]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/tl.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AnakngAraw
5 tl: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Katawan
10       diary_entry: 
11         language: Wika
12         latitude: Latitud
13         longitude: Longhitud
14         title: Pamagat
15         user: Tagagamit
16       friend: 
17         friend: Kaibigan
18         user: Tagagamit
19       message: 
20         body: Katawan
21         recipient: Tumatanggap
22         sender: Nagpadala
23         title: Pamagat
24       trace: 
25         description: Paglalarawan
26         latitude: Latitud
27         longitude: Longhitud
28         name: Pangalan
29         public: Pangmadla
30         size: Sukat
31         user: Tagagamit
32         visible: Nakikita
33       user: 
34         active: Masigla
35         description: Paglalarawan
36         display_name: Ipakita ang Pangalan
37         email: E-liham
38         languages: Mga wika
39         pass_crypt: Hudyat
40     models: 
41       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
42       changeset: Pangkat ng pagbabago
43       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
44       country: Bansa
45       diary_comment: Puna sa Talaarawan
46       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
47       friend: Kaibigan
48       language: Wika
49       message: Mensahe
50       node: Buko
51       node_tag: Tatak ng Buko
52       notifier: Tagapagpabatid
53       old_node: Lumang Buko
54       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
55       old_relation: Lumang Kaugnayan
56       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
57       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
58       old_way: Lumang Daan
59       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
60       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
61       relation: Kaugnayan
62       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
63       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
64       session: Laang Panahon
65       trace: Bakas
66       tracepoint: Tuldok ng Bakas
67       tracetag: Tatak ng Bakas
68       user: Tagagamit
69       user_preference: Nais ng Tagagamit
70       user_token: Kahalip ng Tagagamit
71       way: Daan
72       way_node: Buko ng Daan
73       way_tag: Tatak ng Daan
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
77     require_moderator: 
78       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
81       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
85       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
86       download: Ikargang paibaba ang %{changeset_xml_link} o %{osmchange_xml_link}
87       feed: 
88         title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
89         title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
90       osmchangexml: XML ng osmChange
91       title: Pangkat ng pagbabago
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Pag-aari ni:"
94       bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
95       box: kahon
96       closed_at: "Isinara sa:"
97       created_at: "Nilikha sa:"
98       has_nodes: 
99         other: "isa=May sumusunod na %{count} ng buko:"
100       has_relations: 
101         other: "isa=Mayroong sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
102       has_ways: 
103         other: "isa=May sumusunod na %{count} ng daan:"
104       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
105       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
106     common_details: 
107       changeset_comment: "Puna:"
108       deleted_at: "Binura doon sa:"
109       deleted_by: "Binura ni:"
110       edited_at: "Binago sa:"
111       edited_by: "Binago ni:"
112       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
113       version: "Bersyon:"
114     containing_relation: 
115       entry: Kaugnayan %{relation_name}
116       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
117     map: 
118       deleted: Binura
119       edit: 
120         area: Baguhin ang pook
121         node: Baguhin ang buko
122         relation: Baguhin ang kaugnayan
123         way: Baguhin ang daan
124       larger: 
125         area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
126         node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
127         relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
128         way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
129       loading: Ikinakarga...
130     navigation: 
131       all: 
132         next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
133         next_node_tooltip: Susunod na buko
134         next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
135         next_way_tooltip: Susunod na daan
136         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
137         prev_node_tooltip: Nakaraang buko
138         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
139         prev_way_tooltip: Dating daan
140       paging: 
141         all: 
142           next: "%{id} »"
143           prev: « %{id}
144         user: 
145           next: "%{id} »"
146           prev: « %{id}
147       user: 
148         name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
149         next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
150         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
151     node: 
152       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
153       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
154       edit: baguhin
155       node: Buko
156       node_title: "Buko : %{node_name}"
157       view_history: tingnan ang kasaysayan
158     node_details: 
159       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
160       part_of: "Bahagi ng:"
161     node_history: 
162       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
163       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
164       node_history: Kasaysayan ng Buko
165       node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
166       view_details: tingnan ang mga detalye
167     not_found: 
168       sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
169       type: 
170         changeset: palitan ang pagtatakda
171         node: buko
172         relation: kaugnayan
173         way: daan
174     paging_nav: 
175       of: ang
176       showing_page: Ipinapakita ang pahina
177     redacted: 
178       message_html: Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa mga detalye.
179       redaction: Redaksiyon %{id}
180       type: 
181         node: buko
182         relation: kaugnayan
183         way: daan
184     relation: 
185       download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
186       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
187       relation: Kaugnayan
188       relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
189       view_history: tingnan ang kasaysayan
190     relation_details: 
191       members: "Mga kasapi:"
192       part_of: "Bahagi ng:"
193     relation_history: 
194       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
195       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
196       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
197       relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
198       view_details: tingnan ang mga detalye
199     relation_member: 
200       entry: "%{type} %{name}"
201       entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
202       type: 
203         node: Buko
204         relation: Kaugnayan
205         way: Daan
206     start: 
207       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
208       view_data: Tingnan ang dato para sa pangkasalukuyang tanawin ng mapa
209     start_rjs: 
210       data_frame_title: Dato
211       data_layer_name: Tumingin-tingin sa Dato ng Mapa
212       details: Mga detalye
213       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
214       edited_by_user_at_timestamp: Binago ni [[user]] sa ganap na [[timestamp]]
215       hide_areas: Itago ang mga lugar
216       history_for_feature: Kasaysayan para sa [[feature]]
217       load_data: Ikarga ang Dato
218       loaded_an_area_with_num_features: "Nagkarga ka ng isang pook na naglalaman ng mga tamok na [[num_features]].  Sa pangkalahatan, ilang mga pantingin-tingin ang hindi maaaring makaangkop ng mabuti sa pagpapakita ng ganitong dami ng dato.  Sa pangkalahatan, gumagana ng pinakamahusay ang mga pantingin-tingin kapag nagpapakita ng mas kakaunti kaysa 100 mga tampok: ang paggawa ng ibang mga bagay ay maaaring makagawa sa iyong pantingin-tingin upang bumagal/hindi tumutugon. Kung nakatitiyak kang nais mong ipakita ang ganitong dato, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang nasa ibaba."
219       loading: Ikinakarga...
220       manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
221       object_list: 
222         api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
223         back: Ipakita ang tala ng bagay
224         details: Mga detalye
225         heading: Tala ng bagay
226         history: 
227           type: 
228             node: Buko [[id]]
229             way: Daan [[id]]
230         selected: 
231           type: 
232             node: Buko [[id]]
233             way: Daan [[id]]
234         type: 
235           node: Buko
236           way: Daan
237       private_user: pribadong tagagamit
238       show_areas: Ipakita ang mga lugar
239       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
240       unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na [[bbox_size]] (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
241       wait: Hintay...
242       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
243     tag_details: 
244       tags: "Mga tatak:"
245       wiki_link: 
246         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
247         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
248       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
249     timeout: 
250       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.
