Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AnakngAraw
5 # Author: Ianlopez1115
6 tl: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Katawan
11       diary_entry: 
12         language: Wika
13         latitude: Latitud
14         longitude: Longhitud
15         title: Pamagat
16         user: Tagagamit
17       friend: 
18         friend: Kaibigan
19         user: Tagagamit
20       message: 
21         body: Katawan
22         recipient: Tumatanggap
23         sender: Nagpadala
24         title: Pamagat
25       trace: 
26         description: Paglalarawan
27         latitude: Latitud
28         longitude: Longhitud
29         name: Pangalan
30         public: Pangmadla
31         size: Sukat
32         user: Tagagamit
33         visible: Nakikita
34       user: 
35         active: Masigla
36         description: Paglalarawan
37         display_name: Ipakita ang Pangalan
38         email: E-liham
39         languages: Mga wika
40         pass_crypt: Hudyat
41     models: 
42       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
43       changeset: Pangkat ng pagbabago
44       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
45       country: Bansa
46       diary_comment: Puna sa Talaarawan
47       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
48       friend: Kaibigan
49       language: Wika
50       message: Mensahe
51       node: Buko
52       node_tag: Tatak ng Buko
53       notifier: Tagapagpabatid
54       old_node: Lumang Buko
55       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
56       old_relation: Lumang Kaugnayan
57       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
58       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
59       old_way: Lumang Daan
60       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
61       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
62       relation: Kaugnayan
63       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
64       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
65       session: Laang Panahon
66       trace: Bakas
67       tracepoint: Tuldok ng Bakas
68       tracetag: Tatak ng Bakas
69       user: Tagagamit
70       user_preference: Nais ng Tagagamit
71       user_token: Kahalip ng Tagagamit
72       way: Daan
73       way_node: Buko ng Daan
74       way_tag: Tatak ng Daan
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
82       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
86       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
87       feed: 
88         title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
89         title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
90       osmchangexml: XML ng osmChange
91       title: Pangkat ng pagbabago
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Pag-aari ni:"
94       bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
95       box: kahon
96       closed_at: "Isinara sa:"
97       created_at: "Nilikha sa:"
98       has_nodes: 
99         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} buko:"
100         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} mga buko:"
101       has_relations: 
102         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
103         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng mga kaugnayan:"
104       has_ways: 
105         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng daan:"
106         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng mga daan:"
107       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
108       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Puna:"
111       deleted_at: "Binura doon sa:"
112       deleted_by: "Binura ni:"
113       edited_at: "Binago sa:"
114       edited_by: "Binago ni:"
115       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
116       version: "Bersyon:"
117     containing_relation: 
118       entry: Kaugnayan %{relation_name}
119       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Binura
122       edit: 
123         area: Baguhin ang pook
124         node: Baguhin ang buko
125         relation: Baguhin ang kaugnayan
126         way: Baguhin ang daan
127       larger: 
128         area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
129         node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
130         relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
131         way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
132       loading: Ikinakarga...
133     navigation: 
134       all: 
135         next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
136         next_node_tooltip: Susunod na buko
137         next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
138         next_way_tooltip: Susunod na daan
139         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
140         prev_node_tooltip: Nakaraang buko
141         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
142         prev_way_tooltip: Dating daan
143       paging: 
144         all: 
145           next: "%{id} »"
146           prev: « %{id}
147         user: 
148           next: "%{id} »"
149           prev: « %{id}
150       user: 
151         name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
152         next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
153         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
154     node: 
155       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
156       edit: Baguhin ang buko
157       node: Buko
158       node_title: "Buko : %{node_name}"
159       view_history: Tingnan ang kasaysayan
160     node_details: 
161       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
162       part_of: "Bahagi ng:"
163     node_history: 
164       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
165       node_history: Kasaysayan ng Buko
166       node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
167       view_details: Tingnan ang mga detalye
168     not_found: 
169       sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
170       type: 
171         changeset: palitan ang pagtatakda
172         node: buko
173         relation: kaugnayan
174         way: daan
175     paging_nav: 
176       of: ang
177       showing_page: Ipinapakita ang pahina
178     redacted: 
179       message_html: Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa mga detalye.
180       redaction: Redaksiyon %{id}
181       type: 
182         node: buko
183         relation: kaugnayan
184         way: daan
185     relation: 
186       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
187       relation: Kaugnayan
188       relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
189       view_history: Tingnan ang kasaysayan
190     relation_details: 
191       members: "Mga kasapi:"
192       part_of: "Bahagi ng:"
193     relation_history: 
194       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
195       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
196       relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
197       view_details: Tingnan ang mga detalye
198     relation_member: 
199       entry: "%{type} %{name}"
200       entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
201       type: 
202         node: Buko
203         relation: Kaugnayan
204         way: Daan
205     start: 
206       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
207       view_data: Tingnan ang dato para sa pangkasalukuyang tanawin ng mapa
208     start_rjs: 
209       data_frame_title: Dato
210       data_layer_name: Tumingin-tingin sa Dato ng Mapa
211       details: Mga detalye
212       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
213       edited_by_user_at_timestamp: Binago ni %{user} sa ganap na %{timestamp}
214       hide_areas: Itago ang mga lugar
215       history_for_feature: Kasaysayan para sa %{feature}
216       load_data: Ikarga ang Dato
217       loaded_an_area_with_num_features: "Nagkarga ka ng isang pook na naglalaman ng  %{num_features} na mga tampok. Sa pangkalahatan, ilang mga pantingin-tingin ang hindi maaaring makaangkop ng mabuti sa pagpapakita ng ganitong dami ng dato.  Sa pangkalahatan, gumagana ng pinakamahusay ang mga pantingin-tingin kapag nagpapakita ng mas kakaunti kaysa %{max_features} na mga tampok: ang paggawa ng ibang mga bagay ay maaaring makagawa sa iyong pantingin-tingin upang bumagal/hindi tumutugon. Kung nakatitiyak kang nais mong ipakita ang ganitong dato, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang nasa ibaba."
218       loading: Ikinakarga...
219       manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
220       object_list: 
221         api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
222         back: Ipakita ang tala ng bagay
223         details: Mga detalye
224         heading: Tala ng bagay
225         history: 
226           type: 
227             node: Buko %{id}
228             way: Daan %{id}
229         selected: 
230           type: 
231             node: Buko %{id}
232             way: Daan %{id}
233         type: 
234           node: Buko
235           way: Daan
236       private_user: pribadong tagagamit
237       show_areas: Ipakita ang mga lugar
238       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
239       unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na %{bbox_size} (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
240       wait: Hintay...
241       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
242     tag_details: 
243       tags: "Mga tatak:"
244       wiki_link: 
245         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
246         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
247       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
248     timeout: 
249       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.
250       type: 
251         changeset: palitan ang pagtatakda
252         node: buko
253         relation: kaugnayan
254         way: daan
255     way: 
256       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
257       edit: Baguhin ang daan
258       view_history: Tingnan ang kasaysayan
259       way: Daan
260       way_title: "Daan: %{way_name}"
261     way_details: 
262       also_part_of: 
263         one: bahagi rin ng daan na %{related_ways}
264         other: bahagi rin ng mga daan na %{related_ways}
265       nodes: "Mga buko:"
266       part_of: "Bahagi ng:"
267     way_history: 
268       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
269       view_details: Tingnan ang mga detalye
270       way_history: Kasaysayan ng Daan
271       way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
272   changeset: 
273     changeset: 
274       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
275       big_area: (malaki)
276       id: "#%{id}"
277       no_comment: (wala)
278       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
279       show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
280       still_editing: (namamatnugot pa rin)
281       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
282     changeset_paging_nav: 
283       next: Kasunod »
284       previous: « Nakaraan
285       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
286     changesets: 
287       area: Pook
288       comment: Puna/Kumento
289       id: ID
290       saved_at: Sinagip sa
291       user: Tagagamit
292     list: 
293       description: Kamakailang pagbabago
294       description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
295       description_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
296       description_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
297       description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
298       description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
299       empty_anon_html: Wala pang ginawang mga pamamatnugot
300       empty_user_html: Mukhang hindi ka pa gumagawa ng anumang mga pamamatnugot. Upang makapagsimula, siyasatin ang <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Patnubay ng mga Baguhan</a>.
