Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk (nynorsk)‎)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nemo bis
10 # Author: Nghtwlkr
11 # Author: Njardarlogar
12 # Author: Pladask
13 nn: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Brødtekst
18       diary_entry: 
19         language: Språk
20         latitude: Breiddegrad
21         longitude: Lengdegrad
22         title: Tittel
23         user: Brukar
24       friend: 
25         friend: Ven
26         user: Brukar
27       message: 
28         body: Brødtekst
29         recipient: Mottakar
30         sender: Sendar
31         title: Tittel
32       trace: 
33         description: Skildring
34         latitude: Breiddegrad
35         longitude: Lengdegrad
36         name: Namn
37         public: Offentleg
38         size: Storleik
39         user: Brukar
40         visible: Synleg
41       user: 
42         active: Aktive
43         description: Skildring
44         display_name: Visningsnamn
45         email: E-post
46         languages: Språk
47         pass_crypt: Passord
48     models: 
49       acl: Tilgangskontrolliste
50       changeset: Endringssett
51       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
52       country: Land
53       diary_comment: Dagbokkommentar
54       diary_entry: Dagbokoppføring
55       friend: Ven
56       language: Språk
57       message: Melding
58       node: Node
59       node_tag: Nodemerkelapp
60       notifier: Varsling
61       old_node: Gammal node
62       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
63       old_relation: Gammal relasjon
64       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
65       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
66       old_way: Gammal veg
67       old_way_node: Gammal vegnode
68       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
69       relation: Relasjon
70       relation_member: Relasjonsmedlem
71       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
72       session: Økt
73       trace: Spor
74       tracepoint: Punkt i spor
75       tracetag: Spormerkelapp
76       user: Brukar
77       user_preference: Brukarinnstillingar
78       user_token: Brukarnøkkel
79       way: Veg
80       way_node: Vegnode
81       way_tag: Vegmerkelapp
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
85     require_moderator: 
86       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
87     setup_user_auth: 
88       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
89       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
90   browse: 
91     changeset: 
92       changeset: "Endringssett: %{id}"
93       changesetxml: XML for endringssett
94       feed: 
95         title: Endringssett %{id}
96         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
97       osmchangexml: osmChange XML
98       title: Endringssett
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Tilhøyrer:"
101       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
102       box: boks
103       closed_at: "Lukka:"
104       created_at: "Oppretta:"
105       has_nodes: 
106         one: "Har følgjande %{count} node:"
107         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
108       has_relations: 
109         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
110         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
111       has_ways: 
112         one: "Har følgjande %{count} veg:"
113         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
114       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
115       show_area_box: Vis boks for område
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Kommentar:"
118       deleted_at: "Sletta:"
119       deleted_by: "Sletta av:"
120       edited_at: "Redigert:"
121       edited_by: "Redigert av:"
122       in_changeset: "I endringssett:"
123       version: "Versjon:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relasjon %{relation_name}
126       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
127     map: 
128       deleted: Sletta
129       edit: 
130         area: Rediger område
131         node: Rediger node
132         relation: Rediger relasjon
133         way: Rediger rute
134       larger: 
135         area: Vis område på større kart
136         node: Vis node på større kart
137         relation: Vis relasjon på større kart
138         way: Vis veg på større kart
139       loading: Lastar...
140     navigation: 
141       all: 
142         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
143         next_node_tooltip: Neste node
144         next_relation_tooltip: Neste relasjon
145         next_way_tooltip: Neste veg
146         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
147         prev_node_tooltip: Forrige node
148         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
149         prev_way_tooltip: Forrige veg
150       paging: 
151         all: 
152           next: "%{id} »"
153           prev: « %{id}
154         user: 
155           next: "%{id} »"
156           prev: « %{id}
157       user: 
158         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
159         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
160         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
161     node: 
162       download_xml: Last ned XML
163       edit: Rediger node
164       node: Node
165       node_title: "Node: %{node_name}"
166       view_history: Sjå historikken
167     node_details: 
168       coordinates: "Koordinatar:"
169       part_of: "Del av:"
170     node_history: 
171       download_xml: Last ned XML
172       node_history: Nodehistorik
173       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
174       view_details: Vis detaljar
175     not_found: 
176       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
177       type: 
178         changeset: endringssett
179         node: node
180         relation: relasjon
181         way: veg
182     paging_nav: 
183       of: av
184       showing_page: Viser side
185     redacted: 
186       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
187       redaction: Maskering %{id}
188       type: 
189         node: noden
190         relation: relasjonen
191         way: vegen
192     relation: 
193       download_xml: Last ned XML
194       relation: Relasjon
195       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
196       view_history: Sjå historikken
197     relation_details: 
198       members: "Medlemmar:"
199       part_of: "Del av:"
200     relation_history: 
201       download_xml: Last ned XML
202       relation_history: Relasjonshistorikk
203       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
204       view_details: Vis detaljar
205     relation_member: 
206       entry: "%{type} %{name}"
207       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
208       type: 
209         node: Node
210         relation: Relasjon
211         way: Veg
212     start: 
213       manually_select: Vel eit anna område manuelt
214       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
215     start_rjs: 
216       data_frame_title: Data
217       data_layer_name: Kartdata
218       details: Detaljar
219       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
220       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av %{user},  %{timestamp}
221       hide_areas: Skjul områder
222       history_for_feature: Historikk for %{feature}
223       load_data: Last inn data
224       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld %{num_features} objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under %{max_features} objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
225       loading: Lastar...
226       manually_select: Vel eit anna område manuelt
227       object_list: 
228         api: Hent dette området frå API-et
229         back: Vis objektliste
230         details: Detaljar
231         heading: Objektliste
232         history: 
233           type: 
234             node: Node %{id}
235             way: Veg %{id}
236         selected: 
237           type: 
238             node: Node %{id}
239             way: Veg %{id}
240         type: 
241           node: Node
242           way: Veg
243       private_user: privat brukar
244       show_areas: Vis områder
245       show_history: Vis historikk
246       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik %{bbox_size} er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
247       wait: Vent ...
