Merge pull request #24 from zerebubuth/routing-merge
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sv.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Område",
5             "description": "Lägg till parker, byggnader, sjöar eller andra områden på kartan.",
6             "tail": "Klicka på kartan för att börja rita ett område, exempelvis en park, sjö eller byggnad."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Linje",
10             "description": "Lägg till vägar, stigar, kanaler och andra linjer på kartan.",
11             "tail": "Klicka på kartan för att rita en väg, stig eller ett vattendrag."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Punkt",
15             "description": "Lägg till restauranger, butiker, postlådor och andra punkter på kartan.",
16             "tail": "Klicka på kartan för att lägga till en punkt."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Bläddra",
20             "description": "Panorera och zooma kartan."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Klicka för att lägga till nya punkter till området. Klicka igen på första punkten för att sluta området."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Klicka för att lägga till fler punkter till linje. Klicka på andra linjer för att förbinda dem och dubbelklicka för att avsluta linjen."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "Lagt till en punkt.",
33                 "vertex": "Lagt till en nod till en linje.",
34                 "relation": "Lade till en relation."
35             }
36         },
37         "start": {
38             "annotation": {
39                 "line": "Påbörjade en linje.",
40                 "area": "Påbörjade ett område."
41             }
42         },
43         "continue": {
44             "key": "A",
45             "title": "Fortsätt",
46             "description": "Fortsätt denna linje.",
47             "not_eligible": "Ingen linje kan fortsätta här.",
48             "multiple": "Flera linjer kan fortsätta härifrån. För att välja en linje, tryck på tangenten Skift och klicka på den för att välja.",
49             "annotation": {
50                 "line": "Fortsatte en linje.",
51                 "area": "Fortsatt ett område."
52             }
53         },
54         "cancel_draw": {
55             "annotation": "Avbröt ritning."
56         },
57         "change_role": {
58             "annotation": "Ändrade rollen för ett objekt i relationen."
59         },
60         "change_tags": {
61             "annotation": "Ändrade tagg."
62         },
63         "circularize": {
64             "title": "Gör till cirkel",
65             "description": {
66                 "line": "Gör denna linje rund.",
67                 "area": "Gör området runt."
68             },
69             "key": "O",
70             "annotation": {
71                 "line": "Gjorde en linje rund.",
72                 "area": "Gjorde ett område runt."
73             },
74             "not_closed": "Denna kan inte göras rund då den inte är en loop.",
75             "too_large": "Denna kan inte göras runt då inte tillräckligt är synligt för tillfället."
76         },
77         "orthogonalize": {
78             "title": "Räta upp",
79             "description": {
80                 "line": "Räta upp hörnen på denna linje.",
81                 "area": "Räta upp hörnen på denna ytan."
82             },
83             "key": "S",
84             "annotation": {
85                 "line": "Gjort hörnen på en linje fyrkantiga.",
86                 "area": "Gjort hörnen på ett område fyrkantiga."
87             },
88             "not_squarish": "Denna kan inte rätas upp då den inte är fyrkantig.",
89             "too_large": "Denna kan inte rätas upp då inte tillräckligt är synligt för tillfället."
90         },
91         "straighten": {
92             "title": "Räta ut",
93             "description": "Räta ut denna linje.",
94             "key": "S",
95             "annotation": "Rätade ut en linje.",
96             "too_bendy": "Den kan inte rätas upp då den är för böjd."
97         },
98         "delete": {
99             "title": "Ta bort",
100             "description": "Ta bort objekt permanent.",
101             "annotation": {
102                 "point": "Tagit bort en punkt.",
103                 "vertex": "Tagit bort en nod från en väg.",
104                 "line": "Tagit bort en linje.",
105                 "area": "Tagit bort ett område.",
106                 "relation": "Tagit bort en relation.",
107                 "multiple": "Tagit bort {n} objekt."
108             },
109             "incomplete_relation": "Detta objekt kan inte raderas, då det inte är komplett hämtad."
110         },
111         "add_member": {
112             "annotation": "Lägg till ett objekt i relationen."
113         },
114         "delete_member": {
115             "annotation": "Ta bort ett objekt i relationen."
116         },
117         "connect": {
118             "annotation": {
119                 "point": "Förbundit en väg till en punkt.",
120                 "vertex": "Förbundit en väg till en annan väg.",
121                 "line": "Förbundit en väg till en linje.",
122                 "area": "Förbundit en väg till ett område."
123             }
124         },
125         "disconnect": {
126             "title": "Bryt av",
127             "description": "Bryt av dessa vägar från varandra.",
128             "key": "D",
129             "annotation": "Bryt av linjen.",
130             "not_connected": "Det finns inte tillräckligt med linjer/områden här att koppla ifrån."
131         },
132         "merge": {
133             "title": "Sammanfoga",
134             "description": "Sammanfoga dessa linjer.",
135             "key": "C",
136             "annotation": "Sammanfogade {n} linjer.",
137             "not_eligible": "Dessa objekt kan inte slås samman.",
138             "not_adjacent": "Dessa linjer kan inte slås ihop då dem inte är ihopsatta.",
139             "restriction": "Dessa linjer kan inte slås samman då minst en av dem tillhör relationen \"{relation}\".",
140             "incomplete_relation": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då åtminstone ett inte hämtats fullständigt."
141         },
142         "move": {
143             "title": "Flytta",
144             "description": "Flytta till annan plats.",
145             "key": "M",
146             "annotation": {
147                 "point": "Flyttade en punkt.",
148                 "vertex": "Flyttade en nod i en väg.",
149                 "line": "Flyttade en linje.",
150                 "area": "Flyttade ett område.",
151                 "multiple": "Flyttade flera objekt."
152             },
153             "incomplete_relation": "Detta objekt kan inte flyttas då det inte är nedladdat i sin helhet.",
154             "too_large": "Denna kan inte flyttas då inte tillräckligt är synligt för tillfället."
155         },
156         "rotate": {
157             "title": "Rotera",
158             "description": "Rotera detta objekt runt dess centerpunkt.",
159             "key": "R",
160             "annotation": {
161                 "line": "Roterade en linje.",
162                 "area": "Roterade ett område."
163             },
164             "too_large": "Denna kan inte roteras då inte tillräckligt är synligt för tillfället."
165         },
166         "reverse": {
167             "title": "Byt riktning",
168             "description": "Byt riktning på linjen.",
169             "key": "V",
170             "annotation": "Bytte riktning på en linje."
171         },
172         "split": {
173             "title": "Dela upp",
174             "description": {
175                 "line": "Dela linjen i två delar vid denna punkt.",
176                 "area": "Dela gränserna för detta område i två delar.",
177                 "multiple": "Dela linjen/området i två, vid denna punkt."
178             },
179             "key": "X",
180             "annotation": {
181                 "line": "Dela en linje.",
182                 "area": "Dela gränsen för ett område.",
183                 "multiple": "Dela gränsen för {n} linjer/områden."
184             },
185             "not_eligible": "Linjer kan inte delas vid deras början eller slut.",
186             "multiple_ways": "Det är för många linjer här för att kunna dela dem."
187         },
188         "restriction": {
189             "help": {
190                 "select": "Klicka för att välja ett vägsegment.",
191                 "toggle": "Klicka för att växla svängrestriktioner.",
192                 "toggle_on": "Klicka för att lägga till en \"{restriction}\"-restriktion.",
193                 "toggle_off": "Klicka för att ta bort \"{restriction}\"-restriktionen."
194             },
195             "annotation": {
196                 "create": "Lagt till en svängrestriktion",
197                 "delete": "Tagit bort en svängrestriktion"
198             }
199         }
200     },
201     "undo": {
202         "tooltip": "Ångra: {action}",
203         "nothing": "Inget att ångra."
204     },
205     "redo": {
206         "tooltip": "Gör om: {action}",
207         "nothing": "Inget att upprepa."
208     },
209     "tooltip_keyhint": "Genväg:",
210     "browser_notice": "Denna redigerare funkar i Firefox, Chrome, Safari, Opera och Internet Explorer 9 eller högre. Uppgradera din webbläsare eller använd Potlatch 2 för att redigera kartan.",
211     "translate": {
212         "translate": "Översätt",
213         "localized_translation_label": "Flerspråkigt namn",
214         "localized_translation_language": "Välj språk",
215         "localized_translation_name": "Namn"
216     },
217     "zoom_in_edit": "Zomma in för att redigera",
218     "logout": "logga ut",
219     "loading_auth": "Ansluter till OpenStreetMap...",
220     "report_a_bug": "rapportera ett fel",
221     "status": {
222         "error": "Kan inte ansluta till API:et.",
223         "offline": "API:et är inte tillgängligt. Vänligen försök redigera senare.",
224         "readonly": "API:et är skrivskyddat. Du måste vänta innan du kan spara dina ändringar."
225     },
226     "commit": {
227         "title": "Spara ändringar",
228         "description_placeholder": "Kort beskrivning av dina ändringar",
229         "message_label": "Skicka meddelande",
230         "upload_explanation": "De redigeringar du bidrar med kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
231         "upload_explanation_with_user": "De redigeringar du bidrar med som {user} kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
232         "save": "Spara",
233         "cancel": "Avbryt",
234         "warnings": "Varningar",
235         "modified": "Ändrat",
236         "deleted": "Borttaget",
237         "created": "Skapat"
238     },
239     "contributors": {
240         "list": "Ändrad av {users}",
241         "truncated_list": "Ändrad av {users} och {count} andra"
242     },
243     "geocoder": {
244         "search": "Sök hela världen...",
245         "no_results_visible": "Inget hittades i visad kartyta",
246         "no_results_worldwide": "Inget hittades"
247     },
248     "geolocate": {
249         "title": "Visa var jag är"
250     },
251     "inspector": {
252         "no_documentation_combination": "Det finns ingen dokumentation för denna tagg-kombination",
253         "no_documentation_key": "Det finns ingen dokumentation för denna nyckel.",
254         "show_more": "Visa mer",
255         "view_on_osm": "Visa på openstreetmap.org",
256         "all_tags": "Alla taggar",
257         "all_members": "Alla medlemmar",
258         "all_relations": "Alla relationer",
259         "new_relation": "Ny relation...",
260         "role": "Roll",
261         "choose": "Välj typ av objekt",
262         "results": "{n} sökresult för {search}",
263         "reference": "Visa på OpenStreetmaps wiki",
264         "back_tooltip": "Ändra objekt",
265         "remove": "Ta bort",
266         "search": "Sök",
267         "multiselect": "Välj objekt",
268         "unknown": "Okänd",
269         "incomplete": "<inte hämtad>",
270         "feature_list": "Sök efter egenskaper",
271         "edit": "Ändra objekt",
272         "none": "Ingen",
273         "node": "Nod",
274         "way": "Väg",
275         "relation": "Relation",
276         "location": "Plats"
277     },
278     "background": {
279         "title": "Bakgrund",
280         "description": "Bakgrundsinställningar",
281         "percent_brightness": "{opacity}% ljusstyrka",
282         "none": "Ingen",
283         "custom": "Anpassa",
284         "custom_button": "Ändra anpassad bakgrund",
285         "custom_prompt": "Ange en URL-mall för plattor. Giltiga symboler är  {z}, {x}, {y} för Z/X/Y-schema och {u} för quadtile-schema.",
286         "fix_misalignment": "Justera bildplacering",
287         "reset": "ta bort"
288     },
289     "restore": {
290         "heading": "Du har icke-sparade ändringar.",
291         "description": "Du har ändringar från förra sessionen som inte har sparats. Vill du hämta dessa ändringar?",
292         "restore": "Återställ",
293         "reset": "Ta bort"
294     },
295     "save": {
296         "title": "Spara",
297         "help": "Spara ändringar till OpenStreetMap så att andra användare kan se dem.",
298         "no_changes": "Inga ändringar att spara.",
299         "error": "Något gick fel vid sparandet",
300         "uploading": "Dina ändringar sparas nu till OpenStreetMap.",
301         "unsaved_changes": "Du har icke-sparade ändringar."
302     },
303     "success": {
304         "edited_osm": "Redigerat OSM!",
305         "just_edited": "Du har nu redigerat OpenStreetMap!",
306         "view_on_osm": "Visa på OSM",
307         "facebook": "Dela på Facebook",
308         "twitter": "Dela på Twitter",
309         "google": "Dela på Google+",
310         "help_html": "Dina ändringar bör synas på \"Standard\"-lagret innom några minuter. Andra lager, och vissa egenskaper kan ta längre tid. \n(<a href='https://help.openstreetmap.org/questions/4705/why-havent-my-changes-appeared-on-the-map' target='_blank'>detaljer</a>).\n"
311     },
312     "confirm": {
313         "okay": "Ok"
314     },
315     "splash": {
316         "welcome": "Välkommen till iD OpenStreetMap-redigeraren",
317         "text": "iD är ett användarvänligt och kraftfullt verktyg för att bidra till världens bästa fria karta. Detta är version {version}. För mer information besök {website} eller rapportera fel på {github}.",
318         "walkthrough": "Starta genomgången",
319         "start": "Ändra nu"
320     },
321     "source_switch": {
322         "live": "live",
323         "lose_changes": "Du har icke-sparade ändringar som kommer gå förlorade vid byte av kartserver. Är du säker att du vill byta server?",
324         "dev": "dev"
325     },
326     "tag_reference": {
327         "description": "Beskrivning",
328         "on_wiki": "{tag} på wiki.osm.org",
329         "used_with": "används med {type}"
330     },
331     "validations": {
332         "untagged_point": "Otaggad punkt",
333         "untagged_line": "Otaggad linje",
334         "untagged_area": "Otaggat område",
335         "many_deletions": "Du håller på att ta bort {n} objekt. Är du helt säker? Detta tar bort dem för alla som använder openstreetmap.org.",
336         "tag_suggests_area": "Taggen {tag} indikerar att detta borde vara ett område istället för en linje",
337         "untagged_point_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad denna punkt är.",
338         "untagged_line_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad denna linje är.",
339         "untagged_area_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad denna yta är.",
340         "deprecated_tags": "Borttagna taggar: {tags}"
341     },
342     "zoom": {
343         "in": "Zooma in",
344         "out": "Zooma ut"
345     },
346     "cannot_zoom": "Går ej att zooma ut ytterligare med nuvarande sätt.",
347     "gpx": {
348         "local_layer": "Lokal gpx-fil",
349         "drag_drop": "Dra och släpp en .gpx-fil på sidan, eller klicka på knappen till höger för att bläddra",
350         "zoom": "Zooma till GPX-spår",
351         "browse": "Bläddra efter en .gpx-fil"
352     },
353     "mapillary": {
354         "tooltip": "Gatubilder från Mapillary",
355         "title": "Bildöversikt (Mapillary)",
356         "view_on_mapillary": "Visa denna bild på Mapillary"
357     },
358     "help": {
359         "title": "Hjälp",
360         "help": "# Hjälp\n\nDetta är en redigerare för [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), den\nfri och redigerbara världskartan. Du kan använda den för att lägga till och uppdatera\ndata i ditt närområde, allt för att ytterligare förbättra en världskarta för alla baserad på öppen källkod och data.\n\nÄndringar du gör i den här kartan kommer att visas för alla som använder\nOpenStreetMap. För att göra en ändring behöver du ett\n[gratis OpenStreetMap-konto](https://www.openstreetmap.org/user/new).\n\n[iD editor](http://ideditor.com/) är ett samarbetsprojekt med [källkodkod \ntillgänglig på GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
361         "editing_saving": "# Redigera & spara\n\nDenna redigerare är designad att främst fungera online, och du använder den via en webbsida just nu.\n\n### Välj objekt\n\nFör att välja ett kartobjekt, t.ex. en väg eller en punkt, klicka på den på kartan. Detta kommer att markera det valda objektet, öppna en panel med detaljer om det, och visa en meny med saker du kan göra med det.\n\nFör att välja flera objekt, håll ner Skift-tangenten. Klicka sedan på objekten du vill välja eller dra på kartan för att rita en rektangel. Detta kommer att rita en ruta och markera punkterna inuti den.\n\n### Spara redigeringar\n\nNär du gör ändringar som att ändra på en väg, byggnad eller plats är detta sparat lokalt fram tills att du spara det på servern. Oroa dig inte om du gör ett misstag, du kan alltid ångra en ändring genom att klicka på Ånga-knappen och göra om din förändring genom att klicka på Gör om-knappen.\n\nKlicka på Spara för att slutföra en grupp att förändringar, t.ex. om du fullfört ett område i en stad och vill börja ändra i ett annat område. Du får möjlighet att granska vad du gjort och redigeraren ger dig hjälpsamma förslag och varningar om någon ändring inte verka korrekt.\n\nOm allt ser bra ut kan du ange en kort kommentar som förklarar vad du gjort och sedan klicka på Spara igen för att skicka iväg ändringarna till [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/) där de blir synliga för alla andra användare och tillgängliga för andra att bygga sina förbättringar på.\n\nOm du inte kan slutföra din ändring på en gång kan du lämna redigeringsfönstret öppet och komma tillbaka (i samma webbläsare på samma dator) och redigeringsprogrammet kommer att ge dig möjlighet att återställa ditt arbete.\n",
362         "roads": "# Vägar\n\nDu kan skapa, fixa och ta bort vägar med denna redigerare. Vägar kan vara alla typer av: stigar, bilvägar, spår, cykelvägar m.m - alla välanvända segment ska mappas.\n\n### Markering\n\nKlicka på en väg för att välja den. En markering blir då synlig tillsammans med en liten verktygsmeny på kartan och ett sidofällt visar mer information om vägen.\n\n### Modifiering\n\nOfta ser du vägar som inte är justerade till bakgrundsbilden eller till ett GPS-spår. Du kan justera dessa vägar så att de är på korrekt plats.\n\nKlicka först på vägen du vill ändra. Detta kommer att markera den och visa kontrollpunkt längst den som du kan dra i för att justera den. Om du vill lägga till en ny kontrollpunkt för högre detaljrikedom, dubbelklicka på en del av vägen utan en punkt så kommer en kontrollpunkt läggas till.\n\nOm vägen är ansluten till en annan väg, men är inte det på kartan, kan du dra en av dess kontrollpunkt till den andra vägen för att koppla dem tillsammans. Att vägarna är kopplade till varandra är viktigt för kartan och avgörande för att kunna ge korrekta körinstruktioner.\n\nDu kan också klicka på verktyget 'Flytta' eller trycka på tangenten 'M' på tangentbordet för att flytta en hel väg på en gång, och sedan klicka igen för att spara flytten.\n\n### Borttagning\n\nOm hela vägen är helt fel - du kan se att den inte existerar på satellitbilderna och har helst bekräftat i verkligheten att den inte finns - kan du ta bort den, vilket tar bort den från kartan. Var försiktigt när du ta bort objekt - precis som vi all redigering kan alla se resultatet och satellitbilderna är oftast gamla, så vägen kan helt enkelt vara nybyggd.\n\nDu kan ta bort en väg genom att klicka på den för att markera den och sedan klicka på ikonen soptunna eller klicka på knappen 'Delete' på tangentbordet.\n\n### Skapa\n\nHittat någonstans att det borde finnas en väg där de inte finns en? Klicka på ikonen 'Linje'  högst upp till vänster i redigeringsfönstret eller klicka på knappen '2' på tangentbordet för att börja rita en linje.\n\nKlicka på början av vägen på kartan för att påbörja ritningen. Om vägen viker av från en existerande väg, starta genom att klicka där de ansluter till varandra. \n\nKlicka sedan på punkter längst vägen så att den följer vägens sträckning enligt satellitbilder eller GPS-spår. Om vägen du ritar korsar en annan väg, anslut dem tillsammans genom att klicka där de korsar. När du är klar med att rita in vägen, dubbelklicka eller tryck 'Enter' på tangentbordet.\n",
363         "gps": "# GPS \n\nGPS-data är den mest pålitliga källan för uppgifter till OpenStreetMap. Denna redigerare \nstödjer lokala spår – ”.GPX”-filer på din lokala dator. Du kan skapa \ndenna typ av GPS-spår med ett flertal smartphone-appar samt med\npersonlig GPS-hårdvara. \n\nFör information om hur man skapar en GPS-spårning, läs \n[Kartläggning med en GPS](http://learnosm.org/en/beginner/using-gps/). \n\nFör att använda ett GPX-spår för kartläggning, dra och släpp GPX-filen på \nkartredigeraren. Om den känns igen kommer den att läggas till på kartan som en klargrön \nlinje. Klicka på menyn \"Bakgrundsinställningar\" på höger sida för att aktivera, \navaktivera eller zooma till detta nya GPX-drivna lager. \n\nGPX spår överförs inte direkt till OpenStreetMap - det bästa sättet att \nanvända dem är att rita på kartan, använda den som en guide för de nya objekt som \ndu lägger till, och också [ladda upp dem till OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create) \nför att användas av andra.\n",