251       type: 
252         changeset: palitan ang pagtatakda
253         node: buko
254         relation: kaugnayan
255         way: daan
256     way: 
257       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
258       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
259       edit: baguhin
260       view_history: tingnan ang kasaysayan
261       way: Daan
262       way_title: "Daan: %{way_name}"
263     way_details: 
264       also_part_of: 
265         other: isa=bahagi rin ng daan %{related_ways}, bahagi rin ng mga daan %{related_ways}
266       nodes: "Mga buko:"
267       part_of: "Bahagi ng:"
268     way_history: 
269       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
270       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
271       view_details: tingnan ang mga detalye
272       way_history: Kasaysayan ng Daan
273       way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
274   changeset: 
275     changeset: 
276       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
277       big_area: (malaki)
278       id: "#%{id}"
279       no_comment: (wala)
280       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
281       show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
282       still_editing: (namamatnugot pa rin)
283       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
284     changeset_paging_nav: 
285       next: Kasunod »
286       previous: « Nakaraan
287       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
288     changesets: 
289       area: Pook
290       comment: Puna/Kumento
291       id: ID
292       saved_at: Sinagip sa
293       user: Tagagamit
294     list: 
295       description: Kamakailang pagbabago
296       description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
297       description_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
298       description_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
299       description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
300       description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
301       heading: Mga pangkat ng pagbabago
302       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
303       heading_friend: Mga pangkat ng pagbabago
304       heading_nearby: Mga pangkat ng pagbabago
305       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
306       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
307       title: Mga pangkat ng pagbabago
308       title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
309       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
310       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
311       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
312       title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
313     timeout: 
314       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
315   diary_entry: 
316     comments: 
317       ago: "%{ago} na ang nakalilipas"
318       comment: Puna
319       has_commented_on: Pinuna ni %{display_name} ang sumusunod na mga lahok sa talaarawan
320       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
321       older_comments: Mas Lumang mga Puna
322       post: Ipaskil
323       when: Kailan
324     diary_comment: 
325       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
326       confirm: Tiyakin
327       hide_link: Itago ang punang ito
328     diary_entry: 
329       comment_count: 
330         one: 1 puna
331         other: "%{count} mga puna"
332       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
333       confirm: Tiyakin
334       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
335       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
336       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
337       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
338     edit: 
339       body: "Katawan:"
340       language: "Wika:"
341       latitude: "Latitud:"
342       location: "Pook (lokasyon):"
343       longitude: "Longhitud:"
344       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
345       save_button: Sagipin
346       subject: "Paksa:"
347       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
348       use_map_link: gamitin ang mapa
349     feed: 
350       all: 
351         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
352         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
353       language: 
354         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
355         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
356       user: 
357         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}
358         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
359     list: 
360       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
361       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
362       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
363       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
364       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
365       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
366       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
367       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
368       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
369       title_nearby: Mga talaarawan ng Kanugnog na mga Tagagamit
370       user_title: Talaarawan ni %{user}
371     location: 
372       edit: Baguhin
373       location: "Pook (lokasyon):"
374       view: Tingnan
375     new: 
376       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
377     no_such_entry: 
378       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
379       heading: "Walang ipinasok na may ID na: %{id}"
380       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
381     view: 
382       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
383       login: Lumagda
384       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
385       save_button: Sagipin
386       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
387       user_title: Talaarawan ni %{user}
388   editor: 
389     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
390     potlatch: 
391       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
392       name: Pagbibigay-daan 1
393     potlatch2: 
394       description: Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
395       name: Pagbibigay-daan 2
396     remote: 
397       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
398       name: Pangmalayong Pantaban
399   export: 
400     start: 
401       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
402       area_to_export: Pook na Iluluwas
403       embeddable_html: Maibabaong HTML
404       export_button: Iluwas
405       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
406       format: Anyo
407       format_to_export: Anyong Iluluwas
408       image_size: Sukat ng Larawan
409       latitude: "Latitud:"
410       licence: Lisensiya
411       longitude: "Longhitud:"
412       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
413       map_image: Larawan ng Mapa (nagpapakita ng patong na saligan)
414       max: pinakamataas
415       options: Mga mapagpipilian
416       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
417       output: Kinalabasan
418       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
419       scale: Sukat
420       too_large: 
421         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
422         heading: Napakalaki ng Lugar
423       zoom: Lapitan
424     start_rjs: 
425       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
426       change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
427       click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
428       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
429       export: Iluwas
430       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
431       view_larger_map: Tingnan ang Mas Malaking Mapa
432   geocoder: 
433     description: 
434       title: 
435         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
436         osm_namefinder: "%{types} mula sa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tagapaghanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>"
437         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
438       types: 
439         cities: Mga lungsod
440         places: Mga lugar
441         towns: Mga bayan
442     description_osm_namefinder: 
443       prefix: "%{distance} %{direction} ng %{type}"
444     direction: 
445       east: silangan
446       north: hilaga
447       north_east: hilaga-silangan
448       north_west: hilaga-kanluran
449       south: timog
450       south_east: timog-silangan
451       south_west: timog-kanluran
452       west: kanluran
453     distance: 
454       other: sero=mas mababa kaysa 1km
455     results: 
456       more_results: Marami pang mga kinalabasan
457       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
458     search: 
459       title: 
460         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
461         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
462         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
463         osm_namefinder: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">Tagahanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>
464         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
465         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
466         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
467     search_osm_namefinder: 
468       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} ng %{parentname})"
469       suffix_place: ", %{distance} %{direction} ng %{placename}"
470       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
471     search_osm_nominatim: 
472       prefix: 
473         aeroway: 
474           aerodrome: Himpilan ng eroplano
475           apron: Tapis pangkusina
476           gate: Tarangkahan
477           helipad: Lapagan at Lunsaran ng Helikopter
478           runway: Patakbuhan at Daanan
479           taxiway: Daanan ng Taksi
480           terminal: Terminal
481         amenity: 
482           WLAN: Pagpunta sa WiFi
483           airport: Paliparan
484           arts_centre: Lunduyan ng Sining
485           artwork: Likhang Sining
486           atm: ATM
487           auditorium: Awditoryum
488           bank: Bangko
489           bar: Tindahang Inuman ng Alak
490           bbq: Barbikyuhan
491           bench: Bangko
492           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
493           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
494           biergarten: Inuman ng Serbesa
495           brothel: Bahay-aliwan
496           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
497           bus_station: Himpilan ng Bus
498           cafe: Kapihan
499           car_rental: Arkilahan ng Kotse
500           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