248       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
249     tag_details: 
250       tags: "Merkelapper:"
251       wiki_link: 
252         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
253         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
254       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
255     timeout: 
256       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
257       type: 
258         changeset: endringssett
259         node: node
260         relation: relasjon
261         way: veg
262     way: 
263       download_xml: Last ned XML
264       edit: Rediger veg
265       view_history: Sjå historikken
266       way: Veg
267       way_title: "Veg: %{way_name}"
268     way_details: 
269       also_part_of: 
270         one: òg del av vegen %{related_ways}
271         other: òg del av vegane %{related_ways}
272       nodes: "Nodar:"
273       part_of: "Del av:"
274     way_history: 
275       download_xml: Last ned XML
276       view_details: Vis detaljar
277       way_history: Veghistorikk
278       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
279   changeset: 
280     changeset: 
281       anonymous: Anonym
282       big_area: (stor)
283       id: "#%{id}"
284       no_comment: (ingen)
285       no_edits: (ingen redigeringar)
286       show_area_box: vis boks for område
287       still_editing: (redigerer forsatt)
288       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
289     changeset_paging_nav: 
290       next: Neste »
291       previous: « Forrige
292       showing_page: Viser side %{page}
293     changesets: 
294       area: Område
295       comment: Kommentar
296       id: ID
297       saved_at: Lagra
298       user: Brukar
299     list: 
300       description: Siste endringar
301       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
302       description_friend: Endringssett av venene dine
303       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
304       description_user: Endringssett av %{user}
305       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
306       empty_anon_html: Ingen endringar endå
307       empty_user_html: Du har ikkje gjort nokre endringar endå. For å starte, sjå på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Startveiledninga</a>.
308       heading: Endringssett
309       heading_bbox: Endringssett
310       heading_friend: Endringssett
311       heading_nearby: Endringssett
312       heading_user: Endringssett
313       heading_user_bbox: Endringssett
314       title: Endringssett
315       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
316       title_friend: Endringssett av venene dine
317       title_nearby: Endringssett av nærliggande brukarar
318       title_user: Endringssett av %{user}
319       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
320     timeout: 
321       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
322   diary_entry: 
323     comments: 
324       ago: "%{ago} sidan"
325       comment: Kommentar
326       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
327       newer_comments: Nyare kommentarar
328       older_comments: Eldre kommentarar
329       post: Post
330       when: Når
331     diary_comment: 
332       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
333       confirm: Stadfest
334       hide_link: Skjul denne kommentaren
335     diary_entry: 
336       comment_count: 
337         one: 1 kommentar
338         other: "%{count} kommentarar"
339       comment_link: Kommenter denne oppføringa
340       confirm: Stadfest
341       edit_link: Rediger denne oppføringa
342       hide_link: Skjul denne oppføringa
343       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
344       reply_link: Svar på denne oppføringa
345     edit: 
346       body: "Brødtekst:"
347       language: "Språk:"
348       latitude: "Breiddegrad:"
349       location: "Posisjon:"
350       longitude: "Lengdegrad:"
351       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
352       save_button: Lagre
353       subject: "Emne:"
354       title: Rediger oppføring i dagboka
355       use_map_link: bruk kart
356     feed: 
357       all: 
358         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
359         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
360       language: 
361         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
362         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
363       user: 
364         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
365         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
366     list: 
367       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
368       new: Ny dagbokoppføring
369       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
370       newer_entries: Nyare oppføringar
371       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
372       older_entries: Eldre oppføringar
373       recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
374       title: Brukarane sine dagbøker
375       title_friends: Dagbøkene til venene dine
376       title_nearby: Dagbøkene til nærliggande brukarar
377       user_title: "%{user} si dagbok"
378     location: 
379       edit: Rediger
380       location: "Posisjon:"
381       view: Vis
382     new: 
383       title: Ny dagbokoppføring
384     no_such_entry: 
385       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
386       heading: Inga oppføring med %{id}
387       title: Inga slik dagbokoppføring
388     view: 
389       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
390       login: Logg inn
391       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
392       save_button: Lagre
393       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
394       user_title: "%{user} si dagbok"
395   editor: 
396     default: Standard (noverande %{name})
397     potlatch: 
398       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
399       name: Potlatch 1
400     potlatch2: 
401       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
402       name: Potlatch 2
403     remote: 
404       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
405       name: Lokalt installert program
406   export: 
407     start: 
408       add_marker: Legg til ein markør på kartet
409       area_to_export: Område som skal eksporterast
410       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
411       export_button: Eksporter
412       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
413       format: Format
414       format_to_export: Format for eksport
415       image_size: Bildestørrelse
416       latitude: "Brei:"
417       licence: Lisens
418       longitude: "Len:"
419       manually_select: Vel eit anna område manuelt
420       map_image: Kartblad (viser standard laget)
421       max: maks
422       options: Val
423       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
424       output: Utdata
425       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
426       scale: Skala
427       too_large: 
428         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
429         heading: For stort område
430       zoom: Zoom
431     start_rjs: 
432       add_marker: Legg til ein markør på kartet
433       change_marker: Endre markørposisjon
434       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
435       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
436       export: Eksporter
437       manually_select: Vel eit anna område manuelt
438       view_larger_map: Vis større kart
439   geocoder: 
440     description: 
441       title: 
442         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
443         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
444       types: 
445         cities: Byar
446         places: Stader
447         towns: Småbyar
448     direction: 
449       east: aust
450       north: nord
451       north_east: nordaust
452       north_west: nordvest
453       south: sør
454       south_east: søraust
455       south_west: sørvest
456       west: vest
457     distance: 
458       one: omtrent 1 km
459       other: omtrent %{count} km
460       zero: mindre enn 1 km
461     results: 
462       more_results: Fleire resultat
463       no_results: Ingen resultat funne
464     search: 
465       title: 
466         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
467         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
468         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
469         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
470         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
471         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
472     search_osm_nominatim: 
473       prefix: 
474         aeroway: 
475           aerodrome: Flyplass
476           apron: Flyrampe
477           gate: Gate
478           helipad: Helikopterplass
479           runway: Rullebane
480           taxiway: Taksebane
481           terminal: Terminal
482         amenity: 
483           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
