]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Merge branch 'master' into redesign
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Chrumps
8 # Author: Cysioland
9 # Author: Debeet
10 # Author: Deejay1
11 # Author: Ireun
12 # Author: Kaligula
13 # Author: Kocio
14 # Author: Nemo bis
15 # Author: Odie2
16 # Author: Przemub
17 # Author: RafalR
18 # Author: Rezonansowy
19 # Author: Soeb
20 # Author: Sp5uhe
21 # Author: Ty221
22 # Author: Woytecr
23 # Author: Wpedzich
24 # Author: Yarl
25 # Author: Zbigniew.czernik
26 pl: 
27   activerecord: 
28     attributes: 
29       diary_comment: 
30         body: Treść
31       diary_entry: 
32         language: Język
33         latitude: Szerokość geograficzna
34         longitude: Długość geograficzna
35         title: Tytuł
36         user: Użytkownik
37       friend: 
38         friend: Znajomy
39         user: Użytkownik
40       message: 
41         body: Treść
42         recipient: Odbiorca
43         sender: Nadawca
44         title: Tytuł
45       trace: 
46         description: Opis
47         latitude: Szerokość geograficzna
48         longitude: Długość geograficzna
49         name: Nazwa
50         public: Publiczny
51         size: Rozmiar
52         user: Użytkownik
53         visible: Widoczny
54       user: 
55         active: Aktywny
56         description: Opis
57         display_name: Publiczna nazwa
58         email: E-mail
59         languages: Języki
60         pass_crypt: Hasło
61     models: 
62       acl: Lista kontroli dostępu
63       changeset: Zestaw zmian
64       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
65       country: Państwo
66       diary_comment: Komentarz dziennika
67       diary_entry: Wpis w dzienniku
68       friend: Znajomy
69       language: Język
70       message: Wiadomość
71       node: Węzeł
72       node_tag: Znacznik węzła
73       notifier: Notifier
74       old_node: Wcześniejszy węzeł
75       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
76       old_relation: Stara relacja
77       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
78       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
79       old_way: Wcześniejsza droga
80       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
81       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
82       relation: Relacja
83       relation_member: Członek relacji
84       relation_tag: Znacznik relacji
85       session: Sesja
86       trace: Ślad
87       tracepoint: Punkt śladu
88       tracetag: Znacznik śladu
89       user: Użytkownik
90       user_preference: Preferencje użytkownika
91       user_token: Token użytkownika
92       way: Droga
93       way_node: Węzeł drogi
94       way_tag: Znacznik drogi
95   application: 
96     require_cookies: 
97       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
98     require_moderator: 
99       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, aby wykonać tą akcję.
100     setup_user_auth: 
101       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
102       need_to_see_terms: Twój dostęp do API został czasowo zawieszony. Zaloguj się przez stronę WWW, aby zapoznać się z Warunkami uczestnictwa. Nie masz obowiązku ich akceptować, ale musisz się z nimi zapoznać.
103   browse: 
104     changeset: 
105       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
106       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
107       feed: 
108         title: Zestaw zmian %{id}
109         title_comment: Zestaw zmian %{id} - %{comment}
110       osmchangexml: XML w formacie osmChange
111       title: Zestaw zmian
112     changeset_details: 
113       belongs_to: "Należy do:"
114       bounding_box: "Obszar edycji:"
115       box: prostokąt
116       closed_at: "Zamknięto:"
117       created_at: "Utworzono:"
118       has_nodes: 
119         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
120         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
121         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
122       has_relations: 
123         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
124         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
125         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
126       has_ways: 
127         few: "Zawiera następujące %{count} linie:"
128         one: "Zawiera następującą %{count} linię:"
129         other: "Zawiera następujących %{count} linii:"
130       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
131       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
132     common_details: 
133       changeset_comment: "Komentarz:"
134       deleted_at: "Usunięto:"
135       deleted_by: "Usunięte przez:"
136       edited_at: "Edytowano:"
137       edited_by: "Edytowane przez:"
138       in_changeset: "W zestawie zmian:"
139       version: "Wersja:"
140     containing_relation: 
141       entry: Relacja %{relation_name}
142       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
143     map: 
144       deleted: Skasowano
145       edit: 
146         area: Edytuj obszar
147         node: Edytuj węzeł
148         note: Edytuj uwagę
149         relation: Edytuj relację
150         way: Edytuj drogę
151       larger: 
152         area: Zobacz obszar na większej mapie
153         node: Zobacz punkt na większej mapie
154         note: Zobacz uwagę na większej mapie
155         relation: Zobacz relację na większej mapie
156         way: Pokaż drogę na większej mapie
157       loading: Wczytywanie…
158     navigation: 
159       all: 
160         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
161         next_node_tooltip: Następny węzeł
162         next_note_tooltip: Następna uwaga
163         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
164         next_way_tooltip: Następna droga
165         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
166         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
167         prev_note_tooltip: Poprzednia uwaga
168         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
169         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
170       user: 
171         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje użytkownika %{user}
172         next_changeset_tooltip: Następna edycja użytkownika %{user}
173         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja użytkownika %{user}
174     node: 
175       download_xml: Pobierz XML
176       edit: Edytuj węzeł
177       node: Węzeł
178       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
179       view_history: Zobacz historię
180     node_details: 
181       coordinates: "Współrzędne:"
182       part_of: "Jest częścią:"
183     node_history: 
184       download_xml: Pobierz XML
185       node_history: Historia zmian węzła
186       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
187       view_details: Zobacz szczegóły
188     not_found: 
189       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
190       type: 
191         changeset: zestaw zmian
192         node: węzeł
193         relation: relacja
194         way: droga
195     note: 
196       at_by_html: "%{when} temu przez %{user}"
197       at_html: "%{when} temu"
198       closed: "Zamknięto:"
199       closed_title: "Rozwiązana uwaga: %{note_name}"
200       comments: "Komentarze:"
201       description: "Opis:"
202       last_modified: "Ostatnio zmodyfikowano:"
203       open_title: "Nierozwiązana uwaga: %{note_name}"
204       opened: "Utworzono:"
205       title: Uwaga
206     paging_nav: 
207       of: z
208       showing_page: strona
209     redacted: 
210       message_html: Ten %{type} w wersji %{version} nie może być pokazany, ponieważ został poddany poprawce. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać więcej informacji.
211       redaction: Poprawka %{id}
212       type: 
213         node: węzeł
214         relation: relacja
215         way: droga
216     relation: 
217       download_xml: Pobierz XML
218       relation: Relacja
219       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
220       view_history: Zobacz historię zmian
221     relation_details: 
222       members: "Zawiera:"
223       part_of: "Jest częścią:"
224     relation_history: 
225       download_xml: Pobierz XML
226       relation_history: Historia zmian relacji
227       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
228       view_details: Zobacz szczegóły
229     relation_member: 
230       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
231       type: 
232         node: Węzeł
233         relation: Relacja
234         way: Droga
235     start_rjs: 
236       data_frame_title: Dane
237       data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
238       details: Szczegóły
239       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez %{user} ostatni raz %{timestamp}
240       hide_areas: Ukryj obszary
241       history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
242       load_data: Wczytaj dane
243       loaded_an_area_with_num_features: Wczytano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
244       loading: Wczytywanie...
