Pipeline memcache requests to the cache
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: Deejay1
7 # Author: RafalR
8 # Author: Soeb
9 # Author: Sp5uhe
10 # Author: Woytecr
11 # Author: Wpedzich
12 # Author: Yarl
13 pl: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Treść
18       diary_entry: 
19         language: Język
20         latitude: Szerokość geograficzna
21         longitude: Długość geograficzna
22         title: Tytuł
23         user: Użytkownik
24       friend: 
25         friend: Znajomy
26         user: Użytkownik
27       message: 
28         body: Treść
29         recipient: Odbiorca
30         sender: Nadawca
31         title: Tytuł
32       trace: 
33         description: Opis
34         latitude: Szerokość geograficzna
35         longitude: Długość geograficzna
36         name: Nazwa
37         public: Publiczny
38         size: Rozmiar
39         user: Użytkownik
40         visible: Widoczny
41       user: 
42         active: Aktywny
43         description: Opis
44         display_name: Publiczna nazwa
45         email: E-mail
46         languages: Języki
47         pass_crypt: Hasło
48     models: 
49       acl: Lista ACL
50       changeset: Zestaw zmian
51       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
52       country: Państwo
53       diary_comment: Komentarz dziennika
54       diary_entry: Wpis w dzienniku
55       friend: Znajomy
56       language: Język
57       message: Wiadomość
58       node: Węzeł
59       node_tag: Znacznik węzła
60       notifier: Notifier
61       old_node: Wcześniejszy węzeł
62       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
63       old_relation: Stara relacja
64       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
65       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
66       old_way: Wcześniejsza droga
67       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
68       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
69       relation: Relacja
70       relation_member: Członek relacji
71       relation_tag: Znacznik relacji
72       session: Sesja
73       trace: Ślad
74       tracepoint: Punkt śladu
75       tracetag: Znacznik śladu
76       user: Użytkownik
77       user_preference: Preferencje użytkownika
78       user_token: Token użytkownika
79       way: Droga
80       way_node: Węzeł drogi
81       way_tag: Tag drogi
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
85     setup_user_auth: 
86       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
87       need_to_see_terms: Dostęp do API został czasowo zawieszony. Proszę się zalogować do interfejsu sieci, aby wyświetlić postanowienia. Nie musisz ich akceptować, ale chociaż przejrzeć.
88   browse: 
89     changeset: 
90       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
91       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
92       download: Ściągnij %{changeset_xml_link} lub %{osmchange_xml_link}
93       feed: 
94         title: Zestaw zmian %{id}
95         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
96       osmchangexml: XML w formacie osmChange
97       title: Zestaw zmian
98     changeset_details: 
99       belongs_to: "Należy do:"
100       bounding_box: "Obszar edycji:"
101       box: prostokąt
102       closed_at: "Zamknięto:"
103       created_at: "Utworzono:"
104       has_nodes: 
105         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
106         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
107         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
108       has_relations: 
109         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
110         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
111         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
112       has_ways: 
113         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
114         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
115         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
116       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
117       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
118     common_details: 
119       changeset_comment: "Komentarz:"
120       deleted_at: "Usunięte dnia:"
121       deleted_by: "Usunięte przez:"
122       edited_at: "Edytowano:"
123       edited_by: "Edytował(a):"
124       in_changeset: "W zestawie zmian:"
125       version: "Wersja:"
126     containing_relation: 
127       entry: Relacja %{relation_name}
128       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
129     map: 
130       deleted: Skasowano
131       edit: 
132         area: Edytuj obszar
133         node: Edytuj węzeł
134         relation: Edytuj relację
135         way: Edytuj drogę
136       larger: 
137         area: Zobacz obszar na większej mapie
138         node: Zobacz punkt na większej mapie
139         relation: Zobacz relację na większej mapie
140         way: Pokaż drogę na większej mapie
141       loading: Wczytywanie…
142     navigation: 
143       all: 
144         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
145         next_node_tooltip: Następny węzeł
146         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
147         next_way_tooltip: Następna droga
148         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
149         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
150         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
151         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
152       user: 
153         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika %{user}
154         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika %{user}
155         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika %{user}
156     node: 
157       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
158       download_xml: Ściągnij XML
159       edit: edytuj
160       node: Węzeł
161       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
162       view_history: zobacz historię zmian
163     node_details: 
164       coordinates: "Współrzędne:"
165       part_of: "Jest częścią:"
166     node_history: 
167       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
168       download_xml: Ściągnij XML
169       node_history: Historia zmian węzła
170       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
171       view_details: zobacz szczegóły
172     not_found: 
173       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
174       type: 
175         changeset: zestaw zmian
176         node: węzeł
177         relation: relacja
178         way: droga
179     paging_nav: 
180       of: z
181       showing_page: Widoczna jest strona
182     relation: 
183       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
184       download_xml: Ściągnij XML
185       relation: Relacja
186       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
187       view_history: zobacz historię zmian
188     relation_details: 
189       members: "Zawiera:"
190       part_of: "Jest częścią:"
191     relation_history: 
192       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
193       download_xml: Ściągnij XML
194       relation_history: Historia zmian relacji
195       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
196       view_details: zobacz szczegóły
197     relation_member: 
198       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
199       type: 
200         node: Węzeł
201         relation: Relacja
202         way: Droga
203     start: 
204       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
205       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
206     start_rjs: 
207       data_frame_title: Dane
208       data_layer_name: Dane
209       details: Szczegóły
210       drag_a_box: Zaznacz myszą prostokąt na mapie, aby wybrać obszar
211       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
212       hide_areas: Ukryj obszary
213       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
214       load_data: Załaduj dane
215       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
216       loading: Wczytywanie
217       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
218       object_list: 
219         api: Pobierz ten obszar z API
220         back: Wyświetlanie listy obiektów
221         details: Szczegóły