364         "imagery": "# Flygbilder\n\nFlygbilder är en viktig källa vid kartläggning. En kombination av bilder från flygplan, satelliter och andra fria källor finns tillgängliga i redigeraren i menyn 'Bakgrundsinställningar' till höger.\n\nNormalt visas ett satellitlager från  [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/) i redigeraren, men när du förflytta dig runt och zooma till nya geografiska områden kommer nya källor bli tillgängliga. Vissa länder, som t.ex. USA, Frankrike och Danmark har bilder av väldigt hög kvalité tillgängliga för vissa områden. \n\nFlygbilderna är ibland förskjutna till kartan på grund av misstag från leverantören av flygbilder. Om du ser att många vägar är förskjutna i förhållande till flygfotot, flytta dem inte direkt för att matcha bakgrunden. Istället kan du justera flygfotot så att det matchar med existerande data genom att klicka 'Justera bildplacering' längst ner i menyn för Bakgrundsinställningar.\n",
365         "addresses": "# Adresser\n\nAdresser är bland den mest användbara informationen på kartan.\n\nÄven om adresser normalt oftast är relaterade till segment av gatan är de i OpenStreetMap hanterade som attribut på byggnader och platser längst gatan.\n\nDu kan lägga till adressinformation både på platser kartlagda som byggnadskonturer och på platser kartlagda som enskilda punkter. \nDen bästa källan för adressinformation är från egen kunskap eller genom att besöka platsen - precis som för allt annat, att kopiera från kommersiella källor som Google Maps är strikt förbjudet.\n",
366         "inspector": "# Använda kontrollfunktionen\n\nUpplysningen är området området till vänster på sidan som låter dig ändra detaljerna för valt objekt.\n\n### Välj objekttyp\n\nEfter att du lagt till en punkt, linje eller område kan du välja vad för typ av objekt det är, t.ex. om det är en huvudväg eller bostadsgata, shoppingcenter eller café. \nDetaljverktyget visar knappar för vanliga objekttyper, och du kan söka efter andra typer i sökfönstret. \n\nKlicka på 'i' i högra nedre hörnet för en objekttyp för att lära dig mer om det. Klicka på en knapp för att välja typ.\n\n### Andra formulär och ändra taggar\n\nEfter att du valt en objekttyp, eller om du väljer ett objekt som redan har en typ associerad, kommer kontrollfunktionen visa fällt med detaljer om objekttypen som namn och adress. \n\nUnder fälten kan du klicka på ikoner för att lägga till andra detaljer, som t.ex.  [Wikipedia]-information (http://www.wikipedia.se/), handikappanpassning m.m.\n\nLängst ner i kontrollfunktionen, klicka på 'Fler taggar' för att lägga till ytterligare godtyckliga taggar till objektet.  [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) är en bra resurs för att lära dig mer om populära tagg-kombinationer.\n\nÄndringar du gör i kontrollfunktionen dyker automatiskt upp på kartan. Du kan ångra dem när du vill genom att klicka på 'Ånga'-knappen.\n",
367         "buildings": "# Byggnader\n\nOpenStreetMap är världens största databas över byggnader. Du kan skapa\noch förbättra denna databas.\n\n### Markering\n\nDu kan markera en byggnad genom att klicka på dess kant. Detta kommer att markera \nbyggnaden och öppna en litet verktygsmeny och ett sidofält som visar mer information\nom byggnaden.\n\n### Modifiering\n\nIbland är byggnader felaktigt placerade eller har felaktiga taggar.\n\nFör att flytta en hel byggnad, markera den och klicka sedan på \"Flytta\"-verktyget. flytta\nmus för att flytta byggnaden, och klicka när den är korrekt placerad.\n\nFör att fixa den specifika formen av en byggnad, klicka och dra noderna som bildar\nramen till bättre platser.\n\n### Skapa\n\nEn av de viktigaste frågorna att tänka på vid tilläggning av byggnader till kartan är att\nOpenStreetMap registrerar byggnader både som form och punkt. Tumregeln\när att _kartlägga en byggnad som en form när möjligt_ och kartlägg företag, bostäder,\nfacilitet, och andra saker finns i byggandena som punkter placerade\ninuti byggnadernas ram.\n\nBörja rita en byggnad som en ram genom att klicka på knappen \"område\" högst upp till vänster\ngränssnittet, och avsluta det antingen genom att trycka på \"Retur\" på tangentbordet\neller genom att klicka på den första ritade noden för att stänga formen.\n\n### Radering\n\nOm en byggnad är helt fel – du kan se att den inte finns med i någon satellitbild\noch helst har bekräftat lokalt att det inte finns – kan du ta bort\nden, vilket tar bort det från kartan. Var försiktig när du tar bort objekt –\nlikt alla ändringar kommer resultatet ses av alla och satellitbilder\när ofta föråldrad, så byggnaden kan helt enkelt vara nybyggd.\n\nDu kan ta bort en byggnad genom att klicka på den för att markera den och sedan klicka på\nikonen papperskorg eller trycka på \"Delete\"-tangenten.\n",
368         "relations": "# Relationer\n\nEn relation är en speciell typ av egenskap i OpenStreetMap som gruppera ihop objekt. Två vanliga relationstyper är t.ex. *ruttrelation* som gruppera ihop sektioner av vägar som tillhör en specifik riksväg eller motorväg, och *multipolygoner* som gruppera ihop linjer som definiera en komplex yta (som t.ex. har flera delar eller hål i sig)\n\nObjekten i en relation kallas \n*medlemmar*. I sidopanelen kan du se vilka relationer ett objekt är medlem i, och klicka på en relation där för att välja den. När relationen är vald kan du se alla medlemmar listade i sidopanelen och markerade på kartan.\n\nFör det mesta kommer iD ta hand om relationerna automatiskt när du redigerar. Det viktigaste du måste veta om är att om du tar bort en sektion av en väg för att rita om den mer exakt, måste du se till att den nya sektionen är medlem i samma relation som originalet. \n\n## Redigera relationer\n\nOm du vill redigera relationer är här grunderna.\n\nFör att lägga till ett objekt till en relation, markera objektet och klicka på \"+\"-knappen i sektionen \"Alla relationer\" i sidopanelen, och välj sedan eller skriv namnet på relationen.\n\nFör att skapa en ny relation, markera första objektet som ska vara medlem i relationen, Klicka på \"+\"-knappen i sektionen \"Alla relationer\" och välj \"Ny relation...\"\n\nFör att ta bort ett objekt från en relation, markera objektet och klicka på soptunnan bredvid relationen du vill ta bort den från.\n\nDu kan skapa multipolygoner med hål i sig med verktyget \"sammanfoga\". Rita två ytor (inre och yttre), håll ner shift-knappen och klicka på var och en av dem för att markera dem båda, klicka sedan på knappen \"Sammanfoga\" (+).\n"
369     },
370     "intro": {
371         "navigation": {
372             "title": "Navigation",
373             "drag": "Huvudkartområdet visar OpenStreetMap-data ovanpå en bakgrund. Du kan navigera genom att dra och rulla, precis som i vanliga nätkartor. **Dra kartan!**",
374             "select": "Kartobjekt representeras på tre olika sätt: med punkter, linjer eller områden. Alla objekt kan markeras genom att klicka på dem.**Klicka på punkten för att markera den.**",
375             "header": "Titeln visar oss typ av objekt.",
376             "pane": "När ett objekt är markerat visas objektredigeraren till höger. I dess huvud syns vilken typ av objekt du redigerar och nedanför syns dess olika taggar, såsom namn och adress. **Stäng objektredigeraren med knappen uppe till höger.**"
377         },
378         "points": {
379             "title": "Punkter",
380             "add": "Punkter kan användas för att representera saker som affärer, restauranger och monument. De markerar en viss plats och beskriver vad som finns där. **Klicka på Punkt-knappen för att skapa en ny punkt.**",
381             "place": "Punkten kan placeras genom att klicka på kartan. **Placera punkten ovanpå byggnaden.**",
382             "search": "Det finns många olika typer av objekt som kan representeras av en punkt. Punkten du just lade till är ett café. **Sök efter '{name}'**",
383             "choose": "**Välj Café från listan.**",
384             "describe": "Punkten är nu taggad som cafe. Via objektredigeraren kan vi lägga till mer information om punkten. **Lägg till ett namn**",
385             "close": "Objektredigeraren kan stängas med knappen upp i högra hörnet. **Stäng taggredigeraren nu**",
386             "reselect": "Ofta existerar redan punkter, men innehåller misstag eller är ofullständiga. Vi kan ändra redan existerande punkter. **Välj punkten du just skapade.**",
387             "fixname": "**Ändra namnet och stäng objektredigeraren.**",
388             "reselect_delete": "Alla objekt på kartan kan raderas. **Klicka på punkten du skapade.**",
389             "delete": "Menyn runt punkten innehåller operationer som kan utföras på den, inklusive ta bort. **Ta bort punkten.**"
390         },
391         "areas": {
392             "title": "Områden",
393             "add": "Områden används för att visa gränserna för objekt så som sjöar, byggnader och bostadsområden. De kan också användas för mer detaljerad kartläggning av många objekt du normalt kartlägger med punkter. **Klicka på knappen Område för att lägga till ett nytt område.**",
394             "corner": "Områden ritas genom att placera punkter som representerar gränsen på området. **Placera startpunkten på ett av lekplatsens hörn.**",
395             "place": "Rita området genom att placera ut fler punkter. Avsluta genom att klicka på startpunken igen. **Rita området för lekplatsen.**",
396             "search": "**Sök efter '{name}'.**",
397             "choose": "**Välj Lekplats från listan.**",
398             "describe": "**Lägg till ett namn och stäng sedan objektredigeraren**"
399         },
400         "lines": {
401             "title": "Linjer",
402             "add": "Linjer används för att representera objekt så som vägar, järnvägar och floder. **Klicka på knappen Linje för att lägga till en ny linje.***",
403             "start": "**Påbörja linjen genom att klicka på slutet av vägen.**",
404             "intersect": "Klicka för att lägga till fler punkter på linjen (vägen). Du kan flytta kartan under tiden du ritar. Vägar och många andra typer av linjer är en del av ett större nät med linjer. Det är därför viktigt att linjer blir korrekt anslutna till varandra för att exempelvis körinstruktioner ska fungera.**Klicka på Flower Street för att skapa en anslutning mellan de två linjerna (vägarna).**",
405             "finish": "Linjer avslutas genom att klicka på slutpunkten en gång till.**Avsluta linjen.**",
406             "road": "**Välj Väg från listan**",
407             "residential": "Det finns olika typer av vägar. Den vanligaste är \"Residential\". **Välj vägtypen \"Residential\"**",
408             "describe": "**Ge vägen ett namn och stäng objektredigeraren.**",
409             "restart": "Vägen behöver ha en korsning med Flower Street.",
410             "wrong_preset": "Du valde inte typen bostadsgata. **Klicka här för att välja igen**"
411         },
412         "startediting": {
413             "title": "Börja redigera",
414             "help": "Ytterligare dokumentation samt denna genomgång finns tillgängliga här.",
415             "save": "Glöm inte att regelbundet spara dina ändringar!",
416             "start": "Börja kartera!"
417         }
418     },
419     "presets": {
420         "categories": {
421             "category-building": {
422                 "name": "Byggnad"
423             },
424             "category-golf": {
425                 "name": "Golf"
426             },
427             "category-landuse": {
428                 "name": "Landanvänding"
429             },
430             "category-path": {
431                 "name": "Stig"
432             },
433             "category-rail": {
434                 "name": "Spår"
435             },
436             "category-restriction": {
437                 "name": "Restriktioner"
438             },
439             "category-road": {
440                 "name": "Väg"
441             },
442             "category-route": {
443                 "name": "Rutt"
444             },
445             "category-water-area": {
446                 "name": "Vatten"
447             },
448             "category-water-line": {
449                 "name": "Vatten"
450             }
451         },
452         "fields": {
453             "access": {
454                 "label": "Tillgång",
455                 "placeholder": "Okänt",
456                 "types": {
457                     "access": "Generell",
458                     "foot": "Fotgängare",
459                     "motor_vehicle": "Motorfordon",
460                     "bicycle": "Cyklar",
461                     "horse": "Hästar"
462                 },
463                 "options": {
464                     "yes": {
465                         "title": "Tillåtna",
466                         "description": "Tillträde är tillåtet enligt lag"
467                     },
468                     "no": {
469                         "title": "Förbjudet",
470                         "description": "Tillträde ej tillåten för allmänheten"
471                     },
472                     "permissive": {
473                         "title": "Påbjuden",
474                         "description": "Tillträde tillåten fram till dess ägare återkallar tillståndet"
475                     },
476                     "private": {
477                         "title": "Privat",
478                         "description": "Tillträde tillåten endast med tillstånd av ägaren på individuell basis"
479                     },
480                     "designated": {
481                         "title": "Föredragen",
482                         "description": "Åtkomst tillåten enligt skyltar eller specifika lokala lagar"
483                     },
484                     "destination": {
485                         "title": "Destination",
486                         "description": "Åtkomst tillåten endast för att nå en destination"
487                     }
488                 }
489             },
490             "access_simple": {
491                 "label": "Tillgång",
492                 "placeholder": "ja"
493             },
494             "access_toilets": {
495                 "label": "Tillgång"
496             },
497             "address": {
498                 "label": "Adress",
499                 "placeholders": {
500                     "housename": "Husnamn",
501                     "housenumber": "123",
502                     "street": "Gata",
503                     "city": "Stad",
504                     "postcode": "Postnummer",
505                     "place": "Plats",
506                     "hamlet": "Småort",
507                     "suburb": "Stadsdel",
508                     "subdistrict": "Deldistrikt",
509                     "district": "Distrikt",
510                     "province": "Provins",
511                     "state": "Stat",
512                     "country": "Land"
513                 }
514             },
515             "admin_level": {
516                 "label": "Administrativ nivå"
517             },
518             "aerialway": {
519                 "label": "Typ"
520             },
521             "aerialway/access": {
522                 "label": "Tillgång",
523                 "options": {
524                     "entry": "Ingång",
525                     "exit": "Utgång",
526                     "both": "Båda"
527                 }
528             },
529             "aerialway/bubble": {
530                 "label": "Skidkabin"
531             },
532             "aerialway/capacity": {
533                 "label": "Kapacitet (per timme)",
534                 "placeholder": "500, 2500, 5000..."
535             },
536             "aerialway/duration": {
537                 "label": "Varaktighet (min)",
538                 "placeholder": "1, 2, 3..."
539             },
540             "aerialway/heating": {
541                 "label": "Uppvärmd"
542             },
543             "aerialway/occupancy": {
544                 "label": "Antal personer",
545                 "placeholder": "2, 4, 8..."
546             },
547             "aerialway/summer/access": {
548                 "label": "Tillgång (sommar)",
549                 "options": {
550                     "entry": "Ingång",
551                     "exit": "Utgång",
552                     "both": "Båda"
553                 }
554             },
555             "aeroway": {
556                 "label": "Typ"
557             },
558             "amenity": {
559                 "label": "Typ"
560             },
561             "artist": {
562                 "label": "Konstnär"
563             },
564             "artwork_type": {
565                 "label": "Typ"
566             },
567             "atm": {
568                 "label": "Uttagsautomat"
569             },
570             "backrest": {
571                 "label": "Ryggstöd"
572             },
573             "barrier": {
574                 "label": "Typ"
575             },
576             "bicycle_parking": {
577                 "label": "Typ"
578             },
579             "boundary": {
580                 "label": "Typ"
581             },
582             "building": {
583                 "label": "Byggnad"
584             },
585             "building_area": {
586                 "label": "Byggnad"
587             },
588             "capacity": {
589                 "label": "Kapacitet",
590                 "placeholder": "50, 100, 200..."
591             },
592             "cardinal_direction": {
593                 "label": "Riktning",
594                 "options": {
595                     "N": "Norr",
596                     "E": "Öster",
597                     "S": "Söder",
598                     "W": "Väster",
599                     "NE": "Nordost",
600                     "SE": "Sydost",
601                     "SW": "Sydväst",
602                     "NW": "Nordväst",
603                     "NNE": "Nordnordost",
604                     "ENE": "Ostnordost",
605                     "ESE": "Ostsydost",
606                     "SSE": "Sydsydost",
607                     "SSW": "Sydsydväst",
608                     "WSW": "Västsydväst",
609                     "WNW": "Västnordväst",
610                     "NNW": "Nordnordväst"
611                 }
612             },
613             "clock_direction": {
614                 "label": "Riktning",
615                 "options": {
616                     "clockwise": "Medsols",
617                     "anticlockwise": "Motsols"
618                 }
619             },
620             "collection_times": {
621                 "label": "Hämtningstider"
622             },
623             "construction": {
624                 "label": "Typ"
625             },
626             "country": {
627                 "label": "Land"
628             },
629             "covered": {
630                 "label": "Övertäckt"
631             },
632             "craft": {
633                 "label": "Typ"
634             },
635             "crop": {
636                 "label": "Gröda"
637             },
638             "crossing": {
639                 "label": "Typ"
640             },
641             "cuisine": {
642                 "label": "Typ av mat"
643             },
644             "denomination": {
645                 "label": "Samfund"
646             },
647             "denotation": {
648                 "label": "Betydelse"
649             },
650             "description": {
651                 "label": "Beskrivning"
652             },
653             "electrified": {
654                 "label": "Elförsörjning",
655                 "placeholder": "Kontaktledning, elektrifierad räls...",
656                 "options": {
657                     "contact_line": "Kontaktledning",
658                     "rail": "Elektrifierad räls",
659                     "yes": "Ja (ospecificerad)",
660                     "no": "Nej"
661                 }
662             },
663             "elevation": {
664                 "label": "Höjd"
665             },
666             "emergency": {
667                 "label": "Akut"
668             },
669             "entrance": {
670                 "label": "Typ"
671             },
672             "except": {
673                 "label": "Undantag"
674             },
675             "fax": {
676                 "label": "Fax",
677                 "placeholder": "+46 31 123 4567"
678             },
679             "fee": {
680                 "label": "Avgift"
681             },
682             "fire_hydrant/type": {
683                 "label": "Typ",
684                 "options": {
685                     "pillar": "Stolpe/Ovan jord",
686                     "underground": "Underjordisk",
687                     "wall": "Vägg",
688                     "pond": "Damm"
689                 }
690             },
691             "fixme": {
692                 "label": "Ordna mig"
693             },
694             "fuel": {
695                 "label": "Bränsle"
696             },
697             "fuel/biodiesel": {
698                 "label": "Säljer Biodiesel"
699             },
700             "fuel/diesel": {
701                 "label": "Säljer Diesel"
702             },
703             "fuel/e10": {
704                 "label": "Säljer E10"
705             },
706             "fuel/e85": {
707                 "label": "Säljer E85"
708             },
709             "fuel/lpg": {
710                 "label": "Säljer Gasol"
711             },
712             "fuel/octane_100": {
713                 "label": "Säljer E100"
714             },
715             "fuel/octane_91": {
716                 "label": "Säljer E91"
717             },
718             "fuel/octane_95": {
719                 "label": "Säljer E95"
720             },
721             "fuel/octane_98": {
722                 "label": "Säljer E98"
723             },
724             "gauge": {
725                 "label": "Spårvidd"
726             },
727             "generator/method": {
728                 "label": "Metod"
729             },
730             "generator/source": {
731                 "label": "Källa"
732             },
733             "generator/type": {
734                 "label": "Typ"
735             },
736             "golf_hole": {
737                 "label": "Referens",
738                 "placeholder": "Hålnummer (1-18)"
739             },
740             "handicap": {
741                 "label": "Handikapp",
742                 "placeholder": "1-18"
743             },
744             "highway": {
745                 "label": "Typ"
746             },
747             "historic": {
748                 "label": "Typ"
749             },
750             "hoops": {
751                 "label": "Basketkorgar",
752                 "placeholder": "1, 2, 4..."