245       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
246       notes_layer_name: Przeglądaj uwagi
247       object_list: 
248         api: Pobierz ten obszar z API
249         back: Powrót do listy obiektów
250         details: Szczegóły
251         heading: Lista obiektów
252         history: 
253           type: 
254             node: Węzeł %{id}
255             way: Droga %{id}
256         selected: 
257           type: 
258             node: Węzeł %{id}
259             way: Droga %{id}
260         type: 
261           node: Węzeł
262           way: Droga
263       private_user: prywatny użytkownika
264       show_areas: Pokaż obszary
265       show_history: Pokaż zmiany
266       unable_to_load_size: "Nie można wczytać: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
267       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
268       wait: Moment…
269       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
270     tag_details: 
271       tags: "Znaczniki:"
272       wiki_link: 
273         key: Strona wiki dla znacznika %{key}
274         tag: Strona wiki dla znacznika %{key}=%{value}
275       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
276     timeout: 
277       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
278       type: 
279         changeset: zestaw zmian
280         node: węzeł
281         relation: relacja
282         way: droga
283     way: 
284       download_xml: Ściągnij XML
285       edit: Edytuj
286       view_history: Pokaż historię
287       way: Droga
288       way_title: "Droga: %{way_name}"
289     way_details: 
290       also_part_of: 
291         one: należy do drogi %{related_ways}
292         other: należy do dróg %{related_ways}
293       nodes: "Węzły:"
294       part_of: "Jest częścią:"
295     way_history: 
296       download_xml: Ściągnij XML
297       view_details: Zobacz szczegóły
298       way_history: Historia zmian drogi
299       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
300   changeset: 
301     changeset: 
302       anonymous: Anonim
303       big_area: (duży)
304       no_comment: (brak)
305       no_edits: (brak edycji)
306       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
307       still_editing: (nadal edytowany)
308       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
309     changeset_paging_nav: 
310       next: Następna »
311       previous: « Poprzednia
312       showing_page: Strona %{page}
313     changesets: 
314       area: Obszar
315       comment: Komentarz
316       id: ID
317       saved_at: Zapisano
318       user: Użytkownik
319     list: 
320       description: Ostatnie zmiany
321       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
322       description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
323       description_nearby: Zestawy zmian pobliskich użytkowników
324       description_user: Zestawy zmian użytkownika %{user}
325       description_user_bbox: Zestawy zmian użytkownika %{user} w %{bbox}
326       empty_anon_html: Nie podjęto jeszcze edycji.
327       empty_user_html: Wygląda na to, że jeszcze nie edytowałeś. Aby zacząć, zapoznaj się z naszym <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnikiem dla początkujących</a>.
328       heading: Zestawy zmian
329       heading_bbox: Zestawy zmian
330       heading_friend: Zestawy zmian
331       heading_nearby: Zestawy zmian
332       heading_user: Zestawy zmian
333       heading_user_bbox: Zestawy zmian
334       title: Zestawy zmian
335       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
336       title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
337       title_nearby: Zestawy zmian pobliskich użytkowników
338       title_user: Zestawy zmian użytkownika %{user}
339       title_user_bbox: Zestawy zmian użytkownika %{user} w %{bbox}
340     timeout: 
341       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
342   diary_entry: 
343     comments: 
344       ago: "%{ago} temu"
345       comment: Komentarz
346       has_commented_on: "%{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika"
347       newer_comments: Nowsze komentarze
348       older_comments: Starsze komentarze
349       post: Wpis
350       when: Kiedy
351     diary_comment: 
352       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
353       confirm: Potwierdź
354       hide_link: Ukryj ten komentarz
355     diary_entry: 
356       comment_count: 
357         few: "%{count} komentarze"
358         one: 1 komentarz
359         other: "%{count} komentarzy"
360         zero: Brak komentarzy
361       comment_link: Skomentuj ten wpis
362       confirm: Potwierdź
363       edit_link: Edytuj ten wpis
364       hide_link: Ukryj ten wpis
365       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
366       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
367     edit: 
368       body: "Treść:"
369       language: "Język:"
370       latitude: "Szerokość geograficzna:"
371       location: "Położenie:"
372       longitude: "Długość geograficzna:"
373       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
374       save_button: Zapisz
375       subject: "Temat:"
376       title: Edycja wpisu dziennika
377       use_map_link: na mapie
378     feed: 
379       all: 
380         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
381         title: Wpisy OpenStreetMap
382       language: 
383         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
384         title: Wpisy w języku %{language_name}
385       user: 
386         description: Ostatnie wpisy od %{user}
387         title: Wpisy dla %{user}
388     list: 
389       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
390       new: Nowy wpis do dziennika
391       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
392       newer_entries: Nowsze wpisy
393       no_entries: Brak wpisów dziennika
394       older_entries: Starsze wpisy
395       recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
396       title: Dzienniki użytkowników
397       title_friends: Dzienniki znajomych
398       title_nearby: Dzienniki pobliskich użytkowników
399       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
400     location: 
401       edit: Edytuj
402       location: "Położenie:"
403       view: Podgląd
404     new: 
405       title: Nowy wpis do dziennika
406     no_such_entry: 
407       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
408       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
409       title: Nie ma takiego wpisu
410     view: 
411       leave_a_comment: Zostaw komentarz
412       login: Zaloguj się
413       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
414       save_button: Zapisz
415       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
416       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
417   editor: 
418     default: Domyślnie (obecnie %{name})
419     id: 
420       description: iD (w przeglądarce)
421       name: iD
422     potlatch: 
423       description: Potlatch 1 (w przeglądarce)
424       name: Potlatch 1
425     potlatch2: 
426       description: Potlatch 2 (w przeglądarce)
427       name: Potlatch 2
428     remote: 
429       description: JOSM lub Markaartor
430       name: Zdalne sterowanie
431   export: 
432     start: 
433       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
434       area_to_export: Obszar do eksportu
435       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
436       export_button: Eksportuj
437       export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
438       format: Format
439       format_to_export: Format eksportu
440       image_size: Rozmiar obrazka
441       latitude: "Szer:"
442       licence: Licencja
443       longitude: "Dł:"
444       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
445       map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
446       max: max
447       options: Opcje
448       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
449       output: Wynik
450       paste_html: Wklej podany kod HTML do swojej strony
451       scale: Skala
452       too_large: 
453         body: "Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się, wybierz mniejszy obszar, lub użyj jednego ze następujących źródeł aby objąć pobierane dane:"
454         geofabrik: 
455           description: Regularnie aktualizowane migawki kontynentów, państw i wybranych miast
456           title: Pliki Geofabrik
457         heading: Obszar zbyt duży
458         metro: 
459           description: Migawki dużych miast i otaczających je obszarów
460           title: Metro Extracts
461         other: 
462           description: Dodatkowe źródła wymienione w OpenStreetMap wiki
463           title: Inne źródła
464         planet: 
465           description: Regularnie aktualizowane kopie całej bazy danych OpenStreetMap
466           title: Planeta OSM
467       zoom: Zoom
468     start_rjs: 
469       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
470       change_marker: Zmień pozycję pinezki
471       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
472       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
473       export: Eksport
474       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
475   geocoder: 
476     description: 
477       title: 
478         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
479         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
480       types: 
481         cities: Miasta
482         places: Miejsca
483         towns: Miasta
484     direction: 
485       east: na wschód
486       north: na północ
487       north_east: na północny wschód
488       north_west: na północny zachód
489       south: na południe
490       south_east: na południowy wschód
491       south_west: na południowy zachód
492       west: na zachód
493     distance: 
494       one: ok. 1km
495       other: około %{count}km
496       zero: mniej niż 1km
497     results: 
498       more_results: Więcej wyników
499       no_results: Nie znaleziono
500     search: 
501       title: 
502         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
503         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
504         geonames_reverse: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
505         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
506         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
507         osm_nominatim_reverse: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
508         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
509         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
510     search_osm_nominatim: 
511       admin_levels: 
512         level10: Granica przedmieścia
513         level2: Granica kraju
514         level4: Granica stanu
515         level5: Granica regionu
516         level6: Granica hrabstwa
517         level8: Granica miasta
518         level9: Granica wsi
519       prefix: 
520         aerialway: 
521           chair_lift: Wyciąg krzesełkowy
522           drag_lift: Wyciąg orczykowy
523           station: Stacja wyciągu krzesełkowego