222         heading: Lista obiektów
223         history: 
224           type: 
225             node: Węzeł [[id]]
226             way: Droga [[id]]
227         selected: 
228           type: 
229             node: Węzeł [[id]]
230             way: Droga [[id]]
231         type: 
232           node: Węzeł
233           way: Droga
234       private_user: prywatny użytkownika
235       show_areas: Pokaż obszary
236       show_history: Pokaż zmiany
237       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
238       wait: Moment…
239       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
240     tag_details: 
241       tags: "Znaczniki:"
242       wiki_link: 
243         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
244         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
245       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
246     timeout: 
247       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
248       type: 
249         changeset: Zestaw zmian
250         node: węzeł
251         relation: relacja
252         way: droga
253     way: 
254       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
255       download_xml: Ściągnij XML
256       edit: edytuj
257       view_history: pokaż historię
258       way: Droga
259       way_title: "Droga: %{way_name}"
260     way_details: 
261       also_part_of: 
262         one: należy również do drogi %{related_ways}
263         other: należy również do dróg %{related_ways}
264       nodes: "Węzły:"
265       part_of: "Jest częścią:"
266     way_history: 
267       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
268       download_xml: Ściągnij XML
269       view_details: zobacz szczegóły
270       way_history: Historia zmian drogi
271       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
272   changeset: 
273     changeset: 
274       anonymous: Anonim
275       big_area: (duży)
276       no_comment: (brak)
277       no_edits: (brak edycji)
278       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
279       still_editing: (nadal edytowany)
280       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
281     changeset_paging_nav: 
282       next: Następna »
283       previous: « Poprzednia
284       showing_page: Strona %{page}
285     changesets: 
286       area: Obszar
287       comment: Komentarz
288       id: ID
289       saved_at: Zapisano
290       user: Użytkownik
291     list: 
292       description: Ostatnie zmiany
293       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
294       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
295       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
296       heading: Zestawy zmian
297       heading_bbox: Zestawy zmian
298       heading_friend: Zestawy zmian
299       heading_user: Zestawy zmian
300       heading_user_bbox: Zestawy zmian
301       title: Zestawy zmian
302       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
303       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
304       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
305     timeout: 
306       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
307   diary_entry: 
308     diary_comment: 
309       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
310       confirm: Potwierdź
311       hide_link: Ukryj ten komentarz
312     diary_entry: 
313       comment_count: 
314         one: 1 komentarz
315         other: "%{count} komentarzy"
316       comment_link: Skomentuj ten wpis
317       confirm: Potwierdź
318       edit_link: Edytuj ten wpis
319       hide_link: Ukryj ten wpis
320       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
321       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
322     edit: 
323       body: "Treść:"
324       language: "Język:"
325       latitude: "Szerokość geograficzna:"
326       location: "Położenie:"
327       longitude: "Długość geograficzna:"
328       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
329       save_button: Zapisz
330       subject: "Temat:"
331       title: Edycja wpisu dziennika
332       use_map_link: na mapie
333     feed: 
334       all: 
335         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
336         title: Wpisy OpenStreetMap
337       language: 
338         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
339         title: Wpisy w języku %{language_name}
340       user: 
341         description: Ostatnie wpisy od %{user}
342         title: Wpisy dla %{user}
343     list: 
344       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
345       new: Nowy wpis do dziennika
346       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
347       newer_entries: Nowsze wpisy
348       no_entries: Brak wpisów dziennika
349       older_entries: Starsze wpisy
350       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
351       title: Dzienniki użytkowników
352       user_title: Dziennik dla %{user}
353     location: 
354       edit: Edytuj
355       location: "Położenie:"
356       view: Podgląd
357     new: 
358       title: Nowy wpis do dziennika
359     no_such_entry: 
360       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
361       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
362       title: Nie ma takiego wpisu
363     no_such_user: 
364       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
365       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
366       title: Nie znaleziono użytkownika
367     view: 
368       leave_a_comment: Zostaw komentarz
369       login: Zaloguj się
370       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
371       save_button: Zapisz
372       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
373       user_title: Dziennik dla %{user}
374   editor: 
375     default: Domyślnie (obecnie %{name})
376     potlatch: 
377       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
378       name: Potlatch 1
379     potlatch2: 
380       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
381       name: Potlatch 2
382     remote: 
383       description: JOSM albo Merkaartor
384       name: Remote Control
385   export: 
386     start: 
387       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
388       area_to_export: Obszar do eksportu
389       embeddable_html: HTML do wklejenia
390       export_button: Eksportuj
391       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
392       format: Format
393       format_to_export: Format eksportu
394       image_size: Rozmiar obrazka
395       latitude: "Szer:"
396       licence: Licencja
397       longitude: "Dł:"
398       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
399       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
400       max: max
401       options: Opcje
402       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
403       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
404       output: Wynik
405       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
406       scale: Skala
407       too_large: 
408         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
409         heading: Obszar zbyt duży
410       zoom: Zoom
411     start_rjs: 
412       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
413       change_marker: Zmień pozycję pinezki
414       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
415       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
416       export: Eksport
417       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
418       view_larger_map: Większy widok mapy
419   geocoder: 
420     description: 
421       title: 
422         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
423         osm_namefinder: "%{types} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
424         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
425       types: 
426         cities: Miasta
427         places: Miejsca
428         towns: Miasta
429     description_osm_namefinder: 
430       prefix: "%{distance} %{direction} względem obiektu %{type}"
431     direction: 
432       east: na wschód
433       north: na północ
434       north_east: na północny wschód
435       north_west: na północny zachód
436       south: na południe
437       south_east: na południowy wschód
438       south_west: na południowy zachód
439       west: na zachód
440     distance: 
441       one: ok. 1km