301       heading: Mga pangkat ng pagbabago
302       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
303       heading_friend: Mga pangkat ng pagbabago
304       heading_nearby: Mga pangkat ng pagbabago
305       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
306       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
307       title: Mga pangkat ng pagbabago
308       title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
309       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
310       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
311       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
312       title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
313     timeout: 
314       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
315   diary_entry: 
316     comments: 
317       ago: "%{ago} na ang nakalilipas"
318       comment: Puna
319       has_commented_on: Pinuna ni %{display_name} ang sumusunod na mga lahok sa talaarawan
320       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
321       older_comments: Mas Lumang mga Puna
322       post: Ipaskil
323       when: Kailan
324     diary_comment: 
325       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
326       confirm: Tiyakin
327       hide_link: Itago ang punang ito
328     diary_entry: 
329       comment_count: 
330         one: 1 puna
331         other: "%{count} mga puna"
332       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
333       confirm: Tiyakin
334       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
335       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
336       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
337       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
338     edit: 
339       body: "Katawan:"
340       language: "Wika:"
341       latitude: "Latitud:"
342       location: "Pook (lokasyon):"
343       longitude: "Longhitud:"
344       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
345       save_button: Sagipin
346       subject: "Paksa:"
347       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
348       use_map_link: gamitin ang mapa
349     feed: 
350       all: 
351         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
352         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
353       language: 
354         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
355         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
356       user: 
357         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}
358         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
359     list: 
360       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
361       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
362       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
363       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
364       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
365       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
366       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
367       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
368       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
369       title_nearby: Mga talaarawan ng Kanugnog na mga Tagagamit
370       user_title: Talaarawan ni %{user}
371     location: 
372       edit: Baguhin
373       location: "Pook (lokasyon):"
374       view: Tingnan
375     new: 
376       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
377     no_such_entry: 
378       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
379       heading: "Walang ipinasok na may ID na: %{id}"
380       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
381     view: 
382       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
383       login: Lumagda
384       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
385       save_button: Sagipin
386       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
387       user_title: Talaarawan ni %{user}
388   editor: 
389     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
390     potlatch: 
391       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
392       name: Pagbibigay-daan 1
393     potlatch2: 
394       description: Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
395       name: Pagbibigay-daan 2
396     remote: 
397       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
398       name: Pangmalayong Pantaban
399   export: 
400     start: 
401       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
402       area_to_export: Pook na Iluluwas
403       embeddable_html: Maibabaong HTML
404       export_button: Iluwas
405       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0">lisensiyang Open Data Commons Open Database License (ODbL)</a>.
406       format: Anyo
407       format_to_export: Anyong Iluluwas
408       image_size: Sukat ng Larawan
409       latitude: "Latitud:"
410       licence: Lisensiya
411       longitude: "Longhitud:"
412       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
413       map_image: Larawan ng Mapa (nagpapakita ng patong na saligan)
414       max: pinakamataas
415       options: Mga mapagpipilian
416       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
417       output: Kinalabasan
418       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
419       scale: Sukat
420       too_large: 
421         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
422         heading: Napakalaki ng Lugar
423       zoom: Lapitan
424     start_rjs: 
425       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
426       change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
427       click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
428       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
429       export: Iluwas
430       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
431       view_larger_map: Tingnan ang Mas Malaking Mapa
432   geocoder: 
433     description: 
434       title: 
435         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
436         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
437       types: 
438         cities: Mga lungsod
439         places: Mga lugar
440         towns: Mga bayan
441     direction: 
442       east: silangan
443       north: hilaga
444       north_east: hilaga-silangan
445       north_west: hilaga-kanluran
446       south: timog
447       south_east: timog-silangan
448       south_west: timog-kanluran
449       west: kanluran
450     distance: 
451       one: humigit-kumulang sa 1km
452       other: humigit-kumulang sa %{count}km
453       zero: mas mababa kaysa 1km
454     results: 
455       more_results: Marami pang mga kinalabasan
456       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
457     search: 
458       title: 
459         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
460         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
461         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
462         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
463         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
464         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
465     search_osm_nominatim: 
466       prefix: 
467         aeroway: 
468           aerodrome: Himpilan ng eroplano
469           apron: Tapis pangkusina
470           gate: Tarangkahan
471           helipad: Lapagan at Lunsaran ng Helikopter
472           runway: Patakbuhan at Daanan
473           taxiway: Daanan ng Taksi
474           terminal: Terminal
475         amenity: 
476           WLAN: Pagpunta sa WiFi
477           airport: Paliparan
478           arts_centre: Lunduyan ng Sining
479           artwork: Likhang Sining
480           atm: ATM
481           auditorium: Awditoryum
482           bank: Bangko
483           bar: Tindahang Inuman ng Alak
484           bbq: Barbikyuhan
485           bench: Bangko
486           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
487           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
488           biergarten: Inuman ng Serbesa
489           brothel: Bahay-aliwan
490           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
491           bus_station: Himpilan ng Bus
492           cafe: Kapihan
493           car_rental: Arkilahan ng Kotse
494           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
495           car_wash: Paliguan ng Kotse
496           casino: Bahay-pasugalan
497           charging_station: Himpilang Kargahan
498           cinema: Sinehan
499           clinic: Klinika
500           club: Kapisanan
501           college: Dalubhasaan
502           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
503           courthouse: Gusali ng Hukuman
504           crematorium: Krematoryum
505           dentist: Dentista
506           doctors: Mga manggagamot
507           dormitory: Dormitoryo
508           drinking_water: Naiinom na Tubig
509           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
510           embassy: Embahada
511           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
512           fast_food: Kainang Pangmabilisan
513           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
514           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
515           fire_station: Himpilan ng Bumbero
516           food_court: Korte ng Pagkain
517           fountain: Bukal
518           fuel: Panggatong
519           grave_yard: Sementeryo
520           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
521           hall: Bulwagan
522           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
523           hospital: Ospital
524           hotel: Otel
525           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
526           ice_cream: Sorbetes
527           kindergarten: Kindergarten
528           library: Aklatan
529           market: Pamilihan
530           marketplace: Palengke
531           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
532           nightclub: Alibangbang
533           nursery: Alagaan ng mga Bata
534           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
535           office: Tanggapan
536           park: Liwasan
537           parking: Paradahan
538           pharmacy: Botika
539           place_of_worship: Sambahan
540           police: Pulis
541           post_box: Kahon ng Liham
542           post_office: Tanggapan ng Sulat
543           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
544           prison: Bilangguan
545           pub: Pangmadlang Bahay
546           public_building: Pangmadlang Gusali
547           public_market: Pangmadlang Pamilihan
