]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/sq.yml
Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Euriditi
5 # Author: GretaDoci
6 # Author: Kosovastar
7 # Author: Macofe
8 # Author: Mdupont
9 # Author: MicroBoy
10 # Author: Mikullovci11
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Ruila
13 # Author: Techlik
14 # Author: Vinie007
15 # Author: 아라
16 ---
17 sq:
18   time:
19     formats:
20       friendly: '%e %B %Y te %H:%M'
21   activerecord:
22     models:
23       acl: Qasja në listën e kontrollit
24       changeset: Vargu i ndryshimeve
25       changeset_tag: Etiketa e vargut të ndryshimeve
26       country: Vendi
27       diary_comment: Koment ditari
28       diary_entry: Shënim ditari
29       friend: Mik
30       language: Gjuha
31       message: Mesazh
32       node: Nyjë
33       node_tag: Etiketë nyje
34       notifier: Lajmëruesi
35       old_node: Nyjë e vjetër
36       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
37       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
38       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
39       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
40       old_way: Rrugë e vjetër
41       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
42       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
43       relation: Lidhje
44       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
45       relation_tag: Etiketë lidhjeje
46       session: Seancë
47       trace: Gjurmë
48       tracepoint: Pika e gjurmës
49       tracetag: Etiketa e gjurmës
50       user: Përdoruesi
51       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
52       user_token: Shenja e përdoruesit
53       way: Rruga
54       way_node: Nyjë rruge
55       way_tag: Etiketë rruge
56     attributes:
57       diary_comment:
58         body: Trupi i mesazhit
59       diary_entry:
60         user: Përdoruesi
61         title: Titulli
62         latitude: Gjerësia gjeografike
63         longitude: Gjatësia gjeografike
64         language: Gjuha
65       friend:
66         user: Përdoruesi
67         friend: Mik
68       trace:
69         user: Përdoruesi
70         visible: I dukshëm
71         name: Emri
72         size: Madhësia
73         latitude: Gjerësia gjeografike
74         longitude: Gjatësia gjeografike
75         public: Publik
76         description: Përshkrimi
77       message:
78         sender: Dërguesi
79         title: Titulli
80         body: Trupi i mesazhit
81         recipient: Marrësi
82       user:
83         email: Emaili
84         active: Aktiv
85         display_name: Emër i dukshëm
86         description: Përshkrimi
87         languages: Gjuhët
88         pass_crypt: Fjalëkalimi
89   printable_name:
90     with_version: '%{id}, v%{version}'
91   editor:
92     default: E parazgjedhur (aktualisht %{name})
93     potlatch:
94       name: Potlatch 1
95       description: Potlatch 1 (redaktorin e shfletuesit)
96     id:
97       name: iD
98       description: iD (në redaktorin e shfletuesit)
99     potlatch2:
100       name: Potlatch 2
101       description: Potlatch 2 (në redaktorin e shfletuesit)
102     remote:
103       name: Kontrollë nga larg
104       description: Kontrollë nga larg (JOSM apo Merkaartor)
105   browse:
106     created: Krijuar
107     closed: Mbyllur
108     created_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
109     closed_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
110     created_by_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
111     deleted_by_html: Fshirë <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
112     edited_by_html: Redaktuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
113     closed_by_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
114     version: Versioni
115     in_changeset: Grupi i ndryshimeve
116     anonymous: Anonim
117     no_comment: (nuk ka koment)
118     part_of: Pjesë e
119     download_xml: Shkarko në XML
120     view_history: Shiko historikun
121     view_details: Shiko detajet
122     location: Vendndodhja
123     changeset:
124       title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
125       belongs_to: Autor
126       node: Nyjet (%{count})
127       node_paginated: Nyjet (%{x}-%{y} nga %{count})
128       way: Mënyrat (%{count})
129       way_paginated: Mënyrat (%{x}-%{y} nga %{count})
130       relation: Marrëdhëniet (%{count})
131       relation_paginated: Marrëdhëniet (%{x}-%{y} nga %{count})
132       comment: Komentet (%{count})
133       hidden_commented_by: Koment i fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
134         më parë</abbr>
135       commented_by: Koment nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
136       changesetxml: Grupi i ndryshimeve në XML
137       osmchangexml: osmNdrsyhimi XML
138       feed:
139         title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
140         title_comment: Grupi i ndryshimeve %{id} - %{comment}
141       join_discussion: Identifikohuni për t'iu bashkuar diskutimit
142       discussion: Diskutim
143     node:
144       title: 'Nyja: %{name}'
145       history_title: 'Historiati i nyjës: %{name}'
146     way:
147       title: 'Drejtimi: %{name}'
148       history_title: 'Historiati i rrugës: %{name}'
149       nodes: Nyjet
150       also_part_of:
151         one: pjesë e rrugës %{related_ways}
152         other: pjesë e rrugëve %{related_ways}
153     relation:
154       title: 'Lidhja: %{name}'
155       history_title: 'Historiati i lidhjes: %{name}'
156       members: Anëtarët
157     relation_member:
158       entry: '%{type} %{name}'
159       entry_role: '%{type} %{name} është si %{role}'
160       type:
161         node: Nyje
162         way: Rruga
163         relation: Lidhja
164     containing_relation:
165       entry: Lidhja %{relation_name}
166       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
167     not_found:
168       sorry: 'Na vjen keq, %{type} #%{id} nuk mund të gjendet.'
169       type:
170         node: nyjë
171         way: rrugë
172         relation: lidhje
173         changeset: grupi i ndryshimeve
174         note: shënim
175     timeout:
176       sorry: Na vjen keq, të dhënat për %{type} me id %{id}, morën shumë kohë për
177         tu tërhequr.
178       type:
179         node: nyjë
180         way: rrugë
181         relation: lidhje
182         changeset: grupi i ndryshimeve
183         note: shënim
184     redacted:
185       redaction: Redaktimi %{id}
186       message_html: Versioni %{version} i %{type} nuk mund të shfaqet pasiqë është
187         redaktuar. Ju lutem shiko %{redaction_link} për detaje.
188       type:
189         node: nyjë
190         way: rrugë
191         relation: lidhje
192     start_rjs:
193       feature_warning: Duke ngarkuar %{num_features} karakteristika, të cilat mund
194         ta bëjnë shfletuesin tuaj të ngadalshëm ose të pavëmendshëm. Jeni të sigurt
195         që dëshironi ti shfaqni këto të dhëna?
196       load_data: Ngarko të dhënat
197       loading: Duke ngarkuar...
198     tag_details:
199       tags: Etiketat
200       wiki_link:
201         key: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}
202         tag: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}=%{value}
203       wikidata_link: Artikulli %{page} në Wikidata
204       wikipedia_link: Artikulli %{page} nē Wikipedia
205       telephone_link: Thirr %{phone_number}
206     note:
207       title: 'Shënim: %{id}'
208       new_note: Shënim i ri
209       description: Përshkrimi
210       open_title: 'Shënim i pazgjidhur #%{note_name}'
211       closed_title: 'Shënim i zgjidhur #%{note_name}'
212       hidden_title: 'Shënim i fshehur #%{note_name}'
213       open_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
214       open_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
215         më parë</abbr>
216       commented_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më
217         parë</abbr>
218       commented_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
219         më parë</abbr>
220       closed_by: Zgjidhur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
221       closed_by_anonymous: Zgjidhur nga person anonim <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
222         më parë</abbr>
223       reopened_by: Riaktivizuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
224         më parë</abbr>
225       reopened_by_anonymous: Riaktivizuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
226         më parë</abbr>
227       hidden_by: Fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
228     query:
229       title: Tiparet e pyetsorit
230       introduction: Kliko në hartë për të gjetur tipare në afërsi.