524         aeroway: 
525           aerodrome: Lotnisko
526           apron: Płyta postojowa
527           gate: Bramka
528           helipad: Helipad
529           runway: Pas startowy
530           taxiway: Droga kołowania
531           terminal: Terminal
532         amenity: 
533           WLAN: Dostęp do WiFi
534           airport: Lonisko
535           arts_centre: Centrum sztuki
536           artwork: Sztuka
537           atm: Bankomat
538           auditorium: Audytorium
539           bank: Bank
540           bar: Bar
541           bbq: Miejsce do grillowania
542           bench: Ławka
543           bicycle_parking: Parking rowerowy
544           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
545           biergarten: Ogródek piwny
546           brothel: Dom publiczny
547           bureau_de_change: Kantor
548           bus_station: Stacja autobusowa
549           cafe: Kawiarnia
550           car_rental: Wynajem samochodów
551           car_sharing: Dzielenie się samochodami
552           car_wash: Myjnia samochodowa
553           casino: Kasyno
554           charging_station: Stacja paliw
555           cinema: Kino
556           clinic: Przychodnia
557           club: Klub
558           college: Uczelnia
559           community_centre: Centrum społeczności
560           courthouse: Sąd
561           crematorium: Krematorium
562           dentist: Gabinet dentystyczny
563           doctors: Lekarze
564           dormitory: Bursa
565           drinking_water: Źródło wody pitnej
566           driving_school: Nauka jazdy
567           embassy: Ambasada
568           emergency_phone: Telefon alarmowy
569           fast_food: Fast Food
570           ferry_terminal: Terminal promowy
571           fire_hydrant: Hydrant
572           fire_station: Remiza strażacka
573           food_court: Targ z żywnością
574           fountain: Fontanna
575           fuel: Stacja benzynowa
576           grave_yard: Mniejszy cmentarz
577           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
578           hall: Hala
579           health_centre: Ośrodek zdrowia
580           hospital: Szpital
581           hotel: Hotel
582           hunting_stand: Ambona myśliwska
583           ice_cream: Lodziarnia
584           kindergarten: Przedszkole
585           library: Biblioteka
586           market: Targowisko
587           marketplace: Plac targowy
588           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
589           nightclub: Klub nocny
590           nursery: Żłobek
591           nursing_home: Dom opieki
592           office: Biuro
593           park: Park
594           parking: Parking
595           pharmacy: Apteka
596           place_of_worship: Miejsce kultu
597           police: Posterunek policji
598           post_box: Skrzynka pocztowa
599           post_office: Poczta
600           preschool: Przedszkole
601           prison: Więzienie
602           pub: Pub
603           public_building: Budynek publiczny
604           public_market: Rynek publiczny
605           reception_area: Recepcja
606           recycling: Miejsce recyklingu
607           restaurant: Restauracja
608           retirement_home: Dom starców
609           sauna: Sauna
610           school: Szkoła
611           shelter: Schron
612           shop: Sklep
613           shopping: Zakupy
614           shower: Prysznic
615           social_centre: Centrum społeczne
616           social_club: Klub towarzyski
617           social_facility: Placówka społeczna
618           studio: Studio
619           supermarket: Supermarket
620           swimming_pool: Basen
621           taxi: Postój taksówek
622           telephone: Budka telefoniczna
623           theatre: Teatr
624           toilets: Toaleta publiczna
625           townhall: Urząd miejski
626           university: Uniwersytet
627           vending_machine: Automat do sprzedaży
628           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
629           village_hall: Urząd gminy
630           waste_basket: Kosz na śmieci
631           wifi: Dostęp do WiFi
632           youth_centre: Centrum młodzieżowe
633         boundary: 
634           administrative: Granica administracyjna
635           census: Granica spisu
636           national_park: Park Narodowy
637           protected_area: Obszar chroniony
638         bridge: 
639           aqueduct: Akwedukt
640           suspension: Most wiszący
641           swing: Most obrotowy
642           viaduct: Wiadukt
643           "yes": Most
644         building: 
645           "yes": Budynek
646         emergency: 
647           fire_hydrant: Hydrant
648           phone: Telefon alarmowy
649         highway: 
650           bridleway: Droga dla koni
651           bus_guideway: Droga dla autobusów
652           bus_stop: Przystanek autobusowy
653           byway: Boczna droga
654           construction: Droga budowana
655           cycleway: Ścieżka rowerowa
656           emergency_access_point: Punkt awaryjny
657           footway: Chodnik
658           ford: Bród
659           living_street: Strefa zamieszkania
660           milestone: Punkt kontrolny
661           minor: Drobna droga
662           motorway: Autostrada
663           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
664           motorway_link: Autostrada – dojazd
665           path: Ścieżka
666           pedestrian: Droga dla pieszych
667           platform: Podwyższenie
668           primary: Droga krajowa
669           primary_link: Droga krajowa – dojazd
670           proposed: Planowana droga
671           raceway: Tor wyścigowy
672           residential: Droga osiedlowa
673           rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
674           road: Droga
675           secondary: Droga wojewódzka
676           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
677           service: Droga serwisowa
678           services: Usługi autostrady
679           speed_camera: Radar
680           steps: Schody
681           stile: Przełaz
682           street_lamp: Lampa uliczna
683           tertiary: Droga powiatowa
684           tertiary_link: Droga wojewódzka
685           track: Droga gruntowa
686           trail: Szlak
687           trunk: Droga ekspresowa
688           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
689           unclassified: Droga gminna
690           unsurfaced: Nierówna droga
691         historic: 
692           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
693           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
694           boundary_stone: Graniczny głaz
695           building: Budynek
696           castle: Zamek
697           church: Kościół
698           citywalls: Mury miejskie
699           fort: Fort
700           house: Dom
701           icon: Ikona
702           manor: Dwór
703           memorial: Mniejszy pomnik
704           mine: Kopalnia
705           monument: Pomnik
706           museum: Muzeum
707           ruins: Ruiny
708           tomb: Grób
709           tower: Wieża
710           wayside_cross: Przydrożny krzyż
711           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
712           wreck: Wrak
713         landuse: 
714           allotments: Ogródki działkowe
715           basin: Dorzecze
716           brownfield: Grunty poprzemysłowe
717           cemetery: Cmentarz
718           commercial: Obszar handlowo-usługowy
719           conservation: Konserwacja
720           construction: Teren budowy
721           farm: Farma
722           farmland: Grunty rolne
723           farmyard: Podwórze gospodarskie
724           forest: Las
725           garages: Garaże
726           grass: Trawa
727           greenfield: Tereny niezagospodarowane
728           industrial: Teren przemysłowy
729           landfill: Wysypisko śmieci
730           meadow: Łąka
731           military: Teren wojskowy
732           mine: Kopalnia
733           nature_reserve: Rezerwat przyrody
734           orchard: Sad
735           park: Park
736           piste: Trasa
737           quarry: Kamieniołom
738           railway: Teren kolejowy
739           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
740           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
741           reservoir_watershed: Zbiornik wodny
742           residential: Zabudowa mieszkalna
743           retail: Handel detaliczny
744           road: Obszar drogowy
745           village_green: Nawsie
746           vineyard: Winnica
747           wetland: Tereny podmokłe
748           wood: Puszcza
749         leisure: 
750           beach_resort: Strzeżona plaża
751           bird_hide: Ukryj ptaki
752           common: Błonie
753           fishing: Łowisko
754           fitness_station: Fitness
755           garden: Ogród
756           golf_course: Pole golfowe
757           ice_rink: Lodowisko
758           marina: Marina
759           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
760           nature_reserve: Rezerwat naturalny
761           park: Park
762           pitch: Boisko sportowe
763           playground: Plac zabaw
764           recreation_ground: Pole rekreacyjne
765           sauna: Sauna
766           slipway: Pochylnia
767           sports_centre: Centrum sportowe
768           stadium: Stadion
769           swimming_pool: Basen
770           track: Bieżnia
771           water_park: Park wodny
772         military: 
773           airfield: Lotnisko wojskowe
774           barracks: Koszary
775           bunker: Bunkier
776         mountain_pass: 
777           "yes": Przełęcz
778         natural: 
779           bay: Zatoka
780           beach: Plaża
781           cape: Przylądek
782           cave_entrance: Wejście do jaskini
783           channel: Kanał
784           cliff: Urwisko
785           crater: Krater
786           dune: Wydma
787           feature: Obiekt
788           fell: Hale górskie
789           fjord: Fiord
790           forest: Las
791           geyser: Gejzer
792           glacier: Lodowiec
793           heath: Wrzosowisko
794           hill: Wzgórze
795           island: Wyspa
796           land: Ląd
797           marsh: Bagno
798           moor: Torfowisko
799           mud: Muł
800           peak: Szczyt
801           point: Punkt
802           reef: Rafa
803           ridge: Grzbiet
804           river: Rzeka
805           rock: Skała
806           scree: Zsypisko
807           scrub: Zagajnik
808           shoal: Mielizna
809           spring: Źródło
810           stone: Kamieniołom
811           strait: Cieśnina
812           tree: Drzewo
813           valley: Dolina
814           volcano: Wulkan
815           water: Woda
816           wetland: Obszar podmokły
817           wetlands: Obszary podmokłe
818           wood: Puszcza
819         office: 
820           accountant: Księgowy
821           architect: Architekt
822           company: Przedsiębiorstwo
823           employment_agency: Urząd pracy
824           estate_agent: Biuro nieruchomości
825           government: Biura rządowe
826           insurance: Biuro ubezpieczeń
827           lawyer: Prawnik
