesh me kliku n'pull."
210       loading: Tu u mush...
211       manually_select: Zgedhe ni zon qeter vet
212       object_list: 
213         api: Merre qet zon prej API
214         back: Kqyre listen e seneve
215         details: Detajet
216         heading: Lista e seneve
217         history: 
218           type: 
219             node: Pika [[id]]
220             way: Rruga  [[id]]
221         selected: 
222           type: 
223             node: Pika [[id]]
224             way: Rruga [[id]]
225         type: 
226           node: Pikë
227           way: Rruga
228       private_user: perdorus privat
229       show_areas: Shfaq zonat
230       show_history: Shfaq Historinë
231       unable_to_load_size: "Nuk kemi mujt mi shfaq: madhsin e kutis [[bbox_size]] asht shum e madhe (duhet me kan ma e vogel se %{max_bbox_size})"
232       wait: Prit...
233       zoom_or_select: Afrohu ose zgedhe zonen n'hart qe pe don me e pa.
234     tag_details: 
235       tags: "Etiketat:"
236       wiki_link: 
237         key: Pērshkrimi i wiki faqes pēr %{key} tag
238         tag: Pērshkrimi i wiki faqes pēr %{key}=%{value} tag
239       wikipedia_link: "%{page} artikulli nē Wikipedia"
240     timeout: 
241       sorry: Na fal, senet per %{type} me %{id}, u vanun shum per mu gjet.
242       type: 
243         changeset: shka asht ndrryshu
244         node: pikë
245         relation: lidhje
246         way: rrugë
247     way: 
248       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} ose %{edit_link}"
249       download_xml: Shkarko XML
250       edit: ndrro
251       view_history: shiko historin
252       way: Udhë
253       way_title: "Rruga: %{way_name}"
254     way_details: 
255       also_part_of: 
256         one: edhe kjo asht pjes e Udhës %{related_ways}
257         other: edhe kjo asht pjes e Udheve %{related_ways}
258       nodes: "Pikat:"
259       part_of: "Pjesë e:"
260     way_history: 
261       download: "%{download_xml_link} ose %{view_details_link}"
262       download_xml: Merre me XML
263       view_details: kqyre n'detaje
264       way_history: Historija e Udhës
265       way_history_title: "Historija e udhës: %{way_name}"
266   changeset: 
267     changeset: 
268       anonymous: Anonim
269       big_area: (e madhe)
270       id: "#%{id}"
271       no_comment: (asgjë)
272       no_edits: (asnjë redaktim)
273       show_area_box: Shfaq kutinë e zonës
274       still_editing: (redaktimi po vazhdon ende)
275       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
276     changeset_paging_nav: 
277       next: Vazhdo »
278       previous: « Mëparshëm
279       showing_page: Duke shfaqun faqen %{{page}}
280     changesets: 
281       area: Zona
282       comment: Komentoni
283       id: ID
284       saved_at: Ruaje në
285       user: Përdoruesi
286     list: 
287       description: Ndryshime së fundmi
288       description_bbox: Ndryshime brënda %{bbox}
289       description_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
290       description_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
291       description_user: Grupi i ndryshimeve të %{user}
292       description_user_bbox: Ndryshime nga përdoruesi %{user} brënda %{bbox}
293       heading: Grupi i ndryshimeve
294       heading_bbox: Grupi i ndryshimeve
295       heading_friend: Grupi i ndryshimeve
296       heading_nearby: Grupi i ndryshimeve
297       heading_user: Grupi i ndryshimeve
298       heading_user_bbox: Grupi i ndryshimeve
299       title: Grupi i ndryshimeve
300       title_bbox: Ndryshime brënda %{bbox}
301       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
302       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
303       title_user: Grupi i ndryshimeve të %{user}
304       title_user_bbox: Ndryshime nga përdoruesi %{user} brënda %{bbox}
305     timeout: 
306       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua morri shumë kohë për tu shkarkuar.
