]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/mk.yml
Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   about_page: 
8     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
9     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
10     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
11     lede_text: "OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците\nза патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот."
12     local_knowledge_html: "OpenStreetMap полага особена важност на локални сознија. Учесниците користат\nвоздушни снимки, GPS-уреди и пообични теренски карти\nсо цел да се провери исправноста\nи актуелноста на OSM."
13     local_knowledge_title: Локални сознанија
14     next: Следно
15     open_data_html: "OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел\nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво\nпод истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>."
16     open_data_title: Отворени податоци
17     partners_title: Партнери
18     used_by: "%{name} обезбедува картографски податоци на стотици мрежни места, мобилни прилози и сметачки уреди"
19   activerecord: 
20     attributes: 
21       diary_comment: 
22         body: Содржина
23       diary_entry: 
24         language: Јазик
25         latitude: Геог. ширина
26         longitude: Геог. должина
27         title: Наслов
28         user: Корисник
29       friend: 
30         friend: Пријател
31         user: Корисник
32       message: 
33         body: Содржина
34         recipient: Примател
35         sender: Испраќач
36         title: Наслов
37       trace: 
38         description: Опис
39         latitude: Геог. ширина
40         longitude: Геог. должина
41         name: Име
42         public: Јавно
43         size: Големина
44         user: Корисник
45         visible: Видливо
46       user: 
47         active: Активно
48         description: Опис
49         display_name: Име за приказ
50         email: Е-пошта
51         languages: Јазици
52         pass_crypt: Лозинка
53     models: 
54       acl: Список за контрола на пристап
55       changeset: Измени
56       changeset_tag: Ознака во измените
57       country: Земја
58       diary_comment: Коментар од дневникот
59       diary_entry: Ставка во дневник
60       friend: Пријател
61       language: Јазик
62       message: Порака
63       node: Јазол
64       node_tag: Ознака на јазол
65       notifier: Известувач
66       old_node: Стар јазол
67       old_node_tag: Стара ознака за јазол
68       old_relation: Стар однос
69       old_relation_member: Стар член на однос
70       old_relation_tag: Стара ознака на однос
71       old_way: Стар пат
72       old_way_node: Стар јазол на пат
73       old_way_tag: Стара ознака за пат
74       relation: Однос
75       relation_member: Член на однос
76       relation_tag: Ознака за однос
77       session: Сесија
78       trace: Трага
79       tracepoint: Точка на трага
80       tracetag: Ознака за трага
81       user: Корисник
82       user_preference: Кориснички прилагодувања
83       user_token: Корисничка шифра
84       way: Пат
85       way_node: Јазол на пат
86       way_tag: Ознака на пат
87   application: 
88     require_cookies: 
89       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
90     require_moderator: 
91       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
92     setup_user_auth: 
93       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
94       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
95   browse: 
96     anonymous: анонимен
97     changeset: 
98       belongs_to: Автор
99       changesetxml: XML за измените
100       feed: 
101         title: Измени %{id}
102         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
103       node: Јазли (%{count})
104       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
105       osmchangexml: osmChange XML
106       relation: Односи (%{count})
107       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
108       title: "Измени: %{id}"
109       way: Патишта (%{count})
110       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
111     closed: Затворено
112     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
113     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
114     containing_relation: 
115       entry: Однос %{relation_name}
116       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
117     created: Создадено
118     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
119     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
120     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
121     download_xml: Преземи XML
122     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
123     in_changeset: Измени
124     no_comment: (нема коментари)
125     node: 
126       history_title: "Историја на јазолот: %{name}"
127       title: "Јазол: %{name}"
128     not_found: 
129       sorry: Нажалост, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
130       type: 
131         changeset: измени
132         node: јазол
133         relation: однос
134         way: пат
135     note: 
136       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
137       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
138       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
139       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
140       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
141       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
142       hidden_title: "Скриена белешка бр. #%{note_name}"
143       new_note: Нова белешка
144       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
145       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
146       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
147       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
148       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
149       title: "Белешка: %{id}"
150     part_of: Дел од
151     redacted: 
152       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
153       redaction: Редакција %{id}
154       type: 
155         node: јазол
156         relation: однос
157         way: пат
158     relation: 
159       history_title: "Историја на односот: %{name}"
160       members: Членови
161       title: "Однос: %{name}"
162     relation_member: 
163       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
164       type: 
165         node: Јазол
166         relation: Однос
167         way: Пат
168     start_rjs: 
169       load_data: Вчитај ги податоците
170       loading: Вчитувам...
171       unable_to_load_size: Не можам да ги вчитам податоците за картата, бидејќи површината е преголема (%{bbox_size}). Мора да зафаќа помалку од %{max_bbox_size} квадратни степени.
172     tag_details: 
173       tags: Ознакиж
174       wiki_link: 
175         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
176         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
177       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
178     timeout: 
179       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
180       type: 
181         changeset: менувач
182         node: јазол
183         relation: однос
184         way: пат
185     version: Верзија
186     view_details: Погл. подробности
187     view_history: Погл. историја
188     way: 
189       also_part_of: 
190         one: дел од патот %{related_ways}
191         other: дел од патиштата %{related_ways}
192       history_title: "Историја на патот: %{name}"
193       nodes: Јазли
194       title: "Пат: %{name}"
195   changeset: 
196     changeset: 
197       anonymous: Анонимен
198       no_edits: (нема уредувања)
199       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
200     changeset_paging_nav: 
201       next: Следно »
202       previous: « Претходно
203       showing_page: Страница %{page}
204     changesets: 
205       area: Површина
206       comment: Коментар
207       id: Назнака
208       saved_at: Зачувано во
209       user: Корисник
210     list: 
211       empty: Не пронајдов збирови од промени.