484           airport: Flyplass
485           arts_centre: Kunstsenter
486           artwork: Kunstverk
487           atm: Minibank
488           auditorium: Auditorium
489           bank: Bank
490           bar: Bar
491           bbq: Grill
492           bench: Benk
493           bicycle_parking: Sykkelparkering
494           bicycle_rental: Sykkelutleige
495           biergarten: Ølhage
496           brothel: Bordell
497           bureau_de_change: Vekslingskontor
498           bus_station: Busstasjon
499           cafe: Kafé
500           car_rental: Bilutleige
501           car_sharing: Bildeling
502           car_wash: Bilvask
503           casino: Kasino
504           charging_station: Ladestation
505           cinema: Kino
506           clinic: Klinikk
507           club: Klubb
508           college: Høgskule
509           community_centre: Samfunnshus
510           courthouse: Rettsbygning
511           crematorium: Krematorium
512           dentist: Tannlege
513           doctors: Legar
514           dormitory: Sovesal
515           drinking_water: Drikkevatn
516           driving_school: Køyreskule
517           embassy: Ambassade
518           emergency_phone: Nødtelefon
519           fast_food: Hurtigmat
520           ferry_terminal: Ferjeterminal
521           fire_hydrant: Brannhydrant
522           fire_station: Brannstasjon
523           food_court: Serveringsstadar
524           fountain: Fontene
525           fuel: Drivstoff
526           grave_yard: Gravlund
527           gym: Treningssenter
528           hall: Spisesal
529           health_centre: Helsesenter
530           hospital: Sjukehus
531           hotel: Hotell
532           hunting_stand: Jaktbod
533           ice_cream: Iskrem
534           kindergarten: Barnehage
535           library: Bibliotek
536           market: Marknad
537           marketplace: Marknadsplass
538           mountain_rescue: Fjellredning
539           nightclub: Nattklubb
540           nursery: Førskule
541           nursing_home: Pleieheim
542           office: Kontor
543           park: Park
544           parking: Parkeringsplass
545           pharmacy: Apotek
546           place_of_worship: Religiøst hus
547           police: Politi
548           post_box: Postboks
549           post_office: Postkontor
550           preschool: Førskule
551           prison: Fengsel
552           pub: Pub
553           public_building: Offentleg bygning
554           public_market: Offentleg marknad
555           reception_area: Oppsamlingsområde
556           recycling: Resirkuleringspunkt
557           restaurant: Restaurant
558           retirement_home: Gamleheim
559           sauna: Sauna
560           school: Skule
561           shelter: Tilfluktsrom
562           shop: Butikk
563           shopping: Handel
564           shower: Dusj
565           social_centre: Samfunnshus
566           social_club: Sosial klubb
567           studio: Studio
568           supermarket: Supermarknad
569           swimming_pool: Symjebaseng
570           taxi: Drosje
571           telephone: Offentleg telefon
572           theatre: Teater
573           toilets: Toalett
574           townhall: Rådhus
575           university: Universitet
576           vending_machine: Vareautomat
577           veterinary: Veterinærklinikk
578           village_hall: Forsamlingshus
579           waste_basket: Søppelkasse
580           wifi: WiFi-tilgangspunkt
581           youth_centre: Ungdomssenter
582         boundary: 
583           administrative: Administrativ grense
584           census: Folketeljingsgrense
585           national_park: Nationalpark
586           protected_area: Verna område
587         bridge: 
588           aqueduct: Akvadukt
589           suspension: Hengebru
590           swing: Svingbru
591           viaduct: Viadukt
592           "yes": Bru
593         building: 
594           "yes": Bygning
595         highway: 
596           bridleway: Rideveg
597           bus_guideway: Leidde bussfelt
598           bus_stop: Busstopp
599           byway: Stikkveg
600           construction: Motorveg under konstruksjon
601           cycleway: Sykkelsti
602           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
603           footway: Gangsti
604           ford: Vadestad
605           living_street: Gatetun
606           milestone: Milestolpe
607           minor: Mindre veg
608           motorway: Motorveg
609           motorway_junction: Motorvegkryss
610           motorway_link: Veg til motorveg
611           path: Sti
612           pedestrian: Gangveg
613           platform: Perrong
614           primary: Primær veg
615           primary_link: Primær veg
616           raceway: Racerbane
617           residential: Bustadveg
618           rest_area: Rasteplass
619           road: Veg
620           secondary: Sekundær veg
621           secondary_link: Sekundær veg
622           service: Tjenesteveg
623           services: Motorveitjenester
624           speed_camera: Fotoboks
625           steps: Trapper
626           stile: Stige
627           tertiary: Tertiær veg
628           tertiary_link: Kommunal veg
629           track: Sti
630           trail: Sti
631           trunk: Hovedveg
632           trunk_link: Hovedveg
633           unclassified: Uklassifisert veg
634           unsurfaced: Veg utan dekke
635         historic: 
636           archaeological_site: Arkeologisk plass
637           battlefield: Slagmark
638           boundary_stone: Grensestein
639           building: Bygning
640           castle: Slott
641           church: Kyrkje
642           fort: Fort
643           house: Hus
644           icon: Ikon
645           manor: Herregard
646           memorial: Minne
647           mine: Gruve
648           monument: Monument
649           museum: Museum
650           ruins: Ruinar
651           tower: Tårn
652           wayside_cross: Vegkant kross
653           wayside_shrine: Vegkant alter
654           wreck: Vrak
655         landuse: 
656           allotments: Kolonihagar
657           basin: Elveområde
658           brownfield: Tidlegare industriområde
659           cemetery: Gravplass
660           commercial: Kommersielt område
661           conservation: Freda
662           construction: Kontruksjon
663           farm: Gard
664           farmland: Jordbruksland
665           farmyard: Gardstun
666           forest: Skog
667           garages: Garasjar
668           grass: Gras
669           greenfield: Ikkje-utvikla område
670           industrial: Industriområde
671           landfill: Landfylling
672           meadow: Eng
673           military: Militært område
674           mine: Gruve
675           nature_reserve: Naturreservat
676           orchard: Frukthage
677           park: Park
678           piste: Løype
679           quarry: Steinbrot
680           railway: Jernbane
681           recreation_ground: Idrettsplass
682           reservoir: Reservoar
683           reservoir_watershed: Nedbørfelt
684           residential: Boligområde
685           retail: Detaljsalg
686           road: Vegområde
687           village_green: landsbypark
688           vineyard: Vingård
689           wetland: Våtmark
690           wood: Skog
691         leisure: 
692           beach_resort: Strandsted
693           bird_hide: Fugletårn
694           common: Allmenning
695           fishing: Fiskeområde
696           fitness_station: Trenings studio
697           garden: Hage
698           golf_course: Golfbane
699           ice_rink: Skøytebane
700           marina: Båthavn
701           miniature_golf: Minigolf
702           nature_reserve: Naturreservat
703           park: Park
704           pitch: Sportsarena
705           playground: Leikeplass
706           recreation_ground: Idrettsplass
707           sauna: Badstu
708           slipway: Slipp
709           sports_centre: Sportssenter
710           stadium: Stadion
711           swimming_pool: Symjebaseng
712           track: Laupebane
713           water_park: Vannpark
714         military: 
715           airfield: Militær flyplass
716           barracks: Kaserner
717           bunker: Bunker
718         natural: 
719           bay: Bukt
720           beach: Strand
721           cape: Nes
722           cave_entrance: Holeinngang
723           channel: Kanal
724           cliff: Klippe
725           crater: Krater
726           dune: Sanddyne
727           feature: Eigenskap
728           fell: Fjellskrent
729           fjord: Fjord
730           forest: Skog
731           geyser: Geysir
732           glacier: Isbre
733           heath: Vidde
734           hill: Ås
735           island: Øy
736           land: Land
737           marsh: Sump
738           moor: Myr
739           mud: Gjørme
740           peak: Topp
741           point: Punkt
742           reef: Rev
743           ridge: Rygg
744           river: Elv
745           rock: Stein
746           scree: Ur
747           scrub: Kratt
748           shoal: Grunning
749           spring: Kjelde
750           stone: Stein
751           strait: Stred
752           tree: Tre