501           car_wash: Paliguan ng Kotse
502           casino: Bahay-pasugalan
503           charging_station: Himpilang Kargahan
504           cinema: Sinehan
505           clinic: Klinika
506           club: Kapisanan
507           college: Dalubhasaan
508           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
509           courthouse: Gusali ng Hukuman
510           crematorium: Krematoryum
511           dentist: Dentista
512           doctors: Mga manggagamot
513           dormitory: Dormitoryo
514           drinking_water: Naiinom na Tubig
515           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
516           embassy: Embahada
517           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
518           fast_food: Kainang Pangmabilisan
519           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
520           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
521           fire_station: Himpilan ng Bumbero
522           food_court: Korte ng Pagkain
523           fountain: Bukal
524           fuel: Panggatong
525           grave_yard: Sementeryo
526           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
527           hall: Bulwagan
528           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
529           hospital: Ospital
530           hotel: Otel
531           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
532           ice_cream: Sorbetes
533           kindergarten: Kindergarten
534           library: Aklatan
535           market: Pamilihan
536           marketplace: Palengke
537           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
538           nightclub: Alibangbang
539           nursery: Alagaan ng mga Bata
540           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
541           office: Tanggapan
542           park: Liwasan
543           parking: Paradahan
544           pharmacy: Botika
545           place_of_worship: Sambahan
546           police: Pulis
547           post_box: Kahon ng Liham
548           post_office: Tanggapan ng Sulat
549           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
550           prison: Bilangguan
551           pub: Pangmadlang Bahay
552           public_building: Pangmadlang Gusali
553           public_market: Pangmadlang Pamilihan
554           reception_area: Tanggapang Pook
555           recycling: Pook ng Muling Paggamit
556           restaurant: Kainan
557           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
558           sauna: Silid-suuban
559           school: Paaralan
560           shelter: Kanlungan
561           shop: Tindahan
562           shopping: Pamimili
563           shower: Dutsahan
564           social_centre: Lunduyan ng Pakikipagkapuwa
565           social_club: Kapisanang Panglipunan
566           studio: Istudyo
567           supermarket: Malaking Pamilihan
568           swimming_pool: Palanguyan
569           taxi: Taksi
570           telephone: Teleponong Pangmadla
571           theatre: Tanghalan
572           toilets: Mga banyo
573           townhall: Bulwagan ng Bayan
574           university: Pamantasan
575           vending_machine: Makinang Nagbebenta
576           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
577           village_hall: Bulwagan ng Nayon
578           waste_basket: Basurahan
579           wifi: Pagpunta sa WiFi
580           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
581         boundary: 
582           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
583           census: Hangganan ng Sensus
584           national_park: Liwasang Pambansa
585           protected_area: Napuprutektahang Pook
586         bridge: 
587           aqueduct: Tulay na Daanan ng Tubig
588           suspension: Tulay na Nakabitin
589           swing: Tulay na Naikakambiyo
590           viaduct: Tulay na Tubo
591           "yes": Tulay
592         building: 
593           "yes": Gusali
594         highway: 
595           bridleway: Daanan ng Kabayo
596           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
597           bus_stop: Hintuan ng Bus
598           byway: Landas na Hindi Madaanan
599           construction: Ginagawang Punong Lansangan
600           cycleway: Daanan ng Bisikleta
601           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
602           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
603           ford: Bagtasan ng Tao
604           living_street: Buhay na Lansangan
605           milestone: Poste ng Milya
606           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
607           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
608           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
609           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
610           path: Landas
611           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
612           platform: Palapag
613           primary: Pangunahing Kalsada
614           primary_link: Pangunahing Kalsada
615           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
616           residential: Pamahayan
617           rest_area: Pook Pahingahan
618           road: Lansangan
619           secondary: Pampangalawang Lansangan
620           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
621           service: Kalyeng Pampalingkuran
622           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
623           speed_camera: Kamera ng Tulin
624           steps: Mga hakbang
625           stile: Hagdanan ng Bakod
626           tertiary: Pampangatlong Kalsada
627           tertiary_link: Pampangatlong Kalsada
628           track: Pinak
629           trail: Bulaos
630           trunk: Pangunahing Ruta
631           trunk_link: Pangunahing Ruta
632           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
633           unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
634         historic: 
635           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
636           battlefield: Pook ng Labanan
637           boundary_stone: Bato ng Hangganan
638           building: Gusali
639           castle: Kastilyo
640           church: Simbahan
641           fort: Kuta
642           house: Bahay
643           icon: Kinatawang Larawan
644           manor: Manor
645           memorial: Muog na Pang-alaala
646           mine: Minahan
647           monument: Bantayog
648           museum: Museo
649           ruins: Mga Guho
650           tower: Tore
651           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
652           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
653           wreck: Wasak na Sasakyan
654         landuse: 
655           allotments: Mga Laang Bahagi
656           basin: Lunas ng Ilog
657           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
658           cemetery: Libingan
659           commercial: Pook na Pangkalakalan
660           conservation: Lupaing Iniligtas
661           construction: Konstruksyon
662           farm: Bukid
663           farmland: Lupaing Sakahan
664           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
665           forest: Gubat
666           garages: Mga garahe
667           grass: Damo
668           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
669           industrial: Pook na Pang-industriya
670           landfill: Tabon na Lupain
671           meadow: Kaparangan
672           military: Pook ng Militar
673           mine: Minahan
674           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
675           orchard: Halamanan ng Bunga
676           park: Liwasan
677           piste: Piste ng Iski
678           quarry: Hukay na Tibagan
679           railway: Daambakal
680           recreation_ground: Lupaing Libangan
681           reservoir: Tinggalan ng Tubig
682           reservoir_watershed: Lunas na Imbakan ng Tubig
683           residential: Pook na Panirahan
684           retail: Tingi
685           road: Pook na Daanan
686           village_green: Nayong Lunti
687           vineyard: Ubasan
688           wetland: Babad na Lupain
689           wood: Kahoy
690         leisure: 
691           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
692           bird_hide: Pook-Matyagan ng Ibon
693           common: Karaniwang Lupain
694           fishing: Pook na Palaisdaan
695           fitness_station: Himpilan na Pangkaangkupan at Kalusugan ng Katawan
696           garden: Halamanan
697           golf_course: Kurso ng Golp
698           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
699           marina: Marina
700           miniature_golf: Munting Golp
701           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
702           park: Liwasan
703           pitch: Hagisang Pampalakasan
704           playground: Palaruan
705           recreation_ground: Lupaing Libangan
706           sauna: Silid-suuban
707           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
708           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
709           stadium: Istadyum
710           swimming_pool: Palanguyan
711           track: Landas na Takbuhan
712           water_park: Liwasang Tubigan
713         military: 
714           airfield: Paliparan at Palapagang Pangmilitar
715           barracks: Kuwartel
716           bunker: Hukay na Pangsundalo
717         natural: 
718           bay: Look
719           beach: Dalampasigan
720           cape: Tangway
721           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
722           channel: Bambang
723           cliff: Bangin
724           crater: Uka
725           dune: Burol ng Buhangin
726           feature: Tampok
727           fell: Pulak
728           fjord: Tubigang Mabangin
729           forest: Gubat
730           geyser: Geyser
731           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
732           heath: Lupain ng Halamang Erika
733           hill: Burol
734           island: Pulo
735           land: Lupain
736           marsh: Latian
737           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
738           mud: Putik
739           peak: Tugatog
740           point: Tuldok
741           reef: Bahura
742           ridge: Tagaytay
743           river: Ilog
744           rock: Bato
745           scree: Batuhang Buhaghag
746           scrub: Palumpong
747           shoal: Banlik
748           spring: Bukal
749           stone: Bato
750           strait: Kipot
751           tree: Puno
752           valley: Lambak
753           volcano: Bulkan
754           water: Tubig
755           wetland: Babad na Lupain
756           wetlands: Mga Babad na Lupain
757           wood: Kahoy
758         office: 
759           accountant: Tagatuos
760           architect: Arkitekto
761           company: Kumpanya
762           employment_agency: Ahensiya ng Patrabaho
763           estate_agent: Ahente ng Lupain
764           government: Tanggapang Pampamahalaan
765           insurance: Tanggapan ng Seguro
766           lawyer: Manananggol
