Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Корисничка шифра
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         note: Уреди белешка
126         relation: Уреди однос
127         way: Уреди пат
128       larger: 
129         area: Погледај го просторот на поголема карта
130         node: Погледај го јазолот на поголема карта
131         note: Погледај ја белешката на поголема карта
132         relation: Вид. односот на поголема карта
133         way: Погледај го патот на поголема карта
134       loading: Вчитувам...
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
138         next_node_tooltip: Следен јазол
139         next_note_tooltip: Следна белешка
140         next_relation_tooltip: Следен однос
141         next_way_tooltip: Следен пат
142         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
143         prev_node_tooltip: Претходен јазол
144         prev_note_tooltip: Претходна белешка
145         prev_relation_tooltip: Претходен однос
146         prev_way_tooltip: Претходен пат
147       user: 
148         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
149         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
150         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
151     node: 
152       download_xml: Преземи XML
153       edit: Уреди јазол
154       node: Јазол
155       node_title: "Јазол: %{node_name}"
156       view_history: Погл. историја
157     node_details: 
158       coordinates: "Координати:"
159       part_of: "Дел од:"
160     node_history: 
161       download_xml: Преземи XML
162       node_history: Историја на јазолот
163       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
164       view_details: Погл. подробности
165     not_found: 
166       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
167       type: 
168         changeset: измени
169         node: јазол
170         relation: однос
171         way: пат
172     note: 
173       at_by_html: пред %{when} од %{user}
174       at_html: пред %{when}
175       closed: "Затворена:"
176       closed_title: "Решена белешка: %{note_name}"
177       comments: "Коментари:"
178       description: "Опис:"
179       last_modified: "Последна промена:"
180       open_title: "Нерешена белешка: %{note_name}"
181       opened: "Отворена:"
182       title: Белешка
183     paging_nav: 
184       of: од
185       showing_page: страница
186     redacted: 
187       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
188       redaction: Редакција %{id}
189       type: 
190         node: јазол
191         relation: однос
192         way: пат
193     relation: 
194       download_xml: Преземи XML
195       relation: Однос
196       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
197       view_history: Погл. историја
198     relation_details: 
199       members: "Членови:"
200       part_of: "Дел од:"
201     relation_history: 
202       download_xml: Преземи XML
203       relation_history: Историја на односот
204       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
205       view_details: Погл. подробности
206     relation_member: 
207       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
208       type: 
209         node: Јазол
210         relation: Однос
211         way: Пат
212     start_rjs: 
213       data_frame_title: Податоци
214       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
215       details: Подробно
216       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
217       hide_areas: Скриј подрачја
218       history_for_feature: Историја за %{feature}
219       load_data: Вчитај ги податоците
220       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
221       loading: Вчитувам...
222       manually_select: Рачно изберете друга површина
223       notes_layer_name: Прелистај белешки
224       object_list: 
225         api: Retrieve this area from the API
226         back: Назад на списокот на предмети
227         details: Подробно
228         heading: Список на предмети
229         history: 
230           type: 
231             node: Јазол %{id}
232             way: Пат %{id}
233         selected: 
234           type: 
235             node: Јазол %{id}
236             way: Пат %{id}
237         type: 
238           node: Јазол
239           way: Пат
240       private_user: приватен корисник
241       show_areas: Прикажи подрачја
242       show_history: Прикажи историја
243       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
244       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
245       wait: Почекајте...
246       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
247     tag_details: 
248       tags: "Ознаки:"
249       wiki_link: 
250         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
251         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
252       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
253     timeout: 
254       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
255       type: 
256         changeset: менувач
257         node: јазол
258         relation: однос
259         way: пат
260     way: 
261       download_xml: Преземи XML
262       edit: Уреди пат
263       view_history: Погл. историја
264       way: Пат
265       way_title: "Пат: %{way_name}"
266     way_details: 
267       also_part_of: 
268         one: дел од патот %{related_ways}
269         other: дел од патиштата %{related_ways}
270       nodes: Јазли
271       part_of: "Дел од:"
272     way_history: 
273       download_xml: Преземи XML
274       view_details: Погл. подробности
275       way_history: Историја на патот
276       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
277   changeset: 
278     changeset: 
279       anonymous: Анонимен
280       big_area: (голема)
281       no_comment: (нема)
282       no_edits: (нема уредувања)
283       show_area_box: прикажи рамка на површина
284       still_editing: (сè уште уредува)
285       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
286     changeset_paging_nav: 
287       next: Следно »
288       previous: « Претходно
289       showing_page: Страница %{page}
290     changesets: 
291       area: Површина
292       comment: Коментар
293       id: Назнака
294       saved_at: Зачувано во
295       user: Корисник
296     list: 
297       description: Прелистување на скорешните промени на картата
298       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
299       description_friend: Измени на ваши пријатели
300       description_nearby: Измени од соседни корисници
301       description_user: Измени на %{user}
302       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
303       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања.
304       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
305       heading: Измени
306       heading_bbox: Измени
307       heading_friend: Измени
308       heading_nearby: Измени
309       heading_user: Измени
310       heading_user_bbox: Измени
311       title: Измени
312       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
313       title_friend: Измени на ваши пријатели
314       title_nearby: Измени од соседни корисници
315       title_user: Измени на %{user}
316       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
317     timeout: 
318       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
319   diary_entry: 
320     comments: 
321       ago: пред %{ago}
322       comment: Коментар
323       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
324       newer_comments: Понови коментари
325       older_comments: Постари коментари
326       post: Објава
327       when: Кога
328     diary_comment: 
329       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
330       confirm: Потврди
331       hide_link: Скриј го коментаров
332     diary_entry: 
333       comment_count: 
334         one: "%{count} коментар"
335         other: "%{count} коментари"
336         zero: Нема коментари
337       comment_link: Коментирај на оваа ставка
338       confirm: Потврди
339       edit_link: Уреди ја оваа ставка
340       hide_link: Скриј ја ставкава
341       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
342       reply_link: Одговори на оваа ставка
343     edit: 
344       body: "Содржина:"
345       language: "Јазик:"
346       latitude: Геог. ширина
347       location: "Местоположба:"
348       longitude: Геог. должина
349       marker_text: Место на дневничкиот запис
350       save_button: Зачувај
351       subject: "Наслов:"
352       title: Уреди дневничка ставка
353       use_map_link: покажи на карта
354     feed: 
355       all: 
356         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
357         title: Дневнички ставки
358       language: 
359         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
360         title: Дневнички ставки на %{language_name}
361       user: 
362         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
363         title: Дневнички ставки на %{user}
364     list: 
365       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
366       new: "Нов дневнички запис:"
367       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
368       newer_entries: Понови ставки
369       no_entries: Нема дневнички ставки
370       older_entries: Постари ставки
371       recent_entries: Скорешни дневнички записи
372       title: Дневници на корисници
373       title_friends: Дневници на пријателите
374       title_nearby: Дневници на соседните корисници
375       user_title: Дневник на %{user}
376     location: 
377       edit: Уреди
378       location: "Местоположба:"
379       view: Преглед
380     new: 
381       title: Нова дневничка ставка
382     no_such_entry: 
383       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
384       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
385       title: Нема таква дневничка ставка
386     view: 
387       leave_a_comment: Пиши коментар
388       login: Најава
389       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
390       save_button: Зачувај
391       title: Дневникот на %{user} | %{title}
392       user_title: дневник на %{user}
393   editor: 
394     default: По основно (моментално %{name})
395     id: 
396       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
397       name: iD
398     potlatch: 
399       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
400       name: Potlatch 1
401     potlatch2: 
402       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
403       name: Potlatch 2
404     remote: 
405       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
406       name: Далечинско управување
407   export: 
408     start: 
409       add_marker: Додај бележник на картата
410       area_to_export: Простор за извоз
411       embeddable_html: Вметнат HTML код
412       export_button: Извези
413       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
414       format: Формат
415       format_to_export: Формат за извоз
416       image_size: Големина на сликата
417       latitude: Г.Ш.
418       licence: Лиценца
419       longitude: Г.Д.
420       manually_select: Рачно изберете друга површина
421       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
422       max: макс.
423       options: Нагодувања
424       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
425       output: Излезни податоци
426       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
427       scale: Размер
428       too_large: 
429         other: heading=Подрачјето е преголемо
430       zoom: Приближи
431     start_rjs: 
432       add_marker: Стави бележник на картата
433       change_marker: Смени позиција на бележникот
434       click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
435       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
436       export: Извоз
437       manually_select: Рачно изберете друг простор
438   geocoder: 
439     description: 
440       title: 
441         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
442         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
443       types: 
444         cities: Градови
445         places: Места
446         towns: Гратчиња
447     direction: 
448       east: источно
449       north: северно
450       north_east: североисточно
451       north_west: северозападно
452       south: јужно
453       south_east: југоисточно
454       south_west: југозападно
455       west: западно
456     distance: 
457       one: околу 1 км
458       other: околу %{count} км
459       zero: помалку од 1 км
460     results: 
461       more_results: Повеќе резултати
462       no_results: Не пронајдов ништо
463     search: 
464       title: 
465         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
466         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
467         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
468         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
469         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
470         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
471     search_osm_nominatim: 
472       admin_levels: 
473         level10: Населбена граница
474         level2: Државна граница
475         level4: Покраинска граница
476         level5: Регионална граница
477         level6: Окружна граница
478         level8: Градска граница
479         level9: Селска граница
480       prefix: 
481         aerialway: 
482           chair_lift: Клупна жичарница
483           drag_lift: Влечна жичарница
484           station: Гондолска станица
485         aeroway: 
486           aerodrome: Аеродром
487           apron: Рампа
488           gate: Порта
489           helipad: Хелиодром
490           runway: Писта
491           taxiway: Рулажна патека
492           terminal: Терминал
493         amenity: 
494           WLAN: Безжичен интернет
495           airport: Аеродром
496           arts_centre: Дом на уметности
497           artwork: Уметничко дело
498           atm: Банкомат
499           auditorium: Аудиториум
500           bank: Банка
501           bar: Бар
502           bbq: Скара
503           bench: Клупа
504           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
505           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
506           biergarten: Пивска градина
507           brothel: Бордел
508           bureau_de_change: Менувачница
509           bus_station: Автобуска станица
510           cafe: Кафуле
511           car_rental: Рент-а-кар
512           car_sharing: Изнајмување автомобил
513           car_wash: Автоперална
514           casino: Казино
515           charging_station: Напојна станица
516           cinema: Кино
517           clinic: Клиника
518           club: Клуб
519           college: Колеџ
520           community_centre: Центар на заедница
521           courthouse: Суд
522           crematorium: Крематориум
523           dentist: Забар
524           doctors: Доктори
525           dormitory: Студентски дом
526           drinking_water: Питка вода
527           driving_school: Автошкола
528           embassy: Амбасада
529           emergency_phone: Итен телефон
530           fast_food: Брза храна
531           ferry_terminal: Ферибот-терминал
532           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
533           fire_station: Пожарна
534           food_court: Штандови за брза храна
535           fountain: Фонтана
536           fuel: Гориво
537           grave_yard: Гробишта
538           gym: Теретана / фитнес
539           hall: Соборна сала
540           health_centre: Здравствен центар
541           hospital: Болница
542           hotel: Хотел
543           hunting_stand: Ловечка кула
544           ice_cream: Сладолед
545           kindergarten: Градинка
546           library: Библиотека
547           market: Пазар
548           marketplace: Пазар
549           mountain_rescue: Планинарско спасување
550           nightclub: Ноќен клуб
551           nursery: Јасли
552           nursing_home: Старечки дом
553           office: Канцеларија
554           park: Парк
555           parking: Паркинг
556           pharmacy: Аптека
557           place_of_worship: Верски објект
558           police: Полиција
559           post_box: Поштенско сандаче
560           post_office: Пошта
561           preschool: Претшколска установа
562           prison: Затвор
563           pub: Пивница
564           public_building: Јавен објект
565           public_market: Градски пазар
566           reception_area: Рецепција
567           recycling: Рециклирање
568           restaurant: Ресторан
569           retirement_home: Старечки дом
570           sauna: Сауна
571           school: Училиште
572           shelter: Засолниште
573           shop: Дуќан
574           shopping: Дуќани
575           shower: Туш
576           social_centre: Социјален центар
577           social_club: Друштвен клуб
578           social_facility: Општествена постројка
579           studio: Студио
580           supermarket: Супермаркет
581           swimming_pool: Базен
582           taxi: Такси
583           telephone: Телефонска говорница
584           theatre: Театар
585           toilets: Тоалет
586           townhall: Градски дом
587           university: Универзитет
588           vending_machine: Вендинг-машина
589           veterinary: Ветеринарна клиника
590           village_hall: Месна заедница
591           waste_basket: Корпа за отпадоци
592           wifi: Безжичен интернет
593           youth_centre: Младински центар
594         boundary: 
595           administrative: Административна граница
596           census: Пописна граница
597           national_park: Национален парк
598           protected_area: Заштитено подрачје
599         bridge: 
600           aqueduct: Аквадукт
601           suspension: Висечки мост
602           swing: Вртечки мост
603           viaduct: Вијадукт
604           "yes": Мост
605         building: 
606           "yes": Градба
607         emergency: 
608           fire_hydrant: Хидрант
609           phone: Итен телефон
610         highway: 
611           bridleway: Коњски пат
612           bus_guideway: Автобуски шини
613           bus_stop: Автобуска постојка
614           byway: Спореден пат
615           construction: Автопат во изградба
616           cycleway: Велосипедска патека
617           emergency_access_point: Прва помош
618           footway: Тротоар
619           ford: Брод
620           living_street: Маалска улица
621           milestone: Милјоказ
622           minor: Помал спореден пат
623           motorway: Автопат
624           motorway_junction: Клучка
625           motorway_link: Приклучен пат
626           path: Патека
627           pedestrian: Пешачка патека
628           platform: Платформа
629           primary: Главен пат
630           primary_link: Главен пат
631           proposed: Предложен пат
632           raceway: Тркачка патека
633           residential: Станбен
634           rest_area: Одмориште
635           road: Пат
636           secondary: Спореден пат
637           secondary_link: Спореден пат
638           service: Помошен пат
639           services: Крајпатен сервис
640           speed_camera: Брзиноловец
641           steps: Скалила
642           stile: Тарабен премин
643           street_lamp: Улична светилка
644           tertiary: Третостепен пат
645           tertiary_link: Третостепен пат
646           track: Полски пат
647           trail: Патека
648           trunk: Магистрала
649           trunk_link: Магистрала
650           unclassified: Некласификуван пат
651           unsurfaced: Неасфалтиран пат
652         historic: 
653           archaeological_site: Археолошки локалитет
654           battlefield: Бојно поле
655           boundary_stone: Граничен камен
656           building: Градба
657           castle: Замок
658           church: Црква
659           citywalls: Градски ѕидини
660           fort: Утврдување
661           house: Куќа
662           icon: Икона
663           manor: Велепоседнички дом
664           memorial: Споменик
665           mine: Рудник
666           monument: Споменик
667           museum: Музеј
668           ruins: Рушевини
669           tomb: Гроб
670           tower: Кула
671           wayside_cross: Крајпатен крст
672           wayside_shrine: Параклис
673           wreck: Бродолом
674         landuse: 
675           allotments: Парцели
676           basin: Котлина
677           brownfield: Угар
678           cemetery: Гробишта
679           commercial: Комерцијално подрачје
680           conservation: Заштитено земјиште
681           construction: Градилиште
682           farm: Фарма
683           farmland: Обработливо земјиште
684           farmyard: Земјоделски двор
685           forest: Шума
686           garages: Гаража
687           grass: Трева
688           greenfield: Неискористено земјиште
689           industrial: Индустриско подрачје
690           landfill: Депонија
691           meadow: Ливада
692           military: Воено подрачје
693           mine: Рудник
694           nature_reserve: Природен резерват
695           orchard: Овоштарник
696           park: Парк
697           piste: Писта
698           quarry: Каменолом
699           railway: Железница
700           recreation_ground: Рекреативен терен
701           reservoir: Резервоар
702           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
703           residential: Станбено подрачје
704           retail: Дуќани
705           road: Патно подрачје
706           village_green: Селско зеленило
707           vineyard: Лозници
708           wetland: Мочуриште
709           wood: Шума
710         leisure: 
711           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
712           bird_hide: Набљудувалиште за птици
713           common: Општествена земја
714           fishing: Рибарење
715           fitness_station: Технички преглед
716           garden: Градина
717           golf_course: Голф-терен
718           ice_rink: Лизгалиште
719           marina: Марина
720           miniature_golf: Миниголф
721           nature_reserve: Природен резерват
722           park: Парк
723           pitch: Спортски терен
724           playground: Детско игралиште
725           recreation_ground: Разонодно место
726           sauna: Сауна
727           slipway: Испуст
728           sports_centre: Спортски центар
729           stadium: Стадион
730           swimming_pool: Базен
731           track: Спортска патека
732           water_park: Аквапарк
733         military: 
734           airfield: Воено слетувалиште
735           barracks: Касарна
736           bunker: Бункер
737         mountain_pass: 
738           "yes": Планински превој
739         natural: 
740           bay: Залив
741           beach: Плажа
742           cape: ‘Рт
743           cave_entrance: Влез во пештера
744           channel: Канал
745           cliff: Гребен
746           crater: Кратер
747           dune: Дина
748           feature: Елемент
749           fell: Фел
750           fjord: Фјорд
751           forest: Шума
752           geyser: Гејзер
753           glacier: Глечер
754           heath: Голет
755           hill: Рид
756           island: Остров
757           land: Земја
758           marsh: Бара
759           moor: Пустара
760           mud: Кал
761           peak: Врв
762           point: Точка
763           reef: Гребен
764           ridge: Срт
765           river: Река
766           rock: Карпа
767           scree: Сип
768           scrub: Честак
769           shoal: Плитко место
770           spring: Извор
771           stone: Камен
772           strait: Проток
773           tree: Дрво
774           valley: Долина
775           volcano: Вулкан
776           water: Вода
777           wetland: Мочуриште
778           wetlands: Мочуриште
779           wood: Шума
780         office: 
781           accountant: Сметководител
782           architect: Архитект
783           company: Фирма
784           employment_agency: Агенција за вработување
785           estate_agent: Агенција за недвижности
786           government: Владина служба
787           insurance: Служба за осигурување
788           lawyer: Адвокат
789           ngo: НВО-канцеларија
790           telecommunication: Телекомуникациска служба
791           travel_agent: Туристичка агенција
792           "yes": Канцеларија
793         place: 
794           airport: Аеродром
795           city: Град
796           country: Земја
797           county: Округ
798           farm: Фарма
799           hamlet: Селце
800           house: Куќа
801           houses: Куќи
802           island: Остров
803           islet: Островче
804           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
805           locality: Месност
806           moor: Пустара
807           municipality: Општина
808           neighbourhood: Соседство
809           postcode: Поштенски број
810           region: Регион
811           sea: Море
812           state: Покраина
813           subdivision: Админ. подрачје
814           suburb: Населба
815           town: Град
816           unincorporated_area: Нездружено подрачје
817           village: Село
818         railway: 
819           abandoned: Напуштена железничка линија
820           construction: Железничка линија во изградба
821           disused: Напуштена железничка линија
822           disused_station: Напуштена железничка станица
823           funicular: Жичена железница
824           halt: Железничка постојка
825           historic_station: Историска железничка станица
826           junction: Железнички јазол
827           level_crossing: Надвозник
828           light_rail: Лека железница
829           miniature: Минијатурна железница
830           monorail: Едношинска линија
831           narrow_gauge: Теснолинејка
832           platform: Железнички перон
833           preserved: Зачувана железничка линија
834           proposed: Предложена железница
835           spur: Железнички огранок
836           station: Железничка станица
837           stop: Железничка постојка
838           subway: Метро станица
839           subway_entrance: Влез во метро
840           switch: Железнички пунктови
841           tram: Трамвајска линија
842           tram_stop: Трамвајска постојка
843           yard: Железничко депо
844         shop: 
845           alcohol: Алкохол на црно
846           antiques: Старинарница
847           art: Уметнички дуќан
848           bakery: Пекара
849           beauty: Козметика
850           beverages: Пијалоци
851           bicycle: Продавница за велосипеди
852           books: Книжарница
853           boutique: Бутик
854           butcher: Месарница
855           car: Автосалон
856           car_parts: Автоделови
857           car_repair: Автосервис
858           carpet: Дуќан за теписи
859           charity: Добротворна продавница
860           chemist: Аптека
861           clothes: Дуќан за облека
862           computer: Продавница за сметачи
863           confectionery: Слаткарница
864           convenience: Бакалница
865           copyshop: Фотокопир
866           cosmetics: Козметика
867           deli: Гастрономски дуќан
868           department_store: Стоковна куќа
869           discount: Распродажен дуќан
870           doityourself: Направи-сам
871           dry_cleaning: Хемиско чистење
872           electronics: Електронска опрема
873           estate_agent: Недвижности
874           farm: Земјоделски дуќан
875           fashion: Бутик
876           fish: Рибарница
877           florist: Цвеќара
878           food: Продавница за храна
879           funeral_directors: Погребална служба
880           furniture: Мебел
881           gallery: Галерија
882           garden_centre: Градинарски центар
883           general: Колонијал
884           gift: Дуќан за подароци
885           greengrocer: Пиљара
886           grocery: Бакалница
887           hairdresser: Фризер
888           hardware: Алат и опрема
889           hifi: Аудиосистеми
890           insurance: Осигурително
891           jewelry: Јувелир
892           kiosk: Трафика
893           laundry: Пералница
894           mall: Трговски центар
895           market: Пазар
896           mobile_phone: Мобилни телефони
897           motorcycle: Моторцикли
898           music: Музички дуќан
899           newsagent: Весникара
900           optician: Оптичар
901           organic: Здрава храна
902           outdoor: Дуќан на отворено
903           pet: Домашни миленици
904           pharmacy: Аптека
905           photo: Фотографски дуќан
906           salon: Салон
907           second_hand: Половна роба
908           shoes: Обувки
909           shopping_centre: Трговски центар
910           sports: Спортски дуќан
911           stationery: Прибор и репроматеријали
912           supermarket: Супермаркет
913           tailor: Кројач
914           toys: Продавница за играчки
915           travel_agency: Туристичка агенција
916           video: Видеотека
917           wine: Алкохолни пијалоци
918           "yes": Дуќан
919         tourism: 
920           alpine_hut: Планинска куќарка
921           artwork: Уметничко дело
922           attraction: Атракција
923           bed_and_breakfast: Полупансион
924           cabin: Колиба
925           camp_site: Камп
926           caravan_site: Автокамп
927           chalet: Брвнара
928           guest_house: Пансион
929           hostel: Хостел
930           hotel: Хотел
931           information: Информации
932           lean_to: Прилепена стреа
933           motel: Мотел
934           museum: Музеј
935           picnic_site: Излетничко место
936           theme_park: Забавен парк
937           valley: Долина
938           viewpoint: Видиковец
939           zoo: Зоолошка
940         tunnel: 
941           culvert: Пропусен канал
942           "yes": Тунел
943         waterway: 
944           artificial: Вештачки воден пат
945           boatyard: Чамцоградилиште
946           canal: Канал
947           connector: Слив
948           dam: Брана
949           derelict_canal: Запуштен канал
950           ditch: Канач
951           dock: Док
952           drain: Одвод
953           lock: Каналска брана
954           lock_gate: Каналска капија
955           mineral_spring: Минерален извор
956           mooring: Сидриште
957           rapids: Брзак
958           river: Река
959           riverbank: Кеј
960           stream: Поток
961           wadi: Вади
962           water_point: Пристап до вода
963           waterfall: Водопад
964           weir: Јаз
965   html: 
966     dir: ltr
967   javascripts: 
968     close: Затвори
969     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
970     key: 
971       title: Легенда
972       tooltip: Легенда
973       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
974     map: 
975       base: 
976         cycle_map: Велосипедска карта
977         mapquest: MapQuest Open
978         standard: Стандардна
979         transport_map: Сообраќајна карта
980       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
981       layers: 
982         data: Податоци за картата
983         header: Слоеви на картата
984         notes: Белешки на картата
985         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
986       locate: 
987         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
988         title: Прик. моја местоположба
989       zoom: 
990         in: Приближи
991         out: Оддалечи
992     notes: 
993       new: 
994         add: Додај белешка
995         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
996       show: 
997         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
998         closed_by: решена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
999         closed_by_anonymous: решена од анонимен во %{time}
1000         comment: Коментирај
1001         comment_and_resolve: Коментирај и реши
1002         commented_by: коментар од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1003         commented_by_anonymous: коментар од анонимен во %{time}
1004         hide: Скриј
1005         opened_by: создадена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1006         opened_by_anonymous: создадена од анонимен во %{time}
1007         permalink: Постојана врска
1008         reactivate: Реактивирај
1009         reopened_by: повторно отворена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1010         reopened_by_anonymous: повторно отворена од анонимен во %{time}
1011         resolve: Решена
1012     share: 
1013       cancel: Откажи
1014       center_marker: Сосред. картата на бележникот
1015       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
1016       download: Преземи
1017       embed: HTML
1018       format: "Формат:"
1019       image: Слика
1020       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
1021       include_marker: Вклучи го бележникот
1022       link: Врска или HTML
1023       long_link: Врска
1024       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
1025       scale: "Размер:"
1026       short_link: Кратка врска
1027       short_url: Кратка URL
1028       title: Сподели
1029       view_larger_map: Преглед на поголема карта
1030     site: 
1031       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
1032       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
1033       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
1034       edit_tooltip: Уредување на картата
1035       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
1036       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
1037   layouts: 
1038     community: Заедница
1039     community_blogs: Блогови на заедницата
1040     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
1041     copyright: Авторски права и лиценца
1042     data: Податоци
1043     documentation: Документација
1044     documentation_title: Документација за проектот
1045     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
1046     donate_link_text: доброволен прилог
1047     edit: Уреди
1048     edit_with: Уреди со %{editor}
1049     export_data: Извези податоци
1050     foundation: Фондација
1051     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
1052     gps_traces: GPS-траги
1053     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
1054     help: Помош
1055     help_centre: Центар за помош
1056     help_title: Помошна страница за проектот
1057     history: Историја
1058     home: Оди на матичната местоположба
1059     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
1060     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1061     intro_2_download: преземање
1062     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
1063     intro_2_license: отворена лиценца
1064     intro_2_use: употреба
1065     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
1066     log_in: најави ме
1067     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1068     logo: 
1069       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
1070     logout: Одјава
1071     make_a_donation: 
1072       text: Дарувајте
1073       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1074     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1075     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1076     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1077     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1078     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1079     partners_partners: партнери
1080     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1081     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1082     sign_up: регистрација
1083     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1084     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1085     user_diaries: Кориснички дневници
1086     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1087     view: Карта
1088     view_tooltip: Види карта
1089     wiki: Вики
1090     wiki_title: Помошна страница за проектот
1091     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1092   license_page: 
1093     foreign: 
1094       english_link: англискиот оригинал
1095       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1096       title: За овој превод
1097     legal_babble: 
1098       attribution_example: 
1099         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1100         title: Пример за наведување
1101       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1102       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1103       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1104       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1105       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1106       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1107       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1108       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1109       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1110       contributors_title_html: Нашите учесници
1111       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1112       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1113       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1114       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1115       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1116       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1117       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1118       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1119       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1120       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1121       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1122       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1123       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1124       more_title_html: Повеќе информации
1125       title_html: Авторски права и лиценца
1126     native: 
1127       mapping_link: почнете да ги работите картите
1128       native_link: македонската верзија
1129       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1130       title: За страницава
1131   message: 
1132     delete: 
1133       deleted: Пораката е избришана
1134     inbox: 
1135       date: Датум
1136       from: Од
1137       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1138       my_inbox: Моето сандаче
1139       new_messages: 
1140         one: "%{count} нова порака"
1141         other: "%{count} нови пораки"
1142       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1143       old_messages: 
1144         one: "%{count} стара порака"
1145         other: "%{count} стари пораки"
1146       outbox: за праќање
1147       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1148       subject: Наслов
1149       title: Примени
1150     mark: 
1151       as_read: Пораката е означена како прочитана
1152       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1153     message_summary: 
1154       delete_button: Избриши
1155       read_button: Означи како прочитано
1156       reply_button: Одговори
1157       unread_button: Означи како непрочитано
1158     new: 
1159       back_to_inbox: Назад во примени
1160       body: Содржина
1161       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1162       message_sent: Пораката е испратена
1163       send_button: Испрати
1164       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1165       subject: Наслов
1166       title: Испрати ја пораката
1167     no_such_message: 
1168       body: Нажалост нема порака со тој id.
1169       heading: Нема таква порака
1170       title: Нема таква порака
1171     outbox: 
1172       date: Датум
1173       inbox: примени пораки
1174       messages: 
1175         one: Имате %{count} испратена порака
1176         other: Имате %{count} испратени пораки
1177       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1178       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1179       outbox: за праќање
1180       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1181       subject: Наслов
1182       title: За праќање
1183       to: До
1184     read: 
1185       back: Назад
1186       date: Датум
1187       from: Од
1188       reply_button: Одговори
1189       subject: Наслов
1190       title: Прочитај ја пораката
1191       to: За
1192       unread_button: Означи како непрочитано
1193       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1194     reply: 
1195       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1196     sent_message_summary: 
1197       delete_button: Избриши
1198   note: 
1199     description: 
1200       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1201       closed_at_html: Решена пред %{when}
1202       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1203       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1204       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1205       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1206       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1207       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1208     entry: 
1209       comment: Коментар
1210       full: Целата белешка
1211     mine: 
1212       ago_html: пред %{when}
1213       created_at: Создадена
1214       creator: Создавач
1215       description: Опис
1216       heading: Белешки на %{user}
1217       id: Назнака
1218       last_changed: Изменета
1219       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1220       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1221     rss: 
1222       closed: затворена белешка (кај %{place})
1223       commented: нова коментар (кај %{place})
1224       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1225       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1226       opened: нова белешка (кај %{place})
1227       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
1228       title: Белешки на OpenStreetMap
1229   notifier: 
1230     diary_comment_notification: 
1231       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1232       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1233       hi: Здраво %{to_user},
1234       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1235     email_confirm: 
1236       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1237     email_confirm_html: 
1238       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1239       greeting: Здраво,
1240       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1241     email_confirm_plain: 
1242       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1243       greeting: Здраво,
1244       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1245     friend_notification: 
1246       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1247       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1248       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1249       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1250     gpx_notification: 
1251       and_no_tags: и без ознаки.
1252       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1253       failure: 
1254         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1255         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1256         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1257         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1258         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1259       greeting: Здраво,
1260       success: 
1261         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1262         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1263       with_description: со описот
1264       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1265     lost_password: 
1266       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1267     lost_password_html: 
1268       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1269       greeting: Здраво,
1270       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1271     lost_password_plain: 
1272       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1273       greeting: Здраво,
1274       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1275     message_notification: 
1276       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
1277       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1278       hi: Здраво %{to_user},
1279       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1280     note_comment_notification: 
1281       anonymous: Анонимен корисник
1282       closed: 
1283         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1284         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1285         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1286         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1287       commented: 
1288         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1289         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1290         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1291         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1292       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1293       greeting: Здраво,
1294       reopened: 
1295         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
1296         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
1297         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
1298         your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
1299     signup_confirm: 
1300       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1301       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1302       greeting: Здраво!
1303       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1304       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
1305   oauth: 
1306     oauthorize: 
1307       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1308       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1309       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1310       allow_write_api: ја менува картата.
1311       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1312       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1313       allow_write_notes: измена на белешки.
1314       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1315       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1316     revoke: 
1317       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1318   oauth_clients: 
1319     create: 
1320       flash: Информациите се успешно регистрирани
1321     destroy: 
1322       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1323     edit: 
1324       submit: Уреди
1325       title: Уредете ја апликацијата
1326     form: 
1327       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1328       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1329       allow_write_api: ја менува картата.
1330       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1331       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1332       allow_write_notes: измена на белешки.
1333       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1334       callback_url: URL-адреса за одѕив
1335       name: Име
1336       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1337       required: Се бара
1338       support_url: URL поддршка
1339       url: URL адреса на главната апликација
1340     index: 
1341       application: Назив на прил. програм
1342       issued_at: Издадено
1343       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1344       my_apps: Мои клиентни апликации
1345       my_tokens: Мои овластени апликации
1346       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1347       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1348       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1349       revoke: Поништи!
1350       title: Мои OAuth податоци
1351     new: 
1352       submit: Регистрирање
1353       title: Регистрирајте нова апликација
1354     not_found: 
1355       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1356     show: 
1357       access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
1358       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1359       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1360       allow_write_api: ја менува картата.
1361       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1362       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1363       allow_write_notes: измена на белешки.
1364       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1365       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1366       confirm: Дали сте сигурни?
1367       delete: Избриши клиент
1368       edit: Измени подробности
1369       key: "Потрошувачки клуч:"
1370       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1371       secret: "Потрошувачка тајна:"
1372       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1373       title: OAuth податоци за %{app_name}
1374       url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
1375     update: 
1376       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1377   printable_name: 
1378     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1379   redaction: 
1380     create: 
1381       flash: Редакцијата е создадена.
1382     destroy: 
1383       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1384       flash: Редакцијата е поништена.
1385       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1386     edit: 
1387       description: Опис
1388       heading: Уреди редакција
1389       submit: Зачувај редакција
1390       title: Уреди редакција
1391     index: 
1392       empty: Нема редакции.
1393       heading: Список на редакции
1394       title: Список на редакции
1395     new: 
1396       description: Опис
1397       heading: Внесете информации за новата редакција
1398       submit: Создај редакција
1399       title: Создавање на нова редакција
1400     show: 
1401       confirm: Дали сте сигурни?
1402       description: "Опис:"
1403       destroy: Отстрани ја редакцијава
1404       edit: Уреди ја редакцијава
1405       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1406       title: Приказ на редакција
1407       user: "Создавач:"
1408     update: 
1409       flash: Промените се зачувани.
1410   site: 
1411     edit: 
1412       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1413       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1414       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1415       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1416       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1417       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1418       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1419       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1420       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1421       user_page_link: корисничка страница
1422     index: 
1423       createnote: Додај белешка
1424       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1425       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1426       license: 
1427         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1428       permalink: Постојана врска
1429       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1430       shortlink: Кратка врска
1431     key: 
1432       table: 
1433         entry: 
1434           admin: Административна граница
1435           allotments: Парцели
1436           apron: 
1437             - Аеродромска платформа
1438             - терминал
1439           bridge: Црна линија = мост
1440           bridleway: Пешачко-влечен пат
1441           brownfield: Запуштено подрачје
1442           building: Значајно здание
1443           byway: Спореден пат
1444           cable: 
1445             - клупна жичарница
1446             - клупна жичарница
1447           cemetery: Гробишта
1448           centre: Спортски центар
1449           commercial: Комерцијално подрачје
1450           common: 
1451             - Општествена земја
1452             - ливада
1453           construction: Патишта во изградба
1454           cycleway: Велосипедска патека
1455           destination: Пристап до одредницата
1456           farm: Фарма
1457           footway: Пешачка патека
1458           forest: Шума
1459           golf: Голф-терен
1460           heathland: Голиште
1461           industrial: Индустриско подрачје
1462           lake: 
1463             - Езеро
1464             - резервоар
1465           military: Воено подрачје
1466           motorway: Автопат
1467           park: Парк
1468           permissive: Дозволив пристап
1469           pitch: Спортски терен
1470           primary: Главен пат
1471           private: Приватен пристап
1472           rail: Железница
1473           reserve: Природен резерват
1474           resident: Станбено подрачје
1475           retail: Трговско подрачје
1476           runway: 
1477             - Аеродромска писта
1478             - рулажна патека
1479           school: 
1480             - Училиште
1481             - универзитет
1482           secondary: Спореден пат
1483           station: Железничка станица
1484           subway: Метро
1485           summit: 
1486             - Врв
1487             - врв
1488           tourist: Туристичка атракција
1489           track: Патека
1490           tram: 
1491             - Лека железница
1492             - трамвај
1493           trunk: Главна сообраќајна артерија
1494           tunnel: Испрекината линија = тунел
1495           unclassified: Некласификуван пат
1496           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1497           wood: Шумичка
1498     markdown_help: 
1499       alt: Алтернативен текст
1500       first: Прва ставка
1501       heading: Наслов
1502       headings: Наслови
1503       image: Слика
1504       link: Врска
1505       ordered: Подреден список
1506       second: Втора ставка
1507       subheading: Поднаслов
1508       text: Текст
1509       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1510       unordered: Неподреден список
1511       url: URL
1512     richtext_area: 
1513       edit: Уреди
1514       preview: Преглед
1515     search: 
1516       search: Пребарај
1517       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1518       submit_text: ->
1519       where_am_i: Каде сум?
1520       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1521     sidebar: 
1522       close: Затвори
1523       search_results: Резултати од пребарувањето
1524   time: 
1525     formats: 
1526       blog: "%d %B %Y"
1527       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1528   trace: 
1529     create: 
1530       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1531       upload_trace: Подигни GPS-трага
1532     delete: 
1533       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1534     edit: 
1535       description: "Опис:"
1536       download: преземи
1537       edit: уреди
1538       filename: "Податотека:"
1539       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1540       map: карта
1541       owner: "Сопственик:"
1542       points: "Точки:"
1543       save_button: Сочувај промени
1544       start_coord: "Почетна координата:"
1545       tags: "Ознаки:"
1546       tags_help: одделено со запирка
1547       title: Ја уредувате трагата %{name}
1548       uploaded_at: "Подигнато во:"
1549       visibility: "Видливост:"
1550       visibility_help: што значи ова?
1551       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1552     list: 
1553       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1554       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1555       public_traces: Јавни GPS-траги
1556       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1557       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1558       your_traces: Ваши GPS-траги
1559     make_public: 
1560       made_public: Трагата е објавена
1561     offline: 
1562       heading: GPX-складиште вон интернет
1563       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1564     offline_warning: 
1565       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1566     trace: 
1567       ago: пред %{time_in_words_ago}
1568       by: од
1569       count_points: "%{count} точки"
1570       edit: уреди
1571       edit_map: Уредување
1572       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1573       in: во
1574       map: карта
1575       more: повеќе
1576       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1577       private: ПРИВАТНО
1578       public: ЈАВНО
1579       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1580       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1581       view_map: Погледај ја картата
1582     trace_form: 
1583       description: "Опис:"
1584       help: Помош
1585       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1586       tags: "Ознаки:"
1587       tags_help: одделено со запирка
1588       upload_button: Подигни
1589       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1590       visibility: "Видливост:"
1591       visibility_help: што значи ова?
1592       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1593     trace_header: 
1594       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1595       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1596       traces_waiting: 
1597         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1598         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1599       upload_trace: Подигни трага
1600     trace_optionals: 
1601       tags: Ознаки
1602     trace_paging_nav: 
1603       newer: Понови траги
1604       older: Постари траги
1605       showing_page: Страница %{page}
1606     view: 
1607       delete_track: Избриши ја трагава
1608       description: "Опис:"
1609       download: преземи
1610       edit: уреди
1611       edit_track: Уреди ја трагава
1612       filename: "Податотека:"
1613       heading: Ја гледате трагата %{name}
1614       map: карта
1615       none: Ништо
1616       owner: "Сопственик:"
1617       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1618       points: "Точки:"
1619       start_coordinates: "Почетна координата:"
1620       tags: "Ознаки:"
1621       title: Ја гледате трагата  %{name}
1622       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1623       uploaded: "Подигнато во:"
1624       visibility: "Видливост:"
1625     visibility: 
1626       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1627       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1628       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1629       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1630   user: 
1631     account: 
1632       contributor terms: 
1633         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1634         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1635         heading: "Услови за учество:"
1636         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1637         link text: што е ова?
1638         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1639         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1640       current email address: "Тековна е-пошта:"
1641       delete image: Отстрани тековна слика
1642       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1643       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1644       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1645       gravatar: 
1646         gravatar: Користи Gravatar
1647         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1648         link text: што е ова?
1649       home location: "Матична местоположба:"
1650       image: "Слика:"
1651       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1652       keep image: Задржи ја тековната слика
1653       latitude: Геог. ширина
1654       longitude: Геог. должина
1655       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1656       my settings: Мои прилагодувања
1657       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1658       new image: Додај слика
1659       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1660       openid: 
1661         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1662         link text: што е ова?
1663         openid: OpenID
1664       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1665       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1666       profile description: "Опис за профилот:"
1667       public editing: 
1668         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1669         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1670         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1671         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1672         enabled link text: што е ова?
1673         heading: "Јавно уредување:"
1674       public editing note: 
1675         heading: Јавно уредување
1676         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1677       replace image: Замени тековна слика
1678       return to profile: Назад кон профилот
1679       save changes button: Зачувај ги промените
1680       title: Уреди сметка
1681       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1682     confirm: 
1683       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1684       button: Потврди
1685       heading: Проверете си ја е-поштата
1686       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
1687       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
1688       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1689       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
1690       unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
1691     confirm_email: 
1692       button: Потврди
1693       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1694       heading: Потврди промена на е-пошта
1695       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1696       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1697     confirm_resend: 
1698       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1699       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1700     filter: 
1701       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1702     go_public: 
1703       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1704     list: 
1705       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1706       empty: Нема најдено такви корисници
1707       heading: Корисници
1708       hide: Скриј одбрани корисници
1709       showing: 
1710         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1711         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1712       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1713       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1714       title: Корисници
1715     login: 
1716       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1717       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1718       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1719       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1720       email or username: Е-пошта или корисничко име
1721       heading: Најава
1722       login_button: Најава
1723       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1724       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1725       no account: Немате сметка?
1726       openid: "%{logo} OpenID:"
1727       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1728       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1729       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1730       openid_providers: 
1731         aol: 
1732           alt: Најава со OpenID од AOL
1733           title: Најава со AOL
1734         google: 
1735           alt: Најава со OpenID од Google
1736           title: Најава со Google
1737         myopenid: 
1738           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1739           title: Најава со myOpenID
1740         openid: 
1741           alt: Најава со URL за OpenID
1742           title: Најава со OpenID
1743         wordpress: 
1744           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1745           title: Најава со Wordpress
1746         yahoo: 
1747           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1748           title: Најава со Yahoo
1749       password: "Лозинка:"
1750       register now: Регистрација
1751       remember: "Запомни ме:"
1752       title: Најава
1753       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1754       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1755       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1756     logout: 
1757       heading: Одјава од OpenStreetMap
1758       logout_button: Одјава
1759       title: Одјава
1760     lost_password: 
1761       email address: "Е-пошта:"
1762       heading: Ја заборавивте лозинката?
1763       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1764       new password button: Смени лозинка
1765       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1766       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1767       title: Загубена лозинка
1768     make_friend: 
1769       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1770       button: Додај како пријател
1771       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1772       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1773       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1774     new: 
1775       about: 
1776         header: Слободна и уредлива
1777         html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
1778       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1779       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1780       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1781       continue: Регистрација
1782       display name: "Име за приказ:"
1783       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1784       email address: "Е-пошта:"
1785       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1786       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1787       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1788       openid: "%{logo} OpenID:"
1789       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1790       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1791       password: "Лозинка:"
1792       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1793       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1794       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1795       title: Регистрација
1796       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1797     no_such_user: 
1798       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1799       heading: Корисникот %{user} не постои.
1800       title: Нема таков корисник
1801     popup: 
1802       friend: Пријател
1803       nearby mapper: Соседен картограф
1804       your location: Ваша местоположба
1805     remove_friend: 
1806       button: Отстрани од пријатели
1807       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1808       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1809       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1810     reset_password: 
1811       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1812       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1813       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1814       heading: Смени лозинка за %{user}
1815       password: "Лозинка:"
1816       reset: Смени лозинка
1817       title: Смени лозинка
1818     set_home: 
1819       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1820     suspended: 
1821       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1822       heading: Сметката е закочена
1823       title: Сметката е закочена
1824       webmaster: мреж. управник
1825     terms: 
1826       agree: Се согласувам
1827       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1828       consider_pd_why: Што е ова?
1829       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1830       decline: Одбиј
1831       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1832       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1833       heading: Услови на учество
1834       legale_names: 
1835         france: Франција
1836         italy: Италија
1837         rest_of_world: Остатокот од светот
1838       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1839       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1840       title: Услови на учество
1841       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1842     view: 
1843       activate_user: активирај го корисников
1844       add as friend: Додај во пријатели
1845       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1846       block_history: примени блокови
1847       blocks by me: Извршени болокови
1848       blocks on me: Добиени блокови
1849       comments: Коментари
1850       confirm: Потврди
1851       confirm_user: потврди го корисников
1852       create_block: блокирај го корисников
1853       created from: "Создадено од:"
1854       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1855       ct declined: Одбиен
1856       ct status: "Услови за учество:"
1857       ct undecided: Неодлучено
1858       deactivate_user: деактивирај го корисников
1859       delete_user: избриши го корисников
1860       description: Опис
1861       diary: Дневник
1862       edits: Уредувања
1863       email address: Е-пошта
1864       friends_changesets: измени на пријателите
1865       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1866       hide_user: скриј го корисников
1867       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1868       km away: "%{count} км од вас"
1869       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1870       m away: "%{count} м од вас"
1871       mapper since: "Картограф од:"
1872       moderator_history: дадени блокови
1873       my comments: Мои коментари
1874       my diary: Мојот дневник
1875       my edits: Мои уредувања
1876       my notes: Мои белешки
1877       my profile: Мојот профил
1878       my settings: Мои нагодувања
1879       my traces: Мои траги
1880       nearby users: Други соседни корисници
1881       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1882       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1883       new diary entry: нова ставка во дневникот
1884       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1885       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1886       notes: Белешки на картата
1887       oauth settings: oauth поставки
1888       remove as friend: Отстрани од пријатели
1889       role: 
1890         administrator: Овој корисник е администратор
1891         grant: 
1892           administrator: Додели администраторски пристап
1893           moderator: Додели модераторски пристап
1894         moderator: Овој корисник е модератор
1895         revoke: 
1896           administrator: Лиши од администраторски пристап
1897           moderator: Лиши од модераторски пристап
1898       send message: Испрати порака
1899       settings_link_text: прилагодувања
1900       spam score: "Оцена за спам:"
1901       status: "Статус:"
1902       traces: Траги
1903       unhide_user: покажи го корисникот
1904       user location: Местоположба на корисникот
1905       your friends: Ваши пријатели
1906   user_block: 
1907     blocks_by: 
1908       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1909       heading: Список на блокови од %{name}
1910       title: Блокови од %{name}
1911     blocks_on: 
1912       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1913       heading: Список на блокови за %{name}
1914       title: Блокови за %{name}
1915     create: 
1916       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1917       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1918       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1919     edit: 
1920       back: Преглед на сите блокови
1921       heading: Уредување на блок за %{name}
1922       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1923       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1924       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1925       show: Преглед на овој блок
1926       submit: Поднови го блокот
1927       title: Уредување на блок за %{name}
1928     filter: 
1929       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1930       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1931     helper: 
1932       time_future: Истекува за %{time}.
1933       time_past: Истечено пред %{time}.
1934       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1935     index: 
1936       empty: Досега сè уште нема блокови.
1937       heading: Список на кориснички блокови
1938       title: Кориснички блокови
1939     model: 
1940       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1941       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1942     new: 
1943       back: Преглед на сите блокови
1944       heading: Правење на блок за %{name}
1945       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1946       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1947       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1948       submit: Направи блок
1949       title: Правење на блок за %{name}
1950       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1951       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1952     not_found: 
1953       back: Назад кон индексот
1954       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1955     partial: 
1956       confirm: Дали сте сигурни?
1957       creator_name: Создавач
1958       display_name: Блокиран корисник
1959       edit: Уреди
1960       next: Следна »
1961       not_revoked: (не се поништува)
1962       previous: « Претходна
1963       reason: Причина за блокирање
1964       revoke: Поништи!
1965       revoker_name: "Поништил:"
1966       show: Прикажи
1967       showing_page: Страница %{page}
1968       status: Статус
1969     period: 
1970       one: 1 час
1971       other: "%{count} час"
1972     revoke: 
1973       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1974       flash: Овој блок е поништен.
1975       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1976       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1977       revoke: Поништи!
1978       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1979       title: Поништување на блок за %{block_on}
1980     show: 
1981       back: Преглед на сите блокови
1982       confirm: Дали сте сигурни?
1983       edit: Уреди
1984       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1985       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1986       reason: "Причина за блокирање:"
1987       revoke: Поништи!
1988       revoker: "Поништувач:"
1989       show: Прикажи
1990       status: Статус
1991       time_future: Уредувања во %{time}
1992       time_past: Истечено пред %{time}
1993       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1994     update: 
1995       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1996       success: Блокот е изменет.
1997   user_role: 
1998     filter: 
1999       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2000       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2001       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2002       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
2003     grant: 
2004       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
2005       confirm: Потврди
2006       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
2007       heading: Потврди доделување на улога
2008       title: Потврди доделување на улога
2009     revoke: 
2010       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
2011       confirm: Потврди
2012       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
2013       heading: Потврди лишување од улога
2014       title: Потврди лишување од улога
2015   welcome_page: 
2016     add_a_note: 
2017       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
2018       paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
2019       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
2020     basic_terms: 
2021       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
2022       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
2023       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
2024       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
2025       title: Основни картографски поими
2026       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
2027     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
2028     questions: 
2029       paragraph_1_html: "Ви треба картографска помош или не ви е јасно како се користи OpenStreetMap? Прашањата ќе ви ги одговориме на\n<a href='http://help.openstreetmap.org/'>порталот за помош</a>."
2030       title: Имате прашања?
2031     start_mapping: Почнете да ги работите картите
2032     title: Добре дојдовте!
2033     whats_on_the_map: 
2034       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (поеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од интернет или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
2035       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
2036       title: Што има на картата