828           ngo: Biuro organizacji pozarządowych
829           telecommunication: Urząd telekomunikacji
830           travel_agent: Biuro podróży
831           "yes": Biuro
832         place: 
833           airport: Lotnisko
834           city: Miasto
835           country: Kraj
836           county: Powiat
837           farm: Farma
838           hamlet: Osada
839           house: Dom
840           houses: Zabudowanie
841           island: Wyspa
842           islet: Wysepka
843           isolated_dwelling: Oddzielny dom-gospodarstwo
844           locality: Rejon
845           moor: Torfowisko
846           municipality: Gmina
847           neighbourhood: Sąsiedztwo
848           postcode: Kod pocztowy
849           region: Rejon
850           sea: Morze
851           state: Stan
852           subdivision: Dzielnica
853           suburb: Osiedle
854           town: Miasteczko
855           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
856           village: Wieś
857         railway: 
858           abandoned: Dawna linia kolejowa
859           construction: Budowana linia kolejowa
860           disused: Nieczynna trasa kolejowa
861           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
862           funicular: Kolejka linowa
863           halt: Przystanek kolejowy
864           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
865           junction: Węzeł kolejowy
866           level_crossing: Przejazd kolejowy
867           light_rail: Lekka kolej
868           miniature: Mini kolej
869           monorail: Kolej jednoszynowa
870           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
871           platform: Peron
872           preserved: Kolej zabytkowa
873           proposed: Planowana trasa kolejowa
874           spur: Bocznica kolejowa
875           station: Stacja kolejowa
876           stop: Przystanek kolejowy
877           subway: Stacja metra
878           subway_entrance: Wejście na stację metra
879           switch: Zwrotnica
880           tram: Linia tramwajowa
881           tram_stop: Przystanek tramwajowy
882           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
883         shop: 
884           alcohol: Sklep monopolowy
885           antiques: Antyki
886           art: Sklep z dziełami sztuki
887           bakery: Piekarnia
888           beauty: Salon kosmetyczny
889           beverages: Sklep z napojami
890           bicycle: Sklep rowerowy
891           books: Księgarnia
892           boutique: Butik
893           butcher: Rzeźnik
894           car: Sklep samochodowy
895           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
896           car_repair: Naprawa samochodów
897           carpet: Sklep z dywanami
898           charity: Sklep charytatywny
899           chemist: Drogeria
900           clothes: Sklep odzieżowy
901           computer: Sklep komputerowy
902           confectionery: Cukiernia
903           convenience: Mały sklep wielobranżowy
904           copyshop: Ksero
905           cosmetics: Sklep kosmetyczny
906           deli: Delikatesy
907           department_store: Dom towarowy
908           discount: Sklep z produktami po obniżce
909           doityourself: Sklep budowlany
910           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
911           electronics: Sklep elektroniczny
912           estate_agent: Biuro nieruchomości
913           farm: Sklep gospodarski
914           fashion: Sklep modelarski
915           fish: Sklep rybny
916           florist: Kwiaciarnia
917           food: Sklep spożywczy
918           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
919           furniture: Sklep meblowy
920           gallery: Galeria
921           garden_centre: Centrum ogrodnicze
922           general: Sklep ogólny
923           gift: Sklep z pamiątkami
924           greengrocer: Warzywniak
925           grocery: Sklep spożywczy
926           hairdresser: Fryzjernia
927           hardware: Sklep ze sprzętem
928           hifi: Hi-Fi
929           insurance: Agent ubezpieczeniowy
930           jewelry: Sklep z biżuterią
931           kiosk: Kiosk
932           laundry: Pralnia
933           mall: Centrum handlowe
934           market: Targowisko
935           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
936           motorcycle: Sklep z motocyklami
937           music: Sklep muzyczny
938           newsagent: Kiosk
939           optician: Optyk
940           organic: Sklep z produktami organicznymi
941           outdoor: Sklep turystyczny
942           pet: Sklep ze zwierzętami
943           pharmacy: Apteka
944           photo: Sklep fotograficzny
945           salon: Salon
946           second_hand: Lumpeks
947           shoes: Sklep obuwniczy
948           shopping_centre: Centrum handlowe
949           sports: Sklep sportowy
950           stationery: Sklep papierniczy
951           supermarket: Supermarket
952           tailor: Krawiec
953           toys: Sklep z zabawkami
954           travel_agency: Biuro podróży
955           video: Sklep filmowy
956           wine: Winiarnia
957           "yes": Sklep
958         tourism: 
959           alpine_hut: Chata alpejska
960           artwork: Sztuka
961           attraction: Atrakcja turystyczna
962           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
963           cabin: Kabina
964           camp_site: Kemping
965           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
966           chalet: Schronisko
967           guest_house: Pensjonat
968           hostel: Hostel
969           hotel: Hotel
970           information: Informacja turystyczna
971           lean_to: Nachylenie
972           motel: Motel
973           museum: Muzeum
974           picnic_site: Miejsce na piknik
975           theme_park: Park tematyczny
976           valley: Dolina
977           viewpoint: Punkt widokowy
978           zoo: Zoo
979         tunnel: 
980           culvert: Rura kanalizacyjna
981           "yes": Tunel
982         waterway: 
983           artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
984           boatyard: Stocznia
985           canal: Kanał
986           connector: Złącze dróg wodnych
987           dam: Tama
988           derelict_canal: Opuszczony kanał
989           ditch: Rów
990           dock: Basen portowy
991           drain: Rów odpływowy
992           lock: Zastawka
993           lock_gate: Śluza
994           mineral_spring: Źródło mineralne
995           mooring: Kotwicowisko
996           rapids: Katarakty
997           river: Rzeka
998           riverbank: Brzeg rzeki
999           stream: Strumień
1000           wadi: Starorzecze
1001           water_point: Punkt wodny
1002           waterfall: Wodospad
1003           weir: Jaz
1004   javascripts: 
1005     close: Zamknij
1006     edit_help: Przesuń mapę i powiększ miejsce, które chcesz edytować, a następnie kliknij tutaj.
1007     key: 
1008       title: Legenda
1009       tooltip: Legenda
1010       tooltip_disabled: Legenda jest dostępna tylko dla warstwy podstawowej
1011     map: 
1012       base: 
1013         cycle_map: Mapa rowerowa
1014         standard: Podstawowa
1015         transport_map: Transport publiczny
1016       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>autorzy OpenStreetMap</a>
1017       layers: 
1018         data: Dane mapy
1019         header: Warstwy mapy
1020         notes: Uwagi
1021         overlays: Włącz nakładki do rozwiązywania problemów na mapie
1022         title: Warstwy
1023       locate: 
1024         title: Pokaż moje położenie
1025       zoom: 
1026         in: Powiększ
1027         out: Pomniejsz
1028     notes: 
1029       new: 
1030         add: Dodaj uwagę
1031         intro: W celu poprawy jakości mapy informacja, którą wprowadzisz będzie widoczna dla pozostałych maperów. Podaj więc jak najwięcej szczegółów oraz umieść znacznik w możliwie najdokładniejszej pozycji.
1032       show: 
1033         anonymous_warning: Uwaga zawiera komentarze anonimowych użytkowników, które powinny być niezależnie zweryfikowane.
1034         closed_by: rozwiązana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
1035         closed_by_anonymous: rozwiązana przez anonima o %{time}
1036         comment: Dodaj komentarz
1037         comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
1038         commented_by: komentarz użytkownika <a href='%{user_url}'>%{user}</a> z dnia %{time}
1039         commented_by_anonymous: komentarz anonimowy z dnia %{time}
1040         hide: Ukryj
1041         opened_by: utworzona przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> w dniu %{time}
1042         opened_by_anonymous: utworzona anonimowo w dniu %{time}
1043         permalink: Permalink
1044         reactivate: Ponownie aktywuj
1045         reopened_by: ponownie aktywowana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
1046         reopened_by_anonymous: ponownie aktywowana przez anonima o %{time}
1047         resolve: Rozwiąż
1048     share: 
1049       cancel: Anuluj
1050       center_marker: Wyśrodkuj mapę na znaczniku
1051       custom_dimensions: Ustaw własne wymiary
1052       download: Pobierz
1053       embed: HTML
1054       format: "Format:"
1055       image: Obraz
1056       include_marker: Dołącz pinezkę
1057       link: Link lub HTML
1058       long_link: Link
1059       paste_html: Wklej podany kod HTML do swojej strony
1060       scale: "Skala:"
1061       short_link: Krótki link
1062       short_url: Krótki URL
1063       title: Udostępnij
1064       view_larger_map: Większy widok mapy
1065     site: 
1066       createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, by dodać uwagę
1067       createnote_tooltip: Zgłoś błąd lub dodaj uwagę na mapie
1068       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
1069       edit_tooltip: Edytuje mapę
1070       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
1071       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
1072   layouts: 
1073     community: Społeczność
1074     community_blogs: Blogi wspólnoty
1075     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
1076     copyright: Prawa autorskie i licencja
1077     data: Dane
1078     documentation: Dokumentacja
1079     documentation_title: Dokumentacja projektu
1080     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
1081     donate_link_text: dokonując darowizny
1082     edit: Edycja
1083     edit_with: Edytuj w %{editor}
1084     export_data: Eksportuj dane
1085     foundation: Fundacja
1086     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
1087     gps_traces: Ślady GPS
1088     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
1089     help: Pomoc
1090     help_centre: Centrum pomocy
1091     help_title: Witryna pomocy dla projektu
1092     history: Zmiany
1093     home: Przejdź do lokalizacji domu
1094     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
1095     intro_2_create_account: Utwórz konto
1096     intro_2_download: pobierz
1097     intro_2_html: Wszystkie dane są bezpłatne dla %{download}, %{use} i są dostępne na %{license}. %{create_account} w celu poprawienia mapy.
1098     intro_2_license: wolna licencja
1099     intro_2_use: użyj
1100     log_in: zaloguj się
1101     log_in_tooltip: Zaloguj się
1102     logo: 
1103       alt_text: Logo OpenStreetMap
1104     logout: wyloguj się
1105     make_a_donation: 
1106       text: Przekaż darowiznę
1107       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
1108     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1109     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1110     partners_bytemark: Hosting Bytemark
1111     partners_html: Hosting obsługuje %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, a także inni %{partners}.
1112     partners_ic: Imperial College London
1113     partners_partners: partnerzy
1114     partners_ucl: centrum UCL VR
1115     sign_up: zarejestruj
1116     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
1117     tag_line: Wolna wikimapa świata
1118     user_diaries: Dzienniczki
1119     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
1120     view: Mapa
1121     view_tooltip: Zobacz mapę
1122     wiki: Wiki
1123     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
1124   license_page: 
1125     foreign: 
1126       english_link: oryginalna angielska wersja
1127       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
1128       title: Informacje o tłumaczeniu
1129     legal_babble: 
1130       attribution_example: 
1131         alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
1132         title: Przykład uznania autorstwa
1133       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>)."
1134       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'')."
1135       contributors_footer_1_html: "Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,\naby udoskonalić OpenStreetMap, są dostępne na stronie\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Contributors (en)</a>."
1136       contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
1137       contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
1138       contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12."
1139       contributors_intro_html: "Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych źródeł, wśród nich:"
1140       contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1141       contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
1142       contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
1143       contributors_za_html: "<strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące\nz <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">zarządu głównego:\nNational Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone."
1144       credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; autorzy OpenStreetMap&rdquo;.
1145       credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji Open Database License, a w przypadku kafelków - CC-BY-SA. Możesz to zrobić przez podlinkowanie <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tej strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych, możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
1146       credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny pojawić się w rogu mapy.
1147       credit_title_html: Jak podać źródło
1148       infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
1149       infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij formularz on-line</a>.
1150       infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
1151       intro_1_html: "OpenStreetMap zawiera <i>wolne dane</i>, rozpowszechniane na licencji <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1152       intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
1153       intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC-BY-SA 2.0).
1154       more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
1155       more_2_html: Chociaż dane OpenStreetMap są otwarte, nie jesteśmy w stanie zapewnić nieograniczonego dostępu do naszego API wszystkim chętnym. Zapoznaj się z naszą <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Polityką korzystania z API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Polityką korzystania z kafelków</a> oraz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Polityką korzystania z Nominatima</a>.
1156       more_title_html: Dowiedz się więcej
1157       title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
1158     native: 
1159       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
1160       native_link: wersji po polsku
1161       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
1162       title: O stronie
1163   message: 
1164     delete: 
1165       deleted: Wiadomość usunięta
1166     inbox: 
1167       date: Nadano
1168       from: Od
1169       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
1170       my_inbox: skrzynka odbiorcza
1171       new_messages: 
1172         few: "%{count} nowe wiadomości"
1173         many: "%{count} nowych wiadomości"
1174         one: "%{count} nową wiadomość"
1175         other: "%{count} nowych wiadomości"
1176       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1177       old_messages: 
1178         few: "%{count} stare wiadomości"
1179         many: "%{count} starych wiadomości"
1180         one: "%{count} starą wiadomość"
1181         other: "%{count} starych wiadomości"
1182       outbox: nadawcza
1183       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1184       subject: Temat
1185       title: Wiadomości odebrane
1186     mark: 
1187       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1188       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1189     message_summary: 
1190       delete_button: Usuń
1191       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1192       reply_button: Odpowiedz
1193       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1194     new: 
1195       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
1196       body: Treść
1197       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
1198       message_sent: Wiadomość wysłana
1199       send_button: Wyślij
1200       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1201       subject: Temat
1202       title: Wysyłanie wiadomości
1203     no_such_message: 
1204       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1205       heading: Nie ma takiej wiadomości
1206       title: Nie ma takiej wiadomości
1207     outbox: 
1208       date: Nadano
1209       inbox: odbiorcza
1210       messages: 
1211         one: Masz %{count} wysłaną wiadomość
1212         other: Masz %{count} wysłanych wiadomości
1213       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1214       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1215       outbox: nadawcza
1216       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1217       subject: Temat
1218       title: Wiadomości wysłane
1219       to: Do
1220     read: 
1221       back: Cofnij
1222       date: Nadano
1223       from: Od
1224       reply_button: Odpowiedz
1225       subject: Temat
1226       title: Czytanie wiadomości
1227       to: Do
1228       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1229       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1230     reply: 
1231       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1232     sent_message_summary: 
1233       delete_button: Usuń
1234   note: 
1235     description: 
1236       closed_at_by_html: Rozwiązano %{when} temu przez %{user}
1237       closed_at_html: Rozwiązano %{when} temu
1238       commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
1239       commented_at_html: Zaktualizowano %{when} temu
1240       opened_at_by_html: Stworzono %{when} temu przez %{user}
1241       opened_at_html: Stworzono %{when} temu
1242       reopened_at_by_html: Ponownie aktywowano %{when} temu przez %{user}
1243       reopened_at_html: Ponownie aktywowano %{when} temu
1244     entry: 
1245       comment: Komentarz
1246       full: Pełna treść uwagi
1247     mine: 
1248       ago_html: "%{when} temu"
1249       created_at: Utworzono w dniu
1250       creator: Autor
1251       description: Opis
1252       heading: Uwagi użytkownika %{user}
1253       id: Identyfikator
1254       last_changed: Ostatnio zmieniono
1255       subheading: Uwagi utworzone lub skomentowane przez %{user}
1256       title: Uwagi utworzone lub skomentowane przez %{user}
1257     rss: 
1258       closed: "zamknięta uwaga (w lokalizacji: %{place})"
1259       commented: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
1260       description_area: Lista uwag stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1261       description_item: Kanał RSS dla uwagi %{id}
1262       opened: "nowa uwaga (w lokalizacji: %{place})"
1263       reopened: "ponownie aktywowana uwaga (w lokalizacji: %{place})"
1264       title: Uwagi OpenStreetMap
1265   notifier: 
1266     diary_comment_notification: 
1267       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1268       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1269       hi: Witaj %{to_user},
1270       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1271     email_confirm: 
1272       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1273     email_confirm_html: 
1274       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1275       greeting: Cześć,
1276       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1277     email_confirm_plain: 
1278       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1279       greeting: Cześć,
1280       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1281     friend_notification: 
1282       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1283       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1284       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1285       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1286     gpx_notification: 
1287       and_no_tags: i brak znaczników
1288       and_the_tags: i następujące znaczniki
1289       failure: 
1290         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1291         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1292         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1293         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1294       greeting: Witaj,
1295       success: 
1296         loaded_successfully: udało się wczytać, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1297         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1298       with_description: z opisem
1299       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1300     lost_password: 
1301       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1302     lost_password_html: 
1303       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1304       greeting: Witaj,
1305       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1306     lost_password_plain: 
1307       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1308       greeting: Cześć,
1309       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1310     message_notification: 
1311       footer_html: Możesz również przeczytać wiadomość na %{readurl} i odpowiedzieć na nią na %{replyurl}
1312       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1313       hi: Witaj %{to_user},
1314     note_comment_notification: 
1315       anonymous: Anonimowy użytkownik
1316       closed: 
1317         commented_note: "%{commenter} rozwiązał uwagę, którą skomentowałeś. Znajduje się ona w lokalizacji: %{place}."
1318         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał interesującą Cię uwagę"
1319         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał Twoją uwagę"
1320         your_note: "%{commenter} rozwiązał jedną z Twoich uwag na mapie w lokalizacji: %{place}."
1321       commented: 
1322         commented_note: "%{commenter} zostawił komentarz do uwagę, którą skomentowałeś. Znajduje się ona w lokalizacji: %{place}."
1323         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował interesującą Cię uwagę"
1324         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował Twoją uwagę"
1325         your_note: "%{commenter} zostawił komentarz do jednej z Twoich uwag na mapie w lokalizacji: %{place}."
1326       details: "Więcej informacji na temat uwagi można znaleźć pod adresem: %{url}."
1327       greeting: Witaj,
1328       reopened: 
1329         commented_note: "%{commenter} ponownie aktywował uwagę, którą skomentowałeś. Znajduje się ona w lokalizacji: %{place}."
1330         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował interesującą Cię uwagę"
1331         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował jedną z Twoich uwag"
1332         your_note: "%{commenter} ponownie aktywował jedną z Twoich uwag na mapie w lokalizacji: %{place}"
1333     signup_confirm: 
1334       confirm: "Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:"
1335       created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
1336       greeting: Cześć!
1337       subject: "[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap"
1338       welcome: Po potwierdzeniu konta dostarczymy ci dodatkowych informacji o tym jak zacząć.
1339   oauth: 
1340     oauthorize: 
1341       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1342       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1343       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1344       allow_write_api: modyfikuj mapę
1345       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
1346       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1347       allow_write_notes: modyfikowanie uwag.
1348       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1349       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1350     revoke: 
1351       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1352   oauth_clients: 
1353     create: 
1354       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1355     destroy: 
1356       flash: Usunięto rejestrację aplikacji
1357     edit: 
1358       submit: Edytuj
1359       title: Edycja aplikacji
1360     form: 
1361       allow_read_gpx: odczytywanie ich prywatnych śladów GPS.
1362       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1363       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1364       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
1365       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1366       allow_write_notes: modyfikowanie uwag.
1367       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1368       callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
1369       name: Nazwa
1370       requests: "Żądaj następujących uprawnień od użytkowników:"
1371       required: Wymagane
1372       support_url: Adres URL pomocy technicznej
1373       url: Główny adres URL aplikacji
1374     index: 
1375       application: Nazwa aplikacji
1376       issued_at: Wydane
1377       list_tokens: "Następujące tokeny zostały wydane do aplikacji w twoim imieniu:"
1378       my_apps: Programy klienckie
1379       my_tokens: Zarejestrowane programy
1380       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1381       register_new: Zarejestruj swoją aplikację
1382       registered_apps: "Masz zarejestrowane następujące aplikacje klienckie:"
1383       revoke: Odwołaj!
1384       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1385     new: 
1386       submit: Zarejestruj
1387       title: Rejestracja nowej aplikacji
1388     not_found: 
1389       sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
1390     show: 
1391       access_url: "URL znaki dostępu:"
1392       allow_read_gpx: odczytywanie ich śladów GPS.
1393       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1394       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1395       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
1396       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1397       allow_write_notes: modyfikowanie uwag.
1398       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1399       authorize_url: "URL upoważnienia:"
1400       confirm: Jesteś pewien?
1401       delete: Usuń klienta
1402       edit: Edytuj szczegóły
1403       key: "Klucz odbiorcy:"
1404       requests: "Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:"
1405       secret: "Sekret odbiorcy:"
1406       support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
1407       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1408       url: "URL znacznika zapytania:"
1409     update: 
1410       flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
1411   redaction: 
1412     create: 
1413       flash: Utworzono poprawkę.
1414     destroy: 
1415       error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej poprawki.
1416       flash: Poprawka usunięta.
1417       not_empty: Ta poprawka jest niepusta, tzn. ukrywa pewne wersje pewnych obiektów. Należy zrezygnować z ich ukrywania przed jej usunięciem.
1418     edit: 
1419       description: Opis
1420       heading: Edytuj poprawkę
1421       submit: Zapisz poprawkę
1422       title: Edytuj poprawkę
1423     index: 
1424       empty: Brak poprawek do pokazania.
1425       heading: Lista poprawek
1426       title: Lista poprawek
1427     new: 
1428       description: Opis
1429       heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
1430       submit: Utwórz poprawkę
1431       title: Tworzenie nowej poprawki
1432     show: 
1433       confirm: Na pewno?
1434       description: "Opis:"
1435       destroy: Usuń tą poprawkę
1436       edit: Edytuj tę poprawkę
1437       heading: Poprawka "%{title}"
1438       title: Wyświetlenie poprawki
1439       user: "Autor:"
1440     update: 
1441       flash: Zapisano zmiany.
1442   site: 
1443     edit: 
1444       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1445       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1446       id_not_configured: iD nie został skonfigurowany
1447       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1448       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1449       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1450       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1451       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1452       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1453       user_page_link: stronie użytkownika
1454     index: 
1455       createnote: Dodaj uwagę
1456       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1457       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1458       license: 
1459         copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach otwartej licencji
1460       permalink: Permalink
1461       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1462       shortlink: Shortlink
1463     key: 
1464       table: 
1465         entry: 
1466           admin: Granica administracyjna
1467           allotments: Ogródki działkowe
1468           apron: 
1469             - Płyta lotniska
1470             - terminal
1471           bridge: Czarny obrys – most
1472           bridleway: Ścieżka dla koni
1473           brownfield: Teren powyburzeniowy
1474           building: Ważny budynek
1475           byway: Droga boczna
1476           cable: 
1477             - Kolej linowa
1478             - wyciąg krzesełkowy
1479           cemetery: Cmentarz
1480           centre: Centrum sportowe
1481           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1482           common: 
1483             - Pole
1484             - łąka
1485           construction: Drogi w budowie
1486           cycleway: Ścieżka rowerowa
1487           destination: Dostęp do punktu docelowego
1488           farm: Gospodarstwo rolne
1489           footway: Chodnik
1490           forest: Las
1491           golf: Pole golfowe
1492           heathland: Wrzosowisko
1493           industrial: Teren przemysłowy
1494           lake: 
1495             - Jezioro
1496             - rezerwuar
1497           military: Teren wojskowy
1498           motorway: Autostrada
1499           park: Park
1500           permissive: Możliwy wstęp
1501           pitch: Boisko sportowe
1502           primary: Droga pierwszorzędna
1503           private: Wstęp prywatny
1504           rail: Tory kolejowe
1505           reserve: Rezerwat przyrody
1506           resident: Teren mieszkalny
1507           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1508           runway: 
1509             - Pas startowy
1510             - kołowania
1511           school: 
1512             - Szkoła
1513             - uniwersytet
1514           secondary: Droga drugorzędna
1515           station: Dworzec kolejowy
1516           subway: Metro
1517           summit: 
1518             - Góra
1519             - szczyt
1520           tourist: Atrakcja turystyczna
1521           track: Ścieżka
1522           tram: 
1523             - Lekka kolej
1524             - tramwaj
1525           trunk: Droga główna
1526           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1527           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1528           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1529           wood: Puszcza
1530     markdown_help: 
1531       alt: Tekst alternatywny
1532       first: Pierwszy element
1533       heading: Nagłówek
1534       headings: Nagłówki
1535       image: Obraz
1536       link: Łącze
1537       ordered: Uporządkowana lista
1538       second: Drugi element
1539       subheading: Podtytuł
1540       text: Tekst
1541       title_html: Składnia <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1542       unordered: Lista nieuporządkowana
1543       url: Adres (URL)
1544     richtext_area: 
1545       edit: Edytuj
1546       preview: Podgląd
1547     search: 
1548       search: Szukaj
1549       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'poczta w pobliżu Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1550       submit_text: →
1551       where_am_i: Gdzie jestem?
1552       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1553     sidebar: 
1554       close: Zamknij
1555       search_results: Wyniki wyszukiwania
1556   time: 
1557     formats: 
1558       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1559   trace: 
1560     create: 
1561       trace_uploaded: Twój plik GPX został wczytany i czeka na dodanie do bazy danych. Powinno to nastąpić w ciągu 30 minut. Wtedy też dostaniesz wiadomość z informacją o tym fakcie.
1562       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1563     delete: 
1564       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1565     description: 
1566       description_with_count: 
1567         one: Plik GPX z %{count} punktem od %{user}
1568         other: Plik GPX z %{count} punktami od %{user}
1569       description_without_count: Plik GPX od %{user}
1570     edit: 
1571       description: "Opis:"
1572       download: pobierz
1573       edit: edytuj
1574       filename: "Nazwa pliku:"
1575       heading: Edycja śladu %{name}
1576       map: mapa
1577       owner: "Autor:"
1578       points: "Punkty:"
1579       save_button: Zapisz zmiany
1580       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1581       tags: "Znaczniki:"
1582       tags_help: rozdzielone przecinkami
1583       title: Edycja śladu %{name}
1584       uploaded_at: "Wysłano:"
1585       visibility: "Widoczność:"
1586       visibility_help: co to znaczy?
1587     georss: 
1588       title: Ślady GPS OpenStreetMap
1589     list: 
1590       description: Przeglądaj najnowsze dodane ścieżki GPS
1591       empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a> lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie wiki</a>.
1592       public_traces: Publiczne ślady GPS
1593       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1594       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1595       your_traces: Twoje ślady GPS
1596     make_public: 
1597       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1598     offline: 
1599       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1600       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1601     offline_warning: 
1602       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1603     trace: 
1604       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1605       by: utworzony przez użytkownika
1606       count_points: "%{count} punktów"
1607       edit: edycja
1608       edit_map: Edytuj Mapę
1609       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1610       in: w
1611       map: mapa
1612       more: więcej
1613       pending: OCZEKUJE
1614       private: PRYWATNY
1615       public: PUBLICZNY
1616       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1617       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1618       view_map: Pokaż mapę
1619     trace_form: 
1620       description: Opis
1621       help: Pomoc
1622       tags: Znaczniki
1623       tags_help: rozdzielone przecinkami
1624       upload_button: Wgrywaj
1625       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1626       visibility: Widoczność
1627       visibility_help: co to znaczy?
1628     trace_header: 
1629       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1630       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1631       traces_waiting: 
1632         few: Masz %{count} ślady oczekujące na dodanie. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1633         many: Masz %{count} oczekujących na dodanie śladów. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1634         one: Masz %{count} ślad oczekujący na dodanie. Poczekaj aż wgrywanie go zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1635         other: Masz %{count} oczekujących na dodanie śladów. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1636       upload_trace: Wyślij ślad
1637     trace_optionals: 
1638       tags: Znaczniki
1639     trace_paging_nav: 
1640       newer: Nowsze ślady
1641       older: Starsze ślady
1642       showing_page: Strona %{page}
1643     view: 
1644       delete_track: Wykasuj ten ślad
1645       description: "Opis:"
1646       download: pobierz
1647       edit: edycja
1648       edit_track: Edytuj ten ślad
1649       filename: "Plik:"
1650       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1651       map: mapa
1652       none: Brak
1653       owner: "Autor:"
1654       pending: OCZEKUJE
1655       points: "Punktów:"
1656       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1657       tags: "Znaczniki:"
1658       title: Przeglądanie śladu %{name}
1659       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1660       uploaded: "Dodano:"
1661       visibility: "Widoczność:"
1662     visibility: 
1663       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1664       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1665       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1666       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1667   user: 
1668     account: 
1669       contributor terms: 
1670         agreed: Zgodziłeś się na nowe Warunki uczestnictwa.
1671         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
1672         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1673         link text: co to jest?
1674         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1675         review link text: Na tej stronie możesz zapoznać się z nowymi Warunkami uczestnictwa i je zaakceptować.
1676       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1677       delete image: Usuń obecną grafikę
1678       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1679       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1680       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1681       gravatar: 
1682         gravatar: Użyj Gravatara
1683         link text: co to jest?
1684       home location: "Lokalizacja domowa:"
1685       image: "Grafika:"
1686       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1687       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1688       latitude: "Szerokość:"
1689       longitude: "Długość geograficzna:"
1690       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1691       my settings: moje ustawienia
1692       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1693       new image: Dodaj grafikę
1694       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1695       openid: 
1696         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1697         link text: co to jest?
1698         openid: "OpenID:"
1699       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1700       preferred languages: "Preferowane języki:"
1701       profile description: "Opis profilu:"
1702       public editing: 
1703         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1704         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1705         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1706         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1707         enabled link text: co to jest?
1708         heading: "Edycje publiczne:"
1709       public editing note: 
1710         heading: Publiczna edycja
1711         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1712       replace image: Zmień obecną grafikę
1713       return to profile: Powrót do profilu
1714       save changes button: Zapisz zmiany
1715       title: Zmiana ustawień konta
1716       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1717     confirm: 
1718       already active: To konto zostało potwierdzone.
1719       button: Potwierdzam
1720       heading: Sprawdź swoją skrzynkę e-mail!
1721       introduction_1: Wysłaliśmy ci e-mail z potwierdzeniem.
1722       introduction_2: Potwierdź swoje konto klikając na link w wiadomości i zacznij mapować.
1723       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1724       reconfirm_html: Możesz ponownie przesłać wiadomość z potwierdzeniem <a href="%{reconfirm}">klikając tutaj</a>.
1725       unknown token: Ten kod potwierdzający wygasł lub nie istnieje.
1726     confirm_email: 
1727       button: Potwierdzam
1728       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1729       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1730       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1731       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1732     confirm_resend: 
1733       failure: Brak użytkownika %{name}.
1734       success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś adres webmaster@openstreetmap.org. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
1735     filter: 
1736       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1737     go_public: 
1738       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1739     list: 
1740       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1741       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1742       heading: Użytkownicy
1743       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1744       showing: 
1745         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1746         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1747       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1748       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1749       title: Użytkownicy
1750     login: 
1751       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
1752       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1753       auth failure: Niestety, podane dane nie pozwoliły na zalogowanie.
1754       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1755       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1756       heading: Logowanie
1757       login_button: Zaloguj się
1758       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1759       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1760       no account: Nie masz konta?
1761       openid: "%{logo} OpenID:"
1762       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1763       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1764       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1765       openid_providers: 
1766         aol: 
1767           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1768           title: Zaloguj używając AOL
1769         google: 
1770           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1771           title: Zaloguj używając Google
1772         myopenid: 
1773           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1774           title: Zaloguj używając myOpenID
1775         openid: 
1776           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1777           title: Zaloguj używając OpenID
1778         wordpress: 
1779           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1780           title: Zaloguj używając Wordpress
1781         yahoo: 
1782           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1783           title: Zaloguj używając Yahoo
1784       password: Hasło
1785       register now: Zarejestruj się
1786       remember: "Pamiętaj mnie:"
1787       title: Logowanie
1788       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1789       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1790       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1791     logout: 
1792       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1793       logout_button: Wyloguj
1794       title: Wyloguj
1795     lost_password: 
1796       email address: "Adres e-mail:"
1797       heading: Zapomniałeś hasła?
1798       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1799       new password button: Wyczyść hasło
1800       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1801       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1802       title: zgubione hasło
1803     make_friend: 
1804       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1805       button: Dodaj do listy przyjaciół
1806       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1807       heading: Dodać %{user} do listy przyjaciół?
1808       success: "%{name} jest teraz twoim znajomym!"
1809     new: 
1810       about: 
1811         header: Darmowa i edytowalna
1812         html: <p>W przeciwieństwie do innych map, OpenStreetMap jest całkowicie tworzone przez ludzi takich jak ty. Wszyscy mogą tu wprowadzać poprawki i aktualizacje oraz pobierać i używać map za darmo.</p>
1813       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1814       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1815       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1816       continue: Zarejestruj się
1817       display name: "Przyjazna nazwa:"
1818       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1819       email address: "Adres e-mail:"
1820       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Warunki uczestnictwa</a>.
1821       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1822       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="polityka prywatności zawierająca sekcję o adresach e-mail">politykę prywatności</a>)
1823       openid: "%{logo} OpenID:"
1824       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1825       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1826       password: Hasło
1827       terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych Warunków uczestnictwa!
1828       terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie przyjmować nowych Warunków uczestnictwa. Więcej informacji możesz znaleźć <a href="%{url}">na tej stronie</a>.
1829       title: Zarejestruj się
1830       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1831     no_such_user: 
1832       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1833       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1834       title: Nie znaleziono użytkownika
1835     popup: 
1836       friend: Znajomy
1837       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1838       your location: Twoje położenie
1839     remove_friend: 
1840       button: Usuń z przyjaciół
1841       heading: Usunąć %{user} z przyjaciół?
1842       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1843       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1844     reset_password: 
1845       confirm password: Potwierdź hasło
1846       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1847       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1848       heading: Resetowanie hasła %{user}
1849       password: Hasło
1850       reset: Resetuj hasło
1851       title: zresetuj hasło
1852     set_home: 
1853       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1854     suspended: 
1855       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1856       heading: Konto zawieszone
1857       title: Konto zawieszone
1858       webmaster: webmaster
1859     terms: 
1860       agree: Akceptuję
1861       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1862       consider_pd_why: co to oznacza?
1863       decline: Nie akceptuję
1864       guidance: "Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: <a href=\"%{summary}\">w formie czytelnego podsumowania</a> oraz <a href=\"%{translations}\">nieoficjalne tłumaczenia</a>"
1865       heading: Warunki uczestnictwa
1866       legale_names: 
1867         france: Francja
1868         italy: Włochy
1869         rest_of_world: Reszta świata
1870       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1871       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk przyjmujesz warunki umowy.
1872       title: Warunki uczestnictwa
1873       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie przyjąć lub odrzucić nowe Warunki uczestnictwa, aby kontynuować.
1874     view: 
1875       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1876       add as friend: dodaj do znajomych
1877       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1878       block_history: otrzymane blokady
1879       blocks by me: Nałożone blokady
1880       blocks on me: Otrzymane blokady
1881       comments: komentarze
1882       confirm: Potwierdź
1883       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1884       create_block: zablokuj tego użytkownika
1885       created from: "Stworzony z:"
1886       ct accepted: przyjęte %{ago} temu
1887       ct declined: odrzucone
1888       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1889       ct undecided: niezdecydowane
1890       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1891       delete_user: usuń to konto
1892       description: Opis
1893       diary: dziennik
1894       edits: edycje
1895       email address: Adres e‐mail
1896       friends_changesets: zestawy zmian znajomych
1897       friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
1898       hide_user: ukryj tego użytkownika
1899       if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć użytkowników blisko ciebie.
1900       km away: "%{count}km stąd"
1901       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1902       m away: "%{count}m stąd"
1903       mapper since: "Mapuje od:"
1904       moderator_history: nałożone blokady
1905       my comments: moje komentarze
1906       my diary: mój dziennik
1907       my edits: moje zmiany
1908       my notes: moje uwagi
1909       my profile: mój profil
1910       my settings: moje ustawienia
1911       my traces: moje ślady
1912       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1913       nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
1914       nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
1915       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1916       no friends: Nie masz jeszcze dodanych żadnych znajomych.
1917       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1918       notes: uwagi
1919       oauth settings: ustawienia oauth
1920       remove as friend: Usuń ze znajomych
1921       role: 
1922         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1923         grant: 
1924           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1925           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1926         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1927         revoke: 
1928           administrator: Cofnij dostęp administratora
1929           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1930       send message: wyślij wiadomość
1931       settings_link_text: stronie ustawień
1932       spam score: "Punktacja spamu:"
1933       status: "Stan:"
1934       traces: ślady
1935       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1936       user location: Lokalizacja użytkownika
1937       your friends: Twoi znajomi
1938   user_block: 
1939     blocks_by: 
1940       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1941       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1942       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1943     blocks_on: 
1944       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1945       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1946       title: Blokady na użytkownika %{name}
1947     create: 
1948       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1949       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1950       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1951     edit: 
1952       back: Zobacz wszystkie blokady
1953       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1954       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1955       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1956       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1957       show: Zobacz tę blokadę
1958       submit: Uaktualnij blokadę
1959       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1960     filter: 
1961       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1962       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1963     helper: 
1964       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1965       time_past: Zakończono %{time} temu.
1966       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1967     index: 
1968       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1969       heading: Lista blokad użytkowników
1970       title: Blokady użytkownika
1971     model: 
1972       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1973       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1974     new: 
1975       back: Zobacz wszystkie blokady
1976       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1977       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1978       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1979       reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Zachowaj spokój i rozsądek oraz podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1980       submit: Utwórz blokadę
1981       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1982       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1983       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1984     not_found: 
1985       back: Powrót do spisu
1986       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1987     partial: 
1988       confirm: Na pewno?
1989       creator_name: Twórca
1990       display_name: Zablokowany użytkownik
1991       edit: Edytuj
1992       next: Następna »
1993       not_revoked: (nie odwołana)
1994       previous: « Poprzednia
1995       reason: Powód blokady
1996       revoke: Odwołaj
1997       revoker_name: Odwołana przez
1998       show: Pokaż
1999       showing_page: Strona %{page}
2000       status: Status
2001     period: 
2002       one: 1 godzina
2003       other: "%{count} godzin"
2004     revoke: 
2005       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
2006       flash: Blokada została odwołana.
2007       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
2008       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
2009       revoke: Odwołaj
2010       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
2011       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
2012     show: 
2013       back: Pokaż wszystkie blokady
2014       confirm: Na pewno?
2015       edit: Edytuj
2016       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
2017       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
2018       reason: Przyczyna blokady
2019       revoke: Odwołaj
2020       revoker: Cofający uprawnienia
2021       show: Pokaż
2022       status: Status
2023       time_future: Blokada wygasa %{time}
2024       time_past: Zakończona %{time} temu
2025       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
2026     update: 
2027       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
2028       success: Blokada zaktualizowana.
2029   user_role: 
2030     filter: 
2031       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
2032       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
2033       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
2034       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
2035     grant: 
2036       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
2037       confirm: Potwierdź
2038       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
2039       heading: Potwierdź przyznawanie roli
2040       title: Potwierdź przyznawanie roli
2041     revoke: 
2042       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
2043       confirm: Potwierdź
2044       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
2045       heading: Potwierdź cofanie roli
2046       title: Potwierdź cofanie roli
2047   welcome_page: 
2048     add_a_note: 
2049       paragraph_1_html: Jeśli chcesz wprowadzić małą zmianę, ale nie masz czasu na rejestrację i poznanie sposobów edycji, możesz łatwo dodać uwagę.
2050       paragraph_2_html: "Wystarczy, że przejdziesz na <a href='%{map_url}'>mapę</a> i klikniesz ikonę: <span class='icon note'></span>. Ta czynność doda znacznik, który możesz przesunąć przez przeciągnięcie. Dodaj swoją uwagę i zapisz ją - inni maperzy zajmą się twoim zgłoszeniem."
2051       title: Nie masz czasu na edycję? Dodaj uwagę!
2052     basic_terms: 
2053       editor_html: <strong>Edytor</strong> to program lub strona która pozwala na edycję mapy.
2054       node_html: <strong>Węzeł</strong> to punkt na mapie, np. latarnia lub drzewo.
2055       paragraph_1_html: OpenStreetMap ma własny slang. Oto kilka słów które ci się przydadzą.
2056       tag_html: <strong>Tag</strong> to część danych opisująca linię lub węzeł, np. Nazwa ulicy lub jej  ograniczenie prędkości.
2057       title: Podstawowe Zasady do Mapowania
2058       way_html: <strong>Linia</strong> to droga lub obszar, np. ulica, rzeka, jezioro lub budynek.
2059     introduction_html: Witamy w OpenStreetMap, wolnej mapie świata. Teraz gdy masz już konto, możesz przystąpić do mapowania. Oto krótki przewodnik z najważniejszymi rzeczami, o których musisz wiedzieć.
2060     questions: 
2061       paragraph_1_html: Potrzebujesz pomocy przy mapowaniu lub nie wiesz jak używać OpenStreetMap? Odpowiedzi na twoje pytania uzyskasz na <a href='http://help.openstreetmap.org/'>stronie pomocy</a>.
2062       title: Jakieś pytania?
2063     start_mapping: Rozpocznij mapowanie
2064     title: Witaj!
2065     whats_on_the_map: 
2066       on_html: OpeenStreetMap jest miejscem mapowania rzeczy, które są zarówno <em>prawdziwe jak i aktualne</em> - zawiera miliony budynków, dróg i innych szczegółów dotyczących miejsc. Można mapować wszystkie elementy rzeczywistego świata, które Cię interesują
2067       title: Co jest na mapie