Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sr-Latn.yml
1 # Messages for Serbian (Latin script) (srpski (latinica)‎)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: McDutchie
5 # Author: Milicevic01
6 # Author: Nemo bis
7 # Author: Rancher
8 sr-Latn: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Tekst
13       diary_entry: 
14         language: Jezik
15         latitude: Geografska širina
16         longitude: Geografska dužina
17         title: Naslov
18         user: Korisnik
19       friend: 
20         friend: Prijatelj
21         user: Korisnik
22       message: 
23         body: Tekst
24         recipient: Primalac
25         sender: Pošiljalac
26         title: Naslov
27       trace: 
28         description: Opis
29         latitude: Geografska širina
30         longitude: Geografska dužina
31         name: Ime
32         public: Javno
33         size: Veličina
34         user: Korisnik
35         visible: Vidljivo
36       user: 
37         active: Aktivan
38         description: Opis
39         display_name: Ime prikaza
40         email: E-pošta
41         languages: Jezici
42         pass_crypt: Lozinka
43     models: 
44       acl: Upravljanje pristupom
45       changeset: Skup izmena
46       changeset_tag: Oznaka skupa izmena
47       country: Zemlja
48       diary_comment: Komentar na dnevnik
49       diary_entry: Unos u dnevniku
50       friend: Prijatelj
51       language: Jezik
52       message: Poruka
53       node: Čvor
54       node_tag: Oznaka čvora
55       notifier: Izvestilac
56       old_node: Stari čvor
57       old_node_tag: Oznaka starog čvora
58       old_relation: Stari odnos
59       old_relation_member: Član starog odnosa
60       old_relation_tag: Oznaka starog odnosa
61       old_way: Stara putanja
62       old_way_node: Čvor stare putanje
63       old_way_tag: Oznaka starog puta
64       relation: Odnos
65       relation_member: Član odnosa
66       relation_tag: Oznaka odnosa
67       session: Sesija
68       trace: Trag
69       tracepoint: Tačka traga
70       tracetag: Oznaka traga
71       user: Korisnik
72       user_preference: Korisničke postavke
73       user_token: Korisnički žeton
74       way: Putanja
75       way_node: Čvor putanje
76       way_tag: Oznaka puta
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Izgleda da ste onemogućili kolačiće. Omogućite ih pre nego što nastavite.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Da biste izveli ovu radnju, treba da budete moderator.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Vaš pristup API-ju je blokiran. Prijavite se da saznate više.
84       need_to_see_terms: Vaš pristup API-ju je privremeno ukinut. Prijavite se da biste pogledali uslove uređivanja. Ne morate da ih prihvatite, već samo da ih vidite.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changesetxml: XML skup izmena
88       feed: 
89         title: Skup izmena %{id}
90         title_comment: Skup izmena %{id} – %{comment}
91       osmchangexml: osmChange XML
92       title: Skup izmena
93     containing_relation: 
94       entry: Odnos %{relation_name}
95       entry_role: Odnos %{relation_name} (kao %{relation_role})
96     not_found: 
97       sorry: Žao nam je, ali %{type} s IB %{id} nije pronađen.
98       type: 
99         changeset: skup izmena
100         node: čvor
101         relation: odnos
102         way: putanja
103     redacted: 
104       message_html: Verzija %{version} ove %{type} ne može da se prikaže budući da je redigovana. Više na %{redaction_link}.
105       redaction: Redakcija %{id}
106       type: 
107         node: čvor
108         relation: odnos
109         way: putanja
110     relation_member: 
111       entry: "%{type} %{name}"
112       entry_role: "%{type} %{name} kao %{role}"
113       type: 
114         node: Čvor
115         relation: Odnos
116         way: Putanja
117     start_rjs: 
118       load_data: Učitaj podatke
119       loading: Učitavam…
120       unable_to_load_size: "Ne mogu da učitam: granična veličina okvira %{bbox_size} je prevelika (mora biti manja od %{max_bbox_size})"
121     tag_details: 
122       tags: "Oznake:"
123       wiki_link: 
124         key: Stranica s opisom za oznaku %{key}
125         tag: Stranica s opisom za oznaku %{key}=%{value}
126       wikipedia_link: "%{page} članak na Vikipediji"
127     timeout: 
128       sorry: Žao nam je, ali dobavljanje podataka za %{type} s IB %{id} predugo traje.
129       type: 
130         changeset: skup izmena
131         node: tačka
132         relation: odnos
133         way: putanja
134   changeset: 
135     changeset: 
136       anonymous: Anonimno
137       no_edits: (nema izmena)
138       view_changeset_details: Pogledaj detalje skupa izmena
139     changeset_paging_nav: 
140       next: Sledeća »
141       previous: « Prethodna
142       showing_page: Prikaz stranice %{page}
143     changesets: 
144       area: Područje
145       comment: Komentar
146       id: Naznaka
147       saved_at: Sačuvano u
148       user: Korisnik
149     list: 
150       title: Skupovi izmena
151       title_friend: Izmene vaših prijatelja
152       title_nearby: Izmene od okolnih korisnika
153       title_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
154     timeout: 
155       sorry: Žao nam je, ali spisak izmena koji ste zahtevali je predugačak.
156   diary_entry: 
157     comments: 
158       ago: pre %{ago}
159       comment: Komentar
160       has_commented_on: "%{display_name} je prokomentarisao sledeće unose u dnevniku"
161       newer_comments: Noviji komentari
162       older_comments: Stariji komentari
163       post: Postavi
164       when: Kada
165     diary_comment: 
166       comment_from: Komentar korisnika %{link_user} u %{comment_created_at}
167       confirm: Potvrdi
168       hide_link: Sakrij ovaj komentar
169     diary_entry: 
170       comment_count: 
171         one: 1 komentar
172         other: "%{count} komentara"
173       comment_link: Prokomentariši ovaj unos
174       confirm: Potvrdi
175       edit_link: Uredi ovaj unos
176       hide_link: Sakrij ovaj unos
177       posted_by: Postavio korisnik %{link_user} u %{created} na %{language_link}
178       reply_link: Odgovori na ovaj unos
179     edit: 
180       body: "Tekst:"
181       language: "Jezik:"
182       latitude: "Geografska širina:"
183       location: "Lokacija:"
184       longitude: "Geografska dužina:"
185       marker_text: Lokacija unosa u dnevniku
186       save_button: Sačuvaj
187       subject: "Tema:"
188       title: Uredi unos u dnevniku
189       use_map_link: koristi mapu
190     feed: 
191       all: 
192         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika Openstritmapa
193         title: Unosi u dnevniku Openstritmapa
194       language: 
195         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika na %{language_name}
196         title: Unosi u dnevniku na %{language_name}
197       user: 
198         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika %{user}
199         title: Unosi u dnevniku za korisnika %{user}
200     list: 
201       in_language_title: Dnevnici na %{language}
202       new: Novi unos u dnevniku
203       new_title: Zapišite novi unos u korisnički dnevnik
204       newer_entries: Noviji unosi
205       no_entries: Nema unosa u dnevniku
206       older_entries: Stariji unosi
207       recent_entries: "Skorašnji unosi u dnevniku:"
208       title: Korisnički dnevnici
209       title_friends: Dnevnici prijatelja
210       title_nearby: Dnevnici okolnih korisnika
211       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
212     location: 
213       edit: Uredi
214       location: "Lokacija:"
215       view: Pogledaj
216     new: 
217       title: Novi unos u dnevniku
218     no_such_entry: 
219       body: Žao nam je, ali nema unosa u dnevniku ili komentar s IB %{id}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
220       heading: "Nema unosa s IB: %{id}"
221       title: Nema takvog unosa u dnevniku
222     view: 
223       leave_a_comment: Ostavite komentar
224       login: Prijavite se
225       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} da ostavite komentar"
226       save_button: Sačuvaj
227       title: Dnevnik korisnika %{user} | %{title}
228       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
229   editor: 
230     default: Podrazumevano (trenutno %{name})
231     potlatch: 
232       description: Potlač 1 (uređivač u pregledaču)
233       name: Potlač 1
234     potlatch2: 
235       description: Potlač 2 (uređivač u pregledaču)
236       name: Potlač 2
237     remote: 
238       description: Daljinsko upravljanje (JOSM ili Merkaartor)
239       name: Daljinsko upravljanje
240   export: 
241     start: 
242       add_marker: Dodaj marker na mapu
243       area_to_export: Područje za izvoz
244       embeddable_html: Ugradivi HTML kod
245       export_button: Izvezi
246       export_details: Podaci Openstritmapa su dostupni pod licencom <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sr">Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0</a>.
247       format: Format
248       format_to_export: Format za izvoz
249       image_size: Veličina slike
250       latitude: "GŠ:"
251       licence: Licenca
252       longitude: "GD:"
253       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
254       map_image: Slika mape (prikazuje standardni sloj)
255       max: najviše
256       options: Mogućnosti
257       osm_xml_data: Openstritmap XML podaci
258       output: Izlaz
259       paste_html: Ubacite HTML kod za ugrađivanje na stranice
260       scale: Razmera
261       too_large: 
262         body: Ovo područje je preveliko da bi bilo izvezeno u formatu XML. Uvećajte prikaz ili izaberite manju površinu.
263       zoom: Uvećanje
264   geocoder: 
265     description: 
266       title: 
267         geonames: Lokacija iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
268         osm_nominatim: Lokacija iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
269       types: 
270         cities: Gradovi
271         places: Mesta
272         towns: Varošice
273     direction: 
274       east: istočno
275       north: severno
276       north_east: severoistočno
277       north_west: severozapadno
278       south: južno
279       south_east: jugoistočno
280       south_west: jugozapadno
281       west: zapadno
282     distance: 
283       one: oko jednog kilometra
284       other: oko %{count} kilometra
285       zero: manje od jednog kilometra
286     results: 
287       more_results: Više rezultata
288       no_results: Nema rezultata
289     search: 
290       title: 
291         ca_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.ca/">Geokodera</a>
292         geonames: Rezultati iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
293         latlon: Rezultati iz <a href="http://openstreetmap.org/">Internala</a>
294         osm_nominatim: Rezultati iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
295         uk_postcode: Rezultati iz <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap-a</a>
296         us_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.us/">Geokodera</a>
297     search_osm_nominatim: 
298       prefix: 
299         aeroway: 
300           aerodrome: Aerodrom
301           apron: Rampa
302           gate: Kapija
303           helipad: Heliodrom
304           runway: Pista
305           taxiway: Rulna staza
306           terminal: Terminal
307         amenity: 
308           WLAN: Bežični internet
309           airport: Aerodrom
310           arts_centre: Umetnički centar
311           artwork: Umetničko delo
312           atm: Bankomat
313           auditorium: Dvorana
314           bank: Banka
315           bar: Bar
316           bbq: Roštilj
317           bench: Klupa
318           bicycle_parking: Biciklistički parking
319           bicycle_rental: Iznajmljivanje bicikla
320           biergarten: Pivska bašta
321           brothel: Javna kuća
322           bureau_de_change: Menjačnica
323           bus_station: Autobuska stanica
324           cafe: Kafe
325           car_rental: Iznajmljivanje automobila
326           car_sharing: Zajedničko korišćenje automobila
327           car_wash: Auto-perionica
328           casino: Kazino
329           charging_station: Napojna stanica
330           cinema: Bioskop
331           clinic: Klinika
332           club: Klub
333           college: Fakultet
334           community_centre: Društveni centar
335           courthouse: Sud
336           crematorium: Krematorijum
337           dentist: Zubar
338           doctors: Doktor
339           dormitory: Studentski dom
340           drinking_water: Pijaća voda
341           driving_school: Auto-škola
342           embassy: Ambasada
343           emergency_phone: Telefon za hitne slučajeve
344           fast_food: Brza hrana
345           ferry_terminal: Skela
346           fire_hydrant: Hidrant
347           fire_station: Vatrogasna stanica
348           food_court: Štandovi za brzu hranu
349           fountain: Fontana
350           fuel: Benzinska pumpa
351           grave_yard: Groblje
352           gym: Fitnes centar
353           hall: Hala
354           health_centre: Dom zdravlja
355           hospital: Bolnica
356           hotel: Hotel
357           hunting_stand: Lovački dom
358           ice_cream: Prodavnica sladoleda
359           kindergarten: Obdanište
360           library: Biblioteka
361           market: Pijaca
362           marketplace: Pijaca
363           mountain_rescue: Gorska služba
364           nightclub: 'Noćni klub'
365           nursery: Jaslice
366           nursing_home: Starački dom
367           office: Poslovnica
368           park: Park
369           parking: Parking
370           pharmacy: Apoteka
371           place_of_worship: Mesto bogosluženja
372           police: Policija
373           post_box: Poštansko sanduče
374           post_office: Pošta
375           preschool: Predškolska ustanova
376           prison: Zatvor
377           pub: Pab
378           public_building: Ustanova
379           public_market: Pijaca
380           reception_area: Prijemno područje
381           recycling: Mesto za reciklažu
382           restaurant: Restoran
383           retirement_home: Starački dom
384           sauna: Sauna
385           school: Škola
386           shelter: Sklonište
387           shop: Prodavnica
388           shopping: Trgovački centar
389           shower: Tuš
390           social_centre: Socijalni centar
391           social_club: Društveni klub
392           studio: Studio
393           supermarket: Supermarket
394           swimming_pool: Bazen
395           taxi: Taksi
396           telephone: Telefonska govornica
397           theatre: Pozorište
398           toilets: Toaleti
399           townhall: Gradska skupština
400           university: Univerzitet
401           vending_machine: Automat
402           veterinary: Veterinarska hirurgija
403           village_hall: Seoski dom
404           waste_basket: Korpa za otpatke
405           wifi: Bežični internet
406           youth_centre: Dom omladine
407         boundary: 
408           administrative: Administrativna granica
409           census: Popisna granica
410           national_park: Nacionalni park
411           protected_area: Zaštićeno područje
412         bridge: 
413           aqueduct: Akvadukt
414           suspension: Viseći most
415           swing: Vrteški most
416           viaduct: Vijadukt
417           "yes": Most
418         building: 
419           "yes": Zgrada
420         highway: 
421           bridleway: Konjička staza
422           bus_guideway: Autobuska traka
423           bus_stop: Autobuska stanica
424           byway: Prečica
425           construction: Auto-put u izgradnji
426           cycleway: Biciklistička staza
427           emergency_access_point: Izlaz za slučaj opasnosti
428           footway: Pešačka staza
429           ford: Gaz
430           living_street: Ulica smirenog prometa
431           milestone: Miljokaz
432           minor: Drugorazredni put
433           motorway: Auto-put
434           motorway_junction: Petlja
435           motorway_link: Moto-put
436           path: Staza
437           pedestrian: Pešačka staza
438           platform: Platforma
439           primary: Glavni put
440           primary_link: Glavni put
441           raceway: Trkačka staza
442           residential: Ulica
443           rest_area: Odmaralište
444           road: Put
445           secondary: Sporedni put
446           secondary_link: Sporedni put
447           service: Servisni put
448           services: Usluge na auto-putu
449           speed_camera: Foto-radar
450           steps: Stepenice
451           stile: Prelaz preko ograde
452           tertiary: Lokalni put
453           tertiary_link: Lokalni put
454           track: Makadam
455           trail: Staza
456           trunk: Magistralni put
457           trunk_link: Magistralni put
458           unclassified: Nekategorisani put
459           unsurfaced: Neasfaltirani put
460         historic: 
461           archaeological_site: Arheološko nalazište
462           battlefield: Bojište
463           boundary_stone: Granični kamen
464           building: Zgrada
465           castle: Dvorac
466           church: Crkva
467           fort: Utvrđivanje
468           house: Kuća
469           icon: Ikona
470           manor: Plemićko imanje
471           memorial: Spomenik
472           mine: Rudnik
473           monument: Spomenik
474           museum: Muzej
475           ruins: Ruševine
476           tower: Toranj
477           wayside_cross: Krajputaš
478           wayside_shrine: Usputno svetište
479           wreck: Olupina
480         landuse: 
481           allotments: Bašte
482           basin: Basen
483           brownfield: Zemljište za prenamenu
484           cemetery: Groblje
485           commercial: Poslovno područje
486           conservation: Zaštićeno područje
487           construction: Gradilište
488           farm: Farma
489           farmland: Polje
490           farmyard: Farma
491           forest: Šuma
492           garages: Garaža
493           grass: Trava
494           greenfield: Zeleno polje
495           industrial: Industrijsko područje
496           landfill: Deponija
497           meadow: Livada
498           military: Vojno područje
499           mine: Rudnik
500           nature_reserve: Rezervat prirode
501           orchard: Voćnjak
502           park: Park
503           piste: Skijaška staza
504           quarry: Kamenolom
505           railway: Železnička pruga
506           recreation_ground: Rekreacijsko područje
507           reservoir: Rezervoar
508           reservoir_watershed: Akumulaciona vododelnica
509           residential: Stambeno područje
510           retail: Maloprodaja
511           road: Putno područje
512           village_green: Seosko polje
513           vineyard: Vinograd
514           wetland: Močvara
515           wood: Šuma
516         leisure: 
517           beach_resort: Morsko odmaralište
518           bird_hide: Sklonište za ptice
519           common: Opštinsko zemljište
520           fishing: Ribolovno područje
521           fitness_station: Tehnički pregled
522           garden: Bašta
523           golf_course: Golf teren
524           ice_rink: Klizalište
525           marina: Marina
526           miniature_golf: Mini golf
527           nature_reserve: Rezervat prirode
528           park: Park
529           pitch: Sportsko igralište
530           playground: Igralište
531           recreation_ground: Rekreacijsko područje
532           sauna: Sauna
533           slipway: Navoz
534           sports_centre: Sportski centar
535           stadium: Stadion
536           swimming_pool: Bazen
537           track: Staza za trčanje
538           water_park: Vodeni park
539         military: 
540           airfield: Vojni aerodrom
541           barracks: Kasarna
542           bunker: Bunker
543         natural: 
544           bay: Zaliv
545           beach: Plaža
546           cape: Rt
547           cave_entrance: Ulaz u pećinu
548           channel: Kanal
549           cliff: Litica
550           crater: Krater
551           dune: Dina
552           feature: Obeležje
553           fell: Brdo
554           fjord: Fjord
555           forest: Šuma
556           geyser: Gejzir
557           glacier: Glečer
558           heath: Ravnica
559           hill: Brdo
560           island: Ostrvo
561           land: Zemljište
562           marsh: Močvara
563           moor: Močvara
564           mud: Blato
565           peak: Vrh
566           point: Tačka
567           reef: Greben
568           ridge: Greben
569           river: Reka
570           rock: Stena
571           scree: Osulina
572           scrub: Guštara
573           shoal: Sprud
574           spring: Izvor
575           stone: Kamen
576           strait: Moreuz
577           tree: Drvo
578           valley: Dolina
579           volcano: Vulkan
580           water: Voda
581           wetland: Močvara
582           wetlands: Močvara
583           wood: Šuma
584         office: 
585           accountant: Računovođa
586           architect: Arhitekta
587           company: Firma
588           employment_agency: Agencija za zapošljavanje
589           estate_agent: Agencija za nekretnine
590           government: Vladina služba
591           insurance: Služba za osiguravanje
592           lawyer: Advokat
593           ngo: NVO kancelarija
594           telecommunication: Telekomunikaciona služba
595           travel_agent: Turistička agencija
596           "yes": Kancelarija
597         place: 
598           airport: Aerodrom
599           city: Grad
600           country: Zemlja
601           county: Okrug
602           farm: Farma
603           hamlet: Zaselak
604           house: Kuća
605           houses: Kuće
606           island: Ostrvo
607           islet: Hrid
608           isolated_dwelling: Udaljeno prebivalište
609           locality: Lokalitet
610           moor: Močvara
611           municipality: Opština
612           postcode: Poštanski broj
613           region: Područje
614           sea: More
615           state: Savezna država
616           subdivision: Podgrupa
617           suburb: Predgrađe
618           town: Varošica
619           unincorporated_area: Slobodna zemlja
620           village: Selo
621         railway: 
622           abandoned: Napuštena železnica
623           construction: Železnička pruga u izgradnji
624           disused: Napuštena železnica
625           disused_station: Napuštena železnička stanica
626           funicular: Žičana železnica
627           halt: Železničko stajalište
628           historic_station: Istorijska železnička stanica
629           junction: Železnički čvor
630           level_crossing: Pružni prelaz
631           light_rail: Laka železnica
632           miniature: Minijaturna železnica
633           monorail: Jednotračna pruga
634           narrow_gauge: Uskotračna pruga
635           platform: Železnička platforma
636           preserved: Očuvana železnica
637           spur: Pruga
638           station: Železnička stanica
639           subway: Metro stanica
640           subway_entrance: Ulaz u metro
641           switch: Skretnica
642           tram: Tramvaj
643           tram_stop: Tramvajsko stajalište
644           yard: Ranžirna stanica
645         shop: 
646           alcohol: Trgovina pićem
647           antiques: Antikvarnica
648           art: Atelje
649           bakery: Pekara
650           beauty: Parfimerija
651           beverages: Prodavnica pića
652           bicycle: Prodavnica bicikala
653           books: Knjižara
654           butcher: Mesara
655           car: Auto-kuća
656           car_parts: Auto-delovi
657           car_repair: Auto-servis
658           carpet: Prodavnica tepiha
659           charity: Dobrotvorna prodavnica
660           chemist: Apotekar
661           clothes: Butik
662           computer: Računarska oprema
663           confectionery: Poslastičarnica
664           convenience: Potrepštine
665           copyshop: Kopirnica
666           cosmetics: Kozmetičarska radnja
667           department_store: Robna kuća
668           discount: Diskont
669           doityourself: Uradi sam
670           dry_cleaning: Hemijsko čišćenje
671           electronics: Elektronska oprema
672           estate_agent: Agent za nekretnine
673           farm: Poljoprivredna apoteka
674           fashion: Modna prodavnica
675           fish: Ribarnica
676           florist: Cvećara
677           food: Bakalnica
678           funeral_directors: Pogrebno preduzeće
679           furniture: Nameštaj
680           gallery: Galerija
681           garden_centre: Vrtni centar
682           general: Prodavnica mešovite robe
683           gift: Suvenirnica
684           greengrocer: Piljarnica
685           grocery: Bakalnica
686           hairdresser: Frizerski salon
687           hardware: Gvožđara
688           hifi: Muzička oprema
689           insurance: Osiguranje
690           jewelry: Zlatara
691           kiosk: Kiosk
692           laundry: Perionica rublja
693           mall: Tržni centar
694           market: Market
695           mobile_phone: Prodavnica mobilnih telefona
696           motorcycle: Prodavnica motocikala
697           music: Muzička prodavnica
698           newsagent: Novinar
699           optician: Optičar
700           organic: Prodavnica zdrave hrane
701           outdoor: Štand
702           pet: Prodavnica kućnih ljubimaca
703           photo: Fotografska radnja
704           salon: Salon
705           shoes: Prodavnica obuće
706           shopping_centre: Tržni centar
707           sports: Sportska oprema
708           stationery: Papirnica
709           supermarket: Supermarket
710           toys: Prodavnica igračaka
711           travel_agency: Turistička agencija
712           video: Videoteka
713           wine: Trgovina pićem
714         tourism: 
715           alpine_hut: Planinarski dom
716           artwork: Galerija
717           attraction: Atrakcija
718           bed_and_breakfast: Polupansion
719           cabin: Koliba
720           camp_site: Kamp
721           caravan_site: Kamp-prikolice
722           chalet: Planinska koliba
723           guest_house: Gostinska kuća
724           hostel: Hostel
725           hotel: Hotel
726           information: Podaci
727           lean_to: Sklonište
728           motel: Motel
729           museum: Muzej
730           picnic_site: Mesto za piknik
731           theme_park: Tematski park
732           valley: Dolina
733           viewpoint: Vidikovac
734           zoo: Zoološki vrt
735         tunnel: 
736           "yes": Tunel
737         waterway: 
738           artificial: Veštački vodeni put
739           boatyard: Brodogradilište
740           canal: Kanal
741           connector: Spoj vodnih puteva
742           dam: Brana
743           derelict_canal: Odbačeni kanal
744           ditch: Jarak
745           dock: Dok
746           drain: Odvod
747           lock: Brana
748           lock_gate: Vrata brane
749           mineral_spring: Mineralni izvor
750           mooring: Sidrište
751           rapids: Brzaci
752           river: Reka
753           riverbank: Rečna obala
754           stream: Potok
755           wadi: Suvo korito reke
756           water_point: Tačka vodotoka
757           waterfall: Vodopad
758           weir: Brana
759       prefix_format: "%{name}"
760   html: 
761     dir: ltr
762   javascripts: 
763     map: 
764       base: 
765         cycle_map: Biciklistička mapa
766         mapquest: Mapkvest open
767         standard: Standardna
768         transport_map: Saobraćajna mapa
769     site: 
770       edit_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste uredili mapu
771       edit_tooltip: Uredite mapu
772   layouts: 
773     community: Zajednica
774     community_blogs: Blogovi zajednice
775     community_blogs_title: Blogovi članova zajednice
776     copyright: Autorska prava i licenca
777     donate: Pomozite nam tako što ćete %{link} radi održavanja potrebnog hardvera.
778     edit: Uredi
779     edit_with: Uredi uređivačem %{editor}
780     export: Izvezi
781     foundation: Zadužbina
782     foundation_title: Zadužbina Openstritmap
783     gps_traces: GPS tragovi
784     gps_traces_tooltip: Upravljajte GPS tragovima
785     help: Pomoć
786     history: Istorija
787     home: dom
788     intro_2_create_account: Otvorite nalog
789     log_in: prijavi me
790     log_in_tooltip: Prijavite se s postojećim nalogom
791     logo: 
792       alt_text: Logotip Openstritmapa
793     logout: odjavi me
794     make_a_donation: 
795       text: Priložite novac
796       title: Podržite Openstritmap novčanim prilogom
797     osm_offline: Baza podataka Openstritmapa je trenutno nedostupna dok se ne završe važni radovi na održavanju.
798     osm_read_only: Zbog radova na održavanju baze podataka Openstritmapa, istu trenutno nije moguće menjati.
799     partners_bytemark: Hosting „Bajtmark“
800     partners_html: Hosting podržava %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}, kao i drugi %{partners}.
801     partners_ic: Londonski kraljevski koledž
802     partners_partners: partneri
803     partners_ucl: VR centar UCL-a
804     project_name: 
805       h1: Openstritmap
806       title: Openstritmap
807     sign_up: otvori nalog
808     sign_up_tooltip: Otvorite nalog da biste uređivali
809     tag_line: Slobodna viki mapa sveta
810     user_diaries: Dnevnici
811     user_diaries_tooltip: Pogledajte korisničke dnevnike
812   license_page: 
813     foreign: 
814       english_link: engleskog originala
815       text: U slučaju sukoba između prevedene stranice i %{english_original_link}, engleska stranica ima prednost
816       title: O prevodu
817     legal_babble: 
818       contributors_at_html: "<strong>Austrija</strong>: sadrži podatke iz\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Štata Viena</a> pod licencom\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Forarlberg</a> i\n  \t+ \t\nLand Tirol (pod licencom <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT sa izmenama i dopunama</a>)."
819       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: sadrži podatke iz\n    Beobaze&reg;, Geogratisa (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade), Kanvek (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade) i Statkan (Geografski odsek,\n    Zavod za statistiku Kanade)."
820       contributors_footer_1_html: "Više informacija o ovim i drugim izvorima korišćenim\nza poboljšavanje Openstritmapa možete naći na stranici <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Doprinosioci</a> na našem vikiju."
821       contributors_footer_2_html: "  Uključivanje podataka u Openstritmap ne podrazumeva da izvorni\n  vlasnik podataka prihvata Openstritmap, obezbeđuje bilo kakvu\n  garanciju ili prihvata odgovornost."
822       contributors_fr_html: "<strong>Francuska</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Generalne direkcije za oporezivanje."
823       contributors_gb_html: "<strong>Ujedinjeno Kraljevstvo</strong>: sadrži Zvanične\n    podatke geodetskog premeravanja &copy; Autorska prava 2010."
824       contributors_intro_html: "  Naša licenca CC BY-SA zahteva od vas da &ldquo;morate\n  navesti ime izvornog autora ili davaoca licence&rdquo;.\n  Pojedinačni kartografi ne zahtevaju isticanje zasluga osim\n  &ldquo;Openstritmap doprinosioca&rdquo;, ali kada podaci\n  pripadaju nacionalnoj geografskoj agenciji ili drugom\n  većem izvoru koji je uključen u Openstritmap, razumno je\n  navesti izvor ili ostaviti hipervezu do njega."
825       contributors_nl_html: "<strong>Holandija</strong>: sadrži &copy; AND podaci, 2007\n  \t+ \t\n    (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
826       contributors_nz_html: "<strong>Novi Zeland</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Land Information New Zealand. Krunska autorska prava zadržana."
827       contributors_title_html: Naši saradnici
828       contributors_za_html: "<strong>Južnoafrička Republika</strong>: sadrži podatke iz\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Glavne uprave:\nNacionalna katastarska služba</a>, državna autorska prava zadržana."
829       credit_1_html: "  Ako koristite naše slike mapa, tražimo da zasluge sadrže\n  bar &ldquo;&copy; Doprinosioci\n  Openstritmapa, CC BY-SA&rdquo;. Ako koristite samo podatke mapa,\n  navedite &ldquo;Kartografski podaci &copy; Doprinosioci Openstritmapa,\n  CC BY-SA&rdquo;."
830       credit_2_html: "  Gde je moguće, Openstritmap bi trebalo da vodi do adrese <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  i CC BY-SA do <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.\n  Ako koristite medijum u kom se veze ne mogu postaviti\n  (npr. štampani rad), predlažemo da usmerite vaše\n  čitaoce na www.openstreetmap.org (po mogućstvu\n  proširavanjem &lsquo;Openstritmapa&rsquo; na celu adresu)\n  i na www.creativecommons.org."
831       credit_title_html: Kako da imenujete Openstritmap
832       intro_1_html: "OpenStreetMap is <i>open data</i>, licensed under the <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
833       intro_2_html: "  Možete da umnožavate, delite, prenosite i prilagođavate\n  naše mape i podatke, sve dok imenujete Openstritmap i njene\n  urednike. Ako želite da menjate i dograđujete naše podatke,\n  možete ih deliti samo pod istom licencom.\n  Ceo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">\n  tekst ugovora</a> objašnjava vam vaša prava i odgovornosti."
834       more_1_html: "  Pročitajte više o korišćenju naših podataka na <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">ČPP</a>."
835       more_2_html: "  Podsećamo urednike Openstritmapa da nikada ne dodaju podatke\n  od bilo kog izvora zaštićenog autorskim pravima (npr.\n  Gugl mape ili štampane mape) bez izričite dozvole\n  nosioca autorskog prava."
836       more_title_html: Saznajte više
837       title_html: Autorska prava i licenca
838     native: 
839       mapping_link: počnite s mapiranjem
840       native_link: srpsko izdanje
841       text: Trenutno posmatrate englesko izdanje stranice o autorskim pravima. Možete se vratiti na %{native_link} ove stranice ili jednostavno zaboravite na autorska prava i %{mapping_link}.
842       title: O stranici
843   message: 
844     delete: 
845       deleted: Poruka je obrisana
846     inbox: 
847       date: Datum
848       from: Od
849       messages: Imate %{new_messages} i %{old_messages}
850       my_inbox: Primljene
851       new_messages: 
852         one: "%{count} nova poruka"
853         other: "%{count} nove poruke"
854       no_messages_yet: Još uvek nemate poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
855       old_messages: 
856         one: "%{count} stara poruka"
857         other: "%{count} stare poruke"
858       outbox: poslate
859       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
860       subject: Naslov
861       title: Primljene
862     mark: 
863       as_read: Poruka je označena kao pročitana
864       as_unread: Poruka je označena kao nepročitana
865     message_summary: 
866       delete_button: Obriši
867       read_button: Označi kao pročitano
868       reply_button: Odgovori
869       unread_button: Označi kao nepročitano
870     new: 
871       back_to_inbox: Nazad na primljene
872       body: Tekst
873       limit_exceeded: Nedavno ste poslali mnogo poruka. Sačekajte neko vreme pre nego pokušavate da pošaljete još neku.
874       message_sent: Poruka je poslata.
875       send_button: Pošalji
876       send_message_to: Pošalji novu poruku za %{name}
877       subject: Naslov
878       title: Pošalji poruku
879     no_such_message: 
880       body: Nažalost, nema poruke s tim IB.
881       heading: Nema takve poruke
882       title: Nema takve poruke
883     outbox: 
884       date: Datum
885       inbox: primljene
886       messages: 
887         one: Imate %{count} poslatu poruku
888         other: Imate %{count} poslate poruke
889       my_inbox: "%{inbox_link}"
890       no_sent_messages: Još uvek nemate poslatih poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
891       outbox: poslate
892       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
893       subject: Naslov
894       title: Poslate
895       to: Za
896     read: 
897       date: Datum
898       from: Od
899       reply_button: Odgovori
900       subject: Naslov
901       title: Pročitaj poruku
902       to: Za
903       unread_button: Označi kao nepročitano
904       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka koju ste želeli da pročitate nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste je pročitali.
905     reply: 
906       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka na koju ste želeli da odgovorite nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste odgovorili.
907     sent_message_summary: 
908       delete_button: Obriši
909   notifier: 
910     diary_comment_notification: 
911       footer: Možete pročitati komentare na %{readurl}, prokomentarisati na %{commenturl} ili odgovoriti na %{replyurl}
912       header: "%{from_user} prokomentarisa vaš skorašnji unos u dnevniku pod naslovom %{subject}:"
913       hi: Pozdrav, %{to_user},
914       subject: "[OpenStreetMap] %{user} prokomentarisa vaš unos u dnevniku"
915     email_confirm: 
916       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
917     email_confirm_html: 
918       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
919       greeting: Pozdrav,
920       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu sa %{server_url} na %{new_address}.
921     email_confirm_plain: 
922       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
923       greeting: Pozdrav,
924     friend_notification: 
925       befriend_them: Možete ga/je dodati i kao prijatelja na %{befriendurl}.
926       had_added_you: "%{user} vas je dodao kao prijatelja na Openstritmapu."
927       see_their_profile: Možete videti njegov/njen profil na %{userurl}.
928       subject: "[Openstritmap] %{user} vas je dodao kao prijatelja"
929     gpx_notification: 
930       and_no_tags: i bez oznaka.
931       and_the_tags: "i sa sledećim oznakama:"
932       failure: 
933         failed_to_import: "Uvoz nije uspeo. Greška:"
934         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=sr-ec
935         more_info_1: Više o neuspelom GPX uvozu i kako to izbeći
936         more_info_2: "može se naći na:"
937         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz nije uspeo"
938       greeting: Pozdrav,
939       success: 
940         loaded_successfully: uspešno učitano sa %{trace_points} od mogućih %{possible_points} tačaka.
941         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz je uspeo"
942       with_description: s opisom
943       your_gpx_file: Liči na vašu GPX datoteku
944     lost_password: 
945       subject: "[OpenStreetMap] Zahtev za poništavanje lozinke"
946     lost_password_html: 
947       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
948       greeting: Pozdrav,
949       hopefully_you: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za ovaj nalog.
950     lost_password_plain: 
951       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
952       greeting: Pozdrav,
953     message_notification: 
954       header: "%{from_user} vam posla poruku preko Openstritmapa pod naslovom %{subject}:"
955       hi: Pozdrav, %{to_user},
956       subject_header: "[Openstritmap] – %{subject}"
957     signup_confirm: 
958       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
959   oauth: 
960     oauthorize: 
961       allow_read_gpx: čita vaše privatne GPS tragove.
962       allow_read_prefs: čita vaše korisničke postavke.
963       allow_to: "Dozvoli programu da:"
964       allow_write_api: menja mapu.
965       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
966       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
967       allow_write_prefs: menja vaše korisničke postavke.
968       request_access: Program %{app_name} zahteva pristup vašem nalogu, %{user}. Odlučite se da li želite da mu ga omogućite. Možete izabrati bilo koji program.
969     revoke: 
970       flash: Opozvali ste novčić za %{application}
971   oauth_clients: 
972     create: 
973       flash: Podaci su uspešno upisani
974     destroy: 
975       flash: Upis programa je ukinut
976     edit: 
977       submit: Uredi
978       title: Uredi program
979     form: 
980       allow_read_gpx: čitanje privatnih GPS tragova.
981       allow_read_prefs: čitanje korisničkih postavki.
982       allow_write_api: menjanje mape.
983       allow_write_diary: pravljenje unosa u dnevniku, komentarisanje i dodavanje prijatelja.
984       allow_write_gpx: otpremanje GPS tragova.
985       allow_write_prefs: menjanje korisničkih postavki.
986       callback_url: Povratna adresa
987       name: Ime
988       requests: "Zahtevaj sledeće dozvole od korisnika:"
989       required: Neophodno
990       support_url: Adresa podrške
991       url: Adresa glavnog programa
992     index: 
993       application: Naziv programa
994       issued_at: Izdano
995       list_tokens: "Sledeći novčići su izdani programima na vaše ime:"
996       my_apps: Programi
997       my_tokens: Odobreni programi
998       no_apps: Imate li program koji želite da koristite sa standardom %{oauth}? Morate upisati vaš program pre nego što on može da traži OAuth zahteve.
999       register_new: Upiši program
1000       registered_apps: "Sledeći programi su upisani:"
1001       revoke: Opozovi
1002       title: OAuth detalji
1003     new: 
1004       submit: Otvori nalog
1005       title: Upiši novi program
1006     not_found: 
1007       sorry: Žao nam je, %{type} nije pronađen.
1008     show: 
1009       access_url: "Adresa pristupnog novčića:"
1010       allow_read_gpx: čita privatne GPS tragove.
1011       allow_read_prefs: čita korisničke postavke.
1012       allow_write_api: menja mapu.
1013       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1014       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1015       allow_write_prefs: menja korisničke postavke.
1016       authorize_url: "Adresa ovlašćenja:"
1017       confirm: Jeste li sigurni?
1018       delete: Obriši klijent
1019       edit: Detalji izmene
1020       key: "Ključ potrošača:"
1021       requests: "Zahtevanje sledećih dozvola od korisnika:"
1022       secret: "Tajna potrošača:"
1023       support_notice: Podržavamo HMAC-SHA1, kao i običan tekst u režimu SSL.
1024       title: OAuth detalji za %{app_name}
1025       url: "Adresa zahtevnog novčića:"
1026     update: 
1027       flash: Podaci o klijentu su uspešno ažurirani
1028   printable_name: 
1029     with_version: "%{id}, ver. %{version}"
1030   redaction: 
1031     create: 
1032       flash: Redakcija je napravljena.
1033     destroy: 
1034       error: Došlo je do greške pri uklanjanju redakcije.
1035       flash: Redakcija je uklonjena.
1036       not_empty: Redakcija nije prazna. Poništite redigovanje svih verzija koje pripadaju ovoj redakciji pre nego što je uklonite.
1037     edit: 
1038       description: Opis
1039       heading: Uredi redakciju
1040       submit: Sačuvaj redakciju
1041       title: Uređivanje redakcije
1042     index: 
1043       empty: Nema redakcija.
1044       heading: Spisak redakcija
1045       title: Spisak redakcija
1046     new: 
1047       description: Opis
1048       heading: Unesite podatke za novu redakciju
1049       submit: Napravi redakciju
1050       title: Pravljenje nove redakcije
1051     show: 
1052       confirm: Jeste li sigurni?
1053       description: "Opis:"
1054       destroy: Ukloni ovu redakciju
1055       edit: Uredi ovu redakciju
1056       heading: Prikaz redakcije „%{title}“
1057       title: Prikaz redakcije
1058       user: "Tvorac:"
1059     update: 
1060       flash: Izmene su sačuvane.
1061   site: 
1062     edit: 
1063       anon_edits: (%{link})
1064       anon_edits_link_text: Saznajte zašto je to slučaj.
1065       flash_player_required: Potreban vam je fleš plejer da biste koristili uređivač mapa. Preuzmite ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odavde</a>. Dostupne su i <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">neke druge mogućnosti</a> za uređivanje Openstritmapa.
1066       no_iframe_support: Vaš pregledač ne podržava HTML iframes, a oni su potrebni za ovu mogućnost.
1067       not_public: Niste podesili da vaše izmene budu javne.
1068       not_public_description: Ne možete uređivati mapu sve dok to ne uradite. Možete podesiti da vaše izmene budu javne s %{user_page}.
1069       potlatch2_not_configured: Potlač 2 nije podešen. Pogledajte http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za više informacija
1070       potlatch2_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, kliknite na dugme za čuvanje.
1071       potlatch_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, poništite tekuću putanju ili tačku, ako uređujete naživo, ili kliknite na dugme za čuvanje.
1072       user_page_link: korisničke stranice
1073     index: 
1074       js_1: Koristite pregledač koji ne podržava javaskript ili ste ga onemogućili.
1075       js_2: Openstritmap koristi javaskript za prikazivanje mapa.
1076       permalink: Trajna veza
1077       remote_failed: Uređivanje nije uspelo. Proverite da li je JOSM ili Merkaartor učitan i da je mogućnost daljinskog upravljanja omogućena
1078       shortlink: Kratka veza
1079     key: 
1080       table: 
1081         entry: 
1082           admin: Administrativna granica
1083           allotments: Bašte
1084           apron: 
1085             - Aerodromski peron
1086             - terminal
1087           bridge: Crni okvir – most
1088           bridleway: Konjička staza
1089           brownfield: Građevinsko zemljište
1090           building: Značajna zgrada
1091           byway: Sporedni put
1092           cable: 
1093             - Žičara
1094             - sedišnica
1095           cemetery: Groblje
1096           centre: Sportski centar
1097           commercial: Poslovno područje
1098           common: 
1099             - Poljana
1100             - livada
1101           construction: Putevi u izgradnji
1102           cycleway: Biciklistička staza
1103           destination: Pristup odredištu
1104           farm: Farma
1105           footway: Pešačka staza
1106           forest: Šuma
1107           golf: Golf teren
1108           heathland: Pustoš
1109           industrial: Industrijsko područje
1110           lake: 
1111             - Jezero
1112             - rezervoar
1113           military: Vojno područje
1114           motorway: Auto-put
1115           park: Park
1116           permissive: Pristup uz dozvolu
1117           pitch: Sportsko igralište
1118           primary: Glavni put
1119           private: Privatni posed
1120           rail: Železnička pruga
1121           reserve: Rezervat prirode
1122           resident: Stambeno područje
1123           retail: Maloprodajno područje
1124           runway: 
1125             - Aerodromska pista
1126             - rulne staze
1127           school: 
1128             - Škola
1129             - univerzitet
1130           secondary: Sporedni put
1131           station: Železnička stanica
1132           subway: Podzemna železnica
1133           summit: 
1134             - Uzvišenje
1135             - vrh
1136           tourist: Turistička atrakcija
1137           track: Makadam
1138           tram: 
1139             - Laka železnica
1140             - tramvaj
1141           trunk: Magistralni put
1142           tunnel: Isprekidan okvir – tunel
1143           unclassified: Nekategorisani put
1144           unsurfaced: Neasfaltirani put
1145           wood: Šuma
1146     markdown_help: 
1147       alt: Rezervni tekst
1148       first: Prva stavka
1149       heading: Naslov
1150       headings: Naslovi
1151       image: Slika
1152       link: Veza
1153       ordered: Svrstan spisak
1154       second: Druga stavka
1155       subheading: Podnaslov
1156       text: Tekst
1157       title_html: Raščlanjeno sa <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">markdaunom</a>
1158       unordered: Nesvrstan spisak
1159       url: Adresa
1160     richtext_area: 
1161       edit: Uredi
1162       preview: Pregled
1163     search: 
1164       search: Pretraga
1165       submit_text: Idi
1166       where_am_i: Gde sam?
1167       where_am_i_title: Ustanovite trenutnu lokaciju pomoću pretraživača
1168     sidebar: 
1169       close: Zatvori
1170       search_results: Rezultati pretrage
1171   time: 
1172     formats: 
1173       friendly: "%e %B %Y u %H:%M"
1174   trace: 
1175     create: 
1176       trace_uploaded: GPX datoteka je otpremljena i čeka ubacivanje u bazu. Ovo obično traje oko pola sata, nakon čega ćete dobiti obaveštenje o završetku.
1177       upload_trace: Otpremi GPS trag
1178     delete: 
1179       scheduled_for_deletion: Trag postavljen za brisanje
1180     edit: 
1181       description: "Opis:"
1182       download: preuzmi
1183       edit: uredi
1184       filename: "Naziv datoteke:"
1185       heading: Uređivanje traga %{name}
1186       map: mapa
1187       owner: "Vlasnik:"
1188       points: "Tačaka:"
1189       save_button: Sačuvaj izmene
1190       start_coord: "Početna koordinata:"
1191       tags: "Oznake:"
1192       tags_help: razdvojeno zapetama
1193       title: Uređivanje traga %{name}
1194       uploaded_at: "Otpremljeno:"
1195       visibility: "Vidljivost:"
1196       visibility_help: šta ovo znači?
1197       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1198     list: 
1199       empty_html: Ovde još nema ništa. <a href='%{upload_link}'>Otpremite novi trag</a> ili saznajte više o GPS traganju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>viki stranici</a>.
1200       public_traces: Javni GPS tragovi
1201       public_traces_from: Javni GPS tragovi korisnika %{user}
1202       tagged_with: " označeni sa %{tags}"
1203       your_traces: Vaši GPS tragovi
1204     make_public: 
1205       made_public: Javni trag
1206     offline: 
1207       heading: GPX ostava je van mreže
1208       message: GPX ostava i otpremanje trenutno nisu dostupni.
1209     offline_warning: 
1210       message: Sistem za otpremanje GPX datoteka trenutno nije dostupan
1211     trace: 
1212       ago: pre %{time_in_words_ago}
1213       by: od
1214       count_points: "%{count} tačaka"
1215       edit: uredi
1216       edit_map: Uredi mapu
1217       identifiable: MOŽE SE PREPOZNATI
1218       in: u
1219       map: mapa
1220       more: više
1221       pending: NA_ČEKANJU
1222       private: PRIVATNI
1223       public: JAVNI
1224       trace_details: Pogledajte detalje o tragu
1225       trackable: MOŽE SE PRATITI
1226       view_map: Pogledaj kartu
1227     trace_form: 
1228       description: "Opis:"
1229       help: Pomoć
1230       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=sr-ec
1231       tags: "Oznake:"
1232       tags_help: razdvojeno zapetama
1233       upload_button: Otpremi
1234       upload_gpx: "Otpremi GPX datoteku:"
1235       visibility: "Vidljivost:"
1236       visibility_help: šta ovo znači?
1237       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1238     trace_header: 
1239       see_all_traces: Pogledaj sve tragove
1240       see_your_traces: Pogledaj svoje tragove
1241       traces_waiting: Imate %{count} tragova na čekanju za slanje. Sačekajte da se prvo oni završe pre otpremanja novih tragova, da ne biste blokirali druge korisnike.
1242       upload_trace: Otpremi trag
1243     trace_optionals: 
1244       tags: Oznake
1245     trace_paging_nav: 
1246       newer: Noviji tragovi
1247       older: Stariji tragovi
1248       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1249     view: 
1250       delete_track: Obriši ovaj trag
1251       description: "Opis:"
1252       download: preuzmi
1253       edit: uredi
1254       edit_track: Uredi ovaj trag
1255       filename: "Naziv datoteke:"
1256       heading: Pregled traga %{name}
1257       map: mapa
1258       none: ništa
1259       owner: "Vlasnik:"
1260       pending: NA_ČEKANJU
1261       points: "Tačaka:"
1262       start_coordinates: "Početna koordinata:"
1263       tags: "Oznake:"
1264       title: Pregled traga %{name}
1265       trace_not_found: Trag nije pronađen.
1266       uploaded: "Otpremljeno:"
1267       visibility: "Vidljivost:"
1268     visibility: 
1269       identifiable: Može se prepoznati (prikazano u spisku tragova kao javne, poređane i datirane tačke)
1270       private: Privatni (prikazuje se kao anonimne, neraspoređene tačke)
1271       public: Javni (prikazane u spisku tragova kao anonimne, neraspoređene tačke)
1272       trackable: Može se pratiti (prikazuje se kao anonimne, poređane i datirane tačke)
1273   user: 
1274     account: 
1275       contributor terms: 
1276         agreed: Prihvatili ste nove uslove uređivanja.
1277         agreed_with_pd: Takođe se slažete da vaše izmene budu u javnom vlasništvu.
1278         heading: "Uslovi uređivanja:"
1279         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=sr-ec
1280         link text: šta je ovo?
1281         not yet agreed: Niste prihvatili nove uslove uređivanja.
1282         review link text: Pratite ovu vezu da biste pregledali i prihvatili nove uslove uređivanja.
1283       current email address: "Trenutna e-adresa:"
1284       delete image: Ukloni trenutnu sliku
1285       email never displayed publicly: (nikada se ne prikazuje javno)
1286       flash update success: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani.
1287       flash update success confirm needed: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani. Proverite e-poštu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1288       home location: "Mesto stanovanja:"
1289       image: "Slika:"
1290       image size hint: (kvadratne slike od barem 100×100 piksela rade najbolje)
1291       keep image: Zadrži trenutnu sliku
1292       latitude: "Geografska širina:"
1293       longitude: "Geografska dužina:"
1294       make edits public button: Neka sve moje izmene budu javne
1295       my settings: Postavke
1296       new email address: "Nova e-adresa:"
1297       new image: Dodaj sliku
1298       no home location: Niste uneli mesto stanovanja.
1299       openid: 
1300         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1301         link text: šta je ovo?
1302         openid: "OpenID:"
1303       preferred editor: "Željeni uređivač:"
1304       preferred languages: "Željeni jezici:"
1305       profile description: "Opis profila:"
1306       public editing: 
1307         disabled: Onemogućeno i ne mogu se uređivati podaci. Sve prethodne izmene su anonimne.
1308         disabled link text: zašto ne mogu da uređujem?
1309         enabled: Omogućeno. Nije anonimno i mogu se uređivati podaci.
1310         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1311         enabled link text: šta je ovo?
1312         heading: "Javno uređivanje:"
1313       public editing note: 
1314         heading: Javno uređivanje
1315         text: Trenutno su vaše izmene anonimne i ljudi vam ne mogu slati poruke ili videti vašu lokaciju. Da biste pokazali vaše izmene i dozvolili ljudima da vas kontaktiraju, kliknite na dugme ispod. <b>Od promena API-ja 0.6, samo javni korisnici mogu uređivati mape</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">saznajte zašto</a>).<ul><li>Vaša e-adresa neće biti otkrivena na ovaj način.</li><li>Ova radnja ne može biti opozvana i svi novi korisnici su od sada postavljeni kao javni.</li></ul>
1316       replace image: Zameni trenutnu sliku
1317       return to profile: Nazad na profil
1318       save changes button: Sačuvaj izmene
1319       title: Uredi nalog
1320       update home location on click: Ažurirati mesto stanovanja kada kliknem na mapu?
1321     confirm: 
1322       already active: Ovaj nalog je već potvrđen.
1323       button: Potvrdi
1324       heading: Potvrda korisničkog naloga
1325       press confirm button: Pritisnite dugme za potvrdu da biste aktivirali nalog.
1326       unknown token: Izgleda da taj novčić ne postoji.
1327     confirm_email: 
1328       button: Potvrdi
1329       failure: E-adresa s ovim novčićem je već potvrđena.
1330       heading: Potvrda promene e-adrese
1331       press confirm button: Kliknite na dugme za potvrdu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1332       success: Vaša e-adresa je potvrđena. Hvala vam na upisu!
1333     confirm_resend: 
1334       failure: Korisnik %{name} nije pronađen.
1335       success: Poslali smo novu potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1336     filter: 
1337       not_an_administrator: Treba da budete administrator da biste izvršili ovu radnju.
1338     go_public: 
1339       flash success: Sve vaše izmene su sada javne. Dozvoljeno vam je uređivanje.
1340     list: 
1341       confirm: Potvrdi izabrane korisnike
1342       empty: Nije pronađen nijedan korisnik
1343       heading: Korisnici
1344       hide: Sakrij izabrane korisnike
1345       showing: 
1346         one: Prikaz stranice %{page} (%{first_item} od %{items})
1347         other: Prikaz stranica %{page} (%{first_item}-%{last_item} od %{items})
1348       summary: "%{name} napravljeno od %{ip_address} dana %{date}"
1349       summary_no_ip: "%{name} napravljeno %{date}"
1350       title: Korisnici
1351     login: 
1352       account is suspended: Nažalost, vaš nalog je ukinut zbog sumnjive aktivnosti.<br />Obratite se <a href="%{webmaster}">administratoru</a> ako želite da porazgovarate o problemu.
1353       account not active: Žao nam je, vaš nalog još uvek nije aktiviran. <br />Pratite vezu u poruci za potvrdu e-pošte da biste ga aktivirali ili <a href="%{reconfirm}">zatražite novu poruku</a>.
1354       auth failure: Ne mogu da vas prijavim s unetim podacima.
1355       create account minute: Otvorite nalog. Potrebno je samo nekoliko trenutaka.
1356       email or username: "E-adresa ili korisničko ime:"
1357       heading: Prijava
1358       login_button: Prijavi me
1359       lost password link: Zaboravili ste lozinku?
1360       new to osm: Novi ste na sajtu?
1361       no account: Nemate nalog?
1362       openid: "%{logo} OpenID:"
1363       openid invalid: Izgleda da OpenID nije ispravan
1364       openid missing provider: Ne mogu da se povežem s OpenID dobavljačem
1365       openid_logo_alt: Prijavite se s OpenID-jem
1366       openid_providers: 
1367         aol: 
1368           alt: Prijavite se preko AOL-a
1369           title: Prijava putem AOL-a
1370         google: 
1371           alt: Prijavite se preko Gugla
1372           title: Prijava putem Gugla
1373         myopenid: 
1374           alt: Prijavite se preko myOpenID-ja
1375           title: Prijava putem myOpenID-ja
1376         openid: 
1377           alt: Prijavite se s OpenID-jem
1378           title: Prijava putem OpenID-ja
1379         wordpress: 
1380           alt: Prijavite se preko Vordpresa
1381           title: Prijava putem Vordpresa
1382         yahoo: 
1383           alt: Prijavite se preko Jahua
1384           title: Prijava putem Jahua
1385       password: "Lozinka:"
1386       register now: Otvorite nalog
1387       remember: "Zapamti me:"
1388       title: Prijava
1389       to make changes: Da biste pravili izmene, morate imati nalog.
1390       with openid: "Rezervni način je da koristite OpenID:"
1391       with username: "Već imate nalog? Prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom:"
1392     logout: 
1393       heading: Odjava
1394       logout_button: Odjavi me
1395       title: Odjava
1396     lost_password: 
1397       email address: "E-adresa:"
1398       heading: Zaboravili ste lozinku?
1399       help_text: Unesite e-adresu koju ste uneli pri upisu, a mi ćemo vam poslati vezu pomoću koje možete da poništite lozinku.
1400       new password button: Poništi lozinku
1401       notice email cannot find: E-adresa nije pronađena.
1402       notice email on way: Poruka za poništavanje lozinke je poslata.
1403       title: Povratak lozinke
1404     make_friend: 
1405       already_a_friend: Već ste prijatelj sa %{name}.
1406       button: Dodaj kao prijatelja
1407       failed: Ne mogu da dodam %{name} kao prijatelja.
1408       heading: Dodati korisnika %{user} kao prijatelja?
1409       success: "%{name} je sada vaš prijatelj."
1410     new: 
1411       confirm email address: "Potvrdite e-adresu:"
1412       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1413       contact_webmaster: Kontaktirajte <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">administratora</a> za otvaranje novog naloga. Obradićemo zahtev što je pre moguće.
1414       continue: Nastavi
1415       display name: "Ime prikaza:"
1416       display name description: Javno prikazano korisničko ime. Kasnije ga možete promeniti u postavkama.
1417       email address: "E-adresa:"
1418       license_agreement: Nakon što potvrdite nalog, moraćete da prihvatite <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">uslove uređivanja</a>.
1419       no_auto_account_create: Nažalost, trenutno nismo u mogućnosti da otvorimo novi nalog.
1420       not displayed publicly: Ne prikazuje se javno (pogledajte <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">politiku privatnosti</a>)
1421       openid: "%{logo} OpenID:"
1422       openid association: "<p>Vaš OpenID nije povezan s nalogom na Openstritmapu.</p>\n<ul>\n  <li>Ako još uvek nemate nalog, otvorite ga koristeći obrazac ispod.</li>\n  <li>\n    Ako imate nalog, prijavite se sa svojim korisničkim imenom\n    i lozinkom, pa ga onda povežite s OpenID-jem u postavkama.\n  </li>\n</ul>"
1423       openid no password: S OpenID-jem, lozinka nije potrebna, ali neke dodatne alatke ipak zahtevaju lozinku.
1424       password: "Lozinka:"
1425       terms accepted: Hvala vam što prihvatate nove uslove uređivanja.
1426       terms declined: Žao nam je što ste odlučili da ne prihvatite nove uslove uređivanja. Pogledajte <a href="%{url}">ovu stranicu</a> za više informacija.
1427       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1428       title: Otvaranje naloga
1429       use openid: Rezervni način je da koristite %{logo} OpenID
1430     no_such_user: 
1431       body: Ne postoji korisnik s imenom %{user}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
1432       heading: Korisnik %{user} ne postoji
1433       title: Nema takvog korisnika
1434     popup: 
1435       friend: Prijatelj
1436       nearby mapper: Obližnji kartograf
1437       your location: Vaša lokacija
1438     remove_friend: 
1439       button: Ukloni iz prijatelja
1440       heading: Ukloniti korisnika %{user} iz prijatelja?
1441       not_a_friend: "%{name} nije vaš prijatelj."
1442       success: "%{name} je izbačen iz prijatelja."
1443     reset_password: 
1444       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1445       flash changed: Vaša lozinka je promenjena.
1446       flash token bad: Takav novčić nije pronađen. Proverite adresu.
1447       heading: Poništavanje lozinke za %{user}
1448       password: "Lozinka:"
1449       reset: Poništi lozinku
1450       title: Poništi lozinku
1451     set_home: 
1452       flash success: Mesto stanovanja je uspešno sačuvano
1453     suspended: 
1454       body: "<p>\n  Žao nam je, vaš nalog je privremeno ukinut\n  zbog sumnjive aktivnosti.\n</p>\n<p>\n  Ovu odluku će ubrzo razmotriti administrator. Takođe,\n  možete kontaktirati %{webmaster}a ako želite da se žalite.\n</p>"
1455       heading: Suspendovan nalog
1456       title: Suspendovan nalog
1457       webmaster: administrator
1458     terms: 
1459       agree: Prihvati
1460       consider_pd: Prema gorenavedenom ugovoru, smatram da moji doprinosi pripadaju javnom vlasništvu
1461       consider_pd_why: šta je ovo?