442       other: około %{count}km
443       zero: mniej niż 1km
444     results: 
445       more_results: Więcej wyników
446       no_results: Nie znaleziono
447     search: 
448       title: 
449         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
450         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
451         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
452         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
453         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
454         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
455         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
456     search_osm_namefinder: 
457       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} względem %{parentname})"
458       suffix_place: ", %{distance} %{direction} względem %{placename}"
459     search_osm_nominatim: 
460       prefix: 
461         amenity: 
462           airport: Lonisko
463           arts_centre: Centrum sztuki
464           atm: Bankomat
465           auditorium: Audytorium
466           bank: Bank
467           bar: Bar
468           bench: Ławka
469           bicycle_parking: Parking rowerowy
470           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
471           brothel: Dom publiczny
472           bureau_de_change: Kantor
473           bus_station: Stacja autobusowa
474           cafe: Kawiarnia
475           car_rental: Wynajem samochodów
476           car_sharing: Dzielenie się samochodami
477           car_wash: Myjnia samochodowa
478           casino: Kasyno
479           cinema: Kino
480           clinic: Przychodnia
481           club: Klub
482           college: Uczelnia
483           community_centre: Centrum społeczności
484           courthouse: Sąd
485           crematorium: Krematorium
486           dentist: Gabinet dentystyczny
487           doctors: Lekarze
488           dormitory: Bursa
489           drinking_water: Źródło wody pitnej
490           driving_school: Nauka jazdy
491           embassy: Ambasada
492           emergency_phone: Telefon alarmowy
493           fast_food: Fast Food
494           ferry_terminal: Terminal promowy
495           fire_hydrant: Hydrant
496           fire_station: Remiza strażacka
497           fountain: Fontanna
498           fuel: Stacja benzynowa
499           grave_yard: Mniejszy cmentarz
500           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
501           hall: Hala
502           health_centre: Ośrodek zdrowia
503           hospital: Szpital
504           hotel: Hotel
505           hunting_stand: Ambona myśliwska
506           ice_cream: Lodziarnia
507           kindergarten: Przedszkole
508           library: Biblioteka
509           market: Targowisko
510           marketplace: Plac targowy
511           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
512           nightclub: Klub nocny
513           nursery: Żłobek
514           nursing_home: Dom opieki
515           office: Biuro
516           park: Park
517           parking: Parking
518           pharmacy: Apteka
519           place_of_worship: Miejsce kultu
520           police: Posterunek policji
521           post_box: Skrzynka pocztowa
522           post_office: Poczta
523           preschool: Przedszkole
524           prison: Więzienie
525           pub: Pub
526           public_building: Budynek publiczny
527           public_market: Rynek publiczny
528           reception_area: Recepcja
529           recycling: Miejsce recyklingu
530           restaurant: Restauracja
531           retirement_home: Dom starców
532           sauna: Sauna
533           school: Szkoła
534           shelter: Schron
535           shop: Sklep
536           shopping: Zakupy
537           social_club: Klub towarzyski
538           studio: Studio
539           supermarket: Supermarket
540           taxi: Postój taksówek
541           telephone: Budka telefoniczna
542           theatre: Teatr
543           toilets: Toaleta publiczna
544           townhall: Urząd miejski
545           university: Uniwersytet
546           vending_machine: Automat do sprzedaży
547           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
548           village_hall: Urząd gminy
549           waste_basket: Kosz na śmieci
550           wifi: Dostęp do WiFi
551           youth_centre: Centrum młodzieżowe
552         boundary: 
553           administrative: Granica administracyjna
554         building: 
555           apartments: Blok mieszkalny
556           block: Budynek bloku
557           bunker: Bunkier
558           chapel: Kaplica
559           church: Kościół
560           city_hall: Ratusz
561           commercial: Budynek handlowy
562           dormitory: Bursa
563           entrance: Wejście do budynku
564           faculty: Budynek prawny
565           farm: Budynek gospodarczy
566           flats: Mieszkania
567           garage: Garaż
568           hall: Hala
569           hospital: Budynek szpitala
570           hotel: Hotel
571           house: Dom
572           industrial: Budynek przemysłowy
573           office: Budynek biurowy
574           public: Budynek publiczny
575           residential: Budynek mieszkalny
576           retail: Budynek detaliczny
577           school: Budynek szkoły
578           shop: Sklep
579           stadium: Stadion
580           store: Składnica
581           terrace: Taras
582           tower: Wieża
583           train_station: Stacja kolejowa
584           university: Budynek uniwersytetu
585         highway: 
586           bridleway: Droga dla koni
587           bus_guideway: Droga dla autobusów
588           bus_stop: Przystanek autobusowy
589           byway: Boczna droga
590           construction: Droga budowana
591           cycleway: Ścieżka rowerowa
592           distance_marker: Znak odległości
593           emergency_access_point: Punkt awaryjny
594           footway: Chodnik
595           ford: Bród
596           gate: Bramka
597           living_street: Strefa zamieszkania
598           minor: Drobna droga
599           motorway: Autostrada
600           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
601           motorway_link: Autostrada – dojazd
602           path: Ścieżka
603           pedestrian: Droga dla pieszych
604           platform: Podwyższenie
605           primary: Droga krajowa
606           primary_link: Droga krajowa – dojazd
607           raceway: Tor wyścigowy
608           residential: Droga osiedlowa
609           road: Droga
610           secondary: Droga wojewódzka
611           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
612           service: Droga serwisowa
613           services: Usługi autostrady
614           steps: Schody
615           stile: Przełaz
616           tertiary: Droga powiatowa
617           track: Droga gruntowa
618           trail: Szlak
619           trunk: Droga ekspresowa
620           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
621           unclassified: Droga gminna
622           unsurfaced: Nierówna droga
623         historic: 
624           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
625           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
626           boundary_stone: Graniczny głaz
627           building: Budynek
628           castle: Zamek
629           church: Kościół
630           house: Dom
631           icon: Ikona
632           manor: Dwór
633           memorial: Mniejszy pomnik
634           mine: Kopalnia
635           monument: Pomnik
636           museum: Muzeum
637           ruins: Ruiny
638           tower: Wieża
639           wayside_cross: Przydrożny krzyż
640           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
641           wreck: Wrak
642         landuse: 
643           allotments: Ogródki działkowe
644           basin: Dorzecze
645           brownfield: Grunty poprzemysłowe
646           cemetery: Cmentarz
647           commercial: Obszar handlowo-usługowy
648           conservation: Konserwacja
649           construction: Teren budowy
650           farm: Farma
651           farmland: Grunty rolne
652           farmyard: Podwórze gospodarskie
653           forest: Las
654           grass: Trawa
655           greenfield: Tereny niezagospodarowane
656           industrial: Teren przemysłowy
657           landfill: Wysypisko śmieci
658           meadow: Łąka