231       nearby: Tiparet në afërsi
232       enclosing: Tipare të bashkangjitura
233   changeset:
234     changeset_paging_nav:
235       showing_page: Faqe %{page}
236       next: Vazhdo »
237       previous: « Mëparshëm
238     changeset:
239       anonymous: Anonim
240       no_edits: (nuk ka redaktime)
241       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
242     changesets:
243       id: ID
244       saved_at: Të ruajtura në
245       user: Përdoruesi
246       comment: Koment
247       area: Zona
248     list:
249       title: Grupi i ndryshimeve
250       title_user: Ndryshime fjalish nga %{user}
251       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
252       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
253       empty: Nuk u gjet grupi i ndryshimeve.
254       empty_area: Nuk ka grupndryshime në këtë fushë.
255       empty_user: Nuk grupndryshime nga ky përdorues.
256       no_more: Nuk u gjetë më shum grupndryshime.
257       no_more_area: Nuk ka më grupndryshime në këtë fushë.
258       no_more_user: Nuk më grupndryshime nga ky përdorues.
259       load_more: Ngarko më shumë
260     timeout:
261       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua mori shumë kohë
262         për tu shkarkuar.
263     rss:
264       title_all: Diskutim mbi vargun e ndryshimit në OpenStreetMap
265       title_particular: 'Diskutimi mbi grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} të OpenStreetMap'
266       comment: 'Koment në grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} nga %{author}'
267       commented_at_html: Përditësuar %{when} më parë
268       commented_at_by_html: Përditësuar %{when} më parë nga %{user}
269       full: Diskutimi i plotë
270   diary_entry:
271     new:
272       title: Shënim i ri në ditar
273       publish_button: Publiko
274     list:
275       title: Ditarët e përdoruesve
276       title_friends: Ditarë të miqve
277       title_nearby: Ditarët e përdoruesve këtu pranë
278       user_title: Ditari i %{user}
279       in_language_title: Shënimet në ditar në %{language}
280       new: Shënim i ri në ditar
281       new_title: Shkruani një shënim të ri në ditarin tuaj
282       no_entries: Nuk ka shënime në ditar
283       recent_entries: 'Shënimet më të fundit në ditar:'
284       older_entries: Shënimet e vjetra
285       newer_entries: Shënimet e fundit
286     edit:
287       title: Redakto shënimin në ditar
288       subject: 'Titulli:'
289       body: 'Trupi i mesazhit:'
290       language: 'Gjuha:'
291       location: 'Lokacioni:'
292       latitude: 'Gjerësia gjeografike:'
293       longitude: 'Gjatësia gjeografike:'
294       use_map_link: përdor hartën
295       save_button: Ruaj
296       marker_text: Lokacioni i shënimit në ditar
297     view:
298       title: Ditari i %{user} | %{title}
299       user_title: Ditari i %{user}
300       leave_a_comment: Lëre ndonjë koment
301       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} për të lënë një koment'
302       login: Identifikohu
303       save_button: Ruaj
304     no_such_entry:
305       title: Nuk ka shënim të tillë në ditar
306       heading: 'Nuk ka shënim me id: %{id}'
307       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me këtë id %{id}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin
308         ose ndoshta linku ku ke klikuar është gabim.
309     diary_entry:
310       posted_by: Postuar nga %{link_user} më %{created} në %{language_link}
311       comment_link: Komento në këtë shënim
312       reply_link: Përgjigju në këtë shënim
313       comment_count:
314         zero: Nuk ka komente
315         one: '%{count} koment'
316         other: '%{count} komente'
317       edit_link: Redakto këtë shënim
318       hide_link: Fshih këtë shënim
319       confirm: Konfirmo
320     diary_comment:
321       comment_from: Koment nga %{link_user} më %{comment_created_at}
322       hide_link: Fshih këtë koment
323       confirm: Konfirmo
324     location:
325       location: 'Lokacioni:'
326       view: Shfaq
327       edit: Redakto
328     feed:
329       user:
330         title: OpenStreetMap shënime ditari për %{user}
331         description: Shënimet e fundit në ditarin e OpenStreetMap nga %{user}
332       language:
333         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap në %{language_name}
334         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap në
335           %{language_name}
336       all:
337         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap
338         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap
339     comments:
340       has_commented_on: '%{display_name} ka komentuar në këto të shënime ditari'
341       post: Posto
342       when: Kur
343       comment: Komenti
344       ago: '%{ago} më parë'
345       newer_comments: Komentet më të fundit
346       older_comments: Komentet e vjetra
347   export:
348     title: Eksporto
349     start:
350       area_to_export: Zona për tu eksportuar
351       manually_select: Zgjidh me dorë një zonë tjetër
352       format_to_export: Formati per eksportim
353       osm_xml_data: Të dhëna XML të OpenStreetMap
354       map_image: Imzhi i hartës (shfaq shtresën e parazgjedhur)
355       embeddable_html: HTML i inkorporueshëm
356       licence: Licensa
357       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nën <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
358         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
359       too_large:
360         advice: 'Në qoftë se dështon eksporti i mësipërm, të lutem konsidero përdorimin
361           e një nga burimet e renditura më poshtë:'
362         body: Kjo zonë është shumë e madhe për të eksportuar të dhënat XML të OpenStreetMap.
363           Të lutem zmadho (zoom) ose zgjidh një zonë më të vogël, ose përdor një nga
364           burimet e listuara më poshtë për të shkarkuar pjesë të mëdha të të dhënave.