212       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
213       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
214       load_more: Вчитај уште
215       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
216       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
217       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
218       title: Измени
219       title_friend: Измени на ваши пријатели
220       title_nearby: Измени од соседни корисници
221       title_user: Измени на %{user}
222     timeout: 
223       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
224   diary_entry: 
225     comments: 
226       ago: пред %{ago}
227       comment: Коментар
228       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
229       newer_comments: Понови коментари
230       older_comments: Постари коментари
231       post: Објава
232       when: Кога
233     diary_comment: 
234       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
235       confirm: Потврди
236       hide_link: Скриј го коментаров
237     diary_entry: 
238       comment_count: 
239         one: "%{count} коментар"
240         other: "%{count} коментари"
241         zero: Нема коментари
242       comment_link: Коментирај на оваа ставка
243       confirm: Потврди
244       edit_link: Уреди ја оваа ставка
245       hide_link: Скриј ја ставкава
246       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
247       reply_link: Одговори на оваа ставка
248     edit: 
249       body: "Содржина:"
250       language: "Јазик:"
251       latitude: Геог. ширина
252       location: "Местоположба:"
253       longitude: Геог. должина
254       marker_text: Место на дневничкиот запис
255       save_button: Зачувај
256       subject: "Наслов:"
257       title: Уреди дневничка ставка
258       use_map_link: покажи на карта
259     feed: 
260       all: 
261         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
262         title: Дневнички ставки
263       language: 
264         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
265         title: Дневнички ставки на %{language_name}
266       user: 
267         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
268         title: Дневнички ставки на %{user}
269     list: 
270       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
271       new: "Нов дневнички запис:"
272       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
273       newer_entries: Понови ставки
274       no_entries: Нема дневнички ставки
275       older_entries: Постари ставки
276       recent_entries: Скорешни дневнички записи
277       title: Дневници на корисници
278       title_friends: Дневници на пријателите
279       title_nearby: Дневници на соседните корисници
280       user_title: Дневник на %{user}
281     location: 
282       edit: Уреди
283       location: "Местоположба:"
284       view: Преглед
285     new: 
286       title: Нова дневничка ставка
287     no_such_entry: 
288       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
289       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
290       title: Нема таква дневничка ставка
291     view: 
292       leave_a_comment: Пиши коментар
293       login: Најава
294       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
295       save_button: Зачувај
296       title: Дневникот на %{user} | %{title}
297       user_title: дневник на %{user}
298   editor: 
299     default: По основно (моментално %{name})
300     id: 
301       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
302       name: iD
303     potlatch: 
304       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
305       name: Potlatch 1
306     potlatch2: 
307       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
308       name: Potlatch 2
309     remote: 
310       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
311       name: Далечинско управување
312   export: 
313     start: 
314       add_marker: Додај бележник на картата
315       area_to_export: Простор за извоз
316       embeddable_html: Вметнат HTML код
317       export_button: Извези
318       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
319       format: Формат
320       format_to_export: Формат за извоз
321       image_size: Големина на сликата
322       latitude: Г.Ш.
323       licence: Лиценца
324       longitude: Г.Д.
325       manually_select: Рачно изберете друга површина
326       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
327       max: макс.
328       options: Нагодувања
329       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
330       output: Излезни податоци
331       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
332       scale: Размер
333       too_large: 
334         body: "Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве извори за крупно преземање:"
335         geofabrik: 
336           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани градови
337           title: Geofabrik
338         metro: 
339           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
340           title: Метроизвадоци
341         other: 
342           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
343           title: Други извори
344         planet: 
345           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
346           title: Планетата на OSM
347       zoom: Приближи
348     title: Извези
349   geocoder: 
350     description: 
351       title: 
352         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
353         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
354       types: 
355         cities: Градови
356         places: Места
357         towns: Гратчиња
358     direction: 
359       east: источно
360       north: северно
361       north_east: североисточно
362       north_west: северозападно
363       south: јужно
364       south_east: југоисточно
365       south_west: југозападно
366       west: западно
367     distance: 
368       one: околу 1 км
369       other: околу %{count} км
370       zero: помалку од 1 км
371     results: 
372       more_results: Повеќе резултати
373       no_results: Не пронајдов ништо
374     search: 
375       title: 
376         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
377         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
378         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
379         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
380         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
381         osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
382         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
383         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
384     search_osm_nominatim: 
385       admin_levels: 
386         level10: Населбена граница
387         level2: Државна граница
388         level4: Покраинска граница
389         level5: Регионална граница
390         level6: Окружна граница
391         level8: Градска граница
392         level9: Селска граница
393       prefix: 
394         aerialway: 
395           chair_lift: Клупна жичарница
396           drag_lift: Влечна жичарница
397           station: Гондолска станица
398         aeroway: 
399           aerodrome: Аеродром
400           apron: Рампа
401           gate: Порта
402           helipad: Хелиодром
403           runway: Писта
404           taxiway: Рулажна патека
405           terminal: Терминал
406         amenity: 
407           WLAN: Безжичен интернет
408           airport: Аеродром
409           arts_centre: Дом на уметности
410           artwork: Уметничко дело
411           atm: Банкомат
412           auditorium: Аудиториум
413           bank: Банка
414           bar: Бар
415           bbq: Скара
416           bench: Клупа
417           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
418           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
419           biergarten: Пивска градина
420           brothel: Бордел
421           bureau_de_change: Менувачница
422           bus_station: Автобуска станица
423           cafe: Кафуле
424           car_rental: Рент-а-кар