659           military: Teren wojskowy
660           mine: Kopalnia
661           mountain: Góra
662           nature_reserve: Rezerwat przyrody
663           park: Park
664           piste: Trasa
665           plaza: Plac
666           quarry: Kamieniołom
667           railway: Teren kolejowy
668           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
669           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
670           residential: Zabudowa mieszkaniowa
671           retail: Handel detaliczny
672           village_green: Park miejski
673           vineyard: Winnica
674           wetland: Tereny podmokłe
675           wood: Puszcza
676         leisure: 
677           beach_resort: Strzeżona plaża
678           common: Błonie
679           fishing: Łowisko
680           garden: Ogród
681           golf_course: Pole golfowe
682           ice_rink: Lodowisko
683           marina: Marina
684           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
685           nature_reserve: Rezerwat naturalny
686           park: Park
687           pitch: Boisko sportowe
688           playground: Plac zabaw
689           recreation_ground: Pole rekreacyjne
690           slipway: Pochylnia
691           sports_centre: Centrum sportowe
692           stadium: Stadion
693           swimming_pool: Basen
694           track: Bieżnia
695           water_park: Park wodny
696         natural: 
697           bay: Zatoka
698           beach: Plaża
699           cape: Przylądek
700           cave_entrance: Wejście do jaskini
701           channel: Kanał
702           cliff: Urwisko
703           coastline: Linia brzegowa
704           crater: Krater
705           feature: Obiekt
706           fell: Hale górskie
707           fjord: Fiord
708           geyser: Gejzer
709           glacier: Lodowiec
710           heath: Wrzosowisko
711           hill: Wzgórze
712           island: Wyspa
713           land: Ląd
714           marsh: Bagno
715           moor: Torfowisko
716           mud: Muł
717           peak: Szczyt
718           point: Punkt
719           reef: Rafa
720           ridge: Grzbiet
721           river: Rzeka
722           rock: Skała
723           scree: Zsypisko
724           scrub: Zagajnik
725           shoal: Mielizna
726           spring: Źródło
727           strait: Cieśnina
728           tree: Drzewo
729           valley: Dolina
730           volcano: Wulkan
731           water: Woda
732           wetland: Obszar podmokły
733           wetlands: Obszary podmokłe
734           wood: Puszcza
735         place: 
736           airport: Lotnisko
737           city: Miasto
738           country: Kraj
739           county: Powiat
740           farm: Farma
741           hamlet: Osada
742           house: Dom
743           houses: Zabudowanie
744           island: Wyspa
745           islet: Wysepka
746           locality: Rejon
747           moor: Torfowisko
748           municipality: Gmina
749           postcode: Kod pocztowy
750           region: Rejon
751           sea: Morze
752           state: Stan
753           subdivision: Dzielnica
754           suburb: Osiedle
755           town: Miasteczko
756           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
757           village: Wieś
758         railway: 
759           abandoned: Dawna linia kolejowa
760           construction: Budowana linia kolejowa
761           disused: Nieczynna trasa kolejowa
762           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
763           funicular: Kolejka linowa
764           halt: Przystanek kolejowy
765           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
766           junction: Węzeł kolejowy
767           level_crossing: Przejazd kolejowy
768           light_rail: Lekka kolej
769           monorail: Kolej jednoszynowa
770           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
771           platform: Peron
772           preserved: Kolej zabytkowa
773           spur: Bocznica kolejowa
774           station: Stacja kolejowa
775           subway: Stacja metra
776           subway_entrance: Wejście na stację metra
777           switch: Zwrotnica
778           tram: Linia tramwajowa
779           tram_stop: Przystanek tramwajowy
780           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
781         shop: 
782           alcohol: Sklep monopolowy
783           apparel: Sklep odzieżowy
784           art: Sklep z dziełami sztuki
785           bakery: Piekarnia
786           beauty: Salon kosmetyczny
787           beverages: Sklep z napojami
788           bicycle: Sklep rowerowy
789           books: Księgarnia
790           butcher: Rzeźnik
791           car: Sklep samochodowy
792           car_dealer: Salon samochodowy
793           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
794           car_repair: Naprawa samochodów
795           carpet: Sklep z dywanami
796           charity: Sklep charytatywny
797           chemist: Drogeria
798           clothes: Sklep odzieżowy
799           computer: Sklep komputerowy
800           confectionery: Cukiernia
801           convenience: Mały sklep wielobranżowy
802           copyshop: Ksero
803           cosmetics: Sklep kosmetyczny
804           department_store: Dom towarowy
805           discount: Sklep z produktami po obniżce
806           doityourself: Sklep budowlany
807           drugstore: Drogeria
808           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
809           electronics: Sklep elektroniczny
810           estate_agent: Biuro nieruchomości
811           farm: Sklep gospodarski
812           fashion: Sklep modelarski
813           fish: Sklep rybny
814           florist: Kwiaciarnia
815           food: Sklep spożywczy
816           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
817           furniture: Sklep meblowy
818           gallery: Galeria
819           garden_centre: Centrum ogrodnicze
820           general: Sklep ogólny
821           gift: Sklep z pamiątkami
822           greengrocer: Warzywniak
823           grocery: Sklep spożywczy
824           hairdresser: Fryzjernia
825           hardware: Sklep ze sprzętem
826           hifi: Hi-Fi
827           insurance: Agent ubezpieczeniowy
828           jewelry: Sklep z biżuterią
829           kiosk: Kiosk
830           laundry: Pralnia
831           mall: Centrum handlowe
832           market: Targowisko
833           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
834           motorcycle: Sklep z motocyklami
835           music: Sklep muzyczny
836           newsagent: Kiosk
837           optician: Optyk
838           organic: Sklep z produktami organicznymi
839           outdoor: Sklep turystyczny
840           pet: Sklep ze zwierzętami
841           photo: Sklep fotograficzny
842           salon: Salon
843           shoes: Sklep obuwniczy
844           shopping_centre: Centrum handlowe
845           sports: Sklep sportowy
846           stationery: Sklep papierniczy
847           supermarket: Supermarket
848           toys: Sklep z zabawkami
849           travel_agency: Biuro podróży
850           video: Sklep filmowy
851           wine: Winiarnia
852         tourism: 
853           alpine_hut: Chata alpejska
854           artwork: Sztuka
855           attraction: Atrakcja turystyczna
856           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
857           cabin: Kabina
858           camp_site: Kemping
859           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
860           chalet: Schronisko
861           guest_house: Pensjonat
862           hostel: Hostel
863           hotel: Hotel
864           information: Informacja turystyczna
865           lean_to: Nachylenie
866           motel: Motel
867           museum: Muzeum
868           picnic_site: Miejsce na piknik
869           theme_park: Park tematyczny
870           valley: Dolina
871           viewpoint: Punkt widokowy
872           zoo: Zoo
873         waterway: 
874           boatyard: Stocznia
875           canal: Kanał
876           connector: Złącze dróg wodnych
877           dam: Tama
878           derelict_canal: Opuszczony kanał
879           ditch: Rów
880           dock: Basen portowy
881           drain: Rów odpływowy
882           lock: Zastawka
883           lock_gate: Śluza
884           mineral_spring: Źródło mineralne
885           mooring: Kotwicowisko