365         planet:
366           title: Planet OSM
367           description: Kopje të plota të përditësuara rregullisht të bazës së të dhënave
368             të OpenStreetMap
369         overpass:
370           title: API mbikalues
371           description: Shkarkoni këtë kuti kufizimi nga një pasqyrim i të dhënave
372             të OpenStreetMap
373         geofabrik:
374           title: Shkarkimet nga Geofabrik
375           description: Përditësime rregullisht të ekstrakteve të kontinenteve, vendeve,
376             dhe qyteteve të përzgjedhura
377         metro:
378           title: Metro Ekstrakte
379           description: Ekstrakte të qyteteve më të mëdha botërore dhe zonave përreth
380             tyre
381         other:
382           title: Burime të tjera
383           description: Burime shtesë të listuara në faqen e OpenStreetMap wiki
384       options: Opsionet
385       format: Formati
386       scale: Shkallë
387       max: max
388       image_size: Madhësia e imazhit
389       zoom: Zmadho
390       add_marker: Shto një shënues në hartë
391       latitude: 'Lat:'
392       longitude: 'Lon:'
393       output: Dalja
394       paste_html: Ngjite HTML për ta inkorporuar në uebfaqe
395       export_button: Eksporto
396   geocoder:
397     search:
398       title:
399         latlon: Rezultatet e brendshme nga <a href="http://openstreetmap.org/"></a>
400         us_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
401         uk_postcode: Rezultatet nga <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
402           Postcode</a>
403         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.ca</a>
404         osm_nominatim: Rezultatet nga <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
405           Nominatim</a>
406         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
407         osm_nominatim_reverse: Rezultatet nga <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
408           Nominatim</a>
409         geonames_reverse: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
410     search_osm_nominatim:
411       prefix_format: '%{name}'
412       prefix:
413         aerialway:
414           cable_car: Teleferiku
415           chair_lift: Teleferik
416           drag_lift: Teleferik
417           gondola: Teleferik gondolë
418           station: Stacion teleferiku
419         aeroway:
420           aerodrome: Aeroport
421           apron: Platformë
422           gate: Portë
423           helipad: Helipad
424           runway: Pistë
425           taxiway: Rrugë taksie
426           terminal: Terminal
427         amenity:
428           animal_shelter: Strehim i kafshëve
429           arts_centre: Qendër arti
430           atm: Bankomat
431           bank: Bankë
432           bar: Bar
433           bbq: Zgarë
434           bench: Stol
435           bicycle_parking: Parkim biçikletash
436           bicycle_rental: Biçikleta me qera
437           biergarten: Birrari
438           boat_rental: Varka me qera
439           brothel: Shtëpi publike
440           bureau_de_change: Këmbim valute
441           bus_station: Stacion autobusi
442           cafe: Kafe
443           car_rental: Makina me qera
444           car_sharing: Përdorim i përbashkët i makinës
445           car_wash: Autolarje
446           casino: Kazino
447           charging_station: Stacion mbushës
448           childcare: Kujdesi për fëmijët
449           cinema: Kinema
450           clinic: Klinikë
451           clock: Orë
452           college: Kolegj
453           community_centre: Qendër komunitare
454           courthouse: Gjykatë
455           crematorium: Krematorium
456           dentist: Dentist
457           doctors: Mjekët
458           dormitory: Konvikt
459           drinking_water: Ujë i pijshëm
460           driving_school: Autoshkollë
461           embassy: Ambasadë
462           emergency_phone: Kabinë telefoni për emergjencë
463           fast_food: Ushqim i shpejtë
464           ferry_terminal: Terminal i trageteve
465           fire_hydrant: Hidrant zjarrfikës
466           fire_station: Zjarrëfiksat
467           food_court: Kënd ushqimi
468           fountain: Shatërvan
469           fuel: Stacion karburanti
470           gambling: Kumar
471           grave_yard: Varrezë
472           gym: Qendër fitnesi / Palestër
473           health_centre: Qendër shëndetsore
474           hospital: Spital
475           hunting_stand: Vend gjuetie
476           ice_cream: Akullore
477           kindergarten: Kopësht fëmijësh
478           library: Bibliotekë
479           market: Market
480           marketplace: Treg
481           monastery: Manastir
482           motorcycle_parking: Vendparkim motoçikletash
483           nightclub: Klub nate
484           nursery: Çerdhe
485           nursing_home: Çerdhe
486           office: Zyrë
487           parking: Vendparkim
488           parking_entrance: Hyrje parkimi
489           pharmacy: Barnatore
490           place_of_worship: Vend kulti
491           police: Policia
492           post_box: Kuti postare
493           post_office: Zyrë postare
494           preschool: Cikël para-shkollor
495           prison: Burg
496           pub: Pub
497           public_building: Ndërtesë publike
498           reception_area: Zonë e pritjes
499           recycling: Pikë riciklimi
500           restaurant: Restorant
501           retirement_home: Shtëpi pleqësh
502           sauna: Saunë
503           school: Shkollë
504           shelter: Strehë
505           shop: Dyqan
506           shower: Dush
507           social_centre: Qendrën sociale
508           social_club: Klub shoqëror
509           social_facility: Institucion social
510           studio: Studio
511           swimming_pool: Pishinë
512           taxi: Taksi
513           telephone: Telefon publik
514           theatre: Teatër
515           toilets: Banjë publike
516           townhall: Bashki
517           university: Universitet
518           vending_machine: Automat me monedha
519           veterinary: Kirurgji veterinare
520           village_hall: Bashkësi lokale
521           waste_basket: Kosh plehrash
522           waste_disposal: Deponi mbeturinash
523           youth_centre: Qendër rinore
524         boundary:
525           administrative: Kufi administrativ
526           census: Regjistrim kufitar
527           national_park: Park kombëtar
528           protected_area: Zonë e mbrojtur
529         bridge:
530           aqueduct: Ujësjellës
531           suspension: Urë lëvizëse
532           swing: Urë rrotulluese
533           viaduct: Viadukt
534           "yes": Urë
535         building:
536           "yes": Ndërtesë
537         craft:
538           brewery: Birrari
539           carpenter: Marangoz
540           electrician: Elektricist
541           gardener: Kopshtar
542           painter: Piktor
543           photographer: Fotograf
544           plumber: Hidraulik
545           shoemaker: Këpuctar
546           tailor: Rrobaqepës
547           "yes": Dyqan zeje
548         emergency:
549           ambulance_station: Stacion ambulance
550           defibrillator: Defibrilator
551           landing_site: Vend për ulje emergjente
552           phone: Kabinë telefoni për emergjencë
553         highway:
554           abandoned: Autostradë e braktisur
555           bridleway: Rrugë për kalërim
556           bus_guideway: Shirit i rezervuar për autobusë
557           bus_stop: Stacion autobusi
558           construction: Autostradë në ndërtim
559           cycleway: Rrugë biçikletash
560           elevator: Ashensor
561           emergency_access_point: Pikë qasjeje emeregjente
562           footway: Rrugë këmbësorësh
563           ford: Va
564           living_street: Rrugë për këmbësorë
565           milestone: Piketë
566           motorway: Autostradë
567           motorway_junction: Kryqëzim autostrade
568           motorway_link: Autostradë
569           path: Shteg
570           pedestrian: Rrugë këmbësorësh
571           platform: Platformë
572           primary: Rrugë primare
573           primary_link: Rrugë primare
574           proposed: Rrugë e propozuar
575           raceway: Pistë garash me veturë
576           residential: Rrugë banimi
577           rest_area: Zonë pushimi
578           road: Rrugë
579           secondary: Rrugë dytësore
580           secondary_link: Rrugë dytësore
581           service: Rrugë shërbimi
582           services: Shërbime autostrade
583           speed_camera: Kamerë shpejtësie (radar)
584           steps: Hapat
585           street_lamp: Llambë rruge
586           tertiary: Rrugë terciare
587           tertiary_link: Rrugë terciare
588           track: Gjurmë
589           traffic_signals: Shenja trafiku
590           trail: Shteg
591           trunk: Rrugë magjistrale
592           trunk_link: Rrugë magjistrale
593           unclassified: Rrugë e paklasifikuar
594           unsurfaced: Rrugë me kalldrëm
595           "yes": Rrugë
596         historic:
597           archaeological_site: Vend arkeologjik
598           battlefield: Fushëbetejë
599           boundary_stone: Gur kufiri
600           building: Ndërtesë historike
601           bunker: Bunker
602           castle: Kala
603           church: Kishë
604           city_gate: Portë qyteti
605           citywalls: Mure qyteti
606           fort: Fortesë
607           heritage: Vend trashigimie
608           house: Shtëpi
609           icon: Ikonë
610           manor: Pronë e madhe
611           memorial: Memorial
612           mine: Minierë
613           monument: Monument
614           roman_road: Rrugë romake
615           ruins: Rrënoja
616           stone: Gur
617           tomb: Varr
618           tower: Kullë
619           wayside_cross: Kryq përgjatë rrugës
620           wayside_shrine: Kuti reliktesh përgjatë rrugës
621           wreck: Anije e mbytur
622         junction:
623           "yes": Kryqëzim
624         landuse:
625           allotments: Kopsht i vogël
626           basin: Pellg
627           brownfield: Deponi industriale
628           cemetery: Varreza
629           commercial: Zonë tregtare
630           conservation: Mbrojtje natyre
631           construction: Ndërtimtari
632           farm: Fermë
633           farmland: Tokë bujqësore
634           farmyard: Oborr ferme
635           forest: Pyll
636           garages: Garazha
637           grass: Bar
638           greenfield: Fushë jeshile (kullosë)
639           industrial: Zonë industriale
640           landfill: Deponi
641           meadow: Luadh
642           military: Zonë ushtarake
643           mine: Minierë
644           orchard: Pemishte
645           quarry: Gurore
646           railway: Hekurudhë
647           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
648           reservoir: Rezervuar
649           reservoir_watershed: Rezervuar ujëmbledhës
650           residential: Zonë e banuar
651           retail: Me pakicë
652           road: Zonë rruge
653           village_green: Fshat me gjelbrim
654           vineyard: Vreshtë
655           "yes": Përdorim toke
656         leisure:
657           beach_resort: Plazh
658           bird_hide: Kamuflim zogjësh
659           club: Klub
660           common: Tokë e përbashkët
661           dog_park: Park qenësh
662           fishing: Zonë peshkimi
663           fitness_centre: Qendër fitnesi
664           fitness_station: Saticion palestre
665           garden: Kopsht
666           golf_course: Fushë golfi
667           horse_riding: Kalërim
668           ice_rink: Vend patinazhi
669           marina: Sport porti (limani)
670           miniature_golf: Minigolf
671           nature_reserve: Rezervat natyror
672           park: Park
673           pitch: Terren sportiv
674           playground: Kënd lojërash
675           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
676           resort: Resort
677           sauna: Saunë
678           slipway: Rrëshqitëse
679           sports_centre: Qendër sportive
680           stadium: Stadium
681           swimming_pool: Pishinë
682           track: Pistë vrapimi
683           water_park: Park ujor
684           "yes": Kohë e lirë
685         man_made:
686           lighthouse: Fanar
687           pipeline: Tubacion
688           tower: Kullë
689           works: Fabrikë
690           "yes": I/e bërë nga njeriu
691         military:
692           airfield: Aeroport ushtarak
693           barracks: Kazerma
694           bunker: Bunker
695         mountain_pass:
696           "yes": Kalim malor
697         natural:
698           bay: Gji
699           beach: Plazh
700           cape: Kep
701           cave_entrance: Hyrje shpelle
702           cliff: Shkëmb
703           crater: Krater
704           dune: Dunë
705           fell: Kodrinë
706           fjord: Fjord (gji deti)
707           forest: Pyll
708           geyser: Gejzer
709           glacier: Akullnajë
710           grassland: Barishte
711           heath: Rrafshinë
712           hill: Kodër
713           island: Ishull
714           land: Vend
715           marsh: Kënetë
716           moor: Moçal
717           mud: Baltë
718           peak: Majë
719           point: Pikë
720           reef: Gumë
721           ridge: Vargmal
722           rock: Gur
723           saddle: Shalë
724           sand: Rërë
725           scree: Rrëpirë me gurë (të rrëzuar)
726           scrub: Zonë me shkurre
727           spring: Pranverë
728           stone: Gur
729           strait: Rrugicë (ngushticë)
730           tree: Pemë
731           valley: Luginë
732           volcano: Vullkan
733           water: Ujë
734           wetland: Ligatinë
735           wood: Mal
736         office:
737           accountant: Kontabilist
738           administrative: Administratë
739           architect: Arkitekt
740           company: Kompani
741           employment_agency: Agjensi punësimi
742           estate_agent: Agjent i patundshmërive
743           government: Ent qeveritar
744           insurance: Zyrë sigurimi
745           lawyer: Avokat
746           ngo: Zyra e OJQ
747           telecommunication: Zyrë telekomunikacioni
748           travel_agent: Agjensi udhëtimesh
749           "yes": Zyrë
750         place:
751           allotments: Kopsht i vogël
752           block: Bllok
753           airport: Aeroport
754           city: Qytet
755           country: Vend
756           county: Vend
757           farm: Fermë
758           hamlet: Fshat i vogël
759           house: Shtëpi
760           houses: Shtëpi
761           island: Ishull
762           islet: Ishull
763           isolated_dwelling: Vendbanim i izoluar
764           locality: Lokalitet
765           moor: Moçal
766           municipality: Komunë
767           neighbourhood: Lagje
768           postcode: Kodi postar
769           region: Regjion
770           sea: Det
771           state: Shtet
772           subdivision: Nënndarje
773           suburb: Periferi
774           town: Qytezë
775           unincorporated_area: Zone e lirë
776           village: Fshat
777           "yes": Vend
778         railway:
779           abandoned: Hekurudhë e braktisur
780           construction: Hekurudhë në ndërtim e sipër
781           disused: Hekurudhë e braktisur
782           disused_station: Stacion hekurudhor jashtë përdorimi
783           funicular: Linjë teleferiku
784           halt: Stacion hekerudhor
785           historic_station: Stacion hekurudhor historik
786           junction: Nyje hekurudhore
787           level_crossing: Kryqzim hekurudhor
788           light_rail: Hekurudhë e lehtë
789           miniature: Hekurudhudhë në miniaturë
790           monorail: Hekurudhë me një shinë
791           narrow_gauge: Ngushticë hekurudhe
792           platform: Platformë hekurudhore
793           preserved: Hekurudhë muze
794           proposed: Hekurudhë e planifikuar
795           spur: Hekurudhë
796           stop: Stacion hekurudhor
797           subway: Metro
798           subway_entrance: Hyrje metroje
799         shop:
800           bakery: Furrë buke
801           butcher: Mishtore
802           car: Sallon automobilash
803           car_parts: Autopjesë
804           car_repair: Autoservis
805           carpet: Dyqan qilimash
806           chemist: Drogeri
807           clothes: Dyqani rrobash
808           computer: Dyqan kompjuterësh
809           cosmetics: Dyqan kozmetike
810           department_store: Shtëpi mallrash
811           discount: Dyqan artikujsh me zbritje
812           doityourself: Dyqan 'bëje vet'
813           dry_cleaning: Pastrim kimik
814           electronics: Dyqan elektronike
815           estate_agent: Agjent i patundshmërive
816           fashion: Dyqan i veshjeve të modës
817           fish: Dyqan peshku
818           florist: Luleshitës
819           food: Ushqimore
820           funeral_directors: Ndërmarrje varrimi
821           furniture: Mobilieri
822           gallery: Galeri
823           garden_centre: Qendër kopshti
824           general: Dyqab me fushëveprim të përgjithshëm
825           gift: Dyqan dhuratash
826           greengrocer: Shitës frutash
827           grocery: Dyqan ushqimor
828           hairdresser: Floktar
829           hardware: Hekrari
830           hifi: Hi-Fi
831           insurance: Zyre sigurimi
832           jewelry: Dyqan bizhuterie
833           kiosk: Kiosk
834           laundry: Lavanderi
835           mall: Qendër tregtare
836           market: Treg
837           mobile_phone: Dyqan telefonash celular
838           motorcycle: Dyqan motoçikletash
839           music: Dyqan i veglave muzikore
840           optician: Optikë
841           pharmacy: Barnatore
842           photo: Fotograf
843           salon: Sallon
844           supermarket: Supermarket
845           tailor: Rrobaqepës
846           toys: Dyqan lodrash
847           "yes": Dyqan
848         tourism:
849           artwork: Vepër artistike
850           bed_and_breakfast: Bujtinë me mëngjes
851           cabin: Kabinë
852           camp_site: Vend për kampim
853           hostel: Bujtinë
854           hotel: Hotel
855           information: Informacion
856           motel: Motel
857           museum: Muze
858           picnic_site: Vend për piknik
859           zoo: Kopsht zoologjik
860         tunnel:
861           "yes": Tunel
862         waterway:
863           canal: Kanal
864           dam: Digë
865           derelict_canal: Kanal i braktisur
866           ditch: Hendek i thellë
867           drain: Drenazhim
868           mooring: Ankorim
869           river: Lum
870           stream: Rrjedhë
871           wadi: Përrua
872           waterfall: Ujëvarë
873           weir: Pendë
874           "yes": Ujore (rrugë)
875       admin_levels:
876         level2: Kufi vendi
877         level4: Kufi i njësisë federale
878         level5: Kufi regjional
879     description:
880       title:
881         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
882       types:
883         cities: Qytetet
884         places: Vende
885     results:
886       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
887       more_results: Më shumë rezultate
888   layouts:
889     project_name:
890       title: OpenStreetMap
891       h1: OpenStreetMap
892     logout: Çidentifikohu
893     log_in: Identifikohu
894     log_in_tooltip: Identifikohu me një llogari ekzistuese
895     edit: Redakto
896     history: Historia
897     export: Eksporti
898     data: Të dhënat
899     export_data: Eksporto të dhënat
900     user_diaries: Ditarët e përdoruesit
901     user_diaries_tooltip: Shfaq ditarët e përdoruesit
902     edit_with: Redakto me %{editor}
903     tag_line: Harta e lirë e botës Wiki
904     intro_header: Mirësevjen në OpenStreetMap!