767           ngo: Tanggapan ng NGO
768           telecommunication: Tanggapang Pangtelekomunikasyon
769           travel_agent: Ahensiya ng Paglalakbay
770           "yes": Tanggapan
771         place: 
772           airport: Paliparan
773           city: Lungsod
774           country: Bansa
775           county: Kondehan
776           farm: Bukid
777           hamlet: Maliit na Nayon
778           house: Bahay
779           houses: Mga Bahay
780           island: Pulo
781           islet: Munting Pulo
782           isolated_dwelling: Ilang na Tirahan
783           locality: Lokalidad
784           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
785           municipality: Munisipalidad
786           postcode: Kodigo ng Koreo
787           region: Rehiyon
788           sea: Dagat
789           state: Estado
790           subdivision: Kabahaging kahatian
791           suburb: Kanugnog ng lungsod
792           town: Bayan
793           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
794           village: Nayon
795         railway: 
796           abandoned: Pinabayaang daambakal
797           construction: Kinukumpuning Daambakal
798           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
799           disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
800           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
801           halt: Hintuan ng Tren
802           historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
803           junction: Panulukan ng Daambakal
804           level_crossing: Patag na Tawiran
805           light_rail: Banayad na Riles
806           miniature: Munting Riles
807           monorail: Isahang Riles
808           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
809           platform: Plataporma ng Daambakal
810           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
811           spur: Tahid ng Daambakal
812           station: Himpilan ng Daambakal
813           subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
814           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
815           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
816           tram: Riles ng Trambya
817           tram_stop: Hintuan ng Trambya
818           yard: Bakuran ng Daambakal
819         shop: 
820           alcohol: Wala sa Lisensiya
821           antiques: Mga Antigo
822           art: Tindahan ng Sining
823           bakery: Panaderya
824           beauty: Tindahan ng Pampaganda
825           beverages: Tindahan ng mga Inumin
826           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
827           books: Tindahan ng Aklat
828           butcher: Mangangatay
829           car: Tindahan ng Kotse
830           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
831           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
832           carpet: Tindahan ng Karpet
833           charity: Tindahang Pangkawanggawa
834           chemist: Kimiko
835           clothes: Tindahan ng mga Damit
836           computer: Tindahan ng Kompyuter
837           confectionery: Tindahan ng Kendi
838           convenience: Tindahang Maginhawa
839           copyshop: Tindahang Kopyahan
840           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
841           department_store: Tindahang Kagawaran
842           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
843           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
844           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
845           electronics: Tindahan ng Elektroniks
846           estate_agent: Ahente ng Lupain
847           farm: Tindahang Pambukid
848           fashion: Tindahan ng Moda
849           fish: Tindahan ng Isda
850           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
851           food: Tindahan ng Pagkain
852           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
853           furniture: Muwebles
854           gallery: Galeriya
855           garden_centre: Lunduyang Halamanan
856           general: Tindahang Panglahat
857           gift: Tindahan ng Regalo
858           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
859           grocery: Tindahan ng Groserya
860           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
861           hardware: Tindahan ng Hardwer
862           hifi: Hi-Fi
863           insurance: Seguro
864           jewelry: Tindahan ng Alahas
865           kiosk: Tindahan ng Kubol
866           laundry: Labahan
867           mall: Pasyalang Pangmadla
868           market: Pamilihan
869           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
870           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
871           music: Tindahan ng Tugtugin
872           newsagent: Ahente ng Balita
873           optician: Optiko
874           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
875           outdoor: Tindahang Panlabas
876           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
877           photo: Tindahan ng Litrato
878           salon: Salon
879           shoes: Tindahan ng Sapatos
880           shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
881           sports: Tindahang Pampalakasan
882           stationery: Tindahan ng Papel
883           supermarket: Malaking Pamilihan
884           toys: Tindahan ng Laruan
885           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
886           video: Tindahan ng Bidyo
887           wine: Wala sa Lisensiya
888         tourism: 
889           alpine_hut: Kubong Pambundok
890           artwork: Likhang Sining
891           attraction: Pang-akit
892           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
893           cabin: Dampa
894           camp_site: Pook ng Kampo
895           caravan_site: Lugar ng Karabana
896           chalet: Kubo ng Pastol
897           guest_house: Bahay na Pampanauhin
898           hostel: Hostel
899           hotel: Otel
900           information: Kabatiran
901           lean_to: Sibi
902           motel: Motel
903           museum: Museo
904           picnic_site: Pook na Pampiknik
905           theme_park: Liwasang may Tema
906           valley: Lambak
907           viewpoint: Tuldok ng pananaw
908           zoo: Hayupan
909         tunnel: 
910           "yes": Lagusan
911         waterway: 
912           artificial: Daanan ng Tubig na Gawang-Tao
913           boatyard: Bakuran ng bangka
914           canal: Paralanan
915           connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
916           dam: Saplad
917           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
918           ditch: Bambang
919           dock: Pantalan
920           drain: Limasan
921           lock: Kandado
922           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
923           mineral_spring: Balong na Mineral
924           mooring: Pugalan
925           rapids: Mga lagaslasan
926           river: Ilog
927           riverbank: Pampang ng Ilog
928           stream: Batis
929           wadi: Tuyot na Ilog
930           water_point: Tuldok ng Tubigan
931           waterfall: Talon
932           weir: Pilapil
933       prefix_format: "%{name}"
934   html: 
935     dir: mula kaliwa pakanan
936   javascripts: 
937     map: 
938       base: 
939         cycle_map: Mapa ng Ikot
940         mapquest: Bukas ang MapQuest
941         standard: Pamantayan
942         transport_map: Mapa ng Biyahe
943       overlays: 
944         maplint: Maplint
945     site: 
946       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
947       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
948       edit_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang baguhin ang mapa
949       history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
950       history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
951       history_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
952   layouts: 
953     community: Pamayanan
954     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
955     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
956     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
957     documentation: Dokumentasyon
958     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
959     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
960     donate_link_text: nag-aabuloy
961     edit: Baguhin
962     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
963     export: Iluwas
964     export_tooltip: Iluwas ang dato ng mapa
965     foundation: Pundasyon
966     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
967     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
968     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
969     help: Tulong
970     help_centre: Lunduyan ng Tulong
971     help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
972     help_url: http://help.openstreetmap.org/
973     history: Kasaysayan
974     home: tahanan
975     home_tooltip: Pumunta sa kinalalagyan ng tahanan
976     inbox: kahong-tanggapan (%{count})
977     inbox_tooltip: 
978       other: sero=Ang kahong-tanggapan mo ay walang mga mensaheng hindi pa nababasa
979     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
980     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
981     intro_2_download: ikargang paibaba
982     intro_2_html: Malayang %{download} at %{use} ang dato sa ilalim ng %{license}. %{create_account} upang mapainam ang mapa.
983     intro_2_license: lisensiyang bukas
984     intro_2_use: gamitin
985     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
986     license: 
987       alt: CC BY-SA 2.0
988       title: Nilisensiyahan ang dato ng OpenStreetMap  sa ilalim ng Pangkalahatang Lisensiya ng Malikhaing mga Pangkaraniwan ng Pagbanggit at Pagbabahaging Magkatulad 2.0
989     log_in: lumagda
990     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
991     logo: 
992       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
993     logout: umalis mula sa pagkakalagda
994     logout_tooltip: Umalis sa pagkakalagda
995     make_a_donation: 
996       text: Magkaloob ng isang Abuloy
997       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
998     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
999     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
1000     partners_bytemark: Pagpapasinaya ng Bytemark
1001     partners_html: Ang pagpapasinaya ay sinusuportahan ng %{ucl}, %{ic} at %{bytemark}, at iba pang %{partners}.
1002     partners_ic: Dalubhasaang Pang-imperyo Londres
1003     partners_partners: mga kawaksi
1004     partners_ucl: Ang Sentro ng UCL VR
1005     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
1006     project_name: 
1007       h1: OpenStreetMap
1008       title: OpenStreetMap
1009     sign_up: magpatala
1010     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
1011     sotm2011: Pumunta sa Pulong ng OpenStreetMap ng 2011, Ang Katayuan ng Mapa, ika-9 hanggang ika-11 ng Setyembre sa Denver!