886           rapids: Katarakty
887           river: Rzeka
888           riverbank: Brzeg rzeki
889           stream: Strumień
890           wadi: Starorzecze
891           water_point: Punkt wodny
892           waterfall: Wodospad
893           weir: Jaz
894   javascripts: 
895     map: 
896       base: 
897         cycle_map: Mapa Rowerowa
898         transport_map: Transport publiczny
899     site: 
900       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
901       edit_tooltip: Edytuje mapę
902       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
903       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
904       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
905       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
906   layouts: 
907     community_blogs: Blogi wspólnoty
908     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
909     copyright: Prawa autorskie i licencja
910     documentation: Dokumentacja
911     documentation_title: Dokumentacja projektu
912     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
913     donate_link_text: dokonując darowizny
914     edit: Edycja
915     edit_with: Edytuj w %{editor}
916     export: Eksport
917     export_tooltip: Eksport danych mapy
918     foundation: Fundacja
919     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
920     gps_traces: Ślady GPS
921     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
922     help: Pomoc
923     help_centre: Centrum pomocy
924     help_title: Witryna pomocy dla projektu
925     history: Zmiany
926     home: główna
927     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
928     inbox: poczta (%{count})
929     inbox_tooltip: 
930       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
931       other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
932       zero: Brak nowych wiadomości
933     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
934     intro_2: OpenStreetMap pozwala Ci oglądać, wykorzystywać oraz wspólnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
935     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest świadczony przez %{ucl}, %{ic} oraz %{bytemark}. Inni wspomagający projekt wymienieni są na stronie %{partners}.
936     intro_3_ic: Imperial College w Londynie
937     intro_3_partners: wiki
938     license: 
939       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
940     log_in: zaloguj się
941     log_in_tooltip: Zaloguj się
942     logo: 
943       alt_text: Logo OpenStreetMap
944     logout: wyloguj
945     logout_tooltip: Wyloguj
946     make_a_donation: 
947       text: Przekaż darowiznę
948       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
949     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
950     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
951     sign_up: zarejestruj
952     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
953     sotm2011: Przybądź na konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 9-11 września w Denver!
954     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
955     user_diaries: Dzienniczki
956     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
957     view: Mapa
958     view_tooltip: Zobacz mapę
959     welcome_user: Witaj, %{user_link}
960     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
961     wiki: Wiki
962     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
963   license_page: 
964     foreign: 
965       english_link: oryginalna angielska wersja
966       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
967       title: Informacje o tłumaczeniu
968     legal_babble: "<h2>Prawa autorskie i&nbsp;licencja</h2>\n<p>\nOpenStreetMap stanowi zbiór <i>wolnych danych</i>, udostępnianych na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\nMożesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze mapy i dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze mapy lub dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.\n</p>\n\n<h3>Jak podać źródło</h3>\n<p>\nJeśli korzystasz z gotowej mapy OpenStreetMap, wymagane jest podanie źródła co najmniej w postaci &bdquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Jeśli korzystasz tylko z danych geograficznych, wymagane jest podanie źródła w postaci &bdquo;Dane mapy &copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nO ile jest to możliwe, nazwa OpenStreetMap powinna być hiperłączem do <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>, zaś CC-BY-SA do <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Jeśli korzystasz z nośnika, który uniemożliwia tworzenie hiperłącz (np. druk na papierze), polecane jest odwołanie do stron internetowych www.openstreetmap.org (np. przez rozwinięcie nazwy OpenStreetMap do pełnego adresu internetowego) oraz www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Dowiedz się więcej</h3>\n<p>\nWięcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal FAQ</a>.\n</p>\n<p>\nUżytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.\n</p>\n<p>\nPomimo tego, że OpenStreetMap stanowi zbiór wolnych danych, nie jesteśmy w stanie udostępnić bezpłatnego interfejsu programistycznego (API) dla stron trzecich.\n\nZapoznaj się z naszymi <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Zasadami korzystania z API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Zasadami korzystania z kafelków mapy</a> oraz <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Zasadami korzystania z Nominatima</a>.\n</p>\n\n<h3>Dane włączone do OpenStreetMap</h3>\n<p>\nWykorzystywana przez nas licencja CC-BY-SA wymaga, aby &bdquo;oznaczyć twórcę w sposób właściwy dla wykorzystywanego nośnika lub środka przekazu&rdquo;. Indywidualni użytkownicy OpenStreetMap nie wymagają oznaczenia w sposób bardziej szczegółowy niż &bdquo;użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;. Jednak gdy do OpenStreetMap włączane są dane z narodowych instytucji kartograficznych lub z innych znaczących źródeł, może być właściwe, by oznaczyć twórcę bezpośrednio we włączanych danych bądź też na tej stronie.\n</p>\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australia</strong>: Zawiera dane o miejscowościach oparte na danych ''Australian Bureau of Statistics''.</li>\n<li><strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n<li><strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>\n<li><strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'').</li>\n<li><strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved.</li>\n<li><strong>Polska</strong>: Zawiera dane z <a href=\"http://www.ump.waw.pl/\">mapy UMP-pcPL</a>. Copyright użytkownicy UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\nWłączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.\n</p>"
969     native: 
970       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
971       native_link: wersji po polsku
972       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
973       title: O stronie
974   message: 
975     delete: 
976       deleted: Wiadomość usunięta
977     inbox: 
978       date: Nadano
979       from: Od
980       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
981       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
982       outbox: nadawcza
983       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
984       subject: Temat
985       title: Wiadomości odebrane
986     mark: 
987       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
988       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
989     message_summary: 
990       delete_button: Usuń
991       read_button: Oznacz jako przeczytaną
992       reply_button: Odpowiedz
993       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
994     new: 
995       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
996       body: Treść
997       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
998       message_sent: Wiadomość wysłana
999       send_button: Wyślij
1000       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1001       subject: Temat
1002       title: Wysyłanie wiadomości
1003     no_such_message: 
1004       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1005       heading: Nie ma takiej wiadomości
1006       title: Nie ma takiej wiadomości
1007     no_such_user: 
1008       body: Niestety nie ma użytkownika o takiej nazwie.
1009       heading: Nie ma takiego użytkownika
1010       title: Nie ma takiego użytkownika
1011     outbox: 
1012       date: Nadano
1013       inbox: odbiorcza
1014       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1015       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1016       outbox: nadawcza
1017       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1018       subject: Temat
1019       title: Wiadomości wysłane
1020       to: Do
1021     read: 
1022       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1023       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1024       date: Nadano
1025       from: Od
1026       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
1027       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
1028       reply_button: Odpowiedz
1029       subject: Temat
1030       title: Czytanie wiadomości
1031       to: Do
1032       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1033       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1034     reply: 
1035       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1036     sent_message_summary: 
1037       delete_button: Usuń
1038   notifier: 
1039     diary_comment_notification: 
1040       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1041       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1042       hi: Witaj %{to_user},
1043       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1044     email_confirm: 
1045       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1046     email_confirm_html: 
1047       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1048       greeting: Cześć,
1049       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1050     email_confirm_plain: 
1051       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1052       greeting: Cześć,
1053       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1054       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1055     friend_notification: 
1056       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1057       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1058       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1059       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1060     gpx_notification: 
1061       and_no_tags: i brak znaczników
1062       and_the_tags: i następujące znaczniki
1063       failure: 
1064         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1065         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1066         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1067         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1068       greeting: Witaj,
1069       success: 
1070         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1071         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1072       with_description: z opisem
1073       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1074     lost_password: 
1075       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1076     lost_password_html: 
1077       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1078       greeting: Witaj,
1079       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1080     lost_password_plain: 
1081       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1082       greeting: Cześć,
1083       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1084       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1085     message_notification: 
1086       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
1087       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
1088       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1089       hi: Witaj %{to_user},
1090     signup_confirm: 
1091       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1092     signup_confirm_html: 
1093       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1094       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1095       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1096       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1097       greeting: Cześć!
1098       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1099       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
1100       more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
1101       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1102       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1103       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1104       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1105     signup_confirm_plain: 
1106       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1107       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1108       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1109       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1110       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1111       current_user_2: "tu:"
1112       greeting: Cześć!
1113       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1114       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1115       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1116       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1117       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1118       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1119       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1120       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1121   oauth: 
1122     oauthorize: 
1123       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1124       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1125       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1126       allow_write_api: modyfikuj mapę
1127       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1128       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1129       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1130       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1131     revoke: 
1132       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1133   oauth_clients: 
1134     edit: 
1135       submit: Edytuj
1136       title: Edycja aplikacji
1137     form: 
1138       name: Nazwa
1139       required: Wymagane
1140     index: 
1141       application: Nazwa aplikacji
1142       my_apps: Programy klienckie
1143       my_tokens: Zarejestrowane programy
1144       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1145       revoke: Odwołaj!
1146       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1147     new: 
1148       submit: Zarejestruj
1149       title: Rejestracja nowej aplikacji
1150     show: 
1151       edit: Edytuj szczegóły
1152       key: "Klucz odbiorcy:"
1153       secret: "Sekret odbiorcy:"
1154       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1155   site: 
1156     edit: 
1157       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1158       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1159       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1160       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1161       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1162       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1163       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1164       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1165       user_page_link: stronie użytkownika
1166     index: 
1167       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1168       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1169       js_3: Możesz użyć <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej mapy Tiles@Home</a>, jeśli nie możesz włączyć obsługi JavaScriptu.
1170       license: 
1171         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1172         notice: Dostęp na zasadach licencji %{license_name}, prawa autorskie %{project_name} i jego uczestników.
1173         project_name: projektu OpenStreetMap
1174       permalink: Permalink
1175       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1176       shortlink: Shortlink
1177     key: 
1178       map_key: Legenda
1179       map_key_tooltip: Legenda mapy
1180       table: 
1181         entry: 
1182           admin: Granica administracyjna
1183           allotments: Ogródki działkowe
1184           apron: 
1185             - Płyta lotniska
1186             - terminal
1187           bridge: Czarny obrys – most
1188           bridleway: Ścieżka dla koni
1189           brownfield: Teren powyburzeniowy
1190           building: Ważny budynek
1191           byway: Droga boczna
1192           cable: 
1193             - Kolej linowa
1194             - wyciąg krzesełkowy
1195           cemetery: Cmentarz
1196           centre: Centrum sportowe
1197           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1198           common: 
1199             - Pole
1200             - łąka
1201           construction: Drogi w budowie
1202           cycleway: Ścieżka rowerowa
1203           destination: Dostęp do punktu docelowego
1204           farm: Gospodarstwo rolne
1205           footway: Chodnik
1206           forest: Las
1207           golf: Pole golfowe
1208           heathland: Wrzosowisko
1209           industrial: Teren przemysłowy
1210           lake: 
1211             - Jezioro
1212             - rezerwuar
1213           military: Teren wojskowy
1214           motorway: Autostrada
1215           park: Park
1216           permissive: Możliwy wstęp
1217           pitch: Boisko sportowe
1218           primary: Droga pierwszorzędna
1219           private: Wstęp prywatny
1220           rail: Tory kolejowe
1221           reserve: Rezerwat przyrody
1222           resident: Teren mieszkalny
1223           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1224           runway: 
1225             - Pas startowy
1226             - kołowania
1227           school: 
1228             - Szkoła
1229             - uniwersytet
1230           secondary: Droga drugorzędna
1231           station: Dworzec kolejowy
1232           subway: Metro
1233           summit: 
1234             - Góra
1235             - szczyt
1236           tourist: Atrakcja turystyczna
1237           track: Ścieżka
1238           tram: 
1239             - Lekka kolej
1240             - tramwaj
1241           trunk: Droga główna
1242           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1243           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1244           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1245           wood: Puszcza
1246     search: 
1247       search: Szukaj
1248       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1249       submit_text: →
1250       where_am_i: Gdzie jestem?