307   diary_entry: 
308     diary_comment: 
309       confirm: Konfirmo
310     diary_entry: 
311       comment_count: 
312         one: 1 koment
313         other: "%{count} komente"
314       comment_link: Komento në këtë shënim
315       confirm: Konfirmoje
316       edit_link: Ndryshoje qët shënim
317       hide_link: Mshefe qët shënim
318     edit: 
319       body: Trupi i mesazhit
320       language: "Gjuha:"
321       latitude: Gjerësia gjeografike
322       location: "Lokacioni:"
323       longitude: Gjatësia gjeografike
324       save_button: Ruje
325       subject: "Subjekti:"
326       title: Redakto shënimin në ditar
327       use_map_link: përdor hartën
328     list: 
329       in_language_title: Hyrje në ditar në %{language}
330       new: Hyrje e re në ditar
331       new_title: Krijo një hyrje të re në ditarin tënd
332       newer_entries: Shënimet e fundit
333       no_entries: Nuk u gjet asnjë hyrje në ditar
334       older_entries: Shënimet e Vjetra
335       recent_entries: "Shënime në ditar së fundmi:"
336       title: Ditatët e përdoruesve
337       title_friends: Ditarët e miqve
338       title_nearby: Ditarët e përdoruesve pranë
339       user_title: Ditari i %{user}
340     location: 
341       edit: Redakto
342       location: "Lokacioni:"
343       view: Kshyre
344     new: 
345       title: Hyrje e re në ditar
346     no_such_entry: 
347       heading: "Nuk ka shënim me id: %{id}"
348     no_such_user: 
349       body: Me na fal, po nuk ka anëtarë me emnin %{user}. Ju lutem kshyrni shkronjat, ose nashta lidhja që keni trus është gabim.
350       heading: Përdoruesi %{user} nuk ekziston
351       title: Nuk ka anëtarë të tillë
352     view: 
353       leave_a_comment: Lene naj koment
354       login: Kyçuni
355       save_button: Ruaj
356       user_title: Ditari i %{user}
357   editor: 
358     default: Default (momentalisht %{name})
359     potlatch: 
360       description: Potlatch 1 (editor në shfletues)
361       name: Potlatch 1
362     potlatch2: 
363       description: Potlatch 2 (editor në shfletues)
364       name: Potlatch 2
365     remote: 
366       description: Kontrollë prej së largu (JOSM apo Merkaartor)
367       name: Kontrollë prej së largu
368   export: 
369     start: 
370       add_marker: Shto shënjues në hartë
371       area_to_export: Zona per Eksport
372       export_button: Eksporto
373       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nëpërmjet <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
374       format: Formati
375       format_to_export: Formati per Eksport
376       image_size: Madhësia e Imazhit
377       latitude: "Lat:"
378       licence: Licensa
379       longitude: "Lon:"
380       manually_select: Manualisht zgedhe ni zon te ndryshme
381       max: maks
382       options: Opcionet
383       osm_xml_data: OpenStreetMap XML të dhana
384       output: Outputi
385       paste_html: Fute HTML per me ngjit ne web sajt
386       scale: Shkallë
387       too_large: 
388         body: Kjo zonë është shum e madhe që të eksportohet si XML në OpenStreetMap. Të lutna  afroje ma ngat ose mere një zonë ma të vogel.
389         heading: Zona shumë e madhe
390       zoom: Zmadhim
391     start_rjs: 
392       add_marker: Shto ni isharet ne hart
393       change_marker: Ndrysho poziten e isharetit
394       click_add_marker: Kliko ne hart per me shenu ni isharet.
395       drag_a_box: Kape ni kuti ne hart per me qit te zona e selektune
396       export: Eksporto
397       manually_select: Manualisht zgedhe ni zon t'ndryshme
398       view_larger_map: Shikoni Hartën Më Të Madhe
399   geocoder: 
400     description: 
401       title: 
402         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
403     direction: 
404       east: lindja
405       north: veriu
406       north_east: veri-lindje
407       north_west: veri-perendim
408       south: jug
409       south_east: jug-lindje
410       south_west: jug-perëndim
411       west: perëndim
412     results: 
413       more_results: Më shumë rezultate
414       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
415     search: 
416       title: 
417         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
418         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
419         us_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
420     search_osm_namefinder: 
421       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
422     search_osm_nominatim: 
423       prefix: 
424         amenity: 
425           airport: Aeroport
426           arts_centre: Qendër arti
427           atm: Bankomat
428           auditorium: Auditor
429           bank: Bankë
430           bar: Lokal
431           bench: Stol
432           bicycle_parking: Parkim biçikletash
433           bicycle_rental: Biçikleta me qera
434           brothel: Shtëpi publike
435           bureau_de_change: Këmbim valute
436           bus_station: Stacion autobuzi
437           cafe: Kafe
438           car_rental: Makina me qera
439           car_sharing: Car Sharing
440           car_wash: Lavazh për makina
441           casino: Kazino
442           cinema: Kinema
443           clinic: Klinikë
444           club: Klub
445           college: Kolegj
446           community_centre: Qendër komunitare
447           courthouse: Gjykatë
448           crematorium: Krematorium
449           dentist: Dentist
450           dormitory: Konvikt
451           drinking_water: Ujë i pijshëm