753           valley: Dal
754           volcano: Vulkan
755           water: Vatn
756           wetland: Våtmark
757           wetlands: Våtland
758           wood: Skog
759         office: 
760           accountant: Revisor
761           architect: Arkitekt
762           company: Bedrift
763           employment_agency: Bemanningsbedrift
764           estate_agent: Eiendomsmeglar
765           government: Statlig kontor
766           insurance: Forsikringskontor
767           lawyer: Advokat
768           ngo: Ikkje-statlig kontor
769           telecommunication: Telefonkontor
770           travel_agent: Reisebyrå
771           "yes": Kontor
772         place: 
773           airport: Flyplass
774           city: By
775           country: Land
776           county: Fylke
777           farm: Gard
778           hamlet: Grend
779           house: Hus
780           houses: Hus
781           island: Øy
782           islet: Holme
783           isolated_dwelling: Ensleg bostad
784           locality: Plass
785           moor: Myr
786           municipality: Kommune
787           postcode: Postnummer
788           region: Område
789           sea: Hav
790           state: Delstat
791           subdivision: Underavdeling
792           suburb: Forstad
793           town: Tettstad
794           unincorporated_area: Kommunefritt område
795           village: Landsby
796         railway: 
797           abandoned: Forlatt jernbane
798           construction: Jernbane under konstruksjon
799           disused: Nedlagt jernbane
800           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
801           funicular: Kabelbane
802           halt: Togstopp
803           historic_station: Historisk jernbanestasjon
804           junction: Jernbanekryss
805           level_crossing: Planovergang
806           light_rail: Bybane
807           miniature: Miniatyrjernbane
808           monorail: Enskinnebane
809           narrow_gauge: Smalsporjernbane
810           platform: Jernbaneperrong
811           preserved: Verna jernbane
812           spur: Jernbaneforgrening
813           station: Jernbanestasjon
814           subway: T-banestasjon
815           subway_entrance: T-baneinngang
816           switch: Sporveksel
817           tram: Sporveg
818           tram_stop: Trikkestopp
819           yard: Skiftetomt
820         shop: 
821           alcohol: Utanfor lisens
822           antiques: Antikviteter
823           art: Kunstbutikk
824           bakery: Bakeri
825           beauty: Skjønnheitssalong
826           beverages: Drikkevarebutikk
827           bicycle: Sykkelbutikk
828           books: Bokhandel
829           butcher: Slaktar
830           car: Bilbutikk
831           car_parts: Bildeler
832           car_repair: Bilverkstad
833           carpet: Teppebutikk
834           charity: Veldedighetsbutikk
835           chemist: Kjemiker
836           clothes: Klesbutikk
837           computer: Databutikk
838           confectionery: Konditori
839           convenience: Nærbutikk
840           copyshop: Kopieringsbutikk
841           cosmetics: Kosmetikkforretning
842           department_store: Varehus
843           discount: Tilbudsbutikk
844           doityourself: Gjer-det-sjølv
845           dry_cleaning: Renseri
846           electronics: Elektronikkforretning
847           estate_agent: Eiendomsmegler
848           farm: Gardsbutikk
849           fashion: Motebutikk
850           fish: Fiskebutikk
851           florist: Blomsterbutikk
852           food: Matbutikk
853           funeral_directors: Begravelsesforretning
854           furniture: Møbler
855           gallery: Galleri
856           garden_centre: Hagesenter
857           general: Landhandel
858           gift: Gavebutikk
859           greengrocer: Grønnsakshandel
860           grocery: Dagligvarebutikk
861           hairdresser: Frisør
862           hardware: Jernvarehandel
863           hifi: Hi-fi
864           insurance: Forsikring
865           jewelry: Gullsmed
866           kiosk: Kiosk
867           laundry: Vaskeri
868           mall: Kjøpesenter
869           market: Marknad
870           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
871           motorcycle: Motorsykkelbutikk
872           music: Musikkbutikk
873           newsagent: Nyhetsbyrå
874           optician: Optiker
875           organic: Organisk matbutikk
876           outdoor: Utandørs butikk
877           pet: Dyrebutikk
878           photo: Fotobutikk
879           salon: Salong
880           shoes: Skobutikk
881           shopping_centre: Kjøpesenter
882           sports: Sportsbutikk
883           stationery: Papirbutikk
884           supermarket: Supermarked
885           toys: Lekebutikk
886           travel_agency: Reisebyrå
887           video: Videobutikk
888           wine: Utanfor lisens
889         tourism: 
890           alpine_hut: Fjellhytte
891           artwork: Kunstverk
892           attraction: Attraksjon
893           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
894           cabin: Hytte
895           camp_site: Teltplass
896           caravan_site: Campingplass
897           chalet: Fjellhytte
898           guest_house: Gjestehus
899           hostel: Vandrerhjem
900           hotel: Hotell
901           information: Informasjon
902           lean_to: Gapehuk
903           motel: Motell
904           museum: Museum
905           picnic_site: Piknikplass
906           theme_park: Fornøyelsespark
907           valley: Dal
908           viewpoint: Utsiktspunkt
909           zoo: Dyrepark
910         tunnel: 
911           "yes": Tunnel
912         waterway: 
913           artificial: Kunstig vassdrag
914           boatyard: Båtverft
915           canal: Kanal
916           connector: Vannvegforbindelse
917           dam: Demning
918           derelict_canal: Nedlagt kanal
919           ditch: Grøft
920           dock: Dokk
921           drain: Avløp
922           lock: Sluse
923           lock_gate: Sluseport
924           mineral_spring: Mineralkilde
925           mooring: Fortøyning
926           rapids: Bank
927           river: Elv
928           riverbank: Elvebredd
929           stream: Straum
930           wadi: Elveleie
931           water_point: Vannpunkt
932           waterfall: Foss
933           weir: Overløpskant
934       prefix_format: "%{name}"
935   html: 
936     dir: ltr
937   javascripts: 
938     map: 
939       base: 
940         cycle_map: Sykkelkart
941         mapquest: MapQuest Open
942         standard: Standard
943         transport_map: Transport-kart
944       overlays: 
945         maplint: Maplint
946     site: 
947       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
948       edit_tooltip: Rediger kartet
949       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
950       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
951       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
952       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
953   layouts: 
954     community: Samfunnet
955     community_blogs: Bloggar
956     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
957     copyright: Opphavsrett & lisens
958     documentation: Dokumentasjon
959     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
960     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
961     donate_link_text: donering
962     edit: Rediger
963     edit_with: Rediger med %{editor}
964     export: Eksporter
965     export_tooltip: Eksporter kartdata
966     foundation: Stifting
967     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
968     gps_traces: GPS-spor
969     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
970     help: Hjelp
971     help_centre: Brukarstøtte
972     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
973     help_url: http://help.openstreetmap.org/
974     history: Historikk
975     home: heim
976     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
977     inbox_html: innboks %{count}
978     inbox_tooltip: 
979       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
980       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
981       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
982     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
983     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
984     intro_2_download: last ned
985     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
986     intro_2_license: åpen lisens
987     intro_2_use: bruke
988     log_in: logg inn
989     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
990     logo: 
991       alt_text: OpenStreetMap-logo
992     logout: logg ut
993     logout_tooltip: Logg ut
994     make_a_donation: 
995       text: Gje pengegåve
996       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
997     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
998     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
999     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1000     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic} og %{bytemark}, og andre %{partners}.
1001     partners_ic: Imperial College London
1002     partners_partners: partnarar
1003     partners_ucl: UCL VR senteret
1004     project_name: 
1005       h1: OpenStreetMap
1006       title: OpenStreetMap
1007     sign_up: registrer
1008     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1009     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1010     user_diaries: Brukardagbok
1011     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1012     view: Vis
1013     view_tooltip: Vis kartet
1014     welcome_user: Velkomen, %{user_link}
1015     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
1016     wiki: Wiki
1017     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1018     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1019   license_page: 
1020     foreign: 
1021       english_link: den engelske originalen
1022       text: I tilfellet konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske presedensen
1023       title: Om denne omsetjinga
1024     legal_babble: 
1025       attribution_example: 
1026         alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1027         title: Døme på kjeldehenvising
1028       contributors_at_html: "<strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>)."
1029       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
1030       contributors_footer_1_html: "  For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra\n  OpenStreetMap, sjå <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Bidragsytarar\n  sida</a> på OpenStreetMap Wikien."
1031       contributors_footer_2_html: "  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar."
1032       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts."
1033       contributors_gb_html: "<strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010-12."
1034       contributors_intro_html: "Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder, bland anna frå:"
1035       contributors_nl_html: "<strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1036       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1037       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1038       contributors_za_html: "<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1039       credit_1_html: "Me krever at du brukar krediteringa &ldquo;&copy; OpenStreetMap \ncontributors&rdquo;."
1040       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjenglig under Open Database Licesese, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenke til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distrubuerer OSM i dataform, kan du nevne og linke til lisensen eller lisensane. I former der linkar er umoglige (t.d. trykte verk), foreslår me at du henviser lesarane dine til openstreetmap.org (kansje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fulle adressa), til opendatacommons.org, og dersom relevant, til creativecommons.org.
1041       credit_3_html: "For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.\nTil dømes:"
1042       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1043       infringement_1_html: "OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere."
1044       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online skjema</a>."
1045       infringement_title_html: Illegal kopiering
1046       intro_1_html: "OpenStreetMap er <i>opne data</i>, lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1047       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1048       intro_3_html: "Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1049       more_1_html: "Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>."
1050       more_2_html: "Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>."
1051       more_title_html: Finn ut meir
1052       title_html: Opphavsrett og lisensar
1053     native: 
1054       mapping_link: start kartlegging
1055       native_link: Nynorsk versjon
1056       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1057       title: Om denne sida
1058   message: 
1059     delete: 
1060       deleted: Melding sletta
1061     inbox: 
1062       date: Dato
1063       from: Frå
1064       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1065       my_inbox: Min innboks
1066       new_messages: 
1067         one: "%{count} ny melding"
1068         other: "%{count} nye meldingar"
1069       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1070       old_messages: 
1071         one: "%{count} gamal melding"
1072         other: "%{count} gamle meldingar"
1073       outbox: utboks
1074       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1075       subject: Emne
1076       title: Innboks
1077     mark: 
1078       as_read: Melding markert som lese
1079       as_unread: Melding markert som ulese
1080     message_summary: 
1081       delete_button: Slett
1082       read_button: Marker som lese
1083       reply_button: Svar
1084       unread_button: Marker som ulese
1085     new: 
1086       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1087       body: Kropp
1088       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1089       message_sent: Melding sendt
1090       send_button: Send
1091       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1092       subject: Emne
1093       title: Send melding
1094     no_such_message: 
1095       body: Det er inga melding med den ID-en.
1096       heading: Inga melding funne
1097       title: Inga melding funne
1098     outbox: 
1099       date: Dato
1100       inbox: innboks
1101       messages: 
1102         one: Du har %{count} sendt melding
1103         other: Du har %{count} sendte meldingar
1104       my_inbox: Min %{inbox_link}
1105       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1106       outbox: utboks
1107       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1108       subject: Emne
1109       title: Utboks
1110       to: Til
1111     read: 
1112       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1113       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1114       date: Dato
1115       from: Frå
1116       reading_your_messages: Les meldingane dine
1117       reading_your_sent_messages: Les dei sende meldingane dine
1118       reply_button: Svar
1119       subject: Emne
1120       title: Les melding
1121       to: Til
1122       unread_button: Marker som ulese
1123       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1124     reply: 
1125       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1126     sent_message_summary: 
1127       delete_button: Slett
1128   notifier: 
1129     diary_comment_notification: 
1130       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1131       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1132       hi: Hei %{to_user},
1133       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1134     email_confirm: 
1135       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1136     email_confirm_html: 
1137       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1138       greeting: Hei,
1139       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1140     email_confirm_plain: 
1141       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1142       greeting: Hei,
1143       hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
1144       hopefully_you_2: "%{server_url} til %{new_address}."
1145     friend_notification: 
1146       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1147       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1148       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1149       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1150     gpx_notification: 
1151       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1152       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1153       failure: 
1154         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1155         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1156         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1157         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1158         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1159       greeting: Hei,
1160       success: 
1161         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1162         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1163       with_description: med skildring
1164       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1165     lost_password: 
1166       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1167     lost_password_html: 
1168       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1169       greeting: Hei,
1170       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1171     lost_password_plain: 
1172       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1173       greeting: Hei,
1174       hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
1175       hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
1176     message_notification: 
1177       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1178       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1179       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1180       hi: Hei %{to_user},
1181       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1182     signup_confirm: 
1183       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1184     signup_confirm_html: 
1185       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1186       click_the_link: Viss dette er deg, så er du velkomen! Klikke lenkja nedanfor for å stadfeste kontoen og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap
1187       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1188       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1189       greeting: Hei der!
1190       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1191       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1192       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1193       more_videos_here: fleire videoar her
1194       user_wiki_page: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld kategorimerker som viser kor du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1195       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1196       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1197     signup_confirm_plain: 
1198       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1199       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1200       click_the_link_1: Om dette er deg, velkomen! Vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste din
1201       click_the_link_2: konto og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap.
1202       current_user_1: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda
1203       current_user_2: "dei er, er tilgjengeleg frå:"
1204       greeting: Hei der!
1205       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1206       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1207       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1208       opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
1209       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1210       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1211       user_wiki_1: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld
1212       user_wiki_2: kategorimerker som viser kor du er, f.eks [[Category:Users_in_norway]].
1213       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1214       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1215   oauth: 
1216     oauthorize: 
1217       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1218       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1219       allow_to: "Gje programmet lov til å:"
1220       allow_write_api: endre kartet.
1221       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1222       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1223       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1224       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan velje så mange eller så få som du vil.
1225     revoke: 
1226       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1227   oauth_clients: 
1228     create: 
1229       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1230     destroy: 
1231       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1232     edit: 
1233       submit: Rediger
1234       title: Rediger programvara di
1235     form: 
1236       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1237       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1238       allow_write_api: endre kartet.
1239       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1240       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1241       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1242       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1243       name: Namn
1244       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1245       required: Påkrevd
1246       support_url: Støytte-URL
1247       url: URL til hovedapplikasjonen
1248     index: 
1249       application: Programnamn
1250       issued_at: Utskrive
1251       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1252       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1253       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1254       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1255       register_new: Registrer applikasjonen din
1256       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1257       revoke: Tilbakekall!
1258       title: Mine OAuth-detaljar
1259     new: 
1260       submit: Registrer
1261       title: Registrer ein ny applikasjon
1262     not_found: 
1263       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1264     show: 
1265       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1266       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1267       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1268       allow_write_api: endre kartet.
1269       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1270       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1271       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1272       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1273       confirm: Er du sikker?
1274       delete: Ta bort klient
1275       edit: Rediger detaljar
1276       key: "Forbrukarnøkkel:"
1277       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1278       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1279       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) så vel som rein tekst i ssl-modus.
1280       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1281       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1282     update: 
1283       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1284   printable_name: 
1285     with_version: "%{id}, v%{version}"
1286   redaction: 
1287     create: 
1288       flash: Maskering oppretta.
1289     destroy: 
1290       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
1291       flash: Maskering ødelagd.
1292       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne maskeringa før du ødeleger den.
1293     edit: 
1294       description: Skildring
1295       heading: Rediger maskering
1296       submit: Lagre markering
1297       title: Rediger relasjon
1298     index: 
1299       empty: Ingen maskeringar å vise.
1300       heading: Liste over maskeringar
1301       title: Liste over maskeringar
1302     new: 
1303       description: Skildring
1304       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
1305       submit: Lag maskering
1306       title: Lagar ein ny maskering
1307     show: 
1308       confirm: Er du sikker?
1309       description: "Skildring:"
1310       destroy: Fjern denne maskeringa
1311       edit: Endre denne maskeringa
1312       heading: Visar maskering "%{title}"
1313       title: Visar maskering
1314       user: "Oppretta av:"
1315     update: 
1316       flash: Endringar lagra.
1317   site: 
1318     edit: 
1319       anon_edits: (%{link})
1320       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1321       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1322       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1323       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1324       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1325       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1326       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1327       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1328       user_page_link: brukarside
1329     index: 
1330       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1331       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1332       license: 
1333         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein åpen lisens
1334       permalink: Permanent lenkje
1335       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1336       shortlink: Kort lenkje
1337     key: 
1338       map_key: Kartforklaring
1339       map_key_tooltip: Forklaring for kartet
1340       table: 
1341         entry: 
1342           admin: Administrativ grense
1343           allotments: Kolonihagar
1344           apron: 
1345             - terminal
1346             - terminal
1347           bridge: Sort kant = bru
1348           bridleway: Rideveg
1349           brownfield: Tidlegare industriområde
1350           building: Viktig bygning
1351           byway: Stikkveg
1352           cable: 
1353             - Kabelvogn
1354             - stolheis
1355           cemetery: Gravplass
1356           centre: Sportssenter
1357           commercial: Kommersielt område
1358           common: 
1359             - Vanleg
1360             - snever
1361           construction: Vegar under konstruksjon
1362           cycleway: Sykkelveg
1363           destination: Destinasjonstilgang
1364           farm: Gard
1365           footway: Gangveg
1366           forest: Skog
1367           golf: Golfbane
1368           heathland: Heilandskap
1369           industrial: Industriområde
1370           lake: 
1371             - Innsjø
1372             - reservoar
1373           military: Militært område
1374           motorway: Motorveg
1375           park: Park
1376           permissive: Betinget tilgjenge
1377           pitch: Sportsarena
1378           primary: Primærveg
1379           private: Privat tilgjenge
1380           rail: Jernbane
1381           reserve: Naturreservat
1382           resident: Boligområde
1383           retail: Detaljsalgområde
1384           runway: 
1385             - Flystripe
1386             - taksebane
1387           school: 
1388             - Skule
1389             - universitet
1390           secondary: Sekundærveg
1391           station: Jernbanestasjon
1392           subway: Undergrunnsbane
1393           summit: 
1394             - Topp
1395             - fjelltopp
1396           tourist: Turistattraksjon
1397           track: Spor
1398           tram: 
1399             - Bybane
1400             - trikk
1401           trunk: Hovedveg
1402           tunnel: Streka kant = tunnel
1403           unclassified: Uklassifisert veg
1404           unsurfaced: Veg utan dekke
1405           wood: Ved
1406     markdown_help: 
1407       alt: Alternativ tekst
1408       first: Første punkt
1409       heading: Overskrifter
1410       headings: Overskrifter
1411       image: Bilete
1412       link: Lekje
1413       ordered: Sortert liste
1414       second: Andre punkt
1415       subheading: Underoverskrifter
1416       text: Tekst
1417       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1418       unordered: Usortert liste
1419       url: URL
1420     richtext_area: 
1421       edit: Endre
1422       preview: Førehandsvising
1423     search: 
1424       search: Søk
1425       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1426       submit_text: Gå
1427       where_am_i: Kor er eg?
1428       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1429     sidebar: 
1430       close: Lukk
1431       search_results: Søkjeresultat
1432   time: 
1433     formats: 
1434       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1435   trace: 
1436     create: 
1437       trace_uploaded: Din GPX-fil er lasa opp og ventar på å verte sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert send til deg når det er gjort.
1438       upload_trace: Last opp GPS-spor
1439     delete: 
1440       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1441     edit: 
1442       description: "Skildring:"
1443       download: last ned
1444       edit: rediger
1445       filename: "Filnamn:"
1446       heading: Redigerer spor %{name}
1447       map: kart
1448       owner: "Eigar:"
1449       points: "Punkter:"
1450       save_button: Lagre endringar
1451       start_coord: "Startkoordinat:"
1452       tags: "Markelapper:"
1453       tags_help: kommaseparert
1454       title: Redigerer spor %{name}
1455       uploaded_at: "Last opp:"
1456       visibility: "Synlegheit:"
1457       visibility_help: kva tyder dette?
1458       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1459     list: 
1460       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a> eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki sida</a>.
1461       public_traces: Offentleg GPS-spor
1462       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1463       tagged_with: merkte med %{tags}
1464       your_traces: Dine GPS-spor
1465     make_public: 
1466       made_public: Spor gjort offentleg
1467     offline: 
1468       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1469       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1470     offline_warning: 
1471       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1472     trace: 
1473       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1474       by: av
1475       count_points: "%{count} punkt"
1476       edit: rediger
1477       edit_map: Rediger kart
1478       identifiable: IDENTIFISERBAR
1479       in: i
1480       map: kart
1481       more: meir
1482       pending: VENTER
1483       private: PRIVAT
1484       public: OFFENTLEG
1485       trace_details: Vis detaljar for spor
1486       trackable: SPORBAR
1487       view_map: Vis kart
1488     trace_form: 
1489       description: "Skildring:"
1490       help: Hjelp
1491       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1492       tags: "Merkelappar:"
1493       tags_help: kommaseparert
1494       upload_button: Last opp
1495       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1496       visibility: "Synligheit:"
1497       visibility_help: kva tyder dette?
1498       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1499     trace_header: 
1500       see_all_traces: Sjå alle spor
1501       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1502       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1503       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1504     trace_optionals: 
1505       tags: Merkelappar
1506     trace_paging_nav: 
1507       newer: Nyare spor
1508       older: Eldre spor
1509       showing_page: Viser side %{page}
1510     view: 
1511       delete_track: Slett dette sporet
1512       description: "Skildring:"
1513       download: last ned
1514       edit: rediger
1515       edit_track: Rediger dette sporet
1516       filename: "Filnamn:"
1517       heading: Viser spor %{name}
1518       map: kart
1519       none: Ingen
1520       owner: "Eigar:"
1521       pending: VENTANDE
1522       points: "Punkter:"
1523       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1524       tags: "Markelappar:"
1525       title: Viser spor %{name}
1526       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1527       uploaded: "Lasta opp:"
1528       visibility: "Synligheit:"
1529     visibility: 
1530       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1531       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1532       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1533       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1534   user: 
1535     account: 
1536       contributor terms: 
1537         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1538         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1539         heading: "Bidragsytervilkår:"
1540         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1541         link text: kva er dette?
1542         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1543         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1544       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1545       delete image: Fjern gjeldande bilete
1546       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1547       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1548       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1549       gravatar: 
1550         gravatar: Bruk Gravatar
1551         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1552         link text: kva er dette?
1553       home location: "Heimeposisjon:"
1554       image: "Bilete:"
1555       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1556       keep image: Hald på gjeldande bilete
1557       latitude: "Breiddegrad:"
1558       longitude: "Lengdegrad:"
1559       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1560       my settings: Innstellingane mine
1561       new email address: "Ny e-postadresse:"
1562       new image: Legg til eit bilete
1563       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1564       openid: 
1565         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1566         link text: kva er dette?
1567         openid: "OpenID:"
1568       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1569       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1570       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1571       public editing: 
1572         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1573         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1574         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1575         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1576         enabled link text: kva er dette?
1577         heading: "Offentleg redigering:"
1578       public editing note: 
1579         heading: Offentleg redigering
1580         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1581       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1582       return to profile: Returner til profil
1583       save changes button: Lagre endringar
1584       title: Rediger konto
1585       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1586     confirm: 
1587       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1588       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1589       button: Stadfest
1590       heading: Stadfest ein brukerkonto
1591       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1592       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1593       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1594       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1595     confirm_email: 
1596       button: Stadfest
1597       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1598       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1599       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1600       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1601     confirm_resend: 
1602       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1603       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1604     filter: 
1605       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1606     go_public: 
1607       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1608     list: 
1609       confirm: Stadfest valde brukarar
1610       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1611       heading: Brukarar
1612       hide: Skjul valde brukarar
1613       showing: 
1614         one: Viser side %{page} (%{first_item} av %{items})
1615         other: Viser side %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1616       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1617       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1618       title: Brukarar
1619     login: 
1620       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1621       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1622       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1623       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1624       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1625       heading: Logg inn
1626       login_button: Logg inn
1627       lost password link: Mista passordet ditt?
1628       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1629       no account: Har du ingen brukarkonto?
1630       openid: "%{logo} OpenID:"
1631       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1632       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1633       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1634       openid_providers: 
1635         aol: 
1636           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1637           title: Logg inn med AOL
1638         google: 
1639           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1640           title: Logg inn med Google
1641         myopenid: 
1642           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1643           title: Logg inn med myOpenID
1644         openid: 
1645           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1646           title: Logg inn med OpenID
1647         wordpress: 
1648           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1649           title: Logg inn med Wordpress
1650         yahoo: 
1651           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1652           title: Logg inn med Yahoo
1653       password: "Passord:"
1654       register now: Registrer deg no
1655       remember: "Hugs meg:"
1656       title: Logg inn
1657       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1658       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1659       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1660     logout: 
1661       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1662       logout_button: Logg ut
1663       title: Logg ut
1664     lost_password: 
1665       email address: "E-postadresse:"
1666       heading: Gløymt passord?
1667       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1668       new password button: Nullstill passord
1669       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1670       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1671       title: Gløymt passord
1672     make_friend: 
1673       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1674       button: Legg til som ein ven
1675       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1676       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1677       success: "%{name} er no venen din."
1678     new: 
1679       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1680       confirm password: "Stadfest passord:"
1681       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1682       continue: Hald fram
1683       display name: "Visningsnavn:"
1684       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1685       email address: "E-postadresse:"
1686       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1687       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1688       heading: Opprett ein brukerkonto
1689       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1690       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1691       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1692       openid: "%{logo} OpenID:"
1693       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1694       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1695       password: "Passord:"
1696       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1697       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1698       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1699       title: Opprett konto
1700       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1701     no_such_user: 
1702       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1703       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1704       title: Ingen brukar funnet
1705     popup: 
1706       friend: Ven
1707       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1708       your location: Posisjonen din
1709     remove_friend: 
1710       button: Fjern som ein ven
1711       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1712       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1713       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1714     reset_password: 
1715       confirm password: "Stadfest passord:"
1716       flash changed: Passordet ditt er endra.
1717       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1718       heading: Nullstill passord for %{user}
1719       password: "Passord:"
1720       reset: Nullstill passord
1721       title: Nullstill passord
1722     set_home: 
1723       flash success: Heimelokasjon lagra
1724     suspended: 
1725       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1726       heading: Konto stengt
1727       title: Konto stengt
1728       webmaster: webmaster
1729     terms: 
1730       agree: Eg godkjenner
1731       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1732       consider_pd_why: kva er dette?
1733       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1734       decline: Avslå
1735       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1736       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1737       heading: Bidragsytervilkåra
1738       legale_names: 
1739         france: Frankrike
1740         italy: Italia
1741         rest_of_world: Resten av verda
1742       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1743       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1744       title: Bidragsytervilkår
1745       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1746     view: 
1747       activate_user: aktiver denne brukaren
1748       add as friend: legg til som ein ven
1749       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1750       block_history: mottekne blokkeringar
1751       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1752       blocks on me: blokkeringane mine
1753       comments: kommentarar
1754       confirm: Stadfest
1755       confirm_user: stadfest denne brukaren
1756       create_block: blokkar denne brukaren
1757       created from: "Oppretta frå:"
1758       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1759       ct declined: Avslått
1760       ct status: "Bidragsytarvilkår:"
1761       ct undecided: Usikker
1762       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1763       delete_user: slett denne brukaren
1764       description: Skildring
1765       diary: dagbok
1766       edits: redigeringar
1767       email address: "E-postadresse:"
1768       friends_changesets: Bla gjennom alle endringssett av vener
1769       friends_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av vener
1770       hide_user: skjul denne brukaren
1771       if set location: Viss du set posisjonen din, så vil eit fint kart og ting vert her vist. Du kan setje heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida.
1772       km away: "%{count}km unna"
1773       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1774       m away: "%{count}m unna"
1775       mapper since: "Brukar sidan:"
1776       moderator_history: tildelte blokkeringar
1777       my comments: mine kommentarar
1778       my diary: mi dagbok
1779       my edits: redigeringane mine
1780       my settings: innstellingane mine
1781       my traces: spora mine
1782       nearby users: Andre næliggande brukarar
1783       nearby_changesets: Bla gjennom alle endringssett av nærliggande brukarar
1784       nearby_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av nærliggande brukarar
1785       new diary entry: ny dagbokoppføring
1786       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1787       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1788       oauth settings: oauth-innstellingar
1789       remove as friend: fjern som ven
1790       role: 
1791         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1792         grant: 
1793           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1794           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1795         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1796         revoke: 
1797           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1798           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1799       send message: send melding
1800       settings_link_text: innstellingar
1801       spam score: "Spamresultat:"
1802       status: "Status:"
1803       traces: spor
1804       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1805       user location: Posisjonen til brukaren
1806       your friends: Venene dine
1807   user_block: 
1808     blocks_by: 
1809       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1810       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1811       title: Blokkeringar av %{name}
1812     blocks_on: 
1813       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1814       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1815       title: Blokkeringar av %{name}
1816     create: 
1817       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1818       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1819       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1820     edit: 
1821       back: Vis alle blokkeringar
1822       heading: Endrar blokkering av %{name}
1823       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1824       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1825       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1826       show: Vis denne blokkeringa
1827       submit: Oppdater blokkering
1828       title: Endrar blokkering av %{name}
1829     filter: 
1830       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1831       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1832     helper: 
1833       time_future: Sluttar om %{time}.
1834       time_past: Slutta %{time} sidan.
1835       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1836     index: 
1837       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1838       heading: Liste over brukerblokkeringer
1839       title: Brukerblokkeringer
1840     model: 
1841       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1842       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1843     new: 
1844       back: Vis alle blokkeringar
1845       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1846       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1847       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1848       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1849       submit: Opprett blokkering
1850       title: Opprettar blokkering av %{name}
1851       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1852       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1853     not_found: 
1854       back: Tilbake til indeksen
1855       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1856     partial: 
1857       confirm: Er du sikker?
1858       creator_name: Oppretta av
1859       display_name: Blokkert brukar
1860       edit: Rediger
1861       next: Neste »
1862       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1863       previous: « Forrige
1864       reason: Årsak for blokkering
1865       revoke: Tilbakekall!
1866       revoker_name: Tilbakekalt av
1867       show: Vis
1868       showing_page: Viser side %{page}
1869       status: Status
1870     period: 
1871       one: 1 time
1872       other: "%{count} timar"
1873     revoke: 
1874       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1875       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1876       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1877       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1878       revoke: Tilbakekall!
1879       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1880       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1881     show: 
1882       back: Vis alle blokkeringar
1883       confirm: Er du sikker?
1884       edit: Rediger
1885       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1886       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1887       reason: "Årsak for blokkering:"
1888       revoke: Tilbakekall!
1889       revoker: "Tilbakekaller:"
1890       show: Vis
1891       status: Status
1892       time_future: Sluttar om %{time}
1893       time_past: Slutta %{time} sidan
1894       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1895     update: 
1896       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre henne.
1897       success: Blokkering oppdatert.
1898   user_role: 
1899     filter: 
1900       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1901       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1902       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1903       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1904     grant: 
1905       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1906       confirm: Stadfest
1907       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1908       heading: Stadfest rolletildeling
1909       title: Stadfest rolletildeling
1910     revoke: 
1911       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1912       confirm: Stadfest
1913       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1914       heading: Stadfest fjerning av rolle
1915       title: Stadfest fjerning av rolle