1251       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1252     sidebar: 
1253       close: Zamknij
1254       search_results: Wyniki wyszukiwania
1255   time: 
1256     formats: 
1257       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1258   trace: 
1259     create: 
1260       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1261       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1262     delete: 
1263       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1264     edit: 
1265       description: "Opis:"
1266       download: pobierz
1267       edit: edytuj
1268       filename: "Nazwa pliku:"
1269       heading: Edycja śladu %{name}
1270       map: mapa
1271       owner: "Autor:"
1272       points: "Punkty:"
1273       save_button: Zapisz zmiany
1274       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1275       tags: "Znaczniki:"
1276       tags_help: rozdzielone przecinkami
1277       title: Edycja śladu %{name}
1278       uploaded_at: "Załadowano:"
1279       visibility: "Widoczność:"
1280       visibility_help: co to znaczy?
1281     list: 
1282       public_traces: Publiczne ślady GPS
1283       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1284       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1285       your_traces: Twoje ślady GPS
1286     make_public: 
1287       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1288     no_such_user: 
1289       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1290       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1291       title: Nie ma takiego użytkownika
1292     offline: 
1293       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1294       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1295     offline_warning: 
1296       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1297     trace: 
1298       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1299       by: utworzony przez użytkownika
1300       count_points: "%{count} punktów"
1301       edit: edycja
1302       edit_map: Edytuj Mapę
1303       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1304       in: w
1305       map: mapa
1306       more: więcej
1307       pending: OCZEKUJE
1308       private: PRYWATNY
1309       public: PUBLICZNY
1310       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1311       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1312       view_map: Pokaż mapę
1313     trace_form: 
1314       description: Opis
1315       help: Pomoc
1316       tags: Znaczniki
1317       tags_help: rozdzielone przecinkami
1318       upload_button: Wgrywaj
1319       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1320       visibility: Widoczność
1321       visibility_help: co to znaczy?
1322     trace_header: 
1323       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1324       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1325       traces_waiting: Masz w tym momencie %{count} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1326       upload_trace: Wyślij ślad
1327     trace_optionals: 
1328       tags: Znaczniki
1329     trace_paging_nav: 
1330       next: Następny »
1331       previous: « Poprzedni
1332       showing_page: Wyświetlanie strony %{page}
1333     view: 
1334       delete_track: Wykasuj ten ślad
1335       description: "Opis:"
1336       download: pobierz
1337       edit: edycja
1338       edit_track: Edytuj ten ślad
1339       filename: "Plik:"
1340       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1341       map: mapa
1342       none: Brak
1343       owner: "Autor:"
1344       pending: OCZEKUJE
1345       points: "Punktów:"
1346       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1347       tags: "Znaczniki:"
1348       title: Przeglądanie śladu %{name}
1349       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1350       uploaded: "Dodano:"
1351       visibility: "Widoczność:"
1352     visibility: 
1353       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1354       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1355       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1356       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1357   user: 
1358     account: 
1359       contributor terms: 
1360         agreed: Zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1361         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1362         link text: co to jest?
1363         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1364       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1365       delete image: Usuń obecną grafikę
1366       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1367       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1368       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1369       home location: "Lokalizacja domowa:"
1370       image: "Grafika:"
1371       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1372       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1373       latitude: "Szerokość:"
1374       longitude: "Długość geograficzna:"
1375       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1376       my settings: Moje ustawienia
1377       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1378       new image: Dodaj grafikę
1379       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1380       openid: 
1381         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1382         link text: co to jest?
1383         openid: "OpenID:"
1384       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1385       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1386       profile description: "Opis profilu:"
1387       public editing: 
1388         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1389         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1390         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1391         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1392         enabled link text: co to jest?
1393         heading: "Edycje publiczne:"
1394       public editing note: 
1395         heading: Publiczna edycja
1396         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1397       replace image: Zmień obecną grafikę
1398       return to profile: Powrót do profilu.
1399       save changes button: Zapisz zmiany
1400       title: Zmiana ustawień konta
1401       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1402     confirm: 
1403       already active: To konto zostało potwierdzone.
1404       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1405       button: Potwierdzam
1406       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1407       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1408       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1409       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1410     confirm_email: 
1411       button: Potwierdzam
1412       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1413       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1414       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1415       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1416     confirm_resend: 
1417       failure: Brak użytkownika %{name}.
1418     filter: 
1419       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1420     go_public: 
1421       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1422     list: 
1423       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1424       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1425       heading: Użytkownicy
1426       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1427       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1428       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1429       title: Użytkownicy
1430     login: 
1431       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1432       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1433       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1434       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1435       heading: Logowanie
1436       login_button: Zaloguj się
1437       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1438       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1439       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Dowiedz się więcej o nadchodzącej zmianie licencji OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">tłumaczenia</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">dyskusja</a>)
1440       openid: "%{logo} OpenID:"
1441       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1442       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1443       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1444       openid_providers: 
1445         aol: 
1446           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1447           title: Zaloguj używając AOL
1448         google: 
1449           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1450           title: Zaloguj używając Google
1451         myopenid: 
1452           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1453           title: Zaloguj używając myOpenID
1454         openid: 
1455           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1456           title: Zaloguj używając OpenID
1457         wordpress: 
1458           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1459           title: Zaloguj używając Wordpress
1460         yahoo: 
1461           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1462           title: Zaloguj używając Yahoo
1463       password: Hasło
1464       register now: Zarejestruj się
1465       remember: "Pamiętaj mnie:"
1466       title: Logowanie
1467       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1468       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1469       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1470     logout: 
1471       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1472       logout_button: Wyloguj
1473       title: Wyloguj
1474     lost_password: 
1475       email address: "Adres e-mail:"
1476       heading: Zapomniałeś hasła?