905     intro_text: OpenStreetMap është hartë e botës, e krijuar nga njerëz si ti dhe
906       për përdorim të lirshëm në kuadrin e një licence të hapur.
907     intro_2_create_account: Krijo një llogari përdoruesi
908     partners_html: Hostingu mbështetet nga %{ucl}, %{ic} dhe %{bytemark}, dhe të tjerë
909       %{partners}.
910     partners_partners: partnerët
911     help: Ndihmë
912     about: Rreth
913     copyright: Të drejtat e autorit
914     community: Komuniteti
915     community_blogs: Blogjet e komunitetit
916     foundation: Fondacioni
917     foundation_title: Fondacioni i OpenStreetMap
918     make_a_donation:
919       text: Dhuro
920     learn_more: Mëso më shumë
921     more: Më shumë
922   license_page:
923     foreign:
924       title: Rreth këtij përkthimi
925       text: Në rast të një konflikti ndërmjet kësaj faqeje të përkthyer dhe %{english_original_link},
926         faqja në anglisht do të ketë përparësi
927       english_link: origjinalit në anglisht
928     native:
929       title: Rreth kësaj faqeje
930       text: Je duke parë versionin në anglisht të faqes së të drejtave autoriale.
931         Mund të shkosh mbrapa tek %{native_link} i kësaj faqeje ose mund të ndalesh
932         së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
933       native_link: Versioni në THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
934       mapping_link: fillo hatrografimin
935     legal_babble:
936       title_html: Të drejtat autoriale dhe licensa
937       intro_1_html: |-
938         OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> përmban <i>të dhëna të hapura</i>, të licencuara nën <a
939         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
940         Commons Open Database License</a> (ODbL) by the  <a
941         href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
942       intro_2_html: "Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni
943         dhe të dhënat tona, \nduke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe kontribuuesve
944         të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\nmund
945         të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n
946         \ code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja."
947       intro_3_html: |-
948         Hartografimi i pjesëve tona, dhe dokumantacioni ynë, janë të licencuara nën licensë të <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
949         Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>(CC BY-SA).
950       credit_title_html: Si të citoni OpenStreetMap
951       credit_1_html: Ne kërkojmë që ju të përdorni kreditet e &ldquo;&copy; OpenStreetMap
952         contributors&rdquo;.
953       credit_2_html: "  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to <a\n
954         \ href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n
955         \ dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
956         Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n  letër
957         e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org
958         (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë)
959         dhe tek \n  www.creativecommons.org."
960       more_title_html: Zbulo më shumë
961       more_1_html: |2-
962           Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a
963           href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal
964           FAQ</a>.
965       more_2_html: |2-
966           OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme
967           të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa
968           leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.
969       contributors_title_html: Kontribuuesit tanë
970       contributors_intro_html: "  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të
971         vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke
972         i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n  citim
973         mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;, por kur
974         përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n  apo faktor
975         tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti \n   duke
976         paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link."
977       contributors_ca_html: |-
978         <strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga
979         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural
980         Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural
981         Resources Canada), and StatCan (Geography Division,
982         Statistics Canada).
983       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna të sigururar
984         nga Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.'
985       contributors_gb_html: |-
986         <strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance
987            Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.
988       contributors_footer_2_html: "  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk
989         thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron
990         garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse."
991   welcome_page:
992     title: Mirësevjen
993     whats_on_the_map:
994       title: Çfarë ka në hartë?
995     basic_terms:
996       title: Termat bazë për hartografim
997       paragraph_1_html: OpenStreetMap ka disa shprehje në zhargonin e vet. Këtu janë
998         disa fjalë kyçe mund të jenë të dobishme.
999       editor_html: Një <strong>redaktor</strong> është një program apo faqe të cilën
1000         mund ta përdorni për ta redaktuar hartën.
1001       node_html: Një <strong>nyje</strong> është një pikë në hartë, si një restorant
1002         i vetëm ose një pemë.
1003       way_html: Një <strong>rrugë</strong> është një linjë apo fushë, si një rrugë,
1004         lumë, liqen apo ndërtesë.
1005     rules:
1006       title: Rregullat!
1007     start_mapping: Fillo hartografimin
1008     add_a_note:
1009       title: Nuk ke kohë për të redaktuar? Shto një shënim!
1010   help_page:
1011     title: Merr ndihmë
1012     welcome:
1013       url: Mirësevjen
1014       title: Mirësevjen në OSM
1015     beginners_guide:
1016       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sq:Beginners%27_guide
1017       title: Udhëzues për fillestarë.
1018       description: Një udhëzues për fillestarë që mirëmbahet nga komuniteti.
1019     help:
1020       url: https://help.openstreetmap.org/
1021       title: help.openstreetmap.org
1022     forums:
1023       title: Forumet
1024   about_page:
1025     next: Tjetra
1026     copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>kontribuesit
1027   notifier:
1028     diary_comment_notification:
1029       hi: Përshëndetje %{to_user},
1030     message_notification:
1031       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
1032       hi: Përshëndetje %{to_user},
1033     gpx_notification:
1034       greeting: Përshëndetje,
1035       failure:
1036         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1037     signup_confirm:
1038       subject: '[OpenStreetMap] Mirësevjen në OpenStreetMap'
1039       greeting: Tungjatjeta!
1040     email_confirm:
1041       subject: '[OpenStreetMap] Konfirmo adresën e emailit tënd'
1042     email_confirm_plain:
1043       greeting: Përshëndetje,
1044     email_confirm_html:
1045       greeting: Përshëndetje,
1046       click_the_link: Nëse ky je ti, të lutem kliko në lidhjen e mëposhtme për të
1047         konfirmuar ndryshimin.