452           embassy: Ambasada
453           emergency_phone: Kabinë telefoni për emergjencë
454           fast_food: Ushqim i shpejtë
455           ferry_terminal: Terminal i trageteve
456           fire_hydrant: Pompë zjarrfikse
457           fire_station: Zjarrëfiksat
458           fountain: Shatërvan
459           fuel: Stacion karburanti
460           grave_yard: Varrezë
461           gym: Qendër fitness / Palestër
462           hall: Sallë
463           health_centre: Qendër shëndetsore
464           hospital: Spital
465           hotel: Hotel
466           hunting_stand: Vend gjuetie
467           ice_cream: Akullore
468           kindergarten: Kopësht për fëmijë
469           library: Biblioteka
470           market: Market
471           marketplace: Treg
472           mountain_rescue: Forca e shpëtimit në mal
473           nightclub: Klub nate
474           nursery: Çerdhe
475           nursing_home: Çerdhe
476           office: Zyra
477           park: Park
478           parking: Vend parkim
479           pharmacy: Barnatore
480           place_of_worship: Vend kulti
481           police: Policia
482           post_box: Kutia postare
483           post_office: Kutia postare
484           preschool: Cikli para-shkollor
485           prison: Burg
486           pub: Pub
487           public_building: Ndërtesë publike
488           public_market: Treg publik
489           reception_area: Zona e pritjes
490           recycling: Pikë e riciklimit
491           restaurant: Restorant
492           sauna: Sauna
493           school: Shkollë
494           shelter: Strehë
495           shop: Dyqan
496           shopping: Tregtar
497           social_club: Klub shoqëror
498           studio: Studio
499           supermarket: Supermarket
500           taxi: Taksi
501           telephone: Telefon publik
502           theatre: Teatër
503           toilets: Banjë publike
504           townhall: Bashkia
505           university: Universitet
506           vending_machine: Shitës automatik
507           veterinary: Veterinari
508           village_hall: Komuna
509           waste_basket: Kosh plehrash
510           wifi: Shërbim WiFi
511           youth_centre: Qendër Rinore
512         boundary: 
513           administrative: Kufi administrativ
514         building: 
515           apartments: Bllok apartamentesh
516           block: Kompleks me ndërtesa
517           bunker: Bunker
518           chapel: Kishë
519           church: Kishë
520           city_hall: Bashkia
521           commercial: Qendër tregtare
522           dormitory: Konvikt
523           entrance: Hyrje godine
524           faculty: Godinë fakulteti
525           hotel: Hotel
526           house: Shtëpi
527           public: Ndërtesë publike
528           shop: Dyqan
529           stadium: Stadium
530           store: Dyqan
531           terrace: Tarracë
532           tower: Kullë
533           train_station: Stacion hekurudhor
534           university: Godinë universitare
535         highway: 
536           bridleway: Rrugë për kalërim
537           ford: Va
538           gate: Portë
539           living_street: Rrugë për këmbësorë
540         historic: 
541           church: Kisha
542           museum: Muze
543         natural: 
544           cave_entrance: Shpella Hyrja
545           island: Ishull
546           volcano: Vullkan
547           water: Ujë
548         place: 
549           airport: Aeroport
550           city: Qyteti
551           country: Veni
552           farm: Ferma
553           house: Shtepi
554           houses: Shtepi
555           island: Ishull
556           municipality: Komuna
557           postcode: Post kodi
558           region: Regjioni
559           sea: Deti
560           state: Shteti
561           town: Veni
562           village: Fshati
563         shop: 
564           bakery: Dyqan buke
565           computer: Shitore e kompjuterave
566         tourism: 
567           artwork: Puna artistike
568           bed_and_breakfast: Bujtin dhe Mengjes
569           cabin: Kabine
570           camp_site: Ven per kamping
571           hostel: Bujtine
572           hotel: Hotel
573           information: Informacione
574           motel: Motel
575           museum: Muze
576           picnic_site: Vend per Piknik
577           valley: Lugine
578           zoo: Kopsht zoologjik
579       prefix_format: "%{name}"
580   javascripts: 
581     map: 
582       base: 
583         mapquest: MapQuest Open
584       overlays: 
585         maplint: Maplint
586     site: 
587       edit_tooltip: Edit Harta
588   layouts: 
589     edit: Redakto
590     help_url: http://help.openstreetmap.org/
591     intro_3_partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
592     intro_3_ucl: Qendra UCL VR
593     license: 
594       alt: CC by-sa 2.0
595     log_in: Kyçuni
596     log_in_tooltip: Hyni ne me një llogari ekzistuese
597     logout: Ç'kyçu
598     logout_tooltip: Ç'kyçu
599     make_a_donation: 
600       text: Bëni një donacion
601     project_name: 
602       h1: OpenStreetMap
603       title: OpenStreetMap
604     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
605   license_page: 
606     foreign: 
607       english_link: orgjianl anglisht
608       text: Në ni ngjarje të ni konflitkti me faqe e përktyme dhe %{english_original_link}, Faqja anglisht ka perparsi
609       title: Rreth këtij përkthimi