753             },
754             "iata": {
755                 "label": "IATA"
756             },
757             "icao": {
758                 "label": "ICAO"
759             },
760             "incline": {
761                 "label": "Lutning"
762             },
763             "information": {
764                 "label": "Typ"
765             },
766             "internet_access": {
767                 "label": "Internetaccess",
768                 "options": {
769                     "yes": "Ja",
770                     "no": "Nej",
771                     "wlan": "Wifi",
772                     "wired": "Trådbunden",
773                     "terminal": "Terminal"
774                 }
775             },
776             "lamp_type": {
777                 "label": "Typ"
778             },
779             "landuse": {
780                 "label": "Typ"
781             },
782             "lanes": {
783                 "label": "Filer",
784                 "placeholder": "1, 2, 3..."
785             },
786             "layer": {
787                 "label": "Lager"
788             },
789             "leisure": {
790                 "label": "Typ"
791             },
792             "length": {
793                 "label": "Längd (meter)"
794             },
795             "levels": {
796                 "label": "Våningar",
797                 "placeholder": "2, 4, 6..."
798             },
799             "lit": {
800                 "label": "Upplyst"
801             },
802             "location": {
803                 "label": "Lokalisering"
804             },
805             "man_made": {
806                 "label": "Typ"
807             },
808             "maxspeed": {
809                 "label": "Hastighetsbegränsning",
810                 "placeholder": "50, 70, 90..."
811             },
812             "mtb/scale": {
813                 "label": "Mountainbike-svårighet",
814                 "placeholder": "0, 1, 2, 3...",
815                 "options": {
816                     "0": "0: Fast grus/packad jord, inga hinder, breda kurvor",
817                     "1": "1: Delvis löst underlag, små hinder, breda kurvor",
818                     "2": "2: Mycket löst underlag, stora hinder, enkla hårnålar",
819                     "3": "3: Halt underlag, stora hinder, snäva hårnålar",
820                     "4": "4: löst underlag eller stenblock, farliga hårnålar",
821                     "5": "5: Maximal svårighet, blockfält, jordskred",
822                     "6": "6: Inte körbar förutom för de allra bästa mountainbikecyklisterna"
823                 }
824             },
825             "mtb/scale/imba": {
826                 "label": "Svårighetsgrad enligt IMBA",
827                 "placeholder": "Enkel, medel, svår...",
828                 "options": {
829                     "0": "Enklast (vita cirkel)",
830                     "1": "Enkel (gröna cirkel)",
831                     "2": "Medium (blå fyrkant)",
832                     "3": "Svår (svart diamant)",
833                     "4": "Extremt svårt (dubbel svart diamant)"
834                 }
835             },
836             "mtb/scale/uphill": {
837                 "label": "Mountainbike svårighetsgrad uppför",
838                 "placeholder": "0, 1, 2, 3...",
839                 "options": {
840                     "0": "0: Genomsnittlig lutning <10%, grus/packad jord, inga hinder",
841                     "1": "1: Genomsnittlig lutning <15%, grus/packad jord, få små hinder",
842                     "2": "2: Genomsnittlig lutning <20%, stabilt underlag, stena/rötter stora som en knytnäve",
843                     "3": "3: Genomsnittlig lutning <25%, varierande underlag, stena/grenar stora som en knytnäve",
844                     "4": "4: Genomsnittlig lutning <30%, dåliga förutsättningar, stora stena/grenar",
845                     "5": "5: Mycket brant, cykel måste i regel skjutas eller bäras"
846                 }
847             },
848             "name": {
849                 "label": "Namn",
850                 "placeholder": "Vanligt namn (om något)"
851             },
852             "natural": {
853                 "label": "Natur"
854             },
855             "network": {
856                 "label": "Nätverk"
857             },
858             "note": {
859                 "label": "Notering"
860             },
861             "office": {
862                 "label": "Typ"
863             },
864             "oneway": {
865                 "label": "Enkelriktat",
866                 "options": {
867                     "undefined": "Förväntas vara Nej",
868                     "yes": "Ja",
869                     "no": "Nej"
870                 }
871             },
872             "oneway_yes": {
873                 "label": "Enkelriktat",
874                 "options": {
875                     "undefined": "Förväntas vara Ja",
876                     "yes": "Ja",
877                     "no": "Nej"
878                 }
879             },
880             "opening_hours": {
881                 "label": "Öppettider "
882             },
883             "operator": {
884                 "label": "Operatör"
885             },
886             "par": {
887                 "label": "Par",
888                 "placeholder": "3, 4, 5..."
889             },
890             "park_ride": {
891                 "label": "Pendelparkering"
892             },
893             "parking": {
894                 "label": "Typ",
895                 "options": {
896                     "surface": "Yta",
897                     "multi-storey": "Flera våningar",
898                     "underground": "Underjordisk",
899                     "sheds": "Skjul",
900                     "carports": "Carportar",
901                     "garage_boxes": "Garageboxar",
902                     "lane": "Fickparkering"
903                 }
904             },
905             "phone": {
906                 "label": "Telefon",
907                 "placeholder": "+46 31 123 4567"
908             },
909             "piste/difficulty": {
910                 "label": "Svårighetsgrad",
911                 "placeholder": "Lätt, Medel, Avancerad...",
912                 "options": {
913                     "novice": "Nybörjare (undervisning)",
914                     "easy": "Enkel (grön cirkel)",
915                     "intermediate": "Medel (blå fyrkant)",
916                     "advanced": "Avancerad (svart diamant)",
917                     "expert": "Expert (dubbel svart diamant)",
918                     "freeride": "Friåkning (offpist)",
919                     "extreme": "Extrem (klättringsutrustning krävs)"
920                 }
921             },
922             "piste/grooming": {
923                 "label": "Stil",
924                 "options": {
925                     "classic": "Klassisk",
926                     "mogul": "Puckelpist",
927                     "backcountry": "Off-pist",
928                     "classic+skating": "Klassisk och skating",
929                     "scooter": "Scooter/Snöskoter",
930                     "skating": "Skating"
931                 }
932             },
933             "piste/type": {
934                 "label": "Typ",
935                 "options": {
936                     "downhill": "Utförsåkning",
937                     "nordic": "Längdskidåkning",
938                     "skitour": "Turåkning",
939                     "sled": "Pulkabacke",
940                     "hike": "Vandringsled",
941                     "sleigh": "Slädåkning ",
942                     "ice_skate": "Skridskoåkning",
943                     "snow_park": "Snöpark",
944                     "playground": "Lekplats"
945                 }
946             },
947             "place": {
948                 "label": "Typ"
949             },
950             "population": {
951                 "label": "Folkmängd"
952             },
953             "power": {
954                 "label": "Typ"
955             },
956             "railway": {
957                 "label": "Typ"
958             },
959             "recycling/cans": {
960                 "label": "Accepterar burkar"
961             },
962             "recycling/clothes": {
963                 "label": "Accepterar kläder"
964             },
965             "recycling/glass": {
966                 "label": "Accepterar glas"
967             },
968             "recycling/paper": {
969                 "label": "Accepterar papper"
970             },
971             "ref": {
972                 "label": "Referens"
973             },
974             "relation": {
975                 "label": "Typ"
976             },
977             "religion": {
978                 "label": "Religion"
979             },
980             "restriction": {
981                 "label": "Typ"
982             },
983             "restrictions": {
984                 "label": "Svängrestriktioner "
985             },
986             "route": {
987                 "label": "Typ"
988             },
989             "route_master": {
990                 "label": "Typ"
991             },
992             "sac_scale": {
993                 "label": "Svårighetsgrad",
994                 "placeholder": "Bergsvandring, alpin vandring",
995                 "options": {
996                     "hiking": "T1: Vandring",
997                     "mountain_hiking": "T2: Bergsvandring",
998                     "demanding_mountain_hiking": "T3: Krävande bergsvandring",
999                     "alpine_hiking": "T4: Alpin vandring",
1000                     "demanding_alpine_hiking": "T5: Krävande alpin vandring",
1001                     "difficult_alpine_hiking": "T6: Svår alpin vandring"
1002                 }
1003             },
1004             "seasonal": {
1005                 "label": "Säsongsöppen"
1006             },
1007             "service": {
1008                 "label": "Typ"
1009             },
1010             "shelter": {
1011                 "label": "Shelter"
1012             },
1013             "shelter_type": {
1014                 "label": "Typ"
1015             },
1016             "shop": {
1017                 "label": "Typ"
1018             },
1019             "sloped_curb": {
1020                 "label": "Avfasad trottoar"
1021             },
1022             "smoking": {
1023                 "label": "Rökning",
1024                 "placeholder": "Nej, separat, ja...",
1025                 "options": {
1026                     "no": "Rökning ej tillåtet",
1027                     "separated": "I rökområde, ej fysiskt separerat",
1028                     "isolated": "I rökområde, fysiskt separerat",
1029                     "outside": "Tillåtet utomhus",
1030                     "yes": "Tillåtet överallt",
1031                     "dedicated": "Dedikerat för rökare (t.ex. rökklubb)"
1032                 }
1033             },
1034             "smoothness": {
1035                 "label": "Jämnhet",
1036                 "placeholder": "Tunna hjul, hjul, terräng...",
1037                 "options": {
1038                     "excellent": "Tunna rullar: rollerblade, skateboard",
1039                     "good": "Tunna Hjul: racercykel",
1040                     "intermediate": "Hjul: cykel, rullstol, scooter",
1041                     "bad": "Robusta hjul: trekkingcykel, bil, riksha",
1042                     "very_bad": "Hög frigång: lätta terrängfordon",
1043                     "horrible": "Terräng: tunga terrängfordon",
1044                     "very_horrible": "Specialiserade för terräng: traktor, fyrhjuling",
1045                     "impassible": "Ogenomträngliga / Ej hjulbaserade fordon"
1046                 }
1047             },
1048             "social_facility_for": {
1049                 "label": "Människohjälp",
1050                 "placeholder": "Hemlösa, funktionshindrade, barn, etc."
1051             },
1052             "source": {
1053                 "label": "Källa"
1054             },
1055             "sport": {
1056                 "label": "Sport"
1057             },
1058             "sport_ice": {
1059                 "label": "Sport"
1060             },
1061             "sport_racing": {
1062                 "label": "Sport"
1063             },
1064             "structure": {
1065                 "label": "Struktur",
1066                 "placeholder": "Okänt",
1067                 "options": {
1068                     "bridge": "Bro",
1069                     "tunnel": "Tunnel",
1070                     "embankment": "Vägbank",
1071                     "cutting": "Vägsnitt",
1072                     "ford": "Vadställe"
1073                 }
1074             },
1075             "studio_type": {
1076                 "label": "Typ"
1077             },
1078             "supervised": {
1079                 "label": "Övervakad"
1080             },
1081             "surface": {
1082                 "label": "Beläggning"
1083             },
1084             "tactile_paving": {
1085                 "label": "Ledstråk"
1086             },
1087             "toilets/disposal": {
1088                 "label": "Omhändertagande",
1089                 "options": {
1090                     "flush": "Spola",
1091                     "pitlatrine": "Grop/Latrin",
1092                     "chemical": "Kemisk",
1093                     "bucket": "Behållare"
1094                 }
1095             },
1096             "tourism": {
1097                 "label": "Typ"
1098             },
1099             "towertype": {
1100                 "label": "Typ av torn"
1101             },
1102             "tracktype": {
1103                 "label": "Typ av bruksväg",
1104                 "placeholder": "Fast, Mestadels fast, Mjuk ...",
1105                 "options": {
1106                     "grade1": "Fast: asfalterad eller kraftigt packad hård yta",
1107                     "grade2": "Mestadels fast: grus/sten med inslag av mjukt material",
1108                     "grade3": "Jämn blandning av hårda och mjuka material",
1109                     "grade4": "Mestadels mjukt: jord/sand/gräs med inslag av hårt material",
1110                     "grade5": "Mjukt: jord/sand/gräs"
1111                 }
1112             },
1113             "trail_visibility": {
1114                 "label": "Synlighet",
1115                 "placeholder": "Utmärkt, bra, dåligt...",
1116                 "options": {
1117                     "excellent": "Utmärkt: Tydlig väg eller markörer överallt",
1118                     "good": "Bra: markörer synliga men ibland svåra att hitta",
1119                     "intermediate": "Medel: få markörer, stig mestadels synliga",
1120                     "bad": "Dåligt: inga markörer, stig ibland osynlig/stiglös",
1121                     "horrible": "Hemsk: ofta stiglös, en del orienteringskunskaper krävs",
1122                     "no": "Ingen: stiglös, utmärkta orienteringskunskaper krävs"
1123                 }
1124             },
1125             "tree_type": {
1126                 "label": "Typ"
1127             },
1128             "trees": {
1129                 "label": "Träd"
1130             },
1131             "tunnel": {
1132                 "label": "Tunnel"
1133             },
1134             "vending": {
1135                 "label": "Typ av varor"
1136             },
1137             "water": {
1138                 "label": "Typ"
1139             },
1140             "waterway": {
1141                 "label": "Typ"
1142             },
1143             "website": {
1144                 "label": "Websida",
1145                 "placeholder": "http://exempel.se/"
1146             },
1147             "wetland": {
1148                 "label": "Typ"
1149             },
1150             "wheelchair": {
1151                 "label": "Handikappanpassat"
1152             },
1153             "width": {
1154                 "label": "Bredd (meter)"
1155             },
1156             "wikipedia": {
1157                 "label": "Wikipedia"
1158             },
1159             "wood": {
1160                 "label": "Typ"
1161             }
1162         },
1163         "presets": {
1164             "address": {
1165                 "name": "Adress",
1166                 "terms": "Adress, husnummer, destination, gatuadress, postnummer, postort, postadress"
1167             },
1168             "aerialway": {
1169                 "name": "Linbana",
1170                 "terms": "Linbana, lift, skidlift"
1171             },
1172             "aerialway/cable_car": {
1173                 "name": "Kabinbana",
1174                 "terms": "Kabinbana, pendelbana, linbana"
1175             },
1176             "aerialway/chair_lift": {
1177                 "name": "Stollift",
1178                 "terms": "Stollift, stolslift, linbana, skidlift, lift, Expresslift"
1179             },
1180             "aerialway/gondola": {
1181                 "name": "Gondol",
1182                 "terms": "Gondol, Gondolbana, lift, linbana, skidlift, lift"
1183             },
1184             "aerialway/magic_carpet": {
1185                 "name": "Rullband",
1186                 "terms": "Rullband, släplift, skidliften, lift, magisk matta"
1187             },
1188             "aerialway/platter": {
1189                 "name": "Knapplift",
1190                 "terms": "Knapplift, skidlift, släplift, lift, linbana, knapp, tallrik, tallrikslift"
1191             },
1192             "aerialway/pylon": {
1193                 "name": "Linbanestolpe",
1194                 "terms": "pylon, stötta, stolpe, pelare"
1195             },
1196             "aerialway/rope_tow": {
1197                 "name": "Replift",
1198                 "terms": "Replift, släplift, skidlift, linbana, lift"
1199             },
1200             "aerialway/station": {
1201                 "name": "Linbanestation",
1202                 "terms": "Linbanestation, station, linbana"
1203             },
1204             "aerialway/t-bar": {
1205                 "name": "Ankarlift",
1206                 "terms": "Ankarlift, T-bygellift, T-lift, släplift, skidlift, lift, linbana"
1207             },
1208             "aeroway": {
1209                 "name": "Flygtrafik",
1210                 "terms": "Flygväg, flygplatsväg, flyg, flygplats, flygtrafik, helikoptertrafik,luftfart, luftfartstrafik"
1211             },
1212             "aeroway/aerodrome": {
1213                 "name": "Flygplats",
1214                 "terms": "flygplats, flygfält, flyghamn, aerodrom, landningsplats, lufthamn"
1215             },
1216             "aeroway/apron": {
1217                 "name": "Parkering av flygplan (Apron)",
1218                 "terms": "Flygplansparkering, flygplansplatta, flygplattsplatta, flygparkering, parkering av flygplan, parkering av plan, apron"
1219             },
1220             "aeroway/gate": {
1221                 "name": "Gate",
1222                 "terms": "Gate, flyggate, flygplattsgate"
1223             },
1224             "aeroway/hangar": {
1225                 "name": "Hangar",
1226                 "terms": "Hangar, garage för flygplan, flygplanshall, flygverkstad, flygplangarage, flyggarage"
1227             },
1228             "aeroway/helipad": {
1229                 "name": "Helikopterplatta",
1230                 "terms": "Helipad, Helikopterplatta"
1231             },
1232             "aeroway/runway": {
1233                 "name": "Start- och landningsbana",
1234                 "terms": "Startbana, landningsbana, rullbana, landa, landning"
1235             },
1236             "aeroway/taxiway": {
1237                 "name": "Taxibana",
1238                 "terms": "Taxibana, transportbana, flygplansväg, transportsträcka"
1239             },
1240             "aeroway/terminal": {
1241                 "name": "Flygterminal",
1242                 "terms": "Flygplatsterminal, terminal, avgångshall, ankomsthall, flygterminal, flygplats"
1243             },
1244             "amenity": {
1245                 "name": "Facilitet",
1246                 "terms": "Facilitet, anordning, hjälpmedel, bekvämlighet, anläggning, inrättning"
1247             },
1248             "amenity/arts_centre": {
1249                 "name": "Konstcenter",
1250                 "terms": "Konstcenter, kulturhus, konst, kultur, museum, tavlor, kulturcenter"
1251             },
1252             "amenity/atm": {
1253                 "name": "Uttagsautomat",
1254                 "terms": "uttagsautomat, bankomat, minuten, atm, otto"
1255             },
1256             "amenity/bank": {
1257                 "name": "Bank",
1258                 "terms": "Bank, kreditinrättning, penninginrättning, penninganstalt, kassa, bankkontor, banklokal, låneinstitut"
1259             },
1260             "amenity/bar": {
1261                 "name": "Bar",
1262                 "terms": "Bar, krog, servering, matställe, pub, cocktailsalong, saloon"