1462       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=sr-ec
1463       decline: Odbaci
1464       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1465       guidance: "Podaci koji će vam pomoći da razumete ove uslove: <a href=\"%{summary}\">kratak opis</a> i neki <a href=\"%{translations}\">neformalni prevodi</a>"
1466       heading: Uslovi uređivanja
1467       legale_names: 
1468         france: Francuska
1469         italy: Italija
1470         rest_of_world: Ostatak sveta
1471       legale_select: "Izaberite zemlju prebivališta:"
1472       read and accept: Pročitajte ugovor ispod i pritisnite dugme za potvrdu da biste prihvatili uslove za postojeće i buduće doprinose.
1473       title: Uslovi uređivanja
1474       you need to accept or decline: Molimo vas da pročitate ugovor pre nego što ga prihvatite.
1475     view: 
1476       activate_user: aktiviraj ovog korisnika
1477       add as friend: dodaj kao prijatelja
1478       ago: (pre %{time_in_words_ago})
1479       block_history: dobijene blokade
1480       blocks by me: moja blokiranja
1481       blocks on me: blokiranja na mene
1482       comments: komentari
1483       confirm: Potvrdi
1484       confirm_user: potvrdi ovog korisnika
1485       create_block: blokiraj ovog korisnika
1486       created from: "Napravljeno iz:"
1487       ct accepted: Prihvaćeno pre %{ago} dana
1488       ct declined: Odbijeno
1489       ct status: "Uslovi za učešće:"
1490       ct undecided: Neodlučeno
1491       deactivate_user: deaktiviraj ovog korisnika
1492       delete_user: obriši ovog korisnika
1493       description: Opis
1494       diary: dnevnik
1495       edits: izmene
1496       email address: "E-adresa:"
1497       friends_changesets: Sve izmene prijatelja
1498       friends_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku prijatelja
1499       hide_user: sakrij ovog korisnika
1500       if set location: Ako postavite svoju lokaciju, zgodna mapa će biti prikazana ispod. Možete je podesiti u %{settings_link}.
1501       km away: udaljeno %{count} km
1502       latest edit: "Poslednja izmena pre %{ago}:"
1503       m away: udaljeno %{count} m
1504       mapper since: "Kartograf od:"
1505       moderator_history: date blokade
1506       my comments: moji komentari
1507       my diary: moj dnevnik
1508       my edits: moje izmene
1509       my settings: moje postavke
1510       my traces: moji tragovi
1511       nearby users: "Ostali obližnji korisnici:"
1512       nearby_changesets: Pregled svih izmena okolnih korisnika
1513       nearby_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku okolnih korisnika
1514       new diary entry: novi unos u dnevniku
1515       no friends: Niste dodali nijednog prijatelja.
1516       no nearby users: Još uvek nema obližnjih korisnika koji mapiraju.
1517       oauth settings: oAuth postavke
1518       remove as friend: ukloni kao prijatelja
1519       role: 
1520         administrator: Ovaj korisnik je administrator
1521         grant: 
1522           administrator: Dodeli ovlašćenja administratora
1523           moderator: Dodeli ovlašćenja urednika
1524         moderator: Ovaj korisnik je urednik
1525         revoke: 
1526           administrator: Opozovi ovlašćenja administratora
1527           moderator: Opozovi ovlašćenja urednika
1528       send message: pošalji poruku
1529       settings_link_text: postavkama
1530       spam score: "Ocena spama:"
1531       status: "Stanje:"
1532       traces: tragovi
1533       unhide_user: otkrij ovog korisnika
1534       user location: Boravište korisnika
1535       your friends: Vaši prijatelji
1536   user_block: 
1537     blocks_by: 
1538       empty: "%{name} još uvek nije blokirao nikoga."
1539       heading: Spisak blokada od %{name}
1540       title: Blokade od %{name}
1541     blocks_on: 
1542       empty: "%{name} još nije bio blokiran/a."
1543       heading: Spisak blokada za %{name}
1544       title: Blokade za %{name}
1545     create: 
1546       flash: Blokiraj korisnika %{name}.
1547       try_contacting: Kontaktirajte korisnika pre blokiranja da biste mu dali dovoljno vremena da odgovori.
1548       try_waiting: Dajte korisniku dovoljno vremena da odgovori pre nego što ga blokirate.
1549     edit: 
1550       back: Pogledaj sve blokade
1551       heading: Uređivanje blokade za %{name}
1552       needs_view: Da li korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena?
1553       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1554       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1555       show: Pogledaj ovu blokadu
1556       submit: Ažuriraj blokadu
1557       title: Uređivanje blokade za %{name}
1558     filter: 
1559       block_expired: Blokada je već istekla i ne može se uređivati.
1560       block_period: Period blokade mora biti jedna od vrednosti iz padajućeg spiska.
1561     helper: 
1562       time_future: Završava se u %{time}.
1563       time_past: Završeno pre %{time}.
1564       until_login: Aktivno sve dok se korisnik ne prijavi.
1565     index: 
1566       empty: Nije napravljena nijedna blokada.
1567       heading: Spisak korisničkih blokada
1568       title: Korisničke blokade
1569     model: 
1570       non_moderator_revoke: Morate biti urednik da biste ukinuli blokadu.
1571       non_moderator_update: Morate biti urednik da biste postavljali ili ažurirali blokadu.
1572     new: 
1573       back: Pogledaj sve blokade
1574       heading: Blokiranje %{name}
1575       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena
1576       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1577       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1578       submit: Napravi blokadu
1579       title: Blokiranje %{name}
1580       tried_contacting: Kontaktirao sam korisnika i pitao ga da prestane.
1581       tried_waiting: Dao sam dovoljno vremena korisniku da odgovori.
1582     not_found: 
1583       back: Nazad na indeks
1584       sorry: Korisnička blokada s IB %{id} nije pronađena.
1585     partial: 
1586       confirm: Jeste li sigurni?
1587       creator_name: Tvorac
1588       display_name: Blokirani korisnik
1589       edit: Uredi
1590       next: Sledeće »
1591       not_revoked: (nije opozvano)
1592       previous: « Prethodno
1593       reason: Razlozi za blokiranje
1594       revoke: Opozovi
1595       revoker_name: Opozvao
1596       show: Prikaži
1597       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1598       status: Stanje
1599     period: 
1600       one: 1 sat
1601       other: "%{count} sata"
1602     revoke: 
1603       confirm: Želite li da opozovete ovu blokadu?
1604       flash: Ova blokada je opozvana.
1605       heading: Opozivanje blokade na %{block_on} od %{block_by}
1606       past: Ova blokada je završena pre %{time} i ne može se sada opozvati.
1607       revoke: Opozovi
1608       time_future: Ova blokada će se završiti za %{time}.
1609       title: Opozivanje blokade na %{block_on}
1610     show: 
1611       back: Pogledaj sve blokade
1612       confirm: Jeste li sigurni?
1613       edit: Uredi
1614       heading: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1615       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena.
1616       reason: "Razlog za blokiranje:"
1617       revoke: Opozovi
1618       revoker: "Opozivalac:"
1619       show: Prikaži
1620       status: Stanje
1621       time_future: Završava se u %{time}
1622       time_past: Završeno pre %{time}
1623       title: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1624     update: 
1625       only_creator_can_edit: Samo urednik koji je napravio ovu blokadu može da je uredi.
1626       success: Blokada je ažurirana.
1627   user_role: 
1628     filter: 
1629       already_has_role: Korisnik već ima ulogu %{role}.
1630       doesnt_have_role: Korisnik nema ulogu %{role}.
1631       not_a_role: „%{role}“ nije ispravna uloga.
1632       not_an_administrator: Samo administratori mogu da upravljaju ulogama korisnika, a vi to niste.
1633     grant: 
1634       are_you_sure: Želite li da dodelite ulogu „%{role}“ korisniku %{name}?
1635       confirm: Potvrdi
1636       fail: Ne mogu da dodelim ulogu „%{role}“ korisniku %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1637       heading: Potvrda dodele uloge
1638       title: Potvrda dodele uloge
1639     revoke: 
1640       are_you_sure: Želite li da oduzmete ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}?
1641       confirm: Potvrdi
1642       fail: Ne mogu da oduzmem ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1643       heading: Potvrda oduzimanja uloge
1644       title: Potvrda oduzimanja uloge