610     legal_babble: "<h2>Të drejtat autoriale dhe licenca</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap është <i>me kod të hapur</i>, dhe e licencuar nën <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni hartat\n  dhe të dhënat tona, duke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe \n  kontribuuesve të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\n  mund të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e\n  e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n  code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja.\n</p>\n\n<h3>Si të citoni OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nëse ju përdorni imazhe të hartave të OpenStreetMap, ne kërkojmë që \n  së paku citimet tuaja të përfshijnë &ldquo;&copy; OpenStreetMap\n  kontribuuesit, CC-BY-SA&rdquo;. Nëse ju përdorni vetëm të dhëna të hartave\n  ne kërkojmë citimin e kontribuuesve &ldquo;të të dhënave të hartave &copy; të OpenStreetMap,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  dhe  CC-BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n  letër e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë) dhe tek \n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Të kuptoni më shumë</h3>\n<p>\n  Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal\n  FAQ</a>.\n</p>\n<p>\n  OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme\n  të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa\n  leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.\n</p>\n<p>\n  Edhe pse OpenStreetMap është me të kod të hapur, ne nuk mund të ofrojmë \n  një hartë API pa pagesë për zhvillues të palëve të treta.\n\n  Shikoni <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API Politika e Përdorimit</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Politika e përdorimit të pllakave</a>\n  dhe <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Poltika e përfitimit të Normave </a>.\n</p>\n\n<h3>Kontribuuesit tanë </h3>\n<p>\n  Licenca jonë CC-BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n  citim mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;, por kur përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n  apo faktor tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti \n   duke paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link.\n</p>\n\n<!--\nInformata mbi edituesit e faqeve\n\nLista e mëposhtme paraqet vetëm organizatat që kërkojnë vlerësim\nsi kusht të përdorimit të të dhënave të tyre në OpenStreetMap. Nuk është një\nkatalog i përgjithshëm i importimeve, dhe nuk duhet të përdoret kur kërkohet\nvlerësim për tu përshtatur me licencën e të dhënave të importuara.\n\nÇfarëdo shtesash këtu duhet të diskutohen së pari me administratorët e sistemit të OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australia</strong>: Përmban të dhëna periferike të bazuara në të dhënat e Zyrës Australiane të Statistikave.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale\n   në Kanada), CanVec (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale\n   në Kanada), and StatCan (Divizioni Gjeografik,\n   Statistik në Kanada  ).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna nga burimet e Informatave të tokave\n   në Zelandë të re. Të drejtat e rezervuara i mbanë Crown.</li>\n   <li><strong>Poland</strong>: Përmban të dhëna nga <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Copyright\n   UMP-pcPL contributors.</li>\n   <li><strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance\n   Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse.\n</p>"
611     native: 
612       mapping_link: Fillo hatrografimin
613       native_link: THIS_LANGUAGE_NAME_HERE verzion
614       text: Ju po shikoni versionin në gjuhën angelze të faqes së të drejtave autoriale. Ju mund të shkoni prapa tek %{native_link} të kësaj faqe apo mund të ndaleni së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
615       title: Rreth ksaj faqeje
616   message: 
617     inbox: 
618       date: Data
619       from: Prej
620     new: 
621       limit_exceeded: Ju keni dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Ju lutem prisni një kohë para se të dërgoni ndonjë tjetër.
622       title: Qo mesazh
623     no_such_user: 
624       body: Na vjen keq nuk ka asnjë përdorues me atë emër.
625     read: 
626       reading_your_sent_messages: Tu i lexue mesazhet e dërgume
627     sent_message_summary: 
628       delete_button: Fshij
629   notifier: 
630     email_confirm: 
631       subject: "[OpenStreetMap] Konfirmo email adresën tënde"
632     email_confirm_html: 
633       click_the_link: Nëse ky je ti, ju lutem trusni lidhjen e mëposhtme për me konfirmu ndryshimin.
634       greeting: Tung,
635     email_confirm_plain: 
636       greeting: Tung,
637     gpx_notification: 
638       failure: 
639         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
640       greeting: Tung,
641     message_notification: 
642       footer1: Ju gjithashtu mund të lexoni mesazhet në %{readurl}
643       hi: Tung %{to_user},
644       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
645     signup_confirm_html: 
646       click_the_link: Nëse ky je ti, mirë se erdhët! Ju lutem trusni lidhjen e maposhtme për me konfirmu atë llogari dhe lexoni ma shumë informata rreth OpenStreetMap
647       introductory_video: Ju muni me shiku një %{introductory_video_link}.
648       more_videos_here: më shumë video këtu
649       wiki_signup: Ju mund të dëshironi të <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">regjistroheni në OpenStreetMap wiki</a>.