1048     lost_password_plain:
1049       greeting: Përshëndetje,
1050     lost_password_html:
1051       greeting: Përshëndetje,
1052     note_comment_notification:
1053       greeting: Përshëndetje,
1054     changeset_comment_notification:
1055       greeting: Përshëndetje,
1056       commented:
1057         partial_changeset_without_comment: pa koment
1058   message:
1059     inbox:
1060       title: Kutia mbërritëse
1061       my_inbox: Kutia ime mbërritëse
1062       messages: Ti ke %{new_messages} dhe %{old_messages}
1063       from: Prej
1064       subject: Titulli
1065       date: Data
1066       no_messages_yet: Ti nuk ke mesazhe ende. Pse nuk kontakton ndonjërin nga %{people_mapping_nearby_link}?
1067       people_mapping_nearby: hartografët aty pranë
1068     message_summary:
1069       unread_button: Shëno si të palexuar
1070       read_button: Shëno si të lexuar
1071       reply_button: Përgjigje
1072       delete_button: Fshi
1073     new:
1074       title: Dërgo mesazh
1075       send_message_to: Dërgo një mesazh të ri për %{name}
1076       subject: Titulli
1077       body: Trupi i mesazhit
1078       send_button: Dërgo
1079       back_to_inbox: Mbrapa te kutia mbërritëse
1080       message_sent: Mesazhi u dërgua
1081       limit_exceeded: Ke dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Të lutem prit pakëz
1082         para se të dërgosh ndonjë tjetër.
1083     no_such_message:
1084       title: Nu ka mesazh të tillë
1085       heading: Nuk ka mesazh të tillë
1086       body: Na vjen keq, nuk ka mesazh me këtë id.
1087     outbox:
1088       title: Dalje
1089       my_inbox: '%{inbox_link}'
1090       inbox: kuti mbërritëse
1091       outbox: dalje
1092       to: Për
1093       subject: Titulli
1094       date: Data
1095     read:
1096       from: Prej
1097       subject: Titulli
1098       date: Data
1099       reply_button: Përgjigje
1100       unread_button: Shëno si të palexuar
1101       back: Prapa
1102       to: Për
1103       wrong_user: 'TI je identifikuar si: "%{user}'', por mesazhi që ke kërkuar për
1104         të lexuar nuk ishte dërguar nga ose për atë përdorues. Të lutem identifikohu
1105         si përdorues i saktë për të lexuar atë.'
1106     sent_message_summary:
1107       delete_button: Fshi
1108     mark:
1109       as_read: Mesazhi është shënuar si të lexuar
1110       as_unread: Mesazhi është shënuar si i palexuar
1111   site:
1112     edit:
1113       user_page_link: '{{GENDER:{{ROOTPAGENAME}}|faqja e përdoruesit|faqja e përdorueses}}'
1114       anon_edits: (%{link})
1115       flash_player_required: Ti duhet të kesh 'Flash Player' për ta përdorur 'Potlatch',
1116         redaktorin e 'OpenStreetMap Flash'. Ti mund ta shkarkosh <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Flash
1117         Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa
1118         mënyra të tjera</a>të për ta redaktuar OpenStreetMap, gjithashtu janë të mundshme.
1119     sidebar:
1120       search_results: Rezultatet e kërkimit
1121       close: Mbyll
1122     search:
1123       search: Kërko
1124       from: Prej
1125       to: Për
1126       where_am_i: Ku jam unë?
1127     key:
1128       table:
1129         entry:
1130           centre: Qendër sportive
1131           military: Zonë ushtarake
1132           school:
1133           - Shkollë
1134           - Universitet
1135           building: Ndërtesë
1136           station: Stacioni hekurudhor
1137           summit:
1138           - Samit
1139           - majë
1140     richtext_area:
1141       edit: Redakto
1142       preview: Parapamje
1143   trace:
1144     visibility:
1145       private: Privat (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1146       public: Publik (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1147       trackable: E gjurmueshme (vetëm e bashkëndarë si anonime, të pikave të rendituea
1148         me vula kohore)
1149       identifiable: Të identifikueshme (të treguara në listën e gjurmëve të identifikueshme,
1150         të pikave të renditura me vulë kohore)
1151     create:
1152       upload_trace: Ngarko gjurmët e GPS
1153       trace_uploaded: Skeda e juaj GPX është ngarkuar dhe është në pritje për futje
1154         në bazën e të dhënave. Kjo zakonisht ndodhë brenda një gjysmë ore dhe pas
1155         përfundimit do të ju dërgohet një email.
1156     edit:
1157       title: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1158       heading: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1159       filename: 'Emri i skedës:'
1160       download: shkarko
1161       uploaded_at: 'Ngarkuar:'
1162       points: 'Pikë:'
1163       start_coord: 'Fillo koordinatën:'
1164       map: harta
1165       edit: redakto
1166       owner: 'Pronari:'
1167       description: 'Përshkrimi:'
1168       tags: 'Etiketat:'
1169       tags_help: ndarë me presje
1170       save_button: Ruaj ndryshimet
1171       visibility: 'Dukshmëria:'
1172       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1173       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1174     trace_form:
1175       upload_gpx: 'Ngarko një skedar GPX:'
1176       description: 'Përshkrimi:'
1177       tags: 'Etiketat:'
1178       tags_help: ndarë me presje
1179       visibility: 'Dukshmëria:'
1180       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1181       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1182       upload_button: Ngarko
1183       help: Ndihmë
1184       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1185     trace_header:
1186       upload_trace: Ngarko një gjurmë
1187       see_all_traces: Shih të gjitha gjurmët
1188       see_your_traces: Shih gjurmët e tua
1189       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju
1190         lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë,
1191         pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
1192     trace_optionals:
1193       tags: Etiketat
1194     view:
1195       title: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1196       heading: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1197       pending: DUKE PRITUR
1198       filename: 'Emri i skedës:'
1199       download: shkarko
1200       uploaded: 'Ngarkuar:'
1201       points: 'Pikë:'
1202       start_coordinates: 'Fillo koordinatën:'
1203       map: harta
1204       edit: redakto
1205       owner: 'Pronari:'
1206       description: 'Përshkrimi:'
1207       tags: 'Etiketa:'
1208       none: Asnjë
1209       edit_track: Redakto këtë gjurmë
1210       delete_track: Fshi këtë gjurmë
1211       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
1212       visibility: 'Dukshmëria:'
1213     trace_paging_nav:
1214       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
1215     trace:
1216       pending: NE PRITJE
1217       count_points: '%{count} pikë'
1218       ago: '%{time_in_words_ago} më parë'
1219       more: më shumë
1220       trace_details: Shfaq detajet e gjurmës
1221       view_map: Shiko hartën
1222       edit: redakto
1223       edit_map: Redakto hartën
1224       public: PUBLIKE
1225       identifiable: E IDENTIFIKUESHME
1226       private: PRIVAT
1227       trackable: E GJURMUESHME
1228       by: nga
1229       in: në
1230       map: harta
1231     list:
1232       public_traces: Gjurmët publike të GPS
1233       your_traces: Gjurmët e GPS tuaj
1234       public_traces_from: Gjurmët publike të GPS nga %{user}
1235       description: Shfletoni ngarkimet e fundit gjurmëve të GPS
1236       tagged_with: etiketuar me %{tags}
1237     delete:
1238       scheduled_for_deletion: Gjurmë e planifikuar për fshirje
1239     make_public:
1240       made_public: Gjurmë e bërë publike
1241     offline_warning:
1242       message: Sistemi i ngarkimit të skedës GPX aktualisht është jashtë përdonimit
1243     offline:
1244       heading: Ruajtësi GPX jashtë linje
1245       message: Ruajtja e skedës GPC dhe sistemi i ngarkimit aktualisht është jashtë
1246         përdonimit
1247   oauth_clients:
1248     new:
1249       submit: Regjistrohu
1250     edit:
1251       submit: Redakto
1252     show:
1253       edit: Redakto detajet
1254       confirm: A je i sigurt?
1255     form:
1256       name: Emri
1257   user:
1258     login:
1259       title: Identifikohu
1260       heading: Identifikohu
1261       email or username: 'Adresa e emailit ose emri i përdoruesit:'
1262       password: 'Fjalëkalimi:'
1263       remember: Më mbaj mend
1264       lost password link: Ke humbur fjalëkalimin?
1265       login_button: Identifikohu
1266       register now: Regjistrohu tani
1267       no account: Nuk ke llogari?
1268       account not active: Na vjen keq, llogaria e jote nuk është aktive akoma.<br
1269         /> Të lutem përdor lidhjen në emailin e konfirmimit, në llogari tënde, për
1270         ta aktivizuar atë, ose <a href="%{reconfirm}">kërko një email konfirmimi të
1271         ri</a> .
1272       auth failure: Na vjen keq, nuk mund të identifikohemi me ato detaje.
1273       openid_logo_alt: Identifikohu me ndonjë ID të hapur
1274       auth_providers:
1275         openid:
1276           title: Identifikohu me OpenID
1277     logout:
1278       title: Çidentifikohu
1279       heading: Çidentifikohu nga OpenStreetMap
1280       logout_button: Çidentifikohu
1281     lost_password:
1282       title: Fjalëkalimi i humbur
1283       heading: Ke harruar fjalëkalimin?
1284       email address: 'Adresa e emailit:'
1285       new password button: Rivendos fjalëkalimin
1286       help_text: Shkruani adresën e emailit që keni përdorur për tu regjistruar, ne
1287         do të dërgojmë një lidhje të cilën mund të përdorni për të rivendosur fjalëkalimin
1288         tuaj.
1289       notice email on way: Na vjen keq e keni humbur atë :-( por një email është në
1290         rrugëtim kështu që ju mund të rivendosni atë së shpejti.
1291       notice email cannot find: Na vjen keq, ne nuk arritë ta gjejmë adresën e emailit
1292         të dhënë.
1293     reset_password:
1294       title: Rivendos fjalëkalimin
1295       heading: Rivendos fjalëkalimin për %{user}
1296       password: 'Fjalëkalimi:'
1297       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1298       reset: Rivendos fjalëkalimin
1299       flash changed: Fjalëkalimi yt është ndryshuar.
1300       flash token bad: Nuk e gjet atë shenjë, kontrollo URL-në?
1301     new:
1302       title: Krijo llogari
1303       no_auto_account_create: Për fat të keq aktualisht nuk jeni në gjendje për të
1304         krijuar automatikisht një llogari për ty.
1305       contact_webmaster: Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1306         për të organizuar krijimin e një llogarie - ne do të përpiqemi dhe të merremi
1307         me kërkesën sa më shpejt që të jetë e mundur.
1308       license_agreement: Kur ju konfirmoni llograinë tuaj, duhet të pajtoheni me <a
1309         href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet
1310         e përdoruesit</a>.
1311       email address: 'Adresa e emailit:'
1312       confirm email address: 'Konfirmo adresën e emailit:'
1313       not displayed publicly: Nuk shihet publikisht (shih <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1314         title="politika e privatësisë përfshirë seksionin në adresat e emailit të
1315         wiki">privacy policy</a>)
1316       display name: 'Emër i dukshëm:'
1317       display name description: Emri yt publik. Ti mund ta ndryshosh më vonë në preferenca.
1318       password: 'Fjalëkalimi:'
1319       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1320       continue: Vazhdo
1321       terms accepted: Faleminderit për pranimin kushteve të reja për kontribues!
1322       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1323     terms:
1324       title: Kushtet për kontribues
1325       heading: Kushtet për kontribues
1326       read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin
1327         e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje
1328         për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
1329       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet
1330         e mia të jenë në Domenin Publik
1331       consider_pd_why: çfarë është kjo?
1332       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1333       agree: Pajtohem
1334       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1335       decline: Nuk e pranoj
1336       legale_select: 'Vendi i banimit:'
1337       legale_names:
1338         france: Francë
1339         italy: Itali
1340         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
1341     no_such_user:
1342       title: Nuk ka përdorues të tillë
1343       heading: Përdoruesi %{user} nuk ekziston
1344       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me emrin %{user}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin,
1345         ose ndoshta linku që ke klikuar është gabim.
1346     view:
1347       my diary: Ditari im
1348       new diary entry: shënim i ri në ditar
1349       my edits: Redaktimet e mia
1350       my traces: Gjurmët e mia
1351       my notes: Shënimet e mia
1352       my messages: Mesazhet e mia
1353       my profile: Profili im
1354       my settings: Preferencat e mia
1355       my comments: Komentet e mia
1356       oauth settings: Konfigurimet i rregullave
1357       blocks on me: Blloqet mbi mua
1358       blocks by me: Bllokimet nga unë
1359       send message: Dërgo mesazh
1360       diary: Ditari
1361       edits: Redaktimet
1362       traces: Gjurmët
1363       notes: Shënimet e hartës
1364       remove as friend: Largo mikun
1365       add as friend: Shto si mik
1366       mapper since: 'Hartues që prej:'
1367       ago: (%{time_in_words_ago} më parë)
1368       latest edit: 'Redaktimi i fundit %{ago}:'
1369       email address: 'Adresa e emailit:'
1370       created from: 'Krijuar nga:'
1371       status: 'Statusi:'
1372       spam score: 'Rezultati me Spam:'
1373       description: Përshkrimi
1374       user location: Vendi i përdoruesit
1375       if set location: Vendosni vendndodhjen e shtëpisë suaj në faqen %{settings_link}
1376         për të parë përdoruesit që ndodhen afër.
1377       settings_link_text: parametrat
1378       your friends: Miqtë tuaj
1379       no friends: Akoma nuk ke shtuar ndonjë mik.
1380       km away: '%{count}km larg'
1381       m away: '%{count}m larg'
1382       nearby users: Përdoruesit e tjerë aty pranë
1383       no nearby users: Nuk ka përdorues tjerë aty pranë, të cilët pranojnë të hartografojnë.
1384       role:
1385         administrator: Ky përdorues është një administrator
1386         moderator: Ky përdorues është një moderator
1387         grant:
1388           administrator: Mundëso qasje administratori
1389           moderator: Mundëso qasje moderatori
1390         revoke:
1391           administrator: Revoko qasjen e administratorit
1392           moderator: Revoko qasjen e moderatorit
1393       block_history: bllokimet e pranuara
1394       moderator_history: bllokimet e dhëna
1395       create_block: blloko këtë përdorues
1396       activate_user: aktivizo këtë përdorues
1397       deactivate_user: ç'aktivizo këtë përdorues
1398       confirm_user: konfirmo këtë përdorues
1399       hide_user: fsheh këtë përdorues
1400       unhide_user: zbulo këtë përdorues
1401       delete_user: fshi këtë përdorues
1402       confirm: Konfirmo
1403     popup:
1404       your location: Vendndodhja e jote
1405       nearby mapper: Hartuesi aty pranë
1406       friend: Mik
1407     account:
1408       title: Redakto llogarinë
1409       my settings: Preferencat e mia
1410       current email address: 'Adresa e tanishme e emailit:'
1411       new email address: 'Adresa e re e emailit:'
1412       email never displayed publicly: (asnjëherë nuk është publikuar)
1413       openid:
1414         link text: çfarë është kjo?
1415       public editing:
1416         heading: 'Redaktim publik:'
1417         enabled: I aktivizuar. Jo anonim dhe mund të redaktojë të dhënat.
1418         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1419         enabled link text: çfarë është kjo?
1420         disabled: I çaktivizuar dhe nuk mund të redaktojë të dhënat, të gjitha redaktimet
1421           e mëparshme janë anonime.
1422         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
1423       public editing note:
1424         heading: Redaktim publik
1425       contributor terms:
1426         heading: Kushtet për kontribues
1427         agreed: Ti je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1428         not yet agreed: Ti ende nuk je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1429         review link text: Të lutem ndiq i këtë link për të për të lexuar dhe pranuar
1430           kushtet e kontribuesit.
1431         agreed_with_pd: Ti gjithashtu ke deklaruar, që redaktimet e tua të jenë në
1432           pronësi publike.
1433         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1434         link text: Çka është kjo?
1435       profile description: 'Përshkrimi i profilit:'
1436       preferred languages: 'Gjuhët e parapëlqyera:'
1437       preferred editor: 'Redaktori i parapëlqyer:'
1438       image: 'Imazhi:'
1439       gravatar:
1440         gravatar: Përdor Gravatar
1441         link text: çfarë është kjo?
1442       new image: Shto një imazh
1443       keep image: Mbaj imazhin e tanishëm
1444       delete image: Heq imazhin e tanishëm
1445       replace image: Zëvendëso imazhin e tanishëm
1446       image size hint: (imazhet katror të paktën 100x100 duken më mirë)
1447       home location: 'Vendndodhja e shtëpisë:'
1448       no home location: Nuk ke shëuar vendndodhjen e shtëpisë tënde.
1449       latitude: 'Latituda:'
1450       longitude: 'Longituda:'
1451       update home location on click: Përditëso vendndodhjen e shtëpisë kur unë klikoj
1452         në hartë!
1453       save changes button: Ruaj ndryshimet
1454       make edits public button: Të gjitha redaktimet e mia bëjë publike
1455       return to profile: Mbrapa te profili
1456       flash update success confirm needed: Informacioni i përdoruesit u përditësua
1457         me sukses. Kontrolloni emailin tuaj për një shënim për të konfirmuar adresën
1458         e re të emailit tuaj.
1459       flash update success: Informacioni i përdoruesit u përditësua me sukses.
1460     confirm:
1461       heading: Kontrollo emailin tënd!
1462       press confirm button: Shtyp butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë
1463         tënde.
1464       button: Konfirmo
1465       success: Llogaria e juaj u konfirmua, ju falemninderit që u regjistruat!
1466       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
1467       unknown token: Kodi i konfirmimit ka skaduar ose nuk ekziston.
1468     confirm_resend:
1469       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të
1470         konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br
1471         /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit
1472         atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë %{sender} pasi që ne nuk
1473         do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
1474       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
1475     confirm_email:
1476       heading: Konfirmoni ndryshimin e adresës së emailit
1477       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar adresën
1478         e re të emailit tuaj.
1479       button: Konfirmo
1480       success: Konfirmohet ndryshimi i adresës së emailit!
1481       failure: Një adresë emaili tashmë është konfirmuar me këtë shenjë.
1482     set_home:
1483       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
1484     go_public:
1485       flash success: Të gjitha redaktimet e tua tani janë publike dhe tani të lejohet
1486         t'i redaktosh ato.
1487     make_friend:
1488       success: '%{name} është tani mik i juaj.'
1489       failed: Na vjen keq, nuk arritëm të shtojmë %{name} si mik.
1490       already_a_friend: Ju tashmë jeni miq me %{name}.
1491     remove_friend:
1492       success: '%{name} u hoq nga miqtë tuaj.'
1493       not_a_friend: '%{name} nuk është një nga miqtë tuaj.'
1494     filter:
1495       not_an_administrator: Ju duhet të jetë një administrator për të kryer këtë veprim.
1496     list:
1497       title: Përdoruesi
1498       heading: Përdorues
1499       showing:
1500         one: Faqe %{page} (%{first_item} nga %{items})
1501         other: Page %{page} (%{first_item}-%{last_item} nga %{items})
1502       summary: '%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}'
1503       summary_no_ip: '%{name} krijuar më %{date}'
1504       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
1505       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
1506       empty: Asnjë përdorues që përputhet nuk u gjet
1507   user_role:
1508     filter:
1509       not_an_administrator: Vetëm administratorët mund të kryejnë menaxhimin e rolit
1510         të përdoruesit, dhe ju nuk jeni një administrator.
1511       not_a_role: Vargu `%{role}' nuk është një rol i vlefshëm.
1512       already_has_role: Përdoruesi tashmë e ka rolin %{role}.
1513       doesnt_have_role: Përdoruesi nuk e ka rolin %{role}.
1514     grant:
1515       title: Konfirmimi i dhënies së rolit
1516       heading: Konfirmimi i dhënies së rolit
1517       are_you_sure: A jeni i sigurt që ju doni t'i jepni rolin `%{role}' përdoruesit
1518         `%{name}'?
1519       confirm: Konfirmo
1520       fail: Nuk mund t'i jepet roli `%{role}' përdoruesit `%{name}'. Ju lutemi, kontrolloni
1521         që përdoruesi dhe roli të dyja të jenë të vlefshme.
1522     revoke:
1523       title: Konfirmimi i revokimit të rolit
1524       heading: Konfirmo revokimin e rolit
1525       are_you_sure: A je i sigurt që do ta revokosh rolin `%{role}' prej perdoruesit
1526         `%{name}'?
1527       confirm: Konfirmo
1528       fail: Nuk ia doli ta revokoj rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Të
1529         lutem kontrollo përdoruesin dhe rolin nëse janë të dy të vlefshëm.
1530   user_block:
1531     new:
1532       reason: Arsyeja pse %{name} është duke u bllokuar. Të lutem je sa më i qetë
1533         dhe arsyeshëm, mundësisht përshkruaj sa më shumë detaje rreth situatës, dhe
1534         mendo që që mesazhi yt është publik. Mendoje që jo të gjithë anëtarët e kuptojnë
1535         gjuhën e komunitetit, prandaj përdor formulime sa më lehtë të kuptueshme.
1536     revoke:
1537       revoke: Revoko!
1538     partial:
1539       show: Shfaq
1540       edit: Redakto
1541       revoke: Revoko!
1542       confirm: A jeni i sigurt?
1543       status: Statusi
1544       revoker_name: Revokuar nga
1545     show:
1546       confirm: A jeni i sigurt?
1547   javascripts:
1548     site:
1549       edit_tooltip: Redakto hartën
1550   redaction:
1551     show:
1552       destroy: Revoko këtë redaktim
1553       confirm: A je i sigurt?
1554 ...