1477       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1478       new password button: Wyczyść hasło
1479       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1480       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1481       title: zgubione hasło
1482     make_friend: 
1483       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1484       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1485       success: "%{name} jest teraz Twoim znajomym."
1486     new: 
1487       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1488       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1489       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1490       continue: Kontynuuj
1491       display name: "Przyjazna nazwa:"
1492       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1493       email address: "Adres e-mail:"
1494       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1495       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1496       heading: Zakładanie konta
1497       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki użytkowania dla edytujących</a>.
1498       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1499       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1500       openid: "%{logo} OpenID:"
1501       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1502       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1503       password: Hasło
1504       title: Nowe konto
1505       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1506     no_such_user: 
1507       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1508       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1509       title: Nie znaleziono użytkownika
1510     popup: 
1511       friend: Znajomy
1512       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1513       your location: Twoje położenie
1514     remove_friend: 
1515       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1516       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1517     reset_password: 
1518       confirm password: Potwierdź hasło
1519       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1520       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1521       heading: Resetowanie hasła %{user}
1522       password: Hasło
1523       reset: Resetuj hasło
1524       title: zresetuj hasło
1525     set_home: 
1526       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1527     suspended: 
1528       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1529       heading: Konto zawieszone
1530       title: Konto zawieszone
1531       webmaster: webmaster
1532     terms: 
1533       agree: Akceptuję
1534       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1535       consider_pd_why: co to oznacza?
1536       decline: Nie akceptuję
1537       heading: Warunki współtworzenia
1538       legale_names: 
1539         france: Francja
1540         italy: Włochy
1541         rest_of_world: Reszta świata
1542       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1543       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1544       title: Warunki współtworzenia
1545     view: 
1546       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1547       add as friend: dodaj do znajomych
1548       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1549       block_history: otrzymane blokady
1550       blocks by me: nałożone blokady
1551       blocks on me: otrzymane blokady
1552       confirm: Potwierdź
1553       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1554       create_block: zablokuj tego użytkownika
1555       created from: "Stworzony z:"
1556       ct accepted: zaakceptowane %{ago} temu
1557       ct declined: odrzucone
1558       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1559       ct undecided: niezdecydowane
1560       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1561       delete_user: usuń to konto
1562       description: Opis
1563       diary: dziennik
1564       edits: edycje
1565       email address: Adres e‐mail
1566       hide_user: ukryj tego użytkownika
1567       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizację, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle. Lokalizację możesz podać na Twojej %{settings_link}.
1568       km away: "%{count}km stąd"
1569       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1570       m away: "%{count}m stąd"
1571       mapper since: "Mapuje od:"
1572       moderator_history: nałożone blokady
1573       my diary: mój dziennik
1574       my edits: moje zmiany
1575       my settings: moje ustawienia
1576       my traces: moje ślady
1577       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1578       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1579       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1580       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1581       oauth settings: ustawienia oauth
1582       remove as friend: usuń ze znajomych
1583       role: 
1584         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1585         grant: 
1586           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1587           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1588         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1589         revoke: 
1590           administrator: Cofnij dostęp administratora
1591           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1592       send message: wyślij wiadomość
1593       settings_link_text: stronie ustawień
1594       spam score: "Punktacja spamu:"
1595       status: "Stan:"
1596       traces: ślady
1597       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1598       user location: Lokalizacja użytkownika
1599       your friends: Twoi znajomi
1600   user_block: 
1601     blocks_by: 
1602       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1603       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1604       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1605     blocks_on: 
1606       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1607       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1608       title: Blokady na użytkownika %{name}
1609     create: 
1610       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1611       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1612       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1613     edit: 
1614       back: Zobacz wszystkie blokady
1615       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1616       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1617       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1618       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1619       show: Zobacz tę blokadę
1620       submit: Uaktualnij blokadę
1621       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1622     filter: 
1623       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1624       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1625       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1626     helper: 
1627       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1628       time_past: Zakończono %{time} temu.
1629       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1630     index: 
1631       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1632       heading: Lista blokad użytkowników
1633       title: Blokady użytkownika
1634     model: 
1635       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1636       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1637     new: 
1638       back: Zobacz wszystkie blokady
1639       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1640       submit: Utwórz blokadę
1641     not_found: 
1642       back: Powrót do spisu
1643       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1644     partial: 
1645       confirm: Na pewno?
1646       creator_name: Twórca
1647       display_name: Zablokowany użytkownik
1648       edit: Edytuj
1649       not_revoked: (nie odwołana)
1650       reason: Powód blokady
1651       revoke: Odwołaj
1652       revoker_name: Odwołana przez
1653       show: Pokaż
1654       status: Status
1655     period: 
1656       one: 1 godzina
1657       other: "%{count} godzin"
1658     revoke: 
1659       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1660       flash: Blokada została odwołana.
1661       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1662       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1663       revoke: Odwołaj
1664       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1665       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1666     show: 
1667       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1668       confirm: Na pewno?
1669       edit: Edytuj
1670       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1671       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1672       reason: Przyczyna blokady
1673       revoke: Odwołaj
1674       revoker: Cofający uprawnienia
1675       show: Pokaż
1676       status: Status
1677       time_future: Blokada wygasa %{time}
1678       time_past: Zakończona %{time} temu
1679       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1680     update: 
1681       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
1682       success: Blokada zaktualizowana.
1683   user_role: 
1684     filter: 
1685       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1686       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1687       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1688       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1689     grant: 
1690       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1691       confirm: Potwierdź
1692       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1693       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1694       title: Potwierdź przyznawanie roli
1695     revoke: 
1696       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1697       confirm: Potwierdź
1698       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1699       heading: Potwierdź cofanie roli
1700       title: Potwierdź cofanie roli