650     signup_confirm_plain: 
651       blog_and_twitter: "Njoftohu me lajmet ma të fundit nëpërmjet blogut të OpenStreetMap ose Twitter-it:"
652       click_the_link_1: Nëse ky je ti, mirë se erdhët! Ju lutem trusni lidhjen e maposhtme për me konfirmu
653       click_the_link_2: llogarin tonde dhe lexo ma shumë informata për OpenStreetMap.
654       introductory_video: "Këtu ju muni me shiku një video hyrëse për në OpenStreetMap:"
655       more_videos: "Ma shumë video keni këtu:"
656       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide
657       wiki_signup: "Ti munesh gjithashtu me u regjistru në OpenStreetMap wiki:"
658       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page
659   oauth_clients: 
660     form: 
661       name: Emri
662     new: 
663       submit: Regjistrohu
664   printable_name: 
665     with_version: "%{id}, v%{version}"
666   site: 
667     edit: 
668       anon_edits: (%{link})
669       flash_player_required: Ju duhet të keni Flash player për ta përdorur Potlatch, Flash editorin e OpenStreetMap. Ju mundeni <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ta shkarkoni Flash Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa mënyra të tjera</a> janë të mundshme për ta edituar OpenStreetMap.
670     index: 
671       license: 
672         project_name: Projekti OpenStreetMap
673     key: 
674       table: 
675         entry: 
676           centre: Qendër Sportive
677     search: 
678       search: Kërko
679       where_am_i: Ku jam unë?
680     sidebar: 
681       close: Mbylle
682       search_results: Rezultatet e Kërkimit
683   time: 
684     formats: 
685       friendly: "%e %B %Y te %H:%M"
686   trace: 
687     create: 
688       trace_uploaded: E dhana jote GPX asht ngarkue edhe osht ka pret futojen en databazë. Kjo yakonisht ndodhë mrena gjysë ore, dhe ni imellë vjen te ti en fund të përfundimit
689       upload_trace: Ngarkoj tdhanat e GPS-it
690     delete: 
691       scheduled_for_deletion: Gjurma u parapa per fshirje
692     edit: 
693       description: "Pershkrimi:"
694       download: shkarko
695       edit: ndryshoje
696       filename: "Emri fajllit:"
697       heading: Ndrysho të dhanen %{name}
698       map: harta
699       owner: "Pronari:"
700       points: "Piket:"
701       save_button: Ruaj ndryshimet
702       start_coord: "Fillo kordinaten:"
703       tags: "Etiketa:"
704       tags_help: Presje e kufizume
705       title: Duke ndrzshue të dhanen %{name}
706       uploaded_at: "Te ngarkume:"
707       visibility: Dukshmenia
708       visibility_help: Çka do me than kjo?
709       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
710     list: 
711       public_traces: Të dhanat publike të GPS-IT
712       public_traces_from: Të dhana publike të GPS-it pej %{user}
713       tagged_with: e etikume me %{tags}
714       your_traces: Të dhanat e GPS-it
715     make_public: 
716       made_public: Gjurma u ba publike
717     no_such_user: 
718       body: Na vjen keq, por nuk ka asnjë anëtar me emrin %{user}. Ju lutem kontrolloni drejtshkrimin tuaj, ose ndoshta lidhja që keni klikuar është gabim.
719       heading: Anëtari %{user} nuk ekziston
720       title: Ska ksi shfrytezuesi
721     offline: 
722       heading: Mbledhsi i GPX asht jasht linje
723       message: Mbledshi i skedareve GPX dhe sistemi i ngarkimit per momentin jane jasht funksionit.
724     offline_warning: 
725       message: Sistemi i ngarkimit GPX per momentin asht jasht perdonimit
726     trace: 
727       ago: "%{time_in_words_ago} përpara"
728       by: nga
729       count_points: "%{count} piket"
730       edit: ndrysho
731       edit_map: Ndryshoje Harten
732       identifiable: E identifikueshme
733       in: ne
734       map: harta
735       more: ma shume
736       pending: NE PRITJE
737       private: PRIVAT
738       public: PUBLIKE
739       trace_details: Kshryi detalet e të dhanave
740       trackable: E GJURMUESHME
741       view_map: Kshyre Harten
742     trace_form: 
743       description: "Përshkrimi:"
744       help: Ndihma
745       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
746       tags: "Etiketat:"
747       tags_help: Presje e kufizume
748       upload_button: Ngarko
749       upload_gpx: "Ngarko një skedar GPX:"
750       visibility: "Dukshmëria:"
751       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
752       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
753     trace_header: 
754       see_all_traces: Kshyre kejt të dhanat
755       see_your_traces: Shikoj kejt të dhanat tuja
756       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë, pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
757       upload_trace: Ngarkoni një gjurmë
758     trace_optionals: 
759       tags: Etiketa
760     trace_paging_nav: 
761       next: Vazhdo »
762       previous: « Paraprake
763       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
764     view: 
765       delete_track: Fshij ket gjurm
766       description: "Pershkrimi:"
767       download: shkarko
768       edit: ndrysho
769       edit_track: Ndrysho ket gjurm
770       filename: "Emri i fajllit:"
771       heading: Tuj i kqyr t'dhanat %{name}
772       map: harta
773       none: Asnjo
774       owner: "Pronari:"
775       pending: DUKE PRITUR
776       points: "Piket:"
777       start_coordinates: "Fillo kordinimin:"
778       tags: "Etiketa:"
779       title: Duke par gjurmen %{name}
780       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
781       uploaded: "Ngarkuar:"
782       visibility: "Pamshmeria:"
783     visibility: 
784       identifiable: E indentifikueshme (shfaqet ne listen e te dhanave, pikat i urdheron me orë)
785       private: Private (ndahen vetem si pika anonime të rendituna)
786       public: Publike (shfaqet ne listen e të dhanave si e padukshme, pikat e rendituna)
787       trackable: Mund të përcilelt (vetëm e shkëmbyer në formë anonime, duke porositur pikë me vula kohore)
788   user: 
789     account: 
790       contributor terms: 
791         agreed: Ju duhet të jeni pajtuar me Kushtet e reja të Kontribuesit.
792         agreed_with_pd: Ju gjithashtu keni deklaruar se ju konsideroni që editimet tuaja të jenë në Domenin Publik.
793         heading: "Kushtet e Kontribimit:"
794         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
795         link text: Çka është kjo?
796         not yet agreed: Ju ende nuk jeni pajtuar me Kushtet e reja për Kontribues.
797         review link text: Ju lutemi që të përcillni këtë link për të lehtësinë tuaj për të rishikuar dhe pranuar Kuhstet e Kontribuesit.
798       current email address: "Email adresa e tanishme:"
799       delete image: Heke imazhin e tanishem
800       email never displayed publicly: (asniher su kan publike)
801       flash update success: Informatat e anëtarit janë ndryshuar me sukses.
802       flash update success confirm needed: Informatat e shfyrtezuesit u ndryshan me sukses. Shihni emailin per konfirmim.
803       home location: "Veni juej:"
804       image: "Imazhi:"
805       image size hint: (imazhet katrore s'paku me madhsi 100x100px doken ma mir)
806       keep image: Maje imazhin e tanishem
807       latitude: "Latituda:"
808       longitude: "Longituda:"
809       make edits public button: Boni gjith ndryshimet e mija publike
810       my settings: Preferencat e mia
811       new email address: "Email adresa e re:"
812       new image: Shto një imazh
813       no home location: Ju se keni caktu venin e juj.
814       preferred editor: "Editor i parapëlqyer:"
815       preferred languages: "Gjuhët e parapëlqyera:"
816       profile description: "Pershkrimi i profilit:"
817       public editing: 
818         disabled: E ckyckur dhe smuni me i ndryshi te dhanat, te gjitha ndryshime e ma hershme jan anonime.
819         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
820         enabled: E pranishme. Jo anonime dhe muni me i ndryshue t'dhanat.
821         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
822         enabled link text: çfarë është kjo?
823         heading: "Ndryshime publike:"
824       public editing note: 
825         heading: Duke ndryshue publikisht
826       replace image: Ndërroje fotografin e tanishme
827       return to profile: Kthehu te profili
828       save changes button: Ruaj Ndryshimet
829       title: Ndrysho akountin
830       update home location on click: Ndryshoma venin kur te klikoj ne hart?
831     confirm: 
832       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
833       before you start: Ne e dimë që ju mezi po prisni të filloni punën me harta, por para se të veproni kështu, mund të plotësoni disa informata më shumë rreth vetes suaj në formën e mëposhtme.
834       button: Konfirmo
835       heading: Konfirmo nje akount te shfrytezuesit
836       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë tuaj.
837       reconfirm: Nëse ka kaluar një kohë qysh prej se jeni abonuar ju mund të keni nevojë për t'i <a href="%{reconfirm}">dërguar vetës një email të ri konfirmimi</a> .
838       success: Akounti juaj u konfirmua, ju falemnderit per regjistrim!
839       unknown token: Ajo shenjë duket se nuk ekziston.
840     confirm_email: 
841       button: Konfirmo
842       failure: Ni email adres tashma osht konfirmue me ket token.
843       heading: Konfirmo ni ndryshim te email adreses
844       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar e-mail adresën tuaj të re.
845       success: Emaili juaj është konfirmuar, faleminderit që jeni regjistruar!
846     confirm_resend: 
847       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
848       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë webmaster@openstreetmap.org pasi që ne nuk do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
849     filter: 
850       not_an_administrator: Ju duhet te jeni administrator per me performu ket aksion.
851     go_public: 
852       flash success: Gjitha ndryshimet tuja janë publike tash, edhe tash t'lejohet me ndryshue
853     list: 
854       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
855       empty: Asnjë përdorues i përafërt nuk u gjet
856       heading: Përdorues
857       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
858       showing: 
859         other: një=Faqe e shfaqur %{page} (%{first_item} e %{items})
860       summary: "%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}"
861       summary_no_ip: "%{name} krijuar më %{date}"
862       title: Përdoruesit
863     login: 
864       account not active: Na vjen keq, llogaria juaj nuk është aktive akoma. <br /> Ju lutem përdorni lidhjen në email konfirmimi llogari të aktivizoni llogarinë tuaj, ose <a href="%{reconfirm}">të kërkojë një konfirmim email te ri</a> .
865       auth failure: Na vjen keq, smunem me ju kyc me ato detaje.
866       email or username: "Email Adresa ose Username:"
867       heading: Kycu
868       login_button: Kycu
869       lost password link: Keni humbur fjalëkalimin?
870       password: "Fjalekalimi:"
871       remember: "Kujtom mu:"
872       title: Kycu
873     logout: 
874       heading: Dil nga OpenStreetMap
875       logout_button: Dil
876       title: Dil
877     lost_password: 
878       email address: "Email Adresa:"
879       heading: Keni harruar fjalëkalimin?
880       help_text: Shkrueje email adresen që je regjistrue me to, do t'ju deromi një lidhe rreth ksaj ku ju muni me ndrru fjalkalimin
881       new password button: Ndrysho fjalkalimin
882       notice email cannot find: Smujtem me gjet qat email adres, na vjen keq.
883       notice email on way: Na vjen keq qe e keni hup :-( po ni email ka me ju ardh se shepjti edhe muni me ricaktu.
884       title: T'ka hup fjalkalimi
885     make_friend: 
886       already_a_friend: Ju tashmë jeni shok me %{name}.
887       failed: Na vjen keq, deshtuam ta shtojm %{name} si shok/qe.
888       success: "%{name} eshte shok/shoqe jot/e."
889     new: 
890       confirm email address: "Konfirmo Adresen e Emailit:"
891       confirm password: "Konfirmo fjalekalimin:"
892       contact_webmaster: Ju lutna kontaktoni <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterin</a> per me caktu ni akount qe te ju krijohet - na do te merremi me kerkesat sa ma shpejt qe tjet e mundshme.
893       continue: Vazhdo
894       display name: "Emri i pamshem:"
895       display name description: Emni jot publik. Ju muni me ndrry ne preferencat ma von.
896       email address: "Email Adresa:"
897       fill_form: Plotsoni formularin edhe na do t'ja dergojm ni email per me akivizu.
898       flash create success message: Faleminderit që jeni abonuar. Ne kemi dërguar një shënim konfirmimi në %{email} tuaj dhe sapo ta konfirmoni llogarinë tuaj ju do të jeni në gjendje të filloni punën me hartat. <br /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë webmaster@openstreetmap.org pasi që ne nuk do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
899       heading: Krijo nje akount shfrytezimi
900       license_agreement: Kur ju konfirmoni llogranië tuaj, ju duhet të pajtoheni me <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet e përdoruesit</a>.
901       no_auto_account_create: Per momentin spo mujm me ju kriju akount automatikisht.
902       not displayed publicly: Nuk u shfaq publikisht (see <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)
903       password: "Fjalëkalimi:"
904       terms accepted: Faleminderit që keni pranuar kushtet e reja për kontribues!
905       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
906       title: Krijo llogari
907     no_such_user: 
908       body: Na vje keq, ska shfrytzues me ket emen %{user}. Ju lutmi kontrolloni shkrimin, ose nashta linku ku keni kliku asht gabim.
909       heading: Anëtari %{user} nuk ekziston
910       title: Ska ksi shfrytezuesi
911     popup: 
912       friend: Shoq
913       nearby mapper: Hartues i aftert
914       your location: Lokacioni juaj
915     remove_friend: 
916       not_a_friend: "%{name} nuk osht njoni pi shokve tu."
917       success: "%{name} u hek pi shokve tu"
918     reset_password: 
919       confirm password: "Konfirmo Fjalekalimin:"
920       flash changed: Fjalëkalimi juaj është ndryshuar.
921       flash token bad: Sun e gjetem qat oken, kshyre URL nashta ?
922       heading: Ricakto fjalekalimin per %{user}
923       password: "Fjalekalimi:"
924       reset: Ricakto Fjalekalimin
925       title: Ricakto fjalekalimin
926     set_home: 
927       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
928     terms: 
929       agree: Pajtohem
930       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet e mia të jenë në Domenin Publik
931       consider_pd_why: çfarë është kjo?
932       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
933       decline: Nuk e pranoj
934       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
935       heading: Kushtet e Kontribimit
936       legale_names: 
937         france: Francë
938         italy: Itali
939         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
940       legale_select: "Ju lutem zgjidhni vendin tuaj të qëndrimit:"
941       read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
942       title: Kushtet e Kontribimit
943     view: 
944       activate_user: aktivizo ket shfrytezues
945       add as friend: shtoje si shoq
946       ago: (para %{time_in_words_ago})
947       block_history: shih blokimet e marrne
948       blocks by me: bllokimet e dhana nga un
949       blocks on me: bllokimet e mia
950       confirm: Konfirmo
951       confirm_user: konfirmoje këtë përdorues
952       create_block: blloko ket shfrytzues
953       created from: "Krijuar nga:"
954       deactivate_user: c'aktivizoje ket shfrytezues
955       delete_user: fshije këtë përdoruesin
956       description: Përshkrimi
957       diary: ditari
958       edits: ndryshimet
959       email address: "Email adresa:"
960       hide_user: mshife ket shfrytezues
961       if set location: Nqofse e zgedh venin, shum harta edhe sene kan me u paraqit ktu. Ju muni me caktu venin ton ne %{settings_link} .
962       km away: "%{count}km larg"
963       m away: "%{count}m larg"
964       mapper since: "Hartues qe prej:"
965       moderator_history: shihe kan e ke blloku
966       my diary: ditari im
967       my edits: ndryshimet e mia
968       my settings: preferencat e mia
969       my traces: gjurmet e mia
970       nearby users: Shfrytezuesit e tjer qe jan afer
971       new diary entry: hyrje e re ne ditar
972       no friends: Hala nuk ke shtue asni shoq.
973       no nearby users: Hala nuk ka shfrytezues qe pranon hartimin e aftert.
974       oauth settings: Konfigurimet oauth
975       remove as friend: heke si shok
976       role: 
977         administrator: Ky përdorues është një administrator
978         grant: 
979           administrator: Mundëso qasje administratorit
980           moderator: Mundeso qasje për moderatorin
981         moderator: Ky përdorues është një moderator
982         revoke: 
983           administrator: heq qasjen e administratorit
984           moderator: heq qasjen e moderatorit
985       send message: dergo mesazh
986       settings_link_text: ndryshimet
987       spam score: "Rezultati me Spam:"
988       status: "Statusi:"
989       traces: gjurmet
990       unhide_user: shfaqe ket shfrytzues
991       user location: Veni i shfyrtezuesit
992       your friends: Miqtë e juaj
993   user_block: 
994     filter: 
995       not_a_moderator: Ju duhet të jeni moderator për ta kryer atë veprim.
996     new: 
997       reason: Arsyja pse %{name} osht blloku. Ju lutem bëhuni sa më i qet dhe arsyeshëm që osht e mundshme, tu dhon sa ma shumë detaje që muni rreth situatës, tu e mbajt në men që mesazhi munet me u pa prej publikut. Maje në men se jo krejt anëtarët e kuptojn gjuhën e komunitetit, pra ju lutem munoni me përdor terma të mirë.
998     partial: 
999       confirm: A jeni i sigurt?
1000     show: 
1001       confirm: A jeni i sigurt?
1002   user_role: 
1003     filter: 
1004       already_has_role: Shfrytzuesi tashme ka ni rol %{role}.
1005       doesnt_have_role: Ky shfrytzeus nuk ka asni rrol %{role}
1006       not_a_role: Ldihja `%{role}' nuk asht rol valid.
1007       not_an_administrator: Veç administratorat munen me pas rol te menaxhimit, dhe ju nuk jeni administrator.
1008     grant: 
1009       are_you_sure: A jeni i sigurt qe po doni mja dhone rolin `%{role}' te perdoruesi `%{name}'?
1010       confirm: Konfirmo
1011       fail: Nuk i dha rol tmadh `%{role}' te perdoruesi `%{name}'. Ju lutna kontrollone perdoruesin dhe rolin qe a jane te dzte valid.
1012       heading: Konfirmo dhenjen e rolit
1013       title: Konfirmo dhanjen e rolit
1014     revoke: 
1015       are_you_sure: A jeni i sigurt qe ju doni me zgjue rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'?
1016       confirm: Konfirmo
1017       fail: Nuk munet me zgjue folin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Ju lutem kontrolloje perdoruesin edhe rolin a jane te dyte valid.
1018       heading: Konfirmoje folin duke e zgjuar
1019       title: Konfirmoje rolin duke e zgjuar