548           reception_area: Tanggapang Pook
549           recycling: Pook ng Muling Paggamit
550           restaurant: Kainan
551           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
552           sauna: Silid-suuban
553           school: Paaralan
554           shelter: Kanlungan
555           shop: Tindahan
556           shopping: Pamimili
557           shower: Dutsahan
558           social_centre: Lunduyan ng Pakikipagkapuwa
559           social_club: Kapisanang Panglipunan
560           studio: Istudyo
561           supermarket: Malaking Pamilihan
562           swimming_pool: Palanguyan
563           taxi: Taksi
564           telephone: Teleponong Pangmadla
565           theatre: Tanghalan
566           toilets: Mga banyo
567           townhall: Bulwagan ng Bayan
568           university: Pamantasan
569           vending_machine: Makinang Nagbebenta
570           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
571           village_hall: Bulwagan ng Nayon
572           waste_basket: Basurahan
573           wifi: Pagpunta sa WiFi
574           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
575         boundary: 
576           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
577           census: Hangganan ng Sensus
578           national_park: Liwasang Pambansa
579           protected_area: Napuprutektahang Pook
580         bridge: 
581           aqueduct: Tulay na Daanan ng Tubig
582           suspension: Tulay na Nakabitin
583           swing: Tulay na Naikakambiyo
584           viaduct: Tulay na Tubo
585           "yes": Tulay
586         building: 
587           "yes": Gusali
588         highway: 
589           bridleway: Daanan ng Kabayo
590           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
591           bus_stop: Hintuan ng Bus
592           byway: Landas na Hindi Madaanan
593           construction: Ginagawang Punong Lansangan
594           cycleway: Daanan ng Bisikleta
595           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
596           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
597           ford: Bagtasan ng Tao
598           living_street: Buhay na Lansangan
599           milestone: Poste ng Milya
600           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
601           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
602           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
603           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
604           path: Landas
605           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
606           platform: Palapag
607           primary: Pangunahing Kalsada
608           primary_link: Pangunahing Kalsada
609           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
610           residential: Pamahayan
611           rest_area: Pook Pahingahan
612           road: Lansangan
613           secondary: Pampangalawang Lansangan
614           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
615           service: Kalyeng Pampalingkuran
616           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
617           speed_camera: Kamera ng Tulin
618           steps: Mga hakbang
619           stile: Hagdanan ng Bakod
620           tertiary: Pampangatlong Kalsada
621           tertiary_link: Pampangatlong Kalsada
622           track: Pinak
623           trail: Bulaos
624           trunk: Pangunahing Ruta
625           trunk_link: Pangunahing Ruta
626           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
627           unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
628         historic: 
629           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
630           battlefield: Pook ng Labanan
631           boundary_stone: Bato ng Hangganan
632           building: Gusali
633           castle: Kastilyo
634           church: Simbahan
635           fort: Kuta
636           house: Bahay
637           icon: Kinatawang Larawan
638           manor: Manor
639           memorial: Muog na Pang-alaala
640           mine: Minahan
641           monument: Bantayog
642           museum: Museo
643           ruins: Mga Guho
644           tower: Tore
645           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
646           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
647           wreck: Wasak na Sasakyan
648         landuse: 
649           allotments: Mga Laang Bahagi
650           basin: Lunas ng Ilog
651           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
652           cemetery: Libingan
653           commercial: Pook na Pangkalakalan
654           conservation: Lupaing Iniligtas
655           construction: Konstruksyon
656           farm: Bukid
657           farmland: Lupaing Sakahan
658           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
659           forest: Gubat
660           garages: Mga garahe
661           grass: Damo
662           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
663           industrial: Pook na Pang-industriya
664           landfill: Tabon na Lupain
665           meadow: Kaparangan
666           military: Pook ng Militar
667           mine: Minahan
668           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
669           orchard: Halamanan ng Bunga
670           park: Liwasan
671           piste: Piste ng Iski
672           quarry: Hukay na Tibagan
673           railway: Daambakal
674           recreation_ground: Lupaing Libangan
675           reservoir: Tinggalan ng Tubig
676           reservoir_watershed: Lunas na Imbakan ng Tubig
677           residential: Pook na Panirahan
678           retail: Tingi
679           road: Pook na Daanan
680           village_green: Nayong Lunti
681           vineyard: Ubasan
682           wetland: Babad na Lupain
683           wood: Kahoy
684         leisure: 
685           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
686           bird_hide: Pook-Matyagan ng Ibon
687           common: Karaniwang Lupain
688           fishing: Pook na Palaisdaan
689           fitness_station: Himpilan na Pangkaangkupan at Kalusugan ng Katawan
690           garden: Halamanan
691           golf_course: Kurso ng Golp
692           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
693           marina: Marina
694           miniature_golf: Munting Golp
695           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
696           park: Liwasan
697           pitch: Hagisang Pampalakasan
698           playground: Palaruan
699           recreation_ground: Lupaing Libangan
700           sauna: Silid-suuban
701           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
702           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
703           stadium: Istadyum
704           swimming_pool: Palanguyan
705           track: Landas na Takbuhan
706           water_park: Liwasang Tubigan
707         military: 
708           airfield: Paliparan at Palapagang Pangmilitar
709           barracks: Kuwartel
710           bunker: Hukay na Pangsundalo
711         natural: 
712           bay: Look
713           beach: Dalampasigan
714           cape: Tangway
715           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
716           channel: Bambang
717           cliff: Bangin
718           crater: Uka
719           dune: Burol ng Buhangin
720           feature: Tampok
721           fell: Pulak
722           fjord: Tubigang Mabangin
723           forest: Gubat
724           geyser: Geyser
725           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
726           heath: Lupain ng Halamang Erika
727           hill: Burol
728           island: Pulo
729           land: Lupain
730           marsh: Latian
731           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
732           mud: Putik
733           peak: Tugatog
734           point: Tuldok
735           reef: Bahura
736           ridge: Tagaytay
737           river: Ilog
738           rock: Bato
739           scree: Batuhang Buhaghag
740           scrub: Palumpong
741           shoal: Banlik
742           spring: Bukal
743           stone: Bato
744           strait: Kipot
745           tree: Puno
746           valley: Lambak
747           volcano: Bulkan
748           water: Tubig
749           wetland: Babad na Lupain
750           wetlands: Mga Babad na Lupain
751           wood: Kahoy
752         office: 
753           accountant: Tagatuos
754           architect: Arkitekto
755           company: Kumpanya
756           employment_agency: Ahensiya ng Patrabaho
757           estate_agent: Ahente ng Lupain
758           government: Tanggapang Pampamahalaan
759           insurance: Tanggapan ng Seguro
760           lawyer: Manananggol
761           ngo: Tanggapan ng NGO
762           telecommunication: Tanggapang Pangtelekomunikasyon
763           travel_agent: Ahensiya ng Paglalakbay
764           "yes": Tanggapan
765         place: 
766           airport: Paliparan
767           city: Lungsod
768           country: Bansa
769           county: Kondehan
770           farm: Bukid
771           hamlet: Maliit na Nayon
772           house: Bahay
773           houses: Mga Bahay
774           island: Pulo
775           islet: Munting Pulo
776           isolated_dwelling: Ilang na Tirahan
777           locality: Lokalidad
778           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
779           municipality: Munisipalidad
780           postcode: Kodigo ng Koreo
781           region: Rehiyon
782           sea: Dagat
783           state: Estado
784           subdivision: Kabahaging kahatian
785           suburb: Kanugnog ng lungsod
786           town: Bayan
787           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
788           village: Nayon
789         railway: 
790           abandoned: Pinabayaang daambakal
791           construction: Kinukumpuning Daambakal
792           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
793           disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
794           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
795           halt: Hintuan ng Tren
796           historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
797           junction: Panulukan ng Daambakal
798           level_crossing: Patag na Tawiran
799           light_rail: Banayad na Riles
800           miniature: Munting Riles
801           monorail: Isahang Riles
802           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
803           platform: Plataporma ng Daambakal
804           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
805           spur: Tahid ng Daambakal
806           station: Himpilan ng Daambakal
807           subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
808           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
809           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
810           tram: Riles ng Trambya
811           tram_stop: Hintuan ng Trambya
812           yard: Bakuran ng Daambakal
813         shop: 
814           alcohol: Wala sa Lisensiya
815           antiques: Mga Antigo
816           art: Tindahan ng Sining
817           bakery: Panaderya
818           beauty: Tindahan ng Pampaganda
819           beverages: Tindahan ng mga Inumin
820           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
821           books: Tindahan ng Aklat
822           butcher: Mangangatay
823           car: Tindahan ng Kotse
824           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
825           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
826           carpet: Tindahan ng Karpet
827           charity: Tindahang Pangkawanggawa
828           chemist: Kimiko
829           clothes: Tindahan ng mga Damit
830           computer: Tindahan ng Kompyuter
831           confectionery: Tindahan ng Kendi
832           convenience: Tindahang Maginhawa
833           copyshop: Tindahang Kopyahan
834           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
835           department_store: Tindahang Kagawaran
836           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
837           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
838           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
839           electronics: Tindahan ng Elektroniks
840           estate_agent: Ahente ng Lupain
841           farm: Tindahang Pambukid
842           fashion: Tindahan ng Moda
843           fish: Tindahan ng Isda
844           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
845           food: Tindahan ng Pagkain
846           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
847           furniture: Muwebles
848           gallery: Galeriya
849           garden_centre: Lunduyang Halamanan
850           general: Tindahang Panglahat
851           gift: Tindahan ng Regalo
852           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
853           grocery: Tindahan ng Groserya
854           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
855           hardware: Tindahan ng Hardwer
856           hifi: Hi-Fi
857           insurance: Seguro
858           jewelry: Tindahan ng Alahas
859           kiosk: Tindahan ng Kubol
860           laundry: Labahan
861           mall: Pasyalang Pangmadla
862           market: Pamilihan
863           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
864           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
865           music: Tindahan ng Tugtugin
866           newsagent: Ahente ng Balita
867           optician: Optiko
868           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
869           outdoor: Tindahang Panlabas
870           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
871           photo: Tindahan ng Litrato
872           salon: Salon
873           shoes: Tindahan ng Sapatos
874           shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
875           sports: Tindahang Pampalakasan
876           stationery: Tindahan ng Papel
877           supermarket: Malaking Pamilihan
878           toys: Tindahan ng Laruan
879           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
880           video: Tindahan ng Bidyo
881           wine: Wala sa Lisensiya
882         tourism: 
883           alpine_hut: Kubong Pambundok
884           artwork: Likhang Sining
885           attraction: Pang-akit
886           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
887           cabin: Dampa
888           camp_site: Pook ng Kampo
889           caravan_site: Lugar ng Karabana
890           chalet: Kubo ng Pastol
891           guest_house: Bahay na Pampanauhin
892           hostel: Hostel
893           hotel: Otel
894           information: Kabatiran
895           lean_to: Sibi
896           motel: Motel
897           museum: Museo
898           picnic_site: Pook na Pampiknik
899           theme_park: Liwasang may Tema
900           valley: Lambak
901           viewpoint: Tuldok ng pananaw
902           zoo: Hayupan
903         tunnel: 
904           "yes": Lagusan
905         waterway: 
906           artificial: Daanan ng Tubig na Gawang-Tao
907           boatyard: Bakuran ng bangka
908           canal: Paralanan
909           connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
910           dam: Saplad
911           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
912           ditch: Bambang
913           dock: Pantalan
914           drain: Limasan
915           lock: Kandado
916           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
917           mineral_spring: Balong na Mineral
918           mooring: Pugalan
919           rapids: Mga lagaslasan
920           river: Ilog
921           riverbank: Pampang ng Ilog
922           stream: Batis
923           wadi: Tuyot na Ilog
924           water_point: Tuldok ng Tubigan
925           waterfall: Talon
926           weir: Pilapil
927       prefix_format: "%{name}"
928   html: 
929     dir: mula kaliwa pakanan
930   javascripts: 
931     map: 
932       base: 
933         cycle_map: Mapa ng Ikot
934         mapquest: Bukas ang MapQuest
935         standard: Pamantayan
936         transport_map: Mapa ng Biyahe
937       overlays: 
938         maplint: Maplint
939     site: 
940       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
941       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
942       edit_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang baguhin ang mapa
943       history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
944       history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
945       history_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
946   layouts: 
947     community: Pamayanan
948     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
949     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
950     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
951     documentation: Dokumentasyon
952     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
953     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
954     donate_link_text: nag-aabuloy
955     edit: Baguhin
956     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
957     export: Iluwas
958     export_tooltip: Iluwas ang dato ng mapa
959     foundation: Pundasyon
960     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
961     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
962     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
963     help: Tulong
964     help_centre: Lunduyan ng Tulong
965     help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
966     help_url: http://help.openstreetmap.org/
967     history: Kasaysayan
968     home: tahanan
969     home_tooltip: Pumunta sa kinalalagyan ng tahanan
970     inbox_html: kahong-tanggapan %{count}
971     inbox_tooltip: 
972       one: Ang kahong-tanggapan mo ay naglalaman ng 1 mensaheng hindi pa nababasa
973       other: Ang iyong kahong-tanggapan ay naglalaman ng %{count} mga mensaheng hindi pa nababasa
974       zero: Ang kahong-tanggapan mo ay walang mga mensaheng hindi pa nababasa
975     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
976     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
977     intro_2_download: ikargang paibaba
978     intro_2_html: Malayang %{download} at %{use} ang dato sa ilalim ng %{license}. %{create_account} upang mapainam ang mapa.
979     intro_2_license: lisensiyang bukas
980     intro_2_use: gamitin
981     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
982     log_in: lumagda
983     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
984     logo: 
985       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
986     logout: umalis mula sa pagkakalagda
987     logout_tooltip: Umalis sa pagkakalagda
988     make_a_donation: 
989       text: Magkaloob ng isang Abuloy
990       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
991     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
992     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
993     partners_bytemark: Pagpapasinaya ng Bytemark
994     partners_html: Ang pagpapasinaya ay sinusuportahan ng %{ucl}, %{ic} at %{bytemark}, at iba pang %{partners}.
995     partners_ic: Dalubhasaang Pang-imperyo Londres
996     partners_partners: mga kawaksi
997     partners_ucl: Ang Sentro ng UCL VR
998     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
999     project_name: 
1000       h1: OpenStreetMap
1001       title: OpenStreetMap
1002     sign_up: magpatala
1003     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
1004     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
1005     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
1006     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
1007     view: Tingnan
1008     view_tooltip: Tingnan ang mapa
1009     welcome_user: Maligayang pagdating, %{user_link}
1010     welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
1011     wiki: Wiki
1012     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
1013     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1014   license_page: 
1015     foreign: 
1016       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
1017       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
1018       title: Tungkol sa salinwikang ito
1019     legal_babble: 
1020       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato magmula sa \n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (na nasa ilalim ng \n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> at ng\nLand Tirol (na nasa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT na mayroong mga susog</a>)."
1021       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng \nCanada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan \n(Dibisyon ng Heograpiya, Estadistika ng Canada)."
1022       contributors_footer_1_html: "Para sa karagdagang mga detalye ng mga ito, at iba pang pinanggalingan na ginamit \nupang mapainam ang OpenStreetMap, paki tingnan ang <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Pahina ng \ntagapag-ambag</a> na nasa ibabaw ng Wiki ng OpenStreetMap."
1023       contributors_footer_2_html: "Ang pagsasama ng dato sa loob ng OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang orihinal \nna tagapagbigay ng dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbibigay ng anumang garantiya, o \ntumatanggap ng anumang pananagutan."
1024       contributors_fr_html: "<strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa \nDirection Générale des Impôts."
1025       contributors_gb_html: "<strong>Nagkakasiang mga Kaharian</strong>: Naglalaman ng Ordinansiya \nsa dato ng Pagsisiyasat &copy; Karapatan sa Paglalathala ng Korona at karapatan \nsa kalipunan ng dato 2010."
1026       contributors_intro_html: "Nangangailangan ang aming lisensiyang CC BY-SA na ikaw ay &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal\nna May-akda na makatwiran sa midyum o kaparaanan na ginagamit Mo&rdquo;. Ang indibidwal na mga \ntagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;mga \ntagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato magmula sa isang pambansang\nahensiya ng pagmamapa o ibang pangunahing pinagmulan ay naisama sa loob ng OpenStreetMap,\nmaaaring maging makatwiran na banggitin sila sa pamamagitan ng tuwirang paglikha muli ng kanilang\npagkakabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing dito sa ibabaw ng pahinang ito."
1027       contributors_nl_html: "<strong>Nederlandiya</strong>: Naglalaman ng &copy; dato ng AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1028       contributors_nz_html: "<strong>Bagong Selanda</strong>: naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa\nKabatirang Panlupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatan sa Paglalatahala\nna Pangkorona."
1029       contributors_title_html: Mga tagapag-ambag namin
1030       contributors_za_html: "<strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng datong nanggaling magmula sa \n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan: \nPambansang Kabatiran na Pangheograpiya at Pangkalawakan</a>, nakareserba ang \nkarapatan ng paglalathala ng Estado."
1031       credit_1_html: "Kinakailangan namin na gamitin ang kredito na &ldquo;&copy; mga tagapag-ambag ng \nOpenStreetMap&rdquo;."
1032       credit_2_html: "Kung saan maaari, dapat na ikawing nang labis (lagyan ng hyperlink) ang OpenStreetMap\nna papunta sa <a\nhref=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung\ngumagamit ka ng isang midyum o kasangkapan kung saan hindi maaari ang mga kawing (iyong isang\nakdang nakalimbag), iminumungkahi namin na ituro ang mga mambabasa mo sa \nwww.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawak ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo;\nupang maging tumuturo sa buong tirahan na ito) at sa www.creativecommons.org."
1033       credit_title_html: Paano babanggitin ang OpenStreetMap
1034       intro_1_html: "Ang OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, na nilisensiyahan sa ilalim ng <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA)."
1035       intro_2_html: "Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipahahatid at mahahalaw ang aming mga dato,\nbasta't babanggitin mo ang OpenStreetMap at ang mga tagapag-ambag\nnito. Kapag binago mo o nagbuo sa pamamagitan ng aming mga dato, maaari\nmong ipamahagi ang resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya. Ipinapaliwanag \nng buong <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">kodigong pambatas</a> \nang mga karapatan at mga pananagutan mo."
1036       intro_3_html: "Ang kartograpya sa aming mga tile na mapa at ang aming dokumentasyon ay lisensyado sa ilalim ng <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">lisensiyang Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA)."
1037       more_1_html: "Magbasa ng mas marami pa hinggil sa paggamit ng dato namin doon sa <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga Palaging Itinatanong \nna Makabatas</a>."
1038       more_2_html: "Ipinapaalala sa mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap (OSM) na huwag kailanman magdaragdag ng dato magmula sa anumang\nmga pinagmulan na mayroong karapatan sa paglalathala (halimbawa na ang Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na wala\nang malinaw na kapahintulutan magmula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa paglalathala."
1039       more_title_html: Ang pagtuklas ng mas marami pang iba
1040       title_html: Karapatan sa Paglalathala at Lisensiya
1041     native: 
1042       mapping_link: simulan ang pagmamapa
1043       native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
1044       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
1045       title: Tungkol sa pahinang ito
1046   message: 
1047     delete: 
1048       deleted: Binura ang mensahe
1049     inbox: 
1050       date: Petsa
1051       from: Mula sa
1052       messages: Mayroong kang %{new_messages} at %{old_messages}
1053       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
1054       new_messages: 
1055         one: "%{count} bagong mensahe"
1056         other: "%{count} bagong mga mensahe"
1057       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1058       old_messages: 
1059         one: "%{count} lumang mensahe"
1060         other: "%{count} lumang mga mensahe"
1061       outbox: kahong-labasan
1062       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1063       subject: Paksa
1064       title: Kahon ng pumapasok
1065     mark: 
1066       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
1067       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
1068     message_summary: 
1069       delete_button: Burahin
1070       read_button: Tatakan bilang nabasa na
1071       reply_button: Tumugon
1072       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1073     new: 
1074       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1075       body: Katawan
1076       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
1077       message_sent: Naipadala na ang mensahe
1078       send_button: Ipadala
1079       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
1080       subject: Paksa
1081       title: Magpadala ng mensahe
1082     no_such_message: 
1083       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
1084       heading: Walang ganyang mensahe
1085       title: Walang ganyang mensahe
1086     outbox: 
1087       date: Petsa
1088       inbox: kahon ng pumapasok
1089       messages: 
1090         one: Mayroon kang %{count} ipinadalang mensahe
1091         other: Mayroon kang %{count} ipinadalang mga mensahe
1092       my_inbox: "%{inbox_link} ko"
1093       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1094       outbox: kahong-labasan
1095       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1096       subject: Paksa
1097       title: Kahong-labasan
1098       to: Para kay
1099     read: 
1100       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1101       back_to_outbox: Bumalik sa kahong-labasan
1102       date: Petsa
1103       from: Mula sa
1104       reading_your_messages: Binabasa ang mga mensahe mo
1105       reading_your_sent_messages: Binabasa ang ipinadala mong mga mensahe
1106       reply_button: Tumugon
1107       subject: Paksa
1108       title: Basahin ang mensahe
1109       to: Para kay
1110       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1111       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1112     reply: 
1113       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
1114     sent_message_summary: 
1115       delete_button: Burahin
1116   notifier: 
1117     diary_comment_notification: 
1118       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
1119       header: "Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1120       hi: Kumusta %{to_user},
1121       subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
1122     email_confirm: 
1123       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1124     email_confirm_html: 
1125       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1126       greeting: Kumusta,
1127       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
1128     email_confirm_plain: 
1129       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1130       greeting: Kumusta,
1131       hopefully_you_1: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham na nandoon sa
1132       hopefully_you_2: "%{server_url} papunta sa %{new_address}."
1133     friend_notification: 
1134       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
1135       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
1136       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
1137       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
1138     gpx_notification: 
1139       and_no_tags: at walang mga tatak.
1140       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
1141       failure: 
1142         failed_to_import: "nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:"
1143         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1144         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung paano maiiwasan
1145         more_info_2: "ang mga ito ay matatagpuan sa:"
1146         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1147       greeting: Kumusta,
1148       success: 
1149         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
1150         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1151       with_description: na may paglalarawan
1152       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
1153     lost_password: 
1154       subject: "[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat"
1155     lost_password_html: 
1156       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1157       greeting: Kumusta,
1158       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
1159     lost_password_plain: 
1160       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1161       greeting: Kumusta,
1162       hopefully_you_1: May isang tao (marahil ay ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa
1163       hopefully_you_2: akawnt ng openstreetmap.org ng mga tirahan ng e-liham.
1164     message_notification: 
1165       footer1: Maaari mo ring basahin ang mensahe roon sa %{readurl}
1166       footer2: at maaari kang tumugon doon sa %{replyurl}
1167       header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1168       hi: Kumusta %{to_user},
1169       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1170     signup_confirm: 
1171       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1172     signup_confirm_html: 
1173       ask_questions: Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming <a href="http://help.openstreetmap.org/">pook ng katanungan at kasagutan</a>.
1174       click_the_link: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang akawnt na iyan at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran hinggil sa OpenStreetMap
1175       current_user: Isang talaan ng pangkasalukuyang mga tagagamit sa loob ng mga kategorya, na nakabatay kung saan sa mundo sila naroroon, ang makukuha mula sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Kategorya:Mga_tagagamit_ayon_sa_rehiyong_pangheograpiya</a>.
1176       get_reading: Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">doon sa wiki</a>, humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog ng OpenStreetMap</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, o tumingin-tingin sa kahabaan ng  <a href="http://www.opengeodata.org/">blog ng OpenGeoData</a> ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast para sa nakatapayang kasaysayan ng proyekto, na mayroon ding <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">mga podkast na mapakikinggan</a>!
1177       greeting: Kumusta ka diyan!
1178       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1179       introductory_video: Maaari kang manood ng isang %{introductory_video_link}.
1180       more_videos: Mayroong mga %{more_videos_link}.
1181       more_videos_here: marami pang mga bidyo rito
1182       user_wiki_page: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na nagsasama ng mga tatak ng kategorya na nagsasabi kung nasaan ka, katulad ng <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Kategorya:Mga_tagagamit_na_nasa_Londres]]</a>.
1183       video_to_openstreetmap: bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap
1184       wiki_signup: Maaari mo ring naisin na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">magpatala sa wiki ng OpenStreetMap</a>.
1185     signup_confirm_plain: 
1186       ask_questions: "Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming lugar ng katanungan at kasagutan:"
1187       blog_and_twitter: "Humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng blog ng OpenStreetMap o Twitter:"
1188       click_the_link_1: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang iyong
1189       click_the_link_2: akawnt at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran tungkol sa OpenStreetMap.
1190       current_user_1: Isang talaan ng  pangkasalukuyang mga tagagamit na nasa mga kategorya, na nakabatay sa kung saan sa mundo
1191       current_user_2: "sila naroroon, ay makukuha magmula sa:"
1192       greeting: Kumusta ka diyan!
1193       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1194       introductory_video: "Maaari kang makapanood ng isang bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap dito:"
1195       more_videos: "May marami pang mga bidyo rito:"
1196       opengeodata: "Ang OpenGeoData.org ay ang blog ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast, at mayroon din itong mga podkast:"
1197       the_wiki: "Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap doon sa wiki:"
1198       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide
1199       user_wiki_1: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na may kasamang
1200       user_wiki_2: mga tatak ng kategorya na nagtatala kung nasaan ka, katulad ng [[Kategorya:Mga tagagamit_sa_Londres]].
1201       wiki_signup: "Marahil ay nais mo ring magpatala sa wiki ng OpenStreetMap doon sa:"
1202       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page
1203   oauth: 
1204     oauthorize: 
1205       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1206       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1207       allow_to: "Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:"
1208       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1209       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1210       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1211       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1212       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na mapuntahan ang akawnt mo, %{user}. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa nais mo.
1213     revoke: 
1214       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1215   oauth_clients: 
1216     create: 
1217       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1218     destroy: 
1219       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1220     edit: 
1221       submit: Baguhin
1222       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1223     form: 
1224       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1225       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1226       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1227       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1228       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1229       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1230       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1231       name: Pangalan
1232       requests: "Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1233       required: Kinakailangan
1234       support_url: URL ng Pagtangkilik
1235       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1236     index: 
1237       application: Pangalan ng Aplikasyon
1238       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1239       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
1240       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1241       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1242       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
1243       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1244       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
1245       revoke: Bawiin!
1246       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1247     new: 
1248       submit: Magpatala
1249       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1250     not_found: 
1251       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1252     show: 
1253       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
1254       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1255       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1256       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1257       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1258       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1259       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1260       authorize_url: "Payagan ang URL:"
1261       confirm: Natitiyak mo ba?
1262       delete: Burahin ang Kliyente
1263       edit: Baguhin ang mga Detalye
1264       key: "Susi ng Tagaubos:"
1265       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1266       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
1267       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
1268       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1269       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
1270     update: 
1271       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1272   printable_name: 
1273     with_version: "%{id}, v%{version}"
1274   redaction: 
1275     create: 
1276       flash: Nalikha na ang redaksiyon.
1277     destroy: 
1278       error: Nagkaroon ng kamalian sa pagbuwag ng redaksiyong ito.
1279       flash: Nawasak na ang redaksiyon.
1280       not_empty: Mayroong laman ang redaksiyon. Gawing hindi redaktado ang lahat ng mga bersiyong nasa redaksiyong ito bago lansagin ito.
1281     edit: 
1282       description: Paglalarawan
1283       heading: Baguhin ang redaksiyon
1284       submit: Sagipin ang redaksiyon
1285       title: Baguhin ang redaksiyon
1286     index: 
1287       empty: Walang maipapakitang mga redaksiyon.
1288       heading: Listahan ng mga redaksiyon
1289       title: Listahan ng mga redaksiyon
1290     new: 
1291       description: Paglalarawan
1292       heading: Ipasok ang kabatiran para sa bagong paghahanda ng isinulat upang mailathala
1293       submit: Lumikha ng redaksiyon
1294       title: Lumilikha ng bagong redaksiyon
1295     show: 
1296       confirm: Natitiyak mo ba?
1297       description: "Paglalarawan:"
1298       destroy: Alisin ang redaksiyong ito
1299       edit: Baguhin ang redaksiyong ito
1300       heading: Ipinapakita ang redaksiyong "%{title}"
1301       title: Ipinapakita ang redaksiyon
1302       user: "Tagapaglikha:"
1303     update: 
1304       flash: Nasagip na ang mga pagbabago.
1305   site: 
1306     edit: 
1307       anon_edits: (%{link})
1308       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1309       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1310       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1311       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1312       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.
1313       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
1314       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1315       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1316       user_page_link: pahina ng tagagamit
1317     index: 
1318       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1319       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1320       permalink: Permalink
1321       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1322       shortlink: Maikling kawing
1323     key: 
1324       map_key: Susi ng Mapa
1325       map_key_tooltip: Susi para sa mapa
1326       table: 
1327         entry: 
1328           admin: Hangganang pampangangasiwa
1329           allotments: Mga Laang Bahagi
1330           apron: 
1331             - Tapis ng paliparan
1332             - terminal
1333           bridge: Itim na pambalot = tulay
1334           bridleway: Daanan ng Kabayo
1335           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1336           building: Makabuluhang gusali
1337           byway: Landas na hindi madaanan
1338           cable: 
1339             - Kotse ng kable
1340             - upuang inaangat
1341           cemetery: Libingan
1342           centre: Lunduyang pampalakasan
1343           commercial: Pook na pangkalakalan
1344           common: 
1345             - Karaniwan
1346             - kaparangan
1347           construction: Mga kalsadang ginagawa
1348           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1349           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1350           farm: Bukid
1351           footway: Lakaran ng tao
1352           forest: Gubat
1353           golf: Kurso ng golp
1354           heathland: Lupain ng halamang erika
1355           industrial: Pook na pang-industriya
1356           lake: 
1357             - Lawa
1358             - tinggalan ng tubig
1359           military: Pook ng militar
1360           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1361           park: Liwasan
1362           permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
1363           pitch: Hagisang pampalakasan
1364           primary: Pangunahing kalsada
1365           private: Pribadong pagpunta
1366           rail: Daambakal
1367           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1368           resident: Pook na panuluyan
1369           retail: Lugar na tingian
1370           runway: 
1371             - Rampa ng Paliparan
1372             - daanan ng taksi
1373           school: 
1374             - Paaralan
1375             - pamantasan
1376           secondary: Pampangalawang kalsada
1377           station: Himpilan ng daambakal
1378           subway: Daanang pang-ilalim
1379           summit: 
1380             - Taluktok
1381             - tugatog
1382           tourist: Pang-akit ng turista
1383           track: Bakas
1384           tram: 
1385             - Banayad na riles
1386             - trambya
1387           trunk: Punong Kalsada
1388           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1389           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1390           unsurfaced: Kalsadang hindi patag
1391           wood: Kahoy
1392     markdown_help: 
1393       alt: Kahaliling teksto
1394       first: Unang bagay
1395       heading: Pamulaan
1396       headings: Mga pamulaan
1397       image: Larawan
1398       link: Kawing
1399       ordered: Listahang may pagkakasunud-sunod
1400       second: Ikalawang bagay
1401       subheading: Kabahaging Pamulaan
1402       text: Teksto
1403       title_html: Sinuri sa pamamagitan ng <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Pagbabawas</a>
1404       unordered: Listahang walang pagkakasunud-sunod
1405       url: URL
1406     richtext_area: 
1407       edit: Baguhin
1408       preview: Paunang tanaw
1409     search: 
1410       search: Maghanap
1411       search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
1412       submit_text: Gawin
1413       where_am_i: Nasaan ba ako?
1414       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
1415     sidebar: 
1416       close: Isara
1417       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1418   time: 
1419     formats: 
1420       friendly: "%e %B %Y sa ganap na %H:%M"
1421   trace: 
1422     create: 
1423       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1424       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1425     delete: 
1426       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1427     edit: 
1428       description: "Paglalarawan:"
1429       download: ikargang paibaba
1430       edit: baguhin
1431       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1432       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1433       map: mapa
1434       owner: "May-ari:"
1435       points: "Mga tuldok:"
1436       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1437       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
1438       tags: "Mga tatak:"
1439       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1440       title: Binabago ang bakas na %{name}
1441       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
1442       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1443       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1444       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1445     list: 
1446       empty_html: Wala pang narito. <a href='%{upload_link}'>Magkarang paitaas ng isang bagong bakas</a> o umalam ng mas marami pa hinggil sa pagbabakas ng GPS doon sa <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pahina ng wiki</a>.
1447       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1448       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1449       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1450       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
1451     make_public: 
1452       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1453     offline: 
1454       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
1455       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng talaksang GPX.
1456     offline_warning: 
1457       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
1458     trace: 
1459       ago: "%{time_in_words_ago} ang nakalipas"
1460       by: sa pamamagitan ng
1461       count_points: "%{count} mga puntos"
1462       edit: baguhin
1463       edit_map: Baguhin ang Mapa
1464       identifiable: MAKIKILALA
1465       in: sa
1466       map: mapa
1467       more: marami pa
1468       pending: NAGHIHINTAY
1469       private: PRIBADO
1470       public: PANGMADLA
1471       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1472       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1473       view_map: Tingnan ang Mapa
1474     trace_form: 
1475       description: "Paglalarawan:"
1476       help: Saklolo
1477       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1478       tags: "Mga tatak:"
1479       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1480       upload_button: Ikargang paitaas
1481       upload_gpx: "Ikargang paitaas ang Talaksang GPX:"
1482       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1483       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1484       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1485     trace_header: 
1486       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1487       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
1488       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
1489       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1490     trace_optionals: 
1491       tags: Mga tatak
1492     trace_paging_nav: 
1493       newer: Mas Bagong mga Bakas
1494       older: Mas Lumang mga Bakas
1495       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1496     view: 
1497       delete_track: Burahin ang bakas na ito
1498       description: "Paglalarawan:"
1499       download: ikargang paibaba
1500       edit: baguhin
1501       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
1502       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1503       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1504       map: mapa
1505       none: Wala
1506       owner: "May-ari:"
1507       pending: NAGHIHINTAY
1508       points: "Mga tuldok:"
1509       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
1510       tags: "Mga tatak:"
1511       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1512       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1513       uploaded: "Naikarga na:"
1514       visibility: "Pagkanakikita:"
1515     visibility: 
1516       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1517       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1518       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1519       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1520   user: 
1521     account: 
1522       contributor terms: 
1523         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1524         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1525         heading: "Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:"
1526         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1527         link text: ano ba ito?
1528         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1529         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1530       current email address: "Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:"
1531       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1532       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1533       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1534       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
1535       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
1536       image: "Larawan:"
1537       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
1538       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1539       latitude: "Latitud:"
1540       longitude: "Longhitud:"
1541       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1542       my settings: Mga pagtatakda ko
1543       new email address: "Bagong Tirahan ng E-liham:"
1544       new image: Magdagdag ng isang larawan
1545       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1546       openid: 
1547         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1548         link text: ano ba ito?
1549         openid: "OpenID:"
1550       preferred editor: "Nais na Patnugot:"
1551       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
1552       profile description: "Paglalarawan ng Balangkas:"
1553       public editing: 
1554         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1555         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1556         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1557         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1558         enabled link text: ano ba ito?
1559         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
1560       public editing note: 
1561         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1562         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>
1563       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1564       return to profile: Bumalik sa balangkas
1565       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1566       title: Baguhin ang akawnt
1567       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1568     confirm: 
1569       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1570       before you start: Alam namin na nagmamadali ka na marahil upang makapagsimula sa pagmamapa, subalit bago mo gawin iyan maaaring naisin mo munang magpuno ng ilan pang karagdagang kabatiran hinggil sa iyong sarili sa loob ng pormularyong nasa ibaba.
1571       button: Tiyakin
1572       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
1573       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
1574       reconfirm: Kung matagal na magmula noong magpatala ka maaaring kailanganin mong <a href="%{reconfirm}">padalhan ang sarili mo ng isang bagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1575       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
1576       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
1577     confirm_email: 
1578       button: Tiyakin
1579       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1580       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1581       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1582       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
1583     confirm_resend: 
1584       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1585       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1586     filter: 
1587       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
1588     go_public: 
1589       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan ka nang mamatnugot.
1590     list: 
1591       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1592       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1593       heading: Mga tagagamit
1594       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1595       showing: 
1596         one: Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  %{items})
1597         other: Ipinapakita ang pahinang %{page}  (%{first_item}-%{last_item} ng  mga %{items})
1598       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1599       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1600       title: Mga tagagamit
1601     login: 
1602       account is suspended: Paumanhin, nasuspindi ang akawnt mo dahil sa kaduda-dudang gawain.<br />Mangyaring makipag-uganayan sa <a href="%{webmaster}">webmaster</a> kung nais mong talakayin ito.
1603       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1604       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1605       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1606       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
1607       heading: Lumagda
1608       login_button: Lumagda
1609       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1610       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1611       no account: Wala ka pa bang akawnt?
1612       openid: "%{logo} OpenID:"
1613       openid invalid: Paumanhin, tila may pinsala ang OpenID mo
1614       openid missing provider: Paumahin, hindi nagawang makipag-ugnayan sa tagapagbigay mo ng OpenID
1615       openid_logo_alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1616       openid_providers: 
1617         aol: 
1618           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID ng AOL
1619           title: Lumagda sa pamamagitan ng AOL
1620         google: 
1621           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Google
1622           title: Lumagda sa pamamagitan ng Google
1623         myopenid: 
1624           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng myOpenID
1625           title: Lumagda sa pamamagitan ng myOpenID
1626         openid: 
1627           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang URL ng OpenID
1628           title: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID
1629         wordpress: 
1630           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Wordpress
1631           title: Lumagda sa pamamagitan ng Wordpress
1632         yahoo: 
1633           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Yahoo
1634           title: Lumagda sa pamamagitan ng Yahoo
1635       password: "Hudyat:"
1636       register now: Magpatala na ngayon
1637       remember: "Tandaan ako:"
1638       title: Lumagda
1639       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data, kailangang mayroon kang isang akawnt.
1640       with openid: "O kaya ay gamitin ang OpenID mo upang lumagda:"
1641       with username: "Mayroon ka na bang akawnt sa OpenStreetMap? Mangyaring lumagda sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat:"
1642     logout: 
1643       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1644       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1645       title: Umalis sa pagkakalagda
1646     lost_password: 
1647       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1648       heading: Nakalimutang Hudyat?
1649       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
1650       new password button: Itakda uli ang hudyat
1651       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1652       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1653       title: Naiwalang hudyat
1654     make_friend: 
1655       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1656       button: idagdag bilang kaibigan
1657       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1658       heading: Idagdag si %{user} bilang isang kaibigan?
1659       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
1660     new: 
1661       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
1662       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1663       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1664       continue: Magpatuloy
1665       display name: "Pangalang Ipinapakita:"
1666       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1667       email address: "Tirahan ng E-liham:"
1668       fill_form: Punan ang pormularyo at padadalhan ka namin ng isang mabilisang e-liham upang buhayin ang akawnt mo.
1669       flash create success message: Salamat sa pagpapatala. Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1670       heading: Lumikha ng Akawnt ng Tagagamit
1671       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1672       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1673       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
1674       openid: "%{logo} OpenID:"
1675       openid association: "<p>Ang OpenID mo ay hindi pa nakaugnay sa isang akawnt ng OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Kung bago ka pa lang sa OpenStreetMap, mangyaring lumikha ng isang bagong akawnt sa pamamagitan ng pormularyong nasa ibaba.</li>\n  <li>\n    Kung mayroon ka nang akawnt, makakalagda ka na sa akawnt mo\n    sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat at pagkaraan ay iugnay ang akawnt \n    sa OpenID mo doon sa loob ng mga katakdaan mo na pangtagagamit.\n  </li>\n</ul>"
1676       openid no password: Hindi kailangan ang hudyat sa OpenID, subalit ang ilan sa dagdag na mga kagamitan o tagapaghain ay maaaring mangailangan ng isa.
1677       password: "Hudyat:"
1678       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1679       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1680       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1681       title: Likhain ang akawnt
1682       use openid: Bilang kahalili, gamitin ang %{logo} OpenID upang lumagda
1683     no_such_user: 
1684       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1685       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1686       title: Walang ganyang tagagamit
1687     popup: 
1688       friend: Kaibigan
1689       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1690       your location: Kinalalagyan mo
1691     remove_friend: 
1692       button: Tanggalin bilang kaibigan
1693       heading: Tanggalin si %{user} bilang isang kaibigan?
1694       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1695       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1696     reset_password: 
1697       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1698       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1699       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1700       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1701       password: "Hudyat:"
1702       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1703       title: Muling itakda ang hudyat
1704     set_home: 
1705       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1706     suspended: 
1707       body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
1708       heading: Inantala ang Akawnt
1709       title: Naantalang Akawnt
1710       webmaster: panginoon ng sapot
1711     terms: 
1712       agree: Sumang-ayon
1713       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1714       consider_pd_why: ano ba ito?
1715       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1716       decline: Tanggihan
1717       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1718       guidance: "Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href=\"%{summary}\">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href=\"%{translations}\">impormal na mga salinwika</a>"
1719       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1720       legale_names: 
1721         france: Pransiya
1722         italy: Italya
1723         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1724       legale_select: "Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:"
1725       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
1726       title: "Mga tuntunin sa tagapag-ambag:"
1727       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1728     view: 
1729       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
1730       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1731       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
1732       block_history: natanggap na mga paghadlang
1733       blocks by me: mga paghahadlang ko
1734       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1735       comments: mga puna
1736       confirm: Tiyakin
1737       confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
1738       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
1739       created from: "Nilikha magmula sa:"
1740       ct accepted: Tinanggap noong %{ago} na ang nakalilipas
1741       ct declined: Tumanggi
1742       ct status: "Mga tuntunin sa taga-ambag:"
1743       ct undecided: Walang kapasyahan
1744       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
1745       delete_user: burahin ang tagagamit na ito
1746       description: Paglalarawan
1747       diary: talaarawan
1748       edits: mga pagbabago
1749       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1750       friends_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng pagtatakda ng mga pagbabago ng mga kaibigan
1751       friends_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga lahok ng mga kaibigan
1752       hide_user: itago ang tagagamit na ito
1753       if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.
1754       km away: "%{count}km ang layo"
1755       latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
1756       m away: "%{count}m ang layo"
1757       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
1758       moderator_history: ibinigay na mga paghadlang
1759       my comments: mga puna ko
1760       my diary: talaarawan ko
1761       my edits: mga pamamatnugot ko
1762       my settings: mga pagtatakda ko
1763       my traces: mga pagbabakas ko
1764       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1765       nearby_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng mga pagtatakda ng pagbabago ng kanugnog na mga tagagamit
1766       nearby_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga inilahok sa talaarawan ng kanugnog na mga tagagamit
1767       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1768       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1769       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1770       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1771       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1772       role: 
1773         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1774         grant: 
1775           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1776           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1777         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1778         revoke: 
1779           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1780           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1781       send message: ipadala ang mensahe
1782       settings_link_text: mga pagtatakda
1783       spam score: "Puntos ng Basurang Liham:"
1784       status: "Katayuan:"
1785       traces: mga bakas
1786       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
1787       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1788       your friends: Mga kaibigan mo
1789   user_block: 
1790     blocks_by: 
1791       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1792       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1793       title: Mga paghadlang ni %{name}
1794     blocks_on: 
1795       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1796       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1797       title: Mga paghadlang sa %{name}
1798     create: 
1799       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1800       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1801       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1802     edit: 
1803       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1804       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1805       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
1806       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1807       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1808       show: Tingnan ang hadlang na ito
1809       submit: Isapanahon ang paghadlang
1810       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1811     filter: 
1812       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1813       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1814     helper: 
1815       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1816       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1817       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1818     index: 
1819       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1820       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1821       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1822     model: 
1823       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang paghadlang.
1824       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
1825     new: 
1826       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1827       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1828       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
1829       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1830       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1831       submit: Likhain ang hadlang
1832       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1833       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
1834       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1835     not_found: 
1836       back: Bumalik sa talatuntunan
1837       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1838     partial: 
1839       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1840       creator_name: Tagapaglikha
1841       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1842       edit: Baguhin
1843       next: Susunod »
1844       not_revoked: (hindi binawi)
1845       previous: « Nakaraan
1846       reason: Dahilan ng pagharang
1847       revoke: Bawiin!
1848       revoker_name: Binawi ni
1849       show: Ipakita
1850       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1851       status: Kalagayan
1852     period: 
1853       one: 1 oras
1854       other: "%{count} mga oras"
1855     revoke: 
1856       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1857       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1858       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1859       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
1860       revoke: Bawiin!
1861       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1862       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1863     show: 
1864       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1865       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1866       edit: Baguhin
1867       heading: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1868       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
1869       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
1870       revoke: Bawiin!
1871       revoker: "Tagapagbawi:"
1872       show: Ipakita
1873       status: Kalagayan
1874       time_future: Magwawakas sa %{time}
1875       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
1876       title: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1877     update: 
1878       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
1879       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1880   user_role: 
1881     filter: 
1882       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1883       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1884       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1885       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
1886     grant: 
1887       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?
1888       confirm: Pagtibayin
1889       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1890       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1891       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1892     revoke: 
1893       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?
1894       confirm: Tiyakin
1895       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1896       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1897       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin