]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/sv.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / potlatch / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ainali
5 # Author: Cohan
6 # Author: Grillo
7 # Author: Jas
8 # Author: Liftarn
9 # Author: McDutchie
10 # Author: Per
11 # Author: Sertion
12 # Author: WikiPhoenix
13 sv: 
14   a_poi: $1 en POI
15   a_way: $1 en väg
16   action_addpoint: lägger till en punkt på slutet av en väg
17   action_cancelchanges: avbryter ändringar på
18   action_changeway: ändringar på en väg
19   action_createparallel: Skapar parallell väg
20   action_createpoi: Skapa en POI, "intressepunkt"
21   action_deletepoint: tar bort en punkt
22   action_insertnode: lägger till en punkt till en väg
23   action_mergeways: Slå samman två vägar
24   action_movepoi: Flytta på en POI, "intressepunkt"
25   action_movepoint: flyttar en punkt
26   action_moveway: flyttar en väg
27   action_pointtags: lägger till taggar på en punkt
28   action_poitags: lägger till taggar på en POI
29   action_reverseway: byter rikting på en väg
30   action_revertway: återställer en väg
31   action_splitway: delar upp en väg
32   action_waytags: lägger till taggar på en väg
33   advanced: Avancerat
34   advanced_close: Stäng ändringsset
35   advanced_history: Väghistorik
36   advanced_inspector: Inspektör
37   advanced_maximise: Maximera fönster
38   advanced_minimise: Minimera fönster
39   advanced_parallel: Parallell väg
40   advanced_tooltip: Avancerade editeringsåtgärder
41   advanced_undelete: Ångra radering
42   advice_bendy: För kurvig för att räta upp (SHIFT forcerar)
43   advice_conflict: Serverkonflikt - du kanske behöver försöka spara igen
44   advice_deletingpoi: Raderar POI (Z ångrar)
45   advice_deletingway: Raderar väg (Z för att ångra)
46   advice_microblogged: Uppdaterat din $1 status
47   advice_nocommonpoint: Sträckorna har ingen gemensam nod
48   advice_revertingpoi: Återställer till senast sparade POI (Z ångrar)
49   advice_revertingway: Återställer senast sparade väg (Z för att ångra)
50   advice_tagconflict: Etiketter (tag) matchar inte - vänligen kontrollera (Z för att ångra)
51   advice_toolong: Det tog för lång tid att låsa upp - vänligen dela i kortare sträckor
52   advice_uploadempty: Ingenting att ladda upp
53   advice_uploadfail: Uppladdning avbruten
54   advice_uploadsuccess: Datauppladdning lyckades
55   advice_waydragged: Hela sträckan flyttades (Z för att ångra)
56   cancel: Avbryt
57   closechangeset: Stänger ändringsset
58   conflict_download: Ladda ner deras version
59   conflict_overwrite: Skriv över deras version
60   conflict_poichanged: Efter att du började editera har någon annan ändrat punkt $1$2.
61   conflict_relchanged: Efter att du började editera har någon annan ändrat relation $1$2.
62   conflict_visitpoi: Klicka 'Ok' för att visa punkten.
63   conflict_visitway: Klicka 'Ok' för att visa vägen.
64   conflict_waychanged: Efter att du börjat redigera har någon annan ändrat sträcka $1$2.
65   createrelation: Skapa en ny relation
66   custom: "Anpassad:"
67   delete: Radera
68   deleting: tar bort
69   drag_pois: Drag och släpp intressepunkter (POI)
70   editinglive: Ändrar direkt
71   editingoffline: Redigerar offline
72   emailauthor: \n\nVänligen e-posta richard\@systemeD.net med en felrapport som beskriver vad du gjorde när felet inträffade.
73   error_anonymous: Du kan inte kontakta en anonym kartritare.
74   error_connectionfailed: "Tyvärr har vi tappat kontakten med OpenStreetMap-serven. Nygjorda ändringar har inte kunnat sparas.\n\nFörsöka återansluta?"
75   error_microblog_long: "Postningen till $1 fungerade ej:\nHTTP kod: $2\nFelmeddelande: $3\n$1 fel: $4"
76   error_nopoi: POI:n kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
77   error_nosharedpoint: Vägarna $1 och $2 möts inte i någon punkt längre, så det går inte att ångra delningen.
78   error_noway: Vägen $1 kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
79   error_readfailed: OpenStreetMap-servern svarade inte på förfrågan om data.\n\nVill du försöka igen?
80   existingrelation: Lägg till existerande relation
81   findrelation: Sök efter relation innehållande
82   gpxpleasewait: GPX-loggen bearbetas, var god vänta.
83   heading_drawing: Att rita
84   heading_introduction: Introduktion
85   heading_pois: Komma igång
86   heading_quickref: Snabbreferens
87   heading_surveying: Kartläggning
88   heading_tagging: Taggning
89   heading_troubleshooting: Felsökning
90   help: Hjälp
91   help_html: "<!--\n\n========================================================================================================================\nSida 1: Introduktion\n\n--><headline>Välkommen till Potlatch</headline>\n<largeText>Potlatch är en enkel editor för OpenStreetMap. Lägg in vägar, stigar, affärer och så vidare från dina GPS-spår, fria satellitbilder eller gamla kartor.\n\nDe här hjälpsidorna kommer att guida dig igenom de grundläggande funktionerna i Potlatch och var du kan hitta mer information. Klicka på rubrikerna ovan för att börja.\n\nNär du är klar klickar du bara någonstans på sidan.\n\n</largeText>\n\n<column/><headline>Bra att veta</headline>\n<bodyText>Kopiera inte från andra kartor!\n\nOm du väljer 'Ändra direkt' så kommer alla ändringar att skrivas <i>direkt</i> till databasen. Om du inte är så säker välj istället 'Ändra via spara' och ändringarna skrivs till databasen först när du trycker på 'Spara'.\n\nAlla ändringar du gör visas oftast på kartan inom en timma eller två. Ibland kan det ta upp till en vecka. Alla detaljer visas inte på kartan, då det skulle bli för plottrigt. Men eftersom OpenStreetMaps data är fri, kan andra personer utnyttja datan till att göra kartor som visar andra aspekter. Exempel på detta är <a href=\"http://www.opencyclemap.org/\" target=\"_blank\">OpenCycleMap</a> och <a href=\"http://maps.cloudmade.com/?styleId=999\" target=\"_blank\">Midnight Commander</a>.\n\nKom ihåg att det är <i>både</i> en snygg karta (så rita fina kurvor) och ett diagram (se till att vägar hänger ihop i korsningar).\n\nNämnde vi det där om att inte kopiera från andra kartor?\n</bodyText>\n\n<column/><headline>Lär dig mer</headline>\n<bodyText><a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch\" target=\"_blank\">Potlatchs manual</a>\n<a href=\"http://lists.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">E-postlistor</a>\n<a href=\"http://irc.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Chatta (direkthjälp)</a>\n<a href=\"http://forum.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Web-forum</a>\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Gruppwiki</a>\n<a href=\"http://trac.openstreetmap.org/browser/applications/editors/potlatch\" target=\"_blank\">Potlatchs källkod</a>\n</bodyText>\n<!-- News etc. goes here -->\n\n<!--\n========================================================================================================================\nSida 2: kom igång\n\n--><page/><headline>Kom igång</headline>\n<bodyText>Nu när du har startat Potlatch, klicka på 'Ändra via spara' för att komma igång.\n\nSå, nu är du redo att rita en karta. Det enklaste är att lägga till några intressepunkter, så kallade POI. Det kan vara sådant som restauranger, kyrkor, stationer... Vad  som helst som du tycker är viktigt.</bodytext>\n\n<column/><headline>Drag och släpp</headline>\n<bodyText>För att göra det enkelt, så ser du en samling av de mest vanliga POI:n ('inressepunkterna')  under kartan. Att lägga in en på kartan är enkelt, klicka på ikonen och drag den till rätt ställe på kartan. Var inte orolig, om du skulle placera den fel, så kan du bara klicka på den igen och dra den till rätt ställe. Ikonen kommer vara markerad med gul färg, för att visa dig att den är vald.\n\nNär du väl lagt ut din POI, så kan du ge den ett namn. Du kan se att en liten tabell har dykt upp under kartan. Ett av alternativen där heter \"name\" följt av \"(type name here)\".  Gör just det, klicka på texten och skriv namnet.\n\nKlicka någon annanstans på kartan för att avmarkera din POI, nu kommer den färgglada panelen med ikoner tillbaks.\n\nEnkelt, eller hur? Klicka på 'Spara' (nedre högra hörnet) när du är klar.\n</bodyText><column/><headline>Flytta runt</headline>\n<bodyText>För att se en annan del av kartan, så är det bara att klicka på ett tomt ställe i kartan och dra. Potlatch kommer automatiskt att hämta data för det nya området (du kan se detta i övre högra hörnet).\n\nVi bad dig välja 'Ändra via spara', men du kan också välja 'Ändra direkt'. Om du gör det så kommer dina förändringar att skrivas till databasen direkt utan att du behöver trycka på 'Spara' knappen. Detta sätt är bra för snabba små ändringar och <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Current_events\" target=\"_blank\">karterings partyn</a>.</bodyText>\n\n<headline>Nästa steg</headline>\n<bodyText>Nöjd så långt? Bra! Klicka på 'Kartläggning' ovan för att lära dig mer om hur du blir en <i>riktig</i> kartritare!</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nSida 3: Kartläggning\n\n--><page/><headline>Kartläggning med en GPS</headline>\n<bodyText>Tanken med OpenStreetMap är att skapa en karta utan de begränsningar andra som andra kartors copyright ger. Därför kan du inte kopiera data från andra källor. Du måste gå ut och kartlägga gatorna på egen hand.\nLyckligtvis är det väldigt kul att göra!\nDet bästa sättet är att ha en handhållen GPS. Hitta sedan ett område som inte är kartlagt ännu, gå eller cykla sedan längsmed gatorna med GPSen påslagen. Notera namnet och andra viktiga saker (kyrkor, restauranger osv.) när du passerar dem.\n\nNär du kommer hem innehåller din GPS ett 'spår' över var du har varit. Detta spår kan du ladda upp till OpenStreetMap.\n\nDen bästa typen av GPS är en som sparar sin position till loggfilen ofta (varje sekund) och har ett stort minne. Många kartläggare använder handhållna GPSer eller små bluetoothenheter. Det finns detaljerade <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPS_Reviews\" target=\"_blank\">tester av GPSer</a> på vår wiki.</bodyText>\n\n<column/><headline>Ladda upp ditt spår</headline>\n<bodyText>Nu måste du få spåret ifrån GPSen till din dator. Kanske fick du med en mjukvara med din GPS eller kanske du kan använda USB. Om inte du hittar något sätt, prova <a href=\"http://www.gpsbabel.org/\" target=\"_blank\">GPSBabel</a>. Hur som helst, så vill du få ditt spår som en fil i GPX-format.\n\nSedan kan du använda 'GPS-spår'-fliken för att ladda upp ditt spår till OpenStreetMap. Att ladda upp filen är bara första steget, det kommer inte att synas på kartan automatiskt. Du måste rita och namnge vägarna själv, med ditt spår som underlag och guide.</bodyText>\n<headline>Använda ditt spår</headline>\n<bodyText>Leta rätt på ditt uppladdade spår i 'GPS-spår'-listan och klicka på 'ändra' precis till höger om det. Potlatch kommer att starta med det spåret inladdat samt eventuella vägpunkter. Nu är du redo att börja rita!\n\n<img src=\"gps\">Du kan också klicka på knappen för att se alla andras GPS-spår (men inte vägpunkter) i det aktuella området. Håll nere Shift för att bara se dina spår.</bodyText>\n<column/><headline>Använda satellitfoton</headline>\n<bodyText>Om du inte har en GPS - inga problem. I vissa städer har vi satellitfoton som du kan använda som underlag. Satellitbilderna har Yahoo! varit vänliga nog att låta oss använda. Gå ut och notera gatunamnen och kom sedan tillbaka och lägg in informationen.\n\n<img src='prefs'>Om du inte ser några satellitbilder, klicka på alternativknappen och se till att 'Yahoo!' är markerad. Om du fortfarande inte ser några bilder, är det troligen för att det inte finns några tillgängliga för din plats eller så behöver du zooma ut lite.\n\nUnder samma alternativknapp, så ser du även några andra val som en karta över Storbritannien som inte är skyddad av copyright och OpenTopoMap över USA. Dessa är speciellt utvalda eftersom vi har tillåtelse att använda dem. Kopiera inte från någon annans kartor eller flygfoton.\n\nIbland är satellitbilderna lite missplacerade från de verkliga lägena på vägar. Om du noterar detta, håll nere 'mellanslag' och dra bakgrunden tills den matchar. Lita alltid på GPS-spåren framför satellitbilder.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nSida 4: Rita\n\n--><page/><headline>Rita vägar</headline>\n<bodyText>För att rita en ny väg, börja genom att klicka på en tom plats på kartan. Sedan fortsätter du genom att klicka där du vill lägga till nya punkter av vägen. När du är klar avslutar du genom att dubbelklicka eller trycka 'Enter' och sedan klicka någon annanstans för att ta bort fokus på vägen.\n\nFör att rita en väg som startar vid en redan existerande väg, börja med att klicka på den existerande vägen för att välja den. Punkterna längs den vägen kommer att bli röda. Håll ner 'Shift' och klicka på den punkt där du vill börja den nya vägen (om det inte finns någon röd punkt, shift-klicka bara där du vill börja).\n\nKlicka på 'Spara' (nedre högra hörnet) när du är klar. Spara ofta, ifall det skulle bli problem med servern.\n\nFörvänta dig inte att dina ändringar syns omedelbart på huvudkartan. Vanligtvis tar det en timma eller två och ibland upp till en vecka.\n</bodyText><column/><headline>Skapa korsningar</headline>\n<bodyText>Det är viktigt att där två vägar möts, måste de dela en punkt (eller 'nod'). Ruttplanerare använder sig av den informationen för att veta var det går att svänga.\n\nPotlatch tar hand om det här, så länge du är noggrann med att klicka <i>exakt</i> på den väg du vill skapa en korsning med. Se efter tecken så som; när punkter blir blå, muspekaren ändras. Korsningspunkten har en svart ram.</bodyText>\n<headline>Flytta och radera</headline>\n<bodyText>Det här fungerar precis så som du förväntar dig. För att ta bort en punkt, markera den och tryck på 'Delete'. För att ta bort en hel väg, tryck 'Shift-Delete'.\n\nFör att flytta på något, är det bara att dra det med musen (du måste klicka och hålla inne knappen en kort stund före du kan dra ett objekt, så att du inte råkar flytta något av misstag).</bodyText>\n<column/><headline>Mer avancerade funktioner</headline>\n<bodyText><img src=\"scissors\">Om en väg har olika namn på olika sträckor, måste du dela vägen. Klicka på vägen; klicka sedan på punkten där vägen skall delas och klicka på ikonen med saxen (du kan slå ihop vägar genom att klicka med Control, eller Apple knappen på en Mac, men gör inte det med vägar som har olika namn eller typ).\n\n<img src=\"tidy\">Rondeller är verkligt svåra att rita korrekt. Men var inte orolig, Potlatch kan hjälpa till. Rita bara en grov cirkel, försäkra dig om att den sitter ihop med sig själv i ändarna. Klicka sedan på ikonen. (Ikonen kan också användas för att räta ut vägar som skall vara raka.)</bodyText>\n<headline>Intressepunkter</headline>\n<bodyText>Det första du lärde dig var hur man drar och släpper en intressepunkt. Du kan också skapa en genom att dubbel-klicka på kartan. En grön cirkel skapas. Men hur bestämmer man om det är en kyrka eller en bensinstation? Klicka på 'Taggning' ovan för att lära dig!\n\n<!--\n========================================================================================================================\nSida 4: Taggning\n\n--><page/><headline>Vilken typ av väg är det?</headline>\n<bodyText>När du har ritat en väg skall du tala om vad för slags väg det är. Är det en riksväg, stig eller älv? Vad heter den? Är det några speciella regler (t.ex. cykling förbjuden)?\n\nI OpenStreetMap sparas den här informationen i 'taggar'. En tag har två delar och du kan ha så många taggar du vill. Till exempel kan du lägga till <i>highway | trunk</i> för att säga att det är en större väg; <i>highway | residential</i> för en väg i ett bostadsområde eller <i>highway | footpath</i> för en gångstig. Om cyklar inte är tillåtna, så kan du lägga till <i>bicycle | no</i>. Sedan lägger du till namnet genom <i>name | Kungsgatan</i>.\n\nI Potlatch ser du taggarna i nedre delen av skärmen. Klicka på en existerande väg och du ser vilka taggar den har. Klicka på '+' tecknet nere till höger för att lägga till nya taggar. 'x' vid varje tagg används för att ta bort taggen.\n\nDu kan tagga hela vägar, enskilda punkter längs vägen (t.ex. en grind eller trafikljus) och andra intressepunkter.</bodytext>\n<column/><headline>Använda fördefinierade taggar</headline>\n<bodyText>För att underlätta för dig har Potlatch en del fördefinierade taggar för de vanligaste behoven.\n\n<img src=\"preset_road\">Välj en väg, klicka sedan din väg genom symbolerna tills du hittar en passande. Välj det alternativ som passar bäst i menyn.\n\nDetta kommer att leda till att taggar läggs till. Några kommer att bli delvis tomma, så att du kan skriva in t.ex. vägnamn och nummer.</bodyText>\n<headline>Enkelriktade vägar</headline>\n<bodyText>Kanske du vill lägga till en tagg så som <i>oneway | yes</i>, men hur avgör du i vilken riktning? Det finns en pil i nedre vänstra hörnet, som talar om en vägs riktning, från start till slut. Klicka på denna pil för att ändra riktning.</bodyText>\n<column/><headline>Att välja dina egna taggar</headline>\n<bodyText>Naturligtvis är du inte begränsad till endast de fördefinierade. Genom att använda '+'-knappen kan du använda vilka taggar som helst.\n\nDu kan se vilka taggar andra har använt i <a href=\"http://osmdoc.com/en/tags/\" target=\"_blank\">OSMdoc</a> och det finns en lång lista med populära taggar på vår wiki kallad <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features\" target=\"_blank\">Map Features</a>. Men dessa är <i>endast förslag, inte regler</i>. Du är fri att skapa egna taggar eller låna från andra.\n\nEftersom OpenStreetMap-data används till att framställa många olika slags kartor, kommer varje karta att använda och visa egna utvalda taggar.</bodyText>\n<headline>Relationer</headline>\n<bodyText>Ibland är inte taggar tillräckligt utan du måste 'gruppera' två eller fler vägar. Kanske en sväng är förbjuden från en väg in på en annan eller 20 vägar tillsammans bildar en uppmärkt cykelrutt. Du kan göra detta med en avancerad funktion kallad 'relationer'. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations\" target=\"_blank\">Lär dig mer</a> på wikin.</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nSida 6: Felsökning\n\n--><page/><headline>Ångra misstag</headline>\n<bodyText><img src=\"undo\">Det här är ångerknappen (du kan också trycka Z) - för att ångra den sista ändringen du gjorde.\n\nDu kan gå tillbaka till en tidigare sparad version av en väg eller punkt. Välj den och klicka på dess ID (numret nere till vänster) eller tryck H (för historiken). Du kommer att se en lista av med alla som har editerat den och när. Välj den du vill gå tillbaka till och klicka på Återställ.\n\nOm du utav misstag har tagit bort en väg och sparat ändringen, tryck U (för att ångra raderingen). All borttagna vägar kommer at visas. Välj den du vill ha, lås upp genom att klicka på det röda hänglåset och spara som vanligt.\n\nTror du att någon annan har begått ett misstag? Sänd dem ett vänligt meddelande. Använd historik funktionen (H) för att välja deras namn och tryck på 'Post'.\n\nAnvänd Inspector (i 'Avancerat' menyn) för information om den aktuella vägen eller punkten.\n</bodyText><column/><headline>Vanliga frågor</headline>\n<bodyText><b>Hur ser jag mina vägpunkt?</b>\nVägpunkter visas endast om du klickar 'ändra' bredvid spårets titel i 'GPS spår'. Filen måste innehålla både vägpunkter och spårlog, då servern inte kommer bry sig om någonting som endast innehåller vägpunkter.\n\nFler vanliga frågor (FAQ) om <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch/FAQs\" target=\"_blank\">Potlatch</a> och <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ\" target=\"_blank\">OpenStreetMap</a>.\n</bodyText>\n\n\n<column/><headline>Arbeta snabbare</headline>\n<bodyText>Desto större område du arbetar med, desto mer data måste Potlatch ladda. Zooma därför in så långt som möjligt innan du klickar på 'Ändra'.\n\nStäng av 'Använd penna och handpekare' (i fönstret för inställningar) för maximal snabbhet.\n\nOm servern är långsam, kom tillbaka senare. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Platform_Status\" target=\"_blank\">Kolla wikin</a> för kända problem. Ibland som på söndagkvällar är det många som jobbar och det kan gå långsamt.\n\nBe Potlatch att komma ihåg dina favorittaggar. Välj en väg eller punkt med de taggarna, tryck sedan Ctrl, Shift och ett numer mellan 1 och 9. För att sedan använda de taggarna igen, tryck bara Shift och det numret. (Potlatch kommer att komma ihåg dem på denna datorn)\n\nGör om ditt GPS-spår till en väg genom att hitta det i 'GPS-spår' listan, klicka på 'ändra'. Markera sedan 'konvertera'-rutan.  Vägen kommer att vara låst (röd) så att det inte går att spara. Ändra först och klicka sedan på röda hänglåset för att låsa upp när du är redo att spara.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nSida 7: Snabbguide\n\n--><page/><headline>Att klicka på</headline>\n<bodyText><b>Dra i kartan</b> för att flytta runt den.\n<b>Dubbelklicka</b> för att skapa en ny intressepunkt (POI).\n<b>Enkelklicka</b> för att starta en ny väg.\n<b>Håll och dra i en väg eller POI</b> för att flytta den.</bodyText>\n<headline>När du ritar en väg</headline>\n<bodyText><b>Dubbelklicka</b> eller <b>tryck Enter</b> för att avsluta en väg.\n<b>Klicka</b> på en annan väg för att skapa en korsning.\n<b>Shiftklicka slutet på en annan väg</b> för att slå ihop dem.</bodyText>\n<headline>När en väg är vald</headline>\n<bodyText><b>Klicka på en punkt</b> för att välja den.\n<b>Shift-klicka i en väg</b> för att lägga till en ny punkt.\n<b>Shift-klicka på en punkt</b> för att starta en ny väg där.\n<b>Control-klicka på en annan väg</b> för att koppla ihop dem.</bodyText>\n</bodyText>\n<column/><headline>Tangentbordskommandon</headline>\n<bodyText><textformat tabstops='[25]'>B Lägg till en källhänvisningstag\nC Stäng ett ändringsset\nG Visa <u>G</u>PS-spår\nH Visa <u>h</u>istoriken\nI Visa <u>i</u>nspector\nJ Slå ihop två korsande vägar i en punkt.\n(+Shift) Unjoin from other ways\nK Lås/lås upp den aktuella punkten/vägen\nL Visa <u>l</u>atitud/longitud\nM <u>M</u>aximera kartfönstret\nP Skapa en <u>p</u>arallell väg\nR Upprepa taggar\nS <u>S</u>para (om du valt 'Ändra via spara')\nT Omvandla till en rät linje eller cirkel\nU Återkalla (visa borttagna vägar)\nX Dela en väg i två separata\nZ Ångra\n- Ta bort en punkt ifrån aktuell väg\n+ Lägg till en ny tagg\n/ Välj annan väg som delar den aktuella punkten\n</textformat><textformat tabstops='[50]'>Delete Ta bort en punkt\n  (+Shift) Ta bort en hel väg\nReturn Avsluta ritandet av en linje\nHåll Mellanslag och dra bakgrunden\nEsc Avbryt ändringen; ladda om data från servern\n0 Ta bort alla taggar\n1-9 Välj fördefinierade taggar\n  (+Shift) Välj användardefinierade taggar\n  (+S/Ctrl) Definiera användartaggar\n§ eller ` Växla mellan taggrupper\n</textformat>\n</bodyText>"
92   hint_drawmode: Klicka för att lägga till en punkt\n Dubbelklicka för att avsluta vägen.
93   hint_latlon: "lat $1\nlon $2"
94   hint_loading: laddar vägar
95   hint_overendpoint: över en slutpunkt\nklicka för att sätta fast\nshift-klicka för att slå samman
96   hint_overpoint: över en punkt\nklicka för att sätta fast"
97   hint_pointselected: En punkt är vald\n(Shift-klicka på punkten för att starta en ny väg)
98   hint_saving: sparar data
99   hint_saving_loading: laddar/sparar data
100   inspector: Inspektör
101   inspector_duplicate: Dubblett av
102   inspector_in_ways: I sträckor
103   inspector_latlon: "Lat $1\nLon $2"
104   inspector_locked: Låst
105   inspector_node_count: ($1 gånger)
106   inspector_not_in_any_ways: Inte på någon väg (POI)
107   inspector_unsaved: Osparad
108   inspector_uploading: (laddar upp)
109   inspector_way_connects_to: Förbunden med $1 vägar
110   inspector_way_connects_to_principal: Ansluter till $1 $2 och $3 andra $4
111   inspector_way_nodes: $1 noder
112   inspector_way_nodes_closed: $1 noder (stängda)
113   loading: Laddar...
114   login_pwd: "Lösenord:"
115   login_retry: Okänt användarnamn. Vänligen försök igen.
116   login_title: Kunde inte logga in
117   login_uid: "Användarnamn:"
118   mail: Post
119   more: Mer
120   newchangeset: "Försök igen: Potlatch startar ett nytt ändringsset."
121   "no": Nej
122   nobackground: Ingen bakgrund
123   norelations: Inga relationer i nuvarande område
124   offset_broadcanal: Bred dragstig längs kanal
125   offset_choose: Välj offset (m)
126   offset_dual: Motortrafikled (D2)
127   offset_motorway: Motorväg (D3)
128   offset_narrowcanal: Smal dragstig längs kanal
129   ok: Ok
130   openchangeset: Öppnar ändringsset
131   option_custompointers: Använd penna och handpekare
132   option_external: "Extern lansering:"
133   option_fadebackground: Mattad bakgrund
134   option_layer_cycle_map: OSM - cykelkarta
135   option_layer_maplint: OSM - Maplint (fel)
136   option_layer_nearmap: "Australien: NearMap"
137   option_layer_ooc_25k: Historisk UK karta 1:25k
138   option_layer_ooc_7th: "Historisk UK karta: 7nd"
139   option_layer_ooc_npe: "Historisk UK karta: NPE"
140   option_layer_ooc_scotland: "UK historisk: Skottland"
141   option_layer_os_streetview: "UK: OS StreetView"
142   option_layer_streets_haiti: "Haiti: gatunamn"
143   option_layer_surrey_air_survey: "UK: Surrey Air Survey"
144   option_layer_tip: Välj bakgrund att visa
145   option_limitways: Varna när stora mängder data laddas
146   option_microblog_id: "Mikroblognamn:"
147   option_microblog_pwd: "Mikrobloglösenord:"
148   option_noname: Markera vägar utan namn
149   option_photo: "Foto-KML:"
150   option_thinareas: Använd tunnare linjer för ytor
151   option_thinlines: Använd tunna linjer på alla skalor
152   option_tiger: Markera oförändrat TIGER
153   option_warnings: Visa flytande varningar
154   point: Nod (punkt)
155   preset_icon_airport: Flygplats
156   preset_icon_bar: Bar
157   preset_icon_bus_stop: Busshållplats
158   preset_icon_cafe: Kafé
159   preset_icon_cinema: Biograf
160   preset_icon_convenience: Närköp
161   preset_icon_disaster: Haiti byggnad
162   preset_icon_fast_food: Snabbmat
163   preset_icon_ferry_terminal: Färja
164   preset_icon_fire_station: Brandstation
165   preset_icon_hospital: Sjukhus
166   preset_icon_hotel: Hotell
167   preset_icon_museum: Museum
168   preset_icon_parking: Parkering
169   preset_icon_pharmacy: Apotek
170   preset_icon_place_of_worship: Plats för tillbedjan
171   preset_icon_police: Polisstation
172   preset_icon_post_box: Brevlåda
173   preset_icon_pub: Pub
174   preset_icon_recycling: Återvinning
175   preset_icon_restaurant: Restaurang
176   preset_icon_school: Skola
177   preset_icon_station: Järnvägsstation
178   preset_icon_supermarket: Snabbköp
179   preset_icon_taxi: Taxihållplats
180   preset_icon_telephone: Telefon
181   preset_icon_theatre: Teater
182   preset_tip: Välj från en meny med fördefinierade taggar som beskriver $1
183   prompt_addtorelation: Lägg till $1 till en relation
184   prompt_changesetcomment: "Ange en beskrivning av dina ändringar:"
185   prompt_closechangeset: Stäng ändringsset $1
186   prompt_createparallel: Skapa parallell väg
187   prompt_editlive: Ändra direkt
188   prompt_editsave: Ändra via spara
189   prompt_helpavailable: Ny användare? Se hjälp nere till vänster.
190   prompt_launch: Öppna extern URL
191   prompt_live: I Live-läget kommer alla ändringar att sparas direkt i OpenStreetMap databasen. Detta rekommenderas inte för nybörjare. Är du säker på att du vill fortsätta?
192   prompt_manyways: Det här området är mycket detaljerat och det kommer ta lång tid att ladda. Vill du zooma in?
193   prompt_microblog: Posta till $1 ($2 kvar)
194   prompt_revertversion: "Gå tillbaka till en tidigare version:"
195   prompt_savechanges: Spara ändringar
196   prompt_taggedpoints: Några av punkterna i den här vägen är taggade eller i en relation. Vill du verkligen ta bort den?
197   prompt_track: Omvandla dina GPS-spår till (låsta) vägar för editering.
198   prompt_unlock: Lås upp genom att klicka
199   prompt_welcome: Välkommen till OpenStreetMap!
200   retry: Försök igen
201   revert: Återställ
202   save: Spara
203   tags_backtolist: Tillbaka till listan
204   tags_descriptions: Beskrivningar av '$1'
205   tags_findatag: Hitta en tagg
206   tags_findtag: Hitta tagg
207   tags_matching: Populära taggar matchande '$1'
208   tags_typesearchterm: "Skriv ett ord för att leta efter:"
209   tip_addrelation: Lägg till i en relation
210   tip_addtag: Lägg till en ny etikett (tag)
211   tip_alert: Ett fel har inträffat - klicka för detaljer
212   tip_anticlockwise: Vägen är rund, riktad moturs - klicka för att vända riktning
213   tip_clockwise: Vägen är rund, riktad medurs - klicka för att vända riktning
214   tip_direction: Vägens riktning - klicka för att vända vägen
215   tip_gps: Visa GPS-spår (G)
216   tip_noundo: Finns inget att ångra
217   tip_options: Ändra inställningar (välj bakgrundskarta)
218   tip_photo: Ladda foton
219   tip_presettype: Välj vilka typer av inställningar som syns i menyn.
220   tip_repeattag: Kopiera etiketterna (taggarna) från den senast valda vägen (R)
221   tip_revertversion: Välj version som ska användas
222   tip_selectrelation: Addera till den valda rutten
223   tip_splitway: Dela upp vägen i två delar vid den valda punkten (x)
224   tip_tidy: Snygga upp punkter i väg (T)
225   tip_undo: Ångra $1 (Z)
226   uploading: Laddar upp...
227   uploading_deleting_pois: Raderar POI
228   uploading_deleting_ways: Raderar vägar
229   uploading_poi: Laddar upp POI $1
230   uploading_poi_name: Laddar upp POI $1,$2
231   uploading_relation: Laddar upp relation $1
232   uploading_relation_name: Laddar upp relationen $1,$2
233   uploading_way: Laddar upp väg $1
234   uploading_way_name: Laddar upp väg $1, $2
235   warning: Varning!
236   way: Väg
237   "yes": Ja