1012     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
1013     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
1014     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
1015     view: Tingnan
1016     view_tooltip: Tingnan ang mapa
1017     welcome_user: Maligayang pagdating, %{user_link}
1018     welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
1019     wiki: Wiki
1020     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
1021     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1022   license_page: 
1023     foreign: 
1024       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
1025       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
1026       title: Tungkol sa salinwikang ito
1027     legal_babble: "<h2>Karapatang-ari at Lisensiya</h2>\n<p>\nAng OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, na nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Magkatulad 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\nMalaya mong makokopya, maipapamahagi, maipadadala and iangkop ang aming mga mapa  at dato, hangga’t binabanggit mo ang OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito. Kapag binago o pinainam mo ang aming mga mapa o dato, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya.  Ang buong <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">kodigong makabatas</a> ay nagpapaliwanag ng iyong mga karapatan at mga pananagutan.\n</p>\n<h3>Paano babanggitin ang OpenStreetMap</h3>\n<p>\nKapag ginagamit mo ang mga larawan ng mapa ng OpenStreetMap, hinihiling naming na ang pagbanggit mo ay mapagbabasahan ng kahit na &ldquo;&copy; Mga tagapag-ambag sa OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Kapag ginagamit mo lamang ang dato ng mapa, hinihiling namin ang &ldquo;Dato ng mapa &copy; Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nKung saan maaari, ang OpenStreetMap ay dapat na ikawing sa <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung gumagamit ka ng isang midyum kung saan hindi maaari ang mga kawing (katulad halimbawa ng isang nilimbag a akda), iminumungkahi namin na papuntahin ang mga mambabasa mo sa www.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawig ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; papunta sa buong tirahang ito) at sa www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Pag-alam ng iba pa</h3>\n<p>Magbasa ng iba pa na ginagamit an gaming dato na nasa <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga madalas na tanong na makabatas</a>.\n</p>\n<p>\nAng mga tagapag-ambag sa OSM ay pinaaalalahanang huwag na huwag magdaragdag ng anumang mga dato mula sa anumang mga mapagkukunang may karapatang-ari (katulad ng Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na walang hayagang pahintulot mula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa kopya.\n</p>\n<p>\nBagaman ang OpenStreetMap ay isang bukas na dato, hindi kami makapagbibigay ng isang hindi binabayarang API ng mapa para sa mga tagapagpaunlad ng pangatlong partido. Tingnan ang aming <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng API</a>,<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng Tisa</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Patakaran sa Paggamit ng Nominatim</a>.\n</p>\n<h3>Mga tagapag-ambag namin</h3>\n<p>\nAng aming lisensiyang CC BY-SA ay nangangailangan sa iyo na &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal na May-akda na makatwiran para sa midya o paraang ginagamit Mo&rdquo;.Ang indibidwal na mga tagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato para sa isang ahensiya ng pagmamapang pambansa o ibang pangunahing kuhanan ay naisama na sa OpenStreetMap,maaaring makatwirang banggitin sila na tuwiran sa pamamagitan ng tuwirang muling pagsipi ng kanilang pagbabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing nito sa pahinang ito.</p>\n<!--\nKabatiran para sa mga patnugot ng pahina\nAng sumusunod ay nagtatala lamang ng mga organisasyon na nangangailangan ng mga pagbabanggit bilang isang pasubali sa paggamit ng kanilang dato sa OpenStreetMap. Hindi ito isang pangkalahatang katalogo ng mga pag-aangkat, at hindi dapat gamitin maliban na lamang kung kailangan ang pagbabanggit upang makasunod sa lisensiya ng inangkat na dato.  Ang anumang mga karagdagan ditto ay dapat na talakayin muna na kasama ang mga tagapangasiwa ng sistema ng OSM.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australya</strong>: Naglalaman ng dato sa sub-urbanong lugar na nakapaligid sa lungsod na nakabatay sa Tanggapang Pang-estadistika ng Australya</li>\n<li><strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato \n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (sa ilalim ng\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> at\n   Land Tirol (sa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT na may mga susog</a>).</li>\n<li><strong>Canada</strong>: Naglalaman ng mga dato mula sa GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan (Kahatiang Pangheograpiya,\nEstadistika ng Canada).</li>\n<li><strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nagmula sa \n   Direction Générale des Impôts.</li>\n<li><strong>Bagong Selanda</strong>: Naglalaman ng mga datong kinuha mula sa Kabatirang Panglupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatang-ari ng Korona.</li>\n<li><strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato mula sa <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">Mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatang-ari ng mga tagapag-ambag sa  UMP-pcPL.\n<li><strong>Nagkakaisang Kaharian</strong>: Naglalaman ng dato ng May Ordinansiyang Pagtatanong&copy; Karapatang-ari ng korona at karapatan sa kalipun ng dato 2010.<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">\n   More about OSM&apos;s use of UMP data</a></li>\n   <li><strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\n   <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan:\n   Pambansang Kabatirang Pangheograpiya at Kalaparan (National Geo-Spatial Information)</a>, may pinaglalaanan ang karapatang-ari ng Estado.</li>\n</ul>\n\n<p>\nAng pagsasama ng dato sa OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang nagbigay ng orihinal na dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbiibigay ng anumang garantiya, o tumatanggap ng anumang pananagutan.\n</p>"
1028     native: 
1029       mapping_link: simulan ang pagmamapa
1030       native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
1031       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
1032       title: Tungkol sa pahinang ito
1033   message: 
1034     delete: 
1035       deleted: Binura ang mensahe
1036     inbox: 
1037       date: Petsa
1038       from: Mula sa
1039       messages: Mayroong kang %{new_messages} at %{old_messages}
1040       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
1041       new_messages: 
1042         one: "%{count} bagong mensahe"
1043         other: "%{count} bagong mga mensahe"
1044       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1045       old_messages: 
1046         one: "%{count} lumang mensahe"
1047         other: "%{count} lumang mga mensahe"
1048       outbox: kahong-labasan
1049       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1050       subject: Paksa
1051       title: Kahon ng pumapasok
1052     mark: 
1053       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
1054       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
1055     message_summary: 
1056       delete_button: Burahin
1057       read_button: Tatakan bilang nabasa na
1058       reply_button: Tumugon
1059       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1060     new: 
1061       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1062       body: Katawan
1063       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
1064       message_sent: Naipadala na ang mensahe
1065       send_button: Ipadala
1066       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
1067       subject: Paksa
1068       title: Magpadala ng mensahe
1069     no_such_message: 
1070       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
1071       heading: Walang ganyang mensahe
1072       title: Walang ganyang mensahe
1073     outbox: 
1074       date: Petsa
1075       inbox: kahon ng pumapasok
1076       messages: 
1077         one: Mayroon kang %{count} ipinadalang mensahe
1078         other: Mayroon kang %{count} ipinadalang mga mensahe
1079       my_inbox: "%{inbox_link} ko"
1080       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1081       outbox: kahong-labasan
1082       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1083       subject: Paksa
1084       title: Kahong-labasan
1085       to: Para kay
1086     read: 
1087       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1088       back_to_outbox: Bumalik sa kahong-labasan
1089       date: Petsa
1090       from: Mula sa
1091       reading_your_messages: Binabasa ang mga mensahe mo
1092       reading_your_sent_messages: Binabasa ang ipinadala mong mga mensahe
1093       reply_button: Tumugon
1094       subject: Paksa
1095       title: Basahin ang mensahe
1096       to: Para kay
1097       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1098       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1099     reply: 
1100       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
1101     sent_message_summary: 
1102       delete_button: Burahin
1103   notifier: 
1104     diary_comment_notification: 
1105       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
1106       header: "Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1107       hi: Kumusta %{to_user},
1108       subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
1109     email_confirm: 
1110       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1111     email_confirm_html: 
1112       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1113       greeting: Kumusta,
1114       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
1115     email_confirm_plain: 
1116       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1117       greeting: Kumusta,
1118       hopefully_you_1: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham na nandoon sa
1119       hopefully_you_2: "%{server_url} papunta sa %{new_address}."
1120     friend_notification: 
1121       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
1122       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
1123       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
1124       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
1125     gpx_notification: 
1126       and_no_tags: at walang mga tatak.
1127       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
1128       failure: 
1129         failed_to_import: "nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:"
1130         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1131         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung paano maiiwasan
1132         more_info_2: "ang mga ito ay matatagpuan sa:"
1133         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1134       greeting: Kumusta,
1135       success: 
1136         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
1137         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1138       with_description: na may paglalarawan
1139       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
1140     lost_password: 
1141       subject: "[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat"
1142     lost_password_html: 
1143       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1144       greeting: Kumusta,
1145       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
1146     lost_password_plain: 
1147       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1148       greeting: Kumusta,
1149       hopefully_you_1: May isang tao (marahil ay ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa
1150       hopefully_you_2: akawnt ng openstreetmap.org ng mga tirahan ng e-liham.
1151     message_notification: 
1152       footer1: Maaari mo ring basahin ang mensahe roon sa %{readurl}
1153       footer2: at maaari kang tumugon doon sa %{replyurl}
1154       header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1155       hi: Kumusta %{to_user},
1156       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1157     signup_confirm: 
1158       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1159     signup_confirm_html: 
1160       ask_questions: Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming <a href="http://help.openstreetmap.org/">pook ng katanungan at kasagutan</a>.
1161       click_the_link: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang akawnt na iyan at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran hinggil sa OpenStreetMap
1162       current_user: Isang talaan ng pangkasalukuyang mga tagagamit sa loob ng mga kategorya, na nakabatay kung saan sa mundo sila naroroon, ang makukuha mula sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Kategorya:Mga_tagagamit_ayon_sa_rehiyong_pangheograpiya</a>.
1163       get_reading: Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">doon sa wiki</a>, humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog ng OpenStreetMap</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, o tumingin-tingin sa kahabaan ng  <a href="http://www.opengeodata.org/">blog ng OpenGeoData</a> ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast para sa nakatapayang kasaysayan ng proyekto, na mayroon ding <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">mga podkast na mapakikinggan</a>!
1164       greeting: Kumusta ka diyan!
1165       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1166       introductory_video: Maaari kang manood ng isang %{introductory_video_link}.
1167       more_videos: Mayroong mga %{more_videos_link}.
1168       more_videos_here: marami pang mga bidyo rito
1169       user_wiki_page: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na nagsasama ng mga tatak ng kategorya na nagsasabi kung nasaan ka, katulad ng <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Kategorya:Mga_tagagamit_na_nasa_Londres]]</a>.
1170       video_to_openstreetmap: bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap
1171       wiki_signup: Maaari mo ring naisin na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">magpatala sa wiki ng OpenStreetMap</a>.
1172     signup_confirm_plain: 
1173       ask_questions: "Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming lugar ng katanungan at kasagutan:"
1174       blog_and_twitter: "Humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng blog ng OpenStreetMap o Twitter:"
1175       click_the_link_1: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang iyong
1176       click_the_link_2: akawnt at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran tungkol sa OpenStreetMap.
1177       current_user_1: Isang talaan ng  pangkasalukuyang mga tagagamit na nasa mga kategorya, na nakabatay sa kung saan sa mundo
1178       current_user_2: "sila naroroon, ay makukuha magmula sa:"
1179       greeting: Kumusta ka diyan!
1180       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1181       introductory_video: "Maaari kang makapanood ng isang bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap dito:"
1182       more_videos: "May marami pang mga bidyo rito:"
1183       opengeodata: "Ang OpenGeoData.org ay ang blog ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast, at mayroon din itong mga podkast:"
1184       the_wiki: "Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap doon sa wiki:"
1185       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide
1186       user_wiki_1: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na may kasamang
1187       user_wiki_2: mga tatak ng kategorya na nagtatala kung nasaan ka, katulad ng [[Kategorya:Mga tagagamit_sa_Londres]].
1188       wiki_signup: "Marahil ay nais mo ring magpatala sa wiki ng OpenStreetMap doon sa:"
1189       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page
1190   oauth: 
1191     oauthorize: 
1192       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1193       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1194       allow_to: "Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:"
1195       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1196       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1197       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1198       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1199       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na mapuntahan ang akawnt mo, %{user}. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa nais mo.
1200     revoke: 
1201       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1202   oauth_clients: 
1203     create: 
1204       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1205     destroy: 
1206       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1207     edit: 
1208       submit: Baguhin
1209       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1210     form: 
1211       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1212       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1213       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1214       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1215       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1216       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1217       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1218       name: Pangalan
1219       requests: "Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1220       required: Kinakailangan
1221       support_url: URL ng Pagtangkilik
1222       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1223     index: 
1224       application: Pangalan ng Aplikasyon
1225       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1226       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
1227       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1228       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1229       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
1230       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1231       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
1232       revoke: Bawiin!
1233       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1234     new: 
1235       submit: Magpatala
1236       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1237     not_found: 
1238       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1239     show: 
1240       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
1241       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1242       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1243       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1244       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1245       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1246       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1247       authorize_url: "Payagan ang URL:"
1248       confirm: Natitiyak mo ba?
1249       delete: Burahin ang Kliyente
1250       edit: Baguhin ang mga Detalye
1251       key: "Susi ng Tagaubos:"
1252       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1253       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
1254       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
1255       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1256       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
1257     update: 
1258       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1259   printable_name: 
1260     with_version: "%{id}, v%{version}"
1261   redaction: 
1262     create: 
1263       flash: Nalikha na ang redaksiyon.
1264     destroy: 
1265       error: Nagkaroon ng kamalian sa pagbuwag ng redaksiyong ito.
1266       flash: Nawasak na ang redaksiyon.
1267       not_empty: Mayroong laman ang redaksiyon. Gawing hindi redaktado ang lahat ng mga bersiyong nasa redaksiyong ito bago lansagin ito.
1268     edit: 
1269       description: Paglalarawan
1270       heading: Baguhin ang redaksiyon
1271       submit: Sagipin ang redaksiyon
1272       title: Baguhin ang redaksiyon
1273     index: 
1274       empty: Walang maipapakitang mga redaksiyon.
1275       heading: Listahan ng mga redaksiyon
1276       title: Listahan ng mga redaksiyon
1277     new: 
1278       description: Paglalarawan
1279       heading: Ipasok ang kabatiran para sa bagong paghahanda ng isinulat upang mailathala
1280       submit: Lumikha ng redaksiyon
1281       title: Lumilikha ng bagong redaksiyon
1282     show: 
1283       confirm: Natitiyak mo ba?
1284       description: "Paglalarawan:"
1285       destroy: Alisin ang redaksiyong ito
1286       edit: Baguhin ang redaksiyong ito
1287       heading: Ipinapakita ang redaksiyong "%{title}"
1288       title: Ipinapakita ang redaksiyon
1289       user: "Tagapaglikha:"
1290     update: 
1291       flash: Nasagip na ang mga pagbabago.
1292   site: 
1293     edit: 
1294       anon_edits: (%{link})
1295       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1296       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1297       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1298       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1299       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.
1300       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
1301       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1302       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1303       user_page_link: pahina ng tagagamit
1304     index: 
1305       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1306       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1307       license: 
1308         license_name: Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Pamamahaging Magkatulad 2.0
1309         notice: Nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang %{license_name} ng %{project_name} at ng mga tagapag-ambag nito.
1310         project_name: Proyekto ng OpenStreetMap
1311       permalink: Permalink
1312       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1313       shortlink: Maikling kawing
1314     key: 
1315       map_key: Susi ng Mapa
1316       map_key_tooltip: Susi para sa mapa
1317       table: 
1318         entry: 
1319           admin: Hangganang pampangangasiwa
1320           allotments: Mga Laang Bahagi
1321           apron: 
1322             - Tapis ng paliparan
1323             - terminal
1324           bridge: Itim na pambalot = tulay
1325           bridleway: Daanan ng Kabayo
1326           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1327           building: Makabuluhang gusali
1328           byway: Landas na hindi madaanan
1329           cable: 
1330             - Kotse ng kable
1331             - upuang inaangat
1332           cemetery: Libingan
1333           centre: Lunduyang pampalakasan
1334           commercial: Pook na pangkalakalan
1335           common: 
1336             - Karaniwan
1337             - kaparangan
1338           construction: Mga kalsadang ginagawa
1339           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1340           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1341           farm: Bukid
1342           footway: Lakaran ng tao
1343           forest: Gubat
1344           golf: Kurso ng golp
1345           heathland: Lupain ng halamang erika
1346           industrial: Pook na pang-industriya
1347           lake: 
1348             - Lawa
1349             - tinggalan ng tubig
1350           military: Pook ng militar
1351           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1352           park: Liwasan
1353           permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
1354           pitch: Hagisang pampalakasan
1355           primary: Pangunahing kalsada
1356           private: Pribadong pagpunta
1357           rail: Daambakal
1358           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1359           resident: Pook na panuluyan
1360           retail: Lugar na tingian
1361           runway: 
1362             - Rampa ng Paliparan
1363             - daanan ng taksi
1364           school: 
1365             - Paaralan
1366             - pamantasan
1367           secondary: Pampangalawang kalsada
1368           station: Himpilan ng daambakal
1369           subway: Daanang pang-ilalim
1370           summit: 
1371             - Taluktok
1372             - tugatog
1373           tourist: Pang-akit ng turista
1374           track: Bakas
1375           tram: 
1376             - Banayad na riles
1377             - trambya
1378           trunk: Punong Kalsada
1379           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1380           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1381           unsurfaced: Kalsadang hindi patag
1382           wood: Kahoy
1383     markdown_help: 
1384       alt: Kahaliling teksto
1385       first: Unang bagay
1386       heading: Pamulaan
1387       headings: Mga pamulaan
1388       image: Larawan
1389       link: Kawing
1390       ordered: Listahang may pagkakasunud-sunod
1391       second: Ikalawang bagay
1392       subheading: Kabahaging Pamulaan
1393       text: Teksto
1394       title_html: Sinuri sa pamamagitan ng <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Pagbabawas</a>
1395       unordered: Listahang walang pagkakasunud-sunod
1396       url: URL
1397     richtext_area: 
1398       edit: Baguhin
1399       preview: Paunang tanaw
1400     search: 
1401       search: Maghanap
1402       search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
1403       submit_text: Gawin
1404       where_am_i: Nasaan ba ako?
1405       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
1406     sidebar: 
1407       close: Isara
1408       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1409   time: 
1410     formats: 
1411       friendly: "%e %B %Y sa ganap na %H:%M"
1412   trace: 
1413     create: 
1414       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1415       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1416     delete: 
1417       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1418     edit: 
1419       description: "Paglalarawan:"
1420       download: ikargang paibaba
1421       edit: baguhin
1422       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1423       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1424       map: mapa
1425       owner: "May-ari:"
1426       points: "Mga tuldok:"
1427       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1428       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
1429       tags: "Mga tatak:"
1430       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1431       title: Binabago ang bakas na %{name}
1432       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
1433       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1434       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1435       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1436     list: 
1437       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1438       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1439       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1440       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
1441     make_public: 
1442       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1443     offline: 
1444       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
1445       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng talaksang GPX.
1446     offline_warning: 
1447       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
1448     trace: 
1449       ago: "%{time_in_words_ago} ang nakalipas"
1450       by: sa pamamagitan ng
1451       count_points: "%{count} mga puntos"
1452       edit: baguhin
1453       edit_map: Baguhin ang Mapa
1454       identifiable: MAKIKILALA
1455       in: sa
1456       map: mapa
1457       more: marami pa
1458       pending: NAGHIHINTAY
1459       private: PRIBADO
1460       public: PANGMADLA
1461       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1462       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1463       view_map: Tingnan ang Mapa
1464     trace_form: 
1465       description: "Paglalarawan:"
1466       help: Saklolo
1467       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1468       tags: "Mga tatak:"
1469       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1470       upload_button: Ikargang paitaas
1471       upload_gpx: "Ikargang paitaas ang Talaksang GPX:"
1472       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1473       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1474       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1475     trace_header: 
1476       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1477       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
1478       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
1479       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1480     trace_optionals: 
1481       tags: Mga tatak
1482     trace_paging_nav: 
1483       next: Susunod »
1484       previous: « Nakaraan
1485       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1486     view: 
1487       delete_track: Burahin ang bakas na ito
1488       description: "Paglalarawan:"
1489       download: ikargang paibaba
1490       edit: baguhin
1491       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
1492       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1493       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1494       map: mapa
1495       none: Wala
1496       owner: "May-ari:"
1497       pending: NAGHIHINTAY
1498       points: "Mga tuldok:"
1499       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
1500       tags: "Mga tatak:"
1501       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1502       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1503       uploaded: "Naikarga na:"
1504       visibility: "Pagkanakikita:"
1505     visibility: 
1506       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1507       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1508       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1509       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1510   user: 
1511     account: 
1512       contributor terms: 
1513         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1514         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1515         heading: "Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:"
1516         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1517         link text: ano ba ito?
1518         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1519         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1520       current email address: "Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:"
1521       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1522       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1523       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1524       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
1525       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
1526       image: "Larawan:"
1527       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
1528       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1529       latitude: "Latitud:"
1530       longitude: "Longhitud:"
1531       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1532       my settings: Mga pagtatakda ko
1533       new email address: "Bagong Tirahan ng E-liham:"
1534       new image: Magdagdag ng isang larawan
1535       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1536       openid: 
1537         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1538         link text: ano ba ito?
1539         openid: "OpenID:"
1540       preferred editor: "Nais na Patnugot:"
1541       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
1542       profile description: "Paglalarawan ng Balangkas:"
1543       public editing: 
1544         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1545         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1546         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1547         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1548         enabled link text: ano ba ito?
1549         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
1550       public editing note: 
1551         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1552         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>
1553       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1554       return to profile: Bumalik sa balangkas
1555       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1556       title: Baguhin ang akawnt
1557       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1558     confirm: 
1559       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1560       before you start: Alam namin na nagmamadali ka na marahil upang makapagsimula sa pagmamapa, subalit bago mo gawin iyan maaaring naisin mo munang magpuno ng ilan pang karagdagang kabatiran hinggil sa iyong sarili sa loob ng pormularyong nasa ibaba.
1561       button: Tiyakin
1562       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
1563       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
1564       reconfirm: Kung matagal na magmula noong magpatala ka maaaring kailanganin mong <a href="%{reconfirm}">padalhan ang sarili mo ng isang bagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1565       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
1566       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
1567     confirm_email: 
1568       button: Tiyakin
1569       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1570       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1571       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1572       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
1573     confirm_resend: 
1574       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1575       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1576     filter: 
1577       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
1578     go_public: 
1579       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan ka nang mamatnugot.
1580     list: 
1581       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1582       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1583       heading: Mga tagagamit
1584       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1585       showing: 
1586         other: isa=Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  mga %{items})
1587       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1588       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1589       title: Mga tagagamit
1590     login: 
1591       account is suspended: Paumanhin, nasuspindi ang akawnt mo dahil sa kaduda-dudang gawain.<br />Mangyaring makipag-uganayan sa <a href="%{webmaster}">webmaster</a> kung nais mong talakayin ito.
1592       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1593       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1594       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1595       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
1596       heading: Lumagda
1597       login_button: Lumagda
1598       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1599       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1600       no account: Wala ka pa bang akawnt?
1601       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Umalam ng marami pa tungkol sa parating na pagbabago sa lisensiya ng OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">mga salinwika</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">talakayan</a>)
1602       notice_terms: Ang OpenStreetMap ay lilipat sa isang bagong lisensiya pagsapit ng ika-1 ng Abril, 2012. Kasimbukas din ito ng pangkasalukuyan, ngunit ang mga pirasong pambatas ay mas naaakma sa aming kalipunan ng dato ng mapa. Nais naming panatilihin ang mga ambag mo sa OpenStreetMap, subalit magagawa lang namin iyan kapag sasang-ayon ka na ipamahagi namin ang mga ito sa ilalim ng bagong lisensiya. Kung hindi naman, kakailanganin naming tanggalin ang mga ito mula sa kalipunan ng dato.<br /><br />Mangyaring lumagdang papasok, pagkaraan ay gumamit ng ilang mga segundo upang suriin at tanggapin ang bagong mga kasunduan. Salamat sa iyo!
1603       openid: "%{logo} OpenID:"
1604       openid invalid: Paumanhin, tila may pinsala ang OpenID mo
1605       openid missing provider: Paumahin, hindi nagawang makipag-ugnayan sa tagapagbigay mo ng OpenID
1606       openid_logo_alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1607       openid_providers: 
1608         aol: 
1609           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID ng AOL
1610           title: Lumagda sa pamamagitan ng AOL
1611         google: 
1612           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Google
1613           title: Lumagda sa pamamagitan ng Google
1614         myopenid: 
1615           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng myOpenID
1616           title: Lumagda sa pamamagitan ng myOpenID
1617         openid: 
1618           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang URL ng OpenID
1619           title: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID
1620         wordpress: 
1621           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Wordpress
1622           title: Lumagda sa pamamagitan ng Wordpress
1623         yahoo: 
1624           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Yahoo
1625           title: Lumagda sa pamamagitan ng Yahoo
1626       password: "Hudyat:"
1627       register now: Magpatala na ngayon
1628       remember: "Tandaan ako:"
1629       title: Lumagda
1630       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data, kailangang mayroon kang isang akawnt.
1631       with openid: "O kaya ay gamitin ang OpenID mo upang lumagda:"
1632       with username: "Mayroon ka na bang akawnt sa OpenStreetMap? Mangyaring lumagda sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat:"
1633     logout: 
1634       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1635       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1636       title: Umalis sa pagkakalagda
1637     lost_password: 
1638       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1639       heading: Nakalimutang Hudyat?
1640       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
1641       new password button: Itakda uli ang hudyat
1642       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1643       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1644       title: Naiwalang hudyat
1645     make_friend: 
1646       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1647       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1648       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
1649     new: 
1650       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
1651       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1652       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1653       continue: Magpatuloy
1654       display name: "Pangalang Ipinapakita:"
1655       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1656       email address: "Tirahan ng E-liham:"
1657       fill_form: Punan ang pormularyo at padadalhan ka namin ng isang mabilisang e-liham upang buhayin ang akawnt mo.
1658       flash create success message: Salamat sa pagpapatala. Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1659       heading: Lumikha ng Akawnt ng Tagagamit
1660       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1661       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1662       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
1663       openid: "%{logo} OpenID:"
1664       openid association: "<p>Ang OpenID mo ay hindi pa nakaugnay sa isang akawnt ng OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Kung bago ka pa lang sa OpenStreetMap, mangyaring lumikha ng isang bagong akawnt sa pamamagitan ng pormularyong nasa ibaba.</li>\n  <li>\n    Kung mayroon ka nang akawnt, makakalagda ka na sa akawnt mo\n    sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat at pagkaraan ay iugnay ang akawnt \n    sa OpenID mo doon sa loob ng mga katakdaan mo na pangtagagamit.\n  </li>\n</ul>"
1665       openid no password: Hindi kailangan ang hudyat sa OpenID, subalit ang ilan sa dagdag na mga kagamitan o tagapaghain ay maaaring mangailangan ng isa.
1666       password: "Hudyat:"
1667       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1668       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1669       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1670       title: Likhain ang akawnt
1671       use openid: Bilang kahalili, gamitin ang %{logo} OpenID upang lumagda
1672     no_such_user: 
1673       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1674       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1675       title: Walang ganyang tagagamit
1676     popup: 
1677       friend: Kaibigan
1678       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1679       your location: Kinalalagyan mo
1680     remove_friend: 
1681       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1682       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1683     reset_password: 
1684       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1685       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1686       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1687       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1688       password: "Hudyat:"
1689       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1690       title: Muling itakda ang hudyat
1691     set_home: 
1692       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1693     suspended: 
1694       body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
1695       heading: Inantala ang Akawnt
1696       title: Naantalang Akawnt
1697       webmaster: panginoon ng sapot
1698     terms: 
1699       agree: Sumang-ayon
1700       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1701       consider_pd_why: ano ba ito?
1702       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1703       decline: Tanggihan
1704       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1705       guidance: "Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href=\"%{summary}\">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href=\"%{translations}\">impormal na mga salinwika</a>"
1706       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1707       legale_names: 
1708         france: Pransiya
1709         italy: Italya
1710         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1711       legale_select: "Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:"
1712       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
1713       title: "Mga tuntunin sa tagapag-ambag:"
1714       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1715     view: 
1716       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
1717       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1718       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
1719       block_history: tingnan ang natanggap na mga paghadlang
1720       blocks by me: mga paghahadlang ko
1721       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1722       comments: mga puna
1723       confirm: Tiyakin
1724       confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
1725       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
1726       created from: "Nilikha magmula sa:"
1727       ct accepted: Tinanggap noong %{ago} na ang nakalilipas
1728       ct declined: Tumanggi
1729       ct status: "Mga tuntunin sa taga-ambag:"
1730       ct undecided: Walang kapasyahan
1731       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
1732       delete_user: burahin ang tagagamit na ito
1733       description: Paglalarawan
1734       diary: talaarawan
1735       edits: mga pagbabago
1736       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1737       friends_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng pagtatakda ng mga pagbabago ng mga kaibigan
1738       friends_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga lahok ng mga kaibigan
1739       hide_user: itago ang tagagamit na ito
1740       if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.
1741       km away: "%{count}km ang layo"
1742       latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
1743       m away: "%{count}m ang layo"
1744       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
1745       moderator_history: tingnan ang ibinigay na mga paghadlang
1746       my comments: mga puna ko
1747       my diary: talaarawan ko
1748       my edits: mga pamamatnugot ko
1749       my settings: mga pagtatakda ko
1750       my traces: mga pagbabakas ko
1751       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1752       nearby_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng mga pagtatakda ng pagbabago ng kanugnog na mga tagagamit
1753       nearby_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga inilahok sa talaarawan ng kanugnog na mga tagagamit
1754       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1755       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1756       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1757       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1758       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1759       role: 
1760         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1761         grant: 
1762           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1763           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1764         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1765         revoke: 
1766           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1767           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1768       send message: ipadala ang mensahe
1769       settings_link_text: mga pagtatakda
1770       spam score: "Puntos ng Basurang Liham:"
1771       status: "Katayuan:"
1772       traces: mga bakas
1773       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
1774       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1775       your friends: Mga kaibigan mo
1776   user_block: 
1777     blocks_by: 
1778       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1779       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1780       title: Mga paghadlang ni %{name}
1781     blocks_on: 
1782       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1783       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1784       title: Mga paghadlang sa %{name}
1785     create: 
1786       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1787       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1788       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1789     edit: 
1790       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1791       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1792       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
1793       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1794       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1795       show: Tingnan ang hadlang na ito
1796       submit: Isapanahon ang paghadlang
1797       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1798     filter: 
1799       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1800       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1801     helper: 
1802       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1803       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1804       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1805     index: 
1806       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1807       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1808       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1809     model: 
1810       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang paghadlang.
1811       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
1812     new: 
1813       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1814       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1815       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
1816       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1817       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1818       submit: Likhain ang hadlang
1819       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1820       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
1821       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1822     not_found: 
1823       back: Bumalik sa talatuntunan
1824       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1825     partial: 
1826       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1827       creator_name: Tagapaglikha
1828       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1829       edit: Baguhin
1830       not_revoked: (hindi binawi)
1831       reason: Dahilan ng pagharang
1832       revoke: Bawiin!
1833       revoker_name: Binawi ni
1834       show: Ipakita
1835       status: Kalagayan
1836     period: 
1837       one: 1 oras
1838       other: "%{count} mga oras"
1839     revoke: 
1840       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1841       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1842       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1843       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
1844       revoke: Bawiin!
1845       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1846       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1847     show: 
1848       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1849       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1850       edit: Baguhin
1851       heading: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1852       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
1853       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
1854       revoke: Bawiin!
1855       revoker: "Tagapagbawi:"
1856       show: Ipakita
1857       status: Kalagayan
1858       time_future: Magwawakas sa %{time}
1859       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
1860       title: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1861     update: 
1862       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
1863       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1864   user_role: 
1865     filter: 
1866       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1867       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1868       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1869       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
1870     grant: 
1871       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?
1872       confirm: Pagtibayin
1873       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1874       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1875       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1876     revoke: 
1877       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?
1878       confirm: Tiyakin
1879       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1880       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1881       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin