Pipeline memcache requests to the cache
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (‪Norsk (nynorsk)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Eirik
5 # Author: Gnonthgol
6 # Author: Gunnernett
7 # Author: Harald Khan
8 # Author: Nghtwlkr
9 # Author: Njardarlogar
10 nn: 
11   activerecord: 
12     attributes: 
13       diary_comment: 
14         body: Brødtekst
15       diary_entry: 
16         language: Språk
17         latitude: Breiddegrad
18         longitude: Lengdegrad
19         title: Tittel
20         user: Brukar
21       friend: 
22         friend: Ven
23         user: Brukar
24       message: 
25         body: Brødtekst
26         recipient: Mottakar
27         sender: Sendar
28         title: Tittel
29       trace: 
30         description: Skildring
31         latitude: Breiddegrad
32         longitude: Lengdegrad
33         name: Namn
34         public: Offentleg
35         size: Storleik
36         user: Brukar
37         visible: Synleg
38       user: 
39         active: Aktive
40         description: Skildring
41         display_name: Visningsnamn
42         email: E-post
43         languages: Språk
44         pass_crypt: Passord
45     models: 
46       acl: Tilgangskontrolliste
47       changeset: Endringssett
48       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
49       country: Land
50       diary_comment: Dagbokskommentar
51       diary_entry: Dagbokoppføring
52       friend: Ven
53       language: Språk
54       message: Melding
55       node: Node
56       node_tag: Nodemerkelapp
57       notifier: Varsling
58       old_node: Gammal node
59       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
60       old_relation: Gammal relasjon
61       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
62       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
63       old_way: Gammalveg
64       old_way_node: Gammal vegnode
65       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
66       relation: Relasjon
67       relation_member: Relasjonsmedlem
68       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
69       session: Økt
70       trace: Spor
71       tracepoint: Punkt i spor
72       tracetag: Spormerkelapp
73       user: Brukar
74       user_preference: Brukarinnstellingar
75       user_token: Brukarnøkkel
76       way: Veg
77       way_node: Vegnode
78       way_tag: Vegmerkelapp
79   application: 
80     require_cookies: 
81       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
84       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Endringssett: %{id}"
88       changesetxml: XML for endringssett
89       download: Last ned %{changeset_xml_link} eller %{osmchange_xml_link}
90       feed: 
91         title: Endringssett %{id}
92         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
93       osmchangexml: osmChange XML
94       title: Endringssett
95     changeset_details: 
96       belongs_to: "Tilhøyrer:"
97       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
98       box: boks
99       closed_at: "Lukka:"
100       created_at: "Oppretta:"
101       has_nodes: 
102         one: "Har følgjande %{count} node:"
103         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
104       has_relations: 
105         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
106         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
107       has_ways: 
108         one: "Har følgjande %{count} veg:"
109         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
110       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
111       show_area_box: Vis boks for område
112     common_details: 
113       changeset_comment: "Kommentar:"
114       deleted_at: "Sletta:"
115       deleted_by: "Sletta av:"
116       edited_at: "Redigert:"
117       edited_by: "Redigert av:"
118       in_changeset: "I endringssett:"
119       version: "Versjon:"
120     containing_relation: 
121       entry: Relasjon %{relation_name}
122       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
123     map: 
124       deleted: Sletta
125       edit: 
126         area: Rediger område
127         node: Rediger node
128         relation: Rediger relasjon
129         way: Rediger rute
130       larger: 
131         area: Vis område på større kart
132         node: Vis node på større kart
133         relation: Vis relasjon på større kart
134         way: Vis veg på større kart
135       loading: Lastar...
136     navigation: 
137       all: 
138         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
139         next_node_tooltip: Neste node
140         next_relation_tooltip: Neste relasjon
141         next_way_tooltip: Neste veg
142         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
143         prev_node_tooltip: Forrige node
144         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
145         prev_way_tooltip: Forrige veg
146       paging: 
147         all: 
148           next: "%{id} »"
149           prev: « %{id}
150         user: 
151           next: "%{id} »"
152           prev: « %{id}
153       user: 
154         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
155         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
156         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
157     node: 
158       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
159       download_xml: Last ned XML
160       edit: rediger
161       node: Node
162       node_title: "Node: %{node_name}"
163       view_history: vis historikk
164     node_details: 
165       coordinates: "Koordinatar:"
166       part_of: "Del av:"
167     node_history: 
168       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
169       download_xml: Last ned XML
170       node_history: Nodehistorik
171       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
172       view_details: vis detaljar
173     not_found: 
174       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
175       type: 
176         changeset: endringssett
177         node: node
178         relation: relasjon
179         way: veg
180     paging_nav: 
181       of: av
182       showing_page: Viser side
183     relation: 
184       download: "%{download_xml_link} eller %{view_history_link}"
185       download_xml: Last ned XML
186       relation: Relasjon
187       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
188       view_history: vis historikk
189     relation_details: 
190       members: "Medlemmar:"
191       part_of: "Del av:"
192     relation_history: 
193       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
194       download_xml: Last ned XML
195       relation_history: Relasjonshistorikk
196       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
197       view_details: vis detaljar
198     relation_member: 
199       entry: "%{type} %{name}"
200       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
201       type: 
202         node: Node
203         relation: Relasjon
204         way: Veg
205     start: 
206       manually_select: Vel eit anna område manuelt
207       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
208     start_rjs: 
209       data_frame_title: Data
210       data_layer_name: Data
211       details: Detaljar
212       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
213       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av [[user]],  [[timestamp]]
214       hide_areas: Skjul områder
215       history_for_feature: Historikk for [[feature]]
216       load_data: Last inn data
217       loaded_an_area_with_num_features: "Du har lasta eit område som inneheld [[num_features]] objekt. Nokre nettlesarar fungerer ikkje ved håndtering av så mykje data. Nettlesarar fungerer generelt best med mindre enn 100 objekt om gongen: noko meir kan gjere at nettleseren frys. Om du er sikker på at du vil sjå denne informasjonen kan du gjere det ved å klikke på knappen nedanfor."
218       loading: Lastar...
219       manually_select: Vel eit anna område manuelt
220       object_list: 
221         api: Hent dette områdde frå API-et
222         back: Vis objektliste
223         details: Detaljar
224         heading: Objektliste
225         history: 
226           type: 
227             node: Node [[id]]
228             way: Veg [[id]]
229         selected: 
230           type: 
231             node: Node [[id]]
232             way: Veg [[id]]
233         type: 
234           node: Node
235           way: Veg
236       private_user: privat brukar
237       show_areas: Vis områder
238       show_history: Vis historikk
239       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik [[bbox_size]] er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
240       wait: Vent ...
241       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
242     tag_details: 
243       tags: "Merkelapper:"
244       wiki_link: 
245         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
246         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
247       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
248     timeout: 
249       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} brukte for lang tid på å verte henta.
250       type: 
251         changeset: endringssett
252         node: node
253         relation: relasjon
254         way: veg
255     way: 
256       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
257       download_xml: Last ned XML
258       edit: rediger
259       view_history: vis historikk
260       way: Veg
261       way_title: "Veg: %{way_name}"
262     way_details: 
263       also_part_of: 
264         one: òg del av vegen %{related_ways}
265         other: òg del av vegane %{related_ways}
266       nodes: "Nodar:"
267       part_of: "Del av:"
268     way_history: 
269       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
270       download_xml: Last ned XML
271       view_details: vis detaljar
272       way_history: Veghistorikk
273       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
274   changeset: 
275     changeset: 
276       anonymous: Anonym
277       big_area: (stor)
278       id: "#%{id}"
279       no_comment: (ingen)
280       no_edits: (ingen redigeringar)
281       show_area_box: vis boks for område
282       still_editing: (redigerer forsatt)
283       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
284     changeset_paging_nav: 
285       next: Neste »
286       previous: « Forrige
287       showing_page: Viser side %{page}
288     changesets: 
289       area: Område
290       comment: Kommentar
291       id: ID
292       saved_at: Lagra
293       user: Nytter
294     list: 
295       description: Siste endringar
296       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
297       description_friend: Endringssett av venene dine
298       description_user: Endringssett av %{user}
299       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
300       heading: Endringssett
301       heading_bbox: Endringssett
302       heading_friend: Endringssett
303       heading_user: Endringssett
304       heading_user_bbox: Endringssett
305       title: Endringssett
306       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
307       title_friend: Endringssett av venene dine
308       title_user: Endringssett av %{user}
309       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
310     timeout: 
311       sorry: Beklagar, lista over endringssett som du bad om tok for lang tid å hente.
312   diary_entry: 
313     diary_comment: 
314       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
315       confirm: Stadfest
316       hide_link: Skjul denne kommentaren
317     diary_entry: 
318       comment_count: 
319         one: 1 kommentar
320         other: "%{count} kommentarar"
321       comment_link: Kommenter denne oppføringa
322       confirm: Stadfest
323       edit_link: Rediger denne oppføringa
324       hide_link: Skjul denne oppføringa
325       posted_by: Skreve av %{link_user} %{created} på %{language_link}
326       reply_link: Svar på denne oppføringa
327     edit: 
328       body: "Brødtekst:"
329       language: "Språk:"
330       latitude: "Breiddegrad:"
331       location: "Posisjon:"
332       longitude: "Lengdegrad:"
333       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
334       save_button: Lagre
335       subject: "Emne:"
336       title: Rediger oppføring i dagboka
337       use_map_link: bruk kart
338     feed: 
339       all: 
340         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
341         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
342       language: 
343         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
344         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
345       user: 
346         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
347         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
348     list: 
349       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
350       new: Ny dagbokoppføring
351       new_title: Skriv ein ny oppføring i i di brukardagbok
352       newer_entries: Nyare oppføringar
353       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
354       older_entries: Eldre oppføringar
355       recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
356       title: Brukarane sine dagbøker
357       user_title: Dagboken for %{user}
358     location: 
359       edit: Rediger
360       location: "Posisjon:"
361       view: Vis
362     new: 
363       title: Ny dagbokoppføring
364     no_such_entry: 
365       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja du klikka er feil.
366       heading: Ingen oppføring med %{id}
367       title: Ingen slik dagbokoppføring
368     no_such_user: 
369       body: Beklagar, det finst ingen brukar med namnet %{user}. Vennligst sjekk at du har stava riktig, eller kanskje lenkja du følgde er feil.
370       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
371       title: Ingen brukar funnet
372     view: 
373       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
374       login: Logg inn
375       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å leggja igjen ein kommentar"
376       save_button: Lagre
377       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
378       user_title: Dagboken for %{user}
379   editor: 
380     default: Standard (noverande %{name})
381     potlatch: 
382       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
383       name: Potlatch 1
384     potlatch2: 
385       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
386       name: Potlatch 2
387     remote: 
388       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
389       name: Lokalt installert program
390   export: 
391     start: 
392       add_marker: Legg til ein markør på kartet
393       area_to_export: Områ som skal eksporterast
394       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
395       export_button: Eksporter
396       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under lisensen <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no">Creative Commons Navngivelse-Del på same vilkår 2.0</a>.
397       format: Format
398       format_to_export: Format for eksport
399       image_size: Bildestørrelse
400       latitude: "Brei:"
401       licence: Lisens
402       longitude: "Len:"
403       manually_select: Vel eit anna område manuelt
404       mapnik_image: Mapnik-bilete
405       max: maks
406       options: Val
407       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
408       osmarender_image: Osmarender-bilete
409       output: Utdata
410       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettsted
411       scale: Skala
412       too_large: 
413         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
414         heading: For stort område
415       zoom: Zoom
416     start_rjs: 
417       add_marker: Legg til ein markør på kartet
418       change_marker: Endre markørposisjon
419       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
420       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
421       export: Eksporter
422       manually_select: Vel eit anna område manuelt
423       view_larger_map: Vis større kart
424   geocoder: 
425     description: 
426       title: 
427         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
428         osm_namefinder: "%{types} frå <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
429         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
430       types: 
431         cities: Byar
432         places: Stader
433         towns: Småbyar
434     description_osm_namefinder: 
435       prefix: "%{distance} %{direction} av %{type}"
436     direction: 
437       east: aust
438       north: nord
439       north_east: nordaust
440       north_west: nordvest
441       south: sør
442       south_east: søraust
443       south_west: sørvest
444       west: vest
445     distance: 
446       one: omtrent 1 km
447       other: omtrent %{count} km
448       zero: mindre enn 1 km
449     results: 
450       more_results: Fleire resultat
451       no_results: Ingen resultat funne
452     search: 
453       title: 
454         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
455         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
456         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
457         osm_namefinder: Resultat frå <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
458         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
459         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
460         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
461     search_osm_namefinder: 
462       prefix: "%{type}"
463       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} av %{parentname})"
464       suffix_place: ", %{distance} %{direction} av %{placename}"
465       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
466     search_osm_nominatim: 
467       prefix: 
468         amenity: 
469           airport: Flyplass
470           arts_centre: Kunstsenter
471           atm: Minibank
472           auditorium: Auditorium
473           bank: Bank
474           bar: Bar
475           bench: Benk
476           bicycle_parking: Sykkelparkering
477           bicycle_rental: Sykkelutleige
478           brothel: Bordell
479           bureau_de_change: Vekslingskontor
480           bus_station: Busstasjon
481           cafe: Kafè
482           car_rental: Bilutleige
483           car_sharing: Bildeling
484           car_wash: Bilvask
485           casino: Kasino
486           cinema: Kino
487           clinic: Klinikk
488           club: Klubb
489           college: Høgskule
490           community_centre: Samfunnshus
491           courthouse: Rettsbygning
492           crematorium: Krematorium
493           dentist: Tannlege
494           doctors: Leger
495           dormitory: Sovesal
496           drinking_water: Drikkevatn
497           driving_school: Køyreskule
498           embassy: Ambassade
499           emergency_phone: Nødtelefon
500           fast_food: Hurtigmat
501           ferry_terminal: Ferjeterminal
502           fire_hydrant: Brannhydrant
503           fire_station: Brannstasjon
504           fountain: Fontene
505           fuel: Drivstoff
506           grave_yard: Gravlund
507           gym: Treningssenter
508           hall: Spisesal
509           health_centre: Helsesenter
510           hospital: Sjukehus
511           hotel: Hotell
512           hunting_stand: Jaktbod
513           ice_cream: Iskrem
514           kindergarten: Barnehage
515           library: Bibliotek
516           market: Marknad
517           marketplace: Marknadsplass
518           mountain_rescue: Fjellredning
519           nightclub: Nattklubb
520           nursery: Førskule
521           nursing_home: Pleieheim
522           office: Kontor
523           park: Park
524           parking: Parkeringsplass
525           pharmacy: Apotek
526           place_of_worship: Tilbedelsesplass
527           police: Politi
528           post_box: Postboks
529           post_office: Postkontor
530           preschool: Førskule
531           prison: Fengsel
532           pub: Pub
533           public_building: Offentleg bygning
534           public_market: Offentleg marknad
535           reception_area: Oppsamlingsområde
536           recycling: Resirkuleringspunkt
537           restaurant: Restaurant
538           retirement_home: Gamleheim
539           sauna: Sauna
540           school: Skule
541           shelter: Tilfluktsrom
542           shop: Butikk
543           shopping: Handel
544           social_club: Sosial klubb
545           studio: Studio
546           supermarket: Supermarnad
547           taxi: Drosje
548           telephone: Offentleg telefon
549           theatre: Teater
550           toilets: Toalett
551           townhall: Rådhus
552           university: Universitet
553           vending_machine: Vareautomat
554           veterinary: Veterinærklinikk
555           village_hall: Forsamlingshus
556           waste_basket: Søppelkasse
557           wifi: WiFi-tilgangspunkt
558           youth_centre: Ungdomssenter
559         boundary: 
560           administrative: Administrativ grense
561         building: 
562           apartments: Leilighetsblokk
563           block: Bygningsblokk
564           bunker: Bunker
565           chapel: Kapell
566           church: Kyrkje
567           city_hall: Rådhus
568           commercial: Kommersiell bygning
569           dormitory: Sovesal
570           entrance: Bygningsinngang
571           faculty: Fakultetsbygning
572           farm: Gårdsbygg
573           flats: Leilegheiter
574           garage: Garasje
575           hall: Spisesal
576           hospital: Sykehusbygg
577           hotel: Hotell
578           house: Hus
579           industrial: Industribygg
580           office: Kontorbygg
581           public: Offentleg bygg
582           residential: Boligbygg
583           retail: Detaljsalgbygg
584           school: Skulebygg
585           shop: Butikk
586           stadium: Stadion
587           store: Butikk
588           terrace: Terrasse
589           tower: Tårn
590           train_station: Jernbanestasjon
591           university: Universitetsbygg
592         highway: 
593           bridleway: Rideveg
594           bus_guideway: Leidde bussfelt
595           bus_stop: Busstopp
596           byway: Stikkveg
597           construction: Motorveg under konstruksjon
598           cycleway: Sykkelsti
599           distance_marker: Avstandsmarkør
600           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
601           footway: Gangsti
602           ford: Vadestad
603           gate: Bom
604           living_street: Gatetun
605           minor: Mindre veg
606           motorway: Motorveg
607           motorway_junction: Motorvegkryss
608           motorway_link: Veg til motorveg
609           path: Sti
610           pedestrian: Gangveg
611           platform: Perrong
612           primary: Primær veg
613           primary_link: Primær veg
614           raceway: Racerbane
615           residential: Bustad
616           road: Veg
617           secondary: Sekundær veg
618           secondary_link: Sekundær veg
619           service: Tjenesteveg
620           services: Motorveitjenester
621           steps: Trapper
622           stile: Stige
623           tertiary: Tertiær veg
624           track: Sti
625           trail: Sti
626           trunk: Hovedveg
627           trunk_link: Hovedveg
628           unclassified: Uklassifisert veg
629           unsurfaced: Veg utan dekke
630         historic: 
631           archaeological_site: Arkeologisk plass
632           battlefield: Slagmark
633           boundary_stone: Grensestein
634           building: Bygning
635           castle: Slott
636           church: Kyrkje
637           house: Hus
638           icon: Ikon
639           manor: Herregard
640           memorial: Minne
641           mine: Gruve
642           monument: Monument
643           museum: Museum
644           ruins: Ruinar
645           tower: Tårn
646           wayside_cross: Vegkant kross
647           wayside_shrine: Vegkant alter
648           wreck: Vrak
649         landuse: 
650           allotments: Kolonihagar
651           basin: Elveområde
652           brownfield: Tidlegare industriområde
653           cemetery: Gravplass
654           commercial: Kommersielt område
655           conservation: Freda
656           construction: Kontruksjon
657           farm: Gard
658           farmland: Jordbruksland
659           farmyard: Gardstun
660           forest: Skog
661           grass: Gras
662           greenfield: Ikkje-utvikla område
663           industrial: Industriområde
664           landfill: Landfylling
665           meadow: Eng
666           military: Militært område
667           mine: Gruve
668           mountain: Fjell
669           nature_reserve: Naturreservat
670           park: Park
671           piste: Løype
672           plaza: Torg
673           quarry: Steinbrot
674           railway: Jernbane
675           recreation_ground: Idrettsplass
676           reservoir: Reservoar
677           residential: Boligområde
678           retail: Detaljsalg
679           village_green: landsbypark
680           vineyard: Vingård
681           wetland: Våtmark
682           wood: Skog
683         leisure: 
684           beach_resort: Strandsted
685           common: Allmenning
686           fishing: Fiskeområde
687           garden: Hage
688           golf_course: Golfbane
689           ice_rink: Skøytebane
690           marina: Båthavn
691           miniature_golf: Minigolf
692           nature_reserve: Naturreservat
693           park: Park
694           pitch: Sportsarena
695           playground: Leikeplass
696           recreation_ground: Idrettsplass
697           slipway: Slipp
698           sports_centre: Sportssenter
699           stadium: Stadion
700           swimming_pool: Symjebaseng
701           track: Laupebane
702           water_park: Vannpark
703         natural: 
704           bay: Bukt
705           beach: Strand
706           cape: Nes
707           cave_entrance: Holeinngang
708           channel: Kanal
709           cliff: Klippe
710           coastline: Kystlinje
711           crater: Krater
712           feature: Eigenskap
713           fell: Fjellskrent
714           fjord: Fjord
715           geyser: Geysir
716           glacier: Isbre
717           heath: Vidde
718           hill: Ås
719           island: Øy
720           land: Land
721           marsh: Sump
722           moor: Myr
723           mud: Gjørme
724           peak: Topp
725           point: Punkt
726           reef: Rev
727           ridge: Rygg
728           river: Elv
729           rock: Stein
730           scree: Ur
731           scrub: Kratt
732           shoal: Grunning
733           spring: Kjelde
734           strait: Stred
735           tree: Tre
736           valley: Dal
737           volcano: Vulkan
738           water: Vatn
739           wetland: Våtmark
740           wetlands: Våtland
741           wood: Skog
742         place: 
743           airport: Flyplass
744           city: By
745           country: Land
746           county: Fylke
747           farm: Gard
748           hamlet: Grend
749           house: Hus
750           houses: Hus
751           island: Øy
752           islet: Holme
753           locality: Plass
754           moor: Myr
755           municipality: Kommune
756           postcode: Postnummer
757           region: Område
758           sea: Hav
759           state: Delstat
760           subdivision: Underavdeling
761           suburb: Forstad
762           town: Tettstad
763           unincorporated_area: Kommunefritt område
764           village: Landsby
765         railway: 
766           abandoned: Forlatt jernbane
767           construction: Jernbane under konstruksjon
768           disused: Nedlagt jernbane
769           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
770           funicular: Kabelbane
771           halt: Togstopp
772           historic_station: Historisk jernbanestasjon
773           junction: Jernbanekryss
774           level_crossing: Planovergang
775           light_rail: Bybane
776           monorail: Enskinnebane
777           narrow_gauge: Smalspor jernbane
778           platform: Jernbaneperrong
779           preserved: Verna jernbane
780           spur: Jernbaneforgrening
781           station: Jernbanestasjon
782           subway: T-banestasjon
783           subway_entrance: T-baneinngang
784           switch: Sporveksel
785           tram: Sporveg
786           tram_stop: Trikkestopp
787           yard: Skiftetomt
788         shop: 
789           alcohol: Utanfor lisens
790           apparel: Klesbutikk
791           art: Kunstbutikk
792           bakery: Bakeri
793           beauty: Skjønnheitssalong
794           beverages: Drikkevarebutikk
795           bicycle: Sykkelbutikk
796           books: Bokhandel
797           butcher: Slaktar
798           car: Bilbutikk
799           car_dealer: Bilforhandler
800           car_parts: Bildeler
801           car_repair: Bilverkstad
802           carpet: Teppebutikk
803           charity: Veldedighetsbutikk
804           chemist: Kjemiker
805           clothes: Klesbutikk
806           computer: Databutikk
807           confectionery: Konditori
808           convenience: Nærbutikk
809           copyshop: Kopieringsbutikk
810           cosmetics: Kosmetikkforretning
811           department_store: Varehus
812           discount: Tilbudsbutikk
813           doityourself: Gjer-det-sjølv
814           drugstore: Apotek
815           dry_cleaning: Renseri
816           electronics: Elektronikkforretning
817           estate_agent: Eiendomsmegler
818           farm: Gardsbutikk
819           fashion: Motebutikk
820           fish: Fiskebutikk
821           florist: Blomsterbutikk
822           food: Matbutikk
823           funeral_directors: Begravelsesforretning
824           furniture: Møbler
825           gallery: Galleri
826           garden_centre: Hagesenter
827           general: Landhandel
828           gift: Gavebutikk
829           greengrocer: Grønnsakshandel
830           grocery: Dagligvarebutikk
831           hairdresser: Frisør
832           hardware: Jernvarehandel
833           hifi: Hi-fi
834           insurance: Forsikring
835           jewelry: Gullsmed
836           kiosk: Kiosk
837           laundry: Vaskeri
838           mall: Kjøpesenter
839           market: Marknad
840           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
841           motorcycle: Motorsykkelbutikk
842           music: Musikkbutikk
843           newsagent: Nyhetsbyrå
844           optician: Optiker
845           organic: Organisk matbutikk
846           outdoor: Utandørs butikk
847           pet: Dyrebutikk
848           photo: Fotobutikk
849           salon: Salong
850           shoes: Skobutikk
851           shopping_centre: Kjøpesenter
852           sports: Sportsbutikk
853           stationery: Papirbutikk
854           supermarket: Supermarked
855           toys: Lekebutikk
856           travel_agency: Reisebyrå
857           video: Videobutikk
858           wine: Utanfor lisens
859         tourism: 
860           alpine_hut: Fjellhytte
861           artwork: Kunstverk
862           attraction: Attraksjon
863           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
864           cabin: Hytte
865           camp_site: Teltplass
866           caravan_site: Campingplass
867           chalet: Fjellhytte
868           guest_house: Gjestehus
869           hostel: Vandrerhjem
870           hotel: Hotell
871           information: Informasjon
872           lean_to: Gapehuk
873           motel: Motell
874           museum: Museum
875           picnic_site: Piknikplass
876           theme_park: Fornøyelsespark
877           valley: Dal
878           viewpoint: Utsiktspunkt
879           zoo: Dyrepark
880         waterway: 
881           boatyard: Båtverft
882           canal: Kanal
883           connector: Vannvegforbindelse
884           dam: Demning
885           derelict_canal: Nedlagt kanal
886           ditch: Grøft
887           dock: Dokk
888           drain: Avløp
889           lock: Sluse
890           lock_gate: Sluseport
891           mineral_spring: Mineralkilde
892           mooring: Fortøyning
893           rapids: Bank
894           river: Elv
895           riverbank: Elvebredd
896           stream: Straum
897           wadi: Elveleie
898           water_point: Vannpunkt
899           waterfall: Foss
900           weir: Overløpskant
901       prefix_format: "%{name}"
902   html: 
903     dir: ltr
904   javascripts: 
905     map: 
906       base: 
907         cycle_map: Sykkelkart
908         mapnik: Mapnik
909         mapquest: MapQuest Open
910         osmarender: Osmarender
911         transport_map: Transport-kart
912       overlays: 
913         maplint: Maplint
914     site: 
915       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
916       edit_tooltip: Rediger kartet
917       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
918       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
919       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
920       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette områdde
921   layouts: 
922     community_blogs: Fellesskapsblogger
923     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
924     copyright: Opphavsrett & lisens
925     documentation: Dokumentasjon
926     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
927     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
928     donate_link_text: donering
929     edit: Rediger
930     edit_with: Rediger med %{editor}
931     export: Eksporter
932     export_tooltip: Eksporter kartdata
933     foundation: Stiftelse
934     foundation_title: OpenStreetMap stiftelsen
935     gps_traces: GPS-spor
936     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
937     help: Hjelp
938     help_centre: Brukerstøtte
939     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
940     help_url: http://help.openstreetmap.org/
941     history: Historikk
942     home: heim
943     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
944     inbox: innboks (%{count})
945     inbox_tooltip: 
946       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
947       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
948       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
949     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
950     intro_2: OpenStreetMap gjer det mogleg å vise, redigere og bruke geografiske data på ein samarbeidande måte frå kvar som helst på jorda.
951     intro_3: OpenStreetMaps vert sponsa av %{ucl}, %{ic} og %{bytemark}. Andre sponsorar av prosjektet er oppført i %{partners}.
952     intro_3_bytemark: Bytemark Hosting
953     intro_3_ic: Imperial College London
954     intro_3_partners: wiki
955     intro_3_partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
956     intro_3_ucl: UCL VR Senteret
957     license: 
958       alt: CC by-sa 2.0
959       title: Data frå OpenStreetMap er lisensierte under lisensen Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0 Generisk
960     log_in: logg inn
961     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
962     logo: 
963       alt_text: OpenStreetMap-logo
964     logout: logg ut
965     logout_tooltip: Logg ut
966     make_a_donation: 
967       text: Doner
968       title: Støytt OpenStreetMap med ein donasjon
969     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
970     osm_read_only: OpenStreetMap databasen er for augneblunken i berre-lese-modus medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
971     project_name: 
972       h1: OpenStreetMap
973       title: OpenStreetMap
974     sign_up: registrer
975     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
976     sotm2011: Kom til 2011 OpenStreetMap-konferansen, «Tilstanden til kartet», 11.9. september i Denver!
977     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
978     user_diaries: Brukardagbok
979     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
980     view: Vis
981     view_tooltip: Vis kartet
982     welcome_user: Velkomen, %{user_link}
983     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
984     wiki: Wiki
985     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
986     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
987   license_page: 
988     foreign: 
989       english_link: den engelske originalen
990       text: I tilfellet konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske presedensen
991       title: Om denne omsetjinga
992     legal_babble: "<h2>Opphavsrett og lisensar</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap er <i>opne data</i>, lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse kartene våre og data, så lenge du krediterer OpenStreetMap og bidragsytarane\n  dens. Viss du endrar eller byggjer på kartene våre eller data, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fulle <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret.\n</p>\n\n<h3>Korleis kreditere OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Viss du brukar OpenStreetMap kartbilder, ber me om at din kreditering minst inneheld \n  «© OpenStreetMap-bidragsytarar, CC-BY-SA». Viss du berre brukar kartdata, ber me om \n  «Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytarar, CC-BY-SA».\n</p>\n<p>\n  Der det er mogleg, bør OpenStreetMap lenkjast til <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  og CC-BY-SA til <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Viss\n  du brukar eit medium der lenkjer ikkje er mogleg (t.d. i utskrivne arbeid), foreslår me at du viser lesarane til\n  www.openstreetmap.org (kanskje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fullstendige adressa) og til\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Finn ut meir</h3>\n<p>\n  Le sitt meir om korleis du brukar dataa våre i han <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_fAQ\">juridiske\n  FAQ-ein</a>.\n</p>\n<p>\n  OSM-bidragsytarar vert påminnet å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskyttede kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.\n</p>\n<p>\n  Sjølv om OpenStreetMap er opne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytta av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-eit</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder (Tile sitt)</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Bidragsytarane våre</h3>\n<p>\n  Vår CC-BY-SA-lisens krev at du «gjev den opphavlege forfattaren rimeleg kreditt til mediet eller måten du\n  nyttar». Individuelle OSM-kartleggere krev ikkje ein kreditering utover «OpenStreetMap bidragsytarar»,\n  men der data frå eit nasjonal kartleggingsbyrå eller frå ein anna stor kjelde er vorten inkludert inne i\n  OpenStreetMap, kan det vere fornuftig å kreditere dei ved direkte\n  reprodusering av kreditten deira eller ved å linke til det på denne sida.\n</p>\n\n<!--\nInformasjon til sideredaktører\n\nDen følgjande lista listar berre opp dei organisasjonane som krev kreditering\nsom eit vilkår for at dataa deira vert brukte i OpenStreetMap. Det er ikkje ein\ngenerell importeringskatalog og må ikkje brukast unntatt når kreditering\nvert kravt for å oppfylle lisensvilkårene til dei importerte dataa.\n\nAlle tillegg her må diskuterast med ein OSM-sysadmin først.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australia</strong>: Inneheld forstaddata basert\n   på Australian Bureau of Statistics data.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction G\\'e9n\\'e9rale dei sine Imp\\'f4ts.</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.</li>\n   <li><strong>Polen</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Copyright\n   UMP-pcPL bidragsytarar.</li>\n   <li><strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010.</li>\n   <li><strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC-BY</a>.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar.\n</p>"
993     native: 
994       mapping_link: start kartlegging
995       native_link: Nynorsk versjon
996       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssiden. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
997       title: Om denne sida
998   message: 
999     delete: 
1000       deleted: Melding sletta
1001     inbox: 
1002       date: Dato
1003       from: Frå
1004       my_inbox: Min innboks
1005       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1006       outbox: utboks
1007       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1008       subject: Emne
1009       title: Innboks
1010     mark: 
1011       as_read: Melding markert som lese
1012       as_unread: Melding markert som ulese
1013     message_summary: 
1014       delete_button: Slett
1015       read_button: Marker som lese
1016       reply_button: Svar
1017       unread_button: Marker som ulese
1018     new: 
1019       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1020       body: Kropp
1021       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1022       message_sent: Melding sendt
1023       send_button: Send
1024       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1025       subject: Emne
1026       title: Send melding
1027     no_such_message: 
1028       body: Det er inga melding med den ID-en.
1029       heading: Inga melding funne
1030       title: Inga melding funne
1031     no_such_user: 
1032       body: Det er ingen brukar med det namnet.
1033       heading: Ingen brukar funnet
1034       title: Ingen brukar funnet
1035     outbox: 
1036       date: Dato
1037       inbox: innboks
1038       my_inbox: Min %{inbox_link}
1039       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1040       outbox: utboks
1041       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1042       subject: Emne
1043       title: Utboks
1044       to: Til
1045     read: 
1046       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1047       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1048       date: Dato
1049       from: Frå
1050       reading_your_messages: Lesar meldingane dine
1051       reading_your_sent_messages: Les dei sende meldingane dine
1052       reply_button: Svar
1053       subject: Emne
1054       title: Les melding
1055       to: Til
1056       unread_button: Marker som ulese
1057       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1058     reply: 
1059       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1060     sent_message_summary: 
1061       delete_button: Slett
1062   notifier: 
1063     diary_comment_notification: 
1064       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1065       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1066       hi: Hei %{to_user},
1067       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1068     email_confirm: 
1069       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1070     email_confirm_html: 
1071       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1072       greeting: Hei,
1073       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for %{servar_url} til %{new_address}.
1074     email_confirm_plain: 
1075       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1076       greeting: Hei,
1077       hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
1078       hopefully_you_2: "%{servar_url} til %{new_address}."
1079     friend_notification: 
1080       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1081       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1082       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1083       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1084     gpx_notification: 
1085       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1086       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1087       failure: 
1088         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1089         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1090         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1091         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1092         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1093       greeting: Hei,
1094       success: 
1095         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1096         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1097       with_description: med skildring
1098       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1099     lost_password: 
1100       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1101     lost_password_html: 
1102       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1103       greeting: Hei,
1104       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1105     lost_password_plain: 
1106       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1107       greeting: Hei,
1108       hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
1109       hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
1110     message_notification: 
1111       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1112       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1113       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1114       hi: Hei %{to_user},
1115       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1116     signup_confirm: 
1117       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1118     signup_confirm_html: 
1119       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1120       click_the_link: Viss dette er deg, så er du velkomen! Klikke lenkja nedanfor for å stadfeste kontoen og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap
1121       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1122       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1123       greeting: Hei der!
1124       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1125       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1126       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1127       more_videos_here: fleire videoar her
1128       user_wiki_page: Det vert rådt til at du opprettar ein brukerside på wiki-en som inkluderer kategorimerker som viser der du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1129       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1130       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1131     signup_confirm_plain: 
1132       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1133       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1134       click_the_link_1: Om dette er deg, velkomen! Vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste din
1135       click_the_link_2: konto og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap.
1136       current_user_1: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda
1137       current_user_2: "dei er, er tilgjengeleg frå:"
1138       greeting: Hei der!
1139       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1140       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1141       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1142       opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
1143       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1144       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1145       user_wiki_1: Det vert rådt til at du opprettar ein brukerside på wiki-en som inkluderer
1146       user_wiki_2: kategorimerker som viser kor du er, f.eks [[Category:Users_in_norway]].
1147       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1148       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1149   oauth: 
1150     oauthorize: 
1151       allow_read_gpx: les dine private GPS-spor.
1152       allow_read_prefs: les brukarinnstillingene dine.
1153       allow_to: "Tillat klientprogrammet å gjere:"
1154       allow_write_api: endre kartet.
1155       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1156       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1157       allow_write_prefs: Innstellingane vart lagra.
1158       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande høve. Du kan velje så mange eller få du vil.
1159     revoke: 
1160       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1161   oauth_clients: 
1162     create: 
1163       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1164     destroy: 
1165       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1166     edit: 
1167       submit: Rediger
1168       title: Rediger programvara di
1169     form: 
1170       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1171       allow_read_prefs: les brukerinnstillingene deira.
1172       allow_write_api: endre kartet.
1173       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1174       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1175       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1176       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1177       name: Namn
1178       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1179       required: Påkrevd
1180       support_url: Støytte-URL
1181       url: URL til hovedapplikasjonen
1182     index: 
1183       application: Applikasjonsnavn
1184       issued_at: Utskrive
1185       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1186       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1187       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1188       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1189       register_new: Registrer applikasjonen din
1190       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1191       revoke: Tilbakekall!
1192       title: Mine OAuth-detaljar
1193     new: 
1194       submit: Registrer
1195       title: Registrer ein ny applikasjon
1196     not_found: 
1197       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1198     show: 
1199       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1200       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1201       allow_read_prefs: les brukerinnstillingene deira.
1202       allow_write_api: endre kartet.
1203       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1204       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1205       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1206       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1207       edit: Rediger detaljar
1208       key: "Forbrukernøkkel:"
1209       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1210       secret: "Forbrukerhemmelighet:"
1211       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) så vel som rein tekst i ssl-modus.
1212       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1213       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1214     update: 
1215       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1216   printable_name: 
1217     with_id: "%{id}"
1218     with_name: "%{name} (%{id})"
1219     with_version: "%{id}, v%{version}"
1220   site: 
1221     edit: 
1222       anon_edits: (%{link})
1223       anon_edits_link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1224       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1225       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1226       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1227       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1228       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1229       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1230       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1231       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1232       user_page_link: brukarside
1233     index: 
1234       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1235       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1236       js_3: Viss du ikkje kan slå på JavaScript, så kan du prøve dei <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statiske Tile sitt@Home-kartsidene</a>.
1237       license: 
1238         license_name: Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0
1239         license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no
1240         notice: Lisensiert under lisensen %{license_name} av %{project_name} og bidragsytarane deira.
1241         project_name: OpenStreetMap-prosjekt
1242         project_url: http://openstreetmap.org
1243       permalink: Permanent lenkje
1244       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1245       shortlink: Kort lenkje
1246     key: 
1247       map_key: Kartforklaring
1248       map_key_tooltip: Forklaring for kartet
1249       table: 
1250         entry: 
1251           admin: Administrativ grense
1252           allotments: Kolonihagar
1253           apron: 
1254             - terminal
1255             - terminal
1256           bridge: Sort kant = bru
1257           bridleway: Rideveg
1258           brownfield: Tidlegare industriområde
1259           building: Viktig bygning
1260           byway: Stikkveg
1261           cable: 
1262             - Kabelvogn
1263             - stolheis
1264           cemetery: Gravplass
1265           centre: Sportssenter
1266           commercial: Kommersielt område
1267           common: 
1268             - Vanleg
1269             - snever
1270           construction: Vegar under konstruksjon
1271           cycleway: Sykkelveg
1272           destination: Destinasjonstilgang
1273           farm: Gard
1274           footway: Gangveg
1275           forest: Skog
1276           golf: Golfbane
1277           heathland: Heilandskap
1278           industrial: Industriområde
1279           lake: 
1280             - Innsjø
1281             - reservoar
1282           military: Militært område
1283           motorway: Motorveg
1284           park: Park
1285           permissive: Betinget tilgjenge
1286           pitch: Sportsarena
1287           primary: Primærveg
1288           private: Privat tilgjenge
1289           rail: Jernbane
1290           reserve: Naturreservat
1291           resident: Boligområde
1292           retail: Detaljsalgområde
1293           runway: 
1294             - Flystripe
1295             - taksebane
1296           school: 
1297             - Skule
1298             - universitet
1299           secondary: Sekundærveg
1300           station: Jernbanestasjon
1301           subway: Undergrunnsbane
1302           summit: 
1303             - Topp
1304             - fjelltopp
1305           tourist: Turistattraksjon
1306           track: Spor
1307           tram: 
1308             - Bybane
1309             - trikk
1310           trunk: Hovedveg
1311           tunnel: Streka kant = tunnel
1312           unclassified: Uklassifisert veg
1313           unsurfaced: Veg utan dekke
1314           wood: Ved
1315     search: 
1316       search: Søk
1317       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1318       submit_text: Gå
1319       where_am_i: Kor er eg?
1320       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1321     sidebar: 
1322       close: Lukk
1323       search_results: Søkjeresultat
1324   time: 
1325     formats: 
1326       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1327   trace: 
1328     create: 
1329       trace_uploaded: Din GPX-fil er lasa opp og ventar på å verte sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert send til deg når det er gjort.
1330       upload_trace: Last opp GPS-spor
1331     delete: 
1332       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1333     edit: 
1334       description: "Skildring:"
1335       download: last ned
1336       edit: rediger
1337       filename: "Filnavn:"
1338       heading: Redigerer spor %{name}
1339       map: kart
1340       owner: "Eigar:"
1341       points: "Punkter:"
1342       save_button: Lagre endringar
1343       start_coord: "Startkoordinat:"
1344       tags: "Markelapper:"
1345       tags_help: kommaseparert
1346       title: Redigerer spor %{name}
1347       uploaded_at: "Last opp:"
1348       visibility: "Synlighet:"
1349       visibility_help: kva tyder dette?
1350       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1351     list: 
1352       public_traces: Offentleg GPS-spor
1353       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1354       tagged_with: merkte med %{tags}
1355       your_traces: Dine GPS-spor
1356     make_public: 
1357       made_public: Spor gjort offentleg
1358     no_such_user: 
1359       body: Beklagar, det finst ingen brukar med namnet %{user}. Vennligst sjekk at du har stava riktig, eller kanskje lenkja du følgde er feil.
1360       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1361       title: Ingen brukar funnet
1362     offline: 
1363       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1364       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1365     offline_warning: 
1366       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1367     trace: 
1368       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1369       by: av
1370       count_points: "%{count} punkt"
1371       edit: rediger
1372       edit_map: Rediger kart
1373       identifiable: IDENTIFISERBAR
1374       in: i
1375       map: kart
1376       more: meir
1377       pending: VENTANDE
1378       private: PRIVAT
1379       public: OFFENTLEG
1380       trace_details: Vis detaljar for spor
1381       trackable: SPORBAR
1382       view_map: Vis kart
1383     trace_form: 
1384       description: "Skildring:"
1385       help: Hjelp
1386       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1387       tags: "Merkelappar:"
1388       tags_help: kommaseparert
1389       upload_button: Last opp
1390       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1391       visibility: "Synligheit:"
1392       visibility_help: kva tyder dette?
1393       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1394     trace_header: 
1395       see_all_traces: Sjå alle spor
1396       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1397       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1398       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1399     trace_optionals: 
1400       tags: Merkelappar
1401     trace_paging_nav: 
1402       next: Neste »
1403       previous: « Forrige
1404       showing_page: Viser side %{page}
1405     view: 
1406       delete_track: Slett dette sporet
1407       description: "Skildring:"
1408       download: last ned
1409       edit: rediger
1410       edit_track: Rediger dette sporet
1411       filename: "Filnavn:"
1412       heading: Viser spor %{name}
1413       map: kart
1414       none: Ingen
1415       owner: "Eigar:"
1416       pending: VENTANDE
1417       points: "Punkter:"
1418       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1419       tags: "Markelappar:"
1420       title: Viser spor %{name}
1421       trace_not_found: Spor ikkje funnet!
1422       uploaded: "Lasta opp:"
1423       visibility: "Synligheit:"
1424     visibility: 
1425       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1426       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1427       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1428       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1429   user: 
1430     account: 
1431       contributor terms: 
1432         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1433         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1434         heading: "Bidragsytervilkår:"
1435         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1436         link text: kva er dette?
1437         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1438         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1439       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1440       delete image: Fjern gjeldande bilete
1441       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1442       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1443       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1444       home location: "Heimeposisjon:"
1445       image: "Bilete:"
1446       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1447       keep image: Hald på gjeldande bilete
1448       latitude: "Breiddegrad:"
1449       longitude: "Lengdegrad:"
1450       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1451       my settings: Innstellingane mine
1452       new email address: "Ny e-postadresse:"
1453       new image: Legg til eit bilete
1454       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1455       openid: 
1456         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1457         link text: kva er dette?
1458         openid: "OpenID:"
1459       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1460       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1461       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1462       public editing: 
1463         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1464         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1465         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1466         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1467         enabled link text: kva er dette?
1468         heading: "Offentleg redigering:"
1469       public editing note: 
1470         heading: Offentleg redigering
1471         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1472       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1473       return to profile: Returner til profil
1474       save changes button: Lagre endringar
1475       title: Rediger konto
1476       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1477     confirm: 
1478       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1479       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1480       button: Stadfest
1481       heading: Stadfest ein brukerkonto
1482       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1483       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1484       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1485       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1486     confirm_email: 
1487       button: Stadfest
1488       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1489       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1490       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1491       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1492     confirm_resend: 
1493       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1494       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1495     filter: 
1496       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1497     go_public: 
1498       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1499     list: 
1500       confirm: Stadfest valde brukarar
1501       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1502       heading: Brukarar
1503       hide: Skjul valde brukarar
1504       showing: 
1505         one: Viser side %{page} (%{first_item} av %{items})
1506         other: Viser side %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1507       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1508       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1509       title: Brukarar
1510     login: 
1511       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1512       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1513       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1514       email or username: "E-postadresse eller brukernavn:"
1515       heading: Logg inn
1516       login_button: Logg inn
1517       lost password link: Mista passordet ditt?
1518       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1519       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_are_changing_the_license">Finn ut meir om OpenStreetMap sitt komande byte av lisens</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_are_changing_the_license">omsetjingar</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusjon</a>)
1520       notice_terms: OpenStreetMap byter til ein ny lisens den 1. april 2012. Denne er akkurat så open som den noverande, men dei juridiske delene er mykje betre tilpassa vår kartdatabase. Me ynskjer å kunne halde fram å halde på bidraga dine til OpenStreetMap, men me kan berre gjere det viss du er samd med oss i å distribuere dei under den nye lisensen. Elles må me fjerne dei frå databasen.<br /><br />Vennligst logg inn, og bruk nokre sekund på å gå igjennom og akseptere dei nye betingelsene. Takk!
1521       openid: "%{logo} OpenID:"
1522       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1523       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1524       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1525       openid_providers: 
1526         aol: 
1527           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1528           title: Logg inn med AOL
1529         google: 
1530           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1531           title: Logg inn med Google
1532         myopenid: 
1533           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1534           title: Logg inn med myOpenID
1535         openid: 
1536           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1537           title: Logg inn med OpenID
1538         wordpress: 
1539           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1540           title: Logg inn med Wordpress
1541         yahoo: 
1542           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1543           title: Logg inn med Yahoo
1544       password: "Passord:"
1545       register now: Registrer deg no
1546       remember: "Hugs meg:"
1547       title: Logg inn
1548       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1549       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1550       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1551     logout: 
1552       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1553       logout_button: Logg ut
1554       title: Logg ut
1555     lost_password: 
1556       email address: "E-postadresse:"
1557       heading: Gløymt passord?
1558       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1559       new password button: Nullstill passord
1560       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1561       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1562       title: Gløymt passord
1563     make_friend: 
1564       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1565       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1566       success: "%{name} er no venen din."
1567     new: 
1568       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1569       confirm password: "Stadfest passord:"
1570       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1571       continue: Hald fram
1572       display name: "Visningsnavn:"
1573       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1574       email address: "E-postadresse:"
1575       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1576       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1577       heading: Opprett ein brukerkonto
1578       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1579       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1580       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1581       openid: "%{logo} OpenID:"
1582       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknyttet ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukernavnet og passordet ditt og deretter knytte kontoen\n      til din OpenID i brukerinnstillingene.\n   </li>\n</ul>"
1583       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1584       password: "Passord:"
1585       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1586       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1587       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1588       title: Opprett konto
1589       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1590     no_such_user: 
1591       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1592       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1593       title: Ingen brukar funnet
1594     popup: 
1595       friend: Ven
1596       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1597       your location: Posisjonen din
1598     remove_friend: 
1599       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1600       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1601     reset_password: 
1602       confirm password: "Stadfest passord:"
1603       flash changed: Passordet ditt er endra.
1604       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1605       heading: Nullstill passord for %{user}
1606       password: "Passord:"
1607       reset: Nullstill passord
1608       title: Nullstill passord
1609     set_home: 
1610       flash success: Heimelokasjon lagra
1611     suspended: 
1612       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1613       heading: Konto stengt
1614       title: Konto stengt
1615       webmaster: webmaster
1616     terms: 
1617       agree: Eg godkjenner
1618       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1619       consider_pd_why: kva er dette?
1620       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1621       decline: Avslå
1622       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1623       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1624       heading: Bidragsytervilkåra
1625       legale_names: 
1626         france: Frankrike
1627         italy: Italia
1628         rest_of_world: Resten av verda
1629       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1630       read and accept: Les avtala nedanfor og trykk godkjenningsknapp for å stadfeste at du godtek betingelsene i denne avtala for dine eksisterande og komande bidrag.
1631       title: Bidragsytervilkår
1632       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1633     view: 
1634       activate_user: aktiver denne brukaren
1635       add as friend: legg til som ein ven
1636       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1637       block_history: vis mottekne blokkeringar
1638       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1639       blocks on me: blokkeringane mine
1640       confirm: Stadfest
1641       confirm_user: stadfest denne brukaren
1642       create_block: blokkar denne brukaren
1643       created from: "Oppretta frå:"
1644       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1645       ct declined: Avslått
1646       ct status: "Vilkåra til bidragsytar:"
1647       ct undecided: Usikker
1648       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1649       delete_user: slett denne brukaren
1650       description: Skildring
1651       diary: dagbok
1652       edits: redigeringar
1653       email address: "E-postadresse:"
1654       friends_changesets: Bla gjennom alle endringssett av vener
1655       hide_user: skjul denne brukaren
1656       if set location: Viss du set posisjonen din, så vil eit fint kart og ting vert her vist. Du kan setje heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida.
1657       km away: "%{count}km unna"
1658       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1659       m away: "%{count}m unna"
1660       mapper since: "Brukar sidan:"
1661       moderator_history: vis tildelte blokkeringar
1662       my diary: mi dagbok
1663       my edits: redigeringane mine
1664       my settings: innstellingane mine
1665       my traces: spora mine
1666       nearby users: Andre næliggande brukarar
1667       new diary entry: ny dagbokoppføring
1668       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1669       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1670       oauth settings: oauth-innstellingar
1671       remove as friend: fjern som ven
1672       role: 
1673         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1674         grant: 
1675           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1676           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1677         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1678         revoke: 
1679           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1680           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1681       send message: send melding
1682       settings_link_text: innstellingar
1683       spam score: "Spamresultat:"
1684       status: "Status:"
1685       traces: spor
1686       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1687       user location: Posisjonen til brukaren
1688       your friends: Venene dine
1689   user_block: 
1690     blocks_by: 
1691       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1692       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1693       title: Blokkeringar av %{name}
1694     blocks_on: 
1695       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1696       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1697       title: Blokkeringar av %{name}
1698     create: 
1699       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1700       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1701       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1702     edit: 
1703       back: Vis alle blokkeringar
1704       heading: Endrar blokkering av %{name}
1705       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1706       period: Kor lengje, frå no, brukaren vil blokkerast frå API-et.
1707       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1708       show: Vis denne blokkeringa
1709       submit: Oppdater blokkering
1710       title: Endrar blokkering av %{name}
1711     filter: 
1712       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1713       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1714       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
1715     helper: 
1716       time_future: Sluttar om %{time}.
1717       time_past: Slutta %{time} sidan.
1718       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1719     index: 
1720       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1721       heading: Liste over brukerblokkeringer
1722       title: Brukerblokkeringer
1723     model: 
1724       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1725       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1726     new: 
1727       back: Vis alle blokkeringar
1728       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1729       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1730       period: Kor lengje, frå no, brukaren vil blokkerast frå API-et.
1731       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1732       submit: Opprett blokkering
1733       title: Opprettar blokkering av %{name}
1734       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1735       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1736     not_found: 
1737       back: Tilbake til indeksen
1738       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1739     partial: 
1740       confirm: Er du sikker?
1741       creator_name: Oppretta av
1742       display_name: Blokkert brukar
1743       edit: Rediger
1744       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1745       reason: Årsak for blokkering
1746       revoke: Tilbakekall!
1747       revoker_name: Tilbakekalt av
1748       show: Vis
1749       status: Status
1750     period: 
1751       one: 1 time
1752       other: "%{count} timar"
1753     revoke: 
1754       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1755       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1756       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1757       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1758       revoke: Tilbakekall!
1759       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1760       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1761     show: 
1762       back: Vis alle blokkeringar
1763       confirm: Er du sikker?
1764       edit: Rediger
1765       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1766       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1767       reason: "Årsak for blokkering:"
1768       revoke: Tilbakekall!
1769       revoker: "Tilbakekaller:"
1770       show: Vis
1771       status: Status
1772       time_future: Sluttar om %{time}
1773       time_past: Slutta %{time} sidan
1774       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1775     update: 
1776       only_creator_can_edit: Bare moderatoren som oppretta denne blokkeringa kan endre han.
1777       success: Blokkering oppdatert.
1778   user_role: 
1779     filter: 
1780       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1781       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1782       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1783       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1784     grant: 
1785       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1786       confirm: Stadfest
1787       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1788       heading: Stadfest rolletildeling
1789       title: Stadfest rolletildeling
1790     revoke: 
1791       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1792       confirm: Stadfest
1793       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1794       heading: Stadfest fjerning av rolle
1795       title: Stadfest fjerning av rolle