425           car_sharing: Изнајмување автомобил
426           car_wash: Автоперална
427           casino: Казино
428           charging_station: Напојна станица
429           cinema: Кино
430           clinic: Клиника
431           club: Клуб
432           college: Колеџ
433           community_centre: Центар на заедница
434           courthouse: Суд
435           crematorium: Крематориум
436           dentist: Забар
437           doctors: Доктори
438           dormitory: Студентски дом
439           drinking_water: Питка вода
440           driving_school: Автошкола
441           embassy: Амбасада
442           emergency_phone: Итен телефон
443           fast_food: Брза храна
444           ferry_terminal: Ферибот-терминал
445           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
446           fire_station: Пожарна
447           food_court: Штандови за брза храна
448           fountain: Фонтана
449           fuel: Гориво
450           grave_yard: Гробишта
451           gym: Теретана / фитнес
452           hall: Соборна сала
453           health_centre: Здравствен центар
454           hospital: Болница
455           hotel: Хотел
456           hunting_stand: Ловечка кула
457           ice_cream: Сладолед
458           kindergarten: Градинка
459           library: Библиотека
460           market: Пазар
461           marketplace: Пазар
462           mountain_rescue: Планинарско спасување
463           nightclub: Ноќен клуб
464           nursery: Јасли
465           nursing_home: Старечки дом
466           office: Канцеларија
467           park: Парк
468           parking: Паркинг
469           pharmacy: Аптека
470           place_of_worship: Верски објект
471           police: Полиција
472           post_box: Поштенско сандаче
473           post_office: Пошта
474           preschool: Претшколска установа
475           prison: Затвор
476           pub: Пивница
477           public_building: Јавен објект
478           public_market: Градски пазар
479           reception_area: Рецепција
480           recycling: Рециклирање
481           restaurant: Ресторан
482           retirement_home: Старечки дом
483           sauna: Сауна
484           school: Училиште
485           shelter: Засолниште
486           shop: Дуќан
487           shopping: Дуќани
488           shower: Туш
489           social_centre: Социјален центар
490           social_club: Друштвен клуб
491           social_facility: Општествена постројка
492           studio: Студио
493           supermarket: Супермаркет
494           swimming_pool: Базен
495           taxi: Такси
496           telephone: Телефонска говорница
497           theatre: Театар
498           toilets: Тоалет
499           townhall: Градски дом
500           university: Универзитет
501           vending_machine: Вендинг-машина
502           veterinary: Ветеринарна клиника
503           village_hall: Месна заедница
504           waste_basket: Корпа за отпадоци
505           wifi: Безжичен интернет
506           youth_centre: Младински центар
507         boundary: 
508           administrative: Административна граница
509           census: Пописна граница
510           national_park: Национален парк
511           protected_area: Заштитено подрачје
512         bridge: 
513           aqueduct: Аквадукт
514           suspension: Висечки мост
515           swing: Вртечки мост
516           viaduct: Вијадукт
517           "yes": Мост
518         building: 
519           "yes": Градба
520         emergency: 
521           fire_hydrant: Хидрант
522           phone: Итен телефон
523         highway: 
524           bridleway: Коњски пат
525           bus_guideway: Автобуски шини
526           bus_stop: Автобуска постојка
527           byway: Спореден пат
528           construction: Автопат во изградба
529           cycleway: Велосипедска патека
530           emergency_access_point: Прва помош
531           footway: Тротоар
532           ford: Брод
533           living_street: Маалска улица
534           milestone: Милјоказ
535           minor: Помал спореден пат
536           motorway: Автопат
537           motorway_junction: Клучка
538           motorway_link: Приклучен пат
539           path: Патека
540           pedestrian: Пешачка патека
541           platform: Платформа
542           primary: Главен пат
543           primary_link: Главен пат
544           proposed: Предложен пат
545           raceway: Тркачка патека
546           residential: Станбен
547           rest_area: Одмориште
548           road: Пат
549           secondary: Спореден пат
550           secondary_link: Спореден пат
551           service: Помошен пат
552           services: Крајпатен сервис
553           speed_camera: Брзиноловец
554           steps: Скалила
555           stile: Тарабен премин
556           street_lamp: Улична светилка
557           tertiary: Третостепен пат
558           tertiary_link: Третостепен пат
559           track: Полски пат
560           trail: Патека
561           trunk: Магистрала
562           trunk_link: Магистрала
563           unclassified: Некласификуван пат
564           unsurfaced: Неасфалтиран пат
565         historic: 
566           archaeological_site: Археолошки локалитет
567           battlefield: Бојно поле
568           boundary_stone: Граничен камен
569           building: Градба
570           castle: Замок
571           church: Црква
572           citywalls: Градски ѕидини
573           fort: Утврдување
574           house: Куќа
575           icon: Икона
576           manor: Велепоседнички дом
577           memorial: Споменик
578           mine: Рудник
579           monument: Споменик
580           museum: Музеј
581           ruins: Рушевини
582           tomb: Гроб
583           tower: Кула
584           wayside_cross: Крајпатен крст
585           wayside_shrine: Параклис
586           wreck: Бродолом
587         landuse: 
588           allotments: Парцели
589           basin: Котлина
590           brownfield: Угар
591           cemetery: Гробишта
592           commercial: Комерцијално подрачје
593           conservation: Заштитено земјиште
594           construction: Градилиште
595           farm: Фарма
596           farmland: Обработливо земјиште
597           farmyard: Земјоделски двор
598           forest: Шума
599           garages: Гаража
600           grass: Трева
601           greenfield: Неискористено земјиште
602           industrial: Индустриско подрачје
603           landfill: Депонија
604           meadow: Ливада
605           military: Воено подрачје
606           mine: Рудник
607           nature_reserve: Природен резерват
608           orchard: Овоштарник
609           park: Парк
610           piste: Писта
611           quarry: Каменолом
612           railway: Железница
613           recreation_ground: Рекреативен терен
614           reservoir: Резервоар
615           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
616           residential: Станбено подрачје
617           retail: Дуќани
618           road: Патно подрачје
619           village_green: Селско зеленило
620           vineyard: Лозници
621           wetland: Мочуриште
622           wood: Шума
623         leisure: 
624           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
625           bird_hide: Набљудувалиште за птици
626           common: Општествена земја
627           fishing: Рибарење
628           fitness_station: Технички преглед
629           garden: Градина
630           golf_course: Голф-терен
631           ice_rink: Лизгалиште
632           marina: Марина
633           miniature_golf: Миниголф
634           nature_reserve: Природен резерват
635           park: Парк
636           pitch: Спортски терен
637           playground: Детско игралиште
638           recreation_ground: Разонодно место
639           sauna: Сауна
640           slipway: Испуст
641           sports_centre: Спортски центар
642           stadium: Стадион
643           swimming_pool: Базен
644           track: Спортска патека
645           water_park: Аквапарк
646         military: 
647           airfield: Воено слетувалиште
648           barracks: Касарна
649           bunker: Бункер
650         mountain_pass: 