1263             },
1264             "amenity/bbq": {
1265                 "name": "Grillplats/Grill",
1266                 "terms": "Grill, Barbecue, eldplats, eldstad, grillplats, grillning, eldning"
1267             },
1268             "amenity/bench": {
1269                 "name": "Bänk",
1270                 "terms": "soffa, sittmöbel, sittbräde, sits, bänk"
1271             },
1272             "amenity/bicycle_parking": {
1273                 "name": "Cykelparkering",
1274                 "terms": "Cykelparkering, ställplats, cykelställ, Parkering"
1275             },
1276             "amenity/bicycle_rental": {
1277                 "name": "Cykeluthyrning",
1278                 "terms": "Cykeluthyrning, cykellån, cykelleasing, lånecykel, hyrcykel"
1279             },
1280             "amenity/boat_rental": {
1281                 "name": "Båtuthyrning",
1282                 "terms": "Båtuthyrning, båtlån, båtleasing, lånebåt, hyrbåt"
1283             },
1284             "amenity/bureau_de_change": {
1285                 "name": "Växlingskontor",
1286                 "terms": "Växlingskontor, växling, valuta, pengar, pengaväxling, resecheckar "
1287             },
1288             "amenity/bus_station": {
1289                 "name": "Busstation",
1290                 "terms": "Busstation, bussterminal, terminal, Busshållplats, resecenter, buss"
1291             },
1292             "amenity/cafe": {
1293                 "name": "Café",
1294                 "terms": "kaffeservering, kaffestuga, kafeteria, cafeteria, servering, konditori, kondis, fik"
1295             },
1296             "amenity/car_rental": {
1297                 "name": "Biluthyrning",
1298                 "terms": "Biluthyrning, billån, billeasing, lånebil, hyrbil"
1299             },
1300             "amenity/car_sharing": {
1301                 "name": "Bilpool",
1302                 "terms": "Bilpool, bildelning"
1303             },
1304             "amenity/car_wash": {
1305                 "name": "Biltvätt",
1306                 "terms": "Biltvätt, portaltvätt, tvättgata, biltvättanläggning, tvätt-tunnel"
1307             },
1308             "amenity/charging_station": {
1309                 "name": "Laddstation",
1310                 "terms": "Laddstation, elbil, snabbladdning, el, eluttag"
1311             },
1312             "amenity/childcare": {
1313                 "name": "Barnomsorg",
1314                 "terms": "Barnomsorg, Förskola, Dagis, Barnhem, Dagmamma, daghem"
1315             },
1316             "amenity/cinema": {
1317                 "name": "Biograf",
1318                 "terms": "Bio, Biograf, Biografteater"
1319             },
1320             "amenity/clinic": {
1321                 "name": "Vårdcentral",
1322                 "terms": "Klinik, vårdcentral, primärvård, distriktsläkare, distriktssköterska, sjukhus"
1323             },
1324             "amenity/clock": {
1325                 "name": "Klocka",
1326                 "terms": "Klocka, ur, urtavla, kyrkklocka, tidur, solur, väggur, väggklocka"
1327             },
1328             "amenity/college": {
1329                 "name": "Gymnasieområde",
1330                 "terms": "Gymnasium, gymnasie, college, vidareutbildning, gymnasiumområde, gymnasieområde"
1331             },
1332             "amenity/compressed_air": {
1333                 "name": "Tryckluft",
1334                 "terms": "Tryckluft, pumpstation, komprimerad luft"
1335             },
1336             "amenity/courthouse": {
1337                 "name": "Domstol",
1338                 "terms": "Domstol, rättskipare, rätt, ting, tribunal, instans, juridik, lag, lagbok"
1339             },
1340             "amenity/dentist": {
1341                 "name": "Tandläkare",
1342                 "terms": "Tandläkare, tanddoktor, odontolog, tandhygienist, "
1343             },
1344             "amenity/doctor": {
1345                 "name": "Doktor",
1346                 "terms": "Doktor, vårdcentral, sjukhus, klinik, vårdinrättning, läkare"
1347             },
1348             "amenity/dojo": {
1349                 "name": "Dojo / Akademi för kampsport",
1350                 "terms": "Dojo, kampsport, träningslokal, budo, japansk konst, japan, kampkonst"
1351             },
1352             "amenity/drinking_water": {
1353                 "name": "Dricksvatten ",
1354                 "terms": "Dricksvatten, källa, vatten"
1355             },
1356             "amenity/embassy": {
1357                 "name": "Embassad",
1358                 "terms": "ambassad, diplomatisk beskickning, beskickning, legation, utlandsrepresentation"
1359             },
1360             "amenity/fast_food": {
1361                 "name": "Snabbmat",
1362                 "terms": "Snabbmat, skräpmat, gatuköksmat, bukfylla, junk-food, gatukök"
1363             },
1364             "amenity/fire_station": {
1365                 "name": "Brandstation",
1366                 "terms": "Brandstation, räddningstjänsten, brandbil, brandstång, brandtorn"
1367             },
1368             "amenity/fountain": {
1369                 "name": "Fontän",
1370                 "terms": "Fontän, springbrunn, vattenkonst"
1371             },
1372             "amenity/fuel": {
1373                 "name": "Bensinstation",
1374                 "terms": "Bensinstation, tapp, mack, bränsle, tankstation"
1375             },
1376             "amenity/grave_yard": {
1377                 "name": "Kyrkogård",
1378                 "terms": "Gravplats, kyrkogård, begravningsplats, kyrkogård, urnlund, minneslund, griftegård"
1379             },
1380             "amenity/hospital": {
1381                 "name": "Sjukhusområde",
1382                 "terms": "Sjukhusområde, lasarett, sjukhus"
1383             },
1384             "amenity/kindergarten": {
1385                 "name": "Förskoleområde",
1386                 "terms": "Förskola, dagis, daghem, lekskola, kindergarten, lekis, lekplats"
1387             },
1388             "amenity/library": {
1389                 "name": "Bibliotek",
1390                 "terms": "Bibliotek, boksamling, bokskatt, bokrum, läsesal, bibbla"
1391             },
1392             "amenity/marketplace": {
1393                 "name": "Maknadsplats",
1394                 "terms": "Saluhall, torg, marknad, salutorg"
1395             },
1396             "amenity/nightclub": {
1397                 "name": "Nattklubb",
1398                 "terms": "Nattklubb, disko, diskotek, klubb, nöjeslokal, dansställe, bar"
1399             },
1400             "amenity/parking": {
1401                 "name": "Bilparkering",
1402                 "terms": "Parkering, parkeringsplats, p-plats, parkeringsområde"
1403             },
1404             "amenity/parking_entrance": {
1405                 "name": "In- och utfart parkeringsgarage",
1406                 "terms": "garage, parkeringshus, infart, utfart"
1407             },
1408             "amenity/pharmacy": {
1409                 "name": "Läkemedel",
1410                 "terms": "Läkemedel, apotek,  läkemedelsaffär, farmaceut, droghandel"
1411             },
1412             "amenity/place_of_worship": {
1413                 "name": "Plats för tillbedjan",
1414                 "terms": "Kyrka, tempel, moské, synagoga, gudshus, kyrkobyggnad, kapell, bönehus, böneplats, missionshus, dom, katedral, tabernakel, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, tillbedjan, predikan"
1415             },
1416             "amenity/place_of_worship/buddhist": {
1417                 "name": "Buddhisttempel",
1418                 "terms": "Buddhism, tempel, Buddha"
1419             },
1420             "amenity/place_of_worship/christian": {
1421                 "name": "Kyrka",
1422                 "terms": "Kyrka, tempel, gudshus, kyrkobyggnad, kapell, bönehus, böneplats, missionshus, dom, katedral, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, kristen, kristendom, församling, tillbedjan, predikan"
1423             },
1424             "amenity/place_of_worship/jewish": {
1425                 "name": "Synagoga",
1426                 "terms": "Synagoga, tempel, gudshus, bönehus, böneplats, missionshus, dom, katedral, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, Jude, Judendom, tillbedjan, predikan"
1427             },
1428             "amenity/place_of_worship/muslim": {
1429                 "name": "Moské",
1430                 "terms": "moské, gudshus, kyrkobyggnad, bönehus, böneplats, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, tillbedjan, muslim, predikan, minaret"
1431             },
1432             "amenity/police": {
1433                 "name": "Polis",
1434                 "terms": "Polis, ordningsmakt, polisväsende, polismyndighet, polismakt; polisstation, snut, konstapel, poliskonstapel, polisman, pass, "
1435             },
1436             "amenity/post_box": {
1437                 "name": "Postlåda",
1438                 "terms": "Brevlåda, postlåda, brevinkast"
1439             },
1440             "amenity/post_office": {
1441                 "name": "Postkontor",
1442                 "terms": "Postkontor, post, posten, postverk, postväsende, brev, paket, försändelser, postgång"
1443             },
1444             "amenity/pub": {
1445                 "name": "Pub",
1446                 "terms": "Pub, bar, ölservering, ölstuga, krog, nattklubb"
1447             },
1448             "amenity/ranger_station": {
1449                 "name": "Friluftsanläggningen",
1450                 "terms": "Friluftsanläggningen, friluftsområde, park, friluftsliv, infocenter, informationscenter "
1451             },
1452             "amenity/recycling": {
1453                 "name": "Återvinning",
1454                 "terms": "återvinning, återbruk, återvinningsstation, sopstation "
1455             },
1456             "amenity/restaurant": {
1457                 "name": "Restaurang",
1458                 "terms": "Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta"
1459             },
1460             "amenity/school": {
1461                 "name": "Skolområde",
1462                 "terms": "Skolgård, skolområde, Campus, universitetsområde, högskoleområde, universitet, högskola"
1463             },
1464             "amenity/shelter": {
1465                 "name": "Skydd",
1466                 "terms": "Skydd, tak över huvudet, hydda, vindskydd, koja, väntkur, grotta, väderskydd"
1467             },
1468             "amenity/social_facility": {
1469                 "name": "Social inrättning",
1470                 "terms": "Social inrättning, social hjälp, social, socialen, uteliggare, hjälparbete, välgörenhetsorganisationer, välgörenhet"
1471             },
1472             "amenity/social_facility/food_bank": {
1473                 "name": "Matbank",
1474                 "terms": "matbank, välgörenhetsorganisation, matutdelning, matpaket"
1475             },
1476             "amenity/social_facility/group_home": {
1477                 "name": "Gruppboende",
1478                 "terms": "Gruppboende, grupphem, kollektiv, hjälparbete, välgörenhetsorganisationer, välgörenhet"
1479             },
1480             "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
1481                 "name": "Härbärge",
1482                 "terms": "Härbärge, hemlös, bostadslös, sovsal"
1483             },
1484             "amenity/studio": {
1485                 "name": "Studio",
1486                 "terms": "Studio, inspelningslokal, utsändningslokal, filmstudio, radiostudio, TV-studio, TV, radio"
1487             },
1488             "amenity/swimming_pool": {
1489                 "name": "Simbassäng",
1490                 "terms": "Simbassäng, bassäng, swimmingpool, pool"
1491             },
1492             "amenity/taxi": {
1493                 "name": "Taxihållplats",
1494                 "terms": "Taxihållplats, taxificka, taxistation"
1495             },
1496             "amenity/telephone": {
1497                 "name": "Telefon",
1498                 "terms": "Telefon, telefonkiosk, telefonkur, telefonhytt, telefonautomat"
1499             },
1500             "amenity/theatre": {
1501                 "name": "Teater",
1502                 "terms": "föreställning, teaterföreställning, drama, skådespel, pjäs; skådeplats, skådebana, scen "
1503             },
1504             "amenity/toilets": {
1505                 "name": "Toaletter",
1506                 "terms": "Toalett, klosett, vattenklosett, wc, avträde, toa, dass, utedass, bajamaja, torrklosett, hemlighus, klo, mugg, bekvämlighetsinrättning, skithus, Baja-Maja"
1507             },
1508             "amenity/townhall": {
1509                 "name": "Kommunhus",
1510                 "terms": "Stadshus, förvaltning, myndighet, ämbetsverk, representation, fullmäktige, riksdag, parlament, kommunalhus, samlingsplats, folkets hus, samlingslokal,"
1511             },
1512             "amenity/university": {
1513                 "name": "Universitetsområde",
1514                 "terms": "Universitet, universitetsområde, högskola, högskoleområde, college,\nakademi, universitetsbyggnad, lärosäte"
1515             },
1516             "amenity/vending_machine": {
1517                 "name": "Varuautomat",
1518                 "terms": "Varuautomat, varumaskin, godisautomat, tuggummiautomater"
1519             },
1520             "amenity/veterinary": {
1521                 "name": "Veterinär ",
1522                 "terms": "Veterinär, djurläkare, djurdoktor"
1523             },
1524             "amenity/waste_basket": {
1525                 "name": "Soptunna",
1526                 "terms": "Soptunna, papperskorg, sopkärl, papperskärl, skräpkorg, avfallskorg"
1527             },
1528             "area": {
1529                 "name": "Yta",
1530                 "terms": "Yta, areal, område, plan, utrymme, fällt, mark"
1531             },
1532             "barrier": {
1533                 "name": "Barriär",
1534                 "terms": "barriär, räcke, spärr, bom, mur, vall, skydd, hinder, avspärrning, stopp, blockering"
1535             },
1536             "barrier/block": {
1537                 "name": "Block",
1538                 "terms": "Block, betongsugga, sugga, avspärrare, trafikbarriärer, Trafikhinder "
1539             },
1540             "barrier/bollard": {
1541                 "name": "Stolpe",
1542                 "terms": "Pollare, stolpe"
1543             },
1544             "barrier/cattle_grid": {
1545                 "name": "Färist",
1546                 "terms": "Färist, rist, galler"
1547             },
1548             "barrier/city_wall": {
1549                 "name": "Stadsmur",
1550                 "terms": "Stadsmur, befästningsverk, skans, fort, vallar, barrikad, mur, ringmur"
1551             },
1552             "barrier/cycle_barrier": {
1553                 "name": "Cykelbarriär ",
1554                 "terms": "Cykelbarriär, hinder, barriär,  "
1555             },
1556             "barrier/ditch": {
1557                 "name": "Dike",
1558                 "terms": "Dike, vallgrav, ränna"
1559             },
1560             "barrier/entrance": {
1561                 "name": "Entré",
1562                 "terms": "Entré, ingång, inträde, port, dörr"
1563             },
1564             "barrier/fence": {
1565                 "name": "Staket",
1566                 "terms": "Staket, stängsel, inhägnad, gärdsgård"
1567             },
1568             "barrier/gate": {
1569                 "name": "Grind",
1570                 "terms": "Grind"
1571             },
1572             "barrier/hedge": {
1573                 "name": "Häck",
1574                 "terms": "Häck, buskar"
1575             },
1576             "barrier/kissing_gate": {
1577                 "name": "Grind vid betesmark",
1578                 "terms": "Grind vid betesmark, Kryssgrind"
1579             },
1580             "barrier/lift_gate": {
1581                 "name": "Bom",
1582                 "terms": "Bom, lyftbom, spärr, avspärrning"
1583             },
1584             "barrier/retaining_wall": {
1585                 "name": "Stödmur",
1586                 "terms": "Stödmur, nivåskillnad "
1587             },
1588             "barrier/stile": {
1589                 "name": "Övergång",
1590                 "terms": "Övergång, trappa"
1591             },
1592             "barrier/toll_booth": {
1593                 "name": "Tullstation",
1594                 "terms": "Tullstation, införselavgift, importavgift, skatt,  tullhus, tullmyndighet, gränstull, tullkontroll, tullvisitation, vägavgift"
1595             },
1596             "barrier/wall": {
1597                 "name": "Mur",
1598                 "terms": "Mur, vägg, murverk, skyddsvärn, befästning, hinder, barriär"
1599             },
1600             "boundary/administrative": {
1601                 "name": "Administrativ gräns",
1602                 "terms": "Gräns, administrativ gräns, gränslinje"
1603             },
1604             "building": {
1605                 "name": "Byggnad",
1606                 "terms": "Byggnad, hus, konstruktion, byggnadsverk, bygge, anläggning, fastighet, kåk"
1607             },
1608             "building/apartments": {
1609                 "name": "Lägenheter",
1610                 "terms": "Bostad, lägenheter, lägenhet, hyreshus, bostadshus"
1611             },
1612             "building/barn": {
1613                 "name": "Lada",
1614                 "terms": "Lada, ladugård, loge, magasin, skjul, skulle, lagård"
1615             },
1616             "building/bunker": {
1617                 "name": "Bunker",
1618                 "terms": "Bunker, stridsvärn, värn, försvarsanläggning, skyddsrum"
1619             },
1620             "building/cabin": {
1621                 "name": "Stuga",
1622                 "terms": "Stuga, hus, torp, koja, kåk, fritidshus, sommarstuga, landställe"
1623             },
1624             "building/cathedral": {
1625                 "name": "Katedral/domkyrka",
1626                 "terms": "Katedral, domkyrka, biskop, kyrka"
1627             },
1628             "building/chapel": {
1629                 "name": "Kapell",
1630                 "terms": "Kapell, kyrkobyggnad, kyrka, bönhus, gudstjänstlokal, kyrkorum, andaktsrum "
1631             },
1632             "building/church": {
1633                 "name": "Kyrka",
1634                 "terms": "Kyrka, kyrkobyggnad, gudshus, tempel, kapell, bönehus, böneplats, missionshus, gudstjänstlokal"
1635             },
1636             "building/college": {
1637                 "name": "Gymnasiebyggnad",
1638                 "terms": "Gymnasie, gymnasium, gymnasiebyggnad"
1639             },
1640             "building/commercial": {
1641                 "name": "Kommersiell byggnad",
1642                 "terms": "Kommersiell byggnad, kommersiellt, affärsbyggnad, handelsbyggnad"
1643             },
1644             "building/construction": {
1645                 "name": "Byggnad under konstruktion",
1646                 "terms": "Byggnad under konstruktion, Byggnad under uppförande, byggarbete, bygge, byggarbetsplats, byggnation, byggnadsplats"
1647             },
1648             "building/detached": {
1649                 "name": "Fristående villa",
1650                 "terms": "Villa, hus, småhus, enfamiljshus, enbostadshus, kåk, egnahem, fristående hus, friliggande hus, envåningshus"
1651             },
1652             "building/dormitory": {
1653                 "name": "Elevhem",
1654                 "terms": "Elevhem, internatskola, internat, sovsal, kollektiv, Korridorboende, studentkorridor, korridorboende"
1655             },
1656             "building/entrance": {
1657                 "name": "Entré/utgång",
1658                 "terms": "entré, ingång, port, dörr, inträde, exit, utgång, huvudentré, bakväg"
1659             },
1660             "building/garage": {
1661                 "name": "Garage",
1662                 "terms": "garage, bilstall, bilskjul, carport, parkeringshus, varmgarage, kallgarage"
1663             },
1664             "building/garages": {
1665                 "name": "Garage",
1666                 "terms": "skydd för bilar, bilstall, bilskjul, carport, parkeringshus, varmgarage, kallgarage, uppställningsplats, bilgarage, bilförvaring"
1667             },
1668             "building/greenhouse": {
1669                 "name": "Växthus",
1670                 "terms": "växthus, drivhus, orangeri, driveri, vinterträdgård, växtodling, blomsterhus, odlingshus"
1671             },
1672             "building/hospital": {
1673                 "name": "Sjukhusbyggnad",
1674                 "terms": "Sjukhusbyggnad, sjukhus, lasarett, sjukvårdsinrättning, klinik, sjukhem, sjukstuga, vårdhem, vårdanstalt, hospital"
1675             },
1676             "building/hotel": {
1677                 "name": "Hotellbyggnad",
1678                 "terms": "Hotellbyggnad, hotell, motell, värdshus, pensionat, , härbärge, gästhem, vandrarhem"
1679             },
1680             "building/house": {
1681                 "name": "Rad-/Parhus",
1682                 "terms": "Villa, hus, småhus, enfamiljshus, enbostadshus, kåk, egnahem, radhus, parhus"
1683             },
1684             "building/hut": {
1685                 "name": "Koja",
1686                 "terms": "Koja, stuga, skydd, hydda, kyffe, barack"
1687             },
1688             "building/industrial": {
1689                 "name": "Industribyggnad",
1690                 "terms": "Industribyggnad, fabrik, industri, lager"
1691             },
1692             "building/kindergarten": {
1693                 "name": "Förskolebyggnad",
1694                 "terms": "Förskola, dagis, daghem, lekskola, kindergarten, lekis,  förskolebyggnad, dagisbyggnad, dagishus, förskolehus"
1695             },
1696             "building/public": {
1697                 "name": "Publik byggnad",
1698                 "terms": "Publik byggnad, allmän byggnad, offentlig byggnad"
1699             },
1700             "building/residential": {
1701                 "name": "Bostadshus",
1702                 "terms": "Bostadshus, Boningshus, Flerfamiljshus, Hyreshus"
1703             },
1704             "building/retail": {
1705                 "name": "Affärsbyggnad",
1706                 "terms": "Affärsbyggnad, affärer, detaljhandel, butik, kiosk, försäljningsställe, varuhus, affärshus"
1707             },
1708             "building/roof": {
1709                 "name": "Tak",
1710                 "terms": "Tak, övertäckning, valv, överbyggnad, regnskydd"
1711             },
1712             "building/school": {
1713                 "name": "Skolbyggnad",
1714                 "terms": "Skolbyggnad, skola, läroanstalt, undervisningsanstalt, lärosäte, grundskola, gymnasium, folkhögskola, läroverk, skolhus, skolväsen, undervisning, utbildning"
1715             },
1716             "building/shed": {
1717                 "name": "Skjul",
1718                 "terms": "Skjul, friggebod, uthus, bod, barack, förråd, förvaringsskjul, visthusbod, visthus, hobbyhus, förvaring, verkstad, hobbyrum"
1719             },
1720             "building/stable": {
1721                 "name": "Stall",
1722                 "terms": "Stall, hästar, häst, stallbyggnad, ridhus, ridhusanläggning"
1723             },
1724             "building/static_caravan": {
1725                 "name": "Villavagn",
1726                 "terms": "Villavagn, husvagn, campingvagn"
1727             },
1728             "building/terrace": {
1729                 "name": "Terrasshus",
1730                 "terms": "Terrasshus"
1731             },
1732             "building/train_station": {
1733                 "name": "Järnvägsstation",
1734                 "terms": "Järnvägsstation, centralstation, central, huvudbangård, tågstation, järnvägshållplats, tåghållplats"
1735             },
1736             "building/university": {
1737                 "name": "Universitetsbyggnad",
1738                 "terms": "Universitetsbyggnad, högskolebyggnad, universitet, högskola, högskolebyggnad"
1739             },
1740             "building/warehouse": {
1741                 "name": "Lagerhus",
1742                 "terms": "Lagerhus, lager, upplag, magasin, depå, packhus, lada"
1743             },
1744             "craft": {
1745                 "name": "Hantverk",
1746                 "terms": "Hantverk, skrå, slöjd, hantverkare"
1747             },
1748             "craft/basket_maker": {
1749                 "name": "Korgtillverkare",
1750                 "terms": "Korgtillverkare, korg, korgtillverkning, korgflätning, Korgslöjd"
1751             },
1752             "craft/beekeeper": {
1753                 "name": "Biodlare",
1754                 "terms": "Biodlare, bi, honung, honungstillverkning, biodling"
1755             },
1756             "craft/blacksmith": {
1757                 "name": "Smed",
1758                 "terms": "Smed, smida, smide, konsthantverk, smidesverkstad"
1759             },
1760             "craft/boatbuilder": {
1761                 "name": "Båtbyggare",
1762                 "terms": "båtbyggare, båtbyggeri, varv"
1763             },
1764             "craft/bookbinder": {
1765                 "name": "Bokbindare",
1766                 "terms": "Bokbindare, bokbindning, bok, böcker, bindning, bokbinderi"
1767             },
1768             "craft/brewery": {
1769                 "name": "Bryggeri",
1770                 "terms": "Bryggeri, ölframställning, öltillverkning, öl"
1771             },
1772             "craft/carpenter": {
1773                 "name": "Snickare",
1774                 "terms": "Snickare, byggnadssnickare, timmerman, träarbetare,  grovsnickare"
1775             },
1776             "craft/carpet_layer": {
1777                 "name": "Mattläggare",
1778                 "terms": "Mattläggare, mattläggning, matta, golv, golvläggare"
1779             },
1780             "craft/caterer": {
1781                 "name": "Catering",
1782                 "terms": "catering, cateringfirma, matleverantör, matleverans, , "
1783             },
1784             "craft/clockmaker": {
1785                 "name": "Urmakare (väggur)",
1786                 "terms": "Urmakare, klockmakare"
1787             },
1788             "craft/confectionary": {
1789                 "name": "Konditori",
1790                 "terms": "konfektyr, godis, godsaker, choklad, Konditori, kondis, sockerbageri, finbageri"
1791             },
1792             "craft/dressmaker": {
1793                 "name": "Sömmerska",
1794                 "terms": "Sömmerska, skräddare, Dressmaker, Klädsömmare, sömmnad, sy, kvinnokläder, kläder, klädtillverkning, klänning"
1795             },
1796             "craft/electrician": {
1797                 "name": "Elektriker",
1798                 "terms": "Elektriker, elmontör, elreparatör, montör, el, elmontör, starkströmsmontör, systembyggare"
1799             },
1800             "craft/gardener": {
1801                 "name": "Trädgårdsmästare",
1802                 "terms": "Trädgårdsmästare, trädgård, handelsträdgård"
1803             },
1804             "craft/glaziery": {
1805                 "name": "Glasmästare",
1806                 "terms": "glasblåsare, fönster, solskydd, glaskonst, glas"
1807             },
1808             "craft/handicraft": {
1809                 "name": "Hantverk",
1810                 "terms": "Hantverkare, hantverk, konsthantverk, slöjd, handarbete, hantverk, snideri, sömnad, hemslöjd, vävning, textil, vävstuga, snickeri"
1811             },
1812             "craft/hvac": {
1813                 "name": "VVS",
1814                 "terms": "VVS, rörmokare, värme, ventilation, sanitet, avlopp, vatten, vattenförsörjning, styrsystem, övervakningssystem, inomhusklimat, energiförsörjning, tryckluft, gas, sprinkler, uppvärmning, installationsteknik, kyla, luftkonditionering, air condition"
1815             },
1816             "craft/insulator": {
1817                 "name": "Isolering",
1818                 "terms": "Isolering, isolerare, isolationsmaterial, värmeisolering, ljudisolering"
1819             },
1820             "craft/jeweler": {
1821                 "name": "Smycken",
1822                 "terms": "Smycken, juvelerare, juveler, ädelstenar, guld, silver, guldsmed, halsband, örhänge, ring, ringar"
1823             },
1824             "craft/key_cutter": {
1825                 "name": "Nyckeltillverkning",
1826                 "terms": "Nyckeltillverkning, nyckel, nycklar, nyckelkopiering, nyckelring, nyckelringar, hänglås"
1827             },
1828             "craft/locksmith": {
1829                 "name": "Låssmed",
1830                 "terms": "Låssmed, lås, nyckel, nycklar, låscylinder, låscylindrar, motorlås, passagesystem, larmsystem, vapenskåp, säkerhetsdörr, dyrk"
1831             },
1832             "craft/metal_construction": {
1833                 "name": "Metalarbete",
1834                 "terms": "Metallarbete, metallarbetare,  kallbearbetning, metallindustri, svets, svetsare, svetsning "
1835             },
1836             "craft/optician": {
1837                 "name": "Optiker",
1838                 "terms": "Optiker, syn, synundersökning, glasögon, linser, optometrist, optik"
1839             },
1840             "craft/painter": {
1841                 "name": "Målare",
1842                 "terms": "Målare, färg, målarmästare, måleri, måleriarbetare, lackering, penslar, tapeter, tapetserare, tapetsering"
1843             },
1844             "craft/photographer": {
1845                 "name": "Fotograf",
1846                 "terms": "Fotograf, fotografering, kamera, bildkonst, porträtt, porträttfotografering, bild"
1847             },
1848             "craft/photographic_laboratory": {
1849                 "name": "Fotoframkallning",
1850                 "terms": "Filmframkallning, mörkrum, film, framkallning, fotoframkallning, foto, utskrift, kanvas"
1851             },
1852             "craft/plasterer": {
1853                 "name": "Putsare",
1854                 "terms": "Putsare, puts, gips, cement, väggputs"
1855             },
1856             "craft/plumber": {
1857                 "name": "Rörmokare",
1858                 "terms": "Rörmokare, vatten, avlopp, dränering, rör, rörmontör, rörläggare"
1859             },
1860             "craft/pottery": {
1861                 "name": "Krukmakeri",
1862                 "terms": "Krukmakare, krukmakeri, drejare, drejning, lergods, stengods, porslin, keramik, lera, glasering, keramiker, krukgods, lerkärl"
1863             },
1864             "craft/rigger": {
1865                 "name": "Riggare",
1866                 "terms": "Riggare, tackling, rigg, segel, segelfartyg, mast, tågvirke, segelbåt"
1867             },
1868             "craft/roofer": {
1869                 "name": "Takläggare, takläggning, tak, takpannor, yttertak, Taktegel, tegel",
1870                 "terms": "Takläggare"
1871             },
1872             "craft/saddler": {
1873                 "name": "Sadelmakare",
1874                 "terms": "Sadelmakare, sadelmakeri, sadel, säte, läder"
1875             },
1876             "craft/sailmaker": {
1877                 "name": "Segelmakare",
1878                 "terms": "Segelmakare, segelmakeri, segel, segelsömnad"
1879             },
1880             "craft/sawmill": {
1881                 "name": "Sågverk",
1882                 "terms": "Sågverk, timmer, virke, brädor, bräda, plank, trä"
1883             },
1884             "craft/scaffolder": {
1885                 "name": "Ställningsbyggare",
1886                 "terms": "Ställningsbyggare, byggnadsställning, ställning"
1887             },
1888             "craft/sculpter": {
1889                 "name": "Skulptör",
1890                 "terms": "Skulptör, staty, skulptur, stenskulptör, bildhuggare, bildsnidare"
1891             },
1892             "craft/shoemaker": {
1893                 "name": "Skomakare",
1894                 "terms": "Skomakare, skor"
1895             },
1896             "craft/stonemason": {
1897                 "name": "Stenhuggare",
1898                 "terms": "Stenhuggare, stenbrott"
1899             },
1900             "craft/sweep": {
1901                 "name": "Sotare",
1902                 "terms": "Sotare, skorstensfejare"
1903             },
1904             "craft/tailor": {
1905                 "name": "Skräddare",
1906                 "terms": "Skräddare, kläder"
1907             },
1908             "craft/tiler": {
1909                 "name": "Plattläggare",
1910                 "terms": "Plattläggare, golvläggare"
1911             },
1912             "craft/tinsmith": {
1913                 "name": "Tennsmed ",
1914                 "terms": "Tennsmed, förtennare, Tunnplåtslagare, tenn, plåtslagare"
1915             },
1916             "craft/upholsterer": {
1917                 "name": "Möbelstoppare",
1918                 "terms": "Möbelstoppare, tapetserare, stoppning, möbler"
1919             },
1920             "craft/watchmaker": {
1921                 "name": "Urmakare (små klockor)",
1922                 "terms": "Urmakare, armbandsur, fickur, klockreparatör"
1923             },
1924             "craft/window_construction": {
1925                 "name": "Fönstertillverkare",
1926                 "terms": "Fönstertillverkare, dörrtillverkare, fönsterinstallatör, dörrinstallatör, dörr, dörrar, fönster, fönsterleverantör, dörrleverantör, fönstermontör, dörrmontör"
1927             },
1928             "craft/winery": {
1929                 "name": "Vinfabrik",
1930                 "terms": "Vinfabrik, vineri, vinframställnig, vin, vinproduktion, Vinframställning"
1931             },
1932             "embankment": {
1933                 "name": "Vägbank",
1934                 "terms": "Upphöjning, barnvall, vall, bank, Vägbank"
1935             },
1936             "emergency/ambulance_station": {
1937                 "name": "Ambulansstation",
1938                 "terms": "Ambulansstation, räddningstjänst, ambulans"
1939             },
1940             "emergency/fire_hydrant": {
1941                 "name": "Brandpost",
1942                 "terms": "Brandpost, vattenpost, brandsläckning, vattenpost, brandslang"
1943             },
1944             "emergency/phone": {
1945                 "name": "Nödtelefon",
1946                 "terms": "Nödtelefon, alarmeringscentral, nödnummer, larmtelefon, alarmtelefon"
1947             },
1948             "entrance": {
1949                 "name": "In-/Utgång",
1950                 "terms": "Ingång, utgång, entré, dörr, huvudentré "
1951             },
1952             "footway/crossing": {
1953                 "name": "Korsning",
1954                 "terms": "Korsning, övergångsställe, övergång, passage, vad, gångpassage"
1955             },
1956             "footway/crosswalk": {
1957                 "name": "Övergångsställe",
1958                 "terms": "Övergångsställe, gångpassage"
1959             },
1960             "footway/sidewalk": {
1961                 "name": "Trottoar",
1962                 "terms": "Trottoar, gångbana, gångväg"
1963             },
1964             "ford": {
1965                 "name": "Vadställe",
1966                 "terms": "Vadställe, vad, övergångsställe "
1967             },
1968             "golf/bunker": {
1969                 "name": "Bunker",
1970                 "terms": "Bunker, sandfälla, sandgrop, sandhål, hinder, golf"
1971             },
1972             "golf/fairway": {
1973                 "name": "Fairway",
1974                 "terms": "Fairway, golf"
1975             },
1976             "golf/green": {
1977                 "name": "Green",
1978                 "terms": "puttinggreen, green, hål, golf"
1979             },
1980             "golf/hole": {
1981                 "name": "Golfhål",
1982                 "terms": "Golfhål, hål, golf"
1983             },
1984             "golf/lateral_water_hazard": {
1985                 "name": "Sidovattenhinder",
1986                 "terms": "Sidovattenhinder, vattenhinder, vattenhål, dam, sjö, dike"
1987             },
1988             "golf/rough": {
1989                 "name": "Ruff",
1990                 "terms": "ruff, ruffen, gräs"
1991             },
1992             "golf/tee": {
1993                 "name": "Tee",
1994                 "terms": "Tee, utslagsplats, golf"
1995             },
1996             "golf/water_hazard": {
1997                 "name": "Vattenhinder",
1998                 "terms": "Vattenhinder, vattenhål, dam, sjö, dike"
1999             },
2000             "highway": {
2001                 "name": "Väg",
2002                 "terms": "Väg, gata, förbindelse, led, trafikled, körbana, stråk, stig, gång, bana, sträcka, passage"
2003             },
2004             "highway/bridleway": {
2005                 "name": "Ridväg",
2006                 "terms": "Ridväg, ridstig, häst, rida, ridning"
2007             },
2008             "highway/bus_stop": {
2009                 "name": "Busshållplats",
2010                 "terms": "Busstopp, busshållplats, buss, hållplats, anhalt, station, busstation, "
2011             },
2012             "highway/crossing": {
2013                 "name": "Korsning",
2014                 "terms": "Korsning, kryss, mot, plankorsning"
2015             },
2016             "highway/crosswalk": {
2017                 "name": "Övergångsställe",
2018                 "terms": "Övergångsställe, gångpassage"
2019             },
2020             "highway/cycleway": {
2021                 "name": "Cykelväg",
2022                 "terms": "cykelväg, cykelled, gc-väg, gång- och cykelväg"
2023             },
2024             "highway/footway": {
2025                 "name": "Gångväg",
2026                 "terms": "gångväg, gc-väg, gång- och cykelväg, stig"
2027             },
2028             "highway/living_street": {
2029                 "name": "Gångfartsområde",
2030                 "terms": "Gångfartsområde, gårdsgata, torg"
2031             },
2032             "highway/mini_roundabout": {
2033                 "name": "Minirondell",
2034                 "terms": "Minirondell, rondell, cirkulationsplats, trafikrondell"
2035             },
2036             "highway/motorway": {
2037                 "name": "Motorväg",
2038                 "terms": "Motorväg, snabbled, stadsmotorväg"
2039             },
2040             "highway/motorway_junction": {
2041                 "name": "Motorvägspåfart / -avfart",
2042                 "terms": "Påfart, avfart, motorvägspåfart, motorvägsavfart, mot, trafikplats, vägkorsning"
2043             },
2044             "highway/motorway_link": {
2045                 "name": "Anslutning, motorväg",
2046                 "terms": "Anslutning, motorvägsanslutning, påfart, avfart, trafikplats"
2047             },
2048             "highway/path": {
2049                 "name": "Stig",
2050                 "terms": "Stig, gång, led, spår, gångväg, vandringsled"
2051             },
2052             "highway/pedestrian": {
2053                 "name": "Gågata",
2054                 "terms": "Gångbana, gående, fotgängare"
2055             },
2056             "highway/primary": {
2057                 "name": "Primär väg",
2058                 "terms": "Primär väg, primärväg, riksväg, huvudväg, länsväg"
2059             },
2060             "highway/primary_link": {
2061                 "name": "Anslutning, primär väg",
2062                 "terms": "Anslutning, påfart, avfart, huvudväg, riksväg, primär väg, primärväg"
2063             },
2064             "highway/raceway": {
2065                 "name": "Motorracerbana",
2066                 "terms": " racerbana, motorracerbana, motorbana, tävlingsbana, motortävling, rally, rallybana, kappkörning, gokart, go-kart, tävlingsbana"
2067             },
2068             "highway/residential": {
2069                 "name": "Bostadsgata",
2070                 "terms": "Bostadsgata, gata, bostadsområde, villaväg, villagata"
2071             },
2072             "highway/rest_area": {
2073                 "name": "Rastplats",
2074                 "terms": "Rastplats, bensinstation"
2075             },
2076             "highway/road": {
2077                 "name": "Okänd väg",
2078                 "terms": "okänd väg, ospecificerad, okänd, obekant, främmande, outforskad"
2079             },
2080             "highway/secondary": {
2081                 "name": "Sekundär väg",
2082                 "terms": "Sekundär väg, sekundärväg, länsväg, huvudväg"
2083             },
2084             "highway/secondary_link": {
2085                 "name": "Anslutning, sekundär väg",
2086                 "terms": "Anslutning, påfart, avfart, huvudväg, länsväg, sekundär väg, sekundärväg"
2087             },
2088             "highway/service": {
2089                 "name": "Serviceväg",
2090                 "terms": "Uppfart, industriväg, bakgård, parkeringsväg, campinggata, "
2091             },
2092             "highway/service/alley": {
2093                 "name": "Gränd",
2094                 "terms": "gränd, sidogata, bigata, bakgata"
2095             },
2096             "highway/service/drive-through": {
2097                 "name": "Drive-through",
2098                 "terms": "Drive-through, Genomkörning, hämtmat, McDrive"
2099             },
2100             "highway/service/driveway": {
2101                 "name": "Uppfart",
2102                 "terms": "Uppfart, privat väg, garageinfart, villaväg, infart"
2103             },
2104             "highway/service/emergency_access": {
2105                 "name": "Utryckningsfordon",
2106                 "terms": "Utryckningsfordon, Räddningsväg, brandväg"
2107             },
2108             "highway/service/parking_aisle": {
2109                 "name": "Parkeringsväg",
2110                 "terms": "Parkeringsväg, parkeringsplats, parkeringsgata"
2111             },
2112             "highway/services": {
2113                 "name": "Rastplats med försäljning",
2114                 "terms": "Rastplats, restaurang, bensinstation, vägmat, snabbmat"
2115             },
2116             "highway/steps": {
2117                 "name": "Trappa",
2118                 "terms": "Trappa, trapp, rulltrappa, trappsteg"
2119             },
2120             "highway/stop": {
2121                 "name": "Stoppskylt",
2122                 "terms": "Stoppskylt, stopp, lämna företräde"
2123             },
2124             "highway/street_lamp": {
2125                 "name": "Gatlampa ",
2126                 "terms": "Gatlampa, Gatubelysning, lampa, belysning, lyktstolpe"
2127             },
2128             "highway/tertiary": {
2129                 "name": "Tertiär väg",
2130                 "terms": "Tertiär väg, allmän väg, sekundära länsväg, länsväg, huvudgata"
2131             },
2132             "highway/tertiary_link": {
2133                 "name": "Anslutning, tertiär väg",
2134                 "terms": "Anslutning, påfart, avfart, länsväg, huvudgata, tertiär väg"
2135             },
2136             "highway/track": {
2137                 "name": "Bruksväg",
2138                 "terms": "Bruksväg, traktorväg, skogsväg, åkerväg, virkesväg, timmerväg, traktor, skogsmaskin, åker, timmer, jordbruk"
2139             },
2140             "highway/traffic_signals": {
2141                 "name": "Trafiksignaler",
2142                 "terms": "Trafikljus, trafiksignal, stoppljus, signalljus"
2143             },
2144             "highway/trunk": {
2145                 "name": "Huvudväg",
2146                 "terms": "Huvudväg, Europaväg, riksväg, motortrafikled"
2147             },
2148             "highway/trunk_link": {
2149                 "name": "Anslutning, huvudväg",
2150                 "terms": "Anslutning, påfart, avfart, huvudväg, Europaväg"
2151             },
2152             "highway/turning_circle": {
2153                 "name": "Vändplats",
2154                 "terms": "Vändplan, vändplats, återvändsgata"
2155             },
2156             "highway/unclassified": {
2157                 "name": "Oklassificerad väg",
2158                 "terms": "Oklassificerad väg, mindre väg, liten väg, enskild väg, skogsväg, övrig väg, industriväg, industrigata"
2159             },
2160             "historic": {
2161                 "name": "Historisk plats",
2162                 "terms": "Historisk plats, historia, arv, historik"
2163             },
2164             "historic/archaeological_site": {
2165                 "name": "Arkeologisk plats",
2166                 "terms": "Arkeologisk plats, arkeologi, utgrävning, historisk plats, historia, ruin"
2167             },
2168             "historic/boundary_stone": {
2169                 "name": "Gränssten",
2170                 "terms": "Gränssten, milsten, Gränsmärke, råmärke, gränsröse"
2171             },
2172             "historic/castle": {
2173                 "name": "Slott",
2174                 "terms": "Slott, borg, palats, resident, herrsäte, fästning"
2175             },
2176             "historic/memorial": {
2177                 "name": "Minnesmärke",
2178                 "terms": "Minnesmärke, minnessten, minnestavla, monument"
2179             },
2180             "historic/monument": {
2181                 "name": "Monument",
2182                 "terms": "monument, Minnesmärke, monument"
2183             },
2184             "historic/ruins": {
2185                 "name": "Ruiner",
2186                 "terms": "Ruin, lämning, rest, husras, förfallen byggnad, ödehus"
2187             },
2188             "historic/wayside_cross": {
2189                 "name": "Kors vid väg",
2190                 "terms": "Vägkors, kors vid väg, krucifix, pilgim"
2191             },
2192             "historic/wayside_shrine": {
2193                 "name": "Helgedom vid väg",
2194                 "terms": "Helgedom längs väg, helgedom vid väg, helgedom, pilgrim"
2195             },
2196             "landuse": {
2197                 "name": "Markanvändning",
2198                 "terms": "Markanvändning, Översiktsplan"
2199             },
2200             "landuse/allotments": {
2201                 "name": "Kolonilotter",
2202                 "terms": "Kolonilott, lott, täppa, koloniträdgård, odlingslott, "
2203             },
2204             "landuse/basin": {
2205                 "name": "Avrinningsområde",
2206                 "terms": "avrinning, avrinningsområde, bassäng, infiltration, infiltrering, dagvatten, dagvattenbassäng"
2207             },
2208             "landuse/cemetery": {
2209                 "name": "Gravfällt",
2210                 "terms": "Kyrkogård, begravningsplats, gravfält, griftegård, grav"
2211             },
2212             "landuse/churchyard": {
2213                 "name": "Kyrkogård (utan gravar)",
2214                 "terms": "Kyrkogård, kyrka, kyrkområde"
2215             },
2216             "landuse/commercial": {
2217                 "name": "Kommersiell",
2218                 "terms": "Kommersiell, kommersiellt, affärsområde, handelsområde, shoppingområde"
2219             },
2220             "landuse/construction": {
2221                 "name": "Byggarbetsplats",
2222                 "terms": "Byggarbetsplats, bygge, Byggnad under konstruktion, Byggnad under uppförande, byggarbete,  byggnation, byggnadsplats"
2223             },
2224             "landuse/farm": {
2225                 "name": "Åker",
2226                 "terms": "Åker, åkerjord, åkerfält, fält, gärde, teg, åkerlapp, inäga, odling, odlingsfält, lantbruk"
2227             },
2228             "landuse/farmland": {
2229                 "name": "Åker",
2230                 "terms": "Åker, åkerjord, åkerfält, fält, gärde, teg, åkerlapp, inäga, odling, odlingsfält, lantbruk"
2231             },
2232             "landuse/farmyard": {
2233                 "name": "Bondgård",
2234                 "terms": "Bondgård, gård, jordbruk, lantbruk, lantegendom, lantgård"
2235             },
2236             "landuse/forest": {
2237                 "name": "Skog (brukad)",
2238                 "terms": "Skog, skogsvård, skogsområde, skogstrakt, träd, skogsdunge, dunge, lund, skogsplantering"
2239             },
2240             "landuse/grass": {
2241                 "name": "Gräs",
2242                 "terms": "Gräs, klippt gräs, refug, rondell, mittremsa"
2243             },
2244             "landuse/industrial": {
2245                 "name": "Industriell",
2246                 "terms": "Industriell, industriområde, fabriksområde, fabrik"
2247             },
2248             "landuse/landfill": {
2249                 "name": "Soptipp",
2250                 "terms": "Soptipp, återvinningscentral, avskrädeshög, avfallsanläggning, tipp"
2251             },
2252             "landuse/meadow": {
2253                 "name": "Äng",
2254                 "terms": "Äng, slåttermark"
2255             },
2256             "landuse/military": {
2257                 "name": "Militärt",
2258                 "terms": "Militärt, militärt område, regemente, övningsområde, försvar, krigsmakt"
2259             },
2260             "landuse/orchard": {
2261                 "name": "Fruktodling",
2262                 "terms": "Fruktodling, fruktträdgård, fruktträd, äppelträd"
2263             },
2264             "landuse/quarry": {
2265                 "name": "Stenbrott/Sandtag",
2266                 "terms": "täkt, gruva, utgrävning, stenbrott, sand, stenbrytning, sten, sandtäckt, sandtag"
2267             },
2268             "landuse/residential": {
2269                 "name": "Bostadsområde",
2270                 "terms": "Bostadsområde, villaområde, lägenhetsområde, getto, miljonområde, förort"
2271             },
2272             "landuse/retail": {
2273                 "name": "Detaljhandel",
2274                 "terms": "Detaljhandel, affärsområde, försäljningsområde, affärer, försäljning, shoppingcenter, shoppingområde, shopping, handel, handelsområde"
2275             },
2276             "landuse/vineyard": {
2277                 "name": "Vingård",
2278                 "terms": "Vingård, château, vin, vinodling, vinframställning, vinfält, vineri, druvor, vindruvor"
2279             },
2280             "leisure": {
2281                 "name": "Fritid",
2282                 "terms": "Nöje, fritid, ledighet, förströelse, tidsfördriv"
2283             },
2284             "leisure/common": {
2285                 "name": "Allmänning",
2286                 "terms": "Allmänning, allmän mark, fritt tillträde"
2287             },
2288             "leisure/dog_park": {
2289                 "name": "Hundpark",
2290                 "terms": "Hundpark, hundrastgård, hund, rastgård, hundgård, kennel"
2291             },
2292             "leisure/firepit": {
2293                 "name": "Eldstad",
2294                 "terms": "Eldstad, eldgrop, lägerplats, lägereld, brasa, grill, grillplats, grillning, eldning"
2295             },
2296             "leisure/garden": {
2297                 "name": "Trädgård",
2298                 "terms": "Trädgård, park, plantering, örtgård, odlingslott, botanisk trädgård, botanisk, botanik, zoologisk trädgård"
2299             },
2300             "leisure/golf_course": {
2301                 "name": "Golfbana",
2302                 "terms": "Golfbana, golf, golfanläggning, golfcenter"
2303             },
2304             "leisure/ice_rink": {
2305                 "name": "Skridskobana ",
2306                 "terms": "Skridskobana, ishall, ishockey, ishockeybana, isrink, konstisbana, isbana, skridsko, skridskohall, ishockeyhall"
2307             },
2308             "leisure/marina": {
2309                 "name": "Marina",
2310                 "terms": "Marina, småbårtshamn, hamn, småbåt, segelbåt, yacht, fritidsbåt, gästhamn"
2311             },
2312             "leisure/park": {
2313                 "name": "Park",
2314                 "terms": "rekreationsområde, friluftsområde, trädgård, plantering, grönområde, lund, stadsoas, oas "
2315             },
2316             "leisure/picnic_table": {
2317                 "name": "Picknickbord",
2318                 "terms": "Picknickbord, bord, Picknick, matbord, utflyktsbord, utebord"
2319             },
2320             "leisure/pitch": {
2321                 "name": "Idrottsplats",
2322                 "terms": "Idrottsplats,  idrottsplan, plan,  idrottsanläggning, arena, stadion, sportplats"
2323             },
2324             "leisure/pitch/american_football": {
2325                 "name": "Plan för amerikansk fotboll",
2326                 "terms": "Amerikansk fotboll, Amerikansk fotbollsplan, football"
2327             },
2328             "leisure/pitch/baseball": {
2329                 "name": "Baseballplan",
2330                 "terms": "Baseball, baseballplan, baseball-plan"
2331             },
2332             "leisure/pitch/basketball": {
2333                 "name": "Basketplan",
2334                 "terms": "Basketplan, basket, korgboll"
2335             },
2336             "leisure/pitch/skateboard": {
2337                 "name": "Skateboardpark",
2338                 "terms": "Skateboardpark, Skate Park, skateboard, skateboardramp, halfpipe "
2339             },
2340             "leisure/pitch/soccer": {
2341                 "name": "Fotbollsplan",
2342                 "terms": "Fotboll, fotbollsplan"
2343             },
2344             "leisure/pitch/tennis": {
2345                 "name": "Tennisbana",
2346                 "terms": "Tennisbana, tennisplan, tennis"
2347             },
2348             "leisure/pitch/volleyball": {
2349                 "name": "Volleybollplan",
2350                 "terms": "Volleybollplan, volleyboll, beachvolleyboll"
2351             },
2352             "leisure/playground": {
2353                 "name": "Lekplats",
2354                 "terms": "Lekplats, lekområde, lekpark"
2355             },
2356             "leisure/running_track": {
2357                 "name": "Kapplöpningsbana",
2358                 "terms": "Kapplöpningsbana, löpbana, motionsspår, Löparbana "
2359             },
2360             "leisure/slipway": {
2361                 "name": "Stapelbädd",
2362                 "terms": "Stapelbädd, Sjösättningsplats, staplar, varv, docka, fartygsdocka, torrdocka, båtramp"
2363             },
2364             "leisure/sports_center": {
2365                 "name": "Sportcenter / Gym",
2366                 "terms": "Sportcenter, gym,  sportanläggning, idrottshall, träning"
2367             },
2368             "leisure/stadium": {
2369                 "name": "Stadium",
2370                 "terms": "Stadium, arena"
2371             },
2372             "leisure/swimming_pool": {
2373                 "name": "Simbassäng",
2374                 "terms": "Simbassäng, bassäng, swimmingpool, pool, simning, simma"
2375             },
2376             "leisure/track": {
2377                 "name": "Tävlingsbana (Icke motorsport)",
2378                 "terms": "Tävlingsbana, cykeltävling, hundkapplöpning, hästkapplöpning, galoppbana, travbana, löpbana"
2379             },
2380             "line": {
2381                 "name": "Linje",
2382                 "terms": "Linje, streck, sträcka, utsträckning"
2383             },
2384             "man_made": {
2385                 "name": "Människoskapad",
2386                 "terms": "Människoskapat, konstgjort, onaturlig, syntetisk, artificiell"
2387             },
2388             "man_made/breakwater": {
2389                 "name": "Vågbrytare",
2390                 "terms": "Vågbrytare, pir, hamnarm, vågskydd, fördämning, hamnpir"
2391             },
2392             "man_made/cutline": {
2393                 "name": "Snittlinje i skog",
2394                 "terms": "Snittlinje, skiljelinje, rågång, gränslinje, gräns, brandgata, skogssektion, skidspår, pipeline, rörgata, pipelinegata, jaktgata,  skogsområde, domän"
2395             },
2396             "man_made/embankment": {
2397                 "name": "Vägbank",
2398                 "terms": "Upphöjning, barnvall, vall, bank, Vägbank"
2399             },
2400             "man_made/flagpole": {
2401                 "name": "Flaggstolpe",
2402                 "terms": "Flaggstång, flagga"
2403             },
2404             "man_made/lighthouse": {
2405                 "name": "Fyr",
2406                 "terms": "Fyr, fyrtorn, fyrskepp"
2407             },
2408             "man_made/observation": {
2409                 "name": "Utkikstorn",
2410                 "terms": "Utkikstorn, utsiktstorn, observationstorn, utsiktspost, observationspost"
2411             },
2412             "man_made/pier": {
2413                 "name": "Pir",
2414                 "terms": "Pir , vågbrytare, hamnarm, hamnpir, kaj"
2415             },
2416             "man_made/pipeline": {
2417                 "name": "Pipeline",
2418                 "terms": "Pipeline, rörledning, ledning, oljeledning, avloppsledning, vattenledning"
2419             },
2420             "man_made/survey_point": {
2421                 "name": "Trianguleringspunkt",
2422                 "terms": "Trianguleringspunkt, triangulering, kartritning, fixpunkt"
2423             },
2424             "man_made/tower": {
2425                 "name": "Torn",
2426                 "terms": "torn, radiotorn"
2427             },
2428             "man_made/wastewater_plant": {
2429                 "name": "Avloppsreningsverk",
2430                 "terms": "Avloppsreningsverk, reningsverk, avloppsverk"
2431             },
2432             "man_made/water_tower": {
2433                 "name": "Vattentorn",
2434                 "terms": "Vattentorn, vattenreservoar, vatten"
2435             },
2436             "man_made/water_well": {
2437                 "name": "Brunn",
2438                 "terms": "Brunn, vattenbrunn, vattenhål, källa, grundvatten"
2439             },
2440             "man_made/water_works": {
2441                 "name": "Vattenverk",
2442                 "terms": "Vattenverk, vattenreningsanläggning, vattenreningsverk,\nvattenanläggning, vatten"
2443             },
2444             "military/airfield": {
2445                 "name": "Flygfält",
2446                 "terms": "Flygfält, flygplats, landningsbana, startbana, flyg, hangar"
2447             },
2448             "military/barracks": {
2449                 "name": "Baracker",
2450                 "terms": "Baracker, barack, militärbarack, inkvartering, förläggning, kersern "
2451             },
2452             "military/bunker": {
2453                 "name": "Bunker",
2454                 "terms": "Bunker, skyddsrum, stridsvärn, värn"
2455             },
2456             "military/range": {
2457                 "name": "Militärt övningsområde",
2458                 "terms": "Militärt övningsområde, övningsområde, skjutbana"
2459             },
2460             "natural": {
2461                 "name": "Naturlig",
2462                 "terms": "Naturligt, naturlig, natur, skyddsområde, naturanvändning, geologi"
2463             },
2464             "natural/bay": {
2465                 "name": "Vik",
2466                 "terms": "Vik, bukt"
2467             },
2468             "natural/beach": {
2469                 "name": "Strand",
2470                 "terms": "Strand, sandstrand, badstrand, grusstrand,  badplats, strandlinje, badställe, flodstrand"
2471             },
2472             "natural/cliff": {
2473                 "name": "Klippa",
2474                 "terms": "klippa, brant, klippavsats, stup, bergskam, terrass, platå"
2475             },
2476             "natural/coastline": {
2477                 "name": "Kustlinje",
2478                 "terms": "kustlinje, kustremsa, kust, hav, ö, strand"
2479             },
2480             "natural/fell": {
2481                 "name": "Fjäll",
2482                 "terms": "Fjäll, trädgräns, högfjäll, fjällanskap"
2483             },
2484             "natural/glacier": {
2485                 "name": "Glassiär",
2486                 "terms": "Glassiär, landis, ismassa, jökel, gletscher"
2487             },
2488             "natural/grassland": {
2489                 "name": "Grässlätt",
2490                 "terms": "Grässlätt, gräsfällt, äng"
2491             },
2492             "natural/heath": {
2493                 "name": "Hed",
2494                 "terms": "hed, äng, gräs, slättmark, slätt, tundra, stäpp, alvar, kalmark"
2495             },
2496             "natural/peak": {
2497                 "name": "Bergstopp",
2498                 "terms": "Bergstopp, berg, alp, hjässa, kalott, klack, klint, klätt"
2499             },
2500             "natural/scree": {
2501                 "name": "Stensamling",
2502                 "terms": "Stensamling, röse, Taluskon, stenras, stenanhopning"
2503             },
2504             "natural/scrub": {
2505                 "name": "busksnår",
2506                 "terms": "busksnår, Buskskog, snår, sly"
2507             },
2508             "natural/spring": {
2509                 "name": "Källa",
2510                 "terms": "källa, vattenställe, vattenhål, källsprång, källåder, källflöde, källdrag, springflöde"
2511             },
2512             "natural/tree": {
2513                 "name": "Träd",
2514                 "terms": "träd, trä, trädstam, stam; barrträd, lövträd, gran, ek, björk, stock"
2515             },
2516             "natural/water": {
2517                 "name": "Vatten",
2518                 "terms": "vatten, vattensamling, sjö, damm, reservoar, göl, tjärn"
2519             },
2520             "natural/water/lake": {
2521                 "name": "Sjö",
2522                 "terms": "Sjö, insjö, innanhav, vattensamling, pöl, lagun, tjärn, göl, vatten"
2523             },
2524             "natural/water/pond": {
2525                 "name": "Tjärn",
2526                 "terms": "damm, tjärn, göl "
2527             },
2528             "natural/water/reservoir": {
2529                 "name": "Reservoar",
2530                 "terms": "reservoar, tank, damm, fördämning"
2531             },
2532             "natural/wetland": {
2533                 "name": "Våtmark",
2534                 "terms": "Våtmark, sankmark, myr, sump, kärr, mosse, torvmark, sumpmark, träsk, moras, mad"
2535             },
2536             "natural/wood": {
2537                 "name": "Skog (utan skogsbruk)",
2538                 "terms": "skog, Urskog, djungel, bush, regnskog, vildmark"
2539             },
2540             "office": {
2541                 "name": "Kontor",
2542                 "terms": "Kontor, tjänster, tjänsteman, tjänstemän, byrå, expedition"
2543             },
2544             "office/accountant": {
2545                 "name": "Revisor",
2546                 "terms": "Revisor, revision, räkenskapsgranskare, granskningsman, kontrollant"
2547             },
2548             "office/administrative": {
2549                 "name": "Lokal myndighet",
2550                 "terms": "Lokal myndighet, myndighet, kommun, kommunkontor, kommunbyggnad"
2551             },
2552             "office/architect": {
2553                 "name": "Arkitekt",
2554                 "terms": "Arkitekt, byggnadskonstnär, byggnadskonst, ritningar"
2555             },
2556             "office/company": {
2557                 "name": "Företagskontor",
2558                 "terms": "Företagskontor, kontor, företag, expedition, kundmottagning"
2559             },
2560             "office/educational_institution": {
2561                 "name": "Utbildningskontor",
2562                 "terms": "Utbildningskontor, expedition, skolexpedition, rektorsexpedition, rektor, skolledning"
2563             },
2564             "office/employment_agency": {
2565                 "name": "Arbetsförmedling",
2566                 "terms": "Arbetsförmedling, arbetsförmedlingen, arbetslös, arbetssökande, förmedling"
2567             },
2568             "office/estate_agent": {
2569                 "name": "Mäklare/bostadsförmedling",
2570                 "terms": "Bostadsförmedling, fastighetsförmedling, husförmedling, mäklare, egendom, mark, fastighet, fastighetsmäklare, bostadsuthyrning, fastighetsuthyrning, kontorsuthyrning"
2571             },
2572             "office/financial": {
2573                 "name": "Bankkontor",
2574                 "terms": "Bankkontor, finanskontor, ekonomi, finans, bank, ekonomisk"
2575             },
2576             "office/government": {
2577                 "name": "Myndighet",
2578                 "terms": "Myndighet, myndighetskontor, statlig myndighet"
2579             },
2580             "office/insurance": {
2581                 "name": "Försäkringskontor",
2582                 "terms": "Försäkringskontor, försäkringar, försäkringsförmedling"
2583             },
2584             "office/it": {
2585                 "name": "IT-kontor",
2586                 "terms": "IT-kontor, datorföretag, dataföretag, IT-företag, informationsteknologi, dotcomföretag, IT-kunsult, datakonsult, datorkonsult, helpdesk"
2587             },
2588             "office/lawyer": {
2589                 "name": "Advokatkontor",
2590                 "terms": "Advokatkontor, advokat, jurist, juridiskt ombud, rättsombud, ombud, jurist, försvarare, lagman"
2591             },
2592             "office/newspaper": {
2593                 "name": "Tidningsredaktion",
2594                 "terms": "Tidningsredaktion, tidning, nyhetsredaktion, redaktion, tidningslokal, utgivare, tidskrift, magasin"
2595             },
2596             "office/ngo": {
2597                 "name": "Icke-statlig organisation",
2598                 "terms": "Icke-statlig organisation, organisation, hjälporganisation, fackförening, ideell förening, ideell, förening, icke-kommersiel, frivilligorganisation, frivillig, intresseorganisation"
2599             },
2600             "office/physician": {
2601                 "name": "Läkare",
2602                 "terms": "Läkare, husläkare, doktorspraktik, medicinare"
2603             },
2604             "office/political_party": {
2605                 "name": "Politiskt parti",
2606                 "terms": "Politiskt parti, politik, parti"
2607             },
2608             "office/research": {
2609                 "name": "Forskning och utveckling",
2610                 "terms": "Forskning och utveckling, forskning, utveckling, vetenskapligt studium, vetenskapligt arbete, undersökning, efterforskning, research"
2611             },
2612             "office/telecommunication": {
2613                 "name": "Telekom",
2614                 "terms": "Telekom, telefoni, telefoner, telefon, internet, internetcafé, surfning, surfcafé mobil, mobiltelefon, mobiltelefoni"
2615             },
2616             "office/therapist": {
2617                 "name": "Terapeut",
2618                 "terms": "Terapeut, behandling, behandlare, psykolog, psykoterapeut, psykologi, terapi, Arbetsterapi, arbetsterapeut, Fysioterapi,sjukgymnast, logoped, Språkterapi, Talterapi, Röstterapi, Kemoterapi, cellgiftsbehandling, Radioterapi, Farmakoterapi, Samtalsterapi, Psykoterapi, Kognitiv beteendeterapi, beteendeterapi, kbt, Kognitiv terapi, Beteendeterapi, Psykoanalys, Sexterapi, Familjeterapi"
2619             },
2620             "office/travel_agent": {
2621                 "name": "Resebyrå ",
2622                 "terms": "Resebyrå, reseförmedlare, resförmedlare, researrangör, biljettförsäljning, resesamordnare"
2623             },
2624             "piste": {
2625                 "name": "Pist/skidspår",
2626                 "terms": "Pist, skidspår, skidbacke, slalombacke, skidbana, utförsåkning, längdskidåkning, längdskidspår"
2627             },
2628             "place": {
2629                 "name": "Plats",
2630                 "terms": "Plats, ort, ställe, samhälle, stad, trakt, bygd, tätort, förort, stadsdel, by, boplats"
2631             },
2632             "place/city": {
2633                 "name": "Större stad",
2634                 "terms": "Större stad, stad, storstad, metropol, världsstad, huvudstad"
2635             },
2636             "place/hamlet": {
2637                 "name": "By",
2638                 "terms": "By, småort, gårdssamling, gårdar, litet samhälle"
2639             },
2640             "place/island": {
2641                 "name": "Ö",
2642                 "terms": "ö, holme, skär, kobbe, klippa, rev, atoll"
2643             },
2644             "place/isolated_dwelling": {
2645                 "name": "Isolerad boplats",
2646                 "terms": "Isolerad boplats, boplats, bosättning"
2647             },
2648             "place/locality": {
2649                 "name": "Plats",
2650                 "terms": "Plats, obefolkad plats, ställe, trakt, lokalitet, läge"
2651             },
2652             "place/neighbourhood": {
2653                 "name": "Kvarter",
2654                 "terms": "Kvarter, närområde, bostadsområde, stadsdel, område"
2655             },
2656             "place/suburb": {
2657                 "name": "Borough",
2658                 "terms": "Borough, kommun"
2659             },
2660             "place/town": {
2661                 "name": "Mellanstor stad",
2662                 "terms": "stad, samhälle, ort"
2663             },
2664             "place/village": {
2665                 "name": "Mindre samhälle",
2666                 "terms": "tätort, ort"
2667             },
2668             "point": {
2669                 "name": "Punkt",
2670                 "terms": "Punkt, fläck, läge, ställe, plats"
2671             },
2672             "power": {
2673                 "name": "Elförsörjning",
2674                 "terms": "El, elförsörjning, kraft, ström, strömförsörjning"
2675             },
2676             "power/generator": {
2677                 "name": "Elgenerator",
2678                 "terms": "Elgenerator, kraftgenerator, generator, strömtillverkning, kraftkälla"
2679             },
2680             "power/line": {
2681                 "name": "Högspänningsledning",
2682                 "terms": "kraftledning, elledning, högspänningsledning, högspänning"
2683             },
2684             "power/minor_line": {
2685                 "name": "Mindre kraftledning",
2686                 "terms": "Kraftledning, elledning"
2687             },
2688             "power/pole": {
2689                 "name": "Kraftledningsstolpe",
2690                 "terms": "Kraftledningsstolpe, elledningsstolpe, stolpe, kraftledningsmast, elledningsmast, mast"
2691             },
2692             "power/sub_station": {
2693                 "name": "Fördelningsstation",
2694                 "terms": "Transformator, elomvandling, elskåp, fördelningsstation, stadsnätstation, elfördelning"
2695             },
2696             "power/tower": {
2697                 "name": "Högspänningsmast",
2698                 "terms": "Högspänningsmast, kraftledningsstolpe, kraftledningsmast, mast"
2699             },
2700             "power/transformer": {
2701                 "name": "Transformator",
2702                 "terms": "Transformator, nätstation, elomvandling"
2703             },
2704             "public_transport/platform": {
2705                 "name": "Plattform",
2706                 "terms": "Plattform, väntplats, påstigningsplats, avsats, perrong"
2707             },
2708             "public_transport/stop_position": {
2709                 "name": "Stopposition",
2710                 "terms": "Stopposition, busshållplats, hållplats"
2711             },
2712             "railway": {
2713                 "name": "Järnväg",
2714                 "terms": "Järnväg, rälsbana, tågbana, tågräls, räls, spår, spårtrafik, tåg, rälsbana"
2715             },
2716             "railway/abandoned": {
2717                 "name": "Riven järnväg",
2718                 "terms": "Riven järnväg, borttagen järnväg"
2719             },
2720             "railway/disused": {
2721                 "name": "Oanvänd järnväg",
2722                 "terms": "Oanvänd järnväg, övergiven järnväg, övergiven tågbana, oanvänd tågbana"
2723             },
2724             "railway/funicular": {
2725                 "name": "Bergbana ",
2726                 "terms": "Bergbana"
2727             },
2728             "railway/halt": {
2729                 "name": "Mindre järnvägshållplats",
2730                 "terms": "Mindre järnvägshållplats, hållplats, järnvägshållplats, avstigningsplats, påstigningsplats, tågstopp"
2731             },
2732             "railway/level_crossing": {
2733                 "name": "Plankorsning",
2734                 "terms": "Korsning, järnvägskorsning, kryss, vägkors, kors, vägkors, vägskäl, gatukorsning, plankorsning"
2735             },
2736             "railway/monorail": {
2737                 "name": "Monorail",
2738                 "terms": "Monorail, enskensbana, balkbana"
2739             },
2740             "railway/narrow_gauge": {
2741                 "name": "Smalspårbana",
2742                 "terms": "Smalspårbana, smalspår"
2743             },
2744             "railway/platform": {
2745                 "name": "Perrong",
2746                 "terms": "perrong, plattform, väntplan, väntplats"
2747             },
2748             "railway/rail": {
2749                 "name": "Räls",
2750                 "terms": "Räls, järnvägsspår, spår, bana"
2751             },
2752             "railway/station": {
2753                 "name": "Järnvägsstation",
2754                 "terms": "Järnvägsstation, station, central, centralstation"
2755             },
2756             "railway/subway": {
2757                 "name": "Tunnelbana",
2758                 "terms": "Tunnelbana, T-bana, metro"
2759             },
2760             "railway/subway_entrance": {
2761                 "name": "Tunnelbaneingång",
2762                 "terms": "Tunnelbaneingång, tunnelbanenergång, t-baneingång, t-banenedgång"
2763             },
2764             "railway/tram": {
2765                 "name": "Spårvagn",
2766                 "terms": "Spårvagn, spårväg, motorvagn"
2767             },
2768             "relation": {
2769                 "name": "Relation",
2770                 "terms": "Relation, relaterat, förbindelse, förhållande, samband, anknytning, koppling, kontext"
2771             },
2772             "route/ferry": {
2773                 "name": "Färjerutt",
2774                 "terms": "Färjerutt, båtrutt, rutt, färjelinje, båtlinje, färja, båt i linjetrafik"
2775             },
2776             "shop": {
2777                 "name": "Affär",
2778                 "terms": "Affär, shop, butik"
2779             },
2780             "shop/alcohol": {
2781                 "name": "Vin-och-spritaffär",
2782                 "terms": "Vinaffär, spritaffär, vin- och sprit, vin- och spritaffär, systemet, systembolaget, bolaget"
2783             },
2784             "shop/anime": {
2785                 "name": "Anime-affär",
2786                 "terms": "Anime, animēshon, manga, mangastil, Kodomo, Shōjo, shoujo, shojo, Josei, Shōnen"
2787             },
2788             "shop/antiques": {
2789                 "name": "Antikaffär",
2790                 "terms": "Antikaffär, antikshop, antikt, antikvitetsaffär, antikvariat"
2791             },
2792             "shop/art": {
2793                 "name": "Konstgalleri",
2794                 "terms": "Konstgalleri, konst, konstaffär, tavlor, statyer, kulturer, galleri"
2795             },
2796             "shop/baby_goods": {
2797                 "name": "Babyprodukter",
2798                 "terms": "Bäbis, Baby, småbarn, barnkläder, babykläder, bäbiskläder, blöjor, nappflaskor, nappar, barnvagnar, spjälsängar, Babyprodukter"
2799             },
2800             "shop/bag": {
2801                 "name": "Väskaffär",
2802                 "terms": "Väskaffär, väskor, resväskor, bagage, bagageväskor, handväskor"
2803             },
2804             "shop/bakery": {
2805                 "name": "Bageri",
2806                 "terms": "Bageri, bröd, baka, bullar, bagare"
2807             },
2808             "shop/bathroom_furnishing": {
2809                 "name": "Badrumsinredning",
2810                 "terms": "Badrumsinredning, badrum"
2811             },
2812             "shop/beauty": {
2813                 "name": "Skönhetssalong",
2814                 "terms": "Skönhetssalong, skönhet, skönhetsbehandlingar, nagelsalong, solarium, shiatsu, massage, spa, hälsoanläggning, kuranstalt, kurort, kosmetik, smink"
2815             },
2816             "shop/bed": {
2817                 "name": "Sängaffär",
2818                 "terms": "Sängaffär, sängar, madrasser, kuddar, täcken, påslakan, lakan"
2819             },
2820             "shop/beverages": {
2821                 "name": "Dryckaffär",
2822                 "terms": "Dryck, alkohol, läsk, dricka, läskedryck"
2823             },
2824             "shop/bicycle": {
2825                 "name": "Cykelaffär",
2826                 "terms": "Cykelaffär, cykel, cykelreparatör, cykelförsäljning"
2827             },
2828             "shop/bookmaker": {
2829                 "name": "Vadslagning",
2830                 "terms": "Vadslagning, vadhållning, dobbel, spel, trav, Stryktipset, måltipset"
2831             },
2832             "shop/books": {
2833                 "name": "Bokhandel",
2834                 "terms": "Bokhandel, bokförsäljning, bokförsäljning, antikvariat"
2835             },
2836             "shop/boutique": {
2837                 "name": "Boutique (Dyra kläder och accessoarer)",
2838                 "terms": "Boutique, modeaffär, accessoarer, kläder, finkläder, klänningar, smycken"
2839             },
2840             "shop/butcher": {
2841                 "name": "Slaktare",
2842                 "terms": "Slaktare, kött, köttaffär, köttstyckare; charkuterist, charkuterihandlare, styckare, chark"
2843             },
2844             "shop/candles": {
2845                 "name": "Ljusaffär",
2846                 "terms": "Ljusaffär, ljus, värmeljus, mysljus, stearinljus, ljusstakar"
2847             },
2848             "shop/car": {
2849                 "name": "Bilhandlare",
2850                 "terms": "Bilhandlare, bilsäljare, bilförsäljning, bilfirma, bilverkstad, bilreparatör, biltillbehör"
2851             },
2852             "shop/car_parts": {
2853                 "name": "Biltillbehör",
2854                 "terms": "Bildelar, biltillbehör, reservdelar, bilreservdelar"
2855             },
2856             "shop/car_repair": {
2857                 "name": "Bilverkstad",
2858                 "terms": "Bilverkstad, verkstad, bilreparatör"
2859             },
2860             "shop/carpet": {
2861                 "name": "Mattaffär",
2862                 "terms": "Mattaffär, mattor"
2863             },
2864             "shop/cheese": {
2865                 "name": "Ostaffär",
2866                 "terms": "Ostaffär, ost, ostar, ostbutik"
2867             },
2868             "shop/chemist": {
2869                 "name": "Kemiaffär (hygien,  kosmetika & städ)",
2870                 "terms": "Kemiaffär, kemi, hygien, hygienartiklar, kosmetik, smink, kosmetika, städ, städmaterial, rengöring, rengöringsmedel"
2871             },
2872             "shop/chocolate": {
2873                 "name": "Chokladaffär",
2874                 "terms": "Chokladaffär, Choklad, pralin, praliner, konfekt"
2875             },
2876             "shop/clothes": {
2877                 "name": "Klädaffär",
2878                 "terms": "Klädaffär, kläder, klädbutik, ekipering"
2879             },
2880             "shop/computer": {
2881                 "name": "Datorbutik",
2882                 "terms": "Datorbutik, datoraffär, data, dator, datorer, datorhårdvara, datorprogram, datortförsäljning "
2883             },
2884             "shop/confectionery": {
2885                 "name": "Godisaffär",
2886                 "terms": "konfektbutik, godisaffär, godisbutik, godis, konfektyr, godis, karameller, choklad, sötsaker"
2887             },
2888             "shop/convenience": {
2889                 "name": "Närbutik",
2890                 "terms": "Närbutik, kvartersbutik, livsmedelbutik, livsmedel, mataffär"
2891             },
2892             "shop/copyshop": {
2893                 "name": "Tryckeri",
2894                 "terms": "Copyshop, tryckeri, kopiering"
2895             },
2896             "shop/cosmetics": {
2897                 "name": "Sminkaffär",
2898                 "terms": "Sminkaffär, smink, kosmetika, kosmetikaffär"
2899             },
2900             "shop/craft": {
2901                 "name": "Konst- och hantverksbutik",
2902                 "terms": "Konsthantverk, konstverk, hantverk, slöjd"
2903             },
2904             "shop/curtain": {
2905                 "name": "Gardinaffär",
2906                 "terms": "Gardinaffär, gardiner, draperier"
2907             },
2908             "shop/dairy": {
2909                 "name": "Mejeriaffär",
2910                 "terms": "Mejeriaffär, mejeri, mjölk, mjölkaffär"
2911             },
2912             "shop/deli": {
2913                 "name": "Delikatessaffär",
2914                 "terms": "Delikatessaffär, delikatess, delikatesser, finmat"
2915             },
2916             "shop/department_store": {
2917                 "name": "Varuhus",
2918                 "terms": "Varuhus, affärshus"
2919             },
2920             "shop/doityourself": {
2921                 "name": "Byggmarknad",
2922                 "terms": "Byggmarknad, bygghandel, Gör-det-själv, gördetsjälv, gör det själv, byggvaruhus, indie, byggsatser, byggsats, verktyg, järnaffär, handverktyg, elverktyg, heminredning, inredning, byggmaterial"
2923             },
2924             "shop/dry_cleaning": {
2925                 "name": "Kemtvätt",
2926                 "terms": "Kemtvättar, kemisk tvätt"
2927             },
2928             "shop/electronics": {
2929                 "name": "Elektronikbutik",
2930                 "terms": "Elektronikbutik, hemelektronik, TV, radio, dator, datorer, kylskåp, spisar, vitvaror, tvättmaskin, torktumlare, hushållsapparater, kablar, batterier"
2931             },
2932             "shop/erotic": {
2933                 "name": "Sexshop",
2934                 "terms": "Sex, sexshop, sexaffär, erotik, erotikaffär, erotisk, sexfilmer, porr, porrfilmer, sexleksaker, underkläder, kondomer, pornografi, porrfilmer, sexfilmer, porrtidningar"
2935             },
2936             "shop/fabric": {
2937                 "name": "Tygaffär",
2938                 "terms": "Tygaffär, tyger, tyg, sömnad"
2939             },
2940             "shop/farm": {
2941                 "name": "Gårdsbutik",
2942                 "terms": "Gårdsbutik, närproducerat, egenproducerat"
2943             },
2944             "shop/fashion": {
2945                 "name": "Modebutik",
2946                 "terms": "Modebutik, klädaffär, kläder, modekläder, mode"
2947             },
2948             "shop/fishmonger": {
2949                 "name": "Fiskhandlare",
2950                 "terms": "Fiskhandlare, fisk, skaldjur, fiskdisk, fiskförsäljning"
2951             },
2952             "shop/florist": {
2953                 "name": "Florist",
2954                 "terms": "Florist, blommor, blomförsäljning, bukett, blomsterbindare, blomsterhandlare "
2955             },
2956             "shop/frame": {
2957                 "name": "Ramaffär",
2958                 "terms": "Ramaffär, ramar, inramning"
2959             },
2960             "shop/funeral_directors": {
2961                 "name": "Begravningsbyrå",
2962                 "terms": "begravningsbyrå, begravningsceremoni, begravning, bodelning, jordfästning, gravsättning, kremering"
2963             },
2964             "shop/furnace": {
2965                 "name": "Värmepannor",
2966                 "terms": "Värmepannor, pannor, uppvärmning, ugnar, värmesystem, ugn, kakelugn, kamin"
2967             },
2968             "shop/furniture": {
2969                 "name": "Möbelaffär",
2970                 "terms": "Möbelaffär, möbelgrossist, möbelvaruhus, inredning"
2971             },
2972             "shop/garden_centre": {
2973                 "name": "Trädgårdscenter",
2974                 "terms": "Trädgårdscenter, plantskola, blommor, blomkrukor, krukväxter, buskar, träd, trädgårdsväxter, trädgård, trädgårdsverktyg, planteringsjord, jord"
2975             },
2976             "shop/gift": {
2977                 "name": "Presentbutik",
2978                 "terms": "Presentbutik, presenter, gratulationskort, grattiskort, gåvor, gåva, present, souvenirbutik, souvenir, souvenirer"
2979             },
2980             "shop/greengrocer": {
2981                 "name": "Grönsakshandlare",
2982                 "terms": "Grönsakshandlare, grönsaker, frukt, frukthandlare, frukthandel, vegetabiliskt"
2983             },
2984             "shop/hairdresser": {
2985                 "name": "Hårfrisör",
2986                 "terms": "Hårfrisör, frisör, hår, hårklippning, hårtvätt, rakning, hårfärgning, skägg, hårförlängning, skönhet, skönhetssalong, salong, barberare, stylist, hårkreatör, hårkonstnär"
2987             },
2988             "shop/hardware": {
2989                 "name": "Järnaffär",
2990                 "terms": "Järnaffär, järnhandlare, skruv, skruvar, bult, bultar, spik, krokar, järnbeslag, järntillbehör, metallverktyg, verktyg, bygg, el, vvs, trädgårdsredskap, redskap, handverktyg, elverktyg, köksutrustning, badrum, kök, hushållsprodukter, lås, nycklar, nyckeltillverkning"
2991             },
2992             "shop/hearing_aids": {
2993                 "name": "Hörapparater",
2994                 "terms": "Hörapparater, hörselskada, hörselskadade, hörhjälpmedel, hörsel"
2995             },
2996             "shop/herbalist": {
2997                 "name": "Medicinalväxter",
2998                 "terms": "medicinalväxter, örter, läkande örter"
2999             },
3000             "shop/hifi": {
3001                 "name": "HiFi-butik",
3002                 "terms": "HIFI-butik, hifi, ljud, ljudåtergivning, förstärkare, högtalare, ljudanläggning, audio, stereo, stereoanläggning"
3003             },
3004             "shop/interior_decoration": {
3005                 "name": "Inredningsaffär",
3006                 "terms": "Inredningsaffär, inredning, dekoration"
3007             },
3008             "shop/jewelry": {
3009                 "name": "Juvelerare",
3010                 "terms": "Juvelare, smycken, halsband, ring, ringar, örhänge, örhängen, klocka, klockor, guld, silver"
3011             },
3012             "shop/kiosk": {
3013                 "name": "Kiosk",
3014                 "terms": "Kiosk, gatukök, tidningar, godis, cigaretter, tobak, snus, dryck, läsk, butik, snabbmat, glass, korv"
3015             },
3016             "shop/kitchen": {
3017                 "name": "Köksinredning",
3018                 "terms": "Köksinredning, kök, bänkskivor, köksskåp, skåpluckor"
3019             },
3020             "shop/laundry": {
3021                 "name": "Tvättinrättning",
3022                 "terms": "Tvättinrättning, tvätteri, tvättemat, tvättstuga, tvättautomat"
3023             },
3024             "shop/leather": {
3025                 "name": "Läderaffär",
3026                 "terms": "Läderaffär, läder, läderjackor, läderkläder"
3027             },
3028             "shop/locksmith": {
3029                 "name": "Låssmed",
3030                 "terms": "Låssmed, nyckeltillverkning, nyckelkopiering, nyckel, lås, låsinstallation, dyrkning"
3031             },
3032             "shop/lottery": {
3033                 "name": "Lotteri",
3034                 "terms": "Lotteri, lottdragning, bingospel, hasardspel, hasard, tombola, lottförsäljningen, lottstånd"
3035             },
3036             "shop/mall": {
3037                 "name": "Köpcenter",
3038                 "terms": "Varuhus, shoppingcenter, affärshus, shoppingcentrum, köpcentrum, köpcenter"
3039             },
3040             "shop/massage": {
3041                 "name": "Massage",
3042                 "terms": "Massage, massagebehandling, thaimassage"
3043             },
3044             "shop/medical_supply": {
3045                 "name": "Medicinsk utrustning ",
3046                 "terms": "medicinsk utrustning, Träningsbollar, Bandage, Kryckor, ledstöd, Ortopedteknik, blodtrycksmätare, Glucometer,glukometer, hjälpmedel, rullstol"
3047             },
3048             "shop/mobile_phone": {
3049                 "name": "Mobiltelefoner",
3050                 "terms": "Mobiltelefoner, mobiltelefon, mobiltelefoni, telefon, telefonbutik, mobiltelefonbutik"
3051             },
3052             "shop/money_lender": {
3053                 "name": "Långivare",
3054                 "terms": "Långivare, utlåning, utlåningsinstitution, mikrolån, telefonlån, pantbank"
3055             },
3056             "shop/motorcycle": {
3057                 "name": "Återförsäljare av motorcyklar",
3058                 "terms": "Motorcykel, motorcyklar, motorcykelåterförsäljare, motorcykelbutik, motorcykeltillbehör"
3059             },
3060             "shop/music": {
3061                 "name": "Musikaffär",
3062                 "terms": "Musikaffär, musikbutik, CD-affär, CD, kasset, vinyl, LP, skivaffär , skivbutik"
3063             },
3064             "shop/musical_instrument": {
3065                 "name": "Musikinstrument",
3066                 "terms": "Musikinstrument, instrument, noter"
3067             },
3068             "shop/newsagent": {
3069                 "name": "Tidningsaffär",
3070                 "terms": "Tidningsaffär, pressbyrå, pressbyrån, kiosk, tidningskiosk, tidningsställ, tidningar, magasin, tidskrifter"
3071             },
3072             "shop/optician": {
3073                 "name": "Optiker",
3074                 "terms": "Optiker, synundersökning, glasögon, linser"
3075             },
3076             "shop/organic": {
3077                 "name": "Ekologiska livsmedel",
3078                 "terms": "ekologiskt, miljövänligt"
3079             },
3080             "shop/outdoor": {
3081                 "name": "Friluftsaffär",
3082                 "terms": "Friluftsaffär, camping, campingutrustning, vandring, vandringsutrustning, tält, klätterutrustning, klättring, friluftsliv, uteliv"
3083             },
3084             "shop/paint": {
3085                 "name": "Färgbutik",
3086                 "terms": "Färgbutik, färg, målarfärg, målning"
3087             },
3088             "shop/pawnbroker": {
3089                 "name": "Pantbank",
3090                 "terms": "pantbank, pantbanken, \tpantbelåning,\tpantlånekontor, varubelåning, pant"
3091             },
3092             "shop/pet": {
3093                 "name": "Djurbutik",
3094                 "terms": "Djuraffär, djur, husdjur, hund, hundar, katt, katter, djurmat, djurtillbehör, djurburar, akvarium"
3095             },
3096             "shop/photo": {
3097                 "name": "Fotoaffär ",
3098                 "terms": "fotoaffär, bild, foto, video, fotografi, fotoredigering, framkallning, ram, kameratillbehör, kamera, kameror, filmkamera, fotokamera, konvertering"
3099             },
3100             "shop/pyrotechnics": {
3101                 "name": "Fyrverkerier",
3102                 "terms": "fyrverkerier, smällare, tomtebloss, raketer, nyårsraketer, pyroteknik"
3103             },
3104             "shop/radiotechnics": {
3105                 "name": "Radio/Elektronikbutik",
3106                 "terms": "Radio, radiobutik, elektronik, elektronikbutik, radiotillbehör, elektronikkomponenter"
3107             },
3108             "shop/religion": {
3109                 "name": "Religiös butik",
3110                 "terms": "Religiös, religion, biblar, psalmböcker, kyrkobutik"
3111             },
3112             "shop/scuba_diving": {
3113                 "name": "Dykarbutik",
3114                 "terms": "Dykning, Dykarbutik, dykutrustning"
3115             },
3116             "shop/seafood": {
3117                 "name": "Fiskaffär",
3118                 "terms": "Fiskaffär, fisk, skaldjur, fiskhandlare, bläckfisk, räkor, hummer, krabba, ostron, musslor"
3119             },
3120             "shop/second_hand": {
3121                 "name": "Second hand",
3122                 "terms": "Second hand, loppis, loppmarknad, secondhand "
3123             },
3124             "shop/shoes": {
3125                 "name": "Skoaffär",
3126                 "terms": "Skoaffär, skor, skobutik"
3127             },
3128             "shop/sports": {
3129                 "name": "Sportaffär",
3130                 "terms": "Sportaffär, sportutrustning, sportkläder, träningskläder, träningsutrustning, träningsskor, löpskor"
3131             },
3132             "shop/stationery": {
3133                 "name": "Pappershandel",
3134                 "terms": "pappersvaror , pappershandel, papper, anteckningsböcker, grattiskort, kuvert, pennor, Kontorsmaterial "
3135             },
3136             "shop/supermarket": {
3137                 "name": "Snabbköp",
3138                 "terms": "självbetjäningsbutik, självköp, supermarket, snabbköp, dagligvarubutik, affär, mataffär"
3139             },
3140             "shop/tailor": {
3141                 "name": "Skräddare",
3142                 "terms": "Skräddare, kläder"
3143             },
3144             "shop/tattoo": {
3145                 "name": "Tatueringsstudio",
3146                 "terms": "Tatueringsstudio, tatueringssalong, tatuera, tatuerare, tatuering, "
3147             },
3148             "shop/tea": {
3149                 "name": "Te-butik",
3150                 "terms": "Te, the, te, påste, örtte, thé, teblad"
3151             },
3152             "shop/ticket": {
3153                 "name": "Biljettförsäljning",
3154                 "terms": "Biljettförsäljning, biljetter, biljettkassa, biljettsäljare, biljettkontor, biljettlucka, biljettåterförsäljare"
3155             },
3156             "shop/tobacco": {
3157                 "name": "Tobaksbutik",
3158                 "terms": "Tobaksbutik, tobak, rökning, pipa, pipor, snus, cigaretter,  cigarett, cigarr, cigarrer, röktillbehör"
3159             },
3160             "shop/toys": {
3161                 "name": "Leksaksaffär",
3162                 "terms": "Leksaksaffär, leksaker, barnsaker"
3163             },
3164             "shop/travel_agency": {
3165                 "name": "Resebyrå",
3166                 "terms": "Resebyrå, reseagent, biljettförsäljning, charter, charterflyg, charterresa "
3167             },
3168             "shop/tyres": {
3169                 "name": "Däckfirma",
3170                 "terms": "Däckfirma, däckbyte, hjulbyte, däckförsäljning, hjulförsäljning, fälgar, däck, hjul, fälg, balansering, "
3171             },
3172             "shop/vacant": {
3173                 "name": "Tom lokal",
3174                 "terms": "Tom lokal, vakant lokal, lokal för uthyrning, uthyrning"
3175             },
3176             "shop/vacuum_cleaner": {
3177                 "name": "Dammsugarbutik",
3178                 "terms": "Dammsugarbutik, dammsugare, dammsugaråterförsäljare, dammsugarpåsar, dammsugartillbehör"
3179             },
3180             "shop/variety_store": {
3181                 "name": "Fyndbutik",
3182                 "terms": "Fyndbutik, billigt,lågpris, lågprisbutik, fynd, överskott, överskottsaffär"
3183             },
3184             "shop/video": {
3185                 "name": "Videobutik",
3186                 "terms": "Videobutik, filmbutik, filmförsäljning, filmuthyrning, DVD, VHS"
3187             },
3188             "shop/video_games": {
3189                 "name": "TV-spel",
3190                 "terms": "TV-spel, videospel, konsolspel, spelkonsoler, datorspel, dataspel, tvspel"
3191             },
3192             "shop/water_sports": {
3193                 "name": "Vattensport/simning ",
3194                 "terms": "Vattensport, simning, badkläder"
3195             },
3196             "shop/weapons": {
3197                 "name": "Vapenaffär",
3198                 "terms": "Vapenaffär, vapen, ammunition, jakt, skjutvapen"
3199             },
3200             "shop/window_blind": {
3201                 "name": "Persienner",
3202                 "terms": "Persienner, spjälgardin, jalusi, markis, rullgardin, spjäljalusi"
3203             },
3204             "shop/wine": {
3205                 "name": "Vinaffär",
3206                 "terms": "Vinaffär, systembolaget, systemet, vin, vinförsäljning"
3207             },
3208             "tourism": {
3209                 "name": "Turism",
3210                 "terms": "Turism, sevärdhet, turistattraktion, turistmagnat"
3211             },
3212             "tourism/alpine_hut": {
3213                 "name": "Fjällstation",
3214                 "terms": "Fjällstuga, fjällstation"
3215             },
3216             "tourism/artwork": {
3217                 "name": "Publik konst",
3218                 "terms": "Konst, publik konst, gatukonst, offentlig konst"
3219             },
3220             "tourism/attraction": {
3221                 "name": "Turistattraktion",
3222                 "terms": "Turistattraktion, sevärdhet, sevärdighet"
3223             },
3224             "tourism/camp_site": {
3225                 "name": "Campingplats",
3226                 "terms": "Campingplats, camping, husvagn, tält, campinganläggning"
3227             },
3228             "tourism/caravan_site": {
3229                 "name": "Ställplats",
3230                 "terms": "Ställplats, campingplats, camping, husvagnscamping, husbilscamping, fricamping"
3231             },
3232             "tourism/chalet": {
3233                 "name": "Campingstuga",
3234                 "terms": "Campingstuga, stuga, sommarstuga"
3235             },
3236             "tourism/guest_house": {
3237                 "name": "Gästhus",
3238                 "terms": "Gästhus, vandrarhem, övernattningsställe, logi, pensionat , Bed & Breakfast."
3239             },
3240             "tourism/hostel": {
3241                 "name": "Vandrarhem",
3242                 "terms": "Vandrarhem, övernattningsställe"
3243             },
3244             "tourism/hotel": {
3245                 "name": "Hotell",
3246                 "terms": "Hotell, hotellanläggning, värdshus"
3247             },
3248             "tourism/information": {
3249                 "name": "Information",
3250                 "terms": "Information, informationskällan, Turistbyråer , turistkontor, karta, informationskarta, infokarta, Informationstavla"
3251             },
3252             "tourism/motel": {
3253                 "name": "Motel",
3254                 "terms": "Motell, hotell, motorhotell, väghotell"
3255             },
3256             "tourism/museum": {
3257                 "name": "Museum",
3258                 "terms": "museum, samling, konstsamling, museibyggnad, vetenskap, historia, historik, historia, konst, arkeologi"
3259             },
3260             "tourism/picnic_site": {
3261                 "name": "Picknickplats",
3262                 "terms": "Picknickplats, rastplats, picknick, utflykt"
3263             },
3264             "tourism/theme_park": {
3265                 "name": "Nöjespark",
3266                 "terms": "Temapark, nöjespark, åkattraktioner, tivoli, nöjesfält, nöjesplats"
3267             },
3268             "tourism/viewpoint": {
3269                 "name": "Utsiktspunkt",
3270                 "terms": "Utsiktsplats, utsikt, vy"
3271             },
3272             "tourism/zoo": {
3273                 "name": "Zoo",
3274                 "terms": "Zoo, zoologisk trädgård, djurpark"
3275             },
3276             "type/boundary": {
3277                 "name": "Gräns",
3278                 "terms": "Gräns, gränslinje, administrativ gräns"
3279             },
3280             "type/boundary/administrative": {
3281                 "name": "Administrativ gräns",
3282                 "terms": "Administrativ gräns, gräns, stat, territorium, administrativ enhet"
3283             },
3284             "type/multipolygon": {
3285                 "name": "Multipolygon",
3286                 "terms": "Multipolygon,  polygon, komplex yta"
3287             },
3288             "type/restriction": {
3289                 "name": "Restriktion",
3290                 "terms": "Restriktion, inskränkning, förbehåll, begränsning"
3291             },
3292             "type/restriction/no_left_turn": {
3293                 "name": "Ingen vänstersväng",
3294                 "terms": "Ingen vänstersväng, sväng ej vänster"
3295             },
3296             "type/restriction/no_right_turn": {
3297                 "name": "Ingen högersväng",
3298                 "terms": "Ingen högersväng, ej högersväng, sväng ej höger"
3299             },
3300             "type/restriction/no_straight_on": {
3301                 "name": "Ej rakt fram",
3302                 "terms": "Fortsätt ej framåt, ej rakt fram"
3303             },
3304             "type/restriction/no_u_turn": {
3305                 "name": "Ingen U-sväng",
3306                 "terms": "Ingen U-sväng, får ej vända"
3307             },
3308             "type/restriction/only_left_turn": {
3309                 "name": "Enbart vänstersväng",
3310                 "terms": "Enbart vänstersväng, bara vänstersväng, endast vänstersväng"
3311             },
3312             "type/restriction/only_right_turn": {
3313                 "name": "Enbart högersväng",
3314                 "terms": "enbart högersväng, endast högersväng, bara högersväng"
3315             },
3316             "type/restriction/only_straight_on": {
3317                 "name": "Inga svängar",
3318                 "terms": "Inga svängar, rakt fram, ingen sväng"
3319             },
3320             "type/route": {
3321                 "name": "Rutt",
3322                 "terms": "rutt, färdväg, färdled"
3323             },
3324             "type/route/bicycle": {
3325                 "name": "Cykelrutt",
3326                 "terms": "Cykelrutt, cykelled, cykelförbindelse, cykelnät"
3327             },
3328             "type/route/bus": {
3329                 "name": "Busslinje",
3330                 "terms": "Bussrutt, bussväg, bussled, busslinje"
3331             },
3332             "type/route/detour": {
3333                 "name": "Alternativ rutt",
3334                 "terms": "Alternativ rutt, alternativ väg, omväg"
3335             },
3336             "type/route/ferry": {
3337                 "name": "Färjerutt",
3338                 "terms": "Färjerutt, båtrutt, båtlinjetrafik"
3339             },
3340             "type/route/foot": {
3341                 "name": "Vandringsled",
3342                 "terms": "Vandringsrutt, vandringsled, stig"
3343             },
3344             "type/route/hiking": {
3345                 "name": "Vandringsled",
3346                 "terms": "Vandringsrutt, vandringsled, stig"
3347             },
3348             "type/route/pipeline": {
3349                 "name": "Rörledningsrutt",
3350                 "terms": "Rörledningsrutt, rörledning, pipeline, oljeledning, vattenledning, avloppsledning"
3351             },
3352             "type/route/power": {
3353                 "name": "Kraftledningsrutt",
3354                 "terms": "Kraftledningsrutt, kraftledning, elförsörjning, elnät"
3355             },
3356             "type/route/road": {
3357                 "name": "Vägrutt",
3358                 "terms": "Vägrutt, vägnät, vägförbindelse"
3359             },
3360             "type/route/train": {
3361                 "name": "Tågrutt",
3362                 "terms": "Tågrutt, tågnät, järnvägsrutt, järnväg, järnvägsförbindelse"
3363             },
3364             "type/route/tram": {
3365                 "name": "Spårvagnsrutt",
3366                 "terms": "Spårvagnsrutt, spårvagn, spårvagnsnät, spårvagnsräls, spårvagnsförbindelse "
3367             },
3368             "type/route_master": {
3369                 "name": "Huvudrutt",
3370                 "terms": "Huvudrutt, huvudförbindelse, huvudväg"
3371             },
3372             "vertex": {
3373                 "name": "Annat",
3374                 "terms": "Annat, övrigt"
3375             },
3376             "waterway": {
3377                 "name": "Vattenväg",
3378                 "terms": "Vattenväg, vattenfl