651           "yes": Планински превој
652         natural: 
653           bay: Залив
654           beach: Плажа
655           cape: ‘Рт
656           cave_entrance: Влез во пештера
657           channel: Канал
658           cliff: Гребен
659           crater: Кратер
660           dune: Дина
661           feature: Елемент
662           fell: Фел
663           fjord: Фјорд
664           forest: Шума
665           geyser: Гејзер
666           glacier: Глечер
667           heath: Голет
668           hill: Рид
669           island: Остров
670           land: Земја
671           marsh: Бара
672           moor: Пустара
673           mud: Кал
674           peak: Врв
675           point: Точка
676           reef: Гребен
677           ridge: Срт
678           river: Река
679           rock: Карпа
680           scree: Сип
681           scrub: Честак
682           shoal: Плитко место
683           spring: Извор
684           stone: Камен
685           strait: Проток
686           tree: Дрво
687           valley: Долина
688           volcano: Вулкан
689           water: Вода
690           wetland: Мочуриште
691           wetlands: Мочуриште
692           wood: Шума
693         office: 
694           accountant: Сметководител
695           architect: Архитект
696           company: Фирма
697           employment_agency: Агенција за вработување
698           estate_agent: Агенција за недвижности
699           government: Владина служба
700           insurance: Служба за осигурување
701           lawyer: Адвокат
702           ngo: НВО-канцеларија
703           telecommunication: Телекомуникациска служба
704           travel_agent: Туристичка агенција
705           "yes": Канцеларија
706         place: 
707           airport: Аеродром
708           city: Град
709           country: Земја
710           county: Округ
711           farm: Фарма
712           hamlet: Селце
713           house: Куќа
714           houses: Куќи
715           island: Остров
716           islet: Островче
717           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
718           locality: Месност
719           moor: Пустара
720           municipality: Општина
721           neighbourhood: Соседство
722           postcode: Поштенски број
723           region: Регион
724           sea: Море
725           state: Покраина
726           subdivision: Админ. подрачје
727           suburb: Населба
728           town: Град
729           unincorporated_area: Нездружено подрачје
730           village: Село
731         railway: 
732           abandoned: Напуштена железничка линија
733           construction: Железничка линија во изградба
734           disused: Напуштена железничка линија
735           disused_station: Напуштена железничка станица
736           funicular: Жичена железница
737           halt: Железничка постојка
738           historic_station: Историска железничка станица
739           junction: Железнички јазол
740           level_crossing: Надвозник
741           light_rail: Лека железница
742           miniature: Минијатурна железница
743           monorail: Едношинска линија
744           narrow_gauge: Теснолинејка
745           platform: Железнички перон
746           preserved: Зачувана железничка линија
747           proposed: Предложена железница
748           spur: Железнички огранок
749           station: Железничка станица
750           stop: Железничка постојка
751           subway: Метро станица
752           subway_entrance: Влез во метро
753           switch: Железнички пунктови
754           tram: Трамвајска линија
755           tram_stop: Трамвајска постојка
756           yard: Железничко депо
757         shop: 
758           alcohol: Алкохол на црно
759           antiques: Старинарница
760           art: Уметнички дуќан
761           bakery: Пекара
762           beauty: Козметика
763           beverages: Пијалоци
764           bicycle: Продавница за велосипеди
765           books: Книжарница
766           boutique: Бутик
767           butcher: Месарница
768           car: Автосалон
769           car_parts: Автоделови
770           car_repair: Автосервис
771           carpet: Дуќан за теписи
772           charity: Добротворна продавница
773           chemist: Аптека
774           clothes: Дуќан за облека
775           computer: Продавница за сметачи
776           confectionery: Слаткарница
777           convenience: Бакалница
778           copyshop: Фотокопир
779           cosmetics: Козметика
780           deli: Гастрономски дуќан
781           department_store: Стоковна куќа
782           discount: Распродажен дуќан
783           doityourself: Направи-сам
784           dry_cleaning: Хемиско чистење
785           electronics: Електронска опрема
786           estate_agent: Недвижности
787           farm: Земјоделски дуќан
788           fashion: Бутик
789           fish: Рибарница
790           florist: Цвеќара
791           food: Продавница за храна
792           funeral_directors: Погребална служба
793           furniture: Мебел
794           gallery: Галерија
795           garden_centre: Градинарски центар
796           general: Колонијал
797           gift: Дуќан за подароци
798           greengrocer: Пиљара
799           grocery: Бакалница
800           hairdresser: Фризер
801           hardware: Алат и опрема
802           hifi: Аудиосистеми
803           insurance: Осигурително
804           jewelry: Јувелир
805           kiosk: Трафика
806           laundry: Пералница
807           mall: Трговски центар
808           market: Пазар
809           mobile_phone: Мобилни телефони
810           motorcycle: Моторцикли
811           music: Музички дуќан
812           newsagent: Весникара
813           optician: Оптичар
814           organic: Здрава храна
815           outdoor: Дуќан на отворено
816           pet: Домашни миленици
817           pharmacy: Аптека
818           photo: Фотографски дуќан
819           salon: Салон
820           second_hand: Половна роба
821           shoes: Обувки
822           shopping_centre: Трговски центар
823           sports: Спортски дуќан
824           stationery: Прибор и репроматеријали
825           supermarket: Супермаркет
826           tailor: Кројач
827           toys: Продавница за играчки
828           travel_agency: Туристичка агенција
829           video: Видеотека
830           wine: Алкохолни пијалоци
831           "yes": Дуќан
832         tourism: 
833           alpine_hut: Планинска куќарка
834           artwork: Уметничко дело
835           attraction: Атракција
836           bed_and_breakfast: Полупансион
837           cabin: Колиба
838           camp_site: Камп
839           caravan_site: Автокамп
840           chalet: Брвнара
841           guest_house: Пансион
842           hostel: Хостел
843           hotel: Хотел
844           information: Информации
845           lean_to: Прилепена стреа
846           motel: Мотел
847           museum: Музеј
848           picnic_site: Излетничко место
849           theme_park: Забавен парк
850           valley: Долина
851           viewpoint: Видиковец
852           zoo: Зоолошка
853         tunnel: 
854           culvert: Пропусен канал
855           "yes": Тунел
856         waterway: 
857           artificial: Вештачки воден пат
858           boatyard: Чамцоградилиште
859           canal: Канал
860           connector: Слив
861           dam: Брана
862           derelict_canal: Запуштен канал
863           ditch: Канач
864           dock: Док
865           drain: Одвод
866           lock: Превојница
867           lock_gate: Превојничка капија
868           mineral_spring: Минерален извор
869           mooring: Сидриште
870           rapids: Брзак
871           river: Река
872           riverbank: Кеј
873           stream: Поток
874           wadi: Вади
875           water_point: Пристап до вода
876           waterfall: Водопад
877           weir: Јаз
878   help_page: 
879     help: 
880       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања и одговори на OSM.
881       title: help.openstreetmap.org
882       url: https://help.openstreetmap.org/
883     introduction: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми."
884     title: Помош
885     welcome: 
886       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
887       title: Добре дојдовте на OSM
888       url: /welcome
889     wiki: 
890       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
891       title: wiki.openstreetmap.org
892       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
893   html: 
894     dir: ltr
895   javascripts: 
896     close: Затвори
897     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
898     key: 
899       title: Легенда
900       tooltip: Легенда
901       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
902     map: 
903       base: 
904         cycle_map: Велосипедска карта
905         hot: Хуманитарна
906         mapquest: MapQuest Open
907         standard: Стандардна
908         transport_map: Сообраќајна карта
909       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
910       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
911       layers: 
912         data: Податоци за картата
913         header: Слоеви на картата
914         notes: Белешки на картата
915         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
916         title: Слоеви
917       locate: 
918         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
919         title: Прик. моја местоположба
920       zoom: 
921         in: Приближи
922         out: Оддалечи
923     notes: 
924       new: 
925         add: Додај белешка
926         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
927       show: 
928         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
929         closed_by: решена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
930         closed_by_anonymous: решена од анонимен во %{time}
931         comment: Коментирај
932         comment_and_resolve: Коментирај и реши
933         commented_by: коментар од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
934         commented_by_anonymous: коментар од анонимен во %{time}
935         hide: Скриј
936         opened_by: создадена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
937         opened_by_anonymous: создадена од анонимен во %{time}
938         permalink: Постојана врска
939         reactivate: Реактивирај
940         reopened_by: повторно отворена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
941         reopened_by_anonymous: повторно отворена од анонимен во %{time}
942         resolve: Решена
943     share: 
944       cancel: Откажи
945       center_marker: Сосред. картата на бележникот
946       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
947       download: Преземи
948       embed: HTML
949       format: "Формат:"
950       image: Слика
951       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
952       include_marker: Вклучи го бележникот
953       link: Врска или HTML
954       long_link: Врска
955       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
956       scale: "Размер:"
957       short_link: Кратка врска
958       short_url: Кратка URL
959       title: Сподели
960       view_larger_map: Преглед на поголема карта
961     site: 
962       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
963       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
964       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
965       edit_tooltip: Уредување на картата
966       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
967       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
968   layouts: 
969     about: За нас
970     community: Заедница
971     community_blogs: Блогови на заедницата
972     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
973     copyright: Авторски права
974     data: Податоци
975     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
976     edit: Уреди
977     edit_with: Уреди со %{editor}
978     export: Извези
979     export_data: Извези податоци
980     foundation: Фондација
981     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
982     gps_traces: GPS-траги
983     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
984     help: Помош
985     history: Историја
986     home: Оди на матичната местоположба
987     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
988     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
989     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди за слободна употреба под отворена лиценца.
990     learn_more: Дознајте повеќе
991     log_in: најави ме
992     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
993     logo: 
994       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
995     logout: Одјава
996     make_a_donation: 
997       text: Дарувајте
998       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
999     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1000     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1001     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1002     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1003     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1004     partners_partners: партнери
1005     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1006     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1007     sign_up: Регистрација
1008     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1009     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1010     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1011     user_diaries: Кориснички дневници
1012     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1013   license_page: 
1014     foreign: 
1015       english_link: англискиот оригинал
1016       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1017       title: За овој превод
1018     legal_babble: 
1019       attribution_example: 
1020         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1021         title: Пример за наведување
1022       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1023       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1024       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1025       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1026       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1027       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1028       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1029       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1030       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1031       contributors_title_html: Нашите учесници
1032       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1033       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1034       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1035       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1036       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1037       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1038       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1039       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1040       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1041       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1042       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1043       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1044       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1045       more_title_html: Повеќе информации
1046       title_html: Авторски права и лиценца
1047     native: 
1048       mapping_link: почнете да ги работите картите
1049       native_link: македонската верзија
1050       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1051       title: За страницава
1052   message: 
1053     delete: 
1054       deleted: Пораката е избришана
1055     inbox: 
1056       date: Датум
1057       from: Од
1058       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1059       my_inbox: Моето сандаче
1060       new_messages: 
1061         one: "%{count} нова порака"
1062         other: "%{count} нови пораки"
1063       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1064       old_messages: 
1065         one: "%{count} стара порака"
1066         other: "%{count} стари пораки"
1067       outbox: за праќање
1068       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1069       subject: Наслов
1070       title: Примени
1071     mark: 
1072       as_read: Пораката е означена како прочитана
1073       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1074     message_summary: 
1075       delete_button: Избриши
1076       read_button: Означи како прочитано
1077       reply_button: Одговори
1078       unread_button: Означи како непрочитано
1079     new: 
1080       back_to_inbox: Назад во примени
1081       body: Содржина
1082       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1083       message_sent: Пораката е испратена
1084       send_button: Испрати
1085       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1086       subject: Наслов
1087       title: Испрати ја пораката
1088     no_such_message: 
1089       body: Нажалост нема порака со тој id.
1090       heading: Нема таква порака
1091       title: Нема таква порака
1092     outbox: 
1093       date: Датум
1094       inbox: примени пораки
1095       messages: 
1096         one: Имате %{count} испратена порака
1097         other: Имате %{count} испратени пораки
1098       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1099       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1100       outbox: за праќање
1101       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1102       subject: Наслов
1103       title: За праќање
1104       to: До
1105     read: 
1106       back: Назад
1107       date: Датум
1108       from: Од
1109       reply_button: Одговори
1110       subject: Наслов
1111       title: Прочитај ја пораката
1112       to: За
1113       unread_button: Означи како непрочитано
1114       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1115     reply: 
1116       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1117     sent_message_summary: 
1118       delete_button: Избриши
1119   note: 
1120     description: 
1121       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1122       closed_at_html: Решена пред %{when}
1123       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1124       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1125       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1126       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1127       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1128       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1129     entry: 
1130       comment: Коментар
1131       full: Целата белешка
1132     mine: 
1133       ago_html: пред %{when}
1134       created_at: Создадена
1135       creator: Создавач
1136       description: Опис
1137       heading: Белешки на %{user}
1138       id: Назнака
1139       last_changed: Изменета
1140       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1141       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1142     rss: 
1143       closed: затворена белешка (кај %{place})
1144       commented: нова коментар (кај %{place})
1145       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1146       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1147       opened: нова белешка (кај %{place})
1148       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
1149       title: Белешки на OpenStreetMap
1150   notifier: 
1151     diary_comment_notification: 
1152       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1153       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1154       hi: Здраво %{to_user},
1155       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1156     email_confirm: 
1157       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1158     email_confirm_html: 
1159       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1160       greeting: Здраво,
1161       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1162     email_confirm_plain: 
1163       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1164       greeting: Здраво,
1165       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1166     friend_notification: 
1167       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1168       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1169       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1170       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1171     gpx_notification: 
1172       and_no_tags: и без ознаки.
1173       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1174       failure: 
1175         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1176         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1177         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1178         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1179         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1180       greeting: Здраво,
1181       success: 
1182         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1183         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1184       with_description: со описот
1185       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1186     lost_password: 
1187       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1188     lost_password_html: 
1189       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1190       greeting: Здраво,
1191       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1192     lost_password_plain: 
1193       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1194       greeting: Здраво,
1195       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1196     message_notification: 
1197       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
1198       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1199       hi: Здраво %{to_user},
1200       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1201     note_comment_notification: 
1202       anonymous: Анонимен корисник
1203       closed: 
1204         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1205         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1206         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1207         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1208       commented: 
1209         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1210         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1211         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1212         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1213       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1214       greeting: Здраво,
1215       reopened: 
1216         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
1217         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
1218         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
1219         your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
1220     signup_confirm: 
1221       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1222       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1223       greeting: Здраво!
1224       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1225       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
1226   oauth: 
1227     oauthorize: 
1228       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1229       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1230       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1231       allow_write_api: ја менува картата.
1232       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1233       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1234       allow_write_notes: измена на белешки.
1235       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1236       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1237       title: Овластете пристап до вашата сметка
1238     oauthorize_failure: 
1239       denied: На прилогот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1240       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1241       title: Барањето за овластување не успеа
1242     oauthorize_success: 
1243       allowed: На прилогот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1244       title: Барањето за овластување е дозволено
1245       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1246     revoke: 
1247       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1248   oauth_clients: 
1249     create: 
1250       flash: Информациите се успешно регистрирани
1251     destroy: 
1252       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1253     edit: 
1254       submit: Уреди
1255       title: Уредете ја апликацијата
1256     form: 
1257       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1258       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1259       allow_write_api: ја менува картата.
1260       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1261       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1262       allow_write_notes: измена на белешки.
1263       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1264       callback_url: URL-адреса за одѕив
1265       name: Име
1266       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1267       required: Се бара
1268       support_url: URL поддршка
1269       url: URL адреса на главната апликација
1270     index: 
1271       application: Назив на прил. програм
1272       issued_at: Издадено
1273       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1274       my_apps: Мои клиентни апликации
1275       my_tokens: Мои овластени апликации
1276       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1277       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1278       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1279       revoke: Поништи!
1280       title: Мои OAuth податоци
1281     new: 
1282       submit: Регистрирање
1283       title: Регистрирајте нова апликација
1284     not_found: 
1285       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1286     show: 
1287       access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
1288       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1289       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1290       allow_write_api: ја менува картата.
1291       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1292       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1293       allow_write_notes: измена на белешки.
1294       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1295       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1296       confirm: Дали сте сигурни?
1297       delete: Избриши клиент
1298       edit: Измени подробности
1299       key: "Потрошувачки клуч:"
1300       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1301       secret: "Потрошувачка тајна:"
1302       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1303       title: OAuth податоци за %{app_name}
1304       url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
1305     update: 
1306       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1307   printable_name: 
1308     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1309   redaction: 
1310     create: 
1311       flash: Редакцијата е создадена.
1312     destroy: 
1313       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
1314       flash: Редакцијата е поништена.
1315       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1316     edit: 
1317       description: Опис
1318       heading: Уреди редакција
1319       submit: Зачувај редакција
1320       title: Уреди редакција
1321     index: 
1322       empty: Нема редакции.
1323       heading: Список на редакции
1324       title: Список на редакции
1325     new: 
1326       description: Опис
1327       heading: Внесете информации за новата редакција
1328       submit: Создај редакција
1329       title: Создавање на нова редакција
1330     show: 
1331       confirm: Дали сте сигурни?
1332       description: "Опис:"
1333       destroy: Отстрани ја редакцијава
1334       edit: Уреди ја редакцијава
1335       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1336       title: Приказ на редакција
1337       user: "Создавач:"
1338     update: 
1339       flash: Промените се зачувани.
1340   site: 
1341     edit: 
1342       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1343       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1344       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1345       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1346       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1347       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1348       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1349       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1350       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1351       user_page_link: корисничка страница
1352     index: 
1353       createnote: Додај белешка
1354       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1355       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1356       license: 
1357         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1358       permalink: Постојана врска
1359       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1360       shortlink: Кратка врска
1361     key: 
1362       table: 
1363         entry: 
1364           admin: Административна граница
1365           allotments: Парцели
1366           apron: 
1367             - Аеродромска платформа
1368             - терминал
1369           bridge: Црна линија = мост
1370           bridleway: Пешачко-влечен пат
1371           brownfield: Запуштено подрачје
1372           building: Значајно здание
1373           byway: Спореден пат
1374           cable: 
1375             - клупна жичарница
1376             - клупна жичарница
1377           cemetery: Гробишта
1378           centre: Спортски центар
1379           commercial: Комерцијално подрачје
1380           common: 
1381             - Општествена земја
1382             - ливада
1383           construction: Патишта во изградба
1384           cycleway: Велосипедска патека
1385           destination: Пристап до одредницата
1386           farm: Фарма
1387           footway: Пешачка патека
1388           forest: Шума
1389           golf: Голф-терен
1390           heathland: Голиште
1391           industrial: Индустриско подрачје
1392           lake: 
1393             - Езеро
1394             - резервоар
1395           military: Воено подрачје
1396           motorway: Автопат
1397           park: Парк
1398           permissive: Дозволив пристап
1399           pitch: Спортски терен
1400           primary: Главен пат
1401           private: Приватен пристап
1402           rail: Железница
1403           reserve: Природен резерват
1404           resident: Станбено подрачје
1405           retail: Трговско подрачје
1406           runway: 
1407             - Аеродромска писта
1408             - рулажна патека
1409           school: 
1410             - Училиште
1411             - универзитет
1412           secondary: Спореден пат
1413           station: Железничка станица
1414           subway: Метро
1415           summit: 
1416             - Врв
1417             - врв
1418           tourist: Туристичка атракција
1419           track: Патека
1420           tram: 
1421             - Лека железница
1422             - трамвај
1423           trunk: Главна сообраќајна артерија
1424           tunnel: Испрекината линија = тунел
1425           unclassified: Некласификуван пат
1426           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1427           wood: Шумичка
1428     markdown_help: 
1429       alt: Алтернативен текст
1430       first: Прва ставка
1431       heading: Наслов
1432       headings: Наслови
1433       image: Слика
1434       link: Врска
1435       ordered: Подреден список
1436       second: Втора ставка
1437       subheading: Поднаслов
1438       text: Текст
1439       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1440       unordered: Неподреден список
1441       url: URL
1442     richtext_area: 
1443       edit: Уреди
1444       preview: Преглед
1445     search: 
1446       search: Пребарај
1447       submit_text: ->
1448       where_am_i: Каде сум?
1449       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1450     sidebar: 
1451       close: Затвори
1452       search_results: Резултати од пребарувањето
1453   time: 
1454     formats: 
1455       blog: "%e %B %Y г."
1456       friendly: "%e %B %Y г. во %H:%M ч."
1457   trace: 
1458     create: 
1459       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1460       upload_trace: Подигни GPS-трага
1461     delete: 
1462       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1463     description: 
1464       description_with_count: 
1465         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1466         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1467       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1468     edit: 
1469       description: "Опис:"
1470       download: преземи
1471       edit: уреди
1472       filename: "Податотека:"
1473       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1474       map: карта
1475       owner: "Сопственик:"
1476       points: "Точки:"
1477       save_button: Сочувај промени
1478       start_coord: "Почетна координата:"
1479       tags: "Ознаки:"
1480       tags_help: одделено со запирка
1481       title: Ја уредувате трагата %{name}
1482       uploaded_at: "Подигнато во:"
1483       visibility: "Видливост:"
1484       visibility_help: што значи ова?
1485       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1486     georss: 
1487       title: GPS-траги од OpenStreetMap
1488     list: 
1489       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1490       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1491       public_traces: Јавни GPS-траги
1492       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1493       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1494       your_traces: Ваши GPS-траги
1495     make_public: 
1496       made_public: Трагата е објавена
1497     offline: 
1498       heading: GPX-складиште вон интернет
1499       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1500     offline_warning: 
1501       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1502     trace: 
1503       ago: пред %{time_in_words_ago}
1504       by: од
1505       count_points: "%{count} точки"
1506       edit: уреди
1507       edit_map: Уредување
1508       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1509       in: во
1510       map: карта
1511       more: повеќе
1512       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1513       private: ПРИВАТНО
1514       public: ЈАВНО
1515       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1516       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1517       view_map: Погледај ја картата
1518     trace_form: 
1519       description: "Опис:"
1520       help: Помош
1521       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1522       tags: "Ознаки:"
1523       tags_help: одделено со запирка
1524       upload_button: Подигни
1525       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1526       visibility: "Видливост:"
1527       visibility_help: што значи ова?
1528       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1529     trace_header: 
1530       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1531       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1532       traces_waiting: 
1533         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1534         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1535       upload_trace: Подигни трага
1536     trace_optionals: 
1537       tags: Ознаки
1538     trace_paging_nav: 
1539       newer: Понови траги
1540       older: Постари траги
1541       showing_page: Страница %{page}
1542     view: 
1543       delete_track: Избриши ја трагава
1544       description: "Опис:"
1545       download: преземи
1546       edit: уреди
1547       edit_track: Уреди ја трагава
1548       filename: "Податотека:"
1549       heading: Ја гледате трагата %{name}
1550       map: карта
1551       none: Ништо
1552       owner: "Сопственик:"
1553       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1554       points: "Точки:"
1555       start_coordinates: "Почетна координата:"
1556       tags: "Ознаки:"
1557       title: Ја гледате трагата  %{name}
1558       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1559       uploaded: "Подигнато во:"
1560       visibility: "Видливост:"
1561     visibility: 
1562       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1563       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1564       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1565       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1566   user: 
1567     account: 
1568       contributor terms: 
1569         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1570         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1571         heading: "Услови за учество:"
1572         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1573         link text: што е ова?
1574         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1575         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1576       current email address: "Тековна е-пошта:"
1577       delete image: Отстрани тековна слика
1578       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1579       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1580       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1581       gravatar: 
1582         gravatar: Користи Gravatar
1583         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1584         link text: што е ова?
1585       home location: "Матична местоположба:"
1586       image: "Слика:"
1587       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1588       keep image: Задржи ја тековната слика
1589       latitude: Геог. ширина
1590       longitude: Геог. должина
1591       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1592       my settings: Мои прилагодувања
1593       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1594       new image: Додај слика
1595       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1596       openid: 
1597         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1598         link text: што е ова?
1599         openid: OpenID
1600       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1601       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1602       profile description: "Опис за профилот:"
1603       public editing: 
1604         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1605         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1606         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1607         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1608         enabled link text: што е ова?
1609         heading: "Јавно уредување:"
1610       public editing note: 
1611         heading: Јавно уредување
1612         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1613       replace image: Замени тековна слика
1614       return to profile: Назад кон профилот
1615       save changes button: Зачувај ги промените
1616       title: Уреди сметка
1617       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1618     confirm: 
1619       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1620       button: Потврди
1621       heading: Проверете си ја е-поштата
1622       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
1623       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
1624       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1625       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
1626       unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
1627     confirm_email: 
1628       button: Потврди
1629       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1630       heading: Потврди промена на е-пошта
1631       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1632       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1633     confirm_resend: 
1634       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1635       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1636     filter: 
1637       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1638     go_public: 
1639       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1640     list: 
1641       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1642       empty: Нема најдено такви корисници
1643       heading: Корисници
1644       hide: Скриј одбрани корисници
1645       showing: 
1646         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1647         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1648       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1649       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1650       title: Корисници
1651     login: 
1652       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1653       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1654       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1655       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1656       email or username: Е-пошта или корисничко име
1657       heading: Најава
1658       login_button: Најава
1659       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1660       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1661       no account: Немате сметка?
1662       openid: "%{logo} OpenID:"
1663       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1664       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1665       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1666       openid_providers: 
1667         aol: 
1668           alt: Најава со OpenID од AOL
1669           title: Најава со AOL
1670         google: 
1671           alt: Најава со OpenID од Google
1672           title: Најава со Google
1673         myopenid: 
1674           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1675           title: Најава со myOpenID
1676         openid: 
1677           alt: Најава со URL за OpenID
1678           title: Најава со OpenID
1679         wordpress: 
1680           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1681           title: Најава со Wordpress
1682         yahoo: 
1683           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1684           title: Најава со Yahoo
1685       password: "Лозинка:"
1686       register now: Регистрација
1687       remember: "Запомни ме:"
1688       title: Најава
1689       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1690       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1691       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1692     logout: 
1693       heading: Одјава од OpenStreetMap
1694       logout_button: Одјава
1695       title: Одјава
1696     lost_password: 
1697       email address: "Е-пошта:"
1698       heading: Ја заборавивте лозинката?
1699       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1700       new password button: Смени лозинка
1701       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1702       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1703       title: Загубена лозинка
1704     make_friend: 
1705       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1706       button: Додај како пријател
1707       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1708       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1709       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1710     new: 
1711       about: 
1712         header: Слободна и уредлива
1713         html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
1714       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1715       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1716       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1717       continue: Регистрација
1718       display name: "Име за приказ:"
1719       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1720       email address: "Е-пошта:"
1721       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1722       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1723       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1724       openid: "%{logo} OpenID:"
1725       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1726       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1727       password: "Лозинка:"
1728       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1729       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1730       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1731       title: Регистрација
1732       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1733     no_such_user: 
1734       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1735       heading: Корисникот %{user} не постои.
1736       title: Нема таков корисник
1737     popup: 
1738       friend: Пријател
1739       nearby mapper: Соседен картограф
1740       your location: Ваша местоположба
1741     remove_friend: 
1742       button: Отстрани од пријатели
1743       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1744       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1745       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1746     reset_password: 
1747       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1748       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1749       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1750       heading: Смени лозинка за %{user}
1751       password: "Лозинка:"
1752       reset: Смени лозинка
1753       title: Смени лозинка
1754     set_home: 
1755       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1756     suspended: 
1757       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1758       heading: Сметката е закочена
1759       title: Сметката е закочена
1760       webmaster: мреж. управник
1761     terms: 
1762       agree: Се согласувам
1763       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1764       consider_pd_why: Што е ова?
1765       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1766       decline: Одбиј
1767       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1768       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1769       heading: Услови на учество
1770       legale_names: 
1771         france: Франција
1772         italy: Италија
1773         rest_of_world: Остатокот од светот
1774       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1775       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1776       title: Услови на учество
1777       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1778     view: 
1779       activate_user: активирај го корисников
1780       add as friend: Додај во пријатели
1781       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1782       block_history: примени блокови
1783       blocks by me: Извршени болокови
1784       blocks on me: Добиени блокови
1785       comments: Коментари
1786       confirm: Потврди
1787       confirm_user: потврди го корисников
1788       create_block: блокирај го корисников
1789       created from: "Создадено од:"
1790       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1791       ct declined: Одбиен
1792       ct status: "Услови за учество:"
1793       ct undecided: Неодлучено
1794       deactivate_user: деактивирај го корисников
1795       delete_user: избриши го корисников
1796       description: Опис
1797       diary: Дневник
1798       edits: Уредувања
1799       email address: Е-пошта
1800       friends_changesets: измени на пријателите
1801       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1802       hide_user: скриј го корисников
1803       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1804       km away: "%{count} км од вас"
1805       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1806       m away: "%{count} м од вас"
1807       mapper since: "Картограф од:"
1808       moderator_history: дадени блокови
1809       my comments: Мои коментари
1810       my diary: Мојот дневник
1811       my edits: Мои уредувања
1812       my notes: Мои белешки
1813       my profile: Мојот профил
1814       my settings: Мои нагодувања
1815       my traces: Мои траги
1816       nearby users: Други соседни корисници
1817       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1818       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1819       new diary entry: нова ставка во дневникот
1820       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1821       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1822       notes: Белешки на картата
1823       oauth settings: oauth поставки
1824       remove as friend: Отстрани од пријатели
1825       role: 
1826         administrator: Овој корисник е администратор
1827         grant: 
1828           administrator: Додели администраторски пристап
1829           moderator: Додели модераторски пристап
1830         moderator: Овој корисник е модератор
1831         revoke: 
1832           administrator: Лиши од администраторски пристап
1833           moderator: Лиши од модераторски пристап
1834       send message: Испрати порака
1835       settings_link_text: прилагодувања
1836       spam score: "Оцена за спам:"
1837       status: "Статус:"
1838       traces: Траги
1839       unhide_user: покажи го корисникот
1840       user location: Местоположба на корисникот
1841       your friends: Ваши пријатели
1842   user_block: 
1843     blocks_by: 
1844       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1845       heading: Список на блокови од %{name}
1846       title: Блокови од %{name}
1847     blocks_on: 
1848       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1849       heading: Список на блокови за %{name}
1850       title: Блокови за %{name}
1851     create: 
1852       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1853       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1854       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1855     edit: 
1856       back: Преглед на сите блокови
1857       heading: Уредување на блок за %{name}
1858       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1859       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1860       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1861       show: Преглед на овој блок
1862       submit: Поднови го блокот
1863       title: Уредување на блок за %{name}
1864     filter: 
1865       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1866       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1867     helper: 
1868       time_future: Истекува за %{time}.
1869       time_past: Истечено пред %{time}.
1870       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1871     index: 
1872       empty: Досега сè уште нема блокови.
1873       heading: Список на кориснички блокови
1874       title: Кориснички блокови
1875     model: 
1876       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1877       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1878     new: 
1879       back: Преглед на сите блокови
1880       heading: Правење на блок за %{name}
1881       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1882       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1883       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1884       submit: Направи блок
1885       title: Правење на блок за %{name}
1886       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1887       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1888     not_found: 
1889       back: Назад кон индексот
1890       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1891     partial: 
1892       confirm: Дали сте сигурни?
1893       creator_name: Создавач
1894       display_name: Блокиран корисник
1895       edit: Уреди
1896       next: Следна »
1897       not_revoked: (не се поништува)
1898       previous: « Претходна
1899       reason: Причина за блокирање
1900       revoke: Поништи!
1901       revoker_name: "Поништил:"
1902       show: Прикажи
1903       showing_page: Страница %{page}
1904       status: Статус
1905     period: 
1906       one: 1 час
1907       other: "%{count} час"
1908     revoke: 
1909       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1910       flash: Овој блок е поништен.
1911       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1912       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1913       revoke: Поништи!
1914       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1915       title: Поништување на блок за %{block_on}
1916     show: 
1917       back: Преглед на сите блокови
1918       confirm: Дали сте сигурни?
1919       edit: Уреди
1920       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1921       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1922       reason: "Причина за блокирање:"
1923       revoke: Поништи!
1924       revoker: "Поништувач:"
1925       show: Прикажи
1926       status: Статус
1927       time_future: Уредувања во %{time}
1928       time_past: Истечено пред %{time}
1929       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1930     update: 
1931       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1932       success: Блокот е изменет.
1933   user_role: 
1934     filter: 
1935       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1936       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1937       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1938       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1939     grant: 
1940       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1941       confirm: Потврди
1942       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1943       heading: Потврди доделување на улога
1944       title: Потврди доделување на улога
1945     revoke: 
1946       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1947       confirm: Потврди
1948       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1949       heading: Потврди лишување од улога
1950       title: Потврди лишување од улога
1951   welcome_page: 
1952     add_a_note: 
1953       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1954       paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
1955       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1956     basic_terms: 
1957       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
1958       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
1959       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1960       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
1961       title: Основни картографски поими
1962       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
1963     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1964     questions: 
1965       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.\n<a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>."
1966       title: Имате прашања?
1967     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1968     title: Добре дојдовте!
1969     whats_on_the_map: 
1970       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (поеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од интернет или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
1971       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
1972